VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN"

Transkript

1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 19. ÅRGANG NR / ÅRGANG NR / ÅRGANG NR / 2009 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub

2 Virksund Lystbådehavn bestyrelse og udvalg: Formand Ole Boel Pedersen.. Tlf Næstformand Thomas Pedersen. Tlf Kasserer. Uffe Haagen-Olsen.. Tlf Sekretær.. Aage Tordal-Morgensen.. Tlf Bestyrelsesmedlem. Erik Bruunshøj Jacobsen... Tlf Bestyrelsesmedlem. Martin Nielsen Tlf Suppleant Svend Erik Andersen.. Tlf Suppleant Kristian Brøns Nielsen.. Tlf Revisor.. Henning Pedersen.. Tlf Revisorsuppleant.. Ivan Henriksen.. Tlf Revisorsuppleant.. Erik Fårup.. Tlf Sejlklubbens bestyrelse og udvalg: Formand.. Thomas Pedersen. Tlf Næstformand.. Leif folke Pedersen.. Tlf Sekretær. Klaus Nielsen Tlf Kasser... Anne Marie Østergaard. Bestyrelsesmedlem... Klaus Nielsen.. Bestyrelsesmedlem Jane Høj.. Tlf Suppleant.. Jørgen Christensen. Tlf Revisor. Kristian Brøns Nielsen. Revisor. Milter Mogensen. Tlf Revisorsuppleant... Ejgil Boel Nielsen. Tlf Turudvalg: Leif Tørring. Martin Andersen og Erik Jacobsen. Udvalg for sejl- og båd måler: Milter Mogensen. Jane Høj og Allan Handberg. Regel udvalg: Henning Kristensen. Jane Høj og Jørgen Christiansen. Udvalg for tur og kapsejlads bøjer, start og mål: Hans bech Pedersenn og Allan Handberg. Klubbåd: Jørgens Christiansen. Hans Bech Pedersen. Allan Handberg og Thomas Rasmussen. Samarbejdsudvalg Sejlklub og Havn: Thomas Pedersen og Ole Boel Pedersen. Klubhus. Forpagter: Anni Nørskov (priv.). Tlf Køkken/klubhus Havnekontor Pladsmand: Lindy Gandrup Bedding: Jens Burchardt, Sundvej 15, Virksund... Tlf Klubblad: Materiale til bladet fremsendes/afleveres digitalt. Mogens Hansen, Asmild Dal 24, 8800 Viborg Mail: Sekretær fra henholdsvis Sejlklub og Virksund Havn: Festudvalg: Kris: Karen og Frank Jytte og John Tlf Tlf Tlf

3 Virksund Lystbådehavn Sandkrogen 10, 7840 Højslev Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 6. oktober 2009 i klubhuset i Virksund. Deltagere: Ole Boel, Uffe Haagen-Olsen, Thomas Pedersen, Erik B. Jacobsen, Martin Nielsen, Kristian Brøns Nielsen, Heine Bonnevie og Lars Hansen. Dagsorden: Gennemgang og godkendelse af referater fra bestyrelsesmøde den 18. august Siden sidst. 2. Havneprojektet færdiggørelse. 3. Bådhåndterings system- bådoptagning bedding mastehus. 4. Økonomi. 5. Andre emner Kiosk/forpagter Cykel udlån/leje m.v. 6. Eventuelt. 7. Næste møde. Ad. 1 Referat fra 18. august 2009, godkendt og underskrevet. Ad. 2. Ole: Havnekranen har fået det første årlige og lovpligtige eftersyn og er godkendt. Mastekranen er også godkendt, men med bemærkning om at løftewiren skal skiftes til næste år. Der indkøbt nye løftestropper som kun må bruges til at løfte tomme stativer på plads ved havnekranen. Der er indkøbt løfte mærker, som skal klæbes på alle både som løftes med havnekranen, mærkaterne sættes på ved optagning, og ved løftestroppernes korrekte placering. I år har havnen haft 569 besøgende gæstebåde, som er rekordbesøg. Bredbåndsselskabet prøver stadigt at samle tilstrækkeligt tilslutning til at kunne udføre anlægget. 3

4 Forsikringsselskabet har fremsendt sit tilbud, som nu vil blive gennemlæst, og vil så blive fremlagt på næste møde. R e f Thomas: om sikkerhed på beddingspladsen, så foreslog Thomas, at man kontaktede en e uvildig instans, som skulle gennemgå anlægget, og komme med de nødvendige forslag. Lars vil kontakte et firma som kan lave eftersynet. Ad.3 Ole: om færdiggørelse af havebyggeriet, der mangler regnskab og færdigmelding til landsudvalget og LAG en, vil bliver fremsendt straks revisoren er færdig med regnskabet. Thomas og Hans har GPS opmålt området mellem havn, sluse, rød bøje, kapsejlads bøje, pynt og havn, opmålingen skal bruges for udførelse af nye søkort. Ad.4 Uffe: om afsætning af de nye bådstativer, af 45 leverede stativer, er der afsat 5stk. på lejebasis, og 34 stk. med depositum. Transportvognen er også leveret. Når bådene skal køres på plads, vil man ikke helt kunne regne med de vante pladser, hvordan det tænkes udført, kan læses på hjemmesiden og i klubhuset. Der indkøbes vaskebørste der placeres ved havnekranen, så der er mulighed for at vaske bunden af båden ved optagning, ligeledes kan højtryksrenseren også benyttes. Martin Nielsen er organisator for masteskuret, og vil sørge for at fordeling og placering af masterne bliver udført på bedste måde. Ole: Der er blevet forespurgt, om transportvognen må køre udenfor havneområdet med både. Bestyrelsen besluttede, at der kun transporteres både på det naturlige havneområde, og det gælder også de nye stativerne. Thomas: Skal samtlige både rengøres på kranpladsen? Det blev besluttet, alle både som bliver taget på land med havnekranen kan rengøres på kranpladsen, men dem som tages op med vognmanden, gør som de plejer, men på længere sigt er det så meningen at al rengøring af bunden på bådene skal foregå på den dertil beregnede vaskeplads. Om bådene kan komme på land med masten på? Det ser vi som en dårlig ide, da der jo ikke bliver afholdt den nødvendige vedligehold på mast og rig, og i hele vinterperioden vil der også være unødigt støj fra riggen. Ad.5 Uffe: Økonomien ser fornuftig ud. Uffe laver buget forslag til næste møde. 4

5 Ad. 6 Cykeludlån/leje: for at ordningen skal kunne fungere, er det nødvendig med vedligehold, også i sommerperioden, derfor vil vi prøve at søge på hjemmesiden efter en eller flere som kan og vil arbejde med cyklerne om sommeren. Uffe: Der skal snarest genforhandles forpagterkontrakt, emnet kommer på til næste møde. emner for nye pro- Thomas fremlagde forslag til følgende jekttiltag i havnen som følgende: Færdiggørelse af højvandssikring. Ny grillplads ved klubhuset. Jolletrappe mellem bro 6 og 7. Belægningssten mellem bro 6 og 7. Toilet og bad i det hvide cementhus. Jolleopbevaring m.m. Markiser. Rigtige molefyr. Udnyttelse af den nye halvø ved bro 4. Emnerne blev drøftet, og prioriteringen blev således. 2009/10 Belægningssten ved jollebro / jolletrappe med grillpladser. 2010/11 Færdiggørelse af højvandssikring. 2011/12 Toilet og bad (cementhuset ). 2012/13 Grillplads ved klubhuset. Tegnekonkurrence til nye molefyr lægges på hjemmesiden. Ad. 7 Næste møde: onsdag den 2. december kl i klubhuset. Ref.: Erik B. Jacobsen. r a t 5

6 Sensommerfest 2009 Den 19. september havde vi sensommerfest i Virksund. Vi startede i klubhuset kl hvor Anni havde lavet kaffe/the og rundstykker til os. John fortalte om dagens program. kl sejlede vi ud på fjorden. Vi startede med at sejle i en lang række efter hinanden. Det var fedt at stå ved masten og se hvordan alle både kom sejlende som perler på en snor. Ude på fjorden drejede vi til bagbord og alle sejlede nu side om side med hinanden godt vi havde fender på. Igen et smukt syn når man stod i forstavnen og skuede ud over alle både. Sluttelig svingede vi til styrbord i en stor cirkel, hvor vi hilste på hinanden. PLUDSELIG var der mand over bord, Thomas og Søren viste os alle, hvordan man får en løs mand ombord. En lærerig oplevelse for os alle. John havde det heldigvis ok. 6

7 Dernæst var det tid for En redningsøvelse for alle. Balloner blev smidt i vandet og hver båd skulle redde en ballon, som så kunne byttes med en øl ved frokosten. I tre af ballonerne var der en seddel, som der var noget særligt ved. Der var nu tid til selv at sejle videre ud på fjorden eller sejle hjem, da der stadig var ca. en time til frokost. Nogle både bandt sig sammen og hyggede på tværs af bådene. En sjov oplevelse vi dannede ligesom en Ø ude på fjorden. Kl havde Anni lavet en lækker frokost til os i klubhuset og der blev sunget nogle skåleviser imellem retterne Ved kaffen var det tid til at finde de tre som havde fundet en seddel i deres ballon. Det var Kurt, Sten, Martin og Michael. De blev noget overraskede, da de fik opgaven med at lave den flotteste og bedste lagkage. Som dommer blev Ole flankeret af to damer og valget faldt på Stens lagkage, han vandt en flaske til kaffen. Alle vi andre vandt et dejligt stykke lagkage til kaffen. Ca. kl skiltes vi for igen at mødes kl til grill og hyggeligt samvær. En dag med solskinsvejr oplevelser socialt samvær og sjov var slut. Med venlig hilsen Jytte og John samt Karen og Frank. 7

8 8

9 Mandetur 2009 Onsdag d. 9. sep. sejlede 12 både med 32 forventningsfulde mænd ud fra Virksund for at gøre Limfjorden. Første stop var Rønbjerg. Vi 3 mand og OLIVIA havde en frisk tur i nordvestlig vind og fint solskin. Skipper Christian havde været forudseende og havde medbragt hjemmelavede frikadeller og kartoffelsalat til vores aftensmad. Desværre er Rønbjerg havn temmelig forblæst og nattelivet lader en del tilbage at ønske så de fleste tørnede tidligt ind på denne første aften. Der var skippermøde næste morgen kl trods højlydte protester fra Erik Fårup, som mente at det stadig var mørkt på det tidspunkt. Det kunne dog mildne lidt, at hver morgens skippermøde blev indledt med et glas Gl. Dansk eller lignende til at klare mave og luftveje. Dette fortæffelige initiativ kom fra de to Bay er i BIBI, som også havde sponsoreret de livgivende dråber. Derefter gik turen så videre mod Vildsund. Vejret holdt sig flot med god vind dog imod og smukt solskin. Det nordlige Mors tager sig helt fantastisk ud fra søsiden i smukt vejr. Tidsplanen sagde at alle både skulle mødes ved Vildsundbroen kl og de først ankomne kunne nå at holde en lille frokostpause i læ af skrænten ved ankerbøjen nord for Hotel Vildsundstrand. Da alle undtagen MEMO var ankommet fik vi broen åbnet, og her viste Hjarbæksejlerne deres sammenhold ved at SØFINE gik igennem på slæb efter BIBI. Det viste sig senere at det var et udtryk for tekniske problemer næmere betegnet køling af motoren. Da kølevandspumpen blev 9

10 skilt ad viste det sig at impelleren var nærmest ikke eksisterende. Heldigvis havde skipper en reserve, og så var den klaret. Den sidste del af eftermiddagen blev brugt til et besøg hos brovagten. Vi blev vist rundt i hele konstruktionen. Man tænker ikke altid over hvor omfattende et maskineri der skal til for at få broklappen til at gå op og ned. Der er kontravægte og aksler og tandhjul på kryds og tværs indeni bropillerne, og selvom broen er bygget i 30-erne til en biltrafik der kun var en brøkdel af den nuværende er det alligevel hovedsagelig den gamle mekanik, der stadig kører. Selvom der foregår løbende vedligeholdelse mente brovagten, at der efterhånden er et stort behov for gennemgribende reparationer både her i Vildsund og også på mange meget nyere broer eksempelvis Sallingsundbroen. Efter dette interessante indslag var det ved at være tid for aftensmaden, som blev indtaget på restaurant Cavallino det betyder lille arbejdshest. Menuen stod på wienerschnitzel med det hele... den var go! Det fine sejlervejr fortsatte natten igennem og næste dag med, hvor vi fortsatte videre mod Struer. Turen sydover mellem Thy og Mors startede i smukt vejr, men flov vind. Ved middagstid var der dog efterhånden luft nok til rigtig sejlads både med og uden spiler. Efter ankomsten til Struer skulle der gøres klar til den store underholdnings- og hyggeaften med alt det bedste, som kabysserne kunne frembringe. Nogen var i byen for at købe ind, mens andre kunne nøjes med gøre 10

11 retter færdige som var medbragt hjemmefra aner man her en blid kvindehånd???? Der var pres på klubhusets køkkenfaciliteter for at blive færdig til tiden, men så var resultatet også en imponerende buffet med alt mulig lækkert, lige fra hjemmerøget helt og laks til mørbradbøffer og små lune deller. Traditionen tro sluttede ædegildet af med æblekage á la HANREJ. Underholdningen efter spisningen var en flot blanding af sange både gammelkendte og nyskrevne til lejligheden, konstruktion af bygningsværker af sugerør og akrobatiske øvelser, som bestod i at samle en bærepose op fra gulvet med munden med hænderne på ryggen og uden at bøje benene. Det sidste er jo en ret udfordrende øvelse når man tager gennemsnitsalderen i betragtning. I aftenens løb var der blevet skiftet lidt ud i nogen af besætningerne og således fornyede gik turen næste formiddag mod Nykøbing. Det blev en forrygende flot sejlads nordpå gennem Sallingsund i en frisk til hård nordvestlig vind. I Nykøbing var hovedbegivenheden igen aftensmaden på restaurant Limfjorden. På den sidste aften på mandeturen har traditionen altid været, at der blev serveret kæmperødspætter på Fur kro. Men iår var der desværre ikke plads til os, så vi måtte nu se om Nykøbing kunne leve op til vore forventninger. Vi skulle have stort tag selv bord med mexikanske specialiteter Det var absolut både rigeligt og godt. Ved morgenens skippermøde kunne Milther fortælle at SUPER JENSI- NE havde haft en blind passager ombord. En mus havde taget ophold i bådens brødrister og da der skulle laves morgen toast kom den frem fra sit skjul. Den måtte naturligvis gå planken ud som straf og den er sidst set svømmende mod restaurant Belle Epoque. Hjemturen bød, foruden frisk til hård nordlig vind, på resten af turens uheld. Under kryds gennem Fursund lykkedes det for AIOLOS på trods af langt over hundrede års samlet erfaring at finde en grund lige øst for færgelejet i Branden. Det så lidt vanskeligt ud, da vinden var ind mod land. Heldigvis kunne de komme fri ved egen hjælp med endnu en erfaring at lægge til de øvrige. Det næste og heldigvis sidste uheld var af noget mere alvorlig karakter. Da NOA skulle foretage en bomning udfor Sundsørebøjen var Niels Ove så uheldig at få en arm i klemme i storskødet med det resultat at den brækkede to steder. Han blev sat i land i Hvalpsund hvor en 11

12 ambulance ventede og så kunne besætningen, efter at have sundet sig lidt, sejle båden det sidste stykke hjem til Virksund. Arrangørerne havde været så sparsommelige, at der kunne blive et par stykker mad og en øl i klubhuset til at slutte af på. Her kunne Ole så offentliggøre resultatet af den helt uretfærdige kapsejlads. Han havde turen igennem haft store vanskeligheder med at finde strafpoint så for en gangs skyld blev det plussiden der kom til at afgøre det. Vinderen blev HANREJ på grund af den uforlignelige æblekage i Struer. Så var endnu en mandetur slut fyldt med flot sejlervejr, godt kammeratskab, hyggelig snakkeaftner i bådene, og masser af god mad. Kort sagt masser af fælles oplevelser, og det er det der giver fællesskab. TAK Henning, gast på OLIVIA. 12

13 PRAKTISKE OPLYSNINGER Så er efteråret over os og vi må finde andre aktiviteter end sejlsport at beskæftige os med. Næsten alle både er på land, 41 både er kommet i de nye stativer, trods lidt begynder vanskeligheder så vil jeg sige, det er gået meget, meget fint med den nye havne kran og de nye bådstativer, ligeledes gik mikset mellem vognmanden og havne kranen over al forventning. Så jeg vil her, takke alle for den udviste positive medvirken til at få tingene til at lykkes. Her på billederne ses den meget store aktivitet omkring krane og på de nye vaskepladser, det fungerede fint med at vaske bunden på bådene inden bådene blev kørt på plads på beddingen. Så allerede nu kan vi begynde at se frem til den nye sæson 2010, allerede nu skal vi så småt til at tænke på at få bådene i vandet igen. 13

14 PRAKTISKE OPLYSNINGER Alle der har deres båd på bådvogn eller i de ny havne stativer bliver sat i vandet med havnekranen, vi satser på lørdag/søndag 10/11. april, søndag den 18. april og hvis det kniber, så de sidste både lørdag den 24. april. Til både på står på eget stativ, er vognmand Anders Frandsgaard bestilt til at sætte disse både i. Vognmanden er bestilt til fredag eftermiddag den 16. april samt lørdag den 17. april Jeg vil allerede nu appellere til at man planlægger sin tid således at man kan have sin båd klar til isætning en af disse datoer, for man skal huske på at det er frivillige der skal hjælpe dig med at få din båd i vandet. Søndag den 25. april er der fælles arbejds/oprydningsdag. Herudover vil jeg gerne komme med en opfordring til alle, hjælp jer selv og andre som har båden stående på havnearealet vinteren over, sørg for at fastgøre presenninger så de ikke slider på lakken, hverken på egen eller nabobådene når stormen rusker og sidst men ikke mindst, så sørg for god afstivning samt fastgørelse af afstivningen så bådene ikke flytter sig på hverken bådvogn eller i båd stativerne. Hold ekstra øje med de nye bådstativer, så vi kan få indsamlet noget erfaring og få rettet eventuelle fejl og mangler inden næste båd optagning. Hvis man ønsker at komme med i den nye bådstativ ordning til næste år, vil bestyrelsen opfordre til at man melder sig til hurtigst muligt, så vi kan få bestilt flere stativer i ordentlig tid. Vi skal jo også gerne have bestilt det rigtige tilbehør, så vi har stativer der passer til den enkelte båd. Man melder sig til ved Uffe og helst på hvor man skriver om man vil leje eller betale depositum, Uffes adr. er: 14

15 PRAKTISKE OPLYSNINGER Hold gerne kig med de omkringstående både, når I fører tilsyn med jeres egen båd og giv eventuelt bestyrelsen besked, hvis du ikke er klar over hvis båd det er, der evt. konstateres uregelmæssigheder ved. Husk det er ejeren selv der retter fejl på stativ/båd, det er kun hvis der er overhængende fare for ulykke at man griber ind og i så tilfælde aldrig alene, men sørg for at få fat i hjælp. Forebyg tyveri fra bådene på land. Nu bådene er kommet på land, er det vigtig at fjerne/aflåse stiger, så adgang for ubudne gæster besværliggøres. Ikke kun for den enkelte bådejers skyld, men for alles bådejers skyld. Det hjælper ikke meget, hvis den enkelte bådejer fjerner sin egen stige, hvis naboens er tilgængelig. Fjern også værdifulde genstande og sluk for hovedafbryderen for at undgå brand. Husk det er ikke tilladt at have landstrøm tilslutte bådene på beddingspladsen når båden er forladt. Bådpladser - Ventelisten Det er nok alle bekendt, at vi har en venteliste for såvel nye medlemmer, og for bådejere med fast plads som ønsker pladsbytte af flere årsager. En venteliste er et luksusproblem for en havn (pt. har vi 33 på ventelisten) men!!! Alle som er på ventelisten her i Virksund, skal, for at have en chance for at få en plads i år 2010, bekræfte at De ønsker at få en fast plads, samt oplyse båden størrelse, længde, brede samt dybde, inden den 1. februar 2010, helst på mail til Et generelt problem for nogen er, at de får større båd og ikke kan genanvende den gamle plads. Desværre kan man ikke bare regne med at få en større plads, og det er ikke havnens problem at finde en anden plads, det er dit eget problem. Såfremt der ikke kan findes en anden velegnet plads, må den enkelte derfor lade sig skrive op til en større plads på ventelisten og i mellemtiden finde en anden velegnet havn, indtil der kan blive en plads i Virksund. 15

16 PRAKTISKE OPLYSNINGER Såfremt den enkelte bådejer ikke får brug for sin vandplads i den nye sæson, er det vigtig at du give bestyrelsen besked derom i god tid. Ligeledes opfordres medlemmer, som har besluttet sig for ikke mere at have båd til at få opsagt pladsen til gavn for en mere optimal pladsfordeling. Dette for at vi i Virksund ikke får tomme pladser, som eller kunne have glædet potentielle nye medlemmer og gavnet havnens (medlemmernes) økonomi. Udendørs vandforsyning til vask af bådene lukkes straks frosten sætter ind dog senest den 15. november 2009 og åbnes igen ca. 15. marts 2010 hvis frosten tillader det. Lys på broerne slukkes den 1. november Sejlerafsnittet lukkes fra 15. november 2009 til 1. marts OBS. Nøglebrikken virker i vinterhalvåret kun på fordøren til klubhuset. Husk forslag til ordinær generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest den 31. januar OBS- OBS- OBS- OBS- OBS Husk at forny dit årskort til kranen: Stort kort som består af: foråret i vandet og efterår op af vandet samt fri løft efter behov (rensning af skrue/skrog) pris 1.000,00 kr. Lille kort som består af: fri løft efter behov (rensning af skrue/skrog), for alle der isættes med vognmanden, pris 400,00 kr. Beløbet opkræves sammen med pladslejen i januar måned. For at ordningen kan fungerer, kræver det at du tilmelder dig hos kassereren hurtigst mulig og senest den 15. december 2009 på: Tlf eller på mail: 16

17 HUSK JULEFROKOSTEN VIRK- SUND LYSTBÅDEHAVN LØRDAG DEN 5. DECEMBER 2009 KL TILMELDING PÅ LISTEN I KLUBHUSET ELLER TIL ANNI TLF Alle i Virksund lystbådehavn ønskes rigtig glædelig jul, samt et godt og lykkebringende nyt sejler år Med julehilsen fra Bestyrelsen Virksund lystbådehavn. 17

18 OKTOBER 09 NOVEMBER 09 DECEMBER 09 1 T 1 S Dagsorden genf Sejlklub 1 T Frist for forsl genf Sejlklub 2 F 2 M 2 O 18:00 Bestyrelsesmøde Havnen 3 L 3 T 3 T 4 S 4 O 4 F 5 M 18:00 Ungdom afslutning 5 T 5 L 13:00 Julefrokost 6 T 18:00 Bestyr Havnen 6 F 6 S 10:30 U: Lodseddelsalg Lions 7 O 17:30 Aftenkapsejlads 7 L 7 M 18:30 Duelighedskursus 8 T 8 S 8 T 9 F 9 M 9 O 18:00 Bestyrm Sejlklub m udvalg 10 L 10 T 10 T 11 S 11 O 11 F 12 M 18:00 Ungdom frivillig 12 T 12 L 13 T 13 F 13 S 14 O 17:30 Aftenkapsejlads 14 L 14 M 18:30 Duelighedskursus 15 T 15 S 15 T 16 F 16 M 19:00 Info aften Kursus 16 O 17 L 08:00 Fransgaard kran optagn 17 T 17 T 18 S 08:00 Havnekran Både u 4,2 T 18 O 18 F 19:00 Kursus i motorpleje 19 T 19:00 Præmieaften + foredrag 19 L 20 T 20 F 20 S 21 O 21 L 21 M 22 T 22 S 22 T 23 F 23 M 18:30 Duelighedskursus 23 O 24 L 08:00 Fransgaard kran optagn 18:30 U: Bowl N Fun 24 T Juleaften 25 S 08:00 Havnekran Både o 4,2 T 24 T 25 F Juledag 26 M 18:00 Bestyr Sejlklubben 25 O 26 L 2. juledag 27 T 26 T 27 S 28 O 27 F 28 M 29 T 28 L 29 T 30 F 29 S 30 O 31 L Deadline klubblad 30 M 18:30 Duelighedskursus 31 T Nytårsaften JANUAR 10 FEBRUAR 10 MARTS 10 1 F 1 M 1 M 2 L 2 T 2 T 3 S 3 O 3 O 4 M 4 T 4 T 5 T 5 F 5 F 6 O 6 L 6 L 7 T 7 S Deadline klubblad 7 S 8 F 8 M U: Fastelavn på Havn 8 M 9 L 9 T 9 T 10 S 10 O 10 O 11 M 18:30 U: Brandstationen 11 T 11 T 12 T 12 F 12 F 13 O 13 L 13 L 13:00 Generalforsamling Havnen 14 T 14 S 14 S 09:00 VHF Kursus 15 F 15 M 15 M 16 L 14:00 Generalforsamling Sejlklub 16 T 16 T 17 S 17 O 17 O 18 M 18 T 18 T 19 T 19 F 19 F 20 O 20 L 20 L 21 T 21 S 21 S 22 F 22 M 22 M 23 L 23 T 23 T 24 S 24 O 24 O 25 M 25 T 25 T 26 T 26 F 26 F 27 O 27 L 27 L 28 T 28 S 28 S 29 F 29 M 30 L Frist for forsl genf Havnen 30 T 31 S 14:00 Tur til Randers Bådudstyr 31 O 18

19 19

20 PRÆMIEAFTEN 19. november 2009 kl. 19:00 1) Velkomst 2) Orientering fra sejlklubben 3) Præmieuddeling 4) Resultatoversigter 5) Annies, kaffe og brød 6) 2. del af Peter Haagens foredrag om sejlturen til Sydamerika nautiske mil km solosejlads 20

21 BESTYRELSEN ER BLEVET OPFORDRET TIL AT INDKØBE LÅNE/ UDLEJNINGS CYKLER TIL BRUG FOR HAVNENS MEDLEMMER OG GÆSTESEJLERE, DER ER OGSÅ ET MEDLEM SOM VIL SØRGE FOR AT CYKLERNE ER I ORDEN INDEN SÆSON START. BESTYRELSEN SYNES DET ER EN GOD IDE, MEN STANDARDEN AF CYKLER PÅ ANDRE HAVNE SKRÆMMER, SÅ HVIS IDEEN SKAL BLIVE TIL VIRKELIGHED I VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN ER DET NØDVENDIG AT DER ER NOGEN DER VIL PÅTAGE SIG ANSVARET FOR AT CYKLERNE I SOMMER PERIODEN ALTID ER I BRUGBAR STAND, FOR DET ER EN SKANDALE AT KOMME UD OG CYKEL PÅ CYKEL DER IKKE ER I ORDEN. EN DERFOR SØGER BESTYRELSEN EFTER, EN ELLER FLERE MEDLEMMER DER VIL PÅTAGE SIG OPGAVEN MED AT SERVICERE CYKLERNE I SOMMER PERIODEN. HAR DU LYST TIL AT HJÆLPE SÅ HENVEND DIG TIL BESTYRELSEN. 21

22 DEADLINE NÆSTE KLUBBLAD 7. FEBRUAR

23 JULEFROKOST den 5. December kl. 1300i klubhuset. MENÜ: Hvide/røde sild m/ karrysalat. 1/2 æg og tomat. Varm fiskepilet m/ remolade/citron. Tarteletter m/høns i asparges. Lun leverpostej m/rødkål. Ribbensteg m/rødkål. Lun andm/æbler og svesker. Hamburgryg m/grønlangkål og brune kartofler. Ris`ala`manda m/kirsebærsovs. Kaffe/the m/julesmåkager og juleslik. PRIS: 110,00 KR. Tilmelding senest den 1. december Tilmeldingsliste i klubhuset eller direkte til Anni på telefon: Kioskens personale ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. PS. Jeg holder ferie fra den 3. Januar til den 24. Januar 2010 Med venlig Hilsen, Anni. 23

24 Levering af sand, grus og granitsten. Granaffald fjernes med kran. Jørgen Færch Mikkelsen Tommy Færch Mikkelsen Vognmandsforretning Aps - Reg. nr Jørgen tlf Bil Tommy Bil:

25 25

26 SØNDAG DEN 31. JANUAR 2010, KL. 14 Rabat 15 % på normale lagervarer, 10 % på specialvarer. Medlemmerne i Virksund havn og sejlklub inviteres hermed ud i min forretning, hvor der vil være mulighed for en hyggelig eftermiddag med masser af rabatter. Tilbuddet med rabatter gælder KUN DENNE ENE DAG. Varerne skal betales denne dag. Er man forhindret i at møde op kan man evt. bede en anden om at foretage sine indkøb for sig. Det gælder til gengæld hele mit produktprogram, såsom motordele, filtre, impeller, motorolie, gearolie, bundmaling, polérgrej, beklædning, rigdele, gummibåde, tovværk, zink, osv., osv. (over produkter) Jeg har naturligvis ikke alle dele på lager, så eventuelle restordrer kommer jeg personligt og leverer i kasser med navn på i jeres klubhus på en af jer angivet dato. Det vil være en god ide hvis man møder op velforberedt med sin indkøbsseddel, eller har bestilt på mail på forhånd, så der er tid til at give jer alle en ordentlig ekspedition. Langt de fleste varer findes på min hjemmeside under fanen Produkter. Der er over 1000 sider kataloger til downloades. Lyder det ikke som en god idé for alle parter? Det er vist en win win situation Tilmelding til eller på Her kan man med fordel også bestille sine varer på forhånd, så man er sikker på at få alle sine varer med sig. Med Venlig Hilsen Lars Rasmussen Randers Bådudstyr Bogensevej Randers SV Tlf

27 27

28 Afsender: Virksund Lystbådehavn Sandkrogen Højslev. B Adresse ændring - skal du selv foretage. Ring til kassereren på tlf Mail: Nørregade Stoholm. Tlf

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk 18. ÅRGANG NR. 124-3/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand... Ole Boel Pedersen... Tlf. 86 67 65 04 Næstformand...

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 19. ÅRGANG NR. 129-02/2009 19. ÅRGANG NR. 131-06/2009 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub Virksund

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk. E-mail: virksund-lystbaadehavn@privat.dk 18. ÅRGANG NR. 125-6/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand...

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk. E-mail: virksund-lystbaadehavn@privat.dk 18. ÅRGANG NR. 127-9/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand...

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23 ÅRGANG NR. 166 08 2015 23. ÅRGANG NR. 161 08-2014 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund Lystbådehavns bestyrelse: 2 Formand:

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01 Nyt fra Havnen... side 5 Pladshavermøde onsdag den 30. marts... side 6 Sejlklubbens Generalforsamling mandag den 28. marts...

Læs mere

Oktober 29. Årgang. Nr. 2. Stiftet 1877. Sejlsport til tiden

Oktober 29. Årgang. Nr. 2. Stiftet 1877. Sejlsport til tiden Oktober 29. Årgang. Nr. 2 11 Stiftet 1877 Sejlsport til tiden Kontakt til Randers Sejlklub Klubadresse Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ www.randerssejlklub.dk Bestyrelse Formand: Henning Andersen 8642 0605

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 2 / juni 2010. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 2 / juni 2010. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 2 / juni 2010 www.koldingbaadelaug.dk Gasten udgives af: Kolding Bådelaug/oprettet 1979 Marina Syd 6000 Kolding Redaktør: Hanne Grønberg, 6341 0955 middelfarthandel@mail.dk

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN AUGUST 2013 NR.03. l Ny kran på Marselisborg havn...side 6. l Natsejlads...

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN AUGUST 2013 NR.03. l Ny kran på Marselisborg havn...side 6. l Natsejlads... Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN AUGUST 2013 NR.03 l Ny kran på Marselisborg havn...side 6 l Natsejlads...side 11 l Flot placering til klubbens ungdomssejlere ved EM...side 12

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01 l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 l Kasko- og ansvarsforsikring... side 10 l Solceller på sejlklubbens klubhus...

Læs mere

Vilde DYR... 8 Melges 24... 22 Nissen på spil igen... 25 Nyt fra Marinaen... 28. September 2009 Nr. 4 32. årgang

Vilde DYR... 8 Melges 24... 22 Nissen på spil igen... 25 Nyt fra Marinaen... 28. September 2009 Nr. 4 32. årgang Vilde DYR... 8 Melges 24... 22 Nissen på spil igen... 25 Nyt fra Marinaen... 28 September 2009 Nr. 4 32. årgang 2 Indhold Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Udgivelser i 2009 på følgende

Læs mere

27. årgang Nr. 1. April 2010.

27. årgang Nr. 1. April 2010. 27. årgang Nr. 1. April 2010. Viborg Sejlklubs bestyrelse 2010. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011 www.koldingbaadelaug.dk INDHOLD Ny layouter og nye tiltag....................................... 6 Det er ikke alt, der kan annonceres i Gasten.....................

Læs mere

December 32. Årgang. Nr. 1

December 32. Årgang. Nr. 1 December 32. Årgang. Nr. 1 14 Stiftet 1877 Klubadresse Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ www.randerssejlklub.dk E-mail: post@randerssejlklub.dk Bestyrelse Formand: Ole Uglsøe Christensen 2661 3917 E-mail:

Læs mere

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Nummer 1 Marts 2013 Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

Dæmningen. Nr. 3. Oktober 2009. 29. årgang MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Foto: Jørgen Land Truelsen

Dæmningen. Nr. 3. Oktober 2009. 29. årgang MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Foto: Jørgen Land Truelsen Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB Nr. 3. Oktober 2009. 29. årgang Foto: Jørgen Land Truelsen Indhold Toreby Sejlklub Dæmningen 2, Sundby 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 85 78 01 e-mail: post@toreby-sejlklub.dk

Læs mere

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 1 januar/ februar 2012. Godt Nytår

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 1 januar/ februar 2012. Godt Nytår 1 Thurø Sejlklub Nr. 1 januar/ februar 2012 Godt Nytår 2 Thurø Sejlklub Støberi Containerudlejning Boligudlejning ORKILD- SOLAR Din solcelle leverandør TLF. 62 22 02 84 - WWW.OERKILD.COM 3 Thurø Sejlklub

Læs mere

HUSK HALS BARRE CUP Lørdag den 28 juni 2014 Se inde i bladet

HUSK HALS BARRE CUP Lørdag den 28 juni 2014 Se inde i bladet KLUBBLAD NR 2 2014 Tirsdagssejlads - set fra Chatarsis HUSK HALS BARRE CUP Lørdag den 28 juni 2014 Se inde i bladet Side 1 FØLG ALLE FØLG AKTIVITETER MED PÅ PÅ WWW.HALSBAADEALAUG.DK Hals Bådelaug Udvalgs

Læs mere

Brisen. Smilende. Solrig Sommer

Brisen. Smilende. Solrig Sommer Nr 4 // September 2014 Brisen www.sejlklubbenkbh.dk 2014 Smilende Solrig Sommer www.sejlklubbenkbh.dk Sejlklubben København Sundkrogskaj 19 2100 København Ø Bestyrelsen Formand Finn Kristiansen 2092 8010

Læs mere

Vest Vildsund Bådelaug

Vest Vildsund Bådelaug Klubblad 2014 Bestyrelsen Vest Vildsund Bådelaug Formand Flemming Christensen Skråningen 24 7700 Thisted flch48@gmail.com 2332 0625 Kasserer Jette Mikkelsen Mårbjergvej 7, Skallerrup 7950 Erslev jamik@os.dk

Læs mere

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1. J U N I 2 0 1 1 N U M M E R 4 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens Sejlsæsonen er skudt i gang ved standerhejsningen 1. maj og sommerens sejladsaktiviteter

Læs mere

Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00

Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00 Medlemsblad for Afsender: Juelsminde Sejlklub Havnegade 15, 7130 Juelsminde Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00 Nr.35 April 2014 18. årgang 32 Juelsminde Sejlklub Havnegade 15 7130 Juelsminde

Læs mere

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/ april 2011. De glade vindere ved den årlige bowlingkonkurrence

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/ april 2011. De glade vindere ved den årlige bowlingkonkurrence 1 Thurø Sejlklub Nr. 2 marts/ april 2011 De glade vindere ved den årlige bowlingkonkurrence 2 Thurø Sejlklub ØRKILD støber Bly- og Jernkøle, men har også en afdeling, der udlejer lukkede Skibscontainere,

Læs mere

Fra redaktionen. Marsejleren Udgives af Marselisborg Sejlklub og Marselisborg Havn S/I Oplag: 650 eksemplarer Henvendelse vedrørende bladet:

Fra redaktionen. Marsejleren Udgives af Marselisborg Sejlklub og Marselisborg Havn S/I Oplag: 650 eksemplarer Henvendelse vedrørende bladet: Indholdsfortegnelse: Marselisborg Sejlklub Kurt kom forbi..................................................... 4 Klubtur til Hou.................................................... 9 Aktivitetskalender................................................

Læs mere

Hals både aug HUSK. Hals Barre Cup Lørdag den 29. juni Se bagsiden Side 1 KLUBBLAD NR 2 2013

Hals både aug HUSK. Hals Barre Cup Lørdag den 29. juni Se bagsiden Side 1 KLUBBLAD NR 2 2013 Klubblad Klubblad for for Hals Hals bådelaug bådelaug Udgivet Udgivet juni juni 2013 2013 Hals både aug KLUBBLAD NR 2 2013 HUSK Hals Barre Cup Lørdag den 29. juni Se bagsiden Side 1 Hals Bådelaug Udvalgs

Læs mere

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet oktober 2011 KLUBBLAD NR 3 2011. HUSK AFRIGGERFEST lørdag den 29. oktober på sejlerloftet.

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet oktober 2011 KLUBBLAD NR 3 2011. HUSK AFRIGGERFEST lørdag den 29. oktober på sejlerloftet. KLUBBLAD NR 3 2011 HUSK AFRIGGERFEST lørdag den 29. oktober på sejlerloftet Side 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Hans Chr. Madsen 22 19 91 43 John Christensen: 24 25 38 50 Michael

Læs mere

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32.

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32. Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29 December 2009 Nr. 5 32. årgang Ny opdateret hjemmeside STANDARD Horizon CP 180i Normalpris

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 3. Oktober 2011. 31. årgang

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 3. Oktober 2011. 31. årgang Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB Nr. 3. Oktober 2011. 31. årgang Indhold Toreby Sejlklub Dæmningen 2, Sundby 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 85 78 01 e-mail: post@toreby-sejlklub.dk www.toreby-sejlklub.dk

Læs mere