Velkommen i Dus 3 kl. Fritids- og Juniorklubben på Stolpedalsskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen i Dus 3 kl. Fritids- og Juniorklubben på Stolpedalsskolen"

Transkript

1 Velkommen i Dus 3 kl. Fritids- og Juniorklubben på Stolpedalsskolen Velkommen. Vi vil hermed byde dig velkommen i Dus på Stolpedalsskolen. (DUS er en forkortelse for det udvidede Samarbejde mellem skole og fritidsordning). For at du kan danne dig et indtryk af, hvem vi er og hvordan vores hus ser ud vil vi herunder fortælle lidt om vores struktur, fysiske rammer, værdigrundlag, afdelinger, aktiviteter og værkstedstilbud. I vores afdeling er der Dus 3 kl. Klubben for 4 og 5 kl. Efter jul har børnene i klub, mulighed for at vælge aftenklubben i stedet for dagtilbud. Juniorklubben for 5 og 6 kl. Dusstart i Dus 3 kl. Når dit barn skal starte i Dus 3 kl. har vi i samarbejde med Fridusen, hvor man i 2 kl. kommer på besøg i maj måned, sammen med sin kontaktpædagog. Her har børnene mulighed for at lære pædagoger, struktur og vores lokaler at kende. Det har vi gode erfaringer med. Børnene virker meget trygge, når de skal starte i Dus 3 kl. d.1 august. I maj måned, bliver der informeret og delt indmeldelser ud til alle børn i Dus 3 kl. Her har man så mulighed for at komme i Fritidsklub efter sommerferien. Aktiv Dus er blevet en del af Dus 3 kl. hvor de større børn i aktiv har Dus tid.målet er at integrere Aktiv- børn til senere at komme i klub. 1

2 Fritidsklubben er en overbygning på Dus-ordningen. Tilbuddet gives til de årige,, efter skoletid. Opgaven er for denne aldersgruppe at skabe grundlag for udvikling af faste interesser, fra voksenstyring til fællesskabet med kammeraterne. At denne gruppe er medbestemmende i aktiviteter, at deres alsidige udvikling styrkes i kreativitet, udtryksformer, deres leg og eksperimenterende, for at styrke egen identitet. At være i klub, er en del af at være en del af et fællesskab, at have ansvar for hinanden, fælles oplevelser og at bare være til stede i gruppen. I klubben er der altid ukontrolleret pasning. Her krydser man sig selv ind og ud på en liste. Personale: I vores afdeling arbejder pædagoger fra Dus 3 kl. og Fritids- og Juniorklubben, som en personalegruppe, og funktionsopdelt. 1 afdelingsleder for Dus 3kl. og Fritids og Juniorklubben Bibi Vi har i år 2 kontaktpædagoger i Dus 3 kl. som også har timer i skolen Dorthe og Rita 1 integrationsmedarbejder Vibeke 1 kontaktpædagog for Aktiv Morten. 2 lønnet studerende - Helle 2 kontaktpædagoger i klubben( 4 kl. og 5 kl.) Bibi er i år kontakt sammen med Benny ( tilknyttet Juniorklubben) 1 pædagogmedhjælper Lene er i klubben om dagen og tilknyttet Juniorklubben 1.sportsmedarbejder Rune- tilknytte Juniorklubben 1. musikpædagog Jens Peter tilknytte Juniorklubben 1 medarbejder i syværksted - Rita 1. kreativværksted/ pædagogmedhjælper Hans Jørgen 1 timelønnet i Juniorklubben- Boris Dette betyder at børnene har mere eller mindre kontakt til alle medarbejdere i forhold til forskellige aktiviteter. Praktiske oplysninger Dus 3kl. har morgenåbning i Fridusen i tidsrummet kl og Dus 3 kl/ klubben åbner igen kl På skolefri hverdage har Dus åbent kl Klubben åbent kl Juniorklubben åbent hver tirsdag, onsdag og torsdag aften kl i de uger hvor skolen har åbent. Da vi har udvidet morgenåbning er der dage i løbet af skoleåret, dage hvor vi holder lukket. 2

3 Der er altid lukket 2 uger i sommerferien. Vi tilbyder forskellige aktiviteter, som børnene kan tilmelde sig. Børnene melder sig ofte selv på de aktiviteter der foregår i huset. Der kommer hver d. 1 i måneden en aktivitetskalender ud på forældreintra på opslagstavlen og på informationstavlen i afdelingen. Ture ud af huset er ofte tilrettelagt af personalet med et pædagogisk mål i sigte. Det er vigtigt, at vi i vores daglige arbejde, giver børnene tryghed, men også at udviklende og udfordrende aktiviteter, giver mulighed for succes-oplevelser. I det daglige tilbydes både kreative og sportslige aktiviteter. Her er der mulighed for at udfolde sig med ture ud af huset, i kreativrummet, træværkstedet, legepladsen, diskotek med musik og dans, pool og wii, boldspil i gymmnastiksal el. sportspladsen på sportspladsen og med bålaktiviteter. 3

4 Træværksted Vi har et træværksted, som åbnes i perioder, hvor det ofte er Hans Jørgen der åbner.her er der mulighed for at lave træspil, tavler, fuglekasse, brænde i træ, lave legeredskaber. DET KREATIVE VÆRKSTED Her holder Anita til. Her er der mulighed for at børnene kan udfolde sig med mange forskellige materialer. I dette værksted kan man lave kreative aktiviteter, male, lave smykker, gravere på glas, lave kort og lign. Desuden har Anita hvert år masser af glade dansepiger med f.eks. linedans og cowboydans. -- Her har alle dansere faste øvetider, med musik og dansetrin, som de ofte selv har ideer at bidrage med. Ture ud af huset, hvor Anita eks. tager til Hune Lysstøberi, Bolchekogeri, Storcentret og ture der interesser børnene i denne aldersgruppe. Gymnastiksal Rune er vores sportsmedarbejder. Han planlægger de fleste af vores sportslige aktiviteter. Vi bruger så vidt muligt gymnastiksalen hverdag, til forskellige boldspil. Desuden tager han på ture ud af huset f.eks. svømning, aktiviteter til Aalborg turnering, hvor vi spiller mod andre Dusser, m. hockey, pool, basket, fodbold som aktiviteter. Cross Desuden er vi medlem af en Cross-klub, hvor børnene kan tegne en speciel forsikring på 150 kr. og komme med over at køre på Hvorup Banen i Nørresundby. 4

5 Syværksted Musikværksted Diskotek: Her er der mulighed for at øve dans. De fleste der gerne vil danse, starter i 3 kl. i forskellige grupper og nogle danser 2 og 3 sammen. I 3 kl. øver de sammen med Anita. Når man kommer i 4 & 5 kl. bliver der mulighed for instruktion, for at lære at styre diskoteket, så at man selv kan gå ned og øve, det er der mange der benytter sig af. Diskoteket bliver også brugt flittigt af børnene i Juniorklubben, hvor det sociale er at være sammen, danse og høre musik har stor betydning. 5

6 Udearealerne Vi har nogle fantastiske omgivelser. Dussen er omkranset af skov, hvor man kan f.eks. kan spille stratego, samt et stort grønt areal. Vi har en multibane og flere fodboldbaner, som børnene flittigt benytter. Der er mulighed for at køre mooncars, waveboard, rulleskøjter, og benytte vores nye gynge, den store fuglerede Vi har her i efteråret fået lavet ny bålplads, med nye bænke og overdække over bålstedet. Det er noget vi gerne vil bruge rigtig meget. Vi har i vores planlægning ude uger,udeaktiviteter, hvor vi bager snobrød, laver suppe og lign. over bål. Juniorklubben har også gode oplevelser med at lave bål/ grill om vinteren. Hyggeren: Dette er rummet, hvor man kan tumle, hyggesnakke, lave huler og lign. Dette rum prøver vi meget at give børn et ejerskab til, ved at vi hvert år i Dus 3 kl. laver en tegnekonkurrence, hvor man kan bidrage med en tegning, hvor børnene stemmer om, hvilken tegning der skal males op på væggen. Alle kan bidrage med at male billedet. Garagen: I dette rum er tilbud til børnene. f.eks. computere, lego, bygge tårne af træ, spille spil, dukkekrog, og benytte vores wee. En gang månedligt har vi filmdag, hvor vi benytter dette rum. 6

7 Praktisk i Dus 3 kl. Hver dag er der en praktisk voksen: Børnene krydses ind når de kommer i Dus 3kl. Hvis de holder fri, vil vi gerne at børnene kommer ned i Dus 3 kl. og siger de går hjem med andre eller holder fri. Den praktiske krydser børnene ud når de bliver hentet. Hvis barnet går selv eller med andre end forældrene, skrives der på sedlen med hvem og hvilket tidspunkt. Den praktiske tager telefonen og sender børnene til musik m.m. ifølge planen Den praktiske sørger for at tjekke afkrydsningssedlerne inden han/hun går hjem Den praktiske videregiver evt. oplysninger til lukkevagten hver dag Nogle dage har den praktiske tid til at spille spil mellem opgaverne Aktivitetskalender: Hver måned laves der en aktivitetskalender, som lægges ud på forældreintra og elevinta. Her kan man se aktiviteter, ture ud af huset, information fra værkstederne, for Dus 3kl/ klub samt Fritids og Juniorklubben. Traditioner. Rekorduge: Vi har en rekorduge om året,hvor alle børn fra afdelingen dystre mod hinanden. Her er der mange forskellige konkurrencer, f.eks. stabling af grydesvampe, tændstikbygning, tovtrækning, løb, mooncars, på tid, op og under bordet,, hvor børnene laver nye Dus-rekorder. Der bliver som regel opfundet helt nye discipliner. 7

8 Stolpecup: Fire dage om året afholder vi Stolpecup, som er en fodboldturnering, hvor 0-3 klasser kæmper om en pokal til klassen. Der er både piger og drenge på holdene og dem der ikke har lyst til at spille hepper eller leger udenfor. Fastelavn: Dus 3kl. og 4 & 5 kl. slår katten af tønden / Juniorklub om aften. Hvert år til fastelavn, holdes der fælles fastelavnsfest for Dus 3kl. og Klubben. Juniorklubben holder om aftenen, hvor der er mulighed for at invitere en anden aftenklub til at deltage. Kunstuge: Vi har 2 sammenhængende kunstuger, hvor vi f.eks..maler billeder, laver glas el.lign. Det bliver til en udstilling i forbindelse med vores julestue. Sommermarkedsdag: Det er en lørdag i maj el. juni måned. Her der dåsekast, pilekast og lign., Samt underholdning af dans og bands. Halloween: Dette er en aftenfest, hvor børnene er inviteret til fest kl Vi opfordrer børnene til at møde udklædte, Julestue: Denne dag afholdes lørdag før søndag i første advent. Denne dag kan man lave flotte juleting, sammen med sine børn. Der er Lucia-optog og underholdning med band og dans. Der kan købes bla. æbleskiver gløgg og pølser. Koloni: Der afholdes koloni for 4 kl. Den første uge i børnenes sommerferie. Musikfestival: Vi er medlem af Ungdomsringens Musikfestival og har ansvaret for en scene, og vores mål er at vi har eget band med til at spille på festivalen. Crand Prix: Vi er en del af Cross-klubben på Hvorup Banen i Nørresundby Vi har ca. 2 tider ugentligt, hvor vi har køretider derovre. 8

9 Målsætning Det er vores mål, at Dussen skal være et sted, hvor tryghed, omsorg og nærvær er fundamentet i det pædagogiske arbejde. Dustid er også lig med fritid, hvilket betyder at de fleste ture og aktiviteter er tilbud til børnene. Vi tilstræber, at børnene har medbestemmelse på valg af aktiviteter og ture. Derudover arbejder vi med at gøre børnene ansvarlige både for deres handlinger, for deres valg og for Dussens ting m.m. Vi ser det enkelte barn som en unik personlighed, noget særligt, og vi ønsker at barnet ser sig selv som unikke og med evner, der er noget værd for fællesskabet. Hverdagen skal give mulighed for oplevelser, udviklende aktiviteter og gode legemuligheder, ude såvel som inde. Vi vil støtte op om barnets egne valg og initiativer, således at fantasi og kreativitet udvikles bedst muligt. Vi vil medvirke til at fremme barnets personlige og sociale kompetencer og udvikle og styrke selvværdet, så det bliver i stand til at indgå i et positivt samspil med andre børn og voksne. Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang til børnene. Vi lytter til barnet, anerkender barnets følelser og mægler i konfliktsituationer. Forældresamarbejdet skal være præget af åbenhed, tillid og dialog. Forældrene skal opleve, at de kan komme til os med både ris og ros. Det daglige samarbejde med skolen skal give de optimale vilkår for det enkelte barns trivsel og udvikling og skabe helhed i barnets hverdag. Vi vil medvirke til, at dette samarbejde løbende udvikles til gavn og støtte for barnet. Vi ønsker at give børnene tryghed og omsorg ved altid at lytte og ved at tage store som små problemer alvorligt og i samråd med børnene finde frem til brugbare løsninger på de kontroverser, der kan opstå. Vi ønsker også at skabe tryghed gennem fysisk kontakt. Hos os skal der deles kram ud hver dag, alle skal føle sig velkomne og børnene opmuntres til at være tolerante, kærlige og opmærksomme overfor hinanden. 9

10 Aktivitet: Udeuge Halloween Julestue Tidspunkt: September uge 36 d.26. oktober d.1. dec. Musikfestival Fredag og lørdag - d. 18 og 19januar Fastelavnsfest Mandag d. 11 februar Stolpecup uge 18 Rekorduge Uge 22 Afslutningsfest for Dus 3 kl Sommer marked Tur til Århus - Juniorklubben Cross-grandprix Afslutning i Juniorklubben Torsdag i uge 26 Lørdag d.15.juni Uge 21 Juni måned Torsdag 6.juni Besøgsdage for 2. klasserne i 3. Klasse Dussen: Uge 18 Uge 20 Uge 22 mandag 2.A 2.B tirsdag 2.A 2.B onsdag 2.B 2.A 10

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE I Børnehaveklassehuset på Gl. Hasseris Skole, er den anerkendende tilgang af stor værdi for os i det daglige arbejde med, og omkring børnene 1 Det er

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

FRITIDSKLUBBEN HAMPEN

FRITIDSKLUBBEN HAMPEN FRITIDSKLUBBEN HAMPEN ET BØRNE- OG UNGEHUS I ØLSTYKKE INFO- OG MEDLEMSGUIDE 2013 FRITIDSKLUBBEN HAMPEN Hampelandvej 7B, 3650 Ølstykke Tlf. 7259 8550, e-mail: hampen@egekom.dk web: www.fkhampen.dk 1 Vigtig

Læs mere

Skovlund Børnehus. Virksomhedsplan 2010/11. Børnehusets mål er at skabe et sammenhængende miljø, hvor store og små lærer at respektere hinanden.

Skovlund Børnehus. Virksomhedsplan 2010/11. Børnehusets mål er at skabe et sammenhængende miljø, hvor store og små lærer at respektere hinanden. Skovlund Børnehus Virksomhedsplan 2010/11 Børnehusets mål er at skabe et sammenhængende miljø, hvor store og små lærer at respektere hinanden. Nørremarken 9 6823 Ansager Tlf. 75292447 www.skovlundbornehus.dk

Læs mere

Velkommen i Smilehullet

Velkommen i Smilehullet Velkommen i Smilehullet Vi ønsker kommende børn og deres forældre velkommen til Den Integrerede Institution Smilehullet Denne pjece vil give et lille indblik i Smilehullets hverdag, værdier, traditioner,

Læs mere

VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE

VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE 1 Indholdsfortegnelse Kære forældre... 3 Dagtilbuddet Christiansbjerg.... 4 Bodøgården... 4 De ydre rammer... 4 Haven... 5 Havens pædagogiske målsætning... 5 Tryghed,

Læs mere

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog 4. november 2013 1. udgave Forældrehåndbog Kontaktinformationer Interskolen Engtoften 22 8260 Viby J Telefon: 21 48 92 18 Email: adm@interskolen.dk Kontorets åbningstider 8.00-14.00 Telefontid er fra kl.

Læs mere

Virksomhedsplan 2011-2012

Virksomhedsplan 2011-2012 Virksomhedsplan 2011-2012 2 VELKOMMEN TIL ADELAIDE BØRNEHAVE! Vi håber at jeres børn vil blive glade for at være i børnehaven. Der er meget nyt at opleve og lære for barnet og for forældrene. I skal vide

Læs mere

Livet i Børnehaven Æblegården

Livet i Børnehaven Æblegården En brochure om Livet i Børnehaven Æblegården Baunegårdsvej 82 2900 Hellerup Telefon 39 62 16 11 www.gentoftekommune.dk/aeblegaarden Indhold Intro til Æblegården 3 Målsætning 4 Fysiske rammer 6 Tidpunkter

Læs mere

Velkommen til Eventyrhulens side

Velkommen til Eventyrhulens side Velkommen til Eventyrhulens side Her på siden håber vi at du kan finde oplysninger og svar på en stor del af det der rører sig når dit barn enten snart skal starte, eller allerede går i børnehaven. Skulle

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober. Dus Mellervang. Cykeltur til Hesteskoen. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.

Nyhedsbrev Oktober. Dus Mellervang. Cykeltur til Hesteskoen. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen. Cykeltur til Hesteskoen Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Oktober BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens

Læs mere

Klubblad Januar Juli 2015

Klubblad Januar Juli 2015 Klubblad Januar Juli 2015 Åbningstider i klubben Mandag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Tirsdag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Onsdag: 13.00-18.00 Torsdag: 13.00-18.00 Fredag: 13.00-17.00

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN For Fridusen - Stolpedalsskolen (Vi modtager studerende fra 1-2 og 3. praktikperiode)

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN For Fridusen - Stolpedalsskolen (Vi modtager studerende fra 1-2 og 3. praktikperiode) PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN For Fridusen - Stolpedalsskolen (Vi modtager studerende fra 1-2 og 3. praktikperiode) Oktober 2010 BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET FOR 2. PRAKTIKPERIODE PRAKTIKSTEDETS

Læs mere

Ansvarlig leder: Anders D. Andersen. Medarbejdere: Ilse og Tommy. DUS II Frejlev Skole Frejlev Skolevej 1 9200 Aalborg SV 99 31 63 68

Ansvarlig leder: Anders D. Andersen. Medarbejdere: Ilse og Tommy. DUS II Frejlev Skole Frejlev Skolevej 1 9200 Aalborg SV 99 31 63 68 Ansvarlig leder: Anders D. Andersen. Medarbejdere: Ilse og Tommy DUS II Frejlev Skole Frejlev Skolevej 1 9200 Aalborg SV 99 31 63 68 Indhold Åbningstider... 2 Hvad er en DUS II... 2 Den voksne som tovholder

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter

Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter Gamle Hjortespringskole Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter Specialpædagogisk Udviklingscenter Gl. Klausdalsbrovej 460 2730 Herlev Telefon:

Læs mere

Velkommen til Hunderupskolen

Velkommen til Hunderupskolen Velkommen til Hunderupskolen Forårs-SFO starter mandag den 3. marts 2014 kl. 8.00 Børnehaveklasserne starter torsdag den 14. august 2014 kl. 8.00 Skolestarten er en lille milepæl i de fleste børns liv.

Læs mere

Club 222 Udviklingsplan 2012

Club 222 Udviklingsplan 2012 Club 222 Udviklingsplan 2012 Indholdsfortegnelse Kolofon 2 Institutionsprofil 2 Forord.. 3 Baggrund for planen... 3 Evaluering af 2011 fokus.5 Afsnit 1 Plan for udviklingen af det børnepædagogiske arbejde...

Læs mere

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan 2011 Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan Indholdsfortegnelse Fakta om Ta Fat Side 1 Værdier og pædagogisk målsætning Side 2 Læreplansmodel Side 3 Definition og det formelle og uformelle rum Side 4 Læsestrategi,

Læs mere

Distriktet ved Tuse Næs

Distriktet ved Tuse Næs Distriktet ved Tuse Næs Årsplan 2014 I Distriktet ved Tuse Næs, udarbejder hver afdeling en gang om året en årsplan som følger skoleåret. Den er tænkt som et arbejdsredskab for os selv og en oversigt for

Læs mere

Færgens folder til nye forældre 2015

Færgens folder til nye forældre 2015 Færgens folder til nye forældre 2015 Fakta Fritidshjemmet er en del af Østerbrogården der er en selvejende institution, der har eksisteret siden 1975. Østerbrogården består ligeledes af en udflytterbørnehave

Læs mere

Club 222 Buddingevej 222 2860 Søborg Tlf. 39696835 E-mail: klub222@gladsaxe.dk Club 222

Club 222 Buddingevej 222 2860 Søborg Tlf. 39696835 E-mail: klub222@gladsaxe.dk Club 222 Vi glæder os til at se jeres børn her i klubben til en sjov, tryg og inspirerende hverdag, som bygger på respekt, for både andre og sig selv. Club 222 Buddingevej 222 2860 Søborg Tlf. 39696835 E-mail:

Læs mere

Grundlæggende pædagogiske mål

Grundlæggende pædagogiske mål Grundlæggende pædagogiske mål Alsidig personlig udvikling I Spiren lægger vi op til at være et omsorgsfuldt og pædagogisk supplement til hjemmet. Vi vil skabe en tryg base for barnet, der kan være udgangspunkt

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

Pædagogisk årsplan for Fritten 2014-15. Nærvær Dialog Ansvar Fri tid

Pædagogisk årsplan for Fritten 2014-15. Nærvær Dialog Ansvar Fri tid Pædagogisk årsplan for Fritten 2014-15 Nærvær Dialog Ansvar Fri tid Indholdsfortegnelse Institutionens værdier s. 3 Dagligdag på Fritten s. 4 Idrætspolitik s. 6 Kreapolitik s. 7 Institutionens mærkedage

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12 BØRNEJUNGLEN ÅRSPLAN 2005-2007 2 Indholdsfortegnelse Principdel Velkommen til BørneJunglen... 4 BørneJunglen er en institution, der rummer mange forskellige kulturer... 4 BørneJunglens grundlæggende værdier...

Læs mere

Evaluering af overgange i børns liv.

Evaluering af overgange i børns liv. Sproget. Mål for sproget. Praksis beskrivelse. Evaluering af sproget - vi gør brug af fortællinger. Overgange i børns liv. Fra hjemmet/dagplejen til institutionen. Fra vuggestue til børnehave. Fra børnehave

Læs mere

HAMPEN Hampelandvej 7B, 3650 Ølstykke Tlf. 7259 8550 Mail: hampen@egekom.dk web: www.fkhampen.dk FRITIDSKLUBBEN FORÅR 2015 AKTIVITETSKALENDER

HAMPEN Hampelandvej 7B, 3650 Ølstykke Tlf. 7259 8550 Mail: hampen@egekom.dk web: www.fkhampen.dk FRITIDSKLUBBEN FORÅR 2015 AKTIVITETSKALENDER AKTIVITETSKALENDER FEBRUAR AKTIVITET BEMÆRKNINGER Fredag d. 6. Casino-aften for 5. - 7. klasse Se tilmeldingsseddel Uge 7 mandag Hillerød svømmehal Se tilmeldingsseddel Uge 7 onsdag Legejunglen Se tilmeldingsseddel

Læs mere