BRUGER MANUAL SE-S10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGER MANUAL SE-S10"

Transkript

1 BRUGER MANUAL SE-S10

2 INDEX INDEX... 2 Lær SE-S10s at kende... 5 Mode... 5 Display... 6 Keyboard... 7 Quick Start Programmering Quick Start Basis Programmering Isætning af batterier Isætning af bonrulle Opsætning af Kassen Ændring fra at udskrive bon til journal print Fjernelse af bonrulle Fjernelse af Journalrulle Basis benyttelse efter Basis Programmering Almindeligt salg SubTotal og Byttepenge Gentagelse Gangefunktion Salg vha. faste priser på Varegruppetasten Betaling med Dankort: Kreditsalg Forskellige betalingsformer; Dankort, Kontant, Kredit Salg med Valuta/Euro Salg via PLU knap Salg via flade PLU'er Rabat på varer via minus Rabat på varer via %-tasten Kapitel: INDEX 2

3 Indbetaling kontant i kassen Udbetaling kontant fra kassen Rette fejl i transaktion Rette fejl, hvor man har trykket på Varegruppetasten Refundering af varer Nulsalg Printer opsætning Bon / Journal udseende Rapport udseende Bon eller Journal Opsætning af PLU Pris på PLU Link PLU til Varegruppe Opsætning af Varegruppe Pris på Varegruppe Valuta opsætning Programmering af Valuta Programmering af kurs på Valuta Moms opsætning Moms opsætning på Kassen Momssats på Varegruppe Tekster Tekst på Varegruppe Tekst på PLU Tekst på Ekspedient Tekst på Bon Rapporter / Opgørelser Rapportbeskrivelse Kapitel: INDEX 3

4 Fejlbetjening Tastatur knapper på dansk Kapitel: INDEX 4

5 Lær SE-S10s at kende Mode OFF I denne position er kassen slukket. REG (Registrer) I denne position er kassen klar til at registrerer salg. RF (Retur) I denne position er kassen klar til at returnere salget. CAL (Regnefunktion) I denne position er kassen klar til at blive brugt som regnemaskine. PGM (Programmering) I denne position er kassen klar til at programmere. X (Aflæs) I denne position er kassen klar til at aflæse rapporter kassen. Z (Nulstil) I denne position er kassen klar til at aflæse og nulstille kassen. BEMÆRK: En fejl vil blive vist i displayet (E01), hvis Nøglen har skiftet position uden at man har afsluttet den aktuelle handling. Drej nøglen tilbage og afslut handlingen. Kapitel: Lær SE-S10s at kende 5

6 Display 1. Varegruppe Hver gang du taster en Varegruppes enhedspris, vil nummeret på Varegruppen fremkomme her. 2. PLU Hver gang du taster en PLU, vil nummeret på PLUen fremkomme her. 3. Gentagelse Hver gang du gentager et varesalg, så tæller den sammen. (Se side 14). BEMÆRK: Der er kun mulighed for at vise et ciffer. 4. Numerisk Indtastede værdier (Enhedspris eller antal) og tal fra Regnefunktionen (Subtotaler, Totaler og Byttepenge) vises her. Dog max. 8 cifre kan vises. Denne del af displayet kan benyttes til at vise klokkeslet og dato imellem registreringerne. (Se side 40). 5. Tegn I Programmering 2 (P2) vil man kunne se bogstaver og tegn i displayet. Total (T) eller Byttepenge vil fremkomme, når Subtotal, Kontant eller Byttepenge bliver benyttet. I Papir-Spare viser displayet *. Kapitel: Lær SE-S10s at kende 6

7 Keyboard Registrer funktion 1. Bon frem 2. Multiplikation / Dato 3. Slet 4. Minus / Fejl 5. PLU (Slå pris op) 6. Ref. nr. / Varegruppe skift 7. Procent % /Ekspedientnummer 8. Indbetaling 9. Udbetaling 10. Kredit 11. Dankort / 0-salg 12. Subtotal 13. Kontant / Total 14. Numerisk tastatur 15. Decimal tast 16. Varegruppe taster 17. Spar-Papir Spar på bonpapir. Kan ikke benyttes vis Printer er sat til at køre Journal. Kapitel: Lær SE-S10s at kende 7

8 18. Print bon Benyttes hvis du skal have en kopi af sidste bon. Se side Moms Programmeringstast 20. Hjælpe tast Benyttes hvis du ønsker hurtig hjælp med bl.a. tid/dato, skift af bonrulle m.m. Kapitel: Lær SE-S10s at kende 8

9 Regnefunktion 3. AC tast 7. Procent % tast 8. Hukommelse 11. Åben skuffe 13. Lig med tast 14. Numerisk tastatur 15. Decimal tast 16. Aritmetik taster Kapitel: Lær SE-S10s at kende 9

10 Quick Start Programmering Quick Start Basis Programmering 1. Valg af dato format og komme separator. Du kan vælge dato format efter at have initialiseret kassen. Standard format er Dag/Måned/År og komma separator er Valg af Momssats til en Varegruppe. A. Tast '1' og 'SUBTOTAL'. B. Tast 'TAX PGM'. C. Tast Momssatsen (Eks. 6% tastes '6', 5,75% tastes '5.75') D. Tast den Varegruppe som skal have denne Momssats. E. Gentag afsnit B og C. for at fortsætte med anden Varegruppe. F. Tast 'SUBTOTAL' for at afslutte Momssats. BEMÆRK: Hvis man har sat en forkert Momssats på en Varegruppe, så kan dette annulleres ved at taste '0' og taste på den/de Varegrupper som skal rettes. Afslut ved at taste på 'SUBTOTAL' og start forfra. 3. Valg af Valutakurser. (EURO og en lokalmøntenhed) A. Tast '3' og 'SUBTOTAL'. B. Tast '2422' og 'SUBTOTAL'. C. Tast '2*' og 'KONTANT' BEMÆRK: * 2 kan erstattes med følgende: '0': Valuta = Lokal, Print af Lokal '1': Valuta = Euro, Print af Euro '2': Valuta = Lokal, Print af begge '3': Valuta = Euro, Print af begge D. Tast følgende for at konfigurerer kassen til at håndtere EURO. E. Tast '2' og 'SUBTOTAL' F. '7.46' og 'PD' og 'SUBTOTAL' (1 Euro = 7,46 Dkr.) Kapitel: Quick Start Programmering 10

11 Isætning af batterier 1. Fjern printerlåg. 2. Åben batteri låg. 3. Isæt 2 nye AA-batterier. 4. Sæt batteri låg på, og dernæst bon samt printerlåg. BEMÆRK: Har du ikke batterier i kassen, vil du miste al data samt indstillinger ved strømafbrydelse. Kapitel: Quick Start Programmering 11

12 Isætning af bonrulle 1. Fjern printerlåg. 2. Åben printerarm. 3. Læg bonrulle (58mm Termo) ned i "hullet" med bunden nedaf. 4. Tag fat i bonpapiret og træk den ud over Printeren. 5. Luk Printerarmen ned over bonpapiret. Og sæt printerlåg på igen. Opsætning af Kassen 1. Sæt strøm til kassen. 2. Vælg sprog. 3. Når displayet blinker, tast Dato i form af Dag, Måned og År. 4. Tast klokkeslet i form af Timer og Minutter. 5. Drej nøglen i REG. Kassen er nu klar til brug. BEMÆRK: Kassen er som standard sat op til at udskrive bon. Kapitel: Quick Start Programmering 12

13 Ændring fra at udskrive bon til journal print 1. Drej nøglen i PGM. 2. Tast '1' 'Subtotal' og '1' 'CH' (Kredit). 3. Fjern printerlåg. 4. Tast 'Bon frem', så der ca. kommer 20cm bonrulle fri. 5. Rul papiret på Journal opsamleren. 6. Isæt Journal opsamleren på plads igen. 7. Tast 'Bon frem', så bonrullen er "stram". 8. Sæt printerlåg på og drej nøglen i PGM. Kassen er nu klar til brug. Fjernelse af bonrulle 1. Fjern printerlåg. 2. Åben printerarm. 3. Fjern resterne af bonrulle og isæt ny bonrulle. Fjernelse af Journalrulle 1. Fjern printerlåg. 2. Tast 'Bon frem', så der ca. kommer 20 cm bonrulle fri. 3. Klip i bonrullen. 4. Fjern Journal Opsamleren. 5. Fjern Journal rullen fra Opsamleren. 6. Åben printerarm. 7. Fjern resterne af bonrullen og isæt ny bonrulle iflg. Side 5. Hvis du benytter Printer som Journal Printer. BEMÆRK: Undgå venligst nedenstående. Undgå at røre Printerhoved. Pak Bonrullen ud inden brug. Undgå Varme/ Direkte sollys. Undgå støv, snavs m.m. Riv ikke i papiret, hvis det skulle sidde fast. Kapitel: Quick Start Programmering 13

14 Basis benyttelse efter Basis Programmering Almindeligt salg Á-pris Kr. 1,00 Vare Antal 1 Varegrp. 1 Betaling Kontant Kr. 1,00 Tryk på Varegruppetast 1 Tryk på KONTANT Tast pris: 100 SubTotal og Byttepenge Á-pris Kr. 12,34 Vare Antal 1 Varegrp. 2 Betaling Kontant Kr. 20,00 Tast pris: 1234 Tryk på Varegruppetast 2 Tryk på SUBTOTAL Tast 2000 og KONTANT Gentagelse Vare Á-pris Kr. 1,50 Antal 3 Varegrp. 1 Betaling Kontant Kr. 10,00 Tast pris: 150 Tryk på Varegruppetast 1 tre gange Tryk på SUBTOTAL Tast 1000 og KONTANT Kapitel: Basis benyttelse efter Basis Programmering 14

15 Gangefunktion Á-pris Kr. 1,00 Vare Antal 12 Varegrp. 1 Betaling Kontant Kr. 20,00 Tast antal varer: 12 Tryk på X tasten Tast pris: 100 og Varegruppetast 1 Tryk på SUBTOTAL Tast 2000 og KONTANT Salg vha. faste priser på Varegruppetasten Fast pris Kr. 1,00 Kr. 3,00 Kr. 9,00 Varegrp Antal Kontant Kr. 50,00 Tryk Varegruppetast 1 Tryk på Varegruppetast 2 - to gange Tast 4 og på X tasten Tryk på Varegruppetast 3 Tast 5000 og KONTANT Betaling med Dankort: Vare Tast pris: 1100 Tryk på Varegruppetast 1 Tryk på SUBTOTAL Tast 2000 og DANKORT Varegrp. 1 Kr. 11,00 Antal 1 Betaling Dankort Kr. 20,00 Kapitel: Basis benyttelse efter Basis Programmering 15

16 Kreditsalg Á-pris Kr. 1,00 Kr. 5,00 Kr. 10,00 Antal Varegrp Tast pris: 100 og Varegruppetast 1 Tast pris: 500 og Varegruppetast 2 Tast pris: 1000 og Varegruppetast 1. Tryk på SUBTOTAL og KREDIT Forskellige betalingsformer; Dankort, Kontant, Kredit Vare Varegrp. 4 Kr. 55,00 Antal 1 Dankort Kr. 35,00 Betaling Kontant Kr. 5,00 Kredit Kr. 20,00 Tast pris: 5500 Tryk på Varegruppetast 4 Tryk på SUBTOTAL Tast 3500 og DANKORT Tast 500 og KONTANT Tryk på KREDIT Kapitel: Basis benyttelse efter Basis Programmering 16

17 Salg med Valuta/Euro Efterfølgende er et eksempel på salg, når kunden betaler i en fremmed valuta. I eksemplet er det Euro, der er programmeret til tasten for valuta 1. (Se programmering af valuta på side 23). Nøgleomskifteren skal i position: REG. Eksempel med betaling i Euro: Hovedvaluta på kassen Varegruppe Pris Betaling Tilbagebetaling Kurs Danske kroner 1 20 danske kroner 10 Euro Danske kroner 1 Euro = 7,4297 Dkr. Salg via PLU knap Eksempel 1: Alm. salg med byttepenge. Á-pris Kr. 2,50 Vare Antal 1 PLU-nr. 14 Betaling Kontant Kr. 3,00 Tast 14 (PLU-nr.) Tryk på PLU-tasten Tryk på SUBTOTAL Tast 300 og KONTANT Kapitel: Basis benyttelse efter Basis Programmering 17

18 Eksempel 2: Gentagelse Á-pris Kr. 2,50 Vare Antal 3 PLU-nr. 14 Betaling Kontant Kr. 10,00 Tast 14 (PLU-nr.) Tryk på PLU-tasten 3 gange Tryk på SUBTOTAL Tast 1000 og KONTANT Eksempel 3: Gangefunktion Á-pris Kr. 2,00 Vare Antal 10 PLU-nr. 7 Betaling Kontant Kr. 20,00 Tast 10 (Antal) Tryk på X - tasten (Gange-tasten) Tast PLU-nr: 7 og PLU-tasten Tryk på SUBTOTAL Tast 2000 og KONTANT Kapitel: Basis benyttelse efter Basis Programmering 18

19 Salg via flade PLU'er Efterfølgende er eksempler på forskellige former for salg via PLU'er på det flade tastatur. Nøgleomskifteren skal i position: REG. Eksempel 1: Alm. salg. Fast pris Kr. 1,00 Vare Antal 1 Flad PLU 1 1 Betaling Kontant Kr. 1,00 Tryk på den aktuelle flade PLU Tryk på KONTANT Eksempel 2: Subtotal og byttepenge Vare Á-pris Kr. 12,34 Antal 1 Flad PLU 1 Betaling Kontant Kr. 20,00 Tast pris: 1234 Tryk på den aktuelle flade PLU Tryk på SUBTOTAL Tast 2000 og KONTANT Eksempel 3: Gentagelse Vare Á-pris Kr. 1,50 Antal 3 Flad PLU 1 Betaling Kontant Kr. 10,00 Tast pris: 150 Tryk på den aktuelle flade PLU-tast 3 gange Tryk på SUBTOTAL Tast 1000 og KONTANT Kapitel: Basis benyttelse efter Basis Programmering 19

20 Eksempel 4: Gangefunktion Á-pris Kr. 1,00 Vare Antal 12 Tast antal varer: 12 Tryk på X tasten Tast pris: 100 og flad PLU Tryk på SUBTOTAL Tast 2000 og KONTANT Flad PLU 1 Betaling Kontant Kr. 20,00 Ved salg på flade PLU'er med fast pris programmeret, undlades punktet "tast pris". I stedet trykkes direkte på den flade PLU. Rabat på varer via minus Vare Varegrp. Kr. 5,00 1 Antal 1 Rabat Kr. 1,00 Betaling Kontant Kr. 10,00 Tast pris: 500 Tryk på Varegruppetast 1 Tryk på SUBTOTAL Tast varerabatten: 100 og tryk på MINUS Tast 1000 og KONTANT Kapitel: Basis benyttelse efter Basis Programmering 20

21 Rabat på varer via %-tasten Varegrp. 1 Kr. 10,00 Vare 1 Antal Fast rabat på %-tasten 1 2,5% Vare 2 Varegrp. 2 Kr. 6,00 Antal 1 Totalrabat 5% Kontant Kr. 50,00 Tast pris: 1000 Tryk på Varegruppetast 1 Tryk på %-tasten (2,5% bliver fratrukket sidst indtastede vare) Tast pris: 600 Tryk på Varegruppetast 2 Tryk på SUBTOTAL Tast 5 og tryk på %-tasten (5% bliver fratrukket hele beløbet) Tast 5000 og KONTANT Indbetaling kontant i kassen Efterfølgende er et eksempel på en kontant indbetaling, som skal gå uden om omsætningen. Nøgleomskifteren skal i position: REG. Modtaget beløb Kr. 700,00 Tast og tryk på INDBET Udbetaling kontant fra kassen Efterfølgende er et eksempel på en kontant udbetaling, som skal gå uden om omsætningen. Nøgleomskifteren skal i position: REG. Udbetalt beløb Kr. 100,00 Tast og tryk på UDBET Kapitel: Basis benyttelse efter Basis Programmering 21

22 Rette fejl i transaktion Såfremt man taster forkert i en transaktion, findes der en række måder, hvorpå man kan foretage rettelser vha. C-tasten. Nøgleomskifteren står i position: REG. Korrektion af á-pris Varegruppe er illustreret med: Rette fejl, hvor man har trykket på Varegruppetasten Eksempel 1: Pris Fejlpris Man har indtastet en á-pris på 550 i stedet for 505 og trykket på en varegruppetast. Udbedring: Tryk på FEJL (sletter sidst indtastede vare) Indtast den rigtige pris og tryk på varegruppetasten igen. Eksempel 2: Pris Fejlpris Antal Man har trykket på 3 og gangetasten samt indtastet en á-pris på 220 i stedet for 230 og trykket på en varegruppetast. Udbedring: Tryk på FEJL (sletter sidst indtastede vare og multiplikation) Indtast antal (3), tryk på gangetasten, korrekt pris (230) og tryk på varegruppetasten. Kapitel: Basis benyttelse efter Basis Programmering 22

23 Refundering af varer Huskeregel: RF = Ret Fejl. Nøgleomskifteren drejes i position: RF. Refunderingen foregår, som en helt almindelig transaktion. Vare 1 Vare 2 Varegrp. 1 Kr. 1,50 Antal 2 Varegrp. 2 Kr. 1,20 Antal 6 Betaling Kontant kr. 10,20 Tast pris: 150 Tryk 2 gange på Varegruppetast 1 Tast 6 (Antal) Tryk på X tasten Tast Varegruppetast 2 Tryk på KONTANT BEMÆRK: For at undgå fejlindtastninger fremover, så drej nøglen tilbage, hvor den stod. Nulsalg Nøgleomskifteren skal i position: REG. Tryk på NULSALG - skuffen åbner og printeren udskriver en bon. Kapitel: Basis benyttelse efter Basis Programmering 23

24 Printer opsætning Bon / Journal udseende Bon med normal skrift: Nøgle i PGM Tast 3 + SUBTOTAL Tast SUBTOTAL KONTANT + SUBTOTAL Bon med Dobbelskrift: Nøgle i PGM Tast 3 + SUBTOTAL Tast SUBTOTAL KONTANT + SUBTOTAL Journal med Normal skrift: Nøgle i PGM Tast 3 + SUBTOTAL Tast SUBTOTAL KONTANT + SUBTOTAL Rapport udseende Nøgle i PGM Tast 3 + SUBTOTAL Tast SUBTOTAL KONTANT + SUBTOTAL Bon eller Journal Printeren skal benyttes som Bon printer: Nøgle i PGM Tast 1 + SUBTOTAL Tast 0 + CH Printeren skal benyttes som Journal printer: Nøgle i PGM Tast 1 + SUBTOTAL Tast 1 + CH Kapitel: Printer opsætning 24

25 Opsætning af PLU Pris på PLU En pris kan spænde mellem tallene Nøgle i PGM Tast 1 + SUBTOTAL Tast 'PLU nr.' + 'PLU'-tasten Tast 'PLU pris' + KONTANT + SUBTOTAL Eksempel: 1 + SUBTOTAL 1 + PLU KONTANT + SUBTOTAL 'PLU 1' er nu kodet med en pris på kr. 1,00 Link PLU til Varegruppe 500 PLU'er kan linkes til Varegrupper (max 20 Varegrupper). Hvis en PLU ikke er linket, så er den automatisk linket til Varegruppe 20. Nøgle i PGM Tast 3 + SUBTOTAL Tast 'PLU nr. + 'PLU'-tasten + 'Varegruppenummer' + KONTANT + SUBTOTAL Eksempel: 3 + SUBTOTAL 1 + PLU KONTANT + SUBTOTAL 'PLU 1' er nu linket til Varegruppe 4 Kapitel: Opsætning af PLU 25

26 Opsætning af Varegruppe Pris på Varegruppe En pris kan spænde mellem tallene Nøgle i PGM Tast 1 + SUBTOTAL Tast 'Varegruppe pris' + '+1'-tasten (Varegruppe 1) Tast 'Varegruppe pris' + '+2'-tasten (Varegruppe 2) Tast 'Varegruppe pris' + '+3'-tasten (Varegruppe 3) Tast SUBTOTAL Eksempel: 1 + SUBTOTAL 1 + PLU '+1'-tasten (Varegruppe 1) '+2'-tasten (Varegruppe 2) '+3'-tasten (Varegruppe 3) Tast SUBTOTAL 'Varegruppe 1' er nu kodet med en pris på kr. 1,00 'Varegruppe 2' er nu kodet med en pris på kr. 2,20 'Varegruppe 3' er nu kodet med en pris på kr. 11,00 Valuta opsætning Programmering af Valuta Nøgle i PGM Tast 3 + SUBTOTAL Tast SUBTOTAL Tast 3 + KONTANT + SUBTOTAL Programmering af kurs på Valuta Nøgle i PGM Tast 1 + SUBTOTAL Tast '7.44'* + 'PD'-tasten + SUBTOTAL '* 1 EURO = 7.44 Dkr. Kapitel: Opsætning af Varegruppe 26

27 Moms opsætning Moms opsætning på Kassen Nøgle i PGM Tast 3 + SUBTOTAL Tast 0125* + SUBTOTAL Tast 'Momssats' + KONTANT Tast 5033** + KONTANT + SUBTOTAL '* 0125 er for Momssats 1, der kan laves 4 forskellige momssatser. '1' tallet erstattes med '2', '3' eller '4'. ** 5033 er koden for Dansk afrunding. Eksempel med 25% moms: 3 + SUBTOTAL SUBTOTAL KONTANT KONTANT SUBTOTAL MOMS PÅ BON For at få moms på bonen, skal nedenstående kode tastes ind i Kassen. Nøgle i PGM Tast 3 + SUBTOTAL Tast SUBTOTAL Tast KONTANT + SUBTOTAL Momssats på Varegruppe Som standard er der ikke momssats på de 20 Varegrupper. Der kan laves op til 4 forskellige Momssatser, se side 10. Nøgle i PGM Tast 1 + SUBTOTAL + TAX PGM Tast 'Momssats'-tasten* + Varegruppen Tast SUBTOTAL Eksempel: 1 + SUBTOTAL + TAX PGM 'RC/MC'-tasten + '+1'-tasten SUBTOTAL 'Varegruppe 1' er nu kodet med Momssats 1 (RC/MC) Momssats 1 = 'RC/MR'-tasten Momssats 2 = 'PD'-tasten Momssats 3 = 'X/DATE TIME'-tasten Momssats 4 = 'CH'-tasten Ingen Moms = 'CHK/NS' Kapitel: Moms opsætning 27

28 Tekster I PGM 2 bliver tastaturet til 'alfabetisk tastatur' som illustreret nedenfor. Benyt det som, man bla. skriver SMS på sin mobiltelefon. F.eks. så taster man 3 gange på 8 for at få bogstavet C. Kapitel: Tekster 28

29 Kapitel: Tekster 29

30 1. DBL: Benyt denne tast, hvis du ønsker Dobbetlt skriftstørrelse. Du skal taste på DBL inden bogstavet tastes. 2. Alfabetiske taster 3. Pil til højre: Benyt denne tast, når du skal taste et ord, hvor bogstavet benytter samme tast. 4. DEL (Slet): Benyt denne tast til at slette det bogstav som lige er tastet. 5. PLU tast. 6. Varegruppe tast. 7. Skift Varegruppe tast. 8. Ekspedient tast. 9. CH: Benyt denne tast, til at taste bon beskeder. 10. SUBTOTAL: Benyt denne tast, som afslutningstast ved endelig programmering af tekst. 11. CASH (KONTANT): Benyt denne tast, til at afslutte tekst programmering af PLU/Ekspedient osv. Kapitel: Tekster 30

31 Tekst på Varegruppe Man kan programmere tekster på Varegrupper på Kassen. Nøgle i PGM Tast 2 + SUBTOTAL Tast 'Varegruppe' + 'tekst på Varegruppen iflg. tastatur' + KONTANT Tast 'DEPT SHIFT' + 'Varegruppe' Tast 'tekst på Varegruppen iflg. tastatur' + KONTANT Tast SUBTOTAL Eksempel: 2 + SUBTOTAL '+1' + '9'(D) '1' '1' '1'(R) '4' '4''4'(I) '5' '5'(K) + KONTANT + SUBTOTAL Nu har man skrevet 'DRIK' på Varegruppe 1. Tekst på PLU Man kan programmere tekster på PLUer på Kassen. Nøgle i PGM Tast 2 + SUBTOTAL Tast 'PLU nummer' + 'PLU'-tasten + 'tekst på PLU iflg. tastatur' + KONTANT Tast 'Nyt PLU nummer'' + 'PLU'-tasten Tast 'tekst på PLU iflg. tastatur' + KONTANT Tast SUBTOTAL Eksempel: 2 + SUBTOTAL '1' + 'PLU' + '9'(D) '1' '1' '1'(R) '4' '4''4'(I) '5' '5'(K) + KONTANT + SUBTOTAL Nu har man skrevet 'DRIK' på PLU 1. Tekst på Ekspedient Man kan programmere tekster på Ekspedienter på Kassen. Nøgle i PGM Tast 2 + SUBTOTAL Tast 'Ekspedientnummer' + '%/CLK#'-tasten + 'tekst på PLU iflg. tastatur' Tast KONTANT + SUBTOTAL Eksempel: 2 + SUBTOTAL '1' + '%/CLK#'-tasten + '9'(D) '8'(A) '6''6'(N) + KONTANT + SUBTOTAL Nu har man skrevet 'DAN' på Ekspedient 1. Kapitel: Tekster 31

32 Tekst på Bon Man kan programmere tekster på Bonen på Kassen. Nøgle i PGM Tast 2 + SUBTOTAL Tast 'Linienummer på bon' + 'CH'-tasten Tast 'tekst på linien' + KONTANT Tast SUBTOTAL Eksempel: 2 + SUBTOTAL '2' + 'CH'-tasten + '2'(T) '9'(A) '5' '5'(K) + KONTANT + SUBTOTAL Nu har man skrevet 'TAK' på linie 2 på Bon. BEMÆRK: Der er 5 linjer, som kan udfyldes med tekst. Kapitel: Tekster 32

33 Rapporter / Opgørelser Nøglens X-position: Denne nøgleposition bruges til at aflæse kasseapparatet i løbet af dagen UDEN at nulstille salgstallene. Nøglens Z-position: Efter endt arbejdsdag skal man nulstille kasseterminalen vha. en nulstilling. En nulstilling medfører til dels at alle dagens salgsinformationer printes ud. Samtidig fjernes salgsinformationerne fra kasseterminalen. Vær omhyggelig med at overholde en fast rutine med hensyn til nulstilling af kasseterminalen efter endt arbejdsdag. BEMÆRK: Det er er vigtigt at denne Journal udskrives inden den daglige nulstilling (Z), da den ellers ikke er mulig at udskrive. Finansrapport Nøgle i X og der tastes på 'X/Dato'. Elektronisk Jounal Nøglen i X, tast '58' + KONTANT + 'tast dato*' + KONTANT + 'tast ref. nummer**' + KONTANT * = ønskes der ingen dato, tastes der KONTANT ** = ønskes der intet ref. nummer, tastes der KONTANT Ønskes den Elektroniske Journal at blive slettet, så skal nøglen være i Z. Daglig aflæsningsrapport (X) Nøglen i X + KONTANT Daglig nulstillingsrapport (Z) Nøglen i Z + KONTANT Perioderapport (X) Nøglen i X + '10' + KONTANT Perioderapport (Z) Nøglen i X + '10' + KONTANT Kapitel: Rapporter / Opgørelser 33

34 Rapportbeskrivelse Eksempel på en Perioderapport (Z): Nøglen skal stå i X for aflæsning eller Z for at nulstille kassen. Z :11 EKSP PERIODE 1 Z0002 VAREGRP VAREGRP VAREGRP VAREGRP U/LINK V.GRP Dato & Tid Eksp. & Bonnr. Rapportsymbol Varegruppe / varer Beløb Varegruppe / varer Beløb Varegruppe / varer Beløb Varegruppe / varer Beløb Antal varer uden link Beløb BRUTTO NETTO KONTANT SKUF DANKORT SKUF KREDIT I ALT ANNULLER BON REFUNDERING KONTANT DANKORT KREDIT Total antal varer Totalbeløb Antal transaktioner Nettobeløb Kontant i skuffe Dankortbeløb Kreditbeløb Antal annuleringer Annuleringsbeløb Refunderinger i RF Refunderingsbeløb Antal kontantsalg Kontantbeløb Dankortsalg Antal Dankortsalg Antal kreditsalg Kreditbeløb Indbetalinger Kapitel: Rapporter / Opgørelser 34

35 Fejlbetjening Fejl på kasseterminalen bliver markeret med en fejlkode i displayet. Fejlkode angiver hvad fejlen skyldes. I nedenstående fejlkodeskema kan man se, hvorledes fejlene udbedres. Fejlkode Årsag Udbedring E01 Nøglen er drejet før ekspeditionen er Drej nøglen tilbage til REG og afslut afsluttet E08 Ekspedientnummer mangler Indtast ekspedientnummer E10 Ekspedition, mens printeren er åben Luk låget på printeren E90 Hukommelse fuld Se UK Manual E81 Elektronisk Journal er fuld Udskriv Elektronisk Journal Hvis der kommer en hyletone fra kasseapparatet, så tryk på C (Clear). Såfremt der fremkommer et "L" i displayet, er batterierne ej monteret eller batterierne skal skiftes. Husk at strømkablet skal være isat, når batterierne skiftes! Såfremt der fremkommer en "*" i displayet, er Elektronisk Journal fuld og denne skal tømmes Hvis pengeskuffen ikke åbner! Ved strømsvigt eller såfremt terminalen ikke fungerer korrekt, kan man komme ud for, at pengeskuffen ikke automatisk åbner. I disse tilfælde kan man åbne skuf-fen manuelt ved at påvirke den lille pal under skuffen. VIGTIGT: Skuffen vil ikke åbne, hvis skuffen er låst. Kapitel: Fejlbetjening 35

36 Tastatur knapper på dansk Klip og erstat med dem som er på dit kasseapparat. BON FREM X / DATO SLET - / FEJL PLU Ref.nr/ Varegrp % / Eksp INDBE- TALING UDBE- TALING X 3 KRE- DIT DAN- KORT/ 0-salg SUB TOTAL KONTANT Kapitel: Tastatur knapper på dansk 36

BRUGER MANUAL SE-S400

BRUGER MANUAL SE-S400 BRUGER MANUAL SE-S400 Side 2 Indholdsfortegnelse: BESKRIVELSE AF CASIO SE-S400: Nøgleomskifter... Side 4 Keyboard...... Side 4 Forklaringer til keyboardet.... Side 4 GENERELT: Isætning af nye ruller..

Læs mere

ER-180T Bruger- og programmerings manual

ER-180T Bruger- og programmerings manual ER-180T Bruger- og programmerings manual Drosselvej 4, DK-8870 Langå Meterbuen 15, DK - 2740 Skovlunde Telefon: +45 8646 7572 - Fax: +45 8646 7574 www.cashcomdata.dk - info@cashcomdata.dk ii Indhold ER-380M

Læs mere

CM 811/812 Dansk guide

CM 811/812 Dansk guide CM 811/812 Dansk guide Overensstemmelseserklæring Anvendelse af kasseapparatet CM 811/812 er alene tiltænkt anvendt til kasseapparat transaktioner indendørs. Al anden anvendelse betragtes som ikke korrekt.

Læs mere

SPS-300 Programmerings- & Betjeningsvejledning

SPS-300 Programmerings- & Betjeningsvejledning SPS-300 Programmerings- & Betjeningsvejledning Drosselvej 4, DK-8870 Langå Meterbuen 15, DK - 2740 Skovlunde Telefon: +45 8646 7572 - Fax: +45 8646 7574 www.cashcomdata.dk - info@cashcomdata.dk ii Indhold

Læs mere

1121 PD L. Brugervejledning

1121 PD L. Brugervejledning 1121 PD L Brugervejledning Oversigt Generelle instruktioner... 2 Udskiftning af farvebånd........ 3 Isætning af papirrullen... 3 Display symboler... 4 Tastatur fortegnelse.... 5 Skydeknap funktioner......

Læs mere

SPS-300 Programmerings- & Betjeningsvejledning

SPS-300 Programmerings- & Betjeningsvejledning SPS-300 Programmerings- & Betjeningsvejledning Drosselvej 4, DK-8870 Langå Meterbuen 15, DK - 2740 Skovlunde Telefon: +45 8646 7572 - Fax: +45 8646 7574 www.cashcomdata.dk - info@cashcomdata.dk ii Indhold

Læs mere

CITIZEN TM CX-85. Strimmelregner. Instruktionsmanual

CITIZEN TM CX-85. Strimmelregner. Instruktionsmanual ITIZEN TM X-85 Strimmelregner Instruktionsmanual BESKRIVELSE AF TASTATUR OG KNAPPER... Slettetast (clear entry / clear) Anvendes til at slette et forkert indtastet beløb. Øvrige indhold af hukommelsen

Læs mere

CM 940-F / 941-F / 942-F. Short Operating Instructions Short Programming Instructions Dansk - Version

CM 940-F / 941-F / 942-F. Short Operating Instructions Short Programming Instructions Dansk - Version CM 940-F / 941-F / 942-F O L Y MPIA Short Operating Instructions Short Programming Instructions Dansk - Version www.olympia-vertrieb.de SINCE 1903 Programmering af kassen via PC'en Du har mulighed for

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

Brugervejledning NewPOS Config version 4.0.12

Brugervejledning NewPOS Config version 4.0.12 Brugervejledning NewPOS Config version 4.0.12 NewPOS Config Brugervejledning Version 4.0.12.96 Alle rettigheder til programmet ejes af IT Gruppen AS, Tækkemandsvej 1, 4300 Holbæk, telefon 7015 3003. Der

Læs mere

DK-Unit Point version 2.xx til PWE 37

DK-Unit Point version 2.xx til PWE 37 Beskrivelse af DK-Unit til Point Yomani og Xenta Dankort terminaler DK-Unit programmet er udviklet til at kunne benyttes sammen med forskellige applikationer, hvor man ønsker at kunne danne en Dankort

Læs mere

Brugervejledning NewPOS version 4.0.12

Brugervejledning NewPOS version 4.0.12 Brugervejledning NewPOS version 4.0.12 NewPOS 4 Brugervejledning version 4.0.12.96 Alle rettigheder til programmet ejes af IT Gruppen AS, Tækkemandsvej 1, 4300 Holbæk, telefon 7015 3003. Der henvises i

Læs mere

ER-420M Bruger- og programmerings manual

ER-420M Bruger- og programmerings manual ER-420M Bruger- og programmerings manual Drosselvej 4, DK-8870 Langå Meterbuen 15, DK - 2740 Skovlunde Telefon: +45 8646 7572 - Fax: +45 8646 7574 www.cashcomdata.dk - info@cashcomdata.dk Indhold Kom i

Læs mere

Manual til PC-CASH twin

Manual til PC-CASH twin Manual til PC-CASH twin Sidst opdateret: Januar, 2012 Side 2 af 71 Indholdsfortegnelse: Manual til PC-CASH twin... 1 Indholdsfortegnelse:... 3 Oversigt over PC-CASH twin... 5 Hoved-menuen... 6 Salgsfunktionen...

Læs mere

1231X, 1232X & 1491X

1231X, 1232X & 1491X 1231X, 1232X & 1491X 1231X 1232X 1491X Type Elektronisk udskrift / Regnemaskine m. display Elektronisk udskrift / Regnemaskine m. display Elektronisk udskrift / Regnemaskine m. display Tastatur 10-Tast

Læs mere

Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Under Butik Opsætning skal du foretage opsætning af følgende:

Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Under Butik Opsætning skal du foretage opsætning af følgende: Butik Du finder alle programmer, der vedrører butikssalg, under punktet Butik på hovedmenuen: Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Skærmstørrelse 1024 x 768 eller fuld skærm

Læs mere

CM 910 / 911 / 912. Brugervejledning Programmeringsvejledning

CM 910 / 911 / 912. Brugervejledning Programmeringsvejledning CM 910 / 911 / 912 O L Y MPIA Brugervejledning Programmeringsvejledning www.olympia-vertrieb.de SINCE 1903 CE-erklæring CM 910 / 911 / 912 GB DE DK ES FI FR NL PT SV The manufacturer hereby declares that

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere

DDB Detail Kom i gang med programmet

DDB Detail Kom i gang med programmet Installation af program Der er sendt eller hentet en ZIP fil på www.ddb-detail.dk. Denne ZIP fil skal udpakkes på f.eks. drev C:\ i en mappe f.eks. DDB_Detail. Opret en genvej til filen DDB_Detail.exe

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 GECKO Booking kassesystem For oprettelse af flere kasseapparater, ret da henvendelse til GECKO Booking. Pris pr. ekstra er 49 kr. ex moms pr. måned. Vi tilbyder desuden ekstra udstyr til kasse-tilkøbsmodulet,

Læs mere

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010 2012 Manual til Kassen ShopPOS Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner Consulo ApS 04-08-2010 1 Introduktion... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelse... 5 2 Referencer... 6 3

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewPOS 3

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewPOS 3 EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning NewPOS 3 NewPOS 3 Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig ret til ændringer i specifikationer

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict250eg

Installationsvejledning til Countertop ict250eg Installationsvejledning til Countertop ict250eg Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0126 1. Indledning

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict220eg

Installationsvejledning til Countertop ict220eg Installationsvejledning til Countertop ict220eg Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0125 1. Indledning

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Due//Matic A/S Tel.: +45 8640 5888

Due//Matic A/S Tel.: +45 8640 5888 Due//Matic 220073 Kontorpult BRUGERMANUAL Kort-betalingssystem for Jagt, Skeet, Trap & Sporting KONTORPULT Computeren anvendes af klubbens personale til opsætning af betalingssystemet samt til programmering

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 1 2 INDHOLD Afsnit Omhandler Side 1 Kontakt information Ruko 3 2 Hvad og hvem er denne guide for? 3 3 Hvad indeholder pakken, når Traka21 leveres? 3 4 Montering af

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

NIMAND A/S SINCE 1987

NIMAND A/S SINCE 1987 WMF model SCS spiritus kontrol- & doserings system. Bruger- & programmerings manual. Uden brug af nøgle (Tjener).: Aflæsning uden printer tilsluttet.: 1. Tag den flaske der ønskes aflæst i antal af solgte

Læs mere

VELKOMMEN BACKOFFICE HARDWARE OPSÆTNING FRONTEND KOM GODT IGANG. Kategorier Tilføj kategorier Brugere. Oversigt. Salg

VELKOMMEN BACKOFFICE HARDWARE OPSÆTNING FRONTEND KOM GODT IGANG. Kategorier Tilføj kategorier Brugere. Oversigt. Salg KOM IGANG Her er manualen, der vil guide dig igennem opsætning af dit nye Point Of Sale system. Derudover vil du der finde svar på alle dine spørgsmål omkring din daglige brug af OneStore POS. 0 VELKOMMEN

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner MENU LOG PÅ? FINANS? DEBITOR? KREDITOR? BILAG? REVISOR UDSKRIFTER KONTOUDTOG RENTER RYKKER AUT.BETALING PERIODISK Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på.

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250eg

Installationsvejledning Countertop ict250eg Installationsvejledning Countertop ict250eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS SÅDAN BRUGER DU OG I vejledningen bruger vi en Nokia 7370 som eksempel til at vise, hvordan man bruger en mobiltelefon. Vejledningerne kan variere fra mobil til mobil, og det er altid en god idé at læse

Læs mere

GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning

GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning Dette modul giver dig mulighed for at sælge gavekort og varer direkte fra din hjemmeside. Sælger du gavekort, holder systemet automatisk styr på alle dine

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

TOLERANCE KUNDESTYRING

TOLERANCE KUNDESTYRING TOLERANCE KUNDESTYRING Dansk brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 1. Kunde... 4 2. Kunde-bil... 5 3. Arbejdssag... 6 4. Tilbud... 7 5. Faktura... 8 6. Historik / medarbejder... 9 7.

Læs mere

VERSION 02 SEPTEMBER 2014 BRUGERVEJLEDNING TIL KREDITKORTTERMINALEN IPP350 (PT)

VERSION 02 SEPTEMBER 2014 BRUGERVEJLEDNING TIL KREDITKORTTERMINALEN IPP350 (PT) VERSION 02 SEPTEMBER 2014 BRUGERVEJLEDNING TIL KREDITKORTTERMINALEN IPP350 (PT) 2 TAXA 4X35 BRUGERVEJLEDNING TIL KREDITKORTTERMINALEN IPP350 (PT) 3 Velkommen Kære chauffør I denne brugervejledning finder

Læs mere

NewStore Food vil i den kommende måned blive opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser.

NewStore Food vil i den kommende måned blive opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Opdatering af NewStore Food version 37.6 NewStore Food vil i den kommende måned blive opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Data til kasse Overfør data til kasse Når der sendes til kasse,

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Introduktion til Calc Open Office med øvelser

Introduktion til Calc Open Office med øvelser Side 1 af 8 Introduktion til Calc Open Office med øvelser Introduktion til Calc Open Office... 2 Indtastning i celler... 2 Formler... 3 Decimaler... 4 Skrifttype... 5 Skrifteffekter... 6 Justering... 6

Læs mere

Installationsvejledning til Integration ipp350

Installationsvejledning til Integration ipp350 Installationsvejledning til Integration ipp350 Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2014-03-12). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0145 1. Indledning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

DYMO DYMO. Strømforsyning

DYMO DYMO. Strømforsyning 1 1 Introduktion Med Dymo LabelPOINT 200 kan du lave en lang række selvklæbende kvalitetsetiketter på op til 90 tegn. Dymo LabelPOINT bruger 6mm, 9mm eller 12mm brede tapekassetter i en række forskellige

Læs mere

Opdateringsbrev NewStore Food version 040

Opdateringsbrev NewStore Food version 040 Opdateringsbrev NewStore Food version 040 I den nærmeste fremtid bliver NewStore Food opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Skanning af stregkoder i felterne Købspris og Salgspris på varekortet

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Kasseløsning. - V i g ø r d e t l e t t e r e -

Kasseløsning. - V i g ø r d e t l e t t e r e - Kasseløsning - V i g ø r d e t l e t t e r e - CompuCash samler alle opgaver i restauranten, butikken og kiosken i ét og samme system. Vi tilbyder en helt unik program tilpasning - både til den enkelte

Læs mere

Brugervejledning til Betalingsterminaler fra. Stationær ict220 Internet Stationær ict250 Internet Mobil iwl220 Mobil iwl250b

Brugervejledning til Betalingsterminaler fra. Stationær ict220 Internet Stationær ict250 Internet Mobil iwl220 Mobil iwl250b Brugervejledning til Betalingsterminaler fra Stationær ict220 Internet Stationær ict250 Internet Mobil iwl220 Mobil iwl250b Mobil iwl250g Indhold 1 Terminal leverance...4 2 Terminal installation...4 2.1

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Betjeningsvejledning Detailhandel (Trade) Restaurant (Gastronomy)

Betjeningsvejledning Detailhandel (Trade) Restaurant (Gastronomy) CM 840/842 O L Y MPIA Betjeningsvejledning Detailhandel (Trade) Restaurant (Gastronomy) Since 1903 wwwolympia-vertriebde Overensstemmelseserklæring CM 840/842 The manufacturer hereby declares that the

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

MAPT STANDARD SYSTEM

MAPT STANDARD SYSTEM DKC ApS Vordingborgvej 415 Telefon : 5663 3511 info@dkcadgang.dk DK-4690 Haslev Telefax : 5663 3611 www.dkcadgang.dk MAPT STANDARD SYSTEM ( Mobile Access Control, Payment & Ticketing ) Mobilt system for

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

24.2a Café Tusindfryd [C11]

24.2a Café Tusindfryd [C11] 24.2a Café Tusindfryd [C11] 20. november 2011. Den 1. juli 2011 åbnede Julie Sommer Café Tusindfryd. Den 20/11 2011 ønsker hun din hjælp med bogføringen. A. Hent C5-regnskabet C11, sæt systemdato og opret

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips

Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips HUSK AT: Man kan godt skrive flere linjer under hinanden i den samme celle. Marker den pågældende celle (evt. flere celler) og vælg "Ombryd tekst" på fanebladet

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder.

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder. Noise Detector 100 Indhold Side Hvad er ND100 2 ND-100 kan bruges i maskiner med 2 Fejl loggen. 2 Bruger indstilling af støj følsomhed ( kun v.1-05 og v.2-10 ) 2 Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3 Alarm

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb Januar 2014 Indhold Opbygning af et regneark... 3 Kolonner, rækker... 3 Celler... 3 Indtastning af tekst og tal... 4 Tekst... 4 Tal... 4 Værdier... 4 Opbygning af formler... 5 Indtastning af formler...

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk Hitron modem NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk KRAV TIL UDSTYR FOR AT KUNNE ANVENDE TRÅDLØST NETVÆRK: Din PC skal have et trådløst netværkskort

Læs mere

Ved skift af farvepatron er det vigtigt, at man bruger følgende fremgangsmåde:

Ved skift af farvepatron er det vigtigt, at man bruger følgende fremgangsmåde: Manual til IJ-25 1. Skift af farvepatron Ved skift af farvepatron er det vigtigt, at man bruger følgende fremgangsmåde: HUSK! Fjern beskyttelsestapen fra printhovedet! 1.1. Maskinen skriver Klar. 1.2.

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4 Brugervejledning til E-conomic integration Version 1.4 Indhold 1. Om E-conomic integrationen... 1 1.1. Inden du går i gang i HostedShop... 2 1.2. Første gang du klikker på E-conomic integration i kontrolpanelet...

Læs mere

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. DATA. Jylland

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. DATA. Jylland -DynamicsKost Til Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. -Data www.jta-jylland.dk -DynamicsKost vers. 1.2.1 til Microsoft Dynamics C5 1. Introduktion til -DynamicsKost -Kost til Microsoft Dynamics

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

Rapporter / Udskrifter

Rapporter / Udskrifter Rapporter / Udskrifter Fra CompuClock kan der udskrives et meget stort antal oplysninger og kunsten består tit i at begrænse sig for ikke at drukne i papir. All udskrivning foregår under menuen Udskrifter.

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

ATS Centralenhed. Brugermanual

ATS Centralenhed. Brugermanual ATS Centralenhed Brugermanual Aritech er et varemærke ejet af GE Security. 2004 GE Security B.V.. Alle rettigheder forbeholdes. GE Security B.V. giver hermed ret til at udskrive dette dokument alene til

Læs mere