SprogcenterNyt. Nr. 6 - April kursist i Skanderborg >>> 7. Undervisning Jobcoach >>> hjalp 8 Mehdi med hygiejnekurset >>> 13

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SprogcenterNyt. Nr. 6 - April 2007. kursist i Skanderborg >>> 7. Undervisning Jobcoach >>> hjalp 8 Mehdi med hygiejnekurset >>> 13"

Transkript

1 SprogcenterNyt Nr. 6 - April 2007 Sri Widayati >>> 6 kursist i Skanderborg >>> 7 Undervisning Jobcoach >>> hjalp 8 Mehdi med hygiejnekurset >>> 13 Sultan N Turan >>> fik 10 arbejde hos Elplatek A/S >>> 14 Sprogcenter Horsens - en verden til forskel

2 Nr. 6 - April 2007 Sri Widayati kursist i Skanderborg >>> 7 Jobcoach hjalp Mehdi med hygiejnekurset >>> 13 Sultan Turan fik arbejde hos Elplatek A/S >>> 14 Sprogcenter Horsens - en verden til forskel I n d h o l d SprogcenterNyt 3 Leder Forsiden: Ali i tømrerværkstedet på Vitus Bering i Horsens 4-7 Nyt sprogcenter i Skanderborg Udgiver: SprogcenterNyt udgives af: Sprogcenter Horsens Holmboes Alle Horsens Tlf Fax Ansvarshavende Redaktør: Forstander Lene Glyngø Redaktion: Lene Glyngø Tove Fleischer Karin Ellebye Oplag: 1000 eksemplarer Produktion: Sprogcenter Horsens Tryk: Grafisk Forum, Horsens A/S 8-11 Nyt sprogcenter i Hedensted En coach er andet end en fodboldtræner Jobguide baner vejen Skånehold i Hørning Opslagstavlen Udgivelsestidspunkt: April SprogcenterNyt udkommer to gange om året. >>> 2

3 Leder: Fuld skrue Sprogcenter Horsens sætter nye skibe i søen. Vi er i færd med at opbygge nye skoler i Hedensted og Skanderborg Kommuner. Begge kommuner har efter sammenlægningen besluttet, at der nu er basis for at samle danskundervisningsaktiviteten inden for den nye kommunes grænser. Tæt samarbejde Begge kommuner samler de borgere, som ellers er blevet undervist lokalt i de små bysamfund eller blevet sendt til de store skoler i Århus, Horsens og Vejle, under samme tag ét sted i den nye kommune. Tanken er at lægge undervisningen i fysisk nærhed til de nye kommunale jobcentre, således at både integrationsindsatsen og beskæftigelsesindsatsen får optimale vilkår, når parterne på denne måde er tilgængelige for hinanden og kan trække på samme hammel. Sprogcenter Horsens har påtaget sig denne opgave med stor glæde. Vi har gode erfaringer med at have et tæt samarbejde med de kommunale sagsbehandlere og arbejdsmarkedskonsulenter og er ikke i tvivl om, at modellen virker. Opskriften Når sprogcentrets lærere og vejledere kender den handlingsplan, som kommunen har indgået med den enkelte kursist, kan vi medvirke til at understøtte disse mål, og når kommunerne får adgang til den store viden, som vi opbygger i vores daglige møde med kursisterne, så kan handlingsplanerne og kravene justeres, så det er realistisk, at de kan opfyldes. Skulle der opstå uforudsete problemer undervejs, kan der hurtigt tages affære, og problemerne løses i fællesskab. Sidste år lavede AKF (Anvendt Kommunal Forskning) en benchmarkinganalyse af integrationen i kommunerne målt ved udlændinges beskæftigelse fra 1999 til Undersøgelsen viser med stor tydelighed, at der skabes de bedste resultater i de kommuner, hvor arbejdsmarkedsperspektivet er højt prioriteret, og hvor der er tæt opfølgning, tæt kontakt til samarbejdspartnere (særligt sprogcentre og virksomheder), hurtig iværksættelse af praktik samt skrappe krav til aktiv deltagelse i introduktionsprogrammet. Vi tror, denne opskrift får gode vilkår, når sprogcentre og jobcentre bor dør om dør. Fremtidens skibe er sat i søen, og kursen er sat mod nye kyster. Nu tæller sammenhold og sømandskab. Lykke på rejsen til alle parter. Lene Glyngø Centerchef S P R O G C E N T E R N Y T 3

4 Nyt sprogcenter i Skanderborg Mon der overhovedet kommer nogen kursister? Kan de finde det? En lille flok sproglærere ventede spændt og en anelse nervøst. Den 4. januar 2007 blev dørene slået op til det nye sprogcenter i Skanderborg med kursister fra hele den nye kommune. Af Bolette Berliner Og jo kursisterne kom! Enhver tvivl blev gjort til skamme. Det strømmede ind med kursister, der hver især eller i små grupper havde fundet ud af, hvordan man nemmest kom frem til sprogcentret fra deres del af kommunen. Hvem er min nye sagsbehandler? Ny kommune, nyt Jobcenter Skanderborg i Hørning, nye sagsbehandlere, nyt sprogcenter, nye lærere, nye tider og mange nye kursister fra især Ry og Hørning. Blandt alt dette nye og til tider forvirrende er det specielt usikkerheden over ikke at vide, hvordan man nu kan komme i kontakt med sin nye sagsbehandler, der trænger sig på for en del kursister. Så der er tydelig lettelse at spore, da alle de fire nye sagsbehandlere fra jobcentret Maja Blom, Birgit Furholm, Rikke Malene Rogers og Pernille Christensen møder op på sprogcentret en formiddag i februar til en kop kaffe og en uformel snak. Lærere, kursister og sagsbehandlere bliver præsenteret for hinanden, og bordkortene afspejler, hvem der har hvilken sagsbehandler, så der bliver skabt konkret kontakt. Man får lige set hinanden an og kan begynde samarbejdet. Godt undervisningsmiljø Sprogundervisningen foregår fortsat i VUC s lokaler i Skanderborg, hvor vores kursister bliver en del af et åbent studiemiljø for voksne mennesker. Her kan de ved selvsyn iagttage, at også mange voksne danskere i alle aldre bruger en del af deres tid på skolebænken. Sprogcenterlærerne, som nu fylder godt på lærerværelset, er blevet fint modtaget af VUClærerne. Her er ikke noget med faste pladser eller sure miner, men fælles pauser, hvor alle snakker med hinanden. Hvor skal vi hen? Sprogcentrets afdeling i Skanderborg er kommet godt fra start. På længere sigt er målet at skabe en skoleform, der indeholder det bedste fra to verdener: sprogundervisningen tæt forankret til integrationsindsatsen i nærmiljøet kombineret med fordelene ved en lidt større sprogcenterafdeling, som giver bedre muligheder for indplacering af den enkelte kursist på rette niveau. Vejlederen i centrum Sprogcentret i Skanderborg er nu så stort, at det har fået egen vejleder, Jeannette Bilstrup. Vejlederfunktionen består blandt andet af visi- 4

5 Jeg ser det som en af mine væsentligste opgaver at skabe kontakt mellem sprogcentret og de sagsbehandlere, der har med vores kursistgruppe at gøre. tation af nye kursister, holdsætning og samarbejde med jobcenter og erhvervsliv. - Her i opstarten har der været meget administrativt arbejde, da alt lige fra henvisninger til samarbejdsprocedurer skulle tages op på ny, fortæller Jeannette Bilstrup. - Det er en speciel situation på den måde, at alle har fået nye sagsbehandlere, så alt er nyt for alle. Jeg ser det som en af mine væsentligste opgaver at skabe kontakt mellem sprogcentret og de sagsbehandlere, der har med vores kursistgruppe at gøre. I uge 10 holdt vi statussamtaler for alle dagskursister. Det var et større puslespil med kursister, lærere og de forskellige sagsbehandlere samt tolke. Men vi har i vores team vægtet, at den frustration, der naturligt nok ligger hos mange af vores kursister over ikke at vide, hvem man nu skal henvende sig til hos kommunen, måtte afhjælpes hurtigst muligt derfor tog vi den helt store statussamtalerunde allerede tidligt i forløbet. Herudover vil vi afholde en temadag med sagsbehandlere og os lærere i Skanderborg, hvor vi kan lære om hinandens arbejdsområder samt udvikle vores fremtidige samarbejde, så det giver størst mulig mening og gavn for vores kursister, slutter Jeannette Bilstrup. Skanderborg Kommune og Sprogcentret i Skanderborg er vokset. Fra årsskiftet er det her, flygtninge og indvandrere fra de gamle Hørning, Ry og Galten kommuner skal modtage danskundervisning sammen med Skanderborg-kursisterne. Otte lærere underviser knap 100 kursister fordelt på fem daghold, tre aftenhold og et lørdagshold. I løbet af foråret forventer vi at modtage cirka 15 kursister, der flyttes fra Århus Sprogcenter, da de nu hører under Skanderborg Kommune. 5

6 Nyt sprogcenter i Skande SprogcenterNyt har talt med Ib Nielsen, som er chef for jobcentret i Skanderborg Kommune. Ib Nielsen har været med til at forhandle driftsaftalen med Sprogcenter Horsens på plads, og han har også en plads i sprogcentrets bestyrelse. Af Tove Fleischer Ib Nielsen, jobcenterchef i Skanderborg Kommune. Hvilke overvejelser blev der gjort i kommunen, inden man besluttede sig for den nuværende model? - To af de fire kommuner, Skanderborg og Ry, som nu er sammenlagt til den nye Skanderborg kommune, havde inden sammenlægningen samarbejdet med Sprogcenter Horsens, mens de to andre kommuner, Galten og Hørning, samarbejdede med to andre sprogcentre. Og da de tidligere erfaringer med Sprogcenter Horsens havde været meget positive, var det et forholdsvis nemt valg at træffe. - Vi valgte så at satse på en central model med en fælles skole for alle kommunens udenlandske borgere. Det gjorde vi for at sikre det fornødne antal kursister, således at der kan etableres hold på alle niveauer. Går det ikke ud over nærheden og de lokale initiativer? - Der vil forhåbentlig stadig være mange aktiviteter i lokalområderne. Vi vil fortsat give støtte til frivilliggruppernes aktiviteter, og grupperne vil blive holdt orienteret om, hvilke initiativer der bliver iværksat lokalt, både i forhold til enkelte personer og i forhold til integrationsarbejdet som sådant. - Derudover regner vi da også med, at der fortsat vil være undervisning lokalt på de mange virksomheder, som har udenlandsk arbejdskraft ansat. Hvad er jeres forventninger til samarbejdet med Sprogcenter Horsens? - Vi har forventninger om en fortsat fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen som gør, at den kan kombineres med de øvrige aktiviteter, der bliver tilrettelagt for hver enkelt kursist. Og så håber vi også meget på, at det tætte samarbejde mellem sprogcentrets personale og kommunens sagsbehandlere vil kunne fortsætte. Netop denne kontakt er meget vigtig for at sikre den optimale progression i integrationen af den enkelte. Nogle kursister har klaget over, at de har fået meget langt til danskundervisning. Er der planer om at forbedre infrastrukturen i kommunen? - Vi er ikke bekendt med konkrete planer om ændring af infrastrukturerne, men vi forventer da, at der sker visse tilpasninger af bussernes køreplaner og ruter, så den nye kommune kommer til at hænge bedre sammen. 6

7 rborg K u r s i s t e r n e I Skanderborg Abdul Hamid Abdul Qadir fra Afghanistan daghold mandag, tirsdag og torsdag Jeg bor i Ry sammen med min kone og vores 7 børn. Børnene går i børnehave og skole i Ry, mens min kone og jeg og vores ældste søn Abdul Samir på 19 år nu alle går i skole på VUC i Skanderborg. Sønnen tager med bus eller tog, da han allerede møder kl. 8 på sin uddannelse, mens min kone og jeg kører i bil. Transporten er ikke noget problem, det tager kun 20 min. Jeg har gået på sprogskole i Ry i tre år og været glad for det, men der var for mange afghanere på holdene. Nu er jeg den eneste afghaner i klassen, og derfor er jeg meget tilfreds med mit nye sprogcenter her i Skanderborg. Jeg vil helst kun snakke dansk i klassen, og det er jeg jo nødt til, når jeg er sammen med vietnamesere og tamiler. Der er heller ingen andre afghanere til at forklare, hvad lærerne siger, så jeg er nødt til selv at forstå det. Derfor lærer jeg virkelig meget. Sri Widayati fra Indonesien lørdagshold Jeg bor i Hørning sammen med min danske mand og min lille søn. Om dagen passer jeg min søn, og når min mand kommer hjem fra arbejde, tager jeg på arbejde på aftenhold i Tilst, hvor jeg pakker medicin i firmaet Nomeco A/S. Sidste år gik jeg på lørdagshold i Ry. Det var hyggeligt, fordi vi havde eget køleskab og lavede mad sammen, men transporttiden var alt for lang. Jeg skulle op kl. 6 om lørdagen for at nå toget til Ry. Så jeg er rigtig glad for, at undervisningen nu er i Skanderborg. Det er meget nemt for mig med bus fra Hørning. Det tager kun 10 min. Så jeg har mere tid derhjemme til at læse, og jeg behøver ikke gå så tidligt i seng om fredagen for at være frisk til danskundervisningen. Når min søn får børnehaveplads til maj, regner jeg med at skifte til daghold på skolen, så jeg kan få mere undervisning og gøre min danskuddannelse 3 færdig. Abdul Hamid Sri 7

8 N y t s p r o g c e n t e r i Onsdag den 21. februar åbnede Sprogcenter Horsens sin nye satellit i Hedensted. De 32 kursister kom fra hele kommunen. Fra Juelsminde og Tørring blev de samlet op af en sprogcenterbus, som kommunen har indsat, mens dem, der bor i Hedensted, selv fandt vej til sprogcentrets midlertidige lokaler i Det Østjyske idrætscenter. Af Rikke Gawinski Introdage De første tre dage gik med præsentation, bowling, volleyball, udlevering af bøger og start på undervisningen. Nogle kursister har tidligere gået på andre sprogcentre, mens andre var helt nye. Og niveaumæssigt er spredningen meget stor: der er kursister, som først er ved at lære at sige deres navn på dansk mens andre er ved at forberede sig til den afsluttende eksamen i juni. Fleksible tilbud Dagkursisterne går i skole kl på ugens sidste tre dage, men hvis der skal startes yderligere hold, vil undervisningen blive fordelt hen over hele ugen. Aftenkursisterne møder mandag og onsdag aften. Derudover har Sprogcentret i Hedensted også tilbud til kursister med særlige behov, som betyder, at de skal undervises på ganske små hold eller alene. Det drejer sig om kursister med krigstraumer eller andre psykiske og fysiske problemer. Og den store tilgang af udenlandske medarbejdere - primært fra Polen og Tyskland - til virksomhederne i Hedensted-området har medført et stadig stigende behov for undervisning direkte på virksomhederne. Sprogcentret rykker ud til alle de virksomheder, der henvender sig, og giver et tilbud, som er målrettet den enkelte virksomheds behov. 8

9 H e d e n s t e d Det er vigtigt, at sprogcentret fra starten har en lokal forankring, og derfor skal kursisterne også kunne få den rådgivning, de har brug for, uden at skulle tage til Horsens. Vejleder Gunnva Johansen Undervisning og vejledning Undervisningen varetages af seks lærere, og visitation og vejledning af kursisterne bliver foretaget af Gunnva Johansen, som en gang om ugen skifter sin stol i Horsens ud med en plads i det lille kontor på Vejlevej. - Det er vigtigt, at sprogcentret fra starten har en lokal forankring, og derfor skal kursisterne også kunne få den rådgivning, de har brug for, uden at skulle tage til Horsens, udtaler Gunnva. En skole i vækst Sprogskolen i Hedensted har allerede fået vokseværk. Der har været stor lokal interesse for tilbudet, og de oprindelige 32 kursister er blevet til ca. 50 fordelt på fire daghold og to aftenhold. Den midlertidige adresse på Det Østjyske Idrætscenter er blevet skiftet ud med nye lokaler på Vejlevej 23. 9

10 Narmin K u r s i s t e r n e I Hedensted Nardilene Nadia Nadia Ali fra Irak Jeg er 36 år, gift og har 5 børn. Det er 2½ år siden, jeg kom til Danmark, og jeg bor i Hedensted. Jeg holder rigtig meget af at lave mad, og jeg er også god til det. For at holde mig i form cykler jeg på kondicykel en halv time tre gange om ugen. Når jeg er færdig på sprogcentret, vil jeg gerne arbejde på en fabrik. Narmin Bagdadi fra Uzbekistan Jeg er 43 år, gift og har tre børn, to sønner og en datter. Jeg har været i Danmark i ca. fire år og bor i Juelsminde. Min mand er selvstændig, og jeg er husmor. Jeg kan godt lide at svømme, gå ture på stranden, læse bøger og se fjernsyn. Jeg taler dansk, russisk og tyrkisk. Jeg kunne godt tænke mig at arbejde som tolk. Habib Habib Jabor fra Iran Jeg kommer fra en stor by i Iran, der hedder Ahvaz, hvor jeg arbejdede som lærer. Nu har jeg været tre måneder i Danmark, og jeg bor i Barrit. Jeg snakker arabisk og farsi, og jeg har også lært lidt dansk. Jeg er 36 år og bor alene. Jeg kan godt lide Danmark. Nardilene Debois fra Brasilien Jeg er 26 år og har boet i Danmark i to år. Da jeg kom til Danmark, arbejdede jeg som au pair, men derefter blev jeg gift med en dansk mand. Jeg taler portugisisk og dansk. Lige nu har vi ingen børn, men de kommer på et tidspunkt. Jeg bor i Daugård. I min fritid kan jeg godt lide at læse, løbe, spille computer og kigge på butikker. 10

11 I Skanderborg fortsat... Nihad Nihad Hussein Muhamad daghold onsdag, torsdag og fredag Jeg bor i Skanderborg lige i nærheden af sprogcentret og gik også i skole her sidste år. Det var fint nok, men også lidt kedeligt nogle gange, fordi der ikke var så mange kursister i klassen, og vi skulle tit arbejde alene med hver vores opgaver. Det er rigtig dejligt, at der er kommet flere lærere og nye kursister. Jeg er meget glad for min nye klasse med mange kursister, som alle sammen er på DU3 modul 3, 4 og 5. Vi diskuterer meget mere nu. Det er også fint med en større klasse, så vi kan lave nogle velfungerende grupper til gruppearbejde. Jeg synes, vi får meget ud af gruppearbejde, og det er rigtig spændende. Nu håber jeg bare, at Sprogcentret bliver her på VUC i Skanderborg og ikke flytter et andet sted hen. Thi Khanh Van Nguyen og Oanh Ngoc Thi Nguyen fra Vietnam - daghold mandag, tirsdag og torsdag Van: Jeg bor i Skanderborg sammen med min mand og mine 3 store drenge. Før sammenlægningen af kommunerne gik jeg også her på sprogcentret, men da var der kun fire lærere, som jeg kendte godt. Det var meget trygt, og jeg vidste altid, hvem jeg skulle snakke med. Det er lidt forvirrende med så mange nye lærere og kursister, men jeg er ved at vænne mig til det. Oanh: Jeg bor også i Skanderborg med mand og tre børn og gik her på skolen før jul. Jeg synes, det er spændende med det nye sprogcenter. Det er godt med mange nye lærere, som underviser på forskellige måder og giver forskellige opgaver. Der er også kommet gode nye kammerater i klasserne. Det er fint at være mange forskellige nationaliteter sammen, så vi taler dansk sammen. Van Oanh 11

12 En coach er andet end en Af Carsten Skovgaard Jensen En lærling på skolebænken Var forløbet med Kamella således ganske sædvanligt, var forløbet med Ali til gengæld lidt usædvanligt. Ali, der er tidligere kursist i sprogcentrets ungeklasse, går til daglig på tømreruddannelsen på Vitus Bering, hvor han skal gennemføre et 20 ugers grundforløb, og han har allerede en lærlingekontrakt. Da der ikke var mulighed for at få ekstra undervisning på hans skole, henvendte han sig til sprogcentret. På besøg hos Edeka - Kamella har lidt svært ved at forstå de beskeder, jeg giver hende, siger Brian, der er køkkenchef på Edeka. - Og så vil vi gerne have hende til at skrive små sedler, hvorpå der skal stå, hvad indholdet i salaterne er. En del af de salater, Kamella laver, bliver sendt ud af huset, blandt andet til kantiner i Vejle. Selv siger Kamella, at hun synes, at det er svært at betjene kasseapparatet i den store frokostpause. - Jeg kender ikke cigaretmærkerne, og så er der også det praktiske omkring betjeningen. Alting skal gå meget hurtigt. I fællesskab fandt Kamella sammen med sin lærer, Carsten Skovgaard, syv overskrifter på kurset, der strakte sig over ti lektioner, og det mundede blandt andet ud i en række lytteopgaver og små rollespil, der mange gange blev spillet på lageret og ved kasseapparatet, og Kamella fik et indgående kendskab til cigaretmærker. Det primære fokuspunkt blev dog at skrive beskeder på emballagen af salater. Forud for kurset havde Carsten fulgt hendes arbejde i køkkenet, og hun havde fået en liste over de grøntsager, som hun brugte. Opgaven blev herefter stavetræning. Kamella trænede ihærdigt og kunne til slut næsten stave og skrive det hele rigtigt, og hun havde nu sin ordbog, hvis hun kom i tvivl. - Men jeg vil gerne kunne det hele uden at kigge, pointerede hun. Kamella blev efterfølgende fastansat på fuld tid hos Edeka. - Han var ked af det, og det var svært for ham at følge med, fortæller Pia Stockfisch, som har undervist Ali i to lektioner om ugen i seks uger. - Han var god til alt det praktiske, men der var mange ord og vendinger, som han ikke var fortrolig med, fortsætter hun. Så der er blevet undervist både i målestoksforhold, procentregning, omsætning og længdemål. Et godt samarbejde med faglæreren er centralt for at et sådant forløb får succes, og så er det også vigtigt, at der handles, så snart problemet erkendes. - Og der er blevet handlet meget hurtigt fra Sprogcenter Horsens side, understreger Pia, idet den ekstra støtte blev iværksat straks efter, at Ali havde henvendt sig. 12 SprogcenterNyt, nr. 5, november 2006

13 fodboldtræner På kursus i hygiejne Mehdi har en restaurant i Århus, og for at drive fødevarevirksomhed er det nødvendigt med et certifikat. I køkkenet på Hotel Scandic Jamilla har vanskeligheder med at turde tale i telefon, og hun kender ikke navnene på de madvarer, hun skal bruge i køkkenet. Og det er lidt af et must, når man arbejder på et stort velrenommeret hotel i det jyske. - Så hun skulle lære at bestille varer og tage imod bestillinger fra tjenerne, fortæller Anette Knudsen, som har været coach på kurset, der strakte sig over to måneder med en ugentlig mødegang. - Vi brugte bestillingssedler, sammensatte menuer og øvede telefonbestillinger, og for at Jamilla fik mulighed for at forklare, hvad hun lærte, deltog hendes kolleger undertiden i undervisningen, fortsætter Anette. Et hygiejnekursus får man på teknisk skole over tre dage, inklusive prøve, men der bliver ikke taget specielle hensyn til tosprogede kursister. Derfor kontaktede han sin sagsbehandler for at få hjælp til at gennemføre kurset, således at han kunne bevare sin forretning. - Mehdi havde problemer med at læse og forstå fagtekster, men til alt held var han både hurtigt opfattende og meget interesseret, fortæller Charlotte Krolmer, coach på forløbet. Hun og Mehdi havde i alt ti klokketimer, hvor ord og begreber som bakteriekolonier og inkubationstid og en mængde andre centrale begreber skulle terpes. - Jeg havde omskrevet og komprimeret hele bogen og lavet en oversættelse og forklaring på vigtige ord og begreber, fortsætter Charlotte. - Vi havde begrænset tid, og der var simpelthen bare nogle ting, der skulle bankes på plads. Han bestod prøven med glans og lavede blot én fejl, hvorefter han fik sit certifikat. - Uden Mehdis store motivation var det ikke lykkedes, understreger Charlotte, - hvortil kommer, at han havde gode sproglige forudsætninger. Der blev anskaffet varekataloger med de varer, som Jamilla brugte, hvor man kunne se, i hvilke mængder varerne skulle bestilles. Hun afsluttede forløbet med en lille eksamen i at sammensætte en menu. Køkkenchefen godkendte til Jamillas lettelse resultatet. - Hun var meget tilfreds med forløbet og følte sig betydelig bedre klædt på til opgaven og på betydelig mere sikker grund, end da jeg mødte hende den første gang, understreger Anette. Og også køkkenchefen følte sig nu mere tryg ved at kunne overlade køkkenet til Jamilla. 13

14 J o b g u i d e b a n e r Af Tove Fleischer Jobguiden ved Sprogcenter Horsens er kursisternes bindeled til arbejdslivet. - Som jobguide sætter man dagligt nye skibe i søen. Mens nogle flyder direkte i havn, går andre ned med det samme, og atter andre finder først i havn efter en længere sejlads. Det sidste så vi et eksempel på, da telefonen ringede en dag i januar. Elplatek A/S Horsens havde før nytår søgt en medarbejder via Jobnet og udvalgt et antal ansøgere til samtale. Jeg skrev en mail og anbefalede nogle af vores kursister til jobbet - i første omgang uden resultat. Men da jobbet kort efter blev ledigt igen, ringede firmaet til mig, fortæller Kaare Holst, der tiltrådte som sprogcentrets jobguide i september Sultan Turan, 33, havde på det tidspunkt netop afsluttet sit sprogskoleforløb med Prøve i Dansk 2, og hun havde forinden snakket med jobguiden om at finde et job på en fabrik. Med fem års skolegang fra hjemlandet og uden nogen form for erhvervserfaring på CV et, var det imidlertid ikke nogen let opgave. - Vi havde henvendt os til adskillige produktionsvirksomheder, som stillede for høje krav til skole- og danskkundskaber, og som gode viljer til trods ikke helt turde binde an med at ansætte Sultan, siger Kaare Holst. Da Elplatek A/S ringede, var Sultan straks klar til at søge jobbet. En time senere stod jobguiden og ansøgeren på fabrikken, og efter endnu en halv time havde Sultan og virksom- heden underskrevet en ansættelseskontrakt, og Sultan skulle begynde dagen efter. Det udløste to praktiske spørgsmål, som måtte besvares straks: Hvad med transport, og hvad med børnepasning? Jobguiden og Sultan kørte straks til banegården og hentede en plan for bybusserne. Da Sultan aldrig har lært at cykle, kom hendes dagligdag til at omfatte en rask travetur til stoppestedet. Det viste sig, at børnehaven først åbnede kl , så det var praktisk umuligt at begynde på arbejde kl Vi blev nødt til at tale med virksomheden igen og fik en særaftale om mødetider i stand. Herefter faldt det hele på plads i et stramt, men realistisk program. Overgangen fra kontanthjælpsmodtager til selvforsørger indebærer også nogle ændringer på andre områder. Vi fik i fællesskab styr på papirerne i forbindelse med gensidig forsørgelsespligt for ægtefæller, hvoraf den ene stadig modtager kontanthjælp, fortæller jobguiden, der også står til rådighed for kursisterne, efter at de er kommet i arbejde. Nogle uger efter hun begyndte på sit job, henvendte Sultan sig igen, fordi hun havde forstået, at børnehaven var lukket i uge syv, hvor hun skulle arbejde. Det viste sig at være en misforståelse, idet papiret på døren i børnehaven var en opfordring til at angive behovet for pasning i uge 7. 14

15 v e j e n Fra murearbejdesmand til drejebænk I uge 7 modtog jobguiden en sms fra Berat Sadiku, 20, som gik i sprogcentrets ungeklasse sidste efterår. Han var blevet fyret fra sit job som murerarbejdsmand, fordi firmaet gik på vågeblus. Han var også kommet i tvivl, om det var det rigtige fag for ham. Nu ville han bare gerne have noget praktisk arbejde på en fabrik det næste års tid. Kaare Holst ringede til en række virksomheder, hvilket resulterede i et par jobsamtaler den næste dag, og den følgende mandag begyndte Berat i sit nye job hos Brdr. Madsen Maskinteknik A/S på Gotlandsvej. Han betjener nu en CNC-styret drejebænk, og muligheden for at komme i lære som maskinarbejder er også til stede. Berat Sadiku hilser på sin nye værkfører/kvalitetstekniker Nikolaj Dausell (tv.) Nyt Projekt Ungeguide Sprogcenter Horsens har for 2007 og 2008 fået midler fra Arbejdsmarkedsstyrelsen til et projekt - Aktiv vejledning - der skal hjælpe de unge tosprogede, der har svært ved at få fodfæste i uddannelsessystemet eller på arbejdsmarkedet. Målgruppen er unge indvandrere og efterkommere mellem år som: ingen uddannelse har har arbejde, men problemer med at fastholde det pga. manglende sproglige og/eller kulturelle fær digheder har afsluttet en uddannelse, men endnu ikke er kommet i beskæftigelse er i uddannelse, men har svært ved at gennemføre den Projektet gennemføres i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne i Horsens - Vitus Bering, Horsens Handelsskole, Social- og Sundhedsskolen og Produktionshøjskolen - og sprogcentret har ansat Pia Stockfisch som ungevejleder og tovholder på projektet. Målet er, at ca. 20 personer fra ovennævnte målgruppe har fået fodfæste på en arbejdsplads eller på en uddannelse ved projektperiodens afslutning. Det første møde med samarbejdspartnerne blev afholdt den 22. februar, og SprogcenterNyt vil løbende orientere om udviklingen. 15

16 Hver mandag og torsdag kommer fem kursister til rådhuset i Hørning og indtager et mødelokale i 2½ time. De knokler med at huske, at holde problemerne på afstand og med at lære dansk. Sandsynligheden for at gøre dem klar til arbejdsmarkedet er ikke stor, men de får højnet deres selvværd, de bliver en mere integreret del af befolkningen, og sidst, men ikke mindst, bliver de i stand til at tale dansk med deres børn samt hjælpe og støtte dem i deres opvækst. Lærer Anette Knudsen Skånehold i Hørning Af Anette Knudsen I januar 2006 startede Sprogcenter Horsens et skånehold i samarbejde med den daværende Hørning Kommune. Det skulle være et undervisningsforløb for fem psykisk og fysisk svage kursister. I starten var alle irakere, men nu består holdet af to afghanere og tre irakere. Før undervisningen begyndte, var der blevet gjort et stort forarbejde. Først var der møder i kommunalt regi mellem sagsbehandlere, kursister og sproglærer. Her fik læreren og kursisten et første indtryk af hinanden, og der blev talt lidt om forventninger og motivation. Derefter tog læreren på hjemmebesøg hos hver enkelt kursist, hvor der blev gået mere i dybden med den enkeltes problemer og forventninger. Hvis der var behov, deltog der en tolk. Til de kommunale møder var det kommunens tolk, men ved hjemmebesøgene var det sprogskolens tolk. Dette for at gøre det klart, at kommunen ikke styrede undervisningen, da nogle af kursisterne var skeptiske overfor kommunens tiltag. Kursisterne Kursisternes problemer er meget forskellige, men et gennemgående træk hos dem alle er, at de har besvær med koncentration og hukommelse. Det betyder, at der må holdes mange små pauser, og alt skal gentages mange gange. Udgangspunktet for danskundervisningen er ofte de ting, der optager kursisterne lige netop nu. Derved opnås, at den enkeltes koncentration bliver så optimal som muligt. Hvis kursistens tanker kredser om uløste problemer, kan de ikke koncentrere sig om andet, og derfor er det vigtigt at få disse problemer frem og sammen finde en måde at løse dem på. Samtidig bliver der undervist ud fra de krav der stilles på danskuddannelserne, så kursisterne også får en chance for at bestå modultest og danskprøver. Indtil nu har alle prøvet at være til modultest, og en enkelt forbereder sig til Prøve i Dansk 2. Samarbejdet med sagsbehandlerne For at undervisningen kan lykkes, er det nødvendigt med opbakning fra hver enkelt kursists sagsbehandler. Det store forarbejde, der blev gjort inden kursusstart, giver sammen med sagsbehandlernes positive indstilling den nødvendige ro og tryghed i undervisningen. Derudover følger sagsbehandlerne med i, hvor langt den enkelte kursist er, så de kan støtte op omkring undervisningen, når de taler med kursisterne. Alle kan lære dansk I begyndelsen var der lidt skepsis hos kursisterne, men efterhånden blev de trygge ved sproglæreren og ved hinanden. De begyndte at åbne sig op og blive glade for at komme i skole. Som en af kursisterne siger: jeg bliver rask af at gå i skole. 16

17 I skolen er det også tilladt at holde fri fra sine bekymringer og at have det sjovt. Det er ok at sidde og græde hos lægen eller sagsbehandleren en halv time efter, at man har grinet i dansktimen. Det kan virke som et uoverskueligt projekt at lære dansk, hvis man har det meget dårligt fysisk eller psykisk. Men hvis man respekterer hver enkeltes begrænsninger og er indstillet på at indlæringen skal foregå i kursistens eget tempo, samtidig med at der bygges trygge rammer op omkring undervisningen, kan der skabes et indlæringsmiljø, som kursisterne trives rigtig godt i. Der må imidlertid ikke være mere end 5-6 kursister på et skånehold, for læreren skal kunne være i stand til at rumme dem alle sammen, og de skal også kunne rumme hinanden. Ro og tryghed giver styrken og motivationen til indlæring. Jeg bliver rask af at gå i skole 17

18 Opslagstavlen Poul Nyrup på Sprogcenter Horsens Den 6. marts fik sprogcentret besøg af Poul Nyrup. Han besøgte et begynderhold på danskuddannelse 3 og gav sig tid til en snak med kursisterne, der fortalte, hvor de kom fra, og hvorfor de var i Danmark. Hver enkelt blev også budt velkommen til Danmark. Poul Nyrup på besøg på Sprogcentret d I den efterfølgende samtale fik Poul Nyrup en orientering om sprogcentrets arbejde og vilkår. Han blev grundigt informeret om, hvilken rolle sprogcentret spiller i forhold til det lokale erhvervsliv, når det gælder opkvalificering af nye og gamle medarbejdere. Han var særligt interesseret i, hvordan sprogcentret griber opgaven med den store gruppe af europæiske arbejdsmigranter an. Endelig lyttede han interesseret til informationerne om vilkårene for at opnå dansk statsborgerskab og permanent opholdstilladelse. Det var nyt for ham, at de sproglige krav var skærpet så betydeligt, og han noterede sig, at han skulle få udarbejdet et sammenligningsgrundlag med de øvrige europæiske lande. Tilbud til arbejdsmigranter Arbejdsmigranter fra Polen og Tyskland, fra Baltikum og Ukraine kommer til Danmark i stort tal. De har de ledige hænder, der skal tage fat de steder, hvor den danske arbejdskraft mangler - inden for håndværk, industri og landbrug. De udgør en blandet gruppe med meget forskellige uddannelser og behov. En ting har de dog til fælles: de kan ikke dansk, og det er svært at begå sig på et dansk arbejdsmarked uden at kunne tale og forstå dansk. En del virksomheder med store grupper ansatte fra det samme land har allerede bedt om at få undervisning ude på arbejdspladsen, og her giver vi et tilbud, der dels består af traditionel danskundervisning, og dels af orientering på deltagernes modersmål om det danske samfund, om det danske arbejdsmarked og om deres konkrete arbejdsplads. Vi har udfærdiget brochurer på både polsk og tysk med oplysninger om, hvilke tilbud der er til den enkelte på Sprogcenter Horsens. Derudover beskriver brochurerne sprogcentrets tilbud om at komme ud på virksomhederne og give særligt tilrettelagt undervisning der. Prøvedatoer Skriftlige prøver: 22. maj Prøve i Dansk maj Prøve i Dansk maj Prøve i Dansk 1 Mundtlige prøver: juni Translokation: 22. juni kl Modultest: 4. juni, 5. oktober og 3. december 18

19 Sprogcenterpriserne Ved translokationen i december uddelte sprogcentret priser til tre af skolens kursister, der på hver sin måde har gjort en ekstraordinær indsats: Gloria Kirstiansen fra Uganda, Rinthorn Frandsen fra Thailand og Adrian Neacsu fra Rumænien. Den eksterne pris gik denne gang til Vagn Ry Nielsen med følgende begrundelse: Gennem 13 år som borgmester i Horsens og i en lang årrække som formand for Social- og Integrationsudvalget i Kommunernes Landsforening har han været en varm forkæmper for en positiv og imødekommende holdning til flygtninge og indvandrere. En holdning, hvor der ikke har været tvivl om, at der er vilkår pligter og rettigheder - for at være med i det danske samfund, og at der er forventninger til hver eneste ny borger. Prisen er en anerkendelse af Vagn Ry Nielsens store indsats og ægte engagement i forhold til integrationen, ikke alene lokalt, men også nationalt. Ministeriets tilsynsbesøg Den 13. december 2006 fik Sprogcenter Horsens tilsynsbesøg fra Integrationsministeriet til den mundtlige del af Prøve i Dansk 3. De to besøgende fra ministeriet, Else Lindberg og Jette Lou, overværede en række eksaminationer og diskuterede efterfølgende prøveforløbet med eksaminator Carsten Skovgaard og pædagogisk leder Tove Fleischer. Det var interessant at få de teoretiske overvejelser, der ligger bag udarbejdelsen af prøven, koblet sammen med de praktiske erfaringer, sprogcentret har gjort sig. Indfødsretsprøven Sprogcenter Horsens er blevet godkendt af Integrationsministeriet til at afholde den nye Indfødsretsprøve. I år afholdes prøven: Den 15. maj (tilmelding senest 10. april) Den 15. juni (tilmelding senest 11. maj) Den 12. december (tilmelding senest den 7. november) Herefter afholdes prøven to gang om året, i juni og december. Sprogcentrets ny bestyrelse Den 1. marts 2007 fik sprogcentret ny bestyrelse. Den består af: Torkill Jensen (formand) Vagn Ry Nielsen (næstformand) Hans Bang Hansen (Horsens Kommune) Per Andersen (Horsens Kommune) Ib Nielsen (Skanderborg Kommune) Susanne Jordt (Hedensted Kommune) Elsebeth Bertelsen (Odder Kommune) 19

20 Sprogcenter Horsens ligger i Horsens Uddannelsescenter Holmboes Allé 2, 8700 Horsens Sprogcenter Horsens - en verden til forskel Satellitter: Skanderborg : Højvangen 6 Hedensted : Vejlevej 23 Odder : Nørregade 18 Sprogcenter Horsens Holmboes Alle Horsens Tlf Fax S P R O G C E N T E R N Y T

SprogcenterNyt. Nr. 5 - November 2006. Jobguide >>> 6. En anderledes onsdag >>> 10. I fiskens tegn >>> 16. Sprogcenter Horsens - en verden til forskel

SprogcenterNyt. Nr. 5 - November 2006. Jobguide >>> 6. En anderledes onsdag >>> 10. I fiskens tegn >>> 16. Sprogcenter Horsens - en verden til forskel SprogcenterNyt Nr. 5 - November 2006 Jobguide >>> 6 En anderledes onsdag >>> 10 I fiskens tegn >>> 16 Sprogcenter Horsens - en verden til forskel 1 Jobguide >>> 6 En anderledes onsdag >>> 10 I fiskens

Læs mere

Nyt fra Sprogcenter Horsens

Nyt fra Sprogcenter Horsens Nr. 1 - November 2004 Nyt fra Sprogcenter Horsens Sprogcenter Horsens - en verden til forskel 1 Sprogcenter Horsens - en verden til forskel SprogcenterNyt Indhold SprogcenterNyt Nr. 1 - November 2004 SIDE

Læs mere

Sprogcenter Nyt. Matematik er meget mere end tal. Testning på hjemmebane 12. Babyer på sprogcentret i Silkeborg 16. Nr.

Sprogcenter Nyt. Matematik er meget mere end tal. Testning på hjemmebane 12. Babyer på sprogcentret i Silkeborg 16. Nr. Sprogcenter Nyt Nr. 14 - april 2011 Matematik er meget mere end tal 4 Testning på hjemmebane 12 Babyer på sprogcentret i Silkeborg 16 L e d e r Fra AOF Horsens til Skolen for Udlændinge til Sprogcenter

Læs mere

Nr. 18 - april 2013. Ministerbesøg på Sprogcenter Midt 4. Dansk - en investering i fremtiden 10. Derfor bruger vi ipads 14

Nr. 18 - april 2013. Ministerbesøg på Sprogcenter Midt 4. Dansk - en investering i fremtiden 10. Derfor bruger vi ipads 14 progcenter Nyt Nr. 18 - april 2013 Ministerbesøg på Sprogcenter Midt 4 Dansk - en investering i fremtiden 10 Derfor bruger vi ipads 14 Leder Erfaringerne fra 60 erne viser, at det er nødvendigt at handle

Læs mere

Nr. 8 - april 2008. Bærbar undervisning til Bestseller 6. Global arbejdskraft lærer dansk 8. Fra kinesisk millionby til Horsens 10

Nr. 8 - april 2008. Bærbar undervisning til Bestseller 6. Global arbejdskraft lærer dansk 8. Fra kinesisk millionby til Horsens 10 progcenter Nyt Nr. 8 - april 2008 Bærbar undervisning til Bestseller 6 Global arbejdskraft lærer dansk 8 Fra kinesisk millionby til Horsens 10 Leder Sprogcentrene er blevet bedre og hurtigere til at lære

Læs mere

2010 NR. 1 13. ÅRGANG. Det gode arbejdsliv

2010 NR. 1 13. ÅRGANG. Det gode arbejdsliv Integration NYT FRA NÆSTVED SPROG- OG INTEGRATIONSCENTER 2010 NR. 1 13. ÅRGANG Det gode arbejdsliv På hold 33 underviser Charlotte Kæregaard i, hvordan kursisterne skal gå til den mundtlige del af modultesten.

Læs mere

Professionsrettet dansk

Professionsrettet dansk progcenter Nyt Nr. 21 - november 2014 Tema: Professionsrettet dansk Arbejdsmarkedsrettet Dansk 4 Når sproget skal med på arbejde 8 Tre spørgsmål til ministeren 10 NOVEMBER 2014 L e d e r At undervise i

Læs mere

Nr. 11 - november 2009. Helt på det rene. Find stilen 6. Nyt liv i den gamle fabrik 10

Nr. 11 - november 2009. Helt på det rene. Find stilen 6. Nyt liv i den gamle fabrik 10 Sprogcenter Nyt Nr. 11 - november 2009 Helt på det rene 4 Find stilen 6 Nyt liv i den gamle fabrik 10 Leder Vi kunne godt ønske os, at vores uddannelser blev mere synlige i det formelle uddannelsessystem

Læs mere

Nr. 16 - april 2012. Ny afdeling i Silkeborg. EU formandskab i Horsens 10. Lille skole - store venskaber 16

Nr. 16 - april 2012. Ny afdeling i Silkeborg. EU formandskab i Horsens 10. Lille skole - store venskaber 16 Sprogcenter Nyt Nr. 16 - april 2012 Ny afdeling i Silkeborg 8 EU formandskab i Horsens 10 Lille skole - store venskaber 16 Leder Den nye regering er lykkeligvis på vej til at give deltagere, der afslutter

Læs mere

Nr. 17 - november 2012. Dansk og arbejde i samspil. Ny ungeuddannelse. Dansk som andetsprog i fængslet 10

Nr. 17 - november 2012. Dansk og arbejde i samspil. Ny ungeuddannelse. Dansk som andetsprog i fængslet 10 Sprogcenter Nyt Nr. 17 - november 2012 Dansk og arbejde i samspil Ny ungeuddannelse 4 8 Dansk som andetsprog i fængslet 10 Leder Sprogcentrene har landets absolut mest fleksible uddannelsestilbud. Vi tilbyder

Læs mere

Sprogcenter Nyt. Hjælp til selvhjælp 4. Ung, udsat og uledsaget 6. Til vælgermøde uden stemmeret 8. Nr. 15 - november 2011

Sprogcenter Nyt. Hjælp til selvhjælp 4. Ung, udsat og uledsaget 6. Til vælgermøde uden stemmeret 8. Nr. 15 - november 2011 Sprogcenter Nyt Nr. 15 - november 2011 Fatma Øktem til vælgermøde på Sprogcenter Midt Hjælp til selvhjælp 4 Ung, udsat og uledsaget 6 Til vælgermøde uden stemmeret 8 L e d e r Hvis vi prioriterer kvalitet

Læs mere

Nr. 22 - maj 2015. Stor succes med kurser i praktikdansk 4. Vokseværk på Sprogcenter Midt 8. Ny afdeling på Samsø 10

Nr. 22 - maj 2015. Stor succes med kurser i praktikdansk 4. Vokseværk på Sprogcenter Midt 8. Ny afdeling på Samsø 10 progcenter Nyt Nr. 22 - maj 2015 Stor succes med kurser i praktikdansk 4 Vokseværk på Sprogcenter Midt 8 Ny afdeling på Samsø 10 MAJ 2015 L e d e r Som sprogcenter hilser vi det velkomment, at alle kursister

Læs mere

GANG i Struer. Sådan får vi gang i Struer. På udkig efter den rette arbejdsplads. Bliv klædt på til jobjagt. en hilsen fra Jobcenter Struer

GANG i Struer. Sådan får vi gang i Struer. På udkig efter den rette arbejdsplads. Bliv klædt på til jobjagt. en hilsen fra Jobcenter Struer GANG i Struer Sådan får vi gang i Struer På udkig efter den rette arbejdsplads Bliv klædt på til jobjagt Dansk kan man lære på jobbet Fleksjob giver nye muligheder efter ulykke Iværksætterdrøm bliver virkelighed

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

Fælles Handling Lokal beskæftigelsesindsats i udsatte byområder

Fælles Handling Lokal beskæftigelsesindsats i udsatte byområder Fælles Handling Lokal beskæftigelsesindsats i udsatte byområder Integrations- og beskæftigelsesprojekt. LO Storkøbenhavn og Jobcenter København 2007 2008 Evalueringsrapport Indhold Indledning...3 Vi gir

Læs mere

Fleks.nu. FleksjobAmbassadørNyt 2

Fleks.nu. FleksjobAmbassadørNyt 2 Fleks.nu FleksjobAmbassadørNyt 2 Indhold Indledning 3 Godt begyndt halvt fuldendt 4 Små fleksjob åbner arbejdsmarkedet for ledige, der kun kan arbejde få timer 6 CASE Små fleksjob som springbræt 7 CASE

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Horsens/Hedensted 3. Lemvig 18. Randers 28. Silkeborg 36. Viborg 45. Ringkøbing-Skjern 57. Aarhus 66

Horsens/Hedensted 3. Lemvig 18. Randers 28. Silkeborg 36. Viborg 45. Ringkøbing-Skjern 57. Aarhus 66 Indhold side Horsens/Hedensted 3 Lemvig 18 Randers 28 Silkeborg 36 Viborg 45 Ringkøbing-Skjern 57 Aarhus 66 1 Vækstforum i Region Midtjylland har taget initiativet til projektet Modtagelse og fastholdelse

Læs mere

Nr. 20 - maj 2014. Ny chance for at lære mere dansk 4. Ledere på skolebænken 8. Hva ska jeg ku ku? 12

Nr. 20 - maj 2014. Ny chance for at lære mere dansk 4. Ledere på skolebænken 8. Hva ska jeg ku ku? 12 progcenter Nyt Nr. 20 - maj 2014 Ny chance for at lære mere dansk 4 Ledere på skolebænken 8 Hva ska jeg ku ku? 12 L e d e r Alt for mange professionelle diskussioner handler om best practice og nye undervisningsmetoder

Læs mere

Velkommen til Sprogcenter Vejles nyhedsbrev

Velkommen til Sprogcenter Vejles nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 1 februar 2008 Indhold Side 2 Opgangstider på godt og ondt Side 3 Dansk på Lego Tal fra Sprogcenter Vejle Side 4 Klar til sidste eksamen Side 5 Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk

Læs mere

FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS

FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS 2 BYDELSMØDREPROJEKT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 EVALUERINGSMETODE 5 SUCCESKRITERIER OG FORMÅL MED PROJEKTET 5 MÅLGRUPPEN 6-7 2. PROJEKTFORLØBET

Læs mere

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland UNG PÅ VEJ I FÅG Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Når man fokuserer på mål og kompetencer, er det ligesom første stolpe i at finde ud af, hvad man er god til. Det kan man ikke lære af sig

Læs mere

Du tager dem vel ikke med hjem. Om integration af flygtninge i lokalsamfund i Himmerland. ISBN: 87-89814-64-9

Du tager dem vel ikke med hjem. Om integration af flygtninge i lokalsamfund i Himmerland. ISBN: 87-89814-64-9 Du tager dem vel ikke med hjem Om integration af flygtninge i lokalsamfund i Himmerland. ISBN: 87-89814-64-9 Socialt Udviklingscenter SUS Juni 2003 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Hvordan er opgaven

Læs mere

JOBCENTRE SAMARBEJDER MED VIRKSOMHEDER

JOBCENTRE SAMARBEJDER MED VIRKSOMHEDER MAGASIN OM HANDLINGSPLANER JOBCENTRE SAMARBEJDER MED VIRKSOMHEDER SÅDAN LAVER DU EN HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLANEN I PRAKSIS FIRE KOMMUNERS ERFARINGER MATCH 4 FAST ARBEJDE EFTER ÅR PÅ KONTANTHJÆLP VELVILJE

Læs mere

Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 20 december 2012. En tysk familie i Vejle -

Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 20 december 2012. En tysk familie i Vejle - Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 20 december 2012 Indhold Side 1 Om at lære dansk når ens modersmål er tysk Side 3 Liv i lokalerne Side 4 Produktskrivning - et samspil Side 6 Sprogcentrets

Læs mere

NOGET VI BARE GØR FRIVILLIGE HJÆLPER ETNISKE MINORITETER MED UDDANNELSE OG JOB DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID

NOGET VI BARE GØR FRIVILLIGE HJÆLPER ETNISKE MINORITETER MED UDDANNELSE OG JOB DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID I N S P I R A T I O N S H Æ F T E 2 0 0 5 NOGET VI BARE GØR FRIVILLIGE HJÆLPER ETNISKE MINORITETER MED UDDANNELSE OG JOB DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID NOGET VI BARE GØR Frivillige hjælper

Læs mere

Bevægelse på jobbet. L V U f a g b l a d e t. Medarbejderrepræsentant i bestyrelsen. Erstatning for dårligt arbejdsmiljø

Bevægelse på jobbet. L V U f a g b l a d e t. Medarbejderrepræsentant i bestyrelsen. Erstatning for dårligt arbejdsmiljø L V U f a g b l a d e t 141 1 1 2 2 0 0 6 Bevægelse på jobbet Erstatning for dårligt arbejdsmiljø Medarbejderrepræsentant i bestyrelsen 4 6 Starthjælp til flygtninge er sulteløn 18 L e d e r Foto Vibeke

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Uledsagede mindreårige flygtninge - modtagelse og indsats i k ommunerne

Uledsagede mindreårige flygtninge - modtagelse og indsats i k ommunerne Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 54 Offentligt Ankestyrelsens undersøgelse af Uledsagede mindreårige flygtninge - modtagelse og indsats i k ommunerne December

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere