Væksthus Midtjylland Årsberetning 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Væksthus Midtjylland Årsberetning 2011"

Transkript

1 Væksthus Midtjylland INCUBA Science Park Katrinebjerg Åbogade Aarhus N Væksthus Midtjylland Årsberetning 2011 Innovatorium Birk Centerpark Herning Tlf:

2 side 02 side 03 Indhold: Side 4 Ledelsen gør status Side 6 Fokus og strategi Side 8 Særlige midtjyske muligheder Side 10 Kompetencer til vækst Side 12 Regionale aktiviteter Side 14 Favrskov Side 16 Hedensted Side 18 Herning Side 20 Holstebro Side 22 Horsens Side 24 Ikast-Brande Side 26 Lemvig Side 28 Norddjurs Side 30 Odder Side 32 Randers Side 34 Ringkøbing-Skjern Side 36 Samsø Side 38 Silkeborg Side 40 Skanderborg Side 42 Skive Side 44 Struer Side 46 Syddjurs Side 48 Viborg Side 50 Aarhus Side 52 Nationale aktiviteter Side 54 Nationale aktiviteter overblik Side 56 Early Warning Side 58 Etnisk Erhvervsfremme Side 60 Kapital Gennem Rådgivning Side 62 Vitus Side 64 Vitus Vækst Side 66 VEJE TIL VÆKST og Uge 46

3 side 04 forord side 05 Ledelsen gør status virksomheder. Så mange virksomheders vækstambitioner fik vi lov til at blive involveret i i 2011 og heraf fik næsten 500 medfinansiering fra de regionale programmer til at få tilført værdifuld viden til realisering af vækstperspektiverne. Imponerende tal, der vidner om, at selv i et kriseår er der midtjyske virksomheder, som både har lyst og evne til at igangsætte nye væksttiltag. Vi tager også den gode søgning til vores tilbud som et udtryk for, at det er relevante ydelser, som kan bruges i virksomhederne. Den særlige midtjyske tilgang med en kombination af vækstkortlægning der skal skabe struktur over vækstpotentialet og motivere til at aktivere ambitionerne og regionale programmer med adgang til specialiseret viden er kommet for at blive. Det unikke samspil mellem KKR Midtjylland og Vækstforum for Region Midtjylland er fremfor alt et udtryk for fælles prioritering af og holdning til virkemidlerne men det er også en styrke, at der er stor fælles fokus på at aktivere det samlede erhvervsservicesystem og gøre det så attraktivt for virksomhederne som muligt. Netop den fælles erkendelse af vigtigheden af et enstrenget erhvervsservicesystem med let adgang i alle dele af Midtjylland og muligheden for attraktive væksttilbud i de regionale programmer er helt centrale grundpiller i den appel, som Væksthus Midtjylland har i forhold til målgruppen af vækstpotentielle virksomheder blev det første år, hvor kommunerne finansierede Væksthus Midtjylland efter fire år, hvor Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) har finansieret væksthusene. Jeg er glad for, at vi fortsat har et tæt forhold til Erhvervsstyrelsen, og at overgangen i det hele taget er sket smertefrit. Der har fra starten været en tæt dialog mellem Erhvervsstyrelsen og KL, så forarbejdet har været gjort godt. Med kommunernes fulde overtagelse af Væksthusenes finansiering er der skabt grundlag for yderligere sammenhæng i erhvervsserviceydelserne til gavn for målgruppen. Samtidig er der via det regionale program STARTmidt Accelerator i 2011 blevet mulighed for at medfinansiere udvalgte aktiviteter i gennemførelsen af fokuserede kommunale erhvervsservicetiltag, som har en særlig sammenhæng med den stedlige erhvervspolitik og lokale erhvervsmæssige styrkepositioner og potentialer. Jeg tror, at vi i de kommende år vil opleve en endnu mere smidig adgang til de mange gode ydelser, som det samlede erhvervsservicesystem rummer. Væksthusene er tænkt som regionale knudepunkter for erhvervsserviceindsatsen. Det forsøger vi i Væksthus Midtjylland at efterleve efter bedste evne. Uden vores mange gode samarbejdspartnere i kommunerne, Vækstforum, regionen, den lokale erhvervsservice og erhvervsorganisationerne kunne det ikke lykkes at skabe resultater. Tak til alle for det gode samarbejde i 2011! Flemming Eskildsen Borgmester og formand for Væksthus Midtjylland I 2011 udarbejdede Væksthus Midtjyllands bestyrelse en strategi for indsatsen i de kommende år. Strategien tager sit afsæt i de områder, hvor det er vores opfattelse, at virksomhederne oplever de største vækstudfordringer og -muligheder - nemlig forretningsudvikling, internationalisering og kapitaltilførsel. Konkret betyder det, at Væksthus Midtjyllands indsats i de næste par år i særlig grad vil fokusere på at skabe sammenhæng og nye muligheder for vores målgruppe inden for disse tre felter. Det vil vi gøre på flere fronter. Dels har vi i 2011 indledt en målrettet dialog med en central national aktør inden for hvert af de tre prioriterede fokusområder Forsknings- og Innovationsstyrelsen i forhold til forretningsudvikling, Udenrigsministeriet og Eksportrådet i forhold til internationalisering og Vækstfonden i forhold til kapitaltilførsel og dels har vi etableret to fysiske platforme, hvor det er muligt for virksomhederne at få et hurtigt overblik over de mest centrale regionale og nationale tilbud. I forbindelse med førstnævnte er det hensigten at indgå en strategisk udviklingskontrakt med hver af parterne og på den vis gøre indsatsen overfor vores fælles målgruppe endnu mere slagkraftig og sammenhængende. Set med en virksomheds øjne er det uinteressant, hvem der står bag et erhvervsservicetilbud blot det virker, og der er en let og ubureakratisk adgang. Ud fra samme devise er henholdsvis den internationale platform og kapitalplatformen etableret hos Væksthus Midtjylland. Den internationale platform repræsenteres ved Udenrigsministeriets/Eksportrådets tilstedeværelse i Væksthus Midtjylland, projektledelsen af Vitus og Vitus Vækst to nationale udviklingsprogrammer for små og mellemstore eksportvirksomheder og projektledelsen af det nye regionale eksport og internationaliseringsprogram GLOBALmidt. Kapitalplatformen repræsenteres ved Vækstfonden, INVESTORmidts business angels netværk, regionale og nationale kapitalcoaches, Accelerace (og Accelerace Spin-Off det vestdanske spin off center), CONNECT Denmark og snart også den nye midtjyske iværksætterfond. Vi tror på, at den fysiske samlokalisering og sammenhængen med vækstkortlægningen og de regionale programmer sætter en rigtig god og operationel ramme om tilbuddene til de midtjyske vækstorienterede virksomheder. Lige fra Væksthus Midtjyllands etablering har det været en central præmis, at vi i det midtjyske ønsker at være first mover og være i front, når det gælder om at udvikle nye fordelagtige tilbud til vækstpotentielle virksomheder. I 2011 fik vi for alvor sat skub i det nationale videncenter for etnisk erhvervsfremme, ligesom vi fik igangsat to nye regionale programmer: STARTmidt Accelerator og CleanTEKmidt. Endvidere blev KOMPETENCEmidt forlænget og udvidet. Endelig blev et nyt regionalt eksport- og internationaliseringsprogram GLOBALmidt vedtaget sidst på året. Vi glæder os til at gå i gang med disse opgaver i samarbejde med en lang række samarbejdspartnere. Tak til medarbejderne og vores mange samarbejdspartnere i Erik Krarup Direktør for Væksthus Midtjylland

4 side 06 side 07 Fokus og strategi

5 side 08 fokus og strategi side 09 Særlige midtjyske muligheder De regionale programmer er finansieret af: Det midtjyske knudepunkt I 2011 havde Væksthus Midtjylland fokus på at videreudvikle og styrke den regionale knudepunktsfunktion ved at videreudvikle fysiske forudsætninger og rammer for gode samspilsbetingelser. I 2010 blev den internationale platform etableret hos Væksthus Midtjylland, bestående af Udenrigsministeriet/Eksportrådet, Invest in Denmark, Vitus og Vitus Vækst. Tilsvarende blev Kapitalplatformen etableret i 2011, bestående af Accelerace, Accelerace Spin-Off, Vækstfonden, CONNECT Denmark, business angels-netværket INVESTORmidt BA, Den Midtjyske Iværksætterfond, samt STARTmidt Accelerator. Ovennævnte platforme er begge med til at videreudvikle og styrke Væksthus Midtjyllands funktion som regionalt knudepunkt. Erhvervsservice i region Midtjylland I region Midtjylland har alle iværksættere og virksomheder let adgang til såvel den lokale basale, den fokuserede og den specialiserede erhvervsservice. Imidt.dk - Danmarks største vækstshop - giver iværksættere og virksomheder et overblik over regionale og nationale tilbud og ordninger. Telefonnummeret ringer hos de lokale erhvervsserviceoperatører, som i alle 19 kommuner står parat til at hjælpe, uanset hvilken udfordring iværksætteren eller virksomheden står over for. Lokal/basal erhvervsservice Ca iværksættere og virksomheder i region Midtjylland blev i 2011 vejledt af de lokale erhvervsserviceoperatører, som findes i alle regionens 19 kommuner. Af de ca vejledte var ca. 38% før startere, ca. 26% virksomheder fra nul til tre år og ca. 36% virksomheder med mere end tre år på bagen. Fokuseret erhvervsservice I 2011 blev begrebet Fokuseret Erhvervsservice lanceret i region Midtjylland. Fokuseret erhvervsservice er målrettede tiltag overfor udvalgte sektorer og områder (for eksempel energi og miljø, fødevarer, sundhed og it), som spiller en særlig rolle i den lokale erhvervsudvikling, og hvor der således er en tæt sammenhæng med den stedlige kommunale erhvervspolitiske strategi. Formålet med fokuseret erhvervsservice er at give lokale styrkepositioner gunstige udviklingsmuligheder via målrettede væksttiltag. I regi af det regionale program STARTmidt Accelerator er der afsat 24 mio. kr. til fokuserede kompetenceudviklingsforløb for unge virksomheder i de midtjyske kommuner. I 2011 blev der givet bevilling til fokuserede erhvervsserviceforløb i Viborg, Silkeborg, Ringkøbing-Skjern, Norddjurs, Favrskov og Holstebro kommuner. Specialiseret erhvervsservice I 2011 kortlagde Væksthus Midtjylland vækstpotentialet for iværksættere og virksomheder i region Midtjylland. Væksthus Midtjylland kan efter vækstkortlægningen hjælpe såvel iværksætterne som virksomhederne videre til for eksempel privat rådgivning medfinansieret af et af de regionale udviklingsprogrammer, videre til andre regionale eller nationale ordninger, eller måske til hjælp gennem en af de to platforme for henholdsvis internationalisering og kapitaltilførsel. Lokal + fokuseret + specialiseret erhvervsservice = midtjysk model Ovennævnte udgør således den midtjyske model med vejledning og afklaring til alle i lokalt regi, mulighed for at henvise de vækstpotentielle iværksættere og virksomheder videre til enten fokuserede tiltag i de enkelte kommuner eller til specialiseret erhvervsservice hos Væksthus Midtjylland. Væksthus Midtjylland har i forlængelse af den specialiserede erhvervsservice mulighed for at medfinansiere privat rådgivning via et af de regionale programmer, såfremt det er det, virksomheden har behov for.

6 side 10 fokus og strategi side 11 Kompetencer til vækst MEA aktiviteter i 2011 MEA afholdt i 2011 syv moduler med følgende overskrifter: : Socialt entreprenørskab : Motivation og barrierer i det opsøgende arbejde : Videninstitutioner og erhvervsfremme : Spin-off og erhvervsfremme : Nye innovationsformer i virksomheden : Vejen til at blive en god coach : Det gode bestyrelsesarbejde Desuden afholdtes det traditionsrige Erhvervsudviklingsdøgn i 2011 i Silkeborg under overskrifterne Partnerskabet for iværksætteres og virksomheders vækst og Kvalitet og udvikling i det samlede erhvervsservicesystem. Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi - i daglig tale kaldet MEA - var ved sin etablering i 2008 Danmarks første satsning på at skabe en sammenhængende kompetenceudviklingsindsats for alle dele af innovationssystemet. Det vil sige ikke alene ansatte i den lokale og specialiserede erhvervsservice, men også repræsentanter for andre relevante aktører med virksomhedskontakt, for eksempel kommuner, regionen, forsker- og udviklingsparker, innovationsmiljøer og uddannelsesinstitutioner. Fra starten har målet med MEA været at skabe et fælles inspirerende læringsmiljø for efteruddannelse og ny viden om iværksætteri og virksomheder i region Midtjylland. MEA er således en vigtig del af den midtjyske model, og skal løbende medvirke til at styrke og videreudvikle modellen, der kendetegnes ved en høj professionel vejledning af iværksættere og virksomheder i hele regionen. Formålet med MEA er: - At etablere en fælles referenceramme på tværs af aktørerne i det midtjyske erhvervsudviklingssystem Det vil sige en fælles ramme for visioner, udfordringer og god praksis i erhvervsudviklingssystemet. - At formidle den nyeste viden om forhold, der har betydning for etablering, overlevelse og vækst af nye virksomheder - At etablere et læringsmiljø blandt aktørerne i erhvervsudviklingssystemet MEA afholder årligt en række forskellige arrangementer og moduler, hvor der både indgår specialiserede arrangementer for en snæver målgruppe og events for hele innovationssystemet i bred forstand (for eksempel det årlige Erhvervsudviklingsdøgn, som samler mere end 150 aktører fra det midtjyske innovationssystem). MEA står også bag Danmarks første indsats for at definere og implementere en standard for god virksomhedskontakt. MEA i 2012 Et spændende program venter i MEA i Den røde tråd med kurser, der er rettet mod hele innovationssystemet fortsættes. Det erklærede mål er, at vi i Midtjylland skal vedblivende have et innovationssystem i topklasse, og det kræver, at MEA sætter alle sejl til for at skabe det bedste læringsmiljø i landet. Det kræver også, at alle aktører i systemet får forståelse for hinandens dagligdag og vilkår. Det betyder, at ansatte tæt på det politiske niveau - og som dermed er ansvarlige for at udarbejde nye instrumenter og initiativer - med fordel på udvalgte områder kan deltage i kurser, der primært har de udøvende konsulenters interesser. Tilsvarende har de udøvende konsulenter muligheder for at få et bedre indblik i de politiske og strategiske overvejelser ved nye initiativer gennem samspil og netværk med forvaltningsniveauet. Disse præmisser for MEA s virke kommer i 2012 til udtryk både i den måde de enkelte kurser er opbygget på med fokus på de politiske mål, strategiske overvejelser, den faktabaserede indsats og den konkrete eksekvering af indsatsen. Derfor bringes der typisk oplægsholdere i spil, som repræsenterer ministerier, styrelser, forsknings- og uddannelsesverden, erhvervsorganisationer, erhvervsfolk og praktikere med erfaringer fra hverdagen med at styrke virksomhedernes vækstvilkår.

7 side 12 side 13 Regionale aktiviteter

8 side 14 side 15 Favrskov Favrskov Også i 2011 har Favrskov været et attraktivt sted at drive virksomhed. Vi har prioriteret den regionale og lokale erhvervsservice gennem samarbejde med relevante aktører. Der er skabt rammer for nye iværksættere og for udvikling af etablerede virksomheder samt arbejdet for forbedringer i de fysiske rammer for erhvervslivet. Denne indsats fortsætter vi i 2012, så vores status som en attraktiv erhvervskommune bevares. Nils Borring : borgmester i Favrskov Kortlægninger af vækstpotentiale > 46 Antal individuelle bevillinger > 19 Antal deltagere i kollektive forløb > 16 Hammel Furniture A/S Vi er i gang med et samarbejde, der vil skabe en ny måde at sælge møbler. Et samlet designkoncept hvor vi har integreret et tegneprogram, så kunderne selv via Ipad kan sammensætte deres møbler individuelt. Direktør Bjarne Nielsen fra Hammel Furniture har gennem KLYNGEmidt etableret samarbejde med designvirksomheden By Kato, og på den kommende møbelmesse i Köln præsenteres konceptet for første gang. Vi forventer, at det vil være et effektivt salgsværktøj, der kan bidrage til at give os en markant stigning på eksportmarkedet, forklarer Bjarne Nielsen. Jydsk Tagteknik A/S Jysk Tagteknik i Hinnerup har mere end 40 års erfaring i tagrenovering. Men hvordan vækster man i en traditionsrig virksomhed? Det var spørgsmålet, der blev fundet svar på, da virksomheden gennemgik en Vækstkortlægning. Gennem kortlægningen fandt virksomheden frem til vækstmuligheder, og det handlede ikke kun om muligheder for firmaet alene: Gennem præcis og velfungerende rådgivning har vi fået et klart fokus på, hvordan vi vækster. Konkret har vi etableret en klynge, hvor vi i samarbejde med en række andre virksomheder vil udvikle unikke produkter på energiområdet, siger direktør Danny Kromanne. Foto : Hammel Furniture A/S

9 side 16 side 17 Hedensted Hedensted Hedensted går mod strømmen. For Hedensted er erhvervspolitik ikke kun et spørgsmål om at give den bedste erhvervsservice, men om at give virksomhederne de bedste forhold samlet set. Vi er tro mod vores historie og med produktion 2025 vil vi styrke, udvikle og tiltrække fremtidens produktionsvirksomheder og gentænke industrien, så den kan møde morgendagens krav. Kirsten Terkildsen : borgmester Hedensted Kortlægninger af vækstpotentiale > 61 Antal individuelle bevillinger > 24 Antal deltagere i kollektive forløb > 8 Anders Pedersen Maskin- og Specialfabrik A/S Et øget fokus på opsøgende salg og mere professionelt arbejde i bestyrelsen har speedet væksten op med 50 procent hos Anders Pedersen Maskin- & Specialfabrik i Barrit ved Juelsminde, efter et stort dyk i omsætningen i Væksten er ikke mindst et resultat af, at direktør Arild Pedersen gennem to år har deltaget i månedlige møder i en PLATO-gruppe. Og hans forventning er, at han kommer til at ansætte flere medarbejdere blandt andet som følge af PLATO. Det var spændende, at vi kom fra forskellige brancher, men alle havde samme mål: nemlig at vi gerne ville udvikle vores virksomhed og skabe vækst, forklarer Arild Pedersen om PLATO møderne. Energreen ApS Vi ville gerne sælge vores produkt til offentlige instanser, men havde brug for hjælp til at få undersøgt om konceptet ud fra skatte- og afgiftsmæssige regler var i orden og kunne godkendes af offentlige kunder. Jesper Jacobsen er markedschef i Energreen, og var med til at finde de eksterne konsulenter, der kunne løse opgaven. Vi havde hjælp fra revisor og advokat og har nu et færdigt kontraktoplæg. Faktisk er vi meget tæt på første kunde på den konto, siger Jesper Jacobsen. Foto : Anders Pedersen Maskin- og Specialfabrik A/S

10 side 18 side 19 Herning Herning Morgendagens Muligheder. Hvis vi skal klare os i fremtiden, er det vigtigt at kunne tænke ud af boksen og se morgendagens muligheder. Viden og uddannelse bliver nøgleord. Herning understøtter innovation og gode rammer for vækst. Fokus vil i de kommende år ligge på erhvervsturisme og de nye muligheder indenfor sundhed og velfærdsteknologi, der følger med etableringen af nyt regionshospital i Gødstrup. Lars Krarup : borgmester Herning Kortlægninger af vækstpotentiale > 78 Antal individuelle bevillinger > 39 Antal deltagere i kollektive forløb > 12 Inventilate ApS Vi har gennem EnergiTEKmidt fået hjælp til at lave produktforbedringer til vores ventilationssystemer. En forbedring der er afgørende for vores evne til at få opgaver, og som øger vores konkurrenceparametre markant, siger Morten Lundehøj fra Inventilate. Virksomheden fra Herning udvikler og leverer energieffektiv mikroventilation til skoler, daginstitutioner og boliger. Selve samarbejdet med de eksterne rådgivere der har været en del af projektet beskriver Morten Lundehøj som ekstraordinært smidigt, erhvervsvenligt og let tilgængeligt. Mindzoo ApS En online notesbog skræddersyet i dele, der kan bruges til at notere alt fra rejseoplevelser til vine eller sportsresultater. Det er konceptet bag Mindzoo, som Klaus Bundgaard har udviklet. Jeg søgte efter en investor, og fik gennem INVESTORmidt rådgivning om hvordan jeg præsenterede min virksomhed for eksterne investorer. At det så ikke er lykkedes at skaffe kapital er absolut ikke kapitalcoachens ansvar. Jeg har fået en afklaring på validiteten af min idé, og må konstatere at den ikke passer til konjunkturerne, forklarer Klaus Bundgaard og fastslår at han i dag stadig er iværksætter, oveni købet en klogere iværksætter. Foto : Inventilate ApS

11 side 20 side 21 Holstebro Holstebro Fødevarer og sundhed. Energi og miljø. Arbejdspladser i kreative erhverv. På de tre indsatsområder har Holstebro sine særlige styrker. I et tæt samspil med erhvervsliv, handelsliv, kultur- og uddannelsesinstitutioner vil vi skabe gode rammer for omstilling, udvikling og vækst for både nye og eksisterende virksomheder. Hans Christian Østerby : borgmester Holstebro Kortlægninger af vækstpotentiale > 80 Antal individuelle bevillinger > 44 Antal deltagere i kollektive forløb > 12 Dalgaard Health Technology ApS Home-health er måleudstyr, som sætter alle i stand til at lave hjemmemålinger på sundhedsmarkører, og Torben Dalgaard, indehaver af Dalgaard Health Technology, tror tendensen til hjemmemålinger vokser. Han har fremstillet et produkt, som krævede finansiering, og mødte gennem INVESTORmidt mulige investorer og business angels. Det var min debut på den scene, men jeg fandt tre mulige investorer og den ene er jeg fortsat i dialog med. Vi har ikke den endelige struktur på plads, men jeg tror, vi finder en løsning, vurderer Torben Dalgaard. B.M. Silofabrik ApS Fra direktør til yngste fejedreng. 28 ansatte på B.M. Silofabrik ved Holstebro har i løbet af det seneste halve år været på kursus i blandt andet førstehjælp, LEAN-struktur, kommunikation og personlighedsudvikling. En kompetenceafklaring har banet vejen, forklarer direktør i den familieejede virksomhed, Dorte Martinsen, der er mere end tilfreds med forløbet, som hun dagligt kan se resultaterne af. Når alle er enige om, hvordan arbejdet skal udføres, lige fra oprydning til kunderådgivning, så giver det en positiv hverdag, som øger effektiviteten og dermed også indtjeningen, fastslår Dorte Martinsen. Foto : Dalgaard Health Technology ApS

12 side 22 side 23 Horsens Horsens Dynamik og oplevelser. Horsens er i DK s top-tre på vækst, og det skaber et stærkt grundlag for at tiltrække virksomheder og uddannelser. Horsens understøtter ved at arbejde strategisk med branding, bosætning og erhverv, hvor den nye erhvervsstrategi især satser på innovation, iværksætteri og erhvervsturisme. I 2012 vil Horsens som startby for Giro d Italia og værtsby for det danske EU-formandskab skabe international opmærksomhed. Peter sørensen : borgmester Horsens Kortlægninger af vækstpotentiale > 67 Antal individuelle bevillinger > 16 Antal deltagere i kollektive forløb > 8 EC Tunes ApS Intelligent lyd. Det er betegnelsen for den lyd en ellers lydløs elbil frembringer. EC Tunes i Horsens har specialiseret sig i at udvikle lyde til netop eldrevne køretøjer. For lyd skal der til, blandt andet af trafiksikkerhedsgrunde. I USA er det lovgivningsbestemt, at eldrevne køretøjer skal kunne høres. Så langt er vi ikke herhjemme endnu, men vækstpotentialet er stort, vurderer Thomas Gadegaard fra EC Tunes. Gennem en kortlægning af vores muligheder fandt vi ud af, at det helt essentielle for os var at få vores patent på plads. Bilbranchen er fyldt med patenter, og vores marked er globalt, så patent er altafgørende, forklarer Thomas Gadegaard. InnoTHINK I/S Konceptet stammer fra Japan. InnoTHINK har hentet det til Danmark, og lærer gennem det japanske koncept ledere innovationstænkning. Firmaet i Horsens har ikke blot den danske licens til konceptet, men også resten af Norden er potentielle markeder. Første skridt på vejen bliver Finland. Vi har fået god rådgivning om, hvordan vi begiver os ind på det finske marked, men har også gjort brug af den danske ambassade i Tokyo, da vi skulle genforhandle vores kontrakt med det japanske hovedfirma, siger Anne Mette Holst, en af initiativtagerne til at lave japansk lederuddannelse på dansk. Foto : EC Tunes ApS

13 side 24 side 25 Ikast-Brande Ikast-Brande Danmarks bedste erhvervsklima. I både 2010 og 2011 har DI kåret Ikast-Brande til at have det bedste erhvervsklima i Danmark. Det viser, at en hurtig og kompetent indsats, et tværfagligt samarbejde og en konstruktiv dialog er vigtige ingredienser, når vi samarbejder med erhvervslivet. Vi møder virksomhederne i øjenhøjde og finder løsninger, der passer til deres individuelle behov. Carsten Kissmeyer : borgmester Ikast-Brande Kortlægninger af vækstpotentiale > 18 Antal individuelle bevillinger > 14 Antal deltagere i kollektive forløb > 7 Eastway ApS Eastway stiller viden og netværk til rådighed for virksomheder, der gerne vil outsource produktion eller etablere kontor i Kina, forklarer Ole Normann La Cour. Gennem STARTmidt Accelerator fik virksomheden hjælp fra en ekstern rådgiver til at få det grundlæggende fundament omkring budgetter, kalkulationer og tilbud på plads. Selvom jeg har en vækstvirksomhed, så trængte jeg til sparring på det grundlæggende fundament. Det har været et forløb over al forventning, nemt at håndtere og nemt administrativt, vurderer Ole Normann la Cour. House Doctor ApS Vi er gået i gang med at undersøge, om vi skal ind på det canadiske marked, og har på imponerende kort tid fået skabt kontakt til Eksportrådet, forklarer direktør i House Doctor Klaus Juhl Pedersen. Virksomheden har specialiseret sig i interiør og brugskunst, og er på kort tid vokset til at blive en markant engrosvirksomhed på det danske marked for boliginteriør. Nu rækker ambitionerne udover landets grænser. I løbet af ganske få dage fik House Doctor mulige kundeemner retur fra Eksportrådet, og effektiviteten har imponeret Ikastvirksomhedens direktør : Det er en fantastisk hjælp at få, og jeg ser meget positivt på den proces, vi skal i gang med. Foto : Eastway ApS

14 side 26 side 27 Lemvig Lemvig Erhvervsudviklingen er et af de vigtigste politikområder i Lemvig. I centrum for denne politik står vores erhvervsservice og vores strategiske erhvervsudviklingsplan: Bæredygtig vækst og nye arbejdspladser. I den arbejder erhvervslivet sammen med kommunen om at løfte udviklingsprojekter inden for fødevarer og energi. Erik Flyvholm : borgmester Lemvig Kortlægninger af vækstpotentiale > 18 Antal individuelle bevillinger > 12 Antal deltagere i kollektive forløb > 3 Jens Møller Products ApS De begyndte med Cavi-Art, som i sin essens er et produkt der til forveksling ligner caviar, men som er fremstillet af tang. Interessen for produktet var stort, og Jens Møller, der er stifter og direktør i Jens Møller Products, er nu i gang med at videreudvikle brugen af tang. Vi har været i gang med en produktudvikling af forskellige madvarer omsvøbt med tang, og har i udviklingsfasen også fået en række nye ideer til yderligere udvikling, forklarer Jens Møller. Virksomheden, der ligger i Lemvig, eksporter i dag til de fleste EU-lande. RG Rom Gummi A/S Jeg vil absolut anbefale andre virksomhedsejere at deltage i en PLATO-gruppe. Det har givet mig gnisten til at gøre de ting, der var nødvendige for at skabe vækst i virksomheden, siger Jesper Kristensen fra RG Rom Gummi i Lemvig. Via VÆKSTmidt Accelerator programmet har han deltaget i en PLATO-gruppe. For tre år siden overtog Jesper Kristensen RG Rom Gummi, som sælger specialprodukter til fiskeindustrien og industrien. Dengang var der fem ansatte i virksomheden. Nu er de 11, og direktørens ambition er at nå op på 20 om to år. Foto : Jens Møller Products ApS

15 side 28 side 29 Norddjurs Norddjurs Et robust erhvervsliv der rækker ud i verden. Norddjurs er i vækst og under udvikling. Vores styrkepositioner giver os mulighed for at arbejde vækstorienteret i tætte partnerskaber. Vi arbejder for en positiv erhvervsudvikling, som tilfører området attraktive arbejdspladser og et dynamisk erhvervsklima, der har øje for globaliseringens muligheder. Jan Petersen : borgmester Norddjurs Kortlægninger af vækstpotentiale > 30 Antal individuelle bevillinger > 14 Antal deltagere i kollektive forløb > 15 Camo Leathers A/S De er blandt Nordeuropas største leverandører af læder til møbelindustrien, men Jørgen Birch, der er direktør i Camo Leathers, er bevidst om, at produktudvikling er nødvendig hvis Camo Leathers fortsat skal være en dygtig konkurrent til Østeuropa. Vi har i samarbejde med en anden virksomhed undersøgt, om den særlige version af læder kaldet bounded leather kan bruges til gulv. Hvis det lykkes vil perspektiverne være, at vi står med et produkt, der åbner for et marked indenfor arkitektverdenen, forudser Jørgen Birch. Netop nu har Camo Leathers dog så travlt med virksomhedens primære forretning, at produktudviklingen er sat på stand-by. Steen Ingvard Nielsen Min deltagelse i BISP projektet har primært udvidet mine kompetencer. Det har været et interessant og lærerigt forløb, og givet mig nye tanker og viden om hvordan vi kan involvere brugerne, siger Steen Ingvard Nielsen. Han er i gang med at udvikle et boligkoncept, og deltog i BISP projektet for at skabe det bedst mulige fundament for en ny virksomhed. Foto : Camo Leathers A/S

16 side 30 side 31 Odder Odder Som lokalpolitiker i Odder har 2011 på mange måder været et hektisk og spændende år. Vi har sammen nået mange resultater, som vi kan være tilfredse med. Vi begyndte også 2011 med at sætte høje ambitioner for vores kommune. Det gjorde vi med lanceringen af projektet Vejen til Vækst, der skal styrke Odder s position som en attraktiv bosætnings- og erhvervskommune. I 2012 vil vi følge op med nye vækstskabende initiativer og tiltag, der skal styrke udviklingen i lokalområdet i bred forstand og dermed fastholde Odder som et godt sted at bo, arbejde og leve. Elvin J. Hansen : borgmester Odder Kortlægninger af vækstpotentiale > 14 Antal individuelle bevillinger > 4 Antal deltagere i kollektive forløb > 1 SeaWorthy Innovations Med sin baggrund som muslingeopdrætter havde Robert Smidt set mulighederne i et nyt koncept, der fokuserede på at effektivisere produktionen hos landets 55 muslingeopdrættere. Ideen var på tankeplan, men en kontakt til en kompetent rådgiver satte udviklingen i gang. Jeg er god til at udvikle og gennemføre projekter. Men jeg har ikke meget erfaring i at drive forretning. Hvordan skal det gribes an for at kunne styre pengene, lyder det fra Robert Smidt, der nu er afklaret omkring næste skridt i processen. ZZzero ApS En opfindelse der kan nedsætte standbyforbruget af strøm til en promille af det nuværende. Det er ideen bag ZZzero. Udviklingsprocessen og prototypen blev til med hjælp fra EnergiTEKmidt. Vi havde ikke selv fundet frem til de finansielle kontakter og det innovationsmiljø, som vi i dag bruger flittigt, siger idémanden Rene Ingemann Pedersen. Han fremhæver samtidigt den økonomiske støtte som afgørende for virksomhedens udvikling. Foto : SeaWorthy Innovations

17 side 32 side 33 Randers Randers Partnerskab for vækst. Vækst kræver hårdt arbejde, vilje til at gå nye veje og forfølge nye muligheder. I Randers vil vi mulighederne og vi satser stort. Vi fokuserer og prioriterer vores indsats på de vækstlokomotiver, der har tilstrækkelig tyngde og potentiale til at trække væksten og bane vejen for nye arbejdspladser. Det er for eksempel Industry Smart Center, der sætter nye standarder for industriel produktion. Og det er Planet Randers verdens største zoo med tilhørende bioklynger. I Randers arbejder vi sammen om at skabe vækst og udvikling og give vore virksomheder de bedst mulige rammer for vækst. Væksthus Midtjylland er i denne sammenhæng en helt central samarbejdspartner. Henning Jensen Nyhuus : borgmester Randers Kortlægninger af vækstpotentiale > 86 Antal individuelle bevillinger > 29 Antal deltagere i kollektive forløb > 4 Thermapipe ApS Jan Tønning har udset sig Sverige som første eksportmarked for Thermapipe ApS. Eksportrådet har sat udenrigstjenesten i gang, og en liste over mulige kunder er returneret til virksomheden i Randers. Det hele forløber ganske gnidningsløst og effektivt, og jeg skal nu i gang med at bearbejde de mulige kunder, siger indehaver Jan Tønning. Ferrarrum Indretningsarkitekt Mitten Ferrar har egentlig ikke tidligere haft planer om vækst, men nu skal det være. Jeg har været i kontakt med en ekstern rådgiver, der holdt fokus på salg og marketing. Hvilke muligheder der er og hvordan man griber en salgsindsats an på den mest rationelle og effektive måde. Det har åbnet mine øjne for nye muligheder og nye tanker, så nu er jeg klar til vækst, og ved hvor jeg skal søge hjælp næste gang jeg får brug for et godt råd. Foto : Thermapipe ApS

18 side 34 side 35 Ringkøbing-Skjern Ringkøbing-Skjern Ringkøbing-Skjern satser på, at flere skal uddannes, og at borgerne vil blive tilbudt videregående uddannelser lokalt. Der skal tænkes i nye, smarte arbejdsgange, hvis serviceniveauet skal bevares i fremtiden. Det har kommunen indledt et samarbejde med det private erhvervsliv om. Og så vil vi gøre det lettere at være virksomhed i Ringkøbing- Skjern. Én indgang til kommunen giver hurtigere sagsbehandling. Iver Enevoldsen : borgmester Ringkøbing-Skjern Kortlægninger af vækstpotentiale > 49 Antal individuelle bevillinger > 20 Antal deltagere i kollektive forløb > 23 Slagter Sørensen ApS Internetslagterforretningen slagtersorensen.dk tager kampen op med supermarkederne, og har som ambition at levere kvalitetskød via nettet. Jeg har haft nogle rigtig gode møder med Væksthusets konsulent og med en ekstern konsulent, der har hjulpet med at sætte fokus på, og planlægge vores markedsføring. Sandheden er jo, at det ikke nytter noget at have verdens bedste produkt, hvis der ikke er nogen, der ved det, forklarer iværksætter og slagtermester Nicolai Sørensen. Combigas ApS Som en paraply hvor Combigas står som den samlende part, sådan fungerer RKSK-biogasmodellen, hvor i alt syv virksomheder er gået sammen om at levere biogasanlæg. Det hele handler om at gøre opmærksom på vores kompetencer både nationalt og internationalt, og den opgave løfter vi bedre når vi er syv virksomheder end hvis vi stod alene. Vi har allerede etableret en konference i Polen, og forventer mere af den slags det kommende år, forklarer Klaus Høgh fra Combigas. Foto : Slagter Sørensen ApS

19 side 36 side 37 Samsø Samsø Samsø har som målsætning at skabe flere arbejdspladser på øen. I en global krisetid er det særligt vigtigt at skabe gode rammebetingelser for erhvervslivet med fokus på at motivere til vækst og innovation. Der har således i 2011 været særligt fokus på opsøgende erhvervsservice til både iværksættere og virksomheder for herved at understøtte en positiv udvikling i en tid med mange udfordringer. Jørn C. Nissen : borgmester Samsø Kortlægninger af vækstpotentiale > 9 Antal individuelle bevillinger > 3 Antal deltagere i kollektive forløb > 0 Samsø Grønt A/S Vi forventer, at vores salg vil stige. Fødevaresikkerhed vil spille en stadig større rolle, og i kraft af vores netop gennemførte certificering vil vi klare os bedre i konkurrencen, siger Hans Jørgen Buur, direktør i Samsø Grønt. Samarbejdet med en ekstern rådgiver har givet Samsø Grønt et skub til at implementere en certificering, der betyder, at samtlige produkter fra Samsø Grønt er sporbare. Yogamo Et yogacenter på Samsø. Det var den drøm Anette Melgaard havde, da hun fik kontakt med den optimale rådgiver, der er tidligere Kaospilot. Jeg fik fremragende sparring, og har fået styr på min virksomhed, mine værdier og det hele harmonerer fortsat med drømmen, siger Anette Melgaard, der driver Yogamo på Samsø. En virksomhed, der udbyder retreats og yogaundervisning. Foto : Samsø Grønt A/S

20 side 38 side 39 Silkeborg Silkeborg Det er Silkeborg s ambition, at det skal være nemt og attraktivt at placere nye virksomheder, arbejdspladser og investeringer i kommunen. Vi tror på, at udvikling og vækst sker i partnerskab. Derfor involverer vi os gerne og hjælper partnerskaber på vej. Samtidig er vi optaget af at veksle SilkeborgMotorvejens erhvervspotentiale til virkelighed. Helt præcist så er vores mål, at skabe nye job inden år Hanne Bæk Olsen : borgmester Silkeborg Kortlægninger af vækstpotentiale > 53 Antal individuelle bevillinger > 24 Antal deltagere i kollektive forløb > 19 Au2mate A/S I 10 år har Au2mate leveret produkts it-løsninger til fødevareindustrien, og i 2011 var tiden inde til at etablere et datterselskab i Dubai, der kan videreudvikle markedet og yde bedre service til de kunder firmaet har i Mellemøsten. Gennem Eksportrådet har vi dels fået hjælp til en markedsundersøgelse i Emiraterne og Saudi Arabien, men mindst lige så vigtigt har vi fået praktisk hjælp til etableringen af selskabet, det være sig godkendelser osv. Alt i alt en proces jeg er meget begejstret for, siger direktør Klaus Dam. Fundraiseren.dk I/S Vi valgte at kompetenceudvikle os, og et kursus hos en ekstern konsulent har givet os en stærkere profil, både eksternt, men også internt er vi nu meget mere præcise omkring vores muligheder i konsulentbranchen, forklarer Rasmus Munch, iværksætter og stifter af Fundraiseren.dk, der har fokus på sponsorrådgivning og fundraising. Foto : Au2mate A/S

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13 KKR Midtjylland 10. juni 2011 Status 1. januar 31. maj 2011 Strategi 2011-13 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger (specialiseret erhvervsservice) 1. januar 31. maj 2011 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne September 2013 Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne Seks ud af ti virksomheder i det midtjyske vil anbefale deres kommune til andre virksomheder. Det er den højeste

Læs mere

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 1 BESKRIVELSE AF OPGAVEN Opgaven omfatter følgende aktivitetstyper: 1. Vejledning og problemafklaring af iværksættere og virksomheder

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Samarbejdsaftale 2014-2017 Aftale om erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Samsø, Randers, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus Kommuner

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Opfølgning 1. marts 2013 Resultatkontrakt Vedrørende CleanTEKmidt 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Erhvervsfremme i Silkeborg

Erhvervsfremme i Silkeborg Erhvervsfremme i Silkeborg 1. Sådan arbejder vi med erhvervsfremme 2. Opbygning af erhverv Silkeborg Hvem er jeg? Gregers Pilgaard, Cand.scient.pol. Udviklingschef i Silkeborg Kommune, Strategi & Udvikling

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Internationalisering og eksport

Internationalisering og eksport Internationalisering og eksport v/steen Nymann Ad Andersen og Troels ljkb Jakobsen Steen Nymann Andersen Internationaliseringsrådgiver - Eksportrådet og Væksthus Syddanmark 2 Internationalisering og eksport

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0 !""# $ % $!""# & !!" # $% & #' ( ) *+,-,. 0 + 1#11% %. 2 3 1 1.4 1 1-15 16 1 17 +++89 http:www.rm.dkfilesregional%20udviklinganalyser%20og%20publikationerinnovationsanalyse_subregioner.pdf ' (% ( )(*(

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

stærkt tilbud til ledere med vækstambitioner invitation

stærkt tilbud til ledere med vækstambitioner invitation stærkt tilbud til ledere med vækstambitioner invitation Styrk din ledelse og skab øget vækst Vækst via Ledelse er et skræddersyet udviklingsprogram, hvor du får styrket din lederprofil lige nøjagtig der,

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Sådan kommer Danmark tilbage i førerfeltet inden for digitalt iværksætteri

Sådan kommer Danmark tilbage i førerfeltet inden for digitalt iværksætteri Sådan kommer Danmark tilbage i førerfeltet inden for digitalt iværksætteri 10 anbefalinger fra serieiværksættergruppen GEIST til, hvordan det danske erhvervsfremmesystem får flere digitale iværksættere

Læs mere

Markedsføringsgruppen

Markedsføringsgruppen Udvalgets sammensætning: Repræsentanter for kommunerne: Lone Jager Neldeberg - Ikast-Brande Kommune Mette Højborg - Herning Kommune Kristian Brøns Nielsen - Viborg Kommune Bo Kristensen - Syddjurs Kommune

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Eksportrådet & Væksthus Nordjylland. Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand

Eksportrådet & Væksthus Nordjylland. Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand Eksportrådet & Væksthus Nordjylland Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand Hvem er jeg? Navn: Alder: Privat: Lars Juhl Hansen 44 år Far til 2 børn på 13 hhv. 17 år

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 BILAG 3 13. juni 2013 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 Baggrund/Indledning Væksthusene er, som en del af aftalen fra 2009 mellem KL og regeringen om kommunernes overtagelse

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Indlæg v. Hans Henrik Bruhn, Nordjysk FødevareErhverv Projekt Fødevareindsatsen - et unikt

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Kommunerne og Internationalisering - KKR Midtjyllands møde i Neksø, den 11. juni 2015. Svend Olling kontorchef, Udenrigsministeriet

Kommunerne og Internationalisering - KKR Midtjyllands møde i Neksø, den 11. juni 2015. Svend Olling kontorchef, Udenrigsministeriet Kommunerne og Internationalisering - KKR Midtjyllands møde i Neksø, den 11. juni 2015 Svend Olling kontorchef, Udenrigsministeriet Dagsorden 1. Hvem er Eksportrådet? 2. Investeringstiltrækning 3. 4. Eksportfremme

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

P r o j e k t V æ k s t g e n n e m. viden og innovation. o m v æ k s t i m i n d r e v i r k s o m h e d e r

P r o j e k t V æ k s t g e n n e m. viden og innovation. o m v æ k s t i m i n d r e v i r k s o m h e d e r P r o j e k t V æ k s t g e n n e m viden og innovation o m v æ k s t i m i n d r e v i r k s o m h e d e r B a g g r u n d e n : Baggrunden for projektet er en idékonkurrence, som Vejle Amts Regionale

Læs mere

www.futurefoodinnovation.dk

www.futurefoodinnovation.dk Værdi Hvilken værdi vil vi skabe: At styrke den innovationsbaserede vækst i fødevarebranchen, hvor viden, virksomheder og brugere bringes sammen på nye måder, så de kan udvikle, afprøve og dokumentere

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd Resultatkontrakt version II mellem Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd 2015 (oplæg udarbejdet november 2014 af Henrik Frandsen, Henning Nielsen og Mikkel Johansen) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Hvad er REG LAB? Formål: Et medlemsbaseret laboratorium der indsamler, udvikler og formidler god praksis inden for regional erhvervsudvikling.

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Præsentation af Etnisk Erhvervsfremme

Præsentation af Etnisk Erhvervsfremme Oplæg på workshop d. 31. maj 2011 ved Integrationsprisforum i Vejle Præsentation af Etnisk Erhvervsfremme v/ centerleder Mette Boel Hvad er visionerne? Flere nydanske iværksættere og virksomheder overlever

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

OPI Lab - Open Innovation. 27. maj 2014

OPI Lab - Open Innovation. 27. maj 2014 OPI Lab - Open Innovation 27. maj 2014 Dorte Eg Auerbach Projektleder Vækstkonsulent VelfærdsPartnerskaber Væksthus Syddanmark 2 Vores vision og mission Vores mission Væksthus Syddanmarks mission er at

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11 M, Resultatkontrakt Vedrørende [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse 1 Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse Etnisk Erhvervsfremme: Baggrund for initiativet I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund - fremgår

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

Vækstfabrikkerne Version 2.0

Vækstfabrikkerne Version 2.0 Vækstfabrikkerne Version 2.0 Dette dokument har til formål kort at opsummere status på Vækstfabrik-projektet samt den overordnede strategi og økonomi bag det kommende Vækstfabrikkerne 2.0 projekt. Udover

Læs mere

3000 nye job. Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020

3000 nye job. Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020 3000 nye job Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020 Indholdsfortegnelse Vi vil skabe 3000 nye job... 4 7+2 bud på vækst... 6 Proces & baggrund... 28 Gode idéer til handlinger... 35 2 En politik

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Fremtidens kapitalbehov Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Finanskrisen har ændret mulighederne for finansiering Spillet har ændret sig Rekordlavt antal venture

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING Vi letter ansøgningen GO EUROPE! EN HÅND VI GI R DIG TIL DIN FORSKNING & UDVIKLING Vi letter ansøgningen Nordjyske virksomheder skal

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre vision, baggrund og opgaver Visionen Aarhus Universitet skal være blandt de mest entreprenante

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen. Vækstmøde den 28.

Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen. Vækstmøde den 28. Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen Vækstmøde den 28. januar 2014 Et Væksthus i hver region Målgruppen er ambitiøse virksomheder og iværksættere

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014 KITA Kikkertsigtet 2014 Temadag 7. marts 2014 Lidt historie 7-kommunesamarbejde på erhvervsområdet i Østjylland Erhvervscheferne etablerede et projekt med støtte fra EU og Region Midtjylland Tiltrækning

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

NATIONALT BENCHMARK 2013 BEDRE BIBLIOTEKER

NATIONALT BENCHMARK 2013 BEDRE BIBLIOTEKER NATIONALT BENCHMARK 2013 BEDRE BIBLIOTEKER I STIGER PÅ OG VI SØRGER FOR, AT I FÅR NOGET UD AF DET Biblioteksvæsenet vælger selv en løsning, der er tilpasset egne ønsker, økonomi og kompetencer Markant

Læs mere