Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker"

Transkript

1 Danske Reginer Dampfærgevej København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen, herunder kmmentarer til de pstillede pejlemærker g bud på knkrete indsatser. Patientfreningerne er vigtige aktører i udvikling af de frskellige partnerskaber målrettet styrket inddragelse g kvalitet fr patienter g deres pårørende. Krt frist Danske Patienter mdtg udkastet den 19. december 2014 med en frist fr kmmentarer g bud på knkrete indsatser den 23. januar Det er en peride med en række helligdage, hvilket betyder, at der har været dårlig mulighed fr at udarbejde ngle knkrete bud på indsatser jf. mail sendt den 19. december Dat: 23. januar 2015 Danske Patienter Kmpagnistræde 22, 1sal 1208 København K Tlf.: Cvr-nr: Side 1/10 De meget krte tidsfrister er et generelt prblem blandt ffentlige institutiner. De krte frister frringer muligheden fr en grundig gennemgang af det tilhørende materiale g skaber dermed risici fr, at vigtige kmmentarer g viden bliver verset. Det gælder ikke mindst fr rganisatiner sm Danske Patienter, sm er paraply fr 17 patientrganisatiner g i alt 79 patientfreninger. Danske Patienters styrke er muligheden fr at krdinere viden g synspunkter på tværs af sygdmsgrupper, men dette kræver til gengæld en frnuftig tidsmæssig ramme. Derfr er dette kun en skitsering g krdinering af indsendte frslag fr medlemsrganisatiner, sm vi kan uddybe g knkretisere, såfremt der er interesse i partnerskabet. Kmmentarer til pstillede pejlemærker Danske Patienter bakker p m visinen i Brgernes Sundhedsvæsen samt de gde verrdnede indsatsmråder g pejlemærker. Da øget lighed i sundhedsvæsenet ligesm en hurtigere msætning af frskningsbaseret viden i klinisk g rganisatrisk praksis samt frebyggelse g sundhedsfremme vil understøtte, at visinen realiseres, anbefales det, at disse frhld fremhæves i handleplanen. Danske Patienter er paraply fr patientfreningerne i Danmark. Danske Patienter har 17 medlemsfreninger, der repræsenterer 79 patientfreninger g medlemmer: Astma-Allergi Danmark, Bedre Psykiatri, Clitis Crhn-Freningen, Danmarks Lungefrening, Danmarks Psriasis Frening, Dansk Epilepsifrening, Dansk Fibrmyalgi-Frening, Diabetesfreningen, Gigtfreningen, Hjertefreningen, Kræftens Bekæmpelse, Landsfreningen af pli-, trafik- g ulykkesskadede (PTU), Landsfreningen md spisefrstyrrelser g selvskade (LMS), Nyrefreningen, Parkinsnfreningen, Sclersefreningen g Sjældne Diagnser.

2 Danske Patienter håber, at frslaget vil bringe mrådet videre, da vi finder, at der har været tilstrækkelig med drøftelser g prjekter m brugerinddragelse på verrdnet plan. Der er brug fr en knkretisering af drøftelserne. Vi vurderer, at der generelt er tilstrækkelig viden til at gå skridtet videre, g freslår derfr, at der nu sættes fkus på strukturelle ændringer, der understøtter brugernære g brugerinddragende løsninger. Side 2/10 Derudver er det generelt vigtigt at tilrettelægge sundhedsvæsenet til at kunne håndtere persner med krnisk sygdm. Alt fr fte, g nu gså i udkastet til visinen fr brgernes sundhedsvæsen, frhlder man sig til patienten, der kun møder sundhedsvæsenet enkelte eller få gange. F.eks. står der, at der skal udvikles nye kvalitetsmål til supplement fr de kliniske kvalitetsmål. Det er vigtigt, men det er gså vigtigt, at der bliver pstillet kvalitetsmål fr den krniske patient, der har et livslangt frløb i sundhedssektren. Man bliver nødt til at frhlde sig til det faktum, at en meget str del af patienterne i sundhedssektren er krnikere. Danske Patienters bud på knkrete indsatser Nedenfr pstilles fem tværgående bud på knkrete indsatser. Buddene har relevans på tværs af diagnser. Partnerskab m systematisk anvendelse af Patientrapprterede plysninger (PRO-data) Understøtter Danske Reginers målsætning m at definere flere patientnære kvalitetsmål. Danske Reginer indgår et samarbejde m at sikre synergieffekt mellem Danske Patienters aktuelle prjekt (i regi af ViBIS) m anvendelse af PROdata g Danske Reginers arbejde med at fremme patientnære kvalitetsmål. Kræftens Bekæmpelse har en særlig viden, g indgår derfr sm en særlig ressurce i ViBIS prjekt. ViBIS gennemfører ver det kmmende 1½ år - med støtte fra TrygFnden - et samlet strategiprgram, sm skal lede frem til et slidt vidensgrundlag fr at implementere systematisk anvendelse af plysninger rapprteret af patienter i kvalitetsudvikling i det danske sundhedsvæsen. Prgrammet skal levere: En beskrivelse af frudsætninger g barrierer fr at PRO-data kan blive implementeret sm en del af kvalitetsmålene i det danske sundhedsvæsen. Overvejelser m øknmiske, faglige g rganisatriske knsekvenser/frudsætninger samt knsekvenser g

3 frudsætninger fr patienter (kvalificerede spørgsmål til efterfølgende piltprjekter). En beskrivelse af faglige g rganisatriske initiativer (fx piltprjekter) der skal udvikle den viden g erfaring, sm er nødvendig fr at bringe PRO-data fra klinik til kvalitetsmål bredt i sundhedsvæsenet. Frslag til piltprjekter, der kan belyse: Side 3/10 drifts- g samfundsøknmiske knsekvenser rganisatriske knsekvenser faglige knsekvenser knsekvenser fr patienterne Strategi fr hvrdan erfaringer fra høring, piltprjekter g ekspertgruppens arbejde kan løftes videre - herunder plan fr invlvering af relevante parter. Anbefalinger til anvendelse af PRO-data i det danske sundhedsvæsen. Herunder kan Kræftens Bekæmpelse bidrage med knkret viden, sm er uddybet i nedenstående Patientrapprterede data: Kendskab til patienternes præferencer g deres viden/tilbagemelding på sundhedsvæsenets indsats g resultaterne er en frudsætning fr at vurdere, i hvilken grad visinen m patient/brgercentrering pnås g fr at sikre en datadrevet kvalitetsfrbedring. Kræftens Bekæmpelse har målrettet fkus på at skaffe denne indsigt i relatin til kræftbehandlingen g har pnået værdifuld viden til brug fr det videre arbejde. Patientrapprterede plevelsesdata (PREM): Kræftens Bekæmpelse sikrer løbende mnitrering af kræftpatienters behv g plevelser igennem den natinale barmeterundersøgelse. Undersøgelserne fra 2011 g 2013 sætter fkus på frskellige perider i kræftfrløbet, men fælles fr undersøgelserne er temaer sm kmmunikatin g infrmatin, ventetid, sammenhæng g krdinatin, hjælp g støtte samt inddragelse. En ny landsdækkende barmeterundersøgelse planlægges til gennemførsel Aktuelt pågår en specifik undersøgelse målrettet unge kræftpatienter (15-29 år). Designet er udarbejdet i samarbejde med klinikere g andre fagflk. Mere infrmatin m undersøgelserne kan hentes her: Patientrapprterede resultatdata (PROM):

4 Kræftens Bekæmpelse indhenter viden m kræftpatienters livskvalitet g funktinsstatus sm et vigtigt supplement til klinisk fastlagte kvalitetsmål. Kræftens Bekæmpelse har et tårigt prjektsamarbejde med DMCG miljøet g 11 kliniske kræftafdelinger. Frmålet er at indsamle PROM på individniveau til brug i behandlingen af den enkelte patient med lungekræft g prstatakræft g på ppulatinsniveau til natinal mnitrering af kvaliteten inden fr lungekræft, hvr data samles i Lungecancerregisteret. Derudver har Kræftens Bekæmpelse i samarbejde med Rigshspitalet et prjekt m systematisk indsamling af patientrapprterede plysninger m bivirkninger ved kembehandling (PRO-CTCAE). Dette har vist sig effektivt til at øge patienttilfredsheden g frbedrer håndteringen af symptmer. Side 4/10 Prim 2015 igangsættes et treårigt khrtestudie blandt unge kræftramte, sm har til frmål at belyse de åriges plevelser med sundhedsvæsenet g deres vurdering af resultatet af behandlingen herunder senfølger. Dette studie sammenkbler således PREM g PROM data. Mere infrmatin kan hentes her: Partnerskab m etablering af prgram fr kvalificering af brugerinddragelse i plitikudfrmning, kvalitetsudvikling g frskning. Understøtter Danske Reginernes målsætning m at bruge brgernes plevelser til systematisk g regelmæssigt at frbedre sundhedsvæsenets serviceydelser, rganisering g behandling. Der igangsættes et samlet prgram, sm tilvejebringer et slidt rekrutteringsgrundlag af patienter g pårørende samt et uddannelsesprgram, sm klæder brugerrepræsentanter på til at indgå i frskellige frmer fr udviklingsarbejde. Rekruttering af patient- g pårørende repræsentanter med de rigtige frudsætninger er i dag en udfrdring samt at sikre inddragelsesprcesser, sm effektivt får sat brugerperspektivet i spil. Er der fx brug fr patienterfaring fra et knkret frløb - eller er der behv fr en bredere viden m en patientgruppes vilkår g ønsker? Svarene på de spørgsmål er vigtige fr at kunne pege på den rigtige deltager i et givent udviklingsarbejde. Sideløbende er der behv fr en mere systematisk tilgang til at klæde både de fra, hvr brugere indgår g brugerne på til at indgå i samarbejdsprcessen. Prgrammet rummer følgende tre elementer: Uddannelse Brugerne såvel sm de sundhedsprfessinelle skal klædes på til at indgå i et knstruktivt samarbejde. Til dette kan man bygge videre på prgrammet fr uddannelse af patientrepræsentanter, sm er udviklet i et samarbejde mellem Danske Patienter g Danske Reginer samt på de erfaringer med at implementere rganisatrisk inddragelse i alle samarbejdsfra, sm pt.

5 gennemføres i et samarbejde mellem Regin Hvedstadens psykiatri g ViBIS. Uddannelsesprgrammer er et fælles anliggende mellem brugere g myndigheder med henblik på at sikre, at der pnås bedst mulig udbytte af samarbejdet. Uddannelsesfrløb skal bl.a. rumme: Uddannelsesfrløb fr patientrepræsentanter Rllen at repræsentere det generelle perspektiv Samarbejde Sundhedsvæsenets pbygning Knkrete prgrammer g værktøjer (klinisk retningslinje, DDKM) Uddannelsesfrløb fr sundhedsprfessinelle, sm skal samarbejde med repræsentanter Hvad kan man lære af patientperspektivet Hvrdan får man patientens viden i spil Rekruttering Der er behv fr frskellig viden alt efter, til hvilke arbejde/prjekter mv. patienter g/eller pårørende skal bidrage. Derfr er det vigtigt at sikre rekruttering, der matcher behvet fr viden (generel viden, egne patienterfaringer m.v.). I plitikudvikling vil rekruttering typisk ske via patient- g pårørendefreninger, hvr der er persner med generel viden m patientperspektivet g interessevaretagelse. I knkrete kvalitetsudviklingsprjekter g frskning vil man typisk rekruttere patienter g pårørende med egne erfaringer. Bud på de frskellige rller Repræsentanter (Brugerrganisatiner m.v.) Infrmanter (Natinal database) Repræsentativ viden (Undersøgelser, Litteratur) Bud på pdeling af kntekster fr rganisatrisk inddragelse Plitikudfrmning Kvalitetsudvikling Frskning Evaluering Der er behv fr systematisk evaluering både af prces g effekt af en inddragelsesprces fr at udvikle viden g dermed sikre at inddragelsen skaber bedre løsninger. Bud på evalueringsspørgsmål: Evaluering af prces: Hvad bliver patienter inddraget i, g hvrdan pleves inddragelsen? Resultat: Bidrager inddragelse med ny viden? Side 5/10

6 Impact: Hvrdan afspejles patientperspektivet i beslutninger? Partnerskab m etablering af prgram fr kmpetenceudvikling af sundhedspersner Side 6/10 Understøtter Danske Reginernes målsætning m at sundhedspersnalet har de frnødne kmpetencer til at inddrage g kmmunikere klart med brgerne. Der igangsættes et samlet uddannelsesprgram fr udvikling af de sundhedsprfessinelles kmpetencer til brugerinddragelse i kmmuner g reginer. Prjektet kan kbles direkte på de midler sm er afsat i J før j bedre til kmpetenceudvikling. Der er i dag str spredning i frståelse af g praksis fr brugerinddragelse, g sundhedspersnalet efterspørger viden m g knkrete metder til inddragelse. Der er derfr behv fr styring af kmpetenceudviklingen, så man pbygger kmpetencer ud fra den viden, sm allerede eksisterer både natinalt g internatinalt i stedet fr at skyde med spredehagl i frhld til hvad der undervises i. Prjektet tager afsæt i allerede eksisterende erfaringer g tilbud g en tydelig retning på kmpetenceudviklingen. Herunder kan prjektet blandt andre trække på de arbejdspladskurser, sm kører i et samarbejde mellem ViBIS g KORA. Partnerskab m vidensdeling Understøtter Danske Reginernes genelle målsætning m effektiv udvikling af sundhedsvæsenets praksis g rganisering. Der er etableres en natinal platfrm, sm frtløbende samler p på g sikrer sundhedsvæsenet (herunder sundhedspersnalet, administratrer, plitikere g brugerne) adgang til dkumenteret viden m brugerinddragelse. Det er et meget vigtigt led i at sikre retning på brugerinddragelse i en tid, hvr frståelser af g praksis fr det er meget spredt. Ligeledes skal der etableres en platfrm fr at den stre viden frtløbende udvikles i praksis på landets hspitaler, kmmuner g almen praksis g samles med henblik på effektiv spredning. Videnscenter fr Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet, ViBIS, er i dag den platfrm g kan med frdel tænkes ind i dette partnerskab.

7 Partnerskab m adgang til egne data g persnlig (frløbs)plan Danske Patienter arbejder fr at patienter sikres hurtig g let adgang til egne tidstr sundhedsdata samt en persnlig (frløbs)plan, der indehlder pdateret g individuel tilpasset infrmatin m sygdm g behandling, samt plan ver aftaler g kntakter. Frmålet er genne øget inddragelse g viden at øge patientens tryghed g handlemuligheder g styrke patientsikkerheden. Hertil har bl.a. Kræftens Bekæmpelse relevant viden g knkrete erfaringer at bidrage med. Side 7/10 Diagnsespecifikke bud på knkrete indsatser Nedenfr er der en række diagnse g/eller patientgruppespecifikke bud på indsatser. Det gælder særligt fr de nævnte patientgrupper, men ngle kan tillige tænkes at have relevans på tværs. Psykiatrien Bedre Psykiatris indsatsmråder Inddragelse af pårørende Da prcessen er freløbig med mulighed fr uddybning senere, vil vi blt henlede pmærksmheden på det nye kncept fr systematisk pårørendeinddragelse lavet af Sundhedsstyrelsen g Scialstyrelsen, sm kan bruges sm eksempel på knkrete indsatsmråder set i pårørendevinkel. I Kncept fr systematisk inddragelse af pårørende (2014) gives tte gde, knkrete råd samt metder g best practice til, hvrdan vi kan få skabt rammerne fr en systematisk inddragelse af pårørende i landets kmmuner g reginer. Man kan tage udgangspunkt i anbefalingerne g metderne i udviklingen af indsatsmråder. De tte anbefalinger er: Sæt tidligt ind med kntakt, krtlægning g dialg Målret indsatsen til pårørende Vær pmærksm på børn g unge Krdiner g samarbejd tværfagligt g -sektrielt Samarbejd med bruger- g pårørenderganisatiner g andre aktører Fkus på kmpetenceudvikling Følg p på indsatsen Ledelse sm drivkraft Eksempler på metder g best practice beskrevet i knceptet: Prjekt Pårørende

8 Åben Dialg Netværkscirklen/Netværkskrt Den Mtiverende Samtale Psykedukatin Netværksgrupper Individuelle psyklgsamtaler Spørg til børnene -rutiner Familiesamtaler Børne-/ungegrupper Side 8/10 Gigt Gigtfreningens indsatsmråder Omstrukturering af sygehussektren Sygehussektren bør i langt højere grad kunne håndtere persner med prgredierende krnisk sygdm g ikke kun de akutte patienter eller enkelt-indlæggelser. Der er brug fr at tilpasse systemerne til de mange krnikere, der kmmer på de samme afdelinger igen g igen, g sm bliver behandlet år efter år. Der bør f.eks. være langt større tilgængelighed til hspitalslægen eller en ekspertsygeplejerske på hspitalet. F.eks. ved: Indførelse af maksimale ventetider på akuttider fr krniske patienter, så de f.eks. kun behøver at vente i max. 5 dage. At sikre en rdenligt g nem tilgængelighed til telefn- g e- mailknsultatin fr på den måde at lette adgangen til at få råd g vejledning, hvilket let lader sig gøre andre steder via NemId. Herved behøver en patient ikke nødvendigvis at blive tilset af en læge. I dag kan man strt set ikke sende s til læger/sygeplejersker i hspitalssektren. Incitamentsstrukturerne i sundhedsvæsenet skal indrettes således, at det kmmer patienterne til gde g ikke kun øknmien. F.eks. bør det være mest rentabelt at lade patienter behandle, få taget prøver m.v. samme dag, fremfr at lade patienten møde flere frskellige dage. Der bør i højere grad sikres krdinatin mellem specialafdelingerne i de tilfælde, hvr patienten har flere sygdmme Udbred direct acces til hele landet Direct acces giver patienterne mulighed fr at kmme til kntrl, når der er behv, g ikke når sygehuset har tid. I England, Bristls reumatlgiske afdeling, har man afprøvet dette med gde resultater: Patienterne var mere tilfredse, fik bedre behandling g der blev sparet penge. Der blev

9 sparet ca. 30 % på udgifterne. Det skyldtes bl.a., at patienterne km færre gange, g at den første kntakt var med en reuma-sygeplejerske, der kunne rådgive g vejlede. Dermed var det ikke nødvendigt fr alle at blive tilset af en læge. Direct acces kræver dg, at der tilbydes patientuddannelse. Side 9/10 Den praktiserende læge bør styrkes Der skal være bedre kmmunikatin mellem sekundær g primær sektr. Alt fr fte gives der ikke infrmatin videre typisk fra sekundær sektr til praktiserende læge m f.eks. diagnse, behandling g medicin. Men frtsat behandling, kntrl mv. skal fte ske hs den praktiserende læge, ligesm patienten j gså behandles fr alt muligt andet hs den praktiserende læge. Men hvrdan kan den praktiserende læge give faglig kvalificeret behandling g rådgivning, hvis der ikke freligger den frnødne infrmatin? Den praktiserende læge skal have mere tid især til krnikere. Der bør være tid til samtale m, hvrdan det går, hvrdan der følges p, snak m de seneste kntrller m.v. hvis patienten har behv fr det. Endelig skal den praktiserende læge generelt have fkus på den krniske patient, hvis man sm krniker skal kunne føle sig tryg. Kræft Kræftens Bekæmpelses indsatsmråder Behandlingsansvarlig læge Kræftens Bekæmpelse arbejder fr at styrke det lægelige ansvar i behandlingen af den enkelte patient g dennes frløb på tværs af vergange. Baseret på viden m kræftpatienters frløb g præferencer har Kræftens Bekæmpelse identificeret t vigtige lægerller; den behandlingsansvarlige g den patientansvarlige læge. I samarbejde med Danske Reginer, Overlægefreningen med flere pågår et arbejde med at udvikle g implementere en/flere mdeller. Fælles beslutningstagning Kræftens Bekæmpelse har gennem landsdækkende spørgeskemaundersøgelse (barmeterundersøgelsen i 2013) afdækket, at fælles beslutningstagen er den abslut frtrukne beslutningsmdel blandt kræftramte, g freliggende viden peger på, at denne beslutningsprces bidrager til bedre behandlings resultat, da den styrker patienternes handlemuligheder g adhærens til behandling. I samarbejde med sygehusene arbejder Kræftens Bekæmpelse aktuelt med at styrke grundlaget blandt andet gennem beslutningsstøtteværktøjer g

10 afprøvning af PROMs i klinisk praksis. Mere infrmatin kan hentes her: Side 10/10 Patientinddragelse g patientuddannelse Kræftens Bekæmpelse g de tilhørende rådgivninger samarbejder med sygehusene m knkrete uddannelsestilbud til kræftpatienter samt etablering af brugerpaneler samt patientrepræsentanter på sygehusene. Kræftens Bekæmpelse samarbejder med ca. 20 diagnsespecifikke patientfreninger g netværk på kræftmrådet, blandt andet med henblik på at arbejde fr, at patientuddannelse bliver et tilbud til alle kræftpatienter på landets sygehuse. Derudver arbejder freningen fr, at pårørende systematisk inddrages g støttes, da de fte er en verset ressurce i sundhedsvæsenets indsats. Rehabilitering Kræftens Bekæmpelse arbejder fr at patienter på baggrund af den bedste dkumenterede viden tilbydes rehabilitering fra diagnsetidspunktet, så frekmsten af senfølger nedsættes. Derudver arbejder Kræftens Bekæmpelse fr, at alle patienter får en vurdering af deres rehabiliteringsbehv samt en plan, der beskriver behandling, rehabilitering, pfølgning samt behv fr støttemuligheder. Der er i dag i frskelligt mfang etableret rehabilitering til kræftpatienter på landets sygehuse, men indsatsen er ikke systematisk, g ikke alle får den nødvendige støtte. Syv hspitaler tilbyder fysisk træning under kembehandling efter inspiratin fra Krp g Kræft prjektet, g ngle steder fregår træningen i Kræftens Bekæmpelses rådgivning tæt på sygehuset. Med venlig hilsen Mrten Freil Direktør

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes 01.02.2017 Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe indenfr Type 2 diabetes Titel Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe Type 2 diabetes Dat g versin D. 4. ktber 2017 versin 0.1 Gdkendelse Sekretariat Gdkendt

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Regionsrådet har med Vision og handleplan afstukket retningen for Region Sjællands arbejde i de kommende år.

Regionsrådet har med Vision og handleplan afstukket retningen for Region Sjællands arbejde i de kommende år. NOTAT Dat: 21. nvember 2014 Udfrdringer i behandlingen af kræftpatienter Reginsrådet har med Visin g handleplan 2014-17 afstukket retningen fr Regin Sjællands arbejde i de kmmende år. Det er med udgangspunkt

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Puljepslag Styrket samarbejde vedrørende subakutte/akutte tilbud indkalder hermed ansøgninger fra reginer sammen med en eller flere kmmuner m tilskud fra puljen Styrkelse af samarbejde mellem reginer,

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme Det sektrielle Frum fr Iskæmiske Hjerte-Kar sygdmme Baggrund Regin g kmmuner i Nrdjylland har aftalt en verrdnet rganisering af indsatsen fr mennesker med krniske lidelser, Krnikermdellen se bilag. Mdellen

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Indledning Handlingsplan 2013-2014

Indledning Handlingsplan 2013-2014 Side 2 Indledning På reginsrådets møde den 31. januar 2012 blev Plitik fr Sundhedsfrskning 2020 endeligt vedtaget med henblik på efterfølgende implementering, sm gik straks i gang med aktiviteter i 2012.

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

Evaluering af de faglige koordinationsfora

Evaluering af de faglige koordinationsfora 21. december 2006 CSB j.nr. 20-067/2006 Evaluering af de faglige krdinatinsfra 2006 1. Resumé I 2004 blev der nedsat seks faglige krdinatinsfra fr at styrke netværk, krdinatin g videns- g erfaringsudveksling

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning Grundaftalen fr Sundhedsaftalerne fr 2011-14 mfatter samarbejdet m utilsigtede

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Digitaliseringsstrategi

SOLRØD KOMMUNE. Digitaliseringsstrategi SOLRØD KOMMUNE Digitaliseringsstrategi 2012-2015 September 2012 1. Frmålet med digitaliseringsstrategien Digitalisering er nået til et mdenhedspunkt, hvr digitalisering rækker udver anvendelse i de bagvedliggende

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Mdul 13 Valgmdulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kmmune Uddannelsesenhed/klinisk undervisningssted: 2 Lkalcentre i Århus Kmmune (navn på lkalcenter følger snarest)

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Direktionen Juni 2008. Ny organisation

Direktionen Juni 2008. Ny organisation Direktinen Juni 2008 Ny rganisatin Ny rganisatin Indledning Slagelse kmmune har besluttet, sm den første kmmune i landet, at bevæge sig fra at være en sammenlægningskmmune til en udviklingskmmune. Første

Læs mere

Bilag 2. Konkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metoden

Bilag 2. Konkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metoden Til Til Kpi til Styringsudvalget Inspiratin g drøftelse 17. nvember 2015 Side 1 af 11 Bilag 2. Knkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metden Baggrund: Det blanke papirs princip

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Dateret: 29. juni 2011. Gdkendt af DAK: 22.juni 2011 frventet revisin sidst i 2011 Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne.

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne. Plitisk dkument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 SEL 15 Udbudsstrategi Indstilling: Direktinen indstiller, at administratinen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud g i samarbejdet

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden?

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden? Ansøgning Vedrørende Hvad skal vi leve af i vres lkalmråde i fremtiden? Et udviklingsprjekt mellem gymnasiale uddannelser g private g ffentlige virksmheder m bæredygtighed, cirkulær øknmi g innvatin 1.4.2014-31.12.2017

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen Reginernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprgram (RKKP) Intern rganisatin g pgavedeling mellem kmpetencecentrene Her beskrives alene den interne rganisatin. Fr et verblik ver hele rganisatinen mkring Reginernes

Læs mere

Indstilling. Indstilling om organisationsændring af Borgmesterens Afdeling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om organisationsændring af Borgmesterens Afdeling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 31. juli 2007 Indstilling m rganisatinsændring af Brgmesterens Afdeling Århus Kmmune IT g Organisatinsafdelingen Brgmesterens Afdeling

Læs mere

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2013

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2013 Sundhed pfølgning på indsatsmråder 2013 Egne indsatsmråder: 1 Rehabiliteringsafdelingen 1.1. Rehabiliteringsafdelingens innvatinskraft Giv slip Rehabiliteringsafdelingen ønsker i 2012-1213 at udvikle innvatinskraften

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

Tjekliste Medfødt immundefekt

Tjekliste Medfødt immundefekt Tjekliste Medfødt immundefekt Familien g barnet Daginstitutin g skle Pasningstilbud med få børn Frældrene hlder barnet hjemme pga. infektinsrisik. Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Pædaggiske støttefranstaltninger,

Læs mere

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014 Referat fra møde i Sundhedsplitisk Dialgfrum d. 23. ktber 2014 Del 1: Status vedr. Plitisk Sundhedsaftale Det er stadig de samme 4 verrdnede pejlemærker i Den Plitiske Sundhedsaftale. Fkus på at få indsat

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

Fakta, spørgsmål og svar om udredningsretten

Fakta, spørgsmål og svar om udredningsretten Reginshuset Vibrg Sundhedsplanlægning Fakta, spørgsmål g svar m udredningsretten Skttenbrg 26 Pstbks 21 DK-8800 Vibrg Tel. +45 7841 0000 kntakt@rm.dk www.rm.dk Flketinget har den 19. december 2012 vedtaget

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato Vejledning til ansøgning m støtte fra Scialstyrelsen til implementering af metderne Critical Time Interventin sm generel metde (CTI), Scial Færdighedstræning (SFT) g Åben Dialg (ÅD) Enhed CDAM Sagsnr.

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Kvalitets- og Udviklingsafdelingen REFERAT

Kvalitets- og Udviklingsafdelingen REFERAT Kvalitets- g Udviklingsafdelingen REFERAT Møde i: Frum fr Patientbehandling Dat: 6. ktber 2015 Kl.: 8.00-10.00 Sted: Kristineberg 3, mødelkale 0.0.9 stueetagen Deltager: Vicedirektør Peter Treufeldt (frmand)

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Styringsmodel for programmer og projekter i Digitaliseringsforeningen

Styringsmodel for programmer og projekter i Digitaliseringsforeningen Styringsmdel fr prgrammer g prjekter i Digitaliseringsfreningen Versin af 1. december 2015 Versin Dat Status Kmmentar 0.1 7/10-15 Udkast Struktur g eksisterende data lagt ind 0.2 22/10-22 Synpsis 0.3 29/10-22

Læs mere

Initiativer i Frederikshavn Kommune for at nedbringe genindlæggelser

Initiativer i Frederikshavn Kommune for at nedbringe genindlæggelser Frederikshavn Kmmune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Kmmunernes Landsfrening Center fr Scial g Sundhed Att.: Lise Hlten Tel.: +45 98 45 50 00 pst@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr.

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innvatin Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mi. kr. 1. Resume Der

Læs mere

Implementering. Norddjurs Kommune

Implementering. Norddjurs Kommune Nrddjurs Kmmune Implementering Organisatin, rammer g strategier vedrørende implementering af plitikker g indsatser i Skle- g dagtilbudsmrådet Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Netværksmødet anerkendende dialog

Netværksmødet anerkendende dialog Netværksmødet anerkendende dialg Wrkshps ktber/nvember 2010 www.ballerup.dk Frmål med dagen Hvrfr er vi her i dag? Frdi mange medarbejdere g ledere i hele den første undersøgende del af prjekt Styrket

Læs mere

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked Indsatsen ift. de unge er helt central fr jbcentrets virke. Det er vigtigt, at de unge får en uddannelse g efterfølgende jb, da det er den bedste frsikring

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune.

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune. Pædaggisk tilsyn med dag-, fritids- g klubtilbud i Faxe Kmmune. Indledning Ifølge Lv m dag-, fritids- g klubtilbud (Dagtilbudslven) 5 skal Byrådet føre tilsyn med alle dagtilbud i kmmunen. Herunder gælder

Læs mere

POLITISK OPLÆG SEPTEMBER 2014

POLITISK OPLÆG SEPTEMBER 2014 POLITISK OPLÆG SUNDHEDSPOLITIK SEPTEMBER 2014 KRÆFTPLAN IV FORORD Venstre pririterer kræftmrådet højt. Under VK-regeringen fik mrådet et markant løft med pfølgning på Kræftplan I, aftale m Kræftplan II

Læs mere

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet Temamøde m ny Sundhedsplitik den 6. ktber 2016 Byrådet Scial- g Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 20. september 2016 at igangsætte arbejdet med udviklingen af en ny sundhedsplitik.

Læs mere

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet?

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? KØBENHAVN D. 13. NOVEMBER 2015 Udbud af knsulentpgave fr REG LAB m fkusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? REG LAB FLÆSKETORVET 68,1. 1711 KØBENHAVN V WWW.REGLAB.DK INFO@REGLAB.DK Frist

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009: EKSPERIMENTEL BEHANDLING

ÅRSRAPPORT 2009: EKSPERIMENTEL BEHANDLING ÅRSRAPPORT 2009: EKSPERIMENTEL BEHANDLING 2010 Årspgørelse 2009 I 2003 etableredes rdningen vedrørende eksperimentel behandling, g Sundhedsstyrelsen nedsatte samtidigt et rådgivende panel. Det rådgivende

Læs mere

International strategi

International strategi Internatinal strategi Kmmuneqarfik Sermersq Indhld Frrd... 3 Indledning... 4 Visin... 4 Mål... 5 Knkret... 6 Venskabsbyaftaler... 6 Strategisk samarbejde... 6 Prjektbaseret samarbejde... 7 Andre muligheder

Læs mere

Stillings- og personprofil Afdelingschef for Søterritoriet

Stillings- og personprofil Afdelingschef for Søterritoriet Stillings- g persnprfil Afdelingschef fr Søterritriet Kystdirektratet Juli 2014 [1] Opdragsgiver Adresse Stilling Refererer til Ansættelsesfrhld Kystdirektratet Kystdirektratet Højbvej 1, 7620 Lemvig Telefn

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

CareWare 2015 Koncept

CareWare 2015 Koncept CareWare 2015 Kncept Baggrund Regeringen, KL g Danske Reginer har de senere år udarbejdet en række fælles strategier fr digitalisering af landets kmmuner g reginer. Det drejer sig m: Natinal strategi fr

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Centrale problemstillinger vedrørende den kommende sundhedsaftale i forhold til pleje og behandling

Centrale problemstillinger vedrørende den kommende sundhedsaftale i forhold til pleje og behandling Ntat Centrale prblemstillinger vedrørende den kmmende sundhedsaftale i frhld til pleje g behandling Arbejdsgruppens medlemmer har indsendt input til centrale prblemstillinger, der ønskes tænkt ind i sundhedsaftalen.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG KÆRBO Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 1 Brugerundersøgelse Plejeblig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinin P/S g Afdeling fr Data g Analyse,

Læs mere

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark Oversigt ver Odense Kmmunes sundhedsaftaler med Regin Syddanmark Sundhedsaftale m samarbejdsstruktur på sundhedsmrådet i Regin Syddanmark Sundhedsaftale m dkumentatin af aktivitet Sundhedsaftale m indsatsen

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken i ÆHF

Handleplan for sundhedspolitikken i ÆHF Click here t enter text. Handleplan fr sundhedsplitikken i ÆHF Til Kpi til Fra FL-ÆHF Indtast Kpi til Susanne Jensen, Hanne Hstrup g Janne Resen 08. maj 2012 Init.: SJ, JR, HH Sagsnr./Dk.nr. 2012-18876

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Psykologhjælp betaler sig for den enkelte og for samfundet

Psykologhjælp betaler sig for den enkelte og for samfundet Psyklghjælp betaler sig fr den enkelte g fr samfundet Af Danske Patienter g Danske Handicaprganisatiner Alle kan i dag få gratis hjælp til fysiske sygdmme sm en brækket arm g galdesten. Men ikke til psykiske

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85 Ydelseskatalg fr individuel scialpædaggisk støtte efter servicelvens 85 2 Ydelseskatalg fr individuel scialpædaggisk støtte efter servicelvens 85 Indhld Frrd... 4 1. Overrdnet ydelsesbeskrivelse fr individuel

Læs mere

Mødedato Mødested Møde start/slut

Mødedato Mødested Møde start/slut Senir- g Scialfrvaltningen Stab fr Rådgivningsmrådet Referat Der indkaldes til møde m Udsatterådet Møde nr. Dat 13.01.2015 Udsendt af Lene Kristin Kamp Lene Kristin Kamp Mødedat Mødested Møde start/slut

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal.

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal. Aftale 2014 fr Silkebrg Krisecenter g Børne- g Familieafdelingen Aftale mellem Silkebrg Krisecenter g Børneg Familiechef Ken Engedal. 1. Indhld Styringsmdellen i Silkebrg Kmmune baserer sig på gensidige

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4 1. Intrduktin til sikkerhedsrundering... 4 1.1 Frmål g mål... 4 1.2 Den samlede prces... 4 2. Patientsikkerhedsrundering g Den Danske Kvalitetsmdel... 5 3. Ledelse g sikkerhedsrundering... 5 Eksempler

Læs mere

Organisering og forankring af VIAs kvalitetsarbejde

Organisering og forankring af VIAs kvalitetsarbejde VIA University Cllege Dat: 6. juli 2015 Jurnalnummer: U0027-4-5-15 Ref.: JRJ Organisering g frankring af VIAs kvalitetsarbejde VIAs kvalitetsarbejde tager udgangspunkt i, at arbejdet med kvalitetssikring

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Oversigt over kræftinitiativer siden 2001

Oversigt over kræftinitiativer siden 2001 [Finansministeriet] [Indenrigs- g Sundhedsministeriet] Oversigt ver kræftinitiativer siden 2001 2002 Regeringens sundhedsplan Sund hele livet. Denne plan har blandt andet sm målsætning at reducere antallet

Læs mere

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL)

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Baggrundsntat Pædaggisk Analyse i dagtilbud, skle g klub 0-18 år Ballerup Kmmune December 2016 1. Indledning Med Børne- g Ungestrategien Fællesskab fr alle - Alle

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag 1: Indsatsområder 2012

Virksomhedsplan Bilag 1: Indsatsområder 2012 Virksmhedsplan 2011-2012 Bilag 1: Indsatsmråder 2012 IT-strategi STU-uddannelserne SpecialUndervisningsNetværket: Praktik Mødet med frældre, pårørende g samarbejdspartnere, STU ungdmsuddannelserne fr unge

Læs mere

Patientforløbsprogram for. rygområdet. i Region Syddanmark

Patientforløbsprogram for. rygområdet. i Region Syddanmark Patientfrløbsprgram fr rygmrådet i Regin Syddanmark September 2010 1 Indhldsversigt: Frrd 1. Indledning 1.1. Baggrund: Sundhedsaftalerne 1.2. Hvad er et frløbsprgram 1.3. Hvrdan anvendes frløbsprgrammer

Læs mere

NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING. Konferencerapport

NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING. Konferencerapport NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING Knferencerapprt 2012 Nrdisk samarbejde m højt specialiseret behandling. Knferencerapprt Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikatinen kan frit refereres med

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 15. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget fr Kultur, Uddannelse, Frskning g Kirke vedrørende Frslag til Inatsisartutbeslutning m at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse m integratin.

Læs mere

Kommissorium for Det Tværsektorielle Forum for Type 2 Diabetes (Forum for type 2 diabetes)

Kommissorium for Det Tværsektorielle Forum for Type 2 Diabetes (Forum for type 2 diabetes) Kmmissrium fr Det sektrielle Frum fr Type 2 Diabetes (Frum fr type 2 diabetes) Baggrund Regin g kmmuner i Nrdjylland har aftalt en verrdnet rganisering af indsatsen fr brgere med krniske lidelser, Krnikermdellen

Læs mere

Referat Direktørforum for almene boliger

Referat Direktørforum for almene boliger Referat Direktørfrum fr almene : Onsdag den 06. april 2016 Mødetidspunkt:Kl. 11:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Marianne Hff Andersen

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere