Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling"

Transkript

1 Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Fredag den 21 september 2012 kl 19:00. Offentliggjordt i Foreningsnyt side 15, december Dagsorden ifg. Vedtægterne: 1. Velkomst ved formanden. Jan B. Rasmussen bød velkommen og der blev holdt et minuts stilhed til minde om Frede Løvig der døde i marts måned. 2. Valg af dirigent Bent Sørensen blev valgt og modtog valget. Bent sikrede sig at generalforsamlingen var korrekt varslet. 3. Formandens beretning. 4. Regnskab ved Bent Hansen. Viste os det på overheader. Lidt derfra: Skylder ca kr på kontoen. Ølsalget faldende. Riffelskydning udgifter 1500 kr indtægter 1000kr. Stigende el udgifter God overskud i køkkenet ca Hundefoder ok salg. Ingen spørgsmål til kasseren, så det blev godkendt og klappet. 5. Kontigent fastsættes: Bestyrelsen foreslår at kontigentet følger DJ pristalsregulering. Godkendt. 6. Valg af kasserer På valg er Bent Hansen. Ønsker ikke genvalg. Foreslået Peter Kristensen. Han godkender og der klappes. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg er: Jens Søgaard. Ønsker ikke genvalg Torben Nielsen. Ønsker ikke genvalg Nye opstillet: Jørgen Strunk og Inga Løvig. Ingen kamvalg så der blev klappet. 8. Valg af suppleant til bestyrelsen på valg er: Bent Sørensen blev genvalgt.

2 9. Valg af revisor på valg er: Carlo Dalsgaard. Genvalg Ole Byskov. Genvalg. 10. Indkomne forslag, herunder indstilling af medlemmer for bedste vildtpleje. Ingen forslag modtaget. 11. Uddeling af pokaler ved Finn Trustrup. Rævepokal fik Rune Trustrup. Flugtskydning: Senior: Peder Løvig. Veteran: Henry Nielsen. Dame: Dorthe Løvig. 12. Eventuelt - Årrets jagtkammerat: Michael Madsen. Blev ved afstemning valgt. Kurt og Vagner omdelte stemmesedlerne og optalte stemmerne. Jan B. Rasmussen overrakte Michael den. - Finn Trustrup fortalte om dåhjorte gruppen. Hvad der sker i gruppen, der er lidt uenighed om fredning eller ej. Vi mener ikke der skal fredes. Der er hjorte nok. Optælling til jan feb. - Holger spurgte om der snart skulle lægges fliser udenfor og indenfor. Kunne heldigvis sige at de netop er blevet lagt i det andet mødelokale. Finn sagde til foråret på arbejdsdag bliver de lagt udenom Jægerlunden. - Kristian Østerbæk: Syntes bukkepral i Rønbjerg er værdiløs. Han kom med en buk og den var ikke engang ude af bilen. Og der stod i bladet kaffe kl 10. Men da han kom ved 10 tiden var man færdig med kaffen. Det blev lovet at det ikke gentager sig. - Bent Sørensen: Ældre jægere måtte gerne lægge hovedet i blød til jubilæet om gamle historier. - Finn: Forslag om der var nogle der havde lyst til at lave kniv til klubaftener efter jul. - Bent Sørensen takkede for god ro og orden. - Jan B.Rasmussen: Tak for fremmøde. Og glæder sig til samarbejde med nye medlemmer i bestyrelsen.

3 Beretning 2012 for den 70. Ordinær generalforsamling Estvad Rønbjerg Jagtforening Bestyrelsens beretning. På første det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, var et naturligt punkt på dagsorden, konstituering af bestyrelsen. Da der var ny valg til bestyrelsen blev bestyrelsen konstitueret med ny Sekretær, Dorthe Løvig og Ny formand for Jagt og Skovudvalget, Finn Trustrup. Jagt relateret aktiviteter. Efterårets og vinterens jagter blev på sidste generalforsamling besluttet ændret, således at vi på jagterne startede med 2 såter i Skoven i Gl. Rønbjerg, efterfulgt af frokost og derefter 2 såter i Plantagen. Denne ændring har været en rimelig succes og vi har derved fået en bedre jagtmæssig oplevelse. Udbyttet har i den sidste sæson været ganske fornuftigt og en del mere end de seneste år, der er på efterårsjagterne nedlagt, 1 Buk, 1 Rå, 3 lam, en Ræv samt 1 Harer Betingelser for jagt i skoven har ikke været de mest ideelle, de drift- og plejeplaner som er iværksat af kommunen, besværliggjorde jagten voldsomt, specielt i skoven, hvorimod at der i plantagen er ved at være ganske fornuftige forhold for afvikling jagterne. Den sidste del af kommunens drift- og plejeplan er nu afsluttet og når den sidste udtynding i skoven er kørt i flis i det kommende forår, har Kent Larsen lovet at der vil være ro i skoven i en længere årrække. Bukkejagten i Skoven og Plantagen, er også forløbet ganske tilfredsstillende, der blev nedlagt 1 Buk begge steder og tilbagemelding og registrering/betaling er forløbet ganske som aftalt. Der har været en pæn tilslutning til jagterne, men vi kan sagtens være flere, så husk at inviterer jeres jagtkammerater. Det er jo en forholdsvis let måde at udbrede kendskabet til foreningen på. Rågeregulering i samarbejde med Skive kommune har også i dette år været gennemført med et godt resultat. Tilbagemelding og registrering har virket særdeles tilfredsstillende, uden problemer af nogen art, og resultatet er løbende blevet lagt ind på hjemmesiden. Foreningens medlemmer har i år reguleret 784 rågeunger, heraf Krabbesholm 642 og Anlægget 142, et absolut flot resultat, dog lidt færre end i sidste sæson men også i år er det Jørgen Strunck med 569 rågeunger der absolut har højeste scorer, et stort tillykke til Jørgen. Der er selvfølgelig flere, der har opnået fine resultater, som I ligeledes ønskes tillykke med. I alt er der reguleret fra de 3 foreninger 2131 rågeunger. Tak til alle jer som har deltaget i reguleringen, der har kun været rosende bemærkninger for jeres indsats. Den 3 såt skal vel også nævnes i forbindelse med jagterne. Der har været en fornuftig deltagelse til spisningen og Torben har med god støtte fra hjemmefronten, været særdeles kreativ og frembragt nogle gode og solide måltider. Bestyrelse har også i år drøftet økonomien og vi får formentlig en tilbagemelding under kasserens aflæggelse af regnskabet, om resultatet for i år. Håber at der fremover også vil være støtte til spisningen i forbindelse med jagterne, Torben har lovet at han vil være behjælpelig i den kommende sæson.

4 Forenings aktiviteter. Vinterens klubaftner her i Jægerlunden har været med betydelig stigende deltagelse, der har været flere deltagere til klubaftnerne end de tidligere år. Det at foreningen har anskaffet sig en videoprojekter samt, at det er lykkedes at få medlemmerne til at komme og berette om egne jagt oplevelser, har været en stor succes, så det er bestyrelsens håb at vi kan forsætte med denne tradition i den kommende sæson. En særlig tak til Michael Madsen, som har været en uvurderlig hjælp som fyrmester og altmuligmand Michael har vinteren igennem sørget for, at der var varme på forud for de planlagte aktiviteter og har også været en uvurderlig hjælp i skoven og med andre forfaldne opgaver, Tak for det Michael. Brugen af Jægerlunden til såvel foreningsmæssige som mere private arrangementer har været absolut passende, huset har været ryddet og afleveret absolut tilfredsstillende stand og vi har der ud over fået god hjælp til rengøring og oprydning, stor tak til Inga og Dorthe. Kalenderen på vores hjemmeside har vi forsøgt at holde opdateret med hvornår jægerlunden er optaget, hjemmesiden eller mangel på samme vil jeg vende tilbage til i denne beretning. - Foreningsbladet, arrangementer i Jæger og hjemmesiden skal have en større prioritet fremover. Hjemmesiden er på vej over i ny layout, det er således at DJ har givet mulighed for at alle jagtforeninger kan komme på den af forbundet indgåede aftale, men jeg har ikke haft den fornødne baggrund til at få den færdig, meget er nået men der er et stykke vej i nu. Skulle der i forsamlingen sidde en med webmaster lyster og evner, vil jeg være mere end taknemmelig for lidt støtte. Inspiration og oplæg fra medlemmerne imødeses meget gerne, samt at I såfremt I ønsker informationer på mail, med nyhedsbreve og lignende, oplyser om jeres mailadresser. Riffelindskydning på hjortebanen med 2 skydedage foråret, efter ønske fra generalforsamling, har på ingen måde været specielt godt besøgt, vi betaler en forholdsvis høj leje for at benytte banen, og bestyrelsen har i samråd med riffeludvalget været nødsaget til at stoppe denne aktivitet. Hornblæserne under Kurts Graugaard ledelse og i samarbejde med Skive jagtforening har blæst om onsdagen de lige uger i Rønbjerg og i ulige uger i Skive. Begyndere blæser fra kl til 1930, øvede fra kl til Begynderholdet øves af Tue Kristiansen og det øvede af Kurt Graugaard. Holdet tæller i alt godt 20 deltagere, fordelt på de 2 hold. Ved årets Jagthorns mærkeprøve i Nibe var Estvad-Rønbjerg og Skive Jagtforening flot repræsenteret med 1 guldhold, 1 bronzehold og solo i både bronze og sølv. Resultater: Gruppe Guld: Kurt Graugaard, Mads Peter Stisen, Ole Kristiansen, Niels Jørgen Nielsen, Hans Stefansen, Tue Kristiansen og Erik Pedersen. Holdet er ledet af Kurt Graugaard. Gruppe Bronze: Tue Kristiansen, Erik Jensen, Svend Bundgaard og Einar Simonsen. Holdet er ledet af Tue Kristiansen. Solo Bronze: Tue Kristiansen, Svend Bundgaard og Einar Simonsen Solo Sølv: Hans Stefansen STORT TILLYKKE til alle blæser

5 Bestyrelsesmøderne. Emner på bestyrelsesmøderne har været præget af hvorledes vi får økonomien til at hænge sammen, således at vi kan få afviklet vores gæld og ikke mindst hvilke aktiviteter I som medlemmer kunne ønske at vi arrangerer. Vi har på møderne drøftet hvad vi kan gøre for at hæve niveauet og aktiviteterne i foreningen. Vi er jo, så absolut ikke et emne til årets jagtforening. Der er dog en svagt stigende tendens der til at der er større interesse og vilje til at give en hånd med og det giver bestyrelsen, jeg vil ikke lige kalde det nye kræfter, men dog lysten til at forsøge at drive foreningen mere aktivt. Kommende opgaver. Foreningens jubilæum, i år vil foreningen blive 70 år. Generalforsamlingen tilkendegav at dette burde markeres, så det er blevet en af de større udfordringer for bestyrelsen. Her har bestyrelsen fået hjælp af flere som har været yders hjælpsomme, Bent Sørensen har stået for den historiske del og har været en urimelig hård men effektiv udvalgsformand og Bo Henriksen har været i arkiverne og fundet betydelige data og billeder frem som vi kan bruge til jubilæet. Resten er næsten op til jer medlemmer, jeres deltagelse skal gøre jubilæet til en munter og minderig dag. Renovering af jægerlunden. Så er vi færdige, klinkebelægning i tilbygningen er blevet lagt, et utroligt flot stykke arbejde en stor tak til Bent, Allan og Niels, ualmindeligt godt gået. Men der er jo altid nye udfordringer, Skorstensfejeren er ikke just begejstret for vores brændeovn, om den godkendes næste gang, er umiddelbart tvivlsomt, så ny opgave og nye udgifter. Men hvis der skulle sidde nogle som har kendskab til et firma der mangler plads til oplægning og test af et solvarmeanlæg, vil formanden for husudvalget formentlig kunne overtales. Vi havde planlagt at der i år skulle være to arbejdsdage i Jægerlunden, den første i foråret blev gennemført med et passende antal deltagere, som var yderst effektive, huset udvendigt fik den helt store omgang og står nu med en flot facade. Tak for denne indsats og ikke mindst tak til Holger for den sidste finis med pudsning og sokkelmalingen. Den for nylige overstået arbejdsdag i skoven var også med god og meget arbejdsom støtte, begge de gamle voliere er nu fjernet. Skive kommune har kørt de kolossale mængder af pandeplader tømmer og andet godt væk. De der i sin tid har bygget dem, har været mere end effektive, der var en materiale mængde, der svar til et maskinhus på et mellemstort landbrugsejendom, hvorledes de har fået slæbt materialerne op i skoven er et mysterium, ja lidt på højde med stenene til pyramiderne i Egypten. Det jagtpolitiske samarbejde. Samarbejdet med Jægernes Kommunale Fællesskab (JKF) I løbet af året er samarbejdet på tværs af kommunens jagtforeninger, styrket yderligt og der har været en del fælles emner som har været under behandling og diskussion på møderne, af de vigtigste emner kan nævnes: Oprettelse af et Reguleringskorps til støtte for kommunen med rådgivning og faglig bistand. forventes iværksat snarest, her vil der blive behov for erfarne jægere til støtte. Bekæmpelse af mårhunden, samarbejde med Naturstyrelsen og udpegning af et mårhundereguleringskorps under DJF. Her vil der også være behov for erfarne jægere spredt i kommunens område som dette reguleringskorps kan trække på.

6 Frivillig forvaltning af Dåvildt i kommunen, herunder en dialog med JKF Holstebro som vil ophæve deres fredning om 2 år. Der har været afholdt en del møder og generelt er tilbagemeldinger fra deltagerne, som med denne opdateret viden, ikke mindst omkring biologi, levevis og brunstens vigtighed, har fået en langt større forståelse for betydningen af en forvaltning af en fornuftig afskydningspolitik. Dog har dette arbejde givet en vis splittelse i JKF. Det at Skive jagtforening i samarbejde med dele af hjortevildtgruppen Skive, fremsendte ønske om udvidet fredning i brunstperioden, gav det nogle ret så kraftige reaktioner. Men vi har som jagtforening fastholdt vores holdning til den frivillige forvaltning og dette arbejde er stadigt aktuelt. Formanden for Jagt- og Skov sidder med i denne arbejdsgruppe og vil løbende holde os orienteret om udviklingen. Jagttidsforhandlingerne herunder de lokale jagttider, DJF starter med de indledende forhandlinger til kommende indstilling til vildtforvaltningsrådet her i foråret Da forhandlinger fra politisk side blevet udsat således at vi først i 2013 skal i gang med forvaltningen af jagttiderne har gjort at vi får lidt mere tid til dette arbejde og vil i løbet af det kommende forår tage emnet op på en af foreningsafterne. Samarbejdet mellem Skive kommunens grønne råd og de andre grønne organisationer er stille og roligt blevet bedre og yderligt styrket, emnerne er blevet betydelige mere jagtrelateret, således er der ikke i de natura 2000 planerne, som netop lige har haft sin sidste hørringrunde ikke tiltag, som har jagtrelaterede begrænsninger, tværtimod er der åbnet for jagt på yderlig arter i tilknytning til fuglebeskyttelsesområderne. På de næste møder er det besluttet at vi skal drøfte markvildtets betingelser, specielt for haren og agerhønen, dette emne vil også blive taget op på det kommende JKF årsmøde. JKF bestyrelsen har været samlet til et seminar hvor temaet var JKF opgaver og samarbejd relationer. Her blev vi yderlig styrket i vigtigheden af det politiske arbejde, der er ingen tvivl om at vigtighed omkring samarbejdet mellem DJ og foreningerne og ikke mindst kommunen er yder vigtigt, ikke mindst efter at amterne er nedlagt, det er i kommunerne brodden til en jagtvenlig grøn politik skal lægges, selvfølgelig med opbakning fra DJ. Afslutning. Jeg vil gerne afslutte bestyrelsens beretning med at takke, ikke mindst bestyrelsen som har været yderst iderige og aktive på mange områder, men ikke mindst de medlemmer som har hjulpet til såvel ved de enkelte arrangementer som på arbejdsdagene. Uden medlemmernes opbakning vil det være mere end trist, for husk ingen organisation er stærkere end dens medlemmer.. Med disse ord vil jeg afslutte bestyrelsens beretning.

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Halsnæs Bryghus A/S 19.05.2012. Beretning:

Ordinær Generalforsamling i Halsnæs Bryghus A/S 19.05.2012. Beretning: Ordinær Generalforsamling i Halsnæs Bryghus A/S 19.05.2012. Beretning: Også i år må jeg indlede med at sige, at det er en kæmpe fornøjelse at få lov til at aflægge beretning for Halsnæs Bryghus A/S. Året

Læs mere

Det har også været vinter hos ABC

Det har også været vinter hos ABC Nummer 1 Marts 2015 Det har også været vinter hos ABC Vinterbillede fra ABC. Foto: Harry-Bjørn ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling

Læs mere

SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011

SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011 SAB-Nyt... Mandag den 24. oktober startede Hansson & Knudsen de fysiske arbejder på den store renovering i afdeling 16 - Skovparken. Fyldig dækning inde i bladet. Læs side 3, 4, 8, 9 og 14. 7 10 23 3 Nyt

Læs mere

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 SAM s Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 Til medlemsforeningernes kasserere: Husk: Kontingent senest 1. december 2009. Se

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012 Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Afbud fra: Kirsten

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011 Marts 2011 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Ferietid Undgå utilfredshed blandt medarbejderne. Læs hvordan ferie varsles korrekt på side 6. Krav fra 3F Krav om overenskomster fra 3F og forhandling

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2015 41. ÅRGANG

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2015 41. ÅRGANG IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2015 41. ÅRGANG HÅNDBOLD GYMNASTIK DGI Håndboldskole... Se side 4 BADMINTON Fremgang i medlemstallet... Se side 10 FODBOLD Fodbold firmastævne... Se side 12-15 KIRKERNE Zumba

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder HHR projektet Slip bæltet og bliv foreningsleder Udarbejdet af: Nicoline Olsson - Tung Tran Duc - John T. Olsen - Lars Klinge Merethe L. Fuglholt - Palle Liebe Side 1 af 23 Version 1.7 FORORD... 4 KOMMISSORIUM

Læs mere

Arbejdsfordeling og massefyring. Arbejdsfordeling og massefyring. Lokale muligheder for at gøre ondt lidt bedre

Arbejdsfordeling og massefyring. Arbejdsfordeling og massefyring. Lokale muligheder for at gøre ondt lidt bedre Arbejdsfordeling og massefyring Arbejdsfordeling og massefyring Lokale muligheder for at gøre ondt lidt bedre Inspirationer fra arbejdet med to krisesituationer på Vestas i 2002 Udgivet af SiD Ringkøbing

Læs mere

nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner

nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner Mere end 100 borgere deltog i Ballerups borgerhøring om nærdemokrati lørdag d. 2. februar 2008 på KDAS i Skovlunde. Foto: Jesper Ludvigsen

Læs mere

Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 2015-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Årsberetning... side 04 Generalprøve på dilettant... side 13 Udlejning af flagalle... side 12 Tilmelding til forårsfesten 2015... side 15 Besøg hjemmesiden... side 20 Bestyrrelsen

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

3B s beboerblad. Hundeliv på Händelsvej. 3B har sparet på vand og el Side 10-11. Økologisk altan i Saxogade Side 14-15

3B s beboerblad. Hundeliv på Händelsvej. 3B har sparet på vand og el Side 10-11. Økologisk altan i Saxogade Side 14-15 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 10 Oktober 2012 3B har sparet på vand og el Side

Læs mere

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 Bilag 2 Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 R (respondent) = Jens Kofoed I (interviewer) = Mikkel Andersen I2 (interviewer 2) = Simon Schonenberg.

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Fleksibel barselsorlov. Til forældre

Fleksibel barselsorlov. Til forældre Fleksibel barselsorlov Til forældre ministrenes forord 3 Kære forældre Når et barn kommer til verden, er det på alle måder vigtigt, at barnet får en god start på livet. Og ligeså vigtigt er det, at I

Læs mere

Kom i gang Arbejdsgruppe Arbejdsgruppens sammensætning Gruppens arbejde i praksis Tjekliste før I sætter aktiviteter i gang Mad- og måltidspolitik

Kom i gang Arbejdsgruppe Arbejdsgruppens sammensætning Gruppens arbejde i praksis Tjekliste før I sætter aktiviteter i gang Mad- og måltidspolitik Hør mere om projektet hos din tillidsmand, på www.mad-paa-arbejde.dk eller ring til os på telefon 33 95 60 00 / 70 300 300 Mad på arbejde er et fællesprojekt udarbejdet af Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender

Læs mere