Ankertovskrogen. Hjarbæk Sjægtelaug. Nr 1 April Sjægte og smakker fortøjret i Korshavn. Foto: Leif Tipsmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ankertovskrogen. Hjarbæk Sjægtelaug. Nr 1 April 2009. Sjægte og smakker fortøjret i Korshavn. Foto: Leif Tipsmark"

Transkript

1 Ankertovskrogen Hjarbæk Sjægtelaug Nr 1 April 2009 Sjægte og smakker fortøjret i Korshavn. Foto: Leif Tipsmark 32. Årgang

2 Jeg ved ikke, hvor jeg er på vej hen - så det gælder om at skynde sig. - af Per Ørskov Hvor mange siger ikke efter et kort ophold på hospitalet: Nu vil jeg lægge min stil om. Nu vil jeg forandre mig; det var en lærestreg. Og mange ændrer faktisk deres liv, de tager det roligere. I det mindste i en periode. Men er det nødvendigt med en lille blodprop en gang imellem, for at man kan unde sig selv at nyde livet? Skal man ramme muren, før man tager sine egne livsspørgsmål og værdier op til revision? Er det først her, man indser sine behov for formålsløs trivsel? Det drejer sig ikke om at jage efter vind. Det er den planløse strejfen omkring, venskabelige samtaler, synet af årstidernes skiften, der nu bliver væsentlig. Vi må give os selv nogle fritimer, have ret til ikke at være nyttig, ikke at udrette noget, at se på fuglene, bølgerne, land-skaberne, eller lade en samtale blive ved uden at nå frem til noget. Vi skal indse, at vi er og bliver afhængig af andre og derfor bevidst må dyrke fællesskabet med venner, familie og børn. Det er til syvende og sidst det eneste, der betyder noget. Langsomhedens kultur skal vedligeholdes. Den har ingen egenværdi

3 Forårsmødet Den 14. marts 2009 blev det traditionelle forårsmøde i Hjarbæk Sjægtelaug afholdt i Kroens 8-kantede pavillon. Ca. 25 personer var mødt frem. Laugkoordinator Hvass var i dagen anledning selv for ham - usædvanligt velklædt i jakkesæt, butterfly og hele svineriet. Det viste sig dog, at det var fordi han egentligt var til sin mors 95 år fødselsdag på kroen, men vist havde fået lov til at komme ud at lege lidt med de store. Han gennemgik i hovedtræk det forgangne år i Lauget og kom herunder ind på turen i Ringkøbing Fjord, Gøteborgturen og de tre aktive sejlere der afgik ved døden i 2008 alle alt for unge. Herefter meddelte han overraskende at han ønsker at stoppe som Laugskoordinator og anbefalede Leif Tipsmark som ny Laugskoordinator. Leif valgtes med applaus. Herefter valgtes rutinemæssigt Kurt O som ordstyrer og undertegnede som referent. Kapsejladsudvalget. Knud gennemgik lidt statistik for det forgangne års kapsejladser. Kun én blev aflyst som følge af vejret. I gennemsnit sejlede 11,86 både pr kapsejlads, en fremgang på 0,23. Sidste års ophør med lørdagssejladser (på nær den allersidste sejlads) blev drøftet. Det blev anført at de sene tirsdagssejladser flere gange havde ført til at der kun var tid til 1 omgang før det blev for mørkt. Der fremkom forslag om evt. at sejle søndag eftermiddage sidst på sæsonen. De mest ivrige foreslog at der både blev sejlet kapsejlads på tirsdage og lørdage (eller søndage) sidst på sæsonen. Kapsejladsudvalget arbejder videre med forslagene og der kommer en udmelding om konklusionen her i bladet. Alle i udvalget fortsætter og Marianne genindtræder efter sin barselsorlov. Dommere tirsdagssejladser. Lillan berettede. Anemette får igen mere tid til at være dommer og Svend fortsætter som reservedommer. Dommere til VM. Holger berettede. Ingen ændringer man hygger sig og alle fortsætter. Pionérudvalg. Knud berettede. Alt ved det gamle. Der er arbejdsaften i havnen fredag den 24. april kl. 16. Der blev udtrykt tilfredshed med udvalgets arbejde. Alle fortsætter

4 Festudvalg. Poul berettede. Der havde ikke været specielt stor tilslutning til afriggefesten. Forsamlingen var enige om, at det måtte være fordi dem der ikke deltog ikke vidste hvilken fremragende mad de gik glip af. Der var ca. 195 der deltog i spisningen ved VM-festen. Mad og musik til VM 2009 er på plads. Festteltes facon drøftedes. Den noget aflange facon bevirker at forsamlingen spredes en del. Der arbejdes med flere forskellige løsninger prisen for et rundt cirkustelt er en del af problemet. Der var forslag om lidt mere koordinering mellem festudvalg og teltsjakket. Alle fortsætter, så i år udeblev den traditionelle udfordring med at få dette arbejdstunge udvalg bemandet. Teltsjak. Økonomiske forhold omkring teltet drøftedes. Der var forslag om 4 mand i udvalget. Kurt udtræder, Jan og Florian indtræder i sjakket. Skurudvalg. Søren berettede. Skuret står som altid. Den vil få den årlige opfriskning i forbindelse med den kommende arbejdsaften. Brandforsikringen drøftet. Den traditionelle opfordring til at skurets brugere rydder op efter sig kom også i år. Husk det nu! Skurudvalget ønsker sig et nyt vandtæt udhængsskab, så her er et lille stykke hjemmesløjd til den fingernemme her i det tidlige forår. Alle i udvalget fortsætter Efter en pause kom forårsmødet til: Økonomi. Thorsten berettede. Regnskaberne for Lauget og for Fonden vedr. Infotavler blev omdelt. De optrykkes andetsteds her i bladet. Thorsten gennemgik først Fondens regnskab. Fonden havde haft en mindre renteudgift, da Lauget i en periode havde haft et udlæg på Fondens vegne på godt kr. Der er reserveret et mindre beløb til fremtidig vedligeholdelse af informationstavlerne. Fondens formål er opnået, dens midler er brugt og den ophæves derfor ultimo regnskabsåret 08/09. Herefter gennemgik Thorsten de enkelte punkter i regnskabet herunder købet af to barpiger til VM! VM-festens økonomiske resultat blev et plus på kr blandt andet hjulpet af det amerikanske lotteri der gav kr. Ankertovskrogen har givet et underskud på knapt kr, heraf er portoudgiften godt kr

5 Der er indgået bidrag på Heraf er kr frivillige bidrag indbetalt på kontoen, mens resten stammer fra Oles salg af trøjer (det er også frivilligt). Årets resultat blev et plus på 1.567, dog er der endnu et udestående med betaling af forsikring på skuret. Der var ros til regnskabet fra forsamlingen.thorsten fortsætter. Ankertovskrogen. Leif Nielsen berettede (det er lidt forvirrende med ikke mindre end tre Leif er i det udvalg). Der var en hilsen fra TS-redaktionen. Der blev kun udgivet tre blade i 08 der var jo ikke meget stof fra det ikke-sejlede VM 08. Der er indkommet ovennævnte kr fra i alt 26 bidragsydere. Ingen nævnt ingen glemt. Leif oplæste nogle af de kommentarer der var kommet sammen med bidragne (uden at det dog udviklede sig til en konkurrent til Giro 413). Udvalget arbejder hen i mod at diverse opslag skal komme på hjemmesiden. Udvalget opfordrer til at vi indsender bidrag til bladet det være sig turberetninger eller andre oplevelser. Udvalgets ambition er at blive (endnu) bedre til at oplyse omverdenen om Laugets aktiviteter. Et andet mål er at blive selvfinansierende til næste år blandt andet kan der spares kr ved at slikke frimærker. Referenten kunne dog oplyse at der efter mange års tovtrækkeri skulle være selvklæbende frimærker på vej! Der var et forslag om kun at udkomme som e-udgivelse. Bladet fortsætter i papir, men ca. 20 har allerede bedt om kun at få det som . Flere nævnte dog problemet med at det så ikke er egnet til lokumslæsning. Der var forslag om at de lokale selv afhenter bladet i skuret. Søren tilbød at gå post i Hjarbæk med bladet. Enighed om at besparelser er bedre end sponsorer! Forslag om at bladet skulle springe ind i det 21. århundrede og oplyse bagmænd og kvinders mobiltelefonnumre og adresser. Alle fortsætter og Florian indtræder. Webmaster. Leif N igen. Hjemmesidens værktøj er blevet moderniseret og er nu meget nemmere at arbejde med. Det skulle være nemmere end at bruge Facebook (?). Udgiften til værktøjer er formidable 14 kr/måned. Nu kan de enkelte både få en kode så man eksempelvis kan føre sin egen logbog med fotos o.l. Leif holder gerne et kursus i brugen. Forsamlingen bemærkede at hjemmesiden er blevet endnu flottere end sædvanligt. Leif fortsætter. Præmieudvalg: Der var ingen tilstedeværende fra udvalget. Der var enighed om at udvalget havde haft det let til VM 08! - Igen har meldt fra så alle fortsætter

6 Kaffeudvalget. Referenten husker desværre ikke hvem der berettede. Gøteborgturen var god 13 deltog. Udvalget forsøger med en ny tur i den stille tid mellem sejladserne og julefrokostsæsonen altså i nov. 09. Placeringen at turen bør tage hensyn til de der stadig er i den arbejdsduelige alder. Forskellige forslag til turmål drøftedes. Der havde også været holdt en Havbådstur og en juletur til bådehallen hvor en del sjægte overvintrer. Alle i udvalget fortsætter. Prosjækt (altså en ny småbådshavn i/ved Hjarbæk) Viborg Kommune er aktiv på området. Der er nu udarbejdet en såkaldt borgerplan og derefter nedsat en række arbejdsudvalg om: Jollehavn, multihus, stier, stejleplads og trafik. Næste punkt er en besigtigelse af Borgmesterhavnen i Ringkøbing. Nyt er, at der nu drøftes alternative placeringer af havnen. Søren og Sjord udtræder af udvalget alle andre fortsætter. Juniorudvalg. Henrik havde igen fået lov at komme lidt ud. Han berettede at der kun havde været få aflysninger, men også kun få unger der havde deltaget i 08. Udvalget vil forsøge at rekruttere nye juniorer til 09-sæsonen. Søren udtræder af udvalget med vil gerne stadig hjælpe. Alle andre fortsætter og Henrik Munk vender tilbage til udvalget. Faneudvalg. Leif T berettede. Det går udmærket i udvalget dog havde året ikke været for festlig med deltagelse i tre begravelser. Der er stadig ikke kommet en rig onkel fra Amerika med et guldbroderi, men nu vil Høstblomsts mor udføre et broderi der kan sættes ind i fanen. Udvalget deltager hvert år i Domkirken på Valdemarsdag hvis ikke lige det falder på en tirsdag. Alle i udvalget fortsætter. Turudvalg: Søren berettede, bl.a. om sommerturen til Rkb. Fjord hvor man havde fået en fantastisk modtagelse. Der er gang i planlægning af en ny tur sammen med Ringkøbingfolkene. I år afholdes det traditionsrige Vinden Drar i Danmark i uge 28. Herefter var der en længere drøftelse af en mulig sommertur til vennerne på Sørlandet i Norge. Nærmere herom kommer i bladet

7 Biblioteket: Sjord berettede at udlånet var forøget med 100 % idet han havde udlånt to bøger i 08. Boglisten er kommet på hjemmesiden virkeligt et reklamefremstød! Sjord ønsker at Florian afløser ham som kontakt til Holland. Sjord fortsætter som bibliotekar. 3-mandsudvalget. Ole U berettede. Udvalgets formål klares bedst i det daglige og udvalget nedlægges derfor. Havnepladsudvalg. Knud og Leif T berettede. De betonede at det er vigtigt med opbakning til arbejdet i udvalget. Begge fortsætter. Følgebåd VM. Plys fortsætter stadig under forudsætning af at han får en stærk og stabil medhjælper med, der kan hive havarister op i båden. Kontakt til andre laug. Uændret bortset fra at Florian som nævnt afløser Sjord som kontakt til Holland. Fiskeri LAG. Leif T. berettede. Eventuelt: Ole U takkede Henrik for sin mangeårige indsats som Laugskoordinator Leif T. får noget at leve op til. Herefter fik Henrik dagens største bifald. Der fremkom et forslag om at udnævne Henrik til æresmedlem i Lauget, med det ønskede han ikke i hvert fald ikke før han bliver gammel. (i øvrigt findes der vel ikke noget medlemskab i Lauget hverken æres- eller bare almindelig [ref. bemærkning]) Herefter takkede Kurt for god ro og orden. Det roligste Forårsmøde i mands minde sluttede herefter med et trefoldigt leve til Lauget. Claus Skodborg Nielsen - 7 -

8 - 8 -

9 - 9 -

10 Venø Rundt afvikles fra Humlum havn Lørdag d. 06 juni Kl Kl Tilmelding til sejlads & spisning Skippermøde Kl Start løb 1 Kl Start løb 2 Kl Start løb 3 Kl Kl Præmieoverrækkelse Fællesspisning Startgebyr udgør Kr. 100,- pr. båd. I år står menuen på garantimørt helstegt gris over grill med 2 salater & flødekartofler, og hertil hjemmebagt brød, til den lave pris a Kr. 80,- børn under 12 år er ½ pris. Campingpladsen sælger vin, øl & vand til meget atraktive priser. DJ spiller op til dans. Tilmelding til spisning er bindende. Fodboldbanen er reserveret til at du kan slå dit telt op eller stille din campingvogn gratis. Evt. strøm aftales med campingpladsen. HUSK: Tilmelding senest d. 1. juni 2009 Til: Anders Røjbæk. Gl.Råstedvej 7, 7500 Holstebro Med venlig hilsen VENØ BUGT SJÆGTELAUG & Nordvestjysk Fjordkultur

11 - 11 -

12 Venø Rundt Glimt af de første kapsejladser i Struer Ankertovskrogen bringer her uddrag af Torben Holms artikel om de første kapsejladser Venø Rundt med udgangspunkt fra Struer. Artiklen blev bragt første gang i sin fulde ordlyd i tidsskriftet FRAM i 1999: Allerede fra morgenstunden den 5. august 1894 kunne enhver se, at der var noget helt usædvanligt på færde i Struer: Der blev flaget fra næsten alle huse i byen og også skibene i havnen var flagsmykkede. Der var også rejst en fornem æresport med Kong Christians og Dronning Louises navnetræk på havneområdet. Snart begyndte hestekøretøjer fra omegnen at rulle ind i byen med det resultat, at der langt tidligere end normalt var betydelig aktivitet på gaderne. Med formiddagstogene kom yderligere et stort antal tilrejsende og dampskibet Videanus bragte et større selskab fra Lemvig ind i havnen. Årsagen til den usædvanlige udsmykning og den opsigtsvækkende aktivitet var, at fiskerne i Struer og omegn for første gang havde inviteret fiskefartøjer, som var hjemmehørende i den vestlige del af Limfjorden, til kapsejlads rundt om øen Venø

13 Da fiskerikontrolskibet Ternen, der fungerede som dommerbåd, skød kapsejladsen i gang, begyndte en intens kamp om positionerne blandt de 23 tilmeldte fiskerbade.»det var et smukt Syn der at se det ene Fiskefartøj efter det andet styre Kursen ud af Bugten over mod Venø, og da vinden var Sydvest og det blæste en stiv kuling, gik det i strygende Fart, saa man havde snart tabt alle Baadene af Syne, hvis der ikke var givet det interesserede Publicum Lejlighed til at følge Løbet«, skrev Struer Dagblad om begivenheden. Arrangørerne havde nemlig sikret sig, at publikum kunne følge kapsejladsen fra nærmeste hold, fordi dampskibene Limfjorden, Vulcanus og Havørnen var til rådighed, og sejlede med hele vejen rundt om Venø. Ombord på disse skibe var der cirka 350 mennesker. De fulgte interesseret med i fiskernes opfindsomme manøvrer i den hårde blæst. Men langt fra alle, der gerne ville, havde kunnet skaffe sig billetter til ledsagebådene. Derfor stod der flere hundrede mennesker på havnen og ventede. Og efterhånden som de små slægte kom over målstregen, blev de modtaget af kraftige hurraråb. Da alle var kommet i mål, gik man i procession til Struers nyanlagte lystanlæg, hvor præmieuddelingen fandt sted. Her udtalte formanden for arrangementskomiteen, Konsul Schou, blandt andet, at selve præmierne ikke betød noget særligt. Det vigtige var efter hans mening at vække kappelysten blandt fiskerne. Om aftenen blev der holdt fællesspisning på Schous Hotel, hvor der blev talt for Kongen, for Dannebrog, for Fædrelandet og for Kvinden. Derefter var der bal til kl. 2.»Festen var i det hele taget godt arrangeret og Særdeles vellykket«fremhævede

14 Dagbladet. Det skulle da også vise sig, at man med dette initiativ havde startet en tradition, der de næste 50 år var med til at sætte fokus på den lille Limfjordsby. Kapsejladserne i Struer udviklede sig nemlig hurtigt til at blive Limfjordens største arrangementer af den art. Og selv om kapsejladsideen hurtigt bredte sig til andre byer, så var kapsejladserne i Struer ubestridt de største folkefester i Nordvestjylland i en årrække. Begivenheden udviklede sig på en sådan måde, at selv de landsdækkende blade skrev om den. I 1903 var der store reportager i både Illustreret Tidende og Hver 8. Dag. Illustreret Tidende fremhævede fiskernes kapsejladser i Struer som nogle af de bedste i hele landet, blandt andet pa grund af»...den rentud straalende Forvovenhcd, den helt brilliantc Raadsnarhed, med hvilken Vanskelighederne klares. Der er en Stemning og et Humør over de lidet paaagtede Kapsejladser, som selv fine Øresundsfester undertiden savner.«' Initiativet til kapsejladserne blev taget af Fiskeriforeningen for den sydvestlige Del af Limfjorden, der var blevet stiftet på et møde i Oddesund Nord den 8. september Medlemmerne var fiskere fra Thyholm, Jegindø, Venø, Humlum, Handbjcrg og Struer, og den første formand blev P. Chr. Pedersen fra Venø. Fiskeriforeningcn udviklede sig hurtigt til at blive byens største forening, og i kraft af overskuddet fra kapsejladserne kunne foreningen løse en lang rækkc patrængene opgavcr. Man fik for eksempel råd til at udsætte ørred- og heltyngel i Kilen, - man anskaffede fælles ophalingsgrej og redskabshuse, - og man etablerede en hjælpekasse som kunne træde til ved sygdomstilfælde. Man oprettede også en lånekasse, hvor fiskerne kunne låne penge til indkøb af nye fiskeredskaber.' Kapsejladserne blev på den måde vigtige elementer i den meget betydelige omstillingsproces, som fiskerne i den vestlige del af Limfjorden var tvunget ud i. Og selve den faglige del af kapsejladsen, hvor den enkelte fisker optrænede evnen til at håndtere den sejldrevne fiskerbåd optimalt, var en meget vigtig del af den nødvendige professionalisering af fiskeriet

15 Spændende udstilling om fjordens historie Lørdag den 4. april slår museet dørene op for sæsonen Bliv klogere på fjordens historie i den nye udstilling der bl.a. byder på riggede fjordfartøjer, film, akvarier og et stort åbent rørebassin med krabber og fladfisk. Hele sommeren er der aften åbent til kl. 21. Se priser og åbningstider på: 30. juni til 30. august: Limfjordsfortællinger - guidede sejlture på kanalen. Hver tirsdag, torsdag, fredag og søndag tilbyder Limfjordsmuseet guidede sejlture på kanalen med afsejling fra museets bådebyggeri kl og igen kl Vi lægger til ved Kanalbetjenthusene i Lendrup, hvor der kan købes sodavand, te, kaffe og kage, til venlige priser. Pris for voksne: 50 kroner. Børn under 12 år: Gratis. Varighed ca. 1½ time. Pladsbestilling anbefales på

16 1. juni til 31. oktober: Særudstillingen Fjorden i Fokus I samarbejde med Limfjordsmuseet udstiller den anerkendte naturfotograf Jan Skriver motiver fra et liv ved Limfjorden. 1.juli til 31.august: Limfjordsmuseets sejlende biologer kommer! Sommeren igennem kan man møde museets sejlende biologer. De fisker med børnene, fortæller om fjordens dyreliv, skærer i fisk og krabber, sejler med på de guidede ture og meget mere. Torsdage hele juli måned kl. 20: Brodrejninger Frederik den VII s brolaug drejer Danmarks ældste drejebro hver torsdag aften kl. 20 i hele juli måned. Hele sommeren fra den 1. juni: Kanalbetjenthuset åbnes op Igen i år åbner Limfjordsmuseet op for kulturarven i Lendrup. Se den lille udstilling om kanalen og søfarten i Kanalbetjenthuset eller spis den medbragte mad. Husene er åbne hele sommeren og adgangen er gratis. Hele sommeren fra den 15. juni: Med robåd ud i historien Fra den 15/6 udlejes de smukke historiske robåde til borgere og turister. Dermed kan man opleve den unikke Frederik den VII s Kanal på den traditionelle måde ad vandvejen. Museet kan også tilbyde en lækker og eksklusiv frokostkurv til turen. Forudbestilling af frokostkurve er nødvendig på Hele juli og august måned: Fjordens frugter - for børn. På kajen ved Limfjordsmuseets historiske bådebyggeri er der opstillet et bassin med krabber, rejer, muslinger, østers og fisk. Her kan ungerne undersøge nogle af fjordens frugter på tæt hold. Limfjordsmuseet udlåner desuden krabbefælder, net og redningsveste, så børnefamilier selv kan se, hvad man kan fange ved fjordbredden

17 Torsdage i juli kl : 16: Muslingekogeskole. Blåmuslingen udgør den vigtigste fangst for fjordens fiskere, og torsdage i juni kan man lære at tilberede muslingerne selv under kyndig vejledning af professionelle kokke. Det koster 100 kroner at deltage, og man melder sig til på tlf Alle fredage i juli fra kl. 17: Smagen af Nordjylland og jazz ved kanalen. Alle fredage i juni er der mad og musik ved Limfjordsmuseets Maritime Oplevelsescenter. I samarbejde med Hos Tetzlaff tilbyder nordjyske producenter lækre smagsoplevelser fra hele regionen. Fra er der jazzkoncert foran restaurant Kanalfogedens Køkken. 26. juni kl : Jazz på kanalen The real deal! Fætter Orla og Plus Four spiller sejlende Jazzkoncert ombord på Grevinde Danner. Der er afgang fra Limfjordsmuseets bådebygger kl. 19. Kl. ca. 20 lægger vi til ved kanalbetjenthusene i Lendrup og fortsætter festen i Land til kl. 22. Øl, vin og vand købes på stedet til venlige priser. Tilmelding nødvendig på Onsdage og torsdage i uge 27-32: Skonnertsejlads på fjorden. Piratture kl Sælsafari til Livø kl Solnedgangstur med spisning kl Priser, menu og tilmelding på juli til 2. august: Kanaljazz, Fjordens fedeste jazzfestival. I samarbejde med en række jazz-entusiaster kommer jazzfestivalen Kanaljazz hjem! Festivalen afholdes omkring museet og Frederik VII s Kanal

18 Søndag den 30. august: DM i østersåbning og champagne- sabling Limfjordsmuseets Maritime Oplevelsescenter danner igen i år rammerne om DM i østersåbning og champagnesabling. Fra kl. 14 dyster nogle af landets bedste kokke og madentusiaster om titlen som Danmarksmester, der samtidig giver billet til VM. Ud over konkurrencen byder dagen på live-musik og masser af smagsprøver på østers og champagne. Mandag den 7. september: Træskibsfestivalen Limfjorden Rundt Limfjordsmuseet er den lokale arrangør af Danmarks største særudstilling, når Nordens største træskibsregatta traditionen tro starter i Løgstør med mere end 50 deltagende træskibe. Gastronomi, musik og ægte sømandsstemning går op i en højere enhed dagen igennem. Hele sommeren: Åbent værksted På Limfjordsmuseets historiske bådebyggeri er dørene altid åbne i hverdagene. Her kan man møde museets bådebyggere og håndværkere, mens de arbejder med de gamle fartøjer m.m. Håndværkerne fortæller gerne om fjorden, fartøjerne og arbejdet

19 ROR-Cup 2009 Sæt kryds i kalenderen ved den 4. juli og sæt kurs mod Jegindø. I Jegindø Bådelaug glæder vi os til igen at arrangere ROR Cup og opleve et par hyggelige dage sammen med jer. Programmet er det samme som de tidligere år, og husk at grillen allerede er tændt fredag aften. På gensyn på Jegindø. PROGRAM for lørdag den 4. juli Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl. ca Kl. ca tilmelding og betaling i Æ Bøe`hus Skippermøde Første sejlads 1. start 2. start Middag uddeling af madpakker Skippermøde Anden sejlads 1. start 2. start og herefter evt. en tredje sejlads. Præmieuddeling Afslutning og helstegt pattegris v/klubhuset

20 JEGINDØ RORCUP 2009 Tilmelding til sejladserne lørdag den 4. juli 2008 Startgebyr kr. 100,- Bådtype: Længde : fod. Sejlnr.: Bådens Hjemsted: Bådens Navn: Damtype : åben lukket Ingen dam Ejer: Skipper tlf. Antal sejlere: (af hensyn til madpakker) Lørdag aften regner vi med at servere grillet gris med salat og flutes til kr. 50,- pr kuvert. Af hensyn til planlægningen er det vigtigt med rettidig tilmelding Antal kuverter lørdag aften: Tilmelding hos Kristian Munk, Bøhlvej 3, Jegindø, 7790 Thyholm på tlf / eller senest 29. juni

21 Ø-Havet Rundt 2009 for smakkerjoller s Familiesejlads uge 30 Så er det igen tid til at planlægge sommersejladserne, vi starter som sædvanligt i det hyggelige Gambøt Havn på Thurø Den 18 og 19 Juli er der ankomst til Gambøt Sejlklub området, der er en meget fin lille trailer slæbested med plads til bil og telt. vi starter så med afgang mandag 20 Juli ved tiden mod det Sydlige Øhav. Arrangementet afsluttes igen 24 juli I nærheden af Svendborg Øhavet rundt har altid været et arrangement for sjov med mange god børne og vokne indslag, der er også kapsejlads. Du kan finde mere informationer på : hvor man også kan se de mange billeder fra tidligere sejladser Ingen rigtig tilmelding, man skal bare komme, vi plejer at være en 30/40 mindre fartøjer! Vi vil meget gerne have nogle aktive sjægter med igen! På gensyn og god vind Robert Peel, Fanø * Gin II Fanø * * telf

22 NYT FRA TURUDVALGET. NORGESTUR Torsdag den 18.juni til søndag den 21.juni har vi aftalt, at besøge Nordmændene i Christianssand. Knud og Ole tager deres både med og måske vil flere gøre det. Ellers kan alle deltage i turen uden båd og alle vil komme ud at sejle. Og man kan individuelt afkorte turen, hvis det kniber med at holde fri torsdag/fredag. Nemmeste transport er færge fra Hirtshals til Christianssand. Enten booket af hver enkelt eller i fællesskab. Søren undersøger billigste muligheder. Nordmændene vil lave et godt program for os. Heri indgår sejlads rundt Oksø eller Flekkerøy og en sejlerfest. - Overnatning under tag i Lodshuset på Øksø eller i "skibbuer på øen" - En herlig oplevelse venter os. Læs evt. om Sørlandets Seilsjekteforening i Ankertovskrogen nr.1 april Skynd Jer at kontakte Søren eller Ole U. hvis du ønsker at deltage eller har spørgsmål

23 VINDEN DRAR Sommerturen uge 28 til Fejø Sommerturen 2009 går til Fejø, hvor vi (sammen med Ringkøbing Smakkelaug) deltager i Vinden Drar. Vinden Drar, som i år arrangeres af Fejø Drivkvaselaug (billedet herover), starter søndag 5.juli og slutter fredag aften 10.juli med en fest. Arrangørerne arbejder med programmet for ugen, men det vides at der planlægges sejlture i området. Deltagelse i Vinden Drar koster ca.600 kr pr. person. (transport mv. er ikke medregnet. Du kan læse mere på Kontakt turudvalget snarest, hvis du ønsker at deltage eller har spørgsmål. Vinden Drar 2008 i Matvik

24 Olsen er død. Et langt venskab fik en brat ende, da Erik Dancker Jensen - Olsen - døde d. 18. november 2008 efter en kort tids aggressiv kræftsygdom. Olsen voksede op i Hald Ege, men meget af familiens fritid blev tilbragt ved og på Hjarbæk Fjord. Det var da også en folkebådskapsejlads i Skive, der for mere end 25 år siden først gang bragte Jesper og Olsen sammen. Turen var skæg, og hvem kunne ikke bruge en tømrer som kammerat, når man kort tid forinden, var blevet den glade ejer af en sjægt. Et værksted blev fundet i Viborg, mange spanter og bord skiftet, Pia kom til og lagde navn til sjægten. Et mangeårigt kammeratskab blev grundlagt på værkstedet og senere på ture og aftenkapsejladser. Og Olsen blev ½ sjægt rigere da restaureringen var overstået. Olsen gled naturligt ind i sjægtelauget, og han bestred mange forskellige poster, gerne af den praktiske slags. Men alt handlede ikke om sjægten. En vinter fik Jesper sin isbåd færdig og efter den første prøvetur var Olsen solgt - så solgt, at han bebrejdende kiggede på ham, da han selv ville køre og sagde: "Hvad skal jeg så sejle i?!". Dette problem blev selvfølgelig løst, og gennem årene byggede Olsen et utal af isbåde og deltog aktivt både til DM, EM og VM i DN-isbådssejlads. Sjægten gled i baggrunden og kærligheden atter kastet på Folkebåden (og de senere år på damptog). Men sammen deltog vi to familier gerne i sjægte- VM. Og sidste gang vi så Olsen på hjemmebane i Hjarbæk var da også til VM 2008, ikke i sjægt, men på en bænk på molen. Jesper, Olsen og Preben, VM 2008 Olsens sidste hvilested er på Vorde kirkegård. Gravstedet ligger utroligt smukt, med udsigt over Hjarbæk Fjord. Den fjord, der betød så meget for Olsen en tumleplads for sejlads fra barnsben til voksenlivet sejlads om det nu var sommer eller vinter, sejlads om det nu var med familie eller venner. Den sidste sejlads over Styks måtte Olsen klare alene, men glemt er du ikke æret være dit minde. Pia og Jesper i Vorde

25 Deadline for indlæg til er den Indlæg kan sendes til: Leif Nielsen Brinken 7, Låstrup 8832 Skals, tlf.: Ankertovskrogen er et upolitisk og økonomisk uafhængigt tidsskrift udgivet af Hjarbæk Sjægtelaug Redaktionen: Leif Nielsen, ansv.red. Per Ørskov, udgiver Henrik Hvass Leif Mortensen Lissie Vagner Leif Tipsmark Florian Areiter Tryk: Hjarbæk Sjægtelaug Oplag: 320 stk Forsidebillede: Sjægte og smak-kejoller fortøjet i Korshavn, Avernakø, - sommertur uge 28 i 2005 OBS: Bidrag til bladets beståen indsættes på kt. nr.:

26 Mindeord om Gert Alsted, Ringkøbing Smakkelaug. Gert Alsted er død. Gert var en af de stærke kræfter i Ringkøbing Smakkelaug. Gert havde været med i mange år og nogle af sjægtesejlerne fra Hjarbæk kendte ham, men egentlig kun som man nu engang kender de sejlere man løber sammen med ved de fælles arrangementer. Men det blev der lavet dygtigt om på under sommerturen på Ringkøbing Fjord i Her var Gert med hele ugen med sin smakke og besætning. Men bedst lærte vi ham at kende, da vi om mandagen blæste inde i Ringkøbing og Gert i hast arrangerede en guidet byvandring i den gamle købstad. Her blev vi præsenteret for en skatkiste af viden om byens huse og mennesker. Også kirken blev besøgt og fik sin historie fortalt. Levende og spændende blev historien fortalt og da vi så sluttede af med et besøg på det lokale mikrobryggeri fik vi en en rigtig hyggelig afslutning på den gode oplevelse, som Gert gav os. Kort efter erfarede vi, at Gert var blevet alvorligt syg, og da ringkøbingfolkene besøgte os til kaffemødet i januar fik vi at vide, at det stod rigtig skidt til. Gert døde den 23. marts. En lille trøst er det at vide, at den hilsen og det eksemplar af Leif Tipsmarks bog om sommertogtet, som vi sendte fra kaffemødet blev til glæde for Gert. Selv om bekendtskabet med Gert ikke var af meget lang varighed, var han et af de mennesker en personlighed som vil blive husket. Vi vil kigge forgæves efter ham, når vi næste gang kommer til Ringkøbing og med vemod konstatere, at Gert ikke længere er der. Tak Gert, for gode sommeroplevelser på Ringkøbing Fjord i 2008 sammen med dig. På vegne af uge-28-besætningerne fra Hjarbæk Henrik Hvass

27 Handicap?? Har du fået andre sejl eller ny båd?? Eller ændret andre ting??? Du kan hente det nye skema til beregning af handicap på under Aktuelt Skemaet downloades og gemmes på egen pc, udfyldes med oplysningerne og mailes til kapsejladsudvalget Kapsejladsudvalget

Ankertovskrogen. Hjarbæk Sjægtelaug. Forsidebillede: Sjoerd Westerhof

Ankertovskrogen. Hjarbæk Sjægtelaug. Forsidebillede: Sjoerd Westerhof Ankertovskrogen Hjarbæk Sjægtelaug Nr 2 Juni 2007 Forsidebillede: Sjoerd Westerhof www.sjaegt.dk 30. Årgang Tidsspilde? Skal vi ikke spilde tiden sammen en af dagene i denne uge? Man kan lære meget af

Læs mere

Sjægtelaugets Forårsmøde 2013

Sjægtelaugets Forårsmøde 2013 Sjægtelaugets Forårsmøde 2013 Lørdag den 9. marts 2013 samledes ca. 40 deltagere til Hjarbæk Sjægtelaugs traditionsrige forårsmøde. Mødet blev holdt i Vorde Menighedshus. Mødet indledtes med en kort årsberetning

Læs mere

Ankertovskrogen. Hjarbæk Sjægtelaug

Ankertovskrogen. Hjarbæk Sjægtelaug Ankertovskrogen Hjarbæk Sjægtelaug Nr 2 www.sjaegt.dk Maj 2006 29. Årgang "Pas på derude, - der er blevet forår... Ovennævnte udtalelse er efter sigende et citat af Steffen Brandt under en TV2 koncert,

Læs mere

c. Dommer tirsdag / søndag. Lillan forsætter som dommer. Der var stort applaus. Reserver er Svend og Anne-Mette.

c. Dommer tirsdag / søndag. Lillan forsætter som dommer. Der var stort applaus. Reserver er Svend og Anne-Mette. Emne: Referat af Sjægtelaugets forårsmøde 14. marts 2015. Bilag: Hjarbæk Sjægtelaug Regnskab for perioden 1. marts 2014 28. februar 2015. 1. Forårsmødet blev afholdt 14. marts 2015 i sognegården, Løgstrup.

Læs mere

Maritim Festival. Træskibsfestival Mesterskaber i Smakkejoller og Shantyfestival. Løgstør 10. - 14. sept. 2010

Maritim Festival. Træskibsfestival Mesterskaber i Smakkejoller og Shantyfestival. Løgstør 10. - 14. sept. 2010 Maritim Festival Træskibsfestival Mesterskaber i Smakkejoller og Shantyfestival Løgstør 10. - 14. sept. 2010 Limfjordsmuseet - en fjord af oplevelser Se mere på Invitation til Mesterskaber i smakkejoller

Læs mere

Hans Ustrup Petersen

Hans Ustrup Petersen Formanden har ordet Det er dejligt at mærke at der nu rigtigt er kommet forår i luften over Frederikssund! Påsken faldt tidligt i år, og mange er derfor også tidligt klar til at komme i vandet. Vi forsætter

Læs mere

Ankertovskrogen. Hjarbæk Sjægtelaug. Nr 2 Juni 2009. Foto af kobberstik af Hans Smidth: Limfjordsmuseet

Ankertovskrogen. Hjarbæk Sjægtelaug. Nr 2 Juni 2009. Foto af kobberstik af Hans Smidth: Limfjordsmuseet Ankertovskrogen Hjarbæk Sjægtelaug Nr 2 Juni 2009 Foto af kobberstik af Hans Smidth: Limfjordsmuseet www.sjaegt.dk 32. Årgang Finanskrise og sjægtesejlads Nu har vi i snart to år hørt så meget om den globale

Læs mere

Anni Thrysøe sejler til Pinsestævnet i Hobro. 27. maj 9. juni 2017

Anni Thrysøe sejler til Pinsestævnet i Hobro. 27. maj 9. juni 2017 Anni Thrysøe sejler til Pinsestævnet i Hobro 27. maj 9. juni 2017 Sejlplan Afsejling fra Lemvig, lørdag den 27. maj 2017 kl. 10.00 1. destination Glyngøre Afsejling Glyngøre, søndag den 28. maj kl. 9.00

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august.

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august. Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Fodbold - Mikael 60231725 Børne diskotek - Martin 2065

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

Oktober Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang

Oktober Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang Oktober Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang 2011 Formand: Leif Ravn Nielsen Email: smv@hongnet.dk Tlf.: 58852301 Næstformand: Bent Riff Email: bent@riffskilte.dk Tlf.: 46351992 Kasserer: Mette Pedersen

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge

36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge 36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge Den traditionsrige sejlads, Fyn Rundt for bevaringsværdige Sejlskibe løber af stabelen i næste uge. Med de sidste tilmeldinger er Fyn Rundt nu oppe på 36

Læs mere

KØLKÆR/FASTERHOLT S. G.

KØLKÆR/FASTERHOLT S. G. i Kølkær 3. juni - 7. juni 2014 KØLKÆR/FASTERHOLT S. G. og I. Velkommen til endnu en byfest i Kølkær. Landsby med vilje. Tirsdag den 3. juni 2014 Byfesten starter med fællesspisning i hallens cafeteria.

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016

Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016 Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016 Sommer turen går til Budapest i Ungarn, nærmer i Szentendre hvor vi skal bo på campingpladsen Pap-Sziget. Den ligger på en lille ø i Donau floden. Informationer

Læs mere

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Nyhedsbrev Juli - August Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Side 2 Kære alle. Så kom sommeren endelig til landet efter lang tids venten. Klub

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

1. maj - 3. maj 2015

1. maj - 3. maj 2015 INTERNATIONAL H-BOAT CLASS 1. maj - 3. maj 2015 Tro det eller lad vær... Silkeborg Sejlklub afholder i år det fyrretyvende H-båds stævne i træk DET SKAL FEJRES! Vi håber derfor at pensionerede - gamle

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Deltagere: Kim, Rene, Mikkel, Lars, Alex og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: Godkendelse af referat fra sidste møde (i må meget gerne

Læs mere

Nyhedsbrev december 2014.

Nyhedsbrev december 2014. Nyhedsbrev december 2014. Formandens klumme Æ bådslæw. Bådbyggeriet på Mythuegård. Aktiviteter. Formandens klumme. Sikke en Sommer 2014 har budt på. Fantastisk vejr, Ikke mindst under Tall ships, hvor

Læs mere

Metal Himmerlands Senior Klub. Program for 2015.

Metal Himmerlands Senior Klub. Program for 2015. Program for 2015. Formand. Erik Jensen. Tlf. 26 25 16 76. E-mail erik@sapper.dk Kasserer. Hans Erikstrup. Tlf. 41 51 26 09. Næstformand. Bent Tolstrup. Tlf. 98 62 17 19. Sekretær. Finn Kristensen. Tlf.

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex.

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex. Kære bruger Så er forårsprogrammet for 2015 klar. Vi har glædet os til at præsentere et varieret program med underholdning, fest, sang, musik og ikke mindst bankospil. Der vil også blive mulighed for at

Læs mere

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Stjernebrevet SFO1 Pavillonen sommer 2012 Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Juni måned står for døren og dermed kan vi både byde på kulturel aften, bedsteforældredag og gamle

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6 Medlemsnyt Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6 OBS OBS Danseaften d. 27. marts aflyst - kursus d. 30. marts - Se nedenfor og kalenderen Kære dansere og

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Sportsuge program 2016

Sportsuge program 2016 Sportsuge program 2016 Onsdag d. 8. juni 2016 19.00 Banko i Lyne Hallen Fredag d. 10. juni 2016 17.00 Teltet/baren åbner 18.00 Nem og billig aftensmad * 18.30 Fodbold serie 1 19.00 Tour de Lyne* 21.00

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts.

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts. www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2016 Nr. 1 29. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Cykel- og ganghold side 2 Referat fra generalforsamling side 3 Bestyrelse og udvalg side 4 Sæsonprogram

Læs mere

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg.

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. 7 Nyhedsbrev juni 2013 Trolling Master Bornholm Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. På tredjepladsen kom Brian Milkowski

Læs mere

HNR Julehygger igen i stor stil :

HNR Julehygger igen i stor stil : Side 1 HNR Julehygger igen i stor stil : Vores elskede radio er klar til at julehygge med os i December. Igen i år, julehygger Per Schreiber med os med flere historier om den søde juletid, hver søndag

Læs mere

Nyhedsbrev Fritidsklubben BFC April 2011 Forår på vej

Nyhedsbrev Fritidsklubben BFC April 2011 Forår på vej Nyhedsbrev Fritidsklubben BFC April 2011 Forår på vej For pokker, hvor er det rart når solen skinner. Vinteren har været lang og kold og det er som at alle er gået i dvale. Men nu er der forår på vej,

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 Kære medlemmer På bestyrelsens vegne skal jeg her kort gøre status over det sidste års forløb i SKS. Danmark har, som alle ved, været ramt af en økonomisk krise, som vi

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD BESTYRELSEN FORMAND Birgitte Holm Petersen 39565841 NÆSTFORMAND Mikael Gajhede 30257403 KASSERER Torben Aagaard 32555612 SEKRETÆR Jan Mouritsen 31905161

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

NR. 5 JUNI 2015 41. ÅRGANG

NR. 5 JUNI 2015 41. ÅRGANG NR. 5 JUNI 2015 41. ÅRGANG Standerhejsning 2015 Formand ( G 17) Materialeudvalget ( E 20) Hans Petersen Tlf. 40 42 68 87 formand@assens-sejlklub.dk Bjarne Simonsen Tlf. 22 97 17 50 materiel@assens-sejlklub.dk

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø.

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø. Everten Rebekka af Fanø Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003 Afsender: Everten Rebekka af Fanø. Adresse: Konsul Lauritzens Plads 26, Nordby DK 6720 Fanø. 1 2 Nyhedsbrev nr. 23-2003. Everten Rebekka af Fanø Adresse:

Læs mere

Referat fra Hjarbæk Sjægtelaugs Forårsmøde afholdt d

Referat fra Hjarbæk Sjægtelaugs Forårsmøde afholdt d Referat fra Hjarbæk Sjægtelaugs Forårsmøde afholdt d. 8-4-2017 Til at styre møde valgtes Claus Skodborg og til at holde orden i beretninger og beslutninger valgtes undertegnede. Medlemmerne af de opdaterede

Læs mere

Afslutning på folkedanse-sæsonen.

Afslutning på folkedanse-sæsonen. Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2015 31. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning på folkedanse-sæsonen. Midtvejsholdet tager 9.marts på besøg i Ringkøbing, hvorfor

Læs mere

Ankertovskrogen. Hjarbæk Sjægtelaug. Nr 2 Juni 2008. Limfjordsmuseet.

Ankertovskrogen. Hjarbæk Sjægtelaug. Nr 2 Juni 2008. Limfjordsmuseet. Ankertovskrogen Hjarbæk Sjægtelaug Nr 2 Juni 2008 Limfjordsmuseet. www.sjaegt.dk 31. Årgang Dengang dronningen kom forbi!!!! Lederen - af Lissie P. Vagner For mange år siden var der opstået den tanke,

Læs mere

Den lille forening i det nordlige Øresund med det mærkelige navn

Den lille forening i det nordlige Øresund med det mærkelige navn Den lille forening i det nordlige Øresund med det mærkelige navn FtSF - Foreningen til Sprydstagens Forevigelse Af Mette Brask og Kaj Madsen Langs Danmarks lange kyst har fiskeri været en vigtig næringsvej

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

SØNDAG D. 21. MAJ FREDAG D. 19. MAJ LØRDAG D. 20. MAJ

SØNDAG D. 21. MAJ FREDAG D. 19. MAJ LØRDAG D. 20. MAJ FREDAG D. 19. MAJ SØNDAG D. 21. MAJ Kl. 14.00 17.00: Kl. 15.00 19.00: Dansens dag Spisebilletter til gris sælges fra kl. 16.00 I løbet af søndagen får vi besøg af Haderslev Kommunes Sundhedsbus, Skibelund

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Ankertovskrogen. Hjarbæk Sjægtelaug. Nr 1 Maj 2010. Øhavet Rundt 2010 arrangeres i år af besætningen fra Silden af Bruunhuse

Ankertovskrogen. Hjarbæk Sjægtelaug. Nr 1 Maj 2010. Øhavet Rundt 2010 arrangeres i år af besætningen fra Silden af Bruunhuse Ankertovskrogen Hjarbæk Sjægtelaug Nr 1 Maj 2010 Øhavet Rundt 2010 arrangeres i år af besætningen fra Silden af Bruunhuse www.sjaegt.dk 33. Årgang Forude venter eventyret Opvokset i den absolutte midte

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014 Januar 2014 Mandag den 6. januar kl. 19 - Besøg hos Hanne Design på Gestelev Gamle Mejeri. Hanne laver bl.a. smukke smykker og tasker i gummi, som vi får lejlighed til at se på. Hun lukker snart sin butik

Læs mere

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø.

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø. Laugposten 23. årgang nr. 01 2014 Indhold: Pinseturen 2014 Columbus & Stegt Flæsk Standerhejsning Generalforsamling Vinsmagning Sømandsaften Stormflod 5.-6. december Julefrokost Orkanen 28. oktober Kontakter

Læs mere

BYDER VELKOMMEN TIL. Du skal have din mor og/eller far med, eller have en aftale med nogle andre forældre om, at de passer på dig.

BYDER VELKOMMEN TIL. Du skal have din mor og/eller far med, eller have en aftale med nogle andre forældre om, at de passer på dig. ÅRHUSKLUBBERNE OG DANSK SEJLUNION BYDER VELKOMMEN TIL TUNØ SEJLERLEJR D. 2. 7. AUG. VIL DU GÅ GLIP AF 6 SJOVE DAGE PÅ VANDET? NEJ VEL! Alle optimister og juniorsejlere fra sejlklubberne i Århus, Egå, Kaløvig,

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET

HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET Nr. 207 april 2016 HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET Det er nu tiden til, vi skal have en tilmelding til vores efterårsstykke. Vi er i god tid i år med tilmeldingerne, men da Per Storm er i gang med

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

samvirke-nyt Samvirket, Viborg August 2011 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten

samvirke-nyt Samvirket, Viborg August 2011 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten Samvirket, Viborg August 2011 samvirke-nyt SAMVIRKE-NYT udgives af bestyrelsen for FDF Samvirket, Viborg Redaktør: Jørn Mathiasen Vævervej

Læs mere

Formanden har ordet :

Formanden har ordet : Side 1 Formanden har ordet : Husk at vi den 1. søndag i hver måned har lodtrækning på dit medlemsbevis i programmet: Send en hilsen ca. kl. 11.00 Hjælp foreningen med at vokse. Skaf et medlem. Det koster

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 06. 2011.

Nyhedsbrev nr. 06. 2011. Nyt fra sidste klubaften d. 7. september 2011. Nyhedsbrev nr. 06. 2011. Vi nåede op på at blive 28 medlemmer, som deltog på denne klubaften. Vi nød Randi og Carstens fine kager, jeg nåede selv at spise

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Eftersyn af redningsveste Nytårsfest og kur Ergometer træning Massevis af aktiviteter i de

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Rønbjerg Open 1.-2. juni 2013

Rønbjerg Open 1.-2. juni 2013 Rønbjerg Open 1.-2. juni 2013 Windsurfing Kitesurfing Race klasse Open Fun klasse www.ronbjergopen.dk Rønbjerg Open 2013 Nordjydsk Windsurfing Klub indbyder hermed til wind- og kitesurfing stævne i Rønbjerg

Læs mere

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016

Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016 Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016 Sommer turen går til Budapest i Ungarn, nærmer i Szentendre hvor vi skal bo på campingpladsen Pap-Sziget. Den ligger på en lille ø i Donau floden. Informationer

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

Ankertovskrogen. Hjarbæk Sjægtelaug. Nr 1 April 2008. Forsidebillede: Limfjordsmuseet.

Ankertovskrogen. Hjarbæk Sjægtelaug. Nr 1 April 2008. Forsidebillede: Limfjordsmuseet. Ankertovskrogen Hjarbæk Sjægtelaug Nr 1 April 2008 Forsidebillede: Limfjordsmuseet. www.sjaegt.dk 31. Årgang Beskub Lederen - af Per Ørskov Det var en mørk og stormfuld aften. Det havde været en barsk

Læs mere

Matchrace sejlads i match bådene, tages under punkt 4, og bliver dermed 4a. 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

Matchrace sejlads i match bådene, tages under punkt 4, og bliver dermed 4a. 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 11.3.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 6.3.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 I Klubhuset Deltagere: Svend Smedegaard, Jens Troense, Knud Erik Feldt, Henrik Frederiksen, Ole Søndermølle, Ole

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Referat af Rønne Skydeselskabs skydedag fredag den 3. juni 2011

Referat af Rønne Skydeselskabs skydedag fredag den 3. juni 2011 Referat af Rønne Skydeselskabs skydedag fredag den 3. juni 2011 Denne fredag morgen var smuk og solrig uden en sky på himmelen. Skydebrødrene begyndte at indfinde sig på Store Torv i Rønne ved springvandet,

Læs mere

Referat af Hellested Borgerforenings generalforsamling den 18.1.2016

Referat af Hellested Borgerforenings generalforsamling den 18.1.2016 Referat af Hellested Borgerforenings generalforsamling den 18.1.2016 1. Valg af dirigent: Niels Juul Jensen 2. Valg af stemmetællere: Ib Berthelin og Lars Asserhøj 3. Formandens beretning Anne-Grethe Mathisen

Læs mere

Februar 2010 21. ÅRGANG

Februar 2010 21. ÅRGANG Februar 2010 21. ÅRGANG Solhjem Søndermarksvej 53...75 84 08 44 Kredsleder Søren W. Nielsen...75 83 83 90 / 26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Hanne

Læs mere

JUNI 2015. Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk

JUNI 2015. Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk JUNI 2015 Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk Bestyrelsen Kaj Andersen og Henny Boch har ønsket at udtræde af bestyrelsen. I stedet er indtrådt Niels Hansen og Carl Petersen.

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

31. oktober - 2. november

31. oktober - 2. november 31. oktober - 2. november 25 ÅRS JUBILÆUM INGEN KRAVTIDER SUPERFINALER MUSIK, LYS OG STEMNING VERDENSKLASSE BESPISNING SAMLET PRÆMIESUM PÅ 60.000 KR ALM BRAND AALBORG CUP 2014 AALBORG SVØMMEKLUB INDBYDER

Læs mere

Marts 2015 PÅSKELEJR KRISTI HIMMELFART SOMMERENS HOLD

Marts 2015 PÅSKELEJR KRISTI HIMMELFART SOMMERENS HOLD Marts 2015 PÅSKELEJR KRISTI HIMMELFART SOMMERENS HOLD BESTYRELSEN S E J E R B O R G NYT FORMAND Birgitte Holm Petersen 39565841 NÆSTFORMAND Mikael Gajhede 22220668 KASSERER Torben Aagaard 32555612 SEKRETÆR

Læs mere

Nyhedsbrev forår 2015.

Nyhedsbrev forår 2015. Nyhedsbrev forår 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Velkommen til nye medlemmer Bådbyggeriet på Mythuegård. Laksen Aktiviteter. En lang og mild vinter ser nu ud til endeligt at være overstået. Som et nyt

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

Kapsejlads i BUGTEN 2015

Kapsejlads i BUGTEN 2015 Velkommen til temaaften: Kapsejlads i BUGTEN 2015 den 27. november 2014 Velkomst & indledning Formålet med denne temaaften er: At BUGTENs kapsejladsteam får mulighed for at præsentere sine foreløbige planer

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15 Kære Hylkeborger, medborger, nabo Du sidder nu med programmet for Hylke Festuge 2015 i hånden, og vi håber, at du vil komme og bakke op om aktiviteterne og være med til at vise hvorfor, og fejre, at Hylke

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere