Tidsskrift for Religionslærerforeningen for Gymnasiet og HF. Religion nr. 1 maj

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tidsskrift for Religionslærerforeningen for Gymnasiet og HF. Religion. 2013 nr. 1 maj"

Transkript

1 Tidsskrift for Religionslærerforeningen for Gymnasiet og HF Religion 2013 nr. 1 maj

2 Bidragsyderne. Redaktøren har ret til at bringe artikler fra Religion på foreningens hjemmeside. Kopi og anden gengivelse af Religion er tilladt efter reglerne i gældende lov om ophavsret. Redaktion: Ansvarshavende redaktør: Sine Jensen Anmelderredaktør: Stine Svalgaard Larsen Øvrige redaktion: Peter Jensen og Line Simonsen Redaktionen deler ikke nødvendigvis bidragsydernes synspunkter. Forsidebillede: Jesus i Montserratgrotten, nær Barcelona (Foto: Stine Svalgaard Larsen) Afleveringsfrister: 15. august november februar 2014 Ændringer kan forekomme Medlemskontingent: Kr. 420 pr. år Kr. 210 pr. år (studerende, fuldtidsarbejdsløse og pensionister) Kontakt kasseren med oplysninger om cpr.nr. til indberetning af fradrag hos Skat. Kontakt sekretæren ved ændringer i fx navn, adresse eller ansættelsessted. Abonnement: En årgang kr. 300 Enkeltnumre kr. 100 Annoncepriser: Kr for 1 side Kr for ½ side Rabat ved min. 4 helsidesannoncer i samme nummer af Religion kr (kr pr. stk). Bladets bliver udgivet med støtte af Ministeriet for Børn og Undervisnings tips- og lottomidler og trykt hos: trykteam svendborg a/s Grønnemosevej 13, 5700 Svendborg Tlf: ISSN Religion nr

3 Redaktionelt Den helt nye og ganske uprøvede redaktion byder de tålmodigt ventende læsere, velkommen til 1 nummer af Religion i Redaktøren beklager at udgivelsen, der trods massiv hjælp fra den afgående redaktion, har været vel længe undervejs, og håber at bladet vil blive vel modtaget. Indholdet af dette blad afspejler således både det store (for)arbejde fra den afgåede redaktion og den nye. Da udgivelsen af dette første blad sker så sent, har redaktionen besluttet, at vi rent undtagelsesvis kun udgiver tre numre af Religion i år. Næste afleveringsfrist er derfor 15. August. Bladet vil traditionen tro først bringe nyt fra formanden Lille butiksalter for civilreligiøs der i modsætning til det meste af den øvrige bestyrelse fod bolspiller-buddha spottet i ikke er helt ny - hun skriver bl.a. om en vedtægtsændring. for mandens lokale sportsbutik. Dernæst har vi i bestyrelsen valgt at præsenterer os selv, på (Foto: Signe Elise Bro) hver vores, mere eller mindre, kortfattede måde. De tre artikler i dette blad er af meget forskellig art og med en vis geografisk udbredelse og endvidere med et vist internationalt tilsnit i og med den første artikel er på svensk. Det er inspirerende læsning af Anna Westman Kuhumen, om samisk religion; hvor landskabet bl.a. har rituel betydning i menneskets møde med det transcendente, skabelsesmyte på samisk, om trommernes betydning, som ikke er fuld ud afklaret, og bjørneceremonien med dens ætiologiske træk. Artikel Moderne satanisme: en religionsvidenskabelig rejseparlør af Jesper Aagaard Petersen vil give læseren et indblik i satanisme med en klar differentiering mellem forestillinger om det satanistiske og satanistiske forestillinger. Det er et miljø som ofte misforstås og Aagaard Petersen anvender begrebet reaktiv satanisme til at beskrive satanismen som provokativ oppositionskultur og diskutere om der er nu findes en post-satanisk satanisme. Den sidste artikel er af Christian Munch-Hansen, der med øjnevidneberetning fra Plaza de Toros de Sevilla og en religion historisk vinkel binder menneskets slag mod tyren sammen til en civilreligiøs begivenhed. Dernæst, og i samme forbindelse som Munch-Hansens fik sine første oplevelser med tyrefægtning i Sevilla, har Otto Rühl begået en beretning om religionslærerforeningens rejsekurset til Andalusien i efteråret. Deri kan man læse at Jakob Skovgaard-Petersen var, med Rühls ord, en kapacitet der sikrede en studierejse med højt fagligt niveau. Vi bringer også tro mod sædvanen en række bog anmeldelser og der vil være annoncer for det nyeste om lærermidler. Med denne første og lidt famlende pen fra redaktøren bydes I alle god fornøjelse med læsning af bladet. På redaktionens vegne Sine Jensen Redaktionelt 3

4 Nyt fra bestyrelsen Kære alle. Så kom det første nummer af Religion endelig på gaden, denne gang med en ny redaktion og en ny bestyrelse bag roret. Der har været store udskiftninger i bestyrelsen denne gang 5 ud af 7 bestyrelsesmedlemmer er skiftet ud, og det er dejlige med de mange nye kræfter, men også lidt voldsomt med så mange nye, der ikke kender rutinerne og alt det vi plejer. Derfor siger vi også tak til generalforsamlingen for at stemme for de vedtægtsændringer, som den tidligere bestyrelse havde foreslået, og som jeg har beskrevet i sidste nummer af bladet; nu bliver der valg hvert år, men kun for halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne, således at der ikke kan ske så voldsom en udskiftning på én gang, som der skete denne gang (og som er sket tidligere). Konstitueringen ser ud som følger: Formand: Signe Elise Bro Næstformand: Stine Svalgaard Sekretær, kasserer og kursuskasserer: Gunnar Lundsgaard Repræsentant i Fagligt Forum: Signe Elise Bro/Stine Svalgaard Kontaktperson til universiteterne: Line Simonsen Repræsentant i Fællesudvalget: Mustafa Gasen Repræsentant i PS: Peter Jensen Regionalsekretæransvarlig: Peter Jensen Repræsentant i EFTRE og det skandinaviske samarbejde: Elisabeth Faber (fra den tidligere bestyrelse) Mustafa Gasen overtager til juli 2013 Bladets redaktion: Sine Camilla Jensen, Line Simonsen, Peter Jensen og Stine Svalgaard Anmelderredaktører: Stine Svalgaard Formanden for Religionslærerforeningen Signe Elise Bro i et afslappet øjeblik. 4 Religion nr

5 Kurser Foreningen har fire kurser på programmet: Først kommer kurset om religionsundervisning og multimedier, der er udbudt i samarbejde med Systime, og som afholdes i Den gamle By i Århus d. 14. april. Vi er spændte på evalueringerne af dette forsøgssamarbejde, men kan sige, at vi indtil nu har været meget tilfredse. Så skulle der være kommet et internatkursus om metoder i religionsfaget rettet mod B-niveau-undervisningen, men pga. for få tilmeldte, har vi måttet aflyse kurset. Vi arbejder dog på at genopslå kurset til efteråret. Et andet kursus, der bliver genopslået til efteråret, men af en helt anden grund, er kurset om kinesisk og japansk religion. Kurset, der blev afholdt i januar, var så stor en succes, at vi har besluttet at genopslå det i uge 39, og håber naturligvis på en gentagelse af succesen. Endelig har vi et rejsekursus til St. Petersborg og Moskva på programmet. Rejselederen bliver Annika Hvithamar fra Syddansk Universitet, og kurset kommer til at ligge fra d. 30/10 til d. 8/11. Se kursusannoncerne bagerst i bladet for yderligere information. På bestyrelsens vegne, Signe Elise Bro Forstå Bibelen Bibelguide med leksikon udviklet til undervisningsbrug 23 x 16 cm 144 sider / Indbundet jahve gud herren I Det Gamle Testamente bruges forskellige navne om Gud, men det er den samme Gud, der er tale om. Nogle steder møder vi navnet Jahve, der kan oversættes med jeg er den, jeg er. Men navnet Jahve er for jøderne et helligt navn, som de af ærefrygt ikke må sige. Derfor siger de i stedet Herren. I denne bog er ordet Gud anvendt. 24 bibelen kort fortalt 25 helt specielle: Kundskabens træ, hvis frugter gør, at man kan kende forskel på godt og ondt, og Livets træ, hvis frugter gør, at man ikke kan dø. Gud siger til Adam og Eva, at de må spise frugterne på alle træerne, undtagen frugterne på Kundskabens træ. og Gud jager dem ud af haven, så de ikke også spiser af Livets træ. Gud straffer mennesket: Fra nu af skal de leve et liv uden for Paradis, og de skal dø. Bibelen fortæller dog, at Gud også er med sine mennesker uden for Edens have. + BIBELLEKSIKON af Inger Røgild Adam og Eva får børnene Kain og Abel, men Kain slår i ygte. Senere får Adam og Eva flere børn, og deres slægt breder sig over hele jorden. Gud ønsker, at menneskene skal være gode mod myter i det gamle testamente hinanden, men det er vanskeligt for dem. Derfor De første fortællinger, fortryder Gud, at han har skabt dem. Nu vil han vi møder i Det Gamle od, som kan udslette alle. Men han Testamente, kaldes myter, fx Skabelses- beslutter, at ét menneske, Noa, har fortjent at beretningerne (1 Mos overleve. Gud siger til Noa, at han skal bygge en ark, 1 og 2), Syndefaldet et stort skib, og samle sin familie samt et par af alle (1 Mos 3), Kain og Abel (1 Mos 4) og Den store oden kommer, dør alle andre end vandflod (1 Mos 6-9). Efter at Noa og hans familie har overlevet, vokser en ny nder de ud af, at de vil bygge et tårn i byen Babel. Det skal være et tårn, der kan nå helt op i himlen. Men Gud sætter en stopper for projektet ved at give menneskene forskellige sprog. Nu kan de ikke længere tale sammen eller lægge planer sammen, og de bliver spredt over I den næste del er det ikke længere Bibelens fortælling om hele menneskehedens historie, vi hører, nu handler det om israelitterne.. Gud lover Abraham. Gud lover også at velsigne ham, at gøre hans efterkommere så talrige som himlens stjerner og som sandet ved havets bred, og at de skal være Guds udvalgte folk. Men først skal de grueligt meget ondt igennem. Abraham får sammen med sin kone Sara sønnen Isak, hvis yngste søn Jakob får tolv sønner, blandt andre Josef. På grund af misundelse sælger brødrene Josef til nogle egyptiske købmænd, der tager ham med til Egypten. Her ender det med, at Josef bliver en magtfuld mand ved Faraos hof. Finn Heidelberg, Livets træ. I kunsten er Livets træ et hyppigt motiv. Her der det tolket som et halvt blomkålshoved. Tlf: www. bibelselskabet.dk/undervisning Kr. 159,96 ekskl. moms 10 % rabat ved køb af klassesæt nyt fra bestyrelsen 5

6 Præsentation af bestyrelsen Signe Elise Bro Formand Navn: Signe Elise Bro Alder: 35 år Familie: Mor (som er folkeskolelærer, men som også har religion og dansk som linjefag!), far (som er advokat og byrådspolitiker og, og, og ), bror (som er pisse sej og læser til skodesigner på London School of Arts), kæreste (som også er gymnasielærer), hund (bretonstabyhoun-blanding den hedder Mufti). Ansættelsessted: Viborg Katedralskole + dennes kostafdeling (hvorfor jeg bor på skolen og sammen med 95 elever og 3 kollegaer; jeg har dog min egen lejlighed). Andet fag: dansk (og i nogen grad latin og retorik) Poster i bestyrelsen: Formand (men har tidligere været redaktør på bladet, m.m.) Anciennitet i bestyrelsen: 3 valgperioder, dvs. 6 år and still going strong ;-) Andre interesser (altså ud over foreningsarbejdet, som jo sluger en del fritid): svømning (er gammel konkurrencesvømmer og kan stadig svømme 1000 meter fri ret tæt på de 15 min.), litteratur (hvis det tæller som en fritidsinteresse for en dansklærer?), fotografering (følg mig på Instagram!). Desuden bruger jeg en del tid i mit dejlige sommerhus på Nordsalling med udsigt over Limfjorden over til Vitskøl Kloster i Himmerland og molerbakkerne på Fur. Mest særegne forløb, du har kørt som 4. emne /på B-niveau: Skal i år køre et forløb om magi det glæder jeg mig meget til. Ellers er sikhisme også et godt ekstraemne, der flere gange har sneget sig ind hos mig. Antallet af buddhafigurer i dit hjem: 23 (!) + en hel del andet religiøst kitsch jeg har en stor passion for den slags! Sidste rejse gik til: London (for at besøge min bror). De næste rejser kommer til at gå til Kina (som studietur hvis vi ikke bliver lockout et) og så glæder jeg mig naturligvis meget til efterårets tur til St. Petersborg og Moskva sammen med Annika Hvithamar og forhåbentlig over 20 af jer medlemmer! 6 Religion nr

7 Stine Svalgaard Larsen Næstformand Hvordan starter man en præsentation af anmelder redaktøren og næstformanden i Religionslærerforeningen uden at det kommer til at lyde som monotome svar til en jobsamtale? Årgangen er 77 og personificeret vil den bedst kunne kendetegnes som en varm, yderst fagnørdet lektor på hf-uddannelsen på Skanderborg-Odder Center for Uddannelse, der agerer under navnet: Stine Svalgaard Larsen. Til daglig arbejder jeg som ks-koordinator og studievejleder, når jeg ikke underviser i religion, historie, design og billedkunst eller som underviser på de fagdidaktiske kurser i religion og filosofi. Som underviser på dejligt forskellige gymnasiale uddannelser i Århus, har jeg de sidste 7 år undervist mest i religion c, ks-religion eller religion b og ynder alle de faglige spændende udfordringer, som ligger implicit i disse fagfelter. Lige i øjeblikket sidder jeg og færdiggør et kommende nyt ks-temaforløb omkring forholdet mellem raceopfattelse og religion i USA, hvor lidelsestemaet og Mosesfiguren tydeligvist har spillet en yderst interessant rolle for den sorte mands selvopfattelse. I sådan et forberedelsesarbejde er jeg altid taknemmelig for den tematiske bevægelsesfrihed, der ligger i vores arbejde det bliver aldrig fagligt monotomt eller kedeligt. Efter at være blevet smittet af Mogens Nykjær har jeg siden 2002 været inficeret med den uhelbredelige romolomaniavirus, som indbefatter mindst 2 årlige rejser til pavernes skønne hovedstad, hvor hjertet banker langsomt og hvor fagnørden får mulighed for at studere nye spændende nuancer af den europæiske kunsts- og religionshistories arnested. For at kunne gennemføre de øvrige 48 uger om året i det danske, sørger jeg for at indkøbe så mange religiøse memorabilia på mine rejser så jeg herhjemme konstant bliver husket på varme, okkerfarver og mental balance særligt når jeg snubler over min 1 kubikmeter dejligt store buddhafigur som tager imod mig når jeg er hjemme i Smilets By. Musik har altid fyldt meget som udtryksmiddel i mit liv og reelt burde jeg som gymnasial underviser jo bruge de oceaner af fritid som jeg har dagligt på at genstarte mine gamle bands og bruge mange af mine uendeligt lange arbejdsfri weekends på at spille koncerter indtil mit liv matcher dette ministerielle billede af en gymnasial underviser (!), sniger jeg mig til at bruge min dyrebare fritid på at høre andres koncerter jo større, jo bedre! Det største nuværende projekt er imidlertid at opleve ventetiden inden jeg skal PRæsentation af bestyrelsen 7

8 se mit første barn som efter alle planerne skal komme til verdenen i august, hvilket jeg glæder mig meget til. Jeg ser frem til at samarbejde med bestyrelsen og foreningens øvrige medlemmer om at udvikle en spændende forening, dens aktiviteter og fagblad. Gunnar Lundsgaard Sekretær, kasserer og kursuskasserer Bestyrelsens morfar Som politiinspektør Per Larsen protesterer jeg ikke, hvis nogen betragter mig som en hyggelig, gammel morfar. For det er jeg! Gift med Gunvor i 1980, far til tre gifte børn og morfar til 3. Professionelt er en af de 10 ældste lærere på landets ældste gymnasium, Ribe Katedralskole. Derfor er mit motto: Hvad der er nyt er ikke godt, og hvad der er godt er ikke nyt. NEJ! Jeg hader bare den type!! Læs evt. min blog fra et Web 2.0 kursus: At surfe på forandringens bølge:-) Næppe var man udlært med pædagogikum og bevis, før verden forandrede sig. Surt show! Måske... Hvis man som en skibsbruden svømmer mellem hajerne og er ved at drukne i bølgerne... Men bølger kan også bruges til at surfe på! Denne indsigt har fået mig til at elske forandring... Der er bølger nok, der venter på at bære én frem... Især i den danske gymnasieskole... Overlevelsesstrategien er klar: Kom OP på brættet, surf af sted, og nyd solen!! Forandrings bølge bød sig også til, da jeg året efter pædagogikum blev ansat i Undervisningsministeriet som underviser på Teoretisk Pædagogikums kurser fra I de år lavede vi kurser 2-4 uger og rejste på videredannelse i 2 uger i Europa, Australien og USA. Mit speciale var at redigere materialesamlinger og pensumlister med årets bedste almendidaktiske litteratur, hvorfor jeg har syslet en del med almendidaktik. Siden tog jeg en master i Gymnasiepædagogik, hvor jeg specialiserede mig i globaliseringens og vidensamfundets konsekvenser for den danske gymnasieskole. I 2008 var det så fagdidaktikkens tur med valget til Religionslærerforeningens bestyrelse. Her ved jeg faktisk ikke, hvad der har været det mest spændende... At få fri på skolen for at bruge en dag eller to sammen med nogen af fagets bedste folk? At være med i den strate- 8 Religion nr

9 giske kamp for religionsfagets beståen med brevskrivning til Folketinget uddannelsesudvalg og samarbejdet med de andre faglige foreninger i PS, Pædagogisk Samarbejdsudvalg? At lave Kristendomskursus, rejsekurser til Lutherbyer eller Andalusien? Af sur pligt tog jeg i 2008 sekretærposten, idet jeg ikke er til administration... Efter en måned elskede jeg det hjernedøde arbejde med adresseændringer, medlemskampagner og pakning af velkomstpakker. Jeg hader kun én ting: Rykning for kontingent! Hvorfor har kun 476 ud af 700 medlemmer tilmeldt sig PBS??? Fra 2010 har jeg også som kasserer nydt det gode samarbejde med revisor Jakob Vittendorff i Tønder, og den største udfordring i 2013 bliver at finde en afløser fra ham i Mon ikke GL-E tilbyder et surf på forandringens bølge? Line Simonsen Kontaktperson til universiteterne Mit navn er Line Simonsen, og jeg er 34 år gammel, cand.mag. i dansk og religion og på 7. år ansat på VUC Holstebro-Lemvig-Struer. Selvom jeg i forskellige sammenhænge har snust til livet som stx-underviser, så er jeg ikke et sekund i tvivl om, at mit professionelle og mit sociale hjerte for evigt er tabt til VUC s brogede (og bøvlede) kursistskare. Ved siden af arbejdslivet fører jeg et aktivt familieliv med min bedre halvdel Søren og vores sammenbragte kuld af fire lopper i alderen Jeg er skolens eneste religionslærer, og da jeg samtidig er kursusleder for vores pædagogikumkandidater, koncentrerer jeg mig pt. udelukkende om mit ene fag. I mit daglige virke har jeg både Religion C enkeltfag, KS og Religion B I disse år er jeg faglig set meget optaget af at få opbygget både form og indhold til de store b-niveauhold jeg heldigvis får lov at have på 4.år. Det er lærerigt og spændende hvert år at se, hvor langt og dybt vi kan komme ind i fagets kerne og teori. Det er også på b-niveauet, jeg får afløb for et af mine helt store faglige interesseområder nemlig samtidsreligion. Endelig kan jeg sige, at ks-konstruktionen fylder en stor del af mit arbejdsliv til sommer fører jeg mit 15. hold til eksamen, og jeg har som følge heraf stor interesse i videreudviklingen af dette fag. Jeg glæder mig til at påbegynde det faglige arbejde i foreningen. PRæsentation af bestyrelsen 9

10 Sine Camilla Jensen Redaktør Jeg er cand. scient. i geografi; med religion som gymnasiesidefag efter mange, mange, mange års studier ved Københavns Universitet. Jeg er 40 år og underviser på 5. år på Høje Taastrup Gymnasium på Vestegnen. Derudover har jeg haft fornøjelsen af at have været ansat på Bagsværd Kostskole og Gymnasium og Slagelse Gymnasium. I de år jeg har været på HTG har jeg fået lov til at varetage undervisningen på religion B og har også haft det udsøgte privilegium at (foreløbig) have haft alle HTG s særlige aspergerspor i religion i 3.g. Derudover er jeg med i Hf-udvalg på skolen der er oprettet i forbindelse med at vi i år har den første årgang med Hf; dvs. at den nok står på KS (igen) i fremtiden, hvilket bliver en spændende udfordring. Jeg er fagrepræsentant for religion på min skole gennem de sidste par år, hvor den hidtidige største fysiske opgave var at finde ud af, hvad vi skulle gøre ved de spændende bøger i kælderen fra 1970 erne... Min tid som pædagogikumkandidat i religion foregik under Carin Laudrup og hun har inspireret mig til at holde fast ved feltarbejdets betydning for faget. Religion skal være et levende fag og jeg ynder at tage elever med på ture, få besøg af religiøse/religionsfaglige personer eller kaste dem mere eller mindre hovedkulds ud i et feltarbejde. Min religionssociologiske tilgang til faget fornægter sig derfor ikke. Som de fleste andre gymnasielærere er mine fag også min hobby; det er endnu ikke sket, at der har været en ferie uden religiøse elementer og mine børn er vant til at skulle se en del af de kirker, moskeer og andre sakrale områder, hvor vi end rejser. Sidste år blev det til en del i Istanbul, Paris, Italien og aktive religionsudøvere blev vi også nærmest selv, da vi ofrede til Nerthus i Sagnlandet. De mennesker jeg møder i hverdagen inddrages gerne som anekdoter i undervisningen. Så en del elever har måtte lægge ører til historier om det er min farfar der voksede op i Indre Mission, nu er ateist og ved han skal begraves på kirkegården, min jødiske speciallæge; der gerne taler etik, den clavoriante hundeelsker; der giver gaver, herunder bogen om New Age hunden. Som erklæret agnostiker er der religionsfrihed i mit hjem; der huser: agnostikeren, et barn der selv valgte at blive døbt og konfirmeret, et barn der pt. er hedning (men som vil have fuldført det kristne overgangeritual inden bladet udkommer!) og en troende katolik (han er bare til låns; udvekslingsstudenten der fik os at spise fisk om fredagen, i hvert fald indtil Påske). Tidligere delte jeg hjem med faderen i foretagenet, der i bedste senmoderne 10 Religion nr

11 stil har religionsshoppet mellem forskellige afrikanske pinsekirker, været et smut om en metodist kirke og som nu mest frekventere hans lokale Kingos Kirke. I bestyrelsen vil jeg forsøge at medvirke til at få Religion på gaden. Jeg håber også på at kunne deltage i arbejde omkring fremtidige faglige studieture i foreningens regi. Højt på ønskelisten står Jerusalem og Japan, men som geograf er alt en rejse værd. Mustafa Gesen Repræsentant i Fællesudvalget Kort om mig Jeg er 32 år og er i gang med mit pædagogikum i religion og dansk. Det er inspirerende, men hårdt. Jeg er gift og er en lykkelig far til en pige på 9 år og en dreng på 6 år, der savner deres far. Min kone, Pinar, er verdens sejeste kvinde, der har vist meget tålmodighed og støtte under mit pædagogikum. Det har været hårdt, men et bekræftende forløb, der har understreget, at jeg er der, hvor jeg skal være i rigtig mange år. Hvorfor religionsfaget? Jeg har været aktiv i det interkulturelle dialog i Danmark i over ti år, derfor er jeg meget interesseret i at se på, hvordan de forskellige religioner taler til, med og imod hinanden især forholdet mellem jødedommen, kristendommen og islam interessere mig enormt meget. Tidligere og nu Jeg har tidligere været ansat som souschef på Østerbro International School, hvor jeg også fungerede som IB-Koordinator inden jeg blev ansat på København Private Gymnasium. Jeg er den mest grønne gymnasielærer i bestyrelsen, men jeg ser frem til at gøre noget for religionsfaget, som jeg holder meget af. I bestyrelsen har vi et stærkt team af erfarne og nye gymnasielærer, der med vilje og energi vil fremme religionsfagets betydning i gymnasiet. PRæsentation af bestyrelsen 11

12 Peter Jensen Repræsentant i PS og regionalsekretæransvarlig Jeg er 33 år og cand. mag. i historie, religion og dansk fra Syddansk Universitet i Odense med et speciale om korstog. Det kan derfor næppe overraske, at jeg finder middelalderens kulturmøde interessant, og at jeg gerne rejser med klasser til eksempelvis Istanbul. Efter ansættelser på Roskilde Katedralskole (2005) og Ribe Katedralskole ( ) har jeg siden 2009 virket på Frederiksberg Gymnasium. Udover at varetage undervisning i mine tre fag har jeg også den fornøjelse at arbejde med vores dygtige forskerspirer. Det er dejligt at kunne tilbyde denne elevgruppe lidt ekstra. Jeg bor centralt på Vesterbro og nyder, når tiden tillader det, nogle af byens mange tilbud fx café- eller et museumsbesøg. For mig er religion et væsentligt dannelsesfag. Undervisningen leder eksempelvis naturligt til etiske diskussioner og eksistentielle overvejelser. Faget spiller således en central rolle i forhold til opfyldelsen af formålet for gymnasiet og hf. Religion som undervisningsfag legitimerer imidlertid ikke sig selv. Fagrækken bliver jo jævnligt taget op til diskussion. I bestyrelsen vil jeg især kæmpe for at fastholde fagets position i de gymnasiale uddannelser. For at bevare er det vigtigt, at vi løbende diskuterer, hvordan vi kan aktualisere og synliggøre faget og dets relevans i forhold til omverdenen. For at ruste mig bedst muligt til denne opgave har jeg i forbindelse med konstitueringen sikret mig posten i Pædagogisk Samarbejdsudvalg (PS), ansvaret for kontakten til regionalsekretærerne og et sæde i bladets redaktion. Jeg glæder mig rigtig meget til arbejdet og til at komme i dialog med foreningens medlemmer. 12 Religion nr

13 EMNELÆSNING LIV & MAGT - BIOETIK OG VIDENSKABSTEORI Mickey Gjerris og Ulrik B. Nissen Bog 136 sider kr. 148,- ebog kr. 37,- DEN OPTIMALE BEHANDLING? OM MEDICINSK ETIK Poul Storgaard Mikkelsen Bog 215 sider kr. 200,- SENMODERNE RELIGIØSITET T I DANMARK Birgit Andersen, Helle Bertelsen, Anna Christoffersen og René Dybdal Pedersen Bog 206 sider kr. 180,- RELIGION I DET SENMODERNE SAMFUND Lise Ludvigsen og Poul Storgaard Mikkelsen Bog 160 sider kr. 190,- ebog kr. 48,- Priserne er ekskl. moms og gælder ved køb på systime.dk Member of European Educational Publishers Group Læs systime.dk Ring Skriv Deltag lab.systime.dk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 13

14 Samisk religion Af Anna Westman Kuhmunen PhD-studerende, underviser i samisk religion ved Stockholm Universitet Karaktäristiskt för samisk religion före kristendomen var den starka anknytningen till landskapet, vilket återspeglades i såväl världsbild, mytologi och ritual. Religionen var formad av den nordliga miljön och näringarna jakt, fiske och senare rennomadismen. Religioner är dock aldrig statiska, de påverkas av kulturmöten vilket också är synligt i samiska religiösa föreställningar. Basse uksa, den heliga dörren, var på på 1600-talet en väl känd offerplats, idag finns endast dörren i klippväggen kvar. Foto: Anna Westman Kuhmunen. Samisk religion har många beröringspunkter med övriga cirkumpolära folks föreställningsvärld, vilket gjort jämförande religionshistoria till en viktig forskningsinriktning (Mebius 1968, Bäckman & Hultkrantz 1978, Bäckman 1984). Samtidigt har samspelet mellan fornnordisk och samisk religion, ett viktigt tema i äldre forskning, lyfts fram under senare år. (Drobin & Keinänen 2001, Bertell 2003) Andra forskare har i sin tur menat att samisk religion bör studeras i sin egen rätt och har istället fokuserat på variationer av samiska religiösa föreställningar (Rydving 1993, 2010). Synliga spår efter samisk religion återfinns idag i första hand i landskapet, i religiösa föremål på museer men även i berättelser. Traditioner i enskilda familjer kan också knytas till den traditionella religionen. Framförallt får vi dock vår kunskap om samisk religion genom de skriftliga dokument som missionärer och präster har efterlämnat från och 1700-talen. Landskapet en förbindelse mellan olika världar Utmärkande för de samiska näringarna är att de förutsätter årstidsbundna förflyttningar i landskapet. För renskötande grupper i Sverige innebar det att man flyttade med renhjorden från vinterland i skogsområdet i öster till sommarland i väster mot norska kusten. Andra grupper flyttade mellan olika boplatser i skogslandet. Även för jägare och fiskare var det nödvändigt att förflytta sig mellan olika området för att få jaktlycka. Heliga platser finns 14 Religion nr

15 därför spridda över det samiska bosättningsområdet. I några fall är det den muntliga traditionen i andra fall ortnamnen som ger kunskap om platserna. På 1950-talet gjordes en större sammanställning över samiska platser med religiös anknytning och man räknade då till över 500 sådana i Sverige. Bilden av hur ett religiöst landskap eller en helig plats ser ut är inte entydig. Det samiska området är ett vidsträckt geografiskt område med många olika naturtyper: kustmiljö, högfjällsområde, fjällbjörkskog och skogsland. Olika näringar skapar också olika föreställningar om landskapet. Både föreställningarna och landskapet är dessutom föränderligt över tid. Sammantaget innebär det att det finns stora lokala variationer på hur religiösa platser ser ut och uppfattas. En helig plats kan vara en myr som Passejegge, en Sájvva sjö, en bäck som Vidjaguojkka till vilken en tradition eller religiös rit är kopplad. Det kan också vara hela fjäll som Ájlis várre eller en utmärkande klippa eller en sten som formats av naturen och fått beteckningen siejdde. Platser med ortnamnsledet värro eller tseegkuve kan indikera att man har offrat, gadniha eller haldi antyder i sin tur att osynliga väsen har gett platsen sitt namn. Mindre vanligt är att enskilda gudar har lämnat avtryck i ortnamn men Áhkká och Áhttje, som betyder äldre kvinna respektive man men som också förekommer som sista led i namn på samiska gudinnor och för åskguden, kan i vissa fall tolkas i den riktningen. 1 Ofta indikerar ortnamnet inte vad man gjorde på platsen utan att platser var skild och avgränsad från det övriga landskapet och att man skulle närma sig platsen utifrån vissa förutsättningar. I alla samiska dialekter finns begrepp som beskriver något helig. Ájlis, sájvva och basse förekommer också som ortnamnselement. På sydsamiskt område har sájvva fått en vid innebörd. Förutom för speciella sjöar och fjäll används begreppet också om en övernaturlig värld och även om teriomorfa och antropmorfa väsen. Basse markerar i sin tur både en helig tid och plats. Vissa platser i landskapet var inte bara mötesplatser mellan människa och övernaturliga väsen. Det fanns platser som var en länk mellan olika generationer, en förbindelse mellan levande och döda släktingar genom att familjens avlidna släkt kunde knytas till olika heliga fjäll. På andra platser fanns sejtar i trä eller säregna, av naturen formade, stenar uppställda, som på olika sätt manifesterade det övernaturliga eller en rådare som människan kunde vända sig till. Genom att lägga ner gåvor vid sejten kunde människorna både be om och tack för jakt- eller fiskelycka. För renskötare var det en plats dit man kunde vända sig för renlycka (Westman Kuhmunen 2011). Världen och människan Världen kunde beskrivas som bestående av olika sfärer. Denna värld befolkades förutom av människor, djur också av en rad övernaturliga makter: gudar, gudinnor, rådare, olika beskyddare och väsen. Människorna var beroende av sin kunskap och skicklighet men också av dessa makter för att klara sig. Det fanns olika möjligheter att kommunicera med dem och relationen mellan dem präglades av en ömsesidighet. Människans död innebar inte ett abrupt slut utan det fanns en föreställning om att tillvaron fortsatte i en annan värld, som var en lite diffusare och färglösare spegelvärld av denna. Här levde de avlidna släktingarna en tillvaro som var ganska lik de levandes. I vissa samiska områden fanns föreställningen att en gudinna rådde över detta rike och de döda. Det fanns Samisk religion 15

16 inga vattentäta skott mellan de två världarna. Det fanns tillfällen och platser där människor kunde kommunicera med de avlidna släktingarna. Genom jojken, ett sätt att sjunga och minnas, liksom genom drömmar kunde människan nå den andra världen. Alla människor verkar ha haft förmågan att färdas mellan dessa världar men specialisten och medlaren mellan världarna var nåjden, den samiske shamanen. Det var inte i första hand myter som stod i fokus för prästerna och missionärernas intressen, därför finns det relativt få sådana bevarande i skrifter från och 1770-talen. En myt om hur människan skapas har dock nedtecknats på sydsamiskt område. Raedie är den som skapar människans själ och Maadterajja, urfadern, för sedan själen runt solen och genom solens fyra strålar. Därefter lämnar han den till Maadteraahka, urmodern. Runt själen skapar hon sedan kroppen. Om det skall bli en pojke för hon den vidare till Uksaahka eller Juoksaahka men om det skall bli en flicka tar hon den till Saaraahka. Dessa tre gudinnor formar sedan barnet. När det är dags förs barnet till kvinnan som skall bära och föda det (Skanke 1945:184). 2 Rutkorset mitt på trummans skinn tolkas som solen och hennes strålar. Runt detta centrum finns sedan andra figurer grupperade. Trumman är från Åseleområdet och blev beslagtagen på 1700-talet. Myten om människans tillblivelse blev också illustrerad genom figurerna på de ceremoniella trummorna från sydsamiskt område. Det material som finns bevarat från 1700-talet präglas i stor utsträckning av denna form av spekulationer kring gudar och trummans figurer. Många präster under denna period var präglade av den pietistiska kristendomen som krävde en personlig inre omvändelse av den enskilda individen. Man riktade också speciellt in sig på att förhöra nåjderna om den samiska religionen, vilket avspeglas i källmaterialet. 50 år tidigare på lulesamiskt nämns betydligt färre gudar. Här förklarade man att Biejvve, Solen, var alla levande djurs moder och till henna offrade man bland annat för att renen och renkalven skulle må bra (Rheen 1897:42). Vid livets början och under de första åren stod både människor och djur således under gudinnors beskydd. Nåjden och trummorna På museer runt om i Europa finns många samiska föremål som hör hemma i en religiös kontext. Det rör sig om föremål från offerplatser till exempel sejtar i sten och trä, offrade föremål i metall och silver, horn och ben från renar och andra djur. Trummor som använts vid religiösa ceremonier är också en del av museernas samlingar, det största antalet trummor finns idag vid Nordiska museet i Stockholm. Majoriteten av de bevarade trummorna härstammar från det sydsamiska området och har blivit beslagtagna vid ting som hölls i Åsele under första hälften av 1700-talet, då rannsakningar av samisk trolldom pågick. Betydligt färre trummor finns bevarade från lule- och nordsamiskt område och endast ett fåtal från Kemi lappmark. Från kolasamiskt område, längst österut, finns inte några trummor bevarade. Trummor från det sydliga, liksom från det östliga området, består av en svept ram över vilken ett avhårat renskinn är spänt. Ramen hålls på plats genom det handtag som finns på baksidan av trumman. Här hänger också olika amuletter; små bleck av metall, mässingsringar, 16 Religion nr

17 Basse Uksa. (Foto: Anna Westman Kuhmunen) tygbitar fäst i lindad tenntråd liksom klor och ben från olika djur. På lule- och nordsamiskt område är trumkroppen istället formad ur ett helt stycke trä, som en skål, i vilken handtag och mönster är utsnidade. Över skålen är sedan trumskinnet svept. På trumskinnet har rödfärgade figurer målats eller ristats. Den röda färgen framställdes genom att barken från alen tuggades och blandat med saliven skapades en röd färg. Figurerna speglar sin samtid, både den världsliga och den religiösa världen. Här syns renar, älgar, fiskar, fåglar och olika rovdjur. Både en jagande- och renskötande kultur finns representerad genom jakt- och fiske motiv, inhägnader och slädar dragna av renar. Kåtor, förrådsbodar och människor är avbildade, liksom figurer som symboliserar det gudomliga. Den nya religionen framträder genom kyrkobyggnader, vägar och kors. När man med trummans hjälp skulle utforska framtiden eller få svar på frågor lade man en visare på trumskinnet. Visaren började röra sig över figurerna när man slog på trumskinnet. Vägen och figuren som visaren stannade på tolkades sedan (Christofferson 2010: ). Ett problem när det gäller tolkningar är dock att vi, med tre undantag, saknar uppgifter om vad de samiska ägarna lade för betydelse i figurerna. Även om trumman kunde användas för divination var det i första hand vissa nåjder som använde den när de skulle försätta sig i trans. Nåjden kunde då med sina hjälp- och skyddsandar, för gruppens bästa, träda in som medlare med den övernaturliga världen. Genom sin andliga och världsliga utbildning, ofta en mycket smärtsam sådan, hade han fått insikt om hur ett positivt ingripande från den övernaturliga världen och dess makter kunde utverkas, han var samhällets sociale-religiöse garant. I tider av nöd, sjukdom, hungersnöd eller andra olyckor tog han kontakt med den övernaturliga världen för att få hjälp (Bäckman 1985: 81). Att bli kallad av de övernaturliga makterna till att bli nåjd har beskrivits som en fysiskt och psykiskt plågsam tid. Den unge mannen drog sig ofta undan sin omgivning men så snart han var ensam dök hjälpandarna upp och ansatte honom genom att jojka för honom. De jojkade samma jojk om och om ingen. Så snart han accepterade sitt kall upphörde de dock samisk Religion 17

18 Trumma kalkering, ved Anna Westman Kuhmunen. att plåga honom och trädde istället in i hans tjänst. Under den mystiska läroperioden lärde nåjden känna sina hjälp- och skyddsandar. Skyddsandarna uppfattades antropomorfa dvs. de hade mänskliga drag. De var ca ½ m höga och man kunde ha ända upp till 20 skyddsandar. Det var av kvinnligt och manligt kön och bar kolt (den samiska traditionella klädedräkten). Nåjdens hjälpväsen uppfattades i sin tur som teriomorfa dvs. de uppträdde i djurform. Det var det heliga fjällets fågel, fisk och rentjur. Var och en representerar de olika sfärerna som nåjden kunde färdas i. Den himmelska dit fågel kunde flyga, den underjordiska dit fisken kunde simma. Rentjuren var i sin tur den som utkämpade strider för nåjden. Nåjden lärde sig hur han genom jojken skulle tillkalla dem och hur de kunde arbeta tillsammans. Den mytiska kunskapsförmedlingen kompletterades med att äldre nåjder undervisade aspiranten. Inom vissa familjer kunde nåjdförmågan gå i arv men det räckte inte bara med att vara kallad. En förutsättning för att bli nåjd var att han också blev accepterad av medlemmarna i samhället. Den blivande nåjdens färdigheter testas därför vid en initiering eller invigning. Nåjden skulle då visa om han kunde kalla på spådomsandarna och hur skicklig han var. Det är tydligt att det fanns nåjder med olika kunskaper. Man gjorde skillnad mellan de nåjder som använde sin kunskap för att göra gott och de som använde den för att göra ont. De omtals också utifrån hur stark deras kraft var. De som använde trumman var starkare än de som inte gjorde det, likaså ansågs nåjder som kunde ta de avlidna i sin tjänst som kraftfulla. Parallellt med nåjden fanns också kvinnliga religiösa specialister som på lulesamiskt område kallades Guabas. De kunde hela sjuka, påverka naturen och göra ont som de manliga nåjderna men till skillnad från dem hade kvinnorna i fertil ålder inte tillgång till trumman. Nåjdens roll har varierat över tid allteftersom det samiska samhället har förändrats. Men beskrivningarna av nåjden och hans verksamhet är också färgade av prästerna pejorativa omdömen, vilket vi måste ta hänsyn till när vi läser dem. Förutom divinationen finns det 18 Religion nr

19 beskrivet hur nåjden genom att resa till underjorden kunde förhandla med döda släktingar för att de, mot offer, skulle ingå i nåjdens tjänst. Resan till underjorden kunde också föranledas av att nåjden tillkallats för att diagnostisera och bota en svårt sjuk. Vissa menar att detta var nåjdens huvudsakliga uppgift, det som utgjorde stommen i nåjdämbetet. En av orsakerna till svåra sjukdomar kunde vara att själen hade lämnat kroppen och blivit fast i underjorden eller i dödsriket. Att sjukdom kan orsakas av att själen eller anden lämnar kroppen är en vanlig föreställning och har en global spridning. Det förutsätter en föreställning om att det finns olika själar, en själ som är knuten till kroppen och kroppens fysiska funktion medan en annan är en frisjäl som kan lämna kroppen och färdas. Genom jojken tillkallade nåjden sina skydds- och hjälpandar och efter en stunds rytmiskt trummande föll han omkull. Under den tid som nåjden låg på marken, färdades hans själ i form av det heliga fjällets fisk ned till underjorden. En farlig resa, där utgången var oviss. Även nåjden kunde bli kvar i underjorden och därmed avlida. I underjorden förhandlade han med dödsgudinnan om den sjukes själ. Nåjdens skicklighet kom till uttryck i denna förhandlingssituation. Under hela nåjdens resa fortsatte en ung kvinna att jojka. Jojken påminde honom om uppdraget och ledsagade honom tillbaka. När nåjdens själ återvänt återfick nåjden medvetandet. Utmattad, som efter ett hårt arbete, berättade han för de församlade vad han varit med om och vilket offer som krävdes för att släppa den sjukes själ. (Bäckman 1985). Björnen, ett heligt djur Den rituella jakten på björn är ett exempel på föreställningar som binder samman samisk religion med cirkumpolära jägarkulturers religion. (Edsman 1994) Ceremonin som omgärdade jakten på björnen och den anslutande festen har sitt ursprung i en jägarkultur som föregick den renskötande. I den framträder tydligt relationen mellan jägare och det heliga djuret som björnen ansågs vara. Den var inte en gud men basse, helig. Förklaringen till björnens speciella ställning får man genom myten om björnens relation till kvinnan. Den kommer här att återges i två versioner. Det är en så kallad aitiologisk myt, en förklarande myt som tar upp björnens speciella status, och förklarar varför och hur man utförde de olika ritualerna. Men framförallt sätter myten upp regler för hur björnen skulle behandlas när den hade blivit fälld. En kvinna tvingades fly från sina bröder eftersom de behandlade henne illa. Hon sökte tillflykt i ett björnide, där en björnhanne fanns. Björnen släppte in henne i sitt liv och efter en tid födde hon en son. Alla tre levde tillsammans men när björnen blivit gammal berättade han för kvinnan att hans tid var ute. Därefter gav björnen kvinnan instruktioner om hur han skulle dödas. Han skulle ge sig till den bror som hade behandlat henne minst illa. Så skedde. Då bröderna höll på att slakta kom sonen, som kände igen sin far på en mässingsring i pannan. Sonen krävde därför sin del av bytet. När han blev nekad vände han sig till köttet i kitteln och bad fadern att återuppstå. Den häftigt kokande kitteln skrämde bröderna och han fick genast sin del (Fjellström (1755) 1981:14-17). Anna Tomasdotter, en sydsamisk kvinna, berättade 70 år senare följande version av myten. En björn hade fångat en kvinna och hon hade varit hos honom en tid. När han lät henne gå befallde han henne att binda en sjeäle, ett litet löv av silver, på honom. Om hon skulle Samisk religion 19

20 höra att man skjutit en björn med en sjeäle skulle hon gå dit och fordra sin tredjedel. Om hon inte fick den skulle hon röra om i grytan, då skulle björnen uppstå. Så skedde. Hon rörde i grytan och jojkade sakta och tyst stå upp, sjeäle-öra, de vill inte ge mig något. Då började det röra sig i grytan och de blev rädda. Hon fick sin del och grytan lugnade sig (Drake 1918:309). Bägge varianterna förklarar ceremonins uppkomst och utformning. Den ena lyfter fram hustru-man-son relationen medan den andra tar upp kvinnans rätt till jaktbytet. Jakten på björnen och den ceremoni som skulle försäkra att jakten skulle utfalla lyckligt kan indelas i tre faser. (1) jakten på björnen, (2) björnfesten, (3) begravningen och björnens uppståndelse. Varje fas innehåller i sin tur flera komplexa ritualer som är öppna för olika tolkningar. Den första fasen innebar förberedelser inför jakten, spårandet och dödandet av björnen. På dödandet följde ritualer som bland annat syftade till att förhindra att det heliga djuret skulle ta hämnd på jägarna. Första fasen avslutades med att björnen på den andra dagen fördes till vistet. Den andra fasen innebar förberedelser i vistet inför mottagandet av björnen och jägarna. Björnen fördes till en speciell kåta och kvinnorna som hade väntat i vistet spottade tuggad albark på både björnen och jägarna. Därefter slaktades björnen under tiden som männen jojkade. Köttet kokades i en speciell ordning och kvinnor och mäns mat tillreddes i separata kokkärl. Medan männen bodde och åt i björnens kåta serverades kvinnorna maten i familjens. Allt kött skulle förtäras och hela festen avslutades med ritualer där kommande jaktlycka skulle utrönas. Efter olika reningsritualer kunde män och kvinnor slutligen åter leva tillsammans. Den tredje fasen innebar att benen efter måltiden samlades ihop och bars till en plats där de begravdes. Det var viktigt alla benen förblev obrutna. Genom att begrava björnens ben ville man försäkra sig om att björnen även i framtiden skulle ge sig till människan (Edsman 1994:50-82). Myten och de ritualer som var en del av björnceremonin avspeglar den traditionella religionens syn på relationen mellan människa och djur. Människa, naturen och djur var avhängiga av varandra, både religiöst och materiellt. Regleringen av hur björnen skulle behandlas efter jakten visar på att en respekt för djuret och var en garant för framtida jaktlycka. Att behandla björnen fel kunde i sin tur straffa sig. Kulturmöten och källkritik Som tidigare påpekats är det viktigaste källmaterialet till samisk religion de skriftliga dokumenten som präster och missionären författade under sina vistelser i lappmarkerna mellan framförallt 1630 och Skrifterna tillkom i en tid då staternas intresse för det samiska området ökade. Sverige/Finland, Danmark/Norge och Ryssland vara alla intresserade av att etablera sig så långt norröver som möjligt vilket innebar ökade handelsförbindelse med marknadsplatser som reglerades av staten till vilka även en skattläggning var kopplad. Marknadsplatser där kyrkor uppfördes och skattläggning innebar också att det samiska området införlivades i den nationella administrationen (Hansen/Olsen 2006). Det är i detta skede som källmaterialet till samisk religion uppkommer. Redan tidigare hade dock samer kommit i kontakt med den katolska läran men det var då snarare frågan om religionsmöten. Den protestantiska missionen under och 1700-ta- 20 Religion nr

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Danska-Danska

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Danska-Danska Lyckönskningar : Giftermål Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Tillyke og varme ønsker til jer begge to på jeres bryllupsdag.

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for Religionslærerforeningen for gymnasieskolerne og HF, Silkeborg 6. november 2012

Formandens beretning til generalforsamlingen for Religionslærerforeningen for gymnasieskolerne og HF, Silkeborg 6. november 2012 Formandens beretning til generalforsamlingen for Religionslærerforeningen for gymnasieskolerne og HF, Silkeborg 6. november 2012 Medlemstallet Ved valget i 2010 var det vigende medlemstal blevet vendt

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 204/205 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 4/5. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. Årsplan for kristendom FAG: Kristendom

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

søskende strides! KAIN og ABEL

søskende strides! KAIN og ABEL Rembrandt: Kain slår Abel ihjel 1650 Når søskende strides! KAIN og ABEL Der var engang en dreng. Han hed KAIN. Han fik en lillebror. Han hed ABEL. KAIN syntes ikke, at hans forældre lagde mærke til ham

Læs mere

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 1 Sindsrobøn 2 Valg af referent og ordstyrer: Henrik - referent og Gert - ordstyrer 3 Præsentation: Gert, Flemming, Kirsten, Brian A, Lars, Anette, Ole, Allan,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2012-2013 Institution VUC Vest Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Religion C (HFE)

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233 REDAKTØRERNES SPALTE Kære læsere! Velkommen til et kort nyhedsbrev. December er som altid en hektisk måned, med jule- og

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011

NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011 NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

velkommen til danske invest knowledge at work

velkommen til danske invest knowledge at work velkommen til danske invest knowledge at work 2 DANSKE BANK INVEST Velkommen til Danske Invest Indholdsfortegnelse Velkommen til Danske Invest 2 Danmarks bedste til aktier 4 Fokusområder 5 Risiko 8 Vores

Læs mere

Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg?

Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg? Invitation til konference Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg? CBS Frederiksberg, tirsdag den 8.marts 2011 Intro Du skal være hjertelig velkommen til at deltage

Læs mere

MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER

MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER Arbejdsgruppen for netværket MUSUND - Museer omkring Øresund indbyder til MUSUND-seminar 2009 København, Dansk Design Center http://www.ddc.dk/ 21 & 22 OKTOBER 2009 Kreativitet

Læs mere

ORESUND Electric Car Rally 2011

ORESUND Electric Car Rally 2011 THE EUROPEAN UNION The European Regional Development Fund ORESUND Electric Car Rally 2011 København - Helsingborg - Malmö - København 10-11 september 2011 Book den 10.-11. september nu! Velkommen til en

Læs mere

2 kontrolafgifter på 750 kr. hver, for manglende billet. Medtog kvitteringer fra billetautomat i stedet for billetterne.

2 kontrolafgifter på 750 kr. hver, for manglende billet. Medtog kvitteringer fra billetautomat i stedet for billetterne. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0067 Klageren: XX Linköping, Sverige Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

1 bro 2 nationer 3 Races

1 bro 2 nationer 3 Races 1 bro 2 nationer 3 Races 5:e och 6:e juni 6. juni Live 5.- 6. juni 2010 10 år med öresundsbron firas även under bron 1. Juli 2010 firar Öresundsbron 10-årsjubileum. Av den anledningen har Malmö utmanat

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Inom svenskundervisningen arbetar många

Inom svenskundervisningen arbetar många Processarbete i matematik en inledning Inom svenskundervisningen arbetar många lärare med skrivprocessen. För denna har det under lång tid funnits en väl utarbetad metodik och en stor del av eleverna är

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015

Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015 Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015 Faget Danmark i Verden skal støtte imødegå børnenes nysgerrighed. Undervisningen skal lede frem mod, at børnene tilegner sig en viden, som sætter dem i stand

Læs mere

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske Pandoras Æske For mere end 2000 år siden skrev Hesoid sit værk Værker og Dage, der bl.a. indeholdt myten om Pandoras Æske. Denne myte har spillet en særlig rolle igennem senere europæisk idehistorie, hvor

Læs mere

REMINDER MUSUND 2013 MUSEERNES SPROG. Arbejdsgruppen for netværket MUSUND Museer omkring Øresund

REMINDER MUSUND 2013 MUSEERNES SPROG. Arbejdsgruppen for netværket MUSUND Museer omkring Øresund REMINDER MUSUND 2013 MUSEERNES SPROG Arbejdsgruppen for netværket MUSUND Museer omkring Øresund indbyder til MUSUND-seminar 2013 HELSINGØR, internat på KONVENTUM/LO-Skolen 2. & 3. OKTOBER 2013 Museerne

Læs mere

Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 af Helene Dyssegaard Jensen. Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012

Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 af Helene Dyssegaard Jensen. Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 Formål Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG DØDEN SOM EN OVERGANG OPGAVE TIL: TIR NAN OG PUNKT 3 Hvad sker der, når vi dør? Døden er fravær af liv. Livet er en forudsætning for døden. Det, der ikke er eller har været i live, kan heller ikke dø.

Læs mere

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I LYSETS TJENESTE nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I N D H O L D Forord.............................................................5 1. At definere det nye...........................................11

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Religion C Marie Secher

Læs mere

Bra design har alltid handlat om tidlösa produkter som har en känsla av kvalitet.

Bra design har alltid handlat om tidlösa produkter som har en känsla av kvalitet. MARC NEWSON FOR Bra design har alltid handlat om tidlösa produkter som har en känsla av kvalitet. Godt design har altid handlet om tidsløse produkter... som har en følelse af kvalitet. MARC NEWSON SMEG-INTE

Læs mere

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning.

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning. True blue är 100 % korrekt, bubblan är mycket tydligare än normalt. Själva vattenpasset är byggd i kraftig aluminiumprofil och har stora handtag så att den passar bra i handen. Det har genomförts tester

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

larsson från evaluator. och fritidspedagog på Fjälkinge skola, fullfjädrade utan kommer att utvecklas tillsammans med oss.

larsson från evaluator. och fritidspedagog på Fjälkinge skola, fullfjädrade utan kommer att utvecklas tillsammans med oss. Samtalsledarna samlade utanför Bäckaskogs slott. Samtaleledere samlet udenfor Bäckaskogs Slot. Udviklet Utvecklad kommunikation kommunikation og bedre trivsel och bättre trivsel og bedre møde och bemötande

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasiejobbet Ansættelsesmuligheder Kompetencekrav Pædagogikum Hvad gør jeg, hvis jeg gerne vil ansættes i gymnasiet?

Læs mere

Kultur og samfund. Tro og Ritualer. Totemdyr

Kultur og samfund. Tro og Ritualer. Totemdyr Tro og Ritualer Totemdyr TRIN 1 Opgave: Lav dit eget totemdyr Lad eleverne lave deres eget totemdyr. De skal selv finde på, hvilke egenskaber dyret skal have. Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål Hvad

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 2010-11-19 Forslag till styregruppen for Ny Nordisk Mad Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 Udvikling og kommunikation af grundlaget for en ny nordisk måltidsplatform for børn,

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 14 Institution Uddannelse Fag og niveau Selvstuderende Eksaminator VUC Vestegnen Hf

Læs mere

Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011

Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011 Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011 Jeg hedder Charlotte Jeg er fra Aage-grenen - I kan læse mere om mig på side 346 Jeg hedder Camilla Jeg er også fra Aage-grenen, men jeg er også fra Ludvig-grenen

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Tir Nan Og Punkt 1 Se filmen Punkt 2 Tal om filmen i gruppen TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Punkt 3 Læs om forskellige opfattelser af hvad der sker, når vi dør i teksterne nedenfor. Svar på de spørgsmål,

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for forevisning af ugyldigt JoJo-kort, idet kvittering for betalingen manglede.

Kontrolafgift på 750 kr. for forevisning af ugyldigt JoJo-kort, idet kvittering for betalingen manglede. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0306 Klageren: XX Sverige Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750

Læs mere

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING Måla ansikten Mal ansigter 600309 Måla ansikten Mal ansigter SE Du kan enkelt måla ansikten på vaddkulor, träkulor och knappformar med pennor eller pensel och hobbyfärger.

Læs mere

Danskunderviser på Danskuddannelser for voksne udlændinge på Roskilde Sprogcenter i fast stilling.

Danskunderviser på Danskuddannelser for voksne udlændinge på Roskilde Sprogcenter i fast stilling. Erhvervserfaring August 2008 Juni 2008 April 2008 - Juni 2008 Sept. 2007 Feb 2008 April 2007 Juni 2007 Dec. 2006 April 2007 Aug. 2006 Dec 2006 Juni 2006 Aug. 2004 Juni 2006 Danskunderviser på Danskuddannelser

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter Portræt af en verdensborger Elise Hahn, Californien Mette Weber Om Konflikter i udlandet Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning

Læs mere

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S LOGO S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DET FOLKELIGE KORS NOT SUITABLE FOR PRODUCTION PURPOSES 2012 JACOB JENSEN DESIGN S LOGO INDHOLD 3 TILBLIVELSEN

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Når døden er en overgang Et menneskes liv består af mange overgange, hvor vi går fra én tilstand til en anden. Overgangene markerer, at en person har bevæget sig fra ét sted i livet til et andet: Vi bliver

Læs mere

Bo och förvalta i Norden:

Bo och förvalta i Norden: Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer 2014-02-27 Inbjudan till NBO Workshop 26-27 mars 2014 i Köpenhamn Bo och förvalta i Norden: Områdesutveckling och stadsförnyelse Med projektet

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN

ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN 1) Velkommen a. En Lille navne leg 2) Dagsorden godkendes 3) Referater godkendes a. Referat fra NSK ordinærmøde sept 2012 i København b.

Læs mere

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 www.gl.org Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 Foreløbig dagsorden: 1. Endelig dagsorden 2. Referat fra sidste møde tirsdag den 8. april 2014 3. Seminar for de faglige foreningers bestyrelser marts

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

I en af udsendelserne, var man på besøg i en lejlighed på Østerbro i København.

I en af udsendelserne, var man på besøg i en lejlighed på Østerbro i København. KONFIRMATIONSPRÆDIKEN.2013 Kender du typen. Det tv program, har I nok set næsten alle sammen.. Livestils-eksperter vandrer rundt i lejligheder og huse sammen med en journalist, og prøver at gætte, hvem

Læs mere

2. udgave. Grundbogen til. e I Ion. Lene Madsen Dorte Thelander Motzfeldt Anders Nielsen Bodil Junker Pedersen Sofie Reimick Trine Ryhave.

2. udgave. Grundbogen til. e I Ion. Lene Madsen Dorte Thelander Motzfeldt Anders Nielsen Bodil Junker Pedersen Sofie Reimick Trine Ryhave. 2. udgave Grundbogen til e I Ion Lene Madsen Dorte Thelander Motzfeldt Anders Nielsen Bodil Junker Pedersen Sofie Reimick Trine Ryhave SYSTIME m INDHOLD Forord 7 _ BRILLE KURSUS 11 Religion i det senmoderne

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper,

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Katri (bestyrelsen). Fra kl 15: Hans (Logos) og Margit,

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

Unge, køn og pornografi i Norden. Kvalitative studier

Unge, køn og pornografi i Norden. Kvalitative studier Unge, køn og pornografi i Norden. Kvalitative studier TemaNord 2006:545 Unge, køn og pornografi i Norden Kvalitative studier TemaNord 2006:545 Nordisk Ministerråd, København 2007 ISBN 92-893-1354-4 Trykk:

Læs mere

Folkekirken som Helligsted

Folkekirken som Helligsted Folkekirken som Helligsted Projektrapport i Religion B Kristoffer Johan Nielsen, Vestegnen HF og VUC Projektbeskrivelse Jeg vil undersøge, hvad det er i kirkearkitekturen der gør kirken til et helligt

Læs mere

Dansk-Kinesisk Parlør

Dansk-Kinesisk Parlør . Dansk-Kinesisk Parlør Shaola J. G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør Samfundslitteratur Shaola J.G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør 1. udgave 2001 Samfundslitteratur, 2001 Omslag: Torben Lundsted Sats: Forfatteren

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!!

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!! Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej? Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24 Der er en vid port fulgt af en bred vej, og så er der en snæver port fulgt af en trang vej Introduktion

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Thisted Gymnasium KINESISK OMRÅDESTUDIUM

Thisted Gymnasium KINESISK OMRÅDESTUDIUM Thisted Gymnasium KINESISK OMRÅDESTUDIUM Valgfag på C-niveau Kontaktpersoner: Theodor Willibald Harbsmeier (Kinesisklærer) th@thisted-gymnasium.dk, tlf. 61316543 Søren Christensen (Rektor) sch@thisted-gymnasium.dk,

Læs mere

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner Poker-sæt med 500 chips Spillevejledning Poker set med 500 marker Instruktioner Tak, fordi du valgte at købe vort produkt. Læs denne vejledning grundigt igennem, før poker-sættet bruges første gang. Gem

Læs mere

RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE

RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE KONFERENCE SCANDIC ROSKILDE 27.04.2015 PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI KURSEROGKONFERENCER.DK RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 23. årgang Marts 2015 Nummer 1 Harmonika koncert i Høje Taastrup Kirke Så er det forår! Forårsmatiné Harmonikakoncert Generalforsamling Spil Op Café Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN

Læs mere

FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT RELIGIONSMATERIALE

FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT RELIGIONSMATERIALE FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT RELIGIONSMATERIALE Af Anne Bang, Svendborg Gymnasium ARBEJDSSPØRGSMÅL TIL KAPITEL 1 SIDE 19: CICEROS PENTAGRAM Skriv en kort tekst til skolens hjemmeside om religion

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 Matt 20,1-16, s.1 Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 NÅDENS URIMELIGHED Først og sidst Vi hører om en vingård, hvor nogle medarbejdere er i gang fra den tidlige

Læs mere

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste Net-opgaver: Facitliste Kapitel 1: Arbejde og uddannelse Ordforråd: Job og jobfunktioner Grammatik: Inversion Grammatik: Datid Grammatik: Possessive pronominer Udtale: R Billedserie: Josefs arbejde Kapitel

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

DIGITALE UDFORDRINGER I UNDERVISNINGEN AF UNGE

DIGITALE UDFORDRINGER I UNDERVISNINGEN AF UNGE DIGITALE UDFORDRINGER I UNDERVISNINGEN AF UNGE KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 29.09.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK DIGITALE UDFORDRINGER I UNDERVISNINGEN AF UNGE Vi elsker det,

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 I det gamle testamente finder vi den store beretning om de to brødre tvillingerne Jakob og Esau. Allerede tidligt i fortællinger om de

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere