VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN"

Transkript

1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 19. ÅRGANG NR / ÅRGANG NR / ÅRGANG NR / 2009 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub

2 Virksund Lystbådehavn bestyrelse og udvalg: Formand Ole Boel Pedersen.. Tlf Næstformand Thomas Pedersen. Tlf Kasserer. Uffe Haagen-Olsen.. Tlf Sekretær.. Aage Tordal-Morgensen.. Tlf Bestyrelsesmedlem. Erik Bruunshøj Jacobsen... Tlf Bestyrelsesmedlem. Martin Nielsen Tlf Suppleant Svend Erik Andersen.. Tlf Suppleant Kristian Brøns Nielsen.. Tlf Revisor.. Henning Pedersen.. Tlf Revisorsuppleant.. Ivan Henriksen.. Tlf Revisorsuppleant.. Erik Fårup.. Tlf Sejlklubbens bestyrelse og udvalg: Formand.. Thomas Pedersen. Tlf Næstformand.. Leif folke Pedersen.. Tlf Sekretær. Klaus Nielsen Tlf Kasser... Anne Marie Østergaard. Bestyrelsesmedlem... Klaus Nielsen.. Bestyrelsesmedlem Jane Høj.. Tlf Suppleant.. Jørgen Christensen. Tlf Revisor. Kristian Brøns Nielsen. Revisor. Milter Mogensen. Tlf Revisorsuppleant... Ejgil Boel Nielsen. Tlf Turudvalg: Leif Tørring. Martin Andersen og Erik Jacobsen. Udvalg for sejl- og båd måler: Milter Mogensen. Jane Høj og Allan Handberg. Regel udvalg: Henning Kristensen. Jane Høj og Jørgen Christiansen. Udvalg for tur og kapsejlads bøjer, start og mål: Hans bech Pedersenn og Allan Handberg. Klubbåd: Jørgens Christiansen. Hans Bech Pedersen. Allan Handberg og Thomas Rasmussen. Samarbejdsudvalg Sejlklub og Havn: Thomas Pedersen og Ole Boel Pedersen. Klubhus. Forpagter: Anni Nørskov (priv.). Tlf Køkken/klubhus Havnekontor Pladsmand: Lindy Gandrup Bedding: Jens Burchardt, Sundvej 15, Virksund... Tlf Klubblad: Materiale til bladet fremsendes/afleveres digitalt. Mogens Hansen, Asmild Dal 24, 8800 Viborg Mail: Sekretær fra henholdsvis Sejlklub og Virksund Havn: Festudvalg: Kris: Karen og Frank Jytte og John Tlf Tlf Tlf

3 Virksund Lystbådehavn Sandkrogen 10, 7840 Højslev Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 6. oktober 2009 i klubhuset i Virksund. Deltagere: Ole Boel, Uffe Haagen-Olsen, Thomas Pedersen, Erik B. Jacobsen, Martin Nielsen, Kristian Brøns Nielsen, Heine Bonnevie og Lars Hansen. Dagsorden: Gennemgang og godkendelse af referater fra bestyrelsesmøde den 18. august Siden sidst. 2. Havneprojektet færdiggørelse. 3. Bådhåndterings system- bådoptagning bedding mastehus. 4. Økonomi. 5. Andre emner Kiosk/forpagter Cykel udlån/leje m.v. 6. Eventuelt. 7. Næste møde. Ad. 1 Referat fra 18. august 2009, godkendt og underskrevet. Ad. 2. Ole: Havnekranen har fået det første årlige og lovpligtige eftersyn og er godkendt. Mastekranen er også godkendt, men med bemærkning om at løftewiren skal skiftes til næste år. Der indkøbt nye løftestropper som kun må bruges til at løfte tomme stativer på plads ved havnekranen. Der er indkøbt løfte mærker, som skal klæbes på alle både som løftes med havnekranen, mærkaterne sættes på ved optagning, og ved løftestroppernes korrekte placering. I år har havnen haft 569 besøgende gæstebåde, som er rekordbesøg. Bredbåndsselskabet prøver stadigt at samle tilstrækkeligt tilslutning til at kunne udføre anlægget. 3

4 Forsikringsselskabet har fremsendt sit tilbud, som nu vil blive gennemlæst, og vil så blive fremlagt på næste møde. R e f Thomas: om sikkerhed på beddingspladsen, så foreslog Thomas, at man kontaktede en e uvildig instans, som skulle gennemgå anlægget, og komme med de nødvendige forslag. Lars vil kontakte et firma som kan lave eftersynet. Ad.3 Ole: om færdiggørelse af havebyggeriet, der mangler regnskab og færdigmelding til landsudvalget og LAG en, vil bliver fremsendt straks revisoren er færdig med regnskabet. Thomas og Hans har GPS opmålt området mellem havn, sluse, rød bøje, kapsejlads bøje, pynt og havn, opmålingen skal bruges for udførelse af nye søkort. Ad.4 Uffe: om afsætning af de nye bådstativer, af 45 leverede stativer, er der afsat 5stk. på lejebasis, og 34 stk. med depositum. Transportvognen er også leveret. Når bådene skal køres på plads, vil man ikke helt kunne regne med de vante pladser, hvordan det tænkes udført, kan læses på hjemmesiden og i klubhuset. Der indkøbes vaskebørste der placeres ved havnekranen, så der er mulighed for at vaske bunden af båden ved optagning, ligeledes kan højtryksrenseren også benyttes. Martin Nielsen er organisator for masteskuret, og vil sørge for at fordeling og placering af masterne bliver udført på bedste måde. Ole: Der er blevet forespurgt, om transportvognen må køre udenfor havneområdet med både. Bestyrelsen besluttede, at der kun transporteres både på det naturlige havneområde, og det gælder også de nye stativerne. Thomas: Skal samtlige både rengøres på kranpladsen? Det blev besluttet, alle både som bliver taget på land med havnekranen kan rengøres på kranpladsen, men dem som tages op med vognmanden, gør som de plejer, men på længere sigt er det så meningen at al rengøring af bunden på bådene skal foregå på den dertil beregnede vaskeplads. Om bådene kan komme på land med masten på? Det ser vi som en dårlig ide, da der jo ikke bliver afholdt den nødvendige vedligehold på mast og rig, og i hele vinterperioden vil der også være unødigt støj fra riggen. Ad.5 Uffe: Økonomien ser fornuftig ud. Uffe laver buget forslag til næste møde. 4

5 Ad. 6 Cykeludlån/leje: for at ordningen skal kunne fungere, er det nødvendig med vedligehold, også i sommerperioden, derfor vil vi prøve at søge på hjemmesiden efter en eller flere som kan og vil arbejde med cyklerne om sommeren. Uffe: Der skal snarest genforhandles forpagterkontrakt, emnet kommer på til næste møde. emner for nye pro- Thomas fremlagde forslag til følgende jekttiltag i havnen som følgende: Færdiggørelse af højvandssikring. Ny grillplads ved klubhuset. Jolletrappe mellem bro 6 og 7. Belægningssten mellem bro 6 og 7. Toilet og bad i det hvide cementhus. Jolleopbevaring m.m. Markiser. Rigtige molefyr. Udnyttelse af den nye halvø ved bro 4. Emnerne blev drøftet, og prioriteringen blev således. 2009/10 Belægningssten ved jollebro / jolletrappe med grillpladser. 2010/11 Færdiggørelse af højvandssikring. 2011/12 Toilet og bad (cementhuset ). 2012/13 Grillplads ved klubhuset. Tegnekonkurrence til nye molefyr lægges på hjemmesiden. Ad. 7 Næste møde: onsdag den 2. december kl i klubhuset. Ref.: Erik B. Jacobsen. r a t 5

6 Sensommerfest 2009 Den 19. september havde vi sensommerfest i Virksund. Vi startede i klubhuset kl hvor Anni havde lavet kaffe/the og rundstykker til os. John fortalte om dagens program. kl sejlede vi ud på fjorden. Vi startede med at sejle i en lang række efter hinanden. Det var fedt at stå ved masten og se hvordan alle både kom sejlende som perler på en snor. Ude på fjorden drejede vi til bagbord og alle sejlede nu side om side med hinanden godt vi havde fender på. Igen et smukt syn når man stod i forstavnen og skuede ud over alle både. Sluttelig svingede vi til styrbord i en stor cirkel, hvor vi hilste på hinanden. PLUDSELIG var der mand over bord, Thomas og Søren viste os alle, hvordan man får en løs mand ombord. En lærerig oplevelse for os alle. John havde det heldigvis ok. 6

7 Dernæst var det tid for En redningsøvelse for alle. Balloner blev smidt i vandet og hver båd skulle redde en ballon, som så kunne byttes med en øl ved frokosten. I tre af ballonerne var der en seddel, som der var noget særligt ved. Der var nu tid til selv at sejle videre ud på fjorden eller sejle hjem, da der stadig var ca. en time til frokost. Nogle både bandt sig sammen og hyggede på tværs af bådene. En sjov oplevelse vi dannede ligesom en Ø ude på fjorden. Kl havde Anni lavet en lækker frokost til os i klubhuset og der blev sunget nogle skåleviser imellem retterne Ved kaffen var det tid til at finde de tre som havde fundet en seddel i deres ballon. Det var Kurt, Sten, Martin og Michael. De blev noget overraskede, da de fik opgaven med at lave den flotteste og bedste lagkage. Som dommer blev Ole flankeret af to damer og valget faldt på Stens lagkage, han vandt en flaske til kaffen. Alle vi andre vandt et dejligt stykke lagkage til kaffen. Ca. kl skiltes vi for igen at mødes kl til grill og hyggeligt samvær. En dag med solskinsvejr oplevelser socialt samvær og sjov var slut. Med venlig hilsen Jytte og John samt Karen og Frank. 7

8 8

9 Mandetur 2009 Onsdag d. 9. sep. sejlede 12 både med 32 forventningsfulde mænd ud fra Virksund for at gøre Limfjorden. Første stop var Rønbjerg. Vi 3 mand og OLIVIA havde en frisk tur i nordvestlig vind og fint solskin. Skipper Christian havde været forudseende og havde medbragt hjemmelavede frikadeller og kartoffelsalat til vores aftensmad. Desværre er Rønbjerg havn temmelig forblæst og nattelivet lader en del tilbage at ønske så de fleste tørnede tidligt ind på denne første aften. Der var skippermøde næste morgen kl trods højlydte protester fra Erik Fårup, som mente at det stadig var mørkt på det tidspunkt. Det kunne dog mildne lidt, at hver morgens skippermøde blev indledt med et glas Gl. Dansk eller lignende til at klare mave og luftveje. Dette fortæffelige initiativ kom fra de to Bay er i BIBI, som også havde sponsoreret de livgivende dråber. Derefter gik turen så videre mod Vildsund. Vejret holdt sig flot med god vind dog imod og smukt solskin. Det nordlige Mors tager sig helt fantastisk ud fra søsiden i smukt vejr. Tidsplanen sagde at alle både skulle mødes ved Vildsundbroen kl og de først ankomne kunne nå at holde en lille frokostpause i læ af skrænten ved ankerbøjen nord for Hotel Vildsundstrand. Da alle undtagen MEMO var ankommet fik vi broen åbnet, og her viste Hjarbæksejlerne deres sammenhold ved at SØFINE gik igennem på slæb efter BIBI. Det viste sig senere at det var et udtryk for tekniske problemer næmere betegnet køling af motoren. Da kølevandspumpen blev 9

10 skilt ad viste det sig at impelleren var nærmest ikke eksisterende. Heldigvis havde skipper en reserve, og så var den klaret. Den sidste del af eftermiddagen blev brugt til et besøg hos brovagten. Vi blev vist rundt i hele konstruktionen. Man tænker ikke altid over hvor omfattende et maskineri der skal til for at få broklappen til at gå op og ned. Der er kontravægte og aksler og tandhjul på kryds og tværs indeni bropillerne, og selvom broen er bygget i 30-erne til en biltrafik der kun var en brøkdel af den nuværende er det alligevel hovedsagelig den gamle mekanik, der stadig kører. Selvom der foregår løbende vedligeholdelse mente brovagten, at der efterhånden er et stort behov for gennemgribende reparationer både her i Vildsund og også på mange meget nyere broer eksempelvis Sallingsundbroen. Efter dette interessante indslag var det ved at være tid for aftensmaden, som blev indtaget på restaurant Cavallino det betyder lille arbejdshest. Menuen stod på wienerschnitzel med det hele... den var go! Det fine sejlervejr fortsatte natten igennem og næste dag med, hvor vi fortsatte videre mod Struer. Turen sydover mellem Thy og Mors startede i smukt vejr, men flov vind. Ved middagstid var der dog efterhånden luft nok til rigtig sejlads både med og uden spiler. Efter ankomsten til Struer skulle der gøres klar til den store underholdnings- og hyggeaften med alt det bedste, som kabysserne kunne frembringe. Nogen var i byen for at købe ind, mens andre kunne nøjes med gøre 10

11 retter færdige som var medbragt hjemmefra aner man her en blid kvindehånd???? Der var pres på klubhusets køkkenfaciliteter for at blive færdig til tiden, men så var resultatet også en imponerende buffet med alt mulig lækkert, lige fra hjemmerøget helt og laks til mørbradbøffer og små lune deller. Traditionen tro sluttede ædegildet af med æblekage á la HANREJ. Underholdningen efter spisningen var en flot blanding af sange både gammelkendte og nyskrevne til lejligheden, konstruktion af bygningsværker af sugerør og akrobatiske øvelser, som bestod i at samle en bærepose op fra gulvet med munden med hænderne på ryggen og uden at bøje benene. Det sidste er jo en ret udfordrende øvelse når man tager gennemsnitsalderen i betragtning. I aftenens løb var der blevet skiftet lidt ud i nogen af besætningerne og således fornyede gik turen næste formiddag mod Nykøbing. Det blev en forrygende flot sejlads nordpå gennem Sallingsund i en frisk til hård nordvestlig vind. I Nykøbing var hovedbegivenheden igen aftensmaden på restaurant Limfjorden. På den sidste aften på mandeturen har traditionen altid været, at der blev serveret kæmperødspætter på Fur kro. Men iår var der desværre ikke plads til os, så vi måtte nu se om Nykøbing kunne leve op til vore forventninger. Vi skulle have stort tag selv bord med mexikanske specialiteter Det var absolut både rigeligt og godt. Ved morgenens skippermøde kunne Milther fortælle at SUPER JENSI- NE havde haft en blind passager ombord. En mus havde taget ophold i bådens brødrister og da der skulle laves morgen toast kom den frem fra sit skjul. Den måtte naturligvis gå planken ud som straf og den er sidst set svømmende mod restaurant Belle Epoque. Hjemturen bød, foruden frisk til hård nordlig vind, på resten af turens uheld. Under kryds gennem Fursund lykkedes det for AIOLOS på trods af langt over hundrede års samlet erfaring at finde en grund lige øst for færgelejet i Branden. Det så lidt vanskeligt ud, da vinden var ind mod land. Heldigvis kunne de komme fri ved egen hjælp med endnu en erfaring at lægge til de øvrige. Det næste og heldigvis sidste uheld var af noget mere alvorlig karakter. Da NOA skulle foretage en bomning udfor Sundsørebøjen var Niels Ove så uheldig at få en arm i klemme i storskødet med det resultat at den brækkede to steder. Han blev sat i land i Hvalpsund hvor en 11

12 ambulance ventede og så kunne besætningen, efter at have sundet sig lidt, sejle båden det sidste stykke hjem til Virksund. Arrangørerne havde været så sparsommelige, at der kunne blive et par stykker mad og en øl i klubhuset til at slutte af på. Her kunne Ole så offentliggøre resultatet af den helt uretfærdige kapsejlads. Han havde turen igennem haft store vanskeligheder med at finde strafpoint så for en gangs skyld blev det plussiden der kom til at afgøre det. Vinderen blev HANREJ på grund af den uforlignelige æblekage i Struer. Så var endnu en mandetur slut fyldt med flot sejlervejr, godt kammeratskab, hyggelig snakkeaftner i bådene, og masser af god mad. Kort sagt masser af fælles oplevelser, og det er det der giver fællesskab. TAK Henning, gast på OLIVIA. 12

13 PRAKTISKE OPLYSNINGER Så er efteråret over os og vi må finde andre aktiviteter end sejlsport at beskæftige os med. Næsten alle både er på land, 41 både er kommet i de nye stativer, trods lidt begynder vanskeligheder så vil jeg sige, det er gået meget, meget fint med den nye havne kran og de nye bådstativer, ligeledes gik mikset mellem vognmanden og havne kranen over al forventning. Så jeg vil her, takke alle for den udviste positive medvirken til at få tingene til at lykkes. Her på billederne ses den meget store aktivitet omkring krane og på de nye vaskepladser, det fungerede fint med at vaske bunden på bådene inden bådene blev kørt på plads på beddingen. Så allerede nu kan vi begynde at se frem til den nye sæson 2010, allerede nu skal vi så småt til at tænke på at få bådene i vandet igen. 13

14 PRAKTISKE OPLYSNINGER Alle der har deres båd på bådvogn eller i de ny havne stativer bliver sat i vandet med havnekranen, vi satser på lørdag/søndag 10/11. april, søndag den 18. april og hvis det kniber, så de sidste både lørdag den 24. april. Til både på står på eget stativ, er vognmand Anders Frandsgaard bestilt til at sætte disse både i. Vognmanden er bestilt til fredag eftermiddag den 16. april samt lørdag den 17. april Jeg vil allerede nu appellere til at man planlægger sin tid således at man kan have sin båd klar til isætning en af disse datoer, for man skal huske på at det er frivillige der skal hjælpe dig med at få din båd i vandet. Søndag den 25. april er der fælles arbejds/oprydningsdag. Herudover vil jeg gerne komme med en opfordring til alle, hjælp jer selv og andre som har båden stående på havnearealet vinteren over, sørg for at fastgøre presenninger så de ikke slider på lakken, hverken på egen eller nabobådene når stormen rusker og sidst men ikke mindst, så sørg for god afstivning samt fastgørelse af afstivningen så bådene ikke flytter sig på hverken bådvogn eller i båd stativerne. Hold ekstra øje med de nye bådstativer, så vi kan få indsamlet noget erfaring og få rettet eventuelle fejl og mangler inden næste båd optagning. Hvis man ønsker at komme med i den nye bådstativ ordning til næste år, vil bestyrelsen opfordre til at man melder sig til hurtigst muligt, så vi kan få bestilt flere stativer i ordentlig tid. Vi skal jo også gerne have bestilt det rigtige tilbehør, så vi har stativer der passer til den enkelte båd. Man melder sig til ved Uffe og helst på hvor man skriver om man vil leje eller betale depositum, Uffes adr. er: 14

15 PRAKTISKE OPLYSNINGER Hold gerne kig med de omkringstående både, når I fører tilsyn med jeres egen båd og giv eventuelt bestyrelsen besked, hvis du ikke er klar over hvis båd det er, der evt. konstateres uregelmæssigheder ved. Husk det er ejeren selv der retter fejl på stativ/båd, det er kun hvis der er overhængende fare for ulykke at man griber ind og i så tilfælde aldrig alene, men sørg for at få fat i hjælp. Forebyg tyveri fra bådene på land. Nu bådene er kommet på land, er det vigtig at fjerne/aflåse stiger, så adgang for ubudne gæster besværliggøres. Ikke kun for den enkelte bådejers skyld, men for alles bådejers skyld. Det hjælper ikke meget, hvis den enkelte bådejer fjerner sin egen stige, hvis naboens er tilgængelig. Fjern også værdifulde genstande og sluk for hovedafbryderen for at undgå brand. Husk det er ikke tilladt at have landstrøm tilslutte bådene på beddingspladsen når båden er forladt. Bådpladser - Ventelisten Det er nok alle bekendt, at vi har en venteliste for såvel nye medlemmer, og for bådejere med fast plads som ønsker pladsbytte af flere årsager. En venteliste er et luksusproblem for en havn (pt. har vi 33 på ventelisten) men!!! Alle som er på ventelisten her i Virksund, skal, for at have en chance for at få en plads i år 2010, bekræfte at De ønsker at få en fast plads, samt oplyse båden størrelse, længde, brede samt dybde, inden den 1. februar 2010, helst på mail til Et generelt problem for nogen er, at de får større båd og ikke kan genanvende den gamle plads. Desværre kan man ikke bare regne med at få en større plads, og det er ikke havnens problem at finde en anden plads, det er dit eget problem. Såfremt der ikke kan findes en anden velegnet plads, må den enkelte derfor lade sig skrive op til en større plads på ventelisten og i mellemtiden finde en anden velegnet havn, indtil der kan blive en plads i Virksund. 15

16 PRAKTISKE OPLYSNINGER Såfremt den enkelte bådejer ikke får brug for sin vandplads i den nye sæson, er det vigtig at du give bestyrelsen besked derom i god tid. Ligeledes opfordres medlemmer, som har besluttet sig for ikke mere at have båd til at få opsagt pladsen til gavn for en mere optimal pladsfordeling. Dette for at vi i Virksund ikke får tomme pladser, som eller kunne have glædet potentielle nye medlemmer og gavnet havnens (medlemmernes) økonomi. Udendørs vandforsyning til vask af bådene lukkes straks frosten sætter ind dog senest den 15. november 2009 og åbnes igen ca. 15. marts 2010 hvis frosten tillader det. Lys på broerne slukkes den 1. november Sejlerafsnittet lukkes fra 15. november 2009 til 1. marts OBS. Nøglebrikken virker i vinterhalvåret kun på fordøren til klubhuset. Husk forslag til ordinær generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest den 31. januar OBS- OBS- OBS- OBS- OBS Husk at forny dit årskort til kranen: Stort kort som består af: foråret i vandet og efterår op af vandet samt fri løft efter behov (rensning af skrue/skrog) pris 1.000,00 kr. Lille kort som består af: fri løft efter behov (rensning af skrue/skrog), for alle der isættes med vognmanden, pris 400,00 kr. Beløbet opkræves sammen med pladslejen i januar måned. For at ordningen kan fungerer, kræver det at du tilmelder dig hos kassereren hurtigst mulig og senest den 15. december 2009 på: Tlf eller på mail: 16

17 HUSK JULEFROKOSTEN VIRK- SUND LYSTBÅDEHAVN LØRDAG DEN 5. DECEMBER 2009 KL TILMELDING PÅ LISTEN I KLUBHUSET ELLER TIL ANNI TLF Alle i Virksund lystbådehavn ønskes rigtig glædelig jul, samt et godt og lykkebringende nyt sejler år Med julehilsen fra Bestyrelsen Virksund lystbådehavn. 17

18 OKTOBER 09 NOVEMBER 09 DECEMBER 09 1 T 1 S Dagsorden genf Sejlklub 1 T Frist for forsl genf Sejlklub 2 F 2 M 2 O 18:00 Bestyrelsesmøde Havnen 3 L 3 T 3 T 4 S 4 O 4 F 5 M 18:00 Ungdom afslutning 5 T 5 L 13:00 Julefrokost 6 T 18:00 Bestyr Havnen 6 F 6 S 10:30 U: Lodseddelsalg Lions 7 O 17:30 Aftenkapsejlads 7 L 7 M 18:30 Duelighedskursus 8 T 8 S 8 T 9 F 9 M 9 O 18:00 Bestyrm Sejlklub m udvalg 10 L 10 T 10 T 11 S 11 O 11 F 12 M 18:00 Ungdom frivillig 12 T 12 L 13 T 13 F 13 S 14 O 17:30 Aftenkapsejlads 14 L 14 M 18:30 Duelighedskursus 15 T 15 S 15 T 16 F 16 M 19:00 Info aften Kursus 16 O 17 L 08:00 Fransgaard kran optagn 17 T 17 T 18 S 08:00 Havnekran Både u 4,2 T 18 O 18 F 19:00 Kursus i motorpleje 19 T 19:00 Præmieaften + foredrag 19 L 20 T 20 F 20 S 21 O 21 L 21 M 22 T 22 S 22 T 23 F 23 M 18:30 Duelighedskursus 23 O 24 L 08:00 Fransgaard kran optagn 18:30 U: Bowl N Fun 24 T Juleaften 25 S 08:00 Havnekran Både o 4,2 T 24 T 25 F Juledag 26 M 18:00 Bestyr Sejlklubben 25 O 26 L 2. juledag 27 T 26 T 27 S 28 O 27 F 28 M 29 T 28 L 29 T 30 F 29 S 30 O 31 L Deadline klubblad 30 M 18:30 Duelighedskursus 31 T Nytårsaften JANUAR 10 FEBRUAR 10 MARTS 10 1 F 1 M 1 M 2 L 2 T 2 T 3 S 3 O 3 O 4 M 4 T 4 T 5 T 5 F 5 F 6 O 6 L 6 L 7 T 7 S Deadline klubblad 7 S 8 F 8 M U: Fastelavn på Havn 8 M 9 L 9 T 9 T 10 S 10 O 10 O 11 M 18:30 U: Brandstationen 11 T 11 T 12 T 12 F 12 F 13 O 13 L 13 L 13:00 Generalforsamling Havnen 14 T 14 S 14 S 09:00 VHF Kursus 15 F 15 M 15 M 16 L 14:00 Generalforsamling Sejlklub 16 T 16 T 17 S 17 O 17 O 18 M 18 T 18 T 19 T 19 F 19 F 20 O 20 L 20 L 21 T 21 S 21 S 22 F 22 M 22 M 23 L 23 T 23 T 24 S 24 O 24 O 25 M 25 T 25 T 26 T 26 F 26 F 27 O 27 L 27 L 28 T 28 S 28 S 29 F 29 M 30 L Frist for forsl genf Havnen 30 T 31 S 14:00 Tur til Randers Bådudstyr 31 O 18

19 19

20 PRÆMIEAFTEN 19. november 2009 kl. 19:00 1) Velkomst 2) Orientering fra sejlklubben 3) Præmieuddeling 4) Resultatoversigter 5) Annies, kaffe og brød 6) 2. del af Peter Haagens foredrag om sejlturen til Sydamerika nautiske mil km solosejlads 20

21 BESTYRELSEN ER BLEVET OPFORDRET TIL AT INDKØBE LÅNE/ UDLEJNINGS CYKLER TIL BRUG FOR HAVNENS MEDLEMMER OG GÆSTESEJLERE, DER ER OGSÅ ET MEDLEM SOM VIL SØRGE FOR AT CYKLERNE ER I ORDEN INDEN SÆSON START. BESTYRELSEN SYNES DET ER EN GOD IDE, MEN STANDARDEN AF CYKLER PÅ ANDRE HAVNE SKRÆMMER, SÅ HVIS IDEEN SKAL BLIVE TIL VIRKELIGHED I VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN ER DET NØDVENDIG AT DER ER NOGEN DER VIL PÅTAGE SIG ANSVARET FOR AT CYKLERNE I SOMMER PERIODEN ALTID ER I BRUGBAR STAND, FOR DET ER EN SKANDALE AT KOMME UD OG CYKEL PÅ CYKEL DER IKKE ER I ORDEN. EN DERFOR SØGER BESTYRELSEN EFTER, EN ELLER FLERE MEDLEMMER DER VIL PÅTAGE SIG OPGAVEN MED AT SERVICERE CYKLERNE I SOMMER PERIODEN. HAR DU LYST TIL AT HJÆLPE SÅ HENVEND DIG TIL BESTYRELSEN. 21

22 DEADLINE NÆSTE KLUBBLAD 7. FEBRUAR

23 JULEFROKOST den 5. December kl. 1300i klubhuset. MENÜ: Hvide/røde sild m/ karrysalat. 1/2 æg og tomat. Varm fiskepilet m/ remolade/citron. Tarteletter m/høns i asparges. Lun leverpostej m/rødkål. Ribbensteg m/rødkål. Lun andm/æbler og svesker. Hamburgryg m/grønlangkål og brune kartofler. Ris`ala`manda m/kirsebærsovs. Kaffe/the m/julesmåkager og juleslik. PRIS: 110,00 KR. Tilmelding senest den 1. december Tilmeldingsliste i klubhuset eller direkte til Anni på telefon: Kioskens personale ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. PS. Jeg holder ferie fra den 3. Januar til den 24. Januar 2010 Med venlig Hilsen, Anni. 23

24 Levering af sand, grus og granitsten. Granaffald fjernes med kran. Jørgen Færch Mikkelsen Tommy Færch Mikkelsen Vognmandsforretning Aps - Reg. nr Jørgen tlf Bil Tommy Bil:

25 25

26 SØNDAG DEN 31. JANUAR 2010, KL. 14 Rabat 15 % på normale lagervarer, 10 % på specialvarer. Medlemmerne i Virksund havn og sejlklub inviteres hermed ud i min forretning, hvor der vil være mulighed for en hyggelig eftermiddag med masser af rabatter. Tilbuddet med rabatter gælder KUN DENNE ENE DAG. Varerne skal betales denne dag. Er man forhindret i at møde op kan man evt. bede en anden om at foretage sine indkøb for sig. Det gælder til gengæld hele mit produktprogram, såsom motordele, filtre, impeller, motorolie, gearolie, bundmaling, polérgrej, beklædning, rigdele, gummibåde, tovværk, zink, osv., osv. (over produkter) Jeg har naturligvis ikke alle dele på lager, så eventuelle restordrer kommer jeg personligt og leverer i kasser med navn på i jeres klubhus på en af jer angivet dato. Det vil være en god ide hvis man møder op velforberedt med sin indkøbsseddel, eller har bestilt på mail på forhånd, så der er tid til at give jer alle en ordentlig ekspedition. Langt de fleste varer findes på min hjemmeside under fanen Produkter. Der er over 1000 sider kataloger til downloades. Lyder det ikke som en god idé for alle parter? Det er vist en win win situation Tilmelding til eller på Her kan man med fordel også bestille sine varer på forhånd, så man er sikker på at få alle sine varer med sig. Med Venlig Hilsen Lars Rasmussen Randers Bådudstyr Bogensevej Randers SV Tlf

27 27

28 Afsender: Virksund Lystbådehavn Sandkrogen Højslev. B Adresse ændring - skal du selv foretage. Ring til kassereren på tlf Mail: Nørregade Stoholm. Tlf

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 21. ÅRGANG NR. 146 11-2011 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub Virksund Lystbådehavns bestyrelse: 2 Formand, Ole Boel Pedersen, Rosenstræde 21, B. 8800 Viborg.

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 20. ÅRGANG NR. 140 11-2010 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub 2 Virksund Lystbådehavn bestyrelse og udvalg: Formand Ole Boel Pedersen..

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 20. ÅRGANG NR. 138 08-2010 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub 2 Virksund Lystbådehavn bestyrelse og udvalg: Formand Ole Boel Pedersen..

Læs mere

Virksund Lystbådehavns bestyrelse:

Virksund Lystbådehavns bestyrelse: 1 Virksund Lystbådehavns bestyrelse: Formand, Ole Boel Pedersen, Rosenstræde 21, B. 8800 Viborg. Tlf. 30205604. Mail: ole-boel@webspeed.dk 2 Næstformand, Leif Folke, Meldgårdsvej 31, 8830 Tjele. Tlf. 86651236.

Læs mere

Sallingsund Sejlklub 19.02.11.

Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Nyhedsbrev februar 2011. Stemningsbillede fra Livø. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Dagsorden: 1.

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 21. februar 2017 kl i klubhuset Virksund Lystbådehavn.

Bestyrelsesmøde den 21. februar 2017 kl i klubhuset Virksund Lystbådehavn. Referat af: Bestyrelsesmøde den 21. februar 2017 kl. 18.00 i klubhuset Virksund Lystbådehavn. Deltagere: Mogens Hansen (MH) formand Kåre Foss Johannesen (KJ) næstformand Leif Folke (LF) kasserer Niels

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr Formanden har ordet Det kan være en lidt trist årstid, vi netop nu går i møde. Træernes blade bliver brune, luften koldere, og snart skal vi også tænke på at få bådene op, hvilket jo bliver ekstra spændende

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23. ÅRGANG NR. 56 09-203 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund Lystbådehavns bestyrelse: Formand, Ole Boel Pedersen, Rosenstræde

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 20. ÅRGANG NR. 139 10-2010 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub Virksund Lystbådehavn bestyrelse og udvalg: Formand Ole Boel Pedersen..

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 2 punkter til evt. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo 2. Bordet

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015 1 Horsens d. 24.10.2015 Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere : Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Ole Harby, Knud Erik Feldt, Klaus D. Johansen, Ole Søndermølle,

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2010.

Nyhedsbrev februar 2010. Sallingsund Sejlklub 17.02.10. Nyhedsbrev februar 2010. Stemningsbillede fra julen 2009 med Sallingsundbroen i baggrunden. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Sensommertur med Folkebåden Private Lady på Limfjorden

Sensommertur med Folkebåden Private Lady på Limfjorden Sensommertur med Folkebåden Private Lady på Limfjorden Lørdag d. 1. september satte vi kurs mod nord Private Lady på traileren målet Hjarbæk Havn. Jens havde studeret vejrudsigten og fundet den gunstigste

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk 18. ÅRGANG NR. 124-3/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand... Ole Boel Pedersen... Tlf. 86 67 65 04 Næstformand...

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

HUSK DET NU! Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer. Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2012

HUSK DET NU! Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer. Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2012 KLUBBLAD NR 1 2013 Hals både aug HUSK Generalforsamling lørdag den 9. marts kl. 10:00 På Sejlerloftet Side 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Hans Chr. Madsen 22 19 91 43 John

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Afslutning på folkedanse-sæsonen.

Afslutning på folkedanse-sæsonen. Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2015 31. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning på folkedanse-sæsonen. Midtvejsholdet tager 9.marts på besøg i Ringkøbing, hvorfor

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2016/2017

Hejnsvig Jagtforening 2016/2017 Hejnsvig Jagtforening 2016/2017 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 3/12 2016 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23 ÅRGANG NR. 161 06 2014 23. ÅRGANG NR. 161 08-2014 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub.

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk. E-mail: virksund-lystbaadehavn@privat.dk 18. ÅRGANG NR. 127-9/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand...

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

Program for første halvår 2017.

Program for første halvår 2017. Opdateret den 24-1-2017 Program for første halvår 2017. Bemærk. Vær opmærksom på de skiftende start tidspunkter. Alle tilmeldinger kan foregå på mail eller telefon til turlederen eller Else Gissel på Tlf.

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 20. ÅRGANG NR. 136 04-2010 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub Virksund Lystbådehavn bestyrelse og udvalg: Formand Ole Boel Pedersen. Tlf. 86676504 ole boel@webspeed.dk

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts

Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts Julefrokosten den 11. december Caféens ugentlige menuer og alt om arrangementer og aktiviteter på Lokalcenteret kan ses på

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8:

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8: Referat af generalforsamling afholdt d. 16. november 2014 kl. 13.30 i Restaurant Marina med ca. 80 deltagere. (repræsentanter for vinterbaderne er inviteret med). Følgende dagsordenen i følge vedtægterne

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Generalforsamlingen som var klubbens sjette, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 35 personer heraf var der 24 stemmeberettigede medlemmer.

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang Rotur på fjorden 10. april 2010 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Roklubbens 110 års fødselsdag Morgenroture Søndagslangture Sea

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Virksund d 20. juni 2016 Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 6 OKT 2008 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst.

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst. Mariager Sejlklub Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00 Deltagere: Jan Vinstrup John Møller Jørn Præst Erik Aggerbo Jørgen Chr. Jørgensen Heinz Jørgensen 1: Godkendelse af sidste referat.

Læs mere

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10 MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET Røgvandet NR. 2 - APRIL 2016 Generalforsamling Side 3 Formanden har ordet Side 4 Store bukkedag Side 6 Nyt fra Sejlerskolen Side 10 KLUBHUS Hvidovre Strandvej 31,

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 22. ÅRGANG NR. 148 03-2012 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund Lystbådehavns bestyrelse: Formand, Ole Boel Pedersen, Rosenstræde

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Nørresundby Sejlklub

Nørresundby Sejlklub Nørresundby Sejlklub Deltager: Per Palle Niels Ingolf Steen Lars. Bestyrelsesmøde d: 11-04-2016 1/Godkendelse af referat fra d: 07-03-16 = Godkendt Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 17-03-16

Læs mere

Skudehavnsnyt. Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen

Skudehavnsnyt. Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen August 2011 Nr. 125 Skudehavnsnyt Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen FORÅR PÅ HAVNEN. FOTO: KARIN MEULENGRATH Havnefogeden orienterer...

Læs mere

Oktober Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang

Oktober Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang Oktober Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang 2011 Formand: Leif Ravn Nielsen Email: smv@hongnet.dk Tlf.: 58852301 Næstformand: Bent Riff Email: bent@riffskilte.dk Tlf.: 46351992 Kasserer: Mette Pedersen

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2009.

Nyhedsbrev februar 2009. Sallingsund Sejlklub 15.02.09. Nyhedsbrev februar 2009. Stemningsbillede fra Sallingsundbroen. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Lørdag, den

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Bestyrelsesmøde 4. december 2014

Bestyrelsesmøde 4. december 2014 Bestyrelsesmøde 4. december 2014 Nappedam Bådelaug Deltagere: Henning Madsen, Henning Hansen, Jytte Gyldenløve, Harald Jørgensen, Jan Uhrskov, Jesper Norup, Frans Sørensen Fraværende: Referent: Egon Sørensen

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat: Generalforsamling i Frederikssund Sejlklub. Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 19.30 i klubhuset

Referat: Generalforsamling i Frederikssund Sejlklub. Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 19.30 i klubhuset Dagsorden: Referat: Generalforsamling i Frederikssund Sejlklub Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 19.30 i klubhuset 1. Valg af dirigent Formanden foreslår: Carsten Madsen. Valgt. Valg af referent. Formanden

Læs mere

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang Standerstrygning Søndag d.28 oktober Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk Næstformand/Husforvalter/Redaktør.

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012 Hejnsvig Jagtforening Vinter 2011/2012 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt Lørdag d. 3/12 2011 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle

Læs mere

Odsherred civile Hundeførerforening Nytårsbrev 2014-2015

Odsherred civile Hundeførerforening Nytårsbrev 2014-2015 Odsherred civile Hundeførerforening Nytårsbrev 2014-2015 Kære medlemmer Disse linjer færdiggøres her hvor vi har taget hul på et helt ubrugt år, hvor den nye kalender for 2015 tages i brug og års hjulet

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNES 8 1. Valg af dirigent. Kurt Jerritslev blev valgt der konstaterede at generalforsamlingen var

Læs mere

Vinter i Korshavn www.odensesejlklub.dk

Vinter i Korshavn www.odensesejlklub.dk ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.1 JANUAR 2011 24. ÅRGANG Vinter i Korshavn Vinteren satte tidligt ind, med sne og is. Hele bugten i Korshavn er frosset til. Heldigvis ser det indtil videre, ud til at broen

Læs mere

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1 November 2010 Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug: Formand: Næstformand: Lasse Hansen, Tina Jørgensen

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 Kære medlemmer På bestyrelsens vegne skal jeg her kort gøre status over det sidste års forløb i SKS. Danmark har, som alle ved, været ramt af en økonomisk krise, som vi

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 21. ÅRGANG NR. 145 09-2011 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub Virksund Lystbådehavns bestyrelse: 2 Formand, Ole Boel Pedersen, Rosenstræde 21, B. 8800 Viborg.

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 Først skal vi ha`en rigtig festlig standerhejsning, så fortsætter det hyggelige samvær ved tirsdagssejladsen og til Pinse når

Læs mere

HAVNENYT FORÅRET 2013

HAVNENYT FORÅRET 2013 HAVNENYT FORÅRET 2013 Foråret er så småt på vej. Vedligehold på havnen: Ja sådan indledte vi også forårets udgave af Havnenyt i 2011. Men det er jo fortsat uhyre aktuelt, da vi jo heldigvis befinder os

Læs mere

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011:

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Seniorklubben havde arrangeret 2 ting i 2010. Den 3. juli havde vi planlagt en tur til Abildå Brunkulsleje, hvor vi skulle mødes og

Læs mere

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10. okt. 2011 30. årgang Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt En aften med

Læs mere

36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge

36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge 36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge Den traditionsrige sejlads, Fyn Rundt for bevaringsværdige Sejlskibe løber af stabelen i næste uge. Med de sidste tilmeldinger er Fyn Rundt nu oppe på 36

Læs mere

Rønbjerg Open 1.-2. juni 2013

Rønbjerg Open 1.-2. juni 2013 Rønbjerg Open 1.-2. juni 2013 Windsurfing Kitesurfing Race klasse Open Fun klasse www.ronbjergopen.dk Rønbjerg Open 2013 Nordjydsk Windsurfing Klub indbyder hermed til wind- og kitesurfing stævne i Rønbjerg

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere