Lokalt Erhvervsklima

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalt Erhvervsklima"

Transkript

1 Lokalt Erhvervsklima > Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le V tlf.:

2 INDHOLD INDLEDNING OVERSIGTSTABEL LOKALT ERHVERVSKLIMA OVERORDNET VURDERING AF ERHVERVSVENLIGHED INFRASTRUKTUR OG TRANSPORT Det kommunale vejnet Kommunal kollektiv trafik ARBEJDSKRAFT Adgang til kvalificeret arbejdskraft i området Jobcentrenes indsats (jobformidling) KOMMUNAL SAGSBEHANDLING Kompetent og hurtig sagsbehandling på miljøområdet Kompetent og hurtig sagsbehandling i byggesager Kompetent og hurtig sagsbehandling i sygedagpengesager SKATTER, AFGIFTER OG GEBYRER Niveauet for kommunens personskatter Kommuanle erhvervsskatter (dækningsafgift og grundskyld) Kommunale afgifter og gebyrer (f.eks. vand- og spildevandsafgift og byggesagsgebyrer).... FYSISK PLANLÆGNING Der findes erhvervsgrunde med plads til udvikling Den lokale planlægning giver både plads til by- og erhvervsudvikling BRUG AF PRIVATE LEVERANDØRER Kommunens åbenhed over for brug af private leverandører Kommunens overholdelse af betalingsfrister KOMMUNENS IMAGE Kommunens evne til at fastholde og tiltrække nye virksomheder Kommunens evne til at fastholde og tiltrække nye borgere KOMMUNENS VELFÆRDSSERVICE Adgang til børnepasning (ventelister, åbningstider mv.) Folkeskole INFORMATION OG DIALOG MED KOMMUNEN Kommunens formidling af væsentlig information til din virksomhed Dialogen mellem erhvervslivet og kommunens politikere Dialogen mellem erhvervslivet og kommunens embedsmænd

3 KOMMUNALE RAMMEVILKÅR Erhvervsfrekvens Ændring i erhvervsfrekvens over de sidste tre år Konkurrenceudsættelse Ændring i konkurrenceudsættelse over de sidste to år Skat/service-forhold Ændring i skat/service-forhold over de sidste tre år Kommunal udskrivningsprocent Ændring i udskrivningsprocent over de sidste tre år Indpendling Ændring i indpendling over det sidste år Grundskyldspromille Ændring i grundskyldspromille over de sidste tre år Dækningsafgiftspromille Ændring i dækningsafgift over de sidste tre år Uddannelsesniveau Ændret uddannelsesniveau over de sidste tre år Erhvervsbygninger Ændring i erhvervsbygninger over de sidste tre år Privat beskæftigelse Ændring i privat beskæftigelse over de sidste to år Nystartede virksomheder pr..000 indbyggere Ændring i nye virksomheder pr..000 indbyggere over de sidste to år APPENDIKS : METODE APPENDIKS : DATABESKRIVELSE OG KILDER

4 INDLEDNING Lokalt erhvervsklima 00 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder Virksomhedernes muligheder i den globale konkurrence afhænger blandt andet af de lokale rammevilkår, som kommunerne er med til at fastlægge. Samtidig er et lokalt erhvervsliv, der skaber grundlag for arbejdspladser og dermed skattekroner i kommunekassen, en forudsætning for, at kommunerne kan tilbyde ordentlig velfærdsservice. Virksomhederne og kommunerne har derfor en fælles interesse i, at det lokale erhvervsklima er godt. Det lokale erhvervsklima omfatter en lang række kommunale rammevilkår, som har betydning for virksomhedernes vækst og udvikling. Nogle rammevilkår er meget konkrete og lette at måle. Det gælder f.eks. størrelsen på de kommunale skatter og afgifter eller opgørelser over antallet af erhvervsbygninger i en kommune. Andre rammevilkår er mindre håndgribelige og svære at måle. Det gælder f.eks. attituden i de enkelte kommuner i forhold til virksomhedernes forhold. Mange har forsøgt at sammenligne de lokale rammevilkår i kommunerne med afsæt i de statistikker, som udgives af f.eks. Danmarks Statistik, Indenrigs- og Sundhedsministeriet m.fl.. Virksomhedernes subjektive vurdering af kommunernes indsats har dog ikke tidligere været en del af analysen. Der er derfor en række aspekter, som ikke er fanget op. Det gælder f.eks. kvaliteten af samspillet mellem virksomhederne og de kommunale forvaltninger. Lokalt erhvervsklima 00 råder bod på dette ved at supplere den offentlige statistik med en spørgeskemaundersøgelse, hvor virksomheder fra kommuner har angivet, hvor tilfredse de er med kommunens indsats på en række erhvervsrelevante områder. Sigtet med Lokalt erhvervsklima 00 rækker dog videre end til, at se hvilke kommuner der klarer det godt. Det overordnede formål er således at sætte fokus på de lokale rammevilkår og at understøtte dialogen mellem kommunerne og virksomhederne, både om de overordnede og om de mere specifikke erhvervsvilkår i kommunerne. Sådan læses resultater fra Lokalt erhvervsklima 00 Oversigtstabellen på side viser kommunernes placering både inden for det samlede indeks og inden for kategorier. Den første kolonne i tabellen ( Lokalt erhvervsklima ) viser kommunernes placering i det samlede indeks. Som det ses, kommer kommune ud med den bedste placering. De næste 0 kolonner viser kommunernes placering inden for 0 kategorier, som har indgået i spørgeskemaundersøgelsen. Den sidste kolonne ( Kommunale rammevilkår ) viser kommunernes placering i et indeks af statistiske indikatorer. Kommunernes placering i tabellen afhænger af den score eller værdi, som de har fået på en række undervariable: Kommunen med den bedste score er nummer. Kommunen med den næstbedste score er nummer. osv. Figurerne viser ikke blot kommunernes placering men også den score/værdi kommunerne har opnået inden for de enkelte kategorier og underspørgsmål. Figurerne kan derfor læses som et supplement til oversigtstabellen, idet man kan få et indtryk af, hvor meget der skal flyttes i den enkelte kommune for at få en bedre placering end i dag. Metoden bag sammenvejningerne er beskrevet i appendiks, mens appendiks indeholder en nærmere beskrivelse af de enkelte indikatorer herunder anvendte kilder. > Læs mere om Lokalt Erhvervsklima 00 på di.dk/le LOKALT ERHVERVSKLIMA 00 Indledning

5 OVERSIGTSTABEL Kommunal placering på hovedkatagorier Side Side Side Side Side Side Side 0 Side Side Side Side Side Lokalt erhvervsklima Overordnet vurdering. af erhvervsvenlighed Infrastruktur og transport Arbejdskraft Kommunal. sagsbehandling Skatter, afgifter og gebyrer Fysisk. planlægning Brug af private leverandører Kommunens image Kommunens velfærdsservice Information og dialog med kommunen Kommunale rammevilkår LOKALT ERHVERVSKLIMA 00 Oversigtstabel

6 OVERSIGTSTABEL Kommunal placering på hovedkatagorier Side Side Side Side Side Side Side 0 Side Side Side Side Side Lokalt erhvervsklima Overordnet vurdering. af erhvervsvenlighed Infrastruktur og transport Arbejdskraft Kommunal. sagsbehandling Skatter, afgifter og gebyrer Fysisk. planlægning Brug af private leverandører Kommunens image Kommunens velfærdsservice Information og dialog med kommunen Kommunale rammevilkår Ringkøbing- Skjern LOKALT ERHVERVSKLIMA 00 Oversigtstabel

7 LOKALT ERHVERVSKLIMA 00 Kommunens gennemsnitlige placering på undersøgelsens indikatorer. En lav værdi betyder, at kommunen har relativt mange topplaceringer på de indikatorer LOKALT ERHVERVSKLIMA 00 Samlet placering

8 OVERORDNET VURDERING AF ERHVERVSVENLIGHED Virksomhedernes gennemsnitlige tilfredshed. Den overordnede vurdering af kommunens erhvervsvenlighed afspejler, om virksomhederne overordnet set er tilfredse med den kommunale indsats over for erhvervslivet. = Meget utilfreds, = Utilfreds, = Hverken/eller, = Tilfreds, = Meget tilfreds LOKALT ERHVERVSKLIMA 00 Overordnet vurdering af erhvervsvenlighed

9 INFRASTRUKTUR OG TRANSPORT Kommunens gennemsnitlige placering på indikatorer om infrastruktur og transport: Virksomhedernes tilfredshed med kommunens indsats for vejnettet i kommunen samt kvaliteten af den lokale kollektive trafik. Det er afgørende for virksomhedernes konkurrenceevne, at de kan få varer, kunder og medarbejdere til og fra virksomheden. En lav værdi betyder, at kommunen har relativt mange topplaceringer på indikatorerne LOKALT ERHVERVSKLIMA 00 Infrastruktur og transport

10 Det kommunale vejnet Virksomhedernes gennemsnitlige tilfredshed med kommunens indsats på det kommunale vejnet. = Meget utilfreds, = Utilfreds, = Hverken/eller, = Tilfreds, = Meget tilfreds LOKALT ERHVERVSKLIMA 00 Infrastruktur og transport

11 Kommunal kollektiv trafik Virksomhedernes gennemsnitlige tilfredshed med kommunens indsats for den kommunale kollektive trafik. = Meget utilfreds, = Utilfreds, = Hverken/eller, = Tilfreds, = Meget tilfreds LOKALT ERHVERVSKLIMA 00 Infrastruktur og transport

12 ARBEJDSKRAFT Kommunens gennemsnitlige placering på indikatorer om arbejdskraft: Virksomhedernes tilfredshed med kommunens indsats for adgangen til kvalificeret arbejdskraft i kommunen samt det lokale jobcenters evne til at formidle den nødvendige arbejdskraft. Dygtige medarbejdere er afgørende for virksomheders muligheder for at overleve og vokse. En lav værdi betyder, at kommunen har relativt mange topplaceringer på indikatorerne LOKALT ERHVERVSKLIMA 00 Arbejdskraft

13 Adgang til kvalificeret arbejdskraft i området Virksomhedernes gennemsnitlige tilfredshed med kommunens indsats for adgang til kvalificeret arbejdskraft i området. = Meget utilfreds, = Utilfreds, = Hverken/eller, = Tilfreds, = Meget tilfreds LOKALT ERHVERVSKLIMA 00 Arbejdskraft 0

14 Jobcentrenes indsats (jobformidling) Virksomhedernes gennemsnitlige tilfredshed med de kommunale jobcentres indsats. = Meget utilfreds, = Utilfreds, = Hverken/eller, = Tilfreds, = Meget tilfreds LOKALT ERHVERVSKLIMA 00 Arbejdskraft

15 KOMMUNAL SAGSBEHANDLING Kommunens gennemsnitlige placering på indikatorer om sagsbehandling: Virksomhedernes tilfredshed med kommunens indsats for en kompetent og hurtig sagsbehandling inden for miljøområdet, byggesager og sygedagpengesager. Hurtig og kompetent sagsbehandling kan betyde forskellen mellem en konkurrencemæssig fordel og store ekstraudgifter. En lav værdi betyder, at kommunen har relativt mange topplaceringer på indikatorerne LOKALT ERHVERVSKLIMA 00 Kommunal sagsbehandling

16 Kompetent og hurtig sagsbehandling på miljøområdet Virksomhedernes gennemsnitlige tilfredshed med de kommunens indsats for kompetent og hurtig sagsbehandling på miljøområdet. = Meget utilfreds, = Utilfreds, = Hverken/eller, = Tilfreds, = Meget tilfreds LOKALT ERHVERVSKLIMA 00 Kommunal sagsbehandling

17 Kompetent og hurtig sagsbehandling i byggesager Virksomhedernes gennemsnitlige tilfredshed med de kommunens indsats for kompetent og hurtig sagsbehandling i byggesager. = Meget utilfreds, = Utilfreds, = Hverken/eller, = Tilfreds, = Meget tilfreds LOKALT ERHVERVSKLIMA 00 Kommunal sagsbehandling

18 Kompetent og hurtig sagsbehandling i sygedagpengesager Virksomhedernes gennemsnitlige tilfredshed med de kommunens indsats for kompetent og hurtig sagsbehandling i sygedagspengesager. = Meget utilfreds, = Utilfreds, = Hverken/eller, = Tilfreds, = Meget tilfreds LOKALT ERHVERVSKLIMA 00 Kommunal sagsbehandling

19 SKATTER, AFGIFTER OG GEBYRER Kommunens gennemsnitlige placering på indikatorer om skatter, afgifter og gebyrer: Virksomhedernes tilfredshed med kommunens indsats for niveauet på de kommunale personskatter, erhvervsskatter samt afgifter og gebyrer. Størrelsen på lokale skatter, afgifter og gebyrer slår direkte igennem på virksomheders konkurrenceevne. En lav værdi betyder, at kommunen har relativt mange topplaceringer på indikatorerne LOKALT ERHVERVSKLIMA 00 Skatter, afgifter og gebyrer

20 Niveauet for kommunens personskatter Virksomhedernes gennemsnitlige tilfredshed med niveauet for kommunens personskatter. = Meget utilfreds, = Utilfreds, = Hverken/eller, = Tilfreds, = Meget tilfreds LOKALT ERHVERVSKLIMA 00 Skatter, afgifter og gebyrer

21 Kommuanle erhvervsskatter (dækningsafgift og grundskyld) Virksomhedernes gennemsnitlige tilfredshed med de kommunale erhvervsskatter. (dækningsafgift og grundskyld). = Meget utilfreds, = Utilfreds, = Hverken/eller, = Tilfreds, = Meget tilfreds LOKALT ERHVERVSKLIMA 00 Skatter, afgifter og gebyrer

22 Kommunale afgifter og gebyrer (f.eks. vandog spildevandsafgift og byggesagsgebyrer) Virksomhedernes gennemsnitlige tilfredshed med de kommunale afgifter og gebyrer (f.eks. vand- og spildevandsafgift og byggesagsgebyrer). = Meget utilfreds, = Utilfreds, = Hverken/eller, = Tilfreds, = Meget tilfreds LOKALT ERHVERVSKLIMA 00 Skatter, afgifter og gebyrer

23 FYSISK PLANLÆGNING Kommunens gennemsnitlige placering på indikatorer om den fysiske planlægning: Virksomhedernes tilfredshed med kommunens indsats med om der er ledige erhvervsgrunde med plads til udvikling i kommunen, og om planlægningen giver plads til erhvervsudvikling. En forudsætning for, at en virksomhed kan vokse og skabe flere arbejdspladser, er, at det er muligt at udvide produktionen. En lav værdi betyder, at kommunen har relativt mange topplaceringer på indikatorerne LOKALT ERHVERVSKLIMA 00 Fysisk planlægning 0

24 Der findes erhvervsgrunde med plads til udvikling Virksomhedernes gennemsnitlige tilfredshed med de kommunens indsats for erhvervsgrunde med plads til udvikling. = Meget utilfreds, = Utilfreds, = Hverken/eller, = Tilfreds, = Meget tilfreds LOKALT ERHVERVSKLIMA 00 Fysisk planlægning

25 Den lokale planlægning giver både plads til by- og erhvervsudvikling Virksomhedernes gennemsnitlige tilfredshed med de kommunens indsats på den lokale planlægning, så den giver plads til både by- og erhvervsudvikling. = Meget utilfreds, = Utilfreds, = Hverken/eller, = Tilfreds, = Meget tilfreds LOKALT ERHVERVSKLIMA 00 Fysisk planlægning

26 BRUG AF PRIVATE LEVERANDØRER Kommunens gennemsnitlige placering på indikatorer om brug af private leverandører. Virksomhedernes tilfredshed med kommunens indsats med åbenhed over for brug af private leverandører og overholdelse af betalingsfrister. Ved at bruge private leverandører kan en kommune spare mange penge på driftsbudgettet og desuden være med til at sikre stærke levedygtige virksomheder. En lav værdi betyder, at kommunen har relativt mange topplaceringer på indikatorerne LOKALT ERHVERVSKLIMA 00 Brug af private leverandører

27 Kommunens åbenhed over for brug af private leverandører Virksomhedernes gennemsnitlige tilfredshed med de kommunens indsats for og åbenhed over for brug af private leverandører. = Meget utilfreds, = Utilfreds, = Hverken/eller, = Tilfreds, = Meget tilfreds LOKALT ERHVERVSKLIMA 00 Brug af private leverandører

28 Kommunens overholdelse af betalingsfrister Virksomhedernes gennemsnitlige tilfredshed med de kommunens indsats for overholdelse. af betalingsfrister. = Meget utilfreds, = Utilfreds, = Hverken/eller, = Tilfreds, = Meget tilfreds LOKALT ERHVERVSKLIMA 00 Brug af private leverandører

29 KOMMUNENS IMAGE Kommunens gennemsnitlige placering på indikatorer om kommunens image. Virksomhedernes tilfredshed med kommunens indsats for at tiltrække og fastholde virksomheder og borgere. Et godt image er vigtigt for et kommunens evne til at tiltrække succesfulde virksomheder og gode kvalificerede medarbejdere. En lav værdi betyder, at kommunen har relativt mange topplaceringer på indikatorerne LOKALT ERHVERVSKLIMA 00 Kommunens image

30 Kommunens evne til at fastholde og tiltrække nye virksomheder Virksomhedernes gennemsnitlige tilfredshed med de kommunens indsats for at fastholde og tiltrække nye virksomheder. = Meget utilfreds, = Utilfreds, = Hverken/eller, = Tilfreds, = Meget tilfreds LOKALT ERHVERVSKLIMA 00 Kommunens image

31 Kommunens evne til at fastholde og tiltrække nye borgere Virksomhedernes gennemsnitlige tilfredshed med de kommunens indsats for at fastholde og tiltrække nye borgere. = Meget utilfreds, = Utilfreds, = Hverken/eller, = Tilfreds, = Meget tilfreds LOKALT ERHVERVSKLIMA 00 Kommunens image

32 KOMMUNENS VELFÆRDSSERVICE Kommunens gennemsnitlige placering på indikatorer om velfærdsservicen: Virksomhedernes tilfredshed med kommunens indsats for adgang til børnepasning og folkeskolen. Gode basisydelser som børnepasning og gode skoler er afgørende for kommunens evne til at tiltrække og fostre kvalificerede medarbejdere. Gode pasningsmuligheder kan samtidig være med til at øge medarbejdernes fleksibilitet. En lav værdi betyder, at kommunen har relativt mange topplaceringer på indikatorerne LOKALT ERHVERVSKLIMA 00 Kommunens velfærdsservice

33 Adgang til børnepasning (ventelister, åbningstider mv.) Virksomhedernes gennemsnitlige tilfredshed med de kommunens indsats for adgangen til børnepasning (ventelister, åbningstider). = Meget utilfreds, = Utilfreds, = Hverken/eller, = Tilfreds, = Meget tilfreds LOKALT ERHVERVSKLIMA 00 Kommunens velfærdsservice 0

34 Folkeskole Virksomhedernes gennemsnitlige tilfredshed med de kommunens indsats for folkeskolen. = Meget utilfreds, = Utilfreds, = Hverken/eller, = Tilfreds, = Meget tilfreds LOKALT ERHVERVSKLIMA 00 Kommunens velfærdsservice

35 INFORMATION OG DIALOG MED KOMMUNEN Kommunens gennemsnitlige placering på indikatorer om information og dialog med kommunen: Virksomhedernes tilfredshed med kommunens evne til at formidle væsentlig information samt kvaliteten af dialogen mellem politikere, embedsmænd og virksomheder. For at virksomhederne kan planlægge f.eks. fremtidige investeringer er det vigtigt, at de har overblik over kommunens fremtidsplaner, og at kommunen lytter til deres synspunkter. En lav værdi betyder, at kommunen har relativt mange topplaceringer på indikatorerne LOKALT ERHVERVSKLIMA 00 Information og dialog med kommunen

36 Kommunens formidling af væsentlig information til din virksomhed Virksomhedernes gennemsnitlige tilfredshed med de kommunens indsats for formidling af væsentlige informationer til virksomhederne. = Meget utilfreds, = Utilfreds, = Hverken/eller, = Tilfreds, = Meget tilfreds LOKALT ERHVERVSKLIMA 00 Information og dialog med kommunen

37 Dialogen mellem erhvervslivet og kommunens politikere Virksomhedernes gennemsnitlige tilfredshed med de kommunens indsats for en dialog mellem erhvervslivet og kommunens politikere. = Meget utilfreds, = Utilfreds, = Hverken/eller, = Tilfreds, = Meget tilfreds LOKALT ERHVERVSKLIMA 00 Information og dialog med kommunen

38 Dialogen mellem erhvervslivet og kommunens embedsmænd Virksomhedernes gennemsnitlige tilfredshed med de kommunens indsats for en dialog mellem erhvervslivet og kommunens embedsmænd. = Meget utilfreds, = Utilfreds, = Hverken/eller, = Tilfreds, = Meget tilfreds LOKALT ERHVERVSKLIMA 00 Information og dialog med kommunen

39 KOMMUNALE RAMMEVILKÅR Kommunens gennemsnitlige placering på statistiske indikatorer. I denne kategori har vi samlet officielle statistiske data, som på hver sin måde beskriver erhvervsforholdene i kommunen. En lav værdi betyder, at kommunen har relativt mange topplaceringer på de statistiske indikatorer LOKALT ERHVERVSKLIMA 00 Kommunale rammevilkår

40 Erhvervsfrekvens Erhvervsfrekvens for årige, 00 (pct.). Erhvervsfrekvensen afspejler den kommunale arbejdsstyrke i pct. af befolkningen i den pågældende aldersgruppe LOKALT ERHVERVSKLIMA 00 Kommunale rammevilkår

41 Ændring i erhvervsfrekvens over de sidste tre år Ændring i erhvervsfrekvens for årige fra 00 til 00 (pct.point). Erhvervsfrekvens afspejler den kommunale arbejdsstyrke i pct. af befolkningen i den pågældende aldersgruppe LOKALT ERHVERVSKLIMA 00 Kommunale rammevilkår

42 Konkurrenceudsættelse Indikator for konkurrenceudsættelse 00 (pct.). Indikator for konkurrenceudsættelse måler summen af de faktisk konkurrenceudsatte udgifter i kommunerne som andel af summen af udgifter, som det er muligt at konkurrenceudsætte LOKALT ERHVERVSKLIMA 00 Kommunale rammevilkår

43 Ændring i konkurrenceudsættelse over de sidste to år Ændring i indikator for konkurrenceudsættelse fra 00 til 00 (pct.point). Indikator for konkurrenceudsættelse måler summen af de faktisk konkurrenceudsatte udgifter i kommunerne som andel af summen af udgifter, som det er muligt at konkurrenceudsætte LOKALT ERHVERVSKLIMA 00 Kommunale rammevilkår

44 Skat/service-forhold Skat/service-forholdet 00 (gns.,00). Skat/service-forholdet udtrykker forholdet imellem den beskatning, som borgerne i den enkelte kommune pålægges, set i forhold til den service, som kommunen tilbyder. Et skat/ service-forhold med en værdi mindre end angiver at kommunen tilbyder en relativ høj service ift. den beskatning som borgerne oplever , 0,,0,, LOKALT ERHVERVSKLIMA 00 Kommunale rammevilkår

45 Ændring i skat/service-forhold over de sidste tre år Ændring i skat/service-forholdet fra 00 til 00 (pct.point). Skat/service-forholdet udtrykker forholdet imellem den beskatning, som borgerne i den enkelte kommune pålægges, set i forhold til den service, som kommunen tilbyder. Et skat/ service-forhold med en værdi mindre end angiver, at kommunen tilbyder en relativ høj service ift. den beskatning, som borgerne oplever. -0, -0,0-0,0-0,0-0,0-0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 LOKALT ERHVERVSKLIMA 00 Kommunale rammevilkår

46 Kommunal udskrivningsprocent Kommunale udskrivningsprocent 00. Den kommunale udskrivningsprocent afspejler de kommunale personskatter. LOKALT ERHVERVSKLIMA 00 Kommunale rammevilkår

47 Ændring i udskrivningsprocent over de sidste tre år Ændring i den kommunale udskrivningsprocent fra (pct.point). Den kommunale udskrivningsprocent afspejler de kommunale personskatter , 0,0 0,,0,,0 LOKALT ERHVERVSKLIMA 00 Kommunale rammevilkår

48 Indpendling Andel indpendlere i kommunen (pct.) 00. Antal personer der arbejder i kommunen men som bor i en anden kommune i pct. af personer med arbejde i kommunen LOKALT ERHVERVSKLIMA 00 Kommunale rammevilkår

49 Ændring i indpendling over det sidste år Ændring i indpendlere til kommunen fra 00 til 00. Antal personer der arbejder i kommunen men som bor i en anden kommune i pct. af personer med arbejde i kommunen ,0 -, -,0-0, 0,0 0,,0,,0,,0 LOKALT ERHVERVSKLIMA 00 Kommunale rammevilkår

50 Grundskyldspromille Grundskyldspromille 00. Grundskyld er en ejendomsskat på jordværdien. En høj grundskyldspromille svækker de lokale virksomheders konkurrenceevne LOKALT ERHVERVSKLIMA 00 Kommunale rammevilkår

51 Ændring i grundskyldspromille over de sidste tre år Ændring i grundskyldspromille fra (pct.point). Grundskyld er en ejendomsskat på jordværdien. En høj grundskyldspromille svækker de lokale virksomheders konkurrenceevne LOKALT ERHVERVSKLIMA 00 Kommunale rammevilkår

52 Dækningsafgiftspromille Dækningsafgiftspromille på forretningsejendomme 00. Kommunens dækningsafgift på private forretningsejendomme. Dækningsafgiften pålægges ejendomme, der anvendes til kontor, forretning, hotel, fabrik, værksted og lignende LOKALT ERHVERVSKLIMA 00 Kommunale rammevilkår

53 Ændring i dækningsafgift over de sidste tre år Ændring i dækningsafgiftspromille fra (pct.point). Kommunens dækningsafgift på private forretningsejendomme. Dækningsafgiften pålægges ejendomme, der anvendes til kontor, forretning, hotel, fabrik, værksted og lignende LOKALT ERHVERVSKLIMA 00 Kommunale rammevilkår 0

54 Uddannelsesniveau Andel årige med minimum en erhvervsuddannelse (pct.), 00. En uddannet arbejdsstyrke i kommunen gør det nemmere for virksomhederne at tiltrække kvalificeret arbejdskraft LOKALT ERHVERVSKLIMA 00 Kommunale rammevilkår

55 Ændret uddannelsesniveau over de sidste tre år Ændring i andelen af de årige der som minimum har en erhvervsuddannelse (pct.point). En uddannet arbejdsstyrke i lokalområdet gør det nemmere for virksomhederne at tiltrække kvalificeret arbejdskraft ,0 0,,0,,0,,0,,0 LOKALT ERHVERVSKLIMA 00 Kommunale rammevilkår

56 Erhvervsbygninger Erhvervsbygninger i pct. af samlet bygningsmasse, 00. Fabrikker, værksteder og bygninger til kontor, handel, lager, offentlig administration mv.. i pct. af kommunens samlede bygningsmasse LOKALT ERHVERVSKLIMA 00 Kommunale rammevilkår

57 Ændring i erhvervsbygninger over de sidste tre år Ændring i erhvervsbygninger i pct. af samlet bygningsmasse (pct.point). Fabrikker, værksteder og bygninger til kontor, handel, lager, offentlig administration mv.. i pct. af kommunens samlede bygningsmasse , -0, -0, -0, -0, -0, 0,0 0, 0, 0, LOKALT ERHVERVSKLIMA 00 Kommunale rammevilkår

58 Privat beskæftigelse Andel af den kommunale beskæftigelse der er skabt af private arbejdssteder 00 (pct.). En stor privat beskæftigelse afspejler en kommune, der er i stand til at fostre og tiltrække private virksomheder LOKALT ERHVERVSKLIMA 00 Kommunale rammevilkår

59 Ændring i privat beskæftigelse over de sidste to år Ændring i andel af den kommunale beskæftigelse der er skabt af private arbejdssteder fra (pct.point). En stor privat beskæftigelse afspejler en kommune der er i stand til at fostre og tiltrække private virksomheder LOKALT ERHVERVSKLIMA 00 Kommunale rammevilkår

60 Nystartede virksomheder pr..000 indbyggere Nyregistrerede virksomheder (A/S og ApS) pr..000 indbyggere i kommunen 00. Et stort antal nystartede virksomheder pr. 000 indbyggere afspejler en kommuner der er. i stand til at fostre og tiltrække virksomheder LOKALT ERHVERVSKLIMA 00 Kommunale rammevilkår

61 Ændring i nye virksomheder pr..000 indbyggere over de sidste to år Ændring i nyregistrerede virksomheder (A/S og ApS) pr..000 indbyggere i kommunen, Et stort antal nystartede virksomheder pr. 000 indbyggere afspejler en kommune, der er. i stand til at fostre og tiltrække virksomheder LOKALT ERHVERVSKLIMA 00 Infrastruktur og transport

62 APPENDIKS : METODE I lokalt erhvervsklima 00 indgår samtlige danske kommuner, bortset fra Læsø og Fanø. Der er dermed samlet kommuner i undersøgelsen.. Datagrundlag I vurderingen af det lokale erhvervsklima indgår to typer data:. Officielle statistiske data fra Danmarks Statistik, Indenrigs- og sundhedsministeriets kommunale nøgletal og det centrale virksomhedsregister.. Kvalitative målinger af erhvervslivets tilfredshed med kommunens indsats på områder af erhvervsmæssig karakter. Målingerne af erhvervslivets tilfredshed er indsamlet ved en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, der er sendt ud til.0 virksomheder.. virksomheder har deltaget i undersøgelsen. Se appendiks for nærmere beskrivelse af indikatorerne og kildehenvisninger. Beregning af kommunernes placering Kommunernes overordnede placering bliver beregnet ud fra en vægtet sammenvejning af kommunernes placering på undersøgelsens indikatorer... Placering på indikatorer om tilfredshed På indikatorerne fra spørgeskemaundersøgelsen angiver virksomhederne, hvor tilfredse de er med den kommunale indsats på udvalgte indsatsområder samt kommunens overordnede erhvervsvenlighed. For hver indikator vejes virksomhedernes tilfredshed sammen til en samlet kommunal score på en skala fra til : Meget utilfreds Utilfreds Hverken/eller Tilfreds Meget tilfreds Besvarelserne Ved ikke indgår ikke i beregningerne. Alle virksomheder indgår med samme vægt. Scoren på de enkelte indikatorer danner baggrund for den kommunale placering, hvor kommunerne rangeres efter scorens værdi... Placering på statistiske indikatorer Fra officielle statistiske kilder hentes data for statistiske indikatorer. Der indgår kun indikatorer, som har relevans for at vurdere det kommunale erhvervsklima, og hvor der findes data for alle kommuner omfattet af undersøgelsen. For hver af de statistiske indikatorer indgår indikatorens faktiske værdi og ændringen i procentpoint over de sidste tre år (for enkelte indikatorer muliggør den tilgængelige statistik pt. kun at se på ændringer over de sidste år). Værdien på de enkelte statistiske indikatorer danner baggrund for den kommunale placering, hvor kommunerne rangeres efter værdi. For nogle indikatorer er det godt med en høj værdi, og for andre er det godt med en lav værdi (se appendiks for en beskrivelse af indikatorerne). LOKALT ERHVERVSKLIMA 00 Metode

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2014 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder Virksomhedernes

Læs mere

konklusioner erhvervsliv

konklusioner erhvervsliv Dette afsnit beskriver erhvervslivet og dets udvikling i kommunen. Erhververne påvirker i høj grad bosætningen og beskæftigelsen i kommunen, da 55% af borgerne bor i samme kommune, som de arbejder i. Erhvervsbrancherne

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 2: Lokale rammevilkår Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til debat. Lokale rammevilkår såsom skat, administration

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika DI ANALYSE Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika For 10. gang DI ANALYSE 10 år med globalisering Det er nu tiende år i træk, DI udgiver Globaliseringsredegørelsen,

Læs mere

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Kommunerne og erhvervslivet Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Indhold 3 Forord: Kommunerne er vigtige for vækst 4 Overordnet resultat 6 Virksomhedernes prioritering 8 Byggesagsbehandling 8 Sagsbehandlingstid

Læs mere

Kommunerne og erhvervslivet

Kommunerne og erhvervslivet Kommunerne og erhvervslivet Teknisk baggrundsnotat 2015 Kommunerne og erhvervslivet side 2/24 Indholdsfortegnelse Beregning af rangorden... 3 Vægtning... 4 Byggesagsbehandling... 5 Sagsbehandlingstid...

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vækstvilkår i Danmark

Vækstvilkår i Danmark Vækstvilkår i Danmark Maj 22 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vækstvilkår i Danmark Maj 22 Vækstvilkår i Danmark Maj 22 Oplag: 5 ISBN: Trykt udgave 87-7862-142-9 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-144-5 Omslag:

Læs mere

SÅDAN LIGGER LANDET. Globaliseringsredegørelse

SÅDAN LIGGER LANDET. Globaliseringsredegørelse SÅDAN LIGGER LANDET Globaliseringsredegørelse 2007 Sådan ligger landet Globaliseringsredegørelse 2007 april 2007 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Hans Uldall-Poulsen og Nicolai Sederberg-Olsen Tryk:

Læs mere

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 1 of 12 Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 2 of 12 Syddjurs Kommunes politik på erhvervsområdet Et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 88% (198 besvarelser ud af 224 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

DI ANALYSE. SÅDAN ligger landet

DI ANALYSE. SÅDAN ligger landet DI ANALYSE SÅDAN ligger landet > Globaliseringsredegørelse 2011 > marts 2011 Sådan ligger landet Sådan ligger landet Globaliseringsredegørelse 2011 Udgivet af DI Redaktion: Sidsel Dyrholm Holst, Casper

Læs mere

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen, samt svarprocenter

Læs mere

kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse

kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid Indhold 4INDLEDNING 6 Vækstudfordringen i Region Sjælland 7 Fremtidens erhvervsservice i

Læs mere

Afrapportering fra udvalget om en hovedstadsstrategi

Afrapportering fra udvalget om en hovedstadsstrategi Afrapportering fra udvalget om en hovedstadsstrategi Maj 2015 Afrapportering fra udvalget om en hovedstadsstrategi Maj 2015. Redaktionen er afsluttet i januar 2015. I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Økonomisk udvikling og det kommunale finansieringssystem Februar 2014

Økonomisk udvikling og det kommunale finansieringssystem Februar 2014 Økonomisk udvikling og det kommunale finansieringssystem Februar 2014 Økonomi- og indenrigsministeriets Finansieringsudvalg Økonomisk udvikling og det kommunale finansieringssystem Februar 2014 Økonomi-

Læs mere

ERHVERVSLIVETS KONKURRENCE-

ERHVERVSLIVETS KONKURRENCE- Randers Kommune ERHVERVSLIVETS KONKURRENCE- KRAFT I RANDERS KOMMUNE ANDET UDKAST OKTOBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Martin Thelle og Mikkel Egede Birkeland Randers Kommune Dato: 19. oktober

Læs mere

Beskæftigelsesministeriets sektoranalyse til Strukturkommissionen

Beskæftigelsesministeriets sektoranalyse til Strukturkommissionen STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Beskæftigelsesministeriet, Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 2 16 København K Tlf. 35 28 81 ams@ams.dk www.ams.dk Beskæftigelsesministeriets sektoranalyse til Strukturkommissionen

Læs mere

Indsatsområde 7. Erhverv - Vi rykker tættere på - erhvervsudvikling og kompetenceløft. 7.1 Virksomheder og erhverv

Indsatsområde 7. Erhverv - Vi rykker tættere på - erhvervsudvikling og kompetenceløft. 7.1 Virksomheder og erhverv Uddannelse, erhverv, beskæftigelse - og selve arbejdspladsen har stor betydning for de fleste mennesker. Arbejdet eller erhvervet er i høj grad med til at skabe identitet for den enkelte, ligesom dette

Læs mere

Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling

Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling 1 Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling KL 1. udgave, 1. oplag, 2003 Pjecen er udarbejdet

Læs mere

En 2020-plan med ambitioner

En 2020-plan med ambitioner En 2020-plan med ambitioner» Fordi Danmark skal vinde SIDE 1 FORORD Danmark er et godt land, men vi er ude af balance. Og hvis ikke vi får genoprettet balancen, vil vi om få år ikke være i stand til at

Læs mere

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 425 Offentligt DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI Konkurrenceevneredegørelse 26 Regeringen DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI Konkurrenceevneredegørelse 26 Danmark i den globale

Læs mere

regionalpolitisk vækstredegørelse 2011

regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 REGERINGEN Maj 2011 regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 REGERINGEN Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Danmark i balance i en global verden 4 3. Status

Læs mere

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Kongens Vænge

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen NORDISK MILJØMÆRKNING Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 Regionalpolitisk vækstredegørelse

Læs mere