Interessentanalyse og danskernes syn på Ringkøbing-Skjern Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Interessentanalyse og danskernes syn på Ringkøbing-Skjern Kommune"

Transkript

1 Interessentanalyse og danskernes syn på Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Realdania Baggrundsrapport til Udviklingsstrategi 2030 August 2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2 2. INTERESSENTANALYSE Borgeres og virksomheders opfattelse, behov og ønsker Følgegruppeworkshop borgere og andre kommunale nøglepersoner Fællesværdier og kulturfortælling Udviklingsscenarier år DANSKERNES SYN PÅ RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE 8 1

3 1. INDLEDNING Dette arbejdsdokument indgår i analysefasen i forbindelse med udarbejdelsen af Udviklingsstrategi 2030 for Ringkøbing-Skjern Kommune (RKSK). Dokumentet indeholder en opsummering af resultaterne fra interessentanalysen samt analysen af danskernes syn på Ringkøbing-Skjern Kommune. 2. INTERESSENTANALYSE Interessentanalysen bygger på følgende tre datakilder: Spørgeskemaundersøgelse med RKSK s borgerpanel, hvori der er indsamlet 1015 besvarelser Spørgeskemaundersøgelse med RKSK s virksomhedspanel, hvori der er indsamlet 78 besvarelser 2 følgegruppeworkshops med borgere og andre kommunale nøglepersoner I det følgende afsnit opridses først hovedresultaterne fra de to spørgeskemaundersøgelser, og herefter følgegruppeworkshoppens indhold og output. 2.1 BORGERES OG VIRKSOMHEDERS OPFATTELSE, BEHOV OG ØNSKER Når borgerne i RKSK tænker på Ringkøbing-Skjern Kommune som et sted at bo og leve er det ord i kategorierne natur og miljø, generelle udsagn om kommunen, kommunale services, beskæftiglse og sport og kultur, som er mest forekommende. Hvor natur og miljø, generelle udsagn om kommunen samt om sport og kultur i overvejende grad opfattes positivt, er opfattes ordene omkring de kommunale services og beskæftigelse noget mere blandet. I den nedenstående figur ses det fulde overblik over, hvad folk i RKSK associerer med kommunen, samt om det opfattes positivt negativt eller neutralt.

4 Figur 1. Associationsanalyse borgere i RKSK. Natur og miljø 48% 1 12% Helhedsvurdering 4 5% 7% Kommunale services Beskæftigelse Sport og kultur 7% 15% 15% 9% Andet 7% 5% Politik Infrastruktur Geografi og størrelse Handel og indkøb 9% 9% 7% Fokus på de store byer Udkantsdanmark Vindenergi og grønt energi Turisme Uddannelse Hjemsted, familie og venner Bolig Faldende befolkningstal 7% Religion 1% N = % 20% 40% 60% 80% Positiv Neutral Negativ Note: Udsagn vedrørende natur går især på, at der er en smuk natur som fx at det er tæt på havet, fjorden eller generelt har en flot natur. Borgernes helhedsvurdering dækker over generelle udsagn om kommunen og de typiske udsagn er: nærhed, tryghed, sammenhold, hyggelig, trygt, ro og plads. Geografi knytter sig til Ringkøbing-Skjerns placering geografisk, fx at det ligger i Jylland, eller det er tanker på et bestemt sted i kommunen. Kommunale services dækker fx over ældreplejen, skatteniveauet, børnepasningen, den offentlige transport i kommunen etc. Politik dækker over politiske beslutninger og specielt sammensætningen og magtkampen mellem de større byer i kommunen. Fokus på de store byer dækker over at de mindre landbyer nedprioriteres til fordel for de større byer (Ringkøbing og Skjern) i kommunen. For at beskrive borgernes helhedsvurdering af kommunen, opsummerer figur 2 de mest brugte ord i helhedsvurderingen af kommunen. Jo større et ord er, desto flere har associeret dette ord med RKSK. Den typiske tendens er positive ord såsom: tryghed, sammenhold, nærhed, plads, fred, hyggeligt og ro.

5 Figur 2. Mest brugte ord i helhedsvurderingen borgere i RKSK. Note: Figuren viser de mest brugte ord i helhedsvurderingen af RKSK. Figuren er opbygget således, at ordenes størrelse er afhængig af antallet af gange de er nævnt. Således er ordet større, jo flere gange det er blevet nævnt. Når borgere og virksomheder præsenteres for en lang liste med ord, og bliver stillet den opgave, at de skal vælge de ord, der umiddelbart passer til RKSK, så er følgende ord de fem mest valgte: Borgere Smukt (74 pct.) Trygt (55 pct.) Udkant (53 pct.) Turistet (47 pct.) God værdi for pengene (36 pct.) Virksomheder Smukt (57 pct.) Trygt (49 pct.) Udkant (41 pct.) God værdi for pengene (41 pct.) Traditionel (26 pct.) Borgere og virksomheder er i overvejende grad enige om, hvilke ord der passer til RKSK med undtagelse af ordene turistet og traditionel. Både borger- og virksomhedsgruppen har dog de to ord ret højt på deres liste, så denne uoverensstemmelse er ikke udtryk for, at borgerne eksempelvis ikke forbinder RKSK med ordet traditionel. I afsnit 3 præsenteres de fem mest valgte ord blandt borgere uden for RKSK. Hvis borgerne skal vurdere en række udsagn med hensyn, hvad der kendetegner Ringkøbing-Skjern Kommune, så er det især følgende udsagn som vurderes højt (Vurderingen er lavet som enighed i, at udsagnet kendetegner RKSK på en skala fra hvor 100 er helt enig):

6 Har en placering tæt ved attraktiv natur (83) Er roligt og fredeligt (78) Er trygt for børn (76) De udsagn som omvendt vurderes lavest er: Har et pulserende byliv (40) Har gode job/karrieremuligheder (45) Har god IT-infrastruktur (45) Borgere og virksomheder også blevet bedt om at give deres mest positive og optimistiske bud på, hvordan RKSK ser ud i år I nedenstående tabel ses udvalgte temaer og sætninger, som går igen i borgernes besvarelser. Tabel 1. Opsummering af borgere og virksomheders mest positive og optimistiske bud på, hvordan RKSK ser ud i Udvalgte temaer og sætninger. Turisme Arbejdspladser Vækst Nettotilflytning Infrastruktur Satsning på natur, cykling, bådfart på fjorden mv Turisterhvervet driver vestkysten med følgeindistrier Turisternes penge skaber arbejdspladser Satsning på produktionsindustri samt uddannelse inden for samme område Satsning på de industrier vi har arbejdskraft til, fx mejeri- og vindsektor Det nye sygehus i Gødstrup trækker medarbejdere og arbejdsppladser til Kommune og erhvervsliv har udviklet et samarbejde de ser hele verden som deres marked og ønsker at udvikle sig Kommunen har nedsat en task-force, der rykker ud, når nye eller eksisterende virksomheder tilkendegiver, at de har planer om vækst. Task-forcen hjælper dem med at forfølge mål Flere er flyttet vestpå fra de større byer pga. flexboliger, naturen og bedre infrastruktur Befolkningstilvækst grundet markedsføring på anderledes værdier end de traditionelle Kommunen har udviklet en forståelse af, hvad der kan gøre kommunen særligt attraktiv at bo og leve i, således at ambitiøse unge der rejser væk for at uddanne sig, finder det attraktivt at vende tilbage Motorvej, der er godt forbundet med resten af Danmark Virksomhederne er særskilt blevet spurgt til deres syn på medarbejdere og erhverv i RKSK, og når de skal pege på, hvad der adskiller medarbejdere, som bor og lever i RKSK fra andre medarbejdere, så fremhæver de særligt følgende: Loyale Pålidelige Selvstændige Ansvarsbevidste/samvittighedsfulde Stabile Sjældent syge Fleksible

7 Når de skal vurdere, hvad der adskiller det at drive virksomhed i RKSK fra det at drive virksomhed i andre dele af landet fremhæver de særligt følgende: Stabile og dygtige medarbejdere Hurtigere sagsbehandling Mange jobs inden for turisme- og servicesektoren Færre kunder Manglende kvalificeret arbejdskraft Dårlig infrastruktur Betragtes som udkantsområde Der synes altså både at være positive og negative sider ved at drive virksomhed i RKSK. Specielt medarbejdernes stabilitet, jobmulighederne indenfor bestemte sektorer og sagsbehandlingen er styrkerne i kommunen mens infrastrukturen, manglende kvalificeret arbejdskraft samt kundegrundlaget er svaghederne. 2.2 FØLGEGRUPPEWORKSHOP BORGERE OG ANDRE KOMMUNALE NØGLEPERSONER De to følgegruppeworkshops blev afholdt d. 28. maj og d. 26. juni på rådhuset i Ringkøbing. Begge workshops havde en varighed på 2,5 time. I alt 16 personer deltog på den første workshop, mens der var 10 deltagende på den anden. Der var bred repræsentation af både borgere og nøglepersoner med relation til erhverv, kultur, landistrikt, fritid mv. Begge workshops blev gennemført sammen med firmaet 2+1, som udarbejder kulturfortællingen. På den første workshop blev der gennemført to øvelser, hvoraf den ene havde fokus på Ringkøbing- Skjern Kommunes fællesværdier og kulturfortælling, mens den anden havde fokus på udviklingsscenarier frem mod år For nærmere beskrivelse af de gennemførte øvelser henvises til den udarbejdede drejebog for workshoppen, som findes i et særskilt dokument. På den anden workshop blev der gennemført en kvalitetssikring af det foreløbige arbejde med udviklingsstrategien samt arbejdet videre med fællesværdierne og kulturfortællingen Fællesværdier og kulturfortælling På den første workshop skulle deltagerne først overveje, hvilke værdier: a) der bedst karakteriserer RKSK i dag, b) der passer dårligst til RKSK i dag og c) RKSK skal stå for i fremtiden. Deltagerne havde naturligvis forskellige opfattelser og holdninger, men de var ikke mere forskellige, end at der ofte var gengangere og enighed omkring, hvorfor værdierne passer/ikke passer.

8 Følgende værdier var de fem mest fremhævede: Værdier som passer bedst til RKSK i dag Værdier som passer dårligst til RKSK i dag Værdier som skal karakterisere RKSK i fremtiden Smukt Lukket Nytænkende Engageret Kedelig Erhvervsorienteret Tryghed Hurtig Fællesskab Autentisk Gammeldags Kvalitet Fællesskab Samarbejdende Alt er muligt Note: Værdierne er ikke oplistet i prioriteret rækkefølge. Herefter lød opgaven, at deltagerne i grupper skulle forsøge at formulere sætninger med de udvalgte værdier. Grupperne gik forskelligt til opgaven. Nogle var hurtige til at få formuleret sætninger, mens andre havde behov for først at gruppere de fremhævede værdier, samt at få uddybet, hvad der egentlig menes med dem i relation til RKSK. Nedenstående er et udvalg af de mest fuldente sætninger, som blev formuleret under seancen.: Frihed er for os en livsstil, der får tingene til at lykkedes og skaber fællesskab Vi behøver tryghed i alle aldersgrupper for at trives, og det har vi her i RKSK Natur og produktion skal følges ad Det vilde vestjylland her kan og må du selv Bæredygtighed gennem ansvar og fællesskab vindmøller, biogas, naturværdier. Tilgængelige fødevarer mv. RKSK tager ansvar både for hinanden og naturen Vi har kræfterne naturkræfter og alle slags flot natur i kombination med produktion og samtidig er vi karakteriseret ved at være energiske og engagerede Nogle sætninger indeholder de udvalgte værdier direkte (market med fed i ovenstående), mens andre fungerer mere inddirekte som beskrivelser af eller eksempler på værdierne. Der skal på baggrund af projektets analyser skrives en samlende fortælling om området. På baggrund af arbejdet på den første workshop havde 2+1 udarbejdet to forslag til kulturfortællingen, som blev drøftet og udviklet under den anden workshop. Indtil videre kan følgende temaer skitseres for kernefortællingen; stort fokus på frivillighed og lokalt fællesskab, iværksætteri og drive, autenticitet, kvalitet og nytænkende Udviklingsscenarier år 2030 På den første workshop skulle deltagerne også forsøge at se ud i fremtiden; Hvordan ser RKSK ud i 2030? Hvilke udfordringer er imødekommet? Hvilke stedbundne potentialer er udnyttet? Tre temaer var udvalgt: Bosætning, Erhverv og arbejdspladser og Byer og landdistrikter. I det nedenstående findes en opsummering af hovedpointerne fra de tre temaer. Bosætning Hvem flytter til? Højtuddannede, personer med små børn, folk der gerne pendler, aktive mennesker Det er vigtigt også at have fokus på fastholdelse

9 Hvordan bor vi? Forskellige nye boformer, fx i kollektiver og i mindre grad i stor-parceller. Vi holder fast i nedrivningspuljen, fordi der løbende er behov for nedrivning af huse i området Erhverv og arbejdspladser Hvor arbejder man? Turisme, fødevarer, landbrug. Derudover vil off-shore og andre nye erhvervsmuligheder opstå bl.a. pga. nye digitale muligheder (fx nye industriarbejdspladser) Hvad er anderledes i 2030: Indistriarbejdspladser bliver større Det er muligt at nå arbejdspladser længere væk pga. digitale muligheder og transportmuligheder Centralisering af offentlige arbejdspladser Vores centerbyer er truede af afbefolkning og faldende handelsliv Ønske: Vi skal have koblet mere uddannelses op på vores erhvervsmøssige styrkepositioner Byer og landdistrikter Vi får færre landsbyer, og dem der er tilbage blomstrer og er prøget af engagement Landsbyerne har forskellige profiler og det er etableringen af profilen, der er med til at sikre overlevelse Centerbyerne har organiseret sig og fundet sit potentiale Nogle landsbyer vil vøre bosætningsbyer uden funktioner udover, at man kan bo Der er sket et generationsskifte i det frivillige arbejde fokus på både unge og tilflyttere Gevinsttilflyttere er integreret og inddraget i det frivillige arbejde I 2030 kan vi sondre mellem tre typer af bosætningsområder: Centerbyer (alle funktioner og fuld service), landsbyer (begrænsede funktioner og service), og bosætningssteder i det åbne land (ingen funktioner eller service) 3. DANSKERNES SYN PÅ RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Analysen af danskernes syn på på Ringkøbing-Skjern Kommune bygger på en spørgeskemaundersøgelse med et repræsentativt udsnit på i alt 1000 borgere, som ikke bor i Ringkøbing-Skjern Kommune. Data er vejet efter køn, alder og uddannelsesniveau for at sikre repræsentativiten yderligere. I det følgende afsnit opridses hovedresultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen. Når danskerne tænker på Ringkøbing-Skjern Kommune er det ord i følgende kategorier, som er mest forekommende: Natur og miljø, geografi, generelle udsagn om kommunen fx hyggeligt eller kedeligt, udkantsdanmark og turisme. Hvor ordene i de tre første kategorier og den sidste primært opfattes positivt, opfattes udkantsdanmark i højere grad som negativt. I den nedenstående figur ses det fulde overblik over, hvad folk uden for Ringkøbing-Skjern Kommune associerer med kommunen, samt om det er positivt, negativt eller neutralt.

10 Associationerne omkring natur, miljø og geografi er i høj grad overensstemmende med de ord som kommunens borgere og virksomheder selv fremhæver (se evt. afsnit 2.1). Figur 3. Danskernes associationer med RKSK. Natur og miljø 47% 1 Geografi 22% 20% Helhedsvurdering 19% 9% 9% Udkantsdanmark 18% Turisme 21% 5% Sport 12% Beskæftigelse 8% 5% Politik Andet Hjemsted, familie og venner 5% TV Religion 2% Uddannelse 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Note: Udsagn vedrørende natur går især på, at der er en smuk natur som fx at det er tæt på havet. Geografi knytter sig til Ringkøbing-Skjerns placering geografisk, fx at det ligger i Jylland, eller det er tanker på et bestemt sted i kommunen. Borgernes helhedsvurdering dækker over generelle udsagn om kommunen og de mest brugte udsagn er: kedelig, landbrug, hyggelig, billigt og gammeldags. Udkantsdanmark indeholder udsagn der går på, at Ringkøbing-Skjern er udkantsdanmark, at det ligger langt væk og så videre. Figur 4. Mest brugte ord i helhedsvurderingen borgere i RKSK. Positiv Neutral Negativ Note: Figuren viser de mest brugte ord i helhedsvurderingen af RKSK. Figuren er opbygget således, at ordenes størrelse er afhængig af antallet af gange de er nævnt. Således er ordet større, jo flere gange det er blevet nævnt.

11 Hvis borgerne uden for kommunen præsenteres for en lang liste med ord, og bliver stillet den opgave, at de skal vælge de ord, der umiddelbart passer til RKSK, så er følgende ord de fem mest valgte: Udkant (44 pct.) Provinsiel (35 pct.) Smukt (27 pct.) Turistet (25 pct.) Gammeldags (23 pct.) Ordene udkant, smukt og turistet var også at finde på borgernes og virksomhedernes top fem. I det nedenstående ses det fulde overblik over, hvilke ord borgere og virksomheder i kommunen samt borgere uden for kommunen umiddelbart forbinder med RKSK: Figur 5. Hvilke ord forbinder du umiddelbart med RKSK? Andel af alle der fremhæver det pågældende ord. Sorteret efter største gennemsnit. 80% 7 70% 60% 50% 40% 30% 20% 27% 57% 55% 5 49% 47% 4 41% % 41% % 30% 29% 30% 25% 21% 21% 19% % 21% 1 12% 2 20% 17% 15% 12% 12% 9% 15% 1 0% Eksterne borgere Borgere i RKSK Virksomheder i RKSK Figur 6 (næste side) viser de største forskelle mellem de interne borgere og virksomheder, og de eksterne borgere. Som det ses er det specielt ordene; smukt, trygt og god værdi for pengene som de interne i højere grad forbinder med RKSK i forhold til de eksterne. Generelt mener de eksterne i højere grad at provinsiel er kendetegnende for RKSK i forhold til de interne.

12 Figur 6. Hvilke ord forbinder du umiddelbart med RKSK? Forskel mellem borgere/virksomheder i kommunen og borgere udenfor RKSK. Sorteret efter størst forskel (%-point) mellem de interne (borgere og virksomheder) og eksterne (borgere) 50% 4 40% 38% 30% 27% 20% 22% 18% 15% 1 9% 9% 9% 0% - -2% -2% - -20% -1 Forskel (i procent-point) Borgerne uden for kommunen er, ligesom borgere og virksomheder i kommunen, blevet bedt om at forholde sig til en række udsagn og vurdere, i hvilken grad de er kendetegnende for RKSK. I nedenstående figur ses begge gruppers vurdering, og det fremgår, at de to grupper er mere eller mindre enige på mange af udsagnene. De mest fremtrædende forskelle synes at være, at borgere i RKSK har tendens til i højere grad at mene, at udsagnene Har et pulserende byliv og Er tæt på familie og venner kendetegner RKSK. Omvendt synes der at være tendens til, at borgere uden for RKSK i højere grad synes, at udsagnene Har attrative boligpriser og Har god IT-infrastruktur kendetegner RKSK. Figur 7. I hvilken grad mener du, at følgende udsagn kendetegner RKSK? Enighed vurderet på en skala fra 1-100, hvor 100 er helt enig Eksterne borgere Borgere i RKSK

13 I figur 8 ses borgernes vurdering af, om RKSK er et attrativt sted at bo. Af figuren fremgår både vurderinger fra borgere, som bor i RKSK, samt den gruppe vi beskæftiger os med i dette afsnit nemlig borgere uden for RKSK. Det fremgår tydeligt, at borgerne som bor i RKSK synes, at RKSK er et noget mere attraktivt sted at bo, end borgerne som ikke bor i RKSK. Således er næsten to ud af tre borgere fra RKSK helt eller delvist enige i, at kommunen er et attraktivt sted at bo, mens det kun gør sig gældende for godt én ud af syv borgere uden for RKSK. Til gengæld er der også en relativt stor andel på mere end én ud af tre borgere uden for kommunen, som har svaret ved ikke. Der er tendens til, at borgere som bor i RKSK finder kommunen mere attraktiv jo ældre de er. Derudover er der også indikationer på, at børnefamilier finder RKSK mere attraktiv end familier, som ikke har hjemmeboende børn. Figur 8. Borgernes vurdering af, hvorvidt de er enige/uenige i, at RKSK er et attraktivt sted at bo. 100% 2% 90% 80% 21% 3 70% Ved ikke 60% 50% 40% 41% 15% 12% Helt uenig Delvist uenig Hverken enig eller uenig Delvist enig 30% 2 Helt enig 20% 25% 11% 0% Borgere i RKSK 2% Borgere uden for RKSK Blandt borgerne i RKSK, som har erklæret sig enige i, at RKSK er et attraktivt sted at bo fremhæves oftest ord som natur, trygt og muligheder som værende årsager hertil. Borgerne som omvendt har erklæret sig uenige fremhæver typisk ord som langt væk og mangel på arbejdspladser. Blandt borgere uden for RKSK, som har erklæret sig enige i, at RKSK er et attraktivt sted at bo fremhæves ord som natur, billigt og Vesterhavet, mens de uenige borgere oftest fremhæver langt væk og udkant. Den største barriere for at flytte til RKSK er i overvejende grad det faktum, at kommunen har en placering, som er langt væk fra venner og familie. Faktisk er lige knap halvdelen af de adspurgte enige heri. Derudover synes a) manglende jobs inden for det pågældende fag, b) at kommunen er langt væk fra attraktive jobs, c) manglende byliv og d) forventning om et lukket samfund også at have betydning om end i noget mindre grad end førstnævnte barriere.

14 OM OS Vi er et af Skandinaviens største konsulent- og analysefirmaer med kontorer i Danmark, Grønland, Norge, Storbritannien, Sverige, Tyskland, Vietnam og Østrig. Vi er en mangfoldig arbejdsplads med internationalt perspektiv og samarbejdspartnere i hele verden og beskæftiger mere end 150 fastansatte medarbejdere og 500 interviewere. Vi leverer skræddersyede undersøgelser, der sikrer et solidt grundlag for optimale beslutninger. Vores mål er altid at præsentere analyseresultater og yde rådgivning af højeste kvalitet. EPINION AARHUS NORDHAVNSGADE AARHUS C T: E: W: EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F 2200 KØBENHAVN N T: E: W: DANMARK GRØNLAND NORGE STORBRITANNIEN SVERIGE TYSKLAND VIETNAM ØSTRIG

Udviklingsstrategi for Ringkøbing Skjern Kommune. Borgerpanelsundersøgelse, juni 2014

Udviklingsstrategi for Ringkøbing Skjern Kommune. Borgerpanelsundersøgelse, juni 2014 Udviklingsstrategi for Ringkøbing Skjern Kommune Borgerpanelsundersøgelse, juni 2014 Borgernes positive associationer til Ringkøbing-Skjern Kommune Nedenfor er angivet tendenser til, hvad de adspurgte

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Borgere og IT. Metodenotat/rapport. Grønlands Selvstyre. Digitaliseringsstyrelsen. 29. juli 2016

Borgere og IT. Metodenotat/rapport. Grønlands Selvstyre. Digitaliseringsstyrelsen. 29. juli 2016 Borgere og IT Grønlands Selvstyre Digitaliseringsstyrelsen Metodenotat/rapport 29. juli 2016 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2 2.

Læs mere

Bosætningsanalyse. Esbjerg Kommune. Rapport. Juni 2014

Bosætningsanalyse. Esbjerg Kommune. Rapport. Juni 2014 Bosætningsanalyse Esbjerg Kommune Rapport Juni 2014 Indledning Introduktion til rapporten Esbjerg Kommune ønsker viden om, hvordan forskellige målgrupper opfatter kommunen. Det skal styrke Esbjerg Kommune

Læs mere

Undersøgelse af Køge Kommunes kommunikation

Undersøgelse af Køge Kommunes kommunikation Undersøgelse af Køge Kommunes kommunikation Køge Kommune 15/08/2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2 2. OPSUMMERING 3 3. METODE

Læs mere

Skive Kommune Landdistriktsundersøgelsen

Skive Kommune Landdistriktsundersøgelsen Skive Kommune Landdistriktsundersøgelsen Potentialer for tiltrækning og fastholdelse af borgere 2 3 4 Grundlæggende analysespørgsmål Hvad får folk til at flytte på landet? Hvad får folk til at blive boende

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

BILLUND KOMMUNE ANALYSE AF DAGINSTITUTIONERS SOCIALE PROFIL

BILLUND KOMMUNE ANALYSE AF DAGINSTITUTIONERS SOCIALE PROFIL BILLUND KOMMUNE ANALYSE AF DAGINSTITUTIONERS SOCIALE PROFIL RAPPORT VERSION 1.0 JULI 2016 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Metode og fremgangsmåde... 4 2.1 Udregning af den sociale profil score... 4 2.2 Aggregering

Læs mere

Områdeudvikling i Sønderborg Kommune Augustenborg & Broager

Områdeudvikling i Sønderborg Kommune Augustenborg & Broager 2017 Områdeudvikling i Sønderborg Kommune Augustenborg & Broager SØNDERBORG KOMMUNE RAPPORT OM AUGUSTENBORG OG BROAGER PROMONITOR Info@promonitor.dk Indhold Rapport om Augustenborg & Broager. Side 1 Indledning...

Læs mere

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent Rapport Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus September 2009 0Capacent Kort om undersøgelserne Etablering af færgeforbindelse Benyttelse af færgeforbindelse Styrkelse af Mols? Prioritering

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Meningsmåling vedr. offentlig produktion i forbindelse med erhvervsuddannelser

Meningsmåling vedr. offentlig produktion i forbindelse med erhvervsuddannelser Meningsmåling vedr. offentlig produktion i forbindelse med erhvervsuddannelser LO har bedt om at få målt befolkningens holdning til reel produktion i det offentlige i form af praktikpladscentre som alternativ

Læs mere

Trængsel gør det svært at være pendler

Trængsel gør det svært at være pendler Af seniorchefkonsulent Annette Christensen, anch@di.dk Juni 2017 Trængsel gør det svært at være pendler Mere end hver tredje pendler oplever dagligt trængsel og forsinkelser, viser ny undersøgelse. Den

Læs mere

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 Randers Kommune Temamøde byrådet d. 25. oktober 2012 Negativ vækst Vækst i tilflytning Positiv vækst Gevinstkommuner Udviklingskommuner Herning Viborg Kolding Odense Esbjerg Vesthimmerlands

Læs mere

AABENRAA KOMMUNE. IMAGEANALYSE Aabenraa Kommune Rapport Januar 2014

AABENRAA KOMMUNE. IMAGEANALYSE Aabenraa Kommune Rapport Januar 2014 AABENRAA KOMMUNE IMAGEANALYSE Aabenraa Kommune Rapport Januar 2014 AABENRAA KOMMUNE 1. Indledning 2. Sammenfatning 3. Borgere i Aabenraa Kommune 4. Borgere i Region Syddanmark 5. Studerende i Odense og

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Uddannelsesmobilitet. Region Hovedstaden. Maj 2015 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN

Uddannelsesmobilitet. Region Hovedstaden. Maj 2015 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN Uddannelsesmobilitet Region Hovedstaden Maj 2015 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 1.1 1.2 1.3 Formål 3 Data og metode 3 Læsevejledning

Læs mere

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer og muligheder v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer i et overordnet perspektiv Danmark er præget af følgende udfordringer: Arbejdslivet Demografisk

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012

FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012 FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012 AGENDA 1 2 BAGGRUND OG FORMÅL HVEM ER FREMTIDENS BYGDETURISTER? 3 HVAD ØNSKER FREMTIDENS BYGDETURISTER? 4

Læs mere

LÆRERUDDANNEDES MOBILITET PÅ ARBEJDSMARKEDET - Konklusionshæfte

LÆRERUDDANNEDES MOBILITET PÅ ARBEJDSMARKEDET - Konklusionshæfte LÆRERUDDANNEDES MOBILITET PÅ ARBEJDSMARKEDET - Konklusionshæfte Januar 2017 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN 1. INDLEDNING Epinion har i samarbejde med Undervisningsministeriet

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Introduktion for byrådet

Introduktion for byrådet Introduktion for byrådet Slagelse, 13. Januar 2014 En vision bliver til En politisk skabende 1-årig proces Grundig analyse af Slagelse Kommunes udfordringer og styrker Slagelse Kommune Vision Et enigt

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Befolkningen støtter op om udrulning af digitale løsninger i det offentlige Der

Læs mere

1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK. Krig, fred og kærlighed. Drømmen om

1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK. Krig, fred og kærlighed. Drømmen om 1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK Krig, fred og kærlighed Vi er Skanderborg Kommune ligger i et geografisk og historisk smørhul. Her kan du bo 15 minutter fra Aarhus, midt i naturen og være en del af de

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Analyse: Afdækning af Rebild kommunes erhvervslivs temperatur, ønsker og behov mod det mål at sikre de bedst mulige rammer for etablering og udvikling. Baggrund

Læs mere

Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima

Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima Af konsulent Thorbjørn Baum, thob@di.dk September 2017 Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima De danske virksomheder er mange steder godt tilfredse med erhvervsklimaet. Og virksomheder i kommuner

Læs mere

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Aktiv i IDA En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Ingeniørforeningen 2012 Aktiv i IDA 2 Hovedresultater Formålet med undersøgelsen er at få viden, der kan styrke arbejdet med at fastholde nuværende

Læs mere

Landdistrikterne i fremtiden. Marianne Levinsen Forskningschef

Landdistrikterne i fremtiden. Marianne Levinsen Forskningschef Landdistrikterne i fremtiden Marianne Levinsen Forskningschef Privat forbrug 1846-2004 i Danmark Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857 1868 1879 1890 1901 1912 1923 1934 1945

Læs mere

Essensen i visionen. Vedtaget i Byrådet den 26. april 2011

Essensen i visionen. Vedtaget i Byrådet den 26. april 2011 Essensen i visionen Vi vil styrke erhvervsudviklingen og skabe vækst i kommunen ved at satse på innovation og samarbejde mellem virksomheder og uddannelser. Ved at udvikle nye uddannelsesmiljøer og udnytte

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune Landdistriktspolitik 2007-2013 for Lemvig Kommune Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Side 1 af 8 1. Indledning 2. Tidshorisont Det er af stor værdi for Lemvig Kommune, at man i kommunen har landdistrikter

Læs mere

THE TALL SHIPS RACES 2013

THE TALL SHIPS RACES 2013 THE TALL SHIPS RACES 2013 RAPPORT GÆSTEANALYSE JULI 2013 Indhold INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 3 HVORDAN BESØGES BEGIVENHEDEN? Side 9 4 HVAD SYNES DE OM

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Nærværende præsentation indeholder resultater for undersøgelsen om potentialet og barriererne for privat elbilisme

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003 Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer Maj 2003 Indhold Side 1. Indledning og sammenfatning af analyseresultater... 1 2. Ferievalget at blive i Danmark eller rejse ud... 4 3. Ferieplanlægning

Læs mere

Befolkningsundersøgelse om globalisering 2009

Befolkningsundersøgelse om globalisering 2009 Befolkningsundersøgelse om globalisering 2009 Indledning På vegne af Dansk Erhverv har Capacent Epinion i marts 2009 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om danskernes globaliseringsparathed. Emnet er

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 1: Langsigtede udviklingstræk fra industri til service og fra land til by Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere

HVAD GØR EN BY ATTRAKTIV AT LEVE I? BORGERUNDERSØGELSE I SYV DANSKE BYER

HVAD GØR EN BY ATTRAKTIV AT LEVE I? BORGERUNDERSØGELSE I SYV DANSKE BYER HVAD GØR EN BY ATTRAKTIV AT LEVE I? BORGERUNDERSØGELSE I SYV DANSKE BYER INDHOLD INTRODUKTION Metode, undersøgelsens spørgsmål og baggrundsvariable RESULTATER PÅ TVÆRS AF SYV BYER Største gaps, borgernes

Læs mere

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Odder Parkhotel, den 12. januar 2015 Velkomst Velkommen til nytårskur. Det er dejligt at se den store opbakning til den traditionsrige nytårskur i Odder

Læs mere

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY.

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey: Virksomhedernes adgang til finansiering FSR danske revisorer har spurgt godt 400 medlemmer, hvilke barrierer de oplever,

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner

Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner Side 1 af 10 Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner Metode Spørgeskemaundersøgelse blandt 510 respondenter som: - er bosiddende i Favrskov, Norddjurs,

Læs mere

TILFLYTTERANALYSEN 2016

TILFLYTTERANALYSEN 2016 Sagsnr. 00.13.02-P05-1-15 Sagsbehandler Anette Olsen TILFLYTTERANALYSEN 2016 18.07.2016 FAKTA OM TILFLYTTERNE FRA TILFLYTTERANALYSEN - 34 % af tilflytterne har tidligere boet i Hedensted Kommune. - 29

Læs mere

LANDDISTRIKTS POLITIK

LANDDISTRIKTS POLITIK LANDDISTRIKTS POLITIK 2016-2018 Forord Vi ønsker at skabe mere dynamik, vækst og udvikling i vores landdistrikter i Randers Kommune. Her ligger mere end 80 landsbyer hver med sin særlige identitet, sine

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

LEGOLAND Billund Resort. August 2015

LEGOLAND Billund Resort. August 2015 LEGOLAND Billund Resort August 2015 INDHOLD BAGGRUD OG FORMÅL KONKLUSIONER PROFIL PÅ RESPONDENTERNE LLBR KAMPAGNE LLBR ANBEFALING OG TILFREDSHED BOOKING OG BESLUTNINGSFLOW BE HAPPY PASS APPENDIKS SIDE

Læs mere

Landdistriktspolitik og handlingsplan Indledning

Landdistriktspolitik og handlingsplan Indledning Landdistriktspolitik 2015-2018 og handlingsplan 2017-2018 Indledning Ringkøbing- Skjern Kommunes vision Naturens rige er udtryk for at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

DI Topmødet 2011 Analyse. Business. Mange danskere foretrækker danske kolleger og chefer. Open. for

DI Topmødet 2011 Analyse. Business. Mange danskere foretrækker danske kolleger og chefer. Open. for pen for Bus DI Topmødet 11 Analyse Mange danskere foretrækker danske kolleger og Open for Business Mange danskere foretrækker danske kolleger og Ny DI-spørgeundersøgelse af danskernes holdning til udenlandsk

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Bosætningsstrategi 2015-2020. Vedtaget af Byrådet 26. februar 2015

Bosætningsstrategi 2015-2020. Vedtaget af Byrådet 26. februar 2015 Bosætningsstrategi 2015-2020 Vedtaget af Byrådet 26. februar 2015 Bosætningsstrategi for Lolland Kommune - Tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af borgere 2015-2020 1. Indholdsfortegnelse 2. Baggrund...

Læs mere

Virksomhederne efterlyser en bedre infrastruktur

Virksomhederne efterlyser en bedre infrastruktur DI Den 8. august 016 ANCH Virksomhederne efterlyser en bedre infrastruktur Mere end hver tredje virksomhed mener, at infrastruktur og transport er et område, som kommunerne skal prioritere. Det er især

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd

Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd Anna Leclercq Vrang, konsulent anlv@di.dk, 3377 3631 NOVEMBER 2016 Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd Danske virksomheders aktiviteter rækker langt ud over Danmarks grænser.

Læs mere

Denmark s politically independent think tank

Denmark s politically independent think tank Industrien til debat Peter Mogensen, direktør Denmark s politically independent think tank Danmarks uafhængige tænketank 1 2 Krakas konferenceoplæg Kraka er blevet bedt om at udarbejde et konferenceoplæg

Læs mere

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition Vi ønsker mangfoldighed og sammenhæng nær & DYNAMISK Derfor vil vi styrke og udbygge kommunen, så hvert område bruger sin egenart og sine specielle kvaliteter

Læs mere

Virksomhederne er klar til at udnytte globaliseringens muligheder

Virksomhederne er klar til at udnytte globaliseringens muligheder Klaus Rasmussen, chefanalytiker, kr@di.dk, 3377 3908 Kasper Hahn-Pedersen, konsulent, khpe@di.dk, 3377 3432 SEPTEMBER 2017 Virksomhederne er klar til at udnytte globaliseringens muligheder Langt de fleste

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI Bosætningsanalyse Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI 1 Formål og datagrundlag Formålet med undersøgelsen er at besvare

Læs mere

DANMARK RANGERER LAVT I KAMPEN OM VERDENS KLOGE HOVEDER

DANMARK RANGERER LAVT I KAMPEN OM VERDENS KLOGE HOVEDER November 2016 DANMARK RANGERER LAVT I KAMPEN OM VERDENS KLOGE HOVEDER Seks ud af ti unge fra udlandet har en positiv opfattelse af Danmark. Alligevel er det de færreste, der har lyst til at bo og arbejde

Læs mere

Undersøgelse om konkurrenceudsættelse

Undersøgelse om konkurrenceudsættelse Sagsnr. 17-212 Ref. LSH/EDO Den 3.februar 2017 Undersøgelse om konkurrenceudsættelse Undersøgelsen er gennemført af Epinion for LO blandt 2.559 respondenter, der udgør et repræsentativt udsnit af hele

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder DR Nyheders analyseafdeling har i perioden 29. oktober 2012 til 4. november 2012 gennemført

Læs mere

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben Brandingstrategi Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011 Udarbejdet af: Udviklingsstaben Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Vækstbarometer. Transport. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Transport. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Transport Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. 2/3

Læs mere

Arbejdspladstyverier. Rapport

Arbejdspladstyverier. Rapport Arbejdspladstyverier Rapport Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Resultater 3. Bivariate sammenhænge 4. De underliggende holdningsdimensioner 5. Multivariate analyser 2 Arbejdspladstyverier Om undersøgelsen

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Tilfredse ældre. Raske ældre har højere livskvalitet

Tilfredse ældre. Raske ældre har højere livskvalitet Tilfredse ældre Danskerne på 65 år og derover har en højere oplevet livskvalitet end resten af befolkningen. Særligt ældre med børn og et godt helbred er tilfredse med deres tilværelse. Ældre på 65 år

Læs mere

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU Marts, 2012 FSR survey marts 2012 SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes

Læs mere

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med Markedsanalyse 9. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Langt flere danskere købere oftere økologi Siden 2013 har Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Skive Storkommune Borgerundersøgelse

Skive Storkommune Borgerundersøgelse Skive Storkommune Juni 2006 Rapporten er udarbejdet af Rambøll Management Indholdsfortegnelse 1. Undersøgelsens hovedresultater 1 1.1 Formål og metode 2 2. Skiveegnen i dag 3 3. Visioner for Skiveegnen

Læs mere

2016 KONJUNKTUR ANALYSE

2016 KONJUNKTUR ANALYSE 2016 KONJUNKTUR ANALYSE INDHOLD INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURINDEKS... 4 LÆSEVEJLEDNING... 4 RESULTATET AF KONJUNKTURINDEKS ANALYSEN... 5 KONJUNKTURKORT... 6 KONJUNKTURSITUATIONEN I

Læs mere

ERHVERVSLIVETS FORVENTNINGER PÅ LOLLAND- FALSTER 2016

ERHVERVSLIVETS FORVENTNINGER PÅ LOLLAND- FALSTER 2016 ERHVERVSLIVETS FORVENTNINGER PÅ LOLLAND- FALSTER 2016 2 INDHOLD INDLEDNING 3 HOVEDKONKLUSIONER 3 KONJUNKTURINDEKS 4 LÆSEVEJLEDNING 4 RESULTAT AF KONJUNKTURINDEKS ANALYSE 5 KONJUNKTURKORT 6 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION

Læs mere

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 Indhold MEDLEMSTILFREDSHED... 4 TILFREDSHED M. ORGANISATIONEN... 5 Tilfredshedsperformance... 5 PRIORITERINGSKORT... 6 Det prioriterer medlemmerne... 6 TILFREDSHED M. YDELSER...

Læs mere

BØRKOP - BYPROFIL. En ung by, en tilflytterby, et stort økonomisk potentiale til lokal udvikling, hvis man kan få borgerne engageret.

BØRKOP - BYPROFIL. En ung by, en tilflytterby, et stort økonomisk potentiale til lokal udvikling, hvis man kan få borgerne engageret. BØRKOP - PROFIL BØRKOP - BYPROFIL En ung by, en tilflytterby, et stort økonomisk potentiale til lokal udvikling, hvis man kan få borgerne engageret. Børkop er en pendlerby, velplaceret i forhold til arbejdspladser

Læs mere

Sammen om nødvendige forandringer. Dialogmøde om forslag til ny udviklingsstrategi 1. oktober 2014

Sammen om nødvendige forandringer. Dialogmøde om forslag til ny udviklingsstrategi 1. oktober 2014 Sammen om nødvendige forandringer Dialogmøde om forslag til ny udviklingsstrategi 1. oktober 2014 Program 18.30 Velkommen 18.40 Boligmarkedet uden for de større byer - yderområdernes udfordringer Thorkild

Læs mere

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Jeg lærer mere, hvis der er en god stemning i klassen Ni ud af ti elever i folkeskolens udskoling er enige i, at de lærer mere, hvis

Læs mere

Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus

Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus Syddjurs Kommune, Region Midtjylland, Århus Kommune, Visit Århus og Århus Cityforening Rapport Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Fremtidens bosætningsmønstre og Kalundborg kommune. Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker

Fremtidens bosætningsmønstre og Kalundborg kommune. Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Fremtidens bosætningsmønstre og Kalundborg kommune Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) Mængdeindeks 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

BEDSTE BUSSELSKAB METODENOTAT 1. SEPTEMBER 2015 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN

BEDSTE BUSSELSKAB METODENOTAT 1. SEPTEMBER 2015 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN BEDSTE BUSSELSKAB Statens MIDTTRAFIK Vegvesen METODENOTAT 2016 1. SEPTEMBER 2015 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN Dette notat beskriver de metodiske overvejelser og

Læs mere

Bosætning og fastholdelse i Jammerbugt kommune. Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker

Bosætning og fastholdelse i Jammerbugt kommune. Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Bosætning og fastholdelse i Jammerbugt kommune Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) Mængdeindeks 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846

Læs mere