30. september 2010 TRANSPORTENS DAG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "30. september 2010 TRANSPORTENS DAG 30.09.10 1"

Transkript

1 Transportens dag 30. september 2010 TRANSPORTENS DAG

2 INDHOLD 03 FORORD 04 VELKOMST, THOMAS BANKE, Borgester i Fredericia 05 INTRODUKTION TIL DAGEN, MODERATOR TRINE SICK Introduktionsøvelse 07 Ministerens tale, Transportminister Hans Christian Schmidt Q&A, Transportminister Hans Christian Schmidt 09 Forudsig Fremtiden Perspektiver for samarbejde på tværs af EU s grænser, Jost de Jager, Transportminister Schleswig Holstein Q&A, Transportminister Jost de Jager 12 Danske perspektiver for samarbejde i EU, Flemming Damgaard Larsen, Formand for Folketingets Trafikudvalg Q&A, Flemming Damgaard Larsen, Formand for Folketingets Trafikudvalg 15 Debatsession I - danske porte til international transport Video - styrker og udfordringer Paneldeltagere Gruppearbejde - styrker Gruppearbejde - udfordringer Spørgsmål & kommentarer til debat 25 DEBATSESSION II - INNOVATIVE TILTAG TIL OPTIMERING AF DEN INTERNATIONALE TRANSPORT Video - innovative tiltag Paneldeltagere Gruppearbejde - idégenerering Evaluering - idéer Spørgsmål & kommentarer til debat 36 udstilling Koncept & interaktivitet af ConsensusOnline

3 FORORD Igen i år samlede transportministeren et bredt udsnit af transportbranchen til Transportens dag. I år blev perspektiverne for fremtidens internationale transport debatteret, og der var mange bud på, hvordan mere samarbejde også på tværs af grænserne kan skabe effektivitet og innovation i transportbranchen. Derudover blev det debatteret, hvilke styrker den danske transportbranche har, og hvilke udfordringer den står overfor. Der var stor aktivitet gennem hele dagen, og de interaktive redskaber frembragte mange gode diskussioner og forslag til fremtidens internationale transport. Materialet fra dagen er samlet i dette hæfte til videre inspiration. Målet med Transportens dag er at inspirere og skabe debat mellem deltagerne, og dagen kan være med til at styrke et godt samarbejde mellem ministeriet og transportsektoren. God fornøjelse! TRANSPORTENS DAG

4 VELKOMST Thomas Banke, Borgester i Fredericia TRANSPORTENS DAG

5 INTRODUKTION TIL DAGEN Moderator Trine Sick TRANSPORTENS DAG

6 INTRODUKTIONSØVELSE Som introduktion til gruppesystemet blev deltagerne bedt om at svare på følgende: Hvad er det vigtigste tiltag, som EU kan arbejde med for at optimere den internationale transport set med danske øjne? 1. Modulvogntog 2. Modulvogntog 3. Arbejde med intermodalitet 4. Sikre ens rammevilkår i hele EU 5. Udvikling af infrastruktur og brugen af den. 6. Fair konkurrencebetingelser 7. Sammenhæng i de forskellige transport former. 8. Strømlinede regler! 9. Gode og ens rammevilkår i EU 10. Harmoniserede tekniske systemer for kørselsafgifter! 11. Miljøspørgsmål som konkurrenceparameter, undgå overflytning af gods fra sø til vej 12. Co-modalitet og intermodalitet 13. Arbejde for konkurrencedygtige transportkorridorer som integrerer de forskellige transportformer 14. Højhastighedstog 15. Koordinering mellem de forskellige transporttyper, bedre betingelser for banetransport 16. Strategi for at fremme sø-transport og bedre adgang til havnene 17. Fælles standarder på en række områder 18. Optimal kapacitetsudnyttelse af transportsystemet 19. Harmoniserede modulvogntogsregler TRANSPORTENS DAG

7 MINISTERENS TALE Transportminister Hans Christian Schmidt TRANSPORTENS DAG

8 Q&A TRANSPORTMINISTER HANS CHRISTIAN SCHMIDT Under oplægget havde salen mulighed for at stille spørgsmål, som moderator Trine Sick stillede ministeren umiddelbart efter oplægget. Nedenfor fremgår spørgsmålene: 1. Mener ministeren at der gøres en nok stor indsats for at fremme nærskibsfarten ( og samarbejde mellem transportformerne), for at mindske trængsel på vejene? 2. Hvad forstås ved effektivt transport (er det tid/miljø/kapacitet der skal effektiviseres efter?) 3. Skulle vi ikke overveje at forberede Femern banen til højere hastighed - i hvert fald km/t? 4. Vil modulvogntog gør det lettere eller sværere at få gods over på bane eller sø? 5. Tror Ministeren på at banesystemerne kan harmoniseres mht. rater, systemer og effektivitet inden for EU i løbet af de næste 20 år? 6. Har ministeren også planer om at nedsætte et lufthavns udvalg med henblik på udarbejdelse af oplæg til lufthavnslov? 7. Det er nødvendigt med en klar definition på højhastighedstog. Nu taler alle om højhastighedstog uden at tale om det samme!!!!! 8. Hvor er Kattegat broen i dette??????? 9. Hvad er dine planer med persontransporten - den individuelle som kollektive transport 10. Hvordan får vi indtænkt luftfarten som en del af den kollektive transport? TRANSPORTENS DAG

9 Forudsig fremtiden Som igangsætter til dagen og for at skabe et billede af holdninger til fremtidens transportscenerie blev deltagerne bedt om at forholde sig til 10 statements. Deltagerne svarede vha. håndholdte afstemningsterminaler. 1. Danmark har fået sin fjerde store brugerbetalte faste forbindelse efter Storebælt, Øresund og Femern Bælt 2. Airbus A380 flyver i fast rutefart til Københavns Lufthavn 3. Antallet af trafikdræbte i Europa er lavere end i dag 4. Hele det danske jernbanenet er elektrificeret 5. Det er muligt at køre med modulvogntog fra Padborg til Milano 6. Antallet af containere over kaj i Danmark er tredoblet i forhold til i dag 7. Elbiler udgør 30% af det samlede nybilssalg i EU 8. Der fragtes i dag cirka mio. tons gods på jernbanen i EU i 2030 vildet være mindst mio. tons 9. Der er etableret en midtjysk motorvej 10. Antallet af interkontinentale flyruter fra Københavns Lufthavn vil være stegetsteget fra 21 i dag til mindst 35 i 2030 TRANSPORTENS DAG

10 Perspektiver for samarbejde på tværs af EU s grænser Jost de Jager, Transportminister Schleswig Holstein TRANSPORTENS DAG

11 Q&A Jost de Jager, Transportminister Schleswig Holstein Spørgsmål fra salen: 1. Would you comment on the future business development potential for Denmark and Germany as a result of the Fehmern link 2. Do you think that the Fehmern link, will give Germany/Denmark a benefit (more joint research, innovation and future oriented Business) to compete with global competition, special from Far East? 3. How do you see the role of Danish ports in cooperation between Germany and Denmark - in light of the new possibilities for transport of goods introduced by the Fehmern Belt Bridge? 4. Did the German MAUT surcharge drive behaviour in the transportation industry towards higher efficiency and better utilisation of the affected transport modalities? 5. Is the combination of Science, Economic affairs and Transport in one ministry a benefit for a more holistic approach? 6. When do you expect it will be possible to go with a modulvogntog from Denmark to Holland? 7. Could a bicycle track on the Femern Belt Bridge be a green signal and a support to tourism in the area? TRANSPORTENS DAG

12 Danske perspektiver for samarbejde i EU Flemming Damgaard Larsen, Formand for Folketingets Trafikudvalg TRANSPORTENS DAG

13 Q&A Flemming Damgaard Larsen, Formand for Folketingets Trafikudvalg Også her havde salen mulighed for at stille spørgsmål: 1. Skal de danske havne være en del af den samlede infrastruktur i den kommende havnelov, og hvis ja, hvordan ser trafikudvalget modellen? 2. Når vi snakker om best practice hvilke lande mener du at Danmark kan lære noget af i forbindelse med intermodalitet? Og er der noget Danmark kan lære andre lande omkring best practice i forbindelse med transport? 3. Vi oplever at andre lande finansierer havneinfrastruktur, senest Satsniss/Mukran, hvad vil den danske regering gøre for at havnene i Danmark ikke sejler bagud omkring dette? 4. Hvilke danske hovedhjørnestene ser du i en effektiv integration af et dansk godstransportnetværk med et europæisk - og globalt - godstransportnetværk? 5. Hvilken betydning vil miljø- og klimahensyn få for fremtidens transportudvikling? 6. Er der i trafikudvalget enighed om og gå ind for omlægning af transportsystemet i Danmark - fx. fra dag til nat? 7. Hvilke elementer er de vigtigste i en kommende strategi for jernbanen? 8. Hvordan ser man på Kattegatforbindelse? F.eks. i forhold til den høje pris sat i forhold til de langt billigere investeringer dér hvor der allerede nu er naturgivne infrastrukturelle punkter? 9. Kommer kapaciteten på Øresundsbron att ræcka till med all fler transporter till och fra Norge/Sverge? TRANSPORTENS DAG

14 TRANSPORTENS DAG

15 DEBATSESSION 1 DANSKE PORTE TIL INTERNATIONAL TRANSPORT TRANSPORTENS DAG

16 video - styrker & udfordringer Som indledning til debatsession 1 blev der vist en video om Danmarks styrker og udfordringer i relation til temaet Danske porte til international transport. På de næste sider fremgår de væsentligste styrker og udfordringer fra videoen. I videoen indgik følgende personer: Brian Petersen Adm. direktør Københavns Lufthavn Jens Peter Peters Adm. direktør Associated Danish Ports Peder Gellert Petersen Executive Vice President DFDS Jacob Christian Nielsen Adm. direktør International Transport Danmark, Padborg TRANSPORTENS DAG

17 styrker Brian Petersen, Adm. direktør Københavns Lufthavn KBhs lufthavn er nordens største har en base, der dækker hele Danmark og Sydsverige og har 25 % transfertrafik. Har 110 destinationer til hele verden flere end nogle andre nordiske lufthavne. Har kraftigt vækst på lavpristrafikken. Peder Gellert Petersen, Executive Vice President DFDS De tre største styrker: Vores finmaskede og meget højfrekvente netværk i nordeuropa, vores kombination af logistik, altså landbaseret transport og søtransport og vores kombination af både passagerer og fragt på de samme både. Det er det koncept vi siden 1866 har opereret med i Nordsøen og nu med stor succes siden begyndelsen af 1990 erne også har introduceret i Baltikum og dermed forbinder både Danmark, Sverige og Tyskland med de baltiske lande og Rusland direkte. Jens Peter Peters, Adm. direktør Associated Danish Ports ADP ejer havnene i Fredericia, Middelfart og Nyborg. Vores styrke er det efterretningsvæsen, vi bruger for at identificere, hvilke aktiviteter vi skal befskæftige os med i fremtidens havneverden. Vores geografiske placering i Fredericia midt i Danmark tæt på E20 og E45 anser vi som vigtig. ADP er regionshavn for hele Region Syddanmark. Jacob Christian Nielsen, Adm. direktør International Transport Danmark, Padborg Da grænserne blev åbne, og varerne begyndte at flyde frit i Europa, var der mange, der havde sagt, at nu var det slut med Padborg som innovationscentrum for transporten i Region Syddanmark. Men heldigvis tog de fejl. Der er en lang række virksomheder, som er blomstret op i Padborgområdet. Vi laver en masse ydelser, som har noget med transport og logistik at gøre, bl.a. value-added service. Der er en masse ompakning og en masse lagerfunktioner. Så vi har i dag en unik mulighed. Vi har en stor base af virksomheder i området, og vi har en unik mulighed for at udnytte det i den fremtidige konkurrencesituation i Europa. TRANSPORTENS DAG

18 udfordringer Brian Petersen, Adm. direktør Københavns Lufthavn Danmarks store udfordring er at finde i den her benhårde konkurrence, der findes i dag mellem regioner om at få flest flyruter. Vi har et relativt lille opland kun 4 mio. Andre regioner som München eller Zürich er oppe på 5-10 mio. Vi bliver nødt til at have en fælles strategi med Nordtyskland og Sverige om højhastighedstog. Vi bliver nødt til at have en kattegatbro, så vi kan øge vores opland fra 4 til 8 mio. Det vil gøre, at vi også i fremtiden kan have mange flyruter. Hvis vi ikke gør det, vil vi tabe konkurrencen. Det vil være umuligt at tiltrække udenlandske virksomheder til Danmark. Peder Gellert Petersen, Executive Vice President DFDS Miljøet betyder rigtig meget for DFDS, og vi har gennem de senere år kunne reducere vores olieforbrug betydeligt gennem programmer, hvor vi har afkortet vores havneophold og sejlet langsommere. Men direktiver der strammes yderligere i 2015 og begrænser svovlindholdet til 0.1 % er en rigtig stor udfordring for os og truer faktisk en række af vores ruter på livet. Det ser vi som vores absolut største udfordring. Jens Peter Peters, Adm. direktør Associated Danish Ports Kan vi blive bedre, skal vi være skarpere? Mit svar til begge spørgsmål er ja. Erhvervslivet er afhængig af effektive transportløsninger. Miljøet har godt af det. Og i takt med den stigende internationalisering er vi i Danmark nødt til at have fokus på konstant at udvikle os. Transport er ikke et enten eller. Og derfor vil vi gerne være med til at udbrede vores erfaring fra ADP til andre havne og til transportcentrene. Dansk søfart har succes i udlandet. Må dansk havnedrift opnå en tilsvarende succes. Jacob Christian Nielsen, Adm. direktør International Transport Danmark, Padborg Vores største udfordring i dag er samarbejdet med kombiterminalerne i Taulov og Padborg. Vi ser meget lidt dynamik i det samarbejde. Vi ser meget få muligheder for at være med til at udvikle koncepterne omkring disse terminaler, så vi kan udnytte kapaciteterne bedst muligt. Vi har gode eksempler, fx fra søfragten, hvor samarbejdet fungerer utrolig godt. Vi mener, at kombifragt er vejen frem til at udnytte vores kapacitet, vores infrastruktur endnu bedre. Og vi ser det helt klart som den bedste mulighed for, at vi kan undgå trængsler på landevejene, som vi har i dag. TRANSPORTENS DAG

19 Paneldeltagere Leo Larsen Adm. direktør Sund & Bælt Holding Bjarne Mathiesen Havnedirektør Århus Havn Kjeld Zacho Jørgensen Adm. direktør Billund Lufthavn A/S Jacob Flyvbjerg Christensen Managing Director APM Terminals Cargo Service A/S TRANSPORTENS DAG

20 gruppearbejde - styrker Under debatsession 1 blev deltagerne først bedt om at nævne de to største styrker ved den danske transportbranche: 1. Nordisk Gateway 2. Stor transportviden/knowhow 3. Innovative og stor omstillingsevne 4. Fleksibilitet, men vi kan fortsat gøre det bedre i fællesskab 5. Vi er langt fremme mht. IT / teknologi/innovation 6. Den er fleksibel overfor nye kundekrav, etc. 7. Branchen er kreativ med at finde en fornuftig løsning 8. Fleksibilitet, stærkt netværk mellem transportformer, 9. Godt købmandskab 10. Kompetencer. Fleksibilitet. nytænkning og købmandskab 11. Søfarten har vist vejen med globale rammevilkår og giver god økonomi tilbage til DK. 12. Vi er førende i at tage ansvar for miljøet og bæredygtige udvikling 13. Miljømæssigt og teknologisk forspring 14. Troværdighed/pålidelighed og dygtigt entreprenørskab/innovationsevne 15. At Danmark har store logistikvirksomheder, herunder Mærsk, DFDS, DSV m.fl. 16. Vi er en internationalt orienteret handelsnation 17. Lille hjemmemarked = stor international fokus 18. Vi skaber merværdi i hele forsyningskæden. 19. Vi er den førende søfartsnation (shipping) 20. Vi er gode til at bygge broer 21. Danmark har en stærk tradition og kompetence inden for international inden for skibsfart og lastbilstransport 22. Vi er gode til at samarbejde på tværs af branche og offentlig/privat regi 23. Skal vi konsolidere havne? 24. Beslutningstagerne er tæt på, helt unikt for Danmark! TRANSPORTENS DAG

21 TRANSPORTENS DAG

22 gruppearbejde - udfordringer Dernæst diskuterede grupperne de to største udfordringer for den danske transportbranche Trængsel og emissioner (miljø & klima) 2. Lønningerne i transportbranchen i forhold til udlandet. 3. Høj omkostningsbase 4. Transport er blevet globalt og derved har danske kunder lettere ved at opererer med udenlandske operatører. Der ses så også at vi er blevet for dyre per kørt km/chauffør/etc. 5. Konkurrenceevnen skal styrkes og hurtig tilpasning til nye markeder (Globalisering) 6. Vores rammevilkår understøtter ikke effektiv og lige konkurrence - både i Danmark og i EU!! 7. Lønomkostningerne! 8. Bevarelse af selskaber i Danmark (rammevilkårenes begrænsninger) 9. At få ensartede internationale rammevilkår / for mange konkurrenceforvridende danske særregler 10. Manglende harmonisering af regler og afgifter 11. Den generelt faldende danske produktion. 12. Stigende kompleksitet og kortere responstid giver øget behov kompetenceudvikling, herunder uddannelse 13. Vælge og understøtte få havne som basis for den internationale konkurrence! En, to, flere? 14. Vi har ikke meget forskning i transport og logistik og har derved ikke meget fremtids visioner 15. Vi har ikke mange store internationale industri virksomheder som søger de store globale logistikkæder og derfor kan der være en risiko for at transport branchen ikke følger med.. (ikke dem der er her i dag men de andre 999) 16. At holde et moderat konstruktiv pres på miljøområdet 17. Den manglende fremkommelighed er en hindring for udføre effektiv transport og logistik 18. Myndighedernes overimplementering af internationale regler TRANSPORTENS DAG

23 TRANSPORTENS DAG

24 spørgsmål & kommentarer til debat Både forud for gruppearbejdet og efter havde deltagerne mulighed for at stille spørgsmål til panelet: 1. Det behøver langtfra at være negativt at være et transitland det handler om at skabe værditilvækst se blot Holland 2. Skal danske havne have mulighed for at investere i udenlandske havne? 3. Vil disse TEU øges eller falde hvis modulvogntog får tilladelse til at køre over grænsen? 4. Hvad betyder Femern forbindelsen for havneterminalen i Aarhus? 5. Vil et krav om reduktion af CO2 på transport flytte gods fra landevej til den blå landevej? 6. Hvilke havne i Danmark har et internationalt potentiale? 7. Hvor mange pct. tror I, at containertransport ind/ud af DK vil øges på 20 års sigt? 8. I globaliseringens tidsalder: hvordan ser godsstrømmene ud om år? 9. Kunne man forestille sig flere internationale terminal / havne operatører (udover A.P. Møller terminals) fra Danmark? Og hvilke havne kan tilbyde drift af havne i udlandet 10. Hvordan ser I på vigtigheden af jernbaneinfrastruktur til havnene? Hvor stor er andelen af jernbanetrafik på landsiden ud af Århus Havn? 11. Vil priserne på Femern bælt blive et konkurrenceelement i forhold til alternative transportveje? TRANSPORTENS DAG

25 DEBATSESSION 2 INNOVATIVE TILTAG TIL OPTIMERING AF DEN INTERNATIONALE TRANSPORT TRANSPORTENS DAG

26 video - innovative tiltag Også debatsession 2 blev indledt med en video. Her fortalte personer fra A.P. Møller Mærsk, DHL, Copenhagen Malmö Port og Kim Johansen Transport Group A/S om innovative tiltag i deres respektive virksomheder. På de følgende sider fremgår de innovative tiltag. Bo Cerup-Simonsen Vice President Maersk Maritime Technology, A.P. Møller Mærsk Arnt Møller Pedersen General Manager Copenhagen Malmö Port Michael Hovgaard Poulsen Kommerciel direktør DHL Express Kim Johansen Adm. direktør Kim Johansen Transport Group TRANSPORTENS DAG

27 INNOVATIVE TILTAG Bo Cerup-Simonsen, Vice President, Maersk Maritime Technology, A.P. Møller Mærsk Her i rederiet Mærsk er det altafgørende, at vi har en miljøvenlig drift, og at vi har lavt omkostningsniveau på vores drift. Og det betyder, at vi hele tiden må innovere for at sænke omkostningsniveauet og for at forbedre miljøprofilen. Et rigtig godt eksempel på det er vores sidste ordre, som vi har placeret i Korea, hvor vi skal bygge 38 store containerskibe. Her har vi ved at drive innovation sammen med leverandører og underleverandører opnået 23 % besparelse af det årlige brandstofforbrug. Så det vi ser fremadrettet er, at ved at geare vores egen innovationsindsats, ved at arbejde tæt sammen med underleverandører med værfter, med motorfabrikanter med propelfabrikanter osv, og fortælle dem om, hvad vores operation er, hvad vores forretningsmæssige kriterier er. Så er vi i stand til at udfordre dem og sætte gang i deres innovationsindsats, så de innoverer inden for de områder, de er eksperter i, men innoverer så det også passer til vores forretning. Det er et fantastisk stærkt koncept, som vi kommer til at forfine og drive fremadrettet også. Michael Hovgaard Poulsen, Kommerciel direktør, DHL Express Deutsche Post DHL er en del af verdens største logistikkoncern og investerer hvert år millioner af euro i innovation, bl.a. via et innovationscenter i Bonn. I 2005 byggede DHL en af verdens mest sofistikerede lufthavne i Leipzig og tiltog dermed, at vi kan flyve direkte til Billund. Det har vi udnyttet til at samle vores distributionscentre, og de er nu blevet udstyret med nogle innovative løsninger, som kaldes fingre. Disse fingre muliggør, at kan sortere pakkerne på en sikker og korrekt måde, så vores medarbejdere får et endnu bedre arbejdsmiljø. Deutsche Post er også forgangsmand på miljøområdet, bl.a. med vores go green produkt. I de sidste to år har DHL Danmark indgået et projekt sammen med DTU, hvor vi har kørt med koldpresset rapsolie i vores distributionsbiler. Projektet sluttede i maj, og vi er nu meget tæt på at indgå et projekt om at køre distribution på elbiler. Udover vores fokus miljø og arbejdsmiljø er vores innovative tiltag meget rettet mod at spare tid. Tid som vi kan bruge for at blive mere konkurrencedygtige, og som vi kan levere tilbage til vores kunder, så de bliver endnu mere konkurrencedygtige. TRANSPORTENS DAG

28 Arnt Møller Pedersen, General Manager, Copenhagen Malmö Port En af grundende til vores store succes som Nordeuropas største krydstogthavn er helt klart, at vi løbende har skaffet de antal kajer, som er nødvendige. I øjeblikket kan vi tage ni skibe samtidig. I fremtiden vil vi kunne tage endnu flere, fordi der kommer en ny kaj på meter i En anden ting, vi har været gode til, er netværkssamarbejdet. Her har vi i de sidste 10 år arbejdet i et krydstogtsnetværk sammen med 50 andre aktører: Tivoli, lufthavnen, SAS, de store hoteller osv. Det har betydet, at vi alle trækker på samme hammel og gør, hvad vi kan for at udvikle det her produkt sammen. Det har sågar været så godt, så andre er begyndt at kopiere det andre havne og andre destinationer. Og i dag arbejder vi også i internationale samarbejder både i Europa men også her i de nærmere egne med Baltikum. Vi er ved at udvikle et nyt produkt med tjek ind om bord, så man kan få udleveret sit boardingcard og aflevere sin bagage og først se sin kuffert, når man er fremme på sin destination i fx New York. Og det giver så gæsten mere tid til at handle ude i byen. Kim Johansen, Adm. direktør, Kim Johansen Transport Group Vi lægger meget fokus på, at chaufførlogistik og lastbillogistik bestemt ikke er det samme. Vi går ud fra, at lastbilen kan køre døgnet rundt, og det kan chaufføren ikke. Det indebærer, at vi i Europa har lavet 40 lokationer, hvor vores chauffører opholder sig og sover, mens lastbilen fortsætter. Den transportform har vi øvet os på i 25 år og er hele tiden blevet bedre. Det betyder, at vi i dag tror på, at det er en del af fremtiden. Internethandel, som i de senere år i den grad er eksploderet, har medført stor efterspørgsel på den transportform. Vi lægger enormt vægt på vores strategi og på vores ledelse i de kommende år. Det er det, vi mener, kan bære os igennem til fremtiden. Vi vil udbrede dette system i videst mulige omfang og hele tiden gøre det bedre i forhold til, hvordan det er i dag. Det er meget vigtigt for os, at de politiske rammebetingelser inden for erhvervet bliver ensartet. At man ikke begynder at lave særinteresser i hvert eneste EU-land, for det er kun til skade for erhvervet. Vi ønsker, at erhvervet har de samme rammebetingelser inden for EU s grænser. Det giver de bedste arbejdsvilkår for erhvervet som helhed. TRANSPORTENS DAG

29 Paneldeltagere Kurt Larsen Bestyrelses-formand DSV Niels Buus Kristensen Institutdirektør DTU Transport Jacob Kronbak Lektor, ph.d Center for Maritim Forskning og Innovation Syddansk Universitet Claus Søgaard-Richter Direktør Landbrug & Fødevarer TRANSPORTENS DAG

30 gruppearbejde - idégenerering Under debatsession 2 blev deltagerne først bedt om at diskutere og skrive deres bedste idéer til innovation: 1. Skabe bedre rammer for intermodale løsninger 2. Udvikle applikationer der kan reducere energiforbruget 3. Infrastruktur til knudepunkter skal optimeres. 4. Integration af tog og flysamarbejde 5. Transportministeriet dikterer, at der skal være samarbejde mellem transportformerne og giver mulige incitamenter til at erhvervet styrker konkurrence evnen og fremmer miljøet. 6. Se på den Blå Motorvej, skabe bro mellem de landbaserede og de vandbaserede motorveje. i.e. udnytte den frie kapacitet på søen (og havnene) 7. i dag snakker vi mest om containere og transporten af dem (det er kun 10% af verdens handel der transporteres i containere til søs) hvad med de resterende 90%? 8. Meget tættere samarbejde med kunden - forstå kundens behov 9. Udvikle applikationer der kan give transporterhvervet mulighed for at bruge andre omkostningsbesparende energiformer 10. Øget brug af intelligente trafikstyringssystemer. 11. Bedre integration mellem de forskellige transportformer 12. Udnytte teknologien til at skabe bedre kapacitetsudnyttelse (vej, bane, luft osv.) 13. Effektivisering af bydistribution vha. standardiserede minicontainere, gerne som natdistribution 14. Standardiseret udstyr, containere, paller etc. 15. Øge kapaciteten i den eksisterende infrastruktur ved at bryde traditioner omkring arbejdstid, ferieafholdelse, børnepasning, lukketider etc. 16. Natdistribution 17. Intelligente løsninger til kombilogisk 18. Transportøren overtager ansvaret for varedisponering fra producent til hylderne 19. Udvikle produkter og koncepter der via transportører og logistikknudepunkter, tilfører transportkøberen værdi, udover billigst fra A til B (værdiskabende distribution) TRANSPORTENS DAG

31 20. Bedre udnyttelse af ITS i vejtransporten - f.eks. det digitale vejkort og integrere det administrative papirarbejde hos chaufføren i lastbilen 21. Øget brug af netværk og styrket forskning i innovative ideer, f.eks. på fælles nordisk basis. 22. incitamenter til innovation og implementering af ITS hos private operatører. F.eks. etablering af støtte til udviklingsprojekter i privat regi 23. Uddannelse i kombilogistik.? 24. Gas (LNG) - søg synergier imellem udrulning af LNG infrastruktur i danske havne/transportcentre og landtransport 25. Optimere via supply chain management. Alle aktører i den samlede værdikæde skal aktiveres (producenter, distributører, aftagere) det skal ske gennem hele den fysiske værdikæde (transportører, havne, terminaler) TRANSPORTENS DAG

32 TRANSPORTENS DAG

33 evaluering - idéer Efter idégenereringen blev grupperne bedt om at kigge listen med idéer igennem og fordele i alt 100 point til de bedste idéer. Nedenfor fremgår de 10 idéer med bedste score: 1. Optimere via supply chain management. Alle aktører i den samlede værdikæde skal aktiveres (producenter, distributører, aftagere). Skal ske gennem hele den fysiske værdikæde (transportører, havne, terminaler) 2. Skabe bedre rammer for intermodale løsninger 3. Gas (LNG) - søg synergier imellem udrulning af LNG infrastruktur i danske havne/transportcentre og landtransport 4. Bedre udnyttelse af ITS i vejtransporten - f.eks. det digitale vejkort og integrere det administrative papirarbejde hos chaufføren i lastbilen 5. Se på den Blå Motorvej, skabe bro mellem de landbaserede og de vandbaserede motorveje. i.e. udnytte den frie kapacitet på søen (og havnene) 6. Uddannelse i kombilogistik? 7. Øget brug af intelligente trafikstyringssystemer. 8. Øge kapaciteten i den eksisterende infrastruktur ved at bryde traditioner omkring arbejdstid, ferieafholdelse, børnepasning, lukketider etc. 9. Udvikle applikationer der kan reducere energiforbruget 10. Bedre integration mellem de forskellige transportformer ,1 13, % 8,5 6,5 6,4 6 5,5 5 4,5 4,1 TRANSPORTENS DAG

34 TRANSPORTENS DAG

35 spørgsmål & kommentarer til debat Også under debatsession 2 havde deltagerne mulighed for at stille spørgsmål til panelet både før og efter gruppearbejdet: 1. Nævn et eksempel på at forskning i transport har givet merværdi til erhvervet 2. Bliver der sat nok penge af fra Staten til brug for forskning i transport, sammenlignet med udlandet? 3. Nærskibsfart - ser I muligheder og vilje til at flytte gods fra landevejen til søs, hvis ikke hvad der skal til? Hvis ja hvordan/ hvor? 4. Hvordan skal jernbanen udvikle sig for at få en større andel af transportarbejdet? 5. Er vores kombiterminaler gode nok? 6. implementerer vi den viden innovation og udvikling, der sker internationalt - bl.a. i EU projekter - godt nok? Eller går vi glip af et potentiale? 7. Er kombitransporten en fremtidig transportform? Er der politiske hindringer for at drive kombitransport? TRANSPORTENS DAG

36 UDSTILLING Grenaa Havn Esbjerg Havn DHL Innovation Center TSU Simulatorcenter FORCE Technology Teknologisk Institut Transportens Innovationsnetværk TRANSPORTENS DAG

37 TRANSPORTENS DAG

38

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland TØF Godskonference 2011 Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Krav til fremtidens

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Transportforskning og virksomhederne to verdener eller een? To (2) Tak for opmærksomheden!

Transportforskning og virksomhederne to verdener eller een? To (2) Tak for opmærksomheden! Institut for Maritim Forskning og Innovation (MFI) Transportforskning og virksomhederne to verdener eller een? To virksomhedsrepræsentanter giver deres syn på behovet for transportforskning - men de havde

Læs mere

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder Danske Havne Fremtidige konkurrencemuligheder Den Danske Banekonference 2015 5. maj 2015 Danske Havne Brancheorganisation, etableret i 1917 Organiserer de danske erhvervshavne og har 68 medlemmer Foreningen

Læs mere

Coloplast. En transportkøbers perspektiv på bæredygtig transport. Page 1

Coloplast. En transportkøbers perspektiv på bæredygtig transport. Page 1 Coloplast En transportkøbers perspektiv på bæredygtig transport Oluf Damsgaard Henriksen Climate Manager (dkohe@coloplast.com) Page 1 Agenda Kort om Coloplast Den røde tråd igennem Coloplasts fokus på

Læs mere

FOREDRAGSHOLDERE MARITIM INFRASTRUKTUR HOTEL NIELS JUHL, KØGE DEN 15. MARTS 2011

FOREDRAGSHOLDERE MARITIM INFRASTRUKTUR HOTEL NIELS JUHL, KØGE DEN 15. MARTS 2011 FOREDRAGSHOLDERE MARITIM INFRASTRUKTUR DEN 15. MARTS 2011 HOTEL NIELS JUHL, KØGE Foredragsholderne: Gustav Schmidt Hansen Næstformand, Maskinmestrenes Forening 1978: Maskinmestereksamen, Esbjerg 1982:

Læs mere

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn 1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn Om foredragsholderen 2 (Peter Bjerg Olesen) Email: pbo@celog.dk

Læs mere

Shortsea trafik og MoS programmet se fra et havneperspektiv.

Shortsea trafik og MoS programmet se fra et havneperspektiv. Esbjerg Havn Strategi: Intermodal transport Ro / Ro Lo / Lo Project cargo Export of Windturbines Offshore windfarms Offshore Oil & Gas Rig repair Base facillities Esbjerg Havn rute netværk Direkte forbindelse

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Maritime aktiviteter

Maritime aktiviteter Introduktion til Maritime aktiviteter i Transportens Innovationsnetværk Maritim Forskerdag d. 4. maj 2010 Katrine Bjerregaard TINV / EMUC & John Koch Nielsen TINV / FORCE Technology FORMÅL Transportens

Læs mere

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll Udviklingen er synlig for enhver. Den hektiske aktivitet, der var for bare 10 år siden på mange af landets større

Læs mere

Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed

Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed Institut for Maritim Forskning og Innovation (MFI) Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed Jacob Kronbak

Læs mere

Transportministeriet. Havneinfrastruktur. Trafikdage - den 24. august 2010 Specialkonsulent Søren Clausen

Transportministeriet. Havneinfrastruktur. Trafikdage - den 24. august 2010 Specialkonsulent Søren Clausen Havneinfrastruktur Trafikdage - den 24. august 2010 Specialkonsulent Søren Clausen Side 1 Organiseringen af infrastruktur i Danmark Hvem investerer i anlæg Infrastruktur Hvem foretager regulering af infrastrukturen?

Læs mere

Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg.

Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg. Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg.com Kort om Kohberg Bakery Group A/S Producent og leverandør

Læs mere

RUSLAND RYKKER NÆRMERE

RUSLAND RYKKER NÆRMERE RUSLAND RYKKER NÆRMERE Konference torsdag den 30. oktober 2008 i DI Industriens Hus, H. C. Andersens Boulevard 18, København V Rusland er et nærmarked med en kolossal efterspørgsel og en stærk vækst. Mange

Læs mere

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Projekt Danmarks Maritime Klynge - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Om projektet Partnere i projektet Analyser og data: SWOT-analyse (Oxford Research og EMUC) Benchmarkinganalyse (CBS) Best practice-analyse

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Årets Blå konference whats in it for you Maritim Forskning og Innovation.

Årets Blå konference whats in it for you Maritim Forskning og Innovation. Årets Blå konference whats in it for you Maritim Forskning og Innovation. Vi mødes den 3. december kl. 15.00 i Frederikshavn. Hovedtemaet: Maritim forskning og innovation - WHATS IN IT FOR YOU hvordan

Læs mere

Hvem ta r chancen? Presentation to: TØF 05.10.15 Presentation by: Ebbe Bisgaard 06/10 1

Hvem ta r chancen? Presentation to: TØF 05.10.15 Presentation by: Ebbe Bisgaard 06/10 1 Hvem ta r chancen? Presentation to: TØF 05.10.15 Presentation by: Ebbe Bisgaard 06/10 1 Unifeeder Group Established in 1977 in Aarhus, Denmark Europe's largest and best connected feedering and shortsea

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Dansk luftfart 2015 - Muligheder og udfordringer. August 2006

Dansk luftfart 2015 - Muligheder og udfordringer. August 2006 Dansk luftfart 2015 - Muligheder og udfordringer August 2006 Oversigt Baggrund Workshop og scenarier Luftfartspolitisk strategi Side 2 Mål for projektet Få sat fokus på luftfarten og skabe et grundlag

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Hvor ligger de danske havne (121 havne og de 25 største) Side 2 Fakta

Læs mere

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Miljø som konkurrenceparameter Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Hvad er container shipping? Hvad er container shipping? Verden forandres kravene til shipping forandres Før handlede det om at være

Læs mere

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien Udviklingen er synlig for enhver. Den hektiske aktivitet, der var for bare 10 år siden på mange af landets større banegårde,

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

Fællesmøde om liquefied natural gas i danske havne

Fællesmøde om liquefied natural gas i danske havne Fællesmøde om liquefied natural gas i danske havne Status på arbejdet i IMO og ESSF Samarbejde mellem danske myndigheder Kosan Crisplant den 27. november 2014 Palle Kristensen Søfartsstyrelsen Indhold

Læs mere

Indbydelse til ATG Konferencen En tur langs med havnen i 2015 med Erhvervshavnen og Byhavnen. Onsdag, 5. november 2008 kl 08.30 til kl 16.

Indbydelse til ATG Konferencen En tur langs med havnen i 2015 med Erhvervshavnen og Byhavnen. Onsdag, 5. november 2008 kl 08.30 til kl 16. Indbydelse til ATG Konferencen En tur langs med havnen i 2015 med Erhvervshavnen og Byhavnen Onsdag, 5. november 2008 kl 08.30 til kl 16.45 Radisson SAS Scandinavian Hotel Århus ATG Aarhus Transport Group

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1654 Offentligt Det talte ord gælder Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet Samrådsspørgsmål AO Ministeren bedes redegøre

Læs mere

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv.

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 308 Offentligt Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Samrådsspørgsmål P - TRU

Læs mere

Hvorfor satse på den maritime klynge?

Hvorfor satse på den maritime klynge? Danmarks Maritime Klynge Københavns Rådhus, 10. maj 2012 Hvorfor satse på den maritime klynge? Henrik Sornn-Friese CBS, Centre for Shipping Economics and Innovation De nemme svar Vi skal satse på den maritime

Læs mere

Jyllands Korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder

Jyllands Korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder Jyllands Korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) er et offentligt-privat partnerskab, der arbejder for at skabe vækst og udvikling

Læs mere

Workshop Transport. Rebild 01 september 2015 Peter Lundberg

Workshop Transport. Rebild 01 september 2015 Peter Lundberg Workshop Transport Rebild 01 september 2015 Peter Lundberg Hvem er jeg? Præsentation Peter Hvad kommer jeg ind på idag? Hvad kommer jeg ikke ind på idag? Hvem er I? Transport som et indsatsområde i ØKS

Læs mere

Citylogistik: Optimeret distribution i dagstimerne

Citylogistik: Optimeret distribution i dagstimerne Citylogistik: Optimeret distribution i dagstimerne Grøn varelevering i København Et projekt støttet af: Præsentation Hvorfor innovativ distribution i byen? Citylogistik baggrund 1 Hvorfor innovativ distribution

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens analyserapport nr. 5 på pressemøde den 8. januar 2014 En velfungerende infrastruktur

Læs mere

Politisk Katalog DANSKE SPEDITØRER

Politisk Katalog DANSKE SPEDITØRER Politisk Katalog DANSKE SPEDITØRER 1 Indholdsfortegnelse Side Fakta om Danske Speditører 3 Nøgletal Analyser 4 Politisk statement 7 Politiske temaer 8 2 Fakta om Danske Speditører Danske Speditører blev

Læs mere

Referat fra 3. møde i initiativgruppen for Netværk for Miljø og Transport (DK) 6. marts 2012

Referat fra 3. møde i initiativgruppen for Netværk for Miljø og Transport (DK) 6. marts 2012 27. marts 2012 /Lad Referat fra 3. møde i initiativgruppen for Netværk for Miljø og Transport (DK) 6. marts 2012 Deltagere: Søren Boas, Post Danmark Thomas Hvilsted Olsen, Novozymes Thomas Suse, DSV Ove

Læs mere

Banebranchen 2011. Dansk jernbaneviden - en mulighed for vækst (?)

Banebranchen 2011. Dansk jernbaneviden - en mulighed for vækst (?) Banebranchen 2011 11. maj 11 Banebranchen 2011 Dansk jernbaneviden - en mulighed for vækst (?) Den politiske ramme -Danmark En grøn transportpolitik - januar 2009 Jernbanestrategien: debatoplæg september

Læs mere

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2015 Aalborg Kommune 3 Region Midtjylland 4 Nordjylland 5 Syddanmark 6 Region Sjælland

Læs mere

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst SDU i Kolding har fokus på entreprenørskab, ledelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder og vi er klar til at samarbejde

Læs mere

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål 2. Region Hovedstadens arbejde med den internationale

Læs mere

Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse "Frem mod en indre markedspakke" fremlagt d. 27. oktober 2010.

Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse Frem mod en indre markedspakke fremlagt d. 27. oktober 2010. Indre Markeds Center Att.: Maja Svankjær Thagaard og Susanne Bo Christensen 10. november 2010 Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse "Frem mod en indre markedspakke" fremlagt d. 27. oktober

Læs mere

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AI-AL om transportvirksomheder med datterselskaber uden for Danmark

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AI-AL om transportvirksomheder med datterselskaber uden for Danmark Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 944 Offentligt Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AI-AL om transportvirksomheder med datterselskaber uden for Danmark

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

Etablering og ekspansion på det tyske marked.

Etablering og ekspansion på det tyske marked. NORDKRON GmbH, Hamburg, 2013 Etablering og ekspansion på det tyske marked. Tyskland er et af Danmarks vigtigste ekportmarkeder; et nærmarked med stort potentiale og lige syd for grænsen. NORDKRON er en

Læs mere

Jyllands korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder

Jyllands korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder Maj 2011 Jyllands korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder UdviklingsRåd Sønderjylland er et offentligt-privat partnerskab, der arbejder for at skabe vækst og

Læs mere

Advisory Board møde i

Advisory Board møde i Advisory Board møde i projekt Danmarks Maritime Klynge Merete Vestergaard, Project Manager & Lene Rasmussen, projektkoordinator, samt Jan Boyesen, Udviklingschef Europas Maritime Udviklingscenter København

Læs mere

transeco 2 Demonstrationsprojekter: Miljømæssige og økonomiske benefits ved miljøstyring i godstransport. En samling af Best Practice eksempler.

transeco 2 Demonstrationsprojekter: Miljømæssige og økonomiske benefits ved miljøstyring i godstransport. En samling af Best Practice eksempler. transeco 2 Demonstrationsprojekter: Miljømæssige og økonomiske benefits ved miljøstyring i godstransport. En samling af Best Practice eksempler. v. Sektionsleder Erik Boeshave, Institut for Transportstudier

Læs mere

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 PostNord Reduktion af kundernes miljøbelastning - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den rette person i rette tid sikkert og

Læs mere

Outsourcing af maritime funktioner fra Danmark til udlandet muligheder og udfordringer

Outsourcing af maritime funktioner fra Danmark til udlandet muligheder og udfordringer Maritim Sikkerhed, Sundhed og Miljø, Hotel Nyborg Strand, 26.-27. august 2010 Outsourcing af maritime funktioner fra Danmark til udlandet muligheder og udfordringer Henrik Sornn-Friese Center for Shipping

Læs mere

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden Introduktion Innovationsfonden investerer i entreprenører, forskere og virksomheder for at opdyrke og omsætte

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

MediusFlow XI. FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen. næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser. www.medius-group.

MediusFlow XI. FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen. næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser. www.medius-group. MediusFlow XI næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen 4 udviklingsprincipper hentet fra verdenen omkring os. Easy to use Powerfull

Læs mere

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst!

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! 1 Steve Howard Chief Sustainability Officer, IKEA Group 2 Kært barn Energy Management omfatter planlægning og drift af energirelaterede produktion og forbrugsenheder.

Læs mere

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Femern Bælt-forbindelsen Hurtigere og nemmere rejse med bil og tog mellem Skandinavien og Centraleuropa FEMERN BÆLT TUNNELEN Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Rejs når du vil ingen billetbestilling

Læs mere

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Sten Hansen, Region Skåne www.ibu-oresund.dk sten.hansen@skane.se Banebranchen 11. maj 2011 Rejser med tog Vækst i den kollektive trafik IBU - Øresund

Læs mere

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Canon Essential Business Builder Program Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Essential Business Builder Program - Introduktion Det er udfordrende at drive en printforretning.

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Saniståls forretningsområder

Saniståls forretningsområder Lidt om Sanistål Saniståls forretningsområder Grossist og servicevirksomhed til industri og håndværk Byggeri VVS, VA, tag og facade Beslag og befæstelse Konstruktionsstål El Låse- og adgangskontrol Industribeslag

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Lavmands Hydraulic Lifting System

Lavmands Hydraulic Lifting System Kærup Parkvej 13 4100 Ringsted >Project Proposal for Dennis Busses >17.02.2010 Lavmands Hydraulic Lifting System Patent Pending Per Lavmand 1 kort er en af Danmarks førende virksomheder indenfor emissionsteknologi,

Læs mere

Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S

Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S Workshop om udfordringer og konkrete muligheder for erhvervstransporten

Læs mere

Vejen. Danish Crown. Danmarks nye fødevarecentrum. Det skal være nemt at etablere fødevarevirksomhed. Fire grunde til, at du ikke kommer uden om Vejen

Vejen. Danish Crown. Danmarks nye fødevarecentrum. Det skal være nemt at etablere fødevarevirksomhed. Fire grunde til, at du ikke kommer uden om Vejen Vejen fødevarecentrum Det skal være nemt at etablere fødevarevirksomhed Side 3 Fire grunde til, at du ikke kommer uden om Vejen Side 4 Derfor valgte vi Vejen: Danish Crown SPF-Danmark og Eurofins fortæller

Læs mere

Dansk transport uden kul og olie Hvordan?

Dansk transport uden kul og olie Hvordan? Dansk transport uden kul og olie Hvordan? Et bud på, hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050 Lars Klüver Teknologirådet lk@tekno.dk Transportens CO 2 2010-50 Fossilfri

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Lastbiltransport en vækstmotor i dansk økonomi?

Lastbiltransport en vækstmotor i dansk økonomi? Lastbiltransport en vækstmotor i dansk økonomi? Vi er nok synlige, men vi er et undervurderet erhverv Vi er alle trætte af lastbiler og tung trafik Men gulerødderne gror altså ikke henne i disken i Brugsen

Læs mere

Analyse af capabiliteter

Analyse af capabiliteter Analyse af capabiliteter Ressourceanalysen deles op indenfor fire områder [s245]: Kapitel 6: Analysing resources basics Kapitel 7: Analysing human resources Kapitel 8: Analysing financial resources Kapitel

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 2 08/01/10 10:24:08 VI SKABER RAMMERNE 291005_Brochure.indd 3 08/01/10 10:24:09 DEN FLOTTESTE RÅVARE Fisk som råvare i et køkken giver et kick,

Læs mere

Hvorfor energieffektivisering?

Hvorfor energieffektivisering? Hvorfor energieffektivisering? Seminar om energieffektivisering i den 4. december 2010 Klimaudfordringen 70 60 Business as usual 62 Gt 9,2 mia. mennesker Højere levestandard 50 Gt CO2 40 30 Ny og eksisterende

Læs mere

Har produktion en fremtid i dagens Danmark betyder det noget?

Har produktion en fremtid i dagens Danmark betyder det noget? Har produktion en fremtid i dagens Danmark betyder det noget? John Johansen www.cip.aau.dk 6. december 2010 Ledelsesakademi - AAU MANUFUTURE - The Strategic Perspective The current industrial paradigm

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturprojekter i Danmark Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturfonden Aftale om investeringer i infrastruktur og transportsystemer i perioden 2009 2020 DKK

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION 1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION Photo: Ola Kjelbye Film og TV-serier Forbinder og forener. Omfatter, mere end nogen anden udtryksform, alle andre kreative discipliner så som arkitektur, teater, litteratur,

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Fælles mål for Geografi. Demografi og erhverv: Jorden og dens klima: Globalisering: Emneideer

Fælles mål for Geografi. Demografi og erhverv: Jorden og dens klima: Globalisering: Emneideer -undervisning VERSION 1.0.2014 Inspirationen til dette undervisningsmateriale fra er udarbejdet ud fra Undervisningsministeriets nye forenklede fælles mål for faget. Undervisningsmaterialet er rettet mod

Læs mere

bæredygtig g erhvervspolitik

bæredygtig g erhvervspolitik Workshop om bæredygtig g erhvervspolitik Hvorfor en bæredygtig erhvervspolitik? I fremtiden skal vi leve af, at udvikle sammenhængende, overførbare løsninger på de globale udfordringer Klima og miljø er

Læs mere

Citylogistikk København Fra idé til virkelighet

Citylogistikk København Fra idé til virkelighet Citylogistikk København Fra idé til virkelighet Urban Freight: Fremtiden innen bydistribusjon Transport & Logistikk 2014 Oslo Et projekt støttet af: Præsentation Citylogistik baggrund og ide Analyse- og

Læs mere

Vejen til en grønnere taxibranche Oplæg v. John Lindbom, formand Dansk Taxi Råd. Fossil Frie Thy

Vejen til en grønnere taxibranche Oplæg v. John Lindbom, formand Dansk Taxi Råd. Fossil Frie Thy Vejen til en grønnere taxibranche Oplæg v. John Lindbom, formand Dansk Taxi Råd Fossil Frie Thy Klimadagsordenen 2008/09 Miljøkrav til taxier kom på den landspolitiske dagsorden Hele landet var i klimaeufori

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

International System Transport a-s

International System Transport a-s International System Transport a-s VORES HISTORIE 1900 Selskabet grundlægges i København af Paul Lehmann 1971 LEMAN USA stiftes 1973 Navneskifte til LEMAN, for som man siger: - det er nemmere med LEMAN

Læs mere

Spørgeskema om langdistance transport

Spørgeskema om langdistance transport Spørgeskema om langdistance transport Velkommen til STOA projektets spørgeskemaundersøgelse vedrørende holdninger til langdistance transport og dets bidrag til global opvarmning. I dette spørgeskema vil

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Vi sætter scenen for morgendagens digitale muligheder og udfordringer

Vi sætter scenen for morgendagens digitale muligheder og udfordringer Vi sætter scenen for morgendagens digitale muligheder og udfordringer Fredag 4. december 2015 hos IDA Mødecenter, København. De nye teknologier har medført nye forretningsmodeller, der ændrer konkurrenceforholdene

Læs mere

Industri & Design Forum 2015

Industri & Design Forum 2015 Velkommen Agenda for dagen Mød eksperterne The Future of Making Things Udstillere Industri & Design Forum 2015 Den 22. september 2015 i Roskilde Den 23. september 2015 i Horsens Tilmelding Industri & Design

Læs mere

Nye forretningsmodeller for personlig mobilitet

Nye forretningsmodeller for personlig mobilitet Nye forretningsmodeller for personlig mobilitet Oplæg ved konferencen Delebiler fremtidens transportløsning? Christiansborg, 13. januar 2012 Søren Have soren.have@paconsulting.com PA har dyb erfaring med

Læs mere

Pladsoptimering i transportmidler

Pladsoptimering i transportmidler Pladsoptimering i transportmidler Søren Boas, PostNord Side 1 PostNord et ungt firma med en lang historie PostNord AB blev skabt gennem sammenlægningen af Post Danmark og Posten i 2009. PostNord har en

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere