Informations- og spørgemøde d. 26. maj

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Informations- og spørgemøde d. 26. maj"

Transkript

1 Informations- og spørgemøde d. 26. maj EU-udbud 2014/S Kontrakt om levering, drift, vedligehold og support af infrastruktur service (»Infrastructure as a Service«)(IaaS)) til servere og storage m.v.

2 Program 1. Velkommen præsentationsrunde 2. Præsentation af udbudsmaterialet () 3. Tidsplan () 4. Spørgsmål (leverandørerne) Praktisk: Denne præsentation tilsendes jer i løbet af i dag d. 26. maj

3 Kontraktens omdrejningspunkt: Gennemsigtighed Overdragelighed Genanvendelighed Det skal være muligt at se, hvad de enkelte Ydelser i Kontrakten indeholder, og hvad de koster Det skal være nemt at kunne overdrage fra én leverandør til en anden Der fokuseres på, at så meget som muligt i Kontraktens Ydelser kan genanvendes

4 Kontraktperioden: Overtagelse Overdragelse/Overtagelse Overtagelsesfase Driftsfase Overdragelsesfase Overtagelsesfase Driftsfase

5 Kontrakt og bilagsstruktur

6 Vejledning til tilbudsgiver i forbindelse med udarbejdelse af tilbud Bilagene er overordnet opbygget over følgende struktur: Afsnit om Kundens krav - Her beskrives de af Kunden stillede krav til Leverandøren Afsnit om Leverandørens besvarelse af Kundens krav - Her skal Leverandøren besvare de af Kunden stillede krav

7 Bilagenes opbygning: Krav står anført i en kravtabel -> for en række bilag er hele bilaget mindstekrav. Leverandøren skal angive for hvert krav, i hvilken grad leverandøren kan opfylde kravet Leverandøren skal desuden give en (prosa) beskrivelse af hvordan der leves op til kravene - i afsnittene Leverandørens løsningsbeskrivelse - samt i en række underbilag, hvor det er angivet i kravskemaerne og underbilagene er vedlagt som tomme bilag

8 Andre forhold Anvend en tekstmarkering, der tydeligt adskiller sig fra vores Markér, hvis der ikke er ændringer i bilag Husk entydigt løsnings-id

9 IaaS setup et der efterspørges (fra bilag 4.a - Driftskrav): Leverandøren skal leverer og driver et stabilt it-infrastrukturmiljø (benævnt IaaS-miljø), - hvor Kunden igennem en høj grad af selvbetjening og automatisering kan køre sine it-applikationer. - Det er Kundens forventning, at få et it-miljø, der i høj grad er baseret på cloud eller cloud-lignende principper. - Med dette menes blandt andet, at cloud-karakteristika som en elastisk leverancemodel og on-demand self-service er væsentlige for Kunden

10 Konceptuel illustration af Leverandørens primære leverance (fra bilag 4a)

11 Kundens IT-miljø udstyr - Bilag 2a.-3

12 Bilag 2 a-4 - Kundens it-miljø - Integration med Kundens net Krav om redundant fiberopkobling til Aarhusnettet

13 Mindstekrav bilag - Bilag 4b - servicemål drift (Indeholder afsnit, der skal udfyldes ved afgivelse af tilbud) - Bilag 5b Support Servicemål (Indeholder afsnit, der skal udfyldes ved afgivelse af tilbud. NB! Fejl i vejledning i starten af bilag 5b) - Bilag 5c- Tværgående aftalerelationer ved håndtering af Incidents (Indeholder IKKE afsnit, der skal udfyldes ved afgivelse af tilbud) - Bilag 11 Ændringshåndtering (Indeholder IKKE afsnit, der skal udfyldes ved afgivelse af tilbud) - Bilag 13: IT-sikkerhed (Indeholder afsnit, der skal udfyldes ved afgivelse af tilbud)

14 Bilag 5.c Aftale om tværgående aftalerelationer Samarbejde på tværs af leverandører omkring løsning af incidents: I de tilfælde, hvor Leverandøren registrerer et Incident, og dette kan berøre andre af Kundens aftaler, er Leverandøren forpligtet til uden ugrundet ophold at tage kontakt til leverandører med grænseflader til Systemet med henblik på, at leverandørerne i fællesskab kan foretage fejlfinding og løsning af Incidentet. Kunden skal underrettes samtidig, i henhold til procedure beskrevet i Samarbejdshåndbogen.

15 Overgangsydelser - bilag 6 Formålet med bilaget er: At skabe et klart billede af de Ydelser i Overtagelsesfasen, som Leverandøren skal levere i forbindelse med overtagelse af driftsansvaret fra Kundens afgivende leverandør At skabe et klart billede af de Ydelser i en fremtidig Overdragelsesfase, som Leverandøren skal levere i forbindelse med overdragelse af driftsansvaret, herunder overflytning af driftsansvaret ved aftaleophør.

16 Kontraktperioden: Overtagelse Overdragelse/Overtagelse Overtagelsesfase Driftsfase Overdragelsesfase Overtagelsesfase Driftsfase

17 Overgangsydelser - bilag 6 I bilaget stilles krav om: - Udarbejdelse af en overordnet risikohåndteringsplan for risici i Overtagelsesfasen (baseres på en standardiseret metode som for eksempel M_O_R.) i underbilag Leverandøren vedlægger et udkast til en afklaringsrapport i underbilag Leverandøren vedlægger en Overtagelsesplan i underbilag 6-3.

18 Dokumentation bilag 7 Krav til dokumentation der muliggør overdragelse fra en leverandør til en anden Dokumentation opdateres af leverandøren og opbevares løbende hos Kunden

19 Dokumentation bilag 7

20 IT-sikkerhed bilag 13 - Et mindstekravbilag. MEN afsnittet Bilag B Krav til databehandlere indeholder Kundens krav til IT-sikkerhed og skal udfyldes ved afgivelse af tilbud. Bemærk, at både hvor Leverandøren angiver kravopfyldelsesgraden til "Helt", "Delvist" og Ikke skal Leverandøren udfylde feltet "bemærkninger i kravstabellen.

21 Prismodel bilag 12.a-1

22 Prismodel bilag 12.a-1

23 Opmærksomhedspunkter og snublesten Organisering af Overtagelsesfasen: Er opdelt i en indledende Afklaringsfase, der afsluttes med Kundens godkendelse af en Afklaringsrapport En efterfølgende Implementeringsfase, hvor Leverandøren forberede overtagelsen af driftsansvaret for de udbudte systemer. Implementeringsfasen afsluttes samtidigt med Overtagelsesfasens afslutning på Overtagelsesdagen (godkendelse af Overtagelsesprøve). Overtagelsesfasen organiseres efter Prince2-principper

24 Opmærksomhedspunkter og snublesten Tidsplan: I hovedtidsplanen (bilag 3.a) har Kunden angivet dato for udløb af den nuværende driftsaftale med den afgivende leverandør -> dette afspejler Kundens forventning til tidsudstrækning. Leverandøren skal i sit tilbud indsætte sine datoer på milepælene i den overordnede tidsplan i underbilag 3.a-1 Efter kontraktunderskrift skal leverandøren udarbejde en detaljeret tidsplan

25 Tidsplan Offentliggørelse af udbudsmateriale: 15. maj 2014 Præsentation af materiale: 26. maj 2014 Sidste frist for aflevering af spørgsmål: 15. juni 2014, kl Aflevering af tilbud (1 eks. + USB-flash): 25. juni, kl Forventet underskrift: medio juli 2014

26 ?

Bilag 0. Terminologi og definitioner

Bilag 0. Terminologi og definitioner Bilag 0 Terminologi og definitioner Vejledning til tilbudsgiver i forbindelse med udarbejdelse af tilbud Dette bilag indeholder ingen krav eller mindstekrav, og skal ikke udfyldes ved Leverandørens afgivelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8323 (Kirsten Thorup, Preben Dahl) 23. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8323 (Kirsten Thorup, Preben Dahl) 23. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8323 (Kirsten Thorup, Preben Dahl) 23. juni 2015 K E N D E L S E European Dynamics Luxembourg SA (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod SKAT (advokat Rasmus Holm Hansen

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4

Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Vi det være tilladeligt at udarbejde

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation

Bilag 1. Kravspecifikation Bilag 1 Kravspecifikation Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den nuværende organisering af 2 2.1 Kundens overordnede organisering 2 2.2 2 2.3 Kvalitetsstandarder 3 2.4

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag indeholder tidsplanen for Systemet. Tilbudsgivers eventuelle forbehold til bilag 8 anføres i forbeholdslisten og skrives

Læs mere

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner BILAG 7 AFPRØVNING VEJLEDNING Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner Beskrivelse af tilbudsgivers metoder og processer til intern test forud for overtagelses- og driftsprøverne,

Læs mere

Børne- og Ungdomsforvaltningen - Københavns Kommune Udbudsbetingelser vedrørende udbygning af eksisterende XBRL-løsning i form af udbud af

Børne- og Ungdomsforvaltningen - Københavns Kommune Udbudsbetingelser vedrørende udbygning af eksisterende XBRL-løsning i form af udbud af Børne- og Ungdomsforvaltningen - Københavns Kommune Udbudsbetingelser vedrørende udbygning af eksisterende XBRL-løsning i form af udbud af Aftale om levering, udrulning vedligeholdelse og drift af en XBRL-løsning

Læs mere

It-løsning til administration og udbetaling af Barseldagpenge.

It-løsning til administration og udbetaling af Barseldagpenge. It-løsning til administration og udbetaling af Barseldagpenge. Resumé markedsdialog (november 2013 til januar 2014). Dette notat indeholder en anonymiseret sammenfatning af de væsentligste kommentarer

Læs mere

BILAG 1 TIDSPLAN DIS/PLAY A/S

BILAG 1 TIDSPLAN DIS/PLAY A/S BILAG 1 TIDSPLAN DIS/PLAY A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 5 2 Projektets forløb... 5 2.1 Afklaringsfasen... 5 2.2 Launch af løsning... 6 2.3 Tidsplan... 6 3 Kundens deltagelse... 7 Bilag Appendiks

Læs mere

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012 2. januar 2012 Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside iht. Bekendtgørelsen af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud vedr. virtuel reception (EU-udbud nr. 2013/S 220-383426)

Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud vedr. virtuel reception (EU-udbud nr. 2013/S 220-383426) Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud vedr. virtuel reception (EU-udbud nr. 2013/S 220-383426) 18.3.2014 Tilbudsgiver skal være opmærksom på at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.07 Kommunikationsudstyr og -løsninger

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.07 Kommunikationsudstyr og -løsninger Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.07 Kommunikationsudstyr og -løsninger Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 3. Formål og baggrund...

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Gribvand Kravspecifikation

Gribvand Kravspecifikation Gribvand Kravspecifikation Bilag 1.2 Dette dokument er fortroligt og må kun deles og videredistribueres af Tilbudsgiver efter forudgående aftale med Gribvand. 1 Indhold 1 Indledning 4 1.1 Baggrund og vision

Læs mere

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål Version Ændringer Dato 1.0 Spørgsmål/svar på spørgsmål stillet ved spørgemøde afholdt den 9. januar 2014.

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Version Ændringer Dato 2.1 Rettet i: 06-02-2014 - Punkt 1 - Punkt 2 - Krav 17.1 - Krav 17.2 - Krav 17.3 - Krav 17.5 - Krav 17.6 - Krav 17.7 - Krav 17.8 - Krav 17.11 -

Læs mere

Danmarks Evalueringsinstitut Kravspecifikation udbud - Private Cloud Hosting

Danmarks Evalueringsinstitut Kravspecifikation udbud - Private Cloud Hosting Danmarks Evalueringsinstitut Kravspecifikation udbud - Private Cloud Hosting Danmarks Evalueringsinstitut Kravspecifikation udbud - Private Cloud Hosting 2015 1.1 09.03.2015 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Version 29.04.2014 BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD

Version 29.04.2014 BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD Version 29.04.2014 BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 1.2 r 1 1.3 Definitioner anvendt i kravspecifikationen 2 2. Kunden 3 3. Generelle krav til

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 403 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 403 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 403 Offentligt CPR-kontoret CPR opgaven underskrevet kontrakt Definitioner Bilag 0 Version

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Scenarier 1 1.3 Definitioner anvendt i kravspecifikationen 2 2. Kunden 3 3. Generelle krav til tilbuddet

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Indledning...5 Baggrund for arbejdet...6 De overordnede målsætninger for kontraktarbejdet...7 Kontraktens

Læs mere

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ejendomsdatarapporten Besvarelse af spørgsmål

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ejendomsdatarapporten Besvarelse af spørgsmål Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ejendomsdatarapporten Besvarelse af spørgsmål Version Ændringer Dato 1.0 Spørgsmål/svar på spørgsmål stillet ved spørgemøde afholdt den 29. august

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

SET Udbud af kontrakt om udvikling, idriftsættelse, vedligehold og videreudvikling af elprisportalen Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen

SET Udbud af kontrakt om udvikling, idriftsættelse, vedligehold og videreudvikling af elprisportalen Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen SET Udbud af kontrakt om udvikling, idriftsættelse, vedligehold og videreudvikling af elprisportalen Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen Nr. Henvisning Spørgsmål 1 Bilag 7 Kan der fremsendes

Læs mere

Vejledning til samspil mellem standardkontrakter og statens it-projektmodel

Vejledning til samspil mellem standardkontrakter og statens it-projektmodel Vejledning til samspil mellem standardkontrakter og statens it-projektmodel guide til valg og brug af kontrakter i it-projekter Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...1 2. Præsentation af Statens it-projektmodel...3

Læs mere

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. TYPER AF TEST...2 3. PLANLÆGNING AF TEST I FASERNE...6 3.1 IDÉFASEN...6 3.2 ANALYSEFASEN...7 3.3

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013. Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud. indkøb og implementering af ny loadbalancing.

UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013. Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud. indkøb og implementering af ny loadbalancing. UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013 Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud af indkøb og implementering af ny loadbalancing til Aarhus Universitet, AU IT Aarhus Universitet Indkøb Fuglesangs Allé

Læs mere

25. oktober 2013. Tidsplan

25. oktober 2013. Tidsplan Prækvalifikationsbetingelser 25. oktober 2013 PRÆKVALIFIKATION TIL LEVERING OG IMPLEMENTERING AF DIGITAL KOMME GÅ REGISTRERING TIL SILKEBORG KOMMUNE SAMT EFTERFØLGENDE VEDLIGEHOLDELSE OG SUPPORT OG DRIFTSAFVIKLING

Læs mere