Vi kan vise dig vejen Du må selv gøre arbejdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi kan vise dig vejen Du må selv gøre arbejdet"

Transkript

1 Vi kan vise dig vejen Du må selv gøre arbejdet Vi engagerer os

2 PRINCE2 Foundation Kompetencer til succesfuld projektledelse Hvad er PRINCE2? PRINCE2 (Projects in a Controlled Environment) uddannelsen er en struktureret og global anerkendt projektledelsesmodel. PRINCE2 vinder stadig mere og mere frem i private som offentlige virksomheder og organisationer. Det der er styrken i PRINCE2, er at modellen er bygget op om best-practice byggende på flere tusinde projekter, som blev en succes og på alle de projekter som ikke nåede deres mål. Det som PRINCE2 giver en organisation er en afprøvet model, som udover at være konsistent i sin tilgang til projektet mht. til planlægning, styring, kontrol og uddelegering også giver et fælles sprog om projektet. Hvorfor vælge PRINCE2? PRINCE2 er en Project Management metode til projektfolk som gør dem i stand til at gennemføre og afvikle projekter på en hurtig og effektiv måde. Metoden henvender sig til både begynderen og den erfarne projektleder der professionelt vil arbejde med projekter i det daglige arbejde. Uddannelsen hjælper en ledelse eller projektleder med at gennemføre komplekse projekter. PRINCE2 Foundation uddannelse er en case baseret læringsuddannelse, hvor casen naturligt styrer og binder forløbet sammen med deltagerenes erfaring og viden. Hvad er PRINCE2 PRINCE2 er en global anerkendt projektledelsesmodel. PRINCE2 er bygget op om: 7 principper 7 temaer 7 processer Som tilsammen giver alle interessenterne i projektet en fælles referenceramme og forståelse for deres individuelle ansvar. PRINCE2 is a Registered Trade Mark of AXELOS Limited. Deltagerens udbytte PRINCE2 Foundation vil guide dig gennem arbejdsgangene og give dig en forståelse af en struktureret tilgang til Project Management. Uddannelsen vil lære dig at håndtere en konkret business case, interessenter (interne og eksterne), og til at levere projektet til tiden inden for budgettet. Slut målet med dette PRINCE2 kurses er at give dig en relevant viden til sikkert at styre et projekt. PRINCE2 Foundation uddannelsens mål er at opnå en forståelse af og forståelse for hvordan du og virksomheden kan tilpasse og bruge modellen i praksis i en hektisk hverdag. TILMELDING: Yderligere spørgsmål og information: Facebook: LinkedIn: Web:

3 PRINCE2 Foundation UDDANNELSENSEN HOVEDOMRÅDER PRINCE2 s 7 principper (retningslinjerne og den gode praksis udgør grundlaget for et PRINCE2 projekt) PRINCE2 s 7 temaer (Beskriver de aspekter ved et projekt der skal spille sammen og håndteres løbende) PRINCE2 s 7 processer (beskrivelsen af de trinvise aktiviteter fra start til slut) Kursets opbygning Vores akkrediterede uddannelse er en hurtig, sikker og effektiv vej til at opnå certificering og gennemføre en PRINCE2 uddannelse med succes. Kick off dag. Selvstudie periode hvor du læser manualen og arbejder med det udleverede materiale. 2-4 dages klassebaseret undervisning hvor du gennemgår og arbejder med modellen. Et eksamens forberedende modul, som forbereder dig til den officielle PRINCE2 Foundation eksamen. Den klassebaserede undervisning vil være en gennemgang af og arbejde med case. Undervisningen afsluttes med den internationalt akkrediterede Foundation eksamen. PRINCE2 er bygget op som: 7 principper, 7 temaer og 7 processer som tilsammen giver alle interessenterne i projektet en fælles referenceramme og forståelse for deres individuelle ansvar. PRINCE2 Foundation kurset består af tre dele, som i kombination vil gøre dig klar til at bestå PRINCE2 Foundation eksamen og bruge og få udbytte af PRINCE2 i dine projekter. De tre dele er: 1. Kick off 2. Selvstudiedage inklusiv løsning af sample test (test eksamen) 3. 4 kursusdage afsluttende med international akkrediterede PRINCE2 Foundation eksamen Fagmodulet omfatter: Særlige adgangsforudsætninger: Eksamensform: Varighed: Udbudt af: Ingen Multiple choice eksamen af 1 times varighed 3-4 dage + forberedelse EPM Group

4 PRINCE2 Practitioner Effektiv anvendelse af PRINCE2 PRINCE2 Practitioner Projektledere, der ønsker større viden om PRINCE2 og at blive bedre til at anvende PRINCE2 i praksis, og samtidig har et ønske om at kunne dokumentere det med den akkrediterede PRINCE2 Practitioner eksamen. Du kender allerede PRINCE2-metoden grundigt fra dit PRINCE2 Foundation forløb, som skal være bestået. Du får træning i at anvende metoden på forskellige projektscenarier, så du efterfølgende er klar til at bruge metoden aktivt på dit eget projekt. Deltagerens udbytte Et intensivt træning forløb, som afsluttes med eksamination. Giver dig dybde og bredde i din PRINCE2 viden, således at du efterfølgende vil være i stand til at varetage rollen som projektleder for komplekse projekter ved forudseende og systematisk at kunne planlægge, organisere og styre projekter målrettet og effektivt ved anvendelse af PRINCE2-metoden. Kurset afsluttes med den internationalt akkrediterede PRINCE2 Practitioner-eksamen, der giver dig ret til at anvende betegnelsen PRINCE2 Practitioner. Hvad er PRINCE2 PRINCE2 er en global anerkendt projektledelsesmodel. PRINCE2 er bygget op om: 7 principper 7 temaer 7 processer Som tilsammen giver alle interessenterne i projektet en fælles referenceramme og forståelse for deres individuelle ansvar. PRINCE2 is a Registered Trade Mark of AXELOS Limited. Kursusforløb Kick off, fordybelse, overblik og dybere viden om PRINCE2-metoden. Diskussion af praktiske erfaringer med PRINCE2. Arbejde med tilpasning af metoden til projektet. Diskussion af projektscenarier baseret på anvendelse af PRINCE2. Metoderne der anvendes under eksamenstræningen er henholdsvis præsentationer, gruppearbejde og fælles diskussion. TILMELDING: Yderligere spørgsmål og information: Facebook: LinkedIn: Web:

5 PRINCE2 Practitioner UDDANNELSENSEN HOVEDOMRÅDER PRINCE2 s 7 principper (retningslinjerne og den gode praksis udgør grundlaget for et PRINCE2 projekt) PRINCE2 s 7 temaer (Beskriver de aspekter ved et projekt der skal spille sammen og håndteres løbende) PRINCE2 s 7 processer (beskrivelsen af de trinvise aktiviteter fra start til slut) Din forberedelse Du skal beregne forberedelse i form af prøveeksamener og opgaveløsning. Derudover bør du afsætte tid til at læse hele eller dele af manualen igen. Det er vigtigt, at du forbereder dig inden kursusstart for at få det optimale udbytte. For at tage PRINCE2 Practitioner-eksamen, skal du have læst PRINCE2 manualen version 2009 og bestået PRINCE2 Foundation-eksamen. PRINCE2 version 2009 blev introduceret på dansk i januar Det er ikke af betydning, hvornår du har taget Foundation-eksamen. Hvis du har en PRINCE2 Foundation eksamen version 2005, skal du dog anskaffe dig en PRINCE2 manual i version Kursusindhold Kort repetition af processerne og komponenterne Træning i metoden på projektscenarier Tips og gode råd Eksamen Undervisningsform Kurset er et 2½ dages kursus, hvor der er forberedelse inden kursusstart. Mellem den 1 og 2 kursus dag og som en væsentlig del af forberedelsen er der 2-3 timers aftenarbejde. Der er fokus på den nødvendige teori, og du bliver trænet i at løse eksamensopgaver såvel individuelt som i grupper. Vi anvender forskellige læringsformer på kurset for at sikre optimal læring. Eksamen Practitioner-eksamen. En 2½ timers eksamen bestående af 8 hovedspørgsmål, der hvert kan give 10 point. Der er mulighed for at opnå 80 point i alt, og du skal opnå 44 point (55 %) for at bestå. Hjælpemidler: PRINCE2-manualen Fagmodulet omfatter: Særlige adgangsforudsætninger: Eksamensform: Varighed: Udbudt af: Bestået PRINCE2 Foundation eksamen Skriftelig eksamen af 2½ times varighed (se ovenfor) 2½ dage + forberedelse EPM Group

6 Projektstyring i praksis PRINCE2 Foundation Uddannelse for dig, der har lyst til at arbejde med projektledelse Projektstyring i praksis Projektstyring i praksis er for dig, der har lyst til at arbejde med projekter eller generelt projektarbejde. Du styrker din viden om og forståelse for et projekts faser, styre interessenter og risici og udarbejde en god projektplan for at sikre fremdrift i projektet. Du bliver klædt på til at deltage i styringen af projekter og du opnår viden og færdigheder om de ledelsesmæssige aspekter som projektleder. Deltagerens udbytte Projektstyring i praksis og PRINCE2 projektledelse som er en verdensklassestandard for styring af projekter fra start til en vellykket gennemførelse. På uddannelsen kommer du omkring alle elementer af projektets ledelse, etablering, organisering, kvalitet og risikoledelse samt opfølgende faser. Du får introduktion og mulighed for at opnå certificering på vores akkrediterede PRINCE2 Foundation kursus. Afprøv og få helt konkrete metoder til projektledelse samt en viden, som du kan gå direkte ud og bruge i praksis. Hvad er PRINCE2 PRINCE2 er en global anerkendt projektledelsesmodel. PRINCE2 er bygget op om: 7 principper 7 temaer 7 processer Tilsammen giver alle interessenterne i projektet en fælles referenceramme og forståelse for deres individuelle ansvar. PRINCE2 is a Registered Trade Mark of AXELOS Limited. Vores metode Træningen og udviklingen varetages af erfarne undervisere inden for projektledelse. Undervisningen har fokus på variation mellem teori og praksis og foregår i en behagelig og afslappet atmosfære. Der tages individuelle hensyn til læringsstil og personlig erfaring. TILMELDING: Yderligere spørgsmål og information: Facebook: LinkedIn: Web:

7 Projektstyring i praksis UDDANNELSENSEN HOVEDOMRÅDER Projektets grundelementer og sammenhæng udvikling og gennemførelse af et projekt Projektlederens kommunikation - proces - og ledelsesopgaver Projektetableringen og mandat samt evaluering Projektværktøjer Viden og forståelse Færdigheder Kompetencer Skal inden for projektledelsesområdet eller i et bredere perspektiv på fagområdet have udviklingsbaseret viden om projektledelse områdes praksis og central anvendt teori og metode. Skal kunne anvende og kombinere et alsidigt sæt færdigheder, der knytter sig til projektledelsesområdets praksis og arbejdsprocesser. Vil kunne indgå naturligt i udviklingsorienterede og/eller tværfaglige arbejdsprocesser inden for projektstyring og projektledelse. Skal have viden om og forståelse for organisationens situation og omgivelser. Som projektleder er det væsentligt at besidde den organisatoriske viden for at kunne agere som leder af projekter (i et krydspres mellem drift/hierarki og netværk). Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger og justere arbejdsgange og arbejdsprocesser i relation til projektformål og delmål. Skal kunne varetage ledelses- og planlægningsfunktioner i relation til projektledelses praksis. Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder inden for projektledelse til projektets interessenter. Skal kunne identificere og udvikle egne muligheder for fortsat videreuddannelse i forskellige læringsmiljøer. Skal i en struktureret sammenhæng kunne udvikle egen ledelses praksis indenfor projektområdet. Skal kunne anvende forskellige metoder og teorier inden for projektledelse og projektstyring og projektdeltagelse. Skal kunne forstå praksis og central anvendt teori og metode. Forstå områdets anvendelse af teori og metode inden for projektledelse og styring Skal kunne iagttage og indsamle empiri om projektledelse og styring samt relatere empirien til egen organisation og til egne ledelsesmæssige forhold, udfordringer og tiltag på en relevant måde. Fagmodulet omfatter: Særlige adgangsforudsætninger: Eksamensform: Varighed: Udbudt af: 10 ECTS-point Ingen Mundtlig prøve kombineret med en erhvervscase, med ekstern censur. Modulet er på 60 lektioner hertil kommer egen forberedelse og studiegrupper CHOPENHAGEN BUSINESS ACADEMY

8 Coaching i organisationer Styrke dine kompetencer, fokus på coaching på arbejdspladsen Coaching i organisationer Du lærer, at tackle hverdagens udfordringer på en ny og ledelsesbaseret måde, gribe tingene an fra en anden vinkel, og får nye uventede resultater! Gennem uddannelsen får du en forståelse for det teoretiske fundament for coaching, og du lærer om samtalestrategier og får praktisk erfaring med gennemførelse og styring af coachingsamtaler. Der tages udgangspunkt i systemisk teori og kommunikationsteori, hvor individets læring forstås i den kontekst og de relationer, individet indgår i, og hvor sproget anvendes som et væsentligt redskab. Deltagerens udbytte Mulighed for, at tilegne dig værdifuld viden, som både kan udvikle dig personligt og øge din værdi på arbejdsmarkedet. Vores metode Undervisningen er praksis- og deltagerorienteret, således at de gældende teorier på området indarbejdes gennem praktiske eksempler og øvelser. Undervisningen er tilrettelagt med fokus på god variation mellem teori og praktiske øvelser, så læringsmiljøet bliver optimalt. Undervisningen foregår i en behagelig og afslappet atmosfære, hvor der tages individuelle hensyn til læringsstil og erfaring. I perioden mellem undervisningsdagene er underviserne klar til at hjælpe dig på mail og telefon. Endvidere skaber vi rammerne for kursisterne til at netværke og bruge hinanden. Værdifuld viden Hvad enten du er leder eller medarbejder, så tilbyder dette kursus en række brugbare værktøjer til dig, der ønsker at styrke dine kompetencer. Med coaching i organisationer udvikler du dine samtale- og kommunikationskompetencer med særligt fokus på at kunne coache i en organisatorisk kontekst. Du bliver præsenteret for coachingteknikker og samtalemodeller, så du kan anvende coaching som begreb og metode med henblik på at skabe læring og udvikling. Et værktøjsorienteret fag, der sigter mod at styrke dine kompetencer i coaching. Den konkrete anvendelighed vil løbende blive afprøvet i studiegrupper, hvor værktøjer og metoder trænes. T I L M E L D I N G : Yderligere spørgsmål og information: Facebook: LinkedIn: Web:

9 Coaching i organisationer UDDANNELSENSEN HOVEDOMRÅDER Kommunikationsteori og - forståelse Coaching som metode og coaching i praksis Rollen som coach, etik og moral i coaching Kompetence udvikling og læring hos fokuspersonen Organisationsforståelse den organisatoriske kontekst Viden og forståelse Skal have viden om praksis og anvendelse af metode og teori inden for Coaching Skal have forståelse af praksis samt de vigtigste anvendte teorier og metoder inden for coaching. Færdigheder Skal kunne anvende og kombinere centrale metoder og redskaber, der knytter sig til fagområdets praksis og arbejdsprocesser Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger og justere arbejdsgange og arbejdsprocesser i relation til Coaching Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder inden for Coaching til samarbejdspartnere og brugere Kompetencer Skal kunne indgå i udviklingsorienterede og/eller tværfaglige arbejdsprocesser inden for coaching Skal kunne varetage afgrænsede ledelses- og planlægningsfunktioner i relation til coaching praksis Skal i en struktureret sammenhæng kunne udvikle egen ledelses praksis Skal kunne identificere og udvikle egne muligheder for fortsat videreuddannelse i forskellige lærings-/coachingmiljøer Coaching som metode Du trænes i coachingen som metode, coachingens faser og en bred vifte af værktøjer. Du bliver bekendt med, hvad coaching er, og hvad coaching ikke er, og lærer om etik i forhold til coaching i en organisatorisk sammenhæng. Du bliver bevidst om, dine styrke og dine udviklingsområder. Kommunikationsteori Der arbejdes med forståelsen af en systemiske teori og socialkonstruktionismen som grundlæggende begreber i coachingen. Du trænes i at tænke i anerkendende og får overblik over kommunikative virkemidler og teknikker. Du trænes i, hvordan sprog og ord har betydning samt indvirkning på coaching. Ledelseskompetence Du trænes i at være neutral og opretholde en neutral position samt, at håndtere skiftende kontekster og situationer. Du lærer at skifte imellem de forskellige roller, du har, såsom mentor, afholder af MUS og vanskelige samtaler. Du lærer at vurdere og udvikle din egen personlige coachingstil. Fagmodulet omfatter: Særlige adgangsforudsætninger: Eksamensform: Varighed: Udbudt af: 10 ECTS-point Ingen Mundtlig prøve kombineret med en erhvervscase, med ekstern censur. Modulet er på 60 lektioner hertil kommer egen forberedelse og studiegrupper CHOPENHAGEN BUSINESS ACADEMY

10 Human Resources Management Motivere og udvikle medarbejdere Human Resources Management HRM omfatter et bredt spektrum af både hårde og bløde emner. Du vil stifte bekendtskab med en række strategiske modeller og metoder, der benyttes inden for virksomhedsledelse og du lærer at anvende dem, både generelt og i HRM-regi. Du vil gennem uddannelsen opnå kompetencer til bedre, at kunne rådgive og medvirke i alle opgaver, der har med virksomhedens medarbejdere at gøre, fra rekruttering over udvikling, til afvikling af medarbejdere. På akademiuddannelsen kommer du omkring alle elementer af HRM, herunder strategisk ledelse, personalepolitik, planlægning og vurdering af jobkrav & personprofil. Deltagerens udbytte På uddannelsen Human Resources Managment for du et tilbud om en certificering i People Test Person (PTP) og People Test Logik (PTL) analyseværktøjerne. Arbejdet med personanalyser styrker HRM funktionen, særligt indenfor rekruttering og medarbejderudvikling, bl.a. fordi analyserne er dansk udviklet i samarbejde med dansk erhvervsliv. Hvad er People Test Person? PTP er et professionelt analyseværktøj af meget høj kvalitet, som giver lederne og HRM i virksomhederne det bedst mulige redskab til at identificere, motivere og fastholde deres medarbejdere. Et testværktøj til at vurdere arbejdsrelevante personegenskaber. Anvendes til personlighedstest, rekrutering og teamudvikling samt 360 graders måling. Vores metode Du får introduktion til strategiske modeller og øvelse i et professionelt analyseværktøj. Få konkrete kompetencer til både ledelses- og HRM opgaven. Uddannelsen foregår i et optimalt læringsmiljø med en behagelig og afslappet atmosfære, hvor der tages individuelle hensyn til læringsstil og personlig erfaring. Som supplement til Human Resources Management, kan du opnå en Person Profil Certificering (PTP + PTL). T I L M E L D I N G : Yderligere spørgsmål og information: Facebook: LinkedIn: Web:

11 Human Resources Management Akademiuddannelsen er kompetencegivende, og pensum er inddelt i følgende hovedområder Human Resource Management i strategisk perspektiv Tiltrækning og rekruttering af medarbejdere Udvikling, fastholdelse og afvikling af med arbejdere HRM i Global og lokal perspektiv Udvikling af HRM processer i forbindelse med ovenstående punkter Viden og forståelse Skal inden for Human Resource Management området eller i et bredere perspektiv på området have udviklingsbaseret viden om praksis og central anvendt teori og metode. Skal kunne forstå praksis og central anvendt teori og metode samt kunne forstå HRM funktionens anvendelse af teori og metode. Du får et grundigt kendskab til HRMfunktionens sammenhæng med - og betydning for det samlede strategiske arbejde i virksomheden. Du får en forståelse for personalepolitikkens benyttelse, både internt og som ansigt udadtil og i sammenhæng med virksomhedskulturen. Færdigheder Skal kunne anvende centrale metoder og redskaber samt kunne anvende de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for HRM området. Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger og opstille samt vælge løsningsmuligheder. Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder inden for HRM området til samarbejdspartnere og brugere Skal kunne anskue/forholde/relatere HRM funktioner til en given kontekst HRM er et valgfag på ledelseslinjen og er derfor relevant for ledere. Kompetencer Skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer inden for HRM området. Skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang i relation til HRM processer i organisationen. Skal i en struktureret sammenhæng kunne udvikle egen praksis inden for HRM området. Skal anvende forskellige former for samtaler, herunder samtaler i forbindelse med ansættelser, (MUS) medarbejderudvikling, afskedigelser, den vanskelige samtale og feedbacksamtaler. Overveje de etiske forhold i forskellige samtalesituationer. Fagmodulet omfatter: Særlige adgangsforudsætninger: Eksamensform: Varighed: Udbudt af: 10 ECTS-point Ingen Mundtlig prøve kombineret med en erhvervscase, med ekstern censur. Modulet er på 60 lektioner hertil kommer egen forberedelse og studiegrupper CHOPENHAGEN BUSINESS ACADEMY

12 Teamledelse HIGH performence team Hvorfor arbejde i team? Hovedmålet med teamsamarbejde er at samle medarbejdernes individuelle kvaliteter til kollektive kvalifikationer, færdigheder, kompetencer og energier, så de sammen kan optimere deres performance og resultater og nå fælles mål. Ud over en generelt forbedret effektivitet giver teamsamarbejde en større grad af forpligtelse over for fælles beslutninger og dermed en følelse af ejerskab hos det enkelte teammedlem til de fælles mål, planer og handlinger. En veludviklet teambaseret organisationsform gavner også organisationens indlæringskapacitet og dermed dens effektivitet og evne til at skabe forandring. Virksomhedens udbytte Vi skaber motivation og udvikler medarbejderne til at opnå mere effektive processer, hvor alle får ejerskab og deltager i udviklingen af teamet. Større effektivitet, mere glæde og mere loyalitet. Deltagerens udbytte Kan man lave en virtuel fredagsbar? Virtuelle team. Livet i et virtuelt team er sjovere og mere socialt engagerende ud fra teorien om, at når det er så sjovt at være på sociale medier og så mange mennesker globalt er aktive, så må denne energi også kunne føres ind i det virtuelle team. 360 graders feedback Vi tager udgang i en 360 graders måling af deltageren. 360 er en relevant anledning for at få sat fokus på de rigtige udviklingsområder. Vi hjælper med at vurdere teamlederens personlige kompetencer og giver et billede af, hvordan teamlederen opfattes af andre. Hjælp til at fokusere på teamlederens udviklingspunkter og målrette den personlige og faglige udvikling TILMELDING: Yderligere spørgsmål og information: Facebook: LinkedIn: Web:

13 Teamledelse UDDANNELSENSEN HOVEDOMRÅDER Teamledelse som metode og teamledelse i praksis en organisatorisk kontekst Gruppedynamik og processer Teamets udviklingsfaser og rollen som teamleder Etik og moral i teamledelse i organisationer Kompetenceudvikling og teamledelse Viden og forståelse Færdigheder Kompetencer Skal kende de vigtigste roller som teamleder Skal i en struktureret sammenhæng kunne udvikle egen ledelses praksis i relation til etablering og udvikling af team Skal have viden om de vigtigste kendetegn i forskellige faser af en gruppes udvikling på vej til at blive et team Skal kunne anvende og kombinere centrale metoder og redskaber, der knytter sig til fagområdets praksis og arbejdsprocesser Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger og justere gruppeprocesser i mindre og større grupper i relation til teamledelse Skal kunne identificere og påvirke forskellige teamroller og forstå at anvende disse til at udvikle teamet i den rigtige retning Skal kunne identificere og udvikle egne muligheder for fortsat videreuddannelse i forskellige lærings-/teambaserede miljøer Skal have forståelse af praksis samt de vigtigste anvendte teorier og metoder inden for teamledelse Skal have indsigt i kulturelle barrierer for etablering af en teamkultur Teamledelse som metode Vi arbejder med GRIP-modellen, SMARTmodellen og omsorgscirklen. Desuden er der tjeklister og gode råd til gennemførelse af teammøder og sammensætning af team. Kommunikationsteori Teambuilding, træning af vigtige kompetencer i teamet og udvikling af teamet i den ønskede retning. Indblik i teknikker og teorier (systemisk, narrativ og styrkebaseret) bag højtydende teams samt teamledelse på distancen. Ledelseskompetence Du får indsigt i teamlederens forskellige roller og ansvar, teamets udviklingsfaser og hvornår og hvordan du som teamleder er hhv. vejleder, sparringspartner, mentor og coach eller leder. Fagmodulet omfatter: Særlige adgangsforudsætninger: Eksamensform: Varighed: Udbudt af: 5 ECTS-point Ingen Mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i et kort projekt, med ekstern censur Modulet er på 30 lektioner hertil kommer egen forberedelse og studiegrupper CHOPENHAGEN BUSINESS ACADEMY

14 Kommunikation i praksis BRÆND IGENNEM og få SUCCES Kommunikation i praksis Har du brug for at sætte dig selv i førersædet? Denne inspirerende og motiverende uddannelse, baserer sig på den nyeste forskning inden for positiv psykologi, stresshåndtering, og mindfulness. Du får værktøjerne til at gå efter dine mål og nå dem. Du finder ind til dine kernekompetencer og får opbygget et drive og en energi, der gør, at du ikke længere sidder bagest i toget mod personlig og professionel succes. I løbet af uddannelsen vil du inde dit livsmål, blive præsenteret for en vifte af forskellige redskaber i teori og praksis. Du skal lave en personlig handlingsplan, som kan rykker dig op i førersædet og sætter kursen direkte mod det liv, du drømme om at leve. Deltagerens udbytte Målrettet uddannelse med en stribe af værktøjer der alle har til formål at rykke dig frem! Kommunikation i praksis er en uddannelse, som tager udgangspunkt i dine kompetencer. Vi vil fokusere på at finde dine styrker frem og hjælpe dig til at brænde igennem med dit budskab. Du får undervisning i kommunikationsmodeller, kommunikationspsykologi, planlægnings- og formidlingsværktøjer, præsentationsteknik og målgruppeorientering. Styr på dialogen? Som kommunikatør skal du have styr på redskaberne. Du får kompetencerne til selvstændigt at udføre kommunikationsopgaver på et professionelt niveau. Uddannelse giver mening styr på begreberne og orden i værktøjskassen samt forståelse for det bevidste arbejde med psykologiske virkemidler og adfærd. Vores metode Træningen og undervisningen varetages af erfarne undervisere inden for kommunikation. Undervisningen varierer mellem teori og praksis og foregår i en behagelig og afslappet atmosfære. Der tages individuelle hensyn til læringsstil og personlig erfaring. T I L M E L D I N G : Yderligere spørgsmål og information: Facebook: LinkedIn: Web:

15 Kommunikation i praksis Akademiuddannelsen er kompetencegivende og inddelt i følgende hovedområder: Kommunikations psykologi og - modeller Planlægnings - og formidlingsværktøjer Kommunikationsopgaven i praksis Præsentationsteknik Målgruppeorientering Viden og forståelse Skal have en grundlæggende viden om kommunikationens mål og modtager-/ afsenderforhold. Skal have kendskab til relevante planlægnings- og formidlingsværktøjer. Skal have forståelse af, hvad dialogbaseret kommunikation er i en praksis sammenhæng. Skal have viden om kommunikationens dynamiske processer i forhold til egen rolle samt i modtagers optik Skal have forståelse af medievalg i forhold til kommunikationsbudskaber og mål. Skal have kendskab til sprogformer og valg af sprog inden for forskellige medier Skal have forståelse af verbal og nonverbal kommunikation Færdigheder Skal kunne analysere og vurdere kommunikationsopgaven med henblik på en professionel løsning af denne Skal kunne analysere og anvende sproget målrettet i forhold til den enkelte opgave Skal kunne anvende udbredte planlægnings- og formidlingsværktøjer i opgaveløsningen Skal kunne deltage professionelt og konstruktivt i dialogbaseret kommunikation Kompetencer Skal kunne reflektere over egen personlig kommunikation Skal kunne analysere og vurdere skriftlig, verbal og digital kommunikation i forhold til kommunikationens kontekst Skal selvstændigt kunne anvende relevante modeller og værktøjer til udarbejdelse af skriftlige og digitale daglige kommunikationsopgaver Skal kunne planlægge og gennemføre daglige kommunikationsopgaver Skal kunne vælge den rette formidlingsform for en given opgave Fagmodulet omfatter: Særlige adgangsforudsætninger: Eksamensform: Varighed: Udbudt af: 10 ECTS-point Ingen Mundtlig prøve kombineret med en erhvervscase, med ekstern censur. Modulet er på 60 lektioner hertil kommer egen forberedelse og studiegrupper CHOPENHAGEN BUSINESS ACADEMY

16 For dig der arbejder med forandringer store som små Forandringsledelse Der er vel ingen der er i tvivl om at der altid vil være forandringer. Organisationerne skal derfor være gode til at arbejde med forandring, for at være konkurrencedygtige og leve op til de mål der er sat. Mange organisation fokuserer næsten udelukkende på de værktøjer og metoder der skal bruges for at styre forandringsprojekter og glemmer ofte, at det er mennesker som skal føre de endelige resultater ud i livet. Deltagerens udbytte På denne uddannelse bliver du klædt på til at forstå og deltage i forandringsprocessen og du opnår viden og færdigheder som forandringsleder til at stå i spidsen for forandringen. Du får konkrete redskaber og værktøjer til at analysere komplekse problemstillinger og udfordringer i forhold til at lede mennesker og organisationer gennem forandringsprocessen. Du vil få viden om de psykologiske elementer der indgår når mennesker gennemlever en forandring. Hvad kan du gøre for at imødegå at dit forandringsprojekt kulsejler i ren modstand mod de forandringer, som organisationen ønsker at gennemføre. Du vil blive mere klar på forandringslederens rolle, opgaver og dilemmaer i forhold til den valgte forandringsstrategi eller model. Realisér fordelene Hvordan kan du hjælpe dine medarbejdere med succesfuldt at integrere og implementere de organisatoriske ændringer, der indføres? Change Management giver dig viden til at håndterer risici og implementere de strategier, der fører til succes med jeres organisatoriske forandringsprojekter. Enkle og effektiv tilgang til forandringsledelse. Vores metode Træningen og udviklingen varetages af erfarne undervisere inden for forandringsledelse. Undervisningen har fokus på variation mellem teori og praksis og foregår i en behagelig og afslappet atmosfære hvor der tages individuelle hensyn til læringsstile og personlig erfaring. T I L M E L D I N G : Yderligere spørgsmål og information: Facebook: LinkedIn: Web:

17 UDDANNELSENSEN HOVEDOMRÅDER Forandringsmodeller og teorier Kommunikation som forandringsværktøj Ledelse af forandring- samt udviklingsprocesser Forandringspsykologien Værktøjer til planlægning og gennemførsel af forandringsprocesser Viden og forståelse Har kendskab til centrale teorier og metoder til planlægning og gennemførsel af forandrings- og udviklingsprocesser. Har kendskab til kommunikationens betydning i forbindelse med planlægning og gennemførsel af forandrings- og udviklingsprocesser og kan forholde sig bevidst og analyserende til kommunikationssituationen og dennes betydning. Har kendskab til relevante værktøjer til gennemførsel af forandrings- og udviklingsprocesser. Har kendskab til de ledelsesmæssige krav og forventninger, som medarbejdere samt øvrige interessenter stiller til gennemførsel af forandrings- og udviklingsprocesser. Færdigheder Kan vurdere forskellige ledelsesformers effektivitet i konkrete forandringssituationer. Kan vurdere og vælge relevante løsningsmodeller i konkrete forandringssituationer. Kan vurdere praksisnære problemstillinger til ledelse og styring af forandringsog udviklingsprocesser i forhold til egen organisation. Kompetencer Kan anvende udvalgte projektstyringsværktøjer og forandringsmodeller til, at planlægge, strukturere og gennemføre konkrete forandringer i forhold til egen organisation. Kan formidle praksisnære faglige problemstillinger og løsningsmodeller til fagfæller, ikke-specialister samt øvrige interessenter. Skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang i relation til forandringsledelse. Skal i en struktureret sammenhæng kunne udvikle egen ledelses praksis. Fagmodulet omfatter: Særlige adgangsforudsætninger: Eksamensform: Varighed: Udbudt af: 10 ECTS-point Ingen Mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i en erhvervscase, med ekstern censur Modulet er på 60 lektioner hertil kommer egen forberedelse og studiegrupper CHOPENHAGEN BUSINESS ACADEMY

18 Hos 2B1group deltager du i tidens stærkeste uddannelser i innovative forløb. Vi tilbyder dig en praktisk og relevant uddannelse, der går i dybden med den viden der er vigtig for dine beslutninger. Vi tilbyder dig tidens mest efterspurgte certificeringer, samt et personligt kompetenceløft der sikrer, at du får styr på dit projekts værdier.

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens

Læs mere

KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014

KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014 DEN PROFESSIONELLE LEDER PROCESLEDERUDDANNELSEN DEN KOMPLETTE PROJEKTLEDER LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014 COACHING OG KONFLIKT- HÅNDTERING COACHING I ORGANISATIONER

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

Erhvervsakademi Dania, Randers. Forårskurser

Erhvervsakademi Dania, Randers. Forårskurser Erhvervsakademi Dania, Randers 2014 Forårskurser INDHOLD International handel og markedsføring Afsætningsstrategi...side 4 Erhvervsret...side 5 International markedsføring og analyse...side 6 Markedsføring

Læs mere

2012-13 LEDERUDVIKLING. lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation

2012-13 LEDERUDVIKLING. lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation LEDERUDVIKLING 2012-13 kursuskatalog inspirationsmøder lederkurser Butiksledelse Personlig lederudvikling

Læs mere

AKADEMIUDDANNELSERNE (au) 6-ugers forløb for ledige. Gratis efteruddannelse for nyledige på videregående niveau. www.eal.dk

AKADEMIUDDANNELSERNE (au) 6-ugers forløb for ledige. Gratis efteruddannelse for nyledige på videregående niveau. www.eal.dk AKADEMIUDDANNELSERNE (au) 6-ugers forløb for ledige Gratis efteruddannelse for nyledige på videregående niveau www.eal.dk Kurser fra Akademi- & merkonomuddannelser Fuldtidsuddannelse Kandidat Bachelor

Læs mere

www.eal.dk Se mere om akademiuddannelsen og de fag vi udbyder på Erhvervsakademiet Lillebælt på Odense

www.eal.dk Se mere om akademiuddannelsen og de fag vi udbyder på Erhvervsakademiet Lillebælt på Odense TILMELDING OG MERE INFO Odense Tilmelding og kontakt Tilmelding kan ske på http://www.eal-tilmelding.dk Sekretær Susanne Hansen Tlf. 65 45 25 17 E-mail: suha@tietgen.dk Projektleder Lars G. Schou Tlf.

Læs mere

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Kursuskatalog Randers Kommune Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Forord Velkommen til fremtidens kompetencer i Randers Kommune Med de statsanerkendte

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og 01-07-2013 for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 2 2 Uddannelsens formål... 2 3 Uddannelses varighed...

Læs mere

FIND VEJ GENNEM DINE PROJEKTER

FIND VEJ GENNEM DINE PROJEKTER FIND VEJ GENNEM DINE PROJEKTER KURSER I PROJEKTLEDELSE 2006 OM PROJEKTARBEJDSEN Teknologisk Institut har i mange år arbejdet med projektarbejdsformen. Det være sig som projektledere og undervisere. Projektarbejdsformen

Læs mere

2015 Winholistic Academy Katalog

2015 Winholistic Academy Katalog 2015 Winholistic Academy Katalog Af: Peter Winther Winholistic ApS 09-03-2015 Indholdsfortegnelse KOMMUNIKATIONSUDDANNELSER... 4 Præsentationsteknik varighed 2 dage.... 4 Kommunikationsoptimering varighed

Læs mere

Efter- og videreuddannelse

Efter- og videreuddannelse Efter- og videreuddannelse Styrk dine kompetencer med en efteruddannelse fra Erhvervsakademi Sjælland www.easj.dk 2 Friheden til at vælge I dit arbejdsliv, også i skiftet fra ét job til et andet, kan du

Læs mere

Avanceret proceskonsultation

Avanceret proceskonsultation Avanceret proceskonsultation Valgfagspakke til Diplom i ledelse Proceskonsultation er i høj kurs hos mange offentlige og private organisationer, når målet er deltagerinvolverende organisationsudvikling

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling. Revideret 01.07.2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling. Revideret 01.07.2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens

Læs mere

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 Skab øget motivation og bedre resultater Styrk dit personlige lederskab Tag afsæt i dine styrker Få personlig og målrettet rådgivning på 3283 3610 Kursusrådgivning

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

Kompetenceudvikling 2010 Professionel projektledelse for alle. Det er os med projektledelse. www.mannaz.com

Kompetenceudvikling 2010 Professionel projektledelse for alle. Det er os med projektledelse. www.mannaz.com Kompetenceudvikling 2010 Professionel projektledelse for alle Det er os med projektledelse www.mannaz.com Kompetence er meget mere end viden Efter et år i krisens tegn står du i dag midt i en ny virkelighed.

Læs mere

projektledelse Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International

projektledelse Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International Projektlederens nutid og fremtid Internationalisering, forandringsledelse og kommunikation Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International Synspunkt Hvordan bliver vi en

Læs mere

Studievejledning 01.08.2014

Studievejledning 01.08.2014 Diplomuddannelsen i ledelse Diploma of Leadership Studievejledning 01.08.2014 Det tages forbehold for ændringer i studievejledningen Uddannelsen udbydes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

UCC's kompetencestrategi

UCC's kompetencestrategi UCC's kompetencestrategi HR 7. januar 2011 Ref loba/lh/glo Versionsnr. 7 Hvad er en kompetencestrategi? UCC's kompetencestrategi beskriver, hvordan vi systematisk arbejder med løbende udvikling af medarbejdernes

Læs mere

Certificeringer for projektledere

Certificeringer for projektledere Certificeringer for projektledere www.mannaz.com 1 2 Certificeringer få et overblik PMI, PRINCE2, IPMA Forkortelserne svirrer i luften, og de bliver slynget omkring med en selvfølgelighed, der gør, at

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 11.12.12 Side 1 af 33 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

Peak Consulting Group - førende i Best Practice

Peak Consulting Group - førende i Best Practice Peak Consulting Group - førende i Best Practice Kompetenceudvikling Fra strategi til værdi Om Peak Consulting Group... og endnu mere vigtigt, hvad vi kan gøre for dig og din virksomhed Peak Consulting

Læs mere

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt Kompetencekoncept Hospitalsenhed Midt - med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administrationen HR INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...4 Del 1: Fælles ramme og fælles sprog for kompetenceudvikling.6

Læs mere

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Styrkebaseret ledelse Formel Formel uddannelse uddannelse Som leder får du de medarbejdere og resultater, som du fortjener. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Som leder

Læs mere

Merkonom lederuddannelse. practical. leadership. - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden. michelsen hr lederakademi

Merkonom lederuddannelse. practical. leadership. - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden. michelsen hr lederakademi Merkonom lederuddannelse practical leadership 18 måneders MERKONOM lederuddannelse på MICHELSEN LEDERAKADEMI - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden m lederakademiet udvikler fremtidens

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Styrkebaseret ledelse Formel Formel uddannelse uddannelse Som leder får du de medarbejdere og resultater, som du fortjener. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Som leder

Læs mere