Foto: Leif Vestergaard: konfirmation i Fredenskirken. Fredens Sogns kirkeblad

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foto: Leif Vestergaard: konfirmation i Fredenskirken. Fredens Sogns kirkeblad"

Transkript

1 Foto: Leif Vestergaard: konfirmation i Fredenskirken. Fredens Sogns kirkeblad 55. årgang nr. 4 marts/april/maj 2015

2 Fædrelandet Jeg ved, hvor der findes en have så skøn, hvor søen er blå, og hvor skoven er grøn, hvor fuglene bygger i løvhækkens ly og flyver hver morgen med sang over sky. Haven, som Mads Hansen beskriver i 1870, er Danmark - vores fædreland. I denne have, som vi kender og holder af, har mennesker gået før os - og skal gå her efter os. Lige nu er der forår i haven. Det er, som livet begynder på ny efter den mørke og kolde vinter. Alting grønnes og springer ud lidt efter lidt. Det giver os fornyet livsmod, når vi mærker, at mørket lige så stille trænges tilbage til fordel for lyset, livet og varmen. Jeg ved, hvor der findes en have så skøn Der findes mange haver. En af dem er Kirkegården. Her ligger vore kære, dem, der har befolket Danmarks have før os. Dem, der har givet os haven i arv. Nok er de borte, men de lever endnu. I minderne og i den arv de har givet videre til os og tror vi i opstandelsen hos Gud. På gravene står i dag mange små gule lys, de påskeliljer, som med Grundtvigs salme, Påskeblomst hvad vil du her, er blevet opstandelsessymboler. Påskeliljerne er blevet til billeder på at påskeevangeliets tale om, at med Jesu opstandelse brydes mørkets, kuldens og dødens magt og giver plads til, at livet kan vokse og gro, er sand. Det er derfor, at det er i troen på opstandelsen, vi begraver vore døde. Det er derfor, vi læser påskeevangeliet over dem i kirken, og 2 at der ved enhver jordpåkastelse bliver sagt: Af jorden skal du igen opstå. Jordpåkastelsesordene er ikke et stereotypt ekspeditionsritual - De er en lovprisning - en tak til Gud, fordi vi har fået en tro, der trodser ethvert tab, og giver os håbet om opstandelse og evigt liv. Jeg ved, hvor der findes en have... Gravhaven tæt ved Golgatha er i familie med kirkegården. Påskemorgen, mens det endnu var mørkt, kom Maria Magdalene for at se til graven. Maria havde mødt Jesu livgivende og livsbekræftende omsorg, og hende liv var blevet et gan- ske nyt og anderledes liv - et liv med tro og håb - i Jesu navn. Men Maria havde også grædt og lidt sammen med de andre disciple langfredag ved korsets fod, da han, som de havde håbet og troet på, blev taget fra dem. Jesus havde godt nok inden sin død fortalt både Maria og de andre disciple, at han skulle opstå på tredjedagen? Men selv om han havde sagt det, så var Maria i en sindstilstand, som vi udmærket kan genkende. Hun var overvældet af sorg og havde svært ved at se andet end død og tab. Men netop der i gravhaven opdagede Maria i mødet med den opstandne, at påskeliljerne blomstrede, at livet havde sejret og at sorgen blev forvandlet til tro og håb. De dødes have var forvandlet til en livets have. Jeg ved, hvor der findes en have så skøn Gravhaven blev til livets have for livet, lyset og varmen havde vundet over død, mørke og kulde. Et forår var spiret frem i tro og med håb. En ny begyndelse, der gør, at vi med Grundtvig nu kan synge: Tag det sorte kors fra graven, plant en lilje hvor det stod. Døden er ikke længere livets grænse og skal aldrig igen får lov til at skræmme det pragtfulde ved livet - ud af livet - For Evangeliet fortæller, at der venter os en have så skøn. En have, som er vort andet fædreland. PT

3 Tænd et lys og bed en bøn! Din skønhed Herre, jeg ved, at du ved hvor meget jeg elsker dig. Men jeg ved ikke om jeg kan vise det for hele verden Hjælp du mig, så jeg kan gøre din skønhed kendt gennem dagligdags handlinger i mit liv og altid se et smil i ansigterne på alle de mennesker der omgiver os. Amen (Deni, Italien) Bønnen findes i en fælles dansk/italiensk bønnebog - et samarbejde mellem Fredenskirken og kirkens venskabsmenigheder i Italien. Se omtale side 4 Forår i Fredenskirken Fredenskirken taber ansigt! Eller rettere - Fredenskirken mister med udgangen af april sit ansigt udadtil. Kordegn Kirsten Gundahl, der har været kirken en trofast og loyal medarbejder igennem 23 år, har valgt at gå på pension. Fra menighedsråd og kolleger skal der lyde en stor tak for indsatsen igennem alle årene. Kirsten har med stor hjælpsomhed og imødekommenhed taget imod alle de mange besøgende på kirkekontoret, hvad enten det var anmeldelse af dåb, bryllup og begravelse, eller det var nogle af de mere komplicerede navnesager. Og Kirsten har, fra sin plads i hjørnekontoret, formået at samle trådene i et aktivt hus, udført sekretæropgaver for menighedsrådet og præsterne, taget imod tilmeldinger til alle kirkens arrangementer, læst korrektur på næsten alle skrivelser og med kyndighed givet sin mening til kende om salme- og melodivalg og meget meget mere. Men i hele Kirstens virke som kordegn har det været kirketjenesten, der har været i centrum. En tjeneste som hun har udført med stort sikkerhed og omhyggelighed. Vi ønsker Kirsten alt godt i hendes otium. Afskedsreception Menigheden inviteres til at sige farvel til Kirsten ved en reception umiddelbart efter gudstjenesten søndag d. 12. april, hvor Kirsten medvirker for sidste gang. Menighedsråd og kolleger Sogneindsamling 2015 Søndag d. 8. marts kl Efter gudstjenesten samler vi ind i Fredens sogn til Folkekirkens Nødhjælps Landsindsamling. Det indsamlede beløb går til Folkekirkens Nødhjælps internationale arbejde blandt verdens fattigste. Har du lyst til at deltage i indsamlingen, så meld dig som indsamler hos Kirke- og kulturmedarbejder Christina Lund. Der er brug for din hjælp! Gudstjenesten til debat I efteråret inviterede vi første gang til en debat om gudstjenesten Fik du hørt det, du ville? Det kom der en interessant snak ud af, bl.a. om sangen i gudstjenesten. Vi gentager successen og byder alle velkomne til at debattere gudstjenesten søndag d. 15. marts umiddelbart efter gudstjenesten. Bibelkreds I foråret læser vi 1. Korintherbrev. Vi mødes følgende torsdage kl : d. 12. marts og d. 16. april. Bibelkredsen ledes af sognepræst Per Thomsen. Babysalmesang Vi begynder nye Babysalmesangs-hold tirsdag d. 14. april kl. 9.30/ Tilmelding via hjemmesiden eller til Kirkeog kulturmedarbejder Christina Lund. Menighedsrådsmøder Onsdag d. 18. marts, torsdag d. 23. april og tirsdag d. 19. Maj. Alle møder er offentlige og begynder hver gang kl i kirkens lokaler. 3

4 Sidste nyt Fællesrådet opfører naturbase ved Skovhuset, kirkens fritidshus på Djursland For 2 år siden brændte Svellehytten ved Skovhuset en sorgens dag for mange. Svellehytten blev opført i 70 erne af en flok seniorer, og blev siden flittigt brugt til mange vildmands ture. Men den æra er nu slut. I Fællesrådet har vi længe talt om, at vi gerne ville have noget nyt i naturen omkring Skovhuset, og nu byder muligheden sig. Vi har besluttet at drømme stort; vi vil opføre en naturbase bestående af et stort bålhus med et lille udekøkken, 3 sheltere og 1 muldtoilet. Naturbasen skal opføres på den gamle Svellegrund. I en verden, hvor vores hverdag i stigende tager udgangspunkt i noget, der foregår på en skærm, bliver forbindelsen til naturen stadig sværere at opretholde. Derfor arbejder vi i Fællesrådet i Fredenskirken for at skabe rammer, som gør oplevelser helt tæt på naturen mere tilgængelige på tværs af aldersgrupper. Vi tror nemlig på, at det at udfordre børn og voksne til at leve og lege på naturens betingelser skaber en sund forståelse for den omskiftelige verden, vi lever i. Samtidig giver det vores børn og unge en unik selvtillid og robusthed at vide, at de kan klare sig i naturen. Og det er netop den forståelse, vi ønsker at skabe frodig grobund for i etableringen af naturbasen ved Ryomgård. I skrivende stund har vi søgt Friluftsrådet og Lokale- og anlægsfonden om midler, desuden har vi søgt en del private fonde. Vi har modtaget kr ,00 fra Ymens Sct. Clemens, og det er vi rigtig glade for, men med et budget på omkring kr ,00 er der langt igen. Skulle nogen have lyst til at støtte os økonomisk kan man kontakte Fællesrådets formand Karna Salomonsen, tlf Et eksempel på, hvordan vi håber Naturbasen kommer til at se ud, dog vil der på bålhuset være en tilbygning med et udekøkken. Økumenisk bedeuge i Italien I regionen Marche i Italien godt gemt bag et kuperet landskab ligger Belvedere Fogliense, Case Bernadi, Padiglione og Rio Salso, fire små katolske menigheder, som Fredenskirken i nu 15 år har været venskabsmenighed med. Det er her en lille delegation fra kirken hvert år i januar deltager i Den Internationale Bedeuge. Bag bedeugen står Kirkernes verdensråd, som består af stort set alle kristne kirker i hele verden. Fredenskirkens katolske venskabsmenigheder i Italien deltager hvert år i den økumeniske bedeuge sammen med venskabsmenigher fra England (angelikanere), Rumænien (ortodokse) og os lutheranere fra Fredenskirken. Også i år drog en lille delegation fra Fredenskirken afsted for sammen med vores italienske venner at deltage i tre store fælles gudstjenester i de 3 bispedømmer i Pesaro, Fano og Urbino. Desuden del- tog gæster fra Rumænien (ortodokse) og England (angelikanere). Men den største oplevelse har altid været søndagsgudstjenesten i den lokale menighed i Belvederes lille middelalderkirke. Det lille frivillige kirkekor synger og kirken er fyldt med kendte ansigter og megen hjertevarme. I år sang vores organist Anne Lise Quorning Ave Maria ved gudstjenesten og ikke et øje var tørt. Desuden kunne Per Thomsen overrække menigheden en lille fælles bønnebog (se nedenfor). Som vanligt blev gudstjenesten efterfulgt af en overdådig søndagsmiddag med alle vennerne fra de fire små venskabsmenigheder. Og nu kan så vi glæde os til genbesøg i juni ved Fredenskirkens fødselsdag. Læs evt. mere om bedeugen på: Se under BEDEUGE for Kristen enhed. Anne Lise Quorning synger i Belvedere kirke. Fredenskirkens samarbejde med 4 italienske venskabsmenigheder har bl.a. resulteret i en lille bønnebog med personlige bønner på både italiensk og dansk, skrevet af børn og voksne i Italien og i Fredenskirken. Bogen kan købes i kirken så længe lager haves, pris 25 kr.

5 Påsken Gudstjenesterne i påskeugen er meget forskellige og dog hænger de sammen som perler på en snor. Palmesøndag d. 29. marts er optakten med fortællingen om Jesus indtog i Jerusalem. Skærtorsdag d. 2. april er det nadverens indstiftelse, der er i centrum. Ordet nadver er et gammelt dansk ord, der betyder aftensmåltid. Da Jesus i sin tid indstiftede den nadver, vi kender fra vore gudstjenester, skete det ved et aftensmåltid. Denne kombination af gudstjeneste og aftensmåltid vil vi søge at genskabe i Fredenskirken ved skærtorsdag at holde en aftengudstjeneste med spisning kl i kirkerummet. Og selvfølgelig er der lammesteg på menuen. Langfredag d. 3. april er dagen for Jesu lidelse og død. Det markeres i Fredenskirken ved at blomsterne på alteret er skiftet ud med kristtjørn, og en krans af røde roser er hængt på alterkorset. Dagens særlige karakter markeres også ved at orglet er stille. Salmer og korværker synges uden musikledsagelse. Som prædiketekst læses udvalgte afsnit fra Lidelseshistorien i vekselvirkning med vers af Kingos salme Gak under Jesu kors at stå. Påskedag d. 5. april er opstandelsens dag. Præsten proklamerer i stedet for den sædvanlige hilsen, at Kristus er opstanden, ja han er sandelig opstanden. Påskegudstjenesten er en festgudstjeneste for livets sejr over døden. 2. påskedag d. 6. april er dagen, hvor der berettes om hvordan den opstandne Kristus slår følge med to af sine disciple på vejen til Emmaus. Alle gudstjenesterne er kl undtagen skærtorsdag, hvor det er kl Særlige gudstjenester Meditativ stillegudstjeneste Onsdag d. 4. marts og onsdag d. 8. april, begge gange kl Gudstjenesten er bygget enkelt op med god tid til eftertanke og til fordybelse i bibelske læsninger, salmer, musik og til i stilhed og personlig bøn at være Gud nær. Fredenskirkens pigekor medvirker. Spaghettigudstjeneste Onsdag d. 25. marts kl Påskegudstjeneste. Påsken er rystende men på den skønneste måde! Efter børnegudstjenesten serverer frivillige spaghetti med kødsovs (gratis). Fredenskirkens børne- og pigekor medvirker. 4. maj gudstjeneste I år er det præcis 70 år siden frihedsbudskabet lød efter besættelsens mørke år. Vi fejrer, at Danmark igen blev frit ved en aftensgudstjeneste kl , hvor bl.a. Hjemmeværnets Musikkorps medvirker. Pinsegudstjeneste i Hørhaven 2. pinsedag, mandag d. 25. maj, fejres sammen med øvrige sogne i Aarhus Søndre provsti ved en friluftsgudstjeneste i Hørhaven kl , hvor tonerne fra Aarhus Brassband blander sig med salmesang og fuglefløjt. En stemningsfuld og stærk markering af festen for Helligåndens komme. Fredenskirken har fødselsdag! Søndag d. 7. juni kl Kirkens fødselsdag fejres med friluftsgudstjeneste på kirkegården, efterfulgt af kirkefrokost og musik ved Fredenskirkens kor. I år vil vi i forbindelse med fødselsdagen få besøg fra vores italienske venskabsmenigheder gæsterne vil være sammen med os hele dagen. 5

6 Koncerter Den Danske Salmeduo Fredag d. 6. marts 18.30/ Først forkæles publikum med en god middag og derefter en HELT unik koncert med Den Danske Salmeduo. Duoen består af Christian Vuust, saxofon, klarinet og Hans Esbjerg, klaver, og har siden 1996 givet over 250 koncerter i kirker og på spillesteder i Danmark og Tyskland. Duoen spiller instrumentale nyfortolkninger af danske salmer med inspiration fra nyere nordisk og amerikansk jazz, nordisk folkemusik og klassisk musik. Men den røde tråd er de smukke og livskraftige salmer, som den danske musiktradition er beriget med. Den Danske Salmeduo giver en række spændende og stemningsfulde bud på, hvordan disse sange kan spilles - med respekt for det musikalske udgangspunkt og fornemmelse for den tekstlige baggrund. Tilmelding til spisning til kirkekontoret senest: fredag den 27. februar Entré for spisning OG koncert: 150 kr. Entré koncert (kl. 20:00): 80 kr. 6 Koncert med musikstuderende fra Konservatoriet Søndag d. 15. marts kl Bruhns Jubilæumskoncert. I 2015 fylder Nicolaus Bruhns 350 år, og vi fejrer det ved at opføre hans samlede orgelværker. Vidunderbarnet Nicolaus var en af Buxtehudes bedste elever, og ledte så at sige musikhistorien videre derfra til J.S. Bach. Bruhns dør i en alder af 31 år som en af sin tids mest prominente organister og komponister. Der er fri entré og mulighed for at støtte de studerendes studietur ved at lægge et beløb i kirkebøssen. Påske-optakt Palmesøndag d. 29. marts i forlængelse af Kirkefrokosten ca. kl med Børne- og Pigekoret, Jesper Brun Jensen og Anne Lise Quorning. Musik: Thomas Lennert. (Varighed: ca. 45 min.) Det bliver smukt og medrivende, og er lidt i samme genre som De ni læsninger til jul men temaet er altså her Jesu indtog i Jerusalem, hans lidelse og død men også opstandelse så det ender godt og med fuld musik! Fri entré. Årets store kor-koncert Onsdag d. 27. maj kl Foråret og sommeren hyldes i sang og toner fra spirekor, børnekor, pigekor og Fredens Kantori. Kom og hør alt det vi har lært hinanden i løbet af vinteren og foråret. Vi afslutter korsæsonen med denne koncert, hvor publikum får mulighed for også selv at røre stemmebåndene lidt. Der indgår en pause i programmet, hvor dørene til sideskibet åbnes, og der vil være caféstemning resten af aftenen. Koncerten er gratis. Cafétraktement 20 kr. Højskolen i Kirken Forårets tema Folkekirkens fremtid Mandag d. 30. marts kl Folk uden kirke? Og kirke uden folk? fakta og et blik i krystalkuglen. Poul Henning Bartholin, domprovst ved Århus Domkirke. Læs uddybende omtale på kirkens hjemmeside:

7 Fællesskaber Adresser Tirsdagstræf Tirsdag d. 17. marts kl Oplæg og samtaledag. Lige-gyldigt? - debat om samvær om det allervigtigste. Ved Jacob Holm. Tirsdag d. 21. april kl En hededreng kommer til byen. Ved Bent Overgaard Kristensen, pens. gymnasielærer. Tirsdag d. 19. maj kl Heldagsudflugt. Tilmelding senest tirsdag d. 12. maj til kirkekontoret. Pris og sted oplyses i næste kirkeblad. Fredagsforum er et uhøjtideligt mødested for voksne, der gerne vil bruge lidt tid på at være sammen og tale om tidens kulturelle, etiske og kirkelige spørgsmål. Fredagsfamilien er åben for alle, som har lyst til at være med i et fællesskab, hvor børn og voksne deltager i et familievenligt program Litteraturkredsen mødes og drøfter gode læseoplevelser. Sysseltinget henvender sig til piger i alle aldre, som mødes for at producere julepynt og gaver til den årlige basar. Sykredsen mødes hver onsdag eftermiddag kl.14.30, hvor der bliver syet, strikket og broderet til den årlige basar. Kontakt Anna Thomsen på tlf Se program/tider for ovenstående på: Folk og kirke Fredens sogn i tal 2014: 1. januar 2014 var der i Fredens sogn indbyggere. Heraf var medlemmer af Folkekirken. I året 2014 deltog 9910 personer i forskellige gudstjenester i Fredenskirken, 3953 kirkegængere deltog i nadveren. Det samlede antal gudstjenester i årets løb var 92. Dette tal medregner ikke blot de almindelige højmesser kl. 10, men også børnegudstjenester, ungdomsgudstjenester, meditations-gudstjenester, konfirmationer og juleaften. Gennemsnitlig deltager således godt 107 mennesker i hver eneste gudstjeneste. I forbindelse med gudstjenesterne er der indsamling, og i 2014 blev der lagt ca kr. i kirkens indsamlingsbøsser. De indsamlede penge er sendt videre til en række kirkelige og sociale formål. Sidste år døde 52 af sognets beboere, mens der blev født 83 børn. Hvor mange af dem, der bliver døbt vides ikke endnu, men i år 2014 var der 40 dåb i Fredenskirken, heraf nogle i og over konfirmationsalderen. 33 spædbørn blev navngivet uden dåb og er dermed ikke medlem af Folkekirken. 11 personer meldte sig ud af Folkekirken, mens 2 genindtrådte. 65 unge blev konfirmerede, mens 10 par blev viet i Fredenskirken. Fredenskirken Rosenvangs Allé 51, 8260 Viby J. Kirken er åben hverdage kl Kirkekontoret (samme adresse) Tlf mandag-fredag kl. 9-13, torsdag tillige kl , onsdag er kontoret lukket. Kordegn Kirsten Gundahl / Kirkegårdskontoret Hjulbjergvej 175, 8270 Højbjerg Tlf , mandag-fredag kl Kirkegårdsleder Thomas Brevik. Sekretær Josef Pedersen. Sognepræst Per Thomsen Skovdalsvej 18, 8260 Viby J. Tlf Mandag er fridag. Sognepræst Jacob Holm Rosenvangs Allé 82, 8260 Viby J. Orlov frem til 1. april. Pastor Ruben Lysemose, vikar. Træffes efter aftale. Tlf Hjælpepræst lektor dr. theol. Peter Lodberg Tlf Kirketjener Allan Nyholm Tlf / i kirken: / Organist Anne Lise Quorning Tlf Kirke- og kulturmedarbejder Christina Lund Tlf Menighedsrådsformand Karsten Poulsen Tlf

8 Gudstjenester Søndag d. 1. marts (2. s. i fasten) 10.00: Ruben Lysemose Onsdag d. 4. marts 18.30: Per Thomsen H Meditationsgudstjeneste Søndag d. 8. marts (3. s. i fasten) 10.00: Ruben Lysemose H Søndag d. 15. marts (Midfaste) Gudstjenesten skrivetolkes Søndag d. 22. marts (Mariæ bebudelse) 10.00: Peter Lodberg H Onsdag d. 25. marts 18.00: Ruben Lysemose Spaghettigudstjeneste Søndag d. 29. marts (Palmesøndag) 10.00: Ruben Lysemose H Kirkefrokost og påskeoptakt Torsdag d. 2. april (Skærtorsdag) 18.30: Per Thomsen Nadvergudstjeneste med spisning Fredag d. 3. april (Langfredag) 10.00: Jacob Holm Søndag d. 5. april (Påskedag) Mandag d. 6. april (2. påskedag) Søndag d. 12. april (1. s. e. påske) Søndag d. 19. april (2. s. e. påske) 10.00: Jørgen Bækgaard Thomsen H 8 Lørdag d. 25. april 9.00: Per Thomsen og Jacob Holm Konfirmation 7. B 11.00: Per Thomsen og Jacob Holm Konfirmation 7. C Søndag d. 26. april (3. s. e. påske) 10.00: Jacob Holm, og Per Thomsen Konfirmation 7. D Fredag 1. maj (Bededag) Søndag d. 3. maj (4. s. e. påske) Søndag d. 10. maj (5. s. e. påske) Fredenskirkens Gospel kor medvirker Torsdag d. 14. maj (Kristi Himmelfart) Søndag d. 17. Maj (6. s. e. påske) Søndag d. 24. maj (Pinsedag) Mandag d. 25. maj (Anden pinsedag) 11.00: Friluftsgudstjeneste i Hørhaven for hele provstiet Søndag d. 31. maj (Trinitatis søndag) Søndag d. 7. juni (1. s. e. trinitatis) 10.00: Jacob Holm Kirkens fødselsdag med friluftsgudstjeneste, kirkefrokost med musik, samt besøg af vores venskabsmenighed fra Italien. H Tilbud om børnepasning under prædikenen. Kirkebil Alle sognets ældre og gangbesværede tilbydes gratis kørsel til og fra kirkens gudstjenester og arrangementer. Bestilling af kirkebil sker ved henvendelse til kirkekontoret indenfor normal åbningstid på tlf Gudstjenester på Lokalcenter Rosenvang Følgende tirsdage kl i plejeboligerne på Vidtskuevej 6: 3. marts: Ruben Lysemose - Altergang 17. marts: Ruben Lysemose 31. marts: Per Thomsen. Altergangsgudstjeneste i Fredenskirken. 14. april: Jacob Holm. 28. april: Per Thomsen 12. maj: Jacob Holm Altergang 26. maj: Per Thomsen Basar Selvom den årlige julebasar efterhånden ligger nogle måneder tilbage, vil vi gerne sige stor tak til alle, som deltog som frivillig hjælper eller som gæst og som bidrog til, at vi kan offentliggøre en omsætning på imponerende kr. Overskuddet går til flere velgørende formål rundt i både kommunen, landet og i hele verden. Fredens sogns kirkeblad udgives af menighedsrådet og redigeres af kirke- og kulturmedarbejder Christina Lund. Næste nummer uddeles sidst i maj Deadline for indsendelse af stof til næste nummer er d. 13. april Layout: Anne Kathrine Houe Vestergaard Tryk: Kongsvang Bogtrykkeri A/S Offset

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

FREDENSKIRKEN. - en kirke med liv... Aktiviteter 2015/16. www.fredenskirken.dk. Fredenskirken Rosenvangs Allé 51, Viby J www.fredenskirken.

FREDENSKIRKEN. - en kirke med liv... Aktiviteter 2015/16. www.fredenskirken.dk. Fredenskirken Rosenvangs Allé 51, Viby J www.fredenskirken. FREDENSKIRKEN - en kirke med liv... Fredenskirken Rosenvangs Allé 51, Viby J www.fredenskirken.dk Tlf. 8614 2113 kontakt@fredenskirken.dk Kirken er åben hverdage kl. 9-16. Kirkegårdskontoret Hjulbjergvej

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 2 MARTS - JUNI 2015 Sig det med blomster I København på Krystalgade lå der i dagene efter den frygtelige hændelse lørdag d. 14. februar, hvor en jødisk vagtmand

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8.

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. Kirkerne i Vipperød marts april maj 2015 Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. marts Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. En ny begyndelse det er det, vi er ved at opleve her Vipperød

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

MARTS APRIL MAJ 2015 ENSTED KLIPLEV. Carl Nielsen i ord og toner. Sogneaften. Konfirmation. Konfirmation

MARTS APRIL MAJ 2015 ENSTED KLIPLEV. Carl Nielsen i ord og toner. Sogneaften. Konfirmation. Konfirmation KIRKE ENSTED MARTS APRIL MAJ 2015 SOGN KLIPLEV Carl Nielsen i ord og toner Sogneaften ENSTED Konfirmation Konfirmation KLIPLEV KIRKE SOGN ENSTED NYT FRA ENSTED MENIGHEDSRÅD Så er det meste af vinteren

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 1 50. årg. 2013 Marts April Maj Et glimt fra tøndeslagningen efter fastelavnsgudstjenesten Det nye menighedsråd Det nye menighedsråd er blevet

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

kirkeblad Vor Frue og Vindinge på facebook

kirkeblad Vor Frue og Vindinge på facebook vor frue & vindinge sognes kirkeblad Marts-maj 2014 / 38. årgang nr. 1 Vor Frue og Vindinge på facebook Nu har du mulighed for at følge os på facebook - LIKE os via facebook eller find linket på vores

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2015 APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2015 APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2015 APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST I dette nummer: Side 2 Glædelig Påske Side 3 Nyt fra menighedsrådet Side 4 Menighedsmøde Konfirmander med farver Side 5 Babysalmesang Gudstjeneste

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

Forårsmarked. Lørdag den 28. februar kl. 10-16 Søndag den 1. marts kl. 12-15

Forårsmarked. Lørdag den 28. februar kl. 10-16 Søndag den 1. marts kl. 12-15 Marts, april og maj 2015 Forårsmarked Lørdag den 28. februar kl. 10-16 Søndag den 1. marts kl. 12-15 banko lotterier popkorn lykkehjul fiskedam skrabespil restaurant delikatesser loppemarked salgsboder

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

FREDENS KIRKE NR. 1 FEBRUAR 2015 - JUNI 2015

FREDENS KIRKE NR. 1 FEBRUAR 2015 - JUNI 2015 FREDENS KIRKE SVENDBORG NR. 1 FEBRUAR 2015 - JUNI 2015 LIVSTEGN Af sognepræst Lars Peter Wandsøe Kristiansen Dette kirkeblad dækker forårs- og forsommermånederne marts april maj og juni. De fire mest livskraftige

Læs mere

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer Forår 2015 V E S T E R B Ø L L E S O G N S Lokalblad Foråret så sagte kommer BEBOERFORENINGEN Legeplads Lørdag d. 18. april gør vi som sædvanlig legepladsen i stand, så den ser godt ud i den følgende sommer.

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 58. årgang Sommerens lave morgensol kaster smukke sølvstriber i kystens strandsøer Foto: Bent Thøgersen Trinitatis: Kirkens kedelige halvår eller hvad? Et kirkeår er delt

Læs mere

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Marts - Maj 2013 33. årgang nr. 1. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Marts - Maj 2013 33. årgang nr. 1. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke K I R K E B L A D Nim kirke Føvling kirke Underup kirke E T Nim - Underup - Føvling Marts - Maj 2013 33. årgang nr. 1 Konstituering Nim menighedsråd har konstitueret sig: Fra venstre bagerst: Otto Borch-Andersen,

Læs mere

Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2014 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp os også på følg facebook!

Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2014 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp os også på følg facebook! Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2014 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp Meld dig som indsamler hos Mogens Kjærgaard blmk@hafnet.dk eller mød op i kirkecenteret, Kirkegade 15,

Læs mere

JUNI JULI AUGUST 2015. Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård

JUNI JULI AUGUST 2015. Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård 1 JUNI JULI AUGUST 2015 I N D H O L D Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård 2 Ensomhed I april måned var der i medierne fokus på ensomhed. Mange mennesker

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg.

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg. ORØ KIRKEBLAD Nr. 2 Marts/april 2012 21. årg. 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nummer af Orø kirkeblad Maj/juni 2012 er mandag d. 26. marts. Vielser af homoseksuelle

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 3 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE SOGNEPOST juni, juli og august 2014 ? Spørgsmål til præsten om alt fra vielser under åben himmel

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Er du dreng/pige mellem 6 og 11 år? Babysalmesang i Boholte Kirke. Kan du lide at synge? Har du lyst til at synge sammen med andre børn i et kor?

Er du dreng/pige mellem 6 og 11 år? Babysalmesang i Boholte Kirke. Kan du lide at synge? Har du lyst til at synge sammen med andre børn i et kor? Marts april maj 2015 1 Ungdomskor Er du dreng eller pige mellem 12 og 18 år? Har du lyst til at lære at synge i kor? Har du lyst til sjove og spændende oplevelser med andre unge? Så ring til organisten

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj-Juni-Juli 2007 Af håbets grønne maj jeg vil min pinseløvsal bygge mod skylregn og mod dagens ild, med hvile og med skygge. Om kærlighed bag gravens bred med ren og evig

Læs mere

Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER?

Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER? Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER? SMUG BØRNEGUDSTJENESTE- BØRNEGUDSTJENESTE OG 5 ÅRS DÅBSTRÆF Søndag den 21. juni kl. 14.00 i Kolt Kirke INDVIELSE AF KOLT KIRKES LAPIDARIUM Søndag den 7. juni

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Je suis Adam Je suis Charlie. Sådan lød det efter tragedien på Satirebladet Charlie Hebdo i Frankrig i begyndelsen af januar. Proklamationen

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Marts April Maj 2015. Simested kirke Testrup kirke Østerbølle kirke. Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 10. årgang nr.

Marts April Maj 2015. Simested kirke Testrup kirke Østerbølle kirke. Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 10. årgang nr. Marts April Maj 2015 Simested kirke Testrup kirke Østerbølle kirke Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 10. årgang nr. 2 2 Indholdsoversigt: Til orientering... side 2-3 Nyt fra Simested

Læs mere

Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang

Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang Kirkeblad Revninge Rynkeby Revninge Kirke Rynkeby Kirke Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang Præsentation af præstevikaren Anne Kathrine: Kære sognebørn i Rynkeby og Revninge! Den nye præst er på cykel

Læs mere

KIRKEBLADET I DETTE NUMMER

KIRKEBLADET I DETTE NUMMER KIRKEBLADET for Faaborg, Diernæs, Lyø og Avernakø 78. årgang. - nr. 2 - MARTS - APRIL - MAJ 2013 I DETTE NUMMER Drømmebilleder 2 Det sker 3 Gudstjenester, møder og koncerter 6 Faaborg og Diernæs sogne

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk Her bor de... Internetadresser... Vigtige Internetadresser Konstitueret sognepræst: Erik Erik Lunde Lunde tlf. 97 tlf. 86 9711 8645 11 45 www.hjermvestrekirke.dk Mail: Mail: erika@mail-telia.dk www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

Sådan begynder vi hver gang med at synge til Gud & Spaghetti

Sådan begynder vi hver gang med at synge til Gud & Spaghetti Kirkeblad februar - marts - april 2015 Børn Gud og spaghetti I Guds hus er der, plads til at være både glade og triste og tvære. I Guds hus kan vi føle os trygge, når vi er bange eller bobler af lykke.

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

VIL DU VÆRE FRIVILLIG I KARLSLUNDE KIRKE?

VIL DU VÆRE FRIVILLIG I KARLSLUNDE KIRKE? VIL DU VÆRE FRIVILLIG I KARLSLUNDE KIRKE? Hvis du gerne vil deltage i kirkens sociale fællesskab, er der gode muligheder for at blive frivillig i Karlslunde Kirke. GRUNDLAGET FOR FRIVILLIGT ARBEJDE I KARLSLUNDE

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

KIRKEBLADET FOR SØNDERBY- KÆRUM & DRESLETTE- HELNÆS MARTS - APRIL - MAJ 2015

KIRKEBLADET FOR SØNDERBY- KÆRUM & DRESLETTE- HELNÆS MARTS - APRIL - MAJ 2015 KIRKEBLADET FOR SØNDERBY- KÆRUM & DRESLETTE- HELNÆS MARTS - APRIL - MAJ 2015 Praktiske oplysninger: Fødsel: Jordmoderen anmelder fødslen til sognepræsten. Hvis forældrene ikke er gift med hinanden, og

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn April - maj 2014 Gudstjenester i APRIL Onsdag 2. kl. 18.00 18-gudstjeneste B Hansen Fredag 4. kl. 17.00 Tumlegudstjeneste J C Larsen Lørdag 5. kl. 11.00 Kort nadvergudstjeneste

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Marts, April, Maj 2012

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Marts, April, Maj 2012 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 1 Marts, April, Maj 2012 49. årg. Det sjove, det onde og det grusomme - fortællinger om engle og dæmoner. Fra orkanens øje. Jens Nauntofte fortæller

Læs mere

Skellerup og Ellinge sogne

Skellerup og Ellinge sogne Nr. 1 Februar 2012 32. årgang Skellerup og Ellinge sogne Efterårets valg Der er noget om, at man oplever, at tiden flyver afsted - især hvor man er i godt selskab - for til efteråret er det fire år siden,

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget Åby Sogns Menighedsråd Åbyhøj, 15. april 2015 Protokol af offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag d. 28. april 2015 kl. 17.15. Indledning: Karsten Oprydning: Jesper, Thorkild Afbud: Thorkild Det officielle

Læs mere

KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET

KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET Marts April 2014 Indholdsfortegnelse Gudstjenesteliste... 3 Gudstjenester på Kildevæld Sogns plejehjem... 4 Kirkebil... 4 Kirkekontor... 4 Åben Kirke... 4 Kildevæld Sogns Menighedsråd...

Læs mere

FOR BØRN Søndag 9. marts 2014 efter højmessen kl. 11.30 Onsdag 9. april kl. 17.00 Påske-Gudstjeneste

FOR BØRN Søndag 9. marts 2014 efter højmessen kl. 11.30 Onsdag 9. april kl. 17.00 Påske-Gudstjeneste Kirkeblad februar - marts - april 2014 FOR BØRN Gå med i kampen mod sult Søndag 9. marts 2014 efter højmessen kl. 11.30 sætter Møllevang sogn igen alle sejl til for at samle penge ind til kampen mod sult

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 1 52. årg. 2015 Marts April Maj Koncert med Duo Zilia Filmaften Syng sammen Påskefejring Foredrag Konfirmationer i foråret 2015 Ældreudflugt Babysalmesang

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

E R E M. 2 5 - J a n P T S E D E L A E B K R K I. www.annakirke.dk

E R E M. 2 5 - J a n P T S E D E L A E B K R K I. www.annakirke.dk R K I 2 0 1 6 S E P T E M P E R 2 0 1 5 - J a n T D E L A u a E B r K Håb for fladmaste... Der er så meget, der kan trykke.. lyder de første ord i en sang, som synges ofte,-en sang om at lege i livstræets

Læs mere

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010 Grøndalslund Kirke 1 2 Mit nye liv som præst af Ved Sarahs indsættelse den 6. juni 2010. Fra venstre:,, Karen Margrete Evald og Lis-Ann

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere