Fremtidens Velfærdsteknologi på tapetet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens Velfærdsteknologi på tapetet"

Transkript

1 Fremtidens Velfærdsteknologi på tapetet En casesamling om at udvikle fremtidens teknologi med ældre der gør det muligt for dem at blive længere i eget hjem BDSI Magasinet 2011

2 KOLOFON Indholdsansvarlig redaktør Erik Grönvall, Institut for Datalogi, Aarhus Universitet Journalister Jan Horsager, Alexandra Instituttet Marlene Nybro Thomsen, Alexandra Instituttet Michael Monberg, freelance journalist Grafisk design DV1 Designbureau Magasinet udgives af: Alexandra Instituttet A/S Åbogade 34, 8200 Aarhus N Institut for Datalogi, Aarhus Universitet Åbogade 34, 8200 Aarhus N

3 Hvorfor handler alting altid om tid? - Erna Poulsen, 98 Det gør det heller ikke. Ikke kun. For det handler også om mennesker. I dette tilfælde ældre mennesker. Mennesker, som vi kan gøre os mange antagelser om, men som vi også kan sætte tid af til at komme tættere på. Lytte til deres behov. Høre deres tanker. Få indsigt i deres drømme. Forstå deres virkelighed og de folk, der er omkring den. Midt i den. De ældres virkelighed er den, vi har besøgt. De sidste fire år har vi været en del af mange ældres verden. Vi har forsket i den, deltaget i den og set på den med forskellige øjne. En unik blanding af virksomheder, brugere, forsknings- og offentlige institutioner er gået sammen om at sætte fokus på brugerdreven sundhedsinnovation. Projektet Brugerdreven Sundhedsinnovation (BDSI) handler om at udvikle teknologier, infrastrukturer og services, som gør borgere i stand til at klare sig selv bedre og forbedrer samspil- let med de sundhedsprofessionelle og deres pårørende. Teknologier, der gør det muligt for ældre at blive længere tid i eget hjem. Så på sin vis handler det om tid. Om fremtiden for vores fælles velfærd. Vi har formet prototyper, lavet feltstudier, udviklet teknologier og infrastruktur. Formålet med arbejdet er at udvikle teknologi for at imødekomme udfordringer som højere levealder, flere ældre med flere kroniske sygdomme, stigende forventninger til individuelle løsninger og øget kvalitet. Magasinet samler vores erfaringer med at arbejde med brugerdreven sundhedsinnovation i BDSI-projektet. Sæt tid af til at kigge det igennem. Vi håber, det giver både indblik og inspiration. Indhold - Fremtidens sundhedsservices Side At skabe teknologi til hjemmebanen Side Derfor er BDSI vigtigt Side Ældre på Wii træning, leg og fællesskab Side Cases Side Case: Delt omsorg øger livskvaliteten Side Case: Linket mellem træning og hjem Side Case: Støtte til netværk omkring den ældre Side Case: Styr på mit hjem og mine aftaler Side Infrastruktur Side Bidrag til et bedre sundheds- og velfærdsnetværk Side Åbenhed er kernen i velfærdsteknologi Side English summary Side Bag BDSI Side 28-28

4 Konsortiet for Brugerdreven Sundhedsinnovation (BDSI) er et partnerskab mellem i alt 10 offentlige og private aktører og brugerorganisationer. Tiltaget er finansieret af Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Konsortiet forsker i og udvikler informationsteknologi til levering af sundhedsservices. Arbejdet sker med udgangspunkt i, at forskning og erhvervsliv bør arbejde sammen om at udvikle Teknologier, der gør det muligt for ældre at leve længere i eget hjem. Et samarbejde der involverer både ældre og sundhedsfagligt personale og lader brugernes behov præge udviklingen af både sundhedsservices og en åben it-infrastruktur. Målet er at skabe nye løsninger gennem brugerdreven sundhedsinnovation Give ældre større indblik i eget helbred Give muligheder for en mere aktiv rolle Styrke kommunikation mellem professionelle og pårørende omkring de ældre Øge kvaliteten af behandlingen Bidrage til forbedret livskvalitet for ældre Sikre at Danmark kommer i front inden for services og it-infrastruktur for assisted living Sundhedsvæsen Erhverv Nye løsninger gennem brugerdreven innovation Borger Forskning

5 Fremtidens sundhedsservices Brugerinddragelse og Samarbejde BDSI samler aktører fra sundhedsvæsen, erhverv og forskning i et konsortium, der sammen med borgeren udvikler nye løsninger gennem brugerdreven innovation. Samarbejdet er organiseret i tre spor: Metode: Mød din bruger Konsortiet har arbejdet med brugerdrevne innovationsteknikker kaldet Participatory design. Participatory design er en eksperimentel tilgang, der aktivt inddrager kommende brugere gennem hele designforløbet: fra den oprindelige problemundersøgelse over ide-generering og ide-udforskning baseret på eksperimenter med prototyper til implementation og redesign baseret på brugserfaringer. Ide-generering og afprøvning af prototyper er i BDSI foregået i forskellige former for workshops med brugerne, dvs. ældre, deres familie og venner, hjemmesygeplejersker, fysioterapeuter m.fl. Denne involvering af brugerne medvirker til, at et senere produkt har relevans for sin målgruppe. Teknologi: Del infrastrukturen Konsortiet har udviklet en åben itinfrastruktur. Den åbne platform skaber mulighed for, at uafhængige leverandører kan dele den samme infrastruktur i hjemmet og for, at leverandører såvel som brugere kan skræddersy og kombinere eksisterende services for at skabe nye muligheder. Prototyper: Prøv ideerne af Konsortiet har udviklet en række prototyper af fremtidens sundhedsservices. Erfaringerne fra feltarbejdet med brugerne og den åbne infrastruktur knytter hjemmet sammen med forskellige aktører inden for sundhedsområdet. Udviklingen af prototyperne omfatter dels konkrete devices, dels softwareplatforme for dynamisk integration af nye enheder og kommunikation med eksisterende systemer. Omsorg til flere Ifølge Danmarks Statistik vil ¼ af den danske befolkning være over 65 i Det betyder færre hænder til at tage sig af flere ældre. Men der er også vinkler, der kan bidrage til den positive del af historien: Ifølge Center for Sund Aldring bliver de ældre sundere og sundere og kan mere og mere. Ifølge Statens Institut for Folkesundhed får de ældre flere år som raske og færre år med langvarig og belastende sygdom. Ifølge Ældredatabasen deltager hver femte af de ældre på 62 i pasning af eksempelvis børnebørn, og mange yder frivilligt arbejde. Ifølge Ældresagen er fysisk aktivitet og et socialt liv nøgleord. De fleste ældre ønsker at blive i eget hjem i deres alderdom, på trods af funktionsnedsættelser og behov for hjælp MÆND KVINDER år år år år år år år år år år år år år år år år 5-9 år 0-4 år Den danske befolkning fordelt på aldersgrupper og køn i 1910 og i 2010, i tusinder. I løbet af de sidste 100 år er aldersforskellen i den danske befolkning næsten vendt på hovedet og udviklingen fortsætter. Ifølge Danmarks Statistik bruger 39 % af de årige internetadgang, og de bruger allerede nettet til informationssøgning eller mail. BDSI-konsortiets samarbejde med de ældre, deres familie og personalegrupper har bekræftet flere af de positive vinkler på historien om den kommende ældregeneration. En gruppe der er lige så uhomogen som resten af befolkningen. Netop derfor er det vigtigt at inddrage de ældre, personale og pårørende, så vi fremover udvikler de rette teknologier til at støtte de fremtidige udfordringer. Kilde: Danmarks Statistik Side 04-05

6 Finde problem og løsning sammen Typisk tager Participatory design-metoden udgangspunkt i en problemstilling, man er blevet enige om at undersøge på baggrund af et problem og nogle behov, som ny teknologi kan understøtte. Men i hjemmet er det eksempelvis ikke plejepersonalet, der ved, hvad der sker. Det gør den ældre. Derfor handler det om at synliggøre og forstå, hvad der sker i hjemmet. Plejepersonalet, eksempelvis fysioterapeuterne vi samarbejdede med i en case, mente i første omgang, at den ældre udførte sine hjemmeøvelser som beskrevet. Men de har ændret deres tro, praksis og adfærd som et resultat af designprocessen. Ændring i brugernes tilstand Participatory design-metoden forudsætter, at deltagerne er klar til at deltage i en designproces. Vi oplevede af og til, at de ældres mentale og fysiske kapacitet og energi varierede - og dette har påvirket processen. Lange kreative sessioner kan være svære at gennemføre, og vi var ofte nødt til at tilpasse vores aktiviteter til den ældres aktuelle fysiske tilstand. Dertil kommer, at de ældre er geriatriske patienter, der ofte lider af flere forskellige sygdomme ad gangen. Et hjem uden sygdom Flere af vores feltstudier har vist, at mange ældre bevidst ønsker, at deres sygdom kun fylder ganske lidt, når de er hjemme. Flere vil gerne parkere sygdom på sygehuset. Derfor er der en risiko for at bringe fokus på sygdom ind i hjemmet, når vi designer til det. Vi skal forstå det etiske perspektiv i det, vi gør, når vi sætter fokus på sygdom i hjemmet, når nogle ældre egentligt ikke ønsker det. Designaktiviteterne skal håndtere denne udfordring og motivere de ældre til at deltage aktivt alligevel. Funktionelle og pæne hjælpemidler At designe til arbejdslivet er forskelligt fra at designe til hjemmet. Hjælpemidler til hjemmet skal ikke alene være funktionelle og fleksible, men også passe æstetisk ind i de ældres hjem. Det er vores erfaring, at ældre i eksempelvis rehabilitering generelt ikke er interesseret i at afsætte meget fysisk plads i deres hjem til hjemmeøvelser. Deres hjem er fyldt med møbler og pyntegenstande fra et langt liv og drejer sig mere om afslapning og hygge end om træning. At skabe teknologi til hjemmebanen Brugerdreven innovation har gennem de sidste ti år vundet stadig større udbredelse som udviklingsmetode for at sikre, at brugernes behov bliver afspejlet i produktet. Det er afgørende for produktets succes, at det opfylder væsentlige behov hos brugerne og kan indpasses i dagsrytmer, arbejdsrytmer og rutiner. Participatory design (PD) er en metode, man kan bruge for at få indblik i brugernes hverdag, og den har eksempelvis været brugt inden for innovative it-projekter til at udvikle interaktive systemer, der griber ind i folks dagligdag. PD bliver brugt mest til udvikling af teknologi til arbejdslivet, for eksempel til at finde nye løsninger til hvordan en ansat kan støttes i sin professionelle rolle. Processen sker som en del af deltagernes arbejde og i en professionel kontekst. I BDSI har vi anvendt metoden til at komme tættere på de ældres virkelighed. Når du designer med ældre til deres hjem, designer du til en mere privat setting. Derfor har vores samarbejde med ældre, personale og pårørende udfordret metoden på flere måder, da den inkluderer hjemmet og personer, der deltager i processen på grund af sygdom og alder og ikke deres arbejde. Ovenfor har vi samlet nogle af vores erfaringer med projektets designforløb.

7 Teknologi ud af boksen De ældre brugeres umiddelbare opfattelse af teknologi har påvirket vores designproces. Vores erfaring er, at størstedelen af de involverede brugere har en forholdsvis traditionel opfattelse af teknologien, hvilket er en udfordring for deres engagement og kreativitet i designprocessen. Det er også en udfordring at få teknologien til at fungere i de ældres hjem. Mens teknologi i mange tilfælde kan give de ældre øget frihed, kan de ældre også føle sig fremmedgjorte over for teknologien. Samarbejde med sundhedssektor Hjælpeteknologier til støtte i det daglige skal kunne kommunikere med en række sundhedssystemer og samtidig yde meningsfuld støtte til ældre og sundhedspersonale. Hjælpemiddelteknologi til hjemmepleje skal også vurderes ud fra et sundheds- og administrativt perspektiv, hvilken rolle spiller for eksempel lægen, fysioterapeuten eller hjemmesygeplejersken i opsætningen, administrationen og i overvågningen af brugs- og alarmsituationer og opsamlede data? Hjemmet til pleje og privat I mange tilfælde oplever ældre en større følelse af livskvalitet i forbindelse med behandling i hjemmet sammenlignet med eksempelvis hospitalsindlæggelse. Men det er en udfordring at overføre hospitalsbehandling direkte til hjemmet på grund af hjemmets unikke egenskaber. Et hjem er ikke tænkt som et sted for pleje, hverken ud fra et plejepersonales eller fra en patients perspektiv. Samtidig er hjemmet et privat sted. Eksempel på et brugerdrevent forløb Svimmelhedscasen Ideen til svimmelhedscasen kom fra Faldklinikken på Aarhus Universitetshospital. Personalet havde identificeret en række behov i forbindelse med genoptræning i hjemmet for ældre med svimmelhed. De ældre og fysioterapeuterne formulerede den indledende vision - og bidrager fortløbende til at realisere den. Forløbet har bestået af: Indledende feltstudier på Faldklinikken (hvor de ældre sammen med fysioterapeuter udfører genoptræning). Dette gav grundlæggende viden om de kliniske aspekter ved genoptræningen samt de organisatoriske rammer. Efterfølgende feltstudier og Participatory design-aktiviteter i de ældres hjem gav erfaring med, hvordan de ældre opfatter svimmelheden og genoptræningen i hjemmet, hvordan de udfører (eller ikke udfører) deres hjemmetræningsøvelser, samt hvilke bagvedliggende motivationer og barrierer, der er på spil. Vi lærte også om æstetikkens vigtige rolle i forbindelse med teknologier i hjemmet. Parallelt med feltstudierne har vi gennem en iterativ designproces udviklet forskellige prototyper, som derefter er blevet afprøvet både på hospitalet og i ældres hjem. Læs mere om casen side Side 06-07

8 Teknologi med et menneskeligt ansigt Stærkt og kompetent netværk Margrethe Kähler Seniorkonsulent Ældresagen Vi er gået ind i projektet, fordi vi mener, at den teknologiske udvikling kan blive til gavn for ældre mennesker, der på trods af funktionstab gerne vil blive i deres eget hjem. Vores medlemmers største ønske er at fungere med selvbestemmelse så længe som muligt. Det vigtigste for dem er at kunne klare sig og bevare deres autonomi. Det tror vi på, at vi kan understøtte gennem teknologi. Vi har lavet en undersøgelse, der viser, at ældres holdning til hjælpemiddelteknologi er overraskende positiv. Og det er jo et rigtigt godt udgangspunkt, men når vi bliver opfordret til at træde ind i et sådan projekt, så gør vi det også, fordi vi gerne vil være med til at kæmpe for, at den nye teknologi ikke kommer til at handle om effektiviseringsgevinster ude i kommunerne. Vi ønsker, at teknologien får et menneskeligt ansigt. Det er afgørende for os, at brugerens og personalets synspunkter bliver repræsenteret. Derfor er det enormt vigtigt, at et projekt som dette formidler sådanne synspunkter. Martin B. Pedersen Direktør Logica Danmarks Healthcare Ingen virksomhed kan alene lykkes med at realisere de teknologier og løsninger, der skal understøtte fremtidens velfærdsløsninger. Det er en illusion, der hører fortidens industrialiserede tankegang til. Hos Logica er det et mantra, som vores arbejde udgår fra. Vi tror på samarbejde i skabelsen af vores fremtidige velfærdsløsninger. BDSI-konsortiet er et eksempel på et samarbejde mellem private og offentlige virksomheder samt forskningsinstitutioner, der har til formål at udvikle nye måder at understøtte offentlige services, så den ældre oplever øget livskvalitet og bliver mere selvhjulpet. For Logica har BDSI betydet deltagelse i et stærkt og kompetent netværk med meget forskellige og komplementerende kernekompetencer. Vi har en fælles mission om at forstå den ældres oplevede livskvalitet og at skabe de komponenter, der kan støtte den ældre i hverdagen.

9 Derfor er BDSI vigtigt En Platform for fremtidigt samarbejde Klogere på brugerne Ivan Kjær Lauridsen Kontorchef Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune Der er allerede en bevægelse i gang, hvor kommuner bliver presset økonomisk samtidig med, at der er et stigende antal borgere, der potentielt vil kunne efterspørge hjælp til rehabilitering, træning, pleje og praktisk hjælp. Det er bydende nødvendigt, at der skabes nye løsninger, som gør det muligt at kunne levere velfærdsydelser til borgerne også i fremtiden. Ud over at kommunerne formelt har fået til opgave at understøtte forskning, ser Aarhus Kommune det også som en fantastisk mulighed for at værdiberige både forskningsindsatsen og den arbejdsmæssige hverdag i Sundhed og Omsorg. Det gør vi ved at etablere en platform for samarbejde mellem Aarhus Kommune og de øvrige partnere i BDSI. Sundhed og Omsorg forventer sig meget af samarbejdet fremover og håber, at der vil kunne udvikles konkrete løsninger, der gør det muligt at tilbyde pårørende og frivillige en mere smidig inddragelse i hverdagen f.eks. i plejeboligerne. Charlotte Nyhuus Fysioterapeut Faldklinikken, Aarhus Universitetshospital Det har været fantastisk at samarbejde med universitetet, Alexandra Instituttet, ja alle BDSI-partnerne. Vi oplevede fra start, at konsortiet bestod af nogle dygtige og kompetente samarbejdspartnere. Det har været en lang proces, hvor både det teoretiske, det praktiske og det kreative har været spændende. Vi har vidst det faglige og træningsmæssige, men hvordan, det kunne udmønte sig i et redskab, har patienter og de andre partnere givet gode input til. Det gør, at vi i dag er endt et helt andet sted, end hvor vi startede. Patienterne har været inddraget, og det er spændende. Vi har besøgt de ældre og afholdt workshops både hos os og på universitetet. Det var meget givende at have vores patienter med til at udvikle. Der var mange ting og gode ideer hen ad vejen, som ikke kunne lade sig gøre alligevel. Så fandt vi på noget andet i fællesskab. Man bliver så meget klogere af det. Det giver en ahaoplevelse, at når man udvikler til ældre, er det vigtigt at prøve det af på de rette elementer og teste systemet med dem, der skal bruge det videre i deres virkelige liv. Så man ikke ryger ud af en eller anden tangent. Side 08-09

10 Indledende brugerstudie Stort set alle deltagere i brugerstudierne har forbedret sig i fysiske test henover forløbet. Teknologi kan ikke stå alene og erstatte den traditionelle fysioterapeutiske træning. Men den kan supplere, levendegøre og variere den - og motivere, også til mere.

11 Ældre på Wii træning, leg og fællesskab Wii-i Trige var et studie, vi gennemførte tidligt i BDSI-arbejdet. Studiet løb over seks måneder i 2009 og blev gennemført på Lokalcenter Bjørnshøj i Trige af ansatte på Institut for Datalogi, Aarhus Universitet og Alexandra Instituttet. Undersøgelsen har både haft en etnografisk og en fysioterapeutisk del og involveret tre grupper ældre med forskellige fysiske forudsætninger. Vores formål var at finde ud af, hvilken rolle eksisterende (spil)teknologi kan have i eksempelvis hjemmetræning. Om de ældre kan finde ud af at bruge teknologien, og hvad der skal til hvis ikke. Projektet gav os mange gode erfaringer og input til det videre arbejde med at udvikle teknologi til ældre. De overordnede pointer var, at der er behov for variation og individuel tilpasning. Teknologien skal være billig og nemt tilgængelig, og samtidig skal den gøre den ældre i stand til at interagere med de lidt yngres verden. Teknologi en hverdagsvariation Nintendo Wii var ved projektets start én af de nyere videospilsteknologier, der inddrager kroppen i spillet. Interaktion og bevægelse bliver en del af spilmiljøet, og Wii en kan dermed have potentiale som motiverende fysisk træningsredskab fx for ældres vedligeholdelse og genoptræning af balance, styrke, koordination og smidighed. Den fysiske træning kan forvandles til leg. Vores deltagerstudier med forskellige ældregruppers brug af Nintendo Wii viser, at ældre i stort omfang forstår at bruge Wii-teknologien, indlever sig i spillene og motiveres af dem. Træningen leges så at sige ind i deltagerne, så de glemmer noget af den fysiske anstrengelse. De rives med af spilverdenen, og grænser flyttes for, hvad de tror, de kan. Fællesskabet omkring spillene virker motiverende, og det samme gør konkurrenceelementet med point og forbedringer både i forhold til egen præstation og andres. Wii en byder på hverdagsvariation og giver desuden et indblik børnebørnenes verden og teknologi. Teknologisk er der dog barrierer. Sproget på Wii er engelsk og spiltempoet indimellem for højt for nogen. Det ville være en fordel, hvis de ældre kunne tilpasse regler og udfordringer ved eksempelvis at kunne vælge nogle parametre fra og til. Side 10-11

12 Care to Share? Hvis jeg alligevel spiller klaver for min mor, må resten af afdelingen da gerne være med. Sådan tænker flere pårørende, men det bliver ved tanken, fordi man ikke vil forstyrre personalet eller sætte et stort maskineri i gang. Care to Share? gør det nemmere fremover at lave større og mindre arrangementer for flere. LinkLights Hvis jeg skal træne så ofte, at det faktisk nytter, bliver jeg nødt til at træne hjemme også, da jeg kun kan få hjælp af fysioterapeuterne to gange om ugen. Men så skal redskabet se ordentligt ud, og det skal kun fylde lidt plads i det daglige. Samtidig skal min hjemmetræning kombineres med den træning, jeg laver med min fysioterapeut på hopitalet. LinkLights er et bud. Care coor Hvem har været hos min mor i dag, hvordan havde hun det, og hvis nu jeg ordner rengøringen i morgen, hvem siger jeg det så lige til? Care coor er et system, der støtter kommunikationen mellem aktørerne pårørende og personale i den visiterede ældres netværk. C-HUB C-HUB forsøger at hjælpe den aktive hjemmeboende ældre med at få styr på sine mange aftaler. En slags lokal, privat og overskuelig udgave af Facebook med den ældre i centrum.

13 Cases BDSI-samarbejdet mellem erhverv, forskning, borger og personale har gennem de sidste fire år givet både indblik i udfordringer og gode bud på, hvordan vi kan støtte ældre med ny teknologi. Vi har arbejdet med mange cases i BDSI. Hver case har givet indblik i, hvordan vi med teknologi kan støtte ældre i at blive længere i eget hjem. Hver case har også vist os, at den ældre er mere og andet en ældre. Hun kan være fyldt 65 eller godt på vej mod de 95. Han kan være din nabo, bedstefar eller svigerfar. Hun er borger, slægtning men også ven. Måske en andens bedste ven. De næste par sider giver en introduktion til nogle af de ældre, vi har mødt. Og dem der har mødt os. Vi har udvalgt fire cases. Side 12-13

14 For mig er det vigtigt, at Henriette går rundt og begejstrer. Hun finder et arrangement, som jeg har sagt nej til. Men inden hun er gået, så har hun jo fået mig overtalt til at sige ja alligevel. - Ældre beboer Bjerggården Delt omsorg øger livskvaliteten Udfordring Der bliver lavet mange arrangementer blandt ældre i plejeboliger og på plejehjem, men det er ofte en tidskrævende proces for personalet. Samtidig er det noget, de pårørende sjældent har mulighed for at lægge kræfter i, fordi det kan virke uoverskueligt, selvom de skulle have lyst til at bidrage. Eksempelvis hvis man vil spille klaver for beboerne en times tid under næste besøg. Det bliver for omstændeligt at forstyrre personalet og for svært at dele arrangementet med de andre ældre. Udfordringen kalder på kreative løsninger, fx brug af ny velfærdsteknologi, så man billigt og med mindre belastning af plejepersonalet kan arrangere sociale aktiviteter. Aktiviteter, der giver ældre på plejehjem en øget livskvalitet, mere social aktivitet og som modvirker den ældres følelse af ensomhed. Care to Share?-projektet er et godt bud.

15 En undersøgelse lavet af Ældresagen viser, at 40 pct. af ældre på plejehjem føler sig ensomme. Samtidig fremhæver ældre plejehjemsbeboere på Bjerggården i Aarhus, at fællesaktiviteter er en afgørende kilde til et meningsfyldt og inspirerende liv på hjemmene. Selvom det kan være svært at komme af sted. 1. CASE Løsning Sådan gjorde vi Care to Share? forsøger på en ny og inkluderende måde at skabe flere fællesaktiviteter for plejehjemsbeboere. Konceptet inviterer beboernes familie og andre frivillige til aktivt at være med til at arrangere varierede fællesaktiviteter. Samtidig udnytter man den velfærdsteknologi, der i stort omfang allerede findes på hjemmene: Polycoms DECT telefoner. Familie og frivillige kan blandt andet fastsætte dato og tid for et fællesarrangement via en webbaseret aktivitetskalender. Det vil sige, at de kan gøre det hjemmefra og være med til at arrangere uden at forstyrre personalet. De ældre får på deres personlige DECT-telefoner besked om arrangementet og kan melde til eller fra. Personalet aflastes, relationerne trækkes tættere ind i de ældres hverdag, og de ældre får et rigere udbud af aktiviteter. Konceptet inkluderer med en enkel udnyttelse af eksisterende teknologi de ældres nærrelationer, der kan være med til at øge livskvaliteten på hjemmene i en delt omsorg. Care to Share? er et udviklingssamarbejde med etnografiske brugerstudier, interviews og prototypeafprøvninger hos beboere, pårørende og personale på plejehjemmet Bjerggården i Aarhus. Side 14-15

16 Linket mellem træning og hjem Udfordring Ældre med vestibulær dysfunktion lider af svimmelhed og kan isolere sig selv pga. risikoen for fald. Kliniktræning afhjælper symptomerne, men for at opnå varig effekt skal den ældre supplere indsatsen med daglig hjemmetræning som kan være mindre motiverende og som ikke altid udføres korrekt, effektivt eller længe nok. Fysioterapeuter efterspørger derfor et træningsredskab, som kan understøtte hjemmetræningen. Et redskab, der kan tilpasses de mange individuelle behov og imødekomme, at behovene ændres i takt med, at den ældre bliver bedre. Samtidig må øvelserne ikke være for komplicerede og redskabet ikke fylde for meget, hvis øvelserne skal foregå i hjemmet. LinkLights er et brugertilpasset bud på en løsning.

17 Tilbagemeldingerne på LinkLights fra ældre og fysioterapeuter er positive, og en ny og mere produktklar version er nu i test. 2. CASE Løsning Sådan gjorde vi LinkLights er et hjemmetræningsredskab for ældre med vestibulær dysfunktion. En slags foldbar lineal med flere moduler, LED-lys som øjnene skal følge og forskellige indbyggede træningsspil med variation, overraskelser og motiverende gaming -elementer med point. Sammenfoldet fylder LinkLights ikke meget, og designet bliver dermed ikke et forstyrrende fremmedelement eller en sygdomsmarkør i forskelligartede hjem. Modul- og spilteknologien er tilpasningsdygtig efter den ældres dagsform og formåen. Træningen er enkel og delvis selvinstruerende. Samtidig er LinkLights nem at transportere til træningsklinikken, hvor hjemmetræningen kan diskuteres sammen med fysioterapeuten så træning hjemme og på klinik forbindes. Her kan LinkLights også re-konfigureres af fysioterapeuten afhængig af den ældres udvikling i behandlingen. LinkLights-projektet er udviklet med deltagelse af ældre med vestibulær dysfunktion og fysioterapeuter. Projektet har bl.a. omfattet etnografiske brugerstudier, prototypedesigns med workshops, tests og evalueringer. Side 16-17

18 Systemet øger overskueligheden for personale og pårørende. Det giver en tryghed men også en åbenhed om de mange opgaver, vi sammen kan støtte den ældre i at få udført. - Kjartan Bay, social- og sundhedshjælper, Aarhus Kommune Støtte til netværk omkring den ældre Udfordring Velfærdsteknologier fokuserer ofte på egenomsorg og individualitet. Men meget af vores arbejde i BDSI har vist, at omsorg omkring den ældre i høj grad er en fælles indsats mellem den ældre, professionelt plejepersonale, frivillige og venner. Netværket omkring eksempelvis demente ældre består af mange aktører: hjemmeplejen, hjemmesygeplejen, pårørende og frivillige besøgsvenner. De yder omsorg og har mange gøremål for den ældre i løbet af dagen. Derfor har de brug for at kommunikere og koordinere deres indsats med hinanden. I dag løses dele af dette via en mappe, der ligger i den ældres hjem. Her kan personale og pårørende notere beskeder til hinanden, men mappen bliver af og til gemt væk, eller den bliver hurtigt fyldt og uoverskuelig. Der er behov for at skabe tryghed for de pårørende, der også kan deltage aktivt i plejen, hvilket kræver en dialog mellem pårørende og plejepersonale. Samtidig skal denne korrespondance ikke tage for lang tid, og den skal både dokumenteres og arkiveres.

19 Projektet udviklede undervejs flere prototyper og koncepter til at understøtte samarbejde mellem plejepersonale og familie: Det digitale ringbind: Et udvidet ringbind, der bruger en digital pen, som laver en digital kopi af de skriftlige meddelelser. RFID-teknologi giver besked om ændringer. PressToTalk: Understøtter talebeskeder mellem pårørende og personale. Care coor tablet: Erstatter den dokument mappe, som de ældre har i hjemmet til beskeder i dag. Systemet kan tilgås via web eller en tablet, og giver overblik over opgaver, støtter kommunikation og koordination vedr. opgaver, samler beskeder og lign. 3. CASE Løsning Sådan gjorde vi Care coor er et system, der støtter kommunikationen mellem primært hjemmeplejen og pårørende. Næste version kunne også omfatte frivillige, læger og den ældre. Nøgleordene for designet er kommunikation, tryghed og interaktion. De pårørende kan følge op på deres spørgsmål til personalet eller finde tryghed i eksempelvis at kunne se, hvem der har været forbi, hvorfor og hvilken opgave der er udført. De kan også byde ind med en opgave. Systemet skal erstatte den mappe, der i dag ligger i den ældres hjem. Systemet kører på web eller en tablet, så pårørende og plejepersonale kan tilgå informationen fra forskellige steder. Systemet har været testet med de ældre, plejepersonale og pårørende. Yderligere test af systemet vil ske i efteråret Vi har lavet en række observationer, gennemført interviews og samarbejdet med brugerne for at designe en holdbar løsning. Erfaringerne kommer derfor fra: Feltarbejde og interviews gennem fem måneder i relation til home care. Feltarbejdet foregik hjemme hos ældre, der modtager pleje. Participatory designworkshops afholdt med pårørende og personale. Side 18-19

20 Hvem tager snaps og øl med? er første svar, der glimter lydløst ind på ipad en på kalenderoprettelsen Påskefrokost hos familien Bak i Aarhus-forstaden Højbjerg. Familien har testet, hvordan systemet støtter ældres kommunikation med venner og familie. Styr på mit hjem og mine aftaler Udfordring Ældre, der stadig bor i deres eget hjem, får ofte støtte af flere personer i løbet af en dag. Indkøb, medicin, lægebesøg, havearbejde og lignende opgaver bliver udfyldt af plejepersonale, frivillige eller pårørende. Samtidig står flere ældre også klar til at hjælpe deres venner og familie med eksempelvis børnepasning og sociale arrangementer. Mange aftaler klares ofte med post-it notes og kalender på køleskabet. Men det er for mange en uoverskuelig og forvirrende metode, der ikke giver det nødvendige overblik over aftaler. Kommunikationshjul VENNER frivillige Pårørende DEN ÆLDRE Administration HjemmehjælperE

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Alexandra Instituttet Digitale muligheder i eget hjem

Alexandra Instituttet Digitale muligheder i eget hjem Alexandra Instituttet Digitale muligheder i eget hjem gunnar.kramp@alexandra.dk Alexandra Instituttet A/S Anvendelsesorienteret forskning Pervasive computing it i alting Viden baseret på den nyeste forskning

Læs mere

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker Fremtidens Danmark Vores arbejde har sigte på at udvikle teknologier og services, der faciliterer en hverdag, hvor mennesker får gode muligheder for at bo, arbejde og leve - at mestre situationen og yde

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

IKT-baserede Tjenesteydelser til Plejesektoren

IKT-baserede Tjenesteydelser til Plejesektoren IKT-baserede Tjenesteydelser til Plejesektoren Albena Mihovska, Lektor og Neeli Prasad, Lektor Center for TeleInfrastruktur (CTIF) Aalborg Universitet {albena, np}@es.aau.dk Plejesektorens udfordringer-og

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

K O N F E R E N C E P R O G R A M

K O N F E R E N C E P R O G R A M O N S D A G D. 9. S E P T E M B E R 2 0 1 5 Kl. 10.00-11.00: Esbjerg-modellen Kan sundhedsvæsnet sætte borgeren i centrum uden at det går ud over den sundhedsfaglige kvalitet? Siden 2010 har Esbjerg kommune

Læs mere

Kommunes ældrepleje. Rikke Sølvsten SUF 2008 1

Kommunes ældrepleje. Rikke Sølvsten SUF 2008 1 Ny Teknologi i Københavns Kommunes ældrepleje ITU september 2008 Rikke Sølvsten SUF 2008 1 ORGANISATIONSDIAGRAM FOR SUNDHEDS- & OMSORGSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Rikke Sølvsten SUF 2008 2 NOGLE

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

SÆT BORGEREN I CENTRUM MOBILE PLATFORM

SÆT BORGEREN I CENTRUM MOBILE PLATFORM SÆT BORGEREN I CENTRUM MOBILE PLATFORM UDFORDRINGER FOR BRUGERINDDRAGELSE I SUNDHEDSSEKTOREN Sundhedssektoren oplever i stigende grad en række eksterne pres fra behandlere, patienter og pårørende i forhold

Læs mere

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Program for Sund Vækst NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget den 19. juni 2014 Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg Et notat til

Læs mere

Brugerdreven Innovation

Brugerdreven Innovation Brugerdreven Innovation Johanne Mose Entwistle Antropolog Alexandra Instituttet BrugerDreven Innovation - BDI Tæt involvering af brugerne i alle faser af produkt/serviceudviklingen Forståelse af kundernes/brugernes

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE DIAS 1 OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE Kvalitet i Velfærdsteknologi Eller Velfærdsteknologi & Kvalitet Henriette Mabeck,MI. Ph.D. - KMD Future Solutions HVEM ER GIRAFFEN- DER SKAL SIGE NOGET NU? DIAS

Læs mere

InCare. CIM Care Systemer. Mere tid til pleje og omsorg

InCare. CIM Care Systemer. Mere tid til pleje og omsorg InCare CIM Care Systemer Mere tid til pleje og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! 5 tendenser der ændrer arbejdspladsen i fremtiden med IT. Giv dine medarbejdere Consumerization adgang til de applikationer af medarbejdere de har brug

Læs mere

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Projektleder Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 2. Maj 2012 Mr Side 1 Formål og leverancer Formålet er at udvikle metoder

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Hvad vil vi med Velfærdsteknologi? Kasper Hallenborg Mærsk Instituttet, Syddansk Universitet

Hvad vil vi med Velfærdsteknologi? Kasper Hallenborg Mærsk Instituttet, Syddansk Universitet Hvad vil vi med Velfærdsteknologi? Kasper Hallenborg Mærsk Instituttet, Syddansk Universitet Hvad vil vi med velfærdsteknologi? Er det en digitaliseringsproces for pleje og omsorg? Handler det om manglende

Læs mere

FabLab@school: Uddannelse af den næste generation af kreative tænkere

FabLab@school: Uddannelse af den næste generation af kreative tænkere @sejer FabLab@school: Uddannelse af den næste generation af kreative tænkere Prof. Ole Sejer Iversen Center for Participatory IT Development Aarhus Universitet Danske elever ( ) anvender computeren o5ere

Læs mere

Projekt Sundhedsbarometer

Projekt Sundhedsbarometer Projekt Sundhedsbarometer Præsentation af resultater Caretech Innovation, projekt C-02 0 Projekt partnere Caretech Innovation, Alexandra Instituttet A/S Wei-con ApS Mercon A/S Aarhus Universitet, Institut

Læs mere

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet!

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! Udvikling og test af en app for forældre udskrevet tidligt efter fødsel, et Participatory Design projekt. 1 BAGGRUND FOR PROJEKTET 3 Problemstillingen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION DER BLIVER TIL NOGET! 2. OKTOBER 2013. Kick out på projekt brugerdreven innovation til udvikling af velfærdsteknologier, B.I.

BRUGERDREVEN INNOVATION DER BLIVER TIL NOGET! 2. OKTOBER 2013. Kick out på projekt brugerdreven innovation til udvikling af velfærdsteknologier, B.I. BRUGERDREVEN INNOVATION DER BLIVER TIL NOGET! Velkommen til Kick out på projekt brugerdreven innovation til udvikling af velfærdsteknologier, B.I.V 2. OKTOBER 2013 hos Syddansk Sundhedsinnovation Forskerparken

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Indhold. Learningbank

Indhold. Learningbank Indhold 1. Features i Kursusstyring Udvikling af E-lærings indhold E-læring & tests Biblioteket Analytics Rekuttering og HR Webbaseret platform Support 2. Processen med Så let er det at komme i gang En

Læs mere

VELFÆRD. Selvhjulpen med ny teknologi

VELFÆRD. Selvhjulpen med ny teknologi VELFÆRD Selvhjulpen med ny teknologi 1010101001011001010101001010101100101101010100101100101010100101010110010110101 Hvis vi ikke gør noget, vil det på langt sigt blive vanskeligt at imødekomme borgernes

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

Det 63. danske Byplanmøde 26. 27. september 2013 på Frederiksberg SMARTE OMGIVELSER. Ved Filip Zibrandtsen (fzi @realdaniaby.dk)

Det 63. danske Byplanmøde 26. 27. september 2013 på Frederiksberg SMARTE OMGIVELSER. Ved Filip Zibrandtsen (fzi @realdaniaby.dk) Det 63. danske Byplanmøde 26. 27. september 2013 på Frederiksberg SMARTE OMGIVELSER Ved Filip Zibrandtsen (fzi @realdaniaby.dk) MIN SKY IVÆRKSÆTTER INNOVATION RÅDGIVER BYUDVIKLING FREMTIDENS BY KØBENHAVNS

Læs mere

NNIT Empower Patients

NNIT Empower Patients NNIT Empower Patients Telemedicinsk løsning med OpenTele Malene Hjelm-Svennesen Industry expert, Healthcare NNIT A/S kort fortalt Datterselskab af Novo Nordisk A/S Hovedkontor i Søborg NNIT er en af Danmarks

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Studietur til Brabant, Holland

Studietur til Brabant, Holland Studietur til Brabant, Holland 7-8. december 2011 MedCom International har for Welfare Tech Region arrangeret en studietur til Brabant provinsen i Holland. Studieturen blev afholdt i begyndelsen af december,

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem deres j.nr. 2012 1178

Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem deres j.nr. 2012 1178 Indenrigs og Socialministeriet, Holmens Kanal 22 1060 København K Att. Søren Svane Kristensen København, den 11. april 2012 Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse

Læs mere

Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren?

Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren? Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren? Jane Clemensen Lektor, CIMT, Odense University Hospital, SDU, University College Lillebælt Agenda Bevægelser i sundhedssektoren.

Læs mere

Data i spil. Plejererdød Værdi... innovation --- åbenhed Synliggøre ej kun specialister good enough is perfect...? Drift udvikling samarbejder...

Data i spil. Plejererdød Værdi... innovation --- åbenhed Synliggøre ej kun specialister good enough is perfect...? Drift udvikling samarbejder... Hørt i dag... Data i spil. Plejererdød Værdi... innovation --- åbenhed Synliggøre ej kun specialister good enough is perfect...? Drift udvikling samarbejder... Rigets tilstand CC BY-NC-SA 2.0 camknows

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

Mennesker Succes Udvikling

Mennesker Succes Udvikling Mennesker Succes Udvikling CoastZone er teambuilding og teamudvikling i hele Danmark. Vi styrker relationerne i jeres team og viser jer vejen til nyt potentiale! »Mennesker med succes skaber udvikling«c

Læs mere

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier Fremtidens velfærdsløsninger Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen 1. november 2011 Vi fødes som kopier Carsten Hendriksen Overlæge, lektor, dr. med. Bispebjerg Hospital og Center for

Læs mere

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Ledelse på tværs med borgerne som samarbejdspartnere Ernæringsforbundet, 18. januar 2014 www.par3.dk Indhold o Udfordringer i ledelse tværs af sektorer o Paradigmeskift

Læs mere

Det psykologiske. Betina Rangstrup, Cand.psych., Human Factors Specialist bra@force.dk

Det psykologiske. Betina Rangstrup, Cand.psych., Human Factors Specialist bra@force.dk Det psykologiske Patientsikkerhed og brugervenlighed med Human Factors Betina Rangstrup, Cand.psych., Human Factors Specialist bra@force.dk Helle Boelsmand Bak R.N., Master of Education & HRD, Human Factors

Læs mere

Vurdering af duka PC

Vurdering af duka PC KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af duka PC Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet duka PC.

Læs mere

Computerassisteret fysioterapi og fysisk træning

Computerassisteret fysioterapi og fysisk træning D E P A R T M E N T O F C O M P U T E R S C I E N C E U N I V E R S I T Y O F C O P E N H A G E N Computerassisteret fysioterapi og fysisk træning Kim Steenstrup Pedersen Image Group Datalogisk Institut,

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Hjernetræning med robotter 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Ivan Kjær Lauridsen Navn: Ivan Kjær Lauridsen E-mail:ijk@aarhus.dk

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Værdiskabende teknologi - Til ældre

Værdiskabende teknologi - Til ældre Værdiskabende teknologi - Til ældre Niels Henrik Helms Forskningschef UCSJ Aldring Copyright 2010 Pearson Education, Inc. Hvilken værdi? - Aldring samfundsmæssigt Det grå guld eller ældrebyrden Markedspotentiale

Læs mere

make connections share ideas be inspired

make connections share ideas be inspired make connections share ideas be inspired Integration af prædiktive analyser og operationelle forretningsregler med SAS Decision Manager Kristina Birch, chefkonsulent Professional Services, Banking & Mortgage

Læs mere

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne 4 5 Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Når en buschauffør begynder at bruge sin egen person bag rattet, skaber han

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

I har ikke brug for endnu et nyt website!

I har ikke brug for endnu et nyt website! I har ikke brug for endnu et nyt website! Tusindvis af websites svæver formålsløst rundt i cyberspace. Mange af vores nye kunder har siddet med følelsen af, at de ikke fik nok ud af deres website. Og mange

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Innovationsprocesser: Uge 1.1: Intro

Innovationsprocesser: Uge 1.1: Intro Innovationsprocesser: Uge 1.1: Intro Kursusintro Om de mange aspekter af innovation Centrale innovationsbegreber, professor, dr. scient. Centerleder, Pervasive Healthcare CS/AU & Alexandra Instituttet

Læs mere

1 Ordliste 2. 2 Indledning 3 2.1 Problemstillinger... 3 2.2 Problemformulering... 4 2.3 Problemafgrænsning... 4 2.4 Mål med projektet...

1 Ordliste 2. 2 Indledning 3 2.1 Problemstillinger... 3 2.2 Problemformulering... 4 2.3 Problemafgrænsning... 4 2.4 Mål med projektet... Indhold 1 Ordliste 2 2 Indledning 3 2.1 Problemstillinger.................................. 3 2.2 Problemformulering................................ 4 2.3 Problemafgrænsning................................

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Velfærdsteknologi. Social og ældre udvalgsmøde 4. juni 2014. Udarbejdet af: Bjarne Krab Mortensen, Social- og ældre-afdelingen

Velfærdsteknologi. Social og ældre udvalgsmøde 4. juni 2014. Udarbejdet af: Bjarne Krab Mortensen, Social- og ældre-afdelingen Velfærdsteknologi Social og ældre udvalgsmøde 4. juni 2014 Udarbejdet af: Bjarne Krab Mortensen, Velfærdsteknologi? #1 Vi tager afsæt i borgerens behov, med fokus på øget selvhjulpenhed og livskvalitet.

Læs mere

Patienten i centrum! Ja tak - men hvordan?

Patienten i centrum! Ja tak - men hvordan? Patientsikkerhedskonferencen 2014 Patienten i centrum! Ja tak - men hvordan? Hvordan arbejde med det i klinisk praksis? 1 Susanne Lauth, Oversygeplejerske, Programchef, Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus

Læs mere

Brugerdreven. forretningsudvikling på sundheds-og. omsorgsområdet

Brugerdreven. forretningsudvikling på sundheds-og. omsorgsområdet Brugerdreven Klik for at redigere i master forretningsudvikling på sundhedsog Klik for at redigere i master omsorgsområdet Aalborg 1 Copenhagen Living Lab bistår offentlige og private organisationer med

Læs mere

CareNet arrangement d. 27. november 2014 Sundheds- og Omsorgshotellet Vikærgården

CareNet arrangement d. 27. november 2014 Sundheds- og Omsorgshotellet Vikærgården CareNet arrangement d. 27. november 2014 Sundheds- og Omsorgshotellet Vikærgården Program for besøg på Vikærgården 27/11-14 AFDELING Udfordringer Stigende levealder Øget antal ældre og medicinske borgere

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC

HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC Indhold Hostingplaner DDB CMS hos DBC... 1 1 Hostingplaner... 3 2 Definitioner... 4 2.1 Miljøer... 4 2.2 Support... 4 2.2.1 DDB CMS - 1. line support... 4 2.2.2 DDB CMS -

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Case: In-JeT ApS - En virksomhed udviklet på EU forskning. Væksthus Hovedstadsregionen. 4 December 2014 Jesper Thestrup

Case: In-JeT ApS - En virksomhed udviklet på EU forskning. Væksthus Hovedstadsregionen. 4 December 2014 Jesper Thestrup Case: In-JeT ApS - En virksomhed udviklet på EU forskning Væksthus Hovedstadsregionen 4 December 2014 Jesper Thestrup Hvad skal vi tale om i dag? Fra forskning til innovation kan man være med i forskningsprojekter?

Læs mere

EFTERUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI:

EFTERUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI: Public Intelligence og University College Lillebælt har sammen udviklet to uddannelser inden for velfærdsteknologi. Uddannelserne er målrettet henholdsvis det sundhedsfaglige frontpersonale og deres teamledere.

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

Dato 24. april 2015. Dok.nr. 57426/15 Sagsnr. 13/6262

Dato 24. april 2015. Dok.nr. 57426/15 Sagsnr. 13/6262 Dato 24. april 2015 Dok.nr. 57426/15 Sagsnr. 13/6262 Ref. OLAE Afrapportering velfærdsteknologiprojekter Hermed en statusrapportering på velfærdsteknologiprojekterne i Varde Kommune med afsæt i dels en

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

HVAD ER MENINGSFULD AKTIVITET BLANDT ÆLDRE PÅ PLEHJEM? METTE ANDRESEN Ergoterapeut & PhD

HVAD ER MENINGSFULD AKTIVITET BLANDT ÆLDRE PÅ PLEHJEM? METTE ANDRESEN Ergoterapeut & PhD HVAD ER MENINGSFULD AKTIVITET BLANDT ÆLDRE PÅ PLEHJEM? METTE ANDRESEN Ergoterapeut & PhD MIT AFSÆT? Data fra forsknings og udviklingsprojekter gennem 10 år med ca. 400 ældre DISPOSITION Hvad er meningsfuld

Læs mere

Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig

Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig Demografi og forventninger Rikke Sølvsten Sørensen Servicestyrelsens grundlag Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold for socialt udsatte børn,

Læs mere

Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer

Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer Kolding Kommunes Designsekretariat Ulrik Jungersen Designchef Malene Kjær-Jepsen Design- og management konsulent Anne Schødts Design- og innovationskonsulent

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

Caretech Innovation C-29 Flex-control

Caretech Innovation C-29 Flex-control 1 Projektevaluering Caretech Innovation C-29 Flex-control Deltagere/partnere: Flex-control A/S Ingeniørhøjskolen i Aarhus (IHA) Caretech Innovation Dato 1.marts 2011 Version: caretech projektevaluering

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB HVAD ER UDFORDRINGEN? PRÆSENTATION HVEM ER VI? LAVE PROTOTYPER FINDE IDEER 5-TRINS MODELLEN I EN PIXIUDGAVE INDLEDNING Innovation og entreprenørskab er

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere