5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM"

Transkript

1 5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM

2 Integrationsministeriet arbejder for, at højtuddannede udenlandske medarbejdere og deres familier får en god modtagelse i Danmark. Integrationsministeriet støtter derfor en række værtsprogrammer, hvor udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familie matches med frivillige danske værter. Der er allerede nu høstet gode erfaringer om, hvad det er vigtigt at huske, når man starter et værtsprogram. Denne guide beskriver 5 trin på vej mod et succesfuldt værtsprogram. Integrationsministeriet har støttet seks værtsprogrammer og erfaringerne kan inspirere både virksomheder og kommuner i arbejdet med at etablere værtsprogrammer. Erfaringerne peger på fem vigtige trin på vej mod et succesfuldt værtsprogram: Find den rette partner Trin 1: Opstart samarbejd med relevante parter Når et værtsprogram skal godt fra start, er det vigtigt at tænke over, hvem der vil kunne hjælpe med at få værtsprogrammet i gang, og hvem det er vigtigt at inkludere i arbejdet for at undgå problemer undervejs. Det er en god ide at indgå alliancer med disse personer og aktører. Der kan være tale om mere eller mindre formelle alliancer, lige fra egentlige samarbejdsaftaler, konsortier eller følgegrupper, hvor en række aktører forpligtiger sig til at bidrage til værtsprogrammet. Det kan være til at rekruttere deltagere og annoncereværtsprogrammet. Det kan også være alliancer af mere uformel karakter. International Community ved Erhverv Århus har gjort sig erfaringer gennem værtsprogrammer i det frivillige foreningsliv. I den århusianske sejlklub Sailing Århus og løbeklubben Marselisborg fungerer frivillige danske sejlere og løbere som værter for udenlandske medarbejdere og deres familie, når de skal introduceres til foreningslivet. Projektleder Tiny Maerschalk fra International Community fortæller: Enhver forening har en formel ledelse i form af bestyrelsen, men de har også en slags uformelle ledere i form af ildsjælene i foreningen. Det er dem, som er meget aktive i klubben, der kender alt og alle i foreningen, og de er på sin vis nøglen til foreningens hjerte. Det er vigtigt, at de er med på at tage godt imod de udenlandske medarbejdere, og de skal kunne se fordelene ved at bruge de udenlandske medarbejderes ressourcer i foreningen. 1

3 For at få deres accept af værtsprogrammet har International Community fortalt ildsjælene om de udenlandske medarbejdere hvem de er, hvad de laver her. Det er foregået på afslappet og uformel vis, fx henover en kop kaffe i klubben. I forhold til netop den målgruppe er det erfaringen, at skriftlig kommunikation kan virke for formelt, og at der i stedet for er brug for mere uhøjtidelig kontakt. Indgå alliancer Erfaringen på tværs af værtsprogrammerne viser, at det er vigtigt at inkludere væsentlige personer i planlægnings- og opstartsfasen. I foreningslivet gennem uformel kontakt til klubbens ildsjæle, mens der i virksomheder omvendt er brug for mere formaliseret kontakt dels til ledelsen, for at få deres opbakning til værtsprogrammet, og dels til medarbejderne, som gerne vil have både skriftlig og mundtlig information om initiativet. Lad være med at undervurdere den praktiske arbejdsbyrde, som er forbundet med at stable et værtsprogram på benene. I ren optimisme og iver for at komme i gang med et projekt, er det let at underbudgettere det praktiske arbejde. Det gælder alt lige fra opringninger og s til deltagere forud for fælles arrangementer, forberedelse af udflugter, fællesspisning, kontakt til medier for at få indsatsen omtalt og andre aktiviteter, som ofte viser sig at tage langt mere tid end forventet. Hvorfor dansk vært? Trin 2: Rekruttering motiver værterne til at deltage Det er altafgørende, at de danske værter har lyst til at deltage i værtsprogrammet, så de på frivillig vis engagerer sig i de udenlandske medarbejderes liv. Mens de udenlandske medarbejdere næsten er selvskrevne deltagere i værtsprogrammerne, fordi de er nye her i landet og ønsker sig et dansk netværk, skal der oftest gøres en indsats for at finde frem til de danske deltagere. Relocation Scandinavia, som hjælper virksomheder med at få deres udenlandske medarbejderes ophold i Danmark godt fra start, har gode erfaringer med at motivere danske medarbejdere i virksomhederne til at melde sig som værter. I deres værtsprogram har rekrutteringen af danske medarbejdere fokuseret på, hvad gevinsten kan være for en dansk værtsfamilie. Udbyttet kan fx være styrkede sproglige kompetencer, større viden om andre kulturer, venskaber og interkulturelle kompetencer. 2

4 Relocation Scandinavia holder møde i værtsprogrammet på Københavns Rådhus Der er sproglige og sociale gevinster at hente som vært En af de virksomheder, hvor Relocation Scandinavia har gennemført deres værtsprogram, er Siemens Flow Instruments. Jette Jepsen er proceskonsulent i Siemens Flow Instruments og vært for to udenlandske kolleger, henholdsvis en tamilsk kvinde og en tysk mand. Om sit udbytte af at være vært, siger Jette Jepsen: Som vært for min tyske kollega er jeg blevet meget bedre til at tale tysk, og det var et mål fra starten for mig. Den tamilske kvinde er blevet en rigtig god ven for mig, vi deler tanker omkring børn og familie, og det har overrasket mig hvor ens vi ser på mange af livets forhold. Samtidig er der de små ting, som skiller os, hvor vi har forskellige syn på tingene. Jette Jepsen oplever, at hendes relationer til de udenlandske kolleger har givet hende værdifuld indsigt, hun kan bruge i arbejdet som proceskonsulent: Det har været spændende at lære kolleger fra andre lande at kende i forhold til mit arbejde, hvor jeg formidler og faciliteter processer. Her har jeg fået større forståelse for, at vi ikke 3

5 Husk forventningsafstemning altid har de samme billeder og opfattelser af ting, og jeg er blevet bedre til at eksplicitere, hvad jeg mener og være åben for at høre, hvad andre mener. Danske deltagere kan motiveres gennem informationsmateriale om værtsprogrammet eller opstartsseminarer, hvor det bliver fremhævet, hvilket udbytte man som dansk vært kan få. Derudover er der gode erfaringer med også at give de danske værter så konkret information om initiativet som muligt, og gøre det klart, hvad det indebærer at være vært, fx ift. tidsforbrug, engagement og ansvar. Endelig kan opstartsog rekrutteringsseminarer være anledningen til, at potentielle og nye danske værter møder andre værtsfamilier og får inspiration til det videre forløb som vært. Lad være med at rekruttere deltagere, som ikke ved, hvad de går ind til. Rollefordeling, ansvar og forventet tidsforbrug skal være klart for deltagerne. Ellers risikerer man, at deltagerne bliver skuffede eller overraskede over, hvad det kræver at være med. Typiske problemstillinger i den forbindelse er, at de danske værter bliver overrasket over, hvor meget energi de skal lægge i indsatsen, mens de udenlandske medarbejdere bliver skuffede over, at værtsprogrammet ikke er mere omfattende at der ikke er flere aktiviteter eller, at deres vært ikke har mere tid til dem. Dette kan undgås, hvis der er en afstemning af forventninger fra start. Trin 3: Kommunikation skab effektive kommunikationskanaler Mange værtsprogrammer består foruden de individuelle matchninger af danske værter og udenlandske medarbejdere, også af fælles arrangementer for en større gruppe af deltagere. For at skabe en kommunikationsform, som når ud til alle deltagere, er der brug for en fælles informationskanal. Det er der god erfaring med fra Københavns Universitets værtsprogram for udenlandske forskere. Københavns Universitet er så stor en organisation, at det er vigtigt med en hjemmeside, hvor de udenlandske medarbejdere kan finde information målrettet dem. På hjemmesiden har vi information om de aktiviteter, som afholdes i netværket den pågældende måned, og der er velkomstinformation og links til relevante myndigheder og organisationer. Hjemmesiden kan selvfølgelig ikke stå alene, men supplerer den øvrige velkomstindsats og er god at henvise til. Også 4

6 for de medarbejdere, som ikke er kommet hertil endnu, siger Anette Pilmark fra rådgivningsfirmaet Spousecare, som er Københavns Universitets samarbejdspartner på værtsprogrammet. Direkte kommunikation Erfaringen fra flere værtsprogrammer viser samtidig, at annoncering om fælles arrangementer på en hjemmeside ikke er tilstrækkelig, når der reklameres for et arrangement. Her er det nødvendigt at sende mails, sms eller anden skriftlig besked direkte ud til de enkelte deltagere for at få dem til at tilmelde sig arrangementerne. Det er en god ide at have en kontaktperson for værtsprogrammet, som varetager den direkte kommunikation, og som deltagerne direkte kan kontakte på engelsk via eller telefon. Et andet element i kommunikationen med de udenlandske medarbejdere på Københavns Universitet er månedlige velkomstmøder. Her får de udenlandske forskere og deres medfølgende ægtefæller information om de praktiske udfordringer, man står med som nyankommet til landet. Velkomstmøderne afholdes på engelsk og med en hyppighed, der gør, at de udenlandske medarbejdere har mulighed for at deltage ganske kort tid efter deres ankomst til Danmark. På baggrund af velkomstmøderne har Københavns Universitet udarbejdet en engelsksproget velkomstmanual med information til udenlandske forskere om Københavns Universitet som arbejdsplads. In English please! Husk at udenlandske medarbejdere ikke forstår dansk. Al relevant information skal oversættes til engelsk. Det er en banal, men særdeles vigtig pointe. Dels for at give de udenlandske medarbejdere mulighed for at deltage, dels for at de skal føle sig velkomne og inkluderet. Hvor skal turen gå hen? Trin 4: Aktiviteter lyt til deltagernes ønsker og giv inspiration til aktiviteter Flere af de støttede værtsprogrammer har erfaret, at deltagernes ønsker til fælles aktiviteter ikke altid stemmer overens med de aktiviteter, projektlederen havde planlagt på forhånd. Derfor er det en god ide at lytte til deltagernes ønsker nogle er måske primært interesseret i sociale arrangementer som fælles picnic, tur i zoologisk have, på museum, i tivoli mv., mens andre kan have interesse for fx informationsbesøg hos kommunens Borgerservice, besøg på en international skole, oplæg fra andre expats eller deltagelse i faglige netværk for medfølgende ægtefæller. 5

7 Lancering af Let's meet! in Denmark på Børsen Der er gode erfaringer med at arrangere aktiviteter, som rammer fælles interesser hos både værter og udenlandske medarbejdere, fx fritidsog sportsaktiviteter. Det har Enrique De la Rosa fra Colombia, som underviser på Aarhus Universitet, oplevet som medlem af sejlklubben Sailing Århus. Det er meget lettere at komme i snak med danskere, når man er sammen om en fælles aktivitet. I sejlklubben kan jeg gå hen til en, jeg ikke kender og starte en samtale om sejlads, og snart er vi i gang med at snakke om alt mulig andet også. I Danmark går man jo ikke bare hen og taler med fremmede på gaden. Der er brug for en anledning til at tage kontakt. Der er sportsklubberne virkelig velegnede. Hjælp samtalen på vej Samtidig med at værtsprogrammerne har gode erfaringer med at planlægge aktiviteter ud fra deltagernes ønsker, er det vigtigt, at der fra start er aktivitetsforslag til inspiration for deltagerne. Værterne og de udenlandske medarbejdere vil ofte have brug for noget at lave sammen for, at deres relation kommer godt fra start. 6

8 Værtsprogrammet kan med fordel have konkrete aktivitetsforslag på deres hjemmeside eller skrevet ned i andet informationsmateriale, og de kan stille redskaber til rådighed. Relocation Scandinavia foreslår, at deltagerne i deres værtsprogram bruger et samtalehjul, hvor deltagerne angiver de væsentligste elementer i deres liv, fx familie, arbejde, venner og fritidsinteresser. Deltagerne taler på den baggrund om, hvad der betyder mest for dem i deres liv. Det kan være en god måde at lære hinanden at kende på. Der er også generelt god erfaring med at lave mad sammen i hinandens hjem. Lad ikke de matchede par ude af syne i starten. Relationerne mellem værter og udenlandske medarbejdere afhænger af, at der er god kemi mellem parterne. Hvis kemien ikke er til stede, eller relationen af andre årsager ikke opleves som positiv af deltagerne, er det vigtigt, at der fra projektets side følges op på de matchninger, som er lavet. Begge parter bør hver især have mulighed for at angive, om de er tilfredse med relationen og om de ønsker at fortsætte, eller om der er behov for re-matchning. Ved at gøre status og eventuelt ændre matchningerne sikrer man sig, at relationerne ikke langsomt falder fra hinanden. Seneste skud på stammen af værtsprogrammer støttet af Integrationsministeriet er Let s meet! in Denmark. Foreningen Nydansker står bag værtsprogrammet, som er et socialt forum på nettet, hvor danskere og udlændinge kan blive matchet ud fra kategorier som alder, profesionel baggrund, fritidsinteresser, geografi og sprog. Formålet er at etablere kontakt mellem danskere og expats, hvor de fx kan mødes og lave mad sammen eller tage på udflugt. 7

9 Let's meet! in Denmark arrangement på Gimle i Roskilde Projekter fortsætter ikke uden hjælp Trin 5: Det videre forløb planlæg hvad der skal ske, når støttekronerne eller den første begejstring slipper op Det er vigtigt at lægge en strategi for, hvordan indsatsens effekter kan fortsætte på lang sigt. Det kan fx være at forankre nogle af værtsprogrammets aktiviteter eller kommunikationskanaler hos en virksomhed eller en forening. Et eksempel herpå er Københavns Universitets værtsprogram, hvor kommunikationen foregår via en projekthjemmeside, som nu administreres af universitetet. Et andet eksempel er at lade HR-medarbejdere i en virksomhed, eller frivillige i en forening, stå for modtagelse af de udenlandske medarbejdere og matchning med danske værter. I den forbindelse kan det være en god ide at udarbejde en velkomstmanual, som medarbejderne og de frivillige kan tage udgangspunkt i. Det kan være en udfordring at få finansieringen på plads. Michelle Kihl fra Relocation Scandinavia fortæller, at den største udfordring for deres værtsfamilienetværk nu, hvor projektet ikke længere modtager støtte fra Integrationsministeriet, er, at virksomhederne er tilbageholdende med at engagere sig i indsatsen. 8

10 Blandt de virksomheder, som har deltaget i netværket, er der ingen, som vil videreføre indsatsen for udenlandske medarbejdere, til trods for, at det kun vil koste dem mellem og kr. Det er, hvad det koster at køre netværket med aktiviteter og events i et halvt år og er samtidig et mindre beløb end, hvad det koster at rekruttere en medarbejder, hvis en af de udenlandske medarbejdere forlader landet fortæller Michelle Kihl. Regn ikke med at værtsprogrammet kan køre videre af sig selv, når midlerne ophører. Der er brug for en strategi for værtsprogrammets videre forløb hvad enten det er en strategi for at finde ny finansiering eller en strategi for overdragelse til en forening, organisation eller virksomheds øvrige drift. Værtsprogrammer støttet af Integrationsministeriet Kontaktliste Tilskudsmodtager: Relocation Scandinavia Projekttitel: Har du talt med din udenlandske kollega i dag? Tidsrammen for projektet er februar 2009 februar Kontakt: Michelle Kihl, tlf.: og Tilskudsmodtager: Københavns Universitet i samarbejde med Spousecare Projekttitel: Tiltrækning og fastholdelse af udenlandske forskere til KU Tidsrammen for projektet er marts december 2009 Kontakt: Vivian Tos Lindgaard, Københavns Universitet, tlf.: og Anette Pilmark, Spousecare, tlf.: og dk Projektets hjemmeside: Tilskudsmodtager: Københavns Sprogcenter 9

11 Projekttitel: Connecting Friends Tidsrammen for projektet er januar august Kontakt: Helen Munch-Petersen, tlf.: og kbh-sprogcenter.dk Projektets hjemmeside: dk Tilskudsmodtager: International Community under Erhverv Århus Projekttitel: Værtsprogram i sejlerforeningslivet i Århus Tidsrammen for projektet er marts 2009 oktober Kontakt: Tiny Maerschalk, tlf.: og internationalcommunity.dk Tilskudsmodtager: Foreningen Nydansker Projekttitel: Letsmeetin.dk Tidsrammen for projektet er december december Kontakt: Lotte Holck, tlf.: / og foreningen-nydansker.dk Projektets hjemmeside: Tilskudsmodtager: Dansk Flygtningehjælp Projekttitel: DKworker parent information & host programme Projektets tidsramme er april 2009 april Kontakt: Niels Bjørn Larsen, tlf.: og niels.bjoern. 10

12 Guiden er udarbejdet af Rambøll for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Tid tillid skal til 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Indhold Sådan gør vi i Tingbjerg INTRODUKTION Livet leves i Tingbjerg 4 Parallelt med at vi den 1. juli 2012 påbegyndte den tredje periode

Læs mere

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriver en ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig,

Læs mere

Nye tider nye foreningsformer? En pjece om ungdom og foreningsliv af Andy Højholdt & Jens Christian Nielsen, Center for Ungdomsforskning (CeFU)

Nye tider nye foreningsformer? En pjece om ungdom og foreningsliv af Andy Højholdt & Jens Christian Nielsen, Center for Ungdomsforskning (CeFU) Nye tider nye foreningsformer? En pjece om ungdom og foreningsliv af Andy Højholdt & Jens Christian Nielsen, Center for Ungdomsforskning (CeFU) 1 2 "Vi har en uskreven regel om, at man ikke behøver at

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

FRIVILLIGHED. April 2014. Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan på side 18

FRIVILLIGHED. April 2014. Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan på side 18 NYHEDSBREV /11 April 2014 BESKÆFTIGELSE Bæredygtigt besparelses potentiale i Sorø FRIVILLIGHED Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje. Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov

Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje. Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 1 1.1. Formål... 1 1.2. Baggrund... 1 1.3. Proces... 1 1.4.

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR

LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES

Læs mere

gode råd fra forskerne Lær ledelse af roskilde festival Husk ros og humor

gode råd fra forskerne Lær ledelse af roskilde festival Husk ros og humor gode råd fra forskerne Lær ledelse af Roskilde Festival Ny undersøgelse: Frivillige kræver noget særligt Frivilligledere: Husk ros og humor Ledelseskonsulent: Glem ikke de fastansatte Ledelse af frivillige

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere