Den professionelle samtale i højskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den professionelle samtale i højskolen"

Transkript

1 Den professionelle samtale i højskolen Et FFD forsøgs- og udviklingsprojekt forår 2012 Anja Otte Eva Olesen Louis Mogensen

2 Vi behandler altid hinanden, - godt eller dårligt Case: Vi starter denne rapport med et par eksempler fra den praksis vi har gennemført. Vi har valgt disse fordi de illustrerer noget af det vi gerne vil undersøge. Vores erfaring og påstand er den, at en del unge har vanskeligt ved at koncentrere sig fordi små og store udfordringer ligger som private og uafklarede bomber. Når udfordringer ikke imødegås, bliver de til problemer. Problemer der ikke finder en løsning eller en afklaring bliver til begrænsninger, - også for højskoleelever. Samtidig er det vores erfaring, at 1 problem sjældent kommer alene. Lige i kølvandet på uløste personlige problemer kommer ofte sociale problemer og manglende selvværd. Det er en voldsom udfordring for en ung hvor højskolens mål og idegrundlag er myndiggørelse af den enkelte i et fællesskab. Eksempel: Jonas er højskoleelv; han er tynget af en lang række problemstillinger. Han melder sig til en terapeutisk samtale. Han er meget åben med hensyn til en opvækst med mange problemer Terapeuten får drøftet hans baggrund og lader Jonas få udtrykt sin frustration og sin vrede. Hans skoleliv har båret præg af problemerne. Hash, alkohol og hårde stoffer har været en del af hans hverdag siden han var 16. Dog har han på højskolen været helt stoffri, undtaget hash når han har været hjemme. Terapeuten arbejder med Jonas drømme Senere i forløbet vælger Jonas en coachsamtale, hvor han er klar til at vælge fremtid. Jeg har fået en platform at gå ud fra, siger han. Coachingen er derfor ét langt løft, hvor hans gå på mod er den afgørende driv Eksempel: Anna vil gerne prøve coaching. Hun har to udfordringer, - den ene omhandler forholdet til hendes far, den anden udfordring er samværet med specielt en anden elev på højskolen. Coachingen forløber udmærket. Hun udvikler en strategi for samværet med den anden. Under hele samtalen smiler Anna, men det opleves som en facade. Derfor afsluttes coachingen med en drøftelse af hvad coaching kan og hvad den ikke kan. Anna vælger derefter en terapeutisk samtale. Det viser sig, at Anna har meget voldsomme oplevelser fra barndommen som hun ikke kan forholde sig til. De terapeutiske samtaler bliver det sted hvor Anna får luft og hvor hun får plads til at bearbejde de oplevelser hun har tumlet med. Anna giver med det samme udtryk for, at det skaber overskud til at være højskoleelev. Et FFD forsøgs- og udviklingsprojekt forår

3 Indhold Indledning Terminologi Hvem er vi Samtalerne Overvejelser omkring samtaler Samtalen som problem Lærerne og de vanskelige samtaler Coachingens værktøjskasse Hvad er coaching? Et aftalt rum Coachens egen værktøjskasse Den åbne værktøjskasse De terapeutiske samtaler Bevidst terapeutisk nærvær,- nogle betragtninger Forskelle på de professionelle samtaler Elevernes udbytte Hvem skal gennemføre de prof. samtaler? Konklusioner og anbefalinger Tak til de tre højskoler for medvirken og især tak til e mange elever der har prøvet muligheden af. Det har vi lært meget af, og selvom samtalerne er professionelle, er det meget livsbekræftende at opleve unge i et miljø der tydeligvis stimulerer deres åbenhed og vilje til ændringer. Et FFD forsøgs- og udviklingsprojekt forår

4 Indledning Med denne rapport stikker vi måske fingrene ned i en hvepserede. Vi gør det ikke fordi vi skal bevise, at andre tager fejl; men fordi vi har oplevet, at vores erhvervede professionelle kompetencer har givet nogle nye muligheder. Vi har igennem mange år oplevet, at de professionelle værktøjer har været gode til at fastholde elever i højskolen og desuden har elever kunnet fokusere mere på det de kom for, og det der er højskolens hovedsigte, Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. I dette ligger en dobbelthed. Det er vores opfattelse, at højskolen bør være for flest mulig mennesker, jf. højskolelovens åbenhedskriterium. Samtidig er det vigtigt, at et højskoleophold bliver effektivt. Der ydes stor støtte til et højskoleophold og eleverne betaler mange penge for at deltage. Derfor må vi forsøge at optimere elevernes udbytte. Det betyder bl.a. at vi må anvende de fornuftige tilgængelige midler der er til rådighed således at elevernes vaner, dårlige oplevelser eller manglende livslyst står i vejen for det optimale ophold. Sagt ligeud: Det er ikke meningen, at et højskoleophold kan reduceres til at være træning i at kunne stå op om morgenen. På den anden side er det heller ikke meningen, at et højskoleophold kun er et karrierespringbræt. Højskolens fortræffelighed er bl.a. at den forpligter eleverne til at leve og udvikle sig individuelt i sammenhæng og i sammenhængskraft med andre. Her er elevforudsætningerne bare forskellige. Man kan indvende, at professionelle samtaler i højskolen blot er endnu en tendens i retningen af at sygeliggøre borgerne. Vi mener, at tilværelsen byder på udfordringer og at modgang ikke er ensbetydende med, at man nødvendigvis skal have en diagnose eller et behandlingsforløb. Melankoli er en integreret mulighed i et liv, mødet med modgang og skuffelser er uundgåeligt, og endda muligheder for udvikling og visdom. Vi deler også bekymringen over at mange unge får psykofarmaka meget tidligt og nogle gange formodentligt for let. Vi oplever også, at unge trækker diagnosekortet for at undgå at forholde sig til de udfordringer de finder besværlige. Det bør være et pejlemærke, når man prøver at professionalisere samtaler, at man ikke bringer eleverne i retning af denne tendens; men at man er tydelig i forhold til, at målet er mere højskole. Vi har selv en indvending mod den meget traditionelle højskole. I højskoleverdenen er der et par tendenser der synes at bygge på ønsketænkning. Lidt groft skåret ud, kan man sige, at traditionen vægter enhver samtale som en ligeværdig del af det levende ord. Grundtvigs begreb var tænkt i modsætning til det døde bogstav, altså udenadslæren og dogmatikken; men i mange tilfælde har det betydet, at enhver samtale opfattes som god og befordrende. Hvem kender ikke historien om faderen der syntes at han har haft en god snak med sønnen; men han kan ikke huske hvad sønnen sagde, hvis han da over hovedet sagde noget. Den anden tendens der også er med til at bestyrke (eller måske svække) den første tendens er, at højskolelæreren bestrider et job, hvor samværet med eleverne udgør en stor del. Dette samvær er imidlertid ikke bekrevet i love, bekendtgørelser eller vejledninger, og derfor er det nødvendigt, at højskolelæreren ofte går ind i arbejdet med en god portion gør det selv tankegang. Det er ikke ualmindeligt, at højskolelærere gør en dyd ud af, at de indgår med de menneskelige kompetencer de nu engang har. Den uprofessionelle tilgang gøres også til en force, hvilket er godt i mange tilfælde. Men når man går all-in er der også en udpræget risiko for at man enten finder bevidste eller ubevidste overlevelsesstrategier eller at man brænder ud i utide. I denne rapport ønsker vi at fremlægge vore erfaringer. Vi ønsker at: Vise hvordan professionelle samtaler kan støtte højskolelovens ambition. Overveje, om der er elementer af de professionelle strategier og teknikker der kan formidles til de højskolelærere der står i orkanens øje. Give eksempler på samtaler og overvejelser i forbindelse med dem. Et FFD forsøgs- og udviklingsprojekt forår

5 Terminologi Når vi taler i generelle vendinger, omtaler vi alle samtaler som Professionelle samtaler. Det er i mangel af bedre ord, for det lyder jo lidt som kittel, stetoskop og journaler. Virkeligheden er helt anderledes. Der jo bare tale om samtaler om tilværelsen, hvor rollefordelingen er aftalt og hvor den professionelle inddrager de samtalestrategier og de værktøjer han eller hun har til rådighed. Vi prøver i et afsnit at diskutere forskelle og uligheder mellem terapi og coaching. Her skelner vi naturligvis. Hvem er vi? Vi har alle været højskolelærere (og forstander) i op til 30 år. Vi har oplevet successer og fiaskoer i samtaler med elever. Qua vore undervisningsområder, bl.a. psykologi, politik, etik har vi sikkert haft flere problemsamtaler end de fleste. Jo ældre man bliver i jobbet, jo oftere efterspørger højskoleelever samtaler, hvor de efterspørger erfaringer. Det går ofte godt; men ærligt talt, har vore erfaringer mest tjent til, at samtalerne er forløbet smertefrit, - det er tvivlsomt, om erfaringer kan overføres. Det er også tvivlsomt, om det er rimeligt at videregive erfaringer til et menneske som er i forlegenhed og som typisk har efterspurgt en samtale fordi de ser op til personen eller lægger vægt på, at personen virker kompetent eller som en person med integritet. Vi har uddannet os til professionelle samtalepartnere sideløbende med vores jobs på højskoler, og det er vores klare opfattelse, at vi har fået redskaber som både er til gavn for eleverne, højskolen og os selv. Anja Otte er socialrådgiver, underviser og ICC certificeret coach. Socialrådgiveruddannelsen lægger vægt på systematisk udredning og rådgivning ud fra den anerkendende dialog. ICC Coach uddannelsen har fokus på motivation gennem værdier og er inspireret af socialkonstruktionisme samt systemisk tankegang. Eva Olesen er cand. mag i religion og dansk og uddannet oplevelsesorienteret Psykoterapeut. Denne uddannelse lægger vægt på, at inddrage de oplevelser som eleven har og forsøge at gøre dem frugtbare for det fremtidige liv. Et af de stærkeste værktøjer er arbejdet med drømme. Louis Mogensen er lærer og har en pædagogisk diplomuddannelse. Er desuden certificeret coach fra firmaet Axept. I den version af coaching lægges der vægt på en systemisk og en kognitiv tilgang. Samtalerne Vi har gennemført 91 professionelle samtaletimer på henholdsvis Nordjyllands Idrætshøjskole, Vrå Højskole og Ålborg Sportshøjskole. De tre skoler er valgt fordi det er praktisk; men først og fremmest fordi eleverne repræsenterer et meget bredt spekter at danske højskolelever. Nordjyllands Idrætshøjskole er først og fremmest kendetegnet ved, at hovedparten af eleverne har en ungdomsuddannelse, lang de fleste har en gymnasial uddannelse og de ved, hvad de vil. De er vant til at sætte sig mål og arbejde sig frem mod dem. Det harmonerer fint med at være vant til at dyrke meget idræt og skolens daglige praksis bærer præg af, at eleverne er vant til at tage ansvar og vant til at de kan magte det. Antallet af unge med vanskeligheder i den retning er meget lille og som regel er kulturen så stærk, at den smitter således at mindre ansvarsorienterede unge lærer at påtage sig det. Vrå folkehøjskole har en lang række elever der ikke har haft succes med skole/uddannelse. Højskolen tilbyder at råde bod på dette ved at tilbyde fag der kan bidrage til, at man kommer videre. Samtidig har man en særdeles kreativ profil, hvilket tiltrækker folk med helt andre forudsætninger. På Vrå folkehøjskole er det tydeligt, at mange elever efterspørger voksenkontakt og omsorg. Et FFD forsøgs- og udviklingsprojekt forår

6 Aalborg Sportshøjskole har idrætten og fællesskabet som centrum for aktiviteter. Ålborg Sportshøjskole har mere eller mindre samme målgruppe som Nordjyllands Idrætshøjskole og er kendetegnet ved, at hovedparten af eleverne har en ungdomsuddannelse. Aalborg Sportshøjskole huser ligeledes ældre elever, der ønsker et karriereskifte eller en supplerende idrætsfaglig uddannelse, her tilbydes forløb på Trænerakademiet og evt. uddannelse til elitetræner, der forpligter eleven i forhold til praktikperioder og projekter ulig det traditionelle idrætshøjskoleophold. Højskolerne er ambitiøse og optaget af at eleverne får et helt og fuldt højskoleophold. Der er ikke nogen kvalitativ forskel på eleverne. De arbejder alle ud fra deres forudsætninger og målet er til stadighed, at de bliver myndige personer i en kontekst. Deres udfordringer er forskellige; men fælles for dem er, at deres udfordringer og problemer ofte står i vejen for at de kan opfylde deres drømme om at være aktive medborgere. Selvom skolerne er meget forskellige, er der mange fællesmængder; men også forskelle. Der er naturligvis forskel på, om man er forvirret på grund af de mange muligheder man har eller om man er stærkt begrænset på grund af manglende uddannelse eller forudsætninger. Fælles for alle er, at de ønsker at leve et liv hvor de selv er aktive og ikke bare er et produkt af omstændigheder. Det er det de professionelle samtaler skal bidrage til i samspil med højskolen. Temaer: I de knap 90 timer vi har samtalet er vis stødt på mange forskellige temaer: Dødsfald i familien, inkl. selvmord Angst, dødsangst Incest Kriminalitetsdom Spiseforstyrrelse Ambitionshåndtering Vold Stofmisbrug ADHD/tourette Søvnbesvær Mareridt Voldtægt Selvværdsproblemer Forældrerelationer Diagnose (muskelsvind) Depressioner Relationer på højskolen Opgør med den indre pleaser Fremtid Manglende koncentrationsevne Temperament/vrede Sårbarhed Eleverne har kun fået en kort introduktion til muligheden for at benytte samtalerne. Der er ikke gjort meget ud af at fortælle om forskellene og alligevel har eleverne sagtens kunne finde ud af, om de ønsker coaching eller terapeutiske samtaler. Vi anvender ikke alle samtaler i denne rapport; men kun dem vi har fundet mest relevante. Eleverne har kendt til denne anvendelse, og vi har efterfølgende spurgt ind til udbyttet. Alle elever er udstyret med fiktive navne. Et FFD forsøgs- og udviklingsprojekt forår

7 Overvejelser omkring samtaler Når vi i højskolen taler om samtalen, mener vi ofte den samtale hvor: man vil lære og ikke belære En fælles optagethed person person Samtale er i højskoleregi et absolut positivt ord. Det skyldes naturligvis, at samtalen forbindes med det levende ord som var Grundtvigs indvending mod et dannelsessyn der var dogmatisk og byggede på udenadslære. I det grundtvigske univers er det afgørende, at der kastes lys på den tilværelse der er. Oplysningsprojektet er ikke en holdningsbearbejdelse; bygger derimod på, at fri meningsudveksling vil åbne samtalepartnernes øjne for hvad der allerede er til stede. Det er ikke en forudsætning, at man derfor eller derefter måtte opleve det på samme måde eller mene det samme. Der er tale om en samtale der forudsætter, at mennesker der mødes i samtale udvikler sammen. Derfor fremkommer de lidt mere overskriftsagtige fyndord som og han har ikke levet, som klog på det er blevet, han først ej havde kær, ideen om, at det ikke er eleven; men læreren der skal eksamineres, etc. Tankegangen er sympatisk og også visionær; men den forudsætter, at der ikke er tale om et magtforhold eller nogle hensigter der har indflydelse på samtalerne. Der er to yderpunkter i dette. Man kan dårligt undgå at undres over hvor håndfast mange af de første højskoler håndterede det levende ord. Man får ofte det indtryk, at Grundtvigs tanker i høj grad blev taget til indtægt for et endeligt åndeligt opgør, som skolen abonnerede på. Der er en lang rækkes eksempler på, at der gik en hel del ideologi i projekterne. F.eks. når man forbød eleverne at deltage i foredrag der blev opfattet som værende i modstrid med det grundtvigske eller når nogle af eleverne var inspirerede af f.eks. kommunismen eller darwinistiske synspunkter. Højskoler har i perioder set humanisme som et direkte angreb på det grundtvigske univers. I andre perioder har store dele af højskolevirksomheden også været præget af tidens trends eller modtrends. I perioder har især forholdet mellem individ og fællesskab været mere bastant, og det har endda taget form af både berøringsangst overfor individet og på den anden side også manglende respekt for den enkelte. Højskoletraditionen er også præget af K.E. Løgstrups tanker om samtalen. Løgstrup har begrebet talens åbenhed. Hermed menes, at vi nærmest instinktivt tror på, at den person man taler med, mener hvad han/hun siger. Det kan illustreres med begreberne tillid og mistillid. Tilliden er der, indtil man oplever svigt. Mistillid er således det tillærte. På samme måde forudsætter vi, at samtalen er et udtryk for ærlighed, også selvom man er lodret uenige. Løgstrup sondrer også mellem dagligdagssproget og det sprog der er teknokratisk. Det daglige sprog er fælles og uden omsvøb i modsætning til det teknokratiske. Et FFD forsøgs- og udviklingsprojekt forår

8 Uden at forklejne Løgstrup,- intet ligger os fjernere-, må vi overveje, om hans iagttagelser hører en anden tid til. Hvis man hører radio- eller optagelser fra selv de oprørske 70 er unge, er sproget temmelig nuanceret og ganske entydigt. I 2012 er sproget ikke entydigt. Vi konstaterer, at unge kan samtale så ældre ikke forstår det. Vi konstaterer stor forskel på unges evne til at udtrykke sig nuanceret. En hel del unge udtrykker sig via kortfattede begreber, ofte med engelske slangudtryk (ex. nice, meganice, nederen, ). Desuden har de unges sprog en undertone af humor og sarkasme. Samtalen i den Løgstups optik er netop samtalen der respekterer andres urørlighedszone og som netop ikke er sarkastisk, - altså en samtale i øjenhøjde. Det er også en samtale, hvor magtrelationerne er lige eller tilnærmelsesvis lige. I det mindste er der en klar bevidsthed om forskelle, f.eks. at den ældre har erfaring som baggrund. Man kan diskutere, om det stadig er udgangspunktet. Vores hurtige kultur vægter ungdom, omstillingsparathed og performance i en grad der gør, at man ofte skal finde ind til den medmenneskelige kerne ved at skrælle en række kulturelle lag af. Den professionelle samtale skræller netop disse kulturelle lag af, - i samarbejde med fokuspersonen. Hvor Løgstrup var bekymret over det teknokratiske sprogs omklamring af den egentlige samtale, er der grund til at udvide bekymringen til også at omfatte det sprog der tjener til performance. Habermas tanker om samtalen spiller også en afgørende rolle for megen moderne pædagogisk tankegang. Den herredømmefri samtale ses som intet mindre end den mulige befrier af mennesket fra det altomklamrende system. Spørgsmålet er, hvad den herredømmefri samtale er i en højskolesammenhæng. Samtalen som problem Der er formentlig mange faktorer der spiller ind hvis man vil pege på, hvorfor samtalen mellem højskolelærer og elev ikke er en entydig størrelse. Informationssamfundets utrolige mængder af information gør det vanskeligt at trænge ind til en egentlig samtale. Karakteren af informationer har mange niveauer, fra Week-endavisen til Facebook, Paradice Hotel og Stand-up. Det er ikke tydeligt hvor validiteten ligger. Det moderne projekt er bl.a. kendetegnet ved lukkede selvreferentielle systemer. Det betyder, at den enkelte i høj grad opfatter sig selv som autonom. For mange unge er målet autonomitet. Unge savner erfaringer med samtale jf. familiens ændrede betydning. Det er interessant, at Grundtvig faktisk anså familielivet som en grundlæggende forudsætning for det han kaldte folkelivet samt det åndelige liv (Kristenlivet hos Gr.) Effektivitet og faglighed er væsentlige trends. Rundkredspædagogik opfattes som modsætning hertil. Et andet aspekt drejer sig om det man kan kalde relationen mellem højskolelærer og elev. Elever kan opfatte højskolelæreren på mange måder, bl.a. Faglig autoritet Vejleder Eksponent for en særlig højskoletankegang (reservat) Et FFD forsøgs- og udviklingsprojekt forår

9 Forældreerstatning Ven Lovens håndhæver Moralens vogter Ideal Det er oplagt, at disse opfattelser, eller måske endda forventninger påvirker den tilgang eleven har til samtalen, og det er lige så oplagt, at der findes forskellige typer samtale mellem lærer og elev. Tre eksempler: Samtaler om tilværelsen Faglige samtaler Samtaler om livet på skolen I den første samtale kan man sagtens forestille sig ligeværdighed; men i de to sidste har læreren pr. definition en magtposition som man vanskeligt kan lægge til side. Især er samtalerne om livet på skolen næsten umulig at tage uden at en lærer må påtage sig ansvar eller rose/irettesætte adfærd. De senere år har højskolerne desuden påtaget sig vejledning som opgave. Det er klart, at det i nogen grad er forstyrrende for en ligeværdig samtale. Der er en mere eller mindre tydelig intention i samtalerne. Uanset om man er meget fokuseret på kommende jobs eller uddannelse, er vejledning med til at lægge vægt på, at eleverne skal ville noget med deres liv. Det er der ikke noget galt i; men naturligvis påvirker det samtalekulturen, - især hvis man ikke er opmærksom på det. Pointen er, at det man i højskoleverdenen kalder eksistentiel vejledning, ofte varetages af skolens lærere. Hvis man som ung går til en UU-vejleder eller til Studievalg, forventer man faglighed i vejledningen. På højskolen forventer man formentlig meget andet. I en professionel samtale sætter man netop rammerne for samtale op for at sikre, at man ikke sammenblander logiske niveauer, intentioner og evt. magtbalancer, baseret på en fælles historie. En sidste vinkel på samtalen drejer sig om intentionalitet. Hvad er det eleven retter sig mod i samtalen? Det kan være flere ting, bl.a. mod at skabe betydning, fællesskab og mestring af indsigter. Det er alle tre intentioner som, hvis de er entydige og rendyrkede, kalder på læreren som en god mentor og samtalepartner. Ofte blandes intentionerne imidlertid og krydres desuden med en rettethed mod selvfremstilling. Det er måske denne kompleksitet der gør samtaler udfordrende og fornøjelige; men det er også en begrænsning. Man kan indvende, at de professionelle samtaler er endnu et angreb på den ligeværdige samtale; men vi opfatter det ikke sådan. Vi ser disse samtaler som en mulighed for dels at skrælle kulturelle lag af og dels skabe et rum for de samtaler der netop ikke passer ind i kompleksiteten men som kræver specielle rammer og fokus. Vi tror det skaber bedre rammer, - også for samtalerne om tilværelsen. Et FFD forsøgs- og udviklingsprojekt forår

10 Lærerne og de vanskelige samtaler På lærermøder har højskolelærere identificeret hvilke samtaler det opleves vanskeligt at føre: 1. De samtaler der skal følges op af en konsekvens 2. De samtaler der udvikler sig til, at det er vanskeligt at trække grænsen mellem at være professionel og privat. 3. De samtaler, hvor man som lærer godt kan se hvad det drejer sig om; men hvor eleven ikke bekender kulør (fx lesbisk pige). 4. Hvad gør man den grædende elev? 5. Er vores samtalekultur et udtryk for, at vi nurser for meget. 6. Samtaler med elever man har meget lidt til fælles med, både fagligt og historisk og kønsmæssigt? I de professionelle samtaler er disse elementer næsten eliminerede 1. Den eneste konsekvens der er af en prof. samtale, er den fokuspersonen vælger at tage. Det betyder, at fokuspersonen er den egentlige magtfaktor. Det er ikke muligt, at den professionelle tager initiativet, bortset fra tilfælde der kan indebære underretningspligt ( har ingen af os nogensinde oplevet) 2. Den professionelle har redskaber der helt tydeligt sætter disse grænser. Det er befordrende for visse samtaletyper, - for andre sider af højskoleærer- elev relationen er grænsesætning ikke fremmende. Den professionelle arbejder ud fra netop det fokuspersonen bringer frem, fordi man ikke rubricerer problemer. Den gode professionelle samtale skaber desuden rum for at fokuspersonen åbner sig, især fordi samtalen er et lukket forum med tavshedspligt. Henrik udtaler: Det er mere positivt med en objektiv professionel samtalepartner end med en lærer. Jeg har et filter overfor min lærer. Mit output er anderledes, når jeg samtaler med en coach udefra og får et pusterum fra højskolemiljøet 3. Gråd er, i den professionelle sammenhæng, en reaktion på linje med smil, glæde, forundring etc. En kilde til udvikling. 4. Måske nurser vi meget i vores kultur; men ved at rammesætte det, bliver det ikke et element der i så høj grad influerer på enhver samtale eller pædagogisk sammenhæng. Desuden er det et spørgsmål, om vinklen er rigtig. Der er måske nok en tendens til, at mange borgere ser ud til at skulle have hjælp til at håndtere tilværelsen; men tidligere var vejledning og håndtering af tilværelsens store udfordringer heller ikke en autonom sag for den enkelte. Man kunne i højere grad forvente en familiestruktur, der var vant til at håndtere vanskeligheder. Det har også været mere almindeligt, at man som menneske har hentet inspiration i store fortællinger til at forstå sit liv. Endelig er der i 2012 ikke en entydig ungdomskultur som kan være en midlertidig referenceramme for de unges vanskeligheder. Et FFD forsøgs- og udviklingsprojekt forår

11 Derfor flytter mange refleksioner væk fra f.eks. familien og de nære relationer. Man kan desværre også overveje, om højskolen og dens lærere i dag kan mønstre det rum, erfaringer og tradition der giver plads til at unge mennesker kan tumle eksistentielle udfordringer. Det er uden for denne opgaves fokus, at gå dybere ind i dette. Her skal kun antydes, at det ikke er nok med faglighed og undervisning af bred almen karakter. Endelig har nursing karakter af at passe på. Det er kun ét aspekt af de professionelle samtaler. Der er i høj grad et udviklingsaspekt i alle professionelle samtaler. 5. Det er en rimelig indvending fra højskolelærere, at de meget ofte er forpligtet på en bestemt flok elever som de skal samtale med, og at det kan være vanskeligt at samtale med en person som man ikke har et naturligt fællesskab med. Man samtaler fordi man skal, - og ofte finder man selvfølgelig noget der kan samtales om. Imidlertid har de fleste lærere en bundet opgave med samtaleark, undersøgelser omkring elevernes trivsel mm. For den professionelle er det vilkåret, og man kan lytte sig ind på det der er på spil for eleven og arbejde med vedkommendes univers. Man kan sige, at når højskolesamtaler gøres til en institution, sætter højskolelæreren sig i en umulig situation mellem to stole. For dels ønsker man den ligeværdige samtale; men samtidig har man en dagsorden. Samtalemodellen Den ligeværdige samtale person person Den professionelle samtale prof. fokusperson refleksion Modellen er nok lovlig forenklende. I den gode ligeværdige samtale er der naturligvis også tale om refleksion for begge samtalepartnere og naturligvis reflekterer den professionelle på fuld tryk unders en prof. samtale. Pointen er, at i den professionelle samtale er målet, at den professionelle faktisk reflekterer strategisk med det formål, at skabe mest mulig refleksion over eget liv hos fokuspersonen. Den tynde pil i modellen skal understrege, at en kommunikation der går fra fokuspersonen til den professionelle ikke kan eller bør opfattes som vi opfatter daglig kommunikation. Den professionelle prøver nemlig hele tiden at udforske og udfordre personen for at kunne levere netop det der skaber mest mulig refleksion hos fokuspersonen. Et FFD forsøgs- og udviklingsprojekt forår

12 Eksempel: En coach-session med Tanja er ganske rodet. Tanja er meget ulykkelig over en lang række svigt hun har oplevet, især som folkeskoleelev. Når hun tænker over tingene udløser det gråd og frustration hos hende. Coachen fastholder fokus, selvom et kunne være oplagt, at vise Tanja sympati, f.eks. ved at generalisere hendes udfordring til at omhandle folkeskolen i almindelighed og dårlig pædagogik i særdeleshed. Fokus bliver til stadighed, hvordan hun i dag kan forholde sig til hendes egen historie. Hvordan kan hun gøre det så frugtbart som muligt? Hvor putter man svigt hen? Tanja er glad for samtalen fordi hun synes hun har prøvet at nytolke hendes oplevelser, og har en strategi for, hvordan hun lægger noget af det bag sig: Lige efter sessionen møder hun en lærer fra skolen der kan se, at hun er slidt. Er det nu du trænger til et knus, siger læreren og giver Tanja knuset. Eksemplet understreger, at det kræver flere ting, at komme på den anden side af svigt og dårlige oplevelser. Her får Tanja både empati(coachen), hjælp til strategier (coachen) og sympati (læreren). Det er formentlig ganske vigtigt, at disse reaktioner er tydeligt adskilt for Tanja. Når reaktionerne er mere umiddelbare, f.eks. gennem et normalt lærer-elevforhold, er risikoen, at sympatien overskygger alt andet. (sympati forstås her som det, at vi solidariserer os med hinanden). Coachingens værktøjskasse Det er tankevækkende, at coachingen har tiltrukket meget forskellige elever i projektet. Deres temaer har været meget forskellige; men i dette univers skelner man ikke mellem store og små udfordringer. Man vurderer heller ikke udfordringerne på en skala, selvom skalaer bestemt er et værktøj i selve coachingen. Derfor tager coachen altid en udfordring dybt alvorlig. Coachen undlader, at vurdere, om fokuspersonens udfordring er af praktisk eller mere eksistentiel karakter. Udgangspunktet er, at fokuspersonens udfordring er alvorlig for vedkommende, hvad enten temaet er rygestop, vægttab, valg af studium eller vanskeligheder i samspillet med andre. I dette projekt har beskeden været, at samtalerne har til formål, at skabe mere overskud til at indgå i højskolelivet. Derfor har der heller ikke været nogle af de såkaldte livsstilsudfordringer; men derimod en hel del udfordringer vedr. fremtidsvalg og konkrete udfordringer der hænger sammen med at håndtere den konkrete dagligdag. Mange samtaler er blevet afsluttet med et spørgsmål om, hvorvidt coachingen har skabt mere klarhed og mere overskud, og svarene er næsten entydigt positive. Eksempel: Maria : Godt at få delt mit liv op, få et overblik over mit liv og hvad jeg skal arbejde med. Skolen evner ikke at skabe et fortroligt rum, der kan rumme de virkelige problemer jeg har. Jeg får gjort ting, handlet på ting, får ting ud af hovedet. Jannie: Godt med en aftale om at melde tilbage på tasks/opgaver, så tænker jeg mere over hvad der sker, når jeg handler/ gør noget. Jeg forholder mig anderledes til sejrene. Et FFD forsøgs- og udviklingsprojekt forår

VIGTIGT OMKRING OPHAVSRET

VIGTIGT OMKRING OPHAVSRET 1 Velkommen til dette minikursus i Coaching. Kurset består af 18 små lektioner. Lektionerne er letlæste, og nemme at gå til. Du vil ret hurtigt kunne gennemgå kurset og begynde at bruge dine ny færdigheder.

Læs mere

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse RCT Værktøjskasse til systemisk mødeledelse Fra rapporten Mod en fælles indsats Mette-Louise Johansen, Tina Mouritsen og Edith Montgomery Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre Rapporten

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN 2012 Signe Ravn AARHUS UNIVERSITET Business and Social Sciences Center for Rusmiddelforskning Kvalitativ delevaluering af Stofrådgivningen Signe Ravn Center

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Skrevet af Ann Carina Tetschner, Konsulent, Center for arbejdsliv og læring 1 Forord til

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

Intern lederrekruttering

Intern lederrekruttering Intern lederrekruttering Fra kollega til leder Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Publikation fra Projekt Uddannelsesløft Denne guide er udarbejdet indenfor Projekt Uddannelsesløft

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FORSLAG TIL AT ØGE GYMNASIEELEVERS MOTIVATION

FORSLAG TIL AT ØGE GYMNASIEELEVERS MOTIVATION FORSLAG TIL AT ØGE GYMNASIEELEVERS MOTIVATION Kirsten Vinstrup Jakobsen Erik Prinds 1 Indholdsfortegnelse. Indledning. s. 4 Kapitel 1.Konklusion. s. 7 Kapitel 2. Generelt om motivation. s. 9 2.1.Teorier

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund Værdier på arbejde :: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER PÅ ARBEJDE :: :: Frydenlund Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou Værdier på arbejde Case-research: Solveig

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

Uddannelsesmotiverende samtaler med unge. en rapport med eksempler og erfaringer fra projekt: Fra problemer til mirakler i Skive 2011-2014

Uddannelsesmotiverende samtaler med unge. en rapport med eksempler og erfaringer fra projekt: Fra problemer til mirakler i Skive 2011-2014 Uddannelsesmotiverende samtaler med unge en rapport med eksempler og erfaringer fra projekt: Fra problemer til mirakler i Skive 2011-2014 Forord Denne rapport beskriver og giver konkrete eksempler på uddannelsesmotiverende

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Rum til at være. Dilemmaer ved omsorg for værestedsbrugere med alkoholmisbrug

Rum til at være. Dilemmaer ved omsorg for værestedsbrugere med alkoholmisbrug Rum til at være Dilemmaer ved omsorg for værestedsbrugere med alkoholmisbrug Copyright: VFC Socialt Udsatte 2005 Teksten kan frit citeres med tydelig kildeangivelse Ditte Ehrenreich Rum til at være dilemmaer

Læs mere

LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R

LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R LEDERE DER LYKKES EN UNDERSØGELSE AF KERNEKOMPETENCER HOS SUCCESFULDE LEDERE

Læs mere

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 5 Kapitel 1 Introduktion 8 Hvad vil det sige "at være leder

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Referat af FFD s generalforsamling 6. juni 2013

Referat af FFD s generalforsamling 6. juni 2013 Referat af FFD s generalforsamling 6. juni 2013 Velkomst v/formand Helga Kolby Kristiansen Velkommen til alle og mange tak til Askov Højskole. Velkommen til Årsmøde 2013. Og selvfølgelig skal der lyde

Læs mere