work-live-stay southern denmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "work-live-stay southern denmark"

Transkript

1 work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet. Formålet er således at: 1. Redegøre for foreningen, dens formål, indsatsområder og baggrund 2. Præsentere bosætningskoordinatorinitiativet, som er ét af foreningens initiativer 3. Orientere om hvilken værdi foreningen kan skabe for kommunerne og de lokale virksomheder 1. Om work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark (WLS) har til formål at forbedre de syddanske virksomheders muligheder for at rekruttere højtkvalificeret arbejdskraft, således at den nødvendige arbejdskraft er til rådighed hos både offentlige og private virksomheder. Foreningen blev stiftet i november 2012 i et samarbejde mellem private virksomheder, syddanske kommuner, Region Syddanmark m.fl. Læs mere om foreningen på Region Syddanmark tog initiativ til at stifte foreningen, da virksomhederne i regionen i udstrakt grad udtrykte problemer med at rekruttere højtuddannede og specialister, og samtidig efterspurgte en udefrakommende aktør, der kunne sikre samarbejde på tværs af brancher og geografi om at finde løsninger på udfordringerne. Work-live-stay s rolle er derfor: at sætte talentudfordringen på dagsordenen i Syddanmark at skabe samarbejder på tværs af brancher og geografi om at udvikle effektfulde løsninger at varetage Syddanmarks interesser i nationale fora og initiativer for at tiltrække højtuddannet arbejdskraft til Danmark WLS arbejder inden for tre strategiske indsatsområder: 1. at synliggøre de attraktive jobmuligheder og det gode liv i Syddanmark 2. at fjerne barrierer i det offentlige og hos virksomhederne for at rekruttere fra udlandet 3. at forbedre vilkårene så tilflyttere fra ind- og udland falder til Foreningen finansieres med 5 mio. kr. fra Region Syddanmark, som dækker driften de første tre år. Hertil kommer EU-midler til projektet Talent Attraction Southern Denmark. Fra 2015 indføres der medlemskontingent, for kommunerne kr. årligt, således at foreningen fremover vil skulle finansieres af både kontingent, medlemmers betaling for konkrete ydelser og evt. støtte fra Region Syddanmark og fonde. Der er pr. 10. juni 2014 i alt 92 medlemmer af foreningen, heraf 20 kommuner og en lang række virksomheder. Der er dermed god opbakning til arbejdet blandt både offentlige og private aktører. Foreningen har 1

2 været nævnt i medierne ca. 85 gange siden stiftelsen, og der er således stor synlighed og bevågenhed om foreningens arbejde. Baggrund den syddanske udfordring Danmark mangler højtuddannede og specialister inden for en række faggrupper og prognoser peger på, at manglen bliver endnu større i fremtiden. De syddanske virksomheder har særlige udfordringer på dette område fordi: De veluddannede danskere søger i stor stil mod storbyerne, hvilket gør udfordringen med at finde kvalificeret arbejdskraft særlig udtalt i Syddanmark. De unge fra Syddanmark søger i stor udstrækning til Aarhus og København for at læse og det er svært at trække dem tilbage. Virksomhederne har svært ved at synliggøre at der er mange attraktive karrieremuligheder i Syddanmark Syddanmark er ikke i særlig høj grad på de jobsøgendes radar Virksomhederne har svært ved at klare sig i konkurrencen om de internationale talenter, da der er flere internationalt kendte virksomheder i Aarhus og København og talenterne samles her. I kommunerne drøftes det kontinuert, hvordan der kan tiltrækkes virksomheder og dermed fremtidige arbejdspladser. Forudsætningen for at tiltrække virksomheder til et område er, at der er adgang til den nødvendige arbejdskraft. Foreningens arbejde med at forbedre syddanske virksomheders muligheder for at tiltrække og fastholde højtuddannede medarbejdere fra ind- og udland er derfor et vigtigt supplement til det arbejde, der allerede foregår i kommunerne. 2. Bosætningskoordinator-initiativet I forhold til at fjerne barrierer i det offentlige, som er et af foreningens indsatsområder nævnt ovenfor, har WLS udviklet initiativet Hver kommune sin bosætningskoordinator Mange virksomheder lykkes med at tiltrække nogle af de kvalificerede medarbejdere de har brug for fra udlandet, men når de ankommer til Danmark venter der dem en mængde opgaver, de skal have styr på, før de kan begynde i deres nye job fra registreringsbevis, cpr-nummer og skattekort til bolig, børnepasning og ombytning af kørekort. At få styr på disse opgaver kræver kontakt til en lang række forskellige instanser og bliver besværliggjort af, at størstedelen af kommunikationen fra det offentlige Danmark er på dansk. WLS foreslår med Bosætningskoordinator-initiativet, at kommunerne udpeger eller ansætter en medarbejder, som har fokus på tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af højtuddannet arbejdskraft til de lokale virksomheder. Dermed påtager kommunen sig en større og mere aktiv rolle end i dag, når virksomhederne ansætter højtuddannet arbejdskraft fra ind- og udland. Det foreslås således, at kommunerne fremover påtager sig, så vidt muligt, at hjælpe med de opgaver tilflyttende arbejdstagere står overfor. Det være sig myndighedsopgaver (CPR-nummer, sundhedskort, kørekort, skat mm) såvel som opgaver vedr. fastholdelse (fritidsliv, job til partneren, bolig mm). Med en lokal bosætningskoordinator kan der skabes én indgang til det offentlige for tilflytteren. Således vil modtagelsen af især udenlandske arbejdstagere forenkles og smidiggøres, og tilflytterne vil i højere grad føle sig velkomne i kommunen. 2

3 Værktøj til kommunerne Som en hjælp til bosætningskoordinatorens arbejde har work-live-stay i samarbejde med en række syddanske kommuner og erhvervsråd udviklet værktøjet bosætningsportal.dk, der samler al information om de mange opgaver, man som tilflytter kan have brug for hjælp til. Status på initiativet pr juni 2014: 13 ud af 22 syddanske kommuner har i løbet af de 18 måneder bosætningskoordinator-initiativet har kørt udpeget eller nyansat en bosætningskoordinator. I alt har 15 ud af 22 kommuner nu en person med ansvar for modtagelse og fastholdelse af højtuddannet arbejdskraft. Der er opbygget fire lokale netværk mellem de syddanske kommuner. Kommunerne mødes regelmæssigt i disse netværk og udveksler viden og erfaringer om tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af højtuddannede tilflyttere. Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager besøgte foreningen i januar 2014, hvor hun blev præsenteret for de syddanske virksomheders behov og for Bosætningskoordinator-initiativet. Initiativet er ligeledes blevet præsenteret for alle syddanske kommunaldirektører og borgmestre i foråret Havde en koordinator før wls blev stiftet i nov 12 Har udnævnt en koordinator efter wls blev stiftet i nov 12 WLS tilbyder følgende konkrete ydelser til kommunernes arbejde med bosætning Bosætningsportal.dk: WLS videreudvikler og drifter portalen Kompetenceudviklingstilbud til de kommunale bosætningskoordinatorer WLS afholder heldagsseminar den 19. juni 2014 Individuel hjælp til bosætningskoordinatorerne efter behov Facilitering af fire lokale netværk og spredning af viden og erfaringer i tæt samarbejde med fire lokale tovholdere (Esbjerg, Udvikling Fyn, Trekantområdet, Sønderborg) 3

4 Udvikling af nye tværgående initiativer indenfor netværkene om modtagelse og fastholdelse konkret ift. partnerjob og social integration Rådgivning og vejledning om udvikling af bosætningsstrategier i kommunerne hvis det efterspørges 3. Værdi for kommunerne og de lokale virksomheder Foreningen har udover bosætningsinitiativet flere andre initiativer, herunder aktiviteter der skal være med til at synliggøre de attraktive job og det gode liv i Syddanmark, jf. de tre strategiske indsatsområder. Dette sker via to spor: Talent Attraction Southern Denmark. I tæt samarbejde med flere syddanske kommuner, work in denmark, syddanske klynger, Copenhagen Capacity m.fl. udvikles generiske markedsføringsværktøjer, som virksomheder og andre kan anvende i rekrutteringsøjemed Sociale medier som middel til at nå de erfarne, der ikke er jobsøgende. Et samarbejde med klyngerne der styrker deres faglige profil og kommunikation overfor arbejdstagere på sociale medier Foreningens aktiviteter vurderes at have følgende effekter på kort og langt sigt: Kortsigtede effekter Ansættelse af en bosætningskoordinator giver en enkelhed og overskuelighed set fra tilflytterens side Tilflyttere vil opleve en øget imødekommenhed Flere medfølgende ægtefæller kommer i arbejde Øget branding og brug af markedsføringsmaterialer vil skabe synlighed om de mange job og give flere ansøgere til de lokale virksomheder Langsigtede effekter Flere SMV er tør ansætte udenlandsk arbejdskraft da kommunerne hjælper via bosætningskoordinatorer Job til partnere og bedre social integration får tilflyttere til at blive længere Flere tilflyttere med høje indtægter til kommunen Bedre mulighed for at tiltrække virksomheder Øget vækst og beskæftigelse 4

5 Bilag Figur 1. Der forventes en støt stigende mangel på højtuddannede (LVU) Prognoser fra Region Syddanmark tyder på, at Syddanmark i højere grad end resten af Danmark, kommer til at mangle højtuddannet arbejdskraft i fremtiden. Syddanmark forventes at komme til at mangle højtuddannede i Kilde: Regional Udviklingsplan: Fremtidens kompetencebehov, Region Syddanmark, januar 2013 Fig. 2: Det er blevet sværere at finde kvalificerede medarbejdere Ud af 669 adspurgte syddanske virksomheder har 57% oplevet at det i mindre, nogen eller høj grad er blevet sværere at finde kvalificerede medarbejdere i Tallet er stigende fra 50% i Kilde: Vækstbarometer, Region Syddanmark, december

6 Bosætningskoordinator-initiativet illustreret Den højtuddannede udenlandske tilflytters oplevelse af at komme til Danmark i dag: work-live-stay southern denmark løsningsforslag: 6

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune Efterår 2012 Indledning Københavns internationale vækstprofil skal styrkes yderligere

Læs mere

Evaluering af "Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Evaluering af Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Evaluering af "Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Analyse og Erhvervsfremme August 2011 Indhold 1. INDLEDNING... 4 1.1. EVALUERINGENS BAGGRUND OG FORMÅL... 4 1.2. EVALUERINGENS METODE

Læs mere

NOTAT. Bosætningskoordinator i Vejen Kommune?

NOTAT. Bosætningskoordinator i Vejen Kommune? UDVIKLING & ERHVERV Kommunikation & udvikling Dato: 15-1-2015 Kontaktperson: Hanna Kretzschmar Dir. tlf.: 79966027 E-mail: hk@vejenkom.dk NOTAT Bosætningskoordinator i Vejen Kommune? Foreningen work-live-stay

Læs mere

TVÆRGÅENDE ERFA- RINGSOPSAMLING PULJEN ARBEJDSKRAFT- INDVANDRERE

TVÆRGÅENDE ERFA- RINGSOPSAMLING PULJEN ARBEJDSKRAFT- INDVANDRERE Til Integrationsministeriet Dokumenttype Erfaringsopsamling Dato Marts 2011 TVÆRGÅENDE ERFA- RINGSOPSAMLING PULJEN ARBEJDSKRAFT- INDVANDRERE PULJEN ARBEJDSKRAFTINDVANDRERE INDHOLD 1. Fastholdelse der virker

Læs mere

FASTHOLDELSE OG TILTRÆKNING AF HØJTUDDANNEDE

FASTHOLDELSE OG TILTRÆKNING AF HØJTUDDANNEDE FASTHOLDELSE OG TILTRÆKNING AF HØJTUDDANNEDE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER 4 KAPITEL INTRO SAMMEN STÅR VI STÆRKERE erfaringer fra partnerskaber i landdistrikter Kapitel 4 af 5 Publikationen

Læs mere

Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft. udspil til en reform af international rekruttering

Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft. udspil til en reform af international rekruttering Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering April 2014 Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering

Læs mere

International rekruttering

International rekruttering International rekruttering Vækst og øget velstand forudsætter et stort og kvalificeret udbud af arbejdskraft. Regeringen har derfor siden sin tiltrædelse gennemført en række ordninger og initiativer, der

Læs mere

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 1 of 12 Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 2 of 12 Syddjurs Kommunes politik på erhvervsområdet Et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne

Nyuddannede i SMV erne Nyuddannede i SMV erne Baggrund En af nøglerne til at sikre fremtidens vækst og beskæftigelse i Nordjylland ligger i evnen til at sikre virksomhedernes konkurrenceevne både nationalt og internationalt.

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Danmark et godt sted at arbejde

Danmark et godt sted at arbejde Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen

Læs mere

Center for Regional og Turismeforskning. Evaluering. Projekt: Fortsat indsats på tilflytterområdet 1.6.2009 31.12.2011

Center for Regional og Turismeforskning. Evaluering. Projekt: Fortsat indsats på tilflytterområdet 1.6.2009 31.12.2011 Center for Regional og Turismeforskning Evaluering Projekt: Fortsat indsats på tilflytterområdet 1.6.2009 31.12.2011 Karin Topsø Larsen og Michael Lambæk Nielsen 02 12 2011 Indholdsfortegnelse Introduktion...

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd Resultatkontrakt version II mellem Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd 2015 (oplæg udarbejdet november 2014 af Henrik Frandsen, Henning Nielsen og Mikkel Johansen) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Job- og Vækstcenter Middelfart 2014

Beskæftigelsesplan for Job- og Vækstcenter Middelfart 2014 Beskæftigelsesplan 214 Beskæftigelsesplan for Job- og Vækstcenter Middelfart 214 Forord Middelfart Kommune skal i 213 udarbejde en Beskæftigelsesplan for 214. Beskæftigelsesplanen er Middelfart Kommunes

Læs mere

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Indhold 1. Indledning 4 2. Danmarks vækstudfordring 5 3. Innovationsfondens rolle 15 4. Bilag Interventionslogik og effektkæder

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

April 2007. Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation

April 2007. Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation April 2007 Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreformen 19. april 2007 1 Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation Høj kvalitet i den offentlige

Læs mere

NEWCOMERS BIBLIOTEKERNE OG DE NYE ARBEJDSMIGRANTER

NEWCOMERS BIBLIOTEKERNE OG DE NYE ARBEJDSMIGRANTER NEWCOMERS BIBLIOTEKERNE OG DE NYE ARBEJDSMIGRANTER 1 Rapporten er udarbejdet af Sofie Skovdal Mouritzen og Anika Liversage fra SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd i samarbejde med Statsbiblioteket;

Læs mere

GEKOMMEN, UM ZU BLEIBEN HÄR FÖR ATT STANNA ICI POUR RESTER KALMAK IÇIN GELDILER

GEKOMMEN, UM ZU BLEIBEN HÄR FÖR ATT STANNA ICI POUR RESTER KALMAK IÇIN GELDILER GEKOMMEN, UM ZU BLEIBEN HÄR FÖR ATT STANNA ICI POUR RESTER KALMAK IÇIN GELDILER HERE TO STAY PRZYJECHALI, BY ZOSTAC TULLUT JÄÄDÄKSEEN KOMMET FOR AT BLIVE 7 forslag, der skal få udenlandske medarbejdere

Læs mere

Foranalyse: Hvordan styrkes den fremadrettede talentindsats

Foranalyse: Hvordan styrkes den fremadrettede talentindsats Foranalyse: Hvordan styrkes den fremadrettede talentindsats Anbefalinger til forankring af hverveportalen careerindenmark.com som klyngebaseret talentplatform November 2014 1 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere