TRÆSEJLET. 29. årgang Nr. 3 April 2013 SKANDERBORG ROKLUB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRÆSEJLET. 29. årgang Nr. 3 April 2013 SKANDERBORG ROKLUB"

Transkript

1 TRÆSEJLET 29. årgang Nr. 3 April 2013 SKANDERBORG ROKLUB

2 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf Næstformand: Tommy Haubjerg Madsen Vrold Tværvej 13 Tlf Kasserer: John Rasmussen Hybenparken 21 Tlf Ungdomsleder: Carsten L. Christiansen Villavej 7 Tlf Rochef: Poul Mathiasen Sarabjerg 21 Tlf Materialeforvalter: Mogens K. Nielsen Hybenparken 2 Tlf Sekretær: Birgitte Kiærskou Oddervej 150 Tlf Husforvalter: Ejner Grønhøj Slåenvænget 9 Tlf Kaproning? Nøgler Ejner Langture Poul Svømmeprøve Poul Gæstekontakt Birgitte Madpakketure Erik Outrigger roning? Der er mange aktiviter man kan tilmelde sig. Se inde i bladet! Et lille hjertesuk fra redaktøren: Det ville være dejligt hvis I vil sende mig fotos, når I har deltaget i nogle aktiviteter i klubben. Derfor må I nøjes med en lille forårsspætte på forsiden i stedet for et billede fra en kold standerhejsning. Arkivfoto Materialeudvalget Kontaktperson: Materialeforvalter Mogens K. Nielsen Derunder: Willi Dupont Gunnar Dalby Ejvind Andersen Knud Kristensen John Rasmussen Ib Sørensen Ungdomsudvalget Kontaktperson: Ungdomsleder Carsten L. Christiansen Derunder: Søren Stigsen Husudvalget Kontaktperson: Husforvalter Ejner Grønhøj Derunder: Rita Følbæk Anna Rosenqvist Bitten Hermann Kioskudvalget Kontaktperson: Lise Poulsen Skovvej 9 Tlf Skanderborg Roklub. Sølystvej Skanderborg Bankkonto: Nordea Bank Reg konto

3 Træsejlet Redaktion: Hanne Løkke Leth Tlf Annoncer: Erik Jensen Tlf Adresseændring: Kontakt kassereren TRÆSEJLET er et officielt blad for Skanderborg Roklub. Bladet er åbent for debat, læserindlæg og kommentarer. Bladets artikler udtrykker ikke nødvendigvis Skanderborg Roklubs officielle holdning. TRÆSEJLET påtager sig intet ansvar for opfordret indsendt materiale og eventuelle trykfejl i tekst og annoncer. Nyt fra formanden... 5 Kontrol af oppustelige redningsveste Standerhejsning Referat af bestyrelsesmøde rolangture Quick-roning Roforbud Gåturen fra Silkeborg til Ry Danmarks Smukkeste Festival DFfR-tilbud til ungdomsroerne DFfR-tilbud Kalenderen DFællesture om søndagen Rotur pinselørdag Tilbud fra netværket Venø tur med Struer Roklub Tillykke med fødselsdagen Rengøring af klubhuset TRYKKERI: Kopiexperten Oplag: 150 stk. 3

4 Nybolig Carsten B. Sandgrav Adelgade Skanderborg Se mere på tlf Støt vore sponsorer de støtter os 4

5 Nyt fra formanden Lørdag 16. marts havde vi standerhejsning, hvor ca. 50 var mødt frem. Der stod en stiv kuling med lidt sne ind fra øst, så det var en kold omgang. Talen var ikke så lang, og vi fortrak hurtigt til kaffen og kagen ovenpå. Søen var stivfrosset, og broen var selvfølgelig ikke ude. Status er den samme her ved deadline en uge inde i april. En del har spurgt mig, om jeg har oplevet noget lignende, og det har jeg faktisk, for i 1996 forsvandt den sidste is fra søen den 10. april. Jeg tror dog desværre, at vi må vente lidt længere, og vi venter spændt på, hvornår vi kan få broen og bådene i vandet. Vær opmærksom på, at vandet vil være meget koldt i lang tid. Standerhejsningsfesten var velbesøgt med 35 deltagere. Jeg havde foreslået tag-selv-mad-med-til-fælles-buffet, men der var andre, der syntes, at det skulle være mere festligt, og Birgitte fik hurtigt sat gang i tilmelding og en leverance af lækker mad fra slagter Byskov. der er nogle, der kan komme en gang imellem, så Carsten ikke skal stå der 2 gange hver eneste uge. Vi har i bestyrelsen talt om udvalg og medlemsønsker. Blandt andet er der kommet forslag om kvikroning, og det kan I læse mere om her i bladet. Der arbejdes også på tur-formidling og forbedring af informationer på hjemmesiden. Jeg har været til møde med Festivalen. Vi skal stort set lave det samme i år som de foregående 2 år. Altså desværre ingen større arbejdsopgaver til veteranerne. Jeg håber, at vi snart ses på søen og jeg ønsker Jer en god sæson. Den vil blandt andet byde på langture, pinselørdagsrotur, veterantræf den 20. juni og madpakketure sammen med netværket. Støt vore sponsorer de støtter os Erik Jensen Vi har haft 2 ungdomsroere Rasmus Christiansen og Mathias Håkonsson på instruktørkursus A og B. Det er virkelig godt at få suppleret med nogle instruktører i ungdomsafdelingen. Carsten vil i år tilbyde ungdomsroerne mere roning. Mange har roet i ergometer 2 gange om ugen eller mere gennem vinteren, og når vi kan komme på vandet, skal der så også tilbydes 2 gange roning på vandet om ugen. Vi vil gerne have, hvis 5

6 Kontrol af oppustelige redningsveste vigtig information til alle! Bestyrelsen har på mødet i marts drøftet, hvordan klubben skal forholde sig til Dansk Forening for Rosports (DFfR) anbefalinger for kontrol med oppustelige veste. I klubben anvendes både klubejede veste (til instruktionsbrug) og medlemsejede veste. Uanset hvem der ejer vestene, er klubben ansvarlig for, at de sikkerhedsmæssigt er i orden. Det kommer af, at klubben har et rederansvar, som betyder, at det altid i henhold til den gældende sølovgivning er fartøjsejeren altså roklubben der er ansvarlig for at alle forhold omkring uddannelse, sikkerhed, udrustning, udstyr og vedligeholdelse af bådene er i orden. Kontrol af, at vestene virker, anbefaler DFfR at ske dels ved et årligt eftersyn dels ved kontrol umiddelbart før hver brug (rotur). Det årlige eftersyn omfatter kontrol af spænder og remme, reflekser og fløjte, og især af syninger, svejsninger på den oppustelige del (lungen) samt, patron og udløsermekanisme (manuelle veste), saltpatron (automatiske veste). Vestene skal ligge oppustet i min 24 timer og må ikke tabe luft. Rotaget medfører et særligt slid, hvor patronen rører lungen, og det kan medføre utæthed. Kontrollen før hver rotur omhandler især patronen, som kan løsne sig. Kommer den for lang ud af gevindet, kan stiften ved udløsning ikke nå patronen, og vesten bliver ikke blæst op. Derfor skal det før hver tur kontrolleres, at patronen er spændt fast. Denne daglige kontrol ligger naturligt hos brugeren, men er stadig omfattet af rederansvaret. De klubejede veste er kontrolleret i februar Af de medlemsejede veste er ca. 35 indkøbt i 2012, og altså nye. Så er der medlemmer, som på et tidspunkt selv har anskaffet en oppustelig vest, hvem og hvor mange er ukendt. Jf. Træsejlet nr. 5, 2011 må ingen oppustelig vest, som anvendes i klubbens både, være ældre end 6 år. Vestene kan i princippet kontrolleres af det enkelte medlem, af roklubben eller af en ekstern, f.eks. AFI Marine i Århus (mod betaling). Især pakning af vesten efter at den har været pustet op, kan være besværlig. På dette grundlag har bestyrelsen besluttet, at der inden rosæsonen 2014 vil blive udmeldt en procedure ud for årlig kontrol af de medlemsejede veste. Fortsættes 6

7 Bestyrelsen opfordrer samtidig medlemmerne til forud for hver rotur at kontrollere om patronen er fastspændt, og i det hele taget passe godt på vestene. Det sidste gælder i øvrigt også de almindelige svømme- og redningsveste, som hænger i bådhallen. De er kontrolleret og i orden her før rosæsonen, men de er af og til udsat for lidt hårdhændet behandling. Derfor, pas også godt på dem. Husk, vestene er ultimativt livreddende udstyr. Standerhejsning 2013 Materialeforvalteren Velkommen til en ny sæson. Godt at se så mange, selv om det vist varer noget, inden vi kommer på vandet. Mange er klar til forårets komme, og den sidste båd er også ved at blive repareret. Men trods det er der nogle roere, der ikke er klar. De har nemlig ikke en gyldig svømmeprøve. Heldigvis kan det nås, inden vi kan få broen og bådene i. Efter ulykken på Præstø Fjord er der kommet mere fokus på sikkerheden, og jeg hører også medlemmer, der giver udtryk for utryghed, hvis de ikke ved, om de andre i båden kan svømme. Få det nu gjort, for der er roforbud, hvis man ikke har aflagt svømmeprøve inden for de seneste 2 år. Og hvad kan vi så glæde os til i den nye sæson? En masse roning forhåbentlig i både der er i god stand efter vinterens klargøring. Vi har ikke de store tiltag på programmet. Vi har bedt om at få nogle af Jer med i udvalg, og vi vil gerne have flere med. Så kan aktiviteterne opstå ud fra medlemmernes ideer og behov. Kontakt mig så vi kan få startet det. Vi har ikke planer om udvidelse af bådparken, men vi er godt klar over, at nogle af bådene er gamle. Så fremadrettet skal vi se på udskiftning af både samt vedligeholdelse af huset. Og så har vi en 40 års julibar. Allan Lund startede i roklubben i Nu er han nok mest kendt for at være dirigent til generalforsamlingen og mangeårig revisor, men i 1982 til 1985 var han formand. Det var i en tid, hvor mange af de gamle kræfter i klubben var holdt, efter de havde gjort et kæmpearbejde med at bygge klubhuset, og en ung generation havde taget over. Der blev ikke roet så meget dengang, men det var vigtigt, at klubben blev drevet videre, for ellers havde vi ikke stået her i dag. Han kunne desværre ikke komme i dag, men jeg skal nok overrække ham en lille gave. Ann-Helene og Willi har lavet en ny stander, som nu skal hejses. Derefter er der kaffe og brød sponsoreret af Kvickly. God sæson. Sang af Willi. Standeren hejses 3 hurra for Skanderborg Roklub samt det lange. Erik Støt vore sponsorer de støtter os 7

8 Referat af bestyrelsesmøde 14/ Referat Birgitte overrasket over sekretærposten. Aftale: Tommy bliver aktivitetschef og næstformand Birgitte bliver sekretær og gæstekontakt. Derefter godkendt, 2. Gensidig information Poul foreslår to do liste. Arrangerer 3 langture der gennemføres 3 på langturs styrmands kursus. Instruktør møde.. Mogens foreslår vi skærer stævnen af Rolf og placerer den oprejst i bådhuset. OK til at Mogens arrangerer dette. Erik følger op på Gudenåens Venner og gensidig betaling. Mogens : Materialekursus i ro netværket. Ingen fra Skanderborg med. Vinterarbejdet nær afslutning. Freja mangler lak og enkelte reparationer. Skader på Kalvø. Svært at få medlemmer til at møde. En enkelt bådformand sent ude. Bådvask ikke mulig i frost Processen revurderes med henblik på ændret tildeling af både og hus vedligehold. Genoptages af Mogens inden efteråret. Birgitte fremviste nye ro dragter som godkendtes. Carsten: 2 ungdomsroere på instruktørkursus. Foregik i ergometer på gr. af vejret. Klag over dette. 3. Svømmeprøver Status på svømmeprøver. Diskussion om synliggørelse af roere der ikke har gyldig svømmeprøve eller disp. Poul foreslår lettere medlemsregistrering med mulighed for skjult reg. Tommy og Mogens foreslår liste i bådhuset. Poul sender mail til alle uafklarede omtalende roforbud noteret i PC. Gyldig svømmeprøve skal være aflagt før påbegyndt roning af hensyn til styrmand og øvrige roeres tryghed og sikkerhed.. Der kan gå op til en uge efter afleveret bevis før roforbuddet er ophævet Poul og Erik afklarer registrering. Poul tiltræder ikke beslutningen. Støt vore sponsorer de støtter os 8

9 4. Redningsveste Vi overvejer metode til eftersyn. Mogens skriver indlæg til Træsejlet. 5. udsættes til næste møde 6. Udlån af hus Kan lejes af klubmedlemmer til egne private ( venner og familie ) sammenkomster Ikke til forenings relaterede arrangementer. Medlemmet må ikke være i restance ved anmodning om eller under udlånet Medlemmet skal være frigivet. Kan ikke lejes til ungdomsfester. Gæstekontakten kan rådføre sig med bestyrelsen. Gæstekontakten fremlægger oversigt over henvendelser på bestyrelsesmøder. Ved næste møde aftales pris. Og der foretages lodtrækning mellem de der har forespurgt på samme dato i maj Der kan reservers skriftligt 1 år frem til fester. Dog undtaget konfirmationer hvor reservation kan ske to år før.. Erik sammenfatter reglement. 7. Veterantræf Orientering. Evt. overskud overføres til Klubben. 8. Udsættes til næste møde 9. Kiosk Kort drøftet. 10. Udgik Næste møde 3 april kl Referent Birgitte Kiærskou Adelgade 25A 8660 Skanderborg Tlf.:

10 3 rolangture Vil du med på langtursroning, så udbydes her 3 forskellige ture Roklubben SAS 9.,10.,11. og 12. maj km Med overnatning i SAS forsøger vi over 3-4 dage at ro Amager rundt, rundt i Københavns Havn og på Roskilde Fjord. Vi kører fra Skanderborg torsdag kl. 6,00 og er hjemme søndag aften. Limfjorden, 31. maj - 2. juni - 80 km Fra Alborg Dame Roklub, hvor vi overnatter og låner både, ror vi ture på Ryå og Limfjorden. Vi kører fra Skanderborg fredag kl. 17,00 og er hjemme søndag aften. Randers-tur, 21., 22. og 23. juni km Med overnatning i roklubberne i Silkeborg og Tange ror vi over 3 dage til Randers Vi ror fra Skanderborg fredag kl. 8,00 og er hjemme søndag aften. Forplejning Vi laver fælles forplejning på turene - så tilsagn om en gryderet er velkommen Tilmelding Der er reserveret 3 2-årers til turene. Tilmelding sker efter princippet først til mølle til Poul Mathiasen Det med småt: Ved tilmelding bekræfter du, at du er i stand til at bære bådene,samt at du er i den nødvendige form. Hvis en tur aflyses kan de tilmeldte blive afkrævet kr. for bådleje til klubberne. 10

11 Quick-roning En rotur kan med lethed komme til at vare 2-3 timer fra start til slut. Dette kan afholde medlemmer med en travl hverdag fra at deltage aktivt i roningen. Vi har derfor, som forsøg i år, indført begrebet Quick-roning, som betyder: - Medlemmerne kan uden for de fastlagte rotider og -arrangementer tage en båd, der står klar til udrykning med ilagte bundbrædder, redningsveste, øsekar, bådshage, vimpel og flag, samt isatte bundpropper. - Quick-roning er som navnet antyder en hurtig og kortere tur uden landgang. - Bådene Næsset, Åkandevigen og Skvæt Mølle er valgt til formålet. - Efter roturen skylles båden udvendig. - Monteres og sættes på plads. - Klar til næste hurtige udrykning! Vi håber på denne måde at imødekomme ønsket om en hurtig tur på vandet - før arbejde, efter arbejde eller lige når man får lyst! Som sagt står bådene klar - Men når de tre både benyttes i forbindelse med de faste rotider og -arrangementer gælder der de normale retningslinjer for rengøring af både. - Blot skal disse 3 både sættes færdigmonterede på plads. Roforbud Poul Mathiasen, rochef Desværre er der mange, der endnu ikke har fået fornyet deres svømmeprøve. Uden gyldig svømmeprøve har man roforbud. Dette vil være markeret i Kilometer-PC en med: Roforbud Fornavn Efternavn. Dette vil fremgå, når medlemsnummeret indtastes. Roforbuddet gælder, indtil du har afleveret en underskrevet svømmeprøve i den røde postkasse i entreen. Poul Mathiasen, rochef Støt vore sponsorer de støtter os 11

12 Gåturen fra Silkeborg til Ry Sindbjerg En lørdag i marts var vi 7, der ville gå den nye tur fra Silkeborg til Ry. Vi har tidligere gået turen på syd- og vestsiden, men nu ville Niels føre os vej på den nordlige rute. 12 Vi tog toget til Silkeborg og gik over åen og fulgte den til Nåege. En dejlig strækning. Vi kom derefter forbi Hattenæs og så hen til De Små Fisk. Derfra gik vi hen til hedearealet, hvor vi skulle op på Sindbjerg. Jeg kendte en sti op, men det viste sig, at det var den stejleste af dem alle den var sej. Lige inden opstigningen mødte vi en bedstemor med 2 småfyre. Hun spurgte dem: Skal vi gå op, inden vi går ned? Vi syntes, at det var den rigtige rækkefølge! Da vi endelig nåede op på Sindbjerg, kunne vi nyde udsigten over søerne og skovene.

13 Men det blæste en del. Vi fik en lille en til at varme os på. op af baneskråningen, kunne vi komme igennem uden at få våde fødder. Vi skulle selvfølgelig ned igen, og så gik turen hen forbi den specielle kirke, som ikke ligner en kirke og hen mod Dyne- Larsens hus og de andre rige hjem. Vi var blevet lovet adskillige BMW er og Mercedes er, men det blev kun til et par stykker. Der var mange flere Ford Escort. Men hvad gør det! Vi gik så tilbage til vejen og ved Banegården i Svejbæk krydsede vi og gik op i skoven. Det var dels tilbage og dels den helt forkerte retning, så vi andre var sikre på, at nu var det helt galt med Niels stedsans. Men han lovede, at det nok skulle gå godt. Så spurgte vi, hvornår vi skulle spise. Det skulle vi inde i skoven, hvor der kommer et t-kryds. Og det kom så til at stemme. Dernæst gik turen ind i en masse skov; det var en flot tur. Så kom vi ud til en vej, som vi fulgte et lille stykke. Vi kom til en plads, hvor der var lavet redskaber til diverse styrketrænende øvelser, og vi mødte 2 damer, der skulle starte en løbetur. Det var de eneste andre, vi mødte på hele turen. Jeg var kommet til at købe en Dagmartærte for meget dagen før, så den satte vi til livs. Næsten da for Steen er blevet standhaftig kage-fornægter, og så havde jeg lidt til aftenteen. Niels fortalte nu, at vi kunne gå på landevejen til Laven eller tage turen gennem skoven, men der var meget sumpet. Vi skulle selvfølgelig se, om han havde ret. I starten var det en flot tur gennem skoven, og så kom vi ud til Julsø, og det gjorde ikke naturen mindre flot. Vi gik hen forbi Dynæs, og så kom det meget fugtige område hen mod Alken. Men ved at hoppe på grene og gå lidt 13 I Alken mente Dorte, at det var nok for i dag, og hun ville vente 3 lange og kolde kvarter på næste tog. Vi andre gik mod Alling, og Steen kunne fortælle om sin tid som røgter på en gård tilbage i sidste årtusinde. Der var efterhånden kommet en bidende kold vind, så det var ikke den store fornøjelse. Hen mod Birkhede så vi en masse gæs, der gik på markerne. Vi kom hen til den nye sti ind mod Ry. Poul Erik fortalte Niels en historie om en lokal mand, der i en ordentlig brandert havde placeret sin bil på sporet, og toget var blevet afsporet. Niels fortalte så, at han kendte historien, for han havde siddet i toget med sine unge purke, men der var ikke sket nogen personskade. Det sidste stykke vej blev vi opdelt i et par små grupper, da nogle åbenbart var mere tørstige end andre, mens andre var mere optaget af småsnak end første gruppe. Derfor nåede Poul Erik og jeg til Ambolten lige tids nok til at få nogle pladser i det lokale, der ikke var så tilrøget. Der havde været levende musik, og det havde vist været en succes. De var ved at lukke, men vi overtalte dem til at kunne være der den korte tid. Grethe, Niels, Mogens og Steen kom et par minutter senere. Vi nåede kun en enkelt bryg, for toget gik mindre end en halv time senere, og vi skulle jo også have billetter. Det lykkedes lige at få trukket billetterne, inden toget kom, og vi kunne komme hjem og slappe lidt af efter præcis 25 kilometer. Flot tur. Tak til deltagerne og tak til Niels for velgennemført guiden. Erik

14 Danmarks Smukkeste Festival Vi har igen i år fået tilbudt at tjene penge ved at arbejde ved Festivalen, og det bliver stort set uden ændringer i forhold til sidste år. Vi har fået tilbudt morgenoprydning tirsdag og onsdag morgen, som veteranerne gjorde sidste år. Der skal ryddes op onsdag eftermiddag samt torsdag, fredag, lørdag og søndag i lighed med det, vi plejer. Rydning af køreveje om natten efter søndagen. Der skal laves morgenrengøring af borde torsdagen, fredag, lørdag og søndag, og som sidste år åbner pladsen senere, end vi har kendt det tidligere. Vi skal bruge 44 hjælpere til denne del i år. Heraf skal der personer på morgenholdet. Giv mig besked, hvis du vil være hjælper til Festivalen. Jeg vil gerne have tilmelding senest 17. juni, så jeg har tid til at få det hele til at gå op. Festivalen finder sted fra tirsdag 6. august til søndag 11. august. Hvis der er noget, du er i tvivl om, så spørg endelig. Erik Støt vore sponsorer - de støtter os 14

15 DFfR-tilbud til ungdomsroerne Igen i år har DFfR 2 tilbud til ungdomsroerne i sommerferien. Det er outriggerskole 7. til 12. juli og ungdomslandslejr 21. til 26. juli. Man kan læse mere på DFfR s hjemmeside Erik DFfR-tilbud Igen i år har DFfR forskellige tilbud. Der er f. eks. outriggerskole for voksne modul A 1. og 2. juni og modul B 24. og 25. august. Begge moduler foregår i Silkeborg. Outriggerskolen for voksne, er et tilbud til voksne roere om at prøve hvordan det er at ro outrigger i trygge rammer og med instruktør. Her er ikke tale om instruktørkurser, men interessekurser. Formålet med kurset er at deltagerne får afprøvet forskellige outriggede bådtyper (både gig og outriggere) og forhåbentlig får mod på at dyrke outriggerroningen hjemme i klubben. Man kan læse mere på DFfR s hjemmeside Erik Slagter Byskov Møllegade Skanderborg Telefon: slagter-byskov.dk Alt i kolde anretninger og varm mad ud af huset 15

16 Kalenderen April Søndag 14/4 kl Fællesroning Lørdag 20/4 kl Instruktion af nye roere Søndag 21/4 kl Fællesroning Søndag 28/4 kl Fællesroning Maj Søndag 5/5 kl Fællesroning Torsdag søndag 9/5-12/5 Langtur rundt om Amager Søndag 12/5 kl Fællesroning Lørdag 18/5 kl Pinse lørdag rotur Søndag 26/5 kl Fællesroning Fredag 31/5 Langtur Limfjorden Juni Lørdag søndag 1/6 2/6 Langtur Limfjorden Lørdag 1/6 Venø tur med Nordjysk Kreds Søndag 2/6 kl Fællesroning Lørdag 8/6 kl Madpakketur i Silkeborg med netværket Søndag 9/6 kl Fællesroning Søndag 16/6 kl Madpakketur hos os med netværket Torsdag 20/6 Veterantræf med Ry og Vejle Fredag søndag 21/6 23/6 Langtur til Randers August Tirsdag søndag 6/8 11/8 Festival Lørdag 17/8 kl Madpakketur i ARA med netværket Onsdag 21/8 Gig-aften i Silkeborg Lørdag 24/8 Kanindåb 16

17 DFællesture om søndagen Der vil være fællesroning om søndagen. Der er mødetid kl , hvor der sættes hold. Nogle vil nok ro søen rundt og spise en madpakke undervejs, mens andre tager en kortere tur. Der er muligheder følgende søndage: 21/4, 28/4, 5/5, 12/5, 26/5, 2/6 og 9/6. Erik Rotur pinselørdag Pinselørdag den 18. maj er der pinsefrokosttur. Der er afgang kl Tilmelding er nødvendig af hensyn til indkøb, så den dag skal man ikke selv medbringe madpakken. Men husk drikkevarer samt penge til betaling af frokosten (prisen plejer at ligge i størrelsesordenen 30 kroner). Der vil sikkert være et større udvalg af mast fisk på glas og dåse, men der kommer også andre ro-relevante retter. Erik Tilbud fra netværket Silkeborg Roklub inviterer til madpakketur lørdag 8. juni. Der er mødetid kl i Silkeborg. Tilmelding senest tirsdag 4. juni på opslagstavlen. Roklubben ARA inviterer til madpakketur lørdag 17. august. Der er mødetid kl i ARA. Der er tilmelding senest 20. juli til Karin og PH på eller telefon Silkeborg Roklub inviterer til gigaften onsdag 21. august. Mere information følger. Venø tur med Struer Roklub Struer Roklub har gennem mange år lavet et rostævne for Nordjysk Kreds, men vi er også inviteret. Der er distancer mellem 14 km og 25 km, og der er flot og afvekslende natur, og man er ret sikker på at se sæler. Om aftenen er der fest med spisning og levende musik. Træffet finder sted 1. juni, og der er tilmelding senest 26. maj. Støt vore sponsorer - de støtter os 17

18 Vroldvej 59 Skanderborg Tlf KVALITETSVINE UDSØGT SPIRITUS LUKSUSCHOKOLADE OG SPECIALITETER Sponsor af brød til Skanderborg Roklub VI PAKKER OG LEVERER TIL HELE LANDET Vi har en holdning til de varer, vi handler med. Over 600 økologiske varer. SKANDERBORG MAHLERS VINHANDEL - ADELGADE TLF Det du bruger mest, skal koste mindst. Støt vore sponsorer - de støtter os 18

19 Træsejlet udkommer i 2013 med 8 numre, som du altid er velkommen til at komme med indlæg til. Indlæggene kan afleveres som renskrift sammen med fotos til redaktøren med post eller . Nr. Deadline Udgivelse Tillykke med fødselsdagen April 19 Bjarne Møller 21 Emilie Vindfeldt-Bottke 24 Poul Erik Larsen 28 Anne Kubiak 30 Line Hedegaard Nielsen Maj 3 Steen N. Christensen 4 Sonja Schiøtt Dygaard 8 Carl Erik Thordal 8 Annette Andersen 9 Kurt Dittmer Pedersen 18 Willi Dupont 19 Sofie Holde 21 John Rasmussen Rengøring af klubhuset Uge Jette Bisbjerg Astrid Hilting Helle Hansen Lisbeth Mathiasen Paul Skannerup Steffen Fogh Åse Bjerre Tøgersen Uge Veteraner Uge Grethe Dyrby Søren Nielsen Anne Kubiak Vibeke Freising Hans Jørgen Koppen Chr. Niels Thernøe Susan Møller Den ansvarlige på holdet finder i god tid en egnet dag 19

20 Du kan støtte Skanderborg Roklub, hver gang du tanker. Det eneste du skal gøre, er at få et OK Benzinkort, der er tilknyttet deres sponsoraftale. Så får de 6 øre pr. liter, hver gang du tanker hos OK. Når du har tanket 500 liter på dit kort, modtager de også et bonusbeløb, jo mere du tanker, jo flere penge giver OK, uden det koster ekstra for dig. Kontakt Skanderborg Roklub og hør, hvordan du hurtigt og nemt kommer i gang med at tanke penge til dem.

TRÆSEJLET. 28. årgang Nr. 1 Januar 2012 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 28. årgang Nr. 1 Januar 2012 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 28. årgang Nr. 1 Januar 2012 SKANDERBORG ROKLUB Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand/ Aktivitetschef: Lars Elkjær Vroldvej 54 Tlf. 8651 0591 Kasserer:

Læs mere

TRÆSEJLET. 31. årgang Nr. 4 maj 2015 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 31. årgang Nr. 4 maj 2015 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 31. årgang Nr. 4 maj 2015 SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand: Tommy Haubjerg Madsen Vrold Tværvej 13 Tlf.

Læs mere

TRÆSEJLET. 25. ÅRGANG. NR. 3 April. 2009 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 25. ÅRGANG. NR. 3 April. 2009 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 25. ÅRGANG. NR. 3 April. 2009 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Kasserer: Anne-Grete Løvgreen Lundevej 66 8300

Læs mere

TRÆSEJLET. 29. årgang Nr. 7 oktober 2013 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 29. årgang Nr. 7 oktober 2013 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 29. årgang Nr. 7 oktober 2013 SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand: Tommy Haubjerg Madsen Vrold Tværvej

Læs mere

TRÆSEJLET. 26. ÅRGANG. NR. 1 Januar. 2010 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 26. ÅRGANG. NR. 1 Januar. 2010 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 26. ÅRGANG. NR. 1 Januar. 2010 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Kasserer: Anne-Grete Løvgreen Lundevej 66 8300

Læs mere

TRÆSEJLET. 28. årgang Nr. 2 Marts 2012 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 28. årgang Nr. 2 Marts 2012 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 28. årgang Nr. 2 Marts 2012 SKANDERBORG ROKLUB Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand/ Aktivitetschef: Lars Elkjær Vroldvej 54 Tlf. 8651 0591 Kasserer: Anne-Grete

Læs mere

TRÆSEJLET. 31. årgang Nr. 5 juni 2015 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 31. årgang Nr. 5 juni 2015 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 31. årgang Nr. 5 juni 2015 SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand: Tommy Haubjerg Madsen Vrold Tværvej 13

Læs mere

TRÆSEJLET 21. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 21. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 21. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2005 Skanderborg Roklub Fortællinger fra 75 år på søen og ved byen Jubilæum og standerhejsning den 19. marts SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen

Læs mere

TRÆSEJLET. 26. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2010 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 26. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2010 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 26. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2010 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand/ Aktivitetschef: Lars Elkjær Vroldvej

Læs mere

TRÆSEJLET. 22. ÅRGANG. NR. 7 Oktober. 2006 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 22. ÅRGANG. NR. 7 Oktober. 2006 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 22. ÅRGANG. NR. 7 Oktober. 2006 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd.: Hugo Stigsen Virringvej

Læs mere

TRÆSEJLET. 24. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2008 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 24. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2008 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 24. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2008 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Kasserer: Poul Erik Jensen Nattergalevej 6 Tlf.

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 4 Maj. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 3 April. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

TRÆSEJLET. 23. ÅRGANG. NR. 7 Oktober. 2007 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 23. ÅRGANG. NR. 7 Oktober. 2007 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 23. ÅRGANG. NR. 7 Oktober. 2007 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Sekretær: Susanne Holde Glentevej 17 Tlf. 3069

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

Stroken. Nr. 1 Januar/Februar 2006. Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18

Stroken. Nr. 1 Januar/Februar 2006. Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18 Stroken Nr. 1 Januar/Februar 2006 Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18 Lokalstyrmandskursus teori 2., 7., 14. 21. og 30. marts 2006 praktik 18. og 20. april 2006 Medlemsmøde 7. marts kl. 20.00

Læs mere

s. 14 INDHOLD: Slusen ved Sjællandsbroen Loppemarked i KR Nyt fra inrigger Generalforsamling i GKR Det sker i KR

s. 14 INDHOLD: Slusen ved Sjællandsbroen Loppemarked i KR Nyt fra inrigger Generalforsamling i GKR Det sker i KR 86. ÅRGANG INDHOLD: Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 18 Side 20 Småt Roning Standerhejsning i KR Yngresagen rusker op Derfor elsker jeg at ro Træningslejr

Læs mere

Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2008 28. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund

Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2008 28. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund Nr. 1 Marts 2008 28. årgang Borgmester Erik Flyvholm indvier sauna og højvandsdige. Foto Benny Vejlby Medlemsblad Lemvig Roklub Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Formand Jørgen Kielsholm

Læs mere

M E D L E M S B L A D F O R R O K L U B B E N Ø R E S U N D STROKEN N R. 2 M A R T S / A P R I L 2 0 1 5. Standerhejsning 28.

M E D L E M S B L A D F O R R O K L U B B E N Ø R E S U N D STROKEN N R. 2 M A R T S / A P R I L 2 0 1 5. Standerhejsning 28. M E D L E M S B L A D F O R R O K L U B B E N Ø R E S U N D STROKEN N R. 2 M A R T S / A P R I L 2 0 1 5 Forårsrengøring 21. marts Åbent hus 26. og 28. april Standerhejsning 28. marts Nyttige informationer:

Læs mere

Beretning for 2008. Blandt de positive forhold er naturligvis vore 2 nye både Næsset og Lillesø, som vi døbte 23. august med mange fremmødte.

Beretning for 2008. Blandt de positive forhold er naturligvis vore 2 nye både Næsset og Lillesø, som vi døbte 23. august med mange fremmødte. Beretning for 2008 1. Generelt om 2008 2008 var et godt år for Skanderborg Roklub. Det mest negative var, at vi mistede vores trofaste morgenroer Per Rasmussen knap 75 år gammel. Romæssigt er det gået

Læs mere

Nr. 3 Sept. 2005. Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk

Nr. 3 Sept. 2005. Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk Nr. 3 Sept. 2005 Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk AABENRAA ROKLUB Strandvej 5 6200 Aabenraa Klubtelefon 7462 9448 E-Mail: post@aabenraaroklub.dk Giro: 1551 527-4575 Hjemmeside:

Læs mere

ROKLUBBEN ØRESUND - KASTRUP

ROKLUBBEN ØRESUND - KASTRUP Nummer 1. Januar 2013 Generalforsamling, tirsdag d. 5. februar 2013 GODT NYTÅR Standerhejsning d. 23. marts 2013 ROKLUBBEN ØRESUND - KASTRUP Side 1 Indhold 03 Generalforsamling. 04 Nyt fra Bestyrelsen.

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

Frank Marx Pedersen en utrættelig ildsjæl gennem 48 år i Aalborg Roklub

Frank Marx Pedersen en utrættelig ildsjæl gennem 48 år i Aalborg Roklub Nr. 4 Juli / August 2004 63. Årgang Frank Marx Pedersen en utrættelig ildsjæl gennem 48 år i Aalborg Roklub Den 21. juni sov Frank stille ind træt af sygdommens hærgen. Forud var gået 48 års, næsten til

Læs mere

PADLEN. 480 - oktober 2009. Stormøde Vinterræs på Amager Banko Julefrokost Tur til Gudenå Vinteraktiviteter i LK De gode gamle dage...

PADLEN. 480 - oktober 2009. Stormøde Vinterræs på Amager Banko Julefrokost Tur til Gudenå Vinteraktiviteter i LK De gode gamle dage... PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 480 - oktober 2009 Stormøde Vinterræs på Amager Banko Julefrokost Tur til Gudenå Vinteraktiviteter i LK De gode gamle dage... og meget mere Bestyrelse Formand Thomas

Læs mere

LIMNYT Nr. 2 - Juni 2012

LIMNYT Nr. 2 - Juni 2012 LIMNYT Nr. 2 - Juni 2012 I dette nummer: Fotokonkurrencen Portræt af Mai en begynder fra hold 1 Hvor går roturen hen? En beskrivelse af vores rovand Miniguide til klubbens turbåde Stævneresultater fra

Læs mere

Marts 2006 56. årgang SØSPORT NÆSTVED KAJAK- OG CANOKLUB NÆSTVED ROKLUB NÆSTVED SEJLKLUB

Marts 2006 56. årgang SØSPORT NÆSTVED KAJAK- OG CANOKLUB NÆSTVED ROKLUB NÆSTVED SEJLKLUB 2 Marts 2006 56. årgang SØSPORT NÆSTVED KAJAK- OG CANOKLUB NÆSTVED ROKLUB NÆSTVED SEJLKLUB Vi gi'r dig bedre råd... Vi vil være dit foretrukne valg, når det handler om penge. Derfor tilbyder vi løsninger

Læs mere

Foto: Henrik Rasmussen. NR. 2 Juni 2015-47. ÅRGANG

Foto: Henrik Rasmussen. NR. 2 Juni 2015-47. ÅRGANG ROKLUBBEN FURESØ Medlem af Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idrætsforbund Adresse: Furesøbad, Frederiksborgvej 101, 3500 Værløse Klubtelefon: 4495 0157 Bankkonto: reg.1551 nr. 6550509 http://www.roklubbenfureso.dk

Læs mere

Nr. 3 August 2007. Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk

Nr. 3 August 2007. Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk Nr. 3 August 2007 Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk AABENRAA ROKLUB Strandvej 5 6200 Aabenraa Klubtelefon 7462 9448 E-Mail: post@aabenraaroklub.dk Bank: 9740 0001518836 Hjemmeside:

Læs mere