LØGUMKLOSTER KIRKE. 4. årgang Nr. 1 December Februar Locus Dei

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LØGUMKLOSTER KIRKE. 4. årgang Nr. 1 December 2002 - Februar 2003. Locus Dei"

Transkript

1 LØGUMKLOSTER KIRKE 4. årgang Nr. 1 December Februar 2003 Locus Dei

2 Kirkeligt Arbejde i sognet: KFUM-spejderne Formand: Monica Drøhse Munkeparken 60, Lgkl. tlf KFUM og KFUK på Vesteregnen Formand: Hanna Hansen Nørregade 17B, Lgkl. tlf Indre Mission (Missionshuset) Formand: P.A. Martinussen Fasanvej 27, Lgkl. tlf Luthersk Mission Egon Christensen Munkeparken 98, Lgkl. tlf Kristelig Lytter- og Fjernseerforening Arne Andersen Krusåvej 7, Lgkl. tlf Y s Men s Club Jenny Petersen, Nørregade 31, Løgumgårde, Lgkl. tlf Undervisnings- og kulturinstitutioner Refugiet tlf Løgumkloster Højskole tlf Teologisk Pædagogisk Center, Løgumkloster tlf Kirkemusikskolen tlf Efterskolen tlf Nordschleswigche Gemeinde Pastor Wolfgang Kunkel, Garvergade 14, Lgkl. tlf Stof til eftertanke. I den ydmyge kærlighed ligger en uhyre kraft, den mægtigste af alle kræfter på jorden. Intet kan lignes ved den. Dostojevski # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # Glæden er som et lys tænder du det for andre, falder dets skin tilbage på dig selv. Carit Etlar # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # Over for ham kan vi bringe vort hjerte til ro, hvad end vort hjerte fordømmer os for; thi Gud er større end vort hjerte og kender alt. 1. Johs. brev 3,19-20 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # HVIS Livet er hvad det er, og ikke hvad det kunne have været, hvis. Hvis er ofte den spade, vi bruger til at grave vore talenter ned med. Jacob Højlund # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # Forsidebillede: Jeg hjertets dør vil åbne dig, o Jesus, drag dog ind til mig! Ja, ved din nåde lad det ske, at jeg din kærlighed må se! DDS 71 v. 6

3 Led milde lys, igennem mørkets tid... v. sognepræst Thorkild Schousboe Min sommerferie brugte jeg til endnu engang at læse den norske forfatter og theolog Jan Kjærstads store tre-binds roman om Jonas Wergeland. Den skal ikke gengives her, men der er så utrolig mange gode tanker i de tre bøger. I disse måneder bliver dagene snart længere igen, vinteren står for døren og minder os om livets forgængelighed. I november fejrede vi Alle Helgens dag, og den dag betyder også sammenhæng. Vi er en del af nogen, der gik forud for os, slægt og venner. Kærlighed = Venskab Et sted i den sidste af de tre bøger siger Jonas Wergeland: Jeg kom i tanke om noget og hentede et tykt stykke papir, som jeg havde liggende inderst i et skab. Det var en afskedsgave fra Bo Wang Lee, et stort kinesisk tegn, han havde skrevet eller malet. Jeg viste det til Margrete: Det betyder venskab, gør det ikke? Hun så nøje på det et stykke tid. Det er tegnet for kærlighed, sagde hun. Den, der skrev det, sagde, det var tegnet for venskab. Hun kiggede op på mig, i øjnene lå der et smil. Det kan godt være, sagde hun, men her står der kærlighed. Hun forklarede det komplicerede tegn for mig, viste endda, hvordan det kinesiske ord for hjerte fire smukke streger, ligesom kamre lå i midten som et ord i ordet. En kærlighed uden hjerte er ikke kærlighed, mumlede hun. Bøgerne er i øvrigt næsten som kriminalromaner, for handlingen kredser om, hvordan det er gået til, at Jonas kommer hjem og finder sin Margrete myrdet. Hvem har gjort det? Uden at røbe noget stiller Jonas sig til sidst et spørgsmål: Kan man slå et andet menneske ihjel ved at lad være med at tænke på det? Kærlighed = Guds kærlighed Kærlighed, venskab, et andet menneskes plads i vores liv alt sammen er det noget, som er vigtigt, og som viser, at kærligheden er det vigtigste af alt. Og ind i det kommer Guds kærlighed og trofasthed, som billedet på al kærlighed. Det oplever Jonas i konfirmationsalderen ved nadveren, og siden spiller han til sin fars begravelse. Faderen var organist og nu spiller sønnen bl.a. til den salme, som har fulgt familien, den norske vækkelsessalme Led milde lys, igennem mørkets tid. Vi kender den ikke i Danmark, men her i den mørke vinter og med tanke på Alle Helgen, vil jeg gengive noget af den til Kirkebladets læsere. Hvad er et menneskeliv? Og hvad er vi, hvis ikke Gud også er en del af det? Led, milde lys, igennem mørkets tid, led du mig frem! Jeg går i mørke nat, langt fra mit hjem, led du mig frem! Før du min fod; jeg skal ej se min vej så langt og vidt et skridt er nok for mig. Du ved det vel, jeg bad ej altid så: Led du mig frem! Jeg ville vælge selv min vej, men nu led du mig frem! Jeg ville leve frit, var stolt og strid og stor i mod å, glem den dårskabs tid! Din magt har velsignet mig, nu ved jeg vist: Du leder end i myr og fjeld og eng, og så til sidst en morgen klar, da til mig smiler engleåsyn blid, jeg havde elsket før, men tabt en tid. 3

4 Hvem sidder i Menighedsrådet? Vi fortsætter rækken med at præsentere Menighedsrådets forskellige medlemmer. Red. Kasserer og Kirkeværge Paul Anton Martinussen I december 1944 blev verden beriget med et tvillingepar, hvoraf jeg er den ene halvdel. Stedet var Thyregod i Midtjylland. Det var dengang, der var hårde vintre, hvorfor præsten skønnede, at det var uforsvarligt at tage sådan nogle små puslinger ud. Derfor tog præsten i stedet ski på fødderne og tog turen ud over mark og grøft og døbte min søster og mig i vaskefadet på køkkenbordet derhjemme. Senere, da vinteren blev lidt mildere, blev vi fremstillet i Thyregod Kirke. Turen til kirke foregik i kane og hestene gik i sne til maven. Ca. 14 år senere blev vi konfirmeret i Thyregod Kirke, hvor også salmedigteren N. F. S. Grundtvig er konfirmeret. Jeg er i dag seniorsergent udi Telegraftropperne p.t. med tjeneste i Tønder, men fra januar 2003 i Haderslev. Min hustru hedder Ellinor og er hjemmesygeplejerske her i Løgumkloster Kommune. Vi har 3 dejlige børn, som forlængst er fløjet fra reden. I 1978 blev jeg forflyttet fra Århus til Tønder og i 1980 opfordrede Indre Missions samfund mig til at stille op til valg til menighedsrådet. Jeg begyndte min gerning i menighedsrådet i december 1980 som kirkeværge og i 1981 tillige som kas- 4 serer. Disse hverv har jeg været betroet siden - og tak for det. Som medlem af Kirkelig Forening for den Indre Mision i Danmark er kirken en naturlig del af mit liv. Kirkens og vores opgave er at forkynde evangeliet om syndernes forladelse og skabe menighedsfællesskab på forskellig vis. Det kunne vi nok blive bedre til men vi er på vej!! Det bliver let til, at det meste af tiden går med at drøfte mursten og økonomi. Disse ting skal være i orden, men den væsentligste opgave, og det, der giver kirken sin berettigelse, er forkyndelsen og menighedsfællesskabet. Her har vi en stor opgave, især blandt børn og unge. For kristendommen er altid kun en generation fra at uddø. Derfor skal der satses her. Vi har minikonfirmandundervisning, men mangler tilbud til de unge og f.eks. ALPHA-kursus for voksne. Meget mere kunne og burde skrives, men pladsen er opbrugt. Medlem Anni W. Iversen Mit navn er Anni Waldemar Iversen. Født og opvokset i Løjt Kirkeby, 43 år, gift og har to døtre, Vicky på 20 år og Nadja på 18 år. Jeg er ansat i Deutscher Schul- und Sprachverein f.n. (den tyske skoleforening) i Aabenraa, hvor jeg er regnskabsfører for 15 institutioner. Jeg er opstillet for den tyske menighed, det vil sige de af det tyske mindretals medlemmer, som er medlemmer af Den danske Folkekirke. Dette er min anden periode i menighedsrådet. Jeg kom ind i 1996 ved et fredsvalg, som afløsning for en, der fra-

5 flyttede sognet. Den rigtige prøve kom i 2000, da der var kampvalg. Da jeg i den første periode var blevet meget glad for arbejdet i menighedsrådet, var jeg også utrolig glad for opbakningen, der sikrede en plads i rådet frem til I begge perioder har jeg været i kirke- og kirkegårdsudvalget. Det er et udvalg, som arbejder med mange projekter omkring kirken og kirkegården. Et spændende arbejde, men også langt flere love og bestemmelser at tage hensyn til, end man umiddelbart forestiller sig. Netop nu er vi midt i et projekt, der omfatter nye graverfaciliteter. De gamle mandskabsbygninger er blevet for trange og langt fra tidssvarende. Vi har i udvalget arbejdet meget intenst med byggetegninger. I den nye periode er jeg også med i præstegårdsudvalget. Her drejer det sig om præsteboligen, konfirmandstuen og hele matrikelnummeret. Vi vil gerne sikre gode boligbetingelser for vort præstepar. I præstegårdsudvalget vil jeg også gøre en indsats for genopsætningen af storkereden på præstegården. Medlemmerne af menighedsrådet har også hver lørdag ansvaret for aftensangen. Det går på skift og er en rigtig god oplevelse, hvor vi bl.a. læser søndagens tekst for en rimelig stor menighed. Som et lille nebenjob står jeg for påsætning af frivillige til børnepasning- og kirkekaffeplanen. Børnepasning har vi ved hver højmesse, og kirkekaffen som regel den første søndag i måneden. En af mine egentlige opgaver i menighedsrådet var at sikre/sørge for at Nordschleswigsche Gemeinde fik de bedst mulige betingelser at arbejde under i vor sognekirke. Det var der nu ingen ben i, idet både alle ansatte samt de øvrige rådsmedlemmer er meget positive og velvillige overfor den tyske menighed. En anden ting jeg gerne vil være med til at nedbryde, er den desværre alt for høje tærskel til kirken. Mange føler det lidt flovt at berette om, at de har været til gudstjeneste. Går man dem på klingen, kan de egentlig godt lide det, det må bare ikke være. Det er både synd og skam, idet netop kirken og kristendommen har så meget at give. Vover man forsøget, vil man hurtigt kunne mærke den fred, der trods mange aktiviteter i kirken, hersker overalt. En ting jeg sætter stor pris på, er det gode samarbejde der er med de ansatte, samt de ansatte imellem. De har alle jordforbindelse og der hersker altid en behagelig stemning. Ligeledes har vi også i menighedsrådet en god kommunikation og et inspirerende samarbejde, trods (eller måske netop p.g.a.) vore mange forskelligheder. Ny præst i 3 måneder Sognepræst Thorkild Schousboe har fået bevilget orlov i perioden jan. marts I denne periode varetages embedet som sognepræst i Løgumkloster af pastor Lone Uldall Jørgensen. Hun har været præst siden jan og i den forløbne tid passet forskellige embeder bl.a. i Skrydstrup, Gl. Haderslev og Agerskov. Lone Uldall, der er 37 år, er gift med sognepræsten i Tønder, Jens Elkjær Petersen, og har to døtre. Hun er vokset op i Nr- Løgum, så hun kender stedet her godt. Vi byder Lone velkommen til sognet. Red. 5

6 Lokalsamfundets fremtid v. kontorchef Kern Haurum Pedersen, Løgumkloster Nu lukker købmanden! En stor, velassorteret og velfungerende forretning med flinke medarbejdere. Og med en stor kundekreds. Og det er en skam! Altså ikke bare fordi vi helt konkret mister et godt sted at handle det kan vi selvfølgelig kompensere for andre steder i byen. Nej det er først og fremmest en skam for Løgumkloster som bysamfund! Nu mister vi igen arbejdspladser og omsætning, som vi har brug for. Og hvis ikke der kommer en ny forretning her på et af byens hjørner og mon der gør det? Ja, så mister byen lidt af sit ansigt det ansigt, som gør byen til en by og ikke bare et sted, hvor vi sover og afvikler vores fritid. Hvor endnu flere unge ikke gider være og hvor folk kører til Kolding, Tønder og Tyskland for at handle. Og hvor vi bliver flere og flere ældre og pensionister der selvfølgelig så kan gå og hygge os sammen og snakke om de gode gamle dage. Det er det vi i prokuratorsprog kalder et strukturproblem som vi snakker meget om men som vi ikke rigtig ved, hvad vi skal gøre ved og som vi mener, at de andre først og fremmest skal gøre noget ved! Det er det problem, der skinner fælt i øjnene, når man som jeg kører meget rundt til de sønderjyske kommunebyer og hvor jeg prøver at overse hullerne i forretningsfacaderne, der næsten fra gang til gang bliver flere og flere. Og hvor byernes politiske fædre bekymret taler om vigende skattegrundlag, faldende indbyggertal og man- 6 gel på arbejdspladser og veluddannet arbejdskraft. Og det er altså ikke kun de andre, der har problemet, det er også os os her i Løgumkloster! I dag var det den gode købmand. Hvem mon det er i morgen? Prøv at lytte lidt til vandrørene Mon ikke der er andre små og mindre erhvervsdrivende i by og opland, der bag det venlige ansigt har en lille bekymret rynke i panden over stagnation eller nedgang i omsætningen? Og hvad gør vi altså dig og mig? Hvad gør vi for Løgumkloster? Altså dig og mig, der måske er lidt for vant til i stedet at spørge om, hvad Løgumkloster gør for os? Lige nu og her sker der så faktisk noget vigtigt noget som kan få stor indflydelse på vores by og dens fremtidige udvikling. Kommunalreformen fra 1970, som gav os de nuværende amter og kommuner er slidt op, mener vores regering og den har nok ret! Det er nok rigtigt, at bl.a. det strukturproblem, som jeg lige har omtalt, er svært at løse på det overordnede plan inden for de kommunestørrelser, som vi har i dag. Og at vi i stedet skal have kommuner på størrelse med de gamle amter. Dvs. at Løgumkloster så formodentlig vil blive en del af Tønder kommune sammen med Bredebro, Højer og Skærbæk. Det ved vi ikke nu. Men det ved vi snart for tanken er, at en ny kommunalstruktur skal være på plads til næste valg hvis det kan nås! Så nu gør de altså noget de andre! Og hvad gør så vi? Ja spørgsmålet om Løgumkloster som vores by, der hvor vi bor, og der hvor bl.a. vores handlende gerne skulle bo og blive, der hvor byens ansigt som heldigvis endnu gerne skulle være foruden hullerne i

7 facaden altså et godt sted både at bo og at arbejde. Ja det spørgsmål er der stadigt, også selv om de andre nu er gået i gang med en ny kommunalreform den alene løser ikke problemet! Den rejser blot en række yderligere spørgsmål om, hvordan vi så får os indrettet i en ny kommunestruktur. Vi bliver nødt til selv at være med. Nu må vi til at blande os nu må vi få gang i debatten så det hele ikke bare ruller hen over hovederne på os! Nu må vi til at spørge hinanden om, hvad vi kan gøre for Løgumkloster? Dette er den niende artikel i en serie, hvor vi beder forskellige fra vor by skrive om noget, der optager dem. Red. Orientering fra Menighedsrådet v. Knud O. Thams Siden sidste orientering her i bladet er der arbejdet med og besluttet mange ting i Rådet. Jeg vil her omtale de vigtigere. Der er nu sendt ansøgning om godkendelse af opførelsen af nye graverfaciliteter. Efter en del møder og ændringer har Rådet besluttet, at de gamle faciliteter fjernes helt og der bygges nyt. Projektet bliver på ca. 3,3 mill. kr. og igangsættes i 2003 eller Først på sommeren modtog vi organist Sven-Ingvart Mikkelsens opsigelse. Den ledige stilling blev opslået og det svære valg faldt på Poul Skjølstrup Larsen fra Fredericia. Han er nu tiltrådt og flyttet til byen med sin familie. I forbindelse med, at Porthuset har skiftet ejer, har Rådet fået mulighed for at købe en del af jorden, så vi i fremtiden kan sikre og bevare græsplænen mellem kirkens indkørsel og Porthuset. Samtidig har vi fået fjernet elme-træerne på grund af sygdom. Som så mange kirker har vi i Løgumkloster lyst til at få egen hjemmeside, hvor der kan hentes informationer. Udgifter til etablering og drift er på budgettet for 2003, hvorfor den forventes klar i løbet af året. Menighedsrådet har netop afholdt det årlige syn på kirke, kirkegård og præstegård. Konklusionen er, at alt er vel vedligeholdt, og der venter i fremtiden ikke de helt store restaureringsarbejder, men kun normal vedligehold. I den kommende tid skal menighedsrådet arbejde med ideer beskrevet i et idekatalog udsendt af forenklingsudvalget under Kirkeministeriet. Kataloget giver forslag og ideer til mere samarbejde mellem flere kirker og dermed også anvisning på besparelser eller bedre udnyttelse af de midler, vi i dag har til rådighed. I den anledning afholdt Rådet et offentligt møde den 20. nov. med emnet: Har vi råd til vore kirker? Debatoplægget blev givet af borgmester Kaj Armann. Mere om det ved en senere lejlighed. 7

8 DET SKER I SOGNET Kloster-aften Løgumkloster Højskole, Refugium og Menighedsråd indbyder til Klosteraften. Møderne foregår som hovedregel i Klostersalen i Kirken og begynder kl Der serveres kaffe på Refugiet. PROGRAM: Mandag den 13. januar: Forfatteren Estrid Nielsen, født i Kina: I Danmark er jeg ikke født, der har jeg hjemme. Torsdag den 6. februar ( Bemærk ugedag og sted) på Højskolen, Ottekanten: Biskop Niels Henrik Arendt, Haderslev: Hvem har magten i Folkekirken? Familiegudstjenester Søndag den 1. december kl : Advents- og Familiegudstjeneste for store og små. Efter gudstjenesten kaffe/sodavand i Klostersalen. Der vises en lille film. Tirsdag den 24. december kl : Jule-familiegudstjeneste. På grund af det store fremmøde opfordrer vi til, at denne gudstjeneste forbeholdes familier med mindre børn. Krybbespil med børn fra Børnehaveklassen. Gudstjeneste for ældre Torsdag den 12. december kl : Altergangsgudstjeneste i Løgumkloster Kirke for beboerne på plejecenter Åløkke. Andre ældre fra byen er velkomne. De ni Læsninger Søndag den 22. december kl : 8 Gudstjenesten holdes efter engelsk skik med vekslen mellem salmer og læsninger ved medlemmer af menigheden. Efter læsningerne er der altergang efter vanlig skik. Hellig Tre Kongers Fest Søndag den 5. januar kl : Alle ældre i Løgumkloster over 70 år er ved skriftlig invitation budt til Hellig Tre Kongers fest. Der indledes med gudstjeneste i Kirken og derefter spisning på Refugiet. Nærmere detaljer fremgår af invitationen. Konfirmandsangaften Torsdag den 23. januar kl : Konfirmander fra Løgumkloster og de omliggende sogne samt deres forældre inviteres til Sang-gudstjeneste og efterfølgende samvær i Klostersalen Aftensang i kirken Hverdage kl : - ledes af repræsentant fra: mandag: Byen tirsdag: Højskolen torsdag: Refugiet fredag: IM/LM lørdag: Menighedsrådet. Onsdag altergang: 1. onsdag: Sognepræsterne 2. onsdag: Højskolen 3. onsdag: Teologisk Pædagogisk Center 4. onsdag: Teologisk Pædagogisk Center 5. onsdag: Sognepræsterne. Koncerter i Løgumkloster Kirke Lørdag den 30. november kl : Før Helligdagen. Løgumkloster Vokalensemble og Anne Mette Balling, sopran. Poul Skjølstrup Larsen, direktion og orgel. Fri entré. Lørdag den 7. december kl : Uranienborg Vokalensemble, Oslo. Koret

9 er et af Norges bedste kammerkor. Fri entré. Lørdag den 14. december kl : Johann Sebastian Bach: Juleoratorium II. del. Sønderjyllands Symfoniorkester. Entré. Søndag den 15. december kl : Julekoncert. Løgumkloster Kirkes Børneog Ungdomskor. Klosterkoret. Poul Skjølstrup Larsen, orgel. Fri entré. Lørdag den 28. december kl : Tre kvarters festlig julemusik fra Danmark, Frankrig og Tyskland. Poul Skjølstrup Larsen, orgel. Fri entré. Søndag den 16. januar kl : Orgelkoncert med Fransk musik, J. S. Bach og D. Buxtehude. Poul Skjølstrup Larsen, orgel. Fri entré. REDAKTIONEN ØNSKER ALLE EN RIGTIG GLÆDELIG JUL OG ET VELSIGNET NYTÅR! Tirsdag den 4. februar kl : Koncert med violinisten Anker Buch og Poul Skjølstrup Larsen, orgel. Fri entré. Fredag den 28. februar kl i Kapitelsalen: Duo Cordes. Peter Tönshoff, cello, Søren Glerup Hansen, cembalo. Fri entré. Søndag den 2. marts kl : Kammerkoret Collegium Vocale, Århus. Fri entré. Få tilsendt oplysninger om kommende koncerter på ved at sende en til adressen: 9

10 GUDS PUBLIKUM Guds fjende har med glæde set på, hvordan vi langsomt og pænt er gået over fra at være Guds menighed til at blive Guds publikum. Der var ikke noget, der rystede Jesus mere end et publikum. Da gik han midt igennem mængden og forsvandt. Undertiden pålagde han sine nærmeste ikke at sige noget om helbredelserne. Han ønskede at give den nødstedte helbredelse og ikke skabe et publikum for sig selv! Hvad er et publikum? Store øjne og ører og mund og mave. Ingen arme og ingen ben. En god siddeplads med billetterne betalt, med chips og forventninger, der mere ligner krav: Jeg har krav på at blive underholdt! Og det bliver et publikum! Den, der vil vinde verden, må underholde den! Vær original, fræk, anderledes, udfordrende, grov, vittig, dristig. Lad forbrugeren få det, forbrugeren skal have. Til glæde for Guds fjende har publikumsånden sneget sig gennem de tykkeste mure, vi har kirkens mure. Guds publikum. Smag på det udtryk! Det er fuldt af usandhed og uvirkelighed. Der er ikke liv i det, der er ikke noget blødt og varmt, ikke noget hørbart og myndigt, ikke noget helbredende og friskabende. Der er ikke noget direkte og personligt over det. Guds publikum. Se på det udtryk! Det er et hoved uden ansigt. Uden fødder og konsekvens. 10 En Gud for publikum eksisterer ikke. Ikke i evangeliet i hvert fald. Publikum ved, hvad det har krav på, at det har grund til at kede sig, sprede negative bølger, hvis forventningerne ikke gik i opfyldelse på et eller andet tidspunkt. Publikum, som har været i kirke, kan fortælle enhver, de møder resten af dagen, om dagens forestilling. Om præsten var sur eller blid, om barnet skreg under dåben eller ej, at selv fru Gundersen var til alters, at organisten prøvede at spille fire vers til Altid frejdig, selv om der kun er tre. Guds publikum. Det er, når der er bryllup eller barnedåb i kirken, og der blandt de 60 fremmødte findes 8 fotoapparater og tre!!! salmebøger. Karsten Isachsen norsk præst Lad os alle bede! - det gælder også fotograferne!

11 PRAKTISKE OPLYSNINGER: Dåb: Aftale om dåb træffes helst 3 uger før den ønskede dato. Der opgives navn og adresse på mindst 3 faddere. Vielse: Aftale om vielse træffes så tidligt som muligt, og senest 1 måned før den ønskede dato. Prøvelsesattest udstedes på Borgmesterkontoret tidligst 4 mdr. før vielsen skal finde sted. Dødsfald: Anmeldes senest 2 hverdage efter dødsfaldet. Begravelse: Dag og klokkeslæt aftales med den præst, der skal forrette begravelsen. Børnepasning under prædikenen ved alle gudstjenester. Kirkebil til alle ældre og dårligt gående. Man ringer selv til Johnsen Taxi tlf Gratis befordring til gudstjeneste på søn- og helligdage og ved De ældres eftermiddag. Båndservice. Ved henvendelse til sognepræsten kan man låne optagelse af søndagens gudstjeneste. Fotografering og videoptagelser ved gudstjenester og kirkelige handlinger er ikke tilladt. Løgumkloster Kirke udkommer 4 gange årligt. Udgives af Menighedsrådet. Næste nummer har dead-line: 20/ Redaktion: Kirsten Stidsen, K. O. Thams og Thorkild Schousboe (ansvh.) Tryk: Brag Tryksager ADRESSER: LØGUMKLOSTER KIRKE: Slotsgade 11, tlf , fax Åben: kl , søndag kl SOGNETS PRÆSTER: Thorkild Schousboe Laursen, Storegade 7, tlf , fax Fridag: Fredag Kirsten Ditlevsen Kirkevej 2, Ø. Højst tlf Fridag: Mandag KIRKETJENERE: Povl Søndergaard, Åparken 8, tlf Fridag: Mandag Anni Brodersen, Bjerndrupvej 5 tlf Fridag: Fredag ORGANISTER: Organist: Poul Skjølstrup Larsen, Markledgade 13, tlf mobil: Fridag: Mandag Organistassistent: Karen Lawrence, Præsteskoven 59, 6100 Haderslev. Tlf Fridag: Torsdag KIRKESANGERE: Else Nielsen, Guldagervej 23, tlf Lilly Schulz, Allegade 19 tlf KIRKEGÅRDSLEDER: Christian Hansen, Ryttervej 1, Tønder Træffes på tlf MENIGHEDSRÅDSFORMAND: Poul Mølgaard, Mølleparken 370, tlf KIRKEVÆRGE OG KASSERER: P. A. Martinussen, Fasanvej 27, tlf

12 Gudstjenesteliste Søndag den 1. december 1. Søndag i Advent (Kirkekaffe) kl : Thorkild Schousboe (Familiegudstjeneste) Søndag den 8. december 2. Søndag i Advent Søndag den 15. december 3. Søndag i Advent kl : Kirsten Ditlevsen Søndag den 22. december 4. Søndag i Advent (De ni Læsninger) Tirsdag den 24. december Juleaften kl : Thorkild Schousboe (Familiegudstjeneste) kl : Wolfgang Kunkel (Tysk gudstjeneste) kl : Thorkild Schousboe Onsdag den 25. december Kristi fødselsdag (Juledag) Torsdag den 26. december Sct. Stefans dag (2. Juledag) kl : Kirsten Ditlevsen Søndag den 29. december Julesøndag Onsdag den 1. januar Nytårsdag 12 Søndag den 5. januar Hellig Tre Kongers søndag (Kirkekaffe) kl : Thorkild Schousboe (For de ældre, se omtale) Søndag den 12. januar 1. Søndag efter Hellig Tre Konger kl : Lone Uldall Jørgensen Søndag den 19. januar 2. Søndag efter Hellig Tre Konger kl : Kirsten Ditlevsen Søndag den 26. januar 3. Søndag efter Hellig Tre Konger kl : Lone Uldall Jørgensen Søndag den 2. februar 4. Søndag efter Hellig Tre Konger kl : Lone Uldall Jørgensen (Kirkekaffe) Søndag den 9. februar Sidste søndag efter Hellig Tre Konger kl : Lone Uldall Jørgensen Søndag den 16. februar Septuagesima kl : Kirsten Ditlevsen Søndag den 23. februar Sexagesima kl : Lone Uldall Jørgensen Søndag den 2. marts Fastelavns søndag kl : Lone Uldall Jørgensen (Kirkekaffe)

LØGUMKLOSTER KIRKE. 5. årgang Nr. 1 December 2003 - Februar 2004. Locus Dei

LØGUMKLOSTER KIRKE. 5. årgang Nr. 1 December 2003 - Februar 2004. Locus Dei LØGUMKLOSTER KIRKE 5. årgang Nr. 1 December 2003 - Februar 2004 Locus Dei Kirkeligt Arbejde i sognet: KFUM-spejderne Formand: Susanne Petersen Tørvebjerg 2, Lgkl. tlf. 74 74 40 96 KFUM og KFUK på Vesteregnen

Læs mere

LØGUMKLOSTER KIRKE. 7. årgang Nr. 3 Juni 2006 - August 2006. Locus Dei

LØGUMKLOSTER KIRKE. 7. årgang Nr. 3 Juni 2006 - August 2006. Locus Dei LØGUMKLOSTER KIRKE 7. årgang Nr. 3 Juni 2006 - August 2006 Locus Dei Kirkeligt Arbejde i sognet: KFUM-spejderne Formand: Susanne Petersen Tørvebjerg 2, Lgkl. tlf. 74 74 40 96 KFUM og KFUK på Vesteregnen

Læs mere

LØGUMKLOSTER KIRKE. 9. årgang Nr. 3 Juni 2008 - August 2008. Locus Dei

LØGUMKLOSTER KIRKE. 9. årgang Nr. 3 Juni 2008 - August 2008. Locus Dei LØGUMKLOSTER KIRKE 9. årgang Nr. 3 Juni 2008 - August 2008 Locus Dei Kirkeligt Arbejde i sognet: KFUM-spejderne Formand: Susanne Petersen Tørvebjerg 2, Lgkl. tlf. 74 74 40 96 KFUM og KFUK på Vesteregnen

Læs mere

LØGUMKLOSTER KIRKE. 8. årgang Nr. 4 September 2007 - November 2007. Locus Dei

LØGUMKLOSTER KIRKE. 8. årgang Nr. 4 September 2007 - November 2007. Locus Dei LØGUMKLOSTER KIRKE 8. årgang Nr. 4 September 2007 - November 2007 Locus Dei Kirkeligt Arbejde i sognet: Kirkeligt Arbejde i sognet: KFUM-spejderne Formand: Susanne Petersen Tørvebjerg 2, Lgkl. tlf. 74

Læs mere

LØGUMKLOSTER KIRKE 4. årgang Nr. 2 Marts 2003 - Maj 2003. Locus Dei

LØGUMKLOSTER KIRKE 4. årgang Nr. 2 Marts 2003 - Maj 2003. Locus Dei LØGUMKLOSTER KIRKE 4. årgang Nr. 2 Marts 2003 - Maj 2003 Locus Dei Kirkeligt Arbejde i sognet: KFUM-spejderne Formand: Monica Drøhse Munkeparken 60, Lgkl. tlf. 74 74 38 18 KFUM og KFUK på Vesteregnen Formand:

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Juni Juli August 2012

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Juni Juli August 2012 Juni Juli August 2012 Kirkeblad Indhold Ulfborg sogn på nettet 2 Opslagstavlen 3 Info og kalender 4 Kirkelig vejviser 5 Kirkelige handlinger 6 Menighedsrådet 7 Gudstjenesteliste 8 Ulfborg Sogn Fra sognepræsten

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 4 51. årg. 2014/15 December Januar Februar Første søndag i advent begynder det nye kirkeår, hvilket betyder, at vi frem til advent 2015 vil anvende

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang Juni-Juli-August 2015 Nr. 2

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang Juni-Juli-August 2015 Nr. 2 Butterup-Tuse Kirkeblad 81. årgang Juni-Juli-August 2015 Nr. 2 LIVSMOD "Men i den fjerde nattevagt kom han til dem, gående på søen. Da disciplene så ham gå på søen, blev de skrækslagne og sagde: "Det er

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Referat af opstillingsmøde d.28.08.2012 vedr. menighedsrådsvalg d.11.11.2012

Referat af opstillingsmøde d.28.08.2012 vedr. menighedsrådsvalg d.11.11.2012 Referat af opstillingsmøde d.28.08.2012 vedr. menighedsrådsvalg d.11.11.2012 1) Der blev budt velkommen ved formand Carsten Nielsen og næstformand Helga Eskildsen 1A) Per Pedersen blev enstemmigt valgt

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk Her bor de... Internetadresser... Vigtige Internetadresser Konstitueret sognepræst: Erik Erik Lunde Lunde tlf. 97 tlf. 86 9711 8645 11 45 www.hjermvestrekirke.dk Mail: Mail: erika@mail-telia.dk www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 2 MARTS - JUNI 2015 Sig det med blomster I København på Krystalgade lå der i dagene efter den frygtelige hændelse lørdag d. 14. februar, hvor en jødisk vagtmand

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

12.00 Rainer Stage, tysk præst. Kl. 14.00. Birgit Lundholm, Sognepræst. Rainer Staege. Kl. 10.30. sognespræst. Kl. 12.00. Kl. 09.00.

12.00 Rainer Stage, tysk præst. Kl. 14.00. Birgit Lundholm, Sognepræst. Rainer Staege. Kl. 10.30. sognespræst. Kl. 12.00. Kl. 09.00. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.6. 1 Juni Juli 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 28. juni 12.00 Rainer Stage, tysk præst 28. juni 4. Søndag Kl. 14.00 Sommermøde i Hune: Gudstjeneste

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Punkt Indhold Kommentar Hvem? Referat Opfølgning. 1 Indledning Indledning og traktør HP Sang af Emil Larsen: Foran mig er en vej.

Punkt Indhold Kommentar Hvem? Referat Opfølgning. 1 Indledning Indledning og traktør HP Sang af Emil Larsen: Foran mig er en vej. Hjerndrup Kirke Tyrstrup-Hjerndrup Pastorat Menighedsrådsmøde torsdag, den 13.8. 2015 i Hjerndrup Sognegård kl. 19.00 Afbud fra Anne Mie, Birthe, Lissi, Anni Dagsorden og referat Punkt Indhold Kommentar

Læs mere

LMU: Opstartsmøde hos Jane og Jacob Knudsen, Hærvejen 72, 6230 Rødekro

LMU: Opstartsmøde hos Jane og Jacob Knudsen, Hærvejen 72, 6230 Rødekro Luthersk Mission Stegholt 27, Aabenraa program efterår 2013 Vi tror på en levende Gud. En Gud som kender os, fordi Han har skabt os - men som ikke stopper ved det! Han ønsker, at vi skal lære sandheden

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken Bøvling Valgmenighed Bøvling Valgmenighed Hvad er en Valgmeninghed? Hvad med økonomien? Oprettet i 1875 da et flertal er familierne i Bøvling og Flynder sogne ønskede en grundtvigsk præst. Et ønske som

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk Redaktion: John Friis (jf) Tlf.: 5485 4476 jhfr@post.tele.dk Ingrid Larsen (il) Tlf.: 5475 9949 larsens@dadlnet.dk Lisbet Rønne- Rasmussen (lrr) Tlf.: 2094 6258 lisbetrr@gmail.com Forsidefoto: il Ekspedition:

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN.

TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN. TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN. 2009 Pas på din kirke! Velkommen til et nyt menighedsråd Er kirken bare for sjov? spørges der på plakaten til menighedsrådsvalget 2008. På billedet ses en præst

Læs mere

Afslutning og ny begyndelse

Afslutning og ny begyndelse 50. årgang December - Januar - Februar Nr. 1 Afslutning og ny begyndelse Efter syv år som sognepræst her i pastoratet har jeg valgt at søge nye udfordringer. Den 1. december 2014 begynder jeg som sognepræst

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 Butterup-Tuse Kirkeblad 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 EFTERÅR MED KONTRASTER Jeg ved ikke, hvad det er, der gør efteråret til den særlige årstid, som det er. Hvad det er ved efteråret,

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset

Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset Menighedsrådet Aabenraa den 10. juni 2015 Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset Afbud fra: Ivan Grube Hansen, Kirsten Sønderby, Jens Kvist,

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Studie. Kristen forvaltning

Studie. Kristen forvaltning Studie 17 Kristen forvaltning 93 Åbent spørgsmål Sorter følgende efter hvor vigtige, de er for dig, hvor 1 er mest vigtig og 5 mindst vigtig. Hvad ønsker Gud mest fra os? Tid Tjeneste Penge og ressourcer

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

Bilag 8, Fester og højtider

Bilag 8, Fester og højtider Bilag 8, Fester og højtider I alle kulturer er der opstået fester i forbindelse med de afgørende begivenheder menneskets liv: fødsel, overgang fra barn til voksen og indgåelse af ægteskab. Sådanne begivenheder

Læs mere

KURSUS-KATALOG. for de nye menighedsråd i Haderslev Stift i 2009

KURSUS-KATALOG. for de nye menighedsråd i Haderslev Stift i 2009 KURSUS-KATALOG for de nye menighedsråd i Haderslev Stift i 2009 Haderslev i december 2008 Til nye og gamle menighedsrådsmedlemmer Ved begyndelsen af en ny menighedsrådsperiode kan der for nye medlemmer

Læs mere

for Løgumkloster Sogn

for Løgumkloster Sogn for Løgumkloster Sogn 2 september oktober november 2011 Nyt fra menighedsrådet Allerførst siger vi tak for de mange positive tilbagemeldinger, vi har fået for vores nye kirkeblad. Det bestyrker os i, at

Læs mere

Kære konfirmand fra onsdagshold 1

Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 1. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

Kirkebladet. Kirkeblad for Sunds Sogn. www.sundskirke.dk

Kirkebladet. Kirkeblad for Sunds Sogn. www.sundskirke.dk Kirkebladet Kirkeblad for Sunds Sogn www.sundskirke.dk Juli 2015 Sommertid, sommertid, sommertid! Af sognepræst Sigrid Marcussen Meget mere end mursten! Af Helge Andersen Sunds Kirke I skrivende stund

Læs mere

Gurre menighedsråds beretning 2011.

Gurre menighedsråds beretning 2011. Gurre menighedsråds beretning 2011. Menighedsrådets virksomhed i det forløbne år og planerne for det kommende års virksomhed. Udarbejdet af: Mette Bitsch Joanesarson Februar 2012 Godkendt på menighedsrådsmøde

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere