Modenhedsmåling med P3M3, skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modenhedsmåling med P3M3, skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere 3"

Transkript

1

2

3 Modenhedsmåling med P3M3, skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere 3

4 - Indholdsfortegnelse 1.0 HVAD ER MODENHED? HVORFOR ER MODENHED VIGTIGT? HVAD KAN EN MODENHEDSMODEL BIDRAGE TIL? MODENHEDSEVALUERING FØR PÅBEGYNDELSE AF ET PROGRAM HVEM KAN FÅ GAVN AF EN MODENHEDSMÅLING? P3M3 (PORTFOLIO, PROGRAMME AND PROJECT MANAGEMENT MATURITY MODEL) OVERBLIK MODENHEDSNIVEAUERNE HVAD VURDERES - PROCES PERSPEKTIVER PROCESSEN HVEM SKAL DELTAGE FRA ORGANISATIONEN? HVEM KAN UDFØRE EN P3M3 MÅLING? RESULTATET AF EN MODENHEDSMÅLING HVAD ER NÆSTE SKRIDT OM FORFATTERNE Modenhedsmåling med P3M3, skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere

5 1.0 Hvad er modenhed? De fleste virksomheder har en strategi med målsætninger for de næste 3-5 år. Når vi så ved, at over 90% af alle virksomheder fejler i forsøget på at implementere deres strategi, så kommer virksomhedens evne til at skabe forandringer i spil 1. Forandringer skabes ved at igangsætte de rigtige projekter og programmer samt ved at gennemføre dem konsistent og vellykket. Når Standish Group i gentagne studier har påvist at den gennemsnitlige budgetoverskridelse er ca. 43% - og kun 34% af alle projekter var vellykkede, er der gode grunde til også at se på eksekveringsevnen. Modenhed i forbindelse med projekt-, program- og porteføljeledelse er et udtryk for virksomheders evne til konsistent at skabe vellykkede forandringer gennem projekter og programmer. 1 Kaplan og Norton 2001 Modenhedsmåling med P3M3, skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere 5

6 - 2.0 Hvorfor er modenhed vigtigt? Skal virksomheder blive bedre til at implementere deres strategier, bør de fokusere på den måde, hvorpå de udvælger og igangsætter projekter og programmer. Hvis udvælgelsen er ustruktureret og ikke er knyttet til de strategiske mål, er sandsynligheden for, at strategien realiseres ikke stor. De ressourcer virksomheden har til rådighed for at skabe den ønskede forandring anvendes til de forkerte ting - og der sættes ofte for meget i gang samtidig. Virksomheder, som udviser høj modenhed i deres porteføljestyring, ved: hvilke projekter og programmer, der er aktive, hvorfor de er startet, hvilket udbytte de realiserer og hvor langt de bringer organisationen ift. strategien. Det handler om at gøre de rigtige ting! Når projekter og programmer så er startet er det væsentligt at de gennemføres så effektivt som muligt. Dvs. indenfor den aftalte tid og budget samt leverer det, de skal i den rigtige kvalitet. (gør de udvalgte ting rigtigt!) Høj modenhed ift. gennemførelse af projekter og programmer betyder, at organisationen har veldefinerede metoder, modeller og værktøjer, som er integreret i organisationens øvrige processer. Og at disse anvendes ensartet i alle projekter og programmer Dygtige medarbejdere ikke nok til at sikre vellykket gennemførelse. Virksomheden er også nødt til at stille en robust governancestruktur op for at sikre konsistente gode resultater. 6 Modenhedsmåling med P3M3, skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere

7 3.0 Hvad kan en modenhedsmodel bidrage til? En god governancestruktur etablerer ikke sig selv på et øjeblik. Det kan tage adskillige år og kræve organisatoriske forandringer. Derfor høres dette spørgsmål ofte: Hvor langt er vi egentlig kommet og hvad bør vi gøre som det næste? Til at besvare dette spørgsmål vil en modenhedsmodel kunne hjælpe. En modenhedsmodel som P3M3 ( Portfolio, Programme and Project Management Maturity Model) belyser, hvordan en virksomhed konkret gennemfører projekt-, program- og porteføljeledelse ud fra en officiel international Best Practice standard. P3M3 er nærmere beskrevet i senere afsnit, men består overordnet set af et sæt af strukturerede elementer, som beskriver effektive processers karakteristika. Fordelene ved at anvende en modenheds model er mange. Den bidrager b.la. med: Et sted at starte med et fælles dokumenteret grundlag, som virksomheden kan forholde sig til. Belyser værdien af de investeringer, der allerede er foretaget Et fælles sprog En fælles vision for det videre arbejde En struktureret ramme for at prioritere nye aktiviteter Hjælper til at belyse hvad eventuelle forbedringer, vil betyde for virksomheden 3.1 Modenhedsevaluering før påbegyndelse af et program At gennemføre en modenhedsevaluering af en projektkompetencer, kan hjælpe virksomheder med at identificere kritiske områder der skal adresseres, for at kunne skabe de rigtige rammer for programmet. F.eks. hvis en organisation kommer ud med lav modenhed (1-2 på projektledelse) er det ikke den rigtige reaktion, at køre initiativet som et projekt i stedet, men snarere at øge styringsprocenten og tilføre programkontoret flere ressourcer, da programmet bliver nødt til at hæve projektmodenheden for at lykkes med programmet. Det vil sige, at programmet skal definere projektmodel og gøre langt mere ud af at definere styringsstrategierne (risici, ændringshåndtering, planlægning, gevinstrealisering etc.), sørge for uddannelse etc. Den Australske regering 2 Department of Finance benytter P3M3 som den fælles ramme til vurdering og løbende forbedring af de offentlige organisationers evne til at gennemføre deres forandringsinitiativer: 2 Modenhedsmåling med P3M3, skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere 7

8 By 30 June 2011, agencies conducted an initial assessment of their portfolio, program and project management capability, determined the target levels of organizational capability appropriate for their agency, and developed a capability improvement plan to reach those targets. Agencies are implementing their capability improvement plans. Agencies are required to complete annual P3M3 assessments of their portfolio, program and project management capability and report to the Secretaries ICT Governance Board in September each year on progress against their capability improvement plans. Agencies must obtain independent validation of their current capability before undertaking major ICT projects. The Government considers agencies capability as part of the ICT Two Pass Review process to strengthen the link between policy formulation and implementation. - 8 Modenhedsmåling med P3M3, skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere

9 4.0 Hvem kan få gavn af en modenhedsmåling? Alle virksomheder, der har brug for at tilpasse sig, kan have gavn af en modenhedsmåling, til at hjælpe med en struktureret og målrettet udvikling. Modenhedsmålinger er ikke forbeholdt store organisationer, da P3M3 modellen tager højde for, hvor stor en portefølje af projekter og programmer, der skal vurderes. Det er dog vigtigt at understrege måske især i mindre organisationer at det er virksomhedens evne til at eksekvere, der vurderes. IKKE den enkelte medarbejders kompetencer. De virksomheder, som vi arbejder med, falder ofte inden for en af følgende kategorier: Projektforstoppelse: Der startes alt for mange initiativer og der bruges meget tid på at dele ressourcer mellem dem. I denne situation mangler oveblik, det vides ikke, om der opnås det forventede udbytte, der opstår ofte forsinkelser og leverancerne har ikke helt (eller slet ikke) den forventede kvalitet. Og ja - budgetoverskridelser er helt normale. Vigtigt projekt er strandet: Der er ikke særlig fokus på eksekveringsevnen. Det går egentlig meget godt. Pludselig er et vigtigt projekt strandet. Måske uden at man nødvendigvis ved, hvad den reelle årsag er. Det er dog vigtigt, hvis man skal have finansiering til fremtidige initiativer, at man kan demonstrere, hvordan man undgår en gentagelse. Vi har lavet en investering hvad nu?: Igennem en periode er der investeret i f.eks. metoder, processer, værktøjer og uddannelse. Har vi opnået det, vi ønskede? Hvordan kommer vi bedst videre? Hvad er egentlig vores mål? En modenhedsmåling er ressourcekrævende og tidspunktet skal selvfølgelig være passende for virksomheden. Står man f.eks. midt i eller umiddelbart efter - en fusion og alt stadig er kaos, bør man vente til organisationen er faldet nogenlunde til ro. Bløder virksomhedens kerneforretning (og det IKKE skyldes dårlige projekter eller manglende porteføljeledelse), er det ikke det rigtige tidspunkt at fokusere på governance. Modenhedsmåling med P3M3, skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere 9

10 5.0 P3M3 (Portfolio, Programme and Project Management Maturity Model) - P3M3 kommer fra OGC (Office of Government Commerce) i England. OGC står bla. bag modellerne PRINCE2 (projekt), MSP (program) og P3O 3 P3M3 står for The Portefolio, Programme and Project Management Maturity Model. Modellen blev startet i begyndelsen af år 2000 under forskellige betegnelser. I 2006 blev P3M3 udgivet i 1. version, og i 2010 blev den udgivet i version 2.1. som er den version, der bliver benyttet i dag og beskrives her. P3M3 er en dynamisk model, hvor det er muligt at begrænse/målrette analysen inden for de rammer, som modellen er bygget over. 5.1 Overblik P3M3 består af 3 uafhængige dele: Portfolio Management Maturity Model (PfM3) Programme Management Maturity Model (PgM3) Project Management Maturity Model (PjM3) Når analysen skal gennemføres vælges hvilke dele, som skal inkluderes. For eksempel kan man vælge Portefølje modellen fra og udelukkende analysere programmer og projekter eller vælge at koncentrere sig om portefølje- og projektniveauerne. Portfolio Management P3M3 Programme Management Project Management Management Control Benefits Management Financial Management Stakeholder Engagement Risk Management Organizational Governance Resource Management Figur 1: P3M3 modellens opbygning og fokusområder Crown copyright 2008 Reproduced under licence from Axelos Limited 3 PRINCE2, MSP, P3O og P3M3 er registrerede varemærker tilhørende AXELOS Limited 10 Modenhedsmåling med P3M3, skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere

11 5.2 Modenhedsniveauerne P3M3 anvender 5 modenhedsniveauer for hver af modellerne: Portefølje, Program og Projekt. Kravene til de enkelte modenhedsniveauer er sammenlignelige for alle tre del-modeller. Modenhedsniveauerne kan beskrives således: Level 1 awareness of process: Her er det et spørgsmål om, hvorvidt organisationen er opmærksom på, at der er forskel på daglig drift og det at skabe forandringer via projekter og programmer. Level 2 repeatable process: Projekter udføres med egne metoder og processer. Der er dog ikke nødvendigvis konsistens fra f.eks. projekt til projekt. Level 3 defined process: Har organisationen veldefinerede processer (for projekter/programmer/porteføljestyring), som kan tilpasses behov i individuelle projekter/programmer? Level 4 managed process: Måler organisationen proces performance for projekter og programmer og eksisterer der en kvalitetsafdeling? Prioriteres der på organisatorisk niveau iht. organisationens evne til at levere? Level 5 optimized process: Forbedrer organisationen løbende sine processer med proaktiv st y- ring af problemer og teknologi. Forbedres evnen til at forudsige performance over tid og optimere processerne? P3M3 indeholder et gennemarbejdet regelsæt for, hvordan modenheden opgøres for hver model med henblik på at sikre objektivitet og sammenlignelighed. Modenhedsmåling med P3M3, skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere 11

12 - 5.3 Hvad vurderes - proces perspektiver Der er 7 perspektiver i P3M3, som definerer nøgleprocesser i en moden organisation. Perspektiverne gælder på tværs af modellerne og for alle modenhedsniveauer. Hvert perspektiv beskriver de processer og den adfærd, der bør kunne observeres på et givent modenhedsniveau. Efterhånden som en organisation bliver mere moden øges effektiviteten og kvaliteten i udførelsen af processerne. De syv perspektiver dækker: Management Controls: Er kendetegnet ved klar retning og lederskab, defineret omfang (scope), faser og reviewprocesser i løbet af projektet/programmets livscyklus. Der vil være regelmæssige beslutningspunkter og fastlagte beslutningsprocesser. Målsætninger og leverancer vil være velbeskrevne. Benefit Management: Er processen, der sikrer, at forandringerne i organisationen, som skal sikre realiseringen af udbytte, er velbeskrevne og målbare. Udbytte bør vurderes og godkendes af den del af organisationen, som skal levere dem. Financial Management: Sikrer at de sandsynlige omkostninger dokumenteres og vurderes i en formel Business Case samt at omkostningerne kategoriseres og styres i projektets/programmets livscyklus. Business Casen bør vurdere initiativets værdi og være central for alle beslutninger. Stakeholder Engagement: Indeholder kommunikationsplanlægning, effektiv identifikation og involvering af interessenter, planlægning af kommunikationskanaler m.m. Risk Management: Hvordan styrer organisationen de risici i form af muligheder og trusler, som et projekt/program indebærer? Risikostyring sikrer en balance mellem muligheder/ trusler og de handlinger i form af risikoreaktioner, som organisationen vælger at gennemføre. Organisational Governance: Her ses der bl.a. på, hvordan det sikres, at projekter og programmer startes op i henhold til organisationens strategi? Hvordan sikres løbende tilpasning? Hvordan kontrolleres opstart og nedlukning af initiativer? Ressource Management: Omfatter bygninger, udstyr, forsyninger, information, værktøjer og teams. Hvordan fungerer processen for booking og tildeling af ressourcer og hvordan sikres optimal udnyttelse? Hvordan foretages kapacitetsplanlægning og prioritering? 12 Modenhedsmåling med P3M3, skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere

13 Hvert perspektiv vurderes individuelt og indgår i den samlede modenhedsvurdering for den aktuelle model. 5.4 Processen En P3M3 modenhedsmåling har et fast forløb som vist på nedenstående figur. Der kan udføres både formelle og uformelle P3M3 målinger. En uformel måling foretages og bedømmes af en P3M3 certificeret Registreret k onsulent ud fra metodens standarder. Ved en formel måling vurderes resultaterne også af APM Group, som efterfølgende udsteder et officielt certifikat med resultatet. En formel måling fordrer, at nogle af interviewene udføres på engelsk samt at den endeli ge rapport udfærdiges på engelsk. Den viste figur illustrerer en uformel modenhedsvurdering, hvor APM Group ikke deltager i processen. Figur 2: P3M3 Assessment Tool Axelos Limited Modenhedsmåling med P3M3, skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere 13

14 Den tidsmæssige udstrækning varierer afhængig af, hvilke (og hvor mange) områder, der skal vurderes: Projekt-, program- og porteføljemodel. Størrelsen af den portefølje af projekter og/eller programmer, der skal vurderes, er også afgørende for, hvor mange personer, der skal interviewes. Når omfanget ligger fast, er det antallet og tilgængeligheden af interviewpersonerne, der er afgørende for, hvor hurtigt en modenhedsvurdering kan gennemføres Hvem skal deltage fra organisationen? Ressourcetrækket i en organisation i forbindelse med en modenhedsmåling er afhængig af, hvor mange af modellerne, der vurderes samt størrelsen af porteføljen af projekter og programmer, som ønskes vurderet. P3M3 modellen definerer følgende roller for hver af de tre modeller: Portefølje model: Portfolio Director Member of Investment Committee Head of Portfolio Office Head of Programmes Head of Programme Office Program model: Head of Programmes Head of Programme Office Programme Sponsor(s) Business Change Managers Programme Managers Head of Projects For programmer er den mindste port efølje, som kan vurderes 1-5 programmer. For denne porteføljestørrelse skal der minimum interviewes 1 sponsor, 2 Business Change Managers og 2 programledere ud over de øvrige roller. Er porteføljen større, stiger minimumsantallet for interviews. Projekt model: Head of Projects Head of Projects Office Project Sponsor(s) Project Managers For projekter er den mindste portefølje, som kan vurderes 1-5 projekter. For denne størrelse, skal der minimum interviewes 1 sponsor (f.eks. styregruppeformand) og 2 projektledere. 14 Modenhedsmåling med P3M3, skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere

15 6.0 Hvem kan udføre en P3M3 måling? Kun Registrerede konsulenthuse ACO (Accredited Consulting Organisations) med officielt registrerede konsulenter på minimum MSP (Managing Succesful Programmes) niveau kan certificeres til at udføre P3M3 målinger ved hjælp af den officielle internationale spørgeramme. Som med de øvrige Best Practice metoder fra Cabinet Offices er det Axelos Limited, der er det certificerende organ. Modenhedsmåling med P3M3, skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere 15

16 7.0 Resultatet af en modenhedsmåling - Resultatet af en P3M3 måling består af to dele. P3M3 skalaen går fra 1-5, som andre internationale standarder til andre formål. Tallet kan i sig selv udgøre en KPI, som man ønsker at måle igen efter en periode. Derudover kan resultatet f acilitere en meget vigtig diskussion af, hvor en organisation bør være. Det kan udmærket være, at forskellige arbejdsområder i en organisation kræver forskellige modenhedsniveauer. Resultaterne for de forskellige perspektiver oplyses individuelt, så stærke og svage sider belyses. Anden del af modenhedsmålingen er anbefalingerne. Der angives anbefalinger for alle generiske attributter samlet og perspektiver individuelt samt en prioritet 1 anbefalingsliste per model. Anbefalingerne kan for eksempel omfatte organisation, metoder, processer, værktøjer og uddannelse. Resultatet sætter således virksomheden i stand til at fastlægge en målsætning (evt. med delmål) samt lægge en praktisk plan for implementeringen. Ved en formel modenhedsmåling indgår resultaterne desuden i APM Groups database og kan sammenlignes med andre virksomheders resultater. 16 Modenhedsmåling med P3M3, skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere

17 8.0 Hvad er næste skridt Hvis du er interesseret I at diskutere, hvad en modenhedsmåling kan gøre for din virksomhed, er du velkommen til at kontakte forfatter ne for et uforpligtende møde. Selve P3M3 modellen kan downloades fra den officielle P3M3 hjemmeside: Her finder du også link til P3M3 s Self Assessment Tool, der er en r educeret overordnet spørgeramme, som kan give et indtryk af modellen samt en pejling på, hvor din virksomhed måtte befinde sig. Dette resultat er selvfølgelig baseret på din mening alene, hvor en modenhedsmåling vil give dig et resultat baseret på hele organisationen. Det er vores erfaring, at de to ting godt kan afvige fra hinanden. Modenhedsmåling med P3M3, skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere 17

18 - 9.0 Om forfatterne Helle Falholt Helle er senior management konsulent med speciale indenfor projekt-, program- og porteføljeledelse. Helle har særlig fokus på at sikre, at det er de rigtige projekter/programmer, der startes i en organisation, samt at initiativerne ledes effektivt og skaber reel værdi. Helle har en omfattende ledelseserfaring fra IBM og HP og høster stor anerkendelse fra både offentlig og private virksomheder som NETS, Rigspolitiet og BaneDanmark for hendes fagligt kompetente og meget inspirerende rådgivning, workshops og undervisning. Helle er desuden den mest akkrediterede konsulent og underviser indenfor Best Management Practices i Norden. Henrik Timm Henrik har en omfattende erfaring indenfor programstyring, projektstyring og kvalitetsledelse. Henrik har en baggrund som projektleder hos SDC, Ba-nedanmark og Danadata samt program- og teamleder hos Rigspolitiet. Henrik er god til formidling på alle organisatoriske niveauer og har en god evne til at skabe samarbejde mellem systemudvikling og forretning og deres processer Henrik er uddannet Cand Merc. samt har en samfundsvidenskabelig basisuddannelse fra RUC. Henrik er certificeret i IPMA og er desuden IPMA assessor på B-nivaeu. Henrik er eksamineret i PRINCE2, MSP og P3M3. 18 Modenhedsmåling med P3M3, skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere

19 Modenhedsmåling med P3M3, skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere 19

20 20 Modenhedsmåling med P3M3, skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere -

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere - et whitepaper om P3M3 P3M3 er et registreret varemærke tilhørende Office of Government Commerces i England og andre lande af Helle Falholt Henrik

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere

Peak Consulting Group - førende i Best Practice

Peak Consulting Group - førende i Best Practice Peak Consulting Group - førende i Best Practice Kompetenceudvikling Fra strategi til værdi Om Peak Consulting Group... og endnu mere vigtigt, hvad vi kan gøre for dig og din virksomhed Peak Consulting

Læs mere

ProductAbility Evnen til produktudvikling 2014

ProductAbility Evnen til produktudvikling 2014 ProductAbility Evnen til produktudvikling 2014 Jørn Johansen, DELTA Maria Nedersee Andersen, DELTA November 2014 En undersøgelse af danske virksomheders evne til produkt og serviceudvikling. Undersøgelsen

Læs mere

Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering?

Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering? Hvordan kan Portfolio Management Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering? af seniorkonsulent Henrik Hajslund, hha@metier.dk, Metier A/S, konsulent Jakob Bloch Andersen, Metier A/S

Læs mere

- og implementering af samme

- og implementering af samme Projekt-, program- og porteføljekontor - og implementering af samme P3O 13. oktober 2010 Helle Falholt Agenda Introduktion af Peak Hvorfor have et PMO? Hvad skal et PMO lave? Hvorfor mislykkes det? Hvad

Læs mere

Vejledning til programmodellen

Vejledning til programmodellen Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1 Vejledning til programmodellen Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 4 2. ANVENDELSE AF PROGRAMMODELLEN... 7 2.1 KRAV TIL ANVENDELSE AF PROGRAMMODELLEN...

Læs mere

Certificeringer for projektledere

Certificeringer for projektledere Certificeringer for projektledere www.mannaz.com 1 2 Certificeringer få et overblik PMI, PRINCE2, IPMA Forkortelserne svirrer i luften, og de bliver slynget omkring med en selvfølgelighed, der gør, at

Læs mere

Professionel projektadfærd giver effekt på bundlinjen

Professionel projektadfærd giver effekt på bundlinjen Professionel projektadfærd giver effekt på bundlinjen MINIRAPPORT OM Af Michael Ehlers, Jesper Krøyer Lind og Alexander Strange, Implement Consulting Group Implement Consulting Group har for anden gang

Læs mere

Vejledning til programmodellen

Vejledning til programmodellen Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1 Vejledning til programmodellen August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 4 2. ANVENDELSE AF PROGRAMMODELLEN... 7 2.1 KRAV TIL ANVENDELSE AF PROGRAMMODELLEN...

Læs mere

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog udviklingsklub. Uanset

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Introduktion...1. 2 Resume - 5 råd til forbedring af statslige it-understøttede forretningsprojekter...3

Indholdsfortegnelse. 1 Introduktion...1. 2 Resume - 5 råd til forbedring af statslige it-understøttede forretningsprojekter...3 Forside i Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...1 2 Resume - 5 råd til forbedring af statslige it-understøttede forretningsprojekter...3 3 Udviklingen set i perspektiv...5 3.1 Forandringsprojekter frem

Læs mere

Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012. Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen

Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012. Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012 Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen Vi vil i dette kapitel se nærmere på sammenhængen mellem projektet

Læs mere

Introduktion til PRINCE2

Introduktion til PRINCE2 logo er et varemærke tilhørende OGC. Introduktion til PRINCE2 Særtryk af de to første kapitler i PRINCE2 manualen Kopiering er ikke tilladt 1 INTRODUKTION PRINCE (PRojects IN Controlled Environments) er

Læs mere

Dette whitepaper udspringer af dialoger med deltagere på et agile forum etableret af Peak. Forfatterne ønsker derfor at takke:

Dette whitepaper udspringer af dialoger med deltagere på et agile forum etableret af Peak. Forfatterne ønsker derfor at takke: - Dette whitepaper udspringer af dialoger med deltagere på et agile forum etableret af Peak. Forfatterne ønsker derfor at takke: Charlotte Gall, Digitaliseringsstyrelsen Dan Sten Rexen, Arbejdsmarkedsstyrelsen

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Indhold Indledning............................................................................ 3 Sammenfatning.......................................................................

Læs mere

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten

Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten www.fm.dk Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten - Afrapportering fra arbejdsgruppen vedrørende bedre statslige it-projekter

Læs mere

Projektmodel Værktøjer Skabeloner

Projektmodel Værktøjer Skabeloner Region Hovedstaden Koncernstabene Projektmodel Værktøjer Skabeloner Version 1.0 Fælles projekthåndbog for koncernstabene December 2012 Koncernstabene Region Hovedstaden INDLEDNING 1 Velkommen til koncernstabenes

Læs mere

Fra DS 484 til ISO 27001

Fra DS 484 til ISO 27001 Fra DS 484 til ISO 27001 Hvordan kan din virksomhed efterleve den internationale standard for informationssikkerhed - ISO 27001? En praktisk vejledning i at skifte fra den udgående danske standard, DS

Læs mere

Startpakke til programledelsen. - Vejledning til fasen identificering af program

Startpakke til programledelsen. - Vejledning til fasen identificering af program Startpakke til programledelsen - Vejledning til fasen identificering af program Januar 2014 Indhold LÆSEVEJLEDNING... 3 1. OVERBLIK OVER STARTPAKKEN... 5 2. INTRODUKTION TIL STARTPAKKEN... 8 2.1 HVORNÅR

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

10 år i Danmark. PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office.

10 år i Danmark. PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office. 10 år i Danmark PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office. Carsten Bugge: ATPs governance bygger på PRINCE2 Lars Frelle-Petersen: PRINCE2 er blevet standard i den offentlige sektor Lisbeth

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Midtconsults Projektmanual

Midtconsults Projektmanual s Projektmanual Den 9. oktober 2012 Hovedkontor: Aarhus Kalundborg: Kontakt: Viborgvej 1 Viby Ringvej 5, 2. th. Holbækvej 109 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400 Herning DK-8260 Viby J DK-4400 Kalundborg www.midtconsult.dk

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

RUC Roskilde Universitet

RUC Roskilde Universitet Hvordan går det, ProjektDanmark? Projektlederundersøgelsen 2014 www.ruc.dk www.mannaz.com RUC Roskilde Universitet Top fem udfordringer for projektlederne 1At få tilstrækkeligt med ressourcer 4til projektet

Læs mere