Procesorienteret udvikling/træning! Fysisk, teknisk og mentalt!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Procesorienteret udvikling/træning! Fysisk, teknisk og mentalt!"

Transkript

1 Procesorienteret udvikling/træning! Fysisk, teknisk og mentalt! 1. Målsætning Sæt drømmemål Procesmål Præstationsmål Resultatmål Delmål God Planlægning i.f.t. målene er yderst vigtig. Følg pilene og skab: UDVIKLING 2. Træning Arbejd målrettet og engageret i din træning, så de opsatte mål nås hurtigst muligt. (husk: leg, humor, glæde) 4. Evaluér dit arbejde! Hvordan gik det? Skal cirklen følges igen, skal noget ændres eller skal der sættes nye mål? Regulér målene jævnligt! 3. Konkurrence! Prøv dig selv af! Brug de nye elementer i stressede situationer. Visualisér og fokusér! Figur 1

2 Procesorienteret udvikling: Definition: En kontinuerlig udvikling og integration af ressourcer og egenskaber, som et individ indeholder, med det formål at præstere på højeste niveau, når det gælder. Proces orienteret træning i hverdagen: Procesmål er de små byggesten, som bruges på vejen for at nå sine delmål og siden sine drømmemål. Vi arbejder løbende med at spillerne bliver opmærksomme på, at skulle udvikle sig selv og Deres spil via procesmål Vi forsøger via procesmål, som er målbare og 100 % kontrollerbare, at øge spillernes motivation og selvtillid samt give dem mangfoldige succes er og kompetencer på vejen mod drømmemålene. Ved at arbejde ud fra procesorienteret træning, er det vores overbevisning, at spillerne oparbejder større forståelse for deres mål, og derved har nemmere ved at nå dem. Endvidere giver dette arbejde spillerne nogle idéer, som også kan bruges uden for golfspillet til gavn for uddannelse og privatliv. Figur 1: 1. Målsætning: Hvad vil du opnå langsigtet (2015) og kortsigtet (2007)! Hvordan vil du nå dine mål (procesmål, delmål). Hvorfor vil du arbejde mod at nå dine mål - hvad vil det give dig at opnå dine mål? Målsætninger kan bruges hele tiden også i forbindelse med en enkelt times træning! At bruge målsætning i forbindelse med en kortvarig proces, må betegnes som et delmål i forhold til de mere langsigtede mål. Sådanne delmål eller mål der reguleres løbende er med til at gøre langsigtede mål overskuelige og er yderst vigtige i forhold til at give succesfulde oplevelser på vejen. Det er vigtigt at gøre sine mål så målbare som overhovedet muligt og at sætte tid på hvornår, man gerne vil have opnået sine mål. Procesmål kunne være et mål i forhold til, hvordan man skal gøre ting, for at få en præstations forbedring eller resultat forbedring. For eksempel kunne et procesmål være en ændring af før slags rutinen eller grebet. Procesmål skal kunne kontrolleres 100 %.

3 Arbejdes der meget mentalt, kan det umiddelbart være sværere at opstille noget målbart. Her vil egen vurdering spille ind. Mentale mål kan gøres mere målbare, hvis man sætter karakterer på de processer man gennemgår. Brug f. eks. karakterer fra Præstationsmål kunne f. eks. være: Greens in regulation 2006 var 41 % og for sæsonen 2007 ønskes forbedring til 67 %. Resultatmål kan være med til at motivere spillerne gennem forløbet. F.eks. har Tiger, Jack Nicklaus rekordliste for vundne Majors hængende i sit hjem. Tiger har et erklæret resultat mål om at blive den mest Major vindende golfspiller nogensinde. Man skal dog være opmærksom på, at et mål, som f. eks. at vinde en turnering eller vinde flest Majors, kan give skuffelser. Man kan spille sit bedste nogensinde i en turnering og alligevel ikke vinde. Normalt opnås sejre ikke, hvis en anden spiller holer syv 6-jern fra over 150m., ellers spiller fornuftigt og et putter samtlige greens. Drømmemålet skal være meget udfordrende men realistisk. Hvad angår de andre mål skal de også være udfordrende, men realistisk lettere at opnå. Udvikling foregår i spring indenfor ens målsætninger. Det er under målsætninger yderst vigtigt, at der også bliver lagt en plan for, hvordan målene hurtigst og mest effektivt kan opnås. Hvordan vil du opnå dit mål/dine forskellige mål (procesmål, delmål)? Sørg for at alle praktiske foranstaltninger er på plads og sørg for, at der er faste holdepunkter eller skemaer, som er tilrettelagt med henblik på at nå dine mål. 2. Træning: Arbejdet skal gøres! Prøv tingene af under træning. Overdriv gerne de nye mønstre, da man i konkurrence situationer, har en tendens til at falde tilbage til gamle vaner. Indlæg små øvelser og variationer, så træningen foregår med glæde og godt humør. Brug meget gerne konkurrenceelementer i forbindelse med træningen. Konkurrér mod en af dine træningskammerater så ofte som muligt. Træner/coach og spillere har et fælles ansvar for at dette sker.

4 Det er ikke kun på træningsbanen, man kan træne. Mentalt og afspændingsmæssigt kan det endog i særdeleshed anbefales også at øve sig i hjemmet. Ligeså kan man teknisk få utrolig meget ud af hjemmeøvelser foran f.eks. et spejl. Man kan også bare ved at tænke på en ny teknisk bevægelse og visualisere den, opnå resultater. Vores hjerne husker det vi tænker og det vi forestiller os! Fysisk træning er en vigtig del af topspillernes hverdag. Der trænes måske nok hårdere udenfor selve sæsonen, men det er vigtigt, at få lagt de rigtige fysiske trænings pas ind i uge programmerne under langvarige turneringsperioder. Evaluér løbende dine træningsøvelser fysisk, teknisk og mentalt. Evaluér også hvordan det går, når du under træningen prøver dig selv af i en indlagt konkurrence. 3. Konkurrence: Under konkurrence skal de nye rutiner vise deres værd. I starten kan det være svært at få de nye ting til at fungere, men efterhånden bliver de mere og mere indarbejdede. I en konkurrence situation er det vigtigt mentalt, at befinde sig i den rette spændingstilstand - klar og en smule nervøs uden at være anspændt. Visualisering er et rigtig stærkt værktøj under konkurrence. Ser man sig selv udføre en opgave med meget stor succes, har hjernen en god tendens til at huske, når opgaven skal udføres. På en golfrunde skal der være plads til at hjernen slapper af undervejs, men lige før udførelsen af et slag, er det vigtigt at visualisering og fokus på målet spiller tæt sammen. Brug gerne, ligesom Nicklaus konstant gjorde gennem sin karriere, et intermediate target, som kan give større chance for at slå bolden mod målet. Man spiller bedst, når humøret er højt, så brug smilet! Smil ligeså meget du kan undervejs, da det har en smittende effekt på humøret. Se på spillere som Garcia og Mickelson, som bevidst bruger smilet under konkurrence. Find den rette mentale spændingstilstand, stol på at træningen har hjulpet og nyd/elsk alle konkurrence situationer. Lærer man denne egenskab, er chancen for succes mangedoblet! 4. Evaluér dit arbejde: Hvordan gik det? Hvad gik fantastisk godt? Hvad gik godt?

5 Er der noget som kunne have været anderledes/bedre? Disse tanker skal løbende bruges i processen. Dermed ved man, om der skal ændres på forskellige elementer undervejs for hurtigst muligt at nå målet. Evalueringer har som beskrevet størst effekt, hvis de bruges jævnligt. Evalueringer er et stærkt redskab til at blive holdt på sporet. Alle træningsseancer bør ligesom alle konkurrencer evalueres hurtigst muligt efter deres ophør. Evalueres for sent. er der stor risiko for at følelser og fornemmelser samt mere målbare elementer, såsom statistikker, er røget i glemmebogen. Punkt 4 er, ligesom de andre punkter, ekstrem vigtige for at procesorienteret udvikling skal være succesfuld. Dette punkt er dog afgørende for at binde cirklen i figur 1 sammen. Glemmes evalueringen tabes en hel del på gulvet, selvom det fungerede godt i de andre punkter. Skal der startes fra 1. punkt igen eller er du klar til at opstille nye mål? 2. Bevidst inkompetent 3. Bevidst kompetent 1. Ubevidst inkompetent 4. Ubevidst kompetent Figur 2. Figur 2. Kompetence figuren. Hvert område i ovenstående figur giver et billede af, hvor eleven er og nedenfor gives et billede af, hvordan coachen/træneren bør forholde sig i de 4 områder. 1. Ubevidst inkompetent: Når en spiller, fra træneren/coachen, får ny viden om et område som spilleren ikke har været bevidst om og derved ikke har kompetence indenfor.

6 Instruerende fase. Her er Coachen meget træner/instruktør. Det vil sige, at han er meget styrende, fordi eleven har en ubevidst inkompetence og ikke er bevidst om en mindre god tankeproces eller en eventuel uhensigtsmæssig bevægelse i svinget. I denne første fase er eleven på et lavt kompetence niveau, men har et højt engagement og får fortalt/vist/mærker, hvad der skal arbejdes på. Coachen styrer processen og eleven er lyttende/deltagende. Gennem coachens instruktion skal eleven bringes til næste område, som er bevidst Inkompetent. 2. Bevidst inkompetent: Spilleren er gjort bevidst om et nyt område, men har endnu ikke kompetence til at magte den nye tankeproces eller den nye bevægelse. Coachende/instruerende Fase. Her har eleven opnået en større viden og er derfor blevet bevidst om sin inkompetence. Træneren bevæger sig tættere på en coachende rolle, men det er stadig nødvendigt at være meget instruerende. Trænerens/Coachens adfærd er dog også meget støttende i forhold til elevens evner. Eleven skulle gerne begynde at føle sig mere delagtig i, hvad der foregår. Eleven, som nu forstår mere, træder ind i en bevidst inkompetence og får ofte en oplevelse af, ikke at kunne gøre tingene godt nok. Eleven ved, hvad der skal arbejdes på, men kan stadig ikke helt nå det aftalte niveau. Dette kan give et lavere engagement i processen og her er coachens støttende adfærd vigtig. 3. Bevidst kompetent: Spilleren er nu bevidst om sine evner og har også fået kompetence til at benytte den nye tankeproces eller bevægelse under træning. Coachende fase. Coachens indgang til instruktionen i processen dæmpes væsentligt, da eleven nu befinder sig på et niveau af bevidst kompetence. Det vil sige, at eleven er klar over, hvad der skal arbejdes på og selv kan se/føle om f.eks. en bevægelse er rigtig i forhold til målet med træningen. Målene for elevens træning er nu ved at gå op i en højere enhed og kan virkelig bruges effektivt under træning. Coachen bør være tæt på 100 % støttende og spørgende i forhold til processen og derigennem være med til at holde eleven på sporet. Det er vigtigt, ikke at blande større nye ting ind i arbejdet, det må gøres i en ny fase, en ny proces. Eleven er nu kommet til et niveau af høj bevidst kompetence med en stor forståelse og fornemmelse for, hvad der arbejdes på. Eleven klarer at udføre arbejdet og har et tydeligt billede af processen og forståelsen for, hvordan målet nås. Et svingende engagement kan opleves, da det går fantastisk godt med at udføre opgaven, men når det virkelig gælder, falder eleven nemt ind i det gamle mønster igen. Den nye tekniske bevægelse eller mentale tankegang er altså ikke blevet ubevidst kompetent endnu.

7 4. Ubevidst kompetent: Spilleren arbejder nu med sin nyopnåede kompetence på et ubevidst plan. Målet for processen er nået, da spilleren, nu uden at være bevidst om det, bruger sine nye færdigheder i pressede situationer under konkurrence. Støttende fase. I denne fase er coachens rolle kun støttende. Selve den deduktive instruktion, er nu helt ude af processen. Coachens fornemmeste opgave er, ved så lidt interaktion som muligt, at eleven bringes det sidste stykke mod de/det mål, som blev fastlagt ved processens start. Coachen viser eleven enorm stor tiltro og eleven føler selv det fulde ansvar i denne fase. Navlestrengen er skåret over og eleven er blevet ubevidst kompetent. Dette betyder, at eleven f.eks. under konkurrence ikke tænker over det nye bevægelses mønster eller den nye mentale tankeproces, men at det også i en presset situation ligger på rygmarven. Det nye mønster er altså "kodet ind i systemet. Eleven har i denne fase høj kompetence i forhold til det opsatte mål. Her viser eleven generelt meget højt engagement. Tingene glider let og coachen har hjulpet eleven mod den ubevidste kompetence, som er så utrolig vigtig under svære konkurrenceforhold. Inden man igen når til punkt 1. skal der evalueres så den næste proces kan sættes i gang med størst mulig effekt. Nu sættes nye mål og planlægges. Den nye proces er i gang! Jan Jan F. Pedersen - Dansk Junior Pige Landstræner Frederik Johnson Dansk Dame Landstræner Thomas H. Larrson-Dansk Junior Drenge Landstræner Anders Dahl Christiansen - Dansk Herre Landstræner Jan Larsen - Mental coach for de danske landshold Freddy Gleisner - Mental coach for de danske landshold

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo )

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo ) BØRNEAKADEMIET Øvelsesgeneratoren: 1 2 3 4 5 6 Hvad vil du opnå med øvelsen? Hvad er målet? Opstil situationer i spillet, hvor færdigheden bruges Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel,

Læs mere

Kære Golfer, Jeg ønsker dig fremgang og fornøjelse med din golf. Finn Havaleschka

Kære Golfer, Jeg ønsker dig fremgang og fornøjelse med din golf. Finn Havaleschka En Introduktion Kære Golfer, Vi ved alle, at det ikke kun er din fysik og dit tekniske niveau, der bestemmer hvor langt du kan nå med din golf. Det handler i lige så høj grad om din evne til at spille

Læs mere

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn.

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Bliv klædt på til træning Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Side 2 Bliv klædt på til træning Ny træner......det kan være en stor mundfuld Er du helt ny træner? Er du evt. presset

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver

Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver 1 2 Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver Den der er Klar Af stressrådgiver og mentaltræner Thomas Pape Den der er forberedt, ved hvad man får karakter for, oplever at processen er god. Tændt

Læs mere

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd.

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. At være træner/leder eller spiller i BS 72's ungdomsafdeling, er ikke bare som at være frivillig eller medlem et hvilket som helst andet sted. I BS 72

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Sportspsykologisk grundkursus for eliteudøvere

Sportspsykologisk grundkursus for eliteudøvere Sportspsykologisk grundkursus for eliteudøvere Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion til sportspsykologi for Eliteudøvere...3 Formålet med grundkurset i sportspsykologi...4 Team Danmarks

Læs mere

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske:

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske: Sportspsykologiens professionsmodel - Bagom Team Danmarks sportspsykologiske ydelser Det sportspsykologiske fagfelt i Danmark har været præget af en mangfoldighed af tilgange og har fungeret som en redskabsdisciplin.

Læs mere

Spillernes træningsmanual

Spillernes træningsmanual Spillernes træningsmanual Indholdsfortegnelse Forord... 4 Fodboldspilleren... 5 Træning... 5 At lære at træne... 6 Lær fra det positive og det negative... 7 Tavs viden... 7 Trænerne... 8 Det mentale...

Læs mere

Modul 1 Introduktion & Meningen med ledelse

Modul 1 Introduktion & Meningen med ledelse Modul 1 Introduktion & Meningen med ledelse Modul 1 Lederkurset Den indre leder Introduktion Portræt af en leder I en alder af syv blev drengen og hans familie smidt ud af deres hus. Drengen skulle arbejde

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

Mental Træning og om at Score

Mental Træning og om at Score Mental Træning og om at Score Af Finn Havaleschka Mental Træning og om at Score. Finn Havaleschka, Garuda Research Institute. Dit Mentale Scorekort Det mentale scorekort handler ikke om at score det andet

Læs mere

Introduktion til det Mentale Scorekort

Introduktion til det Mentale Scorekort Introduktion til det Mentale Scorekort Finn Havaleschka Garuda Research Institute & The Mental Scorecard Academy Indhold Inden du går i gang - Udsagn og råd om mental træning Hvordan laver du pre-shot

Læs mere

Nå dine mål gennem visualisering

Nå dine mål gennem visualisering Nå dine mål gennem visualisering Koncentration & Restitution At dagdrømme om det put, du fik i hul på 18. green. At se for sig, hvordan det var at løbe over målstregen til det årlige 5km løb med arbejdspladsen.

Læs mere

Eksamen. Få kontrol over eksamensangsten lær at tackle eksamenen og forventningerne på en ny måde

Eksamen. Få kontrol over eksamensangsten lær at tackle eksamenen og forventningerne på en ny måde Eksamen Få kontrol over eksamensangsten lær at tackle eksamenen og forventningerne på en ny måde Indhold å kontrol over eksamensangsten lær at tackle eksamen og forventningerne på en ny måde Forord...

Læs mere

strategi - Udlev dine værdier og elsk dit liv

strategi - Udlev dine værdier og elsk dit liv Daisy Løvendahl Personlig rådgiver strategi - Udlev dine værdier og elsk dit liv www.daisylovendahl.dk #1. Engager dig i dit liv Derfor skal du have en strategi Inspirationen til denne manual kom fra en

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

HUI Sporten Kort 16. november 2014

HUI Sporten Kort 16. november 2014 Kære forældre og spillere i HUI. Fremover vil der udkomme et månedslig nyhedsbrev som samler op på de ting der rører sig i HUI fodboldafdeling på børne- ungdomssiden netop nu. I brevet vil vi rette fokus

Læs mere

Hvad er hypnose? Hypnose er en tilstand. Du kan ikke sammenligne denne tilstand med hverken det at sove eller det at være vågen. Populært kan hypnose beskrives som tilstanden mellem vågen og søvn. Det

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hvor hurtigt kan vi gå frem Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hvor hurtigt kan vi gå frem Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hvor hurtigt kan vi gå frem Af Henrik Johansen At uddanne heste er som en lang, spændende rejse brolagt med lærerige oplevelser. For at komme fra et punkt til et andet må der findes

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Forord Fodbold er den største idrætsgren i Danmark. Dette betyder, at spillet og klubberne har en stor samfundsmæssig betydning i forhold til hvordan børn og unge udvikler

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere