DGI-byen forener rummelighed med byens puls

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DGI-byen forener rummelighed med byens puls"

Transkript

1 Af: Pernille Vejrsø Jacobsen DGI-byen forener rummelighed med byens puls DGI-byen har en solid historik for socialt samfundsansvar og har med projektet Idræt Vejen til job, skabt et nyt initiativ, der skal hjælpe unge tilbage til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet. Med en lavthængende vintersol, der skinner ind af de store vinduer på førstesalen af DGI-byens konferencecenter, og det friske pust af overskud, man kun opnår efter fysisk udfoldelse, fyldes luften af gåpåmod fra 3 unge mennesker, der alle lyser af sundhed og optimisme. Jeg møder dem en fredag eftermiddag og de er enige om, at de inciterende moves i dagens danseundervisning måske nok var grænseoverskridende, men at det i sig selv er udviklende, konditionskrævende og ganske morsomt, når man slipper kontrollen. Emil, Malou og Kevin er alle deltagere i projektet Idræt Vejen til Job. Projektet er støttet af Arbejdsmarkedsstyrelsen og målrettet unge mellem år, der af forskellige årsager har svært ved at nå arbejdsmarkedet. Grundtanken bag projektet er at lade idræt være en katalysator på vejen mod job eller uddannelse, og at deltagerne gennem idrætten forbedrer deres psykiske og fysiske form samt udvikler deres sociale kompetencer. - Jeg har ikke prøvet at have et job, men jeg kan godt lide hårdt arbejde, spænding og det at komme højt op, så jeg går efter et job som stilladsarbejder. Man tjener gode penge, så man slipper for at stå til regnskab. Jeg er glad for projektet, for det er sjovt at gøre noget man ikke har prøvet før og se om man bliver bedre og så har jeg sovet godt for første gang i lang tid, fortæller Kevin på 29 år. Han er lige startet på projektet og drømmer foruden jobbet som stilladsarbejder om en karriere som musiker. Som lidt af et musikalsk multitalent, har musikken gennem årene hjulpet ham gennem et hårdt liv, hvor han i en årrække har været anbragt uden for hjemmet og i de senere år levet på gaden. Et andet formål med projektet er at indsamle erfaringer og viden om, hvordan idræt kan bruges i en beskæftigelsesmæssig indsats, der skal bringe de ledige tilbage til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet. Der arbejdes med flere tilgange til de unges udfordringer. Projektets daglige team består af en projektleder, en coach og en idrætslærer. Styrken ved denne mangefacetterede tilgang er, at teamets medarbejdere varetager hver deres aspekt af arbejdet med og omsorgen for de unge; lige fra praktiske foranstaltninger som hjælp og vejledning i forbindelse med bolig, økonomi, job og uddannelse til arbejdet med personlig udvikling og fysisk træning. På trods af de forskellige tilgange til arbejdet med de unge er fælles forståelse et must. Målsætningen er at skabe det mentale overskud, der skal til for at opnå en kontinuerlig tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet. I forløbet indgår en individuelt tilrettelagt virksomhedspraktik, der skal være første skridt mod et ordinært job løntilskudsjob, eller uddannelse. 1

2 Lige meget hvad du har i bagagen kan vi alle gå ud og spille fodbold Projektdeltagerne kommer med forskellige baggrunde, men samstemmende for dem alle er, at de er kørt fast på vejen til job eller uddannelse. De har alle ting i bagagen, der hindrer dem i at komme videre. Flere har haft depressionens mørke og angstens afmagt tæt inde på livet, mens andre har velkendte diagnoser som fx ADHD. Fælles for deltagerne er en historik, hvor de er droppet ind og ud af forskellige jobs, aktiveringstilbud eller uddannelsesforløb, og enkelte har haft problemer med misbrug og kriminalitet. Mangfoldigheden hos deltagerne betyder, at de alle arbejder med forskellige målsætninger. Med fokus på fællesskab, empati og idræt opleves vejen mod målet af deltagerne som en positiv og berigende, men også krævende og udfordrende proces. Et vigtigt indsatsområde er at give deltagerne et tilhørsforhold og en fornemmelse af samhørighed med de øvrige ansatte i DGI-byen. I øjeblikket kan projektet rumme 15 personer og nye deltagere optages løbende. - Vi gør meget for at få skabt en familiefølelse og et engagement i huset. Fællesskabet er det vigtigste og drivkraften i projektet. Vi er vant til at have praktikanter i huset og kender den positive effekt af struktur og faste målsætninger. Det er vores erfaring, at deltagernes selvværd forbedres kraftigt, når de får muligheden for at påtage sig et ansvar og gennem en almindelig arbejdsdag levere et godt stykke arbejde fortæller Iben Cort Eiby, der er leder af projektet. Malou er 28 år og har næsten afsluttet projektforløbet i DGI-byen. For et år siden var hun i gang med en bachelor på Copenhagen Business School, da hun fik en depression. Oven i depressionen fik hun konstateret ADHD, hvilket har betydet en afklaring og medicinsk hjælp. - Jeg troede ikke, at jeg nogen sinde skulle fungere med en almindelig 5-dages uge, men det er lykkedes at møde op hver dag og nyde det fantastiske sammenhold her. Der er ressourcer til os og vi føler, at vi er kolleger på lige fod med personalet i DGI byen. For mig har projektet betydet, at jeg er startet på CBS igen for at færdiggøre min uddannelse Et holistisk løft og styrken ved fællesskabet Udover de kortsigtede mål, der handler om praktiske gøremål og kontakt til myndigheder, arbejdes der også langsigtet. Her er den største og første - udfordring for deltagerne erkendelsen af, at de selv skal levere en indsats for at få det bedre fysisk og psykisk. Det kan være svært at få genskabt kontakten mellem det mentale og fysiske - mellem hoved og krop, men netop denne kobling er et vigtigt skridt på vejen mod at finde den indre kraft og ressourcer, deltagerne ikke troede at være i besiddelse af. 2

3 Goran Tufekovic, som varetager det idrætsfaglige i projektet fortæller: - Samspillet mellem fysisk aktivitet og den personlige udvikling giver en klar synergieffekt. Ting, der ikke forstås rent intellektuelt kan sidde i kroppen, så på den måde oplever vi, at der kommer ting frem i idrætstimerne, som udspringer andet steds fra, og det giver os en unik mulighed for at arbejde med problemstillingerne på flere fronter. Emil er 29 år og har været i andre projekter. Han har en næsten færdig BA fra RUC bag sig, men mistede motivationen til at fortsætte, da en diagnose slog ham fuldstændig ud. Nu arbejder han på at overvinde angsten og ønsker sig en karriere som fotograf. - Jeg havde tabt planen for, hvor jeg var på vej hen, og hvem jeg egentlig er. På de andre projekter var der fokus på det, jeg allerede var kvalificeret til - her kan jeg tænke over, hvad jeg gerne vil, og hvordan jeg når derhen. En anden forskel er idrætten, der grundlæggende gør folk glade. Førhen, når jeg kom hjem, havde jeg måske nok lysten til at rydde op og vaske tøj, men var for fysisk træt. Den mentale træthed eksisterer ikke på samme måde her og jeg har fået mere selvindsigt jeg troede, jeg var doven, men jeg er i virkeligheden et aktivt og dynamisk menneske. I den personlige udviklingsproces er et centralt element at få de unge til at arbejde proaktivt og fremadrettet med deres drømme og mål, på trods af en til tider tung historik. At give dem muligheden for at bryde adfærdsmønstre og melde sig ind i fællesskabet igen, selvom de måske helt fra barnsben har været vant til at melde sig ud. Her er deltagernes forståelse af fællesskabet, som en del af idrættens væsen, vigtig. Man kan ikke bare melde sig ud, hverken her, ude i samfundet eller på arbejdsmarkedet selvom det tidligere har været en naturlig reaktion på modstand i tilværelsen. Idræt Vejen til Job handler for en stor del om at hjælpe de unge med at bygge et helt liv op og leve med den præmis, at selvom en del af tilværelsen ikke fungerer, betyder det ikke, at resten af livet går til grunde. På samme måde fokuserer projektet på at bruge den enkeltes historie konstruktivt og koncentrere sig om, hvordan livshistorien har udviklet ens personlighed. Samtidig stilles skarpt på de kompetencer deltagerne har, og hvordan man ved at leve i nuet kan træffe nogle valg, der fører i en ønsket retning. - I praksis betyder det, at vi bl.a. arbejder med en metode, der inddeler tilværelsen i flere delområder. Det letter overskueligheden og hjælper deltagerne til, at hele læsset ikke vælter på trods af, at et område i livet halter. Områderne kan være uddannelse, fritid, samvær med familien, personlig tid, økonomi etc. Gennem coaching hjælper vi med at lægge energien de steder, som kræver det lige nu, og bestemmer, hvor meget et bestemt livsområde må eller skal fylde, forklarer coach Becca Sluth. 3

4 Succes er et udtryk for hvor højt du hopper tilbage når du bliver slået i gulvet Projektet har defineret en række succeskriterier, hvor den overordnede målsætning er, at forløbet skal munde ud i ordinært arbejde, uddannelse eller alternative jobmuligheder. Gennem jobtræning skal deltagerne bringes i direkte kontakt med arbejdsmarkedet, og 25% af disse praktikker skal ligge i virksomheder uden for DGI-byen. Oftest består vejen dertil af en række små skridt, der er svære at udmåle i procent eller udtrykke i grafer, men som deltagerne og de ansatte glæder sig over, når de lykkes. For det første er det positivt, at de unge i store træk overholder deres aftaler og mødepligt også når de har haft en dårlig dag og slet ikke er gearet til dagens træning eller gruppesamtale. Andre gode tegn er, at deltagerne får skabt et netværk. - Eftersom mange vælger at sige farvel til fortiden har nogle deltagere et meget lille eller intet netværk overhovedet. På holdet får deltagerne en mulighed for at skabe et netværk. Vi har valgt en åbenhed, der kan være vanskelig for nogen at kapere i starten, men arbejdet med åbenheden betyder, at man skaber en tro på og tillid til sig selv og omverdenen. En tillid, der medfører, at deltagerne tør tage initiativer til aktiviteter og medinddragelse, siger Iben Cort Eiby Emil, Malou og Kevin fortæller alle, at de har rykket sig og fået mere indhold i tilværelsen. Samtidig er de glade for den lydhørhed og forståelse, de har oplevet fra projektet og DGI-byens medarbejdere. - Det betyder utrolig meget, at vi deltager på lige fod med medarbejderne i DGI-byen. At vi bliver inviteret med til arrangementer, julefrokost og taler med dem i kantinen mange af dem er faktisk lidt misundelige på de muligheder, som huset tilbyder os. Vi har fået en dagligdag at stå op til og med god hjælp fra projektets medarbejdere, har vi lært nogle måder at komme videre i livet på, så vi har mod på at gå efter det job eller den uddannelse, vi gerne vil have. Et halvt år med projektet giver målgruppen muligheden for at få fodfæste i livet og finde sig til rette. Når forløbet er afsluttet, ligger der en stor opgave i at få forankret de nye vaner. Rent karrieremæssigt skal tilknytningen til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet være på plads, og idrætten, som en del af dagligdagen, skal flyttes ud til det eksisterende foreningsliv. På det mentale plan er det målsætningen, at deltagerne har fået opøvet et nyt tankesæt, der giver dem mod på at tage ansvar for og arbejde konstruktivt i de knapt så lykkelige stunder, som er en del af tilværelsen. Succes i livet er nemlig ikke et spørgsmål om medgang eller modgang, men hvor højt du hopper tilbage, når livet sender dig til tælling. 4

5 FAKTABOKS: Idræt Vejen til Job er støttet af Arbejdsmarkedsstyrelsen og løber fra Hver enkelt deltager aktiveres 5 dage om ugen i op til 26 uger I starten af forløbet følger projektdeltagerne det fastlagte skema. Derefter påbegyndes gradvist virksomhedspraktikker, hvoraf 25% skal etableres hos virksomheder uden for DGI-byen. DGI-byen samarbejder med Jobcenter København og Jobcenter Frederiksberg omkring deltagerrekruttering. Idræt Vejen til Job er et pilotprojekt med indbygget metodeudvikling - Projektets erfaringer udmunder i en drejebog, der kan anvendes af andre virksomheder og andre, der ønsker at arbejde med beskæftigelsestiltag. CPH CONFERENCE DGI-BYENS HOTEL ØKSNEHALLEN BYGNING 55 KURBADET VESTAURANTEN SPISEHUSET IDRÆTSHALLER TRÆNINGSHUSET VANDKULTURHUSET CPH BOWLING & LOUNGE 192 P-PLADSER UNDER TAG Tietgensgade København V T / E / dgi-byen.dk 5

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 5 Kapitel 1 Introduktion 8 Hvad vil det sige "at være leder

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Evaluering af nyt udviklingsforløb for voksne kontanthjælpsmodtagere med ADHD

Evaluering af nyt udviklingsforløb for voksne kontanthjælpsmodtagere med ADHD 180 Evaluering af nyt udviklingsforløb for voksne kontanthjælpsmodtagere med ADHD Mange voksne med ADHD har svært ved at få hverdagen til at fungere. STRUKTUR De har ofte vanskeligheder med at organisere

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Talentfuldekvinder.dk Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf. 2949 4588 mail@talentfuldekvinder.dk 1

Talentfuldekvinder.dk Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf. 2949 4588 mail@talentfuldekvinder.dk 1 Talentfuldekvinder.dk Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf. 2949 4588 mail@talentfuldekvinder.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 6 Kapitel 1 - Introduktion 9 - Hvad vil det sige "at være leder

Læs mere

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult en dokumentation af indsatsen damtoft consult ApS 2008 Nørbygård, Nørbyvej 4 7730 Hanstholm Telefon: 99 17 25 00 Telefax: 99 17 25 25 Email: noerbygaard@thisted.dk

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

HovedHusets Mentorprojekt

HovedHusets Mentorprojekt HovedHusets Mentorprojekt - Delprojekt i Fountain House Fonden December 2009. Borups Alle 132,1. 2000 Frederiksberg. Tlf.8827 1747 info@hovedhuset.dk www.hovedhuset.dk Begrebet mentor HovedHusets mentor

Læs mere

Evaluering af Perron 3 - et dagbehandlingstilbud til unge hashmisbrugere

Evaluering af Perron 3 - et dagbehandlingstilbud til unge hashmisbrugere "Jeg synes, det er vigtigt at komme ud, for når man ryger, så sidder man for det meste bare derhjemme" Evaluering af Perron 3 - et dagbehandlingstilbud til unge hashmisbrugere Oktober 2007 Jonas Markus

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Et vigtigt valg! Velkommen til Fonden Tagkærgaard Vi tror på en ny start. FONDEN TAGKÆRGAARD Et behandlingstilbud til unge i misbrug

Et vigtigt valg! Velkommen til Fonden Tagkærgaard Vi tror på en ny start. FONDEN TAGKÆRGAARD Et behandlingstilbud til unge i misbrug Velkommen til Fonden Tagkærgaard Vi tror på en ny start Et vigtigt valg! I dagligdagen kan det være svært. Sådan er det! Der venter en hård kamp men det hjælper! Jeg vil klart sige; GØR DET! Lige når man

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Shaqo 2011-2013 Anbefalinger

Shaqo 2011-2013 Anbefalinger 2013 Shaqo 2011-2013 Anbefalinger Akantus 2011 ApS 08.02.14 1. Baggrund 2 2. Målgruppebeskrivelse 5 2.1 Barriererne 5 2.1.1 Systemiske barrierer 5 2.1.2 Kulturelle barrierer 7 2.1.3 Arbejdsmarkedsbarrierer

Læs mere

Handicap & job. - det kan lade sig gøre. Regeringen. April 2009

Handicap & job. - det kan lade sig gøre. Regeringen. April 2009 Handicap & job - det kan lade sig gøre April 2009 Regeringen indhold Forord 1 Kapitel 1 Kort og godt om strategien 4 Kapitel 2 Udfordringerne 7 Der skal være plads til alle 7 Bedre rammer for arbejdsgiverne

Læs mere

Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed

Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed KAPITEL 5 MÆND OG KVINDER ER FORSKELLIGE OGSÅ SOM JOBJÆGERE Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed sammen, som par. Citat fra mand

Læs mere

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi Jacobsen,Bo og Klaus Pedersen: Humanistiske og eksistentielle terapier. I: Møhl, Bo og Morten Kjølbye (red.): Moderne Psykoterapi. København: Psykiatrifondens Forlag 2012 (i trykken). Kapitel II,7. Eksistentiel

Læs mere

Ung & Sund. Ung & Sund 10 kommuners sundhedsfremmende initiativer for unge på kanten af uddannelse og arbejde. www.sst.

Ung & Sund. Ung & Sund 10 kommuners sundhedsfremmende initiativer for unge på kanten af uddannelse og arbejde. www.sst. www.sst.dk/ungogsund Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Telefon 77 22 74 00 Telefax 77 22 74 11 sst@sst.dk Omslag_FINAL.indd 1 Ung & Sund Ung & Sund 10 kommuners sundhedsfremmende initiativer

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere

strategi - Udlev dine værdier og elsk dit liv

strategi - Udlev dine værdier og elsk dit liv Daisy Løvendahl Personlig rådgiver strategi - Udlev dine værdier og elsk dit liv www.daisylovendahl.dk #1. Engager dig i dit liv Derfor skal du have en strategi Inspirationen til denne manual kom fra en

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

Slutevaluering på projekt Klar til Uddannelse, juni 2010

Slutevaluering på projekt Klar til Uddannelse, juni 2010 Slutevaluering på projekt Klar til Uddannelse, juni 2010 Udarbejdet af projektets medarbejdere: Ester-Helene Vinther Frei og Thomas Bedsted Jørgensen, samt projektleder Henry Hansen Resume: Det er ikke

Læs mere

VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN

VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN KØBENHAVN 2006 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Samarbejde i krydsfeltet. damtoft consult. Delrapport om KFUM s Sociale Arbejde i Danmarks Projekt Direkte i Arbejde. 2005-2006 Projektet efter tre år

Samarbejde i krydsfeltet. damtoft consult. Delrapport om KFUM s Sociale Arbejde i Danmarks Projekt Direkte i Arbejde. 2005-2006 Projektet efter tre år Delrapport om KFUM s Sociale Arbejde i Danmarks Projekt Direkte i Arbejde 2005-2006 Projektet efter tre år damtoft consult Januar 2007 k Samarbejde i krydsfeltet damtoft consult BILAG Forord I KFUM s Sociale

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

MOR OG BARN OG SAMFUND? UNGE MØDRE TILKNYTTET JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEM FORTÆLLER

MOR OG BARN OG SAMFUND? UNGE MØDRE TILKNYTTET JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEM FORTÆLLER MOR OG BARN OG SAMFUND? UNGE MØDRE TILKNYTTET JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEM FORTÆLLER 2 MOR OG BARN OG SAMFUND? MOR OG BARN OG SAMFUND? UNGE MØDRE TILKNYTTET JYSK BØRNEFORSORG / FREDEHJEM FORTÆLLER Udgivet

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere