Foto: Leif Vestergaard: konfirmation i Fredenskirken. Fredens Sogns kirkeblad

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foto: Leif Vestergaard: konfirmation i Fredenskirken. Fredens Sogns kirkeblad"

Transkript

1 Foto: Leif Vestergaard: konfirmation i Fredenskirken. Fredens Sogns kirkeblad 55. årgang nr. 4 marts/april/maj 2015

2 Fædrelandet Jeg ved, hvor der findes en have så skøn, hvor søen er blå, og hvor skoven er grøn, hvor fuglene bygger i løvhækkens ly og flyver hver morgen med sang over sky. Haven, som Mads Hansen beskriver i 1870, er Danmark - vores fædreland. I denne have, som vi kender og holder af, har mennesker gået før os - og skal gå her efter os. Lige nu er der forår i haven. Det er, som livet begynder på ny efter den mørke og kolde vinter. Alting grønnes og springer ud lidt efter lidt. Det giver os fornyet livsmod, når vi mærker, at mørket lige så stille trænges tilbage til fordel for lyset, livet og varmen. Jeg ved, hvor der findes en have så skøn Der findes mange haver. En af dem er Kirkegården. Her ligger vore kære, dem, der har befolket Danmarks have før os. Dem, der har givet os haven i arv. Nok er de borte, men de lever endnu. I minderne og i den arv de har givet videre til os og tror vi i opstandelsen hos Gud. På gravene står i dag mange små gule lys, de påskeliljer, som med Grundtvigs salme, Påskeblomst hvad vil du her, er blevet opstandelsessymboler. Påskeliljerne er blevet til billeder på at påskeevangeliets tale om, at med Jesu opstandelse brydes mørkets, kuldens og dødens magt og giver plads til, at livet kan vokse og gro, er sand. Det er derfor, at det er i troen på opstandelsen, vi begraver vore døde. Det er derfor, vi læser påskeevangeliet over dem i kirken, og 2 at der ved enhver jordpåkastelse bliver sagt: Af jorden skal du igen opstå. Jordpåkastelsesordene er ikke et stereotypt ekspeditionsritual - De er en lovprisning - en tak til Gud, fordi vi har fået en tro, der trodser ethvert tab, og giver os håbet om opstandelse og evigt liv. Jeg ved, hvor der findes en have... Gravhaven tæt ved Golgatha er i familie med kirkegården. Påskemorgen, mens det endnu var mørkt, kom Maria Magdalene for at se til graven. Maria havde mødt Jesu livgivende og livsbekræftende omsorg, og hende liv var blevet et gan- ske nyt og anderledes liv - et liv med tro og håb - i Jesu navn. Men Maria havde også grædt og lidt sammen med de andre disciple langfredag ved korsets fod, da han, som de havde håbet og troet på, blev taget fra dem. Jesus havde godt nok inden sin død fortalt både Maria og de andre disciple, at han skulle opstå på tredjedagen? Men selv om han havde sagt det, så var Maria i en sindstilstand, som vi udmærket kan genkende. Hun var overvældet af sorg og havde svært ved at se andet end død og tab. Men netop der i gravhaven opdagede Maria i mødet med den opstandne, at påskeliljerne blomstrede, at livet havde sejret og at sorgen blev forvandlet til tro og håb. De dødes have var forvandlet til en livets have. Jeg ved, hvor der findes en have så skøn Gravhaven blev til livets have for livet, lyset og varmen havde vundet over død, mørke og kulde. Et forår var spiret frem i tro og med håb. En ny begyndelse, der gør, at vi med Grundtvig nu kan synge: Tag det sorte kors fra graven, plant en lilje hvor det stod. Døden er ikke længere livets grænse og skal aldrig igen får lov til at skræmme det pragtfulde ved livet - ud af livet - For Evangeliet fortæller, at der venter os en have så skøn. En have, som er vort andet fædreland. PT

3 Tænd et lys og bed en bøn! Din skønhed Herre, jeg ved, at du ved hvor meget jeg elsker dig. Men jeg ved ikke om jeg kan vise det for hele verden Hjælp du mig, så jeg kan gøre din skønhed kendt gennem dagligdags handlinger i mit liv og altid se et smil i ansigterne på alle de mennesker der omgiver os. Amen (Deni, Italien) Bønnen findes i en fælles dansk/italiensk bønnebog - et samarbejde mellem Fredenskirken og kirkens venskabsmenigheder i Italien. Se omtale side 4 Forår i Fredenskirken Fredenskirken taber ansigt! Eller rettere - Fredenskirken mister med udgangen af april sit ansigt udadtil. Kordegn Kirsten Gundahl, der har været kirken en trofast og loyal medarbejder igennem 23 år, har valgt at gå på pension. Fra menighedsråd og kolleger skal der lyde en stor tak for indsatsen igennem alle årene. Kirsten har med stor hjælpsomhed og imødekommenhed taget imod alle de mange besøgende på kirkekontoret, hvad enten det var anmeldelse af dåb, bryllup og begravelse, eller det var nogle af de mere komplicerede navnesager. Og Kirsten har, fra sin plads i hjørnekontoret, formået at samle trådene i et aktivt hus, udført sekretæropgaver for menighedsrådet og præsterne, taget imod tilmeldinger til alle kirkens arrangementer, læst korrektur på næsten alle skrivelser og med kyndighed givet sin mening til kende om salme- og melodivalg og meget meget mere. Men i hele Kirstens virke som kordegn har det været kirketjenesten, der har været i centrum. En tjeneste som hun har udført med stort sikkerhed og omhyggelighed. Vi ønsker Kirsten alt godt i hendes otium. Afskedsreception Menigheden inviteres til at sige farvel til Kirsten ved en reception umiddelbart efter gudstjenesten søndag d. 12. april, hvor Kirsten medvirker for sidste gang. Menighedsråd og kolleger Sogneindsamling 2015 Søndag d. 8. marts kl Efter gudstjenesten samler vi ind i Fredens sogn til Folkekirkens Nødhjælps Landsindsamling. Det indsamlede beløb går til Folkekirkens Nødhjælps internationale arbejde blandt verdens fattigste. Har du lyst til at deltage i indsamlingen, så meld dig som indsamler hos Kirke- og kulturmedarbejder Christina Lund. Der er brug for din hjælp! Gudstjenesten til debat I efteråret inviterede vi første gang til en debat om gudstjenesten Fik du hørt det, du ville? Det kom der en interessant snak ud af, bl.a. om sangen i gudstjenesten. Vi gentager successen og byder alle velkomne til at debattere gudstjenesten søndag d. 15. marts umiddelbart efter gudstjenesten. Bibelkreds I foråret læser vi 1. Korintherbrev. Vi mødes følgende torsdage kl : d. 12. marts og d. 16. april. Bibelkredsen ledes af sognepræst Per Thomsen. Babysalmesang Vi begynder nye Babysalmesangs-hold tirsdag d. 14. april kl. 9.30/ Tilmelding via hjemmesiden eller til Kirkeog kulturmedarbejder Christina Lund. Menighedsrådsmøder Onsdag d. 18. marts, torsdag d. 23. april og tirsdag d. 19. Maj. Alle møder er offentlige og begynder hver gang kl i kirkens lokaler. 3

4 Sidste nyt Fællesrådet opfører naturbase ved Skovhuset, kirkens fritidshus på Djursland For 2 år siden brændte Svellehytten ved Skovhuset en sorgens dag for mange. Svellehytten blev opført i 70 erne af en flok seniorer, og blev siden flittigt brugt til mange vildmands ture. Men den æra er nu slut. I Fællesrådet har vi længe talt om, at vi gerne ville have noget nyt i naturen omkring Skovhuset, og nu byder muligheden sig. Vi har besluttet at drømme stort; vi vil opføre en naturbase bestående af et stort bålhus med et lille udekøkken, 3 sheltere og 1 muldtoilet. Naturbasen skal opføres på den gamle Svellegrund. I en verden, hvor vores hverdag i stigende tager udgangspunkt i noget, der foregår på en skærm, bliver forbindelsen til naturen stadig sværere at opretholde. Derfor arbejder vi i Fællesrådet i Fredenskirken for at skabe rammer, som gør oplevelser helt tæt på naturen mere tilgængelige på tværs af aldersgrupper. Vi tror nemlig på, at det at udfordre børn og voksne til at leve og lege på naturens betingelser skaber en sund forståelse for den omskiftelige verden, vi lever i. Samtidig giver det vores børn og unge en unik selvtillid og robusthed at vide, at de kan klare sig i naturen. Og det er netop den forståelse, vi ønsker at skabe frodig grobund for i etableringen af naturbasen ved Ryomgård. I skrivende stund har vi søgt Friluftsrådet og Lokale- og anlægsfonden om midler, desuden har vi søgt en del private fonde. Vi har modtaget kr ,00 fra Ymens Sct. Clemens, og det er vi rigtig glade for, men med et budget på omkring kr ,00 er der langt igen. Skulle nogen have lyst til at støtte os økonomisk kan man kontakte Fællesrådets formand Karna Salomonsen, tlf Et eksempel på, hvordan vi håber Naturbasen kommer til at se ud, dog vil der på bålhuset være en tilbygning med et udekøkken. Økumenisk bedeuge i Italien I regionen Marche i Italien godt gemt bag et kuperet landskab ligger Belvedere Fogliense, Case Bernadi, Padiglione og Rio Salso, fire små katolske menigheder, som Fredenskirken i nu 15 år har været venskabsmenighed med. Det er her en lille delegation fra kirken hvert år i januar deltager i Den Internationale Bedeuge. Bag bedeugen står Kirkernes verdensråd, som består af stort set alle kristne kirker i hele verden. Fredenskirkens katolske venskabsmenigheder i Italien deltager hvert år i den økumeniske bedeuge sammen med venskabsmenigher fra England (angelikanere), Rumænien (ortodokse) og os lutheranere fra Fredenskirken. Også i år drog en lille delegation fra Fredenskirken afsted for sammen med vores italienske venner at deltage i tre store fælles gudstjenester i de 3 bispedømmer i Pesaro, Fano og Urbino. Desuden del- tog gæster fra Rumænien (ortodokse) og England (angelikanere). Men den største oplevelse har altid været søndagsgudstjenesten i den lokale menighed i Belvederes lille middelalderkirke. Det lille frivillige kirkekor synger og kirken er fyldt med kendte ansigter og megen hjertevarme. I år sang vores organist Anne Lise Quorning Ave Maria ved gudstjenesten og ikke et øje var tørt. Desuden kunne Per Thomsen overrække menigheden en lille fælles bønnebog (se nedenfor). Som vanligt blev gudstjenesten efterfulgt af en overdådig søndagsmiddag med alle vennerne fra de fire små venskabsmenigheder. Og nu kan så vi glæde os til genbesøg i juni ved Fredenskirkens fødselsdag. Læs evt. mere om bedeugen på: Se under BEDEUGE for Kristen enhed. Anne Lise Quorning synger i Belvedere kirke. Fredenskirkens samarbejde med 4 italienske venskabsmenigheder har bl.a. resulteret i en lille bønnebog med personlige bønner på både italiensk og dansk, skrevet af børn og voksne i Italien og i Fredenskirken. Bogen kan købes i kirken så længe lager haves, pris 25 kr.

5 Påsken Gudstjenesterne i påskeugen er meget forskellige og dog hænger de sammen som perler på en snor. Palmesøndag d. 29. marts er optakten med fortællingen om Jesus indtog i Jerusalem. Skærtorsdag d. 2. april er det nadverens indstiftelse, der er i centrum. Ordet nadver er et gammelt dansk ord, der betyder aftensmåltid. Da Jesus i sin tid indstiftede den nadver, vi kender fra vore gudstjenester, skete det ved et aftensmåltid. Denne kombination af gudstjeneste og aftensmåltid vil vi søge at genskabe i Fredenskirken ved skærtorsdag at holde en aftengudstjeneste med spisning kl i kirkerummet. Og selvfølgelig er der lammesteg på menuen. Langfredag d. 3. april er dagen for Jesu lidelse og død. Det markeres i Fredenskirken ved at blomsterne på alteret er skiftet ud med kristtjørn, og en krans af røde roser er hængt på alterkorset. Dagens særlige karakter markeres også ved at orglet er stille. Salmer og korværker synges uden musikledsagelse. Som prædiketekst læses udvalgte afsnit fra Lidelseshistorien i vekselvirkning med vers af Kingos salme Gak under Jesu kors at stå. Påskedag d. 5. april er opstandelsens dag. Præsten proklamerer i stedet for den sædvanlige hilsen, at Kristus er opstanden, ja han er sandelig opstanden. Påskegudstjenesten er en festgudstjeneste for livets sejr over døden. 2. påskedag d. 6. april er dagen, hvor der berettes om hvordan den opstandne Kristus slår følge med to af sine disciple på vejen til Emmaus. Alle gudstjenesterne er kl undtagen skærtorsdag, hvor det er kl Særlige gudstjenester Meditativ stillegudstjeneste Onsdag d. 4. marts og onsdag d. 8. april, begge gange kl Gudstjenesten er bygget enkelt op med god tid til eftertanke og til fordybelse i bibelske læsninger, salmer, musik og til i stilhed og personlig bøn at være Gud nær. Fredenskirkens pigekor medvirker. Spaghettigudstjeneste Onsdag d. 25. marts kl Påskegudstjeneste. Påsken er rystende men på den skønneste måde! Efter børnegudstjenesten serverer frivillige spaghetti med kødsovs (gratis). Fredenskirkens børne- og pigekor medvirker. 4. maj gudstjeneste I år er det præcis 70 år siden frihedsbudskabet lød efter besættelsens mørke år. Vi fejrer, at Danmark igen blev frit ved en aftensgudstjeneste kl , hvor bl.a. Hjemmeværnets Musikkorps medvirker. Pinsegudstjeneste i Hørhaven 2. pinsedag, mandag d. 25. maj, fejres sammen med øvrige sogne i Aarhus Søndre provsti ved en friluftsgudstjeneste i Hørhaven kl , hvor tonerne fra Aarhus Brassband blander sig med salmesang og fuglefløjt. En stemningsfuld og stærk markering af festen for Helligåndens komme. Fredenskirken har fødselsdag! Søndag d. 7. juni kl Kirkens fødselsdag fejres med friluftsgudstjeneste på kirkegården, efterfulgt af kirkefrokost og musik ved Fredenskirkens kor. I år vil vi i forbindelse med fødselsdagen få besøg fra vores italienske venskabsmenigheder gæsterne vil være sammen med os hele dagen. 5

6 Koncerter Den Danske Salmeduo Fredag d. 6. marts 18.30/ Først forkæles publikum med en god middag og derefter en HELT unik koncert med Den Danske Salmeduo. Duoen består af Christian Vuust, saxofon, klarinet og Hans Esbjerg, klaver, og har siden 1996 givet over 250 koncerter i kirker og på spillesteder i Danmark og Tyskland. Duoen spiller instrumentale nyfortolkninger af danske salmer med inspiration fra nyere nordisk og amerikansk jazz, nordisk folkemusik og klassisk musik. Men den røde tråd er de smukke og livskraftige salmer, som den danske musiktradition er beriget med. Den Danske Salmeduo giver en række spændende og stemningsfulde bud på, hvordan disse sange kan spilles - med respekt for det musikalske udgangspunkt og fornemmelse for den tekstlige baggrund. Tilmelding til spisning til kirkekontoret senest: fredag den 27. februar Entré for spisning OG koncert: 150 kr. Entré koncert (kl. 20:00): 80 kr. 6 Koncert med musikstuderende fra Konservatoriet Søndag d. 15. marts kl Bruhns Jubilæumskoncert. I 2015 fylder Nicolaus Bruhns 350 år, og vi fejrer det ved at opføre hans samlede orgelværker. Vidunderbarnet Nicolaus var en af Buxtehudes bedste elever, og ledte så at sige musikhistorien videre derfra til J.S. Bach. Bruhns dør i en alder af 31 år som en af sin tids mest prominente organister og komponister. Der er fri entré og mulighed for at støtte de studerendes studietur ved at lægge et beløb i kirkebøssen. Påske-optakt Palmesøndag d. 29. marts i forlængelse af Kirkefrokosten ca. kl med Børne- og Pigekoret, Jesper Brun Jensen og Anne Lise Quorning. Musik: Thomas Lennert. (Varighed: ca. 45 min.) Det bliver smukt og medrivende, og er lidt i samme genre som De ni læsninger til jul men temaet er altså her Jesu indtog i Jerusalem, hans lidelse og død men også opstandelse så det ender godt og med fuld musik! Fri entré. Årets store kor-koncert Onsdag d. 27. maj kl Foråret og sommeren hyldes i sang og toner fra spirekor, børnekor, pigekor og Fredens Kantori. Kom og hør alt det vi har lært hinanden i løbet af vinteren og foråret. Vi afslutter korsæsonen med denne koncert, hvor publikum får mulighed for også selv at røre stemmebåndene lidt. Der indgår en pause i programmet, hvor dørene til sideskibet åbnes, og der vil være caféstemning resten af aftenen. Koncerten er gratis. Cafétraktement 20 kr. Højskolen i Kirken Forårets tema Folkekirkens fremtid Mandag d. 30. marts kl Folk uden kirke? Og kirke uden folk? fakta og et blik i krystalkuglen. Poul Henning Bartholin, domprovst ved Århus Domkirke. Læs uddybende omtale på kirkens hjemmeside:

7 Fællesskaber Adresser Tirsdagstræf Tirsdag d. 17. marts kl Oplæg og samtaledag. Lige-gyldigt? - debat om samvær om det allervigtigste. Ved Jacob Holm. Tirsdag d. 21. april kl En hededreng kommer til byen. Ved Bent Overgaard Kristensen, pens. gymnasielærer. Tirsdag d. 19. maj kl Heldagsudflugt. Tilmelding senest tirsdag d. 12. maj til kirkekontoret. Pris og sted oplyses i næste kirkeblad. Fredagsforum er et uhøjtideligt mødested for voksne, der gerne vil bruge lidt tid på at være sammen og tale om tidens kulturelle, etiske og kirkelige spørgsmål. Fredagsfamilien er åben for alle, som har lyst til at være med i et fællesskab, hvor børn og voksne deltager i et familievenligt program Litteraturkredsen mødes og drøfter gode læseoplevelser. Sysseltinget henvender sig til piger i alle aldre, som mødes for at producere julepynt og gaver til den årlige basar. Sykredsen mødes hver onsdag eftermiddag kl.14.30, hvor der bliver syet, strikket og broderet til den årlige basar. Kontakt Anna Thomsen på tlf Se program/tider for ovenstående på: Folk og kirke Fredens sogn i tal 2014: 1. januar 2014 var der i Fredens sogn indbyggere. Heraf var medlemmer af Folkekirken. I året 2014 deltog 9910 personer i forskellige gudstjenester i Fredenskirken, 3953 kirkegængere deltog i nadveren. Det samlede antal gudstjenester i årets løb var 92. Dette tal medregner ikke blot de almindelige højmesser kl. 10, men også børnegudstjenester, ungdomsgudstjenester, meditations-gudstjenester, konfirmationer og juleaften. Gennemsnitlig deltager således godt 107 mennesker i hver eneste gudstjeneste. I forbindelse med gudstjenesterne er der indsamling, og i 2014 blev der lagt ca kr. i kirkens indsamlingsbøsser. De indsamlede penge er sendt videre til en række kirkelige og sociale formål. Sidste år døde 52 af sognets beboere, mens der blev født 83 børn. Hvor mange af dem, der bliver døbt vides ikke endnu, men i år 2014 var der 40 dåb i Fredenskirken, heraf nogle i og over konfirmationsalderen. 33 spædbørn blev navngivet uden dåb og er dermed ikke medlem af Folkekirken. 11 personer meldte sig ud af Folkekirken, mens 2 genindtrådte. 65 unge blev konfirmerede, mens 10 par blev viet i Fredenskirken. Fredenskirken Rosenvangs Allé 51, 8260 Viby J. Kirken er åben hverdage kl Kirkekontoret (samme adresse) Tlf mandag-fredag kl. 9-13, torsdag tillige kl , onsdag er kontoret lukket. Kordegn Kirsten Gundahl / Kirkegårdskontoret Hjulbjergvej 175, 8270 Højbjerg Tlf , mandag-fredag kl Kirkegårdsleder Thomas Brevik. Sekretær Josef Pedersen. Sognepræst Per Thomsen Skovdalsvej 18, 8260 Viby J. Tlf Mandag er fridag. Sognepræst Jacob Holm Rosenvangs Allé 82, 8260 Viby J. Orlov frem til 1. april. Pastor Ruben Lysemose, vikar. Træffes efter aftale. Tlf Hjælpepræst lektor dr. theol. Peter Lodberg Tlf Kirketjener Allan Nyholm Tlf / i kirken: / Organist Anne Lise Quorning Tlf Kirke- og kulturmedarbejder Christina Lund Tlf Menighedsrådsformand Karsten Poulsen Tlf

8 Gudstjenester Søndag d. 1. marts (2. s. i fasten) 10.00: Ruben Lysemose Onsdag d. 4. marts 18.30: Per Thomsen H Meditationsgudstjeneste Søndag d. 8. marts (3. s. i fasten) 10.00: Ruben Lysemose H Søndag d. 15. marts (Midfaste) Gudstjenesten skrivetolkes Søndag d. 22. marts (Mariæ bebudelse) 10.00: Peter Lodberg H Onsdag d. 25. marts 18.00: Ruben Lysemose Spaghettigudstjeneste Søndag d. 29. marts (Palmesøndag) 10.00: Ruben Lysemose H Kirkefrokost og påskeoptakt Torsdag d. 2. april (Skærtorsdag) 18.30: Per Thomsen Nadvergudstjeneste med spisning Fredag d. 3. april (Langfredag) 10.00: Jacob Holm Søndag d. 5. april (Påskedag) Mandag d. 6. april (2. påskedag) Søndag d. 12. april (1. s. e. påske) Søndag d. 19. april (2. s. e. påske) 10.00: Jørgen Bækgaard Thomsen H 8 Lørdag d. 25. april 9.00: Per Thomsen og Jacob Holm Konfirmation 7. B 11.00: Per Thomsen og Jacob Holm Konfirmation 7. C Søndag d. 26. april (3. s. e. påske) 10.00: Jacob Holm, og Per Thomsen Konfirmation 7. D Fredag 1. maj (Bededag) Søndag d. 3. maj (4. s. e. påske) Søndag d. 10. maj (5. s. e. påske) Fredenskirkens Gospel kor medvirker Torsdag d. 14. maj (Kristi Himmelfart) Søndag d. 17. Maj (6. s. e. påske) Søndag d. 24. maj (Pinsedag) Mandag d. 25. maj (Anden pinsedag) 11.00: Friluftsgudstjeneste i Hørhaven for hele provstiet Søndag d. 31. maj (Trinitatis søndag) Søndag d. 7. juni (1. s. e. trinitatis) 10.00: Jacob Holm Kirkens fødselsdag med friluftsgudstjeneste, kirkefrokost med musik, samt besøg af vores venskabsmenighed fra Italien. H Tilbud om børnepasning under prædikenen. Kirkebil Alle sognets ældre og gangbesværede tilbydes gratis kørsel til og fra kirkens gudstjenester og arrangementer. Bestilling af kirkebil sker ved henvendelse til kirkekontoret indenfor normal åbningstid på tlf Gudstjenester på Lokalcenter Rosenvang Følgende tirsdage kl i plejeboligerne på Vidtskuevej 6: 3. marts: Ruben Lysemose - Altergang 17. marts: Ruben Lysemose 31. marts: Per Thomsen. Altergangsgudstjeneste i Fredenskirken. 14. april: Jacob Holm. 28. april: Per Thomsen 12. maj: Jacob Holm Altergang 26. maj: Per Thomsen Basar Selvom den årlige julebasar efterhånden ligger nogle måneder tilbage, vil vi gerne sige stor tak til alle, som deltog som frivillig hjælper eller som gæst og som bidrog til, at vi kan offentliggøre en omsætning på imponerende kr. Overskuddet går til flere velgørende formål rundt i både kommunen, landet og i hele verden. Fredens sogns kirkeblad udgives af menighedsrådet og redigeres af kirke- og kulturmedarbejder Christina Lund. Næste nummer uddeles sidst i maj Deadline for indsendelse af stof til næste nummer er d. 13. april Layout: Anne Kathrine Houe Vestergaard Tryk: Kongsvang Bogtrykkeri A/S Offset

FREDENS KIRKE NR. 1 FEBRUAR 2015 - JUNI 2015

FREDENS KIRKE NR. 1 FEBRUAR 2015 - JUNI 2015 FREDENS KIRKE SVENDBORG NR. 1 FEBRUAR 2015 - JUNI 2015 LIVSTEGN Af sognepræst Lars Peter Wandsøe Kristiansen Dette kirkeblad dækker forårs- og forsommermånederne marts april maj og juni. De fire mest livskraftige

Læs mere

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 ØSTBYENS KIRKEBLAD 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 01 Vor Frelsers Kirke - en levende kirke 25. årgang Marts - Juni 2015 Kirkehusets indvielse Poul Ulrich Jensen 1. søndag i advent, den 30. november

Læs mere

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2]

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2] Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk Marts - April - Maj 2012 NR. 2 57. ÅRGANG Adresser [2] Har du en stor Gud eller en lille... [3] Det sker i Hirtshals sogn [4-7] Sogneudflugt [4] Projektkor [5] Kampen

Læs mere

KIRKE & SOGN. Aars Kirke

KIRKE & SOGN. Aars Kirke KIRKE & SOGN foto-lab.dk Læs om Dåbstræf... og hvad er så det? Alle helgens søndag Gå med i kampen mod sult Høst i Aars Kirkecenter En himmelsk mundfuld Julebasar tak Julekoncerter Adventskransens historie

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

8270 BLADET HOLME HØJBJERG SKÅDE

8270 BLADET HOLME HØJBJERG SKÅDE 8270 BLADET HOLME HØJBJERG SKÅDE Marts April Maj 2013 Et lokalt samarbejde i Højbjerg mellem: Lokalcenter Skåde Lokalcenter Holme Frederikskirken Holme Kirke Fællesrådet Fællesrådet Holme-Højbjerg-Skåde

Læs mere

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2012 a p r i l m a j j u n i j u l i a u g u s t

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2012 a p r i l m a j j u n i j u l i a u g u s t Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2012 a p r i l m a j j u n i j u l i a u g u s t I dette nummer: Side 2 Håb at rejse sig efter en rystelse Side 4 Fastelavnsgudstjeneste Side 6 Nyt fra menighedsrådet Side 7 Hvad

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander Egeskov Kirke DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013 38. ÅRGANG De kommende konfirmander VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia

Læs mere

SOGN & K IRKE. Vær Nebel sogne. Inde i bladet. 29. årgang Nr. 1 Julen 2014

SOGN & K IRKE. Vær Nebel sogne. Inde i bladet. 29. årgang Nr. 1 Julen 2014 SOGN & 29. årgang Nr. 1 Julen 2014 K IRKE Inde i bladet Hvor kommer drømmene mon fra Med livet i hænderne Filmaften og litteraturkreds Konfirmandernes gospeldag 30032_Kirkeblad_nr1_julen_2014.indd 1 Sangaften

Læs mere

Fløng Kirke. Nyt fra. Påske årstid eller højtid? 50 Frivillige arbejder ud fra Fløng Kirke Udsmykning af Sognets Hus Gudstjeneste som sognevandring

Fløng Kirke. Nyt fra. Påske årstid eller højtid? 50 Frivillige arbejder ud fra Fløng Kirke Udsmykning af Sognets Hus Gudstjeneste som sognevandring Nyt fra Fløng Kirke Marts april maj 2014 9. årgang Nr. 1 2014 Påske årstid eller højtid? 50 Frivillige arbejder ud fra Fløng Kirke Udsmykning af Sognets Hus Gudstjeneste som sognevandring Meld dig som

Læs mere

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær.

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær. F r e d e n s K i r k e S v e n d b o r g N r. 1 m a r t s - a u g u s t 2 0 1 1 MAGTENS FRISTELSE Af sognepræst Da den daværende tjekkiske præsident Vaclav Havel i 1991 modtog Sonningprisen, holdt han

Læs mere

KIRKEBLAD HUNDIGE OG KILDEBRØNDE

KIRKEBLAD HUNDIGE OG KILDEBRØNDE KIRKEBLAD HUNDIGE OG KILDEBRØNDE Marts - April - Maj 2015 Hvad var det dog, der skete? Påske og Opstandelse - Sognets nye navn - Gudstjenester - Film Fællesspisning - Koncerter - Skovtur - Studiekreds

Læs mere

Kirke og Sogn. Fastelavnsgudstjeneste. STØT Sogneindsamlingen. Søndag den 8. marts se side 11

Kirke og Sogn. Fastelavnsgudstjeneste. STØT Sogneindsamlingen. Søndag den 8. marts se side 11 Kirke og Sogn Fastelavnsgudstjeneste Søndag den 15. februar er der fastelavnsgudstjeneste. Fastelavn var oprindelig en fest, hvor man skulle have det sjovt, inden den lange fastetid begyndte. Det var der,

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2013 MARTS - APRIL - MAJ. Sparekassemanden, sømanden og babysalmesangernes mødre Side 2. Ny præst på vej Side 3

Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2013 MARTS - APRIL - MAJ. Sparekassemanden, sømanden og babysalmesangernes mødre Side 2. Ny præst på vej Side 3 Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2013 MARTS - APRIL - MAJ Sparekassemanden, sømanden og babysalmesangernes mødre Side 2 Ny præst på vej Side 3 Skærtorsdagsmåltid Side 4 Musikforestilling om David for børn og

Læs mere

Fællesrådet. MEDBORGERSKAB - hvad betyder det? Mandag 19. januar havde vi inviteret 14 beboere fra området til en rundbordssamtale

Fællesrådet. MEDBORGERSKAB - hvad betyder det? Mandag 19. januar havde vi inviteret 14 beboere fra området til en rundbordssamtale Fællesrådet Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd: Formand Carl Nielsen Tlf. 4027 7141 e-mail: cani@stofanet.dk www.8270hhs.dk MEDBORGERSKAB - hvad betyder det? Mandag 19. januar havde vi inviteret 14 beboere

Læs mere

KIRKEBLADET MAR. - APR. - MAJ 2011 9. ÅRGANG NR. 1 GRØDETID

KIRKEBLADET MAR. - APR. - MAJ 2011 9. ÅRGANG NR. 1 GRØDETID KIRKEBLADET MAR. - APR. - MAJ 2011 9. ÅRGANG NR. 1 GRØDETID ADRESSER Præsterne træffes på telefon 98 57 10 96 Du bliver stillet om til den af præsterne, du vil tale med! Vive-Hadsund Kirkekontor Kirkegade

Læs mere

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Marts - maj 2015. Nr. 2-31. årgang. Foto: Inger Grønborg

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Marts - maj 2015. Nr. 2-31. årgang. Foto: Inger Grønborg SOGNENYT Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Marts - maj 2015 Nr. 2-31. årgang Foto: Inger Grønborg Opstandelse Kristus er opstanden! Sådan skal det lyde i landets kirker den 1. søndag i april påskedag. De fleste

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

VADUM SOGNS KIRKEBLAD

VADUM SOGNS KIRKEBLAD VADUM SOGNS KIRKEBLAD Marts - september 2015 Du vidste, det var sidste gang, du skulle bryde brød og synge folkets påskesang, Nu ventede din død. Nu var den time kommet, hvor din Gud forlangte alt, hvor

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG. Nyt fra menighedsrådet Påskelys Ansættelse af ungdomspræst Æg Folkekirkens Nødhjælpsindsamling

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG. Nyt fra menighedsrådet Påskelys Ansættelse af ungdomspræst Æg Folkekirkens Nødhjælpsindsamling KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn Foto: Hans Jørgen Lysholm MARTS APRIL MAJ 2011 VIBORG Nyt fra menighedsrådet Påskelys Ansættelse af ungdomspræst Æg Folkekirkens Nødhjælpsindsamling Ny Domprovst Gøglerdag

Læs mere

Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken. Kirkens stillerum

Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken. Kirkens stillerum KN 03/15.qxp_KN juni-juli 04/06 13/03/15 10:42 Side 3 HASLEV OG FREERSLEV Nr. 3 74. årgang april og maj 2015 Kirkens stillerum se s. 6 Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken Mellem påske og pinse

Læs mere

Marts, April og Maj 2013. Årgang 57. Hasseris Sogneblad

Marts, April og Maj 2013. Årgang 57. Hasseris Sogneblad Marts, April og Maj 2013. Årgang 57 Hasseris Sogneblad Navne og adresser Hasseris Kirke, Thorsens Alle 2, 9000 Aalborg Kirken er åben mandag fredag kl. 8.00-17.00, lørdag kl. 8.00-12.00. Kirkens kontor:

Læs mere

Jetsmark Sogn. Nr. 2-26. Årgang - Marts, april, maj 2010. Familiegudstjeneste. Påsken i Jetsmark Kirke

Jetsmark Sogn. Nr. 2-26. Årgang - Marts, april, maj 2010. Familiegudstjeneste. Påsken i Jetsmark Kirke Jetsmark Sogn Nr. 2-26. Årgang - Marts, april, maj 2010 Familiegudstjeneste Påsken i Jetsmark Kirke Konfirmation 2010 Skyld skaber ånd og uden ånd findes der slet ikke nogen skyld! Josef er blevet en mægtig

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5 Den værdige afsked 2 Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4 Den blomstrende oase 5 Kirkevandring med fire forfattere 9 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 3-2011 september - oktober - november af Anne-Marie

Læs mere

KIRKEBLADET I DETTE NUMMER. 80. årgang. - NR. 2 - marts April maj 2015

KIRKEBLADET I DETTE NUMMER. 80. årgang. - NR. 2 - marts April maj 2015 KIRKEBLADET for Faaborg, Diernæs, Lyø og Avernakø 80. årgang. - NR. 2 - marts April maj 2015 I DETTE NUMMER Ånd over ånder, Pinsen 2015 2 Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag 3 Det sker 3 Gudstjenester, møder

Læs mere

At give er en gave i sig selv

At give er en gave i sig selv nr. 7 MARTS - MAJ 2012 bellahoj Bronshoj Utterslev At give er en gave i sig selv Fastetid og sogneindsamling står for døren, og vi kan alle give noget tid, penge eller nærvær. Mød Anette Schiødt Thorsen

Læs mere

Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat

Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat Sognegårdens nye inventar Sogneindsamling, resultat Sogneeftermiddage Pinsearrangement i Aså 4. maj gudstjeneste Dronninglund-Dorf Pastorat april-maj

Læs mere

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010 Grøndalslund Kirke 1 2 Mit nye liv som præst af Ved Sarahs indsættelse den 6. juni 2010. Fra venstre:,, Karen Margrete Evald og Lis-Ann

Læs mere

Kvaglund Kirkeblad. Nr. 1 marts april maj 2004

Kvaglund Kirkeblad. Nr. 1 marts april maj 2004 Kvaglund Kirkeblad Nr. 1 marts april maj 2004 Voksenkonfirmation................læs side 4 Hvordan bevare sin kristne tro?........læs side 5 Gospelkoncert.....................læs side 7 Se kirkens nye

Læs mere

Skibet. Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014. God Påske

Skibet. Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014. God Påske Skibet Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014 SKIBET SOGN God Påske 2 Skibet Sogne- og Kirkenyt Marts-maj 2014, 95. årg. nr. 2 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd og sættes af Andreas Kronlund, Hansenberg.

Læs mere