Væksthus Midtjylland Årsberetning 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Væksthus Midtjylland Årsberetning 2011"

Transkript

1 Væksthus Midtjylland INCUBA Science Park Katrinebjerg Åbogade Aarhus N Væksthus Midtjylland Årsberetning 2011 Innovatorium Birk Centerpark Herning Tlf:

2 side 02 side 03 Indhold: Side 4 Ledelsen gør status Side 6 Fokus og strategi Side 8 Særlige midtjyske muligheder Side 10 Kompetencer til vækst Side 12 Regionale aktiviteter Side 14 Favrskov Side 16 Hedensted Side 18 Herning Side 20 Holstebro Side 22 Horsens Side 24 Ikast-Brande Side 26 Lemvig Side 28 Norddjurs Side 30 Odder Side 32 Randers Side 34 Ringkøbing-Skjern Side 36 Samsø Side 38 Silkeborg Side 40 Skanderborg Side 42 Skive Side 44 Struer Side 46 Syddjurs Side 48 Viborg Side 50 Aarhus Side 52 Nationale aktiviteter Side 54 Nationale aktiviteter overblik Side 56 Early Warning Side 58 Etnisk Erhvervsfremme Side 60 Kapital Gennem Rådgivning Side 62 Vitus Side 64 Vitus Vækst Side 66 VEJE TIL VÆKST og Uge 46

3 side 04 forord side 05 Ledelsen gør status virksomheder. Så mange virksomheders vækstambitioner fik vi lov til at blive involveret i i 2011 og heraf fik næsten 500 medfinansiering fra de regionale programmer til at få tilført værdifuld viden til realisering af vækstperspektiverne. Imponerende tal, der vidner om, at selv i et kriseår er der midtjyske virksomheder, som både har lyst og evne til at igangsætte nye væksttiltag. Vi tager også den gode søgning til vores tilbud som et udtryk for, at det er relevante ydelser, som kan bruges i virksomhederne. Den særlige midtjyske tilgang med en kombination af vækstkortlægning der skal skabe struktur over vækstpotentialet og motivere til at aktivere ambitionerne og regionale programmer med adgang til specialiseret viden er kommet for at blive. Det unikke samspil mellem KKR Midtjylland og Vækstforum for Region Midtjylland er fremfor alt et udtryk for fælles prioritering af og holdning til virkemidlerne men det er også en styrke, at der er stor fælles fokus på at aktivere det samlede erhvervsservicesystem og gøre det så attraktivt for virksomhederne som muligt. Netop den fælles erkendelse af vigtigheden af et enstrenget erhvervsservicesystem med let adgang i alle dele af Midtjylland og muligheden for attraktive væksttilbud i de regionale programmer er helt centrale grundpiller i den appel, som Væksthus Midtjylland har i forhold til målgruppen af vækstpotentielle virksomheder blev det første år, hvor kommunerne finansierede Væksthus Midtjylland efter fire år, hvor Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) har finansieret væksthusene. Jeg er glad for, at vi fortsat har et tæt forhold til Erhvervsstyrelsen, og at overgangen i det hele taget er sket smertefrit. Der har fra starten været en tæt dialog mellem Erhvervsstyrelsen og KL, så forarbejdet har været gjort godt. Med kommunernes fulde overtagelse af Væksthusenes finansiering er der skabt grundlag for yderligere sammenhæng i erhvervsserviceydelserne til gavn for målgruppen. Samtidig er der via det regionale program STARTmidt Accelerator i 2011 blevet mulighed for at medfinansiere udvalgte aktiviteter i gennemførelsen af fokuserede kommunale erhvervsservicetiltag, som har en særlig sammenhæng med den stedlige erhvervspolitik og lokale erhvervsmæssige styrkepositioner og potentialer. Jeg tror, at vi i de kommende år vil opleve en endnu mere smidig adgang til de mange gode ydelser, som det samlede erhvervsservicesystem rummer. Væksthusene er tænkt som regionale knudepunkter for erhvervsserviceindsatsen. Det forsøger vi i Væksthus Midtjylland at efterleve efter bedste evne. Uden vores mange gode samarbejdspartnere i kommunerne, Vækstforum, regionen, den lokale erhvervsservice og erhvervsorganisationerne kunne det ikke lykkes at skabe resultater. Tak til alle for det gode samarbejde i 2011! Flemming Eskildsen Borgmester og formand for Væksthus Midtjylland I 2011 udarbejdede Væksthus Midtjyllands bestyrelse en strategi for indsatsen i de kommende år. Strategien tager sit afsæt i de områder, hvor det er vores opfattelse, at virksomhederne oplever de største vækstudfordringer og -muligheder - nemlig forretningsudvikling, internationalisering og kapitaltilførsel. Konkret betyder det, at Væksthus Midtjyllands indsats i de næste par år i særlig grad vil fokusere på at skabe sammenhæng og nye muligheder for vores målgruppe inden for disse tre felter. Det vil vi gøre på flere fronter. Dels har vi i 2011 indledt en målrettet dialog med en central national aktør inden for hvert af de tre prioriterede fokusområder Forsknings- og Innovationsstyrelsen i forhold til forretningsudvikling, Udenrigsministeriet og Eksportrådet i forhold til internationalisering og Vækstfonden i forhold til kapitaltilførsel og dels har vi etableret to fysiske platforme, hvor det er muligt for virksomhederne at få et hurtigt overblik over de mest centrale regionale og nationale tilbud. I forbindelse med førstnævnte er det hensigten at indgå en strategisk udviklingskontrakt med hver af parterne og på den vis gøre indsatsen overfor vores fælles målgruppe endnu mere slagkraftig og sammenhængende. Set med en virksomheds øjne er det uinteressant, hvem der står bag et erhvervsservicetilbud blot det virker, og der er en let og ubureakratisk adgang. Ud fra samme devise er henholdsvis den internationale platform og kapitalplatformen etableret hos Væksthus Midtjylland. Den internationale platform repræsenteres ved Udenrigsministeriets/Eksportrådets tilstedeværelse i Væksthus Midtjylland, projektledelsen af Vitus og Vitus Vækst to nationale udviklingsprogrammer for små og mellemstore eksportvirksomheder og projektledelsen af det nye regionale eksport og internationaliseringsprogram GLOBALmidt. Kapitalplatformen repræsenteres ved Vækstfonden, INVESTORmidts business angels netværk, regionale og nationale kapitalcoaches, Accelerace (og Accelerace Spin-Off det vestdanske spin off center), CONNECT Denmark og snart også den nye midtjyske iværksætterfond. Vi tror på, at den fysiske samlokalisering og sammenhængen med vækstkortlægningen og de regionale programmer sætter en rigtig god og operationel ramme om tilbuddene til de midtjyske vækstorienterede virksomheder. Lige fra Væksthus Midtjyllands etablering har det været en central præmis, at vi i det midtjyske ønsker at være first mover og være i front, når det gælder om at udvikle nye fordelagtige tilbud til vækstpotentielle virksomheder. I 2011 fik vi for alvor sat skub i det nationale videncenter for etnisk erhvervsfremme, ligesom vi fik igangsat to nye regionale programmer: STARTmidt Accelerator og CleanTEKmidt. Endvidere blev KOMPETENCEmidt forlænget og udvidet. Endelig blev et nyt regionalt eksport- og internationaliseringsprogram GLOBALmidt vedtaget sidst på året. Vi glæder os til at gå i gang med disse opgaver i samarbejde med en lang række samarbejdspartnere. Tak til medarbejderne og vores mange samarbejdspartnere i Erik Krarup Direktør for Væksthus Midtjylland

4 side 06 side 07 Fokus og strategi

5 side 08 fokus og strategi side 09 Særlige midtjyske muligheder De regionale programmer er finansieret af: Det midtjyske knudepunkt I 2011 havde Væksthus Midtjylland fokus på at videreudvikle og styrke den regionale knudepunktsfunktion ved at videreudvikle fysiske forudsætninger og rammer for gode samspilsbetingelser. I 2010 blev den internationale platform etableret hos Væksthus Midtjylland, bestående af Udenrigsministeriet/Eksportrådet, Invest in Denmark, Vitus og Vitus Vækst. Tilsvarende blev Kapitalplatformen etableret i 2011, bestående af Accelerace, Accelerace Spin-Off, Vækstfonden, CONNECT Denmark, business angels-netværket INVESTORmidt BA, Den Midtjyske Iværksætterfond, samt STARTmidt Accelerator. Ovennævnte platforme er begge med til at videreudvikle og styrke Væksthus Midtjyllands funktion som regionalt knudepunkt. Erhvervsservice i region Midtjylland I region Midtjylland har alle iværksættere og virksomheder let adgang til såvel den lokale basale, den fokuserede og den specialiserede erhvervsservice. Imidt.dk - Danmarks største vækstshop - giver iværksættere og virksomheder et overblik over regionale og nationale tilbud og ordninger. Telefonnummeret ringer hos de lokale erhvervsserviceoperatører, som i alle 19 kommuner står parat til at hjælpe, uanset hvilken udfordring iværksætteren eller virksomheden står over for. Lokal/basal erhvervsservice Ca iværksættere og virksomheder i region Midtjylland blev i 2011 vejledt af de lokale erhvervsserviceoperatører, som findes i alle regionens 19 kommuner. Af de ca vejledte var ca. 38% før startere, ca. 26% virksomheder fra nul til tre år og ca. 36% virksomheder med mere end tre år på bagen. Fokuseret erhvervsservice I 2011 blev begrebet Fokuseret Erhvervsservice lanceret i region Midtjylland. Fokuseret erhvervsservice er målrettede tiltag overfor udvalgte sektorer og områder (for eksempel energi og miljø, fødevarer, sundhed og it), som spiller en særlig rolle i den lokale erhvervsudvikling, og hvor der således er en tæt sammenhæng med den stedlige kommunale erhvervspolitiske strategi. Formålet med fokuseret erhvervsservice er at give lokale styrkepositioner gunstige udviklingsmuligheder via målrettede væksttiltag. I regi af det regionale program STARTmidt Accelerator er der afsat 24 mio. kr. til fokuserede kompetenceudviklingsforløb for unge virksomheder i de midtjyske kommuner. I 2011 blev der givet bevilling til fokuserede erhvervsserviceforløb i Viborg, Silkeborg, Ringkøbing-Skjern, Norddjurs, Favrskov og Holstebro kommuner. Specialiseret erhvervsservice I 2011 kortlagde Væksthus Midtjylland vækstpotentialet for iværksættere og virksomheder i region Midtjylland. Væksthus Midtjylland kan efter vækstkortlægningen hjælpe såvel iværksætterne som virksomhederne videre til for eksempel privat rådgivning medfinansieret af et af de regionale udviklingsprogrammer, videre til andre regionale eller nationale ordninger, eller måske til hjælp gennem en af de to platforme for henholdsvis internationalisering og kapitaltilførsel. Lokal + fokuseret + specialiseret erhvervsservice = midtjysk model Ovennævnte udgør således den midtjyske model med vejledning og afklaring til alle i lokalt regi, mulighed for at henvise de vækstpotentielle iværksættere og virksomheder videre til enten fokuserede tiltag i de enkelte kommuner eller til specialiseret erhvervsservice hos Væksthus Midtjylland. Væksthus Midtjylland har i forlængelse af den specialiserede erhvervsservice mulighed for at medfinansiere privat rådgivning via et af de regionale programmer, såfremt det er det, virksomheden har behov for.

6 side 10 fokus og strategi side 11 Kompetencer til vækst MEA aktiviteter i 2011 MEA afholdt i 2011 syv moduler med følgende overskrifter: : Socialt entreprenørskab : Motivation og barrierer i det opsøgende arbejde : Videninstitutioner og erhvervsfremme : Spin-off og erhvervsfremme : Nye innovationsformer i virksomheden : Vejen til at blive en god coach : Det gode bestyrelsesarbejde Desuden afholdtes det traditionsrige Erhvervsudviklingsdøgn i 2011 i Silkeborg under overskrifterne Partnerskabet for iværksætteres og virksomheders vækst og Kvalitet og udvikling i det samlede erhvervsservicesystem. Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi - i daglig tale kaldet MEA - var ved sin etablering i 2008 Danmarks første satsning på at skabe en sammenhængende kompetenceudviklingsindsats for alle dele af innovationssystemet. Det vil sige ikke alene ansatte i den lokale og specialiserede erhvervsservice, men også repræsentanter for andre relevante aktører med virksomhedskontakt, for eksempel kommuner, regionen, forsker- og udviklingsparker, innovationsmiljøer og uddannelsesinstitutioner. Fra starten har målet med MEA været at skabe et fælles inspirerende læringsmiljø for efteruddannelse og ny viden om iværksætteri og virksomheder i region Midtjylland. MEA er således en vigtig del af den midtjyske model, og skal løbende medvirke til at styrke og videreudvikle modellen, der kendetegnes ved en høj professionel vejledning af iværksættere og virksomheder i hele regionen. Formålet med MEA er: - At etablere en fælles referenceramme på tværs af aktørerne i det midtjyske erhvervsudviklingssystem Det vil sige en fælles ramme for visioner, udfordringer og god praksis i erhvervsudviklingssystemet. - At formidle den nyeste viden om forhold, der har betydning for etablering, overlevelse og vækst af nye virksomheder - At etablere et læringsmiljø blandt aktørerne i erhvervsudviklingssystemet MEA afholder årligt en række forskellige arrangementer og moduler, hvor der både indgår specialiserede arrangementer for en snæver målgruppe og events for hele innovationssystemet i bred forstand (for eksempel det årlige Erhvervsudviklingsdøgn, som samler mere end 150 aktører fra det midtjyske innovationssystem). MEA står også bag Danmarks første indsats for at definere og implementere en standard for god virksomhedskontakt. MEA i 2012 Et spændende program venter i MEA i Den røde tråd med kurser, der er rettet mod hele innovationssystemet fortsættes. Det erklærede mål er, at vi i Midtjylland skal vedblivende have et innovationssystem i topklasse, og det kræver, at MEA sætter alle sejl til for at skabe det bedste læringsmiljø i landet. Det kræver også, at alle aktører i systemet får forståelse for hinandens dagligdag og vilkår. Det betyder, at ansatte tæt på det politiske niveau - og som dermed er ansvarlige for at udarbejde nye instrumenter og initiativer - med fordel på udvalgte områder kan deltage i kurser, der primært har de udøvende konsulenters interesser. Tilsvarende har de udøvende konsulenter muligheder for at få et bedre indblik i de politiske og strategiske overvejelser ved nye initiativer gennem samspil og netværk med forvaltningsniveauet. Disse præmisser for MEA s virke kommer i 2012 til udtryk både i den måde de enkelte kurser er opbygget på med fokus på de politiske mål, strategiske overvejelser, den faktabaserede indsats og den konkrete eksekvering af indsatsen. Derfor bringes der typisk oplægsholdere i spil, som repræsenterer ministerier, styrelser, forsknings- og uddannelsesverden, erhvervsorganisationer, erhvervsfolk og praktikere med erfaringer fra hverdagen med at styrke virksomhedernes vækstvilkår.

7 side 12 side 13 Regionale aktiviteter

8 side 14 side 15 Favrskov Favrskov Også i 2011 har Favrskov været et attraktivt sted at drive virksomhed. Vi har prioriteret den regionale og lokale erhvervsservice gennem samarbejde med relevante aktører. Der er skabt rammer for nye iværksættere og for udvikling af etablerede virksomheder samt arbejdet for forbedringer i de fysiske rammer for erhvervslivet. Denne indsats fortsætter vi i 2012, så vores status som en attraktiv erhvervskommune bevares. Nils Borring : borgmester i Favrskov Kortlægninger af vækstpotentiale > 46 Antal individuelle bevillinger > 19 Antal deltagere i kollektive forløb > 16 Hammel Furniture A/S Vi er i gang med et samarbejde, der vil skabe en ny måde at sælge møbler. Et samlet designkoncept hvor vi har integreret et tegneprogram, så kunderne selv via Ipad kan sammensætte deres møbler individuelt. Direktør Bjarne Nielsen fra Hammel Furniture har gennem KLYNGEmidt etableret samarbejde med designvirksomheden By Kato, og på den kommende møbelmesse i Köln præsenteres konceptet for første gang. Vi forventer, at det vil være et effektivt salgsværktøj, der kan bidrage til at give os en markant stigning på eksportmarkedet, forklarer Bjarne Nielsen. Jydsk Tagteknik A/S Jysk Tagteknik i Hinnerup har mere end 40 års erfaring i tagrenovering. Men hvordan vækster man i en traditionsrig virksomhed? Det var spørgsmålet, der blev fundet svar på, da virksomheden gennemgik en Vækstkortlægning. Gennem kortlægningen fandt virksomheden frem til vækstmuligheder, og det handlede ikke kun om muligheder for firmaet alene: Gennem præcis og velfungerende rådgivning har vi fået et klart fokus på, hvordan vi vækster. Konkret har vi etableret en klynge, hvor vi i samarbejde med en række andre virksomheder vil udvikle unikke produkter på energiområdet, siger direktør Danny Kromanne. Foto : Hammel Furniture A/S

9 side 16 side 17 Hedensted Hedensted Hedensted går mod strømmen. For Hedensted er erhvervspolitik ikke kun et spørgsmål om at give den bedste erhvervsservice, men om at give virksomhederne de bedste forhold samlet set. Vi er tro mod vores historie og med produktion 2025 vil vi styrke, udvikle og tiltrække fremtidens produktionsvirksomheder og gentænke industrien, så den kan møde morgendagens krav. Kirsten Terkildsen : borgmester Hedensted Kortlægninger af vækstpotentiale > 61 Antal individuelle bevillinger > 24 Antal deltagere i kollektive forløb > 8 Anders Pedersen Maskin- og Specialfabrik A/S Et øget fokus på opsøgende salg og mere professionelt arbejde i bestyrelsen har speedet væksten op med 50 procent hos Anders Pedersen Maskin- & Specialfabrik i Barrit ved Juelsminde, efter et stort dyk i omsætningen i Væksten er ikke mindst et resultat af, at direktør Arild Pedersen gennem to år har deltaget i månedlige møder i en PLATO-gruppe. Og hans forventning er, at han kommer til at ansætte flere medarbejdere blandt andet som følge af PLATO. Det var spændende, at vi kom fra forskellige brancher, men alle havde samme mål: nemlig at vi gerne ville udvikle vores virksomhed og skabe vækst, forklarer Arild Pedersen om PLATO møderne. Energreen ApS Vi ville gerne sælge vores produkt til offentlige instanser, men havde brug for hjælp til at få undersøgt om konceptet ud fra skatte- og afgiftsmæssige regler var i orden og kunne godkendes af offentlige kunder. Jesper Jacobsen er markedschef i Energreen, og var med til at finde de eksterne konsulenter, der kunne løse opgaven. Vi havde hjælp fra revisor og advokat og har nu et færdigt kontraktoplæg. Faktisk er vi meget tæt på første kunde på den konto, siger Jesper Jacobsen. Foto : Anders Pedersen Maskin- og Specialfabrik A/S

10 side 18 side 19 Herning Herning Morgendagens Muligheder. Hvis vi skal klare os i fremtiden, er det vigtigt at kunne tænke ud af boksen og se morgendagens muligheder. Viden og uddannelse bliver nøgleord. Herning understøtter innovation og gode rammer for vækst. Fokus vil i de kommende år ligge på erhvervsturisme og de nye muligheder indenfor sundhed og velfærdsteknologi, der følger med etableringen af nyt regionshospital i Gødstrup. Lars Krarup : borgmester Herning Kortlægninger af vækstpotentiale > 78 Antal individuelle bevillinger > 39 Antal deltagere i kollektive forløb > 12 Inventilate ApS Vi har gennem EnergiTEKmidt fået hjælp til at lave produktforbedringer til vores ventilationssystemer. En forbedring der er afgørende for vores evne til at få opgaver, og som øger vores konkurrenceparametre markant, siger Morten Lundehøj fra Inventilate. Virksomheden fra Herning udvikler og leverer energieffektiv mikroventilation til skoler, daginstitutioner og boliger. Selve samarbejdet med de eksterne rådgivere der har været en del af projektet beskriver Morten Lundehøj som ekstraordinært smidigt, erhvervsvenligt og let tilgængeligt. Mindzoo ApS En online notesbog skræddersyet i dele, der kan bruges til at notere alt fra rejseoplevelser til vine eller sportsresultater. Det er konceptet bag Mindzoo, som Klaus Bundgaard har udviklet. Jeg søgte efter en investor, og fik gennem INVESTORmidt rådgivning om hvordan jeg præsenterede min virksomhed for eksterne investorer. At det så ikke er lykkedes at skaffe kapital er absolut ikke kapitalcoachens ansvar. Jeg har fået en afklaring på validiteten af min idé, og må konstatere at den ikke passer til konjunkturerne, forklarer Klaus Bundgaard og fastslår at han i dag stadig er iværksætter, oveni købet en klogere iværksætter. Foto : Inventilate ApS

11 side 20 side 21 Holstebro Holstebro Fødevarer og sundhed. Energi og miljø. Arbejdspladser i kreative erhverv. På de tre indsatsområder har Holstebro sine særlige styrker. I et tæt samspil med erhvervsliv, handelsliv, kultur- og uddannelsesinstitutioner vil vi skabe gode rammer for omstilling, udvikling og vækst for både nye og eksisterende virksomheder. Hans Christian Østerby : borgmester Holstebro Kortlægninger af vækstpotentiale > 80 Antal individuelle bevillinger > 44 Antal deltagere i kollektive forløb > 12 Dalgaard Health Technology ApS Home-health er måleudstyr, som sætter alle i stand til at lave hjemmemålinger på sundhedsmarkører, og Torben Dalgaard, indehaver af Dalgaard Health Technology, tror tendensen til hjemmemålinger vokser. Han har fremstillet et produkt, som krævede finansiering, og mødte gennem INVESTORmidt mulige investorer og business angels. Det var min debut på den scene, men jeg fandt tre mulige investorer og den ene er jeg fortsat i dialog med. Vi har ikke den endelige struktur på plads, men jeg tror, vi finder en løsning, vurderer Torben Dalgaard. B.M. Silofabrik ApS Fra direktør til yngste fejedreng. 28 ansatte på B.M. Silofabrik ved Holstebro har i løbet af det seneste halve år været på kursus i blandt andet førstehjælp, LEAN-struktur, kommunikation og personlighedsudvikling. En kompetenceafklaring har banet vejen, forklarer direktør i den familieejede virksomhed, Dorte Martinsen, der er mere end tilfreds med forløbet, som hun dagligt kan se resultaterne af. Når alle er enige om, hvordan arbejdet skal udføres, lige fra oprydning til kunderådgivning, så giver det en positiv hverdag, som øger effektiviteten og dermed også indtjeningen, fastslår Dorte Martinsen. Foto : Dalgaard Health Technology ApS

12 side 22 side 23 Horsens Horsens Dynamik og oplevelser. Horsens er i DK s top-tre på vækst, og det skaber et stærkt grundlag for at tiltrække virksomheder og uddannelser. Horsens understøtter ved at arbejde strategisk med branding, bosætning og erhverv, hvor den nye erhvervsstrategi især satser på innovation, iværksætteri og erhvervsturisme. I 2012 vil Horsens som startby for Giro d Italia og værtsby for det danske EU-formandskab skabe international opmærksomhed. Peter sørensen : borgmester Horsens Kortlægninger af vækstpotentiale > 67 Antal individuelle bevillinger > 16 Antal deltagere i kollektive forløb > 8 EC Tunes ApS Intelligent lyd. Det er betegnelsen for den lyd en ellers lydløs elbil frembringer. EC Tunes i Horsens har specialiseret sig i at udvikle lyde til netop eldrevne køretøjer. For lyd skal der til, blandt andet af trafiksikkerhedsgrunde. I USA er det lovgivningsbestemt, at eldrevne køretøjer skal kunne høres. Så langt er vi ikke herhjemme endnu, men vækstpotentialet er stort, vurderer Thomas Gadegaard fra EC Tunes. Gennem en kortlægning af vores muligheder fandt vi ud af, at det helt essentielle for os var at få vores patent på plads. Bilbranchen er fyldt med patenter, og vores marked er globalt, så patent er altafgørende, forklarer Thomas Gadegaard. InnoTHINK I/S Konceptet stammer fra Japan. InnoTHINK har hentet det til Danmark, og lærer gennem det japanske koncept ledere innovationstænkning. Firmaet i Horsens har ikke blot den danske licens til konceptet, men også resten af Norden er potentielle markeder. Første skridt på vejen bliver Finland. Vi har fået god rådgivning om, hvordan vi begiver os ind på det finske marked, men har også gjort brug af den danske ambassade i Tokyo, da vi skulle genforhandle vores kontrakt med det japanske hovedfirma, siger Anne Mette Holst, en af initiativtagerne til at lave japansk lederuddannelse på dansk. Foto : EC Tunes ApS

13 side 24 side 25 Ikast-Brande Ikast-Brande Danmarks bedste erhvervsklima. I både 2010 og 2011 har DI kåret Ikast-Brande til at have det bedste erhvervsklima i Danmark. Det viser, at en hurtig og kompetent indsats, et tværfagligt samarbejde og en konstruktiv dialog er vigtige ingredienser, når vi samarbejder med erhvervslivet. Vi møder virksomhederne i øjenhøjde og finder løsninger, der passer til deres individuelle behov. Carsten Kissmeyer : borgmester Ikast-Brande Kortlægninger af vækstpotentiale > 18 Antal individuelle bevillinger > 14 Antal deltagere i kollektive forløb > 7 Eastway ApS Eastway stiller viden og netværk til rådighed for virksomheder, der gerne vil outsource produktion eller etablere kontor i Kina, forklarer Ole Normann La Cour. Gennem STARTmidt Accelerator fik virksomheden hjælp fra en ekstern rådgiver til at få det grundlæggende fundament omkring budgetter, kalkulationer og tilbud på plads. Selvom jeg har en vækstvirksomhed, så trængte jeg til sparring på det grundlæggende fundament. Det har været et forløb over al forventning, nemt at håndtere og nemt administrativt, vurderer Ole Normann la Cour. House Doctor ApS Vi er gået i gang med at undersøge, om vi skal ind på det canadiske marked, og har på imponerende kort tid fået skabt kontakt til Eksportrådet, forklarer direktør i House Doctor Klaus Juhl Pedersen. Virksomheden har specialiseret sig i interiør og brugskunst, og er på kort tid vokset til at blive en markant engrosvirksomhed på det danske marked for boliginteriør. Nu rækker ambitionerne udover landets grænser. I løbet af ganske få dage fik House Doctor mulige kundeemner retur fra Eksportrådet, og effektiviteten har imponeret Ikastvirksomhedens direktør : Det er en fantastisk hjælp at få, og jeg ser meget positivt på den proces, vi skal i gang med. Foto : Eastway ApS

14 side 26 side 27 Lemvig Lemvig Erhvervsudviklingen er et af de vigtigste politikområder i Lemvig. I centrum for denne politik står vores erhvervsservice og vores strategiske erhvervsudviklingsplan: Bæredygtig vækst og nye arbejdspladser. I den arbejder erhvervslivet sammen med kommunen om at løfte udviklingsprojekter inden for fødevarer og energi. Erik Flyvholm : borgmester Lemvig Kortlægninger af vækstpotentiale > 18 Antal individuelle bevillinger > 12 Antal deltagere i kollektive forløb > 3 Jens Møller Products ApS De begyndte med Cavi-Art, som i sin essens er et produkt der til forveksling ligner caviar, men som er fremstillet af tang. Interessen for produktet var stort, og Jens Møller, der er stifter og direktør i Jens Møller Products, er nu i gang med at videreudvikle brugen af tang. Vi har været i gang med en produktudvikling af forskellige madvarer omsvøbt med tang, og har i udviklingsfasen også fået en række nye ideer til yderligere udvikling, forklarer Jens Møller. Virksomheden, der ligger i Lemvig, eksporter i dag til de fleste EU-lande. RG Rom Gummi A/S Jeg vil absolut anbefale andre virksomhedsejere at deltage i en PLATO-gruppe. Det har givet mig gnisten til at gøre de ting, der var nødvendige for at skabe vækst i virksomheden, siger Jesper Kristensen fra RG Rom Gummi i Lemvig. Via VÆKSTmidt Accelerator programmet har han deltaget i en PLATO-gruppe. For tre år siden overtog Jesper Kristensen RG Rom Gummi, som sælger specialprodukter til fiskeindustrien og industrien. Dengang var der fem ansatte i virksomheden. Nu er de 11, og direktørens ambition er at nå op på 20 om to år. Foto : Jens Møller Products ApS

15 side 28 side 29 Norddjurs Norddjurs Et robust erhvervsliv der rækker ud i verden. Norddjurs er i vækst og under udvikling. Vores styrkepositioner giver os mulighed for at arbejde vækstorienteret i tætte partnerskaber. Vi arbejder for en positiv erhvervsudvikling, som tilfører området attraktive arbejdspladser og et dynamisk erhvervsklima, der har øje for globaliseringens muligheder. Jan Petersen : borgmester Norddjurs Kortlægninger af vækstpotentiale > 30 Antal individuelle bevillinger > 14 Antal deltagere i kollektive forløb > 15 Camo Leathers A/S De er blandt Nordeuropas største leverandører af læder til møbelindustrien, men Jørgen Birch, der er direktør i Camo Leathers, er bevidst om, at produktudvikling er nødvendig hvis Camo Leathers fortsat skal være en dygtig konkurrent til Østeuropa. Vi har i samarbejde med en anden virksomhed undersøgt, om den særlige version af læder kaldet bounded leather kan bruges til gulv. Hvis det lykkes vil perspektiverne være, at vi står med et produkt, der åbner for et marked indenfor arkitektverdenen, forudser Jørgen Birch. Netop nu har Camo Leathers dog så travlt med virksomhedens primære forretning, at produktudviklingen er sat på stand-by. Steen Ingvard Nielsen Min deltagelse i BISP projektet har primært udvidet mine kompetencer. Det har været et interessant og lærerigt forløb, og givet mig nye tanker og viden om hvordan vi kan involvere brugerne, siger Steen Ingvard Nielsen. Han er i gang med at udvikle et boligkoncept, og deltog i BISP projektet for at skabe det bedst mulige fundament for en ny virksomhed. Foto : Camo Leathers A/S

16 side 30 side 31 Odder Odder Som lokalpolitiker i Odder har 2011 på mange måder været et hektisk og spændende år. Vi har sammen nået mange resultater, som vi kan være tilfredse med. Vi begyndte også 2011 med at sætte høje ambitioner for vores kommune. Det gjorde vi med lanceringen af projektet Vejen til Vækst, der skal styrke Odder s position som en attraktiv bosætnings- og erhvervskommune. I 2012 vil vi følge op med nye vækstskabende initiativer og tiltag, der skal styrke udviklingen i lokalområdet i bred forstand og dermed fastholde Odder som et godt sted at bo, arbejde og leve. Elvin J. Hansen : borgmester Odder Kortlægninger af vækstpotentiale > 14 Antal individuelle bevillinger > 4 Antal deltagere i kollektive forløb > 1 SeaWorthy Innovations Med sin baggrund som muslingeopdrætter havde Robert Smidt set mulighederne i et nyt koncept, der fokuserede på at effektivisere produktionen hos landets 55 muslingeopdrættere. Ideen var på tankeplan, men en kontakt til en kompetent rådgiver satte udviklingen i gang. Jeg er god til at udvikle og gennemføre projekter. Men jeg har ikke meget erfaring i at drive forretning. Hvordan skal det gribes an for at kunne styre pengene, lyder det fra Robert Smidt, der nu er afklaret omkring næste skridt i processen. ZZzero ApS En opfindelse der kan nedsætte standbyforbruget af strøm til en promille af det nuværende. Det er ideen bag ZZzero. Udviklingsprocessen og prototypen blev til med hjælp fra EnergiTEKmidt. Vi havde ikke selv fundet frem til de finansielle kontakter og det innovationsmiljø, som vi i dag bruger flittigt, siger idémanden Rene Ingemann Pedersen. Han fremhæver samtidigt den økonomiske støtte som afgørende for virksomhedens udvikling. Foto : SeaWorthy Innovations

17 side 32 side 33 Randers Randers Partnerskab for vækst. Vækst kræver hårdt arbejde, vilje til at gå nye veje og forfølge nye muligheder. I Randers vil vi mulighederne og vi satser stort. Vi fokuserer og prioriterer vores indsats på de vækstlokomotiver, der har tilstrækkelig tyngde og potentiale til at trække væksten og bane vejen for nye arbejdspladser. Det er for eksempel Industry Smart Center, der sætter nye standarder for industriel produktion. Og det er Planet Randers verdens største zoo med tilhørende bioklynger. I Randers arbejder vi sammen om at skabe vækst og udvikling og give vore virksomheder de bedst mulige rammer for vækst. Væksthus Midtjylland er i denne sammenhæng en helt central samarbejdspartner. Henning Jensen Nyhuus : borgmester Randers Kortlægninger af vækstpotentiale > 86 Antal individuelle bevillinger > 29 Antal deltagere i kollektive forløb > 4 Thermapipe ApS Jan Tønning har udset sig Sverige som første eksportmarked for Thermapipe ApS. Eksportrådet har sat udenrigstjenesten i gang, og en liste over mulige kunder er returneret til virksomheden i Randers. Det hele forløber ganske gnidningsløst og effektivt, og jeg skal nu i gang med at bearbejde de mulige kunder, siger indehaver Jan Tønning. Ferrarrum Indretningsarkitekt Mitten Ferrar har egentlig ikke tidligere haft planer om vækst, men nu skal det være. Jeg har været i kontakt med en ekstern rådgiver, der holdt fokus på salg og marketing. Hvilke muligheder der er og hvordan man griber en salgsindsats an på den mest rationelle og effektive måde. Det har åbnet mine øjne for nye muligheder og nye tanker, så nu er jeg klar til vækst, og ved hvor jeg skal søge hjælp næste gang jeg får brug for et godt råd. Foto : Thermapipe ApS

18 side 34 side 35 Ringkøbing-Skjern Ringkøbing-Skjern Ringkøbing-Skjern satser på, at flere skal uddannes, og at borgerne vil blive tilbudt videregående uddannelser lokalt. Der skal tænkes i nye, smarte arbejdsgange, hvis serviceniveauet skal bevares i fremtiden. Det har kommunen indledt et samarbejde med det private erhvervsliv om. Og så vil vi gøre det lettere at være virksomhed i Ringkøbing- Skjern. Én indgang til kommunen giver hurtigere sagsbehandling. Iver Enevoldsen : borgmester Ringkøbing-Skjern Kortlægninger af vækstpotentiale > 49 Antal individuelle bevillinger > 20 Antal deltagere i kollektive forløb > 23 Slagter Sørensen ApS Internetslagterforretningen slagtersorensen.dk tager kampen op med supermarkederne, og har som ambition at levere kvalitetskød via nettet. Jeg har haft nogle rigtig gode møder med Væksthusets konsulent og med en ekstern konsulent, der har hjulpet med at sætte fokus på, og planlægge vores markedsføring. Sandheden er jo, at det ikke nytter noget at have verdens bedste produkt, hvis der ikke er nogen, der ved det, forklarer iværksætter og slagtermester Nicolai Sørensen. Combigas ApS Som en paraply hvor Combigas står som den samlende part, sådan fungerer RKSK-biogasmodellen, hvor i alt syv virksomheder er gået sammen om at levere biogasanlæg. Det hele handler om at gøre opmærksom på vores kompetencer både nationalt og internationalt, og den opgave løfter vi bedre når vi er syv virksomheder end hvis vi stod alene. Vi har allerede etableret en konference i Polen, og forventer mere af den slags det kommende år, forklarer Klaus Høgh fra Combigas. Foto : Slagter Sørensen ApS

19 side 36 side 37 Samsø Samsø Samsø har som målsætning at skabe flere arbejdspladser på øen. I en global krisetid er det særligt vigtigt at skabe gode rammebetingelser for erhvervslivet med fokus på at motivere til vækst og innovation. Der har således i 2011 været særligt fokus på opsøgende erhvervsservice til både iværksættere og virksomheder for herved at understøtte en positiv udvikling i en tid med mange udfordringer. Jørn C. Nissen : borgmester Samsø Kortlægninger af vækstpotentiale > 9 Antal individuelle bevillinger > 3 Antal deltagere i kollektive forløb > 0 Samsø Grønt A/S Vi forventer, at vores salg vil stige. Fødevaresikkerhed vil spille en stadig større rolle, og i kraft af vores netop gennemførte certificering vil vi klare os bedre i konkurrencen, siger Hans Jørgen Buur, direktør i Samsø Grønt. Samarbejdet med en ekstern rådgiver har givet Samsø Grønt et skub til at implementere en certificering, der betyder, at samtlige produkter fra Samsø Grønt er sporbare. Yogamo Et yogacenter på Samsø. Det var den drøm Anette Melgaard havde, da hun fik kontakt med den optimale rådgiver, der er tidligere Kaospilot. Jeg fik fremragende sparring, og har fået styr på min virksomhed, mine værdier og det hele harmonerer fortsat med drømmen, siger Anette Melgaard, der driver Yogamo på Samsø. En virksomhed, der udbyder retreats og yogaundervisning. Foto : Samsø Grønt A/S

20 side 38 side 39 Silkeborg Silkeborg Det er Silkeborg s ambition, at det skal være nemt og attraktivt at placere nye virksomheder, arbejdspladser og investeringer i kommunen. Vi tror på, at udvikling og vækst sker i partnerskab. Derfor involverer vi os gerne og hjælper partnerskaber på vej. Samtidig er vi optaget af at veksle SilkeborgMotorvejens erhvervspotentiale til virkelighed. Helt præcist så er vores mål, at skabe nye job inden år Hanne Bæk Olsen : borgmester Silkeborg Kortlægninger af vækstpotentiale > 53 Antal individuelle bevillinger > 24 Antal deltagere i kollektive forløb > 19 Au2mate A/S I 10 år har Au2mate leveret produkts it-løsninger til fødevareindustrien, og i 2011 var tiden inde til at etablere et datterselskab i Dubai, der kan videreudvikle markedet og yde bedre service til de kunder firmaet har i Mellemøsten. Gennem Eksportrådet har vi dels fået hjælp til en markedsundersøgelse i Emiraterne og Saudi Arabien, men mindst lige så vigtigt har vi fået praktisk hjælp til etableringen af selskabet, det være sig godkendelser osv. Alt i alt en proces jeg er meget begejstret for, siger direktør Klaus Dam. Fundraiseren.dk I/S Vi valgte at kompetenceudvikle os, og et kursus hos en ekstern konsulent har givet os en stærkere profil, både eksternt, men også internt er vi nu meget mere præcise omkring vores muligheder i konsulentbranchen, forklarer Rasmus Munch, iværksætter og stifter af Fundraiseren.dk, der har fokus på sponsorrådgivning og fundraising. Foto : Au2mate A/S

Væksthus Midtjylland Årsberetning 2010

Væksthus Midtjylland Årsberetning 2010 Væksthus Midtjylland Årsberetning 2010 Indhold Side 4 Formanden og direktøren har ordet Side 6 Kapitel 1 Erhvervsservice i region Midtjylland Side 8 Vækstkortlægning, Aftaler samt fælles værktøjer Side

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

Thy windpower. Blæser til vækst med små møller. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland. Uartige virksomheder trumfer konkurrenterne

Thy windpower. Blæser til vækst med små møller. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland. Uartige virksomheder trumfer konkurrenterne nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland Nr. 5 april 2011 Thy windpower Blæser til vækst med små møller INDBLIK: GLOBALISERING DUELLEN: INNOVATION: Drømmen om nye højder Nordjylland i rødt eller

Læs mere

Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland

Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland Nr. 11 april 2014 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. Yderlig Vækst: Strategiarbejde i øjenhøjde GLOBALT

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

midtjyske væksthistorier casesamling af 16 midtjyske iværksættervirksomheder i vækst

midtjyske væksthistorier casesamling af 16 midtjyske iværksættervirksomheder i vækst midtjyske væksthistorier casesamling af 16 midtjyske iværksættervirksomheder i vækst 12130 indledning indhold Denne casesamling indeholder en beskrivelse af 16 iværksættervirksomheder med tilknytning til

Læs mere

Meninger om Københavns Erhvervsstrategi - et arbejdspapir

Meninger om Københavns Erhvervsstrategi - et arbejdspapir Competencehouse ADRESSE TELEFON FAX MAIL WEB DATO MOVING HUMAN CAPITAL Forbindelsesvej 12 DK-2100 København Ø +45 38 38 00 00 +45 38 38 00 11 mbu@competencehouse.dk www.competencehouse.dk 27. januar 2005

Læs mere

Grund til forsigtig optimisme

Grund til forsigtig optimisme SIDE 1 Nr. 10 november 2013 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland Salgets svære kunst: NemTilmeld har knækket koden. Nu har markedet fået øje på dem. Nordjysk fødevareerhverv: Fødevarer er

Læs mere

IVÆRKSÆTTER STRATEGI for AARHUS KOMMUNE

IVÆRKSÆTTER STRATEGI for AARHUS KOMMUNE IVÆRKSÆTTER STRATEGI for AARHUS KOMMUNE 2011 1 Forord I forbindelse med udarbejdelsen af iværksætterstrategien har der været nedsat en tænketank bredt sammensat af ledende repræsentanter fra erhvervsliv,

Læs mere

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR Erfaringerne fra Vækst via Ledelse viser, at lederudvikling er et helt afgørende sted at sætte ind for at sikre øget vækst i Danmarks små og mellemstore virksomheder. Anders

Læs mere

KRUSE VASK: 3. generation klar i kulissen. Nyt land i sigte. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland. Vilde jobmuligheder i vest

KRUSE VASK: 3. generation klar i kulissen. Nyt land i sigte. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland. Vilde jobmuligheder i vest SIDE 1 Nr. 8 november 2012 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland KRUSE VASK: 3. generation klar i kulissen Globalt udsyn: Nyt land i sigte XXXXXXXXX: DUELLEN: Lupti Folketing quidebit og banker

Læs mere

Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland

Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland Sådan arbejder Region Midtjylland med at styrke nye virksomheders udvikling og vækst Region Midtjylland Vækstforum Entreprenørskab og vækst

Læs mere

Innovation og forretningsudvikling

Innovation og forretningsudvikling Innovation og forretningsudvikling Status og samlet vurdering for indsatsområdet Vækstforum vil med indsatsen skabe bedre rammer for, at de midtjyske virksomheder kan udvikle deres forretningsgrundlag

Læs mere

gør udfordringer til muligheder

gør udfordringer til muligheder Årsberetning 21 gør udfordringer til muligheder forord Så tager vi springet 2011 var året, hvor Væksthus Syddanmark tog et tigerspring. Sådan er det blevet kaldt i medierne. 2011. Året står som en milepæl

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

Lis for fulde gardiner. TEMA Vidensamarbejde #18/2013 /10

Lis for fulde gardiner. TEMA Vidensamarbejde #18/2013 /10 #18/2013 TEMA Vidensamarbejde Region Midtjylland Magasin for Regional Udvikling Lis for fulde gardiner /10 Virksomheder får hotline til forskerne / 6 De søger den forkromede løsning / 12 De fik en virkelig

Læs mere

SKABER VÆKST VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK VI SKABER INNOVATION. KLYNGER ER FREMTIDEN Side 9. uddannelsesminister

SKABER VÆKST VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK VI SKABER INNOVATION. KLYNGER ER FREMTIDEN Side 9. uddannelsesminister KLYNGER SKABER VÆKST Tillægget er udgivet af Region Syddanmark og REG X VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK Christian Ketels, præsident TCI VI SKABER INNOVATION OG VÆKST Side 4 Distribueres

Læs mere

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016 UDKAST! Erhvervspolitik - på vej mod Randers 2016 Randers Kommune En erhvervspolitik der rager op og rager os! - forord ved borgmester Henning Jensen-Nyhuus Et erhvervsliv i fortsat vækst er forudsætningen

Læs mere

NEW MANUFACTURING SHOWCASE

NEW MANUFACTURING SHOWCASE NEW MANUFACTURING SHOWCASE og udstillingsvindue for ny industri 22/01 2014 Erhvervstænketank/Horsens Kommune FORORD Horsens har vist, at man kan flytte en by og en kommune, hvis man tænker stort og arbejder

Læs mere

Danmarks bedste erhvervsservice?

Danmarks bedste erhvervsservice? Erhvervsservice Bornholm - Danmarks bedste? Bliv klogere på, hvem der kan hjælpe dig og din virksomhed videre med udvikling og vækst Center for Regionalog Turistmeforskning Business Center Bornholm DESTINATION

Læs mere

GABRIEL: Det globale eventyr

GABRIEL: Det globale eventyr Nr. 6 oktober 2011 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland GABRIEL: Det globale eventyr INDBLIK: EFFEKTIVISERING Mød din nye robot TEMA: GLOBALISERING Her er Nordjyllands nye vækstmarkeder DUELLEN:

Læs mere

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Erhvervs- og Vækstministeriet og KL God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Et inspirationskatalog til kommunerne i arbej- det med at udvikle og forbedre erhvervs- fremmeindsatsen

Læs mere

Virksomheder i Vækst. 27 forslag der skaber vækst og produktivitet i virksomhederne

Virksomheder i Vækst. 27 forslag der skaber vækst og produktivitet i virksomhederne Virksomheder i Vækst 27 forslag der skaber vækst og produktivitet i virksomhederne Marts 2014 Forord Danmark er et rigt land med overskud på betalingsbalancen og høj innovationsevne, men der er også advarselslamper,

Læs mere

Nr. 27 - september 2014

Nr. 27 - september 2014 Nr. 27 - september 2014 Godt samspil mellem kommune og erhvervsliv Plus-Plus har tredoblet maskinparken på tre år Kunst kan også være kommerciel Medarbejderne kommer på efteruddannelse i USA Behandling

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 18. januar 2013, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Udgivet af: Region Midtjylland, April 2013 1. oplag: 200 Grafisk bearbejdning: Grafisk Service

Læs mere

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 1 - febr. 2007 PAUL MOLLERUP - INTERVIEW MED HÅNDVÆRKSRÅDETS NYE ADM. DIREKTØR... SIDE 4-7 Hvordan ansætter du udenlandsk

Læs mere