Interessentanalyse og danskernes syn på Ringkøbing-Skjern Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Interessentanalyse og danskernes syn på Ringkøbing-Skjern Kommune"

Transkript

1 Interessentanalyse og danskernes syn på Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Realdania Baggrundsrapport til Udviklingsstrategi 2030 August 2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2 2. INTERESSENTANALYSE Borgeres og virksomheders opfattelse, behov og ønsker Følgegruppeworkshop borgere og andre kommunale nøglepersoner Fællesværdier og kulturfortælling Udviklingsscenarier år DANSKERNES SYN PÅ RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE 8 1

3 1. INDLEDNING Dette arbejdsdokument indgår i analysefasen i forbindelse med udarbejdelsen af Udviklingsstrategi 2030 for Ringkøbing-Skjern Kommune (RKSK). Dokumentet indeholder en opsummering af resultaterne fra interessentanalysen samt analysen af danskernes syn på Ringkøbing-Skjern Kommune. 2. INTERESSENTANALYSE Interessentanalysen bygger på følgende tre datakilder: Spørgeskemaundersøgelse med RKSK s borgerpanel, hvori der er indsamlet 1015 besvarelser Spørgeskemaundersøgelse med RKSK s virksomhedspanel, hvori der er indsamlet 78 besvarelser 2 følgegruppeworkshops med borgere og andre kommunale nøglepersoner I det følgende afsnit opridses først hovedresultaterne fra de to spørgeskemaundersøgelser, og herefter følgegruppeworkshoppens indhold og output. 2.1 BORGERES OG VIRKSOMHEDERS OPFATTELSE, BEHOV OG ØNSKER Når borgerne i RKSK tænker på Ringkøbing-Skjern Kommune som et sted at bo og leve er det ord i kategorierne natur og miljø, generelle udsagn om kommunen, kommunale services, beskæftiglse og sport og kultur, som er mest forekommende. Hvor natur og miljø, generelle udsagn om kommunen samt om sport og kultur i overvejende grad opfattes positivt, er opfattes ordene omkring de kommunale services og beskæftigelse noget mere blandet. I den nedenstående figur ses det fulde overblik over, hvad folk i RKSK associerer med kommunen, samt om det opfattes positivt negativt eller neutralt.

4 Figur 1. Associationsanalyse borgere i RKSK. Natur og miljø 48% 1 12% Helhedsvurdering 4 5% 7% Kommunale services Beskæftigelse Sport og kultur 7% 15% 15% 9% Andet 7% 5% Politik Infrastruktur Geografi og størrelse Handel og indkøb 9% 9% 7% Fokus på de store byer Udkantsdanmark Vindenergi og grønt energi Turisme Uddannelse Hjemsted, familie og venner Bolig Faldende befolkningstal 7% Religion 1% N = % 20% 40% 60% 80% Positiv Neutral Negativ Note: Udsagn vedrørende natur går især på, at der er en smuk natur som fx at det er tæt på havet, fjorden eller generelt har en flot natur. Borgernes helhedsvurdering dækker over generelle udsagn om kommunen og de typiske udsagn er: nærhed, tryghed, sammenhold, hyggelig, trygt, ro og plads. Geografi knytter sig til Ringkøbing-Skjerns placering geografisk, fx at det ligger i Jylland, eller det er tanker på et bestemt sted i kommunen. Kommunale services dækker fx over ældreplejen, skatteniveauet, børnepasningen, den offentlige transport i kommunen etc. Politik dækker over politiske beslutninger og specielt sammensætningen og magtkampen mellem de større byer i kommunen. Fokus på de store byer dækker over at de mindre landbyer nedprioriteres til fordel for de større byer (Ringkøbing og Skjern) i kommunen. For at beskrive borgernes helhedsvurdering af kommunen, opsummerer figur 2 de mest brugte ord i helhedsvurderingen af kommunen. Jo større et ord er, desto flere har associeret dette ord med RKSK. Den typiske tendens er positive ord såsom: tryghed, sammenhold, nærhed, plads, fred, hyggeligt og ro.

5 Figur 2. Mest brugte ord i helhedsvurderingen borgere i RKSK. Note: Figuren viser de mest brugte ord i helhedsvurderingen af RKSK. Figuren er opbygget således, at ordenes størrelse er afhængig af antallet af gange de er nævnt. Således er ordet større, jo flere gange det er blevet nævnt. Når borgere og virksomheder præsenteres for en lang liste med ord, og bliver stillet den opgave, at de skal vælge de ord, der umiddelbart passer til RKSK, så er følgende ord de fem mest valgte: Borgere Smukt (74 pct.) Trygt (55 pct.) Udkant (53 pct.) Turistet (47 pct.) God værdi for pengene (36 pct.) Virksomheder Smukt (57 pct.) Trygt (49 pct.) Udkant (41 pct.) God værdi for pengene (41 pct.) Traditionel (26 pct.) Borgere og virksomheder er i overvejende grad enige om, hvilke ord der passer til RKSK med undtagelse af ordene turistet og traditionel. Både borger- og virksomhedsgruppen har dog de to ord ret højt på deres liste, så denne uoverensstemmelse er ikke udtryk for, at borgerne eksempelvis ikke forbinder RKSK med ordet traditionel. I afsnit 3 præsenteres de fem mest valgte ord blandt borgere uden for RKSK. Hvis borgerne skal vurdere en række udsagn med hensyn, hvad der kendetegner Ringkøbing-Skjern Kommune, så er det især følgende udsagn som vurderes højt (Vurderingen er lavet som enighed i, at udsagnet kendetegner RKSK på en skala fra hvor 100 er helt enig):

6 Har en placering tæt ved attraktiv natur (83) Er roligt og fredeligt (78) Er trygt for børn (76) De udsagn som omvendt vurderes lavest er: Har et pulserende byliv (40) Har gode job/karrieremuligheder (45) Har god IT-infrastruktur (45) Borgere og virksomheder også blevet bedt om at give deres mest positive og optimistiske bud på, hvordan RKSK ser ud i år I nedenstående tabel ses udvalgte temaer og sætninger, som går igen i borgernes besvarelser. Tabel 1. Opsummering af borgere og virksomheders mest positive og optimistiske bud på, hvordan RKSK ser ud i Udvalgte temaer og sætninger. Turisme Arbejdspladser Vækst Nettotilflytning Infrastruktur Satsning på natur, cykling, bådfart på fjorden mv Turisterhvervet driver vestkysten med følgeindistrier Turisternes penge skaber arbejdspladser Satsning på produktionsindustri samt uddannelse inden for samme område Satsning på de industrier vi har arbejdskraft til, fx mejeri- og vindsektor Det nye sygehus i Gødstrup trækker medarbejdere og arbejdsppladser til Kommune og erhvervsliv har udviklet et samarbejde de ser hele verden som deres marked og ønsker at udvikle sig Kommunen har nedsat en task-force, der rykker ud, når nye eller eksisterende virksomheder tilkendegiver, at de har planer om vækst. Task-forcen hjælper dem med at forfølge mål Flere er flyttet vestpå fra de større byer pga. flexboliger, naturen og bedre infrastruktur Befolkningstilvækst grundet markedsføring på anderledes værdier end de traditionelle Kommunen har udviklet en forståelse af, hvad der kan gøre kommunen særligt attraktiv at bo og leve i, således at ambitiøse unge der rejser væk for at uddanne sig, finder det attraktivt at vende tilbage Motorvej, der er godt forbundet med resten af Danmark Virksomhederne er særskilt blevet spurgt til deres syn på medarbejdere og erhverv i RKSK, og når de skal pege på, hvad der adskiller medarbejdere, som bor og lever i RKSK fra andre medarbejdere, så fremhæver de særligt følgende: Loyale Pålidelige Selvstændige Ansvarsbevidste/samvittighedsfulde Stabile Sjældent syge Fleksible

7 Når de skal vurdere, hvad der adskiller det at drive virksomhed i RKSK fra det at drive virksomhed i andre dele af landet fremhæver de særligt følgende: Stabile og dygtige medarbejdere Hurtigere sagsbehandling Mange jobs inden for turisme- og servicesektoren Færre kunder Manglende kvalificeret arbejdskraft Dårlig infrastruktur Betragtes som udkantsområde Der synes altså både at være positive og negative sider ved at drive virksomhed i RKSK. Specielt medarbejdernes stabilitet, jobmulighederne indenfor bestemte sektorer og sagsbehandlingen er styrkerne i kommunen mens infrastrukturen, manglende kvalificeret arbejdskraft samt kundegrundlaget er svaghederne. 2.2 FØLGEGRUPPEWORKSHOP BORGERE OG ANDRE KOMMUNALE NØGLEPERSONER De to følgegruppeworkshops blev afholdt d. 28. maj og d. 26. juni på rådhuset i Ringkøbing. Begge workshops havde en varighed på 2,5 time. I alt 16 personer deltog på den første workshop, mens der var 10 deltagende på den anden. Der var bred repræsentation af både borgere og nøglepersoner med relation til erhverv, kultur, landistrikt, fritid mv. Begge workshops blev gennemført sammen med firmaet 2+1, som udarbejder kulturfortællingen. På den første workshop blev der gennemført to øvelser, hvoraf den ene havde fokus på Ringkøbing- Skjern Kommunes fællesværdier og kulturfortælling, mens den anden havde fokus på udviklingsscenarier frem mod år For nærmere beskrivelse af de gennemførte øvelser henvises til den udarbejdede drejebog for workshoppen, som findes i et særskilt dokument. På den anden workshop blev der gennemført en kvalitetssikring af det foreløbige arbejde med udviklingsstrategien samt arbejdet videre med fællesværdierne og kulturfortællingen Fællesværdier og kulturfortælling På den første workshop skulle deltagerne først overveje, hvilke værdier: a) der bedst karakteriserer RKSK i dag, b) der passer dårligst til RKSK i dag og c) RKSK skal stå for i fremtiden. Deltagerne havde naturligvis forskellige opfattelser og holdninger, men de var ikke mere forskellige, end at der ofte var gengangere og enighed omkring, hvorfor værdierne passer/ikke passer.

8 Følgende værdier var de fem mest fremhævede: Værdier som passer bedst til RKSK i dag Værdier som passer dårligst til RKSK i dag Værdier som skal karakterisere RKSK i fremtiden Smukt Lukket Nytænkende Engageret Kedelig Erhvervsorienteret Tryghed Hurtig Fællesskab Autentisk Gammeldags Kvalitet Fællesskab Samarbejdende Alt er muligt Note: Værdierne er ikke oplistet i prioriteret rækkefølge. Herefter lød opgaven, at deltagerne i grupper skulle forsøge at formulere sætninger med de udvalgte værdier. Grupperne gik forskelligt til opgaven. Nogle var hurtige til at få formuleret sætninger, mens andre havde behov for først at gruppere de fremhævede værdier, samt at få uddybet, hvad der egentlig menes med dem i relation til RKSK. Nedenstående er et udvalg af de mest fuldente sætninger, som blev formuleret under seancen.: Frihed er for os en livsstil, der får tingene til at lykkedes og skaber fællesskab Vi behøver tryghed i alle aldersgrupper for at trives, og det har vi her i RKSK Natur og produktion skal følges ad Det vilde vestjylland her kan og må du selv Bæredygtighed gennem ansvar og fællesskab vindmøller, biogas, naturværdier. Tilgængelige fødevarer mv. RKSK tager ansvar både for hinanden og naturen Vi har kræfterne naturkræfter og alle slags flot natur i kombination med produktion og samtidig er vi karakteriseret ved at være energiske og engagerede Nogle sætninger indeholder de udvalgte værdier direkte (market med fed i ovenstående), mens andre fungerer mere inddirekte som beskrivelser af eller eksempler på værdierne. Der skal på baggrund af projektets analyser skrives en samlende fortælling om området. På baggrund af arbejdet på den første workshop havde 2+1 udarbejdet to forslag til kulturfortællingen, som blev drøftet og udviklet under den anden workshop. Indtil videre kan følgende temaer skitseres for kernefortællingen; stort fokus på frivillighed og lokalt fællesskab, iværksætteri og drive, autenticitet, kvalitet og nytænkende Udviklingsscenarier år 2030 På den første workshop skulle deltagerne også forsøge at se ud i fremtiden; Hvordan ser RKSK ud i 2030? Hvilke udfordringer er imødekommet? Hvilke stedbundne potentialer er udnyttet? Tre temaer var udvalgt: Bosætning, Erhverv og arbejdspladser og Byer og landdistrikter. I det nedenstående findes en opsummering af hovedpointerne fra de tre temaer. Bosætning Hvem flytter til? Højtuddannede, personer med små børn, folk der gerne pendler, aktive mennesker Det er vigtigt også at have fokus på fastholdelse

9 Hvordan bor vi? Forskellige nye boformer, fx i kollektiver og i mindre grad i stor-parceller. Vi holder fast i nedrivningspuljen, fordi der løbende er behov for nedrivning af huse i området Erhverv og arbejdspladser Hvor arbejder man? Turisme, fødevarer, landbrug. Derudover vil off-shore og andre nye erhvervsmuligheder opstå bl.a. pga. nye digitale muligheder (fx nye industriarbejdspladser) Hvad er anderledes i 2030: Indistriarbejdspladser bliver større Det er muligt at nå arbejdspladser længere væk pga. digitale muligheder og transportmuligheder Centralisering af offentlige arbejdspladser Vores centerbyer er truede af afbefolkning og faldende handelsliv Ønske: Vi skal have koblet mere uddannelses op på vores erhvervsmøssige styrkepositioner Byer og landdistrikter Vi får færre landsbyer, og dem der er tilbage blomstrer og er prøget af engagement Landsbyerne har forskellige profiler og det er etableringen af profilen, der er med til at sikre overlevelse Centerbyerne har organiseret sig og fundet sit potentiale Nogle landsbyer vil vøre bosætningsbyer uden funktioner udover, at man kan bo Der er sket et generationsskifte i det frivillige arbejde fokus på både unge og tilflyttere Gevinsttilflyttere er integreret og inddraget i det frivillige arbejde I 2030 kan vi sondre mellem tre typer af bosætningsområder: Centerbyer (alle funktioner og fuld service), landsbyer (begrænsede funktioner og service), og bosætningssteder i det åbne land (ingen funktioner eller service) 3. DANSKERNES SYN PÅ RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Analysen af danskernes syn på på Ringkøbing-Skjern Kommune bygger på en spørgeskemaundersøgelse med et repræsentativt udsnit på i alt 1000 borgere, som ikke bor i Ringkøbing-Skjern Kommune. Data er vejet efter køn, alder og uddannelsesniveau for at sikre repræsentativiten yderligere. I det følgende afsnit opridses hovedresultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen. Når danskerne tænker på Ringkøbing-Skjern Kommune er det ord i følgende kategorier, som er mest forekommende: Natur og miljø, geografi, generelle udsagn om kommunen fx hyggeligt eller kedeligt, udkantsdanmark og turisme. Hvor ordene i de tre første kategorier og den sidste primært opfattes positivt, opfattes udkantsdanmark i højere grad som negativt. I den nedenstående figur ses det fulde overblik over, hvad folk uden for Ringkøbing-Skjern Kommune associerer med kommunen, samt om det er positivt, negativt eller neutralt.

10 Associationerne omkring natur, miljø og geografi er i høj grad overensstemmende med de ord som kommunens borgere og virksomheder selv fremhæver (se evt. afsnit 2.1). Figur 3. Danskernes associationer med RKSK. Natur og miljø 47% 1 Geografi 22% 20% Helhedsvurdering 19% 9% 9% Udkantsdanmark 18% Turisme 21% 5% Sport 12% Beskæftigelse 8% 5% Politik Andet Hjemsted, familie og venner 5% TV Religion 2% Uddannelse 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Note: Udsagn vedrørende natur går især på, at der er en smuk natur som fx at det er tæt på havet. Geografi knytter sig til Ringkøbing-Skjerns placering geografisk, fx at det ligger i Jylland, eller det er tanker på et bestemt sted i kommunen. Borgernes helhedsvurdering dækker over generelle udsagn om kommunen og de mest brugte udsagn er: kedelig, landbrug, hyggelig, billigt og gammeldags. Udkantsdanmark indeholder udsagn der går på, at Ringkøbing-Skjern er udkantsdanmark, at det ligger langt væk og så videre. Figur 4. Mest brugte ord i helhedsvurderingen borgere i RKSK. Positiv Neutral Negativ Note: Figuren viser de mest brugte ord i helhedsvurderingen af RKSK. Figuren er opbygget således, at ordenes størrelse er afhængig af antallet af gange de er nævnt. Således er ordet større, jo flere gange det er blevet nævnt.

11 Hvis borgerne uden for kommunen præsenteres for en lang liste med ord, og bliver stillet den opgave, at de skal vælge de ord, der umiddelbart passer til RKSK, så er følgende ord de fem mest valgte: Udkant (44 pct.) Provinsiel (35 pct.) Smukt (27 pct.) Turistet (25 pct.) Gammeldags (23 pct.) Ordene udkant, smukt og turistet var også at finde på borgernes og virksomhedernes top fem. I det nedenstående ses det fulde overblik over, hvilke ord borgere og virksomheder i kommunen samt borgere uden for kommunen umiddelbart forbinder med RKSK: Figur 5. Hvilke ord forbinder du umiddelbart med RKSK? Andel af alle der fremhæver det pågældende ord. Sorteret efter største gennemsnit. 80% 7 70% 60% 50% 40% 30% 20% 27% 57% 55% 5 49% 47% 4 41% % 41% % 30% 29% 30% 25% 21% 21% 19% % 21% 1 12% 2 20% 17% 15% 12% 12% 9% 15% 1 0% Eksterne borgere Borgere i RKSK Virksomheder i RKSK Figur 6 (næste side) viser de største forskelle mellem de interne borgere og virksomheder, og de eksterne borgere. Som det ses er det specielt ordene; smukt, trygt og god værdi for pengene som de interne i højere grad forbinder med RKSK i forhold til de eksterne. Generelt mener de eksterne i højere grad at provinsiel er kendetegnende for RKSK i forhold til de interne.

12 Figur 6. Hvilke ord forbinder du umiddelbart med RKSK? Forskel mellem borgere/virksomheder i kommunen og borgere udenfor RKSK. Sorteret efter størst forskel (%-point) mellem de interne (borgere og virksomheder) og eksterne (borgere) 50% 4 40% 38% 30% 27% 20% 22% 18% 15% 1 9% 9% 9% 0% - -2% -2% - -20% -1 Forskel (i procent-point) Borgerne uden for kommunen er, ligesom borgere og virksomheder i kommunen, blevet bedt om at forholde sig til en række udsagn og vurdere, i hvilken grad de er kendetegnende for RKSK. I nedenstående figur ses begge gruppers vurdering, og det fremgår, at de to grupper er mere eller mindre enige på mange af udsagnene. De mest fremtrædende forskelle synes at være, at borgere i RKSK har tendens til i højere grad at mene, at udsagnene Har et pulserende byliv og Er tæt på familie og venner kendetegner RKSK. Omvendt synes der at være tendens til, at borgere uden for RKSK i højere grad synes, at udsagnene Har attrative boligpriser og Har god IT-infrastruktur kendetegner RKSK. Figur 7. I hvilken grad mener du, at følgende udsagn kendetegner RKSK? Enighed vurderet på en skala fra 1-100, hvor 100 er helt enig Eksterne borgere Borgere i RKSK

13 I figur 8 ses borgernes vurdering af, om RKSK er et attrativt sted at bo. Af figuren fremgår både vurderinger fra borgere, som bor i RKSK, samt den gruppe vi beskæftiger os med i dette afsnit nemlig borgere uden for RKSK. Det fremgår tydeligt, at borgerne som bor i RKSK synes, at RKSK er et noget mere attraktivt sted at bo, end borgerne som ikke bor i RKSK. Således er næsten to ud af tre borgere fra RKSK helt eller delvist enige i, at kommunen er et attraktivt sted at bo, mens det kun gør sig gældende for godt én ud af syv borgere uden for RKSK. Til gengæld er der også en relativt stor andel på mere end én ud af tre borgere uden for kommunen, som har svaret ved ikke. Der er tendens til, at borgere som bor i RKSK finder kommunen mere attraktiv jo ældre de er. Derudover er der også indikationer på, at børnefamilier finder RKSK mere attraktiv end familier, som ikke har hjemmeboende børn. Figur 8. Borgernes vurdering af, hvorvidt de er enige/uenige i, at RKSK er et attraktivt sted at bo. 100% 2% 90% 80% 21% 3 70% Ved ikke 60% 50% 40% 41% 15% 12% Helt uenig Delvist uenig Hverken enig eller uenig Delvist enig 30% 2 Helt enig 20% 25% 11% 0% Borgere i RKSK 2% Borgere uden for RKSK Blandt borgerne i RKSK, som har erklæret sig enige i, at RKSK er et attraktivt sted at bo fremhæves oftest ord som natur, trygt og muligheder som værende årsager hertil. Borgerne som omvendt har erklæret sig uenige fremhæver typisk ord som langt væk og mangel på arbejdspladser. Blandt borgere uden for RKSK, som har erklæret sig enige i, at RKSK er et attraktivt sted at bo fremhæves ord som natur, billigt og Vesterhavet, mens de uenige borgere oftest fremhæver langt væk og udkant. Den største barriere for at flytte til RKSK er i overvejende grad det faktum, at kommunen har en placering, som er langt væk fra venner og familie. Faktisk er lige knap halvdelen af de adspurgte enige heri. Derudover synes a) manglende jobs inden for det pågældende fag, b) at kommunen er langt væk fra attraktive jobs, c) manglende byliv og d) forventning om et lukket samfund også at have betydning om end i noget mindre grad end førstnævnte barriere.

14 OM OS Vi er et af Skandinaviens største konsulent- og analysefirmaer med kontorer i Danmark, Grønland, Norge, Storbritannien, Sverige, Tyskland, Vietnam og Østrig. Vi er en mangfoldig arbejdsplads med internationalt perspektiv og samarbejdspartnere i hele verden og beskæftiger mere end 150 fastansatte medarbejdere og 500 interviewere. Vi leverer skræddersyede undersøgelser, der sikrer et solidt grundlag for optimale beslutninger. Vores mål er altid at præsentere analyseresultater og yde rådgivning af højeste kvalitet. EPINION AARHUS NORDHAVNSGADE AARHUS C T: E: W: EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F 2200 KØBENHAVN N T: E: W: DANMARK GRØNLAND NORGE STORBRITANNIEN SVERIGE TYSKLAND VIETNAM ØSTRIG

Bosætningsanalyse. Esbjerg Kommune. Rapport. Juni 2014

Bosætningsanalyse. Esbjerg Kommune. Rapport. Juni 2014 Bosætningsanalyse Esbjerg Kommune Rapport Juni 2014 Indledning Introduktion til rapporten Esbjerg Kommune ønsker viden om, hvordan forskellige målgrupper opfatter kommunen. Det skal styrke Esbjerg Kommune

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012

FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012 FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012 AGENDA 1 2 BAGGRUND OG FORMÅL HVEM ER FREMTIDENS BYGDETURISTER? 3 HVAD ØNSKER FREMTIDENS BYGDETURISTER? 4

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 Randers Kommune Temamøde byrådet d. 25. oktober 2012 Negativ vækst Vækst i tilflytning Positiv vækst Gevinstkommuner Udviklingskommuner Herning Viborg Kolding Odense Esbjerg Vesthimmerlands

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Nærværende præsentation indeholder resultater for undersøgelsen om potentialet og barriererne for privat elbilisme

Læs mere

ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014

ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014 ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014 Norddjurs Kommune Rapport August 2014 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG OPSUMMERING Side 3 VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN Side 7 VIRKSOMHEDERNES TILFREDSHED

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

FLYTTE- OG OMDØMMEUNDERSØGELSE

FLYTTE- OG OMDØMMEUNDERSØGELSE FLYTTE- OG OMDØMMEUNDERSØGELSE Randers Kommune Rapport Flytteundersøgelsen Fremtidens tilflyttere kommer fra Herning og Viborg Aarhus og nabokommuner er i tilbagegang. Fraflytterne: Flytter pga. uddannelse

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Afrapportering af undersøgelse om forældrenetværk

Afrapportering af undersøgelse om forældrenetværk ` Afrapportering af undersøgelse om forældrenetværk KØBENHAVN Det Kriminalpræventive Råd SEPTEMBER 2012 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 EPINION AARHUS SØNDERGADE

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 6 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 7 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 5: Tiltrækning af arbejdskraft og pendling Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konference Industrien til debat. Højtuddannede er en kilde

Læs mere

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er inde i nu, så jeg er jo stadig lidt grøn i det politiske

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

FÅBORG MIDTFYN KONKURRENTANALYSE 19.01.2009 LANGELAND: "Vores Ø" SVENDBORG: "Cittaslow mere mellem øerne" ODENSE: "At lege er at leve" (bruges perifært) ASSENS: "Mulighedernes land" Nyborg: "De bedste

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop

Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop At møde de demografiske forandringer Bornholm 19. april 2012 1 Generelt fra dagen Inspirerende oplæg Højt aktivitetsniveau God frokost og kaffe Afvekslende

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen 1 Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden Erhvervsstyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Formål Målgruppe Metode Hovedkonklusioner virksomheder Hovedkonklusioner - revisorer 4 5 6 7 21 2 Formål, målgruppe

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet Fremtidsscenarier For fødevareerhvervet Metode Kombination af scenarie og Delphiteknik Scenarie-teknik opstille en eller flere sandsynlige fremtider ud fra nutidens tendenser Delphi-teknik. eksperter bliver

Læs mere

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark v. departementschef Claes Nilas Tendensen: urbanisering Urbanisering: Stigende koncentration af et samfunds befolkning i byerne. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Seniorer i landdistrikter - ressourcer og realiteter. Bjarne Hastrup, Adm. direktør i Ældre Sagen

Seniorer i landdistrikter - ressourcer og realiteter. Bjarne Hastrup, Adm. direktør i Ældre Sagen Seniorer i landdistrikter - ressourcer og realiteter Bjarne Hastrup, Adm. direktør i Ældre Sagen Ældres liv på landet 167.000 65+årige bor i de tyndt befolkede områder 21 pct. af befolkningen i disse områder

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Jeg lærer mere, hvis der er en god stemning i klassen Ni ud af ti elever i folkeskolens udskoling er enige i, at de lærer mere, hvis

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014 HR-målingen 3. runde Forsvarskommandoen Rapport Marts 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

BAGGRUND. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune. Undersøgelsens formål:

BAGGRUND. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune. Undersøgelsens formål: PRÆSENTATION: BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BAGGRUND Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune.

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Omnibus uge 16 Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Om undersøgelsen Om undersøgelse Undersøgelsen er gennemført af YouGov på vegne af Dansk Kommunikationsforening. Undersøgelsen er baseret

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Danskernes forestillinger om kriminalitet

Danskernes forestillinger om kriminalitet Danskernes forestillinger om kriminalitet Det Kriminalpræventive Råd Epinion Januar 2013 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Er Folkemødet også for virksomheder?

Er Folkemødet også for virksomheder? Er Folkemødet også for virksomheder? Undersøgelse i Folketinget Undersøgelse foretaget november/december 2012 blandt Folketingets medlemmer. Knap en tredjedel (54 ud af 179) har besvaret spørgsmålene.

Læs mere

Program for BRN kick-off d. 27. marts

Program for BRN kick-off d. 27. marts Program for BRN kick-off d. 27. marts Del 1: Officielle kick-off kl. 08:30-10:30 Ordstyrer: Mikael Justesen, dir. Tv2Nord Business Region North Denmark fælles om vækst og udvikling v/borgmester og formand,

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Carl-Johan Dalgaard JobCAMP 13 29. Oktober 2013 3 Spørgsmål 1.Hvori består det danske produktivitetsproblem? 2.Hvorfor har Danmark tabt så

Læs mere

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND FællesListens ARBEJDSPROGRAM - din stemme FOLKESTYRETS VAGTHUND Fælleslistens ARBEJDS- PROGRAM De 10 punkter, som Fælleslisten offentliggjorde den 19. august er indarbejdet i Fælleslistens foreløbige arbejdsprogram

Læs mere

Påskemåling - Detektor. 23. mar 2015

Påskemåling - Detektor. 23. mar 2015 t Påskemåling - Detektor 0 DR. mar 0 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLDSFORTEGNELSE. Frekvenser.... Kryds med alder.... Kryds med køn.... Kryds med Partivalg.... Om Undersøgelsen...

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 26.02.14 Nordea-fonden: Det gode liv i byen Side 1 af 5 Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 100.000 danskere er de seneste 10 år flyttet fra land til by, og syv ud af otte

Læs mere

Muligheder frem for begrænsninger

Muligheder frem for begrænsninger Muligheder frem for begrænsninger Universitetsstuderendes syn på fremtiden Forord Der er langt mellem de gode nyheder i mediernes udlægning af beskæftigelsessituationen blandt nyuddannede akademikere.

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere 1 Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Færre med ikke-vestlige oprindelse end dansk oprindelse er medlem af en forening. Men ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Læs mere

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn FYNS TILSTAND Udvikling Væksten og produktiviteten på er lav. Hvilke vækstkilder halter og hvad kræves for at få tilbage på vækstsporet? Det ser vi nærmere på i denne rapport. dfdfdf INDLEDNING s tilstand

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Adecco A/S 7.-14. marts 2006

Adecco A/S 7.-14. marts 2006 Adecco A/S Rekruttering - Danmark Jobnr. DK2005-1104 7.-14. marts 2006 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Management Summary Grafer Tabeller Spørgeskema 2006 Zapera.com A/S Ryesgade 3-2200 København

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Lokalt Erhvervsklima

Lokalt Erhvervsklima Lokalt Erhvervsklima > Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le V tlf.: INDHOLD INDLEDNING..........................................................................

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

København og Aarhus er ude af krisen

København og Aarhus er ude af krisen STORBYFEST København og Aarhus er ude af krisen Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 23. september 2014, 05:00 Del: facebook twitter Google+ Google+ Send mail Både i København og Aarhus er der

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden Medio Oktober 2013 januar 2014 12. februar 2014 1 Indhold Indledning:... 3 Temperaturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse IFKA Institut for Konjunktur-Analyse Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007 Bestilt af minister for ligestilling Institut for Konjunktur-Analyse Åbenrå 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70

Læs mere

Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan

Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan Århus Kommune 26. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning...3 1.1 Resumé...3 2 Bolig og bosætning...5 2.1 Boform...5

Læs mere

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE 2 LANDDISTRIKTS- POLITIKKEN 2015-2017 3 Landdistriktspolitikken er et fælles redskab for borgere, foreninger, organisationer, virksomheder

Læs mere

Hvordan tiltrækker Helsingør nye borgere og holder på de nuværende? Hans Skifter Andersen Adjungeret professor Statens Byggeforskningsinstitut

Hvordan tiltrækker Helsingør nye borgere og holder på de nuværende? Hans Skifter Andersen Adjungeret professor Statens Byggeforskningsinstitut Hvordan tiltrækker Helsingør nye borgere og holder på de nuværende? Hans Skifter Andersen Adjungeret professor Statens Byggeforskningsinstitut Helsingørs situation Del af vækstregion Mange bosætningstilbud

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15 11B 0BNabokommunernes erhvervsstrategier Resume Dette dokument er udarbejdet med henblik på, at danne et overblik over nærliggende kommuners erhvervsstrategier. Dette vil dokument udforske dybere og danne

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM INPUT TIL BORNHOLMS VÆKSTFORUMS ERHVERVSBIDRAG TIL EN NY VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI FOR BORNHOLM V/KONTORCHEF SIGMUND LUBANSKI, ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET ERHVERVS-

Læs mere