SprogcenterNyt. Nr. 6 - April kursist i Skanderborg >>> 7. Undervisning Jobcoach >>> hjalp 8 Mehdi med hygiejnekurset >>> 13

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SprogcenterNyt. Nr. 6 - April 2007. kursist i Skanderborg >>> 7. Undervisning Jobcoach >>> hjalp 8 Mehdi med hygiejnekurset >>> 13"

Transkript

1 SprogcenterNyt Nr. 6 - April 2007 Sri Widayati >>> 6 kursist i Skanderborg >>> 7 Undervisning Jobcoach >>> hjalp 8 Mehdi med hygiejnekurset >>> 13 Sultan N Turan >>> fik 10 arbejde hos Elplatek A/S >>> 14 Sprogcenter Horsens - en verden til forskel

2 Nr. 6 - April 2007 Sri Widayati kursist i Skanderborg >>> 7 Jobcoach hjalp Mehdi med hygiejnekurset >>> 13 Sultan Turan fik arbejde hos Elplatek A/S >>> 14 Sprogcenter Horsens - en verden til forskel I n d h o l d SprogcenterNyt 3 Leder Forsiden: Ali i tømrerværkstedet på Vitus Bering i Horsens 4-7 Nyt sprogcenter i Skanderborg Udgiver: SprogcenterNyt udgives af: Sprogcenter Horsens Holmboes Alle Horsens Tlf Fax Ansvarshavende Redaktør: Forstander Lene Glyngø Redaktion: Lene Glyngø Tove Fleischer Karin Ellebye Oplag: 1000 eksemplarer Produktion: Sprogcenter Horsens Tryk: Grafisk Forum, Horsens A/S 8-11 Nyt sprogcenter i Hedensted En coach er andet end en fodboldtræner Jobguide baner vejen Skånehold i Hørning Opslagstavlen Udgivelsestidspunkt: April SprogcenterNyt udkommer to gange om året. >>> 2

3 Leder: Fuld skrue Sprogcenter Horsens sætter nye skibe i søen. Vi er i færd med at opbygge nye skoler i Hedensted og Skanderborg Kommuner. Begge kommuner har efter sammenlægningen besluttet, at der nu er basis for at samle danskundervisningsaktiviteten inden for den nye kommunes grænser. Tæt samarbejde Begge kommuner samler de borgere, som ellers er blevet undervist lokalt i de små bysamfund eller blevet sendt til de store skoler i Århus, Horsens og Vejle, under samme tag ét sted i den nye kommune. Tanken er at lægge undervisningen i fysisk nærhed til de nye kommunale jobcentre, således at både integrationsindsatsen og beskæftigelsesindsatsen får optimale vilkår, når parterne på denne måde er tilgængelige for hinanden og kan trække på samme hammel. Sprogcenter Horsens har påtaget sig denne opgave med stor glæde. Vi har gode erfaringer med at have et tæt samarbejde med de kommunale sagsbehandlere og arbejdsmarkedskonsulenter og er ikke i tvivl om, at modellen virker. Opskriften Når sprogcentrets lærere og vejledere kender den handlingsplan, som kommunen har indgået med den enkelte kursist, kan vi medvirke til at understøtte disse mål, og når kommunerne får adgang til den store viden, som vi opbygger i vores daglige møde med kursisterne, så kan handlingsplanerne og kravene justeres, så det er realistisk, at de kan opfyldes. Skulle der opstå uforudsete problemer undervejs, kan der hurtigt tages affære, og problemerne løses i fællesskab. Sidste år lavede AKF (Anvendt Kommunal Forskning) en benchmarkinganalyse af integrationen i kommunerne målt ved udlændinges beskæftigelse fra 1999 til Undersøgelsen viser med stor tydelighed, at der skabes de bedste resultater i de kommuner, hvor arbejdsmarkedsperspektivet er højt prioriteret, og hvor der er tæt opfølgning, tæt kontakt til samarbejdspartnere (særligt sprogcentre og virksomheder), hurtig iværksættelse af praktik samt skrappe krav til aktiv deltagelse i introduktionsprogrammet. Vi tror, denne opskrift får gode vilkår, når sprogcentre og jobcentre bor dør om dør. Fremtidens skibe er sat i søen, og kursen er sat mod nye kyster. Nu tæller sammenhold og sømandskab. Lykke på rejsen til alle parter. Lene Glyngø Centerchef S P R O G C E N T E R N Y T 3

4 Nyt sprogcenter i Skanderborg Mon der overhovedet kommer nogen kursister? Kan de finde det? En lille flok sproglærere ventede spændt og en anelse nervøst. Den 4. januar 2007 blev dørene slået op til det nye sprogcenter i Skanderborg med kursister fra hele den nye kommune. Af Bolette Berliner Og jo kursisterne kom! Enhver tvivl blev gjort til skamme. Det strømmede ind med kursister, der hver især eller i små grupper havde fundet ud af, hvordan man nemmest kom frem til sprogcentret fra deres del af kommunen. Hvem er min nye sagsbehandler? Ny kommune, nyt Jobcenter Skanderborg i Hørning, nye sagsbehandlere, nyt sprogcenter, nye lærere, nye tider og mange nye kursister fra især Ry og Hørning. Blandt alt dette nye og til tider forvirrende er det specielt usikkerheden over ikke at vide, hvordan man nu kan komme i kontakt med sin nye sagsbehandler, der trænger sig på for en del kursister. Så der er tydelig lettelse at spore, da alle de fire nye sagsbehandlere fra jobcentret Maja Blom, Birgit Furholm, Rikke Malene Rogers og Pernille Christensen møder op på sprogcentret en formiddag i februar til en kop kaffe og en uformel snak. Lærere, kursister og sagsbehandlere bliver præsenteret for hinanden, og bordkortene afspejler, hvem der har hvilken sagsbehandler, så der bliver skabt konkret kontakt. Man får lige set hinanden an og kan begynde samarbejdet. Godt undervisningsmiljø Sprogundervisningen foregår fortsat i VUC s lokaler i Skanderborg, hvor vores kursister bliver en del af et åbent studiemiljø for voksne mennesker. Her kan de ved selvsyn iagttage, at også mange voksne danskere i alle aldre bruger en del af deres tid på skolebænken. Sprogcenterlærerne, som nu fylder godt på lærerværelset, er blevet fint modtaget af VUClærerne. Her er ikke noget med faste pladser eller sure miner, men fælles pauser, hvor alle snakker med hinanden. Hvor skal vi hen? Sprogcentrets afdeling i Skanderborg er kommet godt fra start. På længere sigt er målet at skabe en skoleform, der indeholder det bedste fra to verdener: sprogundervisningen tæt forankret til integrationsindsatsen i nærmiljøet kombineret med fordelene ved en lidt større sprogcenterafdeling, som giver bedre muligheder for indplacering af den enkelte kursist på rette niveau. Vejlederen i centrum Sprogcentret i Skanderborg er nu så stort, at det har fået egen vejleder, Jeannette Bilstrup. Vejlederfunktionen består blandt andet af visi- 4

5 Jeg ser det som en af mine væsentligste opgaver at skabe kontakt mellem sprogcentret og de sagsbehandlere, der har med vores kursistgruppe at gøre. tation af nye kursister, holdsætning og samarbejde med jobcenter og erhvervsliv. - Her i opstarten har der været meget administrativt arbejde, da alt lige fra henvisninger til samarbejdsprocedurer skulle tages op på ny, fortæller Jeannette Bilstrup. - Det er en speciel situation på den måde, at alle har fået nye sagsbehandlere, så alt er nyt for alle. Jeg ser det som en af mine væsentligste opgaver at skabe kontakt mellem sprogcentret og de sagsbehandlere, der har med vores kursistgruppe at gøre. I uge 10 holdt vi statussamtaler for alle dagskursister. Det var et større puslespil med kursister, lærere og de forskellige sagsbehandlere samt tolke. Men vi har i vores team vægtet, at den frustration, der naturligt nok ligger hos mange af vores kursister over ikke at vide, hvem man nu skal henvende sig til hos kommunen, måtte afhjælpes hurtigst muligt derfor tog vi den helt store statussamtalerunde allerede tidligt i forløbet. Herudover vil vi afholde en temadag med sagsbehandlere og os lærere i Skanderborg, hvor vi kan lære om hinandens arbejdsområder samt udvikle vores fremtidige samarbejde, så det giver størst mulig mening og gavn for vores kursister, slutter Jeannette Bilstrup. Skanderborg Kommune og Sprogcentret i Skanderborg er vokset. Fra årsskiftet er det her, flygtninge og indvandrere fra de gamle Hørning, Ry og Galten kommuner skal modtage danskundervisning sammen med Skanderborg-kursisterne. Otte lærere underviser knap 100 kursister fordelt på fem daghold, tre aftenhold og et lørdagshold. I løbet af foråret forventer vi at modtage cirka 15 kursister, der flyttes fra Århus Sprogcenter, da de nu hører under Skanderborg Kommune. 5

6 Nyt sprogcenter i Skande SprogcenterNyt har talt med Ib Nielsen, som er chef for jobcentret i Skanderborg Kommune. Ib Nielsen har været med til at forhandle driftsaftalen med Sprogcenter Horsens på plads, og han har også en plads i sprogcentrets bestyrelse. Af Tove Fleischer Ib Nielsen, jobcenterchef i Skanderborg Kommune. Hvilke overvejelser blev der gjort i kommunen, inden man besluttede sig for den nuværende model? - To af de fire kommuner, Skanderborg og Ry, som nu er sammenlagt til den nye Skanderborg kommune, havde inden sammenlægningen samarbejdet med Sprogcenter Horsens, mens de to andre kommuner, Galten og Hørning, samarbejdede med to andre sprogcentre. Og da de tidligere erfaringer med Sprogcenter Horsens havde været meget positive, var det et forholdsvis nemt valg at træffe. - Vi valgte så at satse på en central model med en fælles skole for alle kommunens udenlandske borgere. Det gjorde vi for at sikre det fornødne antal kursister, således at der kan etableres hold på alle niveauer. Går det ikke ud over nærheden og de lokale initiativer? - Der vil forhåbentlig stadig være mange aktiviteter i lokalområderne. Vi vil fortsat give støtte til frivilliggruppernes aktiviteter, og grupperne vil blive holdt orienteret om, hvilke initiativer der bliver iværksat lokalt, både i forhold til enkelte personer og i forhold til integrationsarbejdet som sådant. - Derudover regner vi da også med, at der fortsat vil være undervisning lokalt på de mange virksomheder, som har udenlandsk arbejdskraft ansat. Hvad er jeres forventninger til samarbejdet med Sprogcenter Horsens? - Vi har forventninger om en fortsat fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen som gør, at den kan kombineres med de øvrige aktiviteter, der bliver tilrettelagt for hver enkelt kursist. Og så håber vi også meget på, at det tætte samarbejde mellem sprogcentrets personale og kommunens sagsbehandlere vil kunne fortsætte. Netop denne kontakt er meget vigtig for at sikre den optimale progression i integrationen af den enkelte. Nogle kursister har klaget over, at de har fået meget langt til danskundervisning. Er der planer om at forbedre infrastrukturen i kommunen? - Vi er ikke bekendt med konkrete planer om ændring af infrastrukturerne, men vi forventer da, at der sker visse tilpasninger af bussernes køreplaner og ruter, så den nye kommune kommer til at hænge bedre sammen. 6

7 rborg K u r s i s t e r n e I Skanderborg Abdul Hamid Abdul Qadir fra Afghanistan daghold mandag, tirsdag og torsdag Jeg bor i Ry sammen med min kone og vores 7 børn. Børnene går i børnehave og skole i Ry, mens min kone og jeg og vores ældste søn Abdul Samir på 19 år nu alle går i skole på VUC i Skanderborg. Sønnen tager med bus eller tog, da han allerede møder kl. 8 på sin uddannelse, mens min kone og jeg kører i bil. Transporten er ikke noget problem, det tager kun 20 min. Jeg har gået på sprogskole i Ry i tre år og været glad for det, men der var for mange afghanere på holdene. Nu er jeg den eneste afghaner i klassen, og derfor er jeg meget tilfreds med mit nye sprogcenter her i Skanderborg. Jeg vil helst kun snakke dansk i klassen, og det er jeg jo nødt til, når jeg er sammen med vietnamesere og tamiler. Der er heller ingen andre afghanere til at forklare, hvad lærerne siger, så jeg er nødt til selv at forstå det. Derfor lærer jeg virkelig meget. Sri Widayati fra Indonesien lørdagshold Jeg bor i Hørning sammen med min danske mand og min lille søn. Om dagen passer jeg min søn, og når min mand kommer hjem fra arbejde, tager jeg på arbejde på aftenhold i Tilst, hvor jeg pakker medicin i firmaet Nomeco A/S. Sidste år gik jeg på lørdagshold i Ry. Det var hyggeligt, fordi vi havde eget køleskab og lavede mad sammen, men transporttiden var alt for lang. Jeg skulle op kl. 6 om lørdagen for at nå toget til Ry. Så jeg er rigtig glad for, at undervisningen nu er i Skanderborg. Det er meget nemt for mig med bus fra Hørning. Det tager kun 10 min. Så jeg har mere tid derhjemme til at læse, og jeg behøver ikke gå så tidligt i seng om fredagen for at være frisk til danskundervisningen. Når min søn får børnehaveplads til maj, regner jeg med at skifte til daghold på skolen, så jeg kan få mere undervisning og gøre min danskuddannelse 3 færdig. Abdul Hamid Sri 7

8 N y t s p r o g c e n t e r i Onsdag den 21. februar åbnede Sprogcenter Horsens sin nye satellit i Hedensted. De 32 kursister kom fra hele kommunen. Fra Juelsminde og Tørring blev de samlet op af en sprogcenterbus, som kommunen har indsat, mens dem, der bor i Hedensted, selv fandt vej til sprogcentrets midlertidige lokaler i Det Østjyske idrætscenter. Af Rikke Gawinski Introdage De første tre dage gik med præsentation, bowling, volleyball, udlevering af bøger og start på undervisningen. Nogle kursister har tidligere gået på andre sprogcentre, mens andre var helt nye. Og niveaumæssigt er spredningen meget stor: der er kursister, som først er ved at lære at sige deres navn på dansk mens andre er ved at forberede sig til den afsluttende eksamen i juni. Fleksible tilbud Dagkursisterne går i skole kl på ugens sidste tre dage, men hvis der skal startes yderligere hold, vil undervisningen blive fordelt hen over hele ugen. Aftenkursisterne møder mandag og onsdag aften. Derudover har Sprogcentret i Hedensted også tilbud til kursister med særlige behov, som betyder, at de skal undervises på ganske små hold eller alene. Det drejer sig om kursister med krigstraumer eller andre psykiske og fysiske problemer. Og den store tilgang af udenlandske medarbejdere - primært fra Polen og Tyskland - til virksomhederne i Hedensted-området har medført et stadig stigende behov for undervisning direkte på virksomhederne. Sprogcentret rykker ud til alle de virksomheder, der henvender sig, og giver et tilbud, som er målrettet den enkelte virksomheds behov. 8

9 H e d e n s t e d Det er vigtigt, at sprogcentret fra starten har en lokal forankring, og derfor skal kursisterne også kunne få den rådgivning, de har brug for, uden at skulle tage til Horsens. Vejleder Gunnva Johansen Undervisning og vejledning Undervisningen varetages af seks lærere, og visitation og vejledning af kursisterne bliver foretaget af Gunnva Johansen, som en gang om ugen skifter sin stol i Horsens ud med en plads i det lille kontor på Vejlevej. - Det er vigtigt, at sprogcentret fra starten har en lokal forankring, og derfor skal kursisterne også kunne få den rådgivning, de har brug for, uden at skulle tage til Horsens, udtaler Gunnva. En skole i vækst Sprogskolen i Hedensted har allerede fået vokseværk. Der har været stor lokal interesse for tilbudet, og de oprindelige 32 kursister er blevet til ca. 50 fordelt på fire daghold og to aftenhold. Den midlertidige adresse på Det Østjyske Idrætscenter er blevet skiftet ud med nye lokaler på Vejlevej 23. 9

10 Narmin K u r s i s t e r n e I Hedensted Nardilene Nadia Nadia Ali fra Irak Jeg er 36 år, gift og har 5 børn. Det er 2½ år siden, jeg kom til Danmark, og jeg bor i Hedensted. Jeg holder rigtig meget af at lave mad, og jeg er også god til det. For at holde mig i form cykler jeg på kondicykel en halv time tre gange om ugen. Når jeg er færdig på sprogcentret, vil jeg gerne arbejde på en fabrik. Narmin Bagdadi fra Uzbekistan Jeg er 43 år, gift og har tre børn, to sønner og en datter. Jeg har været i Danmark i ca. fire år og bor i Juelsminde. Min mand er selvstændig, og jeg er husmor. Jeg kan godt lide at svømme, gå ture på stranden, læse bøger og se fjernsyn. Jeg taler dansk, russisk og tyrkisk. Jeg kunne godt tænke mig at arbejde som tolk. Habib Habib Jabor fra Iran Jeg kommer fra en stor by i Iran, der hedder Ahvaz, hvor jeg arbejdede som lærer. Nu har jeg været tre måneder i Danmark, og jeg bor i Barrit. Jeg snakker arabisk og farsi, og jeg har også lært lidt dansk. Jeg er 36 år og bor alene. Jeg kan godt lide Danmark. Nardilene Debois fra Brasilien Jeg er 26 år og har boet i Danmark i to år. Da jeg kom til Danmark, arbejdede jeg som au pair, men derefter blev jeg gift med en dansk mand. Jeg taler portugisisk og dansk. Lige nu har vi ingen børn, men de kommer på et tidspunkt. Jeg bor i Daugård. I min fritid kan jeg godt lide at læse, løbe, spille computer og kigge på butikker. 10

11 I Skanderborg fortsat... Nihad Nihad Hussein Muhamad daghold onsdag, torsdag og fredag Jeg bor i Skanderborg lige i nærheden af sprogcentret og gik også i skole her sidste år. Det var fint nok, men også lidt kedeligt nogle gange, fordi der ikke var så mange kursister i klassen, og vi skulle tit arbejde alene med hver vores opgaver. Det er rigtig dejligt, at der er kommet flere lærere og nye kursister. Jeg er meget glad for min nye klasse med mange kursister, som alle sammen er på DU3 modul 3, 4 og 5. Vi diskuterer meget mere nu. Det er også fint med en større klasse, så vi kan lave nogle velfungerende grupper til gruppearbejde. Jeg synes, vi får meget ud af gruppearbejde, og det er rigtig spændende. Nu håber jeg bare, at Sprogcentret bliver her på VUC i Skanderborg og ikke flytter et andet sted hen. Thi Khanh Van Nguyen og Oanh Ngoc Thi Nguyen fra Vietnam - daghold mandag, tirsdag og torsdag Van: Jeg bor i Skanderborg sammen med min mand og mine 3 store drenge. Før sammenlægningen af kommunerne gik jeg også her på sprogcentret, men da var der kun fire lærere, som jeg kendte godt. Det var meget trygt, og jeg vidste altid, hvem jeg skulle snakke med. Det er lidt forvirrende med så mange nye lærere og kursister, men jeg er ved at vænne mig til det. Oanh: Jeg bor også i Skanderborg med mand og tre børn og gik her på skolen før jul. Jeg synes, det er spændende med det nye sprogcenter. Det er godt med mange nye lærere, som underviser på forskellige måder og giver forskellige opgaver. Der er også kommet gode nye kammerater i klasserne. Det er fint at være mange forskellige nationaliteter sammen, så vi taler dansk sammen. Van Oanh 11

12 En coach er andet end en Af Carsten Skovgaard Jensen En lærling på skolebænken Var forløbet med Kamella således ganske sædvanligt, var forløbet med Ali til gengæld lidt usædvanligt. Ali, der er tidligere kursist i sprogcentrets ungeklasse, går til daglig på tømreruddannelsen på Vitus Bering, hvor han skal gennemføre et 20 ugers grundforløb, og han har allerede en lærlingekontrakt. Da der ikke var mulighed for at få ekstra undervisning på hans skole, henvendte han sig til sprogcentret. På besøg hos Edeka - Kamella har lidt svært ved at forstå de beskeder, jeg giver hende, siger Brian, der er køkkenchef på Edeka. - Og så vil vi gerne have hende til at skrive små sedler, hvorpå der skal stå, hvad indholdet i salaterne er. En del af de salater, Kamella laver, bliver sendt ud af huset, blandt andet til kantiner i Vejle. Selv siger Kamella, at hun synes, at det er svært at betjene kasseapparatet i den store frokostpause. - Jeg kender ikke cigaretmærkerne, og så er der også det praktiske omkring betjeningen. Alting skal gå meget hurtigt. I fællesskab fandt Kamella sammen med sin lærer, Carsten Skovgaard, syv overskrifter på kurset, der strakte sig over ti lektioner, og det mundede blandt andet ud i en række lytteopgaver og små rollespil, der mange gange blev spillet på lageret og ved kasseapparatet, og Kamella fik et indgående kendskab til cigaretmærker. Det primære fokuspunkt blev dog at skrive beskeder på emballagen af salater. Forud for kurset havde Carsten fulgt hendes arbejde i køkkenet, og hun havde fået en liste over de grøntsager, som hun brugte. Opgaven blev herefter stavetræning. Kamella trænede ihærdigt og kunne til slut næsten stave og skrive det hele rigtigt, og hun havde nu sin ordbog, hvis hun kom i tvivl. - Men jeg vil gerne kunne det hele uden at kigge, pointerede hun. Kamella blev efterfølgende fastansat på fuld tid hos Edeka. - Han var ked af det, og det var svært for ham at følge med, fortæller Pia Stockfisch, som har undervist Ali i to lektioner om ugen i seks uger. - Han var god til alt det praktiske, men der var mange ord og vendinger, som han ikke var fortrolig med, fortsætter hun. Så der er blevet undervist både i målestoksforhold, procentregning, omsætning og længdemål. Et godt samarbejde med faglæreren er centralt for at et sådant forløb får succes, og så er det også vigtigt, at der handles, så snart problemet erkendes. - Og der er blevet handlet meget hurtigt fra Sprogcenter Horsens side, understreger Pia, idet den ekstra støtte blev iværksat straks efter, at Ali havde henvendt sig. 12 SprogcenterNyt, nr. 5, november 2006

13 fodboldtræner På kursus i hygiejne Mehdi har en restaurant i Århus, og for at drive fødevarevirksomhed er det nødvendigt med et certifikat. I køkkenet på Hotel Scandic Jamilla har vanskeligheder med at turde tale i telefon, og hun kender ikke navnene på de madvarer, hun skal bruge i køkkenet. Og det er lidt af et must, når man arbejder på et stort velrenommeret hotel i det jyske. - Så hun skulle lære at bestille varer og tage imod bestillinger fra tjenerne, fortæller Anette Knudsen, som har været coach på kurset, der strakte sig over to måneder med en ugentlig mødegang. - Vi brugte bestillingssedler, sammensatte menuer og øvede telefonbestillinger, og for at Jamilla fik mulighed for at forklare, hvad hun lærte, deltog hendes kolleger undertiden i undervisningen, fortsætter Anette. Et hygiejnekursus får man på teknisk skole over tre dage, inklusive prøve, men der bliver ikke taget specielle hensyn til tosprogede kursister. Derfor kontaktede han sin sagsbehandler for at få hjælp til at gennemføre kurset, således at han kunne bevare sin forretning. - Mehdi havde problemer med at læse og forstå fagtekster, men til alt held var han både hurtigt opfattende og meget interesseret, fortæller Charlotte Krolmer, coach på forløbet. Hun og Mehdi havde i alt ti klokketimer, hvor ord og begreber som bakteriekolonier og inkubationstid og en mængde andre centrale begreber skulle terpes. - Jeg havde omskrevet og komprimeret hele bogen og lavet en oversættelse og forklaring på vigtige ord og begreber, fortsætter Charlotte. - Vi havde begrænset tid, og der var simpelthen bare nogle ting, der skulle bankes på plads. Han bestod prøven med glans og lavede blot én fejl, hvorefter han fik sit certifikat. - Uden Mehdis store motivation var det ikke lykkedes, understreger Charlotte, - hvortil kommer, at han havde gode sproglige forudsætninger. Der blev anskaffet varekataloger med de varer, som Jamilla brugte, hvor man kunne se, i hvilke mængder varerne skulle bestilles. Hun afsluttede forløbet med en lille eksamen i at sammensætte en menu. Køkkenchefen godkendte til Jamillas lettelse resultatet. - Hun var meget tilfreds med forløbet og følte sig betydelig bedre klædt på til opgaven og på betydelig mere sikker grund, end da jeg mødte hende den første gang, understreger Anette. Og også køkkenchefen følte sig nu mere tryg ved at kunne overlade køkkenet til Jamilla. 13

14 J o b g u i d e b a n e r Af Tove Fleischer Jobguiden ved Sprogcenter Horsens er kursisternes bindeled til arbejdslivet. - Som jobguide sætter man dagligt nye skibe i søen. Mens nogle flyder direkte i havn, går andre ned med det samme, og atter andre finder først i havn efter en længere sejlads. Det sidste så vi et eksempel på, da telefonen ringede en dag i januar. Elplatek A/S Horsens havde før nytår søgt en medarbejder via Jobnet og udvalgt et antal ansøgere til samtale. Jeg skrev en mail og anbefalede nogle af vores kursister til jobbet - i første omgang uden resultat. Men da jobbet kort efter blev ledigt igen, ringede firmaet til mig, fortæller Kaare Holst, der tiltrådte som sprogcentrets jobguide i september Sultan Turan, 33, havde på det tidspunkt netop afsluttet sit sprogskoleforløb med Prøve i Dansk 2, og hun havde forinden snakket med jobguiden om at finde et job på en fabrik. Med fem års skolegang fra hjemlandet og uden nogen form for erhvervserfaring på CV et, var det imidlertid ikke nogen let opgave. - Vi havde henvendt os til adskillige produktionsvirksomheder, som stillede for høje krav til skole- og danskkundskaber, og som gode viljer til trods ikke helt turde binde an med at ansætte Sultan, siger Kaare Holst. Da Elplatek A/S ringede, var Sultan straks klar til at søge jobbet. En time senere stod jobguiden og ansøgeren på fabrikken, og efter endnu en halv time havde Sultan og virksom- heden underskrevet en ansættelseskontrakt, og Sultan skulle begynde dagen efter. Det udløste to praktiske spørgsmål, som måtte besvares straks: Hvad med transport, og hvad med børnepasning? Jobguiden og Sultan kørte straks til banegården og hentede en plan for bybusserne. Da Sultan aldrig har lært at cykle, kom hendes dagligdag til at omfatte en rask travetur til stoppestedet. Det viste sig, at børnehaven først åbnede kl , så det var praktisk umuligt at begynde på arbejde kl Vi blev nødt til at tale med virksomheden igen og fik en særaftale om mødetider i stand. Herefter faldt det hele på plads i et stramt, men realistisk program. Overgangen fra kontanthjælpsmodtager til selvforsørger indebærer også nogle ændringer på andre områder. Vi fik i fællesskab styr på papirerne i forbindelse med gensidig forsørgelsespligt for ægtefæller, hvoraf den ene stadig modtager kontanthjælp, fortæller jobguiden, der også står til rådighed for kursisterne, efter at de er kommet i arbejde. Nogle uger efter hun begyndte på sit job, henvendte Sultan sig igen, fordi hun havde forstået, at børnehaven var lukket i uge syv, hvor hun skulle arbejde. Det viste sig at være en misforståelse, idet papiret på døren i børnehaven var en opfordring til at angive behovet for pasning i uge 7. 14

15 v e j e n Fra murearbejdesmand til drejebænk I uge 7 modtog jobguiden en sms fra Berat Sadiku, 20, som gik i sprogcentrets ungeklasse sidste efterår. Han var blevet fyret fra sit job som murerarbejdsmand, fordi firmaet gik på vågeblus. Han var også kommet i tvivl, om det var det rigtige fag for ham. Nu ville han bare gerne have noget praktisk arbejde på en fabrik det næste års tid. Kaare Holst ringede til en række virksomheder, hvilket resulterede i et par jobsamtaler den næste dag, og den følgende mandag begyndte Berat i sit nye job hos Brdr. Madsen Maskinteknik A/S på Gotlandsvej. Han betjener nu en CNC-styret drejebænk, og muligheden for at komme i lære som maskinarbejder er også til stede. Berat Sadiku hilser på sin nye værkfører/kvalitetstekniker Nikolaj Dausell (tv.) Nyt Projekt Ungeguide Sprogcenter Horsens har for 2007 og 2008 fået midler fra Arbejdsmarkedsstyrelsen til et projekt - Aktiv vejledning - der skal hjælpe de unge tosprogede, der har svært ved at få fodfæste i uddannelsessystemet eller på arbejdsmarkedet. Målgruppen er unge indvandrere og efterkommere mellem år som: ingen uddannelse har har arbejde, men problemer med at fastholde det pga. manglende sproglige og/eller kulturelle fær digheder har afsluttet en uddannelse, men endnu ikke er kommet i beskæftigelse er i uddannelse, men har svært ved at gennemføre den Projektet gennemføres i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne i Horsens - Vitus Bering, Horsens Handelsskole, Social- og Sundhedsskolen og Produktionshøjskolen - og sprogcentret har ansat Pia Stockfisch som ungevejleder og tovholder på projektet. Målet er, at ca. 20 personer fra ovennævnte målgruppe har fået fodfæste på en arbejdsplads eller på en uddannelse ved projektperiodens afslutning. Det første møde med samarbejdspartnerne blev afholdt den 22. februar, og SprogcenterNyt vil løbende orientere om udviklingen. 15

16 Hver mandag og torsdag kommer fem kursister til rådhuset i Hørning og indtager et mødelokale i 2½ time. De knokler med at huske, at holde problemerne på afstand og med at lære dansk. Sandsynligheden for at gøre dem klar til arbejdsmarkedet er ikke stor, men de får højnet deres selvværd, de bliver en mere integreret del af befolkningen, og sidst, men ikke mindst, bliver de i stand til at tale dansk med deres børn samt hjælpe og støtte dem i deres opvækst. Lærer Anette Knudsen Skånehold i Hørning Af Anette Knudsen I januar 2006 startede Sprogcenter Horsens et skånehold i samarbejde med den daværende Hørning Kommune. Det skulle være et undervisningsforløb for fem psykisk og fysisk svage kursister. I starten var alle irakere, men nu består holdet af to afghanere og tre irakere. Før undervisningen begyndte, var der blevet gjort et stort forarbejde. Først var der møder i kommunalt regi mellem sagsbehandlere, kursister og sproglærer. Her fik læreren og kursisten et første indtryk af hinanden, og der blev talt lidt om forventninger og motivation. Derefter tog læreren på hjemmebesøg hos hver enkelt kursist, hvor der blev gået mere i dybden med den enkeltes problemer og forventninger. Hvis der var behov, deltog der en tolk. Til de kommunale møder var det kommunens tolk, men ved hjemmebesøgene var det sprogskolens tolk. Dette for at gøre det klart, at kommunen ikke styrede undervisningen, da nogle af kursisterne var skeptiske overfor kommunens tiltag. Kursisterne Kursisternes problemer er meget forskellige, men et gennemgående træk hos dem alle er, at de har besvær med koncentration og hukommelse. Det betyder, at der må holdes mange små pauser, og alt skal gentages mange gange. Udgangspunktet for danskundervisningen er ofte de ting, der optager kursisterne lige netop nu. Derved opnås, at den enkeltes koncentration bliver så optimal som muligt. Hvis kursistens tanker kredser om uløste problemer, kan de ikke koncentrere sig om andet, og derfor er det vigtigt at få disse problemer frem og sammen finde en måde at løse dem på. Samtidig bliver der undervist ud fra de krav der stilles på danskuddannelserne, så kursisterne også får en chance for at bestå modultest og danskprøver. Indtil nu har alle prøvet at være til modultest, og en enkelt forbereder sig til Prøve i Dansk 2. Samarbejdet med sagsbehandlerne For at undervisningen kan lykkes, er det nødvendigt med opbakning fra hver enkelt kursists sagsbehandler. Det store forarbejde, der blev gjort inden kursusstart, giver sammen med sagsbehandlernes positive indstilling den nødvendige ro og tryghed i undervisningen. Derudover følger sagsbehandlerne med i, hvor langt den enkelte kursist er, så de kan støtte op omkring undervisningen, når de taler med kursisterne. Alle kan lære dansk I begyndelsen var der lidt skepsis hos kursisterne, men efterhånden blev de trygge ved sproglæreren og ved hinanden. De begyndte at åbne sig op og blive glade for at komme i skole. Som en af kursisterne siger: jeg bliver rask af at gå i skole. 16

17 I skolen er det også tilladt at holde fri fra sine bekymringer og at have det sjovt. Det er ok at sidde og græde hos lægen eller sagsbehandleren en halv time efter, at man har grinet i dansktimen. Det kan virke som et uoverskueligt projekt at lære dansk, hvis man har det meget dårligt fysisk eller psykisk. Men hvis man respekterer hver enkeltes begrænsninger og er indstillet på at indlæringen skal foregå i kursistens eget tempo, samtidig med at der bygges trygge rammer op omkring undervisningen, kan der skabes et indlæringsmiljø, som kursisterne trives rigtig godt i. Der må imidlertid ikke være mere end 5-6 kursister på et skånehold, for læreren skal kunne være i stand til at rumme dem alle sammen, og de skal også kunne rumme hinanden. Ro og tryghed giver styrken og motivationen til indlæring. Jeg bliver rask af at gå i skole 17

18 Opslagstavlen Poul Nyrup på Sprogcenter Horsens Den 6. marts fik sprogcentret besøg af Poul Nyrup. Han besøgte et begynderhold på danskuddannelse 3 og gav sig tid til en snak med kursisterne, der fortalte, hvor de kom fra, og hvorfor de var i Danmark. Hver enkelt blev også budt velkommen til Danmark. Poul Nyrup på besøg på Sprogcentret d I den efterfølgende samtale fik Poul Nyrup en orientering om sprogcentrets arbejde og vilkår. Han blev grundigt informeret om, hvilken rolle sprogcentret spiller i forhold til det lokale erhvervsliv, når det gælder opkvalificering af nye og gamle medarbejdere. Han var særligt interesseret i, hvordan sprogcentret griber opgaven med den store gruppe af europæiske arbejdsmigranter an. Endelig lyttede han interesseret til informationerne om vilkårene for at opnå dansk statsborgerskab og permanent opholdstilladelse. Det var nyt for ham, at de sproglige krav var skærpet så betydeligt, og han noterede sig, at han skulle få udarbejdet et sammenligningsgrundlag med de øvrige europæiske lande. Tilbud til arbejdsmigranter Arbejdsmigranter fra Polen og Tyskland, fra Baltikum og Ukraine kommer til Danmark i stort tal. De har de ledige hænder, der skal tage fat de steder, hvor den danske arbejdskraft mangler - inden for håndværk, industri og landbrug. De udgør en blandet gruppe med meget forskellige uddannelser og behov. En ting har de dog til fælles: de kan ikke dansk, og det er svært at begå sig på et dansk arbejdsmarked uden at kunne tale og forstå dansk. En del virksomheder med store grupper ansatte fra det samme land har allerede bedt om at få undervisning ude på arbejdspladsen, og her giver vi et tilbud, der dels består af traditionel danskundervisning, og dels af orientering på deltagernes modersmål om det danske samfund, om det danske arbejdsmarked og om deres konkrete arbejdsplads. Vi har udfærdiget brochurer på både polsk og tysk med oplysninger om, hvilke tilbud der er til den enkelte på Sprogcenter Horsens. Derudover beskriver brochurerne sprogcentrets tilbud om at komme ud på virksomhederne og give særligt tilrettelagt undervisning der. Prøvedatoer Skriftlige prøver: 22. maj Prøve i Dansk maj Prøve i Dansk maj Prøve i Dansk 1 Mundtlige prøver: juni Translokation: 22. juni kl Modultest: 4. juni, 5. oktober og 3. december 18

19 Sprogcenterpriserne Ved translokationen i december uddelte sprogcentret priser til tre af skolens kursister, der på hver sin måde har gjort en ekstraordinær indsats: Gloria Kirstiansen fra Uganda, Rinthorn Frandsen fra Thailand og Adrian Neacsu fra Rumænien. Den eksterne pris gik denne gang til Vagn Ry Nielsen med følgende begrundelse: Gennem 13 år som borgmester i Horsens og i en lang årrække som formand for Social- og Integrationsudvalget i Kommunernes Landsforening har han været en varm forkæmper for en positiv og imødekommende holdning til flygtninge og indvandrere. En holdning, hvor der ikke har været tvivl om, at der er vilkår pligter og rettigheder - for at være med i det danske samfund, og at der er forventninger til hver eneste ny borger. Prisen er en anerkendelse af Vagn Ry Nielsens store indsats og ægte engagement i forhold til integrationen, ikke alene lokalt, men også nationalt. Ministeriets tilsynsbesøg Den 13. december 2006 fik Sprogcenter Horsens tilsynsbesøg fra Integrationsministeriet til den mundtlige del af Prøve i Dansk 3. De to besøgende fra ministeriet, Else Lindberg og Jette Lou, overværede en række eksaminationer og diskuterede efterfølgende prøveforløbet med eksaminator Carsten Skovgaard og pædagogisk leder Tove Fleischer. Det var interessant at få de teoretiske overvejelser, der ligger bag udarbejdelsen af prøven, koblet sammen med de praktiske erfaringer, sprogcentret har gjort sig. Indfødsretsprøven Sprogcenter Horsens er blevet godkendt af Integrationsministeriet til at afholde den nye Indfødsretsprøve. I år afholdes prøven: Den 15. maj (tilmelding senest 10. april) Den 15. juni (tilmelding senest 11. maj) Den 12. december (tilmelding senest den 7. november) Herefter afholdes prøven to gang om året, i juni og december. Sprogcentrets ny bestyrelse Den 1. marts 2007 fik sprogcentret ny bestyrelse. Den består af: Torkill Jensen (formand) Vagn Ry Nielsen (næstformand) Hans Bang Hansen (Horsens Kommune) Per Andersen (Horsens Kommune) Ib Nielsen (Skanderborg Kommune) Susanne Jordt (Hedensted Kommune) Elsebeth Bertelsen (Odder Kommune) 19

20 Sprogcenter Horsens ligger i Horsens Uddannelsescenter Holmboes Allé 2, 8700 Horsens Sprogcenter Horsens - en verden til forskel Satellitter: Skanderborg : Højvangen 6 Hedensted : Vejlevej 23 Odder : Nørregade 18 Sprogcenter Horsens Holmboes Alle Horsens Tlf Fax S P R O G C E N T E R N Y T

Særnummer januar 2008

Særnummer januar 2008 Sprogcenter Nyt Særnummer januar 2008 Sprogcenter Midt i Hedensted 4 Sprogcenter Midt i Horsens 6 Sprogcenter Midt i Odder 8 Sprogcenter Midt i Silkeborg 10 Sprogcenter Midt i Skanderborg 12 Sprogcenter

Læs mere

Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere

Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere SSP Odense Første evalueringsnedslag Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere Det første evalueringsnedslag Fokus på projektets første fase - Vidensgrundlaget for projektstart - Opsøgende metoder - Motivation

Læs mere

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Fremtidens udfordring Trods en periode med stigende arbejdsløshed ved vi, at den største udfordring for erne og det danske velfærdssamfund er at have velkvalificerede medarbejdere

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender Lærervejledning til det interaktive udtaleprogram Til underviser På denne side vil du kunne få et hurtigt overblik over, hvad vores interaktive udtaleprogram er, og hvad programmet kan bruges til. På siderne

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning

Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning Projekt Dansk På Arbejdspladsen / IP-projektet Herlev Kommune (Projektkoordinator = myndighedsperson;

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

Petersmindevej 50 5100 Odense C C.F. Tietgens Boulevard 27 5220 Odense SØ Tlf. 66 13 66 70

Petersmindevej 50 5100 Odense C C.F. Tietgens Boulevard 27 5220 Odense SØ Tlf. 66 13 66 70 For at imødekomme den forventede mangel på faglært og ufaglært arbejdskraft i forbindelse med de store byggeprojekter i Odense og på Fyn i de kommende år, vil vi gerne tilbyde et afklarende og uddannelsesforberedende

Læs mere

Tilsyn med danskuddannelsen for udlændinge, Rebild Kommune

Tilsyn med danskuddannelsen for udlændinge, Rebild Kommune Tilsyn med danskuddannelsen for udlændinge, Rebild Kommune Indhold Indledning og formål med tilsynet... 2 Tilsynsførendes hovedkonklusioner... 2 Sådan føres tilsynet... 3 Elementerne i tilsynet... 3 Fysiske

Læs mere

SprogcenterNyt. Nr. 5 - November 2006. Jobguide >>> 6. En anderledes onsdag >>> 10. I fiskens tegn >>> 16. Sprogcenter Horsens - en verden til forskel

SprogcenterNyt. Nr. 5 - November 2006. Jobguide >>> 6. En anderledes onsdag >>> 10. I fiskens tegn >>> 16. Sprogcenter Horsens - en verden til forskel SprogcenterNyt Nr. 5 - November 2006 Jobguide >>> 6 En anderledes onsdag >>> 10 I fiskens tegn >>> 16 Sprogcenter Horsens - en verden til forskel 1 Jobguide >>> 6 En anderledes onsdag >>> 10 I fiskens

Læs mere

DAGPLEJEN FLYGTNINGE OG INDVANDRERE

DAGPLEJEN FLYGTNINGE OG INDVANDRERE DAGPLEJEN FLYGTNINGE OG INDVANDRERE Forord Dette hæfte er skrevet af dagplejere og en dagplejepædagog i forbindelse med dvd en Mere end bare pasning. Hvert enkelt barn har, når det begynder i dagplejen,

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2013)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2013) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2013) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk hen@ams.dk asc@ams.dk Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. KL har den 2. september 2013 modtaget udkast til forslag til

Læs mere

Inspiration til indhold i projektet. Eksempel på et undervisningsforløb

Inspiration til indhold i projektet. Eksempel på et undervisningsforløb Åbent netværksmøde: Læs dansk på bibliotekerne Odense Centralbibliotek tirsdag den 10. september 2013. Inspiration til indhold i projektet Eksempel på et undervisningsforløb De første erfaringer fra projektet

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Lærdansk Erhverv God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Danskundervisning, modtageprogrammer, undervisning i dansk kultur og samfundsforståelse 2 Gode tilbud til erhvervslivet Har jeres

Læs mere

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD:

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: Præsentation af Opfølgningsværktøjet s. 1 Hvorfor er der brug for et Opfølgningsværktøj? s. 1 Hvordan kan Opfølgningsværktøjet bruges? s. 2 Hvordan bliver samtalen så

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet set gennem borgernes øjne vejle.dk Forord Vejle Kommune fik status af frikommune 1. januar 2012. Væk er de stramme regler om tidsfrister, de snævre rammer for aktivering

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige forår 2012

Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kurserne i dette kursuskatalog er for frivillige i Dansk Flygtningehjælp. Du kan tilmelde dig kurserne på www.frivillignet.dk Ud over kurserne i kataloget, findes

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

Nr. 10 - april 2009. Med jobcoachen på arbejde 4. Modersmålstøttet dansk 8. FVU læsning 12

Nr. 10 - april 2009. Med jobcoachen på arbejde 4. Modersmålstøttet dansk 8. FVU læsning 12 progcenter Nyt Nr. 10 - april 2009 Med jobcoachen på arbejde 4 Modersmålstøttet dansk 8 FVU læsning 12 Leder... frygten for en fyreseddel får en anden gruppe af beskæftigede til at efterspørge et tilbud

Læs mere

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Forumteater med AOF Rejsescenen på fyraftensmøde den 13. november 2007 på Roskilde Sygehus. Om projekt Fællesskab i Forskellighed Projekt Fællesskab

Læs mere

Det hele menneske. Integrationspolitik. Gentofte Kommune

Det hele menneske. Integrationspolitik. Gentofte Kommune Det hele menneske Integrationspolitik Gentofte Kommune Overordnet målsætning Flygtninge og indvandrere, som i henhold til Integrationsloven kommer til Gentofte Kommune, skal integreres i kommunen, så de

Læs mere

Lærdansk. Velkommen til Lærdansk

Lærdansk. Velkommen til Lærdansk Lærdansk Velkommen til Lærdansk 2 Kære kursist Vi er glade for at byde dig velkommen hos Lærdansk, og vil gøre vores til, at du får et godt forløb hos os. Pjecen her indeholder en række informationer,

Læs mere

Valg af emner og opfølgende interviewspørgsmål

Valg af emner og opfølgende interviewspørgsmål Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Valg af emner og opfølgende interviewspørgsmål En vejledning til Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2, Prøve i Dansk 3 Mundtlig kommunikation Danskuddannelse

Læs mere

Bilag nr. 4 Transskribering af interview 3. Van

Bilag nr. 4 Transskribering af interview 3. Van Bilag nr. 4 Transskribering af interview 3. Van Van virker fra starten ret nervøs. Hun sidder fremadlænet med foldede hænder, mens hun nervøst kigger på skiftevis interviewer og informant. Før optageren

Læs mere

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4 Indlæg d. 28.1.09 Tænketankens rapporter og forslag. Erik Bonnerup Rapporterne 1-4 Udlændinges integration i det danske samfund (august 2001) Den mulige befolkningsudvikling i perioden 2001-2021 (januar

Læs mere

Velkommen til Hillerød

Velkommen til Hillerød Velkommen til Hillerød Vi vil med denne brochure give dig, som er ny borger i Hillerød og i Danmark, nogle nyttige informationer og et overblik over, hvor du skal henvende dig. De fleste spørgsmål kan

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

Resultat elevtrivsel Skolepraktik alle december 2011 Frekvensanalyse (13 besvarelser svarende til 50 %)

Resultat elevtrivsel Skolepraktik alle december 2011 Frekvensanalyse (13 besvarelser svarende til 50 %) Resultat elevtrivsel Skolepraktik alle december 2011 Frekvensanalyse (13 besvarelser svarende til 50 %) 1) Er du kvinde eller mand? 2) Hvor gammel er du? 53.00 41.00 33.00 25.00 18.00 20.00 21.00 41.00

Læs mere

Lov nr. 375 af 28. maj 2003 om danskuddannelse af voksne udlændinge m.fl.

Lov nr. 375 af 28. maj 2003 om danskuddannelse af voksne udlændinge m.fl. Ministeriet for Flygtninge Indvandrere og Integration Til udbydere af danskuddannelse, kommuner og driftsansvarlige kommuner Dato: 17. december 2003 Kontor: 1.i J. nr.: 2003/5123-8 Sagsbeh.: ml Fil-navn:

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 BLS - Business Language Services When language means business færøsk hindi dansk hollandsk engelsk arabisk fransk polsk græsk portugisisk tysk svensk farsi russisk italiensk tagalog

Læs mere

Pensionat Kamager Brønderslev Allé 21 2770 Kastrup Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012

Pensionat Kamager Brønderslev Allé 21 2770 Kastrup Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012 Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012 Baggrund Som et resultat af OK08, har arbejdsgiveren pligt til, at rette fokus på sundhed og trivsel på arbejdspladsen. Der er herpå blevet nedsat et

Læs mere

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Notat Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Til: Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Inddragelse af etniske minoriteter i de

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Virksomhedsforlagt undervisning samt vejledning i praktikforløb. i henhold til Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Virksomhedsforlagt undervisning samt vejledning i praktikforløb. i henhold til Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Denne folder henvender sig primært til uddannelsesvejledere og uddannelses institutioner Virksomhedsforlagt undervisning samt vejledning i praktikforløb i henhold til Lov om ungdomsuddannelse for unge

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole Dato:Juni 2010 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juni 2013 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal bidrage til

Læs mere

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver forklarer at grunden til, at det går så godt nok er at de har haft en AKT-lærer inde over klassen, og det har gjort at de har fundet ud af at agere på samme

Læs mere

Eksempler - Gode historier Shaqo 1.1.2008 30.6.2010

Eksempler - Gode historier Shaqo 1.1.2008 30.6.2010 1. Samso Samso er 28 år, single og har ingen børn. Hun kommer fra Somalia og har boet i Danmark siden 1998. Samso henvendte sig i 2009 til Shaqo, da hun var ansat i et vikariat som rengøringsassistent

Læs mere

Invitation i regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation i regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation i regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Hotel Legoland v/ Back Stage Manager Ruth Holmgaard Sted: Hotel Legoland, Aastvej 10, 7190 Billund

Læs mere

FAQ - de nye danskprøver

FAQ - de nye danskprøver Dato: 30. august 2012 FAQ - de nye danskprøver I. Danskprøven på A1-niveau Om ikrafttræden: 1. Hvornår træder prøven i kraft? Bestået danskprøve på A1-niveau er normalt en betingelse for opholdstilladelse

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse af kommunernes erfaringer og udfordringer i forhold til den nye arbejdskraftindvandring

Notat vedrørende undersøgelse af kommunernes erfaringer og udfordringer i forhold til den nye arbejdskraftindvandring NOTAT Dato: 28. maj 2008 Kontor: Beskæftigelseskontoret J.nr.: 3678 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Kommuneanalyse Notat vedrørende undersøgelse af kommunernes erfaringer og udfordringer i forhold til den nye

Læs mere

Indeklima og medbestemmelse

Indeklima og medbestemmelse Børnepanelrapport nr. 2 / 2011 Indeklima og medbestemmelse BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 Kære læser I Børnerådet har vi valgt at have ekstra fokus på skolemiljø, og her er indeklimaet en vigtig del.

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændige m.fl. i 2013

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændige m.fl. i 2013 Ankestyrelsens statistikker Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændige m.fl. i 2013 Årsrapport 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 3 1.1 Hovedresultater 3 1.2 Metode 5 2 Forløbs-

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Tysklands besøg med henblik på undersøgelse af Heldagsskoletilbud i Tyskland.

Tysklands besøg med henblik på undersøgelse af Heldagsskoletilbud i Tyskland. Tysklands besøg med henblik på undersøgelse af Heldagsskoletilbud i Tyskland. Besøget forgik i to dage på to skoler primo december 2010. Deltagere var fra Vordingborg: Jesper Kjærulf (forvaltningen), Henrik

Læs mere

Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010

Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010 Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010 Med baggrund i den ny lovgivning om Vurdering af uddannelsesparathed samt Pligt

Læs mere

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Formøde: Konsulenterne Skjold Fink og Frans van der Woude, der stod for personaleseminaret, besøgte alle 3 BSS biblioteker henholdsvis fredag

Læs mere

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed i ældreplejen Om Kurset Etnisk mangfoldighed i ældreplejen Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er et kursus udviklet i samarbejde mellem

Læs mere

AKTIV DELTAGELSE AF TOSPROGEDE FORÆLDRE GENNEM UNDERVISNING I FORÆLDREINTRA

AKTIV DELTAGELSE AF TOSPROGEDE FORÆLDRE GENNEM UNDERVISNING I FORÆLDREINTRA AKTIV DELTAGELSE AF TOSPROGEDE FORÆLDRE GENNEM UNDERVISNING I FORÆLDREINTRA Christiane Bech, Udviklingskonsulent og projektleder Lene Mose Nielsen, Underviser RAMMERNE Projekt under Social- og Integrationsministeriet:

Læs mere

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 Del: En ny opgørelse viser, at kommunerne sidste år brugte tre milliarder kroner

Læs mere

VELKOMMEN - SPRING UD SOM SELVSTÆNDIG SOM SELVSTÆNDIG

VELKOMMEN - SPRING UD SOM SELVSTÆNDIG SOM SELVSTÆNDIG VELKOMMEN INFORMATIONSMØDE Velkomst, Lene Lundquist og Birgitte Feldborg Modul 1 Iværksætteri i praksis - forretningsplanen Modul 2 Salgstræning for iværksættere Øvrige elementer Projekt og eksamen Udtalelser

Læs mere

Nyt fra Sprogcenter Horsens

Nyt fra Sprogcenter Horsens Nr. 1 - November 2004 Nyt fra Sprogcenter Horsens Sprogcenter Horsens - en verden til forskel 1 Sprogcenter Horsens - en verden til forskel SprogcenterNyt Indhold SprogcenterNyt Nr. 1 - November 2004 SIDE

Læs mere

NAVIGATOR. For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE!

NAVIGATOR. For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! NAVIGATOR For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! 16. AUGUST 2015-17. JUNI 2016 5 facts om Navigator * Uddannelsen varer 42 uger * Eleverne bor på Navigator Campus

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC 2-årigt hf Hf-enkeltfag Gymnasial Supplering FLEX- og Fjernundervisning Undervisning for ordblinde Forberedende Voksenundervisning Undervisning på 8.-10. klasse + D-niveau Læs mere på www.vuctm.dk Uddannelse

Læs mere

Fyring gav kærkommet spark bagi. Sjælland & Øerne. FRA DIN LOKALAFDELING TEMA: Fyret og hvad så nu?

Fyring gav kærkommet spark bagi. Sjælland & Øerne. FRA DIN LOKALAFDELING TEMA: Fyret og hvad så nu? LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF SJÆLLAND & ØERNE LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF LILLEBÆLT-FYN Sjælland & Øerne Et liv uden for DC-hegnet: Fyringen tvang Pia Heidelbach Larsen, 41, og

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

Unge2-projektet. Nye ledere

Unge2-projektet. Nye ledere Unge2-projektet Unge2-projektet er et 9. klasses tilbud for sent ankomne unge flygtninge og indvandrere mellem 15 og 25. Skolen hører administrativt under Lundebjergskolen og er placeret på Ballerup Sprogcenter.

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Temauge. Kend din by. Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby. Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema

Temauge. Kend din by. Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby. Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema Temauge Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby Kend din by Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema Introduktion Vi har i uge 43 her på Kildeskolen beskæftiget os med vores

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Januar Kære bruger af Jobbanken i Århus Vi er trådt ind i et nyt år, og

Læs mere

Integrationsprojekt i AGF

Integrationsprojekt i AGF Integrationsprojekt i AGF Projektleder Anne Kofoed Nannerup (uden billeder af pigerne og kvinderne) Præsentation Anne Kofoed Nannerup, 23 år Studerer til sygeplejerske i Aarhus Tidl. konkurrencesvømmer

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Kommunikation og ledelse, MPG-uddannelsen, E10 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Modulet rettede sig i for høj grad imod ledere, der kommunikerede

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Status på integrationsindsatsen i Assens kommune I indeværende notat gives en status på integrationsindsatsen i Assens kommune

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 BLS - Business Language Services When language means business færøsk hindi dansk hollandsk engelsk arabisk fransk polsk græsk portugisisk tysk svensk farsi russisk italiensk tagalog

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 Sag 21/2013 (1. afdeling) Københavns Kommune (advokat Anders Valentiner-Branth) mod Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen)

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Vi taler dansk 1'

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Vi taler dansk 1' Arbejdsmarkedsøvelser til September 2014 Side 1 Præsentation At præsentere / tage imod en ny kollega Dialog 1 Dialog 2 A: Det er Mike. Han er ny her. A: Hej, jeg er ny her. Jeg hedder Ivan. B: Hej, velkommen

Læs mere