2/2008 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2/2008 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND"

Transkript

1 2/2008 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND

2 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse onsdag den 23. april 2008 kl Arkitekternes Hus Strandgade 27 A 1401 København K Lokale 1 & 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab med revisionspåtegning samt godkendelse af resultatopgørelse og balance 4. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne 5. Valg til bestyrelse 6. Valg af revision 7. Sted for næste års generalforsamling 8. Eventuelt Ad 2.-3.Bestyrelsens beretning og regnskab er gengivet i den udsendte årsrapport. Ad 4. Ad 5. Der er forslag fra bestyrelsen om en ændring af vedtægterne. I henhold til vedtægterne er Lars Thiis på valg. Bestyrelsen indstiller til genvalg. Bestyrelsen har p.t. følgende sammensætning: Formand Jean-Pierre van Tittelboom, udpeget af AA, næstformand Helle Sattrup, medlemsvalgt , Mette Carstad, udpeget af Arkitektforbundet, Lars Thiis, medlemsvalgt , Michael Sten Johnsen, medlemsvalgt Ad 6. Ad 7. Bestyrelsen indstiller Anders Gjelstrup og Kasper Bruhn Udam fra Deloitte som revisorer. Revisionsopgaven har været i udbud i forbindelse med etableringen af administrationssamarbejde med MP Pension. Næste års generalforsamling foreslås afholdt i København. Med venlig hilsen Bestyrelsen Efter generalforsamlingen er pensionskassen vært ved en buffet. Af hensyn til den praktiske tilrettelæggelse anmodes om tilmelding til pensionskassens administration, Lisa Martens, dir. tlf eller soeholmpark.dk.

3

4 For mange år siden udførte Monthy Python en tv-sketch, hvor vores fordomme blev udfordret med helt nye spændende jobmuligheder for handicappede. Der var blandt andre en spastisk lammet tjener, en døv receptionist og telefonpasser... og det havde såmænd passet i konceptet, hvis der også havde været en blind arkitekt! Vi har så mange fordomme om, hvad man kan og ikke kan, og om hvilke egenskaber og kompetencer, der er væsentlige til at udfylde forskellige jobfunktioner. Og måske støder vores fordomme nogle gange mod virkeligheden, af ren og skær uvidenhed. Torben Olesen mødte jeg første gang i starten af 80 erne, hvor jeg havde et studenterjob i Fredningsstyrelsen, der varetog nyfredninger og vedligehold af fredede bygninger. Torben havde som uddannet arkitekt med speciale i restaurering allerede dengang en meget stor viden om fredede bygninger. Sammen med 5-6 arkitektkolleger rejste han land og rige rundt for at holde styr på vores bygningskulturelle arv. Som arkitektstuderende på en almindelig bygningskunstafdeling blev jeg betaget af den store tekniske viden og historiske indsigt, disse arkitekter havde. Og så mødte jeg Torben ca. 25 år senere i forbindelse med en sag i ARKITEKTFOR- BUNDET. Torben var ti år tidligere blevet ramt af nethindeløsning, en øjensygdom der betød, at hans syn blev reduceret til ca. 5 % af et normalt syn. Han var kort sagt blevet næsten blind. Torben havde igennem alle årene arbejdet som arkitekt inden for samme område, men Fredningsstyrelsens arbejdsopgaver blev nu videreført af Kulturarvsstyrelsen. I forbindelse med en besparelsesrunde i styrelsen skulle to personer inden for området siges op og Kulturarvsstyrelsen indstillede netop Torben og en kollega, der i øvrigt var i fleksjob. Torben var chokeret; efter 29 år i samme jobfunktion var han blevet udpeget som den person, der bedst kunne undværes. Igennem 10 år som synshandicappet havde han med forskellige avancerede hjælpemidler og i perioder også personlig assistent varetaget jobbet, uden at kvaliteten af hans arbejdsindsats var blevet kritiseret. Kun havde man i styrelsen besluttet, at Torben ikke kunne gå på besigtigelse alene ikke fordi han fagligt ikke længere formåede at udføre et kvalificeret stykke besigtigelsesarbejde, men alene af frygt for at styrelsen kunne kritiseres for ikke at udføre deres statslige tilsynsforpligtelse godt nok, for nogen kunne måske finde på at klage med begrundelsen: Der var sendt en blind arkitekt.

5 ARKITEKTFORBUNDET har ført retssag imod Kulturarvsstyrelsen på vegne af Torben. Jeg har overværet retssagen og hørt på advokater og vidner. Gamle kollegaer, chefer og eksperter. Og når al udenomssnakken fjernes, står tilbage, at da kontoret skulle vælge, hvem man bedst kunne undvære, blev Torben fyret på grund af sit synshandicap. På grund af uvidenhed og fordomme om indholdet af arkitekters arbejdsområde og uvidenhed og fordomme om, hvad det vil sige at være handicappet, i dette tilfælde næsten blind. Det handlede på intet tidspunkt om faglig kvalitet, heller ikke om økonomi, idet en arbejdsplads bliver fuldt kompenceret af staten til alle nødvendige hjælpemidler og personlig assistance. Netop fordi samfundet ønsker at understøtte det fleksible og rummelige arbejdsmarked (og fordi Danmark har pligt til at implementere gældende EU-direktiver). Torben er ramt af fordommen om, hvad en arkitekts arbejde går ud på. Hvad vil det sige at udføre en besigtigelse eller se på en tegning, er det handlingen at se, man er særlig god til som arkitekt? Eller er det at sætte det sete ind i en større sammenhæng og analysere derefter? De fleste tror, at det er én og samme proces, og sådan opleves det selvfølgelig også i de fleste tilfælde. Men operationen kan godt adskilles, så én person ser, og forklarer det sete, og eksperten derefter analyserer. Og sådan er det foregået helt uproblematisk igennem mange år, når Torben var på besigtigelse i arbejdssammenhæng. Dette er svært at forstå, men er dybest set det samme som at læse en bog og derefter analysere det læste. Det kan jo godt lade sig gøre at få bogen læst højt, og alligevel forstå hvad bogen handler om. I denne sag er ARKITEKTFORBUNDET med hele vejen. Selvfølgelig ved overenskomstens tilblivelse, men også som høringspart ved implementering af nye love og direktiver, der har betydning for vores medlemmers arbejdsvilkår. Undervejs i arbejdslivet, når karrieren skabes, under jobskifte, eventuelle ledighedsperioder, og såmænd også hvis egen virksomhed ønskes opstartet. Men allervigtigst, den dag man bliver ramt af helt uforudsete og svære forandringer. Som uventet, alvorlig sygdom midt i dit arbejdsliv. Og helt uvirkeligt og usandsynligt, hvorfor skulle det lige ramme mig! I sådan en situation har man brug for al den støtte, der overhovedet kan skaffes, for at stå en barsk tid igennem. Og hvis det viser sig, at den danske lovgivning tillader den forskelsbehandling, vi her er vidner til, skal loven ændres, og dette arbejde skal gøres i samarbejde med en lang række andre organisationer. Mette Carstad formand for ARKITEKTFORBUNDET ARKFOKUS no. 3 udkommer den 25. april med nyheder og artikler om danske arkitekturprojekter, der rykker, verdensarkitektur og innovativt design, der gør en forskel, arkitekter, der trives i utraditionelle job, og arkitekter, der har travlt på den fede kreative måde uden alt for meget stress.

6 I løbet af er der i al ubemærkethed skudt et nyt museumskompleks frem i Struer. Der er tale om helt nye rammer for Struer Museum, som er et kulturhistorisk lokalmuseum. Siden grundlæggelsen i 1930 har Struer Museum haft til huse i byens ældste ejendom, den gamle Torngaard på Søndergade. Oprindeligt var Torngaard en firlænget fæstegård, men i dag er der ikke meget tilbage af den oprindelige ejendom kun hovedbygningen mod Søndergade er bevaret. Til gengæld er grunden nu blevet beriget med et bygningskompleks, der på overbevisende facon passer sig ind i omgivelserne. Struer Museum blev grundlagt af forfatteren Johannes Buchholtz ( ). Buchholtz kom til Struer i 1902 og fik ar- bejde som trafikassistent ved Statsbanerne. I 1911 flyttede han og hustruen Olga ind i en nyopført murstensvilla, som de selv havde tegnet. Villaen, der ligger umiddelbart ved siden af museet, indgår i dag som en væsentlig del af Struer Museum. Den oprindelige indretning er bevaret, og villaen fremstår som et helstøbt stykke kulturhistorie i sig selv. For arkitekterne bag Det nye Struer Museum, den lokale arkitektvirksomhed FN- Tegnestuen, var der således ikke bare en museumssamling at tage hensyn til også Torngaard og Buchholtz hus skulle indpasses i planerne. De bærende ideer for projekteringen blev derfor, at Torngaard stadig skulle udgøre en væsentlig del af museumskomplekset, og at Buchholtz hus skulle gøres mere synligt for den forbipasserende. Løsningen blev at gøre hovedbygningen til en kombineret administrations-, butiks- og indgangsnerve og at fritlægge Buchholtz hus ved at nedrive en senere opført bygning, som i mange år

7 havde spærret for udsynet. Endelig skulle det nye museum delvist bygges ned i jorden for ikke at overbebygge grunden og for at bevare kigget til Buchholtz hus. Projekteringen af Det nye Struer Museum beror således på en række praktiske hensyn. Målet har været at tilpasse nybyggeriet til det eksisterende og på én gang skabe et sammenhængende museumskompleks indeholdende spændende udstillingsrum. Resultatet er et helstøbt arkitektonisk udtryk, der komplementerer de to oprindelige murstensbygninger. I forhold til både materialevalg og planløsning er elementer fra Torngaard og Buchholtz hus viderebehandlet i museumsbyggeriet; fx er længeprincippet fra Torngaard overført til en T-formet bygning, men her tolket i sortmalet træ og tagpap, ligesom de røde teglsten genfindes i basen på en pyramide-lignende bygningskrop, der titter op af jorden. Mest iøjnefaldende for den forbipasserende er det nævnte pyramidelignende korpus, der skyder op af jorden til venstre for Torngaard-hovedbygningen. Bygningen kan mere præcist sammenlignes med toppen af en pyramide, for under jorden gemmer det resterende sig hovedbestanddelen af pyramiden, som er delt i to etager og i alt udgør et udstillingsareal på ca. 650 m 2. Pyramidetoppen er gennemskåret i en korsform, der gør det muligt at kigge igennem den hen imod Buchholtz hus, men også at kigge ned i den, hvis man går tæt på. Arkitekterne kan tænkes at være inspireret af det franske museum Louvres pyramidespidser. Den nye hovedindgang er af glas og hægtet på den gamle hovedbygnings venstre side. Hovedindgangen er bygget op rundt om et lindetræ, der gennem et hul i taget skyder op i det fri måske en reference til Pavillon de l Esprit Nouveau tegnet af Le Corbusier ( ) til Verdensudstillingen i Paris Lindetræet er et af flere træer ved Torngaards hovedbygning, og træerne er blandt byens ældste.

8 Fra hovedindgangen kommer man ind i caféområdet, hvorfra der er adgang til museumsbutikken indrettet i den gamle hovedbygning. Caféområdet udgør stammen i den førnævnte T-formede bygningskrop med stue og 1. sal samt kælder/ underetage, der udvider sig med bla den underjordiske pyramide. I caféområdet nærmest indgang og butik samt i områdets modsatte ende løber trapper op til 1. sal og ned i kælderniveau til den underjordiske del af museet. I stuetagen er der foruden cafeen med tilhørende køkken også udstillingsrum. Det ene af disse indtager i højden også 1. salen og rummer en bådebro med udsigt ud i rummet. Rummet har ovenlys i kippen. Den resterende 1. sal huser endnu et udstillingsrum og et konferencelokale ligeledes med ovenlys. I underetagen findes flere udstillingsrum, et af dem er hjemsted for museets interaktive historieskrivning (byskriveren.dk). På samme etage findes også garderobe og toiletfaciliteter til publikum. For foden af trappen, der løber ned i underetagen oppe fra museets indgang, begynder den underjordiske forbindelsesgang, der fører ind til pyramidens øverste etage. Der er således direkte adgang til B&O-afdelingen fra museets indgang. Fra et relativt mørkt og vinduesløst gangareal træder den besøgende ind i glaspyramidens betagende lyshav. Koncentreret i fire dele falder lyset ind i pyramiden. På vejen brydes lyset af det bærende skelet og kaster livfulde skygger ind i rummet. På hver af de otte glasflader i tagkonstruktionen er nederst fastmonteret et avanceret, elektrisk drevet rullegardin. Således kan det samlede glasareal eller bare dele af det afdækkes, hvorved det skarpeste sollys holdes ude en fordel, idet tv-apparater og computerskærme skal kunne fungere i udstillingsrummet. Pyramidens øverste etage er et atypisk udstillingsrum, ligesom andre af det nye museumsbyggeris rum umiddelbart heller ikke minder om de rum, man ellers ser anvendt til udstillinger rundt omkring på landets museer. Netop dette forhold er en af de smukke og spændende udfordringer ved byggeriet i Struer. Etageadskillelsen mellem øverste og nederste etage i pyramiden er konstrueret som et fritsvævende dæk, der kun er hæftet på rummets fire vægge enkelte steder. Står man på nederste etage, fungerer sprækkerne mellem vægge og loft som lyskiler, der bringer dagslyset langt ned under stueplan. Forskellige hensyn er taget i projektering og opførelse af bygningen, ligesom innovative løsninger er inkorporeret. Eksempelvis indeholder væggene i underste etage nicher, der betyder ekstra og særlige udstillingsarealer, for slet ikke at tale om øverste etages tilsvarende vægfelter skabt af hensyn til den gode akustik. Den korsformede gennemskæring skaber indvendigt et tilsvarende korsformet fladt loft, hvorigennem ventilationskanalerne løber. Som statsanerkendt kulturhistorisk museum er det Det nye Struer Museums opgave at varetage arbejdet omkring kulturarven. Visionen for Det nye Struer Museum er at være et moderne kulturhistorisk museum, der er lokalt forankret og som fortæller historier, der er betydningsfulde i både regional, national og international sammenhæng. Således bliver det centrale omdrejningspunkt i Det nye Struer Museum den store udstilling om byens verdens-

9

10 berømte virksomhed Bang & Olufsen. Historien om B&O er et enestående stykke dansk industrihistorie, og siden grundlæggelsen i 1925 har dette vestjyske erhvervseventyr haft en kolossal betydning for Danmark som helhed og for Struer i særdeleshed. B&O-afdelingen i Det nye Struer Museum er en uundgåelig del af et opdateret lokal- og kulturhistorisk Struer Museum. En massiv fremvisning af B&O s produkter fra grundlæggelsen i 1925 og frem til i dag vil belyse den anerkendte virksomheds enestående historie og betydning for lokalsamfundet såvel som verdenssamfundet i kraft af de skelsættende teknologier og banebrydende designs. Udstillingen vil gengive de milepæle dvs. markante tekniske begivenheder og personer der har skabt eventyret. Og via tidsbilleder sat i scene ved hjælp af fotos, radioog tv-indslag, det skrevne ord og ikke mindst tidstypiske eksempler på andet dansk design vil B&O s produkter blive sat ind i en kulturhistorisk sammenhæng. Udstillingen rummer således flere lag et industri/-virksomhedshistorisk, et mediehistorisk og et designhistorisk lag. Alle disse lag er med til at skildre B&O som et stykke dansk kulturhistorie, der fx refererer til massemediernes udbredelse og indflydelse på vores hverdag samt stadfæstelsen af dansk design på den nationale såvel som internationale scene. Publikum vil således ikke bare blive præsenteret for B&O s produkter, men også for mediehistorien og den øvrige danske designhistorie, eksemplificeret ved møbler, industrielt design, grafisk design m.m. Endvidere vil udstillingen give mulighed for at gå på opdagelse i B&O s gamle og nye hovedbrochurer, søge i samlingen af gamle billeder, produktinformationer og film. Udstillingen vil være inddelt i tre hovedafsnit. Det første afsnit hedder Det nutidige univers og omhandler B&O gennem det seneste årti. Her præsenteres de aktuelle produkter. Andet afsnit omhandler Medieeksplosionen og fortæller om

11 B&O s historie fra 1950 til slutningen af 1990 erne. Det var den periode, hvor radioen blev til musikanlægget (først med pladespiller og siden med cd-afspiller), hvor båndoptageren udvikledes, hvor tv blev allemandseje og hvor B&O fik sit internationale gennembrud. Tredje og sidste afsnit kaldes Den fjerne fortid og den nære fremtid og skildrer perioden Her møder vi grundlæggerne Peter Bang og Svend Olufsen og får fortalt de første kapitler af virksomhedens historie. Endelig vil den besøgende her også blive præsenteret for et bud på den fremtid, som kun kan anes. For at sikre udstillingens vedvarende aktualitetsniveau vil den, trods sin permanente karakter, blive forandret løbende. Det er også hensigten at lave særudstillinger og vandreudstillinger, der går i dybden med specifikke emner som fx Farvefjernsynets udvikling og Den digitale revolution. I forlængelse af B&O-afdelingen vil der blive etableret en B&O-klub på museet, hvorigennem nuværende og forhenværende medarbejdere fra virksomheden kan bidrage til museets virke omkring B&O. De kan fx deltage i restaureringsopgaver, fungere som udstillingsguider, forberede særudstillinger m.m. Der er ingen tvivl om, at Det nye Struer Museum med bla B&O-afdelingen vil blive en succes. I mange år har man på egnen mærket den stærke efterspørgsel efter en større historisk udstilling om B&O. Nu er det snart virkelighed til glæde for både danske og internationale gæster. Det nye Struer Museum åbner 1. juni 08. Se mere på

12 For ikke så længe siden læste jeg en artikel om to pianisters forskellige tilgang til de kompositioner, de fortolkede. Sviatoslav Richter en af det 20. århundredes mest beundrede pianister var kendt for sin særlige indlevelsesevne. Han følte sig først og fremmest ydmyg og tro mod værkets og komponistens intentioner, som han videregav med en enorm spændvidde i temperament og stil, modsat hans samtidige, yngre kollega Glenn Gould. Hvor Richter gjorde sig til et spejl for værket, gjorde Glenn Gould sig ved sine uortodokse fortolkninger til aktiv medskaber af et fornyet værk hans personlige indspilning af kompositionen. Jeg foldede fornøjet avisen sammen artiklen kunne måske illustrere nogle af de problemstillinger, vi har arbejdet med hos Vilhelm Lauritzen i forbindelse med ombygningen af Radiohuset til Det Kgl. Danske Musikkonservatorium DKDM. Hvis vi som arkitekter ser os selv som kunstnere, er det oftest i komponistens rolle: Planens modulering angiver en rytme, som følges gennem bygningens skiftende skalatrin for at skabe harmoni og proportion mellem helhed og detalje. Men hvad gør vi, når vi skal forholde os til et ikon et værk, der er et unikt udtryk for sin tid og har nærmest monumental status? Her må vi måske snarere se os

13 som fortolkere, der videregiver og arbejder med de tanker, som rummes i værket. Også fortolkningen kræver en kunstnerisk indsats, som må baseres på en dialog med værket en imaginær samtale med forfatteren. At Konservatoriet flytter ind i Radiohuset, er glædeligt for både DKDM og Radiohuset. Koncertsalen, Studie 2, forhallen, kantinen, taghaven og mange andre af de rum, som er unikke og kendetegnende for Radiohuset, kan anvendes fuldstændig uændret. Bygningen vil blive en fantastisk ramme om DKDM s aktiviteter, og som konservatorium vil bygningen fortsat være et aktivt, udadvendt orienteringspunkt i byen og kulturlivet. Opgavens store udfordring var derfor at indpasse Konservatoriets behov for akustisk regulerede og klimastyrede undervisningsrum i husets kontorfløje. Et forslag til indretning af et standard-undervisningslokale skulle tegnes 1:20 med principdetaljer i 1:5. Dispositionen af resten af DKDM s program skulle ikke belyses. Opgaven var, synes jeg, godt formuleret: Med den helt usædvanligt høje grad af detaljering, var vi tvunget til at vise præcis, hvordan vi ville berøre bygningen at demonstrere vores anslag. Vi dannede hold med Birch & Krogboe, der ligesom Vilhelm Lauritzen oprindeligt var rådgivere for DR i Radiohuset, og som har en fænomenal viden om huset. Tegnestuens konkurrencehold bestod af Jens Ammundsen som ansvarlig partner, Flemming Agger og undertegnede. Jens Ammundsen startede i sin tid, mens Vilhelm Lauritzen stadig kom på tegnestuen, så det var også tegnestuens kulturarv, der var sat i spil. Det privilegium, det er at arbejde med huset, er kun til låns. og tekniske principper, der styrer bygningens udformning. Hierarkiet lader sig tydeligt aflæse i husets plan og afspejles Vi arbejdede os ned gennem bygningens skalaer, analyserede det rumlige hierarki og kortlagde de funktionelle, konstruktive i rummenes detaljering og materialer. Øverst er de repræsentative rum, koncertsalen, rådssalen, forhallen m.fl. Derefter kommer husets bevægelsesforløb, trapperum og korridorer. Nederst i hierarkiet er kontorer og rum af teknisk karakter. Men bag det rumlige hierarki ligger der yderligere en funktionelt baseret adskillelse af rum til lydproduktion og musik fra de øvrige rum, udtrykt i skellet mellem studieblokken og kontorfløjene. Studiernes

14 skæve form udspringer af akustikken, da lyden skal brydes for at opnå et behageligt, diffust lydbillede. Også materialerne tegner lydbilledet, da hvert materiale har sin egenfrekvens, der påvirker hvordan rummene responderer i forhold til musikken. Vi valgte at se opgaven som en introduktion af bygningens musiske program i kontorfløjene. Dermed åbnede der sig en mulighed for, at Radiohuset selv kunne for at indsætte nye, kompositoriske elementer i bygningen, kunne vi sætte vores energi ind på at bevare rummenes proportioner og generøse rumhøjde og på at give allerede eksisterende elementer ny funktion og betydning. Det var endda muligt at tilbageføre nogle af de bygningsdele, som var blevet ofret ved tidligere ombygninger. give svarene på de akustiske og klimatiske udfordringer, vi stod overfor. Mange af principperne var allerede formuleret i studieblokken og koncertsalen. I stedet Konkret betød det, at installationsvæggene mod korridorerne blev opgraderet til ikke bare at huse nye, lyddæmpede ventilationskanaler, men også til at kunne medvirke til reguleringen af rummenes akustik. Den bølgede form bryder lydens retning, så den efter få hundredele af et sekund

15 Worsaaesvej Betjente Rytmisk ensemble Studie 11 Slagtøj Undervisning Øve Øve Studie Studie Studie 9 Øveorgel Studie 7 Orgel Forrum Forrum Klangrum Orgel Orgel Orgel Studie 5 Auditorium Sprinkler Depot Depot Rytmisk ensemble Ventilation Depot Foyer EM praktik Øve Trommesæt Forrum Øve Øve Forrum Forrum Øve Forrum Øve. Ophold Solister Studie 2 Koncerter/ Gruppeøvelser Gang / Ophold Forrum Kontrol TM Depot TM Studie TM studie Tekøkken Computer TM Teknik Reng. Depot Depot/ teknik KS 0.1 Koncertsal Studie 1 Øve Gang Forrum Gang Forrum Depot Teknik Studie 3/4 TM studie Gang / ophold Kontor Toilet Gang Ophold /solist Ophold /dirigent Sauna Toilet Forrum Toilet Forrum/depot Garderobe Instrument opbevaring Trappe Elevator Trappe Gang Dirigent A/V Lærer KL Std. undervisning KL Std. undervisning KL Std. undervisning KL Faggr. KL Klavergang Std. undervisning GU Std. undervisning AC Std. undervisning KL Std. undervisning KL Std. undervisning KL Std. undervisning KL Rosenørns Allé Stolerækker Foyer Toilet Reng. Toilet Toilet Reng. Forrum Teknik Teknik Foyer Forrum Tlf Billetsalg

16 opleves som behageligt diffus, uden flutterekko. Paneler i væggen kan åbnes, så en stofbetrukket lydabsorbent afdækkes. Absorbenten medvirker til, at efterklangstiden i rummet kan reguleres fra en kort, analytisk til en længere, mere levende efterklangstid. På samme måde har skabe med skråtstillede fronter og en tavle, der skjuler endnu en absorbent også medansvar for den akustiske regulering. Materialerne kendes fra andre steder i huset. Gulvet er bøgeparket på lyddæmpede strøer, og skabsfronterne er fineret i oregonpine. Der isættes nye mahognidøre, men den oprindelige beslåning og tilsætningerne i grønlandsk marmor bibeholdes. Da vi fik opgaven, fortsatte arbejdet med at disponere resten af DKDM s program i bygningen. Blandt udfordringerne var at indrette et musikbibliotek, auditorium, rum til ensemble- og orgelundervisning, øvelokaler og Konservatoriets administration. Budgettet var særdeles stramt, og Konservatoriets byggeprogram og funktionskrav har måttet tilpasses til økonomien. Men det lykkedes at disponere byggeprogrammet således, at der blev meget fin overensstemmelse med Konservatoriets brugskrav og det fredningsmæssige værdihierarki, vi havde kortlagt i konkurrencen. Mange steder er husets oprindelige interiører forandret til ukendelighed eller slet og ret fjernet. Ombygningen tillader os nu at genoprette kvaliteter, som var gået tabt. For eksempel var det tidligere Studie 5, som en gang var Danmarks første faste fjernsynsstudie, revet ned og blev anvendt til lager, og i publikumsgarderoben til studierne var der opstillet skillevægge, som ødelagde det oprindelige rum. Her ønsker DKDM at indrette et auditorium som også kan anvendes musisk, og gøre garderoben til det orienteringspunkt i Konservatoriets dagligliv, som det rumlige hierarki lægger op til. Det er en af de spændende opgaver, som stadig er på teg-

17 nebordet, da den lader til at blive mulig gennem en delvis ekstern finansiering. En så omfattende ombygning rummer naturligvis komplicerede modsætninger, der skal løses. Et eksempel på en balancegang mellem hensyn til funktion og bevaring er de fremtidige orgelrum, som indrettes i studieblokken. Det tidligere hørespilstudie er det eneste lokale, der kan rumme et af Konservatoriets klenodier, Marcussen-orgelet. Studiet er et af en gruppe af rum, som er tegnet til at skabe lydeffekter, og er forholdsvis velbevaret siden Der er ekkorum, en trappe der fører op til ingenting og et enormt kar til at skabe hørespillenes lydeffekter med. Rummet udmærker sig ved sin dæmpede akustik, modsat den kirkeagtige lyd med lang efterklangstid, som er nødvendig for orgelundervisningen. De fremtidige funktionskrav er i direkte modstrid med rummets aptering. Her arbejdes videre med de oprindelige tektoniske principper: Ved at udskifte væggenes beklædning med tungere materialer opnås den ønskede lange efterklangstid inden for rummets stringente geometri. Placeringen af orgelet på et hævet podium i rummet bliver en videreførelse af trappemotivet. Lyden af personer, der kastes i havnen, og hastige trin på trapper er fortsat en integreret del af husets arkitektur Netop nu er byggeriet ca. halvvejs. Nogle steder tegner en tydelig definition af de fremtidige forhold sig allerede, andre steder befinder sig et sted mellem nedrivning og genopbygning, og enkelte steder står rummene tilbage uændrede, som DR forlod dem. Huset er i forvandling. Dørene slås op til studiestart i september. Peter Andreas Sattrup

18 Hvordan tackler vi urbaniseringen? Hvordan gør vi byen socialt bæredygtig og sikrer, at der plads til alle? Det er nogle af de spørgsmål, Dansk Arkitektur Centers udstilling Instant Urbanism søger at besvare. Udstillingen, der er skabt af det schweiziske arkitekturmuseum SAM, ser på storbyen med friske, kritiske øjne og redefinerer vores måde at bruge den på. Her handler det ikke om bygninger i gængs forstand, men om arkitektur i dens mest flygtige og fleksible form: stilladser omdannet til vertikale byrum med campingvogne og haver på 20. etage, containere stablet oven på hinanden med vinduer, døre og altaner, telte og mobile hjem lavet af plastic og tape. Helhedsindtrykket er farverigt og livsbekræftende skal man tro Instant Urbanism, vil fremtidens bystrukturer være at finde et sted i det frodige grænseland mellem kunst og arkitektur, leg og alvor. Instant Urbanism, til 1. juni, Dansk Arkitektur Center, Christianshavn, Et af verdens mest beundrede malerier er Leonardo da Vincis Den sidste nadver, malet direkte på væggen i spisesalen i klosteret Santa Maria delle Grazie i Milano. Den sidste nadver er så skrøbeligt, at det kun bliver vist frem i begrænset omfang, men nu har den engelske filmskaber Peter Greenaway besluttet sig for at gøre Leonardos mesterværk tilgængeligt for et bredere publikum. I forbindelse med Milanos internationale møbelmesse april vil der, takket være ny banebrydende teknik, blive skabt en fototeknisk klon af billedet på væggen i det centralt beliggende Palazzo Reale, og samtidig vil maleriet blive vækket til live i en række live-performances kombineret med lyd- og lysprojektioner. Lydsiden vil fremstå som et mix af stemmer, støj og musik, skift i lyssætningen vil give illusionen af daggry, middag og midnat, og de tolv apostle vil én efter én træde ud af tableauet og fortælle om deres oplevelser. D. 29. februar var en stolt dag for Efteruddannelsen på Arkitektskolen Aarhus. Efter to år på skolebænken blev det første hold udklækkede fra Masteruddannelsen i Bygherrerådgivning og Værdidesign. Og de ni nye mastere står stærkt, når de i den nærmeste tid indtager deres pladser i byggebranchens strategiske spil. Uddannelse har givet dem et solidt teoretisk fundament og omfattende viden om branchens nye arbejdsformer og bygherrerådgiverens komplekse rolle. MBV, som uddannelsen kaldes, er bygget op omkring tolv moduler, der veksler imellem praktisk og teoretisk undervisning med udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer og personlige kompetencer. Uddannelsen tages på halv tid og henvender sig til arkitekter og andre inden for byggebranchen, der beskæftiger sig med bygherre- og procesrådgivning. Næste hold begynder undervisningen 1. september i år, med ansøgningsfrist 1. maj. Læs mere på og masteruddannelsens egen hjemmeside: Akademisk Arkitektforening har fået ny direktør. Jane Sandberg (41) er cand.phil. i kunsthistorie fra Københavns Universitet og har senest taget en master i corporate communication fra Århus Business School. Hun kommer fra en post som leder af Trapholt Kunstmuseum, hvor hun har været et år, inden da var hun direktør for Øregaard Museum. Vi glæder os til med Jane ved roret at gøre MAA ernes faglige kvaliteter og kompetencer endnu mere synlige for omverden, nu hvor arkitektur og design er kommet markant på dagsordenen. Jane er en person med stærke kommunikative kompetencer, som vi glæder os til at få til at arbejde i arkitekturens tjeneste, udtaler AA s formand Rikke Krogh. Jane Sandberg efterfølger arkitekt Henning Thomsen, som var direktør for foreningen fra 2005 til 1. december

19 To yngre danske arkitekter er blandt de ti vindere i en international konkurrence, der tog udgangspunkt i skrækscenariet: Hvad nu, hvis New York bliver ramt af en naturkatastrofe, og millioner af mennesker pludselig står uden tag over hovedet? Carsten Laursen og Morten Norup Fassov, der begge er uddannet på Aalborg Universitets linje for Arkitektur & Design, foreslår, at man genhuser de katastroferamte newyorkere i sekskantede boligmoduler. Hexagonerne bruges til at udfylde huller i byen eller bliver sat sammen i større strukturer, der kobles på byens eksisterende grid-net. De præfabrikerede boligenheder fås i tre forskellige størrelser og leveres fuldt møblerede. De produceres i stort antal og opbevares i lagerbygninger, indtil der er brug for dem. Det danske vinderprojekt er udvalgt til at gå videre til en ny fase, hvor det skal viderebearbejdes og en eventuel prototype skal produceres. Det endelige resultat vil blive vist på en udstilling i New York. Landets mest vidende mand, når det gælder restaurering af gamle bygninger, har skrevet en stor og værdifuld håndbog om nænsom istandsættelse og bevaring af aldrende huse. (...) Alle de, der gerne vil bevare deres huse og de gedigne gamle materialer og sætte dem i stand på så at sige husets, og ikke byggemarkedets, præmisser, har fået en stor håndsrækning. Og alle interesserede en voldsomt inspirerende bog. Sådan skrev Politiken, da Søren Vadstrups Huse med sjæl udkom første gang i efteråret ARKFOKUS-redaktionen er enig, så vi iler med at anbefale den ny udgave af bogværket om nænsom bygningsbevaring. Her kan man lære, hvordan man restaurerer gamle huse med respekt for den oprindelige arkitektur, og den læservenlige, rigt illustrerede bog er spækket med nyttige oplysninger om materialevalg, principper og gode råd, bla til hvordan man ofte kan gøre det billigere ved at gøre det rigtigt. Søren Vadstrup: Huse med sjæl, 409 sider, pris: 399 kr, forlaget Gyldendal. Vinderen er fundet i konkurrencen om en visuel identitet for FN s klimakonference, der afholdes i København i 2009: en æterisk blå klode designet af Troels Faber og Jacob Wildschiødtz fra tegnestuen NR2154. Juryen roste vinderlogoet for på én gang at være enkelt og komplekst. Enkelt fordi symbolet er en stiliseret klode. Komplekst fordi der, i det visuelle udtryk, kan findes mange tolkningslag. Netværket af streger kan konkret ses som forbindelser mellem FN s 192 medlemslande, men de kan også læses som et udtryk for sårbarhed, atmosfære, dynamisk sammenhæng osv. Keramikeren Bodil Manz og arkitekten Grethe Meyer er to meget gode grunde til at kigge indenfor på Kunstindustrimuseet. Museets udstilling om Bodil Manz tegner et billede af en kunstner, der hele tiden er på jagt efter nye udtryk. Hun er især kendt for sine papirtynde cylindriske krukker med grafiske dekorationer sarte streger eller mættede blå, sorte og røde felter men har også udfoldet sig i gips, sandstøbt porcelæn og håndgjort papir og er bla repræsenteret på MoMA i New York. Arkitekten Grethe Meyer fylder 90 år den 8. april, og det fejres med en udstilling i museets forhal. Her kan man gense klassikere som spisestellet Blåkant og stentøjsserien Ildpot, begge tegnet for Den kongelige Porcelainsfabrik, og så bliver der også mulighed for at opleve en række af den store formgivers mindre kendte værker. Bodil Manz, til 3. august og Grethe Meyer, april, Kunstindustrimuseet, København. Som medlem af ejendomsselskabet Realea får du mulighed for at komme tæt på selskabets mange fredede ejendomme og eksperimenterende nybyggerier. Fx kan du følge med i restaureringen af herregården Nørre Vosborg i Nordjylland, opleve Bjørn Nørgaards boligbyggeri på Bispebjerg Bakke og komme på rundvisning i Arne Jacobsens eget hus nord for København. Du bliver budt indenfor i de færdige ejendomme og får lov at komme med bag presenningerne i de igangværende projekter, og så vil der være mulighed for at møde arkitekterne og projektlederne og få indsigt i Realeas arbejde. Medlemskabet koster 350 kr. om året, men ved tilmelding inden den 1. april 08 er første års medlemskab gratis.

20 Selvom han befinder sig mere end kilometer fra Danmark, ligner meget sig selv fra tegneprogrammerne til kontorstolen og arbejdsbordet sådan som han kender det fra tegnestuerne i København. Alligevel er der grundlæggende tale om nogle helt andre vilkår for arkitekter, der arbejder i Grønland. Det viser historien om det første projekt, som arkitekt Mikkel Vile Juul fik godkendt, alt imens han var med til at starte en ny tegnestue i Ilulissat. Da Mikkel Vile Juuls byggeprojekt i Upernavik længere nordpå blev godkendt kort efter, at han var ankommet til Grønland, var sommeren så fremskreden, at det var for sent at få bestilt materialer og få dem transporteret op samme år. Derfor måtte byggeriet udskydes til 2008, og projektet vente på det næste skib i efterfølgende forår. I Grønland er logistikken generelt en af de anderledes betingelser, der betyder helt specielle vilkår, bla fordi næsten alting skal sejles til landet. For mange

Horten. Byens Netværk 22.04.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen

Horten. Byens Netværk 22.04.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen Horten Byens Netværk 22.04.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen Grå skyer hviler tungt over Tuborg Havn og spejler sig i facaden på advokatfirmaet Hortens domicil, imens vi ankommer til det nye hus,

Læs mere

BUDGET. i byggeriet. INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS

BUDGET. i byggeriet. INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS s. 12 _ MAGASIN BENSPÆND _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ budget BUDGET i byggeriet INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS Der er en tendens til, at man

Læs mere

ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus

ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus Byens Netværk 02.12.08. Tekst og foto: Nanna Jardorf Siden Carl Julius Aller og hans hustru Laura Aller i 1970 erne stiftede Aller Etablissement

Læs mere

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013 En lærerguide ENTROPIA - en soloudstilling med Marianne Jørgensen 13. april 19. maj 2013 Introduktion I perioden 13. april til 19. maj 2013 kan du og din klasse opleve udstillingen ENTROPIA en soloudstilling

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE/ Nyt boligområde i Musicon, Roskilde Oktober KSE Ejendomme. SvendborgArchitects

PRESSEMEDDELELSE/ Nyt boligområde i Musicon, Roskilde Oktober KSE Ejendomme. SvendborgArchitects PRESSEMEDDELELSE/ Nyt boligområde i Musicon, Roskilde Oktober 2016 Til pressen Kullegaard, Svendborg Architects og Schønherr udvikler nyt område i Roskilde Arkitektvirksomhederne Kullegaard, Svendborg

Læs mere

I ét med naturen FRITIDSHUS. Tænk nyt når du tænker. Milano.Design.Furniture

I ét med naturen FRITIDSHUS. Tænk nyt når du tænker. Milano.Design.Furniture FREDAG 27. MARTS NR. / 2015 61 Tænk nyt når du tænker FRITIDSHUS PREMIERE FJORDHUSET I ROSKILDE WWW.EBK.DK I ét med naturen Rum og stuer blev åbnet op, og udsigten blev allestedsnærværende, da Camilla

Læs mere

ET ERHVERVSLIV I VÆKST

ET ERHVERVSLIV I VÆKST 2013 ET ERHVERVSLIV I VÆKST MED ATTRAKTIVE JOBMULIGHEDER Find dit næste job i Frederikshavn Kommune Et attraktivt sted at bo I Frederikshavn Kommune ser vi fremad. Her er man ikke er bange for at tænke

Læs mere

Det tidligere Overformynderi i Stormgade: Nye funktioner i gamle bygninger

Det tidligere Overformynderi i Stormgade: Nye funktioner i gamle bygninger Det tidligere Overformynderi i Stormgade: Nye funktioner i gamle bygninger Byens Netværk 17.02.09 Tekst og foto: Ditte Frisk Hansen Det gamle fredede Overformynderi i Stormgade har fået ny funktion: Call

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv Susan Nielsen Med sjælen som coach vejen til dit drømmeliv Tænker du nogle gange: Der må være noget mere? Længes du indimellem efter noget større? Prøver du at fastholde de glimt af jubel og lykke, som

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Green Lighthouse. Byens Netværk Tekst og foto: Christina Bennetzen

Green Lighthouse. Byens Netværk Tekst og foto: Christina Bennetzen Green Lighthouse Byens Netværk 27.10.09 Tekst og foto: Christina Bennetzen Green Lighthouse er Københavns Universitets nye klimavenlige hus, som skal fungere som mødested for de studerende ved det Naturvidenskabelige

Læs mere

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt Følg Rikkes kamp for at tabe 30 kilo Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt at sige nej til mad På trods af alle gode intentioner og et solidt team af eksperter i ryggen, har tallet på vægten ikke

Læs mere

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN 1 Det Maritime Museum AQUARIUS Tungevågen INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4. ARKITEKTONISK, URBANT OG LANDSKABELIGT KONCEPT 5-7. CONCEPTUELLE DIAGRAMMER 8. MASTERPLAN OG TVÆRSNIT 9. PLAN -1, +1 10. ARKITEKTUR OG

Læs mere

BORGMESTERENS TALE VED ÅBNINGEN AF SORØ KUNSTMUSEUM DEN 18. NOVEMBER 2011

BORGMESTERENS TALE VED ÅBNINGEN AF SORØ KUNSTMUSEUM DEN 18. NOVEMBER 2011 BORGMESTERENS TALE VED ÅBNINGEN AF SORØ KUNSTMUSEUM DEN 18. NOVEMBER 2011 Mine damer og herrer. I dag er en ganske særlig dag. I dag er en dag vi har ventet på længe. En dag vi har set frem til med stor

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

KUNSTMUSEET REVISITED

KUNSTMUSEET REVISITED REVISITED Til efteråret 2017 er Kunstmuseet transformeret til et åbent, levende og digitalt funderet kunstmuseum med en skarp formidlings-, samlings- og udstillingsprofil. Kunstmuseet Revisited ligger

Læs mere

ANALYSE OG GENTEGNING

ANALYSE OG GENTEGNING ANALYSE OG GENTEGNING 17-12-2014 Det arkitektoniske værk Schröder House blev bygget i 1924 i Utrecht af den hollandske arkitekt Gerrit Rietveld til Fru- Schröder-Schräder og hendes 3 børn. Efter hendes

Læs mere

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere.

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere. 1 Borgmester Pia Allerslevs oplæg ved Nordisk Museumskonference i Malmø onsdag den 1. april 2009 Emnet er: Museernes rolle i samfundet Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund,

Læs mere

GrønBo...huse med personlighed... Livsstil design kvalitet

GrønBo...huse med personlighed... Livsstil design kvalitet GrønBo...huse med personlighed... Livsstil design kvalitet Velkommen til GrønBo s univers Sidder I lige nu og drømmer om et fritidshus, der kan rumme alle jeres ønsker - så kan Grønbo hjælpe jer.... et

Læs mere

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar.

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. Anmeldelse Marianne Grønnow Magasinet Kunst Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. WONDERWORLD 28. oktober 2014 Reportage

Læs mere

ARKITEKTURPRIS 2015 VINDER KONGEHØJSKOLEN

ARKITEKTURPRIS 2015 VINDER KONGEHØJSKOLEN KONGEHØJSKOLEN Skolebygning Transformering og nybyggeri Tøndervej 90 Arkitema Architects og MOE Skolen har gjort brug af en tidligere lagerbygning, der er indrettet som et rum til leg og bevægelse. Parallelt

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet Info... Indhold... Tak fordi du købte min E-bog! Efter download, har du bogen til evigt eje! Men husk at det ikke er tilladt at videregive bogen, lægge den op på sociale medier på nettet, låne ud til andre

Læs mere

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Så er der gået et godt stykke tid siden jeg forlod Danmark efter en dejlig lang sommer hjemme. Tiden flyver og jeg kan ikke forstå hvor dagene bliver af. Jeg ved,

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Jeres drømmebolig trin for trin

Jeres drømmebolig trin for trin Jeres drømmebolig trin for trin Sådan bliver et artitekttegnet hus til virkelighed hos Arkitekt-Huset Vejle 1 Arkthuset_byggeguide_A5.indd 1 12/06/15 11.32 Et hus i jeres ånd Denne guide er tilegnet jer,

Læs mere

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf Sorø Kunstmuseum Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf På en flot sommerdag i juni drager Byens Netværk af sted til Sorø for at besøge Sorø Kunstmuseum, der for nylig har

Læs mere

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG AF JOURNALIST IBEN BAADSGAARD AL-KHALIL, 2013 21 årige Osman Sari er kurder og blind. Da han kom til Danmark fra Tyrkiet for fem år siden,

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8)

Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8) Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8) Og nu står vi her på trappen på det øverste trin Nyorienteringsfasen, måske med den ene fod på trinnet lige under, nemlig i Bearbejdningsfasen.

Læs mere

FUSION Kommentarer fra tidligere studerende fra Designafdelingen:

FUSION Kommentarer fra tidligere studerende fra Designafdelingen: FUSION Kommentarer fra tidligere studerende fra Designafdelingen: Som designer med en arkitektbaggrund har jeg en god og bred forståelse for den kreative arbejdsproces i mange forskellige sammenhænge.

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

22 ADVOKATEN 08/12 NEW YORK

22 ADVOKATEN 08/12 NEW YORK SERIE NEW YORK Advokat i udlandet FARVEL, DANMARK Det kræver sin kvinde eller mand at slå igennem som advokat i udlandet. Ikke bare skal de juridiske kompetencer være på plads. Den juridiske viden skal

Læs mere

VMB BEVARING OG UDVIKLING HVORDAN FÅR MAN OVERBLIK? TEKNOLOGISK INSTITUT DEN 15. MAJ 2013 ARKITEKTFIRMAET VILHELMSEN, MARXEN & BECH-JENSEN A/S

VMB BEVARING OG UDVIKLING HVORDAN FÅR MAN OVERBLIK? TEKNOLOGISK INSTITUT DEN 15. MAJ 2013 ARKITEKTFIRMAET VILHELMSEN, MARXEN & BECH-JENSEN A/S BEVARING OG UDVIKLING HVORDAN FÅR MAN OVERBLIK? TEKNOLOGISK INSTITUT DEN 15. MAJ 2013 ARKITEKTFIRMAET VILHELMSEN, MARXEN & BECH-JENSEN A/S Arkitektfirmaet blev grundlagt i 1935 af Arkitekt MAA Aksel Skov

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

status Lever du livet eller lever livet dig?

status Lever du livet eller lever livet dig? Daisy Løvendahl Personlig rådgiver status Lever du livet eller lever livet dig? www.daisylovendahl.dk Vælg til og fra #1. tid til at tjekke ind Fælles for de mennesker, jeg arbejder med, er, at det, de

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

Ingeniørpraktik B5IPR1- Grønland

Ingeniørpraktik B5IPR1- Grønland Ingeniørpraktik B5IPR1- Grønland Christian A. Nygaard Permagreen Grønland A/S - Sisimiut 30. juli 20. december 2012 Motivation Da jeg på 4. semester begyndte min søgning efter en praktikplads, var jeg

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

Undervisnings- materiale

Undervisnings- materiale Undervisnings- materiale Mellemtrin og udskoling Arkitektur og design på Kunsten Foto af Niels Fabæk Kunsten Om undervisningsmaterialet Dette er et undervisningsmateriale om arkitektur og design på Kunsten.

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Louisiana DET ARABISKE NU

Louisiana DET ARABISKE NU Louisiana DET ARABISKE NU Tekst: Dorthe Bendtsen, arkitekt MAA og journalist DJ Foto: Mathilde Schjerning Byens Netværk har været en tur i Arabien. Eller i hvert fald noget der ligner! D. 6. marts var

Læs mere

ærlighed gennem enkelhed

ærlighed gennem enkelhed Paustian Arkitekt ærlighed gennem enkelhed 2 Paustian Arkitekt arbejder ud fra et ønske om, at funktion, arkitektur og byggeøkonomi skal gå op i en højere enhed. Paustian Arkitekt, ærlighed gennem enkelhed

Læs mere

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske M a g a s i n e t f o r M e d a r b e j d e r n e s T r i v s e l, S u n d h e d o g V e l v æ r e ISSN: 1604-2875 Nr. 3 Marts 2007 Konsulent virksomheden Create You Indehavere Mika Heilmann og Charlotte

Læs mere

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL April 2013 BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL Det er første gang, at jeg skal aflægge beretning for grundejerforeningen Teglgården og det endda på bestyrelsens vegne. Det vil jeg

Læs mere

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge tegnestuen Tegnestuen Triarc A/S Arkitekter bygger på social, økonomisk og miljømæssig forståelse uanset om vi arbejder

Læs mere

ANNE ELLEKJÆR. leder i Dome of Visions og står for at skabe den kuratoriske ramme i bygningen på Søren Kierke-

ANNE ELLEKJÆR. leder i Dome of Visions og står for at skabe den kuratoriske ramme i bygningen på Søren Kierke- 76 ET TREDJE STED 77 ANNE ELLEKJÆR Dome of Visions er mange ting: Et opdateret forsamlingshus, et byudviklingsprojekt, et arkitektonisk og et bæredygtigt projekt klimatisk såvel leder i Dome of Visions

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Tidligere elever fortæller:

Tidligere elever fortæller: Tidligere elever fortæller: Hej! Så skriver Anna Andersen igen. Nu er 2. g ved at være forbi. Mange mener, at 2. g er det hårdeste år på gymnasiet, men jeg synes det har været til at overkomme. Der har

Læs mere

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005 KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE Skitseforslag september 2005 Indhold: Kombibibliotek - situationsplan s. 3 Kombibibliotek - parterreplan og stueplan s. 4 Perspektiv sammenbygning

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer Byens Netværk 15.09.10 Tekst og foto: Stine Vejen Eriksen En onsdag eftermiddag mødes Byens Netværk på Kalvebod Brygge, for at opleve SEB Bank &

Læs mere

Sådan finder du vejen til dit nye job

Sådan finder du vejen til dit nye job Sådan finder du vejen til dit nye job Mange mennesker går på arbejde dag ud og dag ind uden at have hjertet med sig, men fordi at de siger til sig selv at de skal tjene pengene til at betale regningerne

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Byens Netværk 24.03.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen Boblerne sprudler allerede i glassene i caféen med den smukke havneudsigt hos Dansk Arkitektur Center, når vi for 15. gang

Læs mere

Om at gå efter drømmen

Om at gå efter drømmen Om at gå efter drømmen Hvad laver du?, bliver jeg spurgt. Jeg rådgiver om indretning. Mange nikker, når jeg siger det de ved nemlig godt, hvad det er. En slags styling. Det er en udbredt opfattelse, at

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Et menneskeligt hus. Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum.

Et menneskeligt hus. Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum. Et menneskeligt hus Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum. n Af Marie Leth Rasmussen n Fotos: Adam Mørk Midt imellem Nørrebros karrébygninger, tæt på Rigshospitalets

Læs mere

Højt til loftet hos Vignir

Højt til loftet hos Vignir Højt til loftet hos Vignir Islandske Vignir Jóhannsson bor i Hou, og han er internationalt anerkendt kunstner med højt til loftet på alle måder. Hans kunst er rummelig og generøs som han selv, og nu har

Læs mere

Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden.

Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden. Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden. Derfor rummer du som særligt sensitiv et meget stort potentiale for at udvikle dig. Men potentialet

Læs mere

Vil du have 15-20 minutter mere om dagen?

Vil du have 15-20 minutter mere om dagen? Vil du have 15-20 minutter mere om dagen? Af: Søren Dybdal, NYE Visioner & Niels Overgaard, No Communication Du kan få mere fra hånden på kortere tid, hvis du lærer at arbejde mere effektivt. Denne artikel

Læs mere

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler?

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Et erhvervsliv i vækst, som har brug for dig 2 Vækst, innovation og gode

Læs mere

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien.

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien. HISTORIE OG FORMÅL Designmuseum Danmark (tidligere Kunstindustrimuseet) er et af Nordens centrale udstillingssteder for dansk og international, industriel design og kunsthåndværk. Museets samlinger, bibliotek

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Urban Picnic på taget af Birkegade

Urban Picnic på taget af Birkegade Urban Picnic på taget af Birkegade Byens Netværk 21.08.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Andelsboligforeningen Birkegade 4-6 har fået bygget en ekstra etage og næsten 500 kvadratmeter park oven

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Byens Netværk Studietur 2010 Shanghai & EXPO: Better City - Better Life

Byens Netværk Studietur 2010 Shanghai & EXPO: Better City - Better Life Byens Netværk Studietur 2010 Shanghai & EXPO: Better City - Better Life BYUDVIKLING i ord og billeder foto: Nanna Jardorf / tekst: Rolf Andersen, KAB Speed and Story et seminar om at bygge i Kina De første

Læs mere

Rådmand Tina French Nielsens tale ved 1. spa- destik til Fremtidens Plejehjem, 30. marts 2012 FREMTIDENS PLEJEHJEM

Rådmand Tina French Nielsens tale ved 1. spa- destik til Fremtidens Plejehjem, 30. marts 2012 FREMTIDENS PLEJEHJEM Rådmand Tina French Nielsens tale ved 1. spadestik til Fremtidens Plejehjem, 30. marts 2012 Jeg vil gerne byde jer alle rigtig hjertelig velkommen til 1. spadestik på havnefronten i Nørresundby. Det er

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

Unik central beliggenhed

Unik central beliggenhed Unik central beliggenhed Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Rødt A: Pantone 187 - CMYK 0, 100, 100, 30 Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Velkommen til Tivoli Congress Center Vi er

Læs mere

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune Job- og personprofil Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune 1 1. Indledning Vores nuværende afdelingschef i Natur og Miljø gennem de sidste godt otte år er blevet ansat som forvaltningsdirektør

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger Aars er billedkunstneren Per Kirkebys sted. Allerede ved rundkørslerne på vej ind til den lille himmerlandske by bliver besøgende hilst velkommen af hans høje røde teglstenstårne. På Kimbrertorvet midt

Læs mere

Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed

Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed Undervisningsmateriale 8.-10. klasse Malerier på grænsen mellem verdener En gruppe kunstnere i 1920ernes Paris troede fuldt og fast på, at man igennem kunsten

Læs mere

Munkegårdsskolen Den moderne skole bliver digital

Munkegårdsskolen Den moderne skole bliver digital Munkegårdsskolen Den moderne skole bliver digital Byens Netværk 20.10.09 Tekst og foto: Christina Bennetzen Hvordan udvider man en skole, som er totalfredet? Det og meget mere får vi svar på, da vi tager

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Lærervejledning. Forløb: Hjemme hos Hammershøi Målgruppe: 6. 10. klasse Fag: Billedkunst og dansk. 1. Lærervejledning med. 2. Elevark med. 3.

Lærervejledning. Forløb: Hjemme hos Hammershøi Målgruppe: 6. 10. klasse Fag: Billedkunst og dansk. 1. Lærervejledning med. 2. Elevark med. 3. Ordrupgaards samlinger og særudstillinger rummer mange muligheder for engagerende, dialogbaseret undervisning, f.eks. i fagene dansk, billedkunst, historie, fransk og samfundsfag. Se nogle af museets akutelle

Læs mere

På egne veje og vegne

På egne veje og vegne På egne veje og vegne Af Louis Jensen Louis Jensen, f. 1943 Uddannet arkitekt, debuterede i 1970 med digte i tidsskriftet Hvedekorn. Derefter fulgte en række digtsamlinger på forlaget Jorinde & Joringel.

Læs mere

Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Amen

Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Amen 1 749 - I østen stiger solen op 419 - O Gud hør min bøn 70 - Du kom til vor runde jord 478 - vi kommer til din kirke, Gud 721 - Frydeligt med jubelkor Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Det forvandlede tresserhus Boligreportage fra en villa fra 1960 erne

Det forvandlede tresserhus Boligreportage fra en villa fra 1960 erne bolig // livsstil // design // liebhaveri // byggeri #05 // november 2011 Det forvandlede tresserhus Boligreportage fra en villa fra 1960 erne Fyr og flamme til boligen Stort tema om opvarmning Det begyndte

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Arne Emil Jacobsen... En unik designer... Kubeflex sommerhus... 10

INDHOLDSFORTEGNELSE. Arne Emil Jacobsen... En unik designer... Kubeflex sommerhus... 10 INDHOLDSFORTEGNELSE Arne Emil Jacobsen... 4 En unik designer... 9 Kubeflex sommerhus... 10 ARNE EMIL JACOBSEN 1902-1971 Arne Emil Jacobsen blev født d. 11. februar 1902 i København og døde d. 24. marts

Læs mere

Afrapportering for projektet Lydkompositioner i Greve Museums permanente udstilling

Afrapportering for projektet Lydkompositioner i Greve Museums permanente udstilling Til Kulturstyrelsen Ang. J.nr. 2011-7.42.03-0022 Afrapportering for projektet Lydkompositioner i Greve Museums permanente udstilling Greve Museum d. 25. oktober 2013 På Greve Museum modtog vi i 2011 tilsagn

Læs mere

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H Jeppe Hein 2.0 Vendepunkt. Et af dansk nutidskunsts største navne er ved at restaurere sig selv. Den nye udgave af Jeppe Hein bruger sin tid nidkært og vil arbejde mere sammen med andre kunstnere for at

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

ONV Husene. www.m2.dk

ONV Husene. www.m2.dk ONV Husene www.m2.dk INDHOLD Arkitekttegnede huse Individualitet 4 Fleksibilitet 6 Funktionalitet 8 Kvalitet 10 Økonomi 12 Proces 14 Tid 16 M2 18 4 INDIVIDUALITET> Skræddersyet typehus INDIVIDUALITET

Læs mere

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan Gensidige forhold i et klubhus. Det er et emne i et klubhus, som ikke vil forsvinde. På hver eneste konference, hver regional konference, på hvert klubhus trænings forløb, i enhver kollektion af artikler

Læs mere

PF Formandens Årsfesttale 2017

PF Formandens Årsfesttale 2017 PF Formandens Årsfesttale 2017 Deres Kongelige Højhed, excellencer, ministre, kære undervisere, ansatte og medstuderende. Mine damer og herrer. Rigtig hjertelig velkommen til DTU og Polyteknisk Forenings

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE AFSLUTTENDE RAPPORT - 2015 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetjuni2015 Udarbejdetaf:

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere