Brædstrup Tønning Træden sogne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brædstrup Tønning Træden sogne"

Transkript

1 26. årgang Nr. 4 December/Januar/Februar 07/08 Nyt fra menighedsrådene Legestur kom og vær med Prædikestolen i Tønning Gospelværksted i Tønning Kirkehistorie og gamle dage 1Kirkebladet Brædstrup Tønning Træden sogne

2 Nyt fra Brædstrup menighedsråd Tiden løber meget hurtigt. Vi er allerede i november hvor dagene bliver kortere, bladene falder af træerne. De står nøgne, klar til at samle kraft til forårets komme. Siden sidst har vi mistet vores kirkesanger gennem mange år Olaf Rye Christensen. Sygdommen satte en brat stopper for hans virke ved vor kirke. Ny kirkesanger skal nu ansættes, og vi håber der vil komme nogle gode ansøgninger. Vi har været glade for at Henning Pedersen fra Bryrup har hjulpet os gennem Olafs sygdomsperiode, og fortsat vil være til rådighed indtil en ny er blevet ansat. forventningens tid, om det der kommer. Barnet der blev født i en fattig stald i Betlehem; det er julens gave til alle mennesker, der vil tage imod ham, som den største gave vi kan få. Himmerigs konge blandt os bor. Han juleglæden os bringer. Han favner hver barnesjæl på jord. Og lover os englevinger. Fra Brædstrup menighedsråd ønskes en rigtig glædelig jul og et godt nytår til alle i sognet. Erik Skottenborg Formand for menighedsrådet Mens dette skrives er Berit Hune Jørgensen sygemeldt, så for at få det hele til at fungere, vil man kunne møde fremmede præster fra andre kirker der holder gudstjenester, således at Mogens Birk Sørensen, som jo i mellemtiden må trække det store læs, kan blive aflastet. Vi håber at Berit snart kommer i gang igen, for der er jo mange aktiviteter fra og til jul at tage vare på. Den 15. november kunne vi så fejre, at Berit har været vor præst i 10 år. Julen nærmer sig hastigt, butikkerne er klar med juletilbud. Jo! julen begynder meget tidligt. Også i kirken er der juletilbud med julekoncerter og kirkegang Vi har snart Advent, et nyt kirkeår begynder og vi tænder lys i adventskransen. Adventstiden er Erik Skottenborg Et minde om en afholdt kirkesanger Siden sidste kirkeblad udkom har vi mistet vores kirkesanger gennem mange år Olaf Rye Christensen. Sygdommen satte en brat stopper for hans virke ved vor kirke. Olaf var meget glad for arbejdet ved kirken. Han var altid klar, når der var brug for ham, og hans store ønske var at komme i gang igen. Sådan gik det ikke. Den 9. oktober måtte vi tage afsked med Olaf ved en smuk begravelse, der udgik fra Brædstrup kirke og hvor der blev udtalt mange smukke ord om et liv i kirkens tjeneste. Vi vil mindes Olaf for hans gode humør, som han altid havde, hvor han kom omkring. Fra menighedsrådet skal der lyde en stor tak for mange års virke. Æret være hans minde. 2

3 Nyt fra Tønning-Træden menighedsråd Kirkeklokkerne i vores to kirker har automatisk ringning. Således foregår f.eks. op-og nedringning af solen uden nogen brug af hverken graveres eller andres hjælp. Men når der skal kimes, ja, så er man nødt til manuelt at slå på klokken med en hammer for at opnå kimeeffekten. Arbejdstilsynet har påpeget det uheldige i dette, fordi det på sigt kan give høreskader. Vi har derfor i menighedsrådet bestemt at der skal installeres elektrisk fjernkimning i begge vore kirker. Hvert år skal der foretages kirke og præstegårdssyn. Årets syn er blevet afholdt her i efteråret. Ingen af kirkerne er i dårlig stand, men ligesom vores egne huse trænger til regelmæssigt vedligehold, så gælder det selvfølgelig også for vore kirker. I sidste nummer af dette blad blev den påkrævede renovereing af Træden kirkes varmesystem nævnt. Det bliver dyrt, men heldigvis er det en udgift der sjældent kommer. En udgiftspost der ikke kan måle sig med varmeanlæggets udskiftning, men som med sikkerhed kommer ofte -og ikke er en helt lille udgifter kalkningen af kirkerne. Intet er mere sikkert end at kirkerne skal kalkes ca. hvert andet år. Kirkerne ligger jo højt og flot i landskabet med tårnenes mod vest. Da vindretningen i Tønning og Træden er vestenvind, så giver det et stort slid på især tårnenes kalk, ja man kunne fristes til at kalde det for afkalkning af tårnene, når vestenvind og regn sætter ind.især lider Træden kirkes tårn af manglende kalk for tiden, men det bliver først til foråret at tårnet får sin flotte hvide farve igen. Vestenvinden har også været hård ved præstegårdens vestgavl, med fugtskader på indervæggen til følge. Her kan vi dog ikke vente til foråret med at gøre noget, og i skrivende stund er et firma kontaktet, som vil overfladebehandle præstegårdens gavl. På menighedsrådets vegne Henning Kjempenes 10 års præstejubilæum ved Brædstrup kirke Den 15. november kunne Berit Hune Jørgensen fejre sit 10 års jubilæum ved Brædstrup kirke og sogn. Berit afløste Niels Grymer som præst i Ring og Føvling sogne. Senere er der så sket en struktur- og navneændring, hvor Ring sogn har taget navneforandring til Brædstrup sogn samtidig med, at der blev ændret på samarbejdet hen over sognene, således at Brædstrup sogn fik tildelt 1½ sognepræst. Sognet deler nu sognepræst med Tønning-Træden sogne. Mærkedagen blev fejret i sognehuset, hvor Brædstrup sogns menighedsråd var vært. Vi ønsker tillykke med dagen. Et nyt kirkeblad er på gaden Igen kan vi sende et nyt eksemplar af kirkebladet på gaden. Læs de interessante artikler og brug kirkebladet som et opslagsværk for hvad der sker i sognene i de næste 3 måneder. Der sker altid noget interessant i vore kirker, og især i den kommende tid op mod jul. Redaktøren har også bemærket at det snart er jul, og derfor skal der lyde et varmt ønske om en glædelig jul og et godt og velsignet nytår. Finn Weel Jensen Redaktør (ansv.) 3

4 Legestue kom og vær med I legestuen laver vi forskellige aktiviteter, ud fra eget initiativ. Legestuen har lidt blandet legetøj, vi synger et par sange og der ud over har vi social hygge. Efter vi har sunget og leget spiser vi vores medbragte madpakker og drikkevarer. På nuværende tidspunkt mødes vi 5 mødre, med hver vores børn. Nogen går hjemme på barsel og andre går hjemme på fuld tid. P.t. er aldersgruppen fra 5 mdr. til 2 ½ år. Vi tænker, det vil være godt, hvis der vil komme flere i legestuen, aldersgruppen er underordnet. Så går du hjemme, med dine børn over 3 år, er du også meget velkommen. Vi mødes i Sognehuset i Brædstrup hver tirsdag fra kl til kl. ca Vi har mulighed for ligeledes at mødes om torsdagen i samme tidsrum, såfremt der er interesse herfor. Det er gratis at komme i legestuen. Kontakt Annette Brødsgaard på tlf , for yderligere oplysninger. Legestue Vi mødes hver tirsdag (og evt. torsdag) kl i Sognehuset, Brædstrup Medbring selv madpakke og drikkevarer. Kontaktperson Annette Brødsgaard

5 9 læsninger i Træden Kirke - Søndag den 9. december kl Vi finder 9 medlemmer af menigheden, som læser tekster. Det hele krydres med musikindslag og fællessang, hvor vi synger julen ind. Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved en gang gløgg og æbleskiver i Træden Forsamlingshus. Og mon ikke der også i år vil være en lille julehistorie eller lign.? Alle er selvfølgelig velkomne til denne stemningsfulde juletradition. Tønning-Træden menighedsråd Julekoncert i Tønning Kirke Selv om navnet er nyt, er traditionen den samme. For julen er traditionernes tid, og en af de bedste er årets julekoncert med det tidligere Brædstrup Musikskole, nu Horsens Musikskoles afdeling i Brædstrup, når de sammen med Tønning-Træden Friskoles Kor synger julen ind med et stemningsfyldt juleprogram. Såvel solister som samspilsgrupper og kor vil sørge for, at vi alle kommer i den rette julestemning, når de lørdag den 15. december kl lader tonerne springe under de gamle hvælvinger. Alle er velkomne til koncerten, hvor der er gratis adgang. Tønning-Træden Menighedsråd. Børnejul - og stjernen over huset stod Juleafslutning med dukketeater og luciaoptog for Tønning-Træden Børnehave, dagplejere og alle øvrige børn finder sted i Tønning Kirke onsdag 19. december kl Dette års gæstestjerne er ja, stjernen selv,. Men hvem mon den lyser på og for? Alle er velkomne. Juleafslutning for Tønning-Træden Friskole finder sted fredag den 21. december kl i Tønning Kirke. 5

6 Prædikestolen i Tønning Når man sidder nede i kirken, tænker man nok, at prædikestolen ser meget gammel ud. Måske helt fra renæssancetiden og det er den også. Sætter man sig tæt ved, kan man læse egetræsudskæringen, og der står: Denne prestol hafver Anders Jensen herits foged i Thøsting heret och givet til kirchen for sig og sin høstru M.C.ledersted i kirchen anno I 1642 har Anders Jensen fra Tønning været over 60 år, og har måske været syg, hvorved han er begyndt at tænke på sit eftermæle, det samme har Morten/Martin Lauridsen i Gammelstrup, og de ville gerne begraves i kirken og ligge på de fine pladser foran alteret. Dels kunne de så skænke kirken en smuk prædikestol og en lydhimmel, der passede til, dels ville deres minde blive foreviget, også ved at de fik et ledersted, en plads foran alteret, hvor alle altergæsterne bl.a. skulle gå over den i fremtiden. Morten Lauridsen og Anne Jebstdatter sendte deres ønske til samme billedskærer Oluf Olufsen fra Hedemølle, et år efter Anders Jensen, - og på den står: Denne hemmel hafver Marten Lavris søn i Gammelstrvp giefvet i Tøneg kirche for sig oc sin høstru Anne Jebstdater leder sted i kirchen anno 1643.Og hvem var så de to ægtepar, der havde penge til sådan et træskærearbejde? Anders Jensen skriver han er herredsfoged,- og det må vel sammenlignes med en landsretsdommer- men inden da, nemlig i 1604 overtager han fæstet til helgården Tønning overgård, som fæstebonde. Den gård, som Torkild Skifter indtil for nylig har boet på. Som herredsfoged, står der: Han må nyde sin gård, bebo den kvit og frit og uden afgift, så længe han beklæder denne stilling. Morten Lauridsen er delefoged og har samme rettighed på sin gård i Gammelstrup. Samtidig med prædikestolen fik Anders Jensen lavet en ligsten til at lægge på lederstedet, gulvet foran alteret. Men hvor er stenen? Den blev flyttet fra gulvet i 1884 og sat ind i muren bag orglet, sammen med to ligsten mere. Den var blevet lidt slidt af de mange fødder, der er gået hen over den, under nadveren, og blevet lidt utydelig. Når man læser den, undrer man sig over, de tomme felter, der ikke er udfyldt. Hvornår døde Anders Jensen og hvornår døde Maren Christensdatter? Han har fået udhugget alle de oplysninger, han havde i Anders Jensen i Tønning, herredsfoged i Tørsting herred, og hustru Maren Christensdatter, med hvem han levede i år, velsignet med syv sønner og 2 døtre. Han døde den 16, i hans alder år, hun døde den 16 i hendes alder.her er tydelivis gjort plads til de sidste data, som mærkeligt nok, aldrig blev fuldført. Nederst står: Gvd opveck denom alle til det evige lif oc hafver for Anders Jenssøn for dieres begrafvelse i kirchen forærit til kirchen en predickestoel i Tønning, som er indsat i aar Som herredsfoged beklædte han stillingen i mange år, fra før 1642 til 1665, hvor hans søn Jens Andersen overtager stillingen og bosætter sig i Davding. Er det ham, der ikke sansede at få det gjort, da hans far døde, meget sent? Var det gået ned ad bakke for ham? Eller var det menighedsrådets opgave? Morten Lauridsen, der skænker lydhimmelen, dør i 1661 og man mener at have fundet spor af en grav i tårnrummet. Vi kan finde mere om denne Anders Jensen, bl.a i Århus bispearkiv, den 31 Juli Menighedsrådet bestod af 6 mænd ligeligt fra hele området Tønning Træden, og de stod og skulle vælge en ny præst. Som vi ser, er herredsfogeden også formand for rådet. Anders Jensen udi Tønning Knud Pedersen - - Jens Sørensen - Troelstrup Marcus Nielsen - Gammelstrup Christen Torbensen - Træden Las Jensen - Træden Niels Jørgensen provst i Ring. Sidstnævnte satte deres kaldsbrev op således: At eftersom vores forrige sjælesørger, hæderlig og vellærd mand hr. Hans Jørgensen Obre, er død, og vi behøve en anden sjælesørger i hans sted, så haffer vi først søgt raad hos Gud i himmelen med bøn om påkaldelse, derefter vores herredsprovst, hæderlig og vellærd hr. Eric Holgersen Grøn, sognepræst i Søndervissing. Derefter hæderlig og vellærd mand hr. Bertel Bay, medtjener til Eltang af Vilstrup sogn-haffer et godt ry både sin lærdom og kristelig omgivelse. Dette brev sendes den 31. juli 1659 til superintendant(biskop) i Aarhus stift, hæderlig og højlærd hr. doctor Jacob Mattison. Præsten Hans Jørgensen Obre, er død 1659, efter kun 2 år i præsteembedet, og samtidig dør den forrige præsteenke. De har muligvis været gift, og er blevet ramt af en smitsom sygdom, kopper eller pest, som florerede i denne krig med svenskerne. Lejesoldater, der huserede rundt og plyndrede gårdene, kan have bragt det med fra Brandenburg og Polen.. Denne præsteenke, ses på den anden ligstenen, sammen med sin første mand, pastor Ove Lauritsen Bølge, som hun var 6

7 gift med i 28 år og hun hedder Kirsten Jørgensdatter Lund,. Ove Lauritsen Bølge fik i 1654 malet prædikestolen.(står der i pontoppidans atlas) og herredsfogeden må have været indforstået med dette, da han kendte præsten godt og han boede 2 min. fra Tønning præstegård. Man kan forestille sig, at Anders Jensen har siddet på forreste bænk nedenfor prædikestolen hver søndag og hørt på pastor Bølge, indtil denne døde 1657 og fik sin ligsten lagt på graven foran alteret, og både præst og præstekone har fået alle data med på ligstenen, henholdsvis i 1657 og I 1659 er Danmark i krig med svenskerne på 3. år. Vi husker historien med den svenske kong Karl Gustav, der gik over isen med sin hær og overrumplede danskerne. Om Svend Gønge og hans mænd, der hjalp kong Frederik d. 3, og Københavns belejring med kongen og dronningen bag volden. Danmark er blevet plyndret og er et fattigt land. Kongen vandt belejringen, mens statsråd og adel havde tabt. I Oktober 1660 inviteres herredsfoged Anders Jensen og 3 mænd mere her fra området, til Arvehyldning af Frederik d. 3. på Slotspladsen foran Børsen. Da Anders Jensen er en ældre mand over 80 år, beder han om at hans søn Jens Andersen, må tage af sted i stedet for, men 3 år senere, ser vi i regnskaberne, at han rykker for rejsegodtgørelse for sig selv. Han har altså oplevet ceremonien med arvehyldningen af den nu enevældige konge. En enevælde, der skulle fortsætte til år senere i 1662 fremlægger han syn på jord, mangler på hegn og gærde i området. Præsten, som af menighedsrådet, er blevet bedt om at komme til Tønning Træden sogne, er Bertel P.Bay, og han skriver til biskoppen om sognene.: Tønning præstegård er lige god med en anden fuld gård udi byen. Der avles gerne 6 tdr. rug, 5 tdr. byg, 6 tdr. havre, 6 tdr. boghvede, læs hø fra et kjær. Skoven er fællis og præsten skal have forevist sit brygge og bageved. Degnen haffer ingen fribolig, men plejer at bo i et hus ved Træden kirke, som hører kirken til, hvilket han skal fæste og årlig give til Træden kirke 15 skilling. Han hafver intet jord dertil, men 20 skæppe land i fæste på Træden mark, som er given til Tønning kirke osv. Der er sikkert efterkommere fra Anders Jensens søn Jens Andersen herredsfoged og bosat i Davding, men det er fra datteren Anne Andersdatter, der blev på Tønning overgård, at vi har fulgt slægten og efterkommerne i dag. Anne gifter sig med Niels Sørensen Møldrup, som overtager Tønning overgård, og senere kommer Knud Pedersen fra Nedenskov og gifter sig med deres datter på Tønning overgård osv. Hvornår dør herredsfoged Anders Jensen? 1683 indkalder herredsfoged Jens Andersen børn, børnebørn og oldebørn, som formynder for arv efter deres oldefar. På dette tidspunkt hedder præsten Christoffer Dinesen Mossin, der har været der siden 1667, og for resten også har giftet sig med forgængeren Bertel Pedersen Bay s enke Ingeborg, en gammel skik. Det er spændende at tænke på alle de mennesker fra Tønning, Troelstrup og Gammelstrup, der har set og hørt skiftende præster på denne prædikestol og lydhimmel i Tønning kirke, helt tilbage fra (Viden om disse begivenheder er fundet i Danmarks kirker af nationalmuseet, Horsens folkeblad , fra Århus bispearkiv C-1101, og tingbogen.) Karen Bækbøl Jørgensen, Træden 9 Læsninger - søndag d. 16. december kl i Brædstrup Kirke Medlemmer af menigheden læser teksterne & kirkens kor og menigheden synger julen ind. Alle bærer vi til sidst julens lys og glæde ud i verden. Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved gløggen og æbleskiverne i Sognehuset, hvor også kirkens kor underholder. Velkommen til denne særlige julegudstjeneste ønsker Brædstrup menighedsråd. 7

8 Gudstjenesteliste for Brædstrup og omegn december/januar/februar 07/08 Dag Brædstrup Tønning Træden Nim Underup Føvling 4. december Gudstj. og spaghetti Kl Birk 9. december 2. søndag i advent Kl Kl Kl Kl Matt. 25,1-13: Birk 9 Læsninger Høg Høg Børnepasning Birk 16. december 3. søndag i advent Kl Kl Kl Luk. 1,67-80: 9 Læsninger Birk Høg Birk m. Lucia Kirkekaffe 18. december Jul for sognets mindste Kl december Kl Kl Jul for sognets mindste Jul for børnehave Kl og dagplejer Ældregudstj. Birk Høg 20. december Jul for sognets mindste Kl december Skolejul Kl og Kl Birk 23. december 4. søndag i advent Ingen Ingen Joh. 3,25-36: gudstjeneste gudstjeneste 24. december Juleaften Kl Kl Kl Kl Kl Kl Luk. 2,1-14 eller Matt. 1,18-25: Birk Birk Birk Høg Høg Høg Kl & Wagner 25. december Juledag Kl Kl Kl. 9.30!!! Kl Joh. 1,1-14: Birk Birk Høg Høg Bil Bil 26. december Anden juledag Kl Kl Kl Matt. 10,32-42: Birk Birk Høg Bil 30. december Julesøndag Ingen Ingen Kl Matt. 2,13-23: gudstjeneste gudstjeneste Høg 31. december Nytårsaften Kl Kl Kl Birk Birk Høg Kirkekaffe Champagne 1.januar Nytårsdag Kl Kl Kl Matt. 6,5-13: Wagner Wagner Høg 6. januar Helligtrekongers søndag Kl Kl Kl Kl Matt. 2,1-12 eller Joh. 8,12-20: Familiegudstj. Birk Høg Høg Jørgensen Bil Kirkefrokost 13. januar Sidste søndag Kl Kl Kl efter Helligtrekonger Birk Birk Widmann Joh : 20. januar Septuagesima Kl Kl Kl Kl Matt. 25,14-30: Jørgensen Jørgensen Høg Høg Børnepasning Kaffe Bil 23. januar Gudstj. og spaghetti Kl Jørgensen 27. januar Seksagesima Kl Kl Kl Kl Mark. 4,26-32: Jørgensen Birk Høg Høg Bil 3. februar Fastelavn Kl Kl Kl Kl Luk. 18,31-43: Familiegudstj. Birk Høg Høg Jørgensen Familiegudstj. Tøndeslagning

9 Dag Brædstrup Tønning Træden Nim Underup Føvling 6. februar Ældregudstjeneste Kl Ældregudstj. Jørgensen 10. februar 1. søndag i fasten Kl Kl Kl Luk. 22,24-32: Birk Birk Widmann 17. februar 2. søndag i fasten Kl Kl Kl Mark. 9,14-29: Birk Birk Høg Børnepasning Jagtgudstjeneste Kaffe 24. februar 3. søndag i fasten Kl Kl Kl Kl Joh. 8,42-51: Jørgensen Jørgensen Høg Høg Bil 27. februar Gudstj. og spaghetti Kl Birk 2. marts Midfaste Kl Kl Kl Kl Joh. 6,24-35: Jørgensen Birk Høg Høg Børnepasning Aktivitetskalender for Brædstrup, Tønning og Træden Tidspunkt: Aktivitet: Sted/Arrangør(er) DECEMBER 2007: Tirsdag Bibeltime v/ Pia Skovmose Jensen DUH KFUM & K, Unge Voksne Torsdag Israelsaften v/ Bodil Skjøtt DUH IM Søndag læsninger Træden Kirke T-T menighedsråd Tirsdag Julekoncert Brædstrup Kirke Brædstrup menighedsråd Tirsdag Julefrokost DUH KFUM & K, Unge Voksne Torsdag Bibeltime DUH IM Lørdag Julekoncert Tønning Kirke T-T menighedsråd Søndag læsninger Brædstrup Kirke Brædstrup menighedsråd Fredag Juleafslutning friskolen Tønning Kirke Fredag Juletræsfest DUH IM, KFUM & KFUK Mandag Nytårsgudstjeneste Træden Kirke Sognepræsten Mandag Nytårsgudstjeneste Brædstrup Kirke Sognepræsten JANUAR 2008: Søndag Helligtrekonger Brædstrup Kirke Br. menighedsråd, DANmission Tir.-tors Alliance bedeuge DUH IM Torsdag Indre Missions generalforsamling DUH IM Fredag 18. Indvielsesfest for KLIPPEN KLIPPEN Tirsdag Besøg hos Rasmus og Katrine Søbækvej 22 KFUM & K, Unge Voksne Lørdag Gospelværksted Tønning Kirke T-T menighedsråd Torsdag Bibeltime KLIPPEN IM FEBRUAR 2008: Søndag Fastelavn Træden Kirke Tirsdag Fødselsdagsfest på Åstruplundvej 9 KFUM & K, Unge Voksne Ons. tors Bibelkursus IM Søndag Jagtgudstjeneste Tønning Kirke T-T menighedsråd Tirsdag Generalforsamling KLIPPEN KFUM & K, Unge Voksne Torsdag Babysalmesang Brædstrup Kirke Torsdag Fællesaften v/berit Hune Jørgensen KLIPPEN IM, KFUM & KFUK 9

10 Årets høstoffer 2007 Høstoffer samt auktionen over de medbragte gaver og kirkens flotte høstpynt, indbragte i alt for Tønning-Træden sogne kr. 2513,00, som menighedsrådet har besluttet at sende til Møltrup Optagelseshjem. Det var et rekordstort udbytte, som måske svarer til de høje kornpriser! Flot var det. Ved indsamlingen til høstgudstjenesten søndag, den 23. september i Brædstrup Kirke og den efterfølgende auktion blev der i alt indsamlet kr ,00, som fordeles ligeligt mellem SOS-Børnebyerne og Hjertebørn i Indien Døbte, viede og begravede august-september-oktober 2007 Døbte i Brædstrup kirke : Nandhini Elgaard Pedersen : Tristan Berwald Larsen : Ida Uldum Sørensen : Carl Kjær Hylander : Sebastian Clemensen Benfeldt : Sebastian Graabæk Riis Rasmussen : Miklas Malthe Bengtson Samsing : Julie Lundager Søgaard : Kirstine Helene Bech Juelsgaard : Fiona Ohlendorff : Sabrina Jørgensen Viede i Brædstrup kirke : Helle Nordstrøm og Henrik Nordstrøm : Dorthe Pedersen og John Pedersen : Anne Sabine Nagel Rumph og Bo Nørbo Rumph Begravede fra Brædstrup kirke : Poul Rands Knudsen 80 år : Arne Ivan Andersen 72 år : Dagmar Kristine Jensen 83 år : Olaf Rye Christensen 67 år : Else Gunhøj 65 år : Hans Kristian Bønnelykke 78 år : Karen Christensen 77 år Døbte i Tønning kirke Christian La Cour Bjerre Døbte Træden Kirke Sebastian Dalsgaard Viede i Træden Kirke Sine Marie Bøjstrup Bach og Nikolaj Brodersen Bach Tina Dupont Hesselholdt Igens og Svend Igens Hesselholdt 10

11 Nytårsgudstjeneste - I Træden og Brædstrup Den 31. december træder vi ind i et nyt kalenderår bliver til Som ved de øvrige af livets overgange, hvor kirken danner rammen, vil vi også gerne markere denne overgang. Alle som har tænkt sig at fejre det nye års komme, indbydes derfor til nytårsgudstjeneste. Efter gudstjeneste ønsker vi hinanden et godt og velsignet nyt år med et glas champagne. Tidspunktet bliver Træden Kirke kl Brædstrup Kirke kl Alle er velkomne. På menighedsrådenes vegne, Mogens Birk Oh Happy Day - Gospelværksted i Tønning Kirke Som et opløftende og genoplivende indslag i det mørke januar, indbydes enhver med lyst til at skabe glad musik, til en forrygende dag i Tønning Kirke. Lørdag d. 26. januar. Det bliver en dag fyldt med dejlig, svingende og smukke gospelsange. Der bliver brug for både sopraner, alter, tenorer og basser og jo flere der er med, jo sjovere bliver det. Der stilles således ingen krav til stemmens kraft eller renhed, bare lysten til at bruge den, er tilstede. Styrmand for dagen er Tønning-Træden Friskoles nye skoleleder Thomas Kilsmark, der er uddannet cand. mag. i musik og italiensk og som tidligere har ledet et gospelkor i Horsens. Der er således lagt op til en guddommelig dag i kyndige hænder, hvor alle er velkomne. Tønning-Træden Menighedsråd Vi starter kl med første prøve. Kl holder vi en kort pause med en lille forfriskning, og kl begynder anden prøve. Kl er der frokost. Tredje prøve kører fra kl til Kl slutter vi af med en minikoncert, hvor alle som ikke selv synger med, indbydes til at høre på. 11

12 Fastelavn er mit navn! -fra julebal til maskebal Eftersom påsken falder tidligt i år, falder også fasten tidligt. Som indledning på fastens 40 dage inden påske, fejrer vi fastelavn, hvor vi gør en dyd ud af, at faste for os ikke er at forsage livets goder, men derimod dele hvad vi har med andre. Tag familie og venner med til en festlig familiegudstjeneste i Træden Kirke fastelavnssøndag den 3. februar kl Vi glæder os til at se trolde, nisser, hekse, supermænd samt aber og mænd i gult tøj. Efterfølgende arrangerer Træden Borgerforening tøndeslagning og bollespisning i Træden Forsamlingshus. Gudstjeneste for alle seniorer og pårørende Brædstrup kirke Onsdag den 6. februar kl ved sognepræst Berit Hune Jørgensen Alle ældre velkomne. Babysalmesang i Brædstrup kirke for børn i alderen 0-12 måneder og deres forældre. Torsdag den 28. februar kl Hjertelig velkommen til alle babyer og deres forældre ønsker Brædstrup menighedsråd Kirkehistorie og gamle dage Brædstrup sogn på besøg i Århus Menighedsrådets studietur og udflugt til Århus, med besøg i Den Gamle By og Vor Frue kirke med mere, et yderst interessant arrangement, hvor der var lejlighed til at få lidt indsigt i gamle tiders levevis og et besøg i nogle af de spændende kirker i Århus. Turen er tilrettelagt sådan, at vi fik lejlighed til at se gamle håndværk i en levendegørelse af den gamle by, alle sejl var sat i byen sådan at det var muligt at både se og prøve hvad der kunne foregå på en markedsdag i gammel tid. Efterfølgende blev der så lejlighed til at bese hele komplekset omkring Vor Frue Kirke og Klosterkirken, hvor Sognepræst Jesper Birkler (tidligere sognepræst ved Grædstrup kirke), var vor vært og en yderst kompetent og levende rundviser. Lidt historie om kirkerne. Kirkerne består af Vor Frue kirke (som er én af Århus store kirker) og i tilknytning hertil findes så Klosterkirken og Kryptkirken. Vor Frue Kirke Dominikanerne (Sortbrødrene) fik o. år 1240 overdraget Skt. Nikolaj Kirke og byggede et kloster i hvilket den nuværende Vor Frue Kirke udgjorde sydfløjen. Efter Reformationen tillægges kirken navnet: Vor Frue Kirke, og Chr.III ( ) bestemte, at klostret skulle fungere som almindeligt hospital for syge og fattige. Kirken får da status som sognekirke. Den nuværende teglstenskirke kan føres tilbage til ca. 1250, hvor koret og sakristiet bygges. Ca bygges kirkeskibet. Sideskibet er bygget til omkring Tårnet er fra ca Kirken fremtræder i dag som et resultat af en gennemgribende restaurering i midten af 1950 erne, hvorunder kryptkirken blev opdaget. I år 2000 gennemgik kirken en omfattende kalkning. Alle gamle kalklag blev fjernet, revner repareret og nu står kirkerummet igen lyst og venligt. Klosterkirken Den nuværende indgang var oprindeligt ind- 12

13 gangen til det kloster, som dominikanerne byggede i sidste halvdel af 1200-tallet. Når folk bankede på porten for at komme ind i klosteret, skulle portneren iflg. klosterreglerne fra 1240 forvisse sig om, at det ikke var kvinder, røvere eller andet skarnsfolk. Det lange, tøndehvælvede rum indenfor porten var modtagelsesværelset, hvor brødrene kunne underholde sig med de fremmede. Kun de fornemme gæster førtes videre til klosterets kapitelsal, den nuværende klosterkirke. Langs murene var bænke med et særligt sæde til prioren. Her samledes hele konventet hver dag efter morgengudstjenesten. Der oplæstes et afsnit af ordensreglerne eller af evangelierne. Når dagens arbejde var blevet fordelt, blev novicerne sendt bort, hvorefter der var lejlighed til at skrifte for prioren. Først i 1888 blev kapitelsalen indviet til kirke for beboerne i klosteret, hvor der er boliger for ældre mennesker. I 1967 over menighedsrådet kirken, hvor der er Gudstjeneste hver søndag, og hvortil alle har adgang. I året 2000 gennemgik Klosterkirken er gennemgribende restaurering. Udover kalkning var det vigtigste, at alteret blev flyttet fra placeringen ved nordvæggen (se ovenfor) til østvæggen. Alteret står altså nu til højre for prædikestolen. Endvidere blev der over alteret lavet et vindue (ud mod klostergården) med et tydeligt lysindfald over alteret fra dette nye vindue. I det nye vindue er isat et glasmaleri af maleren Per Kirkebye. Ved samme lejlighed fik kirken ny prædikestol og ny døbefont. Begge dele tegnet af arkitekt Per Kristensen, som i øvrigt stod for hele restaureringen. Hele restaureringen er betalt af donationer fra forskellige fonde Kryptkirken Kryptkirken er en sjælden og spændende form for kirke, der ligger i hvælvningerne under koret i Vor Frue kirke. Kryptkirken daterer sig fra omkring år 1000, men der findes ingen oplysninger om de følgende århundreder af Kryptkirkens historie. På et vist tidspunkt er apsiserne blevet lukket af en mur, og rummet er blevet brugt til redskabs- og brændselsrum. 13

14 Jesper Birkler Derefter er Kryptkirken blevet glemt, indtil man ved restaureringen af Vor Frue kirke i 1956 genopdagede den. Ved den påfølgende restaurering, der blev foretaget af nationalmuseet, fandt man en voksen- og en barnegrav samt 23 mønter fra tallet, hvoraf de 5 stammede fra Lübeck og resten fra Hamburg. De to gravsten, der nu findes i gulvet, stammer fra Vor Frue kirke. Hvælvingerne var styrtet sammen, men blev erstattet af frådsten fra et mergelleje ved Skanderborg. Det murværk, der findes nedenfor en fuge i muren, er det oprindelige, det ovenfor fugen er nyt. Kryptkirken er blevet genopbygget og restaureret og blev genindviet den 10. november Kirken er jo en meget anderledes kirke (meget lille) og den bruges nu til gudstjeneste ca. en gang om måneden En meget interessant rundvisning Vi siger tak til Jesper Birkler for en yderst interessant gennemgang og man kan se mere om kirkerne på hjemmesiden: Gudstjenester på ældrecentrene Klovenhøj Flg. torsdag kl. 14:00: 6/12 Mogens Birk Sørensen 24/12 Kirsten Høg tidspunkt efter nærmere aftale 3/1 Jørgensen 24/1 Kirsten Høg A 7/2 Widmann 21/2 Kirsten Høg 6/3 Mogens Birk Sørensen Søndergården Flg. fredage kl. 13:30: 7/12 Mogens Birk Sørensen 24/12 Mogens Birk Sørensen kl.10 4/1 Pia Skovmose-Jensen 18/1 Mogens Birk Sørensen A 1/2 Mogens Birk Sørensen 22/2 Mogens Birk Sørensen A 14/3 Kirsten Høg Alle efterlønnere, pensionister og pårørende er meget velkomne! OBS! Kirkebilen kan bestilles til alle gudstjenester i Brædstrup Kirke. En jæger gik at jage Jagtgudstjeneste i Tønning Kirke Søndag den 17. februar kl Med dette nye tiltag håber vi at starte en ny god tradition i vores sogne. Alle jægere kender til jagtlivets alvor, hvor liv og død er på spil. Og som altid når livets alvor rammer, er det rart at have kirken og dets forkyndelse ved sin side. Ved denne gudstjeneste vil vi, som ved efterårets høstgudstjeneste, takke for en god sæson og bede for et godt udbytte i den kommende og ikke mindst for alles sikkerhed. Ved gudstjenesten vil der være medvirken ved lokale jagthornsblæsere og under den efterfølgende kaffe vil der være mulighed for gensidig udveksling af jagthistorier! Alle er velkomne med og uden jagttegn. Vesterled Flg. onsdage kl. 14:00: 24/12? tidspunkt efter nærmere aftale 2/1 Kirsten Høg 16/1 Berit Hune Jørgensen A 6/2 Mogens Birk Sørensen 20/2 Berit Hune Jørgensen A 5/3 Pia Skovmose-Jensen Har du en travl familiehverdag? Uden ret meget tid til kirke og kristendom? Så kom hen i Brædstrup kirke kl til Gudstjeneste og spaghetti Ved disse korte familiegudstjenester bliver bibelens fortællinger levendegjort og aftensmaden serveres i Sognehuset. Giv slip på travlheden ved gryder og bord, gør fællesskabet til dit levende ord. Vi mødes til Gudstjeneste og spaghetti tirsdag den 4. december onsdag den 23. januar onsdag den 27. februar Egebo Flg. tirsdage kl. 14:00: 4/12 Mogens Birk Sørensen 8/1 Berit Hune Jørgensen A 5/2 Berit Hune Jørgensen A 4/3 Mogens Birk Sørensen Tønning-Træden menighedsråd. Af hensyn til kokken er forhåndstilmelding hensigtsmæssig på tlf.nr senest dagen før. 14

15 Kirkelig vejviser BRÆDSTRUP SOGN Brædstrup Sogns Kirkekontor Præstesekretær Linda Vestergaard... Tlf Sognehuset, Kirkegade 11, 8740 Brædstrup Hjemmeside: Træffetid: Man-, tirs-, ons- og fredage: Kl Torsdage: Kl Kirkebogsførende sognepræst Berit Hune Jørgensen...Tlf Ring Bakke 6, 8740 Brædstrup Sognepræst Mogens Birk Sørensen...Tlf Tønningvej 22, Tønning, 8740 Brædstrup Organist Thomas Herjulf Lennert...Tlf Mobiltlf Husvært i Sognehuset Anne Bente Skottenborg...Tlf Mobiltlf Kirkegårdsleder Steven Jensen...Tlf Mobiltlf Kirkegade 13, 8740 Brædstrup Træffetid: Tirs- og torsdage kl Menighedsrådsformand Erik M. Skottenborg...Tlf Kirkeværge Rasmus Schmidt...Tlf Kirketjener Anne Bente Skottenborg...Tlf TØNNING-TRÆDEN PASTORAT Kirkebogsførende sognepræst Mogens Birk Sørensen...Tlf Tønningvej 22, Tønning, 8740 Brædstrup Hjemmeside: Menighedsrådsformand Jens Chr. Ross...Tlf Graver Knud Kristensen...Tlf Mobiltlf Kirkesanger Bjarne Bording Jørgensen...Tlf Organist Marianne Nissen...Tlf Kirkebil bestilles på tlf senest dagen før Velkommen til Helligtrekongers familiegudstjeneste i Brædstrup Kirke søndag d. 6. januar kl Efter gudstjenesten inviterer DANMISSION på kirkefrokost og underholdning i Sognehuset. Alle er velkomne. Brædstrup menighedsråd og Danmission. Julekoncert i Brædstrup Kirke Tirsdag den 11. december kl Medvirkende: Gudenå Folkekor under ledelse af Jørn Bendixen og Brædstrup kirkes kor Brædstrup Menighedsråd Deadline for næste kirkeblad er den 1. februar 2008 Alt stof, der skal dække marts, april, maj 2008 sendes til: Finn Weel Jensen, Lindealle 15, 8740 Brædstrup, Materialet modtages gerne elektronisk på diskette, CD-rom eller som til mailadressen: Tekst skal helst være uformateret. Kan leveres som en vedhæftet fil i formatet: *.rtf eller *.doc. Foto eller tegninger skal helst være i formatet *.jpg (eller evt. *.tif ). 15

16 På bagsiden... For et træ er der håb Sådan lyder det i Jobs Bog i Det Gamle Testamente. Job er eksemplet på det retfærdige menneske, der alligevel rammes så hårdt af ulykke og mister alt, hvad han ejer. Ejendom, børn og helbred. Det eneste Job ikke mister, er troen på Gud. Hans navn betyder Hvor er Far? og udtrykker dermed dobbeltheden i Jobs klage, når han både anklager sin skaber for at behandle ham uretfærdig og beder ham vise barmhjertighed. For et træ er der håb, hvis det fælles, kan det skyde igen; det holder ikke op med at sætte friske skud. Men dør en mand, er det forbi med ham, udånder et menneske, hvor er det så? Langt fra alfarvej, inde midt i Tønning Skov, står der et træ af sten. Det er ikke et forstenet træ. Men derimod en sten udhugget, som et træ. og har fungeret som gravsten over skovfoged Christen Sørensen. Man skal lede lidt efter den, hvilket jeg da også gjorde, da rygtet ville, at der skulle ligge en mand begravet i Tønning Skov. Det gør der altså ikke, men hans gravsten står der. Christen Sørensen blev født i Ry i 1825 og døde i Tønning i 1909, efter en årrække som skovfoged i Tønning Skov. På et tidspunkt da hans gravsted blev nedlagt, nænnede man ikke at kassere det smukt udhuggede og specielle gravminde og enedes om at flytte det til Tønning Skov, hvor den gamle skovfoged jo havde haft sit virke og hjem. Og dér står det så endnu, skovfogedtræet, og vil gøre det mange år frem, da sten ikke så let forgår. Alm. træer vælter omkuld og bliver til muld, det ved vi. Mennesket falder også som træer omkuld en dag og bliver til jord: Af jord er du kommet og til jord skal du blive, siger vi ved kisten. Sådan er det. Men Det Nye Testamente har et svar til Job. Et svar med et håb, der går ud over det, vi kan forstå eller se. Et håb, der taler om det liv, der på forunderlig vis opstår af mulden igen. Derfor slutter en kristen begravelse da heller ikke med ovennævnte ritualord. Håbets og troens ord føjes nemlig til: Af jorden skal du igen opstå. Med Kristus som førstegrøden, om hvem vi husker, at han om sig selv sagde: Jeg er livets træ I er grenene. Kristentroen forkynder håbet om, at vi som grene på livets træ, den dag hvor vi som skovens træer vælter omkuld, må flyttes til evigt liv. Sådan som skovfogedtræet er blevet det. Thi, for et træ er der håb. Glædelig jul og godt nytår. Mogens Birk Fødsler: Alle fødsler for Brædstrup sogn skal anmeldes til Kirkekontoret. Fødsler i Tønning-Træden pastorat anmeldes hos sognepræsten. Anmeldelsen skal foretages senest 2 dage efter fødslen og på den fødselsanmeldelse, som jordemoderen udleverer ved fødslen. Forældrenes dåbs- eller navneattest (for udlændinge arbejds- og opholdstilladelse) og vielsesattest vedlægges Engang har den stået på Tønning Kirkegård Dåb og navngivelse: Dåb i Brædstrup sogn sker ved henvendelse til Kirkekontoret i god tid inden barnet fylder 6 måneder. Dåb i Tønning-Træden pastorat anmeldes hos sognepræsten. Ved dåb opgives navn på barnet og navn samt adresse på mindst 3 og højst 5 faddere. Navngivelse skal finde sted senest 6 måneder efter fødslen. Navneændring: For Brædstrup sogn henvendelse på Kirkekontoret eller på Kirkeministeriets hjemmeside For Tønning-Træden pastorat hos sognepræsten eller på Kirkeministeriets hjemmeside Vielse: I Brædstrup sogn henvendelse på Kirkekontoret. I Tønning-Træden pastorat hos sognepræsten. Begravelse og bisættelse: I Brædstrup sogn henvendelse på Kirkekontoret. Udenfor Kirkekontorets åbningstid kan der rettes henvendelse til sognepræsterne. Brædstrup kirke stilles vederlagsfrit til rådighed. Brædstrup sognehus kan i perioder stå til rådighed for mindesamkomster, henvendelse herom til kirketjener Anne Bente Skottenborg I Tønning-Træden pastorat henvendelse hos sognepræsten. Ind-/udmeldelse af Folkekirken: For Brædstrup sogn kontakt sognepræsterne eller Kirkekontoret. For Tønning-Træden pastorat kontakt sognepræsten. Kirkebil: Til alle gudstjenester kan kirkebilen bestilles på telefon senest dagen før. TB&Co

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 4 51. årg. 2014/15 December Januar Februar Første søndag i advent begynder det nye kirkeår, hvilket betyder, at vi frem til advent 2015 vil anvende

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

Agerskov & Branderup. December Januar Februar

Agerskov & Branderup. December Januar Februar KirkeBladet 1 Indhold Glade jul, stressede jul... 2 Ny organist... 3 Afrensning af gammel sten. 4 Høstgudstjeneste... 6 Gudstjenester... 8 2015 December Januar Februar Agerskov & Branderup 1 Kirkelig vejviser

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Afslutning og ny begyndelse

Afslutning og ny begyndelse 50. årgang December - Januar - Februar Nr. 1 Afslutning og ny begyndelse Efter syv år som sognepræst her i pastoratet har jeg valgt at søge nye udfordringer. Den 1. december 2014 begynder jeg som sognepræst

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne 28. årgang Nr. 3 September/Oktober/November 2009 Nyt fra menighedsrådene Kirkens Teambuilding seminar Caféeftermiddage på Klippen Organist ved Brædstrup Kirke Ny sognepræst Nyt fra kontaktpersonen Kirkebladet

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Julemanden skal vækkes.

Julemanden skal vækkes. Bladet For Rørbæk & Opland - November 2005-15. årgang Julemanden skal vækkes. Lørdag d. 10. December kl. 10.30, så han kan nå at blive vågen til han skal ud med de mange gaver. Kom og hjælp med at vække

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger K. Andersen og Wilma Westert (Sygemeldt)

Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger K. Andersen og Wilma Westert (Sygemeldt) Referat af fælles menighedsrådsmøde den 20.- 4.-2010. Sted.: Præstegården, Konfirmandstuen. Tidspunkt.: Staby Menighedsråd kl. 18.30, Madum Menighedsråd 19.00. Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. September - November 2015 35. årgang nr. 3. Underup kirke. Nim kirke.

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. September - November 2015 35. årgang nr. 3. Underup kirke. Nim kirke. K I R K E B L A D Nim kirke Føvling kirke Underup kirke E T Nim - Underup - Føvling September - November 2015 35. årgang nr. 3 Vikar for sognepræst Da biskop Kjeld Holm ikke kunne finde plads i sin kalender

Læs mere

Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev Kirkecenter tirsdag den 10. januar 2012

Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev Kirkecenter tirsdag den 10. januar 2012 Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev Kirkecenter tirsdag den 10. januar 2012 Fraværende: Margit Mühlbach og Jørn Skøtt Andersen Aftenen indledtes med en salme 1. 5 min. Bjarne indledte aftenen

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander!

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander! Karlslunde Strandsogn En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30 Mangler du hjælp eller vil du hjælpe et medmenneske med have, computer, indkøb eller småreparationer,

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

VALLEKILDE HØRVE SOGNEKIRKER. Jul, jul, jul Christmas Carols Julekoncert og juleafslutninger. Dukketeatret Svantevit PUST

VALLEKILDE HØRVE SOGNEKIRKER. Jul, jul, jul Christmas Carols Julekoncert og juleafslutninger. Dukketeatret Svantevit PUST VALLEKILDE HØRVE SOGNEKIRKER DEC., JAN., FEB 2014 56. årgang KIRKEBLAD: LÆS OM SPÆNDENDE AKTIVITETER I KIRKERNE Foto: Rune Lundø Jul, jul, jul Christmas Carols Julekoncert og juleafslutninger GUD I MENNESKEHÆNDER

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Nr. 4 Oktober - November - December 2013 årgang 64

Nr. 4 Oktober - November - December 2013 årgang 64 KIRKEBLADET for Vester Hornum - Hyllebjerg - Flejsborg sogne Vester Hornum kirke Hyllebjerg kirke Flejsborg kirke 1 Nr. 4 Oktober - November - December 2013 årgang 64 ADRESSER: Sognepræst: Else Juul, Præstegårdsvej

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN.

TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN. TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN. 2009 Pas på din kirke! Velkommen til et nyt menighedsråd Er kirken bare for sjov? spørges der på plakaten til menighedsrådsvalget 2008. På billedet ses en præst

Læs mere

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne 33. årgang Nr. 3 December 2014 Januar Februar Marts 2015 Nyt fra Menighedsrådene Om bibeloversættelser Café- eftermiddage Nyt fra kirkegården Til vore lille gerning ud... Kirkebladet Brædstrup Tønning

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne 28. årgang Nr. 2 Juni/Juli/August 2009 Nyt fra menighedsrådene Sommer - sol - strand Tœnd et lys i m rket Hvad skal jeg sige? Kontaktperson - hvad er det? Nyt pastorat Kirkebladet Brædstrup Tønning Træden

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Kirke Bladet KARISE OG ALSLEV SOGNE

Kirke Bladet KARISE OG ALSLEV SOGNE Kirke Bladet KARISE OG ALSLEV SOGNE DECEMBER 2011 JANUAR FEBRUAR 2012 Foto: Ole Pedersen Juletræet med sin pynt Julen begynder tidligere og tidligere i butikkerne. Allerede i begyndelsen af oktober er

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Fodby Sogne & kirkeblad November

Fodby Sogne & kirkeblad November Fodby Sogne & kirkeblad November 2014 Nyt om: Fodby kirke er blevet kalket udvendigt og fremstår næsten ny. FODBY MENIGHEDSRÅD FODBY LOKALRÅD FODBY FORSAMLINGSHUS SAMVÆRSHAVEN I FODBY KOMMENDE ARRANGEMENTER

Læs mere

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 3 i én Nr. 19 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os....................... Side 2 Evangelister..........................

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes referat til menighedsrådsmødet den 10. juni 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Afbud: René Høeg, Hanne Henriksen, Ilse Kyndesgaard, Hans Abrahamsen,

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 13. Nyhedsbrev uge 48 2014. Så hyggeligt Flemming har gjort det ved vores indgang.

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 13. Nyhedsbrev uge 48 2014. Så hyggeligt Flemming har gjort det ved vores indgang. Nyhedsbrev uge 48 2014 Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5-6 Bestyrelsen præsenterer. Fra Vejrumbro by Hitsangskrivning! 6/7 klasses roadtrip Side 7 Side 8 Side 9 Side 10-12 Side 13 LUCIAFEST Fra Vejrumbro

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne. Nyt fra menighedsrådene Rocker kirken Fælleslejr 2012 Cafe Eftermiddage Kirkens ve og vel Allehelgen

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne. Nyt fra menighedsrådene Rocker kirken Fælleslejr 2012 Cafe Eftermiddage Kirkens ve og vel Allehelgen 30. årgang Nr. 4 December/Januar/Februar/Marts 2011/2012 Nyt fra menighedsrådene Rocker kirken Fælleslejr 2012 Cafe Eftermiddage Kirkens ve og vel Allehelgen Kirkebladet Brædstrup Tønning Træden sogne

Læs mere

Herning Valgmenighed

Herning Valgmenighed BERETNING PÅ GENERALFORSAMLING 11/4 2004 Indledningsvist vil jeg nævne et problem: Det har knebet meget at samle de unge i kirken og fejlen ligger dog ikke alene hos de unge! mon ikke vi skal lade de unge

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj-Juni-Juli 2007 Af håbets grønne maj jeg vil min pinseløvsal bygge mod skylregn og mod dagens ild, med hvile og med skygge. Om kærlighed bag gravens bred med ren og evig

Læs mere

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00 Kingos Minde Hermed indkaldes medlemmer af Slangerup Menighedsråd og suppleanter til ordinært offentligt menighedsrådsmøde på ovennævnte sted

Læs mere

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Juni - August 2012 32. årgang nr. 2. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Juni - August 2012 32. årgang nr. 2. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke K I R K E B L A D Nim kirke Føvling kirke Underup kirke E T Nim - Underup - Føvling Juni - August 2012 32. årgang nr. 2 Menighedsrådsvalg 2012 Pastoratet udgøres af tre sogne, nemlig Nim (hovedsogn), Underup

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere