Indkaldelse af idéer og forslag til Råstofplan 2012 Redegørelse om revision af Råstofplan 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkaldelse af idéer og forslag til Råstofplan 2012 Redegørelse om revision af Råstofplan 2008"

Transkript

1 Til råstofindvindere i Region Nordjylland Organisationer Kommuner i Region Nordjylland Statslige myndigheder Følgegruppen om Råstofplan 2012 Regionsrådet Indkaldelse af idéer og forslag til Råstofplan 2012 Redegørelse om revision af Råstofplan 2008 Regionsrådet vedtog den 18. november 2008 den gældende Råstofplan Det er nu tid til at vurdere, om planen lever op til målene, og om der er behov for en revision af planen. Regionsrådet har udarbejdet en redegørelse om revision af Råstofplan 2008, der nu sendes ud i offentlig høring. Redegørelsen beskriver den nuværende indvinding og forsyning med råstoffer i Region Nordjylland. Hovedspørgsmålet for den kommende høringsfase er at få afklaret, om der er udlagt tilstrækkeligt med graveområder, og om disse indeholder tilstrækkelige mængder råstoffer til de kommende års behov. Andre emner til debat er den transport, der foregår med råstofferne, hvordan naturen påvirkes af råstofindvindingen samt beskyttelsen af grundvandet. Råstofgruppen Niels Bohrs Vej 30 Postboks Aalborg Ø Tlf.: Fax: Ref: Niels Peder Mortensen Direkte tlf.: Jnr.: Dato: 3. januar 2011 Et vigtigt element i planlægningen er den strategiske miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Før miljøvurderingen udarbejdes, og inden der tages stilling til, hvor omfattende og detaljerede oplysninger, der skal indgå heri, skal regionen høre andre berørte myndigheder om, hvilke særlige forhold der bør inddrages i miljøundersøgelsen. Har du idéer eller forslag til en eventuel kommende Råstofplan 2012 for Region Nordjylland, eller har du bemærkninger til redegørelsen, kan du sende dem til: Region Nordjylland, Regional Udvikling, Råstofgruppen Niels Bohrs Vej Aalborg Øst eller Idéer og forslag skal fremsendes inden den 11. marts Har du spørgsmål til redegørelsen eller debatoplægget, kan de rettes til Niels Peder Mortensen på eller på direkte tlf. nr , eller til Rikke Ellemann-Biltoft på eller på direkte tlf. nr Du kan læse mere om råstofplanlægningen på Med venlig hilsen Niels Peder Mortensen Specialkonsulent Vedlagt: Oplæg til debat om Råstofplan 2012

2 Områder hvor Jammerbugt Kommune stiller forslag til Råstofplan 2012 Bilag til høringssvar til Region Nordjylland Vestlige del af St. Vildmose Råstofområde Forslag: Vestlige del interesseområde i RP 2012 Gøttrup Rimme Interesseområde Østlige del af Sand Mosen Råstofområde Forslag: Udtages Gøttrup Rimme Råsstofområde Forslag: Interesseområde i RP 2012 Agårdsmark Interesseområde Kokkedalmark Råstofområde Forslag: Sydlige del udtages Graveområde Interesseområde Omr. m. Særl. Drikkevandsint. 1: Udsnit af Kort og Matrikelstyrelsens kort/flyvefotografier er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. Kort- og Matrikelstyrelsen 1992/kd DDO2006 COWI.

3 Beskyttelsesinteresser Byggelinjer Beskyttet natur Andre Fortidsminde Overdrev Søer og mose(tidl. grave) Råstofplan Graveområde Interesseområde Aktiv råstofgrav Efterbehandlet råstofgrav Mål: 1: / 1: Udsnit af Kort og Matrikelstyrelsens kort/flyvefotografier er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. Kort- og Matrikelstyrelsen 1992/kd DDO2006 COWI.

4 Beskyttelsesinteresser Byggelinjer Beskyttet natur Andre Fortidsminde Sten- og jorddige Hede Mose Højspændingsledning Råstofplan Graveområde Interesseområde Aktiv råstofgrav Efterbehandlet råstofgrav Mål: 1: / 1: Udsnit af Kort og Matrikelstyrelsens kort/flyvefotografier er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. Kort- og Matrikelstyrelsen 1992/kd DDO2006 COWI.

5 Beskyttelsesinteresser Byggelinjer Beskyttet natur Andre Fortidsminder Overdrev Råstofplan Graveområde Interesseområde Aktiv råstofgrav Efterbehandlet råstofgrav Mål: 1: / 1: Udsnit af Kort og Matrikelstyrelsens kort/flyvefotografier er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. Kort- og Matrikelstyrelsen 1992/kd DDO2006 COWI.

6 Beskyttelsesinteresser Byggelinjer Beskyttet natur Andre Søbeskyttelseslinie(tidl. grave) Sten- og Jorddige Overdrev og hede Moseogeng Enkelte søer Statslige vejinteresser v/vejdirektoratet Fredsskov Mål: 1: / 1: Graveområde Interesseområde Aktiv råstofgrav Efterbehandlet råstofgrav Råstofplan Udsnit af Kort og Matrikelstyrelsens kort/flyvefotografier er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. Kort- og Matrikelstyrelsen 1992/kd DDO2006 COWI.

7 Beskyttelsesinteresser Byggelinjer Beskyttet natur Andre Fortidsminde Søogmose Naturgasledning Råstofplan Graveområde Interesseområde Aktiv råstofgrav Efterbehandlet råstofgrav Mål: 1: / 1: Udsnit af Kort og Matrikelstyrelsens kort/flyvefotografier er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. Kort- og Matrikelstyrelsen 1992/kd DDO2006 COWI.

8 Beskyttelsesinteresser Byggelinjer Beskyttet natur Andre Søbeskyttelseslinie(tidl. grave) Søer(tidl. grave) Mose Flysikkerhed v/statens Luftfartsvæsen Fredning Råstofplan Graveområde Interesseområde Aktiv råstofgrav Efterbehandlet råstofgrav Mål: 1: / 1: Udsnit af Kort og Matrikelstyrelsens kort/flyvefotografier er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. Kort- og Matrikelstyrelsen 1992/kd DDO2006 COWI.

9 Beskyttelsesinteresser Byggelinjer Beskyttet natur Andre Fortidsminde Sten- og jorddige Enkelte søer(tidl. grave) Overdrev Vandløb og eng Råstofplan Graveområde Interesseområde Aktiv råstofgrav Efterbehandlet råstofgrav Mål: 1: / 1: Udsnit af Kort og Matrikelstyrelsens kort/flyvefotografier er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. Kort- og Matrikelstyrelsen 1992/kd DDO2006 COWI.

10 Beskyttelsesinteresser Byggelinjer Beskyttet natur Andre Søbeskyttelseslinie(tidl. grave) Søer(tidl. grave) Moseogeng Flysikkerhed v/statens Luftfartsvæsen Råstofplan Graveområde Interesseområde Aktiv råstofgrav Efterbehandlet råstofgrav Mål: 1: / 1: Udsnit af Kort og Matrikelstyrelsens kort/flyvefotografier er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. Kort- og Matrikelstyrelsen 1992/kd DDO2006 COWI.

11 Beskyttelsesinteresser Byggelinjer Beskyttet natur Andre Søbeskyttelseslinie(tidl. grave) Søer(tidl. grave) Hedeogmose Fredsskov Råstofplan Graveområde Interesseområde Aktiv råstofgrav Efterbehandlet råstofgrav Mål: 1: / 1: Udsnit af Kort og Matrikelstyrelsens kort/flyvefotografier er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. Kort- og Matrikelstyrelsen 1992/kd DDO2006 COWI.

12 Beskyttelsesinteresser Byggelinjer Beskyttet natur Andre Sten- og jorddiger Åbeskyttelseslinie Enkelte søer Moseogeng Vandløb Fredning Natura 2000-områder Flysikkerhed v/statens Luftfartsvæsen Mål: 1: / 1: Graveområde Interesseområde Aktiv råstofgrav Efterbehandlet råstofgrav Råstofplan Udsnit af Kort og Matrikelstyrelsens kort/flyvefotografier er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. Kort- og Matrikelstyrelsen 1992/kd DDO2006 COWI.

13 Oplæg til debat om Råstofplan 2012 Redegørelse om revision af Råstofplan 2008

14 INDHOLD Forord Planprocessen Del 1 Oplæg til debat om Råstofplan Del 2 Redegørelse for revision af Råstofplan Bilag Status over indvinding og ressourcer Oplæg til debat om Råstofplan 2012 Redegørelse om revision af Råstofplan 2008 Udgivet af Regional Udvikling Kontoret for Jordforurening og Råstoffer Region Nordjylland Niels Bohrs Vej Aalborg Ø December OPLÆG TIL DEBAT OM RÅSTOFPLAN 2012

15 FORORD Administrationen af råstoffer på land er opdelt, så Regionsrådet har ansvaret for kortlægningen af råstofferne og for at udarbejde en regional råstofplan. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at give råstoftilladelser og føre tilsyn med råstofindvindingen. Råstoffer på land omfatter sand, grus, sten, ler, moler, kridt, tørv, muld og lignende forekomster. Regionsrådet vedtog den 18. november 2008 den gældende Råstofplan Det er nu tid til at vurdere, om planen lever op til målene eller om der er behov for en revision af planen. Regionsrådet har udarbejdet en redegørelse om revision af Råstofplan 2008, der nu sendes ud i offentlig høring. Redegørelsen beskriver den nuværende indvinding og forsyning med råstoffer i Region Nordjylland. Når høringsperioden er slut beslutter Regionsrådet endeligt, om råstofplanen skal revideres. Hovedspørgsmålet for den kommende høringsfase er at få afklaret, om der er udlagt tilstrækkeligt med graveområder, og om disse indeholder tilstrækkelige mængder råstoffer til de kommende års behov. Andre emner til debat er den transport, der foregår med råstofferne, hvordan naturen påvirkes af råstofindvindingen samt beskyttelsen af grundvandet. Det er altså en balance mellem at sikre, at der er tilstrækkeligt med råstoffer i regionen til blandt andet byggeri og anlæg, og samtidig sikre naturen og borgerne bedst muligt mod de gener råstofindvindingen vil give. Selvom kun ca. 1,5 % af regionens areal er omfattet af råstofplanlægningen, er mange mennesker berørt af den. Regionsrådet indbyder derfor råstofindvinderne, interesseorganisationerne, borgerne og kommunerne til at give deres bud på, hvordan en eventuel ny revideret Råstofplan 2012 skal se ud. Høringsperioden løber fra den 3. januar til den 11. marts Venlig Hilsen Ulla Astman REGIONAL UDVIKLING 3

16 4 OPLÆG TIL DEBAT OM RÅSTOFPLAN 2012

17 PLANPROCESSEN Regionsrådet skal hvert fjerde år i forbindelse med revision af den regionale udviklingsplan gennemgå råstofplanen for at vurdere, om der er behov for en revision. Til brug for vurderingen har regionen udarbejdet denne redegørelse, der nu sendes ud i offentlig høring. I første del af denne redegørelse har Regionsrådet rejst en række spørgsmål, som vi gerne vil have offentlighedens svar på, inden råstofplanen eventuelt skal revideres. Anden del af redegørelsen beskriver den nuværende indvinding og forsyning med råstoffer i Region Nordjylland. Når høringsperioden er slut, beslutter Regionsrådet, om råstofplanen skal revideres. Beslutter Regionsrådet, at den skal det, skal der indhentes ideer og forslag fra offentligheden til denne revision. Regionsrådet har besluttet at indkalde ideer og forslag parallelt med, at redegørelsen om den nuværende indvinding og forsyning med råstoffer fremlægges i offentlig høring. De to høringsperioder lægges dermed sammen i én og løber fra den 3. januar til den 11. marts På baggrund af de indkomne ideer og forslag udarbejder Regionsrådet et forslag til en revideret råstofplan, som udsendes i offentlig høring inden udgangen af Redegørelse og debatoplæg sendes i offentlig høring i 8 uger Forslag sendes i offentlig høring i 8 uger Vedtagelse af ny råstofplan 0. Offentlighedsfase En redegørelse for hvorvidt der er behov for at revidere den gældende råstofplan. 1. Offentlighedsfase Debatoplæg til offentlighedsfase, herunder indkaldelse af idéer og forslag. 2. offentlighedsfase Forslag til råstofplan sendes i høring inden 1. januar 2012 REGIONAL UDVIKLING 5

18 6 OPLÆG TIL DEBAT OM RÅSTOFPLAN 2012

19 DEL 1 OPLÆG TIL DEBAT OM RÅSTOFPLAN 2012 Regionen har til opgave at gennemføre en kortlægning af råstoffer og etablere den overordnede planlægning af den fremtidige indvinding. Regionsrådet ønsker derfor med dette debatoplæg at beskrive nogle af de vigtigste problemstillinger og udfordringer, der er ved at sikre, at der er råstoffer nok til de aktiviteter, som kræver råstoffer af forskellig slags. Hovedspørgsmålet for den kommende høringsfase er at få afklaret, om der er udlagt tilstrækkelige graveområder, og om disse indeholder tilstrækkelige mængder råstoffer til de kommende års behov. Lokale og regionale graveområder Regionen ønsker at fastholde, men samtidig styrke den forsyningsstruktur, der er i dag, dvs. en decentral struktur, hvor der findes større regionale graveområder sammen med mindre, mere lokale graveområder for også at sikre den lokale forsyning. Det er vigtigt, at regionen arbejder for en tilstrækkelig lokalt baseret forsyning med råstoffer i alle dele af regionen, når der planlægges nye graveområder. Dette sker blandt andet for at minimere transportbelastningen og hermed også CO2-udledningen. En anden vigtig ting at forholde sig til, er råstoflovens formålsparagraf, der siger, at udnyttelsen af råstofferne skal ske som led i en bæredygtigt udvikling, dvs. råstofferne bør udnyttes rationelt og anvendes i forhold til deres kvalitet. Råstofforekomsterne er ikke ligeligt fordelt i regionen, hvilket kan betyde store transportafstande fra indvindingssted til forbrugssted. De bedste kvaliteter af sand, grus og sten er kun tilgængelige i få områder. Det samme gør sig gældende med forekomsterne af ler, kalk og kridt, tørv, og sphagnum samt moler, som kun findes få steder i regionen. Derfor er det det for disse råstoffer ikke altid muligt at sikre lokale graveområder. Spørgsmålet er derfor: Kan udlæg af graveområder i råstofplanen bidrage til en minimering af transportbelastningen? Vil råstofferne blive udnyttet optimalt, hvis der lægges vægt på en minimering af transporten? REGIONAL UDVIKLING 7

20 Efter endt indvinding I råstofplanlægningen skal sikres en balance mellem behovet for at udlægge nye graveområder og hensynet til natur, miljø og grundvand lokalt, hvor råstofferne udvindes. Det betyder, at graveområdet, når råstofindvindingen er overstået, bør udlægges til naturformål eller rekreative formål i områder, hvor det kan lade sig gøre i forhold til omgivelserne. Spørgsmålet er derfor : Skal råstofgrave i højere grad efterbehandles til natur efter endt indvinding? Hvad skal der ske med den natur, der findes i graveområderne i dag? Råstofindvinding og drikkevand Naturklagenævnet fastslog i en afgørelse af en klage over Region Sjællands råstofplan, at regionerne i råstofplanens retningslinjer ikke kan stille krav til efterbehandling og arealanvendelse efter endt råstofindvinding. I et notat fra By- og Landskabsstyrelsen fra den 9. november 2010 slås det fast, at regionerne kan fastsætte overordnede retningslinjer for råstofindvindingen, mens kompetencen til at fastsætte retningslinjer for et områdes anvendelse efter endt råstofindvinding ligger hos kommunerne. Det er derfor op til regionerne at redegøre for forudsætningerne for planlægningen, herunder de konkrete forudsætninger for hvert graveområde. Det betyder for eksempel, at regionen kan opstille forudsætninger om, at kommunerne skal sikre, at råstofindvindingen ikke medfører forurening af grundvandet. Sand og grus findes ofte i områder, hvor der også er godt grundvand. Det bedste grundvand ligger derfor ofte i de samme geologiske områder, der er efterspurgt af grus- og stenbranchen. Selve råstofindvindingen påvirker normalt ikke grundvandskvaliteten. Forureningsrisikoen ligger derfor primært i den efterfølgende arealanvendelse, bl.a. ved brug af pesticider og gødning, hvor arealer anvendes til landbrug. Derfor ønsker regionen, at grundvandsressourcen forsat sikres i forbindelse med råstofindvinding. Især i områder med særlige drikkevandsinteresser og hvor de almene vandværker henter vand, bør der tages særlige beskyttelseshensyn. Spørgsmålet er derfor: Hvordan kan råstofplanen medvirke til at sikre drikkevandskvaliteten? Hvilken betydning får det for den efterfølgende arealanvendelse, hvis drikkevandskvaliteten skal sikres? 8 OPLÆG TIL DEBAT OM RÅSTOFPLAN 2012

21 DEL 2 REDEGØRELSE FOR REVISION AF RÅSTOFPLAN 2008 På Regionsrådets møde den 18. november 2008 blev den nuværende Råstofplan 2008 vedtaget. Planen har således dannet grundlaget for administration af råstofloven i de seneste 2 år. Råstoflovens 6a stk. 7 siger, at Regionsrådet skal gennemgå råstofplanen hvert fjerde år i forbindelse med den regionale udviklingsplan for at vurdere, om der er behov for justeringer eller revision af råstofplanen. I foråret 2010 traf Naturklagenævnet afgørelse i en klagesag vedrørende råstofplanen for Region Sjælland. Afgørelsen vedrører planens retningslinjer om anvendelse og efterbehandling af arealer efter endt råstofindvinding. Råstofplan 2008 for Region Nordjylland indeholder lignende retningslinjer om efterbehandling af graveområder. Det er administrationens vurdering, at der med afgørelsen skal ske ændringer af centrale retningslinjer i den gældende råstofplan. Konkret betyder det, at Region Nordjylland ikke kan opstille retningslinjer, der binder kommunerne i de vilkår, de skal stille over for indvinderne, når de giver en tilladelse til råstofindvinding. Administrationen vurderer, at retningslinjerne 6 og 8 ikke kan fastholdes i deres nuværende form som følge af Naturklagenævnets afgørelse. I retningslinje 6 er der stillet krav om bestemte arealanvendelser efter endt indvinding i områder med særlig drikkevandsinteresse, og i retningslinje 8 er der stillet krav om, at råstofindvinding kun må foregå i bestemte perioder af året i Vust. Som et centralt element i Råstofplan 2008 blev der udpeget en række planlægnings og interesseområder, hvor mulighederne for indvinding af råstoffer ikke på daværende tidspunkt var afklaret. Her vil et opfølgende arbejde med afvejning efter Råstofloven og miljøvurdering efter Miljøvurderingsloven afklare om der er grundlag for udpegning af graveområder i en kommende råstofplan. Afklaringen af mulighederne i disse områder indgår således også i den kommende planproces. Afklaring af nuværende interesseområder For at opnå mulighed for at udlægge graveområder i Råstofplan 2012, arbejder regionen med afvejning og miljøvurdering i en række interesseområder, som erhvervet i forbindelse med Råstofplan 2008 har ønsker som nye graveområder. Afvejningen sker efter Råstoflovens 3 og miljøvurderingen efter Miljøvurderingsloven. REGIONAL UDVIKLING 9

22 Råstofinteresseområder Regionsrådet er i henhold til råstofloven pålagt at udføre en kortlægning af råstofforekomster på landjorden. Derfor udlægges en række interesseområder. I disse områder er der, vurderet ud fra kendskabet til geologien, en vis sandsynlighed for at finde egnede forekomster. Interesseområder er derfor hovedsagelig udlagt på baggrund af en viden om, at der er en forekomst, der kan udnyttes, men de er ikke endeligt vurderet i forhold til andre interesser. I løbet af planperioden agter Regionsrådet i samarbejde med råstoferhvervet og lodsejerne at undersøge disse områder nærmere med henblik på senere at udlægge de relevante arealer som råstofgraveområder. Områderne må ikke tages i brug til formål, som kan forhindre en fremtidig udnyttelse af eventuelle forekomster. Retningslinje 2 i Råstofplan 2008: Det fremgår af retningslinje 2, at interesseområderne dels består af områder, hvor den endelige afvejning af i forhold til andre arealinteresser ikke er afsluttet, dels af områder hvor råstofinteressen først er aktuel efter de 24 år, som er råstofplanens rækkevidde. Afvejningen vil først finde sted, når Regionsrådet konkret tager stilling til om området kan overgå til graveområde. Derfor kan man sige, at et interesseområde er en reservation, som regionen foretager og således en sikkerhed for, at andre myndigheder ikke kan benytte området, uden at regionen bliver hørt forinden. Arbejdet med afvejninger og miljøvurderinger er dog allerede i gang i otte områder med henblik på, at de kan behandles som mulige tillæg til planen eller alternativt kan indgå i en eventuel revision af planen. Der er tale om en afgrænsning af graveområder i seks interesseområder med miljøvurdering samt afgrænsning af graveområder i to planlægningsområder i henhold til den hvidbogen som blev udarbejdet i forbindelse med Råstofplan OPLÆG TIL DEBAT OM RÅSTOFPLAN 2012

23 Hellum Søheden Gøttrup Rimme Ågårdsmark Blære Sdr. Herreds Plantage Sdr. Onsild Gunderup De otte områder er: Søheden Plantage, Brønderslev Kommune (Planlægning og interesseafvejning) Hellum, Brønderslev Kommune (Kortlægning og planlægning) Gøttrup Rimme, Jammerbugt Kommune (Kortlægning og planlægning) Ågårdsmark, Jammerbugt Kommune (Kortlægning og planlægning) Sønder Onsild, Mariagerfjord Kommune (Kortlægning og planlægning) Gunderup, Mariagerfjord Kommune (Kortlægning og planlægning) Blære, Vesthimmerlands Kommune (Kortlægning og planlægning) Sønder Herreds Plantage, Morsø Kommune (Kortlægning og interesseafvejning) Områderne ved Sønder Herreds Plantage og Gunderup er ikke udlagt til interesseområde i Råstofplan 2008, men på baggrund af hvidbogen. I disse områder er en kortlægning og et planlægningsarbejde igangsat for at undersøge mulighederne for den fremtidige råstofindvinding i området, og dermed forsyning med råstoffer af høj kvalitet fra området. Området ved Blære er på trods af indkomne bemærkninger i Hvidbogen fastholdt som interesseområde, idet der er tale om grusforekomster i et område, hvor der kan opstå en mangelsituation. Kortlægning og afvejning er udført. I de resterende områder er der igangsat en kortlægning og en afvejning, og det forventes, at disse områder er afklaret når der foreligger et forslag til ny revideret råstofplan. REGIONAL UDVIKLING 11

24 De resterende projekter og arbejdsområder, som følger af vedtagelsen af Råstofplan 2008, er: Behandling af sent indkomne forslag til graveområder i forbindelse med Råstofplan Planlægning af indvinding af teglværksler til tre teglværker. Områder hvor der foregår større indvindinger uden for eksisterende graveområder. Udtage større færdigafgravede områder af planen. Indvinding af teglværksler Der er i Råstofplan 2008 udlagt flere interesseområder til lerindvinding: Hurup, Thisted Kommune, er et grave- og interesseområde til indvinding af rødbrændende ler og sand/grus/sten. Området er bibeholdt i Råstofplan 2008, men med en afgrænsning af området i forhold til hovedlandevejen og det kulturhistoriske beskyttelsesområde øst for Hurup. Grindsted, Aalborg Kommune er et graveområde til indvinding af gulbrændende ler. Området blev reduceret i hvidbogen, sådan at kun den eksisterende indvinding i området blev udpeget til graveområde. Interesseområdet ved Kvissel, Frederikshavn Kommune, indgik i forslaget til Råstofplan 2008, men er taget ud i den endelige plan. Begrundelsen er, at en indvinding af rødler blev vurderet at kunne påvirke Natura2000-området og de biologiske interesser i området. I henhold til hvidbogen har regionen forpligtet sig til i samarbejde med henholdsvis Aalborg, Frederikshavn og Thisted Kommuner og de respektive teglværker til at opstille en plan for den fremtidige indvinding af ler. 12 OPLÆG TIL DEBAT OM RÅSTOFPLAN 2012

25 BILAG STATUS OVER INDVINDING OG RESSOURCER I Nordjylland indvindes sand/grus/sten, kalk/kridt, ler, moler og tørv/sphagnum. Den samlede indvinding har i de sidste 12 år ligget på i gennemsnit 7,5 mio. m3/år. Sand/grus/sten er det råstof, der indvindes mest af, og det fordeler sig i grave over hele regionen. Kalk/kridt spiller også en stor rolle i Nordjylland. Ler, moler og tørv indvindes, sammenlignet med de øvrige regioner, i større mængder. For råstofferne sand/grus/sten og ler har materialernes kvalitet stor betydning, og det er således ikke ligegyldigt, hvilke råstoffer der graves. For ler er der tale om forekomster til brænding af henholdsvis røde mursten og gule mursten. Derudover kan nogle forekomster af ler indeholde varierende mængder af skadelige mineraler, som gør dem uegnede til teglfremstilling. For sand/grus/sten er der større variationer i, hvad forekomsterne kan bruges til. Mens Vendsyssels sandforekomster typisk bliver anvendt til betonsand, er forekomsterne i den sydlige del af regionen ofte mindre egnet til dette formål. Her findes til gengæld gode forekomster af stabilgrus, som er en mangelvare i Vendsyssel. I Vestkystegnene i Thy og Hanherred har der i mange år været gravet ral, som anvendes som stenmateriale ved betonfremstilling. Derfor vil det i nogen grad være sådan, at de forskellige råstofområder opfylder hvert sit behov, fordi det er forskellige råstofkvaliteter, der indvindes i de forskellige grave. REGIONAL UDVIKLING 13

26 Sand/Grus/Sten Figur 1 viser hvordan indvindingen er fordelt i regionen. Som det ses, er der flere områder i regionen, der betyder noget for råstofindvindingen. I Thy, det centrale Himmerland og Mariagerfjord indvindes stabilgrusmaterialer og sten, mens Vendsyssel er domineret af betonsandsproduktion. Omkring Aalborg indvindes både sand- og grusmaterialer. Figur 3 Indvinding af sand/grus/ sten opdelt efter kommunegrænser. Den samlede årlige indvinding er ca. 4,3 mio. m3. Råstofindvinding , m3 Sand/grus/sten Den skæve fordeling af materialerne i regionen betyder, at der foregår transport over lange afstande med flere af kvalitetsmaterialerne. Stabilgrus og sten transporteres fra de sydlige og vestlige dele til Vendsyssel og Aalborg, mens betonsand ofte går den modsatte vej. Den årlige indvinding af sand/grus/sten i Region Nordjylland fremgår af figur 2. Den store indvinding omkring årtusindskiftet har forbindelse til byggeriet af motorvejene i Vendsyssel, mens stigningen og senere faldet i de seneste år skyldes udviklingen i byggeaktiviteten, som vist på figur OPLÆG TIL DEBAT OM RÅSTOFPLAN 2012

27 Figur 1 Indvinding af sand, grus og sten i Region Nordjylland i årene Mio. m Figur 2 Udviklingen i byggeriet i årene (Fuldført byggeri i m2) Tusinde m Opgørelse af ressourcer Inden for Region Nordjylland er der i alt 71 graveområder med sand, grus og sten. På baggrund af digitale luftfotos, kortlægning af råstofforekomster og indberetninger fra kommunerne over gravesituationen i de enkelte grave er der foretaget en opgørelse over råstofressourcerne. For graveområder, hvor der ikke foreligger kortlægninger, har man vurderet mængden af råstoffer på baggrund af beskrivelser af boringer i GEUS Jupiterdatabase og fra beskrivelser i aktive råstofgrave. Tabel 1 viser en opgørelse over restressourcen inden for de 11 kommuner fordelt på de fire produktgrupper: betonsand, stabilgrus, sten og andet (fyld og bundsand m.v.). Nederst i skemaet er angivet det behov, der skønnes at være for de pågældende materialer i de kommende 24 år, beregnet som en simpel fremskrivning af den indvinding, der har været i regionen gennem de sidste 12 år. Som det fremgår af tabellen er materialerne ikke ligeligt fordelt i regionen. Stabilgrusog stenforekomsterne er f.eks. koncentreret i de sydlige og vestlige dele i regionen, hvor også indvindingen er størst. Med hensyn til rækkevidden af ressourcerne ses det, at de nævnte kvalitetsmaterialer skal være i fokus i planlægningen for at imødegå, at der opstår en mangelsituation. På kortet figur 4 er vist, hvor produktgrupperne betonsand, stabilgrus og sten findes i regionen og også hvor store mængder der er tale om. REGIONAL UDVIKLING 15

28 Betonsand (m 3 ) Stabilgrus (m 3 ) Sten>2 mm (m 3 ) Andet (m 3 ) Kommuner Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg I alt Behov Tabel 1 Restressourcer fordelt på kommuner Figur 4 Fordelingen af produktgrupperne betonsand, stabilgrus og sten i råstofplanens graveområder. Fordelingen af sand, grus og stenressourcer i udlagte graveområder. Betonsand Stabilgrus Sten 16 OPLÆG TIL DEBAT OM RÅSTOFPLAN 2012

29 Ler Figur 5 Indvinding af ler opdelt efter kommunegrænser. Samlet indvinding: 0,2 mio. m3. Årlig råstofindvinding , m3 Ler Grundlaget for en stor del af den nordjyske teglværksbranche er den specielle geologi, der kendetegner specielt Vendsyssel. De vigtigste forekomster består af ler aflejret i det hav, der trængte ind over store dele af Vendsyssel i slutningen af sidste istid. Disse forekomster findes udbredt på de store ishavsflader omkring Hjørring og i den østlige og sydøstlige del af Vendsyssel. En anden vigtig forekomst er smeltevandsler, som er aflejret i bakkelandet mellem Hirtshals og Sindal, men også ved Hals, i den østlige del af Himmerland og i Sydthy. Den måde, hvorpå de to typer teglværksler, henholdsvis rød- og gulbrændende ler forekommer, er væsentlig forskellig. Mens gulbrændende produceres fra uforvitrede, kalkholdige lerforekomster, det man også kalder blåler, produceres det rødbrændende ler fra udvaskede, kalkfri lerforekomster. Dette betyder også, at mens det gulbrændende ler ofte graves til stor dybde afhængig af leraflejringens tykkelse, graves det rødbrændende kun til dybder på 1 til 2 meter under jordoverfladen, afhængig af, hvor dybt kalkudvaskningen er nået i det pågældende område. Med en indvinding af rødbrændende ler på over m3 om året, svarer det til, at der bliver indvundet rødbrændende ler på et areal på ca. 10 ha om året. For at dække forbruget i den tidshorisont, som råstofplanen lægger op til, svarer det til, at der skal udlægges arealer på mindst 250 ha til indvinding af rødbrændende ler. Indvindingen af ler og produktionen af tegl er, i lighed med indvindingen af sand/grus/ sten og produktionen af cement, afhængig af udviklingen i byggeriet. I forbindelse med nedgangen i byggeriet er der også sket en nedgang i produktionen af teglsten. I dag findes fem teglværker i Region Nordjylland, nemlig i Sindal, Sæby, Gandrup, Hobro og ét ved Ydby. Indvindingen af ler i Region Nordjylland svarer til ca. 1/3 af den samlede produktion i Danmark. REGIONAL UDVIKLING 17

Oplæg til debat om Råstofplan 2012. Redegørelse om revision af Råstofplan 2008

Oplæg til debat om Råstofplan 2012. Redegørelse om revision af Råstofplan 2008 Oplæg til debat om Råstofplan 2012 Redegørelse om revision af Råstofplan 2008 Indhold Forord............................................... 3 Planprocessen.......................................... 5 Del

Læs mere

STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland

STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland Siden regionens første råstofplan blev vedtaget har der været et markant fald i indvindingen af råstoffer på land og det er nu på niveau med indvindingen

Læs mere

Råstofplan 2008 Region Nordjylland

Råstofplan 2008 Region Nordjylland Råstofplan 2008 Region Nordjylland 2 RÅSTOFPLAN 2008 - REGIONAL UDVIKLING Forord RÅSTOFUDVIKLING 2008 - REGION NORDJYLLAND Udgivet december 2008 af: Regional Udvikling Plan, Miljø og Infrastruktur Region

Læs mere

Råstofredegørelse. Råstofplan 2016. Region Midtjylland. Har vi brug for en ny råstofplan? Region Midtjylland. Regional Udvikling

Råstofredegørelse. Råstofplan 2016. Region Midtjylland. Har vi brug for en ny råstofplan? Region Midtjylland. Regional Udvikling Råstofredegørelse Råstofplan 2016 Region Midtjylland Har vi brug for en ny råstofplan? Høringsperioden løber fra 5. februar 10. april 2015 Region Midtjylland Regional Udvikling Miljø Udgiver: Afdeling:

Læs mere

Afslag på at tilføre jord til [ ] Grusgrav på matr.nr. [ ] Århus Amt

Afslag på at tilføre jord til [ ] Grusgrav på matr.nr. [ ] Århus Amt «Efternavn» «Firma» «Adresselinje1» «Adresselinje2» «Postnummer» «By» Jordforureningskontoret Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/03-0007 Ref.: KAJ/14 Den 22. januar 2004 Afslag på at tilføre

Læs mere

Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding

Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding KODEKS FOR GODT NABOSKAB VED RÅSTOFINDVINDING Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding Råstofindvinding løser et samfundsmæssigt behov for sand, grus, sten, kalk og ler til bl.a. byggeri og vejanlæg.

Læs mere

Råstofplan for Region Sjælland 2012 2023

Råstofplan for Region Sjælland 2012 2023 Råstofplan for Region Sjælland 2012 2023 FORSLAG Høring 16. januar 2012-19. marts 2012 En miljømæssig og økonomisk bæredygtig råstofplan Regionsrådet vil med en revidering af den gældende råstofplan medvirke

Læs mere

Hvidbog. Forslag til Råstofplan 2008. Behandling af henvendelser i for-offentlighedsfasen

Hvidbog. Forslag til Råstofplan 2008. Behandling af henvendelser i for-offentlighedsfasen Hvidbog Forslag til Råstofplan 2008 Behandling af henvendelser i for-offentlighedsfasen Indsigelsesoversigt Navn: Adresse: By: Erhvervsvirksomheder Mors 3 virksomheder, v/lsp. Jørgen Knudsen Bredgade 38,

Læs mere

Hvidbog for Redegørelse for revision af Råstofplan 2012 og idéoplæg for Råstofplan 2016

Hvidbog for Redegørelse for revision af Råstofplan 2012 og idéoplæg for Råstofplan 2016 Hvidbog for Redegørelse for revision af Råstofplan 2012 og idéoplæg for Råstofplan 2016 Maj 2015 De indsendte høringssvar findes på nedenstående link: http://rh.viewer.dkplan.niras.dk/responsive/index

Læs mere

Hvidbog for Sorø Kommune 7. november 2012

Hvidbog for Sorø Kommune 7. november 2012 Hvidbog for Sorø Kommune 7. november 2012 over indsigelser og bemærkninger for 2. offentlige høring af forslag til Råstofplan for Region Sjælland 2012-2023 Indhold Indstilling til beslutning Hvidbogen

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13

Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplantillæg nr. 13 til 6.B.07 Boligområde, Birkende juni 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold Kommuneplantillæg

Læs mere

Region Nordjylland vurdering/indstilling:

Region Nordjylland vurdering/indstilling: B 138 Vesthimmerlands Kommune Region Nordjylland har i brev dateret 18. maj 2011 indkaldt ideer og forlag vedr. anvendelse af interesse området ved Blære. Dette medfører ikke nye bemærkninger fra Vesthimmerlands

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet opretholder Region Midtjyllands vedtagelse af Råstofplan 2012.

Natur- og Miljøklagenævnet opretholder Region Midtjyllands vedtagelse af Råstofplan 2012. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2013 J.nr.: NMK-220-00058 Ref.: KBP AFGØRELSE i sag om vedtagelse af Råstofplan 2012 for Region Midtjylland

Læs mere

Notat om indkomne forslag og Idéer og regionens forslag til revision af råstofplanen.

Notat om indkomne forslag og Idéer og regionens forslag til revision af råstofplanen. Notat om indkomne forslag og Idéer og regionens forslag til revision af råstofplanen. Dette notat er en sammenfatning af idéer og forslag i forhøringsfasen til råstofplan 2012 samt regionens besvarelser

Læs mere

GEUS-NOTAT Side 1 af 3

GEUS-NOTAT Side 1 af 3 Side 1 af 3 Til: Energistyrelsen Fra: Claus Ditlefsen Kopi til: Flemming G. Christensen GEUS-NOTAT nr.: 07-VA-12-05 Dato: 29-10-2012 J.nr.: GEUS-320-00002 Emne: Grundvandsforhold omkring planlagt undersøgelsesboring

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 RIDECENTER PÅ ASMINDRUPVEJ, VIPPERØD VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Kommuneplan llæg nr. 10 l Kommuneplan 2013-25 - Ridecenter på Asmindrupvej, Vipperød REDEGØRELSE

Læs mere

VVM-redegørelse & Miljøvurdering. Råstofområde - indvinding af kalk i Mjels

VVM-redegørelse & Miljøvurdering. Råstofområde - indvinding af kalk i Mjels VVM-redegørelse & Miljøvurdering Råstofområde - indvinding af kalk i Mjels Dankalk, Mjels - Januar 2010 2 Kalkindvinding i Mjels, VVM-redegørelse & Miljøvurdering Rapport: VVM-redegørelse og miljøvurdering

Læs mere

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning.............................................................................. 3 Kampen om de unge......................................................................

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Gorrissen Federspiel Kirkegaard har i brev af 5. oktober 2006 fastholdt ansøgningerne.

Gorrissen Federspiel Kirkegaard har i brev af 5. oktober 2006 fastholdt ansøgningerne. Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Landsplanområdet J.nr. SNS-7322-00443/-00444/- 00445 Ref. pen Den 8. marts 2007 Ansøgninger om indvindingstilladelse i tidligere

Læs mere

KL har enkelte kommentarer til de indholdsmæssige ændringer i bekendtgørelsen, de præsenteres herunder i afsnittet generelle bemærkninger.

KL har enkelte kommentarer til de indholdsmæssige ændringer i bekendtgørelsen, de præsenteres herunder i afsnittet generelle bemærkninger. N O TAT Høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde Helhedsindtryk Udkastet til ny bekendtgørelse indeholder i hovedsagen rettelser, som er en konsekvens af anden

Læs mere

FORSLAG Off. fremlagt xx. mdr - xx. mdr 2014

FORSLAG Off. fremlagt xx. mdr - xx. mdr 2014 FORSLAG Off. fremlagt xx. mdr - xx. mdr 2014 VVM-Redegørelse og Miljørapport Råstofområde ved Batum Teknisk Forvaltning - Vedtaget xx 20xx Indholdsfortegnelse 1. VVM-redegørelse & miljøvurdering... 3 1.1

Læs mere

Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse, Aalborg Sydøst

Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse, Aalborg Sydøst Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse, Aalborg Sydøst Dagsorden - Velkomst - Kommentarer til Rapport - Konsekvenser for landbrugsproduktionen - Alternative og Supplerende muligheder - Erstatning - Forslag

Læs mere

Mette Schmidt, Aalborg Havn Logistik A/S (Pkt. 2)

Mette Schmidt, Aalborg Havn Logistik A/S (Pkt. 2) Referat Forum Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen Tid 6. marts 2014, 10.00 14.00 Sted Sundheds- og Kvartershuset, Fyrkildevej 7, 9220 Aalborg. Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg

Læs mere

EN BERETNING OM VAND, JORD OG RÅSTOFFER

EN BERETNING OM VAND, JORD OG RÅSTOFFER EN BERETNING OM VAND, JORD OG RÅSTOFFER Titel: En beretning om vand, jord og råstoffer Udgiver: Region Sjælland Regional Udvikling Udgivelsesår: 2013 Tryk: Region Sjælland ISBN: 978-87-92026-57-6 Rent

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Xx Kommune - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer

Xx Kommune - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer Xx - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer Svarene indlægges i Internetløsningen (hvis den ikke er klar, sendes skemaet elektronisk til Miljøcenter Odense) Amt 1 Regionplandokument 2

Læs mere

De Nordjyske kommuner og Region Nordjylland har besluttet at indgå et samarbejde vedr. gennemførelse af udbud efter Udbudsdirektivet.

De Nordjyske kommuner og Region Nordjylland har besluttet at indgå et samarbejde vedr. gennemførelse af udbud efter Udbudsdirektivet. Samarbejdsaftale og Hæftelsesdokument vedr. fælles udbud af Netværksforbindelser til Politikerarbejdspladser, hjemmearbejdspladser, og tilsvarende netværksforbindelser, der er placeret lokalt ved borger,

Læs mere

Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1

Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1 Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Web www.regionh.dk

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Opdateret bilag 14 Ressourceopgørelse inden for forsyningsgrupperne

Opdateret bilag 14 Ressourceopgørelse inden for forsyningsgrupperne Opdateret bilag 14 Ressourceopgørelse inden for forsyningsgrupperne Vandforsyningsplanens bilag 14 skal løbende opdateres og godkendes af Miljø- og Energiudvalget én gang årligt, svarende til proceduren

Læs mere

KOMMUNESTATISTIK 2010

KOMMUNESTATISTIK 2010 KOMMUNESTATISTIK 00 INDHOLD: - Beskæftigelsen i kommunerne fordelt på hovedkonti - Sammenligning med året 009 - Beskæftigelsen i kommunerne fordelt på regioner og hovedkonti - Beskæftigelsen i Nordjyllands

Læs mere

Dispensation til modtagelse af uforurenet jord i råstofgrav på del af matr.nr. 14s og 7a Davinde By, Davinde indtil 31. december 2012.

Dispensation til modtagelse af uforurenet jord i råstofgrav på del af matr.nr. 14s og 7a Davinde By, Davinde indtil 31. december 2012. Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 539 2640 Hedehusene Att.: Kent Grimm Thornberg Jordforureningsafdelingen Kontaktperson: Jytte Høimark E-mail:Jytte.Hoeimark@regionsyddanmark.dk Direkte tlf.: 76631956

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 5.017 for boliger i Vestbjerg K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 28. september 2015

Læs mere

Revision af driftsplan for Naturstyrelsen THY

Revision af driftsplan for Naturstyrelsen THY Revision af driftsplan for Naturstyrelsen THY Formål med driftsplaner Omsætte Naturstyrelsens overordnede politikker og retningslinjer til arealdrift. Afvejning af ofte modsatrettede rammer og målsætninger

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Koncern Miljø 2012. Region Hovedstaden Koncern Miljø HVIDBOG

Koncern Miljø 2012. Region Hovedstaden Koncern Miljø HVIDBOG Koncern Miljø 2012 Region Hovedstaden Koncern Miljø HVIDBOG Vurdering af bemærkninger til miljøscreeninger RÅSTOFPLAN 2012 Indhold Indledning 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 18 20 21 22 24 Indledning Graveområde

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplan Retningslinje Tekst Regionplan for 1.1 Centerstruktur Regionplan for 1.7 Detailhandel Regionplan for 1.2 Mulige byvækstområder

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

1. Indledning. Figur 1. Alternative placeringer af Havvindmølleparken HR 2.

1. Indledning. Figur 1. Alternative placeringer af Havvindmølleparken HR 2. 1. Indledning. Nærværende rapport er udarbejdet for Energi E2, som bidrag til en vurdering af placering af Vindmølleparken ved HR2. Som baggrund for rapporten er der foretaget en gennemgang og vurdering

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Regionshuset Viborg Regional Udvikling Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse. miljørapport. For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage

Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse. miljørapport. For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse og miljørapport For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage November 2013 1 2 Del 1: Forslag til Kommuneplantillæg til Jammerbugt

Læs mere

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Varde Kommune har i forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan 06.10.L01 for et område omkring Helle Hallen modtaget bemærkninger

Læs mere

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup Bo Grüner Rørkærvej 3 5771 Stenstrup Sendt med email: bo@gkgh.dk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 Tilladelse til og VVM-screening af etablering

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag

Indkaldelse af ideer og forslag Indkaldelse af ideer og forslag Indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage Høringsfrist 4. januar 2013 November 2012 1 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM (Vurderinger af Virkninger

Læs mere

Notat. Hydrogeologiske vurderinger 1 INDLEDNING. UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET.

Notat. Hydrogeologiske vurderinger 1 INDLEDNING. UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET. Notat UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET. Hydrogeologiske vurderinger 16. januar 2012 Projekt nr. 206383 Udarbejdet af HEC Kontrolleret af JAK

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

Flytning af råstofopgave fra kommuner til regioner

Flytning af råstofopgave fra kommuner til regioner Flytning af råstofopgave fra kommuner til regioner overdragelse og fremtidigt samarbejde 20. og 21. maj 2014 Natur- og miljøkonference Odense Disposition Baggrund Resultat af forhandlinger Clean cut 1.juli

Læs mere

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Uglehøj, Fladså Kommune En del af matrikel 7b og 8b Vester Egesborg By, Vester Egesborg Journalnr. 8-70-30-353-2-2000 / 04-000171 27. januar 2004 JES 1

Læs mere

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Aabenraa Kommune Steen Thomsen 2014.07.31 1 Bilag nr. 1 DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Generelle forhold Barsø Vandværk er et alment vandværk i Aabenraa Kommune. Vandværket er beliggende centralt på Barsø (fig.

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Danmark er et dejligt land

Danmark er et dejligt land Danmark er et dejligt land En radikal handlingsplan for Danmarks natur Danmarks natur skal bevares og forbedres. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal stoppes. Planter og dyr skal have bedre

Læs mere

Fra Plan til Handling er støttet af Landdistriktsmidler og Region Nordjylland.

Fra Plan til Handling er støttet af Landdistriktsmidler og Region Nordjylland. Fra Plan til Handling er støttet af Landdistriktsmidler og Region Nordjylland. Ejer: Søren Nørmølle Adresse: Toftholmvej 58 Postnummer og by: 9690 Fjerritslev Fjerritslev Info Inden mødet med søren, blev

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. Generalforsamling i (NDV) Norddjurs Vandråd. Tidspunkt: Den onsdag 2. marts 2011 kl. 19.00 Sted: Fjellerup Aktivitetshus, Niels Iuels Plads 3, 8585 Glesborg. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

FORNYET RÅSTOFINDVINDING VED SOPHIENHOLM

FORNYET RÅSTOFINDVINDING VED SOPHIENHOLM OKTOBER 2013 HOLBÆK KOMMUNE FORNYET RÅSTOFINDVINDING VED SOPHIENHOLM VVM OG MILJØRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Januar 2014 Forord I Region Syddanmark arbejder vi målrettet på at beskytte grundvandet,

Læs mere

Sammenskrivning af indsigelser med svar. Hvidbog til Tillæg nr. 8 til Regionplan 2001-2013 Råstofplanlægning

Sammenskrivning af indsigelser med svar. Hvidbog til Tillæg nr. 8 til Regionplan 2001-2013 Råstofplanlægning Sammenskrivning af indsigelser med svar Hvidbog til Tillæg nr. 8 til Regionplan 2001-2013 Råstofplanlægning Storstrøms Amt 2004 1 1. Hans Andersen, Uglehøjvej, Næstved. Foreslår udvidelse af råstofarealet

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10610 - 30 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder Udkast 17.1.2014 Silkeborg Kommune Region Midtjylland INDLEDNING: Formål: Formålet med udarbejdelse af retningslinjerne for håndtering

Læs mere

Program for BRN kick-off d. 27. marts

Program for BRN kick-off d. 27. marts Program for BRN kick-off d. 27. marts Del 1: Officielle kick-off kl. 08:30-10:30 Ordstyrer: Mikael Justesen, dir. Tv2Nord Business Region North Denmark fælles om vækst og udvikling v/borgmester og formand,

Læs mere

Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer

Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer GEO, Helle Hansen Sødalsparken 12 8220 Brabrand 8. juni 2015 Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer Beliggenhed Thyborøn. Placeringen fremgår af kortbilaget AnlægsID Boringer 10 boringer til

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

GRUNDVANDSFOREKOMSTER - UDPEGNING OG REVISION

GRUNDVANDSFOREKOMSTER - UDPEGNING OG REVISION GRUNDVANDSFOREKOMSTER - UDPEGNING OG REVISION Civilingeniør Bente Villumsen Civilingeniør, ph.d. Marlene Ullum COWI A/S ATV MØDE BASISANALYSEN: Kan GOD TILSTAND I VANDMILJØET OPNÅS I 2015? SCHÆFFERGÅRDEN

Læs mere

Syddjurs Kommune 21. juni 2012

Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Morten Hundahl Steen Wengel Sune Mikkelsen Susanne Kornvig Dagsorden 1. Velkomst 2. Seneste nyt fra kommunen a. Web indberetning og off. digital

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Notat om VVM-screening af moniteringsboring 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Indledning

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage Indsatsplan for Skagen Klitplantage Skrevet af Gruppe A213, Aalborg Universitet, 2010 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det siger loven om indsatsplaner... 3 Baggrund... 4 Sammenfatning...

Læs mere

KL's høringssvar til udkast til bekendtgørelse om jordvarmeanlæg

KL's høringssvar til udkast til bekendtgørelse om jordvarmeanlæg Sendt pr. mail til: mst@mst.dk med cc til mehch@mst.dk Vedr.: j.nr. MST-1210-00041. KL's høringssvar til udkast til bekendtgørelse om jordvarmeanlæg Hermed fremsender KL s sekretariat høringssvar til udkast

Læs mere

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG Afsnitsleder Lise Højmose Kristensen Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne ATV Jord og Grundvand Praktiske

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

Agenda. Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis

Agenda. Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis Agenda Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis Region Nordjylland - med kommuner 7.933,32 km² 579.829 indbyggere 11 kommuner

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Gennemførelse af indsatsplanen. Forhandling af frivillige aftaler om grundvandsbeskyttelse for opfyldelse af målsætning for nitrat og pesticid

Gennemførelse af indsatsplanen. Forhandling af frivillige aftaler om grundvandsbeskyttelse for opfyldelse af målsætning for nitrat og pesticid Gennemførelse af indsatsplanen Forhandling af frivillige aftaler om grundvandsbeskyttelse for opfyldelse af målsætning for nitrat og pesticid Grundvandssamarbejder 1. Omfatter samtlige vandværker i den

Læs mere

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Resumé Dato 18.03.2013 Arbejdsstyrken for 16-64 årige i Aalborg Kommune var pr. 1. januar 2012 på 96.194 personer. I løbet af 2011 har det været

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Nøglekarakter Åbent fladt dyrket landskab med udflyttergårde, enkelte linjeformede levende hegn samt mindre bevoksninger. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 1. April 2015 Bestyrelsen: Bestyrelsens beretning for 2014 Velkommen til generalforsamlingen i Næsby Vandværk (Den 81) Onsdag den 8. april 2015 Jørgen Skov døde den 7. august 2014 efter lang tids sygdom.

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

Tilladelse til råstofindvinding 30. juni 2014

Tilladelse til råstofindvinding 30. juni 2014 Center for Teknik, Miljø og Klima Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Dagerød Grusgrav Aps Stæremosen 16 3250 Gilleleje CVR nr. 21 752 487 Tilladelse til råstofindvinding 30. juni 2014 Matrikel 12l og 12b, Plejelt

Læs mere

Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus

Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus Typer af jordvarme: Der findes helt overordnet to forskellige typer af anlæg til indvinding af jordvarme horisontale og vertikale anlæg. Betegnelserne

Læs mere

Miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2009, Norddjurs Kommune

Miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2009, Norddjurs Kommune Miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2009, Norddjurs Kommune 1. Indledning Kommuneplan 2009 for Norddjurs Kommune sætter rammerne for kommunens planlægning og administration i den kommende planperiode.

Læs mere