Vi kan vise dig vejen Du må selv gøre arbejdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi kan vise dig vejen Du må selv gøre arbejdet"

Transkript

1 Vi kan vise dig vejen Du må selv gøre arbejdet Vi engagerer os

2 PRINCE2 Foundation Kompetencer til succesfuld projektledelse Hvad er PRINCE2? PRINCE2 (Projects in a Controlled Environment) uddannelsen er en struktureret og global anerkendt projektledelsesmodel. PRINCE2 vinder stadig mere og mere frem i private som offentlige virksomheder og organisationer. Det der er styrken i PRINCE2, er at modellen er bygget op om best-practice byggende på flere tusinde projekter, som blev en succes og på alle de projekter som ikke nåede deres mål. Det som PRINCE2 giver en organisation er en afprøvet model, som udover at være konsistent i sin tilgang til projektet mht. til planlægning, styring, kontrol og uddelegering også giver et fælles sprog om projektet. Hvorfor vælge PRINCE2? PRINCE2 er en Project Management metode til projektfolk som gør dem i stand til at gennemføre og afvikle projekter på en hurtig og effektiv måde. Metoden henvender sig til både begynderen og den erfarne projektleder der professionelt vil arbejde med projekter i det daglige arbejde. Uddannelsen hjælper en ledelse eller projektleder med at gennemføre komplekse projekter. PRINCE2 Foundation uddannelse er en case baseret læringsuddannelse, hvor casen naturligt styrer og binder forløbet sammen med deltagerenes erfaring og viden. Hvad er PRINCE2 PRINCE2 er en global anerkendt projektledelsesmodel. PRINCE2 er bygget op om: 7 principper 7 temaer 7 processer Som tilsammen giver alle interessenterne i projektet en fælles referenceramme og forståelse for deres individuelle ansvar. PRINCE2 is a Registered Trade Mark of AXELOS Limited. Deltagerens udbytte PRINCE2 Foundation vil guide dig gennem arbejdsgangene og give dig en forståelse af en struktureret tilgang til Project Management. Uddannelsen vil lære dig at håndtere en konkret business case, interessenter (interne og eksterne), og til at levere projektet til tiden inden for budgettet. Slut målet med dette PRINCE2 kurses er at give dig en relevant viden til sikkert at styre et projekt. PRINCE2 Foundation uddannelsens mål er at opnå en forståelse af og forståelse for hvordan du og virksomheden kan tilpasse og bruge modellen i praksis i en hektisk hverdag. TILMELDING: Yderligere spørgsmål og information: Facebook: LinkedIn: Web:

3 PRINCE2 Foundation UDDANNELSENSEN HOVEDOMRÅDER PRINCE2 s 7 principper (retningslinjerne og den gode praksis udgør grundlaget for et PRINCE2 projekt) PRINCE2 s 7 temaer (Beskriver de aspekter ved et projekt der skal spille sammen og håndteres løbende) PRINCE2 s 7 processer (beskrivelsen af de trinvise aktiviteter fra start til slut) Kursets opbygning Vores akkrediterede uddannelse er en hurtig, sikker og effektiv vej til at opnå certificering og gennemføre en PRINCE2 uddannelse med succes. Kick off dag. Selvstudie periode hvor du læser manualen og arbejder med det udleverede materiale. 2-4 dages klassebaseret undervisning hvor du gennemgår og arbejder med modellen. Et eksamens forberedende modul, som forbereder dig til den officielle PRINCE2 Foundation eksamen. Den klassebaserede undervisning vil være en gennemgang af og arbejde med case. Undervisningen afsluttes med den internationalt akkrediterede Foundation eksamen. PRINCE2 er bygget op som: 7 principper, 7 temaer og 7 processer som tilsammen giver alle interessenterne i projektet en fælles referenceramme og forståelse for deres individuelle ansvar. PRINCE2 Foundation kurset består af tre dele, som i kombination vil gøre dig klar til at bestå PRINCE2 Foundation eksamen og bruge og få udbytte af PRINCE2 i dine projekter. De tre dele er: 1. Kick off 2. Selvstudiedage inklusiv løsning af sample test (test eksamen) 3. 4 kursusdage afsluttende med international akkrediterede PRINCE2 Foundation eksamen Fagmodulet omfatter: Særlige adgangsforudsætninger: Eksamensform: Varighed: Udbudt af: Ingen Multiple choice eksamen af 1 times varighed 3-4 dage + forberedelse EPM Group

4 PRINCE2 Practitioner Effektiv anvendelse af PRINCE2 PRINCE2 Practitioner Projektledere, der ønsker større viden om PRINCE2 og at blive bedre til at anvende PRINCE2 i praksis, og samtidig har et ønske om at kunne dokumentere det med den akkrediterede PRINCE2 Practitioner eksamen. Du kender allerede PRINCE2-metoden grundigt fra dit PRINCE2 Foundation forløb, som skal være bestået. Du får træning i at anvende metoden på forskellige projektscenarier, så du efterfølgende er klar til at bruge metoden aktivt på dit eget projekt. Deltagerens udbytte Et intensivt træning forløb, som afsluttes med eksamination. Giver dig dybde og bredde i din PRINCE2 viden, således at du efterfølgende vil være i stand til at varetage rollen som projektleder for komplekse projekter ved forudseende og systematisk at kunne planlægge, organisere og styre projekter målrettet og effektivt ved anvendelse af PRINCE2-metoden. Kurset afsluttes med den internationalt akkrediterede PRINCE2 Practitioner-eksamen, der giver dig ret til at anvende betegnelsen PRINCE2 Practitioner. Hvad er PRINCE2 PRINCE2 er en global anerkendt projektledelsesmodel. PRINCE2 er bygget op om: 7 principper 7 temaer 7 processer Som tilsammen giver alle interessenterne i projektet en fælles referenceramme og forståelse for deres individuelle ansvar. PRINCE2 is a Registered Trade Mark of AXELOS Limited. Kursusforløb Kick off, fordybelse, overblik og dybere viden om PRINCE2-metoden. Diskussion af praktiske erfaringer med PRINCE2. Arbejde med tilpasning af metoden til projektet. Diskussion af projektscenarier baseret på anvendelse af PRINCE2. Metoderne der anvendes under eksamenstræningen er henholdsvis præsentationer, gruppearbejde og fælles diskussion. TILMELDING: Yderligere spørgsmål og information: Facebook: LinkedIn: Web:

5 PRINCE2 Practitioner UDDANNELSENSEN HOVEDOMRÅDER PRINCE2 s 7 principper (retningslinjerne og den gode praksis udgør grundlaget for et PRINCE2 projekt) PRINCE2 s 7 temaer (Beskriver de aspekter ved et projekt der skal spille sammen og håndteres løbende) PRINCE2 s 7 processer (beskrivelsen af de trinvise aktiviteter fra start til slut) Din forberedelse Du skal beregne forberedelse i form af prøveeksamener og opgaveløsning. Derudover bør du afsætte tid til at læse hele eller dele af manualen igen. Det er vigtigt, at du forbereder dig inden kursusstart for at få det optimale udbytte. For at tage PRINCE2 Practitioner-eksamen, skal du have læst PRINCE2 manualen version 2009 og bestået PRINCE2 Foundation-eksamen. PRINCE2 version 2009 blev introduceret på dansk i januar Det er ikke af betydning, hvornår du har taget Foundation-eksamen. Hvis du har en PRINCE2 Foundation eksamen version 2005, skal du dog anskaffe dig en PRINCE2 manual i version Kursusindhold Kort repetition af processerne og komponenterne Træning i metoden på projektscenarier Tips og gode råd Eksamen Undervisningsform Kurset er et 2½ dages kursus, hvor der er forberedelse inden kursusstart. Mellem den 1 og 2 kursus dag og som en væsentlig del af forberedelsen er der 2-3 timers aftenarbejde. Der er fokus på den nødvendige teori, og du bliver trænet i at løse eksamensopgaver såvel individuelt som i grupper. Vi anvender forskellige læringsformer på kurset for at sikre optimal læring. Eksamen Practitioner-eksamen. En 2½ timers eksamen bestående af 8 hovedspørgsmål, der hvert kan give 10 point. Der er mulighed for at opnå 80 point i alt, og du skal opnå 44 point (55 %) for at bestå. Hjælpemidler: PRINCE2-manualen Fagmodulet omfatter: Særlige adgangsforudsætninger: Eksamensform: Varighed: Udbudt af: Bestået PRINCE2 Foundation eksamen Skriftelig eksamen af 2½ times varighed (se ovenfor) 2½ dage + forberedelse EPM Group

6 Projektstyring i praksis PRINCE2 Foundation Uddannelse for dig, der har lyst til at arbejde med projektledelse Projektstyring i praksis Projektstyring i praksis er for dig, der har lyst til at arbejde med projekter eller generelt projektarbejde. Du styrker din viden om og forståelse for et projekts faser, styre interessenter og risici og udarbejde en god projektplan for at sikre fremdrift i projektet. Du bliver klædt på til at deltage i styringen af projekter og du opnår viden og færdigheder om de ledelsesmæssige aspekter som projektleder. Deltagerens udbytte Projektstyring i praksis og PRINCE2 projektledelse som er en verdensklassestandard for styring af projekter fra start til en vellykket gennemførelse. På uddannelsen kommer du omkring alle elementer af projektets ledelse, etablering, organisering, kvalitet og risikoledelse samt opfølgende faser. Du får introduktion og mulighed for at opnå certificering på vores akkrediterede PRINCE2 Foundation kursus. Afprøv og få helt konkrete metoder til projektledelse samt en viden, som du kan gå direkte ud og bruge i praksis. Hvad er PRINCE2 PRINCE2 er en global anerkendt projektledelsesmodel. PRINCE2 er bygget op om: 7 principper 7 temaer 7 processer Tilsammen giver alle interessenterne i projektet en fælles referenceramme og forståelse for deres individuelle ansvar. PRINCE2 is a Registered Trade Mark of AXELOS Limited. Vores metode Træningen og udviklingen varetages af erfarne undervisere inden for projektledelse. Undervisningen har fokus på variation mellem teori og praksis og foregår i en behagelig og afslappet atmosfære. Der tages individuelle hensyn til læringsstil og personlig erfaring. TILMELDING: Yderligere spørgsmål og information: Facebook: LinkedIn: Web:

7 Projektstyring i praksis UDDANNELSENSEN HOVEDOMRÅDER Projektets grundelementer og sammenhæng udvikling og gennemførelse af et projekt Projektlederens kommunikation - proces - og ledelsesopgaver Projektetableringen og mandat samt evaluering Projektværktøjer Viden og forståelse Færdigheder Kompetencer Skal inden for projektledelsesområdet eller i et bredere perspektiv på fagområdet have udviklingsbaseret viden om projektledelse områdes praksis og central anvendt teori og metode. Skal kunne anvende og kombinere et alsidigt sæt færdigheder, der knytter sig til projektledelsesområdets praksis og arbejdsprocesser. Vil kunne indgå naturligt i udviklingsorienterede og/eller tværfaglige arbejdsprocesser inden for projektstyring og projektledelse. Skal have viden om og forståelse for organisationens situation og omgivelser. Som projektleder er det væsentligt at besidde den organisatoriske viden for at kunne agere som leder af projekter (i et krydspres mellem drift/hierarki og netværk). Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger og justere arbejdsgange og arbejdsprocesser i relation til projektformål og delmål. Skal kunne varetage ledelses- og planlægningsfunktioner i relation til projektledelses praksis. Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder inden for projektledelse til projektets interessenter. Skal kunne identificere og udvikle egne muligheder for fortsat videreuddannelse i forskellige læringsmiljøer. Skal i en struktureret sammenhæng kunne udvikle egen ledelses praksis indenfor projektområdet. Skal kunne anvende forskellige metoder og teorier inden for projektledelse og projektstyring og projektdeltagelse. Skal kunne forstå praksis og central anvendt teori og metode. Forstå områdets anvendelse af teori og metode inden for projektledelse og styring Skal kunne iagttage og indsamle empiri om projektledelse og styring samt relatere empirien til egen organisation og til egne ledelsesmæssige forhold, udfordringer og tiltag på en relevant måde. Fagmodulet omfatter: Særlige adgangsforudsætninger: Eksamensform: Varighed: Udbudt af: 10 ECTS-point Ingen Mundtlig prøve kombineret med en erhvervscase, med ekstern censur. Modulet er på 60 lektioner hertil kommer egen forberedelse og studiegrupper CHOPENHAGEN BUSINESS ACADEMY

8 Coaching i organisationer Styrke dine kompetencer, fokus på coaching på arbejdspladsen Coaching i organisationer Du lærer, at tackle hverdagens udfordringer på en ny og ledelsesbaseret måde, gribe tingene an fra en anden vinkel, og får nye uventede resultater! Gennem uddannelsen får du en forståelse for det teoretiske fundament for coaching, og du lærer om samtalestrategier og får praktisk erfaring med gennemførelse og styring af coachingsamtaler. Der tages udgangspunkt i systemisk teori og kommunikationsteori, hvor individets læring forstås i den kontekst og de relationer, individet indgår i, og hvor sproget anvendes som et væsentligt redskab. Deltagerens udbytte Mulighed for, at tilegne dig værdifuld viden, som både kan udvikle dig personligt og øge din værdi på arbejdsmarkedet. Vores metode Undervisningen er praksis- og deltagerorienteret, således at de gældende teorier på området indarbejdes gennem praktiske eksempler og øvelser. Undervisningen er tilrettelagt med fokus på god variation mellem teori og praktiske øvelser, så læringsmiljøet bliver optimalt. Undervisningen foregår i en behagelig og afslappet atmosfære, hvor der tages individuelle hensyn til læringsstil og erfaring. I perioden mellem undervisningsdagene er underviserne klar til at hjælpe dig på mail og telefon. Endvidere skaber vi rammerne for kursisterne til at netværke og bruge hinanden. Værdifuld viden Hvad enten du er leder eller medarbejder, så tilbyder dette kursus en række brugbare værktøjer til dig, der ønsker at styrke dine kompetencer. Med coaching i organisationer udvikler du dine samtale- og kommunikationskompetencer med særligt fokus på at kunne coache i en organisatorisk kontekst. Du bliver præsenteret for coachingteknikker og samtalemodeller, så du kan anvende coaching som begreb og metode med henblik på at skabe læring og udvikling. Et værktøjsorienteret fag, der sigter mod at styrke dine kompetencer i coaching. Den konkrete anvendelighed vil løbende blive afprøvet i studiegrupper, hvor værktøjer og metoder trænes. T I L M E L D I N G : Yderligere spørgsmål og information: Facebook: LinkedIn: Web:

9 Coaching i organisationer UDDANNELSENSEN HOVEDOMRÅDER Kommunikationsteori og - forståelse Coaching som metode og coaching i praksis Rollen som coach, etik og moral i coaching Kompetence udvikling og læring hos fokuspersonen Organisationsforståelse den organisatoriske kontekst Viden og forståelse Skal have viden om praksis og anvendelse af metode og teori inden for Coaching Skal have forståelse af praksis samt de vigtigste anvendte teorier og metoder inden for coaching. Færdigheder Skal kunne anvende og kombinere centrale metoder og redskaber, der knytter sig til fagområdets praksis og arbejdsprocesser Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger og justere arbejdsgange og arbejdsprocesser i relation til Coaching Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder inden for Coaching til samarbejdspartnere og brugere Kompetencer Skal kunne indgå i udviklingsorienterede og/eller tværfaglige arbejdsprocesser inden for coaching Skal kunne varetage afgrænsede ledelses- og planlægningsfunktioner i relation til coaching praksis Skal i en struktureret sammenhæng kunne udvikle egen ledelses praksis Skal kunne identificere og udvikle egne muligheder for fortsat videreuddannelse i forskellige lærings-/coachingmiljøer Coaching som metode Du trænes i coachingen som metode, coachingens faser og en bred vifte af værktøjer. Du bliver bekendt med, hvad coaching er, og hvad coaching ikke er, og lærer om etik i forhold til coaching i en organisatorisk sammenhæng. Du bliver bevidst om, dine styrke og dine udviklingsområder. Kommunikationsteori Der arbejdes med forståelsen af en systemiske teori og socialkonstruktionismen som grundlæggende begreber i coachingen. Du trænes i at tænke i anerkendende og får overblik over kommunikative virkemidler og teknikker. Du trænes i, hvordan sprog og ord har betydning samt indvirkning på coaching. Ledelseskompetence Du trænes i at være neutral og opretholde en neutral position samt, at håndtere skiftende kontekster og situationer. Du lærer at skifte imellem de forskellige roller, du har, såsom mentor, afholder af MUS og vanskelige samtaler. Du lærer at vurdere og udvikle din egen personlige coachingstil. Fagmodulet omfatter: Særlige adgangsforudsætninger: Eksamensform: Varighed: Udbudt af: 10 ECTS-point Ingen Mundtlig prøve kombineret med en erhvervscase, med ekstern censur. Modulet er på 60 lektioner hertil kommer egen forberedelse og studiegrupper CHOPENHAGEN BUSINESS ACADEMY

10 Human Resources Management Motivere og udvikle medarbejdere Human Resources Management HRM omfatter et bredt spektrum af både hårde og bløde emner. Du vil stifte bekendtskab med en række strategiske modeller og metoder, der benyttes inden for virksomhedsledelse og du lærer at anvende dem, både generelt og i HRM-regi. Du vil gennem uddannelsen opnå kompetencer til bedre, at kunne rådgive og medvirke i alle opgaver, der har med virksomhedens medarbejdere at gøre, fra rekruttering over udvikling, til afvikling af medarbejdere. På akademiuddannelsen kommer du omkring alle elementer af HRM, herunder strategisk ledelse, personalepolitik, planlægning og vurdering af jobkrav & personprofil. Deltagerens udbytte På uddannelsen Human Resources Managment for du et tilbud om en certificering i People Test Person (PTP) og People Test Logik (PTL) analyseværktøjerne. Arbejdet med personanalyser styrker HRM funktionen, særligt indenfor rekruttering og medarbejderudvikling, bl.a. fordi analyserne er dansk udviklet i samarbejde med dansk erhvervsliv. Hvad er People Test Person? PTP er et professionelt analyseværktøj af meget høj kvalitet, som giver lederne og HRM i virksomhederne det bedst mulige redskab til at identificere, motivere og fastholde deres medarbejdere. Et testværktøj til at vurdere arbejdsrelevante personegenskaber. Anvendes til personlighedstest, rekrutering og teamudvikling samt 360 graders måling. Vores metode Du får introduktion til strategiske modeller og øvelse i et professionelt analyseværktøj. Få konkrete kompetencer til både ledelses- og HRM opgaven. Uddannelsen foregår i et optimalt læringsmiljø med en behagelig og afslappet atmosfære, hvor der tages individuelle hensyn til læringsstil og personlig erfaring. Som supplement til Human Resources Management, kan du opnå en Person Profil Certificering (PTP + PTL). T I L M E L D I N G : Yderligere spørgsmål og information: Facebook: LinkedIn: Web:

11 Human Resources Management Akademiuddannelsen er kompetencegivende, og pensum er inddelt i følgende hovedområder Human Resource Management i strategisk perspektiv Tiltrækning og rekruttering af medarbejdere Udvikling, fastholdelse og afvikling af med arbejdere HRM i Global og lokal perspektiv Udvikling af HRM processer i forbindelse med ovenstående punkter Viden og forståelse Skal inden for Human Resource Management området eller i et bredere perspektiv på området have udviklingsbaseret viden om praksis og central anvendt teori og metode. Skal kunne forstå praksis og central anvendt teori og metode samt kunne forstå HRM funktionens anvendelse af teori og metode. Du får et grundigt kendskab til HRMfunktionens sammenhæng med - og betydning for det samlede strategiske arbejde i virksomheden. Du får en forståelse for personalepolitikkens benyttelse, både internt og som ansigt udadtil og i sammenhæng med virksomhedskulturen. Færdigheder Skal kunne anvende centrale metoder og redskaber samt kunne anvende de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for HRM området. Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger og opstille samt vælge løsningsmuligheder. Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder inden for HRM området til samarbejdspartnere og brugere Skal kunne anskue/forholde/relatere HRM funktioner til en given kontekst HRM er et valgfag på ledelseslinjen og er derfor relevant for ledere. Kompetencer Skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer inden for HRM området. Skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang i relation til HRM processer i organisationen. Skal i en struktureret sammenhæng kunne udvikle egen praksis inden for HRM området. Skal anvende forskellige former for samtaler, herunder samtaler i forbindelse med ansættelser, (MUS) medarbejderudvikling, afskedigelser, den vanskelige samtale og feedbacksamtaler. Overveje de etiske forhold i forskellige samtalesituationer. Fagmodulet omfatter: Særlige adgangsforudsætninger: Eksamensform: Varighed: Udbudt af: 10 ECTS-point Ingen Mundtlig prøve kombineret med en erhvervscase, med ekstern censur. Modulet er på 60 lektioner hertil kommer egen forberedelse og studiegrupper CHOPENHAGEN BUSINESS ACADEMY

12 Teamledelse HIGH performence team Hvorfor arbejde i team? Hovedmålet med teamsamarbejde er at samle medarbejdernes individuelle kvaliteter til kollektive kvalifikationer, færdigheder, kompetencer og energier, så de sammen kan optimere deres performance og resultater og nå fælles mål. Ud over en generelt forbedret effektivitet giver teamsamarbejde en større grad af forpligtelse over for fælles beslutninger og dermed en følelse af ejerskab hos det enkelte teammedlem til de fælles mål, planer og handlinger. En veludviklet teambaseret organisationsform gavner også organisationens indlæringskapacitet og dermed dens effektivitet og evne til at skabe forandring. Virksomhedens udbytte Vi skaber motivation og udvikler medarbejderne til at opnå mere effektive processer, hvor alle får ejerskab og deltager i udviklingen af teamet. Større effektivitet, mere glæde og mere loyalitet. Deltagerens udbytte Kan man lave en virtuel fredagsbar? Virtuelle team. Livet i et virtuelt team er sjovere og mere socialt engagerende ud fra teorien om, at når det er så sjovt at være på sociale medier og så mange mennesker globalt er aktive, så må denne energi også kunne føres ind i det virtuelle team. 360 graders feedback Vi tager udgang i en 360 graders måling af deltageren. 360 er en relevant anledning for at få sat fokus på de rigtige udviklingsområder. Vi hjælper med at vurdere teamlederens personlige kompetencer og giver et billede af, hvordan teamlederen opfattes af andre. Hjælp til at fokusere på teamlederens udviklingspunkter og målrette den personlige og faglige udvikling TILMELDING: Yderligere spørgsmål og information: Facebook: LinkedIn: Web:

13 Teamledelse UDDANNELSENSEN HOVEDOMRÅDER Teamledelse som metode og teamledelse i praksis en organisatorisk kontekst Gruppedynamik og processer Teamets udviklingsfaser og rollen som teamleder Etik og moral i teamledelse i organisationer Kompetenceudvikling og teamledelse Viden og forståelse Færdigheder Kompetencer Skal kende de vigtigste roller som teamleder Skal i en struktureret sammenhæng kunne udvikle egen ledelses praksis i relation til etablering og udvikling af team Skal have viden om de vigtigste kendetegn i forskellige faser af en gruppes udvikling på vej til at blive et team Skal kunne anvende og kombinere centrale metoder og redskaber, der knytter sig til fagområdets praksis og arbejdsprocesser Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger og justere gruppeprocesser i mindre og større grupper i relation til teamledelse Skal kunne identificere og påvirke forskellige teamroller og forstå at anvende disse til at udvikle teamet i den rigtige retning Skal kunne identificere og udvikle egne muligheder for fortsat videreuddannelse i forskellige lærings-/teambaserede miljøer Skal have forståelse af praksis samt de vigtigste anvendte teorier og metoder inden for teamledelse Skal have indsigt i kulturelle barrierer for etablering af en teamkultur Teamledelse som metode Vi arbejder med GRIP-modellen, SMARTmodellen og omsorgscirklen. Desuden er der tjeklister og gode råd til gennemførelse af teammøder og sammensætning af team. Kommunikationsteori Teambuilding, træning af vigtige kompetencer i teamet og udvikling af teamet i den ønskede retning. Indblik i teknikker og teorier (systemisk, narrativ og styrkebaseret) bag højtydende teams samt teamledelse på distancen. Ledelseskompetence Du får indsigt i teamlederens forskellige roller og ansvar, teamets udviklingsfaser og hvornår og hvordan du som teamleder er hhv. vejleder, sparringspartner, mentor og coach eller leder. Fagmodulet omfatter: Særlige adgangsforudsætninger: Eksamensform: Varighed: Udbudt af: 5 ECTS-point Ingen Mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i et kort projekt, med ekstern censur Modulet er på 30 lektioner hertil kommer egen forberedelse og studiegrupper CHOPENHAGEN BUSINESS ACADEMY

14 Kommunikation i praksis BRÆND IGENNEM og få SUCCES Kommunikation i praksis Har du brug for at sætte dig selv i førersædet? Denne inspirerende og motiverende uddannelse, baserer sig på den nyeste forskning inden for positiv psykologi, stresshåndtering, og mindfulness. Du får værktøjerne til at gå efter dine mål og nå dem. Du finder ind til dine kernekompetencer og får opbygget et drive og en energi, der gør, at du ikke længere sidder bagest i toget mod personlig og professionel succes. I løbet af uddannelsen vil du inde dit livsmål, blive præsenteret for en vifte af forskellige redskaber i teori og praksis. Du skal lave en personlig handlingsplan, som kan rykker dig op i førersædet og sætter kursen direkte mod det liv, du drømme om at leve. Deltagerens udbytte Målrettet uddannelse med en stribe af værktøjer der alle har til formål at rykke dig frem! Kommunikation i praksis er en uddannelse, som tager udgangspunkt i dine kompetencer. Vi vil fokusere på at finde dine styrker frem og hjælpe dig til at brænde igennem med dit budskab. Du får undervisning i kommunikationsmodeller, kommunikationspsykologi, planlægnings- og formidlingsværktøjer, præsentationsteknik og målgruppeorientering. Styr på dialogen? Som kommunikatør skal du have styr på redskaberne. Du får kompetencerne til selvstændigt at udføre kommunikationsopgaver på et professionelt niveau. Uddannelse giver mening styr på begreberne og orden i værktøjskassen samt forståelse for det bevidste arbejde med psykologiske virkemidler og adfærd. Vores metode Træningen og undervisningen varetages af erfarne undervisere inden for kommunikation. Undervisningen varierer mellem teori og praksis og foregår i en behagelig og afslappet atmosfære. Der tages individuelle hensyn til læringsstil og personlig erfaring. T I L M E L D I N G : Yderligere spørgsmål og information: Facebook: LinkedIn: Web:

15 Kommunikation i praksis Akademiuddannelsen er kompetencegivende og inddelt i følgende hovedområder: Kommunikations psykologi og - modeller Planlægnings - og formidlingsværktøjer Kommunikationsopgaven i praksis Præsentationsteknik Målgruppeorientering Viden og forståelse Skal have en grundlæggende viden om kommunikationens mål og modtager-/ afsenderforhold. Skal have kendskab til relevante planlægnings- og formidlingsværktøjer. Skal have forståelse af, hvad dialogbaseret kommunikation er i en praksis sammenhæng. Skal have viden om kommunikationens dynamiske processer i forhold til egen rolle samt i modtagers optik Skal have forståelse af medievalg i forhold til kommunikationsbudskaber og mål. Skal have kendskab til sprogformer og valg af sprog inden for forskellige medier Skal have forståelse af verbal og nonverbal kommunikation Færdigheder Skal kunne analysere og vurdere kommunikationsopgaven med henblik på en professionel løsning af denne Skal kunne analysere og anvende sproget målrettet i forhold til den enkelte opgave Skal kunne anvende udbredte planlægnings- og formidlingsværktøjer i opgaveløsningen Skal kunne deltage professionelt og konstruktivt i dialogbaseret kommunikation Kompetencer Skal kunne reflektere over egen personlig kommunikation Skal kunne analysere og vurdere skriftlig, verbal og digital kommunikation i forhold til kommunikationens kontekst Skal selvstændigt kunne anvende relevante modeller og værktøjer til udarbejdelse af skriftlige og digitale daglige kommunikationsopgaver Skal kunne planlægge og gennemføre daglige kommunikationsopgaver Skal kunne vælge den rette formidlingsform for en given opgave Fagmodulet omfatter: Særlige adgangsforudsætninger: Eksamensform: Varighed: Udbudt af: 10 ECTS-point Ingen Mundtlig prøve kombineret med en erhvervscase, med ekstern censur. Modulet er på 60 lektioner hertil kommer egen forberedelse og studiegrupper CHOPENHAGEN BUSINESS ACADEMY

16 For dig der arbejder med forandringer store som små Forandringsledelse Der er vel ingen der er i tvivl om at der altid vil være forandringer. Organisationerne skal derfor være gode til at arbejde med forandring, for at være konkurrencedygtige og leve op til de mål der er sat. Mange organisation fokuserer næsten udelukkende på de værktøjer og metoder der skal bruges for at styre forandringsprojekter og glemmer ofte, at det er mennesker som skal føre de endelige resultater ud i livet. Deltagerens udbytte På denne uddannelse bliver du klædt på til at forstå og deltage i forandringsprocessen og du opnår viden og færdigheder som forandringsleder til at stå i spidsen for forandringen. Du får konkrete redskaber og værktøjer til at analysere komplekse problemstillinger og udfordringer i forhold til at lede mennesker og organisationer gennem forandringsprocessen. Du vil få viden om de psykologiske elementer der indgår når mennesker gennemlever en forandring. Hvad kan du gøre for at imødegå at dit forandringsprojekt kulsejler i ren modstand mod de forandringer, som organisationen ønsker at gennemføre. Du vil blive mere klar på forandringslederens rolle, opgaver og dilemmaer i forhold til den valgte forandringsstrategi eller model. Realisér fordelene Hvordan kan du hjælpe dine medarbejdere med succesfuldt at integrere og implementere de organisatoriske ændringer, der indføres? Change Management giver dig viden til at håndterer risici og implementere de strategier, der fører til succes med jeres organisatoriske forandringsprojekter. Enkle og effektiv tilgang til forandringsledelse. Vores metode Træningen og udviklingen varetages af erfarne undervisere inden for forandringsledelse. Undervisningen har fokus på variation mellem teori og praksis og foregår i en behagelig og afslappet atmosfære hvor der tages individuelle hensyn til læringsstile og personlig erfaring. T I L M E L D I N G : Yderligere spørgsmål og information: Facebook: LinkedIn: Web:

17 UDDANNELSENSEN HOVEDOMRÅDER Forandringsmodeller og teorier Kommunikation som forandringsværktøj Ledelse af forandring- samt udviklingsprocesser Forandringspsykologien Værktøjer til planlægning og gennemførsel af forandringsprocesser Viden og forståelse Har kendskab til centrale teorier og metoder til planlægning og gennemførsel af forandrings- og udviklingsprocesser. Har kendskab til kommunikationens betydning i forbindelse med planlægning og gennemførsel af forandrings- og udviklingsprocesser og kan forholde sig bevidst og analyserende til kommunikationssituationen og dennes betydning. Har kendskab til relevante værktøjer til gennemførsel af forandrings- og udviklingsprocesser. Har kendskab til de ledelsesmæssige krav og forventninger, som medarbejdere samt øvrige interessenter stiller til gennemførsel af forandrings- og udviklingsprocesser. Færdigheder Kan vurdere forskellige ledelsesformers effektivitet i konkrete forandringssituationer. Kan vurdere og vælge relevante løsningsmodeller i konkrete forandringssituationer. Kan vurdere praksisnære problemstillinger til ledelse og styring af forandringsog udviklingsprocesser i forhold til egen organisation. Kompetencer Kan anvende udvalgte projektstyringsværktøjer og forandringsmodeller til, at planlægge, strukturere og gennemføre konkrete forandringer i forhold til egen organisation. Kan formidle praksisnære faglige problemstillinger og løsningsmodeller til fagfæller, ikke-specialister samt øvrige interessenter. Skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang i relation til forandringsledelse. Skal i en struktureret sammenhæng kunne udvikle egen ledelses praksis. Fagmodulet omfatter: Særlige adgangsforudsætninger: Eksamensform: Varighed: Udbudt af: 10 ECTS-point Ingen Mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i en erhvervscase, med ekstern censur Modulet er på 60 lektioner hertil kommer egen forberedelse og studiegrupper CHOPENHAGEN BUSINESS ACADEMY

18 Hos 2B1group deltager du i tidens stærkeste uddannelser i innovative forløb. Vi tilbyder dig en praktisk og relevant uddannelse, der går i dybden med den viden der er vigtig for dine beslutninger. Vi tilbyder dig tidens mest efterspurgte certificeringer, samt et personligt kompetenceløft der sikrer, at du får styr på dit projekts værdier.

Coaching i organisationer. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point

Coaching i organisationer. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Coaching i organisationer v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Side 2 af 5 Coaching og samarbejde i organisationer ruster dig til læring og kompetenceudvikling

Læs mere

Coaching i organisationer. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point

Coaching i organisationer. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Coaching i organisationer v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Side 2 af 5 Coaching og samarbejde i organisationer ruster dig til læring og kompetenceudvikling

Læs mere

Merkonom lederuddannelse. practical. leadership. - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden. michelsen hr lederakademi

Merkonom lederuddannelse. practical. leadership. - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden. michelsen hr lederakademi Merkonom lederuddannelse practical leadership 18 måneders MERKONOM lederuddannelse på MICHELSEN LEDERAKADEMI - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden m lederakademiet udvikler fremtidens

Læs mere

Akademiuddannelsen i Ledelse Valgfag inden for uddannelsens faglige område

Akademiuddannelsen i Ledelse Valgfag inden for uddannelsens faglige område Coaching i organisationer Deltageren udvikler i en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis sin samtale- og kommunikationskompetence med særligt fokus på at kunne coache i organisatorisk kontekst.

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources KURSUSCENTRETS UDBUD -1. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

PRINCE2 Foundation Certificering

PRINCE2 Foundation Certificering PRINCE2 Foundation Certificering Boost dit CV med et internationalt anerkendt kompetencebevis Roskilde Handelsskole tilbyder en PRINCE2 Foundation Certificering i samarbejde med Global Business Development

Læs mere

PRINCE2 Foundation og Practitioner

PRINCE2 Foundation og Practitioner PRINCE2 Foundation og Practitioner Projektstyring både i teori og praksis Kurset giver dig et komplet indblik i og kendskab til PRINCE2 -metoden. Du gennemgår et intensivt forløb, der forbereder dig til

Læs mere

Ledig? Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse...

Ledig? Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse... Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse... Ledig? Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole Kirkegade 9 9900 Frederikshavn Telefon 9620 5597 Fax 9620 5639 www.kursuscentretfh.dk

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse

Mannaz Projektlederuddannelse Mannaz Projektlederuddannelse Værktøjer til at planlægge, lede og styre dine projekter På Mannaz Projektlederuddannelse bliver du klædt på med en helhedsforståelse for projektstyring og projektledelse.

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse

Mannaz Projektlederuddannelse Mannaz Projektlederuddannelse Værktøjer til at planlægge, lede og styre dine projekter På Mannaz Projektlederuddannelse bliver du klædt på med en helhedsforståelse for projektstyring og projektledelse.

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

PROJEKTLEDERUDDANNELSE. Projektledelse 1-4. Henrik Bjerregaard Nielsen 30. oktober 2017

PROJEKTLEDERUDDANNELSE. Projektledelse 1-4. Henrik Bjerregaard Nielsen 30. oktober 2017 PROJEKTLEDERUDDANNELSE Projektledelse 1-4 Henrik Bjerregaard Nielsen 30. oktober 2017 1 Udbytte Deltagerne får et komplet og dybdegående fundament for at levere resultater i deres projekter på alle niveauer.

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Sommeren er traditionelt en stille tid i mange virksomheder. Netop derfor er det et oplagt tidspunkt at styrke din kompetenceprofil og ruste dig

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Akademiuddannelsen - Fagudbud Foråret 2014 Undervisning i dagtimerne: Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Pris ledige Kommunikation & formidling Kommunikation i praksis 26.-27.03.,

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Enkeltmodul på Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration, tilrettelagt for erfarne FTR/TR i den offentlige sektor - med særligt fokus på sundhedsområdet HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: 1. juli 2013 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com.

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse

Mannaz Projektlederuddannelse Mannaz Projektlederuddannelse - en praksisorienteret og virkelighedsnær uddannelse Værktøjer til at planlægge, lede og styre dine projekter Mannaz Projektlederuddannelse er Danmarks førende projektlederuddannelse.

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Team Optimering. Ledergrupper og teams på alle niveauer

Team Optimering. Ledergrupper og teams på alle niveauer Team Optimering Ledergrupper og teams på alle niveauer Teamoptimering hvordan kommer dit team til at præstere på topniveau. Uddannelsen handler om at optimere et team til at yde det bedste, skabe bevidsthed

Læs mere

NLP PRACTITIONER COACH

NLP PRACTITIONER COACH NLP PRACTITIONER COACH Uddannelsens opbygning 1 2 3 4 5 Hjernen & Læringsstile Webinar Værdier & Positioner Webinar Strategier & Reframing Webinar Sprogets effektfulde virkning Webinar Certificering 2

Læs mere

I samarbejde med: Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point. Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk træning

I samarbejde med: Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point. Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk træning I samarbejde med: Det intensive projektlederforløb med blended learning Teknologisk Institut Taastrup Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

UDDANNELSER FOR LEDIGE EFTERÅR 2013

UDDANNELSER FOR LEDIGE EFTERÅR 2013 PROJEKTLEDERUDDANNELSE LEAN LEDELSE I PRAKSIS DET STRATEGISKE LEDERSKAB FORANDRINGSLEDELSE LEDELSE I PRAKSIS COACHING OG KONFLIKT- HÅNDTERING UDDANNELSER FOR LEDIGE EFTERÅR 2013 HR OG LEDELSE COACHING

Læs mere

AKADEMIFAG. -2. halvår 2014. Det strategiske lederskab. Økonomistyring i praksis Human Resource Management. Ledelse i praksis

AKADEMIFAG. -2. halvår 2014. Det strategiske lederskab. Økonomistyring i praksis Human Resource Management. Ledelse i praksis AKADEMIFAG -2. halvår 2014 Det strategiske lederskab Ledelse i praksis Coaching og konflikthåndtering Positiv psykologi i ledelse Økonomistyring i praksis Human Resource Management Erhvervsøkonomi Kommunikation

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT ARKMANN RAINING ERSONLIG POWER & ENNEMSLAGSKRAFT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du er langt dygtigere til at lave en god mental forberedelse og sætte dig selv op inden din præsentation.

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE Ledelse i Praksis 1. 2. 3. Lederuddannelse og træning af din personlige lederprofil Leder du efter et professionelt kursus, hvor du lærer ledelse i praksis,

Læs mere

Projektledelse - og ledelse af mennesker

Projektledelse - og ledelse af mennesker Projektledelse - og ledelse af mennesker Udvikling/ Mennesker/ Resultater Projekter er en arbejdsform, der kan fremme innovation, udvikling, samarbejde og helhedsorienterede løsninger. Arbejdsformer og

Læs mere

IBC Kurser og kompetenceudvikling Lederuddannelser. Team Manager Program (TMP) Lederudviklingsprogram for nye og erfarne teamledere

IBC Kurser og kompetenceudvikling Lederuddannelser. Team Manager Program (TMP) Lederudviklingsprogram for nye og erfarne teamledere IBC Kurser og kompetenceudvikling Team Manager Program (TMP) Lederudviklingsprogram for nye og erfarne teamledere IBC Kurser og kompetenceudvikling Få udviklet dit teamlederskab og styrk din performance

Læs mere

Du får mest ud af kurset i forandringsledelse, hvis du står overfor eller er midt i en forandringsproces.

Du får mest ud af kurset i forandringsledelse, hvis du står overfor eller er midt i en forandringsproces. Forandringsledelse Succesfuld ledelse af forandringsprocesser Reorganisering, besparelser og nye krav om optimering er hverdag for mange. Forandringer sker hele tiden, og de sker hurtigere end nogensinde

Læs mere

Boost dine resultater med et kompetenceløft. Kursuskatalog. når HR skal skabe resultater

Boost dine resultater med et kompetenceløft. Kursuskatalog. når HR skal skabe resultater Boost dine resultater med et kompetenceløft Kursuskatalog 2014 Den gode opsigelse Opsigelser er af og til en nødvendighed i de fleste virksomheder, enten fordi virksomhedens forhold ændrer sig, eller fordi

Læs mere

Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle

Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: Senest 30. juni 2014 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com. Modul

Læs mere

Hvor god er du til at sælge dine idéer?

Hvor god er du til at sælge dine idéer? Hvor god er du til at sælge dine idéer? Du har nu muligheden for at blive helt skarp til en kommende jobsamtale samtidig med at du følger et statsanerkendt salgs- og kommunikationsfag. Faget forbedrer

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

Ledelse. Kædechefuddannelsen

Ledelse. Kædechefuddannelsen Ledelse Organisa tion Økonomi Kommunikation Kædechefuddannelsen For kædechefer i frivillige kæder På denne uddannelse udvikles og dyrkes kædechefens viden og færdigheder, så denne har de optimale forudsætninger

Læs mere

CERTIFICERET SALGSLEDELSE I PRAKSIS (CSP)

CERTIFICERET SALGSLEDELSE I PRAKSIS (CSP) CERTIFICERET SALGSLEDELSE I PRAKSIS (CSP) FÅ VÆRKTØJERNE TIL AT VÆRE BLANDT DE BEDSTE SALGSLEDERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR Du kommer på en rejse, hvor du får tilført praksisnære værktøjer og redskaber

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling moving business forward NYE STANDARDER FOR LEARNING & DEVELOPMENT UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling UNIK PERFORMANCE Unik Performance ønsker at sætte nye standarder

Læs mere

Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse

Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse Coaching som ledelsesværktøj Coaching er en anerkendt metode med effektive værktøjer til at udvikle medarbejdere og

Læs mere

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE I LEDELSE 2017-2019 Akademiuddannelsen Kooperationens Akademiuddannelse i ledlese er en videregående uddannelse, som du kan tage ved siden af dit arbejde. Den giver dig

Læs mere

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz.

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz. Mannaz date up Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere www.mannaz.com Den professionelle projektleder er nøglen til succesfulde projekter

Læs mere

Uddannelse for. nøglepersoner og mellemledere KURSUS. Erhvervsskolen Nordsjælland

Uddannelse for. nøglepersoner og mellemledere KURSUS. Erhvervsskolen Nordsjælland Uddannelse for nøglepersoner og mellemledere KURSUS Erhvervsskolen Nordsjælland Uddannelse for nøglepersoner og mellemledere ET STORT, VIGTIGT SKRIDT TIL EN HELT NY VERDEN AF MULIGHEDER En mellemleder

Læs mere

IBC Kurser og kompetenceudvikling Lederuddannelser. Team Manager Program (TMP) Lederudviklingsprogram for både nye og erfarne teamledere.

IBC Kurser og kompetenceudvikling Lederuddannelser. Team Manager Program (TMP) Lederudviklingsprogram for både nye og erfarne teamledere. IBC Kurser og kompetenceudvikling Team Manager Program (TMP) Lederudviklingsprogram for både nye og erfarne teamledere. IBC Kurser og kompetenceudvikling Få udviklet dit teamlederskab og styrk din performance

Læs mere

ORGANISERING. Grundlæggende metoder i organiseringsarbejdet. Procesfacilitering i organiseringsarbejdet. Projektstyring af organiseringsprojekter

ORGANISERING. Grundlæggende metoder i organiseringsarbejdet. Procesfacilitering i organiseringsarbejdet. Projektstyring af organiseringsprojekter ORGANISERING Grundlæggende metoder i organiseringsarbejdet Procesfacilitering i organiseringsarbejdet Projektstyring af organiseringsprojekter International inspiration, kursus i Danmark og studierejse

Læs mere

Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014

Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014 Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014 Bang Akademi, København og High Hopes, Aalborg tilbyder en unik coach-uddannelse, der giver dig stærke kommunikationsredskaber. Denne uddannelse

Læs mere

STYRING I VELFÆRDSSYSTEMET

STYRING I VELFÆRDSSYSTEMET Enkeltmodul på Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration, tilrettelagt for erfarne FTR/TR i den offentlige sektor - med særligt fokus på sundhedsområdet STYRING I VELFÆRDSSYSTEMET UDDANNELSESBESKRIVELSE

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration i dit lederskab og til at få videndepoterne fyldt op? Vil du gerne udfordres på dit lederskab, styrke

Læs mere

HR-uddannelser Grundlæggende, Videregående og Strategisk niveau

HR-uddannelser Grundlæggende, Videregående og Strategisk niveau HR-uddannelser Grundlæggende, Videregående og Strategisk niveau Grunduddannelsen i HR og personale jura Du er nyansat HR-medarbejder og har fokus på rekruttering og fastholdelse i dine arbejdsopgaver.

Læs mere

Forandringsledelse. På kurset arbejder du med: Succesfuld ledelse af forandringsprocesser. Hvem deltager?

Forandringsledelse. På kurset arbejder du med: Succesfuld ledelse af forandringsprocesser. Hvem deltager? Forandringsledelse Forandringsledelse Skab resultater gennem succesfulde forandringer Succesfuld ledelse af ser Reorganisering, besparelser og nye krav om optimering er hverdag for mange. Forandringer

Læs mere

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv klædt på til udvikling, facilitering og evaluering af målorienterede forandringsprocesser i organisationer - samt ipad som formidlingsværktøj. Proceskonsulentuddannelsen

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

Udnyt dit fulde lederpotentiale som projektleder

Udnyt dit fulde lederpotentiale som projektleder Projektledelse 4 Udnyt dit fulde lederpotentiale som projektleder Når alt kommer til alt, er der én, der skal gå forrest. Projektledelse 4 stiller skarpt på din ledelsesadfærd som projektleder og afdækker

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

SERVICELEDER- UDDANNELSEN. et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice.

SERVICELEDER- UDDANNELSEN. et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice. SERVICELEDER- UDDANNELSEN et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice. Tag en servicelederuddannelse et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice Servicelederuddannelsen

Læs mere

DEN SUNDHEDSFAGLIGE COACHUDDANNELSE UDDANNELSESORDNING

DEN SUNDHEDSFAGLIGE COACHUDDANNELSE UDDANNELSESORDNING UDDANNELSESORDNING Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsenet og øgede krav fra patienter til informationer omkring deres sygdomsforløb stiller et større og større krav til sundhedspersonalets kommunikative

Læs mere

Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet

Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet At lede samspillet mellem fagprofessionelle og frivillige i velfærdsinstitutionerne

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Kommunal Entreprenørledelse

Kommunal Entreprenørledelse Kommunal Entreprenørledelse 28. august 2017 INTRODAG Ledelse som praktisk fag Formålet med dagen er at introducere dig for ledelse som fag - at du bliver skarp på, hvad lederrollen indebærer og, hvordan

Læs mere

01-07-2012 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.juli 2012

01-07-2012 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.juli 2012 for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indhold 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

PROJEKTLEDELSE. Bliv fortrolig med at bruge projektværktøjer klogt og effektivt

PROJEKTLEDELSE. Bliv fortrolig med at bruge projektværktøjer klogt og effektivt PROJEKTLEDELSE Bliv fortrolig med at bruge projektværktøjer klogt og effektivt Er du en del af et projekt, er der krav fra mange sider, hvad enten du er leder eller deltager. Og kravene omfatter en hel

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

K U R S U S K A T A L O G 2 0 1 3

K U R S U S K A T A L O G 2 0 1 3 NYUDVIKLEDE LEDERUDVIKLINGSFORLØB TIL FØRSTELINJELEDERE I OFFENTLIGE ORGANISATIONER K U R S U S K A T A L O G 2 0 1 3 Projektet Praksisnær ledelse for førstelinjeledere på Fyn er støttet af 3-parts midler.

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Uddannelse der udvikler. - HR-kompetencer

Uddannelse der udvikler. - HR-kompetencer Uddannelse der udvikler - HR-kompetencer Kære læser I denne folder kan du læse om AK-Samvirkes HR-uddannelsestilbud til alle ansatte i a-kasserne. Hvorfor vælge AK-Samvirke til uddannelse på HR-området?

Læs mere

Practitioner Coach uddannelse København, sensommer/efterår 2016

Practitioner Coach uddannelse København, sensommer/efterår 2016 Practitioner Coach uddannelse København, sensommer/efterår 2016 Bang Akademi, København og High Hopes, Aalborg tilbyder en unik coach-uddannelse, der giver dig stærke kommunikationsredskaber. Denne uddannelse

Læs mere

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre?

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II When business gets personal! Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II Acuity World Fortsæt Our field of expertise din

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

IBC Kurser og kompetenceudvikling Lederuddannelser. IBCs Før-Leder Program. Udviklingsprogram for medarbejdere med lederpotentiale

IBC Kurser og kompetenceudvikling Lederuddannelser. IBCs Før-Leder Program. Udviklingsprogram for medarbejdere med lederpotentiale IBC Kurser og kompetenceudvikling IBCs Før-Leder Program Udviklingsprogram for medarbejdere med lederpotentiale IBC Kurser og kompetenceudvikling IBC Kurser og kompetenceudvikling Programmet til dig, der

Læs mere

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK ARKMANN RAINING EDELSESBASERET OACHING & AMTALETEKNIK DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du har lært at anvende de vigtigste og mest resultatskabende værktøjer indenfor ledelsesbaseret

Læs mere

Kurset. Samtaler, der virker. På kurset arbejder du med: EMCC-akkrediteret coachcertificering

Kurset. Samtaler, der virker. På kurset arbejder du med: EMCC-akkrediteret coachcertificering Avanceret coaching Samtaler, der virker Møder, ledelseskommunikation og daglige snakke mellem medarbejdere. Organisationer består af mange samtaler, men det er ikke altid, at samtalerne bidrager til udvikling,

Læs mere

Gennemslagskraft for projektledere

Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Bliv stærkere i dine budskaber, og styrk din projektledelse Klar kommunikation skaber bedre projektledelse Har du prøvet at stå foran

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Ledelse for projektledere

Ledelse for projektledere Ledelse for projektledere Bliv leder af projektet For dig, der har mod på at fuldende din projektlederrolle og ikke bare at påtage dig titlen. Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere formår

Læs mere

Projektlederskab II. - Fra planlægning til gennemførelse og læring. Projektlederskab II

Projektlederskab II. - Fra planlægning til gennemførelse og læring. Projektlederskab II Projektlederskab II - Fra planlægning til gennemførelse og læring Projektlederskab handler både om mennesker og metoder. På Projektlederskab I var fokus i høj grad på, hvordan man får den optimale start

Læs mere

GOD MØDELEDELSE. - det klassiske og innovative møde!

GOD MØDELEDELSE. - det klassiske og innovative møde! GOD MØDELEDELSE - det klassiske og innovative møde! GOD MØDELEDELSE - det klassiske og innovative møde! BAGGRUND Hvordan får vi skabt effektive, fokuserede, innovative og meningsfulde møder, hvor alle

Læs mere