Mover SE / TE. Gebruiksaanwijzing Pagina 44 Inbouwhandleiding Pagina 48. Gebrauchsanweisung Seite 2 Einbauanweisung Seite 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mover SE / TE. Gebruiksaanwijzing Pagina 44 Inbouwhandleiding Pagina 48. Gebrauchsanweisung Seite 2 Einbauanweisung Seite 7"

Transkript

1 Mover SE / TE Gebrauchsanweisung Seite 2 Einbauanweisung Seite 7 Im Fahrzeug mitzuführen! Gebruiksaanwijzing Pagina 44 Inbouwhandleiding Pagina 48 Im vertuig meenemen! Operation instructions Page 13 Installation instructions Page 17 To be kept in the vehicle! Brugsanvisning Side 54 Monteringsanvisning Side 58 Skal medbringes i køretøjet! Mode d emploi Page 23 Instructions de montage Page 28 À garder dans le véhicule! Instrucciones de uso Página 64 Instrucciones de montaje Página 68 Llévalas en el vehículo! Instruzioni per l uso Pagina 34 Istruzioni di montaggio Pagina 38 Da tenere nel veicolo! Page 75 Komfort für unterwegs

2 Mover SE / TE Einbaubeispiel Installation example Exemple di montage Esempio di montaggio 1 Fernbedienung 2 Antriebsmotor 3 Antriebsrolle 4 Elektronische Steuerung 5 Batterie 6 Sicherheitssteckdose 1 Remote handset 2 Drive motor 3 Drive roller 4 Electronic control unit 5 Battery 6 Safety socket 1 Télécommande 2 Moteur d entraînement 3 Rouleau d entraînement 4 Commande électronique 5 Batterie 6 Prise de courant de sécurité 1 Telecomando 2 Motore di azionamento 3 Rullo di trasmissione 4 Centralina di comando elettronica 5 Batteria 6 Presa di sicurezza Inbouwvoorbeeld Monteringseksempel Ejemplo de montaje 1 Afstandsbediening 2 Aandrijfmotor 3 Aandrijfrol 4 Elektronische besturing 5 Accu 6 Veiligheidsstopcontact 1 Fjernbetjening 2 Drivmotor 3 Rulle 4 Elektronisk styring 5 Batteri 6 Sikkerhedsstikdåse 1 Mando a distancia 2 Motor accionador 3 Rodillo impulsor 4 Mando electrónico 5 Batería 6 Enchufe de seguridad 2

3 Mover SE / TE Sikkerhedsrelevante henvisninger Før Moveren tages i brug, bør man øve på åbent terræn for at blive fortrolig med fjernbetjeningens og Moverens funktioner. Kontroller altid dæk og ruller, inden Moveren tages i brug, og fjern eventuelt skarpe sten eller lignende. Ingen personer må opholde sig i campingvognen under driften. Ingen personer (specielt børn) må opholde sig i Moverens anvendelsesområde. Ved rangering må afstanden mellem fjernbetjeningen og midten af campingvognen maks. være 10 m! Træk i håndbremsen ved funktionsfejl. For at undgå at campingvognen vipper samt ved rangering på skråninger skal vognstangen pege nedad (ned mod dalen). Efter rangering skal man altid først trække håndbremsen, frakoble rullerne fra dækket og blokere hjulene (specielt på stejle skråninger!). Moveren egner sig ikke som stopbremse til den frakoblede campingvogn. Fjernbetjeningen skal opbevares et sikkert sted (vær specielt opmærksom på børn!). Træk aldrig campingvognen med tilkoblede ruller, da dette kan medføre skader på dækkene, trækkøretøjet og på drivenhederne. Alle hjul og dæk på campingvognen skal have samme størrelse og være af samme type. For at garantere at Moveren fungerer problemfrit, skal afstanden mellem dæk og frakoblede ruller være 20 mm. Alle dæk skal iht. producentens angivelser have samme dæktryk (regelmæssig kontrol!). Dækslitage eller montering af nye dæk gør det eventuelt nødvendigt at foretage en ny indstilling af afstanden for ruller / dæk (se»montering af drivelementer«). Ved opklodsning må Moveren ikke anvendes som støtte, da dette kan medføre, at drivenheden bliver beskadiget. Følsomme genstande som kameraer, DVD-afspillere osv. må ikke opbevares i magasinet i nærheden af styringen eller motorkablerne. De elektromagnetiske felter kan beskadige genstandene. Køretøjets egenvægt forøges med Moverens vægt, derved reduceres køretøjets nyttelast. Efter rangering skal stikket tages ud af sikkerhedsstikdåsen, ellers aflades batteriet. Hvilestrøm ved isat stik ca. 200 ma. Hvilestrøm ved ikke isat stik < 1 ma. Generelle henvisninger Mover SE er udviklet til at kunne klare stigninger på op til ca. 25% ved 1200 kg hhv. 15% ved 1800 kg samlet vægt og Mover TE til at kunne klare stigninger på op til ca. 25% ved 1200 kg hhv. 10% ved 2250 kg samlet vægt på egnet underlag. Moveren kan afhængig af campingvognens vægt ikke klare forhindringer over ca. 2,0 cm højde uden hjælpemidler (anvend kiler). Et radiosignals karakteristiske egenskaber gør, at det kan blive afbrudt pga. terrænet / genstande. Således reduceres modtagekvaliteten i et mindre område rundt om campingvognen, hvilket kan betyde, at Moverens drift eventuelt kan blive afbrudt kortvarigt. Når Moveren slukkes med fjernbetjeningen, står relæstyringen stadig på standby. For at slukke den helt, skal batteriet kobles fra eller der skal monteres en ledningsadskiller. Batterier Til driften anbefaler vi såkaldte driv- eller belysningsbatterier. Også gel-batterier samt runde batterier er velegnede. Disse er konstrueret til et højt strømforbrug og er cyklusfaste. Ved maksimal stigning og vægt er Moverens strømforbrug maks. 120 A. Valget af batteri afhænger af anvendelsestiden eller anvendelsesområdet (andre forbrugere i campingvognen). Til Moverdriften anbefaler vi batterier med en kapacitet fra ca. 60 Ah. Eksempel: Et fuldt opladet bly-syre-batteri med en kapacitet på 60 Ah giver mulighed for at benytte Moveren ved fuld belastning i ca. 30 minutter (afhængigt af campingvognens vægt, batteritype, terræn). Ved et jævnt terræn har Moveren et gennemsnitligt strømforbrug på ca. 20 A og dermed en driftstid på ca. 3 timer. Hvis der anvendes gel-batterier eller runde batterier kan der også anvendes batterier af mindre dimension. Batterier med større kapacitet muliggør en længere drift. Til opladning anbefaler vi opladere med IUoU-karakteristik (f.eks. Truma batteri-oplader NT 12/ 3-18, art.-nr ). Med disse opladere undgår man, at batteriet bliver beskadiget, som f.eks. ved overopladning. På grund af den begrænsede ladestrøm kan opladeren ikke anvendes til lynopladning. Funktionsbeskrivelse Inden anlægget tages i brug første gang, skal brugsanvisningen og»sikkerhedsrelevante henvisninger«læses grundigt! Indehaveren af køretøjet er ansvarlig for, at anlægget betjenes korrekt. Vær opmærksom på, at Mover SE kun er egnet til anhængere med en aksel og Mover TE kun til anhængere med to aksler. Moveren er et rangeringssystem, der anvendes til at flytte en campingvogn uden hjælp fra et trækkøretøj. Den består af to separate drivenheder, der hver råder over en 12 V-jævnstrømsmotor. Disse enheder monteres lige i nærheden af hjulene på køretøjschassiset og forbindes ved hjælp af tværstænger. Moveren er klar til brug, når rullerne er svunget ind til dækkene vha. fjernbetjeningen. Betjeningen foretages udelukkende via fjernbetjeningen. Denne sender radiosignaler til styringen. Et separat installeret 12 V-blysyre-batteri eller et egnet blygel-batteri (ikke indeholdt i leveringen) forsyner styringen med strøm. 54

4 Brugsanvisning Fjernbetjening a = Skydekontakt Til / Fra I Til (den grønne LED lyser)! Fra (den grønne LED er slukket) b = Campingvogn fremad (begge hjul kører fremad) c = Campingvognen tilbage (begge hjul kører tilbage) d = Campingvogn fremad til højre (venstre hjul kører fremad) e = Campingvogn fremad til venstre (højre hjul kører fremad) f = Campingvogn bagud til højre (venstre hjul kører tilbage) g = Campingvogn bagud til venstre (højre hjul kører tilbage) Kun Mover SE Campingvognen kan drejes på stedet uden at bevæge den fremad: d + g = Hvis campingvognen skal drejes mod højre (venstre hjul kører fremad + højre hjul kører tilbage) e + f = Hvis campingvognen skal drejes mod venstre (venstre hjul kører tilbage + højre hjul kører fremad) Kun Mover TE Drejning på stedet uden at bevæge fremad er ikke mulig på grund af de to aksler. Ved aktivering af tasterne d, g, e eller f, kører Moveren rundt, derved kører den udvendige motor kontinuerligt, mens den indvendige motor pulserer. Mover SE / TE h = Tohåndsbetjening Tilkobling af rullerne i = Tohåndsbetjening Frakobling af rullerne Ved til- og frakobling af rullerne skal der altid trykkes på begge taster samtidigt. Til- og frakoblingen begynder efter ca. 3 sek. (sikkerhedsforsinkelse). Rullerne bevæger sig automatisk til endeposition, også hvis de to taster slippes. Hvis man under tilkoblingen trykker på de to taster til frakobling, afbrydes tilkoblingen, rullerne frakobles og bevæger sig automatisk til endeposition. Fjernbetjeningen slukker: efter ca. 2 minutter, hvis der ikke trykkes på nogen af tasterne efter ca. 7 minutter, hvis der trykkes permanent på en af køretasterne. Den grønne LED slukker. For at aktivere fjernbetjeningen på ny, skal skydekontakten indstilles på»fra«! og efter ca. 1 sekund atter på»til«i. På selve campingvognen findes der ingen»tænd / sluk«-kontakt. Fjernbetjeningens LED-blinkkode og advarselssignal LED»Til«og intet advarselssignal Systemet er driftsklar LED»Fra«og intet advarselssignal System fra (kontroller eventuelt fjernbetjeningens batterier) LED»blinker«i kombination med advarselssignal efter tilkobling af fjernbetjeningen ca. 5 sekunder inden systemet er driftsklar. efter tilkobling af fjernbetjeningen i ca. 10 sekunder, så sker der en frakobling 13-polet stik er ikke isat i sikkerhedsstikdåsen eller radioforbindelsen til styringen kunne ikke etableres. ved campingvogn-batteri der aftager i styrke for hver 3 sekunder (afslut rangeringen hurtigst muligt og oplad batteriet). ved underspænding hos campingvognbatteriet 5 gange i sekundet (5 Hz). Låsning af kørefunktionen indtil batterispændingen atter er over ca. 11 V (f.eks. restitution / opladning af batteriet). Frakobling af rullerne er også mulig under 11 V. ved overstrøm / overtemperatur fra- og tilkobles fjernbetjeningen ca. 2 gange pr. sekund (2 Hz) (afvent eventuelt afkølingsfasen ved overtemperatur). Udskiftning af batterier i fjernbetjeningen Brug kun tætte batterier Micro-batterier, LR 03, AAA, AM 4, MN 2400 (1,5 V). Vær opmærksom på plus / minus ved isætning af nye batterier! Tomme, brugte batterier kan lække og beskadige fjernbetjeningen! Tag batterierne ud af fjernbetjeningen, når den ikke benyttes i længere tid. Der ydes ingen garanti for skader, der er opstået som følge af batterilækage. Inden en defekt fjernbetjening kasseres, skal batterierne tages ud og bortskaffes på en miljørigtig måde. Rangering af campingvogn Inden Moveren tages i brug, skal de»sikkerhedsrelevante henvisninger«læses grundigt! Træk håndbremsen ved frakoblet campingvogn. Frakobl det 13-polede stik fra køretøjet, og isæt det i sikkerhedsstikdåsen på campingvognen. Hvis begge campingvognens bremselygter er defekte, er sikkerhedsstikdåsens strømkreds ikke lukket. I det tilfælde er det ikke muligt at anvende Moveren. Moveren kan af sikkerhedsmæssige årsager kun anvendes, når campingvognens 13-polede stik er isat i sikkerhedsstikdåsen. Tilkobl fjernbetjeningen den grønne LED blinker i kombination med advarselssignalet ca. 5 sekunder, indtil styringen er driftsklar. Tryk samtidigt på de to taster til (h) tilkobling, efter ca. 3 sekunder (sikkerhedsforsinkelse) begynder tilkoblingen. Kontroller vha. positionsvisningen, om begge ruller er placeret korrekt (pilen for den gule positionsindikator står over den streg, der er tættest på dækket). Løsne håndbremsen, før Moveren tages i brug. Med de seks retningstaster er det muligt at bevæge i seks retninger frem, tilbage, frem til venstre, bagud til venstre, frem til højre, bagud til højre. 55

5 Ved Mover SE kan man derudover samtidigt trykke på tasterne»frem til venstre«(e) og»bagud til højre«(f) eller»frem til højre«(d) og»bagud til venstre«(g), for at dreje campingvognen på stedet uden at bevæge den fremad. Med Softstart / Softstop-funktionen undgår man rykkørsel, når campingvognen sættes i bevægelse eller bremset langsomt ned ved stop. Campingvognen standser, hvis tasterne slippes eller signalet bliver forstyrret eller for svagt. Radiostyrede apparater eller andre Mover-fjernbetjeninger kan ikke starte Moveren. Efter start bevæger Moveren sig med ensarted hastighed. Hastigheden øges en smule ved et faldende og falder ved et stigende terræn. Træk håndbremsen straks efter rangering og frakobl derefter rullerne fra dækket. Indstil fjernbetjeningens skydekontakt på»fra«! for at slukke fjernbetjening og Mover. Skydekontakten fungerer også som»nødstop«- kontakt. Efter rangering skal stikket tages ud af sikkerhedsstikdåsen, ellers aflades batteriet. Hvilestrøm ved isat stik ca. 200 ma. Tilkobling ved et trækkøretøj Ved hjælp af Moveren er det muligt at foretage millimeternøjagtig tilkobling på trækkøretøjet. Dette kræver dog, at man er omhyggelig og har øvet sig. Placer campingvognen i nærheden af trækkøretøjet iht. brugsanvisningen (træk håndbremsen og sæt i gear). Tryk kort og flere gange på den pågældende retningstast for nøjagtig positionering, indtil campingvognens kobling står præcis over trækkøretøjets kuglekobling. Tilkobl derefter campingvognen på trækkøretøjet ved at sænke støttehjulet. Forbered campingvognen til kørsel på normal vis. Campingvognen må ikke trækkes, hvis rullerne er svunget ind. Vedligeholdelse Hold drivelementerne rene for groft snavs. Ved rengøring af campingvognen skylles Moveren med en vandslange for at løsne mudder osv. Sørg for, at der ikke sidder sten, grene eller lignende fast. Styringen skal ikke vedligeholdes. Opbevar fjernbetjeningen et tørt sted. Rengør og tør Moveren hvert år (eller før opbevaring for vinteren), spray drivenhedernes føringer med oliespray eller et lignende vandafvisende smøremiddel. Smøremidlet må ikke komme på ruller eller dæk! Til- og frakobl drivenhederne nogle gange, så smøremidlet kan komme ind i alle føringer. Placer ikke campingvognen, hvis rullerne er svunget ind. Kontrol Kontroller regelmæssigt monteringen, kabelføringen og tilslutningerne for skader. Drivenhederne skal kunne bevæge sig frit og ved frakobling automatisk blive trukket i sikker hvileposition. Kontroller drivenhederne for snavs og korrosion ved føringerne og rengør ved behov, hvis dette ikke er tilfældet. Løsn alle bevægelige dele, smør dem med olie eller en oliespray f.eks. WD40 for at sikre en komplet og korrekt bevægelse. Kontroller efter det årlige eftersyn, at alle motorer reagerer korrekt på fjernbetjeningens kommandoer. Mindst hvert 2. år skal en fagmand kontrollere Moveren for rust, alle dele for sikker fastgørelse samt alle sikkerhedsrelevante dele for en korrekt tilstand. Nødfrakobling Hvis campingvognens batteri er så meget afladet, at den elektriske frakobling ikke længere fungerer, eller hvis der foreligger en defekt, kan der også frakobles manuelt. I bageste ende af tilkoblingsmotoren løftes plastikkappen (m) af vha. en skruetrækker. Placer topnøglen (NV 7 indeholdt i leveringen) på sekskantbolten og tilkobl drivenheden ved at dreje mod uret. Gentag processen på modsatte side. Efter opladning af batteriet kan rullerne atter tilkobles elektrisk. Fejlfinding Kontroller, at batterierne i fjernbetjeningen er i orden! Kontroller, om campingvognens stik er sat i sikkerhedsstikdåsen! Kontroller, om campingvognens batteri er i orden og fuldt opladet! Vær opmærksom på, at batterier kan have et kraftigt effektfald ved kolde omgivelsestemperaturer. Kontroller, om fladsikringen (20 A) til tilkoblingsmotorerne er i orden. Hvis sikringen er defekt, bedes tilslutningskablet til tilkoblingsmotorerne på styringen kontrolleret med henblik på kortslutning! Foretag nulstilling ca. 10 sekunder (frakobl kortvarigt batteriet eller tag sikkerhedstikket ud og isæt det igen)! Kontakt forhandleren eller Trumas serviceafdeling, hvis fejlen ikke kan afhjælpes (se Trumas servicehæfte eller på m Frakoble batteriet for at undgå komplet afladning, og oplad det ind i mellem ved længere tids pause. Oplad campingvognens batteri før idrifttagning. De eller Deres campingvognsforhandler kan meget nem foretage kontrol eller vedligeholdelse af Moveren ved den årlige kontrol af campingvognen. Er De i tvivl, kontakt Trumas serviceafdeling (se Trumas servicehæfte eller på 56

6 Indstilling af den elektroniske styring med fjernbetjeningen Fjernbetjening og styring er tilpasset til hinanden fra fabrikken. Efter udskiftning af styringen eller fjernbetjeningen skal disse indstilles på ny iht. nedenstående vejledning. 1. Kontroller, at monteringen er udført iht. monteringsanvisningen og at drivvalserne ikke ligger tæt. Kontroller, at batteriets tilslutning og tilstand er korrekt og at der er 12 V på styringen. Kontroller, at campingvognens stik er sat i sikkerhedsstikdåsen. a Producentens garantierklæring 1. Garantitilfælde Producenten yder garanti for mangler på apparatet, der skyldes materiale- eller produktionsfejl. Derudover gælder de lovmæssige garantikrav overfor sælgeren stadig. Garantien dækker ikke skader på apparatet: som følge af sliddele og naturligt slid, som følge af anvendelse af andre dele, som ikke er originale Truma-dele i apparaterne, som følge af manglende overholdelse af monterings- og brugsanvisninger fra producenten, som følge af forkert håndtering, som følge af forkert transportemballage. 2. Garantiens omfang j k 2. Tryk på tilbagestillingsknappen (k) på styringen og hold den nede (rød LED j blinker langsomt), efter ca. 5 sek. blinker LED en (j) hurtigt. Slip derefter tilbagestillingsknappen tryk inden for 10 sek. på fjernbetjeningen på tasten (c) Campingvognen tilbage og hold den nede og tilkobl samtidigt fjernbetjeningen med skydekontakt (a). Fjernbetjening og styring tilpasses til hinanden. Efter vellykket tilpasning blinker den røde LED hurtigt. c Garantien gælder for mangler i henhold til ciffer 1, der optræder inden for 24 måneder efter købsaftalens indgåelse mellem sælger og slutbruger. Producenten afhjælper sådanne mangler efter eget valg ved reparation eller levering af reservedele. Såfremt producenten yder garanti, begynder garantiperioden for de reparerede eller udskiftede dele ikke forfra; den påbegyndte periode fortsættes. Videregående krav, særligt erstatningskrav fra køber eller tredjemand, er udelukket. Forskrifterne i produktansvarsloven berøres ikke heraf. Omkostningerne for brugen af Truma-værksteder til afhjælpning af en mangel, der henhører under garantien specielt transport-, arbejds- og materialeomkostninger afholdes af producenten, såfremt der anvendes en kundeservice inden for Tyskland. Ekstra omkostninger på grund af vanskeliggjorte afmonterings- og monteringsbetingelser af apparatet (f.eks. afmontering af møbel- eller karosseridele) anerkendes ikke som garantiydelse. Vi yder en garanti på 24 måneder, hvis rullerne er behæftet med produktionsfejl. Fjern altid de skarpe sten fra dækkene, inden Moveren tages i brug. 3. Fremsættelse af garantikrav Producentens adresse: Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG, Wernher-von-Braun-Straße 12, Putzbrunn. I tilfælde af fejl skal man i Tyskland principielt kontakte Trumas serviceafdeling. I andre lande kontaktes de pågældende servicepartnere (se Trumas servicehæfte eller på com). Reklamationer uddybes nærmere. Garantibeviset skal forelægges i korrekt udfyldt stand eller anlæggets fabriksnummer samt købsdato angives. For at producenten kan kontrollere, om der foreligger et garantikrav, skal slutbrugeren transportere eller sende anlægget til producenten for egen risiko. Ved indsendelse til fabrikken skal forsendelsen foretages pr. fragtpost. I garantitilfælde overtager fabrikken transportomkostninger samt omkostninger i forbindelse med indsendelse og tilbagesendelse. Hvis der ikke foreligger et garantitilfælde, giver producenten kunden besked og angiver de reparationsomkostninger, der ikke overtages af producenten. I dette tilfælde afholdes forsendelsesomkostningerne ligeledes af kunden. 57

7 Monteringsanvisning Inden arbejdet påbegyndes, skal monteringsanvisningen læses grundigt og instruktionerne overholdes! Ved monteringen skal man være opmærksom på, at der ikke må komme metalspåner eller anden snavs ind i styringen. Anvendelse Mover SE er konstrueret til campingvogne med en aksel og en samlet vægt på op til 1800 kg, Mover TE til campingvogne med to aksler og en samlet vægt på op til 2250 kg. Mover SE / TE vejer ca. 33 kg. Kontroller lasten for trækkøretøjet samt den samlede vægt for campingvognen, om disse er konstrueret til den ekstra vægt. Godkendelse Truma Mover SE / TE er kontrolleret med henblik på konstruktionen og har fået en generel driftstilladelse (Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) for Tyskland. En kontrol foretaget af en sagkyndig er ikke nødvendig (kun ved montering af fladrammesættet). Den generelle driftstilladelse (ABE) skal medbringes i køretøjet. Mover SE / TE er i overensstemmelse med direktiv 72/245/EØF om radiostøj ved køretøjer med ændringerne 2004/104/EF, 2005/83/EØF og 2006/28/EG og har typegodkendelsesnummer: e Min. mål for monteringen Monteringen er kun mulig på campingvogne / anhængere inden for de nedenstående dimensioner. alle mål i mm * ved læsset køretøj Gulv i campingvogn opt. 185 min. 30 max. 48 min. 60 min. 2,8 max. 3,5 max max min. 180* Som vist på figuren, skelnes der ved chassiser mellem L- eller U-profil. Gulv i campingvogn L-profil Undersøgelse af rammenhøjde U-profil Rammehøjde (Y) målt i afstanden 106 mm (X) fra dækkets yderside på højde med hjulnavet/midten af hjulet. Mover SE / TE er i overensstemmelse med EMC-direktiv 89/336/EØF (2004/108/EF) og lavspændingsdirektiv 73/23/EØF. Fjernbetjeningen og modtageren er i overensstemmelse med kravene i R&TTE-direktivet 1995/5/EF. Ved montering af Moveren skal de tekniske og administrative forskrifter i det land, hvor køretøjet blev indregistreret første gang, overholdes. Hvis der foretages ændringer på anlægget eller anvendes reservedele og funktionsvigtigt tilbehør, som ikke er originale Truma-dele, og hvis instruktionerne i monterings- og brugsanvisningen ikke overholdes, bortfalder garantien, og producenten fralægger sig ethvert ansvar. Derudover bortfalder apparatets driftstilladelse. Nødvendigt værktøj og udstyr Til montering af Moveren kræves: Top-, ring- eller gaffelnøgle 13 mm, 17 mm Momentnøgle (20 40 Nm) Kabelskærer / krympetang Boremaskine / skruetrækker / stiksav Ø 25 mm Håndlift 2 ton og passende bukke Tilstrækkelig belysning. Monteringstype 1. Standardmontering Ved et chassis med U- eller L-profil og en rammehøjde (Y) på ca. 185 mm anvendes standardmontering. Det er ikke nødvendigt med ekstratilbehør. 2. Montering ved chassis med U- eller L-profil og rammehøjde på mellem 140 mm og 185 mm Ved et chassis med en rammehøjde (Y) på 140 mm til 185 mm kræves der til udligning af højden 1, 2 eller 3 afstandspladesæt og skruesættet. 3. Montering ved chassis med U- eller L-profiler og rammehøjde på mindre end 140 mm Ved et chassis med en rammehøjde (Y) på mindre end 140 mm skal der til udligning af højden monteres et fladrammesæt. Ved anvendelse af fladrammesættet skal der i Tyskland foretages en kontrol via en sagkyndig. 4. Til chassiset AL-KO Vario III / AV med en rammetykkelse på mindre end 2,8 mm skal der altid anvendes et AL-KO Vario III / AV monteringssæt som forstærkning. 5. Montering ved chassis Eriba-Touring Til chassisene Eriba-Touring er monteringssættet Eriba-Touring absolut nødvendig. 58

8 Montering ekstratilbehør 1. Skruesæt (til højdeudligning med afstandsplader, maks. 45 mm), 8 skruer iht. DIN 933, M10 x forzinket, art.-nr Afstandspladesæt (2 afstandsplader à 15 mm) Til udligning af højden maks. 45 mm (3 plader) på hver side (f.eks. montering bagved akslen) art.-nr Montering af drivelementerne Køretøjschassiset skal være fri for rust og groft snavns. I området omkring hjulophænget må der ikke være skader. De hjul og dæk, der er monteret på campingvognen, skal være af samme størrelse og type og pumpes op iht. producentens angivelser. Tag alle komponenter ud af emballagen, og læg dem på jorden. 3. Fladramme-sæt Til udligning af højden til campingvogne / anhængere med en rammehøjde på under 140 mm, art.-nr Ved anvendelse af dette monteringssæt skal der i Tyskland foretages en kontrol via en sagkyndig. 4. AL-KO Vario III / AV Monteringssæt Til campingvogn med AL-KO Vario III / AV chassis (rammetykkelse på mindre end 2,8 mm) absolut nødvendig, art.-nr For at sikre driftstilladelsens gyldighed skal de vedlagte fabriksskilte (f) anbringes til venstre og højre på traversstiveren mellem drivenhedernes holdeplader. 5. Mover monteringssæt til Eriba-Touring art.-nr I nogle tilfælde er montering ikke mulig på grund af at undervognen er bygget forkert. Spørg eventuelt Deres forhandler. Detaljerede monteringsanvisninger er vedlagt det pågældende monteringssæt mm Sæt drivenheder og tværstang løst sammen. Spænd kun skruerne (kontramøtrikkerne) med hånden. Møtrik M 8 (4 x) M 8 x 30 (4 x) f Montering af Mover SE / TE på campingvogne / anhængere med anden ramme er ikke tilladt! Der må hverken bores (undtagen ved brug af fladrammesæt) eller svejses på køretøjschassiset. Det er ikke tilladt at afmontere hjulophængsdele. Placering Moveren monteres fortrinsvis foran akslen, under særlige omstændigheder (f.eks. pladsmangel) er det ligeledes muligt at montere den bag akslen. Kun de medfølgende skruer (eller de monteringsdele, der fås som ekstratilbehør) må anvendes til fastgørelse af Moveren. Placer fastgørelsessættet (b) på chassiset og skru så meget fast med de to skruer (c), at en flytning på rammen stadig lige kan lade sig gøre. Skive 8 (8 x) c M 8 x 60 (4 x) b Møtrik M 8 selvlåsende (4 x) 59

9 Skru drivenhederne med tværstang så meget fast på fastgørelsessættet med U-vinklen (d), at en flytning stadig lige kan lade sig gøre. Efter korrekt placering spændes fastgørelsessættets skruer og møtrikker en smule og derefter kontrolleres de nødvendige afstande igen. Her skal campingvognens vægt hvile på hjulene. Placer den flytbare midterstang i midten (mål f.eks. med en meterstav ved tværstangens åbne sider), spænd de 4 skruer (15 20 Nm) og sikr disse med kontramøtrikkerne. M 10 x 50 (8 x) Kontroller igen afstanden på 20 mm til dækket (med belastede hjul) og spænd derefter fastgørelsessættets 2 skruer (M 8) med 20 Nm og 4 skruer (M 10) med 40 Nm. 20 Nm 40 Nm d Skive 10 (16 x) Møtrik M 10 selvlåsende (8 x) Placer rullerne på en sådan måde, at disse er på højde med hjulnavet (hjulmidte ± 30 mm). 40 Nm Rækkefølgen for hvornår skruerne spændes, skal altid overholdes for at garantere en problemfri fastgørelse. Kontroller igen, at alle 6 skruer har det rigtige tilspændingsmoment! Montering af afdækningsplader Placer afdækningspladen på kabinettet og fikser med hver 3 styrestifter (bank ind med hammer eller skruetrækkerhåndtag). Montering af positionsvisning Tryk positionsindikatoren ind i de to huller på gearet. ± 30 mm Kørselsretning min. 110 mm Ved en højdeforskel på op til 45 mm tilbyder Truma til udligning af tilbehør et afstandspladesæt (art.-nr , 2 stk. à 15 mm). Der kan anvendes op til tre afstandsplader på hver side. Til fastgørelse af afstandspladerne anvendes skruesæt (art.-nr ). Ved en højdeforskel på mere end 45 mm skal fladrammemonteringssættet (art.-nr ) anvendes. Sørg for, at der er tilstrækkelig frihøjde (min. 110 mm). Hold den rette afstand mellem dæk og ruller (20 mm) ved at flytte drivenhederne (i frakoblet stand) på langs vha. den medfølgende afstandslære. Den flytbare midterstang tillader tilpasningen til rammebredden. Elektrisk ledningsføring og relæstyring Mover'en er kun egnet for tilslutning til 12 V batterier (jævnstrøm)! Frakoble batteriet og alle eksterne strømforsyninger, før arbejdet påbegyndes. Er De usikker med hensyn til den elektriske tilslutning, kontakt en sagkyndig. Kørselsretning 20 mm min. 110 mm Ved hver motor er der formonteret to kabler til køremotoren (6 mm²) samt et to-koret kabel til tilkoblingsmotoren. Marker det pågældende motortilslutningskabel (motor A eller B se også tilslutningsskemaet) og træk provisorisk på campingvognens undervogn til det monteringssted, der er beregnet til styringen. Et velegnet sted til montering af styringen er f.eks. et magasin i umiddelbar nærhed af rangeringsmotoren med en min. afstand til batteriet på 40 cm. Flyt drivenhederne på tværs, så dækkets maksimale anlægsflade tildækkes. Sørg for tilstrækkelig afstand mellem gear og dæk / støddæmpere, så disse ikke kommer i berøring. Når rullen er svunget ind, er min. afstanden 10 mm. min. 10 mm Isæt styringen i magasinet og fastgør med de medleverede klempladeskruer (5 x 16). I en afstand af ca. 150 mm fra styringens tilslutningsliste markeres et hul Ø 25 mm til gennemføringen af kabelstrenge på gulvet i campingvognen. Før der bores skal man være opmærksom på rammedele, gasledninger og elektriske ledninger nedenunder! Bor et hul, før kablet gennem campingvognens gulv hen til styringen og træk det på en sådan måde, at disse (specielt ved gennemføringer ved metalvægge) ikke kan skurre. Anvend de medfølgende beskyttelsesrør for at undgå skader på kablerne. 60

10 Køremotorerne bevæger sig under driften. For at udligne dette fastgøres kablerne i dette område løst med en smule spillerum for at undgå, at kablerne udvider sig. Der må ikke trækkes et kabel over styringen! Fastgør kablet vha. de medfølgende klemmer og skruer på chassiset eller undervognen. Tætn et hul i køretøjets bund med plastisk karosseritætningsmiddel. Tilslutningsskema (med almindelige bremselygter) Tilslutning af batteriet Træk batteritilslutningskablerne (10 mm²) til styringen, og fastgør dem sikkert ved hjælp af de medfølgende klemmer og skruer. Batteritilslutningskablerne må ikke forlænges. De skal trækkes separat fra motorkablerne og må ikke trækkes hen over styringen. Træk batteritilslutningskablerne, så disse (specielt ved montering gennem metalvægge) ikke kan skurre. Til beskyttelse anvendes egnede gennemføringstyller for at undgå skader på kablerne. Tilslut batteritilslutningskablerne til de eksisterende batteriklemmer (rød = plus, sort = minus). Montering foran akslen B Set ovenfra A Pin Pin Sikkerhedsstikdåse Tilkoblingsmotorer + + A r B Sikring r Køremotor Køremotor Sikkerhedskontakt A Batterie B 1 + Tilslutningen på styringen (iht. tilslutningsskemaet) skal foretages i rækkefølgen møtrik, ringøsken batteritilslutning, møtrik (tilspændingsmoment 10 Nm ± 1). Tilslutning af sikkerhedsstikdåsen ved almindelige bremselygter (gælder for 7-polede og 13-polede stikdåser!) Ved to almindelige bremselygter og en tredje bremselygte i LED-teknologi har denne ingen påvirkning på denne tilslutning. Før det vedlagte 2-korede kabel (10 m) med endesamling gennem stikdåseholderen (g) og gummimuffen (h). Montering bag akslen A Set ovenfra B Pin Pin Sikkerhedsstikdåse Tilkoblingsmotorer + + B A Sikring Køremotor Køremotor Sikkerhedskontakt 4 3 Tilslutning af køremotorerne r r B Batterie A 1 + Afkort motorkablerne for den køremotor, der er længere væk fra styringen. Afkort motorkablet for den køremotor, der ligger nærmere, til samme længde som de ovenstående. Køremotorernes to motorkabler skal være lige lange for at garantere, at Moveren har en ensartet køreydelse! Overskydende kabel skal trækkes i bølgelinier uden løkker. Crimp de medleverede fladstik ved køremotorens motorkabler. Lås klappen for styringens tilslutningsliste op ved at trykke og tilkobl kablerne iht. tilslutningsskemaet (rød = plus, sort = minus). Sørg for korrekt tilslutning! Tilslutning af tilkoblingsmotorerne Åbn låget og tryk stikdåsetilslutningen ud af stikdåsekabinettet (i). Tilslut koren med den røde linje på langs ved pin 6 og den sorte kore ved pin 3 (pinbetegnelsen er trykt på tilslutningen og indvendig i låget). Isæt atter stikdåsetilslutningen i stikdåsekabinettet (i). Skru stikdåsekabinettet (i) fast på stikdåseholderen (g) med 3 pladeskruer (j). (Ved valg af huller på stikdåseholderen og ved at dreje gummitætningen er der mulighed for flere positioner.) Træk kablet løst gennem trækaflastningen (k) og skru fast med de to 2 pladeskruer. Kablet kan afhængig af monteringssituationen vilkårligt føres ud af stikdåseholderen via en af de tre udsparinger. g Pin 6 h Pin 3 B 3,5 x 9,5 i B 3,9 x 33 (3 x) j k Ved motortilslutningernes 2-korede kabler er plus-tilslutningen (r) kendetegnet med en rød linje på langs ved kabelisoleringen. Marker motorkabel A + B og træk dem til styringen (afkort eventuelt kablet til samme længde). Skub fladstiktyllernes isolering over kablerne (f.eks. sort til motor A og transparent til motor B). Crimp fladstiktyllerne, skub fladstiktyllernes isolering på og tilslut iht. tilslutningsskemaet. Fastgør sikkerhedsstikdåsen på campingvognens (kunststof-) trækstangskappe med 4 skruer, møtrikker og skiver. Der må ikke bores i chassiset. M 4 x 16 (4 x) Skive 4,3 (4 x) Møtrik M 4 (4 x) 61

11 Alternativt kan sikkerhedsstikdåsen fastgøres med de to sneglegevind-slangespændebånd. Funktionskontrol Kontroller, om batteriet er fuldt opladet til drift af Moveren. Opstil campingvognen i et frit og jævnt terræn, og træk håndbremsen. Rullerne må ikke være aktiveret, og hjørnestøtterne skal være løftet. Træk den kore (med den røde stribe), der er tilsluttet ved pin 6 til styringen (afkort eventuelt), crimp fladstik og tilslut iht. tilslutningsskema. Træk den (sorte) kore, der er tilsluttet ved pin 3 til styringen (afkort eventuelt), crimp ringøskenen og skru fast på batteriets minus-tilslutning iht. tilslutningsskema. Tilslutningen på styringen skal foretages i rækkefølgen møtrik, ringøsken batteritilslutning minus, møtrik, ringøsken kabel pin 3, møtrik. Kontroller endnu én gang, om alle kabler er tilsluttet korrekt, er fastgjort vha. de medfølgende klemmer og ikke kan skurre. Tilslutning af sikkerhedsstikdåsen ved LED-bremselygter Denne tilslutning skal anvendes, når alle bremselygter er udført i LED- teknologi! Ved to almindelige bremselygter og en tredje bremselygte i LED-teknologi, foretages tilslutningen, som beskrevet under»tilslutning af sikkerhedsstikdåsen ved almindelige bremselygter«. 7-polet sikkerhedsstikdåse Tilslut campingvognsstikkets pin 3 ved batteriets minuspol. Tilslut sikkerhedsstikdåsens pin 3 (med en af det 2-korede kabels korer) ved styringen. 13-polet sikkerhedsstikdåse Tilslut campingvognsstikkets pin 11 ved batteriets minuspol. Tilslut sikkerhedsstikdåsens pin 11 (med en af det 2-korede kabels korer) ved styringen. Hvis en forbindelse via pin 11 ikke er mulig (f.eks. manglende pin), kan pin 3 anvendes som alternativ. Kontroller, at stelledningerne pin 11 og pin 13 ikke forbindes elektrisk ledende på anhængersiden! Tilslutningsskema ved LED-bremselygter Tilslut batteriklemmerne på batteriet. Kontroller, at alle kabler er fastgjort sikkert og ikke er varme, samt at der ikke er tegn på kortslutning. Isæt det 13-polede stik i sikkerhedsstikdåsen. Hvis begge campingvognens bremselygter er defekte, er sikkerhedsstikdåsens strømkreds ikke lukket. I det tilfælde er det ikke muligt at anvende Moveren. Indstil fjernbetjeningens skydekontakt på»til«i. Derved tilkobles fjernbetjeningen, den grønne LED blinker i kombination med advarselssignalet ca. 5 sekunder, indtil styringen er driftsklar. Hvis LEDen ikke lyser, skal polariteten og batteriernes tilstand i fjernbetjeningen kontrolleres. Fjernbetjeningen slukker efter ca. 2 minutter, når der ikke længere trykkes på nogen tast. Kontroller, om begge drivmotorer står stille. Ved tilkoblet fjernbetjening trykkes på tasten»frem«, begge drivmotorer skal nu bevæge sig fremad. Tilkobl rullerne ved dækkene ved hjælp af fjernbetjeningen. Sørg for, at der ikke er forhindringer rundt om campingvognen og løsn håndbremsen. Kontroller alle funktioner iht. brugsanvisningen gentagne gange. Træk i campingvognens håndbremse. Frakobl rullerne og indstil fjernbetjeningens skydekontakt på»fra«! for at slukke fjernbetjeningen og Moveren. Kontroller igen afstanden mellem ruller og dæk. Justér ved behov. Afstanden mellem frakoblede ruller og dæk er 20 mm. Advarsler Den gule mærkat med advarselshenvisninger, som følger med apparatet, skal af mon tøren hhv. køretøjets indehaver placeres på et for enhver bruger let synligt sted i køretøjet (f.eks. på klædeskabsdøren)! Hvis mærkaten mangler, kan den rekvireres hos Truma. Tekniske data Mover SE / TE Køremotor Sikkerhedsstikdåse Campingvognsstik Sikring polet polet Batteri Tilkoblingsmotorer + + Køremotor Sikker hedskontakt Driftsspænding 12 V DC Strømspænding gennemsnitlig ca. 20 A maks. 120 A Hvilestrømsforbrug < 15 ma Frekvens fjernbetjening Klasse 1, 868 MHz Hastighed ca. 16 cm pr. sekund (afhængig af vægt og stigning) Vægt ca. 33 kg Sikring tilkoblingsmotorer Fladsikring 20 A Anvendelsesområde Mover SE campingvogne med én aksel med samlet vægt på op til 1800 kg Anvendelsesområde Mover TE campingvogne med to aksler med en samlet vægt på op til 2250 kg 62 Ret til tekniske ændringer forbeholdes!

12 Konformitetserklæring 1. Producentens stamdata Navn: Adresse: Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG Wernher-von-Braun-Str. 12, D Putzbrunn 2. Identifikation af anlægget Type / model: Rangeringsmotor Mover S, Mover SE, Mover TE 3. Opfylder kravene i følgende EF-direktiver 3.1 R&TTE-direktivet (1999/5/EF) 3.2 Lavspændingsdirektivet (73/23/EØF) 3.3 EMC-direktivet (89/336/EØF, 2004/108/EF) 3.4 Radiostøj i køretøjer (72/245/EØF, 2006/28/EF) og har typegodkendelsesnummer e og er CE-mærket. Mover S: Klasse 1, frekvens valgfrit 434 MHz eller 868 MHz. Mover SE / Mover TE: Klasse 1, frekvens 868 MHz. Lande: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK. 4. Grundlaget for verifikation af overensstemmelsen EN :2006, EN :2006 (R&TTE art. 3.2), EN :2005, EN :2002 (EMC art. 3.1b), EN :2001, EN :2006, EN :2001, EN55022:2003 (klasse B), ISO :2004, EN60950:2001, 2006/28/EF 5. Kontrolinstans Kraftfahrt-Bundesamt (det tyske forbundsdepartement for motorkøretøjer) 6. Oplysninger om underskriftsindehavers funktion Underskrift Dr. Schmoll Forretningsfører Teknik Putzbrunn, den

13 Bruks- och monteringsanvisningar på svenska kan rekvireras från tillverkaren Truma eller från Truma Service i Sverige. A használati- és beépítési útmutatót az Ön anyanyelvén a helyi Truma gyártótól vagy Truma szerviztől szerezheti be.! Mover SE / TE

14 In Deutschland ist bei Störungen grundsätzlich das Truma Servicezentrum zu benachrichtigen; in anderen Ländern stehen die jeweiligen Servicepartner zur Verfügung (siehe Truma Serviceheft oder com). Für eine rasche Bearbeitung halten Sie bitte Gerätetyp und Fabriknummer (siehe Typenschild) bereit. In Duitsland moet bij storingen in principe het Truma servicecentrum worden gewaarschuwd; in andere landen staan de bestaande servicepartners tot uw beschikking (zie Truma Serviceblad of com). Voor een snelle bediening dient u apparaattype en fabrieksnummer (zie typeplaat) gereed te houden. In Germany, always notify the Truma Service Centre if problems are encountered; in other countries the relevant service partners should be contacted (see Truma Service Booklet or Having the equipment model and the serial number ready (see type plate) will speed up processing. En Allemagne, toujours appeler le centre de SAV Truma en cas de dysfonctionnement. Dans les autres pays, les partenaires de service après-vente correspondants se tiennent à disposition (voir livret de service Truma ou Pour un traitement rapide de votre demande, veuillez tenir prêts le type d appareil et le numéro de fabrication (voir plaque signalétique). I tilfælde af fejl skal man i Tyskland principielt kontakte Trumas serviceafdeling. I andre lande kontaktes de pågældende servicepartnere (se Trumas servicehæfte eller på Hav apparattype og serienummer (se typeskiltet) klar for hurtig behandling. Para las averías ocurridas en Alemania se tiene que avisar por principio a la Central de servicio Truma; en otros países están a disposición los correspondientes socios de servicio (véase cuaderno de servicio Truma o Para un procesamiento rápido, tenga preparado el tipo de aparato y el número de fábrica (véase placa de características) /2008 B In Germania, in caso di guasti occorre rivolgersi, in linea di principio, al centro di assistenza Truma; negli altri paesi, sono disponibili i rispettivi partner per l assistenza (v. opuscolo centri di assistenza Truma o il sito Affinché la richiesta possa essere elaborata rapidamente, tenere a portata di mano il modello dell apparecchio e il numero di matricola (v. targa dati). Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG Wernher-von-Braun-Straße Putzbrunn Service Telefon +49 (0) Telefax +49 (0) Mover SE / TE Garantiekarte Guarantee Card Bon de Garantie Certificato di Garanzia Garantiebon Garantikort Tarjeta de garantía Händler-Adresse Dealer s address Adresse du commerçant Timbro del rivenditore Dealeradres Forhandleradresse Dirección del comerciante Verkaufsdatum Date of sale Date de vente Data di vendita Verkoopdatum Salgsdato Fecha de venta Fabrik-Nummer Serial number No. de fabrication No. di matricola Serie-nummer Seriennummer Número de fábrica

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12

BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12 BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12 04101049 Kære kunde. DENKA LIFT A/S ønsker Dem tillykke med Deres nye DENKA LIFT. Liften er konstrueret og fremstillet for at sikre Dem størst mulig glæde under

Læs mere

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialist i moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270602 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal opbevares! EU-overensstemmelseserklæring

Læs mere

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug!

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! SA 250/360/601/WB 250 5900703bda1204 Driftsvejledning Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! Denne drifts og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte

Læs mere

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 58-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 11 og Rider

Læs mere

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND 1 INDLEDNING TILLYKKE og TAK for dit køb af dette Tempo Fitness Løbebånd! Uanset om dit mål er at vinde et løb eller blot at nyde en sundere livsstil,

Læs mere

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Quick start guide Snabbstartsguide Veiledning til hurtig oppstart Pika-aloitusopas Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Οδηγίες ταχείας εκκίνησης Hurtig start

Læs mere

107 cm. 30 cm. 53 cm. 60 75 cm. 92 107 cm.

107 cm. 30 cm. 53 cm. 60 75 cm. 92 107 cm. TURBO 7 BY MANUALE DI USO E MANUTENZIONE MANUAL FOR USE AND MAINTENANCE WARTUNGS-UND BETRIEBSANLEITUNG LIVRET D'EMPLOI ET D'ENTRETIEN ONDERHOUDSHANDLEIDING BRUKSANVISNING BRUKER- OG VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

Læs mere

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3196-DK-D

BRUGSANVISNING MB3196-DK-D BRUGSANVISNING DA -D Indledning Tillykke med den nye manuelle kørestol Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 20 bliver fremstillet af Handicare. For din egen sikkerhed

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING MOS DK 1103-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031923 LEK Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt Udfyldes, når produktet er installeret 2 Systembeskrivelse Funktionsprincip 3 Systemprincip 3 Frontpanel

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B BRUGSANVISNING DA -B Indledning Tillykke med den nye manuelle kørestol Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 10 bliver fremstillet af Handicare. For din egen sikkerhed

Læs mere

PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL

PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL Installationsvejledning STP5-9TL-IA-da-10 IMDA-STP5-9TL Version 1.0 DK SMA Solar Technology AG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

OPEL CORSA. Instruktionsbog

OPEL CORSA. Instruktionsbog OPEL CORSA Instruktionsbog Indhold Introduktion... 2 Kort og godt... 6 Nøgler, døre og ruder... 19 Sæder, sikkerhed... 33 Opbevaring... 50 Instrumenter og betjening... 66 Lygter... 93 Klimastyring... 101

Læs mere

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer BRUGSVEJLEDNING DK RESERVEDELE KK International ApS 64812949 www.hytorc.dk Sjællandsvej 3 5400 Bogense Afsnit 1 Vigtig sikkerhedsinstruktion! Advarsel :

Læs mere

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk Brugsanvisning Vaskemaskine W 5825 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 494 010 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208 METROMINI 11 08:041-1208 Manual El-gennemstrømningsvandvarmer 2 METROMINI 11 METRO nummer: 117111602 VVS nummer: 345141410 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning 4 Placering 5 VVS montering 6 El

Læs mere

Montage- und Verwendungsanleitung

Montage- und Verwendungsanleitung DE GB FR ES DK www.zarges.de Montage- und Verwendungsanleitung Z00 N 9 w Plattformtreppe, fahrbar w Überstieg, fahrbar w Mobile platform steps w Bridging steps, mobile w Treppen-Podest, fahrbar/mobil w

Læs mere

SMARTERE BLODTRYKSMÅLING. Brugsvejledning

SMARTERE BLODTRYKSMÅLING. Brugsvejledning SMARTERE BLODTRYKSMÅLING Brugsvejledning DE Bedienungsanleitung - FR Manuel d utilisation - ES Manual del usuario - IT Manuale d uso - NL Handleiding NO Brukerveiledning - PT Manual do usuário - PL Instrukcja

Læs mere

ATV 150 cc. LO150 Gepard

ATV 150 cc. LO150 Gepard Brugsanvisning Varenr.: 9027281 ATV 150 cc. LO150 Gepard Rødlersvej 9 4733 Tappernøje Tlf + Fax 55 96 96 16 Mobil 30 23 20 90 npmotor@mail.dk ATV Model: Gepard - LO150 Varenummer: 9027281 Beskrivelse:

Læs mere

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger... 5 Bestemmelsesmæssig anvendelse... 6 Generelle henvisninger... 7 Opstil apparatet

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Væghængt, kondenserende naturgasfyr med integreret varmtvandsbeholder med indbygget varmeveksler og ekstra stor kapacitet CGW-11/100 CGW-20/120 CGW-24/140 Wolf

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 BeoVision 11 BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 Kære kunde Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af Bang & Olufsen produktet samt tilsluttet udstyr. Vi forventer, at

Læs mere

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger Brugsanvisning 2013 Welch Allyn, Inc. Køberen af produktet har tilladelse til at kopiere denne udgivelse udelukkende til intern distribuering for at understøtte

Læs mere

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series arbejde med motorsav del 2 arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Skov & Have. Tlf. 70 26 47 70. Fax 45 87 72 25. www.husqvarna.dk Copyright

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

ALPHA ACTIVE 4. ...with people in mind

ALPHA ACTIVE 4. ...with people in mind ALPHA ACTIVE 4 Instructions for Use Brugervejledning Instrucciones de uso Manuel d utilisation Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning 0086...with people in mind Dansk Indhold Generel sikkerhed..................................................

Læs mere