DESIGNSKOLEN KOLDING DESIGNEREN SOM DE IVÆRKSÆTTER AUGUST OKTOBER Per Krull, ph.d.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DESIGNSKOLEN KOLDING DESIGNEREN SOM DE IVÆRKSÆTTER AUGUST OKTOBER 2014. Per Krull, ph.d."

Transkript

1 DESIGNSKOLEN KOLDING DESIGNEREN SOM DE IVÆRKSÆTTER AUGUST OKTOBER 2014 Per Krull, ph.d.

2 IVÆRKSÆTTERITRÆNING FOR DESIGNKANDIDATER PÅ DSKD # 01 Baggrund og behov Med et ønske om at hjælpe flere nyuddannede designere i beskæftigelse (som iværksættere eller som ansatte), udbyder Kolding Designskole et fire dages træningskursus i iværksætteri. Designeren kan på kurset lære om iværksætteri og træne sine kompetencer i at iværksætte, starte op og tage føring i projekter og i teams. Iværksætteri handler om at kunne udfordre en problemstilling, at kunne forestille sig en ønsket fremtid, at lære gennem praksis, at udvikle og teste en idé og at skabe værdi. Det er i høj grad en praktisk disciplin, som lykkes ved løbende afprøvning og belønning. Designeren skal tilegne sig en basal forståelse for brugerne, for forretning og for markedet. Hvis dimitterende designere fra Kolding Designskole kombinerer deres designfaglighed med iværksætteri, mulighedstænkning, selvindsigt, refleksion og læring gennem praksis, kan de efter studiet tilføre samfundet stor værdi. Et karaktertræk ved designeren som iværksætter er evnen til at forestille sig en ikke-eksisterende fremtid. Designeren stiller spørgsmål til en problemstillings grundlæggende præmis og forstår at give kunden en bedre løsning, end denne kunne forestille sig. Iværksætteri på dette kursus er i høj grad en praktisk disciplin, der skal føre til virkelystne kandidater. Derfor vil kandidaterne på kurset møde en didaktik, der er praksisnær og som løbende vil rumme belønning og succesoplevelser, når de forsøger sig. På kurset vil designerne individuelt og i grupper afprøve en række metoder til problemløsning, samskabelse, samtale og facilitering. De vil også blive præsenteret for et simpelt værktøj til udvikling af en forretningsmodel.

3 FORMÅLET MED FORLØBET # 02 Formålet med forløbet 1. At styrke designkandidatens virkelyst og position og værdi på arbejdsmarkedet Herunder at kandidaten: 1.1 opnår afklaring, fokus og retning for sit professionelle virke 1.2 får viden om sig selv og sine muligheder på arbejdsmarkedet 1.3 afprøver action-learning og at de handler 1.4 trænes i kommunikation og facilitering 1.5 trænes i mødet med kunden 1.6 bliver klar over hvilken værdi han skaber for kunden (value proposition) 1.7 får styrket sit netværk 1.8 får kendskab til forretningsmodeller 1.9 får indsigt i og kan handle på viden om differentiering fra konkurrenter

4 ARBEJDSMETODE I # 03 Overordnet arbejder Per Krull øvelsesbaseret, hvilket indebærer et krav om stort engagement og lyst til at afprøve, blive udfordret og træne hos designerne. Per Krull arbejder systemisk, hvilket indebærer en opmærksomhed på det samlede system omkring designernes virkefelt. I det samlede system indgår netværk, mulige kunder, mulig ny arbejdsplads, andre designere, designskolen, mulige nye samarbejdspartnere mv. De enkelte moduler under forløbet vil være bygget op omkring en vekslen mellem korte undervisningsdele, dialoger, refleksioner, gruppearbejde, individuelt arbejde, teamopgaver, afprøvning i praksis, rollespil, coaching med reflekterende team, produktion, opbygning af nye modeller og deltagerpræsentationer. Som et refleksionsværktøj arbejdes løbende med en individuel proaktiv handlingsplan og iværksætterguide. Til dokumentation for løbende undervisning, refleksioner, aftaler og øvelser udleveres et personligt arbejdshæfte, som gennem forløbet også fyldes med labels fra underviseren.

5 IVÆRKSÆTTERITRÆNING FOR DESIGNKANDIDATER PÅ DSKD # 04 Før kursets start Alle tilmeldte deltagere vil inden kursusstart få tilsendt en række spørgsmål fra underviseren. Spørgsmålene tjener formålet at skabe refleksion og fokus hos deltageren og samtidig informere underviseren om hvilke behov for indsigt og træning deltageren har.

6 IVÆRKSÆTTERITRÆNING FOR DESIGNKANDIDATER PÅ DSKD # 05 Kursets indhold Den entreprenante profil og det personlige lederskab Kandidaten hjælpes til personlig afklaring, selvindsigt, refleksion, ændring af vaner, gennemsigtighed, autenticitet, proaktivitet, ansvarstagen, handlekraft og håndtering af kompleksitet. Problemløsning og mulighedstænkning På kurset arbejdes der med definering af et klart formål, med framing at problemer, mulighedstænkning og Johan Galtungs 5. løsning. Hvordan trænes der i det: De studerende gennemgår et faciliteret træningsforløb, hvor de via refleksion, individuelt arbejde og samtale udfærdiger en proaktiv handlingsplan (PAP), der giver fokus og retning for deres virke fremover Hvordan trænes der i det: For at træne handlekraft og for at skabe belønning, skal deltagerne coaches i, og trænes i (på gulvet): mødet med kunden, evnen til at stille kraftfulde spørgsmål, prissætning, identifikation af hvilken værdi han/hun skaber for kunden og i facilitering at processer med grupper af mennesker.

7 IVÆRKSÆTTERITRÆNING FOR DESIGNKANDIDATER PÅ DSKD # 06 Kursets indhold Markedsforståelse og værdiskabelse Der vil blive arbejdet med den systemiske tilgang og inddragelse af omverdenen og med værdiskabelse og Multi stakeholder value creation. Der vil også blive arbejdet med mødet med kunden, prissætning, netværk, PR, omtale og Business Model Canvas Hvordan trænes der i det: En lang række øvelser og metoder, vil blive taget i anvendelse på kursets fire dage. Herunder det refleksive team, imagination, spørgeteknikker til brug for (user insight, forventningsafklaring, information, tillid, behov), lytteøvelse, visualiseringer, metaforer, feedback og udbytte, at fejle på fire betingelser, storytelling, og idéudvikling i 4 faser Iværksætterguide På kurset præsenteres og videreudvikles en guide med mulighed for at tilføre egne erkendelser, erfaringer og pointer. Den er opdelt i tre emner: guides til det personlige plan, til et virksomhedsplan og guides i forhold til konkurrence-parametre og differentiering

8 IVÆRKSÆTTERITRÆNING FOR DESIGNKANDIDATER PÅ DSDK # 07 Inspiration Udover en vekselvirkning mellem oplæg, dialog, produktion, samskabelse og egen tid, vil inspirationen komme fra casepræsentationer, videos af iværksættere, deltagernes egne fortællinger og erfaringer og om muligt besøg af potentielle kunder. Anden inspiration fra deltagerne kan være at alle medbringer deres yndlings iværksætterhistorie.

9 PROGRAM MODUL 1 # 08 Før kurset 4. September (kl ) 5. September (kl. 9-16) Invitation: Skriftlig forberedelse: Alle deltager skal i en mail til dskd og Per Krull besvare følgende: -navn, uddannelse, -særlig motivation for at deltage på kurset -hvad vil du gerne lære og/eller blive dygtigere til? -ønsker med din fremtidige professionelle karriere Mundtlig forberedelse Alle deltagere skal forberede en kort mundtlig præsentation til dag 1 ud fra følgende tre spørgsmål: 1) medbring en genstand (billede, sten, lykkemønt, lydfil, løbesko; andet?) der fortæller noget om din person 2) det ønsker jeg at få ud af kurset 3) det kan jeg bidrage med på kurset (fagligt, kontakter, inspiration, energi, nysgerrighed eller andet) Kl Introduktion til kurset Designerens mange muligheder Find din balance mellem designeren kunstneren og forretningsmanden Den entreprenante profil Præsentation af arbejdshæfte Deltagerpræsentationer (tre spørgsmål) Iværksætterhistorier/ case gennemgange Kl : Frokost Kl Gennemgang af rådgivningsmuligheder for iværksættere i kommunalt regi Ved Lau Herborg, leder af House Of Innovation, Kolding Kl Rollemodeller Det personlige lederskab din chance/dit eget ansvar Proaktiv handlingsplan -proaktivitet, handlelyst, selvindsigt Kl Opsamling fra dag 1 Udvikling af dine bedste ideer -Ideudvikling i 4 faser Designtænkning som værktøj -participatorisk design og co-creation Markedsforståelse Systemisk tænkning Kundeindsigt Værdiskabelse Kl Afprøvning/rollespil: - Mødet med kunden - Prissætning Kommunikationstræning - Lytte niveauer, kraftfulde spørgsmål og feedback Hjemmeopgave/ forpligtelse Tak for i dag

10 PROGRAM MODUL 2 # 09 Imellem modulerne 9. Oktober (10-18) 10. Oktober (9-16) Formål Reflected Best Self Portrait Tre personer i deltagernes netværk skal svare på 7 spørgsmål om hvordan de oplever dem som iværksættere og som personer Kontakt med 5 potentielle kunder eller arbejdsgivere med henblik på samarbejde Kl Siden sidst Iværksætterhistorier Procesledelse og facilitering; - at lede et team Proaktiv handlingsplan/fortsat Storytelling, Kl Iværksætterguiden; dit eget kompas -det personlige plan -virksomhedsplan -differentiering Individuelle præsentationer i plenum af egen handlingsplan- -feedbackpanel Kl : Frokost Kl : Frokost Kl Markedsføring og omtale Kl Individuelle præsentationer i plenum af egen handlingsplan- -feedbackpanel Business Model Generation Om din forretningsmodel -ni niveauer til at lykkes Afslutning, læring, forpligtelse Tak for i dag Kl Rundvisning i House of Innovation Kl Rådgivning og temaoplæg på House of Innovation. Ved Lau Herborg, leder af House Of Innovation

11 UNDERVISER # 10 Per Krull er seniorkonsulent i konsulenthuset Resonans A/S, og har fungeret som organisationskonsulent og ledertræner i 13 år. Per baserer sit arbejde på systemisk tænkning, procesledelse og designtænkning. Per er optaget af at finde løsninger, der både skaber effektivitet og innovation, og samtidig styrker lederskab og personlig udvikling. Han er optaget af, hvordan problemer kan frames og nytænkes, og på hvordan den enkelte leders og medarbejders fulde potentiale kan forløses. PER KRULL, PH.D. SENIORKONSULENT M Per virker både som underviser, rådgiver af ledere, som coach, som facilitator, som konceptudvikler og som designer af større træningsprogrammer. Han underviser kandidaterne fra Danmarks Designskole i iværksætteri og innovation (2014) og studerende på Kaospiloterne Per er cand. mag., og har de sidste år suppleret sin kandidatgrad med efteruddannelse i ledelse og organisation på CBS og en ph.d.-grad i designtænkning fra School of Business and Social Sciences, Aarhus University (2013).

KURSUS I PROCESLEDELSE 2014, HOLD 11

KURSUS I PROCESLEDELSE 2014, HOLD 11 1 KURSUS I PROCESLEDELSE 2014, HOLD 11 Fem dage fra den 1. april til den 21. maj 2014 Undervisere: Per Krull og Mia Hesselberg-Thomsen Undervisning og træning i: Procesdesign og procesledelse Systemisk

Læs mere

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 1 INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 Fire dage fra 5. september til 2. oktober 2013 Kursusleder: Per Krull Undervisning og træning i: Procesdesign og ledelse Systemisk teori, -tænkning og -ledelse

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

LKVV 2015 Ledelse af kreative videnvirksomheder

LKVV 2015 Ledelse af kreative videnvirksomheder LKVV 2015 Ledelse af kreative videnvirksomheder Baggrund Lederudviklingsprogrammet Ledelse af kreative videnvirksomheder (LKVV) formidler en kvalificeret og ensartet forståelse af de krav, der er bundet

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

COACH-UDDANNELSE MED CERTIFICERING

COACH-UDDANNELSE MED CERTIFICERING COACH-UDDANNELSE MED CERTIFICERING Styrkebaseret Coaching din vej til resultater Udvikling af dine styrker og talenter Skab resultater gennem dine medarbejdere Certificeret coach Kend dine styrker og unikke

Læs mere

Introduktion til ledelse

Introduktion til ledelse Introduktion til ledelse Introduktion til ledelse Bliv parat til at tage lederrollen Nye ledere kan med fordel starte her Med de basale personlige og faglige ledelseskompetencer kommer du godt fra start

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk design: Michala

Læs mere

refleks 2015 Uddannelsesweekend

refleks 2015 Uddannelsesweekend refleks 2015 Uddannelsesweekend En weekend med fem vinkler på ledelse af frivillige i DUFs medlemsorganisationer. Lørdag den 12. september til søndag den 13. september 2015 i Haslev. refleks2015 velkommen

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis.

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. 1 Ledelseslaboratorium Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. Måske har du allerede taget en Diplomuddannelse i Ledelse, som har gjort dig

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da MANNAZ UPDATE Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da Motivation og produktivitet. Kender du rækkefølgen? Vidensmedarbejderen anno 2014 sætter sine

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012 1 g Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsudvikling g g g g g g g g g g g g g g virksomhedsudvikling Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsvirk somhedsudvikling virksomhedsudvikling

Læs mere

DET HANDLER OM FAGLIGHED BDU

DET HANDLER OM FAGLIGHED BDU DET HANDLER OM FAGLIGHED BDU UDDANNELSESLINJER BDUs uddannelseslinjer består hver især af tre faste kursusmoduler plus et valgfrit modul, som du frit kan vælge ud fra tre moduler. Du har således yderligere

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

UDVIKLING. Styrk ledelse, teams og organisation i private og offentlige organisationer

UDVIKLING. Styrk ledelse, teams og organisation i private og offentlige organisationer UDVIKLING af OVErskud Styrk ledelse, teams og organisation i private og offentlige organisationer ådan skaber vi succes for vores kunder og os selv rategisk intention Afdækning af behov Partnerskab Feedback

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

Master of Business Coaching - EMCC master practitioner

Master of Business Coaching - EMCC master practitioner Master of Business Coaching - EMCC master practitioner Nytænk dig selv! Nytænk fremtiden! Bliv stærk coach og skab udvikling gennem praktisk filosofi med Danmarks højest certificerede uddannelse i coaching.

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS >> Værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb Arbejdshæftet er udviklet i forbindelse

Læs mere

2015 Winholistic Academy Katalog

2015 Winholistic Academy Katalog 2015 Winholistic Academy Katalog Af: Peter Winther Winholistic ApS 09-03-2015 Indholdsfortegnelse KOMMUNIKATIONSUDDANNELSER... 4 Præsentationsteknik varighed 2 dage.... 4 Kommunikationsoptimering varighed

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Ledelse som håndværk

Ledelse som håndværk Ledelse som håndværk Ledelse som håndværk værktøjskassen Hvor er jeg selv i min ledelse det autentiske lederskab Tværorganisatorisk samarbejde nøglen til High Performance Teametablering med samtaleværksted

Læs mere

VIDEN K ARRIERE UDVIKLING. Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere

VIDEN K ARRIERE UDVIKLING. Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere K ARRIERE UDVIKLING VIDEN Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere sine egne præstationer. Det er at hjælpe mennesker til at lære, frem for at undervise dem (John Whitmore en

Læs mere