30. september 2010 TRANSPORTENS DAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "30. september 2010 TRANSPORTENS DAG 30.09.10 1"

Transkript

1 Transportens dag 30. september 2010 TRANSPORTENS DAG

2 INDHOLD 03 FORORD 04 VELKOMST, THOMAS BANKE, Borgester i Fredericia 05 INTRODUKTION TIL DAGEN, MODERATOR TRINE SICK Introduktionsøvelse 07 Ministerens tale, Transportminister Hans Christian Schmidt Q&A, Transportminister Hans Christian Schmidt 09 Forudsig Fremtiden Perspektiver for samarbejde på tværs af EU s grænser, Jost de Jager, Transportminister Schleswig Holstein Q&A, Transportminister Jost de Jager 12 Danske perspektiver for samarbejde i EU, Flemming Damgaard Larsen, Formand for Folketingets Trafikudvalg Q&A, Flemming Damgaard Larsen, Formand for Folketingets Trafikudvalg 15 Debatsession I - danske porte til international transport Video - styrker og udfordringer Paneldeltagere Gruppearbejde - styrker Gruppearbejde - udfordringer Spørgsmål & kommentarer til debat 25 DEBATSESSION II - INNOVATIVE TILTAG TIL OPTIMERING AF DEN INTERNATIONALE TRANSPORT Video - innovative tiltag Paneldeltagere Gruppearbejde - idégenerering Evaluering - idéer Spørgsmål & kommentarer til debat 36 udstilling Koncept & interaktivitet af ConsensusOnline

3 FORORD Igen i år samlede transportministeren et bredt udsnit af transportbranchen til Transportens dag. I år blev perspektiverne for fremtidens internationale transport debatteret, og der var mange bud på, hvordan mere samarbejde også på tværs af grænserne kan skabe effektivitet og innovation i transportbranchen. Derudover blev det debatteret, hvilke styrker den danske transportbranche har, og hvilke udfordringer den står overfor. Der var stor aktivitet gennem hele dagen, og de interaktive redskaber frembragte mange gode diskussioner og forslag til fremtidens internationale transport. Materialet fra dagen er samlet i dette hæfte til videre inspiration. Målet med Transportens dag er at inspirere og skabe debat mellem deltagerne, og dagen kan være med til at styrke et godt samarbejde mellem ministeriet og transportsektoren. God fornøjelse! TRANSPORTENS DAG

4 VELKOMST Thomas Banke, Borgester i Fredericia TRANSPORTENS DAG

5 INTRODUKTION TIL DAGEN Moderator Trine Sick TRANSPORTENS DAG

6 INTRODUKTIONSØVELSE Som introduktion til gruppesystemet blev deltagerne bedt om at svare på følgende: Hvad er det vigtigste tiltag, som EU kan arbejde med for at optimere den internationale transport set med danske øjne? 1. Modulvogntog 2. Modulvogntog 3. Arbejde med intermodalitet 4. Sikre ens rammevilkår i hele EU 5. Udvikling af infrastruktur og brugen af den. 6. Fair konkurrencebetingelser 7. Sammenhæng i de forskellige transport former. 8. Strømlinede regler! 9. Gode og ens rammevilkår i EU 10. Harmoniserede tekniske systemer for kørselsafgifter! 11. Miljøspørgsmål som konkurrenceparameter, undgå overflytning af gods fra sø til vej 12. Co-modalitet og intermodalitet 13. Arbejde for konkurrencedygtige transportkorridorer som integrerer de forskellige transportformer 14. Højhastighedstog 15. Koordinering mellem de forskellige transporttyper, bedre betingelser for banetransport 16. Strategi for at fremme sø-transport og bedre adgang til havnene 17. Fælles standarder på en række områder 18. Optimal kapacitetsudnyttelse af transportsystemet 19. Harmoniserede modulvogntogsregler TRANSPORTENS DAG

7 MINISTERENS TALE Transportminister Hans Christian Schmidt TRANSPORTENS DAG

8 Q&A TRANSPORTMINISTER HANS CHRISTIAN SCHMIDT Under oplægget havde salen mulighed for at stille spørgsmål, som moderator Trine Sick stillede ministeren umiddelbart efter oplægget. Nedenfor fremgår spørgsmålene: 1. Mener ministeren at der gøres en nok stor indsats for at fremme nærskibsfarten ( og samarbejde mellem transportformerne), for at mindske trængsel på vejene? 2. Hvad forstås ved effektivt transport (er det tid/miljø/kapacitet der skal effektiviseres efter?) 3. Skulle vi ikke overveje at forberede Femern banen til højere hastighed - i hvert fald km/t? 4. Vil modulvogntog gør det lettere eller sværere at få gods over på bane eller sø? 5. Tror Ministeren på at banesystemerne kan harmoniseres mht. rater, systemer og effektivitet inden for EU i løbet af de næste 20 år? 6. Har ministeren også planer om at nedsætte et lufthavns udvalg med henblik på udarbejdelse af oplæg til lufthavnslov? 7. Det er nødvendigt med en klar definition på højhastighedstog. Nu taler alle om højhastighedstog uden at tale om det samme!!!!! 8. Hvor er Kattegat broen i dette??????? 9. Hvad er dine planer med persontransporten - den individuelle som kollektive transport 10. Hvordan får vi indtænkt luftfarten som en del af den kollektive transport? TRANSPORTENS DAG

9 Forudsig fremtiden Som igangsætter til dagen og for at skabe et billede af holdninger til fremtidens transportscenerie blev deltagerne bedt om at forholde sig til 10 statements. Deltagerne svarede vha. håndholdte afstemningsterminaler. 1. Danmark har fået sin fjerde store brugerbetalte faste forbindelse efter Storebælt, Øresund og Femern Bælt 2. Airbus A380 flyver i fast rutefart til Københavns Lufthavn 3. Antallet af trafikdræbte i Europa er lavere end i dag 4. Hele det danske jernbanenet er elektrificeret 5. Det er muligt at køre med modulvogntog fra Padborg til Milano 6. Antallet af containere over kaj i Danmark er tredoblet i forhold til i dag 7. Elbiler udgør 30% af det samlede nybilssalg i EU 8. Der fragtes i dag cirka mio. tons gods på jernbanen i EU i 2030 vildet være mindst mio. tons 9. Der er etableret en midtjysk motorvej 10. Antallet af interkontinentale flyruter fra Københavns Lufthavn vil være stegetsteget fra 21 i dag til mindst 35 i 2030 TRANSPORTENS DAG

10 Perspektiver for samarbejde på tværs af EU s grænser Jost de Jager, Transportminister Schleswig Holstein TRANSPORTENS DAG

11 Q&A Jost de Jager, Transportminister Schleswig Holstein Spørgsmål fra salen: 1. Would you comment on the future business development potential for Denmark and Germany as a result of the Fehmern link 2. Do you think that the Fehmern link, will give Germany/Denmark a benefit (more joint research, innovation and future oriented Business) to compete with global competition, special from Far East? 3. How do you see the role of Danish ports in cooperation between Germany and Denmark - in light of the new possibilities for transport of goods introduced by the Fehmern Belt Bridge? 4. Did the German MAUT surcharge drive behaviour in the transportation industry towards higher efficiency and better utilisation of the affected transport modalities? 5. Is the combination of Science, Economic affairs and Transport in one ministry a benefit for a more holistic approach? 6. When do you expect it will be possible to go with a modulvogntog from Denmark to Holland? 7. Could a bicycle track on the Femern Belt Bridge be a green signal and a support to tourism in the area? TRANSPORTENS DAG

12 Danske perspektiver for samarbejde i EU Flemming Damgaard Larsen, Formand for Folketingets Trafikudvalg TRANSPORTENS DAG

13 Q&A Flemming Damgaard Larsen, Formand for Folketingets Trafikudvalg Også her havde salen mulighed for at stille spørgsmål: 1. Skal de danske havne være en del af den samlede infrastruktur i den kommende havnelov, og hvis ja, hvordan ser trafikudvalget modellen? 2. Når vi snakker om best practice hvilke lande mener du at Danmark kan lære noget af i forbindelse med intermodalitet? Og er der noget Danmark kan lære andre lande omkring best practice i forbindelse med transport? 3. Vi oplever at andre lande finansierer havneinfrastruktur, senest Satsniss/Mukran, hvad vil den danske regering gøre for at havnene i Danmark ikke sejler bagud omkring dette? 4. Hvilke danske hovedhjørnestene ser du i en effektiv integration af et dansk godstransportnetværk med et europæisk - og globalt - godstransportnetværk? 5. Hvilken betydning vil miljø- og klimahensyn få for fremtidens transportudvikling? 6. Er der i trafikudvalget enighed om og gå ind for omlægning af transportsystemet i Danmark - fx. fra dag til nat? 7. Hvilke elementer er de vigtigste i en kommende strategi for jernbanen? 8. Hvordan ser man på Kattegatforbindelse? F.eks. i forhold til den høje pris sat i forhold til de langt billigere investeringer dér hvor der allerede nu er naturgivne infrastrukturelle punkter? 9. Kommer kapaciteten på Øresundsbron att ræcka till med all fler transporter till och fra Norge/Sverge? TRANSPORTENS DAG

14 TRANSPORTENS DAG

15 DEBATSESSION 1 DANSKE PORTE TIL INTERNATIONAL TRANSPORT TRANSPORTENS DAG

16 video - styrker & udfordringer Som indledning til debatsession 1 blev der vist en video om Danmarks styrker og udfordringer i relation til temaet Danske porte til international transport. På de næste sider fremgår de væsentligste styrker og udfordringer fra videoen. I videoen indgik følgende personer: Brian Petersen Adm. direktør Københavns Lufthavn Jens Peter Peters Adm. direktør Associated Danish Ports Peder Gellert Petersen Executive Vice President DFDS Jacob Christian Nielsen Adm. direktør International Transport Danmark, Padborg TRANSPORTENS DAG

17 styrker Brian Petersen, Adm. direktør Københavns Lufthavn KBhs lufthavn er nordens største har en base, der dækker hele Danmark og Sydsverige og har 25 % transfertrafik. Har 110 destinationer til hele verden flere end nogle andre nordiske lufthavne. Har kraftigt vækst på lavpristrafikken. Peder Gellert Petersen, Executive Vice President DFDS De tre største styrker: Vores finmaskede og meget højfrekvente netværk i nordeuropa, vores kombination af logistik, altså landbaseret transport og søtransport og vores kombination af både passagerer og fragt på de samme både. Det er det koncept vi siden 1866 har opereret med i Nordsøen og nu med stor succes siden begyndelsen af 1990 erne også har introduceret i Baltikum og dermed forbinder både Danmark, Sverige og Tyskland med de baltiske lande og Rusland direkte. Jens Peter Peters, Adm. direktør Associated Danish Ports ADP ejer havnene i Fredericia, Middelfart og Nyborg. Vores styrke er det efterretningsvæsen, vi bruger for at identificere, hvilke aktiviteter vi skal befskæftige os med i fremtidens havneverden. Vores geografiske placering i Fredericia midt i Danmark tæt på E20 og E45 anser vi som vigtig. ADP er regionshavn for hele Region Syddanmark. Jacob Christian Nielsen, Adm. direktør International Transport Danmark, Padborg Da grænserne blev åbne, og varerne begyndte at flyde frit i Europa, var der mange, der havde sagt, at nu var det slut med Padborg som innovationscentrum for transporten i Region Syddanmark. Men heldigvis tog de fejl. Der er en lang række virksomheder, som er blomstret op i Padborgområdet. Vi laver en masse ydelser, som har noget med transport og logistik at gøre, bl.a. value-added service. Der er en masse ompakning og en masse lagerfunktioner. Så vi har i dag en unik mulighed. Vi har en stor base af virksomheder i området, og vi har en unik mulighed for at udnytte det i den fremtidige konkurrencesituation i Europa. TRANSPORTENS DAG

18 udfordringer Brian Petersen, Adm. direktør Københavns Lufthavn Danmarks store udfordring er at finde i den her benhårde konkurrence, der findes i dag mellem regioner om at få flest flyruter. Vi har et relativt lille opland kun 4 mio. Andre regioner som München eller Zürich er oppe på 5-10 mio. Vi bliver nødt til at have en fælles strategi med Nordtyskland og Sverige om højhastighedstog. Vi bliver nødt til at have en kattegatbro, så vi kan øge vores opland fra 4 til 8 mio. Det vil gøre, at vi også i fremtiden kan have mange flyruter. Hvis vi ikke gør det, vil vi tabe konkurrencen. Det vil være umuligt at tiltrække udenlandske virksomheder til Danmark. Peder Gellert Petersen, Executive Vice President DFDS Miljøet betyder rigtig meget for DFDS, og vi har gennem de senere år kunne reducere vores olieforbrug betydeligt gennem programmer, hvor vi har afkortet vores havneophold og sejlet langsommere. Men direktiver der strammes yderligere i 2015 og begrænser svovlindholdet til 0.1 % er en rigtig stor udfordring for os og truer faktisk en række af vores ruter på livet. Det ser vi som vores absolut største udfordring. Jens Peter Peters, Adm. direktør Associated Danish Ports Kan vi blive bedre, skal vi være skarpere? Mit svar til begge spørgsmål er ja. Erhvervslivet er afhængig af effektive transportløsninger. Miljøet har godt af det. Og i takt med den stigende internationalisering er vi i Danmark nødt til at have fokus på konstant at udvikle os. Transport er ikke et enten eller. Og derfor vil vi gerne være med til at udbrede vores erfaring fra ADP til andre havne og til transportcentrene. Dansk søfart har succes i udlandet. Må dansk havnedrift opnå en tilsvarende succes. Jacob Christian Nielsen, Adm. direktør International Transport Danmark, Padborg Vores største udfordring i dag er samarbejdet med kombiterminalerne i Taulov og Padborg. Vi ser meget lidt dynamik i det samarbejde. Vi ser meget få muligheder for at være med til at udvikle koncepterne omkring disse terminaler, så vi kan udnytte kapaciteterne bedst muligt. Vi har gode eksempler, fx fra søfragten, hvor samarbejdet fungerer utrolig godt. Vi mener, at kombifragt er vejen frem til at udnytte vores kapacitet, vores infrastruktur endnu bedre. Og vi ser det helt klart som den bedste mulighed for, at vi kan undgå trængsler på landevejene, som vi har i dag. TRANSPORTENS DAG

19 Paneldeltagere Leo Larsen Adm. direktør Sund & Bælt Holding Bjarne Mathiesen Havnedirektør Århus Havn Kjeld Zacho Jørgensen Adm. direktør Billund Lufthavn A/S Jacob Flyvbjerg Christensen Managing Director APM Terminals Cargo Service A/S TRANSPORTENS DAG

20 gruppearbejde - styrker Under debatsession 1 blev deltagerne først bedt om at nævne de to største styrker ved den danske transportbranche: 1. Nordisk Gateway 2. Stor transportviden/knowhow 3. Innovative og stor omstillingsevne 4. Fleksibilitet, men vi kan fortsat gøre det bedre i fællesskab 5. Vi er langt fremme mht. IT / teknologi/innovation 6. Den er fleksibel overfor nye kundekrav, etc. 7. Branchen er kreativ med at finde en fornuftig løsning 8. Fleksibilitet, stærkt netværk mellem transportformer, 9. Godt købmandskab 10. Kompetencer. Fleksibilitet. nytænkning og købmandskab 11. Søfarten har vist vejen med globale rammevilkår og giver god økonomi tilbage til DK. 12. Vi er førende i at tage ansvar for miljøet og bæredygtige udvikling 13. Miljømæssigt og teknologisk forspring 14. Troværdighed/pålidelighed og dygtigt entreprenørskab/innovationsevne 15. At Danmark har store logistikvirksomheder, herunder Mærsk, DFDS, DSV m.fl. 16. Vi er en internationalt orienteret handelsnation 17. Lille hjemmemarked = stor international fokus 18. Vi skaber merværdi i hele forsyningskæden. 19. Vi er den førende søfartsnation (shipping) 20. Vi er gode til at bygge broer 21. Danmark har en stærk tradition og kompetence inden for international inden for skibsfart og lastbilstransport 22. Vi er gode til at samarbejde på tværs af branche og offentlig/privat regi 23. Skal vi konsolidere havne? 24. Beslutningstagerne er tæt på, helt unikt for Danmark! TRANSPORTENS DAG

21 TRANSPORTENS DAG

22 gruppearbejde - udfordringer Dernæst diskuterede grupperne de to største udfordringer for den danske transportbranche Trængsel og emissioner (miljø & klima) 2. Lønningerne i transportbranchen i forhold til udlandet. 3. Høj omkostningsbase 4. Transport er blevet globalt og derved har danske kunder lettere ved at opererer med udenlandske operatører. Der ses så også at vi er blevet for dyre per kørt km/chauffør/etc. 5. Konkurrenceevnen skal styrkes og hurtig tilpasning til nye markeder (Globalisering) 6. Vores rammevilkår understøtter ikke effektiv og lige konkurrence - både i Danmark og i EU!! 7. Lønomkostningerne! 8. Bevarelse af selskaber i Danmark (rammevilkårenes begrænsninger) 9. At få ensartede internationale rammevilkår / for mange konkurrenceforvridende danske særregler 10. Manglende harmonisering af regler og afgifter 11. Den generelt faldende danske produktion. 12. Stigende kompleksitet og kortere responstid giver øget behov kompetenceudvikling, herunder uddannelse 13. Vælge og understøtte få havne som basis for den internationale konkurrence! En, to, flere? 14. Vi har ikke meget forskning i transport og logistik og har derved ikke meget fremtids visioner 15. Vi har ikke mange store internationale industri virksomheder som søger de store globale logistikkæder og derfor kan der være en risiko for at transport branchen ikke følger med.. (ikke dem der er her i dag men de andre 999) 16. At holde et moderat konstruktiv pres på miljøområdet 17. Den manglende fremkommelighed er en hindring for udføre effektiv transport og logistik 18. Myndighedernes overimplementering af internationale regler TRANSPORTENS DAG

23 TRANSPORTENS DAG

24 spørgsmål & kommentarer til debat Både forud for gruppearbejdet og efter havde deltagerne mulighed for at stille spørgsmål til panelet: 1. Det behøver langtfra at være negativt at være et transitland det handler om at skabe værditilvækst se blot Holland 2. Skal danske havne have mulighed for at investere i udenlandske havne? 3. Vil disse TEU øges eller falde hvis modulvogntog får tilladelse til at køre over grænsen? 4. Hvad betyder Femern forbindelsen for havneterminalen i Aarhus? 5. Vil et krav om reduktion af CO2 på transport flytte gods fra landevej til den blå landevej? 6. Hvilke havne i Danmark har et internationalt potentiale? 7. Hvor mange pct. tror I, at containertransport ind/ud af DK vil øges på 20 års sigt? 8. I globaliseringens tidsalder: hvordan ser godsstrømmene ud om år? 9. Kunne man forestille sig flere internationale terminal / havne operatører (udover A.P. Møller terminals) fra Danmark? Og hvilke havne kan tilbyde drift af havne i udlandet 10. Hvordan ser I på vigtigheden af jernbaneinfrastruktur til havnene? Hvor stor er andelen af jernbanetrafik på landsiden ud af Århus Havn? 11. Vil priserne på Femern bælt blive et konkurrenceelement i forhold til alternative transportveje? TRANSPORTENS DAG

25 DEBATSESSION 2 INNOVATIVE TILTAG TIL OPTIMERING AF DEN INTERNATIONALE TRANSPORT TRANSPORTENS DAG

26 video - innovative tiltag Også debatsession 2 blev indledt med en video. Her fortalte personer fra A.P. Møller Mærsk, DHL, Copenhagen Malmö Port og Kim Johansen Transport Group A/S om innovative tiltag i deres respektive virksomheder. På de følgende sider fremgår de innovative tiltag. Bo Cerup-Simonsen Vice President Maersk Maritime Technology, A.P. Møller Mærsk Arnt Møller Pedersen General Manager Copenhagen Malmö Port Michael Hovgaard Poulsen Kommerciel direktør DHL Express Kim Johansen Adm. direktør Kim Johansen Transport Group TRANSPORTENS DAG

27 INNOVATIVE TILTAG Bo Cerup-Simonsen, Vice President, Maersk Maritime Technology, A.P. Møller Mærsk Her i rederiet Mærsk er det altafgørende, at vi har en miljøvenlig drift, og at vi har lavt omkostningsniveau på vores drift. Og det betyder, at vi hele tiden må innovere for at sænke omkostningsniveauet og for at forbedre miljøprofilen. Et rigtig godt eksempel på det er vores sidste ordre, som vi har placeret i Korea, hvor vi skal bygge 38 store containerskibe. Her har vi ved at drive innovation sammen med leverandører og underleverandører opnået 23 % besparelse af det årlige brandstofforbrug. Så det vi ser fremadrettet er, at ved at geare vores egen innovationsindsats, ved at arbejde tæt sammen med underleverandører med værfter, med motorfabrikanter med propelfabrikanter osv, og fortælle dem om, hvad vores operation er, hvad vores forretningsmæssige kriterier er. Så er vi i stand til at udfordre dem og sætte gang i deres innovationsindsats, så de innoverer inden for de områder, de er eksperter i, men innoverer så det også passer til vores forretning. Det er et fantastisk stærkt koncept, som vi kommer til at forfine og drive fremadrettet også. Michael Hovgaard Poulsen, Kommerciel direktør, DHL Express Deutsche Post DHL er en del af verdens største logistikkoncern og investerer hvert år millioner af euro i innovation, bl.a. via et innovationscenter i Bonn. I 2005 byggede DHL en af verdens mest sofistikerede lufthavne i Leipzig og tiltog dermed, at vi kan flyve direkte til Billund. Det har vi udnyttet til at samle vores distributionscentre, og de er nu blevet udstyret med nogle innovative løsninger, som kaldes fingre. Disse fingre muliggør, at kan sortere pakkerne på en sikker og korrekt måde, så vores medarbejdere får et endnu bedre arbejdsmiljø. Deutsche Post er også forgangsmand på miljøområdet, bl.a. med vores go green produkt. I de sidste to år har DHL Danmark indgået et projekt sammen med DTU, hvor vi har kørt med koldpresset rapsolie i vores distributionsbiler. Projektet sluttede i maj, og vi er nu meget tæt på at indgå et projekt om at køre distribution på elbiler. Udover vores fokus miljø og arbejdsmiljø er vores innovative tiltag meget rettet mod at spare tid. Tid som vi kan bruge for at blive mere konkurrencedygtige, og som vi kan levere tilbage til vores kunder, så de bliver endnu mere konkurrencedygtige. TRANSPORTENS DAG

28 Arnt Møller Pedersen, General Manager, Copenhagen Malmö Port En af grundende til vores store succes som Nordeuropas største krydstogthavn er helt klart, at vi løbende har skaffet de antal kajer, som er nødvendige. I øjeblikket kan vi tage ni skibe samtidig. I fremtiden vil vi kunne tage endnu flere, fordi der kommer en ny kaj på meter i En anden ting, vi har været gode til, er netværkssamarbejdet. Her har vi i de sidste 10 år arbejdet i et krydstogtsnetværk sammen med 50 andre aktører: Tivoli, lufthavnen, SAS, de store hoteller osv. Det har betydet, at vi alle trækker på samme hammel og gør, hvad vi kan for at udvikle det her produkt sammen. Det har sågar været så godt, så andre er begyndt at kopiere det andre havne og andre destinationer. Og i dag arbejder vi også i internationale samarbejder både i Europa men også her i de nærmere egne med Baltikum. Vi er ved at udvikle et nyt produkt med tjek ind om bord, så man kan få udleveret sit boardingcard og aflevere sin bagage og først se sin kuffert, når man er fremme på sin destination i fx New York. Og det giver så gæsten mere tid til at handle ude i byen. Kim Johansen, Adm. direktør, Kim Johansen Transport Group Vi lægger meget fokus på, at chaufførlogistik og lastbillogistik bestemt ikke er det samme. Vi går ud fra, at lastbilen kan køre døgnet rundt, og det kan chaufføren ikke. Det indebærer, at vi i Europa har lavet 40 lokationer, hvor vores chauffører opholder sig og sover, mens lastbilen fortsætter. Den transportform har vi øvet os på i 25 år og er hele tiden blevet bedre. Det betyder, at vi i dag tror på, at det er en del af fremtiden. Internethandel, som i de senere år i den grad er eksploderet, har medført stor efterspørgsel på den transportform. Vi lægger enormt vægt på vores strategi og på vores ledelse i de kommende år. Det er det, vi mener, kan bære os igennem til fremtiden. Vi vil udbrede dette system i videst mulige omfang og hele tiden gøre det bedre i forhold til, hvordan det er i dag. Det er meget vigtigt for os, at de politiske rammebetingelser inden for erhvervet bliver ensartet. At man ikke begynder at lave særinteresser i hvert eneste EU-land, for det er kun til skade for erhvervet. Vi ønsker, at erhvervet har de samme rammebetingelser inden for EU s grænser. Det giver de bedste arbejdsvilkår for erhvervet som helhed. TRANSPORTENS DAG

29 Paneldeltagere Kurt Larsen Bestyrelses-formand DSV Niels Buus Kristensen Institutdirektør DTU Transport Jacob Kronbak Lektor, ph.d Center for Maritim Forskning og Innovation Syddansk Universitet Claus Søgaard-Richter Direktør Landbrug & Fødevarer TRANSPORTENS DAG

30 gruppearbejde - idégenerering Under debatsession 2 blev deltagerne først bedt om at diskutere og skrive deres bedste idéer til innovation: 1. Skabe bedre rammer for intermodale løsninger 2. Udvikle applikationer der kan reducere energiforbruget 3. Infrastruktur til knudepunkter skal optimeres. 4. Integration af tog og flysamarbejde 5. Transportministeriet dikterer, at der skal være samarbejde mellem transportformerne og giver mulige incitamenter til at erhvervet styrker konkurrence evnen og fremmer miljøet. 6. Se på den Blå Motorvej, skabe bro mellem de landbaserede og de vandbaserede motorveje. i.e. udnytte den frie kapacitet på søen (og havnene) 7. i dag snakker vi mest om containere og transporten af dem (det er kun 10% af verdens handel der transporteres i containere til søs) hvad med de resterende 90%? 8. Meget tættere samarbejde med kunden - forstå kundens behov 9. Udvikle applikationer der kan give transporterhvervet mulighed for at bruge andre omkostningsbesparende energiformer 10. Øget brug af intelligente trafikstyringssystemer. 11. Bedre integration mellem de forskellige transportformer 12. Udnytte teknologien til at skabe bedre kapacitetsudnyttelse (vej, bane, luft osv.) 13. Effektivisering af bydistribution vha. standardiserede minicontainere, gerne som natdistribution 14. Standardiseret udstyr, containere, paller etc. 15. Øge kapaciteten i den eksisterende infrastruktur ved at bryde traditioner omkring arbejdstid, ferieafholdelse, børnepasning, lukketider etc. 16. Natdistribution 17. Intelligente løsninger til kombilogisk 18. Transportøren overtager ansvaret for varedisponering fra producent til hylderne 19. Udvikle produkter og koncepter der via transportører og logistikknudepunkter, tilfører transportkøberen værdi, udover billigst fra A til B (værdiskabende distribution) TRANSPORTENS DAG

31 20. Bedre udnyttelse af ITS i vejtransporten - f.eks. det digitale vejkort og integrere det administrative papirarbejde hos chaufføren i lastbilen 21. Øget brug af netværk og styrket forskning i innovative ideer, f.eks. på fælles nordisk basis. 22. incitamenter til innovation og implementering af ITS hos private operatører. F.eks. etablering af støtte til udviklingsprojekter i privat regi 23. Uddannelse i kombilogistik.? 24. Gas (LNG) - søg synergier imellem udrulning af LNG infrastruktur i danske havne/transportcentre og landtransport 25. Optimere via supply chain management. Alle aktører i den samlede værdikæde skal aktiveres (producenter, distributører, aftagere) det skal ske gennem hele den fysiske værdikæde (transportører, havne, terminaler) TRANSPORTENS DAG

32 TRANSPORTENS DAG

33 evaluering - idéer Efter idégenereringen blev grupperne bedt om at kigge listen med idéer igennem og fordele i alt 100 point til de bedste idéer. Nedenfor fremgår de 10 idéer med bedste score: 1. Optimere via supply chain management. Alle aktører i den samlede værdikæde skal aktiveres (producenter, distributører, aftagere). Skal ske gennem hele den fysiske værdikæde (transportører, havne, terminaler) 2. Skabe bedre rammer for intermodale løsninger 3. Gas (LNG) - søg synergier imellem udrulning af LNG infrastruktur i danske havne/transportcentre og landtransport 4. Bedre udnyttelse af ITS i vejtransporten - f.eks. det digitale vejkort og integrere det administrative papirarbejde hos chaufføren i lastbilen 5. Se på den Blå Motorvej, skabe bro mellem de landbaserede og de vandbaserede motorveje. i.e. udnytte den frie kapacitet på søen (og havnene) 6. Uddannelse i kombilogistik? 7. Øget brug af intelligente trafikstyringssystemer. 8. Øge kapaciteten i den eksisterende infrastruktur ved at bryde traditioner omkring arbejdstid, ferieafholdelse, børnepasning, lukketider etc. 9. Udvikle applikationer der kan reducere energiforbruget 10. Bedre integration mellem de forskellige transportformer ,1 13, % 8,5 6,5 6,4 6 5,5 5 4,5 4,1 TRANSPORTENS DAG

34 TRANSPORTENS DAG

35 spørgsmål & kommentarer til debat Også under debatsession 2 havde deltagerne mulighed for at stille spørgsmål til panelet både før og efter gruppearbejdet: 1. Nævn et eksempel på at forskning i transport har givet merværdi til erhvervet 2. Bliver der sat nok penge af fra Staten til brug for forskning i transport, sammenlignet med udlandet? 3. Nærskibsfart - ser I muligheder og vilje til at flytte gods fra landevejen til søs, hvis ikke hvad der skal til? Hvis ja hvordan/ hvor? 4. Hvordan skal jernbanen udvikle sig for at få en større andel af transportarbejdet? 5. Er vores kombiterminaler gode nok? 6. implementerer vi den viden innovation og udvikling, der sker internationalt - bl.a. i EU projekter - godt nok? Eller går vi glip af et potentiale? 7. Er kombitransporten en fremtidig transportform? Er der politiske hindringer for at drive kombitransport? TRANSPORTENS DAG

36 UDSTILLING Grenaa Havn Esbjerg Havn DHL Innovation Center TSU Simulatorcenter FORCE Technology Teknologisk Institut Transportens Innovationsnetværk TRANSPORTENS DAG

37 TRANSPORTENS DAG

38

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Disposition: Havnenes rolle i transportsystemet Havnenes udvikling siden år 2000 Havneloven i dag

Læs mere

Hvad gør lastbiltransporten for klimaet og miljøet? - Læs det i vedlagte nye pjece fra ITD

Hvad gør lastbiltransporten for klimaet og miljøet? - Læs det i vedlagte nye pjece fra ITD Trafikudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 TRU alm. del Bilag 105, MPU alm. del Bilag 131Bilag 131, EPU alm. del Bilag 63Bilag 63 Offentligt International Transport

Læs mere

Vækst og globalisering: Nye muligheder og udfordringer for transportsektoren

Vækst og globalisering: Nye muligheder og udfordringer for transportsektoren : : : : 16. februar 2006 Vækst og globalisering: Nye muligheder og udfordringer for transportsektoren 1 Indledning Transport er en hovedhjørnesten i den handel og produktion, som giver hele grundlaget

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia

DB Schenker Rail Scandinavia DB Schenker Rail Scandinavia Miljørigtig godstransport og effektivitet på tværs af grænser Sverige Danmark - Tyskland 1 Om DB Schenker Rail Scandinavia er ejet i fællesskab af Deutsche Bahn (D) og Green

Læs mere

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør Railion Scandinavia A/S 1 Status og perspektiv Finanskrise godsmængderne under pres Krisen er også mulighedernes vindue Ledig kapacitet Projekter der ikke tidligere

Læs mere

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen Perspektiver for udviklingen af den intermodale godstransport med bane i Danmark Kontorchef Tine Lund Jensen Side 2 Hvorfor skal vi overhovedet tale om intermodalitet? Samspillet mellem transportformerne.

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen

DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen Fremtidsmulighederne for containertransport i dansk og nordeuropæisk perspektiv 1. marts 2012 Om DB Schenker Rail Scandinavia

Læs mere

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland TØF Godskonference 2011 Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Krav til fremtidens

Læs mere

Revolution på det skandinaviske logistikmarked

Revolution på det skandinaviske logistikmarked Revolution på det skandinaviske logistikmarked DK Nordeuropas stærkeste og mest innovative logistikklynge i støbeskeen I de kommende år vil der blive investeret massivt i infrastrukturen i regionerne i

Læs mere

Danmark som transitland rasteplads eller logistikcenter? Trafikdage i Aalborg den 25. august 2009

Danmark som transitland rasteplads eller logistikcenter? Trafikdage i Aalborg den 25. august 2009 Danmark som transitland rasteplads eller logistikcenter? Trafikdage i Aalborg den 25. august 2009 Danmark som transitland eller rasteplads? Indledning ved Niels Selsmark, Transportministeriet Oplæg ved

Læs mere

Hvordan skal de maritime uddannelser udvikles, så fremtidens søfarende kan gøre en forskel for Det Blå Danmark

Hvordan skal de maritime uddannelser udvikles, så fremtidens søfarende kan gøre en forskel for Det Blå Danmark Hvordan skal de maritime uddannelser udvikles, så fremtidens søfarende kan gøre en forskel for Det Blå Danmark MARITIM SIKKERHED, SUNDHED OG MILJØ 2011 Specialkonsulent Pernille Trojahn Kristiansen Søfartsstyrelsen

Læs mere

Godstransporten er livsnerven i et moderne samfund

Godstransporten er livsnerven i et moderne samfund Godstransporten er livsnerven i et moderne samfund - Transportformernes samarbejde v/cheføkonom Ove Holm Dansk Transport og Logistik Medlemmer 2.900 Lastbiler 17.000 Godslokomotiver 50 Ansatte 20.000 11-05-2010

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia

DB Schenker Rail Scandinavia DB Schenker Rail Scandinavia Totalt ansvar og effektivitet på tværs af grænser Sverige Danmark - Tyskland 1 Om DB Schenker Rail Scandinavia er ejet i fællesskab af Deutsche Bahn (D) og Green Cargo (S)

Læs mere

Dry Port på Sjælland? Trafikdage i Aalborg 28. august 2012 Leif Gjesing Hansen, Region Sjælland

Dry Port på Sjælland? Trafikdage i Aalborg 28. august 2012 Leif Gjesing Hansen, Region Sjælland Dry Port på Sjælland? Trafikdage i Aalborg 28. august 2012 Leif Gjesing Hansen, Region Sjælland Studiets baggrund Mulighederne for en dry port terminal i Høje Tåstrup for containertransport til europæiske

Læs mere

Tale til Transportens dag 2010. Peder Holdgaard kørte i 1870 erne som fragtmand på en del af den tværjyske landevej mellem Herning og Silkeborg.

Tale til Transportens dag 2010. Peder Holdgaard kørte i 1870 erne som fragtmand på en del af den tværjyske landevej mellem Herning og Silkeborg. Tale til Transportens dag 2010 Indledning Peder Holdgaard kørte i 1870 erne som fragtmand på en del af den tværjyske landevej mellem Herning og Silkeborg. Vognen var ofte lastet med svin til slagteriet

Læs mere

Dry Port på Sjælland? TØF København, 21. august 2012 Leif Gjesing Hansen, Region Sjælland

Dry Port på Sjælland? TØF København, 21. august 2012 Leif Gjesing Hansen, Region Sjælland Dry Port på Sjælland? TØF København, 21. august 2012 Leif Gjesing Hansen, Region Sjælland Studiets baggrund Mulighederne for en dry port terminal i Høje Tåstrup for containertransport til europæiske containerhavne

Læs mere

Transportforskning og virksomhederne to verdener eller een? To (2) Tak for opmærksomheden!

Transportforskning og virksomhederne to verdener eller een? To (2) Tak for opmærksomheden! Institut for Maritim Forskning og Innovation (MFI) Transportforskning og virksomhederne to verdener eller een? To virksomhedsrepræsentanter giver deres syn på behovet for transportforskning - men de havde

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Danmark som døgnsamfund Nye distributionsformer, grøn omstilling og øget ressourceeffektivitet

Danmark som døgnsamfund Nye distributionsformer, grøn omstilling og øget ressourceeffektivitet Danmark som døgnsamfund Nye distributionsformer, grøn omstilling og øget ressourceeffektivitet Dansk Industri og Transportministeriet, 15. januar 2013 Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte Incentive.dk

Læs mere

Havnenes rolle i transportudviklingen PETER BJERG OLESEN PH.D. STUDENT IN PORT LOGISTICS

Havnenes rolle i transportudviklingen PETER BJERG OLESEN PH.D. STUDENT IN PORT LOGISTICS 1 Havnenes rolle i transportudviklingen PETER BJERG OLESEN PH.D. STUDENT IN PORT LOGISTICS Supply chain managment 2 Konkurrenceevne for forsyningskæden Enkelte virksomheder har svært ved at konkurrere

Læs mere

En verden præget af internationalisering og liberalisering

En verden præget af internationalisering og liberalisering En verden præget af internationalisering og liberalisering Som fænomen er havnen det knudepunkt, hvor sø- og landtransport mødes. Havnen er således blot ét element i en række af forbundne, men uensartede

Læs mere

Internationale regler for emissioner og energiforbrug! Hvad vil det betyde for skibstrafikken i Norsøregionen?!

Internationale regler for emissioner og energiforbrug! Hvad vil det betyde for skibstrafikken i Norsøregionen?! ! Internationale regler for emissioner og energiforbrug! Hvad vil det betyde for skibstrafikken i Norsøregionen?! Lars Dagnæs! Indhold! udviklingen i emissioner fra skibstrafikken! miljø-forhold! internationalt

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

Godspolitiske initiativer

Godspolitiske initiativer Godspolitiske initiativer Banegodstransport 1. Styrkelse af de centrale banegodskorridorer Ny fremtidssikret jernbanekorridor mellem Øresundsregionen og 2018 Tyskland via Femern a) Fast forbindelse over

Læs mere

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder Danske Havne Fremtidige konkurrencemuligheder Den Danske Banekonference 2015 5. maj 2015 Danske Havne Brancheorganisation, etableret i 1917 Organiserer de danske erhvervshavne og har 68 medlemmer Foreningen

Læs mere

Udviklingen i godstransporten i Danmark og EU

Udviklingen i godstransporten i Danmark og EU Udviklingen i godstransporten i Danmark og EU Af cheføkonom Ove Holm, Dansk Transport og Logistik (DTL), oho@dtl.eu Der er vækst og der vil følge mere vækst i godstransporten og dermed i behovet for kapacitet

Læs mere

Versions - seminar. Adm. Direktør Tommy G. Jespersen kk-electronic

Versions - seminar. Adm. Direktør Tommy G. Jespersen kk-electronic Versions - seminar Adm. Direktør Tommy G. Jespersen kk-electronic Tommy Gundelund Jespersen PERSONAL DATA Tommy G. Jespersen CEO, kk-group A/S. Managing Director kk-electronic A/S Age: 55 Family: Married,

Læs mere

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne

Læs mere

17. Infrastruktur digitalisering og transport

17. Infrastruktur digitalisering og transport 17. 17. Infrastruktur digitalisering og transport Infrastruktur Infrastruktur er en samlet betegnelse for de netværk, der binder samfundet sammen. En velfungerende infrastruktur er et vigtigt fundament

Læs mere

Nøglen til. grøn transport. I denne folder kan du læse mere om, hvordan Kolding Havn kan blive din nøgle til. grøn transport

Nøglen til. grøn transport. I denne folder kan du læse mere om, hvordan Kolding Havn kan blive din nøgle til. grøn transport I denne folder kan du læse mere om, hvordan Kolding Havn kan blive din nøgle til grøn transport Nøglen til grøn transport Når vi flytter gods fra et sted til andet har det konsekvenser for vores omgivelser.

Læs mere

Copyright, Grontmij A/S 2011. Godsstrømmene med relation til Region Hovedstaden

Copyright, Grontmij A/S 2011. Godsstrømmene med relation til Region Hovedstaden Godsstrømmene med relation til Region Hovedstaden Agenda - Indledning 2 - Infrastrukturen - Godsstrømmene - Samlet billede Indledning 3 Denne præsentation er baseret på Grontmijs rapport Godsstrømmene

Læs mere

Vil I arbejde med transport og infrastruktur i Skandinavien?

Vil I arbejde med transport og infrastruktur i Skandinavien? Vil I arbejde med transport og infrastruktur i Skandinavien? Om at søge støtte til projekter på transportområdet fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak INDHOLDSFORTEGNELSE Arbejde med bæredygtig

Læs mere

Partnerskab for Renere Skibsfart Handlingsplan 2010-2011

Partnerskab for Renere Skibsfart Handlingsplan 2010-2011 Partnerskab for Renere Skibsfart Handlingsplan 2010-2011 Indholdsfortegnelse Partnerskab for Renere Skibsfart Indledning Miljøstyrelsen og Danmarks Rederiforening Baggrund for partnerskabet Nye IMO regler

Læs mere

- hvordan styrkes produktiviteten i de internationale godstransporter?

- hvordan styrkes produktiviteten i de internationale godstransporter? Produktiviteten i det danske samfund skal øges REGERINGEN Februar 2010 - hvordan styrkes produktiviteten i de internationale godstransporter? /underdirektør Poul Bruun Produktiviteten i logistik og godstransport

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Coloplast. En transportkøbers perspektiv på bæredygtig transport. Page 1

Coloplast. En transportkøbers perspektiv på bæredygtig transport. Page 1 Coloplast En transportkøbers perspektiv på bæredygtig transport Oluf Damsgaard Henriksen Climate Manager (dkohe@coloplast.com) Page 1 Agenda Kort om Coloplast Den røde tråd igennem Coloplasts fokus på

Læs mere

Nærskibsfartens fremtid og muligheder i Danmark og EU: hvor kan det gøre en forskel?

Nærskibsfartens fremtid og muligheder i Danmark og EU: hvor kan det gøre en forskel? Nærskibsfartens fremtid og muligheder i Danmark og EU: hvor kan det gøre en forskel? Jacob Kronbak Institut for Maritim Forskning og Innovation (MFI) Syddansk Univesitet (SDU) Indhold Intermodal Multimodal

Læs mere

Transportministeriet. Danske havnes rolle i fremtidens infrastruktur. TØFs havnekonference den 10. september 2009 Specialkonsulent Søren Clausen

Transportministeriet. Danske havnes rolle i fremtidens infrastruktur. TØFs havnekonference den 10. september 2009 Specialkonsulent Søren Clausen Danske havnes rolle i fremtidens infrastruktur TØFs havnekonference den 10. september 2009 Specialkonsulent Søren Clausen Side 1 Den nationale transportpolitik En grøn transportpolitik Fremtidens godstransport

Læs mere

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn 1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn Om foredragsholderen 2 (Peter Bjerg Olesen) Email: pbo@celog.dk

Læs mere

Kundens betydning for en stor godsoperatør - udfordringer og løsninger

Kundens betydning for en stor godsoperatør - udfordringer og løsninger Kundens betydning for en stor godsoperatør - udfordringer og løsninger DB Schenker Scandinavia DB Schenker Scandinavia Thomas Vestergaard Head of Sales København, 13 maj 2014 DB Schenker s udvikling 2000-2014

Læs mere

FRA MILJØ TIL MILLION

FRA MILJØ TIL MILLION Hvilke klimamål skal og kan nås for godstransportsektoren på kort og lang sigt? Hvilke virkemidler og teknologier kan der peges på? Hvorledes kan miljøstrategier understøtte indtjening og forretningsskabelse?

Læs mere

Femern Bælt forbindelsen. Konsekvenser for jernbanegodstransporten

Femern Bælt forbindelsen. Konsekvenser for jernbanegodstransporten Femern Bælt forbindelsen Konsekvenser for jernbanegodstransporten efter 2018 2009 1 Femern Bælt forbindelsen Konsekvenser for jernbanegodstransporten efter 2018 2019 2 Så drastisk bliver det nok ikke Men

Læs mere

Gods på Bane. Et samarbejde om jernbane løsninger i Nordic Link Korridoren

Gods på Bane. Et samarbejde om jernbane løsninger i Nordic Link Korridoren Gods på Bane Et samarbejde om jernbane løsninger i Nordic Link Korridoren NTN møde i Vejle, 08.11.2016 Præsentation ved Michael Stie Laugesen Afdelingsleder NTU 1 EU s målsætning for gods på bane Senest

Læs mere

HVAD SKAL DANMARK LEVE AF DE NÆSTE 100 ÅR?

HVAD SKAL DANMARK LEVE AF DE NÆSTE 100 ÅR? CBS Impact Topmøde 16. november 2017 HVAD SKAL DANMARK LEVE AF DE NÆSTE 100 ÅR? CBS Impact Topmøde HVAD SKAL DANMARK LEVE AF DE NÆSTE 100 ÅR? CBS Impact Topmøde afrunder vores 100 års jubilæum og peger

Læs mere

Hvor er vognmandsbranchen om 10 år? November 2014

Hvor er vognmandsbranchen om 10 år? November 2014 Hvor er vognmandsbranchen om 10 år? November 2014 Lars Dagnæs 1 Lars Dagnæs Uddannelse: Civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet IA s lederuddannelse: Ledelse af teknologisk forandring Egen virksomhed:.dk

Læs mere

Den Europæiske integration af el-markederne: et spørgsmål om kapacitet, vedvarende energi og politisk handlekraft

Den Europæiske integration af el-markederne: et spørgsmål om kapacitet, vedvarende energi og politisk handlekraft Temadag Elprisscenarier, Danmarks Vindmølleforening, 21. oktober 2015, Fredericia Den Europæiske integration af el-markederne: et spørgsmål om kapacitet, vedvarende energi og politisk handlekraft Thomas

Læs mere

Mikkel Sune Smith, Transportministeriet. BaneBranchen & JETRA, 17. maj 2010

Mikkel Sune Smith, Transportministeriet. BaneBranchen & JETRA, 17. maj 2010 Mere gods på banen Mikkel Sune Smith, BaneBranchen & JETRA, 17. maj 2010 Grundlaget: Transportpolitiske aftaler og strategier Med aftale om En grøn transportpolitik af 29. januar 2009 blev der afsat 97

Læs mere

Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 21. februar 2013 vedrørende samrådsspørgsmål Q stillet af Kim Andersen (V).

Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 21. februar 2013 vedrørende samrådsspørgsmål Q stillet af Kim Andersen (V). Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 163 Offentligt TALEPUNKTER TIL FOLKETINGETS ERHVERVSUDVALG Det talte ord gælder Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 21. februar 2013 vedrørende

Læs mere

Bæredygtige Transporter

Bæredygtige Transporter Institut for Maritim Forskning og Innovation (MFI) Bæredygtige Transporter Jacob Kronbak Institut for Maritim Forskning og Innovation (MFI) Syddansk Univesitet (SDU) Oversigt Hvordan ser fremtiden ud?

Læs mere

transportplaner I NTN-korridoren

transportplaner I NTN-korridoren Sammenhænge mellem nationale transportplaner I NTN-korridoren Nordisk Transportpolitisk Netværk Seminar 29. september 2009 COWI Thomas Thume Majken Kobbelgaard Andersen 1 Præsentation Gennemgang af landenes

Læs mere

Godstransport i Danmark

Godstransport i Danmark Godstransport i Danmark Jernbanen som alternativ hvad kan den tilbyde? Stig Kyster-Hansen DB Schenker Rail Scandinavia A/S 1 Jernbanen kan tage en stor del her og nu Meget af det nuværende gods via Mols-linien

Læs mere

Sammendrag af seminaret

Sammendrag af seminaret Sammendrag af seminaret Metier inviterede til seminar om innovation og porteføljestyring 3 centrale statements fra seminaret: Poor Coordination and control of multiple initiatives in organisation er en

Læs mere

Forsøg med energieffektive transportløsninger Spred trafikken - varekørsel i aften-, nat- og morgentimerne

Forsøg med energieffektive transportløsninger Spred trafikken - varekørsel i aften-, nat- og morgentimerne Forsøg med energieffektive transportløsninger Spred trafikken - varekørsel i aften-, nat- og Trængsel og CO 2 Bedre udnyttelse af infrastruktur og køretøjer kræver medspil fra myndigheder og transportkunder

Læs mere

FOREDRAGSHOLDERE MARITIM INFRASTRUKTUR HOTEL NIELS JUHL, KØGE DEN 15. MARTS 2011

FOREDRAGSHOLDERE MARITIM INFRASTRUKTUR HOTEL NIELS JUHL, KØGE DEN 15. MARTS 2011 FOREDRAGSHOLDERE MARITIM INFRASTRUKTUR DEN 15. MARTS 2011 HOTEL NIELS JUHL, KØGE Foredragsholderne: Gustav Schmidt Hansen Næstformand, Maskinmestrenes Forening 1978: Maskinmestereksamen, Esbjerg 1982:

Læs mere

Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg.

Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg. Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg.com Kort om Kohberg Bakery Group A/S Producent og leverandør

Læs mere

Overordnede formål med innovationsnetværk:

Overordnede formål med innovationsnetværk: De danske innovationsnetværk og partnerskaber hjælper virksomheder med at gøre en unik idé til et konkurrencedygtigt produkt eller serviceydelse. Overordnede formål med innovationsnetværk: 1. At styrke

Læs mere

smart cities rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook rens digitale forretningsmodel Dansk IGF 2013

smart cities rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook rens digitale forretningsmodel Dansk IGF 2013 rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook smart cities rens digitale forretningsmodel Program 9.00 Registrering og morgenkaffe 9.30 Velkomst ved Erhvervsstyrelsens direktør,

Læs mere

Lederskab i en turbulent verden. Niels Duedahl, CEO, SE

Lederskab i en turbulent verden. Niels Duedahl, CEO, SE Lederskab i en turbulent verden Niels Duedahl, CEO, SE Markedet ændrer sig med stor hastighed Vi er nødt til at revidere vores samfundsmodel på mange områder Ny Teknologi og konstant Innovation er det

Læs mere

Dansk luftfart 2015 - Muligheder og udfordringer. August 2006

Dansk luftfart 2015 - Muligheder og udfordringer. August 2006 Dansk luftfart 2015 - Muligheder og udfordringer August 2006 Oversigt Baggrund Workshop og scenarier Luftfartspolitisk strategi Side 2 Mål for projektet Få sat fokus på luftfarten og skabe et grundlag

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Trafikcharter. Greater Copenhagen

Trafikcharter. Greater Copenhagen 12. oktober 2016 Trafikcharter Greater Copenhagen Dette charter tegner en fælles vision for, hvordan en velfungerende, robust og bæredygtig infrastruktur skal bidrage til at styrke mobilitet og skabe øget

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Alternative kølemetoder

Alternative kølemetoder Temadag om Alternative kølemetoder få mere at vide om alternative kølemetoder og hvor de kan bruges ÅRHUS 9. JUNI 2008 Hvilke alternative kølemetoder findes der og hvor anvendes de? Hør om den seneste

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Shortsea trafik og MoS programmet se fra et havneperspektiv.

Shortsea trafik og MoS programmet se fra et havneperspektiv. Esbjerg Havn Strategi: Intermodal transport Ro / Ro Lo / Lo Project cargo Export of Windturbines Offshore windfarms Offshore Oil & Gas Rig repair Base facillities Esbjerg Havn rute netværk Direkte forbindelse

Læs mere

EAST WEST TRANSPORT CORRIDOR II

EAST WEST TRANSPORT CORRIDOR II EAST WEST TRANSPORT CORRIDOR II A Green Corridor Concept Lead Partner: Region Blekinge Kontaktpersoner: Magnus von Schenk Annika Henesey 13 06 2006 The missing link Strategi for EWTC Pan-Europæisk perspektiv.

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Hvor ligger de danske havne (121 havne og de 25 største) Side 2 Fakta

Læs mere

Energibesparelse i godstransportens kæder

Energibesparelse i godstransportens kæder Hvordan skal den bæredygtige trasosektor fungere? Energibesparelse i godstransportens kæder Susanne Krawack www.concito.dk Projektets baggrund Godstransport udgør ca. 40% af transportsektorens energiforbrug

Læs mere

Energibesparelser i transportkæder hvor ligger barriererne og hvad skal der til?

Energibesparelser i transportkæder hvor ligger barriererne og hvad skal der til? 24. september 2015 Netværk for Transport og Miljø Energibesparelser i transportkæder hvor ligger barriererne og hvad skal der til? Susanne Krawack Vi står foran enorme ressourceudfordringer Udfordring:

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

EU s nye Transportpolitik og dens potentialer, muligheder og perspektiver for Taulov Transportcenter

EU s nye Transportpolitik og dens potentialer, muligheder og perspektiver for Taulov Transportcenter EU s nye Transportpolitik og dens potentialer, muligheder og perspektiver for Taulov Transportcenter Præsentation ved Kent Bentzen Formand for FDT Foreningen af Danske Transportcentre Vicepræsident for

Læs mere

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i Folketingets Skatteudvalg den 31.

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i Folketingets Skatteudvalg den 31. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 84 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i

Læs mere

Industrialisering Hvad betyder det for din virksomhed?

Industrialisering Hvad betyder det for din virksomhed? Business & Technology Innovation Industrialisering 4.0 - Hvad betyder det for din virksomhed? Tom Togsverd, Ph.D., partner Indesmatech ApS Hvem er Tom Togsverd? Civilingeniør og Ph.D. fra DTU Compute 18

Læs mere

TEMAMØDE I DANSK NETVÆRK FOR GAS TIL TRANSPORT. Lars Overgaard Faglig Teknologisk Koordinator for Landtransport. www.tinv.dk

TEMAMØDE I DANSK NETVÆRK FOR GAS TIL TRANSPORT. Lars Overgaard Faglig Teknologisk Koordinator for Landtransport. www.tinv.dk TEMAMØDE I DANSK NETVÆRK FOR GAS TIL TRANSPORT Lars Overgaard Faglig Teknologisk Koordinator for Landtransport www.tinv.dk NETVÆRK FOR GAS TIL TRANSPORT Netværket er et samarbejde imellem Transportens

Læs mere

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Dansk-Tysk Handelskammer, maj 2016 1 Dansk-tysk infrastruktur er grundlaget for handelen mellem Tyskland og de nordeuropæiske lande. For virksomheder i Danmark,

Læs mere

Forundersøgelse af potentialet for produktion til havvindmøllebranchen

Forundersøgelse af potentialet for produktion til havvindmøllebranchen Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Forundersøgelse af potentialet for produktion til havvindmøllebranchen Præsentation af rapport 1 Præsentation Disposition 1. Udfordringen 2. Anbefalingerne 1. Systemleverancer

Læs mere

BESTUFS WORKSHOP. Resultater og løsninger til forbedring af citylogistik i mindre og mellemstore byer. Michael Stie Laugesen Projekt Konsulent ved NTU

BESTUFS WORKSHOP. Resultater og løsninger til forbedring af citylogistik i mindre og mellemstore byer. Michael Stie Laugesen Projekt Konsulent ved NTU BESTUFS WORKSHOP Resultater og løsninger til forbedring af citylogistik i mindre og mellemstore byer Michael Stie Laugesen Projekt Konsulent ved NTU BESTUFS workshop i Aalborg 22. januar 2008 1 Formålet

Læs mere

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll Udviklingen er synlig for enhver. Den hektiske aktivitet, der var for bare 10 år siden på mange af landets større

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt Fra: Transportministeriet [mailto:abonnement@trm.dk] Sendt: 10. marts 2008 14:30 Emne: Abonnementbesked fra Transportministeriet - Transportminister

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Dansk og internationalt arbejde med metoder, standarder og værktøjer til opgørelse af emissioner fra (gods)transporter

Dansk og internationalt arbejde med metoder, standarder og værktøjer til opgørelse af emissioner fra (gods)transporter Dansk og internationalt arbejde med metoder, standarder og værktøjer til opgørelse af emissioner fra (gods)transporter Lars Dagnæs, Transportens Innovationsnetværk Disposition Hvad er udfordringerne forbundet

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og

Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og fremtidige behov (C), formand for underudvalget for regional udvikling Indledning: Tilbageblik-fremadrettet Spørgsmål: Hvad har Øresundsbroen, udviklingen

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

fokus på Tyskland 2. juni 2015 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin & helle Meinertz, konsulatet München

fokus på Tyskland 2. juni 2015 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin & helle Meinertz, konsulatet München fokus på Tyskland 2. juni 2015 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin & helle Meinertz, konsulatet München Forbundsstaten Tyskland 80,5 mio. indbyggere 16 delstater Hovedstad: Berlin Areal: 357.021

Læs mere

Fra ruter til netværk. Strategimeddelelse 12. september 2007

Fra ruter til netværk. Strategimeddelelse 12. september 2007 Fra ruter til netværk Strategimeddelelse 12. september 2007 Et europæisk, søbaseret transportnetværk som leverer konkurrencedygtige, differentierede og værdiskabende transportløsninger til fragtkunder

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

18. marts Offshore. Fokusmøde om Maritim Vækst, Frederikshavn. Michael Harboe-Jørgensen Head of Strategy & Relations

18. marts Offshore. Fokusmøde om Maritim Vækst, Frederikshavn. Michael Harboe-Jørgensen Head of Strategy & Relations Offshore Fokusmøde om Maritim Vækst, Frederikshavn Michael Harboe-Jørgensen Head of Strategy & Relations Agenda Om Maersk Drilling Værftsophold Slide no. 2 Lad os hilse på Ben først... Slide no. 3 Olie

Læs mere

Maritime aktiviteter

Maritime aktiviteter Introduktion til Maritime aktiviteter i Transportens Innovationsnetværk Maritim Forskerdag d. 4. maj 2010 Katrine Bjerregaard TINV / EMUC & John Koch Nielsen TINV / FORCE Technology FORMÅL Transportens

Læs mere

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden Introduktion Innovationsfonden investerer i entreprenører, forskere og virksomheder for at opdyrke og omsætte

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Præsentation og Emne

Præsentation og Emne Præsentation og Emne Jeg er: Michael Wengel-Nielsen (Sekretariatschef) (færger) og (fragtskibe) Jeg skal tale om : Konkurrence på fremtidens godstransport Afgrænsning og konkurrence Ser alene på markedet

Læs mere

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af:

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af: Udspil fra Danske Regioner 14-12-2007 Danmark har brug for en mobilitetsplan Danske Regioner opfordrer infrastrukturkommissionen til at anbefale, at der udarbejdes en mobilitetsplan efter hollandsk forbillede.

Læs mere

Viden om innovation. Konference om effekter af privat forskning og innovation i Danmark

Viden om innovation. Konference om effekter af privat forskning og innovation i Danmark Viden om innovation Konference om effekter af privat forskning og innovation i Danmark Tirsdag d. 22. september kl. 8.15 13.30 Moltkes Palæ Dronningens Tværgade 2 1302 Kbh. K. Program < 08.15 Netværksmorgenmad

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien December 2011 Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Den planlagte betalingsring om København har en negativ samfundsøkonomisk virkning

Læs mere

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Canon Essential Business Builder Program Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Essential Business Builder Program - Introduktion Det er udfordrende at drive en printforretning.

Læs mere