Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 10 November Årg.2. Glimt fra. Læs inde i bladet: Breakdance i ST 70. Skovbo

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 10 November 2003 - Årg.2. Glimt fra. Læs inde i bladet: Breakdance i ST 70. Skovbo"

Transkript

1 Trige Ølsted Spørring Treklang Nr. 10 November Årg.2 Glimt fra Spørring Læs inde i bladet: Breakdance i 12 ST 70 Besøg på 24 Skovbo Musik og leg i Oasen Efterårsliv på Fritidshjemmet

2 Danseorkesteret Musikalsk underholdning til bl.a.: private fester firma fester sports fester modeshows kro og halbal Udover musik kan vi også tilbyde: Elvis show Vikingerne show Foredrag Vi kan bookes solo, duo og trio Kontakt venligst v/peter Gudmunsen tlf lokal mail: Annoncér i Treklang! Køb en annonce i Treklang, støt et godt, lokalt initiativ og nå ud til 1800 husstande i lokalområdet. Annoncepriser 1 side kr. fi side 600 kr. side 350 kr. 1/8 side 200 kr. farvede annoncer + 50% alle priser excl. moms Kontakt annonceansvarlig Kaj Nielsen, tlf så er underholdningen hjemme! SPØRRING AUTO SERVICE v/ Frank Lovring Randersvej 584, Spørring 8380 Trige, tlf.: Tilsluttet centralforeningen af autoreparatører i Danmark Revisionsfirmaet Lind&Lauritsen I/S Kurt Lind Sørensen HD Linda Lauritsen Samsøvej 30 C 8382 Hinnerup Telefon Registrerede Revisorer FRR Bliv synlig i lokalområdet - bidrag til Treklang Treklang er talerør for foreninger og institutioner i Trige, Ølsted og Spørring. Her kan I berette om aktiviteter, om nye idéer og initiativer og meget mere. En halv side tekst i Treklang koster 100 kr., en hel side 200 kr. Kontakt redaktør Aage Birkkjær Lauritsen, tlf , eller

3 Trige Ølsted Spørring Så er det atter tid til de indendørs aktiviteter Så blev det vinter og vi er igen igang med de indendørsaktiviteter. Som du kan læse i Fællesrådets sider er der nu bevilget penge til byfornyelsen nu og planerne om et nyt byområde i Lisbjerg-Ølsted har været fremlagt. Efter en periode med renovering af Bakkegårdshallen og deraf følgende aflysning af sportsaktiviteterne er hallen nu igen klar til brug. Badminton og fodbold har igen indtaget faciliteterne. Læs også om repotage fra besøg på Friland, om den bladet. Så ud af busken og kontakt bladets redaktion. Hold øje med deadlines for indlevering af tekst til bladet, for nr. 10 er det den 3. januar Nr. 10 udkommer i uge 5, slutningen af januar. Hvis du mod forventning ikke modtager bladet i din postkasse, så kontakt PostDanmark, Annemette Christiansen på tlf mellem 7 og 13 eller undertegnede. God fornøjelse med læsningen! Glædeig jul ønskes læsere og annoncører af redaktionen Aage Birkkjær Lauritsen nye Miljøhøjskole, Breakdance i Trige samt en masse andre spændende aktiviteter i området. Vi kan stadig bruge nye annoncører og tekstbidrag til Treklang nr. 10 december 2003 årgang 2 Redaktion: Aage Birkkjær Lauritsen (ansvarshavende redaktør), Kaj Nielsen, Lise Reinholdt og Henny Hansen. Tekst til Treklang, kontakt: Aage Birkkjær Lauritsen, tlf Aktivitetskalender: Henny Hansen, tlf Annonceansvarlig: Kaj Nielsen, tlf Forsidefoto: Glimt fra Spørring (Carl-Erich Hansen) Web: Tryk og layout: Vitten Bogtryk A/S Oplag: Treklang udgives af Fællesrådet for Trige- Ølsted 6 gange om året og postomdeles til samtlige husstande i 8380-området. Næste nummer af Treklang udkommer i uge 5, Deadline for tekst og annoncer 3. januar

4 NCC Danmark A/S Asfalt Vestermøllevej Trige Telefon Telefax Asfaltbelægninger Overfladebehandling Båndforsegling Kørebaneafmærkninger Bærelag og slidlag Slurry seal Reparationer Rumlefelter Indkørsler - Parkeringspladser - Stier - Bygader - Kommuneveje Landeveje - Hovedlandeveje - Motorveje - Landingsbaner - Industrigulve Intet arbejde er for stort - og intet er for småt! Gratis udlån af FYRINGSOLIETRAILER Vi forhandler HUNDEFODER fra KROMIX / BEST CHOISE 1/1 palle BIOBRÆNDSEL leveret direkte på adressen. DK-Benzin og Nærkøb v/bjarne Pedersen Randersvej 346, Lisbjerg 8200 Århus N Tlf

5 Trige - Ølsted Fællesråd Nyt fra Fællesrådet: Byfornyelsesprojektet er nu godkendt i byrådet! Byfornyelsesprojektet Onsdag den 22. oktober 2003 blev vores projekt om Byfornyelse i Trige godkendt i Århus Byråd. Så langt så godt. Nu kommer det rigtig store arbejde, nemlig den endelige planlægning af, hvordan de forskellige opgaver skal løses. Vi håber selvfølgelig på, at byens borgere vil slutte op om arbejdet i de arbejdsgrupper, der vil blive oprettet. Tidsrammen er ikke endelig fastlagt endnu, men vi håber på, at vi hen over vinteren kan få brikkerne til at falde på plads, så vi i løbet af 2004 kan se resultat af vort arbejde. Stiforbindelse til Randersvej Der har været afholdt møde med de implicerede parter. Her blev det klart, at det er juraen der bremser det forslag vi gerne så realiseret. Når der etableres en offentlig sti, er der visse sikkerhedsmæssige krav der skal opfyldes, og det vil være for omfattende at efterkomme disse krav. Vi blev imidlertid enige om en alternativ linieføring, og Vejkontoret undersøger nu, om den kan realiseres. Under alle omstændigheder skal vi nok ikke forvente, at vi får en sti før til næste år. har haft mulighed for at danne sig et indtryk af, hvad vi kan forvente af fremtiden. I skrivende stund må vi konstatere, at mødet i følgegruppen den 30.oktober blev aflyst. Vi ved ikke, om mødet 4. december skal afholdes. I projektgruppen er der heller ikke indkaldt til nyt møde, så det kunne se ud til, at sagen ligger underdrejet for tiden. Der er afholdt borgermøde i Lisbjerg, foruden ca. 35 Lisbjergborgere deltog også en del borgere fra Trige. Hvad der kom ud af mødet er vanskelig at tolke, der var ikke den store interesse for at komme med forslag om, hvad borgerne i Lisbjerg ønsker sig i fremtiden, kun at de så brændende ønsker, at deres nye skole må blive fremrykket fra Selvom skolerådmand Torben Brandi og Poul B. Skov på et møde havde lovet at kigge velvilligt på sagen, ser det ikke ud til, at der ændres på tidsrammen. Dog kunne det læses i Århus Stiftstidende, at man i 2004 vil udpege skolens placering, og at der muligvis tidligere end 2010 kan anlægges sportsanlæg. Henny Hansen Nyt byområde i Lisbjerg-Ølsted I sidste udgave af Treklang omtaltes ovennævnte projekt. Udstillingen af de præmierede og indkøbte forslag har nu været udstillet i Sognegården i Ølsted, og på Kombibiblioteket i Trige, og borgerne Formand: Kasserer & Sekretær: Udvalgsmedlem: Udvalgsmedlem: Udvalgsmedlem: Tage Møller Henny Hansen Jørgen S. Larsen Bodil Frederiksen Peer F. Pedersen Hvidbjergvej 3 Bjørnshøjvej 18 Trige Centervej 38 st.tv. Trige Centervej 44 Hjulby Hegn 96 tlf.: tlf.: tlf.: tlf.: tlf.: <Ingen> 5

6 Hold da helt fest i Trige Forsamlingshus! Trige og omegns samlingssted siden Stor sal med service til 100 mennesker. Få yderligere oplysninger eller lej salen på tlf , bedst kl Vi har professionelle produkter til gør-det-selv maling Malermester Paul Isvik Smedebroen 2, 8380 Trige. Tlf Åben , fredag 13-18, lørdag R02 Parallelvej Trige Tlf FØRST MED DET SIDSTE - moderne klippe-teknik til herrer og damer. LUKKET MANDAG! FRISØRHUSET v/pia, Hjulgårdsvej 12, Trige, tlf

7 Oprettelse af naturpatruljer Århus Kommunes Naturforvaltning har henvendt sig til Trige Ølsted Fæ11esråd med ønsket om oprettelse af Naturpatru1jer i vort område med opstart evt. efterår I den anledning søger Fællesrådet interesserede personer. Deriblandt en leder til Naturpatru1jer. Vi håber og imødeser gerne, at Skolen og Spejderne vil være interesserede i deltagelse i Naturpatru1jer. Naturpatruljerne er et samarbejde mellem Fællesråd og Århus Kommune om at undersøge den lokale natur. Se venligst Naturpatru1jers hjemmeside: Alle interesserede bedes venligst henvende sig til undertegnede på telefon med venlig hilsen Trige Ølsted Fæ11esråd Kaj Nielsen Trige Parkvej 13 st.th Trige Nye traktorer til Legestuen i Oasen Fællesrådet har siden sidst bevilliget penge til nye traktorer til Legestuen i Oasen, og det vakte glæde blandt de små brugere. Legestuen er åben: hver tirsdag kl for alle børn og voksne bosat i Trige og omegn. Vi hygger os med børnene og med hinanden, og det koster 10 kr pr. gang at deltage. Læs mere på side 28 om legestuen og de andre aktiviteter for børn og forældre, der foregår i Trigeparkens beboerhus Oasen, Trige Centervej 26 A. Spørring - Århus Rute 743 Lystrup - Århus Rute 744 Fragtruterne Brdr. Terkildsen ApS Spørring Tlf Århus Fragtmandscentral: Tlf

8 Spændende tur til Friland Søndag den 5. oktober var Treklangs læsere inviteret på efterårstur til "Friland" og 25 havde fulgt opfordringen. Det var et vidunderligt solskinsvejr, og Karen og Kirsten tog imod og gav en udførlig introduktion til det spændende projekt, hvor 14 familier er ved at bygge økologiske huse. Bagefter fik vi en fin rundvisning på hele området, hvor det vrimler med usædvanlige konstruktioner og byggematerialer som blåmuslinger, halm, soltørrede lersten og genbrugsmaterialer af enhver art. Det var sjovt at se DR-huset i virkeligheden, nu da det har været vist i så mange TV-udsendelser. DR-huset Friland har i sommer været vært for et internationalt seminar/ arbejdslejr for arkitektstuderende fra hele verden. Det har resulteret i opførelsen af en spændende udstillingsbygning, der lige nu viser en udstilling om Friland. Vi sluttede med kaffe og en god diskussion i DRhuset og tog hjem efter et meget spændende og udbytterigt besøg hos nybyggerne på Djursland. Hvis nogen ikke nåede med på turen kan vi oplyse, at Friland til foråret genoptager deres guidede rundvisninger søndag eftermiddag. Alt indenfor: Snedker- Tømrer- og glasarbejde P.N. Snedker- og Tømrerforretning Parallelvej 64 - Trige - Tlf Biltlf

9 Højskoleånd og spændende oplæg i Trige Alle taler om miljøet, vil du tale med? - Sådan står der på plakaten for et nyt spændende initiativ fra Den Grønne Forening i Trige-Ølsted - Miljøhøjskolen i Trige. Under mottoet "fra fordomme til forståelse" er der planlagt 5 aftener fra oktober til april. Første foredragsaften tirsdag den 21. oktober var emnet Trafik og bæredygtig by, og der var indbudt særdeles kompetente foredragsholdere. For det overordnede perspektiv stod Professor ved Aalborg Universitet, Petter Næss, medens det lokale islæt blev varetaget af Byrådsmedlem Keld Hvalsø Nedergaard, Enhedslisten. Det blev en fantastisk god aften helt i højskoleånden: Først foredrag ved Petter Næss, herefter fælles spisning og snak, siden oplæg af Keld Hvalsø og afsluttende kaffe, kage og samtale om aftenens emne. Næste gang vil vi også tage Højskolesangbogen i brug. Det var nogle utroligt interessante oplæg, både Petter Næss', som tog udgangspunkt i den nyeste viden indenfor by- og trafikplanlægning, samt egen forskning - og Keld Hvalsøs, som gav anledning til megen samtale om den lokale situation, lokalt og i Århus. Det hele foregik i en intens og rar atmosfære, og jeg er sikker på, at vi alle syntes, at det var alle tiders at være på højskole (igen). Foråret byder på endnu 3 Miljøhøjskoleaftener. Først handler det om "Hormonforstyrrende stoffer - i min hverdag?" den aften bliver en tirsdag i februar enten den 2. den 17. eller den 24. februar Foredragsholder er Christian Ege, der fortæller om: Det økologiske, - hvad betyder det i min hverdag? I skrivende stund mangler vi tilsagn fra en repræsentant for industrien eller miljøstyrelsen. Vil man vide mere er der udgivet 2 foldere om emnet - de kan hentes på biblioteket. Tilmelding senest 26. januar Vi glæder os og håber at se nye ansigter. Prisen er 25 kr., samt 25 kr. for mad, kaffe og kage. Tilmelding til Den Grønne Guide, Marianne Vasard Nielsen, på tlf eller Grønne hilsner fra Carsten Sandberg formand for Den Grønne Forening i Trige-Ølsted Den grønne guide: Marianne Vasard Nielsen Grøn Guide Vest Kontor: Louisevej Brabrand Eller: Smedebroen Trige tlf eller mobil: Den anden højskoleaften var den 18. november. Emnet var: Genmodificerede fødevarer med Katrine Hauge Madsen fra Landbohøjskolen og Dan Belusa fra Greenpeace. 9

10 BESTYRELSESMEDLEMMER I BOLDKLUBBEN ST70 Hovedbestyrelsen Aage Birkkjær Lauritsen Vestermøllevej 236, 8380 Trige Bjarne Pedersen Erbækvej 2, 8380 Trige Mikkel Damsgaard Gl. Landevej 26, Spørring, 8380 Trige Fodbold Tommy Sørensen, formand Lergravvænget 14, 8380 Trige Erik Kjærgaard Paludan Müllersvej 45, 1 tv.,8210 Århus V Ole Rasmussen, sekretær Vestermøllevej 280, 8380 Trige Per Bødskov Hornsbjergvej 1, Ølsted, 8380 Trige Hanne Edeling, damer og piger Bærmosevej 1, 8380 Trige Håndbold Kasper Bundgaard,formand Trige Møllevej 72, 8380 Trige Vibeke Rasmussen, turn. leder Østervang 11, Spørring, 8380 Trige Allan Mikkelsen Østervang 1, Spørring, 8380 Trige Solveig Skjærlund Trige Møllevej 56, 8380 Trige John Nielsen Trige Møllevej 248, 8380 Trige Susanne Ladefoged Østervang 20, Spørring, 8380 Trige Tom Ludvigsen Gl. Landevej 57, Spørring, 8380 Trige Badminton Karen Pedersen, formand Randersvej 335, 1.tv. Lisbjerg, 8200 Århus N. Inge Pedersen Sognevejen 5, 8380 Trige Lars Vestergaard Lergravvej 15, 8380 Trige Peder Thorbard Lergravvænget 8, 8380 Trige Tine Biering Pannerupvej 12, 8380 Trige Gymnastik Brian Basse, formand Lergravvænget 28, 8380 Trige Anne Merete Møller Parallelvej 67, 8380 Trige Lars Toft Jensen, sekretær Peter Wilkensvej 5, 8380 Trige Lykke Hansen Lumbyesvej 9, Ødum, 8370 Hadsten Frank Larsen Trige Centervej 60, St. Tv, 8380 Trige Susanne Møller Trige Møllevej 250, 8380 Trige Sanne Salomonsen Gl. Landevej 26, Spørring, 8380 Trige Bankospil Bjarne Sørensen Gartnerparken 8, 8380 Trige Fritidspedeller Lars (træffes på skolen mandag, tirsdag og onsdag) Telefon i kontoret Bakkegårdsskolen Bjørnshøjvej

11 Nyt fra hovedbestyrelsen Sidste nyt fra HB Der blev afholdt hovedbestyrelsesmøde den 23. oktober. Her lidt information fra dette. Sponsorer Det blev aftalt, at gøre en indsats for at få nye sponsorer til klubben. I første omgang forsøger vi at sælge skilte i hallen. Kender du måske firmaer der kunne tænke sig et skilt ophængt i hallen. Så henvend dig til bestyrelsen. Sportsfest Der blev fastsat dato for næste års sportsfest: 28. august 2004 Halfest Der blev fastsat dato for næste års halfest: fredag den 12. november 2004 Hallukningen Så er reparationen af hallen slut. Vi har nu taget faciliteterne i brug igen, der er fuldt program i alle afdelinger. Det har været en hård periode med en del frustrationer. Håndboldafdelingen klarede sig igennem ved at starte på de udendørs baner og sener i lånte haller rundt om med hjælp fra Fritids- og kulturforvaltningen. Badmintonafdelingen har i perioden haft tider i Hårup Hallen. Vi håber nu at alt fungere igen! Aage Birkkjær Lauritsen Tandlæge GERTRUD WESTERGAARD Smedebroen Trige Tlf TRIGE BODEGA Egon Kirk Nielsen Butikscentret 8380 Trige Tlf EL-INSTALLATION ApS TRIGE - GRUNDFØR Skolestien 6 - Grundfør Tlf Gartnerparken 24 - Trige Tlf TRIGE GENBRUGS Smedebroen 11A Folkekirkens Nødhjælp Mandag - Fredag Lørdag Vi modtager med tak tøj, ting og sager. Helst rent, helt og i vor åbningstid. 11

12 Få et OK Benzinkort til billig benzin og støt ST70 OK støtter lokalt OK er altid billig med benzin, samtidig støtter OK forskellige foreninger og klubber, bl.a. ST 70. Så kom og få et OK Benzinkort, så giver vi et beløb til klubben, hver gang du tanker hos os. Med et OK Benzinkort får du: altid billig benzin mere end 500 tanksteder i Danmark mulighed for at tanke i Norge og Sverige en månedlig opgørelse kort til broafgift på Storebæltsbroen og Øresundsbroen Trige 12

13 Gymnastik Er du en pig/dreng mellem 7 og 15 år? Så er der breakdance i ST70 gymnastikafdelingen Breakdance i ST 70 Ved deltagelse på andre hold i gymnastikafdelingen PRIS: 75 KR. Kom og være med når det går løs første gang i gymnastiksalen BAKKEGÅRDSSKOLEN onsdag den 12. november Instruktør Simon Mouritzen & Jan Mejlby og derefter: hver ONSDAG kl.16:30 til 17:30 PRIS: 150 KR. Så kom til SKIFORTRÆNING Vi starter: mandag den 24. november 2003 kl og slutter: mandag den 2. februar 2004 Tid: Mandage kl Sted: Gymnastiksalen, Spørring Gl. Skole Periode: Uge til og med uge Pris: 50,- kr. (for alle 8 gange) Betaling: Vil du sikre dig en plads på holdet, skal betaling ske 1. træningsaften Instruktør: Helle Rye Arndal. Tlf I form til skiferien? Vi satser på at gøre kroppen klar til din forestående skiferie. Dvs. forbedring af kondi og balance, træne baller, lår, mave og ryg. Husk - skifortræning er for alle uanset alder. OBS! Er du i forvejen tilmeldt et gymnastikhold, kan du deltage for i alt 100, - kr. Mange vinterhilsner Gymnastikafdelingen 13

14 Generalforsamling Gymnastikafdelingens årlige generalforsamling afholdes: Tirsdag den 20. januar 2004 kl i klublokalet, Trigehallen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Afdelingsbestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer 5. Valg af suppleant 6. Behandling af indkomne forslag 7. Eventuelt. Forslag til behandling på generalforsamlingen sendes til formanden: Brian Basse Lergravvænget 28, 8380 Trige senest den 13. januar 2003 Myten om, at et kun er i storbyerne livet leves, blev kraftigt manet til jorden søndag den 2. november. Der var der nemlig højt humør og livsglæde i Bakkegårdsskolens gymnastiksal. 35 kvinder i næsten alle aldre dansede, hoppede og steppede i tre timer. Der blev nemlig igen holdt aerobicmaraton i Trige. Efterhånden en tradition, der er kommet for at blive - forhåbentlig. Helle Rye Arndal havde inviteret tre instruktører udefra, så programmet var meget varieret. Vi startede med aerobic og fik hurtigt sved på panden. Pludselig var der gået en time, så vi fik en velfortjent pause med masser af frisk frugt. Herefter blev der ikke bare stillet krav til ben og krop, men også til hjernecellerne, idet vi dansede først salsa så funk. Det var noget helt nyt for mange af os, og var ikke lige så enkelt, men det var sjovt og anderledes. Liv i landsbyen Vi sluttede af med en times step. Til orientering foregår step på lave bænke, som man skal træde op på, ned ad, gå rundt om og så videre - selvfølgelig i et højt tempo og i en bestemt rækkefølge. Vi sluttede af med at lave serierne sammen to og to på en bænk; det gjorde ikke sagen nemmere, men skægt var det. Herefter strakte vi godt ud og kunne gå hjem med svedigt tøj, en rar fornemmelse i kroppen og et vældigt godt humør. Mange tak til Helle, fordi hun igen har stået for et godt arrangement. Det er bare så dejligt, at vi "herude på landet" har ildsjæle som Helle. Det gør bl.a., at vi ikke har spor brug for at tage andre steder hen for at dyrke krævende, sjov og livsbekræftende idræt. Birgitte Bjerg Hansen Ølsted 14

15 ST70 Gymnastikafdelingen springbrættet til en god form! Sted: Instruktør: Bakkegårdsskolen Mandag: Mor/far og barn Mette kr. 450, Minihoppere 5-8 år Mia / Henrik kr. 288, Show`n hip hop år Charlotte kr. 348, Damemotion /Afspænding Bitte kr. 450,- Tirsdag: Krudtuglerne 3-6 år Margit / Mia kr. 288, M / K motion Hanne / Ole kr. 450,- Onsdag: Spring 8 år -? Hans / Henrik kr. 324,- Torsdag: Aerobic Helle kr. 523,50 Bjørnshøjcentret Onsdag: Bevægelse / afspænding Dorrit kr. 542,25 Spørring Gl. Skole Mandag: Damemotion/ step Helle kr. 487, Bodytoning Helle kr. 487, I Form Helle kr. 487,50 Onsdag: Småbørnsgymn. 3-6 år Sanne /Marianne kr. 288,- Forsamlingshuset Tirsdag: 18:00-19:00 Show`n hip hop 6-8 år Malou / Tina kr. 288,- 19:00-20:00 Show`n hip hop 8-10 år Malou / Tina kr. 288,- Torsdag: Børnedans 6-9 år Michelle/ Martino kr. 288, Børnedans 9-12 år/ teenagers Michelle/ Martino kr. 288, Voksendans Michelle/ Martino kr. 288,- Bakkegårdsskolens Idrætshal Tirsdag 19:00-20:00 Løb Frank kr. 100,- Lørdag: 8:00-10:00 Skating Brian 7-14 år kr. 150,- voksne kr. 250,- familie kr. 500,- Til nye og gamle løbere Da nogle af de gamle løbere er blevet mørkerædde, løber vi nu også om søndagen kl. 12. Vi starter som sædvanlig fra klublokalet ved hallen. Til alle de nye løbere, kontingentet er 100 kr. om året, her er ingen mødepligt og ingen lektier. Derfor mød op og få lidt frisk luft sammen med andre "morgenfriske". Frank Larsen ST70 Tlf

16 Badminton Amtsmesterskab for ungdom I weekenden den 10. og 11. januar 2004 bliver der afholdt amtsmesterskaber for ungdomsrækkerne og her har vi i ST70 booket os ind begge dage. I den forbindelse har vi behov for hjælp i køkken / kiosk, i hallen ved dommerbordet og til at skrive resultater på tavle. Vi kan også få behov for tællere hvis vi får tildelt en D-række. I øjeblikket ved vi ikke hvilke rækker vi får, men så snart vi ved det sætter vi en seddel op i skabet i gangen til hallen. Ligeledes sætter vi en seddel på skabet, hvor I har mulighed for at skrive jer på. Vil I hjælpe nogle timer med køkkentjansen så kan I kontakte Tine Biering. Vil I hjælpe i hallen så kan I kontakte Karen Pedersen Bestyrelsen Badmintonafdelingens opgaver som gerne skal løses af afdelingens medlemmer - Sørge for øl og vand - Holdleder for U11 - Holdleder for U13 (Tine Biering) - Holdleder for U15 - Stævneleder U13 - Stævneleder amts mesterskab - Stævneleder julematch - Stævneleder klubmesterskab - Kioskleder U13 - Kioskleder amts mesterskab - Kioskleder julematch - Kioskleder klubmesterskab - Turneringsleder - Afslutning ungdom (gruppe 3, ungdom) - Festudvalgsleder - Spørring skole - forvaltning (Jan Frederiksen) - Lukke hallen tirsdage kl Lukke hallen torsdage kl Lørdagsvagter ved turneringer i hallen - Fredagsvagter - åbne / lukke Sponsorleder Disse opgaver vil vi have hjælp til. Det behøver ikke nødvendigvis at være den der påtager sig en af rollerne der også selv skal stå med det hele. Der kunne måske være flere der vil deles om en opgave og det vil være helt fint.for hver af opgaver vil bestyrelsen udarbejde en lille folder, inden næste sæson starter, som hjælp for den / de personer der vil påtage sig opgaven. Se på modstående side hvad opgaverne indeholder! 16

17 Sørge for øl og vand Hente øl og vand så der er til salg tirsdage, torsdage og lørdage. Kan deles så der tages en tørn månedsvis! Holdleder - samle hold. - finde andre ved afbud. - planlægge kørsel til udekampe. - udfylde holdseddel. Lukke hallen tirsdag / torsdag kl rydde op omklædningsrum. - rydde op hallen.- tage net ned og sætte mål på plads. - låse hallen af. Fredagsvagter - åbne / lukke kl Voksen person - mindst 25 år. - vagtskema i skabet. - nøgleordning. - sørge for at net sættes op / tages ned. - oprydning i hallen. - låse af eller overdrage til fodbold. Kioskleder - udarbejde vagtskema. - foretage indkøb. - prismærkning af salgsvarer. - starte kiosken op. - koordinere med stævneleder. Stævneleder - lave og sende invitationer ud til klubber. - samle tilmelding og lave stævneprogram (Lars Christensen). - mangfoldiggøre program og sende til klubber. - udarbejde vagtskema for dommerbord. - sørge for tællere - hvis nødvendig. - bestille præmier. - koordinere med kioskleder. Turneringsleder (Jan Frederiksen) - koordinere spilledatoer for turneringshold med de andre klubber. - forberede holdsedler til hjemmekampe. - lave turneringsprogram til deltagerne. - koordinere flytning af spilledatoer med den anden klub. Afslutning for ungdom Det er en opgave som de ældste ungdomsspillere har påtaget sig i år og de får den igen til næste år. Lørdagsvager ved turneringer i hallen kl vagtskema i skabet. - nøgleordning. - sørge for at net sættes op / tages ned. - oprydning i hallen. - oprydning i omklædningsrum. - låse hallen af. Det kan blive nødvendigt at tage nogle af aktiviteterne af programmet. Det vil i så fald blive de aktiviteter hvor der mangler frivillige hjælpere. 17

18 Trige Tømrerog snedkerforretning v. Søren Peter Krei Bærmosehøjen Trige Mobil Tlf Fax Døre og vinduer efter mål Forsikringsskader Glasarbejde I øvrigt alt inden for faget Fast pris Pap " Tegl " Skifer " Zink Beton " Altaner " Terrasser Tætnes totalt og varigt. Tømrer- og snedkerarbejde udføres GRATIS KONSULENT BESØG Hornsbjergvej Trige Fax Ring hellere straks til Isoplasticon

19 Håndbold Hallukningen I skrivende stund er hallen i brug igen. Vi glæder os over, at vi igen kan komme tilbage i faste træningsrammer og igen få noget, der ligner et klubliv til at fungere. Den forløbne periode har betydet dårlig forberedelse for alle spillere, og en masse ulemper for trænere og ledere, der har forsøgt at finde alternative muligheder og flytning af hjemmekampe til andre tider og haller. Bestyrelsen har derfor også trukket den lidt med kontingentopkrævning, selv om den største part af udgifterne - turneringsafgifter og forbund - ikke lader vente på sig. Vi skal derfor henstille at I indbetaler hurtigst muligt, så ingen hold risikerer at blive udelukket fra turnering. Julekalender Også i år vil håndboldafdelingen sælge en julekalender med skrabefelter, der giver mulighed for en ekstra gevinst til jul. Det bliver i år i en lidt ny udformning med kontante præmier, der så kan omsættes efter egne ønsker. Tag vel imod vore spillere, når de kommer rundt i området. Generalforsamlingen Håndboldafdelingen har afholdt den årlige generalforsamling 21. nov.. Referatet i kort form: Dirigenten (Frank) konstaterede at der var lovligt indkaldt. Formanden (Kasper) udtrykte tilfredshed med arbejdet i bestyrelsen. Det overskyggende problem har været hallukningen ved sæsonstarten med risiko for tab af spillere og dermed også svigtende økonomi. Forudser et stort tab, når Frank trækker sig fra bestyrelsesarbejdet. Stor ros til et godt og aktivt kioskudvalg. Kassereren (Solveig) runddelte driftsregnskab for året. Udviser et underskud på kr. 6476, som primært skyldes udgifter til rekvisitter m.v. fra foregående regnskabsår. Statusregnskab forelå desværre ikke, da exel regnearket var gået i baglås. Taget til efterretning. Frank var på valg og ønskede at trække sig fra bestyrelsen, men tilbød sin støtte til en glidende overgang og indføring i turneringstilrettelæggelsen. Vibeke Rasmussen blev valgt. Til suppleant blev valgt Henrik Knakkergaard. Under eventuelt blev drøftet nøgler/adgang til hallen, manglen på drenge-puslinge, mulighed for køb af træningsdragter & bolde samt forståelsesproblemet omkring opkrævning af kontingent, når træningsmulighederne er beskåret så kraftigt. Kl sluttede dirigenten generalforsamlingen. Autoriseret VVS-Installatør Benny Meyer Trige Møllevej Trige Tlf. + Fax: Mobiltlf.:

20 Aktiviteter i håndboldafdelingen November lørdag den kampe i hallen herrer/damer serie 2 og 3 mandag den kampe i hallen drenge lilleput pige puslinge dame junior søndag den kampe i hallen drenge lilleput pige puslinge dame junior herrer/damer serie 2 og 3 December søndag den kampe i hallen drenge lilleput pige puslinge herrer/damer serie 2 og 3 Marts afslutning børne og unge Maj budgetoplæg bestyrelsen afslutning træner, dommer, bestyrelse Juni træningstur dame, junior August Oktober sæsonstart sportsfest Trige 2004 Generalforsamling Trige Grill og Pizza Smedebroen 14, 8380 Trige Bestillinger modtages gerne på tlf

21 Fodbold Vær med til at afgøre fremtiden for fodboldafdelingen Medlemstallet i ST 70 Fodbold har rundet de 200, økonomien ser fornuftig ud og afdelingen har tilbud til alle, der har lyst til at spille fodbold uanset alder eller køn. Så vidt, så godt! Men kan det virkelig passe, at så mange glade og aktive mennesker ikke er spor interesserede i at møde op og få lidt indflydelse på fremtiden i fodboldafdelingen. Det kan det tilsyneladende, når vi ser på fremmødet til den årlige generalforsamling. Ved sidste generalforsamling sad vi i bestyrelsen og kiggede på hinanden. Ingen andre medlemmer - ingen aktive spillere, ingen forældre til børn, der spiller fodbold - dukkede op. Det lykkedes alligevel at få valgt en bestyrelse og få ført fodboldafdelingen videre endnu et år. Men hvis det gentager sig denne gang, skal vi ud i et større cirkus med indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling med videre, hvis der overhovedet skal være noget, der hedder ST 70 Fodbold i Det kan ikke være rigtigt i en afdeling med over 200 medlemmer! Så hermed en kraftig opfordring til at sætte et kryds i kalenderen for tirsdag den 3. februar 2004 kl i klublokalet. Mød op til generalforsamlingen i ST 70 Fodbold. Vær med til at få indflydelse på fodboldafdelingens fremtid og vær med til at sikre, at dine børn forsat kan dyrke en både sund og sjov fritidsinteresse her i nærmiljøet. Vi håber på et stort fremmøde. Bestyrelsen Indendørs fodbold Reparationen af taget på hallen er overstået, og det betyder, at der igen er indendørs fodbold fredag aften og lørdag formiddag. Tidspunkterne er fordelt således: Ungdom lørdag kl Old boys lørdag kl Senior fredag kl Bestyrelsen Træningsstart 2004 Nogle træningsstarter og tidspunkter er fastlagt for den kommende sæson. Det gælder: Senior Start: Lørdag den 31. januar kl Træning: Tirsdag og torsdag kl Trænere: Per Clausen og Poul Torp Drenge (årgang ) Start: Lørdag den 14. februar kl Træning: Mandag og torsdag kl Træner: Claus Holm Trænere søges! Fodboldafdelingen mangler et par trænere til den kommende sæson. Det gælder blandt andet lilleputdrengene (årgang ). Henvendelse kan ske til Tommy Sørensen på telefon Bestyrelsen 21

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 23 Januar 2006 - Årg. 5. Pige i sneen. Læs inde i bladet: Visens Venner. i Forsamlingshuset Internationale

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 23 Januar 2006 - Årg. 5. Pige i sneen. Læs inde i bladet: Visens Venner. i Forsamlingshuset Internationale Trige Ølsted Spørring Treklang Nr. 23 Januar 2006 - Årg. 5 Læs inde i bladet: Visens Venner 8 i Forsamlingshuset Internationale 10 køkkenskoler Generalforsamling i 14 ST70 Pige i sneen 29 Fastelavnsfest

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

GHRI-gymnastik 2010/2011

GHRI-gymnastik 2010/2011 GHRI-gymnastik 2010/2011 Side 1 Gymnastiksæsonen 2010 / 2011 Nu begynder sæsonen med gymnastik for enhver. I Gymnastikafdelingen mener vi, at alle skal have mulighed for at deltage. Vi har fået samlet

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Vi fokuserer på grundlæggende gymnastik og øver spring alt efter børnenes niveau. Holdnavn: Unge Rytmepiger (8. Klasse - 25 år.

Vi fokuserer på grundlæggende gymnastik og øver spring alt efter børnenes niveau. Holdnavn: Unge Rytmepiger (8. Klasse - 25 år. Holdnavn: Minispring Træner: Anja C., Mette, Mathilde og Mathias Træningstid og sted: Onsdag kl. 16.15 17.15 i gymnastiksalen Målgruppe: børn, som er på deres 3. og afsluttende år i børnehaven + børn,

Læs mere

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 14 August 2004 - Årg.3. Cirkus-skolen i Oasen. Læs inde i bladet: Jubilæumsfest. Blæksprutten 25 Sportsdag og

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 14 August 2004 - Årg.3. Cirkus-skolen i Oasen. Læs inde i bladet: Jubilæumsfest. Blæksprutten 25 Sportsdag og Trige Ølsted Spørring Treklang Nr. 14 August 2004 - Årg.3 Læs inde i bladet: Jubilæumsfest 11 Blæksprutten 25 Sportsdag og 13 Festival Cirkus-skolen i Oasen 26 38 Skolen i skoven Spejderne på Bornholm

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 17 Januar 2005 - Årg.4. Trige Kirke. Læs inde i bladet: ..om børn og unge i Trige.

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 17 Januar 2005 - Årg.4. Trige Kirke. Læs inde i bladet: ..om børn og unge i Trige. Trige Ølsted Spørring Treklang Nr. 17 Januar 2005 - Årg.4 Trige Kirke Læs inde i bladet: Nyt boligområde i 10 Spørring 13 22 35 Generalforsamling i ST70..om børn og unge i Trige Visens Venner Annoncér

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Emne Aktivitet Ansvar

Emne Aktivitet Ansvar Deltagere: Formand Helle Eriksen Næstformand Louise Vedel Kasserer Lone Bilyk Sekretær Henning Riber Gymnastik Hanne Roslyng-Stilou Motion Merete Olsen Fodbold Søren Tofte Tennis Flemming Jepsen Badminton

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Lystrup Idrætsforening

Lystrup Idrætsforening Beretning år 2014 Gymnastikafdelingen Lystrup IF 1.januar - 31. december 2014 Det er nu mit andet år som formand for gymnastikafdelingen i Lystrup IF og et år hvor der igen er sket rigtig meget indenfor

Læs mere

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Medlemsblad for Christiansbjerg I.F. bjergposten Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Fodbold Farvel og tak til Birthe og Palle.........

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 Dato: 31/10 2013 Turen til Spanien. Årets tur til Spanien, blev endnu engang en SUPER tur, hvor det sociale var i højsædet. Efter en relativ tidlig ankomst til

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 22 December 2005 - Årg.4. Nyt kvarter i Trige. Læs inde i bladet: Jubilæum i. Trige Søndergård Præmiewhist i

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 22 December 2005 - Årg.4. Nyt kvarter i Trige. Læs inde i bladet: Jubilæum i. Trige Søndergård Præmiewhist i Trige Ølsted Spørring Treklang Nr. 22 December 2005 - Årg.4 Nyt kvarter i Trige Læs inde i bladet: Jubilæum i 5 Trige Søndergård Præmiewhist i 10 Forsamlingshuset 15 Revyen på Bjørnshøj Centret 19 Junior

Læs mere

Skjern Badmintonklub

Skjern Badmintonklub Skjern Badmintonklub OPSTARTSFOLDER 2012/13 Velkomst! Velkommen til en ny sæson i Skjern Badmintonklub. I denne sæson har vi flere spændende ting på programmet. Blandt andet en klubtur til Denmark Open

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers

Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers 1) Konstatering af antal fremmødte foreninger, samt valg af 3 stemmetællere. 30 foreninger deltog ud af kredsens 70 foreninger. Poul

Læs mere

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære Ældreidræt i Greve Kommune - Din vej til sundhed og velvære Oktober 2012 Motion er vigtigt hele livet og det er aldrig for sent at komme i gang! Med denne reviderede udgave af Ældreidrætskataloget er du

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

!"#$"%&'()*' TELE ØST TELE ØST. 2015 September nr 2. Bestyrelsen 2015/2016

!#$%&'()*' TELE ØST TELE ØST. 2015 September nr 2. Bestyrelsen 2015/2016 Generalforsamlingenblevafholdtd. 4.februar2015.128stemmeberettigede medlemmervarmødtop. TELE ØST TELE ØST JørgenWenzelblevvalgttildirigentog ledteslagetsgangpåsinlunemåde. Formandensberetningogregnskabblev

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Jyderup Skakklub. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2.

Jyderup Skakklub. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2. Tirsdag, den 16.december 2014 mødtes vi ved skakbrætterne på vort spillested Tornved Skolen, Jyderup Afdeling, B fløjen. Vi var fuldt hold, men

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

TINGBAKKESKOLEN TINGBAKKEHALLEN

TINGBAKKESKOLEN TINGBAKKEHALLEN Esrum Gymnastik TINGBAKKESKOLEN Mandag start den 20.9.10. TINGBAKKEHALLEN 2010-2011. 16.30 17.30 i SALEN Drenge far 5 til 8 år Ved Stig serup Bevægelse og motion i leg med redskaber, der giver sved på

Læs mere

Apr Maj. Sandbechs Allé 1A, 4330 Hvalsø, Tlf: 29200153

Apr Maj. Sandbechs Allé 1A, 4330 Hvalsø, Tlf: 29200153 Apr Maj 2013 Jun Sandbechs Allé 1A, 4330 Hvalsø, Tlf: 29200153 April 2013 4 Maduge Nicklas Projekt genbrugsdåser Maduge Morten Projekt Smykker m.m. 15 Maduge Louise Projekt Konfirmation sangskulere m.m.

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober. Dus Mellervang. Cykeltur til Hesteskoen. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.

Nyhedsbrev Oktober. Dus Mellervang. Cykeltur til Hesteskoen. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen. Cykeltur til Hesteskoen Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Oktober BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens

Læs mere

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Juli-August-September-Oktober 2012

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Juli-August-September-Oktober 2012 Fællesarrangementer: Søndag d. 2/9 Foreningsdag Tirsdag d. 9/10 Sogneaften med Erik Gunnersen Weekenden d. 28. - 30. September afholdes kurset: "Det gode liv" Det arrangeres i samarbejde mellem Kristendomsudvalget

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Ans IF Gymnastik OPSTART I ANS IF GYMNASTIK 2014/2015

Ans IF Gymnastik OPSTART I ANS IF GYMNASTIK 2014/2015 Ans IF Gymnastik OPSTART I ANS IF GYMNASTIK 2014/2015 FORORD I denne folder kan du få et overblik over de forskellige hold. Du kan se, hvem der er instruktører på de enkelte hold, hvad de vil arbejde med

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med.

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV APRIL 2015 Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. I mit sommerland hvor jeg bor, så har

Læs mere

UK Er for alle mellem 14 og 17 år.

UK Er for alle mellem 14 og 17 år. FK & JK Er for alle mellem 10 og 14 år. Kontingent: Pr.. 01.01.2014 586.- kr. pr. måned. Den 1/8. 546.- kr. mdr. Betaling direkte til kommunen. Juli mdr. er betalings fri. Indmeldelse sker i fritidsklubben

Læs mere