De store kommuner taber på jobcentrene

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De store kommuner taber på jobcentrene"

Transkript

1 - mela Kontakt: Mette Langager - - Tlf: De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene. Opgaveflytningen vil ramme kommunernes økonomi forskelligt. De kommuner som har en lav ledighed vil opnå en økonomisk gevinst og få flere midler til andre kommunale opgaver fx folkeskole, ældrepleje eller børnepasning. De kommuner som har en høj ledighed vil blive hårdt økonomisk ramt af de nye opgaver og få færre midler til de kommunale velfærdsopgaver. For at sikre den hårdtprøvede kommunale velfærd er der derfor behov for at kommunerne i høj grad kompenseres for deres faktiske udgifter til ledigheden i kommunen. Det forringer imidlertid den enkeltes kommunes økonomiske incitament til at nedbringe ledigheden i kommunen. Og det vil være i modstrid med regeringens hensigt med aftalen. Regeringen har således anbragt sig selv i et dilemma. Vil den lægge et gevaldigt nedadgående pres på velfærden i kommuner med høj ledighed eller vil den svække sin egen indgåede aftale om øget kommunalt incitament til at nedbringe ledigheden. Det ender sandsynligvis ved en middelvej, men hvor nogle kommuner vil have et økonomisk tab pga. de nye opgaver. _ Regeringen og Dansk Folkeparti har aftalt, at kommunerne fra 1. august 2009 overtager ansvaret for de statslige dele af jobcentrene dvs. de forsikrede ledige. Kommunerne overtager også udgifterne til dagpenge, aktiveringsydelse og aktivering af forsikrede ledige. Som ved enhver anden opgaveflytning fra stat til kommune, vil kommunerne samlet set blive kompenseret for de nye udgifter. Det interessante er imidlertid hvordan den enkelte kommune vil blive kompenseret, idet det er afgørende for om kommunen vil opleve, at opgaveflytning giver et større eller mindre økonomisk råderum til de kommunale velfærdsopgaver som fx folkeskole, ældreplejen. Notat Side 1

2 Af aftalen fremgår det imidlertid, at den endelige kompensationsmodel ikke fastlagt. Det er en udbredt forventning, at udgangspunktet for kompensationsmodellen bliver bloktilskudsordningen. I aftalen nævnes også at der skal ske en justering af udligningssystemet og af forskellige særordninger, fx. særligt tilskud til storbyer og ø-kommuner. Dertil kommer en endelige afklaring på refusionsordninger. Men det er indskrevet i aftalen, at opgaveflytningen skal give kommunerne et klart incitament til at få ledige i job. Det sætter en grænse for udligning mellem kommunerne og omfanget af særordninger. Nedenfor er foretaget beregninger af de økonomiske konsekvenser for hver enkelt kommune, hvis kommunerne udelukkende kompenseres for de nye opgaver over bloktilskuddet. Beregninger viser således de økonomiske konsekvenser ved den rene kompensationsmodel, hvor kommunerne vil have udpræget økonomisk incitament til at nedbringe ledigheden. Eventuelle refusionsordninger, udligningsordninger og særtilskud indgår ikke i beregningerne. Beregninger tager udgangspunkt i ledigheden for Beregningerne viser, at der er behov for at foretage yderligere udligning mellem kommunerne. Ellers er der risiko for, at den kommunale service forringes markant i de kommuner, der underkompenseres for de nye opgaver. En yderligere udligning vil imidlertid svække kommunernes økonomiske incitament til at nedbringe ledigheden, hvilket netop var et af Regeringens hovedformål med aftalen. Så hvor langt kan regeringen gå for at undgå at nogle kommuner vil stå med et underskud pga. af de nye opgaver og samtidig bevarer det økonomiske incitament til at nedbringe ledighed. Det er sandsynligt, at nogle kommuner vil være tabere i dette spil. Notat Side 2

3 Kompensation ved en ren bloktilskudsmodel I dag fordeles bloktilskuddet til kommunerne efter befolkningens størrelse i kommunerne. I 2008 forventes de statslige udgifter til forsikrede ledige at udgøre ca. 14,5 mia.kr. 1 Det er dette beløb som vil udgøre bloktilskuddet og som skal fordeles mellem kommunerne. Hver kommune vil således modtage et tilskud, der svarer til deres befolkningsandel, jf. tabel i bilag 1. Kommunernes faktiske udgifter til de forsikrede ledige afhænger imidlertid af størrelsen af ledigheden blandt de forsikrede i kommunen, der ikke nødvendigvis svarer til befolkningsandelen, jf. tabel i bilag 1. Hvis tilskuddet til kommunerne fordeles efter bloktilskudsmodellen, vil der for en række kommuner altså være et misforhold mellem tilskuddets størrelse og de faktiske udgifter til de forsikrede ledige, idet tilskuddet vil være mindre end de faktiske udgifter. Det vil gælde i de kommuner som har en højere andel af ledigheden end deres befolkningsandel. Det er fx tilfældet i de store kommuner; København, Århus, Odense og Ålborg. Hvis pengene fordeles over bloktilskuddet, vil fx Københavns kommune få et bloktilskud på ca millioner kr. svarende til deres befolkningsandel på 9,3. Men udgifterne til de forsikrede ledige i Københavns Kommune vil svare til mill.kr., som modsvarer Københavns kommunes andel på 15,0 pct. af ledigheden blandt de forsikrede ledige. Københavns kommune vil altså mangle 827 mio. kr. til finansierings af indsatsen overfor de forsikrede ledige. Og i Ålborg, Odense og Århus vil der mangle hhv. 265, 184 og 150 mio. kr. Hvis kommunerne udelukkende kompensere over bloktilskuddet vil i alt 28 kommuner mangle midler til finansiering af indsatsen for de forsikrede ledige. Modsat vil gælde i de kommuner som har en lavere andel af ledigheden end deres befolkningsandel. De vil opleve at få tilført ekstra midler til kommunerne. Det vil gælde i 69 kommuner. De kommuner som vil mangle finansiering til de forsikrede ledige vil opleve et markant pres på de kommunale velfærdsopgaver. Der er således en risiko for en lang række kommunerne 1 Forslag til finanslov Anmærkninger $$ Notat Side 3

4 vil blive nødsaget til at foretage væsentlige besparelser på de kommunale velfærdsopgaver som følge af opgaveflytningen. I fx Københavns kommune vil underkompensationen i en ren bloktilskudsmodel være af et sådant omfang, at det svarer til 43 pct. af kommunens samlede driftsudgifter til folkeskolen. Ekstra kommunale udgifter som følge af opgaveomlægning for forsikrede ledige. 10 hårdest ramte kommuner. Ren bloktilskudsmodel Befolkning Pct. Bruttoledighed Bloktilskud Udgifter Ekstra udgift til ledighed til ledighed Mio. kr. Hele landet 100,0 100, Andel af driftudgifter til folkeskolen København 9,3 15, Aalborg 3,6 5, Odense 3,4 4, Århus 5,5 6, Bornholm 0,8 1, Frederikshavn 1,1 1, Hjørring 1,2 1, Frederiksberg 1,7 2, Ishøj 0,4 0, Jammerbugt 0,7 1, Pct. Kilde: Egne beregninger på baggrund Jobindsats.dk - Antal bruttoledige, fuldtid, 4. kv kv Kommunal udligning og generelle tilskud 2008, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Juni 2007.Danmarks Statistik, Befolkningstal Januar Forslag til finanslov Notat Side 4

5 Bilag 1 Ekstra kommunale udgifter eller indtægter som følge af opgaveomlægning for forsikrede ledige. Ren bloktilskudsmodel Befolkning Bloktilskud Udgifter Bruttoledighed til ledighed til ledighed Ekstra udgift/-indtægt Andel af driftsudgifter til folkeskolen Pct. Mio. kr. Pct. Hele landet 100,0 100, København 9,3 15, Aalborg 3,6 5, Odense 3,4 4, Århus 5,5 6, Bornholm 0,8 1, Frederikshavn 1,1 1, Hjørring 1,2 1, Frederiksberg 1,7 2, Ishøj 0,4 0, Jammerbugt 0,7 1, Slagelse 1,4 1, Brønderslev 0,6 0, Svendborg 1,1 1, Albertslund 0,5 0, Nordfyns 0,5 0, Lolland 0,9 1, Høje-Taastrup 0,9 1, Læsø 0,0 0, Syddjurs 0,8 0, Norddjurs 0,7 0, Langeland 0,3 0, Randers 1,7 1, Faaborg-Midtfyn 0,9 1, Samsø 0,1 0, Assens 0,8 0, Kerteminde 0,4 0, Guldborgsund 1,2 1, Vordingborg 0,9 0, Nyborg 0,6 0, Ærø 0,1 0, Rebild 0,5 0, Notat Side 5

6 Mariagerfjord 0,8 0, Vallensbæk 0,2 0, Fanø 0,1 0, Brøndby 0,6 0, Vesthimmerlands 0,7 0, Odder 0,4 0, Stevns 0,4 0, Ikast-Brande 0,7 0, Rødovre 0,7 0, Tønder 0,7 0, Struer 0,4 0, Ringsted 0,6 0, Lemvig 0,4 0, Næstved 1,5 1, Faxe 0,6 0, Aabenraa 1,1 1, Tårnby 0,7 0, Sorø 0,5 0, Dragør 0,2 0, Glostrup 0,4 0, Solrød 0,4 0, Morsø 0,4 0, Herlev 0,5 0, Odsherred 0,6 0, Hvidovre 0,9 0, Kalundborg 0,9 0, Haderslev 1,0 0, Skive 0,9 0, Køge 1,0 0, Halsnæs 0,6 0, Middelfart 0,7 0, Favrskov 0,8 0, Hørsholm 0,4 0, Fredericia 0,9 0, Allerød 0,4 0, Lejre 0,5 0, Fredensborg 0,7 0, Gribskov 0,7 0, Notat Side 6

7 Furesø 0,7 0, Greve 0,9 0, Thisted 0,8 0, Billund 0,5 0, Gladsaxe 1,1 0, Holstebro 1,0 0, Skanderborg 1,0 0, Holbæk 1,3 1, Ballerup 0,9 0, Gentofte 1,3 1, Helsingør 1,1 0, Frederikssund 0,8 0, Herning 1,5 1, Silkeborg 1,6 1, Lyngby-Taarbæk 0,9 0, Egedal 0,7 0, Rudersdal 1,0 0, Hillerød 0,9 0, Vejen 0,8 0, Esbjerg 2,1 1, Kolding 1,6 1, Varde 0,9 0, Hedensted 0,8 0, Roskilde 1,5 1, Ringkøbing-Skjern 1,1 0, Sønderborg 1,4 0, Horsens 1,5 0, Viborg 1,7 1, Vejle 1,9 1, Kilde: Egne beregninger på baggrund Jobindsats.dk - Antal bruttoledige, fuldtid, 4. kv kv Kommunal udligning og generelle tilskud 2008, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Juni 2007.Danmarks Statistik, Befolkningstal Januar Forslag til finanslov 2009 Notat Side 7

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem.

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. 3. januar 2011 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 30. april 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt

Læs mere

Priserne er trykket i bund i pendlerkommunerne

Priserne er trykket i bund i pendlerkommunerne NR. 2 FEBRUAR 2012 Priserne er trykket i bund i pendlerkommunerne Boligpriserne er faldet mest i "pendlerkommuner", der ligger mellem 40-80 km fra København. Det giver kommende boligejere et nyt valg:

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Vejledning i omklassificering af landområder

Vejledning i omklassificering af landområder Vejledning i omklassificering af landområder Juni 2013 Kapitel 1 Indledning Hver drikkevands- og spildevandsforsyning har til brug for udarbejdelsen af den reguleringsmæssige åbningsbalance inddelt forsyningens

Læs mere

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Er sygdomsbehandlingen tilstrækkelig målrettet? Sundhedssystemets rolle - Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Oplæg for Arbejdsmarkedskommissionen den 10. juni 2008

Læs mere

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet 5. maj 2015 Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet Den gradvise bedring på boligmarkedet sætter sine tydelige aftryk på boligejernes friværdier. Siden stabiliseringen på boligmarkedet

Læs mere

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Udsættelse af lejere Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Om dette hæfte 2 At blive sat ud af sin bolig er en voldsom begivenhed med store personlige konsekvenser for lejeren. Fogeden,

Læs mere