» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet"

Transkript

1 » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le

2 INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2013 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder Virksomhedernes muligheder i den globale konkurrence afhænger blandt andet af de lokale rammevilkår, som kommunerne er med til at fastlægge. Samtidig er et lokalt erhvervsliv, der skaber grundlag for arbejdspladser og dermed skattekroner i kommunekassen, en forudsætning for, at kommunerne kan tilbyde ordentlig velfærdsservice. Virksomhederne og kommunerne har derfor en fælles interesse i, at det lokale erhvervsklima er godt. Det lokale erhvervsklima omfatter en lang række kommunale rammevilkår, som har betydning for virksomhedernes vækst og udvikling. Nogle rammevilkår er meget konkrete og lette at måle. Det gælder f.eks. størrelsen på de kommunale skatter og afgifter eller opgørelser over antallet af erhvervsbygninger i en kommune. Andre rammevilkår er mindre håndgribelige og svære at måle. Det gælder f.eks. attituden i de enkelte kommuner i forhold til virksomhederne. Mange har forsøgt at sammenligne de lokale rammevilkår i kommunerne med afsæt i de statistikker, som udgives af f.eks. Danmarks Statistik m.fl. Virksomhedernes subjektive vurdering af kommunernes indsats har dog ikke tidligere været en del af analysen. Der er derfor en række aspekter, som ikke er fanget op. Det gælder f.eks. kvaliteten af samspillet mellem virksomhederne og de kommunale forvaltninger. Lokalt Erhvervsklima råder bod på dette ved at supplere den offentlige statistik med en spørgeskemaundersøgelse, hvor virksomheder fra 96 kommuner har angivet, hvor tilfredse de er med kommunens indsats på en række erhvervsrelevante områder. Sigtet med Lokalt Erhvervsklima rækker dog videre end til at se, hvilke kommuner der klarer det godt. Det overordnede formål er således at sætte fokus på de lokale rammevilkår og at understøtte dialogen mellem kommunerne og virksomhederne, både om de overordnede og om de mere specifikke erhvervsvilkår i kommunerne. Sådan læses resultaterne fra Lokalt Erhvervsklima 2013 Oversigtstabellen på side 4 5 viser kommunernes placering både inden for det samlede indeks og inden for 11 kategorier. Den første kolonne i tabellen ( Det lokale erhvervsklima ) viser kommunernes placering i det samlede indeks. Som det ses, kommer Kommune ud med den bedste placering. De næste ti kolonner viser kommunernes placering inden for ti kategorier, som har indgået i spørgeskemaundersøgelsen. Den sidste kolonne ( Kommunale rammevilkår ) viser kommunernes placering i et indeks af 22 statistiske indikatorer. Kommunernes placering i tabellen afhænger af den score eller værdi, som de har fået på en række undervariable: Kommunen med den bedste score er nummer et. Kommunen med den næstbedste score er nummer to osv. Figurerne viser ikke blot kommunernes placering, men også den score/værdi, som kommunerne har opnået inden for de enkelte kategorier og underspørgsmål. Figurerne kan derfor læses som et supplement til oversigtstabellen, idet man kan få et indtryk af, hvor meget der skal flyttes i den enkelte kommune for at få en bedre placering end i dag. Undersøgelsen blev ligeledes gennemført i 2010, 2011 og Resultaterne fra 2012 er angivet i parentes ( ) for hver kommune i hver enkelt figur. Herved kan 2012 og 2013 sammenlignes. Sammenligninger med 2010 og 2011 kan foretages på di.dk/le. Metoden bag sammenvejningerne er beskrevet i appendiks 1, mens appendiks 2 indeholder en nærmere beskrivelse af de enkelte indikatorer herunder anvendte kilder. > Læs mere om Lokalt Erhvervsklima 2013 på di.dk/le

3 INDHOLD OVERSIGTSTABEL OVERORDNET VURDERING AF ERHVERVSVENLIGHED....7 INFRASTRUKTUR OG TRANSPORT....8 Det kommunale vejnet....9 Kommunal kollektiv trafik ARBEJDSKRAFT Adgang til kvalificeret arbejdskraft i området Jobcentrenes indsats (jobformidling) KOMMUNAL SAGSBEHANDLING Kompetent og hurtig sagsbehandling på miljøområdet Kompetent og hurtig sagsbehandling i byggesager Kompetent og hurtig sagsbehandling i sygedagpengesager SKATTER, AFGIFTER OG GEBYRER Niveauet for kommunens personskatter Kommunale erhvervsskatter (dækningsafgift og grundskyld) Kommunale afgifter og gebyrer (f.eks. byggesagsgebyrer) FYSISK PLANLÆGNING Der findes erhvervsgrunde med plads til udvikling Den lokale planlægning giver både plads til by- og erhvervsudvikling BRUG AF PRIVATE LEVERANDØRER Kommunens åbenhed over for brug af private leverandører Kommunens overholdelse af betalingsfrister KOMMUNENS IMAGE Kommunens evne til at fastholde og tiltrække nye virksomheder Kommunens evne til at fastholde og tiltrække nye borgere KOMMUNENS VELFÆRDSSERVICE Adgang til børnepasning (ventelister, åbningstider mv.) Folkeskole

4 INFORMATION OG DIALOG MED KOMMUNEN Kommunens formidling af væsentlig information til din virksomhed Dialogen mellem erhvervslivet og kommunens politikere Dialogen mellem erhvervslivet og kommunens embedsmænd KOMMUNALE RAMMEVILKÅR Erhvervsfrekvens Ændring i erhvervsfrekvens over de sidste tre år Konkurrenceudsættelse Ændring i konkurrenceudsættelse over de sidste tre år Skat/service-forhold Ændring i skat/service-forhold over de sidste tre år Kommunal udskrivningsprocent Ændring i kommunal udskrivningsprocent over de sidste tre år Indpendling Ændring i indpendling over de sidste tre år Grundskyldspromille Ændring i grundskyldspromille over de sidste tre år Dækningsafgiftspromille Ændring i dækningsafgiftspromille over de sidste tre år Uddannelsesniveau Ændring i uddannelsesniveau over de sidste tre år Erhvervsbygninger Ændring i erhvervsbygninger over de sidste tre år Beskæftigelse i privat sektor Ændring i privat beskæftigelse over de sidste tre år Nystartede virksomheder pr indbyggere Ændring i nye virksomheder pr indbyggere over de sidste tre år METODE METODEOVERSIGT OVER STATISTIK DER ANVENDES I UNDERSØGELSEN....64

5 OVERSIGTSTABEL Kommunal placering på hovedkatagorier Side 6 Side 7 Side 8 Side 11 Side 14 Side 18 Side 22 Side 25 Side 28 Side 31 Side 34 Side 38 Det lokale erhvervsklima Overordnet vurdering af erhvervsvenligheden Infrastruktur og transport Arbejdskraft Kommunal sagsbehandling Skatter, afgifter og gebyrer Fysisk planlægning Brug af private leverandører Kommunens image Kommunens velfærdsservice Information og dialog med kommunen Kommunale rammevilkår Oversigtstabel 4

6 OVERSIGTSTABEL Kommunal placering på hovedkatagorier Side 6 Side 7 Side 8 Side 11 Side 14 Side 18 Side 22 Side 25 Side 28 Side 31 Side 34 Side 38 Det lokale erhvervsklima Overordnet vurdering af erhvervsvenligheden Infrastruktur og transport Arbejdskraft Kommunal sagsbehandling Skatter, afgifter og gebyrer Fysisk planlægning Brug af private leverandører Kommunens image Kommunens velfærdsservice Information og dialog med kommunen Kommunale rammevilkår Ringkøbing- Skjern Oversigtstabel 5

7 Kommunens gennemsnitlige placering på undersøgelsens 44 indikatorer. En lav værdi betyder, at kommunen har relativt mange topplaceringer på de 44 indikatorer. IKAST-BRANDE 1 (2) 2 (1) 3 (3) 4 (4) 5 (8) 6 (14) 7 (9) 8 (7) 9 (12) 10 (18) 11 (5) 12 (10) 13 (13) 14 (31) 15 (22) 16 (52) 17 (20) 18 (34) 19 (28) 20 (50) 21 (23) 22 (33) 23 (21) 24 (24) 25 (29) 26 (16) 27 (72) 28 (11) 29 (66) 30 (6) 31 (25) 32 (39) 33 (17) 34 (47) 35 (40) 36 (59) 37 (26) 38 (55) 39 (71) 40 (44) 41 (19) 42 (62) 43 (30) 44 (58) 45 (32) 46 (57) 47 (89) 48 (38) 49 (77) 50 (27) 51 (85) 52 (43) 53 (53) 54 (46) 55 (68) 56 (51) 57 (60) 58 (54) 59 (35) 60 (15) 61 (49) 62 (69) 63 (56) 64 (61) 65 (45) 66 (48) 67 (84) 68 (73) 69 (90) 70 (78) 71 (74) 72 (91) 73 (96) 74 (37) 75 (83) 76 (36) 77 (79) 78 (76) 79 (82) 80 (63) 81 (42) 82 (41) 83 (87) 84 (88) 85 (80) 86 (70) 87 (65) 88 (67) 89 (94) 90 (81) 91 (75) 92 (86) 93 (93) 94 (64) 95 (95) 96 (92) Lokalt erhvervsklima

8 OVERORDNET VURDERING AF ERHVERVSVENLIGHED Virksomhedernes gennemsnitlige tilfredshed. Den overordnede vurdering af kommunens erhvervsvenlighed afspejler, om virksomhederne overordnet set er tilfredse med den kommunale indsats over for erhvervslivet. 1 = Meget utilfreds, 2 = Utilfreds, 3 = Hverken/eller, 4 = Tilfreds, 5 = Meget tilfreds IKAST-BRANDE 1 (2) 2 (1) 3 (11) 4 (3) 5 (4) 6 (7) 7 (5) 8 (13) 9 (18) 10 (6) 11 (51) 12 (23) 13 (29) 14 (24) 15 (31) 16 (22) 17 (8) 18 (20) 19 (21) 20 (92) 21 (28) 22 (24) 23 (24) 24 (66) 25 (30) 26 (12) 26 (55) 28 (34) 29 (9) 30 (47) 31 (10) 32 (39) 33 (52) 34 (44) 35 (14) 36 (59) 37 (69) 38 (56) 39 (64) 40 (46) 40 (35) 42 (68) 43 (75) 44 (91) 45 (14) 46 (32) 47 (72) 47 (75) 49 (16) 50 (37) 51 (19) 52 (38) 53 (33) 54 (41) 55 (43) 56 (50) 57 (60) 58 (54) 59 (71) 60 (48) 61 (40) 62 (49) 63 (78) 64 (87) 65 (17) 66 (64) 67 (67) 68 (77) 69 (52) 69 (88) 71 (58) 72 (82) 73 (96) 74 (63) 75 (86) 76 (57) 77 (85) 78 (78) 79 (27) 80 (94) 81 (41) 82 (82) 83 (90) 83 (89) 85 (84) 86 (73) 87 (74) 88 (44) 89 (61) 90 (80) 91 (35) 91 (69) 91 (62) 94 (93) 95 (95) 96 (81) Overordnet erhvervsvenlighed 7

9 INFRASTRUKTUR OG TRANSPORT Kommunens gennemsnitlige placering på indikatorer om infrastruktur og transport: Virksomhedernes tilfredshed med kommunens indsats for vejnettet i kommunen samt kvaliteten af den lokale kollektive trafik. Det er afgørende for virksomhedernes konkurrenceevne, at de kan få varer, kunder og medarbejdere til og fra virksomheden. En lav værdi betyder, at kommunen har relativt mange topplaceringer på indikatorerne. ISHØJ 1 (2) 2 (10) 3 (1) 4 (6) 4 (16) 6 (8) 6 (11) 8 (4) 9 (26) 10 (29) 11 (7) 12 (15) 13 (20) 14 (12) 15 (16) 16 (18) 17 (2) 18 (14) 19 (19) 20 (9) 21 (33) 22 (21) 23 (50) 24 (22) 25 (35) 26 (23) 26 (23) 28 (44) 29 (46) 30 (36) 31 (4) 32 (44) 33 (39) 33 (65) 35 (32) 35 (52) 37 (76) 38 (49) 39 (48) 40 (29) 41 (37) 42 (39) 43 (38) 43 (63) 45 (31) 46 (39) 47 (65) 47 (56) 49 (27) 50 (39) 51 (25) 52 (33) 53 (39) 53 (53) 55 (58) 56 (92) 57 (46) 58 (13) 58 (60) 60 (51) 61 (60) 62 (57) 62 (76) 64 (63) 64 (93) 66 (69) 67 (74) 68 (28) 69 (72) 70 (82) 71 (88) 72 (73) 73 (84) 73 (78) 75 (62) 75 (94) 77 (85) 77 (59) 79 (67) 80 (83) 80 (54) 80 (70) 80 (88) 84 (68) 85 (81) 86 (55) 87 (88) 88 (95) 89 (70) 90 (80) 91 (91) 92 (79) 93 (86) 94 (74) 95 (87) 96 (96) Infrastruktur og transport 8

10 Det kommunale vejnet Virksomhedernes gennemsnitlige tilfredshed med kommunens indsats på det kommunale vejnet. 1 = Meget utilfreds, 2 = Utilfreds, 3 = Hverken/eller, 4 = Tilfreds, 5 = Meget tilfreds 1 (2) 2 (15) 3 (5) 4 (16) 5 (7) 6 (25) 7 (4) 8 (12) 9 (6) 10 (1) 11 (3) 12 (19) 13 (34) 14 (22) 15 (8) 16 (17) 17 (29) 18 (25) 19 (21) 20 (23) 21 (28) 22 (35) 23 (14) 24 (39) 25 (25) 26 (31) 27 (58) 28 (13) 29 (10) 30 (33) 31 (20) 32 (57) 32 (73) 34 (36) 35 (47) 35 (42) 37 (59) 38 (11) 39 (60) 40 (40) 41 (56) 42 (18) 43 (48) 44 (8) 44 (45) 46 (24) 47 (52) 47 (41) 49 (54) 50 (32) 51 (30) 52 (50) 53 (55) 54 (46) 55 (62) 56 (37) 57 (51) 58 (88) 59 (71) 60 (70) 61 (53) 62 (44) 63 (64) 64 (43) 65 (49) 66 (61) 67 (81) 68 (80) 69 (65) 70 (75) 71 (79) 72 (71) 73 (38) 74 (62) 75 (89) 76 (85) 77 (87) 78 (91) 79 (90) 80 (69) 81 (68) 82 (67) 83 (74) 84 (66) 85 (92) 86 (77) 87 (84) 88 (81) 89 (94) 90 (86) 91 (95) 92 (76) 93 (96) 94 (78) 95 (81) 96 (93) Infrastruktur og transport 9

11 Kommunal kollektiv trafik Virksomhedernes gennemsnitlige tilfredshed med kommunens indsats for den kommunale kollektive trafik. 1 = Meget utilfreds, 2 = Utilfreds, 3 = Hverken/eller, 4 = Tilfreds, 5 = Meget tilfreds 1 (4) 2 (1) 3 (15) 5 (11) 6 (9) 7 (2) 8 (24) 9 (8) 10 (6) 11 (25) 12 (19) 13 (40) 14 (7) 15 (10) 16 (38) 16 (12) 18 (20) 19 (49) 20 (51) 21 (16) 22 (23) 23 (43) 24 (13) 24 (92) 26 (26) 27 (33) 28 (39) 29 (31) 30 (29) 30 (17) 30 (14) 30 (36) 34 (34) 35 (41) 36 (30) 37 (27) 38 (76) 39 (42) 40 (50) 41 (73) 42 (62) 43 (45) 44 (48) 44 (28) 46 (81) 46 (52) 48 (62) 48 (86) 50 (32) 51 (54) 52 (65) 53 (35) 54 (44) 55 (93) 55 (57) 57 (79) 58 (62) 59 (22) 60 (71) 60 (75) 62 (55) 63 (59) 64 (53) 65 (60) 66 (3) 66 (18) 66 (79) 69 (37) 70 (68) 71 (66) 71 (45) 73 (56) 74 (58) 75 (84) 76 (21) 77 (91) 78 (67) 79 (82) 79 (74) 81 (78) 82 (77) 83 (61) 84 (83) 85 (72) 86 (87) 87 (90) 88 (47) 89 (70) 90 (94) 91 (85) 92 (87) 93 (89) 94 (96) 95 (69) 96 (95) Infrastruktur og transport

12 ARBEJDSKRAFT Kommunens gennemsnitlige placering på indikatorer om arbejdskraft: Virksomhedernes tilfredshed med kommunens indsats for adgangen til kvalificeret arbejdskraft i kommunen samt det lokale jobcenters evne til at formidle den nødvendige arbejdskraft. Dygtige medarbejdere er afgørende for virksomhedernes muligheder for at overleve og vokse. En lav værdi betyder, at kommunen har relativt mange topplaceringer på indikatorerne. IKAST-BRANDE 1 (3) 2 (5) 3 (4) 4 (15) 5 (12) 6 (8) 7 (17) 8 (47) 8 (24) 10 (1) 11 (67) 12 (39) 12 (16) 14 (6) 15 (10) 16 (35) 17 (27) 18 (60) 19 (21) 20 (50) 20 (64) 22 (12) 23 (74) 24 (53) 25 (41) 26 (58) 26 (24) 28 (73) 29 (49) 30 (50) 31 (58) 32 (71) 32 (47) 34 (10) 34 (2) 34 (80) 37 (46) 37 (45) 39 (43) 39 (19) 41 (40) 41 (19) 43 (57) 43 (94) 45 (44) 45 (32) 47 (69) 48 (35) 49 (9) 50 (56) 51 (88) 52 (7) 52 (60) 54 (29) 55 (63) 55 (23) 57 (42) 57 (33) 59 (74) 59 (55) 61 (29) 62 (70) 63 (60) 63 (17) 63 (83) 66 (84) 67 (22) 68 (71) 68 (50) 68 (54) 71 (87) 72 (28) 73 (66) 73 (78) 75 (14) 75 (26) 75 (79) 78 (82) 79 (86) 80 (31) 81 (35) 82 (64) 83 (88) 84 (91) 85 (67) 86 (34) 87 (96) 88 (93) 89 (80) 89 (76) 91 (95) 92 (84) 93 (90) 94 (35) 94 (77) 94 (92) Arbejdskraft 11

13 Adgang til kvalificeret arbejdskraft i området Virksomhedernes gennemsnitlige tilfredshed med kommunens indsats for adgang til kvalificeret arbejdskraft i området. 1 = Meget utilfreds, 2 = Utilfreds, 3 = Hverken/eller, 4 = Tilfreds, 5 = Meget tilfreds 1 (5) 2 (6) 3 (11) 4 (2) 5 (9) 6 (20) 7 (19) 8 (8) 9 (4) 10 (29) 11 (30) 12 (28) 13 (32) 14 (12) 15 (16) 16 (24) 17 (51) 18 (59) 19 (68) 19 (32) 21 (14) 22 (54) 23 (44) 24 (17) 25 (38) 26 (1) 27 (68) 28 (46) 29 (65) 30 (55) 31 (83) 32 (13) 33 (74) 34 (53) 34 (62) 36 (70) 37 (35) 38 (21) 39 (37) 39 (25) 41 (23) 41 (60) 41 (39) 44 (22) 44 (47) 46 (25) 46 (90) 48 (50) 49 (18) 50 (36) 51 (58) 52 (31) 53 (57) 54 (40) 55 (56) 56 (61) 57 (89) 57 (10) 59 (42) 60 (71) 61 (76) 62 (48) 63 (71) 64 (45) 65 (7) 66 (41) 67 (92) 68 (43) 69 (49) 70 (25) 71 (88) 72 (52) 73 (80) 74 (64) 75 (66) 76 (73) 77 (84) 78 (63) 79 (87) 80 (78) 80 (15) 82 (96) 83 (82) 84 (86) 85 (67) 85 (34) 87 (75) 88 (85) 89 (79) 90 (76) 91 (81) 92 (91) 93 (3) 94 (93) 95 (95) 96 (93) Arbejdskraft

14 Jobcentrenes indsats (jobformidling) Virksomhedernes gennemsnitlige tilfredshed med de kommunale jobcentres indsats. 1 = Meget utilfreds, 2 = Utilfreds, 3 = Hverken/eller, 4 = Tilfreds, 5 = Meget tilfreds 2 (9) 3 (59) 4 (11) 5 (8) 6 (18) 7 (13) 8 (42) 9 (24) 9 (25) 11 (17) 12 (7) 13 (26) 14 (91) 15 (6) 16 (33) 17 (16) 18 (22) 19 (4) 20 (43) 21 (27) 22 (14) 23 (47) 24 (39) 25 (10) 25 (59) 27 (52) 28 (49) 29 (15) 30 (79) 31 (82) 32 (63) 33 (31) 34 (32) 35 (69) 35 (73) 37 (70) 38 (36) 39 (59) 40 (29) 41 (59) 42 (71) 43 (22) 44 (88) 45 (21) 46 (67) 47 (29) 48 (48) 49 (78) 50 (83) 51 (51) 52 (5) 53 (12) 54 (36) 55 (53) 55 (80) 57 (68) 58 (57) 59 (66) 60 (87) 61 (65) 62 (85) 63 (3) 64 (28) 65 (41) 66 (54) 67 (56) 68 (77) 69 (40) 70 (93) 71 (38) 72 (34) 73 (19) 74 (72) 75 (2) 76 (92) 77 (44) 78 (20) 79 (35) 79 (94) 81 (95) 82 (54) 83 (81) 84 (88) 85 (96) 86 (58) 87 (45) 88 (90) 89 (74) 90 (64) 91 (45) 92 (76) 93 (75) 94 (86) 95 (49) 96 (84) Arbejdskraft 13

15 KOMMUNAL SAGSBEHANDLING Kommunens gennemsnitlige placering på indikatorer om sagsbehandling: Virksomhedernes tilfredshed med kommunens indsats for en kompetent og hurtig sagsbehandling inden for miljøområdet, byggesager og sygedagpengesager. Hurtig og kompetent sagsbehandling kan betyde forskellen mellem en konkurrencemæssig fordel og store ekstraudgifter. En lav værdi betyder, at kommunen har relativt mange topplaceringer på indikatorerne. SKIVE 1 (5) 2 (1) 3 (16) 4 (2) 5 (24) 6 (3) 7 (46) 8 (4) 9 (37) 10 (29) 11 (34) 12 (20) 13 (15) 14 (7) 15 (26) 16 (27) 16 (18) 18 (10) 19 (56) 20 (7) 21 (31) 21 (82) 23 (47) 24 (38) 25 (65) 26 (42) 27 (10) 28 (59) 29 (17) 29 (47) 31 (58) 32 (28) 33 (54) 34 (6) 35 (25) 35 (69) 37 (62) 38 (13) 39 (76) 40 (74) 41 (41) 42 (92) 43 (87) 44 (18) 45 (20) 46 (68) 46 (51) 48 (44) 49 (30) 50 (59) 50 (22) 52 (32) 53 (14) 54 (9) 55 (80) 56 (10) 56 (23) 58 (84) 59 (78) 60 (66) 61 (40) 61 (47) 61 (36) 64 (74) 65 (55) 66 (76) 67 (71) 68 (47) 68 (82) 68 (73) 71 (63) 72 (86) 73 (70) 74 (91) 75 (67) 76 (79) 77 (39) 78 (59) 79 (45) 80 (34) 81 (51) 82 (51) 83 (92) 84 (84) 85 (89) 86 (89) 87 (71) 88 (96) 89 (88) 90 (64) 91 (81) 92 (42) 93 (95) 94 (33) 95 (94) 96 (56) Kommunal sagsbehandling

16 Kompetent og hurtig sagsbehandling på miljøområdet Virksomhedernes gennemsnitlige tilfredshed med den kommunale indsats for kompetent og hurtig sagsbehandling på miljøområdet. 1 = Meget utilfreds, 2 = Utilfreds, 3 = Hverken/eller, 4 = Tilfreds, 5 = Meget tilfreds 2 (15) 3 (20) 4 (22) 5 (26) 6 (33) 7 (3) 8 (63) 9 (70) 10 (5) 11 (8) 11 (24) 13 (47) 14 (58) 15 (25) 16 (9) 17 (16) 17 (39) 19 (29) 20 (73) 20 (18) 22 (14) 23 (19) 24 (7) 24 (76) 26 (60) 27 (40) 27 (96) 29 (72) 30 (20) 31 (67) 32 (2) 32 (71) 34 (53) 35 (43) 36 (74) 37 (11) 38 (51) 39 (64) 39 (23) 39 (54) 42 (31) 43 (37) 43 (45) 45 (48) 46 (90) 47 (34) 48 (87) 49 (32) 50 (17) 50 (6) 50 (30) 50 (10) 54 (78) 55 (52) 56 (36) 57 (44) 58 (12) 59 (13) 60 (27) 60 (95) 62 (56) 63 (62) 64 (64) 64 (37) 66 (54) 67 (66) 68 (40) 69 (35) 70 (81) 71 (92) 72 (84) 73 (75) 74 (83) 75 (28) 76 (46) 77 (93) 77 (80) 77 (89) 80 (82) 81 (49) 82 (3) 83 (88) 84 (57) 85 (59) 86 (67) 86 (50) 86 (94) 89 (79) 90 (85) 91 (85) 92 (42) 93 (61) 94 (91) 95 (69) 96 (76) Kommunal sagsbehandling 15

17 Kompetent og hurtig sagsbehandling i byggesager Virksomhedernes gennemsnitlige tilfredshed med den kommunale indsats for kompetent og hurtig sagsbehandling i byggesager. 1 = Meget utilfreds, 2 = Utilfreds, 3 = Hverken/eller, 4 = Tilfreds, 5 = Meget tilfreds 2 (36) 3 (4) 4 (10) 5 (5) 6 (21) 7 (8) 9 (19) 9 (66) 11 (41) 12 (17) 13 (11) 14 (30) 15 (14) 16 (66) 17 (27) 17 (34) 19 (3) 20 (23) 21 (32) 22 (65) 23 (16) 24 (7) 25 (38) 26 (52) 27 (55) 28 (25) 29 (42) 30 (20) 31 (30) 32 (2) 32 (71) 34 (12) 35 (35) 36 (76) 37 (60) 38 (54) 39 (39) 39 (18) 41 (96) 42 (63) 43 (45) 44 (71) 45 (56) 46 (13) 47 (51) 48 (84) 49 (22) 50 (46) 51 (48) 52 (43) 53 (81) 54 (86) 55 (50) 56 (49) 57 (15) 58 (83) 58 (66) 60 (29) 61 (28) 62 (89) 63 (47) 64 (57) 65 (57) 66 (85) 67 (40) 68 (44) 69 (70) 70 (78) 70 (59) 72 (90) 73 (24) 74 (79) 75 (53) 76 (26) 77 (73) 78 (61) 79 (36) 80 (82) 81 (87) 82 (66) 83 (77) 83 (75) 85 (33) 86 (64) 87 (9) 88 (92) 89 (87) 90 (93) 90 (79) 90 (74) 93 (62) 94 (95) 95 (91) 96 (94) Kommunal sagsbehandling

18 Kompetent og hurtig sagsbehandling i sygedagpengesager Virksomhedernes gennemsnitlige tilfredshed med den kommunale indsats for kompetent og hurtig sagsbehandling i sygedagpengesager. 1 = Meget utilfreds, 2 = Utilfreds, 3 = Hverken/eller, 4 = Tilfreds, 5 = Meget tilfreds 1 (3) 2 (2) 3 (69) 4 (9) 5 (48) 6 (5) 7 (62) 8 (43) 9 (20) 9 (11) 11 (28) 11 (56) 13 (19) 14 (73) 15 (60) 16 (1) 17 (92) 18 (15) 19 (21) 20 (38) 21 (17) 21 (37) 21 (66) 24 (4) 25 (12) 26 (82) 27 (6) 27 (72) 27 (94) 30 (64) 31 (14) 32 (24) 33 (15) 34 (42) 35 (13) 36 (23) 37 (24) 38 (48) 38 (78) 40 (68) 41 (24) 42 (32) 42 (36) 44 (56) 45 (45) 46 (71) 47 (59) 48 (47) 49 (33) 50 (46) 51 (8) 52 (79) 53 (18) 54 (10) 54 (77) 54 (86) 57 (67) 58 (75) 59 (94) 60 (48) 61 (58) 62 (90) 63 (88) 64 (63) 65 (29) 65 (82) 67 (34) 68 (53) 69 (81) 70 (41) 71 (89) 72 (38) 73 (60) 74 (7) 75 (91) 76 (24) 77 (79) 78 (22) 79 (44) 80 (35) 80 (29) 82 (74) 83 (29) 84 (48) 85 (75) 86 (85) 87 (38) 88 (55) 89 (70) 90 (54) 91 (65) 92 (93) 93 (82) 93 (48) 95 (96) 96 (87) Kommunal sagsbehandling 17

19 SKATTER, AFGIFTER OG GEBYRER Kommunens gennemsnitlige placering på indikatorer om skatter, afgifter og gebyrer: Virksomhedernes tilfredshed med kommunens indsats for niveauet på de kommunale personskatter, erhvervsskatter samt afgifter og gebyrer. Størrelsen på lokale skatter, afgifter og gebyrer slår direkte igennem på virksomheders konkurrenceevne. En lav værdi betyder, at kommunen har relativt mange topplaceringer på indikatorerne. HERNING 1 (4) 2 (1) 3 (11) 4 (9) 5 (7) 6 (14) 7 (8) 8 (17) 9 (30) 10 (40) 10 (12) 12 (5) 13 (5) 14 (2) 15 (15) 16 (9) 17 (24) 18 (33) 19 (21) 19 (12) 21 (67) 22 (19) 23 (25) 23 (3) 25 (31) 26 (19) 27 (27) 28 (26) 29 (40) 30 (16) 31 (38) 31 (55) 33 (47) 34 (49) 34 (23) 36 (29) 37 (60) 38 (43) 39 (33) 40 (35) 41 (77) 42 (69) 43 (22) 44 (68) 44 (47) 46 (78) 47 (18) 48 (83) 49 (80) 50 (57) 51 (28) 52 (44) 52 (45) 54 (92) 54 (53) 56 (89) 57 (36) 57 (63) 59 (42) 60 (72) 61 (64) 62 (65) 63 (62) 64 (70) 65 (73) 66 (38) 67 (65) 68 (85) 69 (36) 69 (58) 69 (78) 72 (74) 72 (50) 74 (94) 75 (46) 76 (51) 77 (76) 78 (54) 78 (81) 80 (82) 81 (51) 82 (93) 82 (61) 84 (31) 85 (95) 86 (71) 87 (56) 88 (91) 89 (86) 90 (88) 91 (59) 92 (84) 93 (87) 93 (90) 95 (74) 96 (96) Skatter, afgifter og gebyrer

20 Niveauet for kommunens personskatter Virksomhedernes gennemsnitlige tilfredshed med niveauet for kommunens personskatter. 1 = Meget utilfreds, 2 = Utilfreds, 3 = Hverken/eller, 4 = Tilfreds, 5 = Meget tilfreds 1 (9) 2 (16) 2 (5) 4 (3) 5 (4) 6 (30) 7 (20) 8 (8) 9 (77) 10 (18) 11 (17) 11 (40) 13 (1) 14 (31) 15 (7) 16 (50) 16 (26) 18 (12) 19 (38) 20 (53) 21 (13) 22 (15) 23 (19) 24 (83) 25 (22) 26 (35) 26 (24) 28 (43) 29 (57) 29 (70) 31 (36) 32 (61) 33 (20) 34 (28) 35 (57) 35 (27) 35 (2) 38 (14) 39 (65) 40 (66) 41 (40) 42 (9) 43 (42) 44 (60) 45 (69) 46 (43) 47 (6) 48 (25) 49 (43) 50 (37) 51 (93) 51 (43) 51 (78) 54 (90) 55 (11) 55 (51) 57 (66) 58 (55) 59 (32) 60 (71) 61 (29) 62 (91) 63 (59) 64 (88) 65 (79) 66 (23) 67 (39) 68 (87) 69 (75) 70 (72) 71 (73) 72 (64) 73 (43) 74 (82) 75 (74) 75 (43) 77 (95) 78 (54) 79 (94) 80 (68) 81 (43) 82 (62) 83 (84) 84 (56) 85 (81) 86 (80) 87 (33) 87 (92) 89 (52) 90 (85) 91 (33) 92 (76) 93 (89) 94 (86) 94 (63) 96 (96) Skatter, afgifter og gebyrer 19

21 Kommunale erhvervsskatter (dækningsafgift og grundskyld) Virksomhedernes gennemsnitlige tilfredshed med de kommunale erhvervsskatter (dækningsafgift og grundskyld). 1 = Meget utilfreds, 2 = Utilfreds, 3 = Hverken/eller, 4 = Tilfreds, 5 = Meget tilfreds 1 (5) 2 (1) 3 (3) 4 (12) 5 (20) 5 (1) 7 (16) 9 (13) 10 (39) 11 (21) 12 (18) 13 (32) 14 (35) 15 (10) 16 (39) 17 (15) 18 (28) 19 (11) 20 (17) 21 (27) 21 (13) 23 (48) 24 (7) 25 (31) 26 (9) 27 (64) 28 (34) 29 (53) 30 (23) 31 (63) 32 (49) 33 (7) 34 (22) 35 (33) 36 (36) 37 (30) 37 (26) 39 (36) 40 (41) 41 (58) 42 (50) 43 (19) 44 (58) 45 (44) 46 (61) 47 (60) 47 (47) 49 (52) 50 (29) 51 (71) 52 (46) 53 (80) 54 (66) 55 (45) 56 (74) 57 (25) 58 (68) 59 (38) 60 (65) 61 (51) 62 (57) 62 (43) 64 (24) 65 (56) 66 (4) 67 (87) 68 (89) 69 (55) 70 (62) 71 (42) 72 (77) 73 (75) 74 (81) 75 (67) 76 (72) 77 (82) 78 (85) 78 (78) 80 (68) 81 (83) 82 (76) 83 (88) 84 (54) 85 (73) 86 (70) 87 (91) 88 (86) 89 (90) 90 (84) 91 (92) 92 (93) 93 (79) 94 (95) 95 (94) 96 (96) Skatter, afgifter og gebyrer

22 Kommunale afgifter og gebyrer (f.eks. byggesagsgebyrer) Virksomhedernes gennemsnitlige tilfredshed med de kommunale afgifter og gebyrer (f.eks. byggesagsgebyrer). 1 = Meget utilfreds, 2 = Utilfreds, 3 = Hverken/eller, 4 = Tilfreds, 5 = Meget tilfreds 1 (21) 2 (11) 3 (1) 4 (2) 5 (38) 6 (3) 7 (33) 8 (4) 9 (10) 10 (19) 11 (16) 12 (31) 13 (51) 14 (9) 15 (7) 16 (42) 17 (14) 18 (15) 19 (65) 20 (13) 21 (55) 22 (18) 22 (6) 22 (73) 22 (49) 26 (35) 27 (5) 28 (47) 29 (45) 30 (24) 31 (20) 32 (46) 33 (12) 34 (40) 35 (74) 36 (35) 37 (60) 38 (67) 39 (44) 40 (17) 41 (70) 42 (8) 43 (41) 44 (64) 45 (79) 46 (66) 47 (26) 48 (43) 49 (68) 49 (56) 51 (53) 52 (34) 53 (54) 54 (52) 55 (22) 56 (81) 57 (30) 58 (59) 59 (27) 60 (28) 61 (48) 62 (50) 63 (80) 64 (35) 65 (75) 65 (89) 67 (29) 68 (60) 69 (85) 70 (39) 71 (94) 72 (93) 73 (56) 74 (72) 74 (22) 76 (84) 77 (95) 78 (32) 79 (25) 80 (77) 80 (82) 82 (78) 83 (60) 84 (58) 85 (88) 86 (87) 87 (69) 88 (76) 89 (82) 90 (92) 91 (60) 92 (71) 93 (86) 94 (90) 95 (91) 96 (96) Skatter, afgifter og gebyrer 21

23 FYSISK PLANLÆGNING Kommunens gennemsnitlige placering på indikatorer om den fysiske planlægning: Virksomhedernes tilfredshed med kommunens indsats med om der er ledige erhvervsgrunde med plads til udvikling i kommunen, og om planlægningen giver plads til erhvervsudvikling. En forudsætning for, at en virksomhed kan vokse og skabe flere arbejdspladser, er, at det er muligt at udvide produktionen. En lav værdi betyder, at kommunen har relativt mange topplaceringer på indikatorerne. IKAST-BRANDE 2 (6) 3 (9) 3 (21) 5 (10) 6 (4) 7 (13) 7 (17) 9 (7) 10 (7) 11 (30) 12 (14) 13 (3) 14 (2) 15 (20) 16 (5) 17 (34) 17 (39) 17 (31) 20 (48) 21 (25) 22 (85) 23 (24) 24 (44) 25 (16) 26 (14) 27 (35) 27 (74) 29 (19) 30 (41) 31 (50) 32 (11) 33 (31) 34 (29) 35 (39) 35 (52) 37 (36) 38 (44) 38 (56) 40 (22) 41 (57) 42 (65) 42 (28) 44 (57) 45 (48) 45 (12) 47 (54) 48 (62) 48 (47) 50 (25) 51 (60) 52 (60) 53 (70) 53 (54) 55 (73) 55 (17) 57 (27) 58 (22) 59 (42) 60 (31) 61 (69) 61 (68) 63 (76) 63 (81) 65 (38) 66 (50) 67 (53) 67 (86) 69 (80) 70 (42) 70 (82) 72 (59) 73 (79) 74 (92) 74 (88) 76 (66) 76 (88) 78 (90) 79 (37) 80 (84) 81 (91) 81 (67) 83 (46) 84 (87) 85 (77) 86 (72) 87 (74) 87 (64) 89 (83) 90 (70) 90 (93) 92 (63) 92 (78) 94 (93) 94 (93) 96 (96) Fysisk planlægning

24 Der findes erhvervsgrunde med plads til udvikling Virksomhedernes gennemsnitlige tilfredshed med den kommunale indsats for erhvervsgrunde med plads til udvikling. 1 = Meget utilfreds, 2 = Utilfreds, 3 = Hverken/eller, 4 = Tilfreds, 5 = Meget tilfreds 1 (3) 2 (1) 3 (5) 4 (7) 5 (19) 6 (11) 7 (17) 9 (8) 10 (13) 11 (21) 12 (4) 12 (14) 12 (76) 15 (38) 16 (26) 17 (29) 18 (23) 19 (35) 20 (6) 21 (47) 22 (53) 23 (32) 24 (36) 25 (16) 26 (20) 27 (25) 28 (82) 29 (47) 30 (12) 31 (46) 31 (17) 33 (9) 34 (22) 35 (51) 36 (31) 37 (40) 38 (10) 39 (34) 40 (27) 41 (56) 42 (45) 42 (55) 44 (57) 45 (44) 46 (28) 47 (15) 48 (33) 49 (37) 50 (62) 51 (50) 52 (58) 53 (24) 54 (61) 55 (81) 56 (41) 57 (83) 58 (59) 58 (72) 60 (67) 61 (78) 62 (42) 63 (52) 64 (38) 65 (54) 66 (69) 67 (62) 68 (86) 69 (30) 70 (65) 71 (43) 72 (74) 73 (80) 74 (89) 75 (91) 76 (64) 77 (49) 78 (79) 79 (88) 80 (70) 81 (68) 82 (71) 83 (66) 84 (87) 85 (92) 86 (60) 87 (85) 88 (73) 89 (84) 90 (76) 91 (95) 92 (74) 93 (93) 94 (94) 95 (90) 96 (96) Fysisk planlægning 23

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2014 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder Virksomhedernes

Læs mere

konklusioner erhvervsliv

konklusioner erhvervsliv Dette afsnit beskriver erhvervslivet og dets udvikling i kommunen. Erhververne påvirker i høj grad bosætningen og beskæftigelsen i kommunen, da 55% af borgerne bor i samme kommune, som de arbejder i. Erhvervsbrancherne

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 2: Lokale rammevilkår Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til debat. Lokale rammevilkår såsom skat, administration

Læs mere

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Kommunerne og erhvervslivet Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Indhold 3 Forord: Kommunerne er vigtige for vækst 4 Overordnet resultat 6 Virksomhedernes prioritering 8 Byggesagsbehandling 8 Sagsbehandlingstid

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika DI ANALYSE Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika For 10. gang DI ANALYSE 10 år med globalisering Det er nu tiende år i træk, DI udgiver Globaliseringsredegørelsen,

Læs mere

Kommunerne og erhvervslivet

Kommunerne og erhvervslivet Kommunerne og erhvervslivet Teknisk baggrundsnotat 2015 Kommunerne og erhvervslivet side 2/24 Indholdsfortegnelse Beregning af rangorden... 3 Vægtning... 4 Byggesagsbehandling... 5 Sagsbehandlingstid...

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

SÅDAN LIGGER LANDET. Globaliseringsredegørelse

SÅDAN LIGGER LANDET. Globaliseringsredegørelse SÅDAN LIGGER LANDET Globaliseringsredegørelse 2007 Sådan ligger landet Globaliseringsredegørelse 2007 april 2007 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Hans Uldall-Poulsen og Nicolai Sederberg-Olsen Tryk:

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vækstvilkår i Danmark

Vækstvilkår i Danmark Vækstvilkår i Danmark Maj 22 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vækstvilkår i Danmark Maj 22 Vækstvilkår i Danmark Maj 22 Oplag: 5 ISBN: Trykt udgave 87-7862-142-9 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-144-5 Omslag:

Læs mere

Afrapportering fra udvalget om en hovedstadsstrategi

Afrapportering fra udvalget om en hovedstadsstrategi Afrapportering fra udvalget om en hovedstadsstrategi Maj 2015 Afrapportering fra udvalget om en hovedstadsstrategi Maj 2015. Redaktionen er afsluttet i januar 2015. I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

DI ANALYSE. SÅDAN ligger landet

DI ANALYSE. SÅDAN ligger landet DI ANALYSE SÅDAN ligger landet > Globaliseringsredegørelse 2011 > marts 2011 Sådan ligger landet Sådan ligger landet Globaliseringsredegørelse 2011 Udgivet af DI Redaktion: Sidsel Dyrholm Holst, Casper

Læs mere

Økonomisk udvikling og det kommunale finansieringssystem Februar 2014

Økonomisk udvikling og det kommunale finansieringssystem Februar 2014 Økonomisk udvikling og det kommunale finansieringssystem Februar 2014 Økonomi- og indenrigsministeriets Finansieringsudvalg Økonomisk udvikling og det kommunale finansieringssystem Februar 2014 Økonomi-

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 1 of 12 Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 2 of 12 Syddjurs Kommunes politik på erhvervsområdet Et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima

Læs mere

kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse

kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid Indhold 4INDLEDNING 6 Vækstudfordringen i Region Sjælland 7 Fremtidens erhvervsservice i

Læs mere

ERHVERVSLIVETS KONKURRENCE-

ERHVERVSLIVETS KONKURRENCE- Randers Kommune ERHVERVSLIVETS KONKURRENCE- KRAFT I RANDERS KOMMUNE ANDET UDKAST OKTOBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Martin Thelle og Mikkel Egede Birkeland Randers Kommune Dato: 19. oktober

Læs mere

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen, samt svarprocenter

Læs mere

regionalpolitisk vækstredegørelse 2011

regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 REGERINGEN Maj 2011 regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 REGERINGEN Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Danmark i balance i en global verden 4 3. Status

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 88% (198 besvarelser ud af 224 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

Indsatsområde 7. Erhverv - Vi rykker tættere på - erhvervsudvikling og kompetenceløft. 7.1 Virksomheder og erhverv

Indsatsområde 7. Erhverv - Vi rykker tættere på - erhvervsudvikling og kompetenceløft. 7.1 Virksomheder og erhverv Uddannelse, erhverv, beskæftigelse - og selve arbejdspladsen har stor betydning for de fleste mennesker. Arbejdet eller erhvervet er i høj grad med til at skabe identitet for den enkelte, ligesom dette

Læs mere

Beskæftigelsesministeriets sektoranalyse til Strukturkommissionen

Beskæftigelsesministeriets sektoranalyse til Strukturkommissionen STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Beskæftigelsesministeriet, Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 2 16 København K Tlf. 35 28 81 ams@ams.dk www.ams.dk Beskæftigelsesministeriets sektoranalyse til Strukturkommissionen

Læs mere

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Kongens Vænge

Læs mere

Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling

Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling 1 Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling KL 1. udgave, 1. oplag, 2003 Pjecen er udarbejdet

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

En 2020-plan med ambitioner

En 2020-plan med ambitioner En 2020-plan med ambitioner» Fordi Danmark skal vinde SIDE 1 FORORD Danmark er et godt land, men vi er ude af balance. Og hvis ikke vi får genoprettet balancen, vil vi om få år ikke være i stand til at

Læs mere

DI ANALYSE. Offentlig- privat. samarbejde

DI ANALYSE. Offentlig- privat. samarbejde DI ANALYSE Offentlig- privat samarbejde Redegørelse 2010 > Marts 2010 Offentlig-Privat samarbejde 2010 Offentlig-privat samarbejde Redegørelse 2010 Udgivet af DI Redaktion: Peter Bay Kirkegaard Tryk: Kailow

Læs mere