kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé"

Transkript

1 kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt i den forbindelse ud af, at udgiftniveuat er steget 14. pct. siden år 2000, hvilket svare til ca kr. pr. barn om året. Undersøgelsen viste at 66 pct. af landet kommuner ligger under gennemsnittet ( kroner). Størstedelen af de kommuner hvis udgifter ligger over gennemsnittet er beliggende i hhv. Region Hovedstaden- og Sjælland. Københavns Kommune har landets højeste udgiftsniveau, hvor udgifterne er kroner højere end i landets billigeste kommune, Vordingborg Kommune. Aarhus er landets næstdyreste kommune, hvor udgiftsniveuaet pr. barn er ca kroner mindre pr. barn end i Københavns Kommune. Årsagerne til det høje udgiftsniveau er bl.a. at der er kommet yderligere krav om at kommunerne overholder budgetterne, hvilket har betydet, at mange kommuner har reduceret antallaet af pædagoger pr. barn. Men da man i København har valgt at indfører et loft over forældrenes egenbetaling, har dette resulterede i højere enhedsudgifter.

2 Indhold 1 Indledning 2 2 Analyse Konklusion 5 A Liste over pasningsudgifter pr. barn i

3 1 Indledning Vi skal i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne i kommunerne. Vi vil således belyse brutto udgifterne til børnepasning 1 i landets kommuner. Kigger vi på udviklingen for pasningsudgifterne i gns. pr. barn, ses det at udgifterne pr. barn er steget med ca. 14 pct. hvilket svare til ca kr. pr. barn om året. '"#!+#!*#!)#!(#!'#!!#!&#!%#!$# Figur 1: Gns. pasningsudgifter pr. barn (1.000 kr.)!"# %"""#%""$#%""%#%""&#%""!#%""'#%""(#%"")#%""*#%""+#%"$"#%"$$#%"$%#%"$&# Note: Beregningen er et gennemsnit af landets 98 kommuner, samt opgjort i faste priser. I de samlede pasningsudgifter indgår kommunens samlede udgifter til børnepasning, inklusiv fripladser, generel nedsættelse af forældrebetalingen, tilskud til forældre, der vælger privat pasning, tilskud til forældre på børnepasningsorlov samt tilskud til forældre vedrørende pasning af egne børn. Det ses altså at lands gennnemsnitlig udgifter til børnepasning generelt er steget, det er derfor interessant at se på udviklingen i kommuner og regioner, da det giver et billede af hvordan fordelingen ser ud. 2 Analyse Vi skal i denne del ser vi på fordelingen i.f.t kommuner og regionerne i år I år 2013 var de gennemsnitlige pasningsudgifter (brutto) på ,- 2 (46.712). 32 af landets kommuner, havde udgifter som var højere end gennemsnittet. En generel tendens er, at der er stor forskel fra de enkelte kommuner. I den kommune, hvor udgifterne er største, bruger man ca. 90 pct. 1 Vi definere børn: 0-10 år. 2 Beløbet er i årets priser. 2

4 mere pr. barn, end i den kommune, som bruger mindst. (!" Figur 2: Fordeling af pasningsudgifter pr. barn år '!" &!" %!" $!" #!"!" )!*+!,!!!" (!*)!,!!!" '!*(!,!!!" &!*'!,!!!" Note: Fordelingen dækker over landets 98 kommuner og er i bruttotal. Vi har at andelen af kommunerne, hvis udgifter ligger under gennemsnittet er 66 pct. Det er især de jyske kommuner, der har færrest udgifter pr. barn, mens det er kommunerne i hovedstadsområdet, som har de højeste udgifter. Tabel 1: Pasningsudgifter pr. barn 2013 Top Bund Københavns Kommune Rebild Kommune Aarhus Kommune Ærø Kommune Glostrup Kommune Haderslev Kommune Frederiksberg Kommune Billund Kommune Herlev Kommune Vordingborg Kommune I Københavns Kommune er samlede pasningsudgift pr. barn fra 0-10 år steget fra i 2007 til kroner i år ca. 10 pct., hvilket gør hovedstaden til den kommune, der har de højeste pasningsudgifter. En del af forklaringen på Københavns Kommunes høje udgiftsniveau er, at man har sat et loft på forældrenes betaling til SFO-pladserne og ekstra pædagoger i de børnehaver, der har et ekstra socialt behov. Tilsydenladet er der stor forskel på udgiftniveuet i de forskellige kommuner. En anden del af forklaringen på kommunernes høje udgiftsniveu er, at takterne er blevet hævet for at 3

5 imødekomme budgetkravene. Dette har i praksis betydet at man i udvalgte kommuner har valgt at reducere antallet af pædagoger pr. barn. I 2007 var antallet af børn pr. pædagog i vuggestuerne 2.7 barn pr. voksen, dette tal er i 2012 forøget til 3.2 barn pr. voksen. Landets næststørste by, Aarhus, er dog lige i hælene, men har haft en markant højere stigning. Her er udgifterne steget fra kroner i 2007 til kroner i år ca. 20 pct.. Landets billigeste kommune er Vordingborg Kommune, der med et udgiftniveu på kroner pr. barn er kroner billigere end Københavns Kommune. &$# Figur 3: Pasningsudgifter pr. barn år 2013 (1.000 kr.) &"# %$# %"# $$# $"#!$#!"#.+/(01230(,# 4* ,0# ,0# :+;056773,0# 86003,<3;=# Note: Fordelingen dækker over landets 98 kommuner og er gennemsnitlige bruttotal i regionerne. Som det fremgår af figur 3 er Region Hovedstaden den region, hvor udgiftniveauet er aboslut højest. Region Hovedstaden er ca kroner dyrer end gennemsnittet af landet øvrige regioner. Det er Region Syddanmark- og Nordjylland, som har de laveste enhedsomkostninger. Dette er ikke nødvendigvis et udtryk for, at kvaliteten dermed er dårligere eller bedre i Region Syddanmark og Nordjylland. Ser vi på udgiftsniveuerne fra 2007 og frem til 2013, ses det at udgifterne er steget mest i Region Nordjylland- og Midtjylland med ca. 5 pct. siden år I Region Syddanmark er udgifterne steget ca. 4 pct., mens de i Region Hovedstaden- og Sjælland er faldet og steget hhv. ca. 1 pct. og 1.5 pct. Det er positivt at man i Region Hovedstaden- og Sjælland har reduceret forbruget, og forhå- 4

6 benligt fortsætter man denne udvikling, idet at udgifterne er væsenligt højere end de øvrige regioner. Eftersom at der ikke er påvist nogen sammenhæng mellem udgiftniveau og kvalitet. ''"# ''(# '(&# '(%# '($# '("# '((#!&#!%#!$# Figur 4: Pasningsudgifter pr. barn år ,-./012/3,45674,0# +,-./ :;;704# +,-./01<9=;;704# +,-./01>/?49:;;704# "(()# "((&# "((!# "('(# "(''# "('"# "('*# Note: Fordelingen dækker over landets 98 kommuner og er gennemsnitlige bruttotal i regionerne. Indeks 2007 = Konklusion Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt i den forbindelse ud af, at udgiftniveuat er steget 14. pct. siden år 2000, hvilket svare til ca kr. pr. barn om året. Undersøgelsen viste at 66 pct. af landet kommuner ligger under gennemsnittet ( kroner). Størstedelen af de kommuner hvis udgifter ligger over gennemsnittet er beliggende i hhv. Region Hovedstaden- og Sjælland. Københavns Kommune har landets højeste udgiftsniveau, hvor udgifterne er kroner højere end i landets billigeste kommune, Vordingborg Kommune. Aarhus er landets næstdyreste kommune, hvor udgiftsniveuaet pr. barn er ca kroner mindre pr. barn end i Københavns Kommune. Årsagerne til det høje udgiftsniveau er bl.a. at der er kommet yderligere krav om at kommunerne overholder budgetterne, hvilket har betydet, at mange kommuner har reduceret antallaet 5

7 af pædagoger pr. barn. Men da man i København har valgt at indfører et loft over forældrenes egenbetaling, har dette resulterede i højere enhedsudgifter. 6

8 A Liste over pasningsudgifter pr. barn i 2013 Tabel 2: Pasningsudgifter pr. barn landets kommuner 2013 Københavns Kommune 80,288 Horsens Kommune 55,432 Aarhus Kommune 75,906 Struer Kommune 55,328 Glostrup Kommune 75,871 Lolland Kommune 55,130 Frederiksberg Kommune 75,632 Sorø Kommune 55,065 Herlev Kommune 71,781 Hørsholm Kommune 54,896 Brøndby Kommune 71,160 Faxe Kommune 54,678 Furesø Kommune 71,096 Hedensted Kommune 54,548 Ballerup Kommune 70,794 Favrskov Kommune 54,446 Ishøj Kommune 70,718 Aabenraa Kommune 53,994 Rødovre Kommune 70,683 Fredericia Kommune 53,899 Gladsaxe Kommune 70,509 Middelfart Kommune 53,890 Dragør Kommune 69,646 Odder Kommune 53,723 Halsnæs Kommune 69,576 Lemvig Kommune 53,623 Albertslund Kommune 67,895 Tønder Kommune 53,420 Rudersdal Kommune 65,823 Brønderslev Kommune 52,900 Vallensbæk Kommune 65,727 Holbæk Kommune 52,605 Tårnby Kommune 65,651 Sønderborg Kommune 52,594 Ringsted Kommune 65,567 Egedal Kommune 52,412 Hvidovre Kommune 64,617 Thisted Kommune 52,274 Fredensborg Kommune 64,324 Herning Kommune 52,214 Gentofte Kommune 64,114 Kerteminde Kommune 52,202 Høje-Taastrup Kommune 63,921 Varde Kommune 52,092 Roskilde Kommune 63,670 Nordfyns Kommune 52,041 Allerød Kommune 63,583 Viborg Kommune 51,969 Hillerød Kommune 62,038 Frederikshavn Kommune 51,757 Slagelse Kommune 61,679 Jammerbugt Kommune 51,350 Frederikssund Kommune 61,522 Hjørring Kommune 51,055 Kolding Kommune 61,496 Mariagerfjord Kommune 51,047 Aalborg Kommune 61,248 Vejle Kommune 51,029 Odsherred Kommune 61,217 Syddjurs Kommune 50,802 Lejre Kommune 61,108 Vesthimmerlands Kommune 50,800 Gribskov Kommune 60,841 Norddjurs Kommune 50,788 Holstebro Kommune 60,505 Skive Kommune 50,556 Solrød Kommune 60,427 Nyborg Kommune 50,525 Samsø Kommune 60,275 Esbjerg Kommune 50,326 Helsingør Kommune 60,228 Ringkøbing-Skjern Kommune 50,250 Silkeborg Kommune 60,107 Faaborg-Midtfyn Kommune 50,164 Køge Kommune 59,661 Fanø Kommune 50,157 Læsø Kommune 59,393 Morsø Kommune 49,749 Greve Kommune 59,305 Assens Kommune 49,650 Ikast-Brande Kommune 58,899 Stevns Kommune 49,180 Guldborgsund Kommune 58,727 Svendborg Kommune 48,829 Langeland Kommune 58,283 Bornholms Kommune 48,472 Skanderborg Kommune 58,023 Vejen Kommune 48,224 Kalundborg Kommune 57,633 Rebild Kommune 47,894 Næstved Kommune 56,851 Ærø Kommune 46,802 Randers Kommune 56,116 Haderslev Kommune 46,493 Lyngby-Taarbæk Kommune 55,833 Billund Kommune 45,961 Odense Kommune 55,439 Vordingborg Kommune 42,446 7

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Uddannelse i de sociale klasser i 2012

Uddannelse i de sociale klasser i 2012 Uddannelse i de sociale klasser i 2012 Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. I analysen undersøges uddannelsen for personerne i de fem sociale klasser. Der kigges

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet 22. juli 2013 Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet Gennem de senere år har der til tider kørt en ophedet debat omkring, at kravene til danskernes økonomi ved boligkøb har været for strikse,

Læs mere

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner 12. juli 2011 Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk For præcis fire år siden toppede priserne på det

Læs mere

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet 5. maj 2015 Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet Den gradvise bedring på boligmarkedet sætter sine tydelige aftryk på boligejernes friværdier. Siden stabiliseringen på boligmarkedet

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Priserne er trykket i bund i pendlerkommunerne

Priserne er trykket i bund i pendlerkommunerne NR. 2 FEBRUAR 2012 Priserne er trykket i bund i pendlerkommunerne Boligpriserne er faldet mest i "pendlerkommuner", der ligger mellem 40-80 km fra København. Det giver kommende boligejere et nyt valg:

Læs mere

Katrine Nøhr, Camilla Dalsgaard, Hans Kloppenborg, Jonas Meldgaard, Martin Bækgaard. Sådan passer kommunerne børn

Katrine Nøhr, Camilla Dalsgaard, Hans Kloppenborg, Jonas Meldgaard, Martin Bækgaard. Sådan passer kommunerne børn Katrine Nøhr, Camilla Dalsgaard, Hans Kloppenborg, Jonas Meldgaard, Martin Bækgaard Sådan passer kommunerne børn Kommunernes dagtilbudsstruktur 2004-2011 Publikationen Sådan passer kommunerne børn kan

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25 Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2012 3 Forord... 5 Undersøgelsen... 6 Projekt Børnepasning... 6 Hovedresultater fra årets undersøgelse... 7 Generelle åbningstider... 7 Udvidede åbningstider

Læs mere