Jens Blom-Hansen Department of Political Science Aarhus University Denmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jens Blom-Hansen Department of Political Science Aarhus University Denmark"

Transkript

1 Oct 2012 CV and list of publications Jens Blom-Hansen Department of Political Science Aarhus University Denmark Curriculum vitae: 1989: M.A. in Political Science, Aarhus University, Denmark : Head of section, Danish Ministry of Interior Affairs : Head of section, Danish Ministry of Finance 1998: Ph.D. in Political Science, Aarhus University, Denmark 1998: Ph.D.-degree : Assistant professor at the Department of Political Science in Aarhus : Associate professor at the Department of Political Science in Aarhus 2004-: Professor at the Department of Political Science in Aarhus List of publications: A. Articles in international journals with peer-review Negotiating the Post-Lisbon Comitology System: Institutional Battles over Delegated Decision- Making, Journal of Common Market Studies (forthcoming) (with Gijs Jan Brandsma). Legislative Control of Powers Delegated to the Executive: The Case of the EU, Governance (early view, 7 Sept. 2012) Reform Strategies Matter: Explaining the Perplexing Results of Regional Government Reforms in Norway and Denmark, Local Government Studies, vol. 38, 2012, pp (with Peter Munk Christiansen, Anne Lise Fimreite & Per Selle). The EU Comitology System: Taking Stock before the New Lisbon Regime, Journal of European Public Policy, vol. 18, 2011, pp Interests, Instruments, and Institutional Preferences in the EU Comitology System: The 2006 Comitology Reform, European Law Journal, vol. 17, 2011, pp Portfolio Allocation or Policy Horizons? Determinants of Coalition Formation in Danish Local Government, Local Government Studies, vol. 36, 2010, pp (with Søren Serritzlew & Asbjørn Skjæveland) The EU Comitology System: What Role for the Commission?, Public Administration, vol. 88, 2010, pp (with Gijs Jan Brandsma). 1

2 Municipal Amalgamations and Common Pool Problems. The Danish Local Government Reform in 2007, Scandinavian Political Studies, vol. 33, 2010, pp The EU Comitology System: Intergovernmental Bargaining and Deliberative Supranationalism?, Journal of Common Market Studies, vol. 47, 2009, pp (with Gijs Jan Brandsma). Explaining Oversized Coalitions: Empirical Evidence from Local Governments, Journal of Legislative Studies, vol. 14, 2008, pp (with Søren Serritzlew & Asbjørn Skjæveland). The Origins of the EU Comitology System: A Case of Informal Agenda-setting by the Commission, Journal of European Public Policy, vol. 15, 2008, pp Theories of Coalition Formation: An Empirical Test Using Municipal Data from Denmark, European Journal of Political Researach, vol. 46, 2007, pp (with Søren Serritzlew & Asbjørn Skjæveland). Supranational Governance or National Business-As-Usual? The National Administration of EU Structural Funds in the Netherlands and Denmark, Public Administration, vol. 85, 2007, pp (with Kutsal Yesilkagit). Do Parties Matter for Local Revenue Policies? A Comparison of Denmark and Norway, European Journal of Political Research, vol. 45, 2006, pp (with Lars Christian monkerud & Rune Sørensen). Principals, Agents, and the Implementation of EU Cohesion Policy, Journal of European Public Policy, vol. 12, 2005, pp Renter Illusion: Fact or Fiction?, Urban Studies vol. 42, 2005, pp Is Private Delivery of Public Services Really Cheaper? Evidence from Public Road Maintenance in Denmark, Public Choice, vol. 115, pp Budget Procedures and the Sixe of the Budget. Evidence from Danish Local Government, Scandinavian Political Studies, vol. 25, 2002, pp The Fiscal Manipulation of a Decentralized Public Sector: Macroeconomic Policy in Denmark, Environment and Planning C: Government and Policy, vol. 19, 2001, pp (with Thomas Pallesen). Organized Interests and the State: A Disintegrating Relationship? Evidence from Denmark. European Journal of Political Research, vol. 39, 2001, pp Still Corporatism in Scandinavia? A Survey of Recent Empirical Findings, Scandinavian Political Studies, vol. 23, 2000, pp Policy-Making in Central-Local Government Relations: Balancing Local Autonomy, Macroeconomic Control, and Sectoral Policy Goals, Journal of Public Policy, vol. 19, 1999, pp Avoiding the Joint-Decision Trap: Lessons from Intergovernmental Relations in Scandinavia, European Journal of Political Research, vol. 35, 1999, pp Macro-economic Control of Subcentral Governments: Experience from the USA and Scandinavia, Environment and Planning C: Government and Policy, vol. 16, 1998, pp Macroeconomic Control of Local Governments in Scandinavia: The Formative Years, Scandinavian Political Studies, vol. 21, 1998, pp A New Institutional Perspective on Policy Networks, Public Administration, vol. 75, Winter 1997, pp

3 B. Other articles and book chapters in English Local Government in Denmark and the 2007 reform, pp in Antti Moisio (ed.). Rethinking Local Government: Essays on Municipal Reform. Helsinki: Government Institute for Economic Research Joint-Decision trap, pp in Bertrand Badie, Dirk Berg-Schlosser and Leonardo Morlino (eds.). International Encyclopedia of Political Science. Thousand Oaks, CA: Sage Denmark: Between Local Democracy and Implementing Agency of the Welfare State, pp in John Loughlin, Frank Hendriks and Anders Lidström (eds.). The Oxford Handbook of Local and Regional Democracy in Europe. Oxford: Oxford University Press (with Anne Heeager). Local Government in Denmark, pp in Antti Moisio (ed.), Local Public Sector in Transition: A Nordic Perspective. Helsinki: Government Institute for Economic Research Comments on the Finnish Model: Jens Blom-Hansen, pp in Antti Moisio (ed.), Local Public Sector in Transition: A Nordic Perspective. Helsinki: Government Institute for Economic Research The Fiscal Federalism Theory of Grants: Some Reflections from Political Science, pp in Junghun Kim, Jørgen Lotz and Niels Jørgen Mau (eds.). General Grants versus Earmarked Grants Theory and Practice. Seoul and Copenhagen: The Korea Institute of Public Finance and the Danish Ministry of Interior and Health The Danish Comitology Survey. Technical Report, Aarhus: Department of Political Science, Aarhus University, pp. C. Articles and book chapters in Danish Den danske kommunalreform i 2007, book chapter in Andreas Ivarsson (ed.) Nordisk kommunforskning. En forskningsöversikt med 113 projekt. Göteborg: Förvaltningshögskolan, Göteborgs Universitet Koalitionsdannelse i danske kommuner, book chapter in Andreas Ivarsson (ed.) Nordisk kommunforskning. En forskningsöversikt med 113 projekt. Göteborg: Förvaltningshögskolan, Göteborgs Universitet (with Asbjørn Skjæveland & Søren Serritzlew). Teorier om samspillet mellem stat og interesseorganisationer, book chapter in Lars Bo Kaspersen & Jørn Loftager (eds.). Klassisk og moderne politisk teori. Copenhagen: Hans Reitzels Forlag (with Carsten Daugbjerg). Hvordan lægges et offentligt budget?, book chapter in Peter Munk Christiansen (ed.). Budgetlægning og offentlige udgifter. Aarhus: Academica (with S. Serritzlew). Budgetlægning i kommuner og regioner, book chapter in Peter Munk Christiansen (ed.). Budgetlægning og offentlige udgifter. Aarhus: Academica (with S. Serritzlew). Konstitueringerne: De lange knives nat?, book chapter in R. Buch & J. Elklit (eds.) Nye kommunalvalg? Kontinuitet og forandring ved valget i Odense: Syddansk Universitetsforlag (with A. Skjæveland og S. Serritzlew). 3

4 Pengeafbrænding før lukketid? Om kommunernes økonomiske dispositioner op mod kommunesammenlægningerne i 2007, book chapter in V. Lehmann Nielsen & N. Ploug (eds.). Når politik bliver til virkelighed. København: SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Europæisering: Bottom-up eller top-down?, Tidsskriftet Politik, vol. 9, nr. 3, 2006, pp Den store kommunalreform og dens konsekvenser, book chapter in J. Blom-Hansen, J. Elklit & S. Serritzlew (eds.) Kommunalreformens konsekvenser. Aarhus: Academica (with J. Elklit og S. Serritzlew). Stordriftsfordele i den kommunale verden?, Økonomi og Politik, vol. 78, nr. 2, 2005, pp Jo større, jo dyrere. En ny belysning af skalaeffekter i den kommunale administration, Nordisk Administrativt Tidsskrift, vol. 86, 2005, pp (with Brian Larsen) Stordriftsfordele i den kommunale serviceproduktion? Børnepasning som eksempel, Nordisk Administrativt Tidsskrift vol. 85, 2004, pp Spørgeskemaundersøgelse om koalitionsdannelse i de danske kommuner. Design og svarfordelinger. Aarhus: Department of Political Science, Aarhus University pp. (with Søren Serritzlew & Asbjørn Skjæveland) EU og Danmark, Politica, vol. 36, 2004, pp (with Jørgen Grønnegaard Christensen). Stordriftsfordele i den kommunale serviceproduktion? Skoleområdet som eksempel, book chapter in J. Blom-Hansen, A. Sonne Nørgaard & T. Pallesen (eds.). Politisk ukorrekt. Aarhus: Aarhus University Press, Virker det kommunale demokrati?, book chapter in Leif Olsen & Nils Groes (eds.). Brudstykker eller sammenhæng? En antologi om forudsætningerne for en offentlig strukturreform. Copenhagen: AKF Forlaget, Det danske EU-koordinationssystem, book chapter in Danmark 30 år i EU et festskrift. Copenhagen: Gyldendal (with Jørgen Grønnegaard Christensen). De institutionelle spilleregler i EU, Politica, vol. 34, 2002, pp (with Jørgen Grønnegaard Christensen). Hvorfor ikke bruge den private sektor til løsning af kommunale opgaver? Erfaringer fra vejområdet, book chapter in Jens Blom-Hansen, Finn Bruun & Thomas Pallesen (eds.). Kommunale patologier. Traditionelle og utraditionelle organisationsformer i den kommunale verden. Aarhus: Systime, Kommunale patologier i teori og praksis, book chapter in Jens Blom-Hansen, Finn Bruun & Thomas Pallesen (eds.). Kommunale patologier. Traditionelle og utraditionelle organisationsformer i den kommunale verden. Aarhus: Systime, 2002 (with Thomas Pallesen). Kan økonomien styres? Prioriteringsinstrumenter i den kommunale budgetlægning, Nordisk Administrativt Tidsskrift, vol. 82, 2001, pp (with Lisbeth Binderup). Aftalesystemet mellem staten og kommunerne, book chapter in Rolf Nordstrand & Nils Groes (eds.), Det fremtidige kommunestyre. København: AKF forlaget, Budgetprocessen og budgettets størrelse: Kommunale erfaringer, Nordisk Administrativt Tidsskrift, vol. 82, 2001, pp Stikprøveundersøgelse af kommunalpolitikere. Design og svarfordelinger, Report. Aarhus: Department of Political Science (with Søren Serritzlew), Finansministeriet som ødeland i Ørestaden. Hvorfor er ministeriet gået så aktivt ind i netop dette projekt?, book chapter in Sven Skovmand (ed.), Manhattan på Amager. Sagen om Ørestaden. Copenhagen: Aschehoug, 2000 (with Thomas Pallesen). 4

5 Budgetsamarbejdet mellem staten og kommunerne: En samfundskontrakt i opløsning?, book chapter in Peter Dahler-Larsen & Kurt Klaudi Klausen (eds.), Festfyrværkeri eller gravøl? En debatbog om den danske kommune ved årtusindeskiftet, Odense: Odense Universitetsforlag, Staten og de organiserede interesser: En teoretisk introduktion, book chapter in Jens Blom- Hansen og Carsten Daugbjerg (eds.), Magtens organisering: Stat og interesseorganisationer i Danmark. Aarhus: Systime, 1999 (with Carsten Daugbjerg). Magtens organisering, book chapter in Jens Blom-Hansen og Carsten Daugbjerg (eds.), Magtens organisering: Stat og interesseorganisationer i Danmark. Aarhus: Systime, 1999 (with Carsten Daugbjerg). Økonomisk politik: Interesseorganisationerne sat uden for døren?, book chapter in Jens Blom- Hansen og Carsten Daugbjerg (eds.), Magtens organisering: Stat og interesseorganisationer i Danmark. Aarhus: Systime, 1999 (with Søren Worsøe Laursen). Fuld behovsdækning! Skandinavisk børnepasningspolitik mod år 2000, Nordisk Administrativt Tidsskrift, vol. 79, 1998, pp Sisyfos på arbejde: Ventetidsgarantier i de skandinaviske sygehusvæsener, Nordisk Administrativt Tidsskrift, vol. 79, 1998, pp Børnepasningsdækning i de skandinaviske lande. En ajourført opgørelse, Report. Aarhus: Department of Political Science (with Stig Henneberg), Kommunalt selvstyre under ansvar, book chapter in J. Blom-Hansen, J. G. Christensen, J. B. Damgaard, P. Nannestad, T. Pallesen and L. D. Pedersen, Offentligt og effektivt? Institutionelle valg i den offentlige sektor. Copenhagen: Gyldendal, Kan budgetsamarbejdet mellem staten og kommunerne forbedres?, Nordisk Administrativt Tidsskrift, vol. 77, 1996, pp D. Books Democracy, Elections and Political Parties. Aarhus: Politica (edited with Christoffer Green- Pedersen and Svend-Erik Skaaning) Fra sogn til velfærdsproducent. Kommunestyret gennem fire årtier [From Parish to Welfare Producer. Local Government through Four Decades]. Odense: Syddansk Universitetsforlag (co-authored with Marius Ibsen, Thorkil Juul and Poul Erik Mouritzen). 198 pp. The Comitology System in Theory and Practice: Keeping an Eye on the EU Commission? Houndsmills: Palgrave Macmillan pp. Perspektiver på politik. Bidrag til samfundsdebatten [Perspectives on Politics. Contributions to the General Debate]. Aarhus: Academica (edited with J. Elklit). 344 pp. Kommunalreformens konsekvenser [The Consequences of the Municipal Reform]. Aarhus: Academica (edited with J. Elklit & S. Serritzlew). 230 pp. Politisk korrekt [Politically Uncorrect]. Aarhus: Aarhus University Press (edited with A. Sonne Nørgaard & T. Pallesen). 274 pp. Den europæiske forbindelse [The European Connection]. Aarhus: Magtudredningen (co-authored with Jørgen Grønnegaard Christensen) pp. Subsidiaritetsprinicippet vendt på hovedet? EU s strukturpolitik og Danmark [The Principle of Subsidiarity Turned Upside Down? EU Cohesion Policy and Denmark]. Aarhus: Magtudredningen pp. 5

6 Den fjerde statsmagt? Kommunernes Landsforening i dansk politik [The Fourth State Power? The National Association of Local Authorities in National Politics]. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag pp. Kommunale patologier. Traditionelle og utraditionelle organisationsformer i den kommunale verden [Municipal Pathologies. Traditional and Untraditional Organizational Forms at the Local Level]. Aarhus: Systime (edited with Finn Bruun & Thomas Pallesen). Magtens organisering: Stat og interesseorganisationer i Danmark [Organizing Power: The State and Interest Organizations in Denmark]. Aarhus: Systime (edited with Carsten Daugbjerg). Studier i statens styring af den kommunale sektors økonomi [Studies in Central Control of Local Government Expenditure]. Aarhus: Politica

Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2009 LEDELSE OG POLITIK

Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2009 LEDELSE OG POLITIK Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2009 LEDELSE OG POLITIK Undervisere: Professor Jørgen Grønnegaard Christensen, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Professor Poul Erik Mouritzen,

Læs mere

Professor of Comparative Political Economy

Professor of Comparative Political Economy 1 CV for Ove K. Pedersen January 2013 Curriculum Vitae for Ove K. Pedersen (R.) Professor of Comparative Political Economy Copenhagen Business School December 2013 2 CV for Ove K. Pedersen January 2013

Læs mere

Professor of Comparative Political Economy

Professor of Comparative Political Economy 1 CV for Ove K. Pedersen January 2013 Curriculum Vitae for Ove K. Pedersen (R.) Professor of Comparative Political Economy Copenhagen Business School December 2014 2 CV for Ove K. Pedersen January 2013

Læs mere

Publications. The list of publication is divided into:

Publications. The list of publication is divided into: Publications The list of publication is divided into: a list with publications in English, divided into Book(s)/monographs published Forthcoming books Articles in refereed journals Articles in other journals

Læs mere

Professor Peter Dahler-Larsen, PhD

Professor Peter Dahler-Larsen, PhD CV Professor Peter Dahler-Larsen, PhD Born: June 14, 1961 Contact info: Dept. of Political Science University of Copenhagen Øster Farimagsgade 5 1353 København K PDL@ifs.ku.dk Degrees 1993 Ph.D., Organization

Læs mere

ILISIMATUSARFIK LEKTIONSKATALOG FORÅRSSEMESTER 2015 SAMF F-2015

ILISIMATUSARFIK LEKTIONSKATALOG FORÅRSSEMESTER 2015 SAMF F-2015 Version enligt 06.01.2015 ILISIMATUSARFIK Inuiaqatigiilerinermut Immikkoortortaq Afdeling for Samfundsvidenskab LEKTIONSKATALOG FORÅRSSEMESTER 2015 SAMF F-2015 1 Inuiaqatigiilerinermut Immikkoortortaq

Læs mere

CURRICULUM VITAE. NINA SMITH Personal data

CURRICULUM VITAE. NINA SMITH Personal data CURRICULUM VITAE NINA SMITH Personal data Title: Professor Private address: Kastrupvej 11, 8544 Mørke Private phone: +45 86 997172 Birth date: 17 October 1955 Family: Married, 4 children Education Msc

Læs mere

Konference om Ledelse, Motivation og Produktivitet i den Offentlige Sektor

Konference om Ledelse, Motivation og Produktivitet i den Offentlige Sektor Christiansborg, 12. December 2012 Konference om Ledelse, Motivation og Produktivitet i den Offentlige Sektor Baggrundspapir Styring af den offentlige sektor: Incitamenter, motivation og normer Christiansborg,

Læs mere

Curriculum Vitae: Eskil Heinesen

Curriculum Vitae: Eskil Heinesen Curriculum Vitae: Eskil Heinesen Personal Data Born 21 July 1958 in Denmark (Frederiksberg) Married, two children Home address: Ole Bruuns Vej 1, DK-2920 Charlottenlund, Denmark Education Master Degree

Læs mere

Curriculum Vitae of Peter Jensen (March 2015)

Curriculum Vitae of Peter Jensen (March 2015) Curriculum Vitae of Peter Jensen (March 2015) Office address Department of Economics and Business, Aarhus University, School of Business and Social Sciences Fuglesangs Allé 4, DK-8210 Aarhus V, Denmark

Læs mere

List of publications Ellen Margrethe Basse THE STRUCTURE OF THIS LIST OF PUBLICATIONS

List of publications Ellen Margrethe Basse THE STRUCTURE OF THIS LIST OF PUBLICATIONS THE STRUCTURE OF THIS LIST OF PUBLICATIONS - Books - Book Contributions - International Articles - Articles in Dansih and Nordic Periodicals - Short articles in Electronic Publications (only the resent

Læs mere

En administrativ elite under forandring. Udviklingen i danske kommunale topchefers kollektive profil fra 1970 til 2008

En administrativ elite under forandring. Udviklingen i danske kommunale topchefers kollektive profil fra 1970 til 2008 politica, 45. årg. nr. 2 2013, 178-194 Morten Balle Hansen, Niels Opstrup og Anders Ryom Villadsen En administrativ elite under forandring. Udviklingen i danske kommunale topchefers kollektive profil fra

Læs mere

SYGEPLEJERSKERNE I FREMTIDENS OFFENTLIGE SEKTOR:

SYGEPLEJERSKERNE I FREMTIDENS OFFENTLIGE SEKTOR: SYGEPLEJERSKERNE I FREMTIDENS OFFENTLIGE SEKTOR: Professionalisme, patientopfattelse, motivation og ledelse Anne Mette Kjeldsen, Aarhus Universitet DSR Sæby den 25/9, 2014. SLIDE 2 DISPOSITION Intro: Styringsmodeller

Læs mere

The welfare coalition and compulsory municipal outsourcing. Med dansk sammenfatning: Mønstre i kommunernes brug af udlicitering

The welfare coalition and compulsory municipal outsourcing. Med dansk sammenfatning: Mønstre i kommunernes brug af udlicitering Henrik Christoffersen The welfare coalition and compulsory municipal outsourcing Med dansk sammenfatning: Mønstre i kommunernes brug af udlicitering CEPOS arbejdspapir nr. 14 1 CEPOS publikationer er gratis

Læs mere

David og Goliat i kassen før lukketid danske kommuners likviditets- og gældsudvikling op til kommunesammenlægningerne

David og Goliat i kassen før lukketid danske kommuners likviditets- og gældsudvikling op til kommunesammenlægningerne politica, 46. årg. nr. 2 2014, 237-257 Kurt Houlberg David og Goliat i kassen før lukketid danske kommuners likviditets- og gældsudvikling op til kommunesammenlægningerne i 2007 1 Spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

David og Goliat i kassen før lukketid danske kommuners likviditets- og gældsudvikling op til kommunesammenlægningerne

David og Goliat i kassen før lukketid danske kommuners likviditets- og gældsudvikling op til kommunesammenlægningerne Kurt Houlberg David og Goliat i kassen før lukketid danske kommuners likviditets- og gældsudvikling op til kommunesammenlægningerne i 2007 1 Spørgsmålet om, hvorvidt kommunesammenlægningerne i 2007 ville

Læs mere

Strukturreformen og markedsgørelse i kommuner: Udliciteringsprocessen i

Strukturreformen og markedsgørelse i kommuner: Udliciteringsprocessen i Strukturreformen og markedsgørelse i kommuner: Udliciteringsprocessen i Niels Ejersbo, Ph.D. Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet Niels@sam.sdu.dk Paper præsenteret ved den XVI Nordiske Kommunalforskerkonference

Læs mere

Bilag til Årsberetning 2012

Bilag til Årsberetning 2012 Bilag til Årsberetning 2012 INDHOLD Bilag 1 Forskning... 3 Bilag 2 Seminarer ved Instituttet og centre... 12 Bilag 3 Nationalt og internationalt forskningssamarbejde... 20 Bilag 4 Afsluttede specialer...

Læs mere

Organisationerne i EU politikken: Svækket relevans af nationale partipolitiske

Organisationerne i EU politikken: Svækket relevans af nationale partipolitiske politica, 42. årg. nr. 1 2010, 49-68 Anne Rasmussen Organisationerne i EU politikken: Svækket relevans af nationale partipolitiske kontakter? EU er blevet fremstillet som en ny type politisk system, hvor

Læs mere

December 2013, årgang 41, Nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk

December 2013, årgang 41, Nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk December 2013, årgang 41, Nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk Tema: 30 år med NPM Et kritisk review af New Public Management Fremtid(er) kan ikke beregnes.

Læs mere

Torben Tranæs Curriculum Vitae

Torben Tranæs Curriculum Vitae Torben Tranæs Curriculum Vitae Home Address: Work Address: Birkebo 1 The Rockwool Foundation DK-2950 Vedbæk Research Unit Denmark Sølvgade 10, 2. tv. +45 45 80 37 08 DK-1307 Copenhagen K. Denmark +45 33

Læs mere

Publikationsliste. m/ Jean-Paul Peronard: User Motivation for Broadband: A Rural Danish Study, Telecommunications Policy, vol. 35, nr. 8, s. 691-701.

Publikationsliste. m/ Jean-Paul Peronard: User Motivation for Broadband: A Rural Danish Study, Telecommunications Policy, vol. 35, nr. 8, s. 691-701. Publikationsliste Flemming Just 2012 m/ Mathias Strand: Kål, køkken og kulturhistorie om anvendelse af grønsager i det danske køkken cirka 1790-2010, Landbohistorisk Tidsskrift, nr. 1, s. 9-53. m/ Jean-Paul

Læs mere

E V A L U E R I N G S N Y T 2 8

E V A L U E R I N G S N Y T 2 8 E V A L U E R I N G S N Y T 2 8 Evalueringsnyt udgives af DES to gange årligt. Indlevering af artikler kan ske til Tanja Miller på tnm@ucn.dk D A N S K E B I D R A G T I L D E N F A G F Æ L L E B E D Ø

Læs mere

Christian Bjørnskov. Curriculum Vita (as of April 24, 2015) Contact address. Personal information and education. Primary research areas

Christian Bjørnskov. Curriculum Vita (as of April 24, 2015) Contact address. Personal information and education. Primary research areas Christian Bjørnskov Curriculum Vita (as of April 24, 2015) Contact address Department of Economics and Business Aarhus University Fuglesangs Allé 4 DK-8210 Aarhus, Denmark Telephone: +45 87 16 48 19 E-mail:

Læs mere

Årsberetning 2010 Økonomisk Institut Københavns Universitet

Årsberetning 2010 Økonomisk Institut Københavns Universitet Årsberetning 2010 Økonomisk Institut Københavns Universitet Økonomisk Institut Center for Sundhed og Samfund (CSS) Øster Farimagsgade 5, Bygning 26 1353 København K Telefon 35323010 2 INDHOLD Indledning...4

Læs mere

Comparison of cost and performance in the private and public primary and lower secondary schools in Denmark

Comparison of cost and performance in the private and public primary and lower secondary schools in Denmark Henrik Christoffersen and Karsten Bo Larsen. Comparison of cost and performance in the private and public primary and lower secondary schools in Denmark Med dansk sammenfatning: Udgifter og resultater

Læs mere

Transnational organisatorisk innovation i den offentlige sektor

Transnational organisatorisk innovation i den offentlige sektor politica, 45. årg. nr. 3 2013, 267-286 Morten Balle Hansen Transnational organisatorisk innovation i den offentlige sektor Artiklen undersøger tre problemstillinger: 1) Hvor udbredt er forskellige former

Læs mere

CURRICULUM VITAE. Lars Thøger Christensen

CURRICULUM VITAE. Lars Thøger Christensen CURRICULUM VITAE Lars Thøger Christensen PRESENT POSITION Professor (Since February 1 st 2013 - ) Department of Intercultural Communication and Management, Copenhagen Business School, Denmark. PREVIOUS

Læs mere

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 SDU Samfundsvidenskab FMOL Forårssemesteret 2012 Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 Underviser og fagansvarlig: Lektor Morten Balle Hansen Foreløbig Læseplan og Pensumliste 17 januar 2012

Læs mere

Dansk EvalueringsSelskabs konference 2006. Nye styringsformer og evaluering

Dansk EvalueringsSelskabs konference 2006. Nye styringsformer og evaluering Dansk EvalueringsSelskabs konference 2006 Nye styringsformer og evaluering Evalueringskonference 2006 Dansk EvalueringsSelskab inviterer hermed til foreningens årlige evalueringskonference d. 14.-16. september

Læs mere