LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2012"

Transkript

1 LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET Museets arbejdsgrundlag og formål: 1.1. Museets navn: Museum 1.2. Museets adresse og tlf. nr.: Museum, Vestergade 44, 7620, tlf , Jens Søndergaards Museum, Transvej 4, Ferring, 7620, tlf Flyvholm Redningsstation, Flyvholmvej 31, 7673 Harboøre. Alexander Nevskij-udstillingen, Kystcenteret, Kystcentervej 3, 7680 Thyborøn 1.3. Museumskategori og ejerforhold: Statsanerkendt selvejende kulturhistorisk lokalmuseum med kunstsamlinger Museets formål, herunder ansvars- og virkeområde: Ifølge sine vedtægter skal museet gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for sit ansvarsområde virke for sikring af Danmarks kulturarv og belyse tilstande og forandringer inden for kulturhistorien. Museet skal gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for forskningen, samt udbrede kendskabet til resultatet af såvel museets egen forskning som anden forskning baseret på museets samlinger. Museets ansvarsområde er nyere tids kulturhistorie i Kommune. Det overordnede formål med museets virksomhed er, at give brugerne en forståelse af sammenhænge i tid og rum. Museet lægger særlig vægt på at udforske og formidle Vestjyllands kulturhistoriske placering i forhold til omverdenen, herunder egnens rolle i Limfjords- og Nordsøregionen. Desuden arbejder museet med emnerne digtning, kunst, åndsliv og naturvidenskab, hvor disse er af betydning for forståelsen af den lokale kulturhistorie. Museet vægter den lokale forankring højt og skal medvirke bredt til egnens udvikling. Ansvarsområdet kan perspektiveres til middelalder og forhistorisk tid. Det arkæologiske arbejde varetages af Holstebro Museum Oprettelse: Museumsforeningen for og Omegn er oprettet i 1931, og museet åbnede i Medlemskab af foreninger og organisationer: Museet er medlem af ICOM, Organisationen Danske Museer (ODM), Foreningen Museumsformidlere i Danmark (MID), Intrface, Museumstjenesten, Bygnings Frednings Foreningen (BYFO), Historisk Samfund for Ringkøbing Amt, Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, Kultursamarbejdet i det gamle Ringkøbing Amt, Limfjordsegnens Litteratur Samvirke, Foreningen Danmarks Folkeminder, Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark, Midtjyske Museers 1

2 Udviklingsråd, Vestjyske Museers Samvirke, Limfjordsmuseernes Samvirke, Netværk Limfjorden og Folkeuniversitetscentret Skærum Mølle 1.7. Samdriftsaftaler: Ingen Samarbejde med, arbejde og konsulentbistand for myndigheder, andre museer, institutioner m.v. Kommune: Der afholdes løbende møder mellem museets leder og Kommunes kulturforvaltning. Museet har bidraget til kommunens planarbejde på forskellig vis, fx med kulturhistoriske oversigtskort og forslag til de vigtigste kulturmiljøer i Thyborøn til brug for lokalplan for Thyborøn. Mette Lund Andersen deltog i den forbindelse i en tur rundt i Thyborøn sammen med kommunens arkitekter/planlæggere Dorte Gad og Leif Nygaard. Museet har derudover gennemgået tilsendte lokalplanforslag og dispensationsafgørelser fra Kommune og Naturstyrelsen. Museets medarbejdere har haft et tæt samarbejde med kulturkonsulent Ingeborg Svennevig og fra september Amanda Christensen, om det digitale formidlingsprojekt Jernkysten. Hemming Klokker har deltaget i opstartsmøde og temadag omkring etablering af en UNESCO anerkendt Geopark i og Struer kommuner. tilflytternetværk: Museet har i fået tilskud fra Kommune og LAG til at styrke tilflytternetværket ved at ansætte en koordinator, som kan stå for aktiviteter i netværket. Cæcilie Helmer Madsen var koordinator, indtil hun gik på barsel den 1. november Tovholderfunktionen er siden varetaget af museets leder. Gennem arbejdet med tilflytternetværket har museet i 2012 samarbejdet med kommunens projekt for udenlandske tilflyttere Living in. Mette Lund Andersen er udpeget som ambassadør i Kommunes projekt Gode grunde nu. Kulturstyrelsen: Museum har udtalt sig i forbindelse med fredningen af Kabbel Hovedgård. Limfjordsegnens Litteratursamvirke: Mette Lund Andersen har frem til maj 2012 været medlem af samvirkets bestyrelse. Gravminderegistrering: Museet har bidraget med vejledning til gravminderegistrering på, Heldum og Rom kirkegårde. Gravminderegistrering på kirkegård og Heldum kirkegård er afsluttet. Dansk Folkemindesamling: Mette Lund Andersen er medlem af bestyrelsen for Foreningen Danmarks Folkeminder. Nordvestjysk Folkeuniversitet: Hemming Klokker er formand for Nordvestjysk Folkeuniversitets lokalkomite. Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt: Museets medarbejdere har deltaget i kurser arrangeret af Kultursamarbejdet. Limfjordsmuseernes Samvirke: Museet har deltaget aktivt i arbejdet i samvirket hen over året. Mette Lund Andersen, og fra maj 2012 konstitueret museumsleder Sille Radoor Larsen, har fungeret som sekretær 2

3 og kasserer for samvirket. Museets formand og leder har deltaget i en række bestyrelsesmøder, ledermøder og faglige møder. Udkanten set fra udkanten: Museet har samarbejdet med Museum Lolland Falster, Vesthimmerlands Museum og Museet for Thy og Vester Han Herred omkring udviklingsprojektet Udkanten set fra udkanten med henblik på forskning i begrebet udkant og oprettelse af en Udkantspulje. Jernkysten digitalt formidlingsprojekt: Museum har i 2012 påbegyndt det digitale formidlingsprojektet Jernkysten. Digital formidling af et ubemandet udstillingssted. Projektpartnere er Strandingsmuseum St. George, De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune, og MMEx Meaning Making Experience. Hemming Klokker og Sille Radoor Larsen har deltaget i en række møder og workshops. Klosterheden forskningsprojekt: Museum ved Sille Radoor Larsen har samarbejdet med Holstebro Museum, De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune, og Struer Museum omkring udvikling af forskningsprojektet Den kultiverede og kultiverende skov. Klosterheden Statsskovdistrikt ca Netværk Limfjorden: Museet er medlem af netværket og har deltaget i netværkets aktiviteter. Vestjyske Museers Samvirke: Museets leder har deltaget i møder i Vestjyske Museers Samvirkes bestyrelse. Midtjyske museers udviklingsråd (MMU): Mette Lund Andersen er medlem af MMUs bestyrelse og har frem til sin orlov deltaget i bestyrelsesmøder. Lokal Aktionsgruppe (LAG): Mette Lund Andersen er medlem af bestyrelsen, er valgt som kasserer, og har deltaget i en række møder frem til sin orlov. Arbejdet i bestyrelsen har bidraget til at give museets leder en god føling med hvad der rører sig i kommunen både på foreningsniveau, institutionsniveau og erhvervsniveau. Lokalt kunstnetværk Verden til vest : Jens Søndergaards Museum deltager i et lokalt kunstnetværk, bestående af Museet for Religiøs Kunst, ET4U, Bovbjerg Fyr, Tuskær, Tukak, Turistbureau. Netværket koordineres af Kommunes kulturkonsulent. I 2012 har netværket arbejdet på at lave et fælles arrangement i uge ET4U er tovholdere på projektet. North Sea Living: Museet samarbejder med North Sea Living om at udvikle Vandbygningsvæsenets tidligere område i Thyborøn med henblik på et fremtidigt formidlingssamarbejde. Bovbjerg Fyr Jens Søndergaards Museum har i 2012 samarbejdet med Bovbjerg Fyr omkring en fælles vandrekoncert med folk trioen Zenobia. Inger Bjørn Knudsen sikker i Bovbjerg Fyrs fondsbestyrelse. 3

4 1.9. Museets leder, navn og stilling: Mette Lund Andersen, cand. mag. i europæisk etnologi. Fra 16. april 2012 har cand. mag. i europæisk etnologi Sille Radoor Larsen fungeret som konstitueret leder under MLAs barselsorlov Samlinger, arkiver, bibliotek: 2.2. Samlinger: Revisionskontoret -Thyborøn har gennemført samlingsrevision uden kommentarer. Museet har i 2012 færdiggjort en magasingennemgang. Formålet har været at skabe et overblik over samlingerne og deres tilstand, for at kunne lave en plan for prioritering, konservering, udskilning og kassation fra samlingerne. Museet har modtaget støtte fra Kulturstyrelsen til opgaven. Udlån: 2.5. Inddeponeringer: Museet har i perioden maj-november haft lånt Niels Bjerre maleriet Ferring 9. april 1940 af en privat samler Arkiver: En oversigt over museets arkivmateriale er tilgængelig via hjemmesiden og bliver hyppigt brugt af museets brugere. 2.7 Bibliotek: 3.0. Indsamling, erhvervelser, undersøgelser, forskning: 3.1. Indsamling: Museet formulerede i 2006 en indsamlingspolitik, som vægter aktiv indsamling af enkeltstående betydningsbærende genstande i forbindelse med undersøgelser. Den passive indsamling begrænser sig til genstande, der supplerer og kompletterer de eksisterende samlinger indenfor de emner, der er formuleret i museets vedtægter og arbejdsplaner. Erhvervelser: Akvarel af Niels Bjerre forestillende Jens Søndergaards hus i Ferring. Forstudie til maleriet Ferring 9. april Forgyldt saks anvendt ved indvielsen af gågaden i Skænket af Inge Brandt Jørgensen. Harboøre sangbog fra Skænket af Per Rønsted. Maleri af fuldriggeren Bragdø. Skænket af Kaj Kaalund. Maleri af fuldriggeren København. Skænket af Kaj Kaalund. Korrespondance, udklip mv. fra købmand Anker Kaalund Christensen,. Skænket af Kaj Kaalund Undersøgelser: Forhistorisk tid: 4

5 Holstebro Museum har foretaget følgende arbejde i Kommune: HOL Gudum Kloster: Geofysiske opmålinger af område hvor det oprindelige kloster formodes placeret. Resultaterne var overbevisende, og der fremkom et stort tre- eller firelænget klosteranlæg, som vi håber at skaffe midler til at kunne undersøge nærmere i HOL Kikkenborg: Forundersøgelse forud for opsætning af vindmøller vest for Bækmarksbro. Forundersøgelsen var negativ. HOL Bøvling Kirke: Mindre sondering af lokalitet registreret ved luftfotografering. Resultaterne af den arkæologiske sondering var rimeligt gode. Flere af de grøftforløb og den ene af de gruber, der kunne ses på luftfotos, blev lokaliseret og delvist afdækket. Anlægssporene viste, at der har været bosættelse på stedet i jernalderen, sandsynligvis ældre romertid. Grøfternes funktion var ikke klar, og de kan være enten skelgrøfter, fundamentsgrøfter eller toftegrænser. HOL Brørup: Mindre sondering af lokalitet registreret ved luftfotografering syd for Bøvlingbjerg. Sonderingen afslørede flere større gruber fyldt med vandaflejret materiale. Det er antageligt et naturfænomen. HOL Pindstrup: Forundersøgelse forud for skovrejsning umiddelbart syd for Klosterheden. Forundersøgelsen var negativ. Nyere tid: Sille Radoor Larsen har foretaget fotodokumentation i forbindelse med cykelløbet Giro d Italia, som kom igennem Kommune i maj SRL har derudover udført en forundersøgelse til forskningsprojektet Den kultiverede og kultiverende skov. Klosterheden Statsskovdistrikt ca Forskning: 4.0. Konservering og bevaringsarbejde 4.1. Konservering: Fælleskonserveringen, Aarhus: Fælleskonserveringen har påbegyndt arbejdet med, at gennemgå museets kunst på papir. På baggrund af gennemgangen kan vil de vurdere konserveringsbehovet. Konserveringscenter Vest, Ølgod: Følgende genstande er på Konserveringscenter Vest, Ølgod: Thøger Larsens globus Niels Bjerres rejsekuffert i læder Ang. magasinet på Klinkby Skole: Der er konstateret skimmel på mange af museets genstande. Vi har derfor lånt en datalogger, som løbende måler temperatur og relativ luftfugtighed. Målingerne er nu afsluttet og de viser store udsving i relativ fugtighed. I perioder er den relative fugtighed 5

6 over 70 pct., hvilket er 15 pct. over det anbefalede maksimum. Der er truffet aftale med Konserveringscenter Vest om at, de besigtiger magasiner og kommer med anbefalinger i forhold til at løse problemet Bevaringsarbejde: Museet har samarbejdet med Kommune om bevaringsarbejde. Museet er bl.a. kommet med input til kommunens arbejde med en kulturmiljøplan for Harboøre og Thyborøn Formidling 5.1. Formål: Det overordnede formål med museets formidling er at give museets brugere en forståelse af sammenhænge i tid og rum. Lokalt ser museet det som en væsentlig opgave at give egnens befolkning et historisk perspektiv på livet i Vestjylland. Regionalt ønsker museet at bidrage til at markere Vestjyllands særlige placering i Danmarkshistorien og områdets rolle som en del af Limfjords- og Nordsøregionen samt at bidrage til en diskussion om regionalt særpræg. På et tredje plan ønsker museet at formidle sammenhænge inden for digtning, kunst, åndsliv og videnskab gennem Jens Søndergaards Museum, Skulpturstien, Thøger Larsen-samlingen og Planetstien Udstilling: Generelt: Besøgstallet på Museum har været 3.060, heraf i grupper. Hertil kommer et anslået antal besøgende på på Planetstien, Skulpturstien og Minimuseet på Bovbjerg. Derudover har ca besøgt Alexander Nevskij udstillingen på Kystcentret. Åbningstider: Udstillingerne er åbne i vinterferien (uge 7) samt søndag og helligdage dagligt 13-17, lukket mandag, alle dage i efterårsferien uge 42 samt øvrige søndage i oktober Kontoret er åbent mandag-torsdag 8-16 samt fredag Museet har ved skiltning og gratis entre forsøgt at gøre udstillingerne i mere tilgængelige i kontortiden i vinterperioden En meget stor del af gruppebesøgene har fundet sted uden for udstillingernes faste åbningstid efter forudgående aftale. Det gælder også for folk med forespørgsler, studier i samling og arkiver m.v. Besøgstallet på Jens Søndergaards Museum har været 4.822, heraf 1093 i grupper. Åbningstider: åbent fra palmesøndag og efterårsferien tirsdag-søndag 11-17, alle dage 11-17, vinterperioden lørdag og søndag Derudover er der særlige åbningstider i vinterferie, påske og pinse, efterårsferie og i julen. Permanente udstillinger: Museet åbnede i marts en udstilling om Havns historie i Træskibslaugs hus på Havn. Særudstillinger: Fra viste museet særudstillingen Lyserøde et felt kom forbi om hvordan Giro d Italia prægede Kommune i 2012 og hvordan lemvigerne fulgte løbet. 6

7 Formidling til børn: I vinterferien havde Museum et særligt tilbud til børn, en opgavejagt hvor børnene skulle Finde fem fejl altså genstande der ikke passede i udstillingerne. I løbet af ferien var der to guidede ture. I efterårsferien holdt Gitte Klokker kunstværksted for børn på Jens Søndergaards Museum. Børnene kunne lave skulpturer á la Søndergaards i voks Anden formidling: Hjemmeside: Der er løbende gennem året blevet lagt nyt materiale ind. Hjemmesiden dækker Museum, Jens Søndergaards Museum, Planetstien, Skulpturstien, Alexander Nevskij-udstillingen og Flyvholm Redningsstation. Berit Lykke Christensen har arbejdet på at udvikle et fotoarkiv over de enkelte sogne til museets hjemmeside. Besøgstallet på Museums hjemmeside i 2012 var besøgende. Besøgstallet på Jens Søndergaards Museums hjemmeside i 2012 var besøgende. Besøgstallet på Planetstiens hjemmeside i 2012 var besøgende. Thøger Larsen Digte Det nære og det fjerne Museum har i december 2012 udgivet digtsamlingen Digte Det nære og det fjerne med digte af Thøger Larsen. Udvalget er foretaget i samarbejde med seniorforsker ved Statsbiblioteket Lotte Thyrring Andersen, som også har skrevet bogens forord. Forespørgsler: Museet har besvaret en lang række forespørgsler, bl.a. følgende: Offentlige myndigheder: Søværnets Operative Kommando: Diverse materialer om redningsvæsenet til brug i artikel i bladet Søværnet. Kommune: Oplysninger om Thyborøns historie. Kommune: Hvornår blev åen i rørlagt? Forskere, studerende: Ellen Damgaard: har brugt museets arkiv i forbindelse med sin kommende bog om s historie. Sara Kronvang, arkæologistuderende: Spørgsmål vedr. MUSSAM til brug i eksamensopgave. Kirsten Monrad Hansen: Vedr. Thyborøn fiskeres fødevarehjælp til Arendal i Benny Boysen: Oplysninger om skonnerten Magnus af. Arnth Nielsen: Vedr. Materiale vedr. Thyborøn kanal. Skoler: Christinelyst Skolen: Hjælp til skiltning af skolens kunstværker. Derudover har museet besvaret mange spørgsmål i forbindelse med forberedelse af besøg på museet. Organisationer: Danmarks Naturfredningsforening: Spørgsmål vedr. udarbejdelse af skilte. Møller & Favrskov Landskabsarkitekter: Oplysninger om gravminde registrering og bevaringsværdier på Ramme Kirkegård. Apotek: Arkiv- og billedmateriale til jubilæumsskrift. Musikskole: Oplysninger om Østergade 10 til formidling af bygningens historie. 7

8 Medier og forlag: Oplysninger om Jens Søndergaard maleri (Berlingske Media). Spørgsmål om Anders Thuborg (Struer Dagblad). Forespørgsel efter arvinger efter Niels Bjerre (Gyldendal). Hvornår lukkede sodavandsfabrikken Jernkilde ( Folkeblad). Skabende kunstnere: Le Berthélaine: Filmoptagelse omkring maleriet Den jyske bevægelse. Niels Skousen: Besøg på museet vedr. strandings- og redningshistorie. Andre museer, biblioteker, arkiver: Fotos og information om: Stammebåden fra Vestersø (Roskilde Museum, Holstebro Museum). Oplysninger om sygehus (Lokalhistoriske Arkiv ). Spørgsmål om museumsflag (Varde Museum). Smed Sv. Lundgaard (Lokalhistorisk Arkiv ). Jens Søndergaards maleri Mennesker på vejen (Arken). Fra udlandet: Truls Kjølberg, Norge: Oplysninger om den strandede bark Don Juan. Hilde Holme, Norge: Materiale om Bragdøs stranding. Roland Hanewald, Tyskland: Billedmateriale vedr. U20 stranding. Nina Øyen, Norge: Bestemmelse af prøvetryk af Jens Søndergaard. Sigrid Himmelsbach, Tyskland: Fotos fra flygtningelejren i Rom. Carl Pedersen, New Zealand: Forespørgsel vedr. bogen Nørre Nissum sogn i Skodborg Herred af J.C. Sulkjær (1932). Álvur Danielsen, Færøerne: Oplysninger om postmester i Rasmus Kristensen Pilgaard. Private: Museets medarbejdere svarer næsten dagligt på spørgsmål fra private, i år har vi givet oplysninger og vejledning vedr.: Harboøres historie til forberedelse af rollespil. Redningsmand Mads Vrist. Buchs Sodavandsfabrik i Vestergade. Bryggerier i, Skole omkr. år Trommeslager Morten Berg. Vestjyden. Aggertangen. Guldsmed Erlandsen. Jesper Peitersens Mindekrans. Foto fra Teglværk. Postbud i Poul Poulsen. Årstallet på Peder Lykke skulpturen i Nees. Den hvide bro i. Dybe Gl. Præstegård. Sodavandsfabrikken Jernkilde. Oplysninger om redningsvæsenet. Hertil kommer et antal ikke noterede kortere forespørgsler fra slægtsforskere (hvor museet ikke har haft materiale at tilbyde, men har kunnet rådgive om andre muligheder). Utallige turistspørgsmål i skranken både i Vesterhus og på Jens Søndergaards Museum om andre udstillinger og seværdigheder på egnen, vejvisning, henvisninger til spisesteder etc. Foredrag og aktiviteter på Museum: 17.1: Nytårskur for medlemmerne af Tilflytternetværk. 26.5: Turismens dag. Gratis adgang : Skibbrud og mandsmod. Aktivitet i forbindelse med Kulturnat i. Grupper og omvisninger på Museum SRL: 26.7: Livsstilshøjskolen i Gudum: Omvisning og Niels Bjerre. HK: 8

9 Flere omvisninger og byvandringer for Borgerskolen, Livsstilshøjskolen og Seniorhøjskolen Personale fra Kystdirektoratet. Viborg Folkeuniversitet. Flere hold fra Fey Rejser, Hjørring Hjernesagen, Struer og Holstebro Personale fra Centralkøkken Nr. Nissum Seminarium. Learning Museum. Lærerstuderende om forskellige skriftlige udtryksformer.(20) I løbet af 2012 har Museum afholdt en række foredrag i samarbejde med Nordvestjysk Folkeuniversitet: 2.2: Den patriotiske fædrelandskærlighed. Ved Tine Damsholt, lektor i etnologi ved Saxo-instituttet ved København Universitet. 9.2: Den sidste rejse. St. George et engelsk linieskib og dets stranding ved Thorsminde juleaften Ved Lars Froberg Mortensen, afdelingsleder Strandingsmuseet St. George, De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune : Vulkaner på jorden. Ved geolog Henning Andersen 29.2: Vulkanspor i Danmark. Ved geolog Bo Schultz, museumsinspektør og naturvejleder ved Museum Salling. 8.3: På sporet af Gudum Kloster. Ved middelalderarkæolog Helle Henningsen, Holstebro Museum. 15.3: Rammedige og Oldtidsvejen. Ved a rkæolog Niels Terkildsen, Holstebro Museum 1.11: Frida Kahlo Ved kunsthistoriker Signe Jacobsen : Michelangelo Ved kunsthistoriker Signe Jacobsen : Titanic. De danske fortællinger. Ved Jesper Hjermind, museumsinspektør ved Viborg Stifts Museum : Rembrandt Ved kunsthistoriker Signe Jacobsen. Ture og byvandringer: Offentlige byvandringer i. HK: Byvandringer for Borgerskolen og Livsstilhøjskolen. Onsdagsbyvandring juli-august. Daniel Eiler var guide på onsdagsbyvandringer i juli-august. Ellen Damgaard har haft byvandringer for grupper i. Foredrag og aktiviteter på Jens Søndergaards Museum: 16.6.: Kystvandring med Naturfredningsforening og Hjerteforeningen 27.7: Vandrekoncertkoncert med Zenobia (78 deltagere) og 18.10: Kunstværksted for børn i efterårsferien /v kunstner Gitte Klokker (26 børn og 15 voksne deltog) 2.12: Ferring Menighedsråd (36 deltagere). Grupper og omvisninger på Jens Søndergaards Museum HK: Flere omvisninger for Livstilshøjskolen. 9

10 Malerklub fra Varde. Karby Menighedsråd. Seniorcenter Tønder. Hadsten Højskole. Sennels Menighedsråd. SRL: 29.9: Omvisning for gruppe fra Kgs. Lyngby Kirke (54 pers.). Foredrag og omvisninger uden for museet: MLA: 21.2: Bonnet Lokalarkiv. Foredrag om Råbjerghøj. (50 deltagere) 16.3: Fiskeriets arbejdsmiljø Råd. Foredrag om Alexander Nevskij. (25 deltagere) SRL: 16.5: Udkants Seminar, Aars. Oplæg På kanten af udkanten. 30.5: MMEx kick-off seminar, Aarhus. Oplæg om formidlingsprojektet Jernkysten. 13.9: En aften på Flyvholm Redningsstation. Oplæg om projekt Jernkysten for museets bestyrelse og samarbejdspartnere Undervisning: Hemming Klokker og Inger Bjørn Knudsen har stået for gennemførelsen af en række skolebesøg. Besøgene på Museum har i mange tilfælde formet sig som en kombination af omvisning i museets udstilling og evt. ekskursion, typisk ad Planetstien. På Jens Søndergaards Museum har besøgene ofte været en kombination af omvisning, skitsetegning og en tur til havet. Skolebesøgene planlægges på forhånd med læreren. Desuden har museets personale ydet hjælp til projektopgaver i folkeskolen. Museumsundervisning MidtNord Center for museumsundervisning i Region Midt og Nord. IBK har haft møde med centerleder Steen Chr. Steensen. IBK er medlem af både det kulturhistoriske netværk og kunstnetværket indenfor Museumsundervisning MidtNord. Centret blev planmæssigt lukket ned 1. august 2012 (3-årig projektperiode.). Learning Museum Museum er i 2011 trådt ind i projektet Learning Museum , som er et landsdækkende udviklings- og samarbejdsprojekt, der har til hensigt at styrke og udvikle samarbejdet mellem museumsverdenen, læreuddannelsen og skoleverden. I løbet af 2012 har IBK og HK sammen med Kirsten Bak Andersen fra Nr. Nissum Seminarium lavet et forløb sammen med et hold studerende og en prøveklasse. HK har sammen med Linda Breum Andersen fra Nr. Nissum Sem. planlagt og gennemført to forløb med danskhold, hvor de med udgangspunkt i museets udstillinger undersøgte og afprøvede forskellige litterære udtryksformer. Læs mere om projektet på: Museum + skole Museum afviklede i starten af 2012 projekt Museum + Skole, som handler om at udvikle undervisningsforløb i samarbejde mellem museumsunderviser og lærer. IBK og HK udviklede forløbet sammen med Gurli Andersen fra Lemtorp Skole og Dorete Kallesøe fra Nr. Nissum Seminarium. 10

11 4, kl. fra Lemtorp Skole arbejdede med museet og historie over en længere periode der indeholdt flere besøg på museet og mundede ud i en reception, hvor elevernes minimuseer blev udstillet. I 2012 har følgende skoler benyttet museets skoletjeneste: Skole: Klassetrin: Emne Christinelystskolen kl. Introduktion til Jens Søndergaard Nørre Nissum skole Harboøre Skole Projektgruppe 5 kl.? kl.? kl. Astronomi s Historie Rundvisning Jens Søndergaard + tegning Klinkby Skole 3. kl. Jens Søndergaard + tegning Lemtorpskolen 4. kl. x3 5. kl. x3 5. kl. Museum + skole (se omtale andetsteds) Thøger Larsen og Astronomi Byvandring Møborg Skole Ramme Skole 3. kl. Oldtid + Thøger Larsen + Thyborøn skole.3. kl. x 2 4. kl kl. 4. kl. Oldtid + Bogstavleg Introduktion til Museum Jul i gl. dage Jens Søndergaard + tegning Øvrige lokale skoler: Borgerskolen (misbrugsbehandling), flere besøg. Fjaltring Friskole, kl., Oldtid Kristne Friskole, 3-5. klasse, Planetstien samt introduktion til museet (flere besøg) Produktionsskolen, Introduktion til museet Fenskær Efterskole, Astronomi Fenskær Efterskole, Jens Søndergaard + tegning Ikke-lokale skoler på Museum: Ryde Skole 5. kl., Thøger Larsen og Astronomi Gimsing Skole 5. kl., Thøger Larsen og Planetstien Struer Østre Skole, 3. kl., Thøger Larsen + Planetstien Thyholm Skole, 2. kl., Planetstien Langhøjskolen, lejrskole, astronomi Ikke-lokale skoler på Jens Søndergaards Museum: Thyholm Skole, kl. (2 hold), Jens Søndergaard Struer Østre Skole, 3 kl. Jens Søndergaard Børneinstitutioner på Museum: 11

12 Bøvling Børnehus (flere besøg), s historie Skt. Georgsgården, s Historie Bøgespiren, Thøger Larsen Degneparken, introduktion til museet Menighedsbørnehaven, Rundvisning Gymnasiale uddannelser på Museum: Gymnasium, 3.g, Thøger Larsen Videregående uddannelser på Museum: Nørre Nissum Seminarium, rundvisning og foredrag om brugen af museer i undervisningen (flere besøg). Videregående uddannelser på Jens Søndergaards Museum: Nørre Nissum Seminarium med en 5. klasse (ifm. projektet Learning Museum ) Højskoler mv. på Museum: Seniorhøjskolen i Nr. Nissum og Livsstilshøjskolen i Gudum har været på besøg adskillige gange og fået en mundtlig introduktion til museet og egnen. Viborg Folkeuniversitet, Thøger Larsen Ikast Idrætshøjskole, Rundvisning Højskoler m.v. på Jens Søndergaards Museum Livsstilshøjskolen i Gudum (flere besøg) Seniorhøjskolen (flere besøg) Hadsten Højskole, rundvisning Ebeltoft Folkeuniversitet, introduktion Sennels Menighedsråd Salling Seniorklub Karby Menighedsråd Tønder Seniorcenter Kongens Lyngby Kirke 5.5. Publikationer: Thøger Larsen. Digte. Det nære og det fjerne. Udvalgt af Lotte Thyrring. ISBN PR-virksomhed: Radioindslag: TV-indslag: TV Midtvest: 26.1: IBK medvirkede i udsendelsen Guld fra gemmerne. 02.2: MLA medvirkede i udsendelsen Guld fra gemmerne. 09.2: IBK medvirkede i udsendelsen Guld fra gemmerne. 23.2: MLA medvirkede i udsendelsen Guld fra gemmerne. 29.3:IBK medvirkede i udsendelsen Guld fra gemmerne. 20.9: IBK medvirkede i udsendelsen Guld fra gemmerne. SRL har desuden medvirket i TVMidt Vest optagelser til programserien Guld fra gemmerne. Indslagene, som er optaget i Nevskij-udstillingen og på Flyvholm Redningsstation, forventes vist i foråret

13 Avisomtale: 8.11: Politiken. Analyse: Mobilitet? Nord- og Vestjylland har opskriften. Af Lars Olsen, medforfatter til bogen Det danske klassesamfund. Herudover diverse artikler om arrangementer på museet i Folkeblad og Lokalavisen Kiosk- og cafeteriavirksomhed Bogen Thøger Larsen. Digte Det nære og det fjerne indgår i sortimentet Bygninger og udendørsarealer Museum: Efter lækage i december 2012 er hovedvandledningen til museet udskiftet. Jens Søndergaards Museum: Bygningen er malet udvendigt. Flyvholm Redningsstation: Kommune har udført større indvendige reparationsarbejder på stationen. Bl.a. opsætning af nyt loft, reparation af port, reparation og kalkning af væggene. Opsætning af nye lamper. Bovbjerg Minimuseum: I forbindelse med forhandlinger med Naturstyrelsen blev det aftalt, at Museum lejer Minimuseet frem til 2020, mod at museet reparerer og maler skuret, der tidligere har tilhørt Vandbygningsvæsenet. På grund af efterårets megen regn mangler der endnu at blive malet nogle vinduer Ændringer af bygninger Møller Nielsens Tegnestue v/maa Per Clausen og Møller & Faurskov Landskabsarkitekter APS har i 2012 udarbejdet en helhedsplan for ombygning af museet. Planen berører såvel museets bygninger og have. Det primære formål er at forbedre tilgængeligheden, men planerne om befatter også en større særudstillings- og foredragssal, en generel opdatering af publikumsfaciliteter samt energiforbedringer. Hemming Klokker og Sille Radoor Larsen har i efteråret 2013 deltaget i 8 møder omkring byggeriet. 13

14 6.2. Ændringer vedr. udendørsarealer: 7.0. Inventar og materiel 7.1. Museumsteknisk udstyr: 7.3. Andet teknisk udstyr: 7.4. Udstillingsinventar og lign.: 7.6. Transportmidler: 8.0. Museets organisation og administration 8.1. Vedtægter m.v.: 8.3. Bestyrelse: Museets bestyrelse har før generalforsamlingen den 2. maj 2012 bestået af følgende: Museums bestyrelse Valgt af Museumsforeningen: Lise Thomsen Hygum Formand Anna Marie Touborg Jensen Gudum Næstformand Vibeke Højbjerg Kasserer Kurt Lyhne Ingrid Riis Ferring Carl Chr. Munk Nielsen Henrik Damgren Nr. Nissum Kristian Tikjøb Olesen Vibeke Sloth Dybe Ivan Krogh Hansen Jens Pedersen Vrist Daniel Eiler Helle Hugger Udpeget af Byråd: Ole Byskov Marie Poulsen 14

15 Museets bestyrelse har efter generalforsamlingen den 2. maj 2012 bestået af følgende: Museums bestyrelse Valgt af Museumsforeningen: Lise Thomsen Hygum Formand Anna Marie Touborg Jensen Gudum Næstformand Margrethe Lykke Bohnsen Harboøre Kasserer Kurt Lyhne Ingrid Riis Ferring Carl Chr. Munk Nielsen Henrik Damgren Nr. Nissum Kristian Tikjøb Olesen Vibeke Sloth Dybe Ivan Krogh Hansen Jens Pedersen Vrist Daniel Eiler Vakant Udpeget af Byråd: Ole Byskov Marie Poulsen Bestyrelsen har afholdt følgende møder: Mandag den 6. februar, tirsdag den 24. april, torsdag den 6. september, mandag den 3. december. Lørdagsmøde den 3. november Foreninger: Museumsforeningen har i 2012 haft 339 personer som medlemmer og 19 erhvervsmedlemmer. Kontingentet har været på kr. 175 for par og kr.125 for enkeltpersoner. Erhvervsmedlemmer betaler 500,- for små firmaer og 1.000,- for store. Medlemmerne har modtaget bogen Limfjordens kroer sammen med et julebrev. Museumsforeningens udflugt blev afholdt den 26. august. Udflugten hed I Jens Søndergårds fodspor og havde museumsleder Jytte Nielsen, Museet for Thy og Vester Han Herred, som guide. Desuden har medlemmerne haft gratis adgang til Museum og Jens Søndergaards Museum, ligesom de har fået rabat på udvalgte bøger i museumsbutikken. Museet har i årets løb udsendt digitale nyhedsbreve til de af museumsforeningens medlemmer, som har opgivet deres adresse. Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark: Museet har ikke deltaget i nogen møder Forsikringer: Museets forsikringer har været tegnet i Topdanmarks Museumsforsikring. Forsikringerne blev nyvurderet i Museets personale 9.1. Generelle forhold vedrørende museets personale: 15

16 Museumsinspektør Inger Bjørn Knudsen har været på barselsorlov fra d. 13. april til d. 28. november Museumsleder Mette Lund Andersen har holdt barselsorlov fra 3. maj 2012 til I hendes fravær har cand. mag. etnolog Sille Radoor Larsen været konstitueret museumsleder. 9.2 Fast personale: Museet har i 2012 beskæftiget flg.: Museumsleder Mette Lund Andersen (heltid) Konstitueret museumsleder Sille Radoor Larsen (heltid) Museumsinspektør Inger Bjørn Knudsen (heltid) Museumspædagog Hemming Klokker (heltid) Bogholder Niels Larsen (deltid 28 timer) Museumsassistent Lene Damborg (deltid, ansat som vagtansvarlig for Museum) Museumsassistent Birgit Wettergren (deltid, regnskab ved JSM samt vagthold) Peter Borring Sørensen, projektansat til magasinoprydning. Kurt Hansen, havemand (deltid) Frivillige hjælpere: Berit Lykke Kristensen, hjemmeside og undervisningsmateriale. Lizzie Sørensen, fotoscanning, sy-opgaver, registrering, gravminderegistrering, diverse forefaldende arbejde. Daniel Eiler: Guide på byvandringer i. Ellen Damgaard: Diverse. Personalemøder og arrangementer: Der er afholdt personalemøder d. 21. marts og d. 1. oktober. Der har desuden været afholdt ugentlige mandagsmøder for det faste personale på LEM. Personaleudflugten d. 14. maj gik til Tekstilbyen Herning, med SRL som guide. Byløb den 29. august, 1 deltager. Personalets deltagelse i møder og arrangementer: MLA har deltaget i: 27.4: Ambassadør møde for projekt Gode grunde nu. 7/3: Vestjysk historikermøde, Ølgod. SRL har deltaget i: 23.4: ODM s årsmøde, Kbh. 11.5: MMUs årsmøde, Bjerringbro 16.5: Udkantsseminar, Aars : Kulturstyrelsens Årsmøde, Odense 30.5: Kick-off Seminar MMEx, Aarhus 21.8: Forskningsseminar Holstebro Museum 4.9: Kulturstyrelsens Forskningsseminar, Odense. 19.9: Orienteringsmøde Konserveringscenter Vest, Ølgod. 1.11: Fællesmødes Kulturfestival Bølgen, : ODMs Fagligt orienteringsmøde i Kolding. IBK har deltaget i: :ODMs formidlingsseminar, Nyborg : ODMs Fagligt orienteringsmøde, Kolding 16

17 HK: Workshop Shareplay 12. september. En række planlægningsmøder for Nordvestjysk Folkeuniversitet Andet personale: Vagthold ved LEM: Mette Lyhne, Amalie Liv Christensen, Jette Nygaard, Trine Sloth Hansen. Rengøring LEM: Lokalt rengøringsselskab Vagthold ved JSM: Mariane Maigaard, Gert Mølgaard, Mette Lyhne, Elin Hugger, Amalie Liv Christensen. Rengøring JSM: Tove Lisby Uddannelse Museets økonomi I 2012 har museet haft flg. ekstraordinære bevillinger: Tilskud til Learning Museum kr ,- Tilskud til gennemgang af arkiver kr ,- Tilskud til udgivelse af digtsamling fra Nordea Fonden: kr ,- Tilskud til projekt Jernkysten fra Region Midtjylland: kr ,- Arv efter fhv. viceskoleleder Ellen Bruun, Herning: kr , Sille Radoor Larsen 17

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2013

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2013 LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2013 1.0. Museets arbejdsgrundlag og formål: 1.1. Museets navn: Museum 1.2. Museets adresse og tlf. nr.: Museum, Vestergade 44, 7620, tlf. 97 82 00 25, E-mail: lemvigmuseum@post.tele.dk

Læs mere

LEMVIG MUSEUM OG JENS SØNDERGAARDS MUSEUM. Lemvig

LEMVIG MUSEUM OG JENS SØNDERGAARDS MUSEUM. Lemvig LEMVIG MUSEUM OG JENS SØNDERGAARDS MUSEUM Lemvig ÅRSREGNSKAB FOR 2012 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2 Ledelsesberetning

Læs mere

Vedtægter for Lemvig Museum Godkendt af Lemvig Museums bestyrelse

Vedtægter for Lemvig Museum Godkendt af Lemvig Museums bestyrelse Vedtægter for Lemvig Museum Godkendt af Lemvig Museums bestyrelse 23.4.2013 1 Indhold Side 1. Museets navn og ejerforhold, art og status 3 2. Museets formål og ansvarsområde 3 3. Museets samarbejde med

Læs mere

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2008

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2008 LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2008 1.0. Museets arbejdsgrundlag og formål: 1.1. Museets navn: Lemvig Museum 1.2. Museets adresse og tlf. nr.: Lemvig Museum, Vestergade 44, 7620 Lemvig, tlf. 97 82 00

Læs mere

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2005

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2005 LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2005 1.0. Museets arbejdsgrundlag og formål: 1.1. Museets navn: Lemvig Museum 1.2. Museets adresse og tlf. nr.: Lemvig Museum, Vestergade 44, 7620 Lemvig, tlf. 97.820025,

Læs mere

LEMVIG MUSEUM OG JENS SØNDERGAARDS MUSEUM. Lemvig

LEMVIG MUSEUM OG JENS SØNDERGAARDS MUSEUM. Lemvig LEMVIG MUSEUM OG JENS SØNDERGAARDS MUSEUM Lemvig ÅRSREGNSKAB FOR 2013 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2 Ledelsesberetning

Læs mere

INTRO. Alexander Nevskij-udstilling Se udstillingen om det russiske orlogsskib, der forliste ud for Harboøre i 1868 med 724 mand ombord.

INTRO. Alexander Nevskij-udstilling Se udstillingen om det russiske orlogsskib, der forliste ud for Harboøre i 1868 med 724 mand ombord. INTRO I århundreder var den jyske vestkyst frygtet af søfolk: Havet var barsk i stormvejr, uberegnelige strømforhold kunne let føre et skib på katastrofekurs, og brændingen kunne slå et skib til vrag på

Læs mere

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2006

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2006 LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2006 1.0. Museets arbejdsgrundlag og formål: 1.1. Museets navn: Lemvig Museum 1.2. Museets adresse og tlf. nr.: Lemvig Museum, Vestergade 44, 7620 Lemvig, tlf. 97.820025,

Læs mere

Rapport RSM j.nr Spjald Sundhedshus

Rapport RSM j.nr Spjald Sundhedshus Rapport Udarbejdet af Poul Krogh Jørgensen, Ringkøbing-Skjern Museum 2013 Rapport RESUME: Ringkøbing-Skjern Museum foretog den 22. juli 2013 den aftalte forundersøgelse forud for det kommende sundhedshus

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Billedbølge over Midt- og Vestjylland

Billedbølge over Midt- og Vestjylland Kultur- og Fritidsudvalget Herning Kommune 07-03-2013 Billedbølge over Midt- og Vestjylland Ansøgning om 28 000 kr. til parafraseprojekt I forbindelse med Kulturfestivalen BØLGEN vil vi som Billedskoler

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Nyhedsbrev November 2011

Nyhedsbrev November 2011 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev November 2011 VIKINGERNES JELLING Tirsdag den 15. november kl. 19.30 vil ledende arkæolog ved Vejle Museum RASMUS B. IVERSEN samle trådene i de sidste års

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg.

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg. Andre aktiviteter Mette Slyngborg Bestyrelsesposter Esbjerg Kommunes Byfond (2008-). Esbjerg Daghøjskole (1996-99) Tillidshverv TR på Sydvestjyske Museer for Dansk Magisterforening Faglige netværk ICOM

Læs mere

REFERAT. Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie. 13. maj 2014 kl Referat. 20. juni 2014

REFERAT. Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie. 13. maj 2014 kl Referat. 20. juni 2014 REFERAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 20. juni 2014 muse@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie

Læs mere

Program studiebesøg, Udvalget for Landdistrikter og Øer i Lemvig juni 2013

Program studiebesøg, Udvalget for Landdistrikter og Øer i Lemvig juni 2013 Program studiebesøg, Udvalget for Landdistrikter og Øer i Lemvig 20.-21. juni 2013 Deltagere: Medlemmer fra udvalget for Landdistrikter og Øer Hans Chr. Schmidt (V) formand Thomas Danielsen (V) Flemming

Læs mere

Museum Vestfyn Vedtægter 2016

Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Vedtægter for Museum Vestfyn cvr-nr. 25762355 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531

Læs mere

Sang og musik. Foredrag om Lemvig Kommune

Sang og musik. Foredrag om Lemvig Kommune Program 2017 1 Indhold Sang og musik v/ Jan Lilholt... 3 Foredrag om Lemvig Kommune... 3 Generalforsamling... 4 Tur til Thyborøn... 4 Tur til Samsø... 5 Ferietur til Thüringen... 5 Virksomhedsbesøg på

Læs mere

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum vedtaget december 2006 til ikrafttræden 1/1 2007 1. Navn, ejerforhold, status og art 1.1. Vendsyssel Historiske Museum

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Fra turen til Sanderumgård d. 15-6-2007 2007/2 Fredag d. 8 januar var der lokalhistorisk aften i Ferritslev Fritidshus, hvor tidligere borgmester i Årslev kommune

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer Vedtægter for Sydvestjyske Museer Vedtaget den 25. oktober 2011 1 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Hjemsted, adresse og afdelinger 3 3. Formål og ansvarsområde 3 4. Samarbejde med

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Onsdag den 28.oktober kl. 16 er der reception og pressemøde på Vejle Kunstmuseum, Flegborg 18, 7100 Vejle, for vores

Læs mere

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Roskilde, september 2010 Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Projektansvarlig: Museumsinspektør Tine Seligmann (tine@samtidskunst.dk

Læs mere

Kertemindeegnens Museer

Kertemindeegnens Museer Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Kertemindeegnens Museer 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Kertemindeegnens Museer Strandgade 7 5300 Kerteminde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fællesmagasin for museerne i Midt- og Vestjylland.

Fællesmagasin for museerne i Midt- og Vestjylland. Til muserne i det Midt og Vestjyske område Skive den 6/1-2008 Fællesmagasin for museerne i Midt- og Vestjylland. Med nærværende introduktionsmateriale og spørgeskema ønsker bestyrelsen for Museernes Bevaringscenter

Læs mere

Kulturudvalget. KUU alm. del - Bilag 201 Offentligt. Kulturudvalget

Kulturudvalget. KUU alm. del - Bilag 201 Offentligt. Kulturudvalget Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 201 Offentligt Kulturudvalget Indenlandske studietur Den 23. - 25. august 2006 Deltagerliste Kulturudvalget: Kim Andersen (V), formand Leif Mikkelsen (V) Ellen Trane

Læs mere

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til:

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

LASS Nyhedsbrev februar 2017.

LASS Nyhedsbrev februar 2017. LASS. Indhold: 1. Fra LASS Styrelse. 2. Kurser og møder i LASS. 3. Fra medlemmerne. 4. Hjemmesiden & Nyhedsbrevet. 5. Andre arrangementer. Ad 1: Fra LASS Styrelse: Konstituering: Formand: Næstformand:

Læs mere

Mellem Egnshistorisk Forening i Gundsø og Kultur- og Idrætsudvalget er indgået aftale om driftstilskud og vilkår for tilskud

Mellem Egnshistorisk Forening i Gundsø og Kultur- og Idrætsudvalget er indgået aftale om driftstilskud og vilkår for tilskud Kultur og Idræt Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Driftsaftale 2016-2017 Egnshistorisk forening i Gundsø 1. oktober 2015

Læs mere

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016 Lovgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse af museumsloven. Bekendtgørelse af 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative

Læs mere

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Redigeret af Jørgen Burchardt og Kirsten Rykind-Eriksen Udgivet af Organisationen Danske

Læs mere

5. juli 2013. Bekendtgørelsen findes sidst i dokumentet. Panelet og de tre udvalgs opgaver fremgår af bekendtgørelsen. Det strategiske panel

5. juli 2013. Bekendtgørelsen findes sidst i dokumentet. Panelet og de tre udvalgs opgaver fremgår af bekendtgørelsen. Det strategiske panel Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 5. juli 2013 Sammensætning af personer i Kulturstyrelsens

Læs mere

Program 2009-2010 MUSEUMS- OG KUNSTFORENINGEN FOR VEJEN OG OMEGN

Program 2009-2010 MUSEUMS- OG KUNSTFORENINGEN FOR VEJEN OG OMEGN Program 2009-2010 MUSEUMS- OG KUNSTFORENINGEN FOR VEJEN OG OMEGN MUSEUMS- OG KUNSTFORENINGEN FOR VEJEN OG OMEGN PROGRAM FOR SÆSONEN 2009-2010 OKTOBER 2009 13., 14. og 15., tirsdag-torsdag kl. 11-15 Mosaikværksted

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 1. omgang Startet i 1980 Åben klasse 1. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1856,4 12 1856,4 12 2 Særslev 1 1831,9 9 1831,9 9 3 Viborg

Læs mere

Beskrivelse af Holstebro Museum November 2011/LG

Beskrivelse af Holstebro Museum November 2011/LG Beskrivelse af Holstebro Museum November 2011/LG Fysisk beskrivelse Holstebro Museum (hovedafdelingen): Museumsvej 2, 7500 Holstebro. hjemmeside: www.holstebro-museum.dk Museumsvej 2 blev bygget i slutningen

Læs mere

MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK

MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK to Efter en velbesøgt generalforsamling føler jeg bestyrelsen har fået fuldmagt til at fortsætte i det spor vi gennem tid har fulgt: At formidle kunst og nedbryde afstanden

Læs mere

Tirsdag 10. januar kl Slægtsforskning uden kirkebøger Kommunikationsmedarbejder ved Rigshospitalet Erik Kann, København Sted: Knudepunktet

Tirsdag 10. januar kl Slægtsforskning uden kirkebøger Kommunikationsmedarbejder ved Rigshospitalet Erik Kann, København Sted: Knudepunktet Tirsdag 10. januar kl. 19.00 Slægtsforskning uden kirkebøger Kommunikationsmedarbejder ved Rigshospitalet Erik Kann, København Entre: 0 kr./50 kr. (medlem/ikke medlem) Tirsdag 17. januar kl. 13.30 Min

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DE KULTURHISTORISKE MUSEER I HOLSTEBRO KOMMUNE [ARBEJDSTITEL]

VEDTÆGTER FOR DE KULTURHISTORISKE MUSEER I HOLSTEBRO KOMMUNE [ARBEJDSTITEL] VEDTÆGTER FOR DE KULTURHISTORISKE MUSEER I HOLSTEBRO KOMMUNE [ARBEJDSTITEL] Godkendt i Holstebro Byråd 17. januar 2012 og i Kulturstyrelsen 7. februar 2012 1.o MUSEETS NAVN OG ADRESSE 1.1 Museets navn

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Kulturarvsstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001,

Læs mere

Ved eventuelle rettelser til oplysningerne kontakt politiet tlf. 9614 1448 - eller mail mvjyl@politi.dk

Ved eventuelle rettelser til oplysningerne kontakt politiet tlf. 9614 1448 - eller mail mvjyl@politi.dk Fortegnelse over strandfogeder pr. 1. oktober 2010 Ringkøbing opdatering: også VC-info og politi.dk Strandlen Længde Navn Adresse By Tlf. Mobilnr. Udnævnelse 1 6000 alen Peder Christian Dahl Vadgårdshaven

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117119 Formularens ID: 494 Sendt til: kunstmuseum@horsens.dk Sendt: 15-12-2010 16:19 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg hermed gerne byde velkommen i Museets nye lokaler i fotograf Ib Sørensens tidligere atelier her på Degnemarken 2.

På bestyrelsens vegne vil jeg hermed gerne byde velkommen i Museets nye lokaler i fotograf Ib Sørensens tidligere atelier her på Degnemarken 2. Museumsforeningen for Struer og Thyholm Bestyrelsens beretning 2006 På bestyrelsens vegne vil jeg hermed gerne byde velkommen i Museets nye lokaler i fotograf Ib Sørensens tidligere atelier her på Degnemarken

Læs mere

41. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2015

41. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2015 41. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2015 Nyt fra skolen Tak for støtte gennem ti år 19 frivillige og plads til flere Mariann Brandt nyt medlem af bestyrelsen ET GODT BØRNELIV OG BEDRE

Læs mere

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum.

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum. Vedtægter for Billund Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status 1.1 Billund Museum ejes og drives af Billund Kommune. Billund Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. 2. Formål og

Læs mere

2 Erfamøde for regnskabsførere. Provstiudvalget synes, det er en god idé at indkalde regnskabsførerne til et erfamøde.

2 Erfamøde for regnskabsførere. Provstiudvalget synes, det er en god idé at indkalde regnskabsførerne til et erfamøde. Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 9. december 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: ingen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Erfamøde for regnskabsførere.

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Kulturarven som ressource i den strategiske og fysiske planlægning i kommunerne

Kulturarven som ressource i den strategiske og fysiske planlægning i kommunerne Hvordan arbejder museerne med at sikre vores kulturarv for eftertiden? Overinspektør Edith Marie Rosenmeier, Museerne.dk Vordingborg. 18. juni 2008 Målgruppe Kommunerne teknik miljø natur kultur fritid

Læs mere

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum 1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum Museet er en selvejende institution med hjemsted i Aarhus Kommune Museets

Læs mere

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers.

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers. Vedtægter for Museum Østjylland Randers/ /Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1..1. Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til ved en

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Ad pkt. 1. Pkt. 1. Holbæk den. 7. februar 2012. 1. Der indkaldes herved til

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Ad pkt. 1. Pkt. 1. Holbæk den. 7. februar 2012. 1. Der indkaldes herved til Holbæk den. 7. februar 2012. 1 Der indkaldes herved til Menighedsrådsmøde Tirsdag den 7. februar 2012 kl. 19.00 På kirkegårdskontoret Anders Larsensvej 6, 4300 Holbæk. Referat. Fraværende med afbud; Knud

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA

VEDTÆGTER. for NATURAMA VEDTÆGTER for NATURAMA Baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Lemvig Museums vision: At søge vort livs perspektiv i fortid og fremtid, at give nuet dybde og dimension.

Lemvig Museums vision: At søge vort livs perspektiv i fortid og fremtid, at give nuet dybde og dimension. MUSEETS MISSION & VISION Hvad er museets mission og vision Lemvig Museums mission: At fremme forståelsen for Lemvigegnens kultur, historie, litteratur, kunst og natur og bidrage bredt til egnens udvikling

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Mejerigården oktober 2015

Holbæk Arkæologiklub. Mejerigården oktober 2015 Holbæk Arkæologiklub Mejerigården oktober 2015 Nyhedsbrev vinter 2016 Generalforsamlingen Den 17. november 2015 var det tid at afholde den ordinære generalforsamling. Der var denne gang et fremmøde på

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 14/15 Hf

Læs mere

Kære børn og forældre!

Kære børn og forældre! Kære børn og forældre! Torsdagsbrev den 15.september 2005 Nyt fra Dynes Nyt til Årsplanen: Torsdag den 17. november kl. 19.00: Informationsmøde om bh. klasse 06/07. Onsdag den 11. januar 2006 kl. 19.30:

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

Dansk Ny-Vestindisk Selskab af 2008

Dansk Ny-Vestindisk Selskab af 2008 Kære alle, Skjørring, den 3. april 2010 Endelig er vi nået frem til årets selskabelige sammenkomst, som jo i år finder sted i det vestjyske. Som aftalt sidste år mødes vi St. Bededag, fredag den 30. april

Læs mere

Program 2015 2016 Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer

Program 2015 2016 Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer Program 2015 2016 Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer Hvorfor en kunstforening: Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer blev stiftet ved en generalforsamling d. 24. oktober 2012. Foreningens formål

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

August 2014 10.årgang nr.2

August 2014 10.årgang nr.2 August 2014 10.årgang nr.2 Fra generalforsamlingen den 5.april 2014 Støtte/fonde Udviklingsstøtte fra Varde Kommune 30.000 kr blev bevilget og vi har ansøgt om samme beløb igen i år 2014 Fonde og anden

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER

BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER MAJ 2014 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER En guide til bygherrer, lokalpolitikere og planlæggere om arkæologiske udgravninger 2 BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER BYGGERI & ARKÆOLOGI Denne

Læs mere

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER 1. MUSEETS NAVN OG EJERFORHOLD, ART OG STATUS 1.1. Ribe Kunstmuseum er en statsanerkendt, selvejende institution. 2. FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 2.1. Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring,

Læs mere

Museumspolitiske synspunkter 2014

Museumspolitiske synspunkter 2014 Museumspolitiske synspunkter 2014 Deltagere Fra Kunst på på ODM s byens årsmøde hegn, Marmorkirken på Nyborg Strand et remix i 2010. af C.W. Eckersberg og Cornelis Cornelisz van Haarlem Foto: Thorkild

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2014 På Østervejrupvej Indhold: * Bypedeller: * Energimesse: * Familie & Fritid: Konstitueret * Informationsmøde i Lyne

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19. Adresselabels 12 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 26. oktober kl. 13.30 Tur til Københavns Rådhus Sted: Foran Københavns Rådhus (Rådhuspladsen) Den 13. november kl. 19.30 Foredrag om Rakkerne Ved Mette

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSEUM SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSEUM SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSEUM SKANDERBORG 1 Navn og ejerforhold, art og status Museets navn er Museum Skanderborg. 1.1Museum Skanderborg Museum Skanderborg er et selvejende, statsanerkendt

Læs mere

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling Notat Afdeling/enhed Direktionen Oprettelsesdato 04-sep-2014 Udarbejdet af TWHV Journalnummer Dokumentnavn pædmus p-479173 Dokumentnummer PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske Museum. 2 Naturama

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager. cvr-nr I henhold til:

VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager. cvr-nr I henhold til: VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager cvr-nr. 31397588 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

EMSBALDETMEDLEMSBLADETMEDLEMSBLADETM

EMSBALDETMEDLEMSBLADETMEDLEMSBLADETM MEDLEMSBLAD ETMEDLEMSBLA DETMEDLEMSBLA BLADETMEDLEMS EMSBALDETM EDLEMSBLSDETMEDLEMSBLADE ETMEDLEMSB LADETMEDLEM SBLADETMEDL EMSBLADETMEDLE HOURS OF DARKNESS AND HOURS OF LIGHT Lørdag den 24. januar 2015

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1880,0 10 9417,5 50 2 ÅRK 1 1853,1 8 9249,2 32 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1850,0 4 9248,0 30 4 Viborg 1 1850,7 6 9240,4 28 5 Hvidovre SK 1 1840,7 2 9181,3

Læs mere

Generalforsamling/Åbent hus

Generalforsamling/Åbent hus Februar 2005 Generalforsamling/Åbent hus på Marienlystvej 33, Skive Der vil blive indkaldt til generalforsamling i 3F Skive-egnen lørdag den 2. april 2005 kl. 9.30 Samme dag afholdes der et åbent hus arrangement

Læs mere

Nuværende: Vedtægt for den selvejende institution Ballerup Museumsfond. Vedtægtsændringer:

Nuværende: Vedtægt for den selvejende institution Ballerup Museumsfond. Vedtægtsændringer: 1 Fondens navn er Ballerup Museums Fond. Fonden er stiftet af Ballerup Kommune og Ballerup Historiske Forening. 2 Fondens hjemsted er Ballerup Kommune. 3 Fondens hovedformål er gennem indsamling, registrering,

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Adelborg, Ib 1999 118 Foto Adelborg, Jonna 1999 116 Foto Adelborg, Jonna 1999 118 Foto Adelborg, Nadja 1999 110 Foto Adelborg, Nadja 1999

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. UDKAST 10. januar 2007 VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske

Læs mere

Vedtægter for Øhavsmuseet

Vedtægter for Øhavsmuseet Vedtægterne er baseret på Lov nr. 1505 af 14. december 2006; Museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer mv. Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006 om

Læs mere

Vedtægter for Langelands Museum

Vedtægter for Langelands Museum Vedtægter for Langelands Museum CVR: 29188955 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 14/15 Hf

Læs mere