Indkaldelse af idéer og forslag til Råstofplan 2012 Redegørelse om revision af Råstofplan 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkaldelse af idéer og forslag til Råstofplan 2012 Redegørelse om revision af Råstofplan 2008"

Transkript

1 Til råstofindvindere i Region Nordjylland Organisationer Kommuner i Region Nordjylland Statslige myndigheder Følgegruppen om Råstofplan 2012 Regionsrådet Indkaldelse af idéer og forslag til Råstofplan 2012 Redegørelse om revision af Råstofplan 2008 Regionsrådet vedtog den 18. november 2008 den gældende Råstofplan Det er nu tid til at vurdere, om planen lever op til målene, og om der er behov for en revision af planen. Regionsrådet har udarbejdet en redegørelse om revision af Råstofplan 2008, der nu sendes ud i offentlig høring. Redegørelsen beskriver den nuværende indvinding og forsyning med råstoffer i Region Nordjylland. Hovedspørgsmålet for den kommende høringsfase er at få afklaret, om der er udlagt tilstrækkeligt med graveområder, og om disse indeholder tilstrækkelige mængder råstoffer til de kommende års behov. Andre emner til debat er den transport, der foregår med råstofferne, hvordan naturen påvirkes af råstofindvindingen samt beskyttelsen af grundvandet. Råstofgruppen Niels Bohrs Vej 30 Postboks Aalborg Ø Tlf.: Fax: Ref: Niels Peder Mortensen Direkte tlf.: Jnr.: Dato: 3. januar 2011 Et vigtigt element i planlægningen er den strategiske miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Før miljøvurderingen udarbejdes, og inden der tages stilling til, hvor omfattende og detaljerede oplysninger, der skal indgå heri, skal regionen høre andre berørte myndigheder om, hvilke særlige forhold der bør inddrages i miljøundersøgelsen. Har du idéer eller forslag til en eventuel kommende Råstofplan 2012 for Region Nordjylland, eller har du bemærkninger til redegørelsen, kan du sende dem til: Region Nordjylland, Regional Udvikling, Råstofgruppen Niels Bohrs Vej Aalborg Øst eller Idéer og forslag skal fremsendes inden den 11. marts Har du spørgsmål til redegørelsen eller debatoplægget, kan de rettes til Niels Peder Mortensen på eller på direkte tlf. nr , eller til Rikke Ellemann-Biltoft på eller på direkte tlf. nr Du kan læse mere om råstofplanlægningen på Med venlig hilsen Niels Peder Mortensen Specialkonsulent Vedlagt: Oplæg til debat om Råstofplan 2012

2 Områder hvor Jammerbugt Kommune stiller forslag til Råstofplan 2012 Bilag til høringssvar til Region Nordjylland Vestlige del af St. Vildmose Råstofområde Forslag: Vestlige del interesseområde i RP 2012 Gøttrup Rimme Interesseområde Østlige del af Sand Mosen Råstofområde Forslag: Udtages Gøttrup Rimme Råsstofområde Forslag: Interesseområde i RP 2012 Agårdsmark Interesseområde Kokkedalmark Råstofområde Forslag: Sydlige del udtages Graveområde Interesseområde Omr. m. Særl. Drikkevandsint. 1: Udsnit af Kort og Matrikelstyrelsens kort/flyvefotografier er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. Kort- og Matrikelstyrelsen 1992/kd DDO2006 COWI.

3 Beskyttelsesinteresser Byggelinjer Beskyttet natur Andre Fortidsminde Overdrev Søer og mose(tidl. grave) Råstofplan Graveområde Interesseområde Aktiv råstofgrav Efterbehandlet råstofgrav Mål: 1: / 1: Udsnit af Kort og Matrikelstyrelsens kort/flyvefotografier er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. Kort- og Matrikelstyrelsen 1992/kd DDO2006 COWI.

4 Beskyttelsesinteresser Byggelinjer Beskyttet natur Andre Fortidsminde Sten- og jorddige Hede Mose Højspændingsledning Råstofplan Graveområde Interesseområde Aktiv råstofgrav Efterbehandlet råstofgrav Mål: 1: / 1: Udsnit af Kort og Matrikelstyrelsens kort/flyvefotografier er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. Kort- og Matrikelstyrelsen 1992/kd DDO2006 COWI.

5 Beskyttelsesinteresser Byggelinjer Beskyttet natur Andre Fortidsminder Overdrev Råstofplan Graveområde Interesseområde Aktiv råstofgrav Efterbehandlet råstofgrav Mål: 1: / 1: Udsnit af Kort og Matrikelstyrelsens kort/flyvefotografier er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. Kort- og Matrikelstyrelsen 1992/kd DDO2006 COWI.

6 Beskyttelsesinteresser Byggelinjer Beskyttet natur Andre Søbeskyttelseslinie(tidl. grave) Sten- og Jorddige Overdrev og hede Moseogeng Enkelte søer Statslige vejinteresser v/vejdirektoratet Fredsskov Mål: 1: / 1: Graveområde Interesseområde Aktiv råstofgrav Efterbehandlet råstofgrav Råstofplan Udsnit af Kort og Matrikelstyrelsens kort/flyvefotografier er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. Kort- og Matrikelstyrelsen 1992/kd DDO2006 COWI.

7 Beskyttelsesinteresser Byggelinjer Beskyttet natur Andre Fortidsminde Søogmose Naturgasledning Råstofplan Graveområde Interesseområde Aktiv råstofgrav Efterbehandlet råstofgrav Mål: 1: / 1: Udsnit af Kort og Matrikelstyrelsens kort/flyvefotografier er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. Kort- og Matrikelstyrelsen 1992/kd DDO2006 COWI.

8 Beskyttelsesinteresser Byggelinjer Beskyttet natur Andre Søbeskyttelseslinie(tidl. grave) Søer(tidl. grave) Mose Flysikkerhed v/statens Luftfartsvæsen Fredning Råstofplan Graveområde Interesseområde Aktiv råstofgrav Efterbehandlet råstofgrav Mål: 1: / 1: Udsnit af Kort og Matrikelstyrelsens kort/flyvefotografier er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. Kort- og Matrikelstyrelsen 1992/kd DDO2006 COWI.

9 Beskyttelsesinteresser Byggelinjer Beskyttet natur Andre Fortidsminde Sten- og jorddige Enkelte søer(tidl. grave) Overdrev Vandløb og eng Råstofplan Graveområde Interesseområde Aktiv råstofgrav Efterbehandlet råstofgrav Mål: 1: / 1: Udsnit af Kort og Matrikelstyrelsens kort/flyvefotografier er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. Kort- og Matrikelstyrelsen 1992/kd DDO2006 COWI.

10 Beskyttelsesinteresser Byggelinjer Beskyttet natur Andre Søbeskyttelseslinie(tidl. grave) Søer(tidl. grave) Moseogeng Flysikkerhed v/statens Luftfartsvæsen Råstofplan Graveområde Interesseområde Aktiv råstofgrav Efterbehandlet råstofgrav Mål: 1: / 1: Udsnit af Kort og Matrikelstyrelsens kort/flyvefotografier er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. Kort- og Matrikelstyrelsen 1992/kd DDO2006 COWI.

11 Beskyttelsesinteresser Byggelinjer Beskyttet natur Andre Søbeskyttelseslinie(tidl. grave) Søer(tidl. grave) Hedeogmose Fredsskov Råstofplan Graveområde Interesseområde Aktiv råstofgrav Efterbehandlet råstofgrav Mål: 1: / 1: Udsnit af Kort og Matrikelstyrelsens kort/flyvefotografier er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. Kort- og Matrikelstyrelsen 1992/kd DDO2006 COWI.

12 Beskyttelsesinteresser Byggelinjer Beskyttet natur Andre Sten- og jorddiger Åbeskyttelseslinie Enkelte søer Moseogeng Vandløb Fredning Natura 2000-områder Flysikkerhed v/statens Luftfartsvæsen Mål: 1: / 1: Graveområde Interesseområde Aktiv råstofgrav Efterbehandlet råstofgrav Råstofplan Udsnit af Kort og Matrikelstyrelsens kort/flyvefotografier er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. Kort- og Matrikelstyrelsen 1992/kd DDO2006 COWI.

13 Oplæg til debat om Råstofplan 2012 Redegørelse om revision af Råstofplan 2008

14 INDHOLD Forord Planprocessen Del 1 Oplæg til debat om Råstofplan Del 2 Redegørelse for revision af Råstofplan Bilag Status over indvinding og ressourcer Oplæg til debat om Råstofplan 2012 Redegørelse om revision af Råstofplan 2008 Udgivet af Regional Udvikling Kontoret for Jordforurening og Råstoffer Region Nordjylland Niels Bohrs Vej Aalborg Ø December OPLÆG TIL DEBAT OM RÅSTOFPLAN 2012

15 FORORD Administrationen af råstoffer på land er opdelt, så Regionsrådet har ansvaret for kortlægningen af råstofferne og for at udarbejde en regional råstofplan. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at give råstoftilladelser og føre tilsyn med råstofindvindingen. Råstoffer på land omfatter sand, grus, sten, ler, moler, kridt, tørv, muld og lignende forekomster. Regionsrådet vedtog den 18. november 2008 den gældende Råstofplan Det er nu tid til at vurdere, om planen lever op til målene eller om der er behov for en revision af planen. Regionsrådet har udarbejdet en redegørelse om revision af Råstofplan 2008, der nu sendes ud i offentlig høring. Redegørelsen beskriver den nuværende indvinding og forsyning med råstoffer i Region Nordjylland. Når høringsperioden er slut beslutter Regionsrådet endeligt, om råstofplanen skal revideres. Hovedspørgsmålet for den kommende høringsfase er at få afklaret, om der er udlagt tilstrækkeligt med graveområder, og om disse indeholder tilstrækkelige mængder råstoffer til de kommende års behov. Andre emner til debat er den transport, der foregår med råstofferne, hvordan naturen påvirkes af råstofindvindingen samt beskyttelsen af grundvandet. Det er altså en balance mellem at sikre, at der er tilstrækkeligt med råstoffer i regionen til blandt andet byggeri og anlæg, og samtidig sikre naturen og borgerne bedst muligt mod de gener råstofindvindingen vil give. Selvom kun ca. 1,5 % af regionens areal er omfattet af råstofplanlægningen, er mange mennesker berørt af den. Regionsrådet indbyder derfor råstofindvinderne, interesseorganisationerne, borgerne og kommunerne til at give deres bud på, hvordan en eventuel ny revideret Råstofplan 2012 skal se ud. Høringsperioden løber fra den 3. januar til den 11. marts Venlig Hilsen Ulla Astman REGIONAL UDVIKLING 3

16 4 OPLÆG TIL DEBAT OM RÅSTOFPLAN 2012

17 PLANPROCESSEN Regionsrådet skal hvert fjerde år i forbindelse med revision af den regionale udviklingsplan gennemgå råstofplanen for at vurdere, om der er behov for en revision. Til brug for vurderingen har regionen udarbejdet denne redegørelse, der nu sendes ud i offentlig høring. I første del af denne redegørelse har Regionsrådet rejst en række spørgsmål, som vi gerne vil have offentlighedens svar på, inden råstofplanen eventuelt skal revideres. Anden del af redegørelsen beskriver den nuværende indvinding og forsyning med råstoffer i Region Nordjylland. Når høringsperioden er slut, beslutter Regionsrådet, om råstofplanen skal revideres. Beslutter Regionsrådet, at den skal det, skal der indhentes ideer og forslag fra offentligheden til denne revision. Regionsrådet har besluttet at indkalde ideer og forslag parallelt med, at redegørelsen om den nuværende indvinding og forsyning med råstoffer fremlægges i offentlig høring. De to høringsperioder lægges dermed sammen i én og løber fra den 3. januar til den 11. marts På baggrund af de indkomne ideer og forslag udarbejder Regionsrådet et forslag til en revideret råstofplan, som udsendes i offentlig høring inden udgangen af Redegørelse og debatoplæg sendes i offentlig høring i 8 uger Forslag sendes i offentlig høring i 8 uger Vedtagelse af ny råstofplan 0. Offentlighedsfase En redegørelse for hvorvidt der er behov for at revidere den gældende råstofplan. 1. Offentlighedsfase Debatoplæg til offentlighedsfase, herunder indkaldelse af idéer og forslag. 2. offentlighedsfase Forslag til råstofplan sendes i høring inden 1. januar 2012 REGIONAL UDVIKLING 5

18 6 OPLÆG TIL DEBAT OM RÅSTOFPLAN 2012

19 DEL 1 OPLÆG TIL DEBAT OM RÅSTOFPLAN 2012 Regionen har til opgave at gennemføre en kortlægning af råstoffer og etablere den overordnede planlægning af den fremtidige indvinding. Regionsrådet ønsker derfor med dette debatoplæg at beskrive nogle af de vigtigste problemstillinger og udfordringer, der er ved at sikre, at der er råstoffer nok til de aktiviteter, som kræver råstoffer af forskellig slags. Hovedspørgsmålet for den kommende høringsfase er at få afklaret, om der er udlagt tilstrækkelige graveområder, og om disse indeholder tilstrækkelige mængder råstoffer til de kommende års behov. Lokale og regionale graveområder Regionen ønsker at fastholde, men samtidig styrke den forsyningsstruktur, der er i dag, dvs. en decentral struktur, hvor der findes større regionale graveområder sammen med mindre, mere lokale graveområder for også at sikre den lokale forsyning. Det er vigtigt, at regionen arbejder for en tilstrækkelig lokalt baseret forsyning med råstoffer i alle dele af regionen, når der planlægges nye graveområder. Dette sker blandt andet for at minimere transportbelastningen og hermed også CO2-udledningen. En anden vigtig ting at forholde sig til, er råstoflovens formålsparagraf, der siger, at udnyttelsen af råstofferne skal ske som led i en bæredygtigt udvikling, dvs. råstofferne bør udnyttes rationelt og anvendes i forhold til deres kvalitet. Råstofforekomsterne er ikke ligeligt fordelt i regionen, hvilket kan betyde store transportafstande fra indvindingssted til forbrugssted. De bedste kvaliteter af sand, grus og sten er kun tilgængelige i få områder. Det samme gør sig gældende med forekomsterne af ler, kalk og kridt, tørv, og sphagnum samt moler, som kun findes få steder i regionen. Derfor er det det for disse råstoffer ikke altid muligt at sikre lokale graveområder. Spørgsmålet er derfor: Kan udlæg af graveområder i råstofplanen bidrage til en minimering af transportbelastningen? Vil råstofferne blive udnyttet optimalt, hvis der lægges vægt på en minimering af transporten? REGIONAL UDVIKLING 7

20 Efter endt indvinding I råstofplanlægningen skal sikres en balance mellem behovet for at udlægge nye graveområder og hensynet til natur, miljø og grundvand lokalt, hvor råstofferne udvindes. Det betyder, at graveområdet, når råstofindvindingen er overstået, bør udlægges til naturformål eller rekreative formål i områder, hvor det kan lade sig gøre i forhold til omgivelserne. Spørgsmålet er derfor : Skal råstofgrave i højere grad efterbehandles til natur efter endt indvinding? Hvad skal der ske med den natur, der findes i graveområderne i dag? Råstofindvinding og drikkevand Naturklagenævnet fastslog i en afgørelse af en klage over Region Sjællands råstofplan, at regionerne i råstofplanens retningslinjer ikke kan stille krav til efterbehandling og arealanvendelse efter endt råstofindvinding. I et notat fra By- og Landskabsstyrelsen fra den 9. november 2010 slås det fast, at regionerne kan fastsætte overordnede retningslinjer for råstofindvindingen, mens kompetencen til at fastsætte retningslinjer for et områdes anvendelse efter endt råstofindvinding ligger hos kommunerne. Det er derfor op til regionerne at redegøre for forudsætningerne for planlægningen, herunder de konkrete forudsætninger for hvert graveområde. Det betyder for eksempel, at regionen kan opstille forudsætninger om, at kommunerne skal sikre, at råstofindvindingen ikke medfører forurening af grundvandet. Sand og grus findes ofte i områder, hvor der også er godt grundvand. Det bedste grundvand ligger derfor ofte i de samme geologiske områder, der er efterspurgt af grus- og stenbranchen. Selve råstofindvindingen påvirker normalt ikke grundvandskvaliteten. Forureningsrisikoen ligger derfor primært i den efterfølgende arealanvendelse, bl.a. ved brug af pesticider og gødning, hvor arealer anvendes til landbrug. Derfor ønsker regionen, at grundvandsressourcen forsat sikres i forbindelse med råstofindvinding. Især i områder med særlige drikkevandsinteresser og hvor de almene vandværker henter vand, bør der tages særlige beskyttelseshensyn. Spørgsmålet er derfor: Hvordan kan råstofplanen medvirke til at sikre drikkevandskvaliteten? Hvilken betydning får det for den efterfølgende arealanvendelse, hvis drikkevandskvaliteten skal sikres? 8 OPLÆG TIL DEBAT OM RÅSTOFPLAN 2012

21 DEL 2 REDEGØRELSE FOR REVISION AF RÅSTOFPLAN 2008 På Regionsrådets møde den 18. november 2008 blev den nuværende Råstofplan 2008 vedtaget. Planen har således dannet grundlaget for administration af råstofloven i de seneste 2 år. Råstoflovens 6a stk. 7 siger, at Regionsrådet skal gennemgå råstofplanen hvert fjerde år i forbindelse med den regionale udviklingsplan for at vurdere, om der er behov for justeringer eller revision af råstofplanen. I foråret 2010 traf Naturklagenævnet afgørelse i en klagesag vedrørende råstofplanen for Region Sjælland. Afgørelsen vedrører planens retningslinjer om anvendelse og efterbehandling af arealer efter endt råstofindvinding. Råstofplan 2008 for Region Nordjylland indeholder lignende retningslinjer om efterbehandling af graveområder. Det er administrationens vurdering, at der med afgørelsen skal ske ændringer af centrale retningslinjer i den gældende råstofplan. Konkret betyder det, at Region Nordjylland ikke kan opstille retningslinjer, der binder kommunerne i de vilkår, de skal stille over for indvinderne, når de giver en tilladelse til råstofindvinding. Administrationen vurderer, at retningslinjerne 6 og 8 ikke kan fastholdes i deres nuværende form som følge af Naturklagenævnets afgørelse. I retningslinje 6 er der stillet krav om bestemte arealanvendelser efter endt indvinding i områder med særlig drikkevandsinteresse, og i retningslinje 8 er der stillet krav om, at råstofindvinding kun må foregå i bestemte perioder af året i Vust. Som et centralt element i Råstofplan 2008 blev der udpeget en række planlægnings og interesseområder, hvor mulighederne for indvinding af råstoffer ikke på daværende tidspunkt var afklaret. Her vil et opfølgende arbejde med afvejning efter Råstofloven og miljøvurdering efter Miljøvurderingsloven afklare om der er grundlag for udpegning af graveområder i en kommende råstofplan. Afklaringen af mulighederne i disse områder indgår således også i den kommende planproces. Afklaring af nuværende interesseområder For at opnå mulighed for at udlægge graveområder i Råstofplan 2012, arbejder regionen med afvejning og miljøvurdering i en række interesseområder, som erhvervet i forbindelse med Råstofplan 2008 har ønsker som nye graveområder. Afvejningen sker efter Råstoflovens 3 og miljøvurderingen efter Miljøvurderingsloven. REGIONAL UDVIKLING 9

22 Råstofinteresseområder Regionsrådet er i henhold til råstofloven pålagt at udføre en kortlægning af råstofforekomster på landjorden. Derfor udlægges en række interesseområder. I disse områder er der, vurderet ud fra kendskabet til geologien, en vis sandsynlighed for at finde egnede forekomster. Interesseområder er derfor hovedsagelig udlagt på baggrund af en viden om, at der er en forekomst, der kan udnyttes, men de er ikke endeligt vurderet i forhold til andre interesser. I løbet af planperioden agter Regionsrådet i samarbejde med råstoferhvervet og lodsejerne at undersøge disse områder nærmere med henblik på senere at udlægge de relevante arealer som råstofgraveområder. Områderne må ikke tages i brug til formål, som kan forhindre en fremtidig udnyttelse af eventuelle forekomster. Retningslinje 2 i Råstofplan 2008: Det fremgår af retningslinje 2, at interesseområderne dels består af områder, hvor den endelige afvejning af i forhold til andre arealinteresser ikke er afsluttet, dels af områder hvor råstofinteressen først er aktuel efter de 24 år, som er råstofplanens rækkevidde. Afvejningen vil først finde sted, når Regionsrådet konkret tager stilling til om området kan overgå til graveområde. Derfor kan man sige, at et interesseområde er en reservation, som regionen foretager og således en sikkerhed for, at andre myndigheder ikke kan benytte området, uden at regionen bliver hørt forinden. Arbejdet med afvejninger og miljøvurderinger er dog allerede i gang i otte områder med henblik på, at de kan behandles som mulige tillæg til planen eller alternativt kan indgå i en eventuel revision af planen. Der er tale om en afgrænsning af graveområder i seks interesseområder med miljøvurdering samt afgrænsning af graveområder i to planlægningsområder i henhold til den hvidbogen som blev udarbejdet i forbindelse med Råstofplan OPLÆG TIL DEBAT OM RÅSTOFPLAN 2012

23 Hellum Søheden Gøttrup Rimme Ågårdsmark Blære Sdr. Herreds Plantage Sdr. Onsild Gunderup De otte områder er: Søheden Plantage, Brønderslev Kommune (Planlægning og interesseafvejning) Hellum, Brønderslev Kommune (Kortlægning og planlægning) Gøttrup Rimme, Jammerbugt Kommune (Kortlægning og planlægning) Ågårdsmark, Jammerbugt Kommune (Kortlægning og planlægning) Sønder Onsild, Mariagerfjord Kommune (Kortlægning og planlægning) Gunderup, Mariagerfjord Kommune (Kortlægning og planlægning) Blære, Vesthimmerlands Kommune (Kortlægning og planlægning) Sønder Herreds Plantage, Morsø Kommune (Kortlægning og interesseafvejning) Områderne ved Sønder Herreds Plantage og Gunderup er ikke udlagt til interesseområde i Råstofplan 2008, men på baggrund af hvidbogen. I disse områder er en kortlægning og et planlægningsarbejde igangsat for at undersøge mulighederne for den fremtidige råstofindvinding i området, og dermed forsyning med råstoffer af høj kvalitet fra området. Området ved Blære er på trods af indkomne bemærkninger i Hvidbogen fastholdt som interesseområde, idet der er tale om grusforekomster i et område, hvor der kan opstå en mangelsituation. Kortlægning og afvejning er udført. I de resterende områder er der igangsat en kortlægning og en afvejning, og det forventes, at disse områder er afklaret når der foreligger et forslag til ny revideret råstofplan. REGIONAL UDVIKLING 11

24 De resterende projekter og arbejdsområder, som følger af vedtagelsen af Råstofplan 2008, er: Behandling af sent indkomne forslag til graveområder i forbindelse med Råstofplan Planlægning af indvinding af teglværksler til tre teglværker. Områder hvor der foregår større indvindinger uden for eksisterende graveområder. Udtage større færdigafgravede områder af planen. Indvinding af teglværksler Der er i Råstofplan 2008 udlagt flere interesseområder til lerindvinding: Hurup, Thisted Kommune, er et grave- og interesseområde til indvinding af rødbrændende ler og sand/grus/sten. Området er bibeholdt i Råstofplan 2008, men med en afgrænsning af området i forhold til hovedlandevejen og det kulturhistoriske beskyttelsesområde øst for Hurup. Grindsted, Aalborg Kommune er et graveområde til indvinding af gulbrændende ler. Området blev reduceret i hvidbogen, sådan at kun den eksisterende indvinding i området blev udpeget til graveområde. Interesseområdet ved Kvissel, Frederikshavn Kommune, indgik i forslaget til Råstofplan 2008, men er taget ud i den endelige plan. Begrundelsen er, at en indvinding af rødler blev vurderet at kunne påvirke Natura2000-området og de biologiske interesser i området. I henhold til hvidbogen har regionen forpligtet sig til i samarbejde med henholdsvis Aalborg, Frederikshavn og Thisted Kommuner og de respektive teglværker til at opstille en plan for den fremtidige indvinding af ler. 12 OPLÆG TIL DEBAT OM RÅSTOFPLAN 2012

25 BILAG STATUS OVER INDVINDING OG RESSOURCER I Nordjylland indvindes sand/grus/sten, kalk/kridt, ler, moler og tørv/sphagnum. Den samlede indvinding har i de sidste 12 år ligget på i gennemsnit 7,5 mio. m3/år. Sand/grus/sten er det råstof, der indvindes mest af, og det fordeler sig i grave over hele regionen. Kalk/kridt spiller også en stor rolle i Nordjylland. Ler, moler og tørv indvindes, sammenlignet med de øvrige regioner, i større mængder. For råstofferne sand/grus/sten og ler har materialernes kvalitet stor betydning, og det er således ikke ligegyldigt, hvilke råstoffer der graves. For ler er der tale om forekomster til brænding af henholdsvis røde mursten og gule mursten. Derudover kan nogle forekomster af ler indeholde varierende mængder af skadelige mineraler, som gør dem uegnede til teglfremstilling. For sand/grus/sten er der større variationer i, hvad forekomsterne kan bruges til. Mens Vendsyssels sandforekomster typisk bliver anvendt til betonsand, er forekomsterne i den sydlige del af regionen ofte mindre egnet til dette formål. Her findes til gengæld gode forekomster af stabilgrus, som er en mangelvare i Vendsyssel. I Vestkystegnene i Thy og Hanherred har der i mange år været gravet ral, som anvendes som stenmateriale ved betonfremstilling. Derfor vil det i nogen grad være sådan, at de forskellige råstofområder opfylder hvert sit behov, fordi det er forskellige råstofkvaliteter, der indvindes i de forskellige grave. REGIONAL UDVIKLING 13

26 Sand/Grus/Sten Figur 1 viser hvordan indvindingen er fordelt i regionen. Som det ses, er der flere områder i regionen, der betyder noget for råstofindvindingen. I Thy, det centrale Himmerland og Mariagerfjord indvindes stabilgrusmaterialer og sten, mens Vendsyssel er domineret af betonsandsproduktion. Omkring Aalborg indvindes både sand- og grusmaterialer. Figur 3 Indvinding af sand/grus/ sten opdelt efter kommunegrænser. Den samlede årlige indvinding er ca. 4,3 mio. m3. Råstofindvinding , m3 Sand/grus/sten Den skæve fordeling af materialerne i regionen betyder, at der foregår transport over lange afstande med flere af kvalitetsmaterialerne. Stabilgrus og sten transporteres fra de sydlige og vestlige dele til Vendsyssel og Aalborg, mens betonsand ofte går den modsatte vej. Den årlige indvinding af sand/grus/sten i Region Nordjylland fremgår af figur 2. Den store indvinding omkring årtusindskiftet har forbindelse til byggeriet af motorvejene i Vendsyssel, mens stigningen og senere faldet i de seneste år skyldes udviklingen i byggeaktiviteten, som vist på figur OPLÆG TIL DEBAT OM RÅSTOFPLAN 2012

27 Figur 1 Indvinding af sand, grus og sten i Region Nordjylland i årene Mio. m Figur 2 Udviklingen i byggeriet i årene (Fuldført byggeri i m2) Tusinde m Opgørelse af ressourcer Inden for Region Nordjylland er der i alt 71 graveområder med sand, grus og sten. På baggrund af digitale luftfotos, kortlægning af råstofforekomster og indberetninger fra kommunerne over gravesituationen i de enkelte grave er der foretaget en opgørelse over råstofressourcerne. For graveområder, hvor der ikke foreligger kortlægninger, har man vurderet mængden af råstoffer på baggrund af beskrivelser af boringer i GEUS Jupiterdatabase og fra beskrivelser i aktive råstofgrave. Tabel 1 viser en opgørelse over restressourcen inden for de 11 kommuner fordelt på de fire produktgrupper: betonsand, stabilgrus, sten og andet (fyld og bundsand m.v.). Nederst i skemaet er angivet det behov, der skønnes at være for de pågældende materialer i de kommende 24 år, beregnet som en simpel fremskrivning af den indvinding, der har været i regionen gennem de sidste 12 år. Som det fremgår af tabellen er materialerne ikke ligeligt fordelt i regionen. Stabilgrusog stenforekomsterne er f.eks. koncentreret i de sydlige og vestlige dele i regionen, hvor også indvindingen er størst. Med hensyn til rækkevidden af ressourcerne ses det, at de nævnte kvalitetsmaterialer skal være i fokus i planlægningen for at imødegå, at der opstår en mangelsituation. På kortet figur 4 er vist, hvor produktgrupperne betonsand, stabilgrus og sten findes i regionen og også hvor store mængder der er tale om. REGIONAL UDVIKLING 15

28 Betonsand (m 3 ) Stabilgrus (m 3 ) Sten>2 mm (m 3 ) Andet (m 3 ) Kommuner Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg I alt Behov Tabel 1 Restressourcer fordelt på kommuner Figur 4 Fordelingen af produktgrupperne betonsand, stabilgrus og sten i råstofplanens graveområder. Fordelingen af sand, grus og stenressourcer i udlagte graveområder. Betonsand Stabilgrus Sten 16 OPLÆG TIL DEBAT OM RÅSTOFPLAN 2012

29 Ler Figur 5 Indvinding af ler opdelt efter kommunegrænser. Samlet indvinding: 0,2 mio. m3. Årlig råstofindvinding , m3 Ler Grundlaget for en stor del af den nordjyske teglværksbranche er den specielle geologi, der kendetegner specielt Vendsyssel. De vigtigste forekomster består af ler aflejret i det hav, der trængte ind over store dele af Vendsyssel i slutningen af sidste istid. Disse forekomster findes udbredt på de store ishavsflader omkring Hjørring og i den østlige og sydøstlige del af Vendsyssel. En anden vigtig forekomst er smeltevandsler, som er aflejret i bakkelandet mellem Hirtshals og Sindal, men også ved Hals, i den østlige del af Himmerland og i Sydthy. Den måde, hvorpå de to typer teglværksler, henholdsvis rød- og gulbrændende ler forekommer, er væsentlig forskellig. Mens gulbrændende produceres fra uforvitrede, kalkholdige lerforekomster, det man også kalder blåler, produceres det rødbrændende ler fra udvaskede, kalkfri lerforekomster. Dette betyder også, at mens det gulbrændende ler ofte graves til stor dybde afhængig af leraflejringens tykkelse, graves det rødbrændende kun til dybder på 1 til 2 meter under jordoverfladen, afhængig af, hvor dybt kalkudvaskningen er nået i det pågældende område. Med en indvinding af rødbrændende ler på over m3 om året, svarer det til, at der bliver indvundet rødbrændende ler på et areal på ca. 10 ha om året. For at dække forbruget i den tidshorisont, som råstofplanen lægger op til, svarer det til, at der skal udlægges arealer på mindst 250 ha til indvinding af rødbrændende ler. Indvindingen af ler og produktionen af tegl er, i lighed med indvindingen af sand/grus/ sten og produktionen af cement, afhængig af udviklingen i byggeriet. I forbindelse med nedgangen i byggeriet er der også sket en nedgang i produktionen af teglsten. I dag findes fem teglværker i Region Nordjylland, nemlig i Sindal, Sæby, Gandrup, Hobro og ét ved Ydby. Indvindingen af ler i Region Nordjylland svarer til ca. 1/3 af den samlede produktion i Danmark. REGIONAL UDVIKLING 17

Oplæg til debat om Råstofplan 2012. Redegørelse om revision af Råstofplan 2008

Oplæg til debat om Råstofplan 2012. Redegørelse om revision af Råstofplan 2008 Oplæg til debat om Råstofplan 2012 Redegørelse om revision af Råstofplan 2008 Indhold Forord............................................... 3 Planprocessen.......................................... 5 Del

Læs mere

Oplæg til debat om Råstofplan 2016

Oplæg til debat om Råstofplan 2016 December 2014 Oplæg til debat om Råstofplan 2016 Redegørelse om revision af Råstofplan 2012 1 INDHOLD Forord... 4 Planprocessen... 6 Oplæg til debat om Råstofplan 2016... 8 Redegørelse om revision af

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV nmkn@nmkn.dk

Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV nmkn@nmkn.dk Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV nmkn@nmkn.dk Dato Klage over fredning ved Gl. Lejre og Ledreborg Allé FS 32/2012 Region Sjælland ønsker at indbringe Fredningsnævnet for Østsjællands

Læs mere

Foroffentlighedsfase Indkaldelse 1½ af idéer og forslag til Råstofplan status på råstofområdet og hovedspørgsmål

Foroffentlighedsfase Indkaldelse 1½ af idéer og forslag til Råstofplan status på råstofområdet og hovedspørgsmål Foroffentlighedsfase Indkaldelse 1½ af idéer og forslag til Råstofplan 2016 - status på råstofområdet og hovedspørgsmål December 2014 Forord Forsyning med råstoffer til byggeri, diger og infrastrukturanlæg

Læs mere

STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland

STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland Siden regionens første råstofplan blev vedtaget har der været et markant fald i indvindingen af råstoffer på land og det er nu på niveau med indvindingen

Læs mere

Debatoplæg: Indkaldelse af idéer og forslag. Råstofplan 2012 Region Midtjylland. Region Midtjylland. Regional Udvikling

Debatoplæg: Indkaldelse af idéer og forslag. Råstofplan 2012 Region Midtjylland. Region Midtjylland. Regional Udvikling : Indkaldelse af idéer og forslag Råstofplan 2012 Region Midtjylland Høringsperioden løber fra 19. januar - 23. marts 2011 Region Midtjylland Regional Udvikling Jord og Råstoffer FORORD Kom ind i debatten

Læs mere

Regionsrådets principper for revisionen og ændringer af råstofplanen

Regionsrådets principper for revisionen og ændringer af råstofplanen Dato: 24. november 2011 Regionsrådets principper for revisionen og ændringer af råstofplanen Regionsrådet besluttede den 3. februar 2011, at der er behov for en revision af råstofplanen ud fra de indkomne

Læs mere

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Gunderup

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Gunderup Indkaldelse af idéer og forslag Gunderup Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Gunderup Debatfase fra den 10. december 2014 til den

Læs mere

Signaturforklaring. Råstofplan Grave- og Interesseområder. Aalborg Kommune. Graveområde Interesseområde Omr. m. Særl. Drikkevandsint. 1:300.

Signaturforklaring. Råstofplan Grave- og Interesseområder. Aalborg Kommune. Graveområde Interesseområde Omr. m. Særl. Drikkevandsint. 1:300. Grave- og r Sigforklaring Omr. m. Særl. Drikkevandsint. 1:300.000 Duedal Fortidsminder Flysikkerhed v/statens Luftfartsvæsen Naturgasledning Flamsted Fjellerad Fortidsminder Sten- og jorddiger Heder og

Læs mere

BILAG 3. Oversigt over retningslinieændringer FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2012 RETNINGSLINIEÆNDRINGER

BILAG 3. Oversigt over retningslinieændringer FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2012 RETNINGSLINIEÆNDRINGER BILAG 3 Oversigt over retningslinieændringer FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2012 RETNINGSLINIEÆNDRINGER OVERSIGT OVER RETNINGSLINIEÆNDRINGER Kap. 4. Retningslinier for den fremtidige råstofforsyning Gældende retningslinier

Læs mere

Øvrige områder RÅSTOFPLAN REGION SJÆLLAND

Øvrige områder RÅSTOFPLAN REGION SJÆLLAND Retningslinjer Generelle retningslinjer Graveområder Sand, sten, grus, kalk, kridt og ler skal primært graves indenfor de lokale eller regionale graveområder, som er angivet på figur 5. Graveområderne

Læs mere

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Øde Hastrup, Roskilde Debatperiode fra den 16. marts til den 19. april 2015. Send dine idéer og

Læs mere

Råstofplan 2008 Region Nordjylland

Råstofplan 2008 Region Nordjylland Råstofplan 2008 Region Nordjylland 2 RÅSTOFPLAN 2008 - REGIONAL UDVIKLING Forord RÅSTOFUDVIKLING 2008 - REGION NORDJYLLAND Udgivet december 2008 af: Regional Udvikling Plan, Miljø og Infrastruktur Region

Læs mere

1 Resume... 2. 2 Planprocessen... 2. 3 Råstofforsyning og produktion... 3. 3.1 Ler som råstofforekomst... 3. 3.2 Indvinding af ler på Fyn...

1 Resume... 2. 2 Planprocessen... 2. 3 Råstofforsyning og produktion... 3. 3.1 Ler som råstofforekomst... 3. 3.2 Indvinding af ler på Fyn... Redegørelse for lerindvinding på Fyn Indhold 1 Resume... 2 2 Planprocessen... 2 3 Råstofforsyning og produktion... 3 3.1 Ler som råstofforekomst... 3 3.2 Indvinding af ler på Fyn... 3 3.3 Gravning og transport...

Læs mere

INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN. Juni 2007

INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN. Juni 2007 INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2007 Juni 2007 Baggrund Råstofplanen Ifølge Bekendtgørelse af lov om råstoffer, LBK nr 886 af 18/08/2004, ændret ved Lov om ændring af lov om råstoffer, Lov

Læs mere

Vedr. de væsentligste ændringer siden Forslag til Råstofplan ) Større ændringer i afgrænsningen af graveområder og interesseområder

Vedr. de væsentligste ændringer siden Forslag til Råstofplan ) Større ændringer i afgrænsningen af graveområder og interesseområder Notat Vedr. de væsentligste ændringer siden Forslag til Råstofplan 2012 Siden forslaget til råstofplan 2012 blev vedtaget af Regionsrådet i december 2011 har det været i høring. I høringsperioden har regionen

Læs mere

DEBATOPLÆG OM RÅSTOFPLAN 2016-2027

DEBATOPLÆG OM RÅSTOFPLAN 2016-2027 DEBATOPLÆG OM RÅSTOFPLAN 2016-2027 REDEGØRELSE FOR REVISION AF RÅSTOFPLAN 2012 INDKALDELSE AF IDÉER, FORSLAG OG BEMÆRKNINGER Offentlig høring om redegørelsen og indkaldelse af idéer, forslag og bemærkninger

Læs mere

Forslag til Råstofplan 2012

Forslag til Råstofplan 2012 N DN O D $ P + & ) ( % $ /, F '. * K DI R DF H Q L I F G I H D P L L J J % E S N T O [ Q PHWHU F.LUN HJnUG O G H F K S I H G W D L E K \ H [ DE F I Y X W J *DGH K E H F E I D O I *D GH D K K P O R F ]

Læs mere

Hvidbog for Slagelse Kommune

Hvidbog for Slagelse Kommune Hvidbog for Slagelse Kommune 13. december 2012 over indsigelser og bemærkninger for 2. offentlige høring af forslag til Råstofplan for Region Sjælland 2012-2023 Indhold Regionsrådets beslutning Hvidbogen

Læs mere

Råstofgravning Bjerrede

Råstofgravning Bjerrede Råstofgravning Bjerrede Grundejermøde 15. januar 2014 Program 1. Velkomst og indledning 2. Råstofplan 2012-2023 3. Råstoftilladelser Sagsforløb og vilkår 4. Spørgsmål og bemærkninger 5. Afslutning Høring

Læs mere

Forslag til administrationsgrundlag og kompetencefordeling ved ansøgninger om råstoftilladelser i Region Nordjylland

Forslag til administrationsgrundlag og kompetencefordeling ved ansøgninger om råstoftilladelser i Region Nordjylland NOTAT Regional Udvikling Kontoret for Jordforurening og Råstoffer 26. august 2014 Forslag til administrationsgrundlag og kompetencefordeling ved ansøgninger om råstoftilladelser i Region Nordjylland Med

Læs mere

Forslag til Miljøvurdering og miljørapport. Råstofplan Råstofplanlægning

Forslag til Miljøvurdering og miljørapport. Råstofplan Råstofplanlægning Forslag til Miljøvurdering og miljørapport Råstofplan 2016 Råstofplanlægning Forslag til Miljøvurdering og Miljørapport Forsalg til Miljøvurdering og miljørapport for Råstofplan 2016 Udgivet af Kontoret

Læs mere

Koncern Miljø 2013. Region Hovedstaden Koncern Miljø

Koncern Miljø 2013. Region Hovedstaden Koncern Miljø Koncern Miljø 2013 Region Hovedstaden Koncern Miljø Indhold Side 4 Forord Side 5 Opbygning af Side 7 1. Indledning Side 8 2. Den regionale råstofplan Side 14 Side 20 Side 30 REDEGØRELSE 3. Råstoffer og

Læs mere

Hedensted Kommune Natur og Miljø Tjørnevej Uldum Att.: Vibeke Volmers/Aino Hvam

Hedensted Kommune Natur og Miljø Tjørnevej Uldum Att.: Vibeke Volmers/Aino Hvam Hedensted Kommune Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Att.: Vibeke Volmers/Aino Hvam Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 miljoe@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Råstofplan 2012. UDKAST! Debatoplæg

Råstofplan 2012. UDKAST! Debatoplæg Region Midtjylland Råstofplan Råstofplan 2012 (1-34-76-1-09) Råstofplan 2012 for Region Midtjylland UDKAST! Debatoplæg Indkaldelse af idéer og forslag Høringsperioden løber fra den xx januar xx marts/april

Læs mere

Notat om det fremtidige behov for råstoffer i Region Sjælland

Notat om det fremtidige behov for råstoffer i Region Sjælland Notat om det fremtidige behov for råstoffer i Region Sjælland Den samlede årlige indvinding af sand, grus og sten og kalk/kridt i regionen var i 2009 på ca. 5,3 mio. m 3. Heraf udgjorde indvinding af kalk

Læs mere

Administrationsgrundlag og kompetenceregler for ansøgninger om råstofgravetilladelser i Region Sjælland

Administrationsgrundlag og kompetenceregler for ansøgninger om råstofgravetilladelser i Region Sjælland Dato: 6. maj 2014 Brevid: 2294917 Udkast Administrationsgrundlag og kompetenceregler for ansøgninger om råstofgravetilladelser i Region Sjælland Råstofplanens og lovens rammer for behandling af ansøgninger

Læs mere

Regionernes råstofplanlægning på land

Regionernes råstofplanlægning på land NOTAT Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-711-00027 Ref. thhvi Den 18. december 2014 Regionernes råstofplanlægning på land Råstofplan 2016 I henhold til råstoflovens 5 påhviler det regionsrådet at udarbejde

Læs mere

Godkendelse af høringssvar til Region Nordjylland om ikke at anbefale det foreslåede råstofområde ved Vester Hassing

Godkendelse af høringssvar til Region Nordjylland om ikke at anbefale det foreslåede råstofområde ved Vester Hassing Punkt 9. Godkendelse af høringssvar til Region Nordjylland om ikke at anbefale det foreslåede råstofområde ved Vester Hassing 2017-054657 By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningen

Læs mere

Referat af offentligt møde om forslag til Råstofplan 2012-2023

Referat af offentligt møde om forslag til Råstofplan 2012-2023 Referat af offentligt møde om forslag til Råstofplan 2012-2023 Onsdag den 29. februar, kl. 18-20.30, i festsalen på Psykiatrien i Vordingborg, Færgegårdsvej 15, Vordingborg Mødet omhandler overvejende

Læs mere

FORSLAG TIL ÆNDRINGER AF GRAVEOMRÅDER

FORSLAG TIL ÆNDRINGER AF GRAVEOMRÅDER Bilag 1 til Råstofplan 2012 FORSLAG TIL ÆNDRINGER AF GRAVEOMRÅDER Oversigt over forslag til ændringer af graveområder - efter 2. offentlighedsfase Forslag til Råstofplan 2012 Behandling af områder fra

Læs mere

Råstofindvindingen helt overvejende koncentreres i udpegede regionale graveområder. Beskytte værdifulde råstofforekomster mod anden arealanvendelse.

Råstofindvindingen helt overvejende koncentreres i udpegede regionale graveområder. Beskytte værdifulde råstofforekomster mod anden arealanvendelse. 5.3 R stoffer.qxd 19-12-2005 19:09 Side 1 Foto: Fyns Amt 5.3 Råstoffer Amtsrådets mål På råstofområdet er det amtsrådets mål at: Råstofindvindingen helt overvejende koncentreres i udpegede regionale graveområder.

Læs mere

Byrådet. Region Sjælland Alléen Sorø. UDKAST

Byrådet. Region Sjælland Alléen Sorø.   UDKAST Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø E-mail: naturmiljo@regionsjaelland.dk UDKAST Byrådet Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 31 31 kommunen@roskilde.dk

Læs mere

Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum. En plan for beskyttelse af drikkevandet. Side 1 af 15

Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum. En plan for beskyttelse af drikkevandet. Side 1 af 15 Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum En plan for beskyttelse af drikkevandet Side 1 af 15 HVIDBOG til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum

Læs mere

Råstofredegørelse. Råstofplan 2016. Region Midtjylland. Har vi brug for en ny råstofplan? Region Midtjylland. Regional Udvikling

Råstofredegørelse. Råstofplan 2016. Region Midtjylland. Har vi brug for en ny råstofplan? Region Midtjylland. Regional Udvikling Råstofredegørelse Råstofplan 2016 Region Midtjylland Har vi brug for en ny råstofplan? Høringsperioden løber fra 5. februar 10. april 2015 Region Midtjylland Regional Udvikling Miljø Udgiver: Afdeling:

Læs mere

FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2016

FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2016 FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2016 December 2015 Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Hovedmål råstofplanlægningen 7 Lokale og regionale graveområder 9 Grundvandsbeskyttelse 13 Miljøbeskyttelse 15 Naturbeskyttelse

Læs mere

Råstofplan 2016. #split# Høringssvar fra Brønderslev Kommune

Råstofplan 2016. #split# Høringssvar fra Brønderslev Kommune #split# Råstofplan 2016 Plan og Miljø Dato: 04-05-2016 Sags. nr.: 86.07.00-P17-1-15 Sagsbeh.: Gorm Pilgaard Jørgensen Lokaltlf.: +4599455109 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 9945 4545 Fax 9945

Læs mere

Råstofplan Region Midtjylland. Råstofredegørelse. Har vi brug for en ny råstofplan? Region Midtjylland. Regional Udvikling

Råstofplan Region Midtjylland. Råstofredegørelse. Har vi brug for en ny råstofplan? Region Midtjylland. Regional Udvikling Råstofplan 2012 Region Midtjylland Råstofredegørelse Kilde: Petri & Betz Har vi brug for en ny råstofplan? Høringsperioden løber fra 19. januar - 23. marts 2011 Region Midtjylland Regional Udvikling Jord

Læs mere

Beskrivelse af graveområdet

Beskrivelse af graveområdet 7 8 9 Beskrivelse af graveområdet Bjerrede Graveområde er et nyt graveområde i forslag til Råstofplan for Region Sjælland 2012 2023. Graveområdet ved Bjerrede består af to gravefelter A og B som ligger

Læs mere

AFGØRELSE i sag om vedtagelse af Råstofplan 2012 for Region Nordjylland

AFGØRELSE i sag om vedtagelse af Råstofplan 2012 for Region Nordjylland Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. oktober 2013 J.nr.: NMK-220-00064 Ref.: KBP AFGØRELSE i sag om vedtagelse af Råstofplan 2012 for Region Nordjylland

Læs mere

Redegørelse for råstofforsyningen i Region Syddanmark

Redegørelse for råstofforsyningen i Region Syddanmark Redegørelse for råstofforsyningen i Region Syddanmark 2012-2024. 1. Resumè Ifølge råstofloven skal regionsrådet gennemgå råstofplanen hvert fjerde år i forbindelse med revision af den regionale udviklingsplan

Læs mere

HVIDBOG FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2016. Behandling af henvendelser i for-offentlighedsfasen

HVIDBOG FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2016. Behandling af henvendelser i for-offentlighedsfasen HVIDBOG FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2016 Behandling af henvendelser i for-offentlighedsfasen Marts 2016 Regional Udvikling Kontoret for Jordforurening og Råstoffer Marts 2016 Læsevejledning Hvidbog Hvidbogen

Læs mere

Råstofplan 2008 for Region Midtjylland

Råstofplan 2008 for Region Midtjylland Region Midtjylland Råstofplan Råstofplan 2008 (1-34-76-3-07) Råstofplan 2008 for Region Midtjylland Oversigt over indkomne bemærkninger m.v. til Forslag til Råstofgraveområde Jeksen 18. februar 2011 Regionshuset

Læs mere

baseret på eksisterende data Ditlefsen, C., Lomholt, S., Skar, S., Jakobsen, P. R., Kallesøe, A.J., Keiding, J.K. & Kalvig, P.

baseret på eksisterende data Ditlefsen, C., Lomholt, S., Skar, S., Jakobsen, P. R., Kallesøe, A.J., Keiding, J.K. & Kalvig, P. En samlet opgørelse af råstofforekomster på land og til havs baseret på eksisterende data Ditlefsen, C., Lomholt, S., Skar, S., Jakobsen, P. R., Kallesøe, A.J., Keiding, J.K. & Kalvig, P. http://mima.geus.dk/

Læs mere

Følgegruppe til Region Midtjyllands Råstofplan 2016

Følgegruppe til Region Midtjyllands Råstofplan 2016 Regionshuset Viborg Regional Udvikling milø Følgegruppe til Region Midtjyllands Råstofplan 2016 Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 miljoe@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Referat fra 1.

Læs mere

Mangel på råstoffer til vejbygning

Mangel på råstoffer til vejbygning Mangel på råstoffer til vejbygning Af civilingeniør Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet - Vejteknisk Institut, chh@vd.dk Resume Selv om forbruget af danske sand-, grus- og stenmaterialer har været faldende

Læs mere

HVIDBOG FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN Behandling af henvendelser i for-offentlighedsfasen

HVIDBOG FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN Behandling af henvendelser i for-offentlighedsfasen HVIDBOG FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2016 Behandling af henvendelser i for-offentlighedsfasen December 2015 Læsevejledning Hvidbog Hvidbogen er opdelt i to dele. Første del omhandler bemærkninger angående redegørelsen

Læs mere

Skottenborg Viborg Tel Udgivelsesår: Miljøvurdering Råstofplan Region Midtjylland. Sidetal: 5

Skottenborg Viborg Tel Udgivelsesår: Miljøvurdering Råstofplan Region Midtjylland. Sidetal: 5 Miljøvurdering Råstofplan 2016 Høringsperioden løber fra 5. februar 10. april 2015 Regional Udvikling Miljø Udgiver: Afdeling: Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. 7841 0000 Miljø Udgivelsesår: 2015 Titel:

Læs mere

Status for Strategisk miljøvurdering af råstofplaner i Danmark

Status for Strategisk miljøvurdering af råstofplaner i Danmark Status for Strategisk miljøvurdering af råstofplaner i Danmark 27. Oktober 2011 Miljøvurderingsdag 2011 Anne Merrild, MSc, PhD InsFtut for Planlægning Aalborg Universitet Strategisk Miljøvurdering af Råstofplaner

Læs mere

Regionernes råstofplanlægning på land

Regionernes råstofplanlægning på land NOTAT Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-711-00027 Ref. thhvi Den 26. september 2014 Regionernes råstofplanlægning på land Råstofplan 2016 I henhold til råstoflovens 5 påhviler det regionsrådet at udarbejde

Læs mere

Debatoplæg. Råstofplan 2016. Region Midtjylland. Indkaldelse af idéer og forslag. Region Midtjylland. Regional Udvikling

Debatoplæg. Råstofplan 2016. Region Midtjylland. Indkaldelse af idéer og forslag. Region Midtjylland. Regional Udvikling Debatoplæg Råstofplan 2016 Region Midtjylland Indkaldelse af idéer og forslag Høringsperioden løber fra 5. februar 10. april 2015 Region Midtjylland Regional Udvikling Miljø Udgiver: Afdeling: Region Midtjylland

Læs mere

Region Hovedstaden Koncern Miljø

Region Hovedstaden Koncern Miljø Koncern Miljø 2012 Region Hovedstaden Koncern Miljø FORSLAG HØRINGSPERIODE XX DEC. - XX MARTS RÅSTOFPLAN 2012 Indhold Side 4 Forord Side 5 Opbygning af Side 7 1. Indledning Side 8 2. Den regionale råstofplan

Læs mere

Geologisk kortlægning ved Hammersholt

Geologisk kortlægning ved Hammersholt Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Geologisk kortlægning ved Hammersholt Råstofboringer og korrelation med eksisterende data i interesseområde

Læs mere

Hvidbog. Forslag til Råstofplan 2012. Behandling af henvendelser i for-offentlighedsfasen

Hvidbog. Forslag til Råstofplan 2012. Behandling af henvendelser i for-offentlighedsfasen Hvidbog Forslag til Råstofplan 2012 Behandling af henvendelser i for-offentlighedsfasen Indhold Hovedgruppe navn Redegørelse om revision af Råstofplan 2008 Debatoplæg til Råstofplan 2012 Forsyningsstruktur

Læs mere

RÅSTOFPLAN 2008. for Region Midtjylland. Regionshuset Viborg. Jord og Råstoffer

RÅSTOFPLAN 2008. for Region Midtjylland. Regionshuset Viborg. Jord og Råstoffer RÅSTOFPLAN 2008 for Region Midtjylland Regionshuset Viborg Jord og Råstoffer Udgiver: Afdeling: Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. 8728 5000 Jord og Råstoffer Udgivelsesår: 2008 Redaktør:

Læs mere

Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding

Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding KODEKS FOR GODT NABOSKAB VED RÅSTOFINDVINDING Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding Råstofindvinding løser et samfundsmæssigt behov for sand, grus, sten, kalk og ler til bl.a. byggeri og vejanlæg.

Læs mere

Afslag på at tilføre jord til [ ] Grusgrav på matr.nr. [ ] Århus Amt

Afslag på at tilføre jord til [ ] Grusgrav på matr.nr. [ ] Århus Amt «Efternavn» «Firma» «Adresselinje1» «Adresselinje2» «Postnummer» «By» Jordforureningskontoret Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/03-0007 Ref.: KAJ/14 Den 22. januar 2004 Afslag på at tilføre

Læs mere

Indledning. for udvidelse af Aalborg Portland - Del 1: Indledning. Del 2: Ikke-teknisk resume (fra Miljøvurderingen)

Indledning. for udvidelse af Aalborg Portland - Del 1: Indledning. Del 2: Ikke-teknisk resume (fra Miljøvurderingen) Indledning VVM for udvidelse af Aalborg Portland Del 1: Indledning Del 2: Ikke-teknisk resume (fra Miljøvurderingen) Del 3: Forslag til kommuneplantillæg med VVMredegørelse for udvidelse af Aalborg Portland

Læs mere

Fortsat grusgravning i Bromme Plantage i Sorø kommune

Fortsat grusgravning i Bromme Plantage i Sorø kommune DEBAT R e g i o n p l a n 2005-2016 DEBAT Regionplan 2005-2016 Tillæg 11 TILLÆG 11 Fortsat grusgravning i Bromme Plantage i Sorø kommune Januar 2006 Et vue over graveområdet i Bromme. Indledning NCC Råstoffer

Læs mere

Råstofgraveområde ved Leby i Ærø Kommune

Råstofgraveområde ved Leby i Ærø Kommune Forslag til tillæg nr. 1 til Råstofplan 2012 for Region Syddanmark 1½ Råstofgraveområde ved Leby i Ærø Kommune Juni 2014 Dette forslag til et nyt graveområde ved Leby er udarbejdet på baggrund af en ansøgning

Læs mere

Følgegruppe til Region Midtjyllands Råstofplan 2016

Følgegruppe til Region Midtjyllands Råstofplan 2016 Regionshuset Viborg Regional Udvikling milø Følgegruppe til Region Midtjyllands Råstofplan 2016 Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 miljoe@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Referat fra 2.

Læs mere

Dispensation efter jordforureningsloven 52 til tilførsel af u-forurenet jord til Ellidshøj Grusgrav.

Dispensation efter jordforureningsloven 52 til tilførsel af u-forurenet jord til Ellidshøj Grusgrav. Porsheden Vognmandsforretning Porshedevej 33 9240 Nibe porsheden@post.tele.dk Dispensation efter jordforureningsloven 52 til tilførsel af u-forurenet jord til Ellidshøj Grusgrav. Region Nordjylland, Kontoret

Læs mere

RÅSTOFPLAN 2008 FOR REGION SJÆLLAND

RÅSTOFPLAN 2008 FOR REGION SJÆLLAND RÅSTOFPLAN 2008 FOR REGION SJÆLLAND DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDGANGSPUNKT UDFORDRINGER UDVIKLING & STRATEGI SEKTORPLAN DEN TILGÆNGELIGE REGION BY OG LAND

Læs mere

Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Region Midtjylland Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

Aalborg Kommunes høringssvar til Region Nordjyllands fornyede offentlige høring af Råstofplan Hvorupområdet

Aalborg Kommunes høringssvar til Region Nordjyllands fornyede offentlige høring af Råstofplan Hvorupområdet #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune, Direktøren Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst raastoffer@rn.dk 13-12-2016

Læs mere

DEBATOPLÆG. Grusgraven omkørselsvejen 1, stenlille. Region Sjælland, Miljø & Ressourcer Alleen 15, 4180 Sorø .:

DEBATOPLÆG. Grusgraven omkørselsvejen 1, stenlille. Region Sjælland, Miljø & Ressourcer Alleen 15, 4180 Sorø  .: Grusgraven omkørselsvejen 1, stenlille DEBATOPLÆG INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG TIL VVM REDEGØRELSE Region Sjælland, Miljø & Ressourcer Alleen 15, 4180 Sorø Email.: naturmiljo@regionsjaelland.dk Side

Læs mere

Herning Kommune Teknik og Miljø Torvet 7400 Herning Att.: Eric Farley

Herning Kommune Teknik og Miljø Torvet 7400 Herning Att.: Eric Farley Regionshuset Viborg Regional Udvikling Herning Kommune Teknik og Miljø Torvet 7400 Herning Att.: Eric Farley Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Region Midtjylland. Vedtagelse af Råstofplan 2008 for Region Midtjylland. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 13. maj Punkt nr.

Region Midtjylland. Vedtagelse af Råstofplan 2008 for Region Midtjylland. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 13. maj Punkt nr. Region Midtjylland Vedtagelse af Råstofplan 2008 for Region Midtjylland Bilag til Forretningsudvalgets møde 13. maj 2008 Punkt nr. 2 Region Midtjylland Råstofplan Råstofplan 2008 (1-34-76-3-07) Råstofplan

Læs mere

Afgørelse - dispensation Region Nordjylland giver hermed dispensation til det ansøgte på betingelse af, at nedenstående vilkår overholdes.

Afgørelse - dispensation Region Nordjylland giver hermed dispensation til det ansøgte på betingelse af, at nedenstående vilkår overholdes. RGS 90 A/S Selinevej 4 2300 København S Gustav.gansted@rgs90.dk Dispensation efter jordforureningslovens 52 til tilførsel af u- forurenet jord og lettere forurenet jord til den tidligere råstofgrav Bakkelyvej

Læs mere

FORSLAG RÅSTOFPLAN FOR REGION SJÆLLAND 2008 DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV

FORSLAG RÅSTOFPLAN FOR REGION SJÆLLAND 2008 DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV FORSLAG RÅSTOFPLAN FOR REGION SJÆLLAND 2008 DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDGANGSPUNKT UDFORDRINGER UDVIKLING & STRATEGI SEKTORPLAN DEN TILGÆNGELIGE REGION

Læs mere

Byrådet Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks Roskilde. Region Sjælland Alléen Sorø.

Byrådet Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks Roskilde. Region Sjælland Alléen Sorø. Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø E-mail: naturmiljo@regionsjaelland.dk UDKAST REVIDERET 1. JUNI 2016 Byrådet Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 31

Læs mere

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, marts 2008 Forord Dette tillæg til delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Aalborg Sydøst

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling

Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling 2012-2016 MAJ 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) regionalt

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1800 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2004/02514

Læs mere

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17. december 2014 Forslag til Indsatsplan til beskyttelse af drikkevand Forslag til Indsatsplan StautrupÅbo er klar til vedtagelse

Læs mere

Dispensation efter jordforureningsloven 52 til tilførsel af u-forurenet jord til Ellidshøj Grusgrav.

Dispensation efter jordforureningsloven 52 til tilførsel af u-forurenet jord til Ellidshøj Grusgrav. NIRAS A/S Vestre Havnepromenade 9 9100 Aalborg Att. Michael Sølgård mcs@niras.dk Dispensation efter jordforureningsloven 52 til tilførsel af u-forurenet jord til Ellidshøj Grusgrav. Region Nordjylland,

Læs mere

Rambøll har kigget nærmere på afslaget og har i det følgende kommenteret på afslaget og hvad, der taler for indvinding af råstoffer

Rambøll har kigget nærmere på afslaget og har i det følgende kommenteret på afslaget og hvad, der taler for indvinding af råstoffer NOTAT Projekt Grusgravning i Vester Hornstrup Kunde Jørgen og Peter Olesen Notat nr. 01 Dato 2012-02-06 Til Fra Kopi til Region Syddanmark, Andreas Blinkenberg Rambøll, Niels N. Christensen og Trine Mehlsen

Læs mere

RÅSTOFPLAN for Region Midtjylland. Forslag til RÅSTOF- PLAN for Region Midtjylland. Regionshuset Viborg

RÅSTOFPLAN for Region Midtjylland. Forslag til RÅSTOF- PLAN for Region Midtjylland. Regionshuset Viborg RÅSTOFPLAN 2012 for Region Midtjylland Forslag til RÅSTOF- PLAN 2012 for Region Midtjylland Høringsperioden løber fra 17. januar 21. marts 2012 Regionshuset Viborg Jord og Råstoffer Udgiver: Afdeling:

Læs mere

Alslev, Varde Kommune

Alslev, Varde Kommune Alslev, Varde Kommune 1 Ansøgning om graveområde Styrup A/S Anlæg har fremsendt forslag til graveområde på matr.nr. 8a, 14e og 9cx Alslev By, Alslev. Området ligger 1 km sydøst for Alslev og 5 km sydvest

Læs mere

Afgørelse i sagen om indvinding af råstoffer ved Gejsing i Vejen Kommune

Afgørelse i sagen om indvinding af råstoffer ved Gejsing i Vejen Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. februar 2005 J.nr.: 03-41/550-0005 KPA Afgørelse i sagen

Læs mere

Nyttiggørelse af råstofgrave til naturformål (del 2) Hvad er forudsætningerne for at der bliver efterbehandlet til naturformål?

Nyttiggørelse af råstofgrave til naturformål (del 2) Hvad er forudsætningerne for at der bliver efterbehandlet til naturformål? Nyttiggørelse af råstofgrave til naturformål (del 2) Hvad er forudsætningerne for at der bliver efterbehandlet til naturformål? Nyttiggørelse af råstofgrave til naturformål (del 2) Er der nogen der har

Læs mere

Dagsorden. Kl. 18:10 - Den videre proces og arealerne v/ region Sjælland

Dagsorden. Kl. 18:10 - Den videre proces og arealerne v/ region Sjælland Dagsorden Kl. 18:00 - Velkomst v/ Region Sjælland Kl. 18:10 - Den videre proces og arealerne v/ region Sjælland Kl. 18:25 - Gravning, efterbehandling og samarbejde med naboerne v/ Roskilde Sten og Grus

Læs mere

Forslag til Råstofplan 2008

Forslag til Råstofplan 2008 Region Midtjylland Råstofplan Region Midtjylland Råstofplan Regional Udvikling Jord & Råstoffer ----------------------------------------------------------------- Forslag til Råstofplan 2008 (1-34-76-3-07)

Læs mere

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3A til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Rebild Kommunes foreløbige høringssvar i forbindelse med forslag til råstofplan 2016 samt forslag til Miljøvurdering og miljørapport.

Rebild Kommunes foreløbige høringssvar i forbindelse med forslag til råstofplan 2016 samt forslag til Miljøvurdering og miljørapport. Center Natur og Miljø Region Nordjylland Råstofgruppen Niels Bohrsvej 30 9220 Aalborg Øst Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 01.09.00-A00-2-14 Ref.:

Læs mere

Højes Dong, Svendborg Kommune

Højes Dong, Svendborg Kommune Højes Dong, Svendborg Kommune 1 Ansøgning om graveområde Ejeren af matr.nr. 21a Gudbjerg by, Gudbjerg, Torben Birkholm, har foreslået nyt graveområde på 7 ha. Området ligger ved Bankevej 10 km nord for

Læs mere

RÅSTOFPLAN 2012 RÅSTOFPLAN 2012. for Region Midtjylland. for Region Midtjylland. Regionshuset Viborg. August 2012. Miljø

RÅSTOFPLAN 2012 RÅSTOFPLAN 2012. for Region Midtjylland. for Region Midtjylland. Regionshuset Viborg. August 2012. Miljø RÅSTOFPLAN 2012 for Region Midtjylland RÅSTOFPLAN 2012 for Region Midtjylland August 2012 Regionshuset Viborg Miljø Udgiver: Afdeling: Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. 7841 0000 Jord

Læs mere

Dispensation efter jordforureningsloven 52 til tilførsel af u- forurenet jord til råstofgraven i True

Dispensation efter jordforureningsloven 52 til tilførsel af u- forurenet jord til råstofgraven i True Kristian Rytter A/S Jellingvej 19 9230 Svenstrup kr@kristianrytter.dk eso@kristianrytter.dk Dispensation efter jordforureningsloven 52 til tilførsel af u- forurenet jord til råstofgraven i True Region

Læs mere

Screeningsafgørelse - der er ikke er krav om miljøvurdering i forbindelse med ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding

Screeningsafgørelse - der er ikke er krav om miljøvurdering i forbindelse med ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding Stürup A/S Måde Industrivej 17 6705 Esbjerg Ø CVR-NR: 47124719 Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Niels Koch E-mail: niels.koch@rsyd.dk Direkte tlf.: 76 63 19 45 Dato: 12. oktober 2017 Journalnr.: 16/6616

Læs mere

Forslag til RÅSTOFPLAN 2008

Forslag til RÅSTOFPLAN 2008 Forslag til RÅSTOFPLAN 2008 for Region Midtjylland Regionshuset Viborg Jord og Råstoffer Udgiver: Afdeling: Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. 8728 5000 Jord og Råstoffer Udgivelsesår:

Læs mere

Råstofgraveområde ved Veerst i Vejen Kommune

Råstofgraveområde ved Veerst i Vejen Kommune Forslag til tillæg nr. 3 til Råstofplan 2012 for Region Syddanmark 1½ Råstofgraveområde ved Veerst i Vejen Kommune September 2014 Dette forslag til et nyt graveområde ved Veerst er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Følgegruppe til Region Midtjyllands Råstofplan 2016

Følgegruppe til Region Midtjyllands Råstofplan 2016 Regionshuset Viborg Regional Udvikling milø Følgegruppe til Region Midtjyllands Råstofplan 2016 Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 miljoe@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Referat fra 3.

Læs mere

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3B til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Rebild Kommunes høringssvar til forslag til råstofplan 2016 samt forslag til Miljøvurdering og miljørapport.

Rebild Kommunes høringssvar til forslag til råstofplan 2016 samt forslag til Miljøvurdering og miljørapport. Center Natur og Miljø Region Nordjylland Råstofgruppen Niels Bohrsvej 30 9220 Aalborg Øst Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 01.09.00-A00-2-14 Ref.:

Læs mere

JORDFORURENING OG RÅSTOFFER - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

JORDFORURENING OG RÅSTOFFER - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN JORDFORURENING OG RÅSTOFFER - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Jordforurening og råstoffer Regionen skal efter

Læs mere

Indvinding af hvidt sand i Tranum Klitplantage

Indvinding af hvidt sand i Tranum Klitplantage Indvinding af hvidt sand i Tranum Klitplantage GRAVE OG EFTERBEHANDLINGSPLAN FOR INDVINDING AF HVIDT SAND I TRANUM KLITPLANTAGE Rekvirent Naturstyrelsen Vendsyssel Sct. Laurentii Vej 148 9990 Skagen Rådgiver

Læs mere

Trunderup, Assens Kommune

Trunderup, Assens Kommune Trunderup, Assens Kommune 1 Ansøgning om graveområde Råstofentreprenør Freiberg & Jespersen ansøger om et graveområde på ejendommen matr. 8x m.fl. Trunderup der ligger i både Assens og Faaborg-Midtfyn

Læs mere

LER. Kastbjerg. Randers Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING. Region Midtjylland Regional Udvikling. Jord og Råstoffer

LER. Kastbjerg. Randers Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING. Region Midtjylland Regional Udvikling. Jord og Råstoffer LER Kastbjerg Randers Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING NR. 2 2009 Region Midtjylland Regional Udvikling Jord og Råstoffer Udgiver: Afdeling: Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. 8728 5000 Jord og

Læs mere

Råstofgraveområde ved Leby i Ærø Kommune

Råstofgraveområde ved Leby i Ærø Kommune Tillæg nr. 1 til Råstofplan 2012 for Region Syddanmark 1½ Råstofgraveområde ved Leby i Ærø Kommune November 2014 Forord Forsyning med råstoffer til byggeri, veje, diger og andre infrastrukturanlæg er grundlæggende

Læs mere

Tjæreborg, Esbjerg Kommune

Tjæreborg, Esbjerg Kommune Tjæreborg, Esbjerg Kommune 1 Ansøgning om graveområde Tjæreborg Sten & Grus foreslår udvidelse af graveområdet ved Tjæreborg med et areal der tidligere har været gravet, men hvor ansøger vurderer at der

Læs mere