UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR"

Transkript

1 VEDTAGET NOVEMBER 2011 UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Udviklingsstrategien er byrådets politiske strategi, der rummer en bred og langsigtet tilgang til den fremtidige udvikling i Struer Kommune. Den skuer fremad med afsæt i aktuelle udfordringer for at understøtte en udvikling, der fastholder og styrker mulighederne for vækst og øget bosætning. KOMMUNEPLAN

2

3 INDLEDNING Struer skiller sig ud fra de omkringliggende vestjyske byer, når man sammenligner deres historie. Struer er nemlig en by opstået som følge af tilflytning udefra. Det gør Struer til et særligt sted at bo. Det vil vi gerne blive ved med at være - og vi vil gerne være flere indbyggere! Vi vil være det naturlige valg, når man vil bosætte sig i den nordvestlige del af Jylland. Derfor har Byrådet i Struer Kommune besluttet, at denne udviklingsstrategi skal have fokus på, hvad vi i fremtiden skal gøre for, at vi bliver flere borgere. Det vil sige, hvordan vi fastholder dem der allerede er her, hvordan vi tiltrækker nye borgere, og ikke mindst, hvordan vi lokker dem, der rejser ud for at uddanne sig eller andet - tilbage igen. Vi er klar over, at øget bosætning ikke sker af sig selv. Vi skal selv agere og handle, hvis ting skal lykkes, og hvis vi vil have flere tilflyttere til kommunen. At øge bosætningen handler derfor om, at vi som kommune gør noget ved det, vi ikke er så gode til samtidig med, at vi bliver bedre til at fortælle om det vi kan - og alt det vi er rigtig gode til. være stolte af, hvor vi bor - og huske at fortælle andre om de positive kvaliteter, der er ved at bo her. Byrådet vil med udviklingsstrategien gerne være med til at skabe en ny fortælling om det gode liv - det særlige, og de mange muligheder, der er ved at bo i Struer Kommune. Det kræver, at vi som kommune skaber grundlaget for at folk har lyst og mulighed for at arbejde og bosætte sig i Struer Kommune. Det skal være attraktivt, nemt og ligetil! Indsatserne i denne strategi skal medvirke hertil. Samtidig skal den bidrage til at udvikle en positiv selvopfattelse ved det at være borger i Struer Kommune - og til at kommunen generelt fremtræder positivt i den danske befolknings bevidsthed. Struer Kommunes potentiale for bosætning er knyttet til, at vi er og vil være en kommune, der er tæt på mennesker, teknologi og natur. Derfor danner Mennesker, Teknologi og Natur også overskrifterne for de 3 strategiske indsatsområder i udviklingsstrategien. Struer Byråd har den 22. november 2011, efter offentlig debat, vedtaget Udviklingsstrategien for Struer Kommune endeligt. Vi har masser at glæde os over som borgere i Struer Kommune - og i Nordvestjylland. Vi skal FAKTABOKS Hvorfor udviklingsstrategi? Planlægning er politik og Byrådet har valgt at kalde Planstrategi 2011 for en udviklingsstrategi da vi vil bruge den til at udmelde vores politiske målsætninger for, hvordan vi i fremtiden kan være med til at skabe udvikling i Struer Kommune. Hvad er en planstrategi? Planstrategien er første skridt på vej mod den kommuneplan som skal vedtages inden udgangen af og som er det overordnede plandokument, der sætter mål og rammer for den fysiske udvikling i kommunen de næste 12 år. Planstrategien har til formål at lægge strategien for de kommende års udvikling og dels at fastlægge niveauet for den kommende kommuneplanrevision. Den tager udgangspunkt i, hvilke udfordringer kommunen står overfor og skal skabe en fælles forståelse af kommunens rolle fremadrettet. Byrådet skal jf. Planloven vedtage og offentliggøre en planstrategi hvert 4. år. 1

4 TÆT PÅ MENNESKER Struer Kommune har en størrelse som betyder, at vi er en overskuelig og borgernær kommune. Det giver nærhed og åbenhed mellem kommune og borgere. Vi vil gerne gøre det nære, det trygge og det lokale til en kvalitet ved at bo i Struer Kommune. Struer Kommune er også en rummelig kommune med plads til alle - og hvor nye tilflyttere og den enkelte borger har mulighed for at gøre en forskel. Vi tror på, at plads og mangfoldighed fremmer kreativitet og nytænkning. Unge erhvervsaktive familier skal se Struer Kommune som en bosætningsmulighed med gode karrieremuligheder. Derfor vil vi tilbyde mere af, hvad denne gruppe efterspørger, blandt andet daginstitutioner med god plads og fokus på høj faglighed, sundhedsfremme og forebyggelse og ved på det kulturelle område at have fokus på børnekulturelle indsatser selvfølgelig til glæde for alle borgere. I årene fremover bliver vi flere ældre borgere i kommunen. De fleste er ressourcestærke borgere, en styrke, som vi gerne vil udnytte. Vi vil gerne være med til at skabe bedre rammer for dem vi har, og i fremtiden får flere af. Derfor vil vi have fokus på, at man har mulighed for et godt og sundt seniorliv. Vi er generelt gode til at engagere os i foreningslivet og frivilligt arbejde, specielt i forhold til børn og unge. Det vil vi gerne overføre til andre områder, så vi mere systematisk får frivillige til at bidrage til udviklingen i kommunen. Flere unge skal have en kompetencegivende uddannelse. Grundskolen er udgangspunktet og derfor prioriteres flere midler til mere aktivt at kunne arbejde med inklusion målrettet den enkelte elevs behov. Eleverne vil også få større mulighed for at vælge mellem forskellige linjer i udskolingen. Herved tror vi på, at vi kan få flere til at vælge at videreuddanne sig. Elever skal behandles forskelligt for at blive behandlet ens. Samtidig vil vi gerne videreudvikle den særlige Struer-model, hvor gymnasium og erhvervsliv samarbejder så også folkeskolen involveres. Vi vil samarbejde om at udfordre, udvikle og udnytte elevernes kreativitet og innovationevne. Selv om den videre uddannelse efterfølgende ikke skulle vise sig at findes her i området, tror vi på, at når unge får en god oplevelse af at bo i Struer, så vil de også blive gode ambassadører for kommunen - og samtidig få lyst til at komme tilbage efter endt uddannelse eller når de skal til at stifte familie. Struer Kommune skal være en attraktiv kommune at være ung i - og der skal skabes rum til at unge får lyst til at sætte præg på livet i kommunen. Personlige relationer er sammen med muligheden for et spændende job altafgørende faktorer i forhold til folks bosætnings- og jobvalg. Derfor skal nye borgere have en særlig introduktion til kommunen. Vi vil tage imod nye tilflyttere som en ressource og værne om og servicere dem på bedst mulig måde. Foreningerne og borgere er centrale medspillere i forhold til at få et tilhørsforhold til området og i udviklingen af lokalsamfundene i hele kommunen. Kultur er en væsentlig drivkraft, når vi skal skabe fremtidig udvikling og bosætning i Struer Kommune. Det vil vi udnytte. Kulturområdet skal tage aktiv del i at få flere til at bosætte sig - blandt andet ved at have øget fokus på brede og traditionelle kulturtilbud og på at synliggøre dem. Med Fritidscenter Struer får Struer Kommune et fyrtårn på fritidsområdet samtidig med at der er gode idrætsfaciliteter i lokalområderne. Suppleret med vores kulturinstitutioner og det nye Aktiviteternes Hus har kommunen optimale muligheder for aktiviteter for alle aldersgrupper. Det skal vi udnytte til at flere borgere bliver aktive brugere af kommunens mange fritids- og foreningstilbud. Samtidig vil der være fokus på at forbedre folkesundheden ved at tilføje en sundhedsdimension i alle kommunale aktiviteter. 2

5 BYRÅDET VIL: - styrke detailhandlen ved færdiggørelse af bymidte projekter samt tiltrækning af offentlig og privat virksomhed - have velkomst-, service- og markedsføringstiltag, herunder tilbagevendende events, som kan tiltrække tilflyttere og skabe et tilhørsforhold hos fraflyttede borgere. Bl.a. udarbejdes en digital tilflytterportal og bosætningskonsulenter udpeges - give mulighed for et bredt og varieret udbud af attraktive leje- og seniorboliger - sikre sundhedsindsatser der virker og have et særligt fokus på børn og unge samt ulighed i sundhed - satse på børn og unge ved at give dem gode muligheder både fagligt, i fritiden, socialt og kulturelt. Der skal være plads til alle og være kvalitet i og sammenhæng mellem daginstitution, skole, ungdoms- og videreuddannelse og erhvervskarriere - inddrage seniorerne og have fokus på frivillighed, foreningsliv og på at understøtte de personlige relationer mel- lem borgere og tilflyttere. Fritids- og kulturinstitutioner som centrale platforme 3

6 TÆT PÅ TEKNOLOGI Struer Kommune er den kommune i landet, der har flest teknologiarbejdspladser i forhold til indbyggertallet. Den styrkeposition af højtspecialiseret arbejdskraft med mange videnarbejdere er en position, vi gerne vil forstærke og udnytte i fremtiden. Nytænkning er central for udvikling og vækst - og højt kvalificeret arbejdskraft bliver mere og mere en forudsætning for, at virksomheder kan drive en sund forretning i en verden, hvor evnen til innovation får stigende betydning. Udvikling af erhvervslivet er blandt de vigtigste succesfaktorer for vækst og udvikling og er også central i forhold til bosætningen i Struer Kommune. Med lokaliseringen af attraktive arbejdspladser er der nemlig større chancer for, at folk flytter til kommunen. Den store ud- og indpendling til og fra Struer Kommune og de mange iværksættere, som starter egen virksomhed beviser, at kommunen ikke bare er en attraktiv bosætningskommune. Det viser også, at Struer godt kan konkurrere med andre byer - indenlands og udenlands - på at kunne tilbyde interessante arbejds- og praktikpladser - og er en attraktiv kommune at drive virksomhed i. Det skal vi udnytte samtidig med, at vi overfor de mange, der pendler ind for at arbejde i en af kommunens virksomheder, gerne vil præsentere Struer som et godt sted at bo. Struer Kommune er en kommune kendetegnet ved iværksætterånd og innovation. Det skal vi benytte os af, så produktiviteten kan øges og flere nye arbejdspladser skabes. Struer Kommune vil i det hele taget arbejde mere bevidst og proaktivt med erhvervsudviklingen i kommunen. Derfor har Struer Kommune en vision om at styrke erhvervslivets position indenfor teknologi, kreativitet og oplevelsesøkonomi. Vi vil benytte styrkepositionen inden for teknologi til at udnytte det erhvervsmæssige potentiale virksomheder i kommunen har inden for eksempelvis turisme, fødevarer, energi og sundheds- og velfærdsteknologi - og koblingen mellem produktion og oplevelse. Her vil vi gerne have flere virksomheder - og omsætte viden til kommercielle aktiviteter. Det skal ske igennem udviklingsaktiviteter i blandt andet BusinessPark Struer, dels igennem offentlig-privat samarbejde - og dels gennem samarbejde med nabokommuner og videns- og uddannelsesmiljøer. Lyd er med til at gøre Struer til noget særligt. Vi vil arbejde for at Struer - udover Bang & Olufsen - bliver en kommune, der mere bredt er kendt for aktiviteter, oplevelser og kompetencer omkring lyd. Vi vil derfor igangsætte og understøtte initiativer i relation til lyd. I de kommende år sættes der gang i mange projekter i Struer Kommune. Det skal udnyttes til fordel for vores lokale virksomheder. Derudover skal den dynamiske udvikling omkring Holstebrovej være løftestang for udviklingen af detailhandlen i midtbyen, så Struer fortsætter med at være en attraktiv handelsby. Struer Kommune har en erhvervsstruktur med mange arbejdspladser inden for industrien. Vi vil gerne være med til at sikre udbuddet af kvalificeret arbejdskraft og skabe bedre rammer for fornyelse og omstilling af de historisk stærke erhverv, så de forbliver vitale og konkurrencedygtige. En stor del af vores tilflyttere kommer fra udlandet. Vi har brug for og er afhængige af deres kompetencer i fremtiden. Samtidig medvirker de til, at kommunen har et internationalt miljø. IB linjen på gymnasiet, den internationale linje på Parkskolen og den årlige Innovation Camp på Bang & Olufsen skaber en rød tråd i det internationale der sker i kommunen. Det er noget vi skal være stolte over. Et godt image er vigtigt for kommunens evne til at tiltrække succesfulde virksomheder og gode kvalificerede medarbejdere. Derfor vil vi dyrke det internationale for at øge indsigt, udsyn og mangfoldighed. 4

7 BYRÅDET VIL: - at Struer bliver kendt som Lydens By - det indebærer at der satses på lyd som omdrejningspunkt i forhold til både erhvervsudvikling, uddannelse, kultur, turisme, fysisk planlægning mv. - og i samarbejde med handels-, erhvervs- og kulturliv - have fokuseret og lokal erhvervsservice, en direkte dialog med erhvervslivet og en mere bevidst strategi for udvikling og fastholdelse af erhvervslivet samt udbuddet af kvalificeret arbejdskraft. Bl.a. udarbejdses en erhvervsstrategi for Struer Kommune - at BusinessPark Struer fastholder og tiltrækker iværksættere og virksomheder - og at der kobles endnu flere erhvervsfremmende initiativer til udviklingsparken - have fokus på samarbejdet med videns- og uddannelsesinstitutioner - og på aktivt at arbejde for, at der bliver flere udannelsestilbud i kommunen herunder HTX - fremme energitiltag herunder vedvarende og alternativ energi - samt overføre styrkepositionen på teknoligområdet til andre områder, herunder energi, fødevarer, turisme og velfærdsområdet - bl.a. gennem offentlig-privat samarbejde - fortsætte digitaliseringen af kommunen. Digitale redskaber skal gøre borgere og virksomheders møde med kommunen mere smidig 5

8 TÆT PÅ NATUR Limfjorden og landskabet omkring den, er Struer Kommunes hovedattraktion eller vores egnsspecifikke fyrtårn om man vil. Den udgør et potentiale som samlingssted og ramme for sundheds- og fritidsaktiviteter, erhvervsliv, turisme og bosætning. Ved at aktivere og gøre dette potentiale tilgængeligt tror vi på, at det ikke bare kan skabe en ny turismemæssig vækst, men også en positiv indflydelse på indbyggertallet. Limfjorden har noget af Europas bedste sejlerfarvand og det er muligt at dyrke stort set alle vandsportsaktiviteter - herunder sejlads, havkajak og windsurfing. Herudover er der også unikke muligheder for lystfiskere og for eksempelvis at springe i faldskærm, dyrke paragliding og dykke. Samtidig har Struer Kommune nogle af Danmarks allerfineste strandenge, som byder på et unikt plante- og fugleliv. Der findes fine naturstier og mange værdifulde naturområder som eksempelvis overdrev, ekstremrigkær og heder. Naturområderne giver muligheder for aktiviteter som jagt, ornitologi, plukning af bær og svampe og oplevelser af stilhed. Vi vil arbejde for at udbrede kendskabet og adgangen til disse naturmæssige og landskabelige kvaliteter og aktiviteter. Indbyggere såvel som besøgende skal have et godt indtryk af kommunen. Derfor vil vi gerne forskønne grønne områder, mødesteder mv. og gøre det til en særlig oplevelse at anvende de mange rekreative aktiviteter. Limfjordens største lystbådehavn ligger i Struer. Omdannelsesplanerne omkring havnen vil i de kommende år gøre den til en endnu mere attraktiv havn at besøge og opholde sig ved. I samspil med de øvrige havne i området kommer den til at udgøre en stærk sejlerdestination. Højbanen på de 15 sammenhængende brobuer skaber en karakteristisk havnefront, men havnen i sig selv udgør også et bymæssigt potentiale i forhold til udviklingen af midtbyen og detailhandlen. Byudvikling af havn og midtby skal derfor bruges som et offensivt redskab til at understøtte udviklingen og væksten i kommunen - og til, at folk får en god oplevelse, når de besøger kommunen. Følelsen af at høre til og kende sine rødder tillægges stor betydning af mange. Det er netop fortællingen om vores natur og samfundet i og omkring Struer frem til i dag, der gør det spændende at bo her - og besøge og opleve området. Det skal videreudvikles og formidles. Vi vil derfor udbrede kendskabet til steder af kultur-, natur- eller erhvervshistorisk interesse med materiale - fysisk såvel som digitalt - som kan henvende sig til skoleelever, tilflyttere, turister, virksomheder og borgere i kommunen i al almindelig. Vi vil kvalificere en markedsføring og en visuel synliggørelse af områdernes ofte oversete kvaliteter og herligheder. Vi vil gerne involvere foreninger og andre med interesse for naturen til at være med til at aktivere de potentialer, vi har i kommunen. Samtidig vil vi gerne med afsæt i det lokale engagement, medvirke til en udvikling af aktive landsbysamfund omkring Limfjorden. Netop fordi de er attraktive for borgere, der sætter pris på nærheden til naturen, lokale fællesskaber og huse og grunde i naturskønne omgivelser. Nye udstykninger og boligområder vil i fremtiden skulle skabes frem for udvælges. Vi vil derfor mere aktivt være med til at udvikle de fysiske omgivelser i kommunen. Det vil blandt andet ske ved at plante mere skov. Skovene er med til skabe karakter for et boligområde - og samtidig beskytter de grundvandet og er med til at reducere udledningen af kuldioxid. At bo i Struer Kommune er at bo tæt på natur, men det er mere end det. Det er også at bo tæt på den kultur, det byliv og de arbejdspladser, som generelt findes i området. Direkte togforbindelser til byer som Viborg, Holstebro og Herning gør det nemt at komme omkring - og en ny motorvej er på vej! Universitetsbyerne Århus og Aalborg er en time og tre kvarter væk. Karups internationale lufthavn er mindre end en times kørsel fra Struer og dermed er hovedstaden også kun et par timer væk. Det skal vi udnytte og brande os på. 6

9 BYRÅDET VIL: - bevare og pleje kommunens fantastiske natur og øge tilgængeligheden til den vha. naturpleje og naturplaner, så naturkvaliteten opretholdes og unikke naturoplevelser fortsat kan tilbydes. Bl.a. udarbejdes ide-katalog over naturprojekter i kommunen - gøre Limfjorden til et eldorado for naturelskere, lystfiskere, kajakroere, windsurfere, paraglidere og andre oplevelser med udgangspunkt i aktiv ferie og ferie i naturen. Bl.a. udarbejdes et ide-katalog over faciliteter der understøtter Limfjordsaktiviteter - synliggøre og formidle viden om kommunens attraktioner og spændende dyre og planteliv - også digitalt! Bl.a. udarbejdes en kanon over steder af kultur-, natureller erhvervshistoriske interesse henvendt til skoleelever, tilflyttere, turister og borgere - sikre et varieret udbud af attraktive grunde i hele kommunen og prioritere forskønnelse af landsbyer, natur, mødesteder, stier, rastepladser og udflugtsmål eksempelvis gennem skovrejsning - skabe gode muligheder for for bevægelse, leg og socialt samvær - satse på udviklingen af alle kommmunens havne og specifikt med forbindelserne mellem midtby og havn i Struer - med brobuerne som bindeled 7

10 UDVIKLINGSSTRATEGI Byrådet vil med udviklingsstrategien gerne sætte handling bag vores visioner. Ambitionsniveauet skal selvfølgelig tilpasses de omstændigheder som strategien bliver til under - og som i særlig grad stiller krav til kommunens evne til at skabe og tiltrække udvikling. Det betyder samtidig behov for prioriteringer og bevidste fravalg - og kræver en mere målrettet indsats og god planlægning. Derfor vil byrådet, at alle tiltag som igangsættes i de kommende år, er med til sikre udviklingen af Struer Kommune, så den er attraktiv for såvel nuværende som kommende Struerborgere. FIGUR MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Struer Kommunes potentiale for bosætning er knyttet til, at vi er og vil være en kommune, der er tæt på mennesker, teknologi og natur. MENNESKER Struer Kommune er overskuelig og borgernær. Vi vil gøre det nære og det lokale til en kvalitet ved at bo i Struer Kommune. Vi har fokus på at styrke skoler/dagtilbud, seniorliv, en særlige Struer uddannelsesmodel, foreninger, fritid og kultur. Fritidscenter Struer som fyrtårn. TEKNOLOGI Struer Kommune er den kommune i landet, der har flest teknologiarbejdspladser relativt til indbyggertallet. Den styrkeposition skal fastholdes bl.a. ved at styrke erhvervslivets position indenfor teknologi, kreativitet og oplevelsesøkonomi. Fokus på lyd, iværksætteri og innovation. BusinessPark Struer som fyrtårn. NATUR BOSÆTNING Limfjorden og landskabet omkring den, er Struer Kommunes hovedattraktion. Den udgør et potentiale som samlingssted og ramme for fritidsaktiviteter, erhvervsliv, turisme og bosætning. Fokus på havne, sejlads, naturstier og grønne områder. Struer Havn som fyrtårn. Struer Kommune skal være det naturlige valg, når man vil bosætte sig i den nordvestlige del af Jylland. 8

11 9

12 Udviklingsstrategien kan downloades på kommunens hjemmeside: eller få den tilsendt ved at kontakte: Planafdelingen Østergade 13, 1.sal 7600 Struer Struer Kommune Østergade Struer TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

13 VEDTAGET 22. NOVEMBER 2011 UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR - REDEGØRELSE KOMMUNEPLAN

14 INDHOLDFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 FORUDSÆTNINGER... 3 REDEGØRELSE FOR UDVIKLINGEN I PLANPERIODEN... 4 PLANLÆGNING GENNEMFØRT SIDEN SENESTE REVISION AF KOMMUNEPLAN... 4 SOCIOØKONOMISKE FORHOLD... 4 Befolkningsudvikling og demografi... 5 Erhvervsstruktur og arbejdsmarked... 6 Uddannelse... 6 STRATEGI FOR UDVIKLINGEN... 7 REVISION AF KOMMUNEPLANEN... 7 AGENDA MILJØVURDERING... 8 TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

15 INDLEDNING Byrådet har med sin Udviklingsstrategi vedtaget et forslag til en ny planstrategi for Struer Kommune. Udviklingsstrategien er vedtaget endeligt den 22. november Redegørelsen her udgør baggrunden for byrådets planforslag, og er en vigtig kilde til forståelse af udviklingsstrategiens indhold. Planstrategiens indhold bestemmes ikke fuldt ud af byrådet. Planstrategien indgår i det såkaldte planhieraki under Planloven, hvor underordnede planer ikke må stride mod de overordnede. Staten udstikker nogle overordnede forudsætninger gennem Landsplanredegørelsen og i Oversigten over statslige interesser i kommuneplanlægning 2013, som planstrategien skal forholde sig til. FORUDSÆTNINGER Planloven indeholder bestemmelser om, at Byrådet i første halvdel af valgperioden skal offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen. Planstrategien skal ifølge Planlovens 23 a indeholde: 1. oplysninger om den planlægning, der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen 2. kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen og 3. en beslutning om enten: at kommuneplanen skal revideres i sin helhed en samlet revision af hele kommuneplanen, eller at der skal foretages en revision af kommuneplanens bestemmelser for særlige emner eller geografiske områder i kommuneplanen. Struer Kommune er iflg. Planlovens 33 a samtidig forpligtet til at udarbejde og offentliggøre en strategi for en bæredygtig udvikling (Lokal Agenda 21) indenfor samme tidshorisont som planstrategien. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 3 af 9

16 Planstrategien skal i næste halvdel af byrådsperioden følges op af et forslag til kommuneplan. REDEGØRELSE FOR UDVIKLINGEN I PLANPERIODEN Planlægning gennemført siden seneste revision af kommuneplan Siden Struer Kommuneplan blev vedtaget af Struer Byråd d. 15. december 2009 er der ikke nogen væsentlige ændringer af kommuneplanen. Der er i den mellemliggende periode blevet vedtaget 11 lokalplaner og 7 kommuneplantillæg. Tabel over vedtagne lokalplaner Lokalplan Kommuneplantillæg Område 301 Nr. 3 Sommerhusområde i Toftum Bjerge 309 Nr. 4 Ældrecenter og alm. plejeboliger ved anlægsvej 310 Tæt-lave boliger mellem Kronborgdige og Saltholm i Vejrum 312 Nr. 1 Vindmøller ved Quistrup 313 Venø Havn 314 Humlum Camping 316 Boligområde syd for Tambobakken i Tambohuse 317 Nr. 9 Centerområde ved Bredgade 318 Nr. 5 Område til fritids- og erhvervsformål på lystbådehavnen i Struer 319 Nr. 6 Fritidscenter Struer 320 Nr. 7 Område til bolig og erhverv mellem Østergade og Enghavevej i Hvidbjerg De udarbejdede planer følger blandt op på kommuneplanens intentioner om styrkelse af turisme- og fritidsområdet, boligområder og udbygning af alternativ energi. Socioøkonomiske forhold De seneste år har Struer Kommune været præget af den globale økonomiske krise. Indtil krisens indtog var væksten relativ høj og antallet af arbejdspladser steget ganske betragteligt. Det betød stigende beskæftigelse og faldende ledighed. I 2008 vendte situationen imidlertid og siden er der forsvundet flere arbejdspladser, end der er oprettet nye. Der har gennem en årrække været et fald i kommunens befolkningstal. Dertil kommer en række betydelige udfordringer knyttet til den demografiske udvikling. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 4 af 9

17 Befolkningsudvikling og demografi Der har i perioden 2002 til 2007 været et generelt fald i befolkningstallet. Fra 2007 til 2008 var der en mindre fremgang, som igen er vendt til en tilbagegang. Fra januar 2010 til januar 2011 er befolkningstallet således faldet med 293 fra til det er flere end forventet. 1 Udviklingen i indbyggernes alderssammensætning i perioden viser, at der i Struer Kommune generelt bliver flere ældre og færre unge. Denne udvikling er velkendt - også på landsplan og i hele den vestlige verden for den sags skyld. Det er imidlertid værd at bemærke, at denne udvikling er mere markant i Struer Kommune, end i omkringliggende kommuner og i de kommuner som betegnes som yderkommuner. Endvidere forventes andelen af indbyggerne i aldersgruppen 0-15 år at falde med hele 11,8 pct. i perioden 2010 til 2040 i Struer Kommune, mens faldet kun er på henholdsvis 8,2 pct. og 7,9 pct. i de omkringliggende kommuner - og i yderkommunerne generelt. Mere bekymrende er det, at faldet i andelen af borgere i den arbejdsduelige alder også forventes at falde mere i Struer Kommune, end i de omkringliggende kommuner og i yderkommunerne. Ser man på udviklingen i andelen af ældre over 65 år er tendensen, at den gruppe kommer til at fylde meget mere i Struer Kommune frem til Konkret viser fremskrivningen, at andelen af ældre vil stige med 73,4 pct. i perioden 2010 til 2040, hvilket ligger væsentligt over andelen i Struers nabokommuner og i yderkommunerne i Danmark generelt. 2 Denne udvikling giver i årene fremover et generelt pres på den offentlige sektor og service - og til Struer Kommune om driftmæssigt at kunne opfylde og indfri de forventninger borgerne har til kommunen. 1 Prognose udarbejdet i KMD s prognoseværktøj Opus simulering Befolkning. Danmarks Statistiks befolkningsprognose som overordnet grundlag 2 DAMVAD 2010 på baggrund af data fra Danmarks Statistik TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 5 af 9

18 Erhvervsstruktur og arbejdsmarked Struer Kommune blev hårdt ramt af finanskrisen, hvor kommunen mistede over 1000 arbejdspladser. Da Struer er en lille kommune, med en stor udpendling har beskæftigelsen i Struer også været ramt af beskæftigelsesnedgangen i nabokommunerne. Det førte i 2010 til en markant stigning i ledigheden fra 1,5 pct. til 6,1 pct. som var blandt de største i regionen. Mændene og de ufaglærte har været ramt hårdest. Selv om ledigheden igen er faldet til landsgennemsnittet er erhvervsfrekvensen med 79,5 pct. stadig blandt de laveste i Vestjylland. Samtidig er der en række strukturelle problemer og udfordringer, der gør sig gældende for arbejdsmarkedet i Struer Kommune, blandt andet en erhvervsstruktur med mange arbejdspladser inden for industrien (25 pct. mod ca. 18 pct. på landsplan). Det gør kommunen sårbar i forhold til: konjunkturudviklingen (industribeskæftigelse er meget konjunkturfølsom) globaliseringen, hvor tendensen går i retning af, at løntunge arbejdsopgaver automatiseres eller flyttes ud af landet den demografiske udvikling som betyder, at der vil blive stadigt færre i den erhvervsaktive alder de kommende år fald i arbejdsstyrken (forudsat uændret erhvervsfrekvens ventes et fald i arbejdsstyrken på knap 10 pct. i Struer kommune de kommende 10 år (hvilket er det næststørste fald i regionen) relativt færre til at forsørge dem, som er udenfor arbejdsstyrken Ca borgere i Struer er i den erhvervsaktive alder. De næste ti år falder arbejdsstyrken med 1.100, mens der kommer flere pensionister. Arbejdsstyrkeudviklingen kan betyde en mindsket fremtidig vækst, hvor udbuddet af arbejdskraft ikke er tilstrækkelig til at modsvare den fremtidige efterspørgsel. Der vil således kunne forekomme øget mangel på kvalificeret arbejdskraft indenfor en række brancher og fagområder. 3 Uddannelse En uddannet arbejdsstyrke i kommunen gør det nemmere for virksomhederne at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Selvom Struer har 3 Beskæftigelsesregion Midtjylland Kommunebeskrivelse 2010, Struer Kommune TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 6 af 9

19 oplevet en stigning i uddannelsesniveauet gennem de sidste 10 år, er det generelle uddannelsesniveau fortsat lavt, og ca. 1/5 af en ungdomsårgang får fortsat ikke en kompetencegivende uddannelse. Kommunen har til gengæld en relativ stor andel af folk med mellemlange og lange videregående uddannelser. 4 STRATEGI FOR UDVIKLINGEN Med forslaget til en Udviklingsstrategi for Struer Kommune vil byrådet samtidig vedtage planstrategien for den videre kommuneplanlægning. Den gamle planstrategi, som det tidligere Byråd vedtog i 2007, er så at sige blevet opløst, idet dens mål blandt andet er indarbejdet i den gældende Kommuneplan En planstrategi ser samlet på hele kommunens udvikling, men skal nødvendigvis ikke forsøge at indeholde alt. Den skal i stedet koncentrere sig om det, byrådet mener, er mest aktuelt for udviklingen i den nuværende situation. Byrådet har, med afsæt i aktuelle udfordringer, valgt bosætning som tema for den kommende revision af Struer Kommuneplan. Øget bosætning ses som den overordnede udfordring med henblik på at fastholde og styrke mulighederne for udvikling og vækst i Struer Kommune. REVISION AF KOMMUNEPLANEN Byrådet skal tage stilling til, hvordan den kommende kommuneplanrevision skal gennemføres. Byrådet vurderer, at hele kommuneplanen revideres. Udviklingen giver behov for, at kommuneplanen i sin digitale form opdateres og nye mål og indsatser justeres løbende. Derudover vil der være særlige emner, som skal tilføjes en ny kommuneplan, dels på grund af de statslige interesser i kommuneplan- 4 Beskæftigelsesregion Midtjylland Kommunebeskrivelse 2010, Struer Kommune TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 7 af 9

20 lægningen og dels på grund at kommunens egne ønsker med hensyn til planlægningen for kommunen. I planlægningen for det åbne land vil der primært blive sat fokus på revision af emnerne landskab, jordbrug og skovrejsning ligesom der vil blive tilføjet et nyt emne omhandlende biogas. Byrådet har samtidig besluttet, at muligheden for at planlægge for en stor udvalgsvarebutik på over m 2 skal indgå i kommuneplanrevisionen. Det er ifølge bestemmelserne i loven (Lov nr. 424 af 10. maj 2011) kun muligt at planlægge for én stor udvalgsbutik på over m 2 i bymidten i byer med mere end indbyggere. AGENDA 21 I lighed med tidligere kommuneplaner er det byrådets mål, at bæredygtighed og varetagelse af natur og miljø er højt prioriteret i den kommende kommuneplan. Byrådet finder, at arbejdet for et bedre miljø skal være en integreret del af alle kommuneplanens indsatser således kommuneplanen bygger på et bæredygtigt grundlag. MILJØVURDERING Byrådets forslag til en Udviklingsstrategi for Struer Kommune er en strategi på et meget overordnet niveau. Strategien fastlægger ikke bindende rammer for den fremtidige planlægning eller for anlægstilladelser og Planafdelingen har vurderet, at Udviklingsstrategien ikke er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer. Vurdering er understøttet af Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer s. 10 hvoraf det fremgår, at kommuneplanstrategier som udgangspunkt ikke vil blive omfattet af lovens bestemmelser om miljøvurdering. Med baggrund i, at planen ikke fastsætter bindende rammer for den fremtidige planlægning eller for anlægstilladelser har Planafdelingen vurderet, at der ikke, forud for afgørelse om hvorvidt der skal gennemføres en miljøvurdering, skal foretages en høring af berørte myndigheder, foreninger eller lignende. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 8 af 9

VEDTAGET 22. NOVEMBER 2011 UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR - REDEGØRELSE KOMMUNEPLAN

VEDTAGET 22. NOVEMBER 2011 UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR - REDEGØRELSE KOMMUNEPLAN VEDTAGET 22. NOVEMBER 2011 UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR - REDEGØRELSE KOMMUNEPLAN 2013-2024 INDHOLDFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 FORUDSÆTNINGER... 3 REDEGØRELSE FOR UDVIKLINGEN

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR VEDTAGET - 22. NOVEMBER 2011 UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Udviklingsstrategien er byrådets politiske strategi, der rummer en bred og langsigtet tilgang til den fremtidige udvikling

Læs mere

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune PLANSTRATEGISEMINAR Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia FLYT TIL STRUER V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune STRUER KOMMUNE Befolkning 21.533 i kommunen 10.427 Struer by

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016 Proces- og tidsplan September 2014 Baggrund Bornholms udviklingsplan(bup) bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (BUS), Bornholms udviklingsstrategi skal

Læs mere

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner. Overordnede rammer 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Introduktion for byrådet

Introduktion for byrådet Introduktion for byrådet Slagelse, 13. Januar 2014 En vision bliver til En politisk skabende 1-årig proces Grundig analyse af Slagelse Kommunes udfordringer og styrker Slagelse Kommune Vision Et enigt

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

NOTATARK. En vision for Hvidovre Kommune

NOTATARK. En vision for Hvidovre Kommune NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Kommunaldirektørens område Udvikling Kommunikation Sagsbehandler: Bodil Ulff Larsen En vision for Hvidovre Kommune 28.02.2013/bll Kommunalbestyrelsen har gennem en længere periode

Læs mere

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune En sundhedsstrategi, der virker En sundhedsstrategi med to spor Slagelse Kommune har en stor udfordring med befolkningens sundhedstilstand. Sundhedsprofil

Læs mere

Ringsted Kommunes erhvervspolitik

Ringsted Kommunes erhvervspolitik Ringsted Kommunes erhvervspolitik Vi vil noget sammen også på erhvervsområdet! Ringsted Kommune blev i 2010 kåret til årets erhvervskommune i Danmark af Dagbladet Børsen. Samme år blev vi af Dansk Industri

Læs mere

Kalundborg Kommune - Vision og udvikling

Kalundborg Kommune - Vision og udvikling http://www.kalundborg.dk/vision_og_udvikling.aspx?printerfriendly=2 Side 1 af 2 Forside» Vision og udvikling Vision og udvikling Udfordringer og potentialer Statistikken taler sit tydelige sprog. Som i

Læs mere

Bosætningsstrategi 2015-2020. Vedtaget af Byrådet 26. februar 2015

Bosætningsstrategi 2015-2020. Vedtaget af Byrådet 26. februar 2015 Bosætningsstrategi 2015-2020 Vedtaget af Byrådet 26. februar 2015 Bosætningsstrategi for Lolland Kommune - Tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af borgere 2015-2020 1. Indholdsfortegnelse 2. Baggrund...

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Udviklingsstatistik 2010

Udviklingsstatistik 2010 Udviklingsstatistik 2010 Velkommen til Skanderborg Kommunes udviklingsprofil 2010 Enhver der bevæger sig rundt i Skanderborg Kommune kan se et veludviklet og dynamisk erhvervsliv med hjemmebase i en af

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Udviklingspolitik for Odder Kommune

Udviklingspolitik for Odder Kommune Udviklingspolitik for Odder Kommune Hovedmålet for Udviklingspolitikken for Odder Kommune er at styrke udviklingen i Kommunen i bred forstand. Men visse delområder skal have højere prioritet end andre.

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune. Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.dk Ikrafttrædelsesdato: 14. april 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Oplæg til drøftelse: Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Indledning Kommunalbestyrelsen har den 25. februar 2016 vedtaget, at Vordingborg Kommunes politikker skal

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

BORGERMØDE OM ALLERØD KOMMUNES UDVIKLING DEBAT- OG INFORMATIONSMATERIALE OM: - BOLIG- OG BEFOLKNINGSUDVIKLING

BORGERMØDE OM ALLERØD KOMMUNES UDVIKLING DEBAT- OG INFORMATIONSMATERIALE OM: - BOLIG- OG BEFOLKNINGSUDVIKLING BORGERMØDE OM ALLERØD KOMMUNES UDVIKLING DEBAT- OG INFORMATIONSMATERIALE OM: - BOLIG- OG BEFOLKNINGSUDVIKLING - DEN KOMMUNALE KERNEVELFÆRD BØRN, SKOLE OG ÆLDREOMRÅDET - UDVIKLING AF HANDEL OG KULTUR I

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition Vi ønsker mangfoldighed og sammenhæng nær & DYNAMISK Derfor vil vi styrke og udbygge kommunen, så hvert område bruger sin egenart og sine specielle kvaliteter

Læs mere

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling Arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune Nedenfor er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune, der er en sammenlægning af Græsted-Gilleleje og Helsinge kommuner. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune Udviklingschef Mette Højborg Erhvervspolitikken Et velfungerende og konkurrencedygtigt erhvervsliv er en forudsætning for vores

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord 7 Indledning 8 Hovedstruktur 11 Vision 12 Overordnet struktur 13 Udvikling 21 Landskab 26 Bæredygtighed 28 Forudsætninger 32 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben Brandingstrategi Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011 Udarbejdet af: Udviklingsstaben Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Faxe Kommune. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og

Læs mere

Borgermøde. Præstø under LUP

Borgermøde. Præstø under LUP Borgermøde Præstø under LUP Præstø Lokalråd 30. oktober 2012 Dagsorden 1) Kend din by - Præstø s historie Kaj Christiansen fortæller 2) LUP en Lokal Udviklings Plan Præsentation af begrebet (Henrik Reiche)

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

Vision Greve - hvor livet er grønt

Vision Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt er udgivet af: Greve Kommune Greve Byråd Vedtaget af Greve Byråd december 2008 Henvendelse: Kontakt Ledelsessekretariatet

Læs mere

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Denne kortlægning skal ses i forlængelse af notaterne Den mangfoldige region et differentieret billede af Region Sjælland og Mulighederne for en balanceret

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Bosætning i Odense. Oplæg v. Charlotte Lorentzen Bystrategisk Stab Odense Kommune. Seminaret Hvor og hvordan vil vi bo? 26.11.2010

Bosætning i Odense. Oplæg v. Charlotte Lorentzen Bystrategisk Stab Odense Kommune. Seminaret Hvor og hvordan vil vi bo? 26.11.2010 Bosætning i Odense Oplæg v. Charlotte Lorentzen Bystrategisk Stab Odense Kommune Seminaret Hvor og hvordan vil vi bo? 26.11.2010 En kort karakteristik i tal og grafer Indbyggertal 3. kvartal 2010: 190.147

Læs mere

VISION. Ringsted - midt i mulighederne

VISION. Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne Ringsted - nærhed, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed I Ringsted er vi midt i et fællesskab, hvor vi løfter i flok, udvikler

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune Landdistriktspolitik 2007-2013 for Lemvig Kommune Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Side 1 af 8 1. Indledning 2. Tidshorisont Det er af stor værdi for Lemvig Kommune, at man i kommunen har landdistrikter

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ny Næstved Kommune (Fladså, Holmegaard, Suså, Fuglebjerg og Næstved kommuner). Ny Næstved Kommune betegnes efterfølgende

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI Bosætningsanalyse Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI 1 Formål og datagrundlag Formålet med undersøgelsen er at besvare

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Odder Parkhotel, den 12. januar 2015 Velkomst Velkommen til nytårskur. Det er dejligt at se den store opbakning til den traditionsrige nytårskur i Odder

Læs mere

BOSÆTNINGSINDSATS UDKAST - 15. JANUAR 2013

BOSÆTNINGSINDSATS UDKAST - 15. JANUAR 2013 T Æ T P Å M E N N E S K E R, T E K N O L O G I O G N A T U R BOSÆTNINGSINDSATS D E T E R AT T R A K T I V T I S T R U E R K O M M U N E UDKAST - 15. JANUAR 2013 B OSÆ T N I N G S FO R U M H A N D L I N

Læs mere

Udkast til. Byrådets. 2020-strategi. Fremtidens. Fredensborg Kommune en attraktiv kommune midt i mulighederne

Udkast til. Byrådets. 2020-strategi. Fremtidens. Fredensborg Kommune en attraktiv kommune midt i mulighederne Fremtidens Fredensborg Kommune en attraktiv kommune midt i mulighederne Udkast til Byrådets 2020-strategi Byrådets 2020-strategi - 02 STRATEGI Forord Fredensborg Kommune er en attraktiv bosætningskommune

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 5: Tiltrækning af arbejdskraft og pendling Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konference Industrien til debat. Højtuddannede er en kilde

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Ø-politik i Lolland Kommune

Ø-politik i Lolland Kommune Forside: Forslag til: Ø-politik i Lolland Kommune Askø/Lilleø, Fejø/Skalø og Femø i udvikling Lolland Kommune 2015 Hele dokumentet tænkes opsat i henhold til Lolland Kommunes grafiske profil. Side 2. Øerne

Læs mere

Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund

Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund 2 af sporene fra konference om kvalificeret arbejdskraft Claus Steen Madsen, direktør teknik, miljø og erhverv Fra konferencen

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner Kommuneplanlægningen Status og centrale emner 1. Status på Kommuneplanen opbygning og indhold 2. Befolkningsprognose og demografisk udvikling 3. Boliger og erhverv status på areal og salg af bygge grunde

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen

I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen Indledning 3 I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen 4 Brændende platform Vækst 6 Brændende platform Faglighed og uddannelsesniveau 8 Brændende platform Sundhed og

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Visioner for den nye kommune. Planstrategi 07

STRUER KOMMUNE. Visioner for den nye kommune. Planstrategi 07 STRUER KOMMUNE Visioner for den nye kommune Planstrategi 07 1 2 KOM MED IDEERNE Vi er nu kommet godt i gang med den nye Struer Kommune. Det har været et stort arbejde at få Thyholm og Struer Kommune til

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner. OVERORDNEDE RAMMER 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen

Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen v. borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommunes erhvervspolitik

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Den grønne industrikommune

Den grønne industrikommune Den grønne Kalundborg Kommunes Erhvervs- og udviklingspolitik 2011 2014 Den grønne INDHOLD 3 Forord 4 Den grønne Kalundborg kommune Det internationale perspektiv Det lokale/ regionale perspektiv Udgangspunkt

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere