VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN"

Transkript

1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 19. ÅRGANG NR / ÅRGANG NR / ÅRGANG NR / 2009 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub

2 Virksund Lystbådehavn bestyrelse og udvalg: Formand Ole Boel Pedersen.. Tlf Næstformand Thomas Pedersen. Tlf Kasserer. Uffe Haagen-Olsen.. Tlf Sekretær.. Aage Tordal-Morgensen.. Tlf Bestyrelsesmedlem. Erik Bruunshøj Jacobsen... Tlf Bestyrelsesmedlem. Martin Nielsen Tlf Suppleant Svend Erik Andersen.. Tlf Suppleant Kristian Brøns Nielsen.. Tlf Revisor.. Henning Pedersen.. Tlf Revisorsuppleant.. Ivan Henriksen.. Tlf Revisorsuppleant.. Erik Fårup.. Tlf Sejlklubbens bestyrelse og udvalg: Formand.. Thomas Pedersen. Tlf Næstformand.. Leif folke Pedersen.. Tlf Sekretær. Klaus Nielsen Tlf Kasser... Anne Marie Østergaard. Bestyrelsesmedlem... Klaus Nielsen.. Bestyrelsesmedlem Jane Høj.. Tlf Suppleant.. Jørgen Christensen. Tlf Revisor. Kristian Brøns Nielsen. Revisor. Milter Mogensen. Tlf Revisorsuppleant... Ejgil Boel Nielsen. Tlf Turudvalg: Leif Tørring. Martin Andersen og Erik Jacobsen. Udvalg for sejl- og båd måler: Milter Mogensen. Jane Høj og Allan Handberg. Regel udvalg: Henning Kristensen. Jane Høj og Jørgen Christiansen. Udvalg for tur og kapsejlads bøjer, start og mål: Hans bech Pedersenn og Allan Handberg. Klubbåd: Jørgens Christiansen. Hans Bech Pedersen. Allan Handberg og Thomas Rasmussen. Samarbejdsudvalg Sejlklub og Havn: Thomas Pedersen og Ole Boel Pedersen. Klubhus. Forpagter: Anni Nørskov (priv.). Tlf Køkken/klubhus Havnekontor Pladsmand: Lindy Gandrup Bedding: Jens Burchardt, Sundvej 15, Virksund... Tlf Klubblad: Materiale til bladet fremsendes/afleveres digitalt. Mogens Hansen, Asmild Dal 24, 8800 Viborg Mail: Sekretær fra henholdsvis Sejlklub og Virksund Havn: Festudvalg: Kris: Karen og Frank Jytte og John Tlf Tlf Tlf

3 Virksund Lystbådehavn Sandkrogen 10, 7840 Højslev Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 6. oktober 2009 i klubhuset i Virksund. Deltagere: Ole Boel, Uffe Haagen-Olsen, Thomas Pedersen, Erik B. Jacobsen, Martin Nielsen, Kristian Brøns Nielsen, Heine Bonnevie og Lars Hansen. Dagsorden: Gennemgang og godkendelse af referater fra bestyrelsesmøde den 18. august Siden sidst. 2. Havneprojektet færdiggørelse. 3. Bådhåndterings system- bådoptagning bedding mastehus. 4. Økonomi. 5. Andre emner Kiosk/forpagter Cykel udlån/leje m.v. 6. Eventuelt. 7. Næste møde. Ad. 1 Referat fra 18. august 2009, godkendt og underskrevet. Ad. 2. Ole: Havnekranen har fået det første årlige og lovpligtige eftersyn og er godkendt. Mastekranen er også godkendt, men med bemærkning om at løftewiren skal skiftes til næste år. Der indkøbt nye løftestropper som kun må bruges til at løfte tomme stativer på plads ved havnekranen. Der er indkøbt løfte mærker, som skal klæbes på alle både som løftes med havnekranen, mærkaterne sættes på ved optagning, og ved løftestroppernes korrekte placering. I år har havnen haft 569 besøgende gæstebåde, som er rekordbesøg. Bredbåndsselskabet prøver stadigt at samle tilstrækkeligt tilslutning til at kunne udføre anlægget. 3

4 Forsikringsselskabet har fremsendt sit tilbud, som nu vil blive gennemlæst, og vil så blive fremlagt på næste møde. R e f Thomas: om sikkerhed på beddingspladsen, så foreslog Thomas, at man kontaktede en e uvildig instans, som skulle gennemgå anlægget, og komme med de nødvendige forslag. Lars vil kontakte et firma som kan lave eftersynet. Ad.3 Ole: om færdiggørelse af havebyggeriet, der mangler regnskab og færdigmelding til landsudvalget og LAG en, vil bliver fremsendt straks revisoren er færdig med regnskabet. Thomas og Hans har GPS opmålt området mellem havn, sluse, rød bøje, kapsejlads bøje, pynt og havn, opmålingen skal bruges for udførelse af nye søkort. Ad.4 Uffe: om afsætning af de nye bådstativer, af 45 leverede stativer, er der afsat 5stk. på lejebasis, og 34 stk. med depositum. Transportvognen er også leveret. Når bådene skal køres på plads, vil man ikke helt kunne regne med de vante pladser, hvordan det tænkes udført, kan læses på hjemmesiden og i klubhuset. Der indkøbes vaskebørste der placeres ved havnekranen, så der er mulighed for at vaske bunden af båden ved optagning, ligeledes kan højtryksrenseren også benyttes. Martin Nielsen er organisator for masteskuret, og vil sørge for at fordeling og placering af masterne bliver udført på bedste måde. Ole: Der er blevet forespurgt, om transportvognen må køre udenfor havneområdet med både. Bestyrelsen besluttede, at der kun transporteres både på det naturlige havneområde, og det gælder også de nye stativerne. Thomas: Skal samtlige både rengøres på kranpladsen? Det blev besluttet, alle både som bliver taget på land med havnekranen kan rengøres på kranpladsen, men dem som tages op med vognmanden, gør som de plejer, men på længere sigt er det så meningen at al rengøring af bunden på bådene skal foregå på den dertil beregnede vaskeplads. Om bådene kan komme på land med masten på? Det ser vi som en dårlig ide, da der jo ikke bliver afholdt den nødvendige vedligehold på mast og rig, og i hele vinterperioden vil der også være unødigt støj fra riggen. Ad.5 Uffe: Økonomien ser fornuftig ud. Uffe laver buget forslag til næste møde. 4

5 Ad. 6 Cykeludlån/leje: for at ordningen skal kunne fungere, er det nødvendig med vedligehold, også i sommerperioden, derfor vil vi prøve at søge på hjemmesiden efter en eller flere som kan og vil arbejde med cyklerne om sommeren. Uffe: Der skal snarest genforhandles forpagterkontrakt, emnet kommer på til næste møde. emner for nye pro- Thomas fremlagde forslag til følgende jekttiltag i havnen som følgende: Færdiggørelse af højvandssikring. Ny grillplads ved klubhuset. Jolletrappe mellem bro 6 og 7. Belægningssten mellem bro 6 og 7. Toilet og bad i det hvide cementhus. Jolleopbevaring m.m. Markiser. Rigtige molefyr. Udnyttelse af den nye halvø ved bro 4. Emnerne blev drøftet, og prioriteringen blev således. 2009/10 Belægningssten ved jollebro / jolletrappe med grillpladser. 2010/11 Færdiggørelse af højvandssikring. 2011/12 Toilet og bad (cementhuset ). 2012/13 Grillplads ved klubhuset. Tegnekonkurrence til nye molefyr lægges på hjemmesiden. Ad. 7 Næste møde: onsdag den 2. december kl i klubhuset. Ref.: Erik B. Jacobsen. r a t 5

6 Sensommerfest 2009 Den 19. september havde vi sensommerfest i Virksund. Vi startede i klubhuset kl hvor Anni havde lavet kaffe/the og rundstykker til os. John fortalte om dagens program. kl sejlede vi ud på fjorden. Vi startede med at sejle i en lang række efter hinanden. Det var fedt at stå ved masten og se hvordan alle både kom sejlende som perler på en snor. Ude på fjorden drejede vi til bagbord og alle sejlede nu side om side med hinanden godt vi havde fender på. Igen et smukt syn når man stod i forstavnen og skuede ud over alle både. Sluttelig svingede vi til styrbord i en stor cirkel, hvor vi hilste på hinanden. PLUDSELIG var der mand over bord, Thomas og Søren viste os alle, hvordan man får en løs mand ombord. En lærerig oplevelse for os alle. John havde det heldigvis ok. 6

7 Dernæst var det tid for En redningsøvelse for alle. Balloner blev smidt i vandet og hver båd skulle redde en ballon, som så kunne byttes med en øl ved frokosten. I tre af ballonerne var der en seddel, som der var noget særligt ved. Der var nu tid til selv at sejle videre ud på fjorden eller sejle hjem, da der stadig var ca. en time til frokost. Nogle både bandt sig sammen og hyggede på tværs af bådene. En sjov oplevelse vi dannede ligesom en Ø ude på fjorden. Kl havde Anni lavet en lækker frokost til os i klubhuset og der blev sunget nogle skåleviser imellem retterne Ved kaffen var det tid til at finde de tre som havde fundet en seddel i deres ballon. Det var Kurt, Sten, Martin og Michael. De blev noget overraskede, da de fik opgaven med at lave den flotteste og bedste lagkage. Som dommer blev Ole flankeret af to damer og valget faldt på Stens lagkage, han vandt en flaske til kaffen. Alle vi andre vandt et dejligt stykke lagkage til kaffen. Ca. kl skiltes vi for igen at mødes kl til grill og hyggeligt samvær. En dag med solskinsvejr oplevelser socialt samvær og sjov var slut. Med venlig hilsen Jytte og John samt Karen og Frank. 7

8 8

9 Mandetur 2009 Onsdag d. 9. sep. sejlede 12 både med 32 forventningsfulde mænd ud fra Virksund for at gøre Limfjorden. Første stop var Rønbjerg. Vi 3 mand og OLIVIA havde en frisk tur i nordvestlig vind og fint solskin. Skipper Christian havde været forudseende og havde medbragt hjemmelavede frikadeller og kartoffelsalat til vores aftensmad. Desværre er Rønbjerg havn temmelig forblæst og nattelivet lader en del tilbage at ønske så de fleste tørnede tidligt ind på denne første aften. Der var skippermøde næste morgen kl trods højlydte protester fra Erik Fårup, som mente at det stadig var mørkt på det tidspunkt. Det kunne dog mildne lidt, at hver morgens skippermøde blev indledt med et glas Gl. Dansk eller lignende til at klare mave og luftveje. Dette fortæffelige initiativ kom fra de to Bay er i BIBI, som også havde sponsoreret de livgivende dråber. Derefter gik turen så videre mod Vildsund. Vejret holdt sig flot med god vind dog imod og smukt solskin. Det nordlige Mors tager sig helt fantastisk ud fra søsiden i smukt vejr. Tidsplanen sagde at alle både skulle mødes ved Vildsundbroen kl og de først ankomne kunne nå at holde en lille frokostpause i læ af skrænten ved ankerbøjen nord for Hotel Vildsundstrand. Da alle undtagen MEMO var ankommet fik vi broen åbnet, og her viste Hjarbæksejlerne deres sammenhold ved at SØFINE gik igennem på slæb efter BIBI. Det viste sig senere at det var et udtryk for tekniske problemer næmere betegnet køling af motoren. Da kølevandspumpen blev 9

10 skilt ad viste det sig at impelleren var nærmest ikke eksisterende. Heldigvis havde skipper en reserve, og så var den klaret. Den sidste del af eftermiddagen blev brugt til et besøg hos brovagten. Vi blev vist rundt i hele konstruktionen. Man tænker ikke altid over hvor omfattende et maskineri der skal til for at få broklappen til at gå op og ned. Der er kontravægte og aksler og tandhjul på kryds og tværs indeni bropillerne, og selvom broen er bygget i 30-erne til en biltrafik der kun var en brøkdel af den nuværende er det alligevel hovedsagelig den gamle mekanik, der stadig kører. Selvom der foregår løbende vedligeholdelse mente brovagten, at der efterhånden er et stort behov for gennemgribende reparationer både her i Vildsund og også på mange meget nyere broer eksempelvis Sallingsundbroen. Efter dette interessante indslag var det ved at være tid for aftensmaden, som blev indtaget på restaurant Cavallino det betyder lille arbejdshest. Menuen stod på wienerschnitzel med det hele... den var go! Det fine sejlervejr fortsatte natten igennem og næste dag med, hvor vi fortsatte videre mod Struer. Turen sydover mellem Thy og Mors startede i smukt vejr, men flov vind. Ved middagstid var der dog efterhånden luft nok til rigtig sejlads både med og uden spiler. Efter ankomsten til Struer skulle der gøres klar til den store underholdnings- og hyggeaften med alt det bedste, som kabysserne kunne frembringe. Nogen var i byen for at købe ind, mens andre kunne nøjes med gøre 10

11 retter færdige som var medbragt hjemmefra aner man her en blid kvindehånd???? Der var pres på klubhusets køkkenfaciliteter for at blive færdig til tiden, men så var resultatet også en imponerende buffet med alt mulig lækkert, lige fra hjemmerøget helt og laks til mørbradbøffer og små lune deller. Traditionen tro sluttede ædegildet af med æblekage á la HANREJ. Underholdningen efter spisningen var en flot blanding af sange både gammelkendte og nyskrevne til lejligheden, konstruktion af bygningsværker af sugerør og akrobatiske øvelser, som bestod i at samle en bærepose op fra gulvet med munden med hænderne på ryggen og uden at bøje benene. Det sidste er jo en ret udfordrende øvelse når man tager gennemsnitsalderen i betragtning. I aftenens løb var der blevet skiftet lidt ud i nogen af besætningerne og således fornyede gik turen næste formiddag mod Nykøbing. Det blev en forrygende flot sejlads nordpå gennem Sallingsund i en frisk til hård nordvestlig vind. I Nykøbing var hovedbegivenheden igen aftensmaden på restaurant Limfjorden. På den sidste aften på mandeturen har traditionen altid været, at der blev serveret kæmperødspætter på Fur kro. Men iår var der desværre ikke plads til os, så vi måtte nu se om Nykøbing kunne leve op til vore forventninger. Vi skulle have stort tag selv bord med mexikanske specialiteter Det var absolut både rigeligt og godt. Ved morgenens skippermøde kunne Milther fortælle at SUPER JENSI- NE havde haft en blind passager ombord. En mus havde taget ophold i bådens brødrister og da der skulle laves morgen toast kom den frem fra sit skjul. Den måtte naturligvis gå planken ud som straf og den er sidst set svømmende mod restaurant Belle Epoque. Hjemturen bød, foruden frisk til hård nordlig vind, på resten af turens uheld. Under kryds gennem Fursund lykkedes det for AIOLOS på trods af langt over hundrede års samlet erfaring at finde en grund lige øst for færgelejet i Branden. Det så lidt vanskeligt ud, da vinden var ind mod land. Heldigvis kunne de komme fri ved egen hjælp med endnu en erfaring at lægge til de øvrige. Det næste og heldigvis sidste uheld var af noget mere alvorlig karakter. Da NOA skulle foretage en bomning udfor Sundsørebøjen var Niels Ove så uheldig at få en arm i klemme i storskødet med det resultat at den brækkede to steder. Han blev sat i land i Hvalpsund hvor en 11

12 ambulance ventede og så kunne besætningen, efter at have sundet sig lidt, sejle båden det sidste stykke hjem til Virksund. Arrangørerne havde været så sparsommelige, at der kunne blive et par stykker mad og en øl i klubhuset til at slutte af på. Her kunne Ole så offentliggøre resultatet af den helt uretfærdige kapsejlads. Han havde turen igennem haft store vanskeligheder med at finde strafpoint så for en gangs skyld blev det plussiden der kom til at afgøre det. Vinderen blev HANREJ på grund af den uforlignelige æblekage i Struer. Så var endnu en mandetur slut fyldt med flot sejlervejr, godt kammeratskab, hyggelig snakkeaftner i bådene, og masser af god mad. Kort sagt masser af fælles oplevelser, og det er det der giver fællesskab. TAK Henning, gast på OLIVIA. 12

13 PRAKTISKE OPLYSNINGER Så er efteråret over os og vi må finde andre aktiviteter end sejlsport at beskæftige os med. Næsten alle både er på land, 41 både er kommet i de nye stativer, trods lidt begynder vanskeligheder så vil jeg sige, det er gået meget, meget fint med den nye havne kran og de nye bådstativer, ligeledes gik mikset mellem vognmanden og havne kranen over al forventning. Så jeg vil her, takke alle for den udviste positive medvirken til at få tingene til at lykkes. Her på billederne ses den meget store aktivitet omkring krane og på de nye vaskepladser, det fungerede fint med at vaske bunden på bådene inden bådene blev kørt på plads på beddingen. Så allerede nu kan vi begynde at se frem til den nye sæson 2010, allerede nu skal vi så småt til at tænke på at få bådene i vandet igen. 13

14 PRAKTISKE OPLYSNINGER Alle der har deres båd på bådvogn eller i de ny havne stativer bliver sat i vandet med havnekranen, vi satser på lørdag/søndag 10/11. april, søndag den 18. april og hvis det kniber, så de sidste både lørdag den 24. april. Til både på står på eget stativ, er vognmand Anders Frandsgaard bestilt til at sætte disse både i. Vognmanden er bestilt til fredag eftermiddag den 16. april samt lørdag den 17. april Jeg vil allerede nu appellere til at man planlægger sin tid således at man kan have sin båd klar til isætning en af disse datoer, for man skal huske på at det er frivillige der skal hjælpe dig med at få din båd i vandet. Søndag den 25. april er der fælles arbejds/oprydningsdag. Herudover vil jeg gerne komme med en opfordring til alle, hjælp jer selv og andre som har båden stående på havnearealet vinteren over, sørg for at fastgøre presenninger så de ikke slider på lakken, hverken på egen eller nabobådene når stormen rusker og sidst men ikke mindst, så sørg for god afstivning samt fastgørelse af afstivningen så bådene ikke flytter sig på hverken bådvogn eller i båd stativerne. Hold ekstra øje med de nye bådstativer, så vi kan få indsamlet noget erfaring og få rettet eventuelle fejl og mangler inden næste båd optagning. Hvis man ønsker at komme med i den nye bådstativ ordning til næste år, vil bestyrelsen opfordre til at man melder sig til hurtigst muligt, så vi kan få bestilt flere stativer i ordentlig tid. Vi skal jo også gerne have bestilt det rigtige tilbehør, så vi har stativer der passer til den enkelte båd. Man melder sig til ved Uffe og helst på hvor man skriver om man vil leje eller betale depositum, Uffes adr. er: 14

15 PRAKTISKE OPLYSNINGER Hold gerne kig med de omkringstående både, når I fører tilsyn med jeres egen båd og giv eventuelt bestyrelsen besked, hvis du ikke er klar over hvis båd det er, der evt. konstateres uregelmæssigheder ved. Husk det er ejeren selv der retter fejl på stativ/båd, det er kun hvis der er overhængende fare for ulykke at man griber ind og i så tilfælde aldrig alene, men sørg for at få fat i hjælp. Forebyg tyveri fra bådene på land. Nu bådene er kommet på land, er det vigtig at fjerne/aflåse stiger, så adgang for ubudne gæster besværliggøres. Ikke kun for den enkelte bådejers skyld, men for alles bådejers skyld. Det hjælper ikke meget, hvis den enkelte bådejer fjerner sin egen stige, hvis naboens er tilgængelig. Fjern også værdifulde genstande og sluk for hovedafbryderen for at undgå brand. Husk det er ikke tilladt at have landstrøm tilslutte bådene på beddingspladsen når båden er forladt. Bådpladser - Ventelisten Det er nok alle bekendt, at vi har en venteliste for såvel nye medlemmer, og for bådejere med fast plads som ønsker pladsbytte af flere årsager. En venteliste er et luksusproblem for en havn (pt. har vi 33 på ventelisten) men!!! Alle som er på ventelisten her i Virksund, skal, for at have en chance for at få en plads i år 2010, bekræfte at De ønsker at få en fast plads, samt oplyse båden størrelse, længde, brede samt dybde, inden den 1. februar 2010, helst på mail til Et generelt problem for nogen er, at de får større båd og ikke kan genanvende den gamle plads. Desværre kan man ikke bare regne med at få en større plads, og det er ikke havnens problem at finde en anden plads, det er dit eget problem. Såfremt der ikke kan findes en anden velegnet plads, må den enkelte derfor lade sig skrive op til en større plads på ventelisten og i mellemtiden finde en anden velegnet havn, indtil der kan blive en plads i Virksund. 15

16 PRAKTISKE OPLYSNINGER Såfremt den enkelte bådejer ikke får brug for sin vandplads i den nye sæson, er det vigtig at du give bestyrelsen besked derom i god tid. Ligeledes opfordres medlemmer, som har besluttet sig for ikke mere at have båd til at få opsagt pladsen til gavn for en mere optimal pladsfordeling. Dette for at vi i Virksund ikke får tomme pladser, som eller kunne have glædet potentielle nye medlemmer og gavnet havnens (medlemmernes) økonomi. Udendørs vandforsyning til vask af bådene lukkes straks frosten sætter ind dog senest den 15. november 2009 og åbnes igen ca. 15. marts 2010 hvis frosten tillader det. Lys på broerne slukkes den 1. november Sejlerafsnittet lukkes fra 15. november 2009 til 1. marts OBS. Nøglebrikken virker i vinterhalvåret kun på fordøren til klubhuset. Husk forslag til ordinær generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest den 31. januar OBS- OBS- OBS- OBS- OBS Husk at forny dit årskort til kranen: Stort kort som består af: foråret i vandet og efterår op af vandet samt fri løft efter behov (rensning af skrue/skrog) pris 1.000,00 kr. Lille kort som består af: fri løft efter behov (rensning af skrue/skrog), for alle der isættes med vognmanden, pris 400,00 kr. Beløbet opkræves sammen med pladslejen i januar måned. For at ordningen kan fungerer, kræver det at du tilmelder dig hos kassereren hurtigst mulig og senest den 15. december 2009 på: Tlf eller på mail: 16

17 HUSK JULEFROKOSTEN VIRK- SUND LYSTBÅDEHAVN LØRDAG DEN 5. DECEMBER 2009 KL TILMELDING PÅ LISTEN I KLUBHUSET ELLER TIL ANNI TLF Alle i Virksund lystbådehavn ønskes rigtig glædelig jul, samt et godt og lykkebringende nyt sejler år Med julehilsen fra Bestyrelsen Virksund lystbådehavn. 17

18 OKTOBER 09 NOVEMBER 09 DECEMBER 09 1 T 1 S Dagsorden genf Sejlklub 1 T Frist for forsl genf Sejlklub 2 F 2 M 2 O 18:00 Bestyrelsesmøde Havnen 3 L 3 T 3 T 4 S 4 O 4 F 5 M 18:00 Ungdom afslutning 5 T 5 L 13:00 Julefrokost 6 T 18:00 Bestyr Havnen 6 F 6 S 10:30 U: Lodseddelsalg Lions 7 O 17:30 Aftenkapsejlads 7 L 7 M 18:30 Duelighedskursus 8 T 8 S 8 T 9 F 9 M 9 O 18:00 Bestyrm Sejlklub m udvalg 10 L 10 T 10 T 11 S 11 O 11 F 12 M 18:00 Ungdom frivillig 12 T 12 L 13 T 13 F 13 S 14 O 17:30 Aftenkapsejlads 14 L 14 M 18:30 Duelighedskursus 15 T 15 S 15 T 16 F 16 M 19:00 Info aften Kursus 16 O 17 L 08:00 Fransgaard kran optagn 17 T 17 T 18 S 08:00 Havnekran Både u 4,2 T 18 O 18 F 19:00 Kursus i motorpleje 19 T 19:00 Præmieaften + foredrag 19 L 20 T 20 F 20 S 21 O 21 L 21 M 22 T 22 S 22 T 23 F 23 M 18:30 Duelighedskursus 23 O 24 L 08:00 Fransgaard kran optagn 18:30 U: Bowl N Fun 24 T Juleaften 25 S 08:00 Havnekran Både o 4,2 T 24 T 25 F Juledag 26 M 18:00 Bestyr Sejlklubben 25 O 26 L 2. juledag 27 T 26 T 27 S 28 O 27 F 28 M 29 T 28 L 29 T 30 F 29 S 30 O 31 L Deadline klubblad 30 M 18:30 Duelighedskursus 31 T Nytårsaften JANUAR 10 FEBRUAR 10 MARTS 10 1 F 1 M 1 M 2 L 2 T 2 T 3 S 3 O 3 O 4 M 4 T 4 T 5 T 5 F 5 F 6 O 6 L 6 L 7 T 7 S Deadline klubblad 7 S 8 F 8 M U: Fastelavn på Havn 8 M 9 L 9 T 9 T 10 S 10 O 10 O 11 M 18:30 U: Brandstationen 11 T 11 T 12 T 12 F 12 F 13 O 13 L 13 L 13:00 Generalforsamling Havnen 14 T 14 S 14 S 09:00 VHF Kursus 15 F 15 M 15 M 16 L 14:00 Generalforsamling Sejlklub 16 T 16 T 17 S 17 O 17 O 18 M 18 T 18 T 19 T 19 F 19 F 20 O 20 L 20 L 21 T 21 S 21 S 22 F 22 M 22 M 23 L 23 T 23 T 24 S 24 O 24 O 25 M 25 T 25 T 26 T 26 F 26 F 27 O 27 L 27 L 28 T 28 S 28 S 29 F 29 M 30 L Frist for forsl genf Havnen 30 T 31 S 14:00 Tur til Randers Bådudstyr 31 O 18

19 19

20 PRÆMIEAFTEN 19. november 2009 kl. 19:00 1) Velkomst 2) Orientering fra sejlklubben 3) Præmieuddeling 4) Resultatoversigter 5) Annies, kaffe og brød 6) 2. del af Peter Haagens foredrag om sejlturen til Sydamerika nautiske mil km solosejlads 20

21 BESTYRELSEN ER BLEVET OPFORDRET TIL AT INDKØBE LÅNE/ UDLEJNINGS CYKLER TIL BRUG FOR HAVNENS MEDLEMMER OG GÆSTESEJLERE, DER ER OGSÅ ET MEDLEM SOM VIL SØRGE FOR AT CYKLERNE ER I ORDEN INDEN SÆSON START. BESTYRELSEN SYNES DET ER EN GOD IDE, MEN STANDARDEN AF CYKLER PÅ ANDRE HAVNE SKRÆMMER, SÅ HVIS IDEEN SKAL BLIVE TIL VIRKELIGHED I VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN ER DET NØDVENDIG AT DER ER NOGEN DER VIL PÅTAGE SIG ANSVARET FOR AT CYKLERNE I SOMMER PERIODEN ALTID ER I BRUGBAR STAND, FOR DET ER EN SKANDALE AT KOMME UD OG CYKEL PÅ CYKEL DER IKKE ER I ORDEN. EN DERFOR SØGER BESTYRELSEN EFTER, EN ELLER FLERE MEDLEMMER DER VIL PÅTAGE SIG OPGAVEN MED AT SERVICERE CYKLERNE I SOMMER PERIODEN. HAR DU LYST TIL AT HJÆLPE SÅ HENVEND DIG TIL BESTYRELSEN. 21

22 DEADLINE NÆSTE KLUBBLAD 7. FEBRUAR

23 JULEFROKOST den 5. December kl. 1300i klubhuset. MENÜ: Hvide/røde sild m/ karrysalat. 1/2 æg og tomat. Varm fiskepilet m/ remolade/citron. Tarteletter m/høns i asparges. Lun leverpostej m/rødkål. Ribbensteg m/rødkål. Lun andm/æbler og svesker. Hamburgryg m/grønlangkål og brune kartofler. Ris`ala`manda m/kirsebærsovs. Kaffe/the m/julesmåkager og juleslik. PRIS: 110,00 KR. Tilmelding senest den 1. december Tilmeldingsliste i klubhuset eller direkte til Anni på telefon: Kioskens personale ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. PS. Jeg holder ferie fra den 3. Januar til den 24. Januar 2010 Med venlig Hilsen, Anni. 23

24 Levering af sand, grus og granitsten. Granaffald fjernes med kran. Jørgen Færch Mikkelsen Tommy Færch Mikkelsen Vognmandsforretning Aps - Reg. nr Jørgen tlf Bil Tommy Bil:

25 25

26 SØNDAG DEN 31. JANUAR 2010, KL. 14 Rabat 15 % på normale lagervarer, 10 % på specialvarer. Medlemmerne i Virksund havn og sejlklub inviteres hermed ud i min forretning, hvor der vil være mulighed for en hyggelig eftermiddag med masser af rabatter. Tilbuddet med rabatter gælder KUN DENNE ENE DAG. Varerne skal betales denne dag. Er man forhindret i at møde op kan man evt. bede en anden om at foretage sine indkøb for sig. Det gælder til gengæld hele mit produktprogram, såsom motordele, filtre, impeller, motorolie, gearolie, bundmaling, polérgrej, beklædning, rigdele, gummibåde, tovværk, zink, osv., osv. (over produkter) Jeg har naturligvis ikke alle dele på lager, så eventuelle restordrer kommer jeg personligt og leverer i kasser med navn på i jeres klubhus på en af jer angivet dato. Det vil være en god ide hvis man møder op velforberedt med sin indkøbsseddel, eller har bestilt på mail på forhånd, så der er tid til at give jer alle en ordentlig ekspedition. Langt de fleste varer findes på min hjemmeside under fanen Produkter. Der er over 1000 sider kataloger til downloades. Lyder det ikke som en god idé for alle parter? Det er vist en win win situation Tilmelding til eller på Her kan man med fordel også bestille sine varer på forhånd, så man er sikker på at få alle sine varer med sig. Med Venlig Hilsen Lars Rasmussen Randers Bådudstyr Bogensevej Randers SV Tlf

27 27

28 Afsender: Virksund Lystbådehavn Sandkrogen Højslev. B Adresse ændring - skal du selv foretage. Ring til kassereren på tlf Mail: Nørregade Stoholm. Tlf

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 21. ÅRGANG NR. 146 11-2011 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub Virksund Lystbådehavns bestyrelse: 2 Formand, Ole Boel Pedersen, Rosenstræde 21, B. 8800 Viborg.

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 20. ÅRGANG NR. 138 08-2010 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub 2 Virksund Lystbådehavn bestyrelse og udvalg: Formand Ole Boel Pedersen..

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk 18. ÅRGANG NR. 124-3/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand... Ole Boel Pedersen... Tlf. 86 67 65 04 Næstformand...

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk. E-mail: virksund-lystbaadehavn@privat.dk 18. ÅRGANG NR. 127-9/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand...

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 20. ÅRGANG NR. 136 04-2010 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub Virksund Lystbådehavn bestyrelse og udvalg: Formand Ole Boel Pedersen. Tlf. 86676504 ole boel@webspeed.dk

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst.

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst. Mariager Sejlklub Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00 Deltagere: Jan Vinstrup John Møller Jørn Præst Erik Aggerbo Jørgen Chr. Jørgensen Heinz Jørgensen 1: Godkendelse af sidste referat.

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 Først skal vi ha`en rigtig festlig standerhejsning, så fortsætter det hyggelige samvær ved tirsdagssejladsen og til Pinse når

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23 ÅRGANG NR. 2015 23. ÅRGANG NR. 161164 0804-2014 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Julefrokost & Bowl 2013

Julefrokost & Bowl 2013 Julefrokost & Bowl 2013 Lækker menu bestående af: Marinerede sild & karrysalat Æg & rejer Røget laks m/asparges Lun fiskefilet m/remoulade & citron Lun hjemmelavet æbleflæsk Lun leverpostej m/champignon

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 19. ÅRGANG NR. 129-02/2009 19. ÅRGANG NR. 131-06/2009 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub Virksund

Læs mere

Rungsted Havn Forår 2006 55 53,2N 12 33,2E

Rungsted Havn Forår 2006 55 53,2N 12 33,2E Rungsted Havn Forår 2006 55 53,2N 12 33,2E Vilkår for bådplads i Rungsted Havn I anledning af amternes omlægning til regioner pr. 1. januar 2007, har havnebestyrelsen pr 26. oktober 2005 foretaget ændringer

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT

PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT 15. august 2013 PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT Dato: 15. august 2013 Tid: 18:00 Slut senest kl.: 22:00 Sted: Dambæk s Have Deltagere: 7 Christian Knudsen, Flemming Jensen, Leif Jeberg, Kaj Stoltze,

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18 marts 2013

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18 marts 2013 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18 marts 2013 Generalforsamlingen som var klubbens fjerde blev afholdt i klublokalet, der deltog 45 personer heraf var der 27 stemmeberettigede medlemmer. Dagsorden

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010 Laugposten 19. årgang nr. 01-2010 Standerhejsning Den nye bestyrelse Laugposten følger tiden Afholdte ture Nye forslag til aktiviteter Standerhejsning og generalforsamling d. 10 april Vejret var kun en

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet tirsdag den 7. april 2015 Kl. 18.30 i Foreningshuset Sydhavnsvej 1A.

Referat af bestyrelsesmødet tirsdag den 7. april 2015 Kl. 18.30 i Foreningshuset Sydhavnsvej 1A. Formandens initialer Referat af bestyrelsesmødet tirsdag den 7. april 2015 Kl. 18.30 i Foreningshuset Sydhavnsvej 1A. 1. Orientering m.m. fra formanden, René Hornshøj: A. Arbejdslørdag. Mail er udsendt.

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved 1 TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved INFORMATION OM / RUNDVISNING PÅ SENIOR VÆRKSTEDET SAMT UNDERHOLDNING AF SENIORKORET Seniorværkstedet i Næstved

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

Vestre Baadelaug Mødereferat

Vestre Baadelaug Mødereferat Vestre Baadelaug Mødereferat Emne: Bestyrelsesmøde Dato: 01. juni, 2015 Deltagere: Hans R. Petersen (HRP), formand Ole Espensen (OE), næstformand Johnny Iversen (JI), kasserer Henrik Kam Kristensen (HKK),

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land

Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land 12 33,2E 55 53,2N Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land Vi håber at alle, der i år ønsker at stå i havnens stativer på land, nu har bestilt som vi bad jer om i

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Nr. 4 2009 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand & kontaktperson til DT: Ebbe Jørgensen, Magnavej 8, Svendborg Tlf. 6161 1416 Næstformand : Kaj Hansen, Sømarken

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

SKISMØREN HIB SKIKLUB

SKISMØREN HIB SKIKLUB BRANDESKIKLUB.dk SKISMØREN HIB SKIKLUB 2012 Nr. 19 10. årgang Formanden har ordet: Sommeren er begyndt - vi har allerede haft en rigtig varm pinse - og den kommende vintersæson ligger måneder ude i fremtiden.

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N RUNGSTED HAVN Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land Vi håber at alle, der i år ønsker at deres båd skal stå i havnens stativ på

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST),

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. V2, 26. juni 2014 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), (ST), Steen Emborg (SE), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Erik Kragh-Hansen (EKH),

Læs mere

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Juni Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Rungsted Havn Efterår 2005 55 53,2N 12 33,2E. Optagning og søsætning

Rungsted Havn Efterår 2005 55 53,2N 12 33,2E. Optagning og søsætning Rungsted Havn Efterår 2005 Optagning og søsætning 55 53,2N 12 33,2E 1 Bådoptagning 2005 og Søsætning 2006 På tegningen kan det ses hvilke områder af p-pladserne der fyldes op i de angivne tidsperioder,

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011.

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Tid: Mandag 22. august 2011 kl. 1900 Sted: Klubhus Deltagere: Fra Bestyrelsen deltog: Ulrich Maagaard (UM), Lars Husted (LH), Anna Dolberg (AD), Preben

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å Lystfiskerforeningenaf19263Aktiviteter2013 Premierefiskeri ved Karup Å Tid: 1 marts Sted: Høgild Møllegård, Åhusevej 31, 7470, Karup Traditionen tro starter fiskesæsonen, for mange medlemmer af Lystfiskerforeningen

Læs mere

ÅKS 2015 Dagsorden og referat for møder i ÅKS

ÅKS 2015 Dagsorden og referat for møder i ÅKS ÅKS 2015 Dagsorden og referat for møder i ÅKS REFERAT 9. marts 2015 Deltagere: Skjold: Morten Eld, Trine Færch MKC: Max, Jørn Maler Viking: Carsten Buus (repræsenterer også Den Blå Rambla i dag), Ejlev

Læs mere

HUSK Generalforsamling Lørdag den 8. marts 2014 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2014. Kom og gør generalforsamlingen levende og.

HUSK Generalforsamling Lørdag den 8. marts 2014 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2014. Kom og gør generalforsamlingen levende og. Klubblad Klubblad for for Hals Hals bådelaug bådelaug Udgivet Udgivet februar februar 2014 2014 KLUBBLAD NR 1 2014 Kom og gør generalforsamlingen levende og spændende HUSK Generalforsamling Lørdag den

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder...3 Filmaftener...3 Julefrokost...3 Lan-Partys...4 Madklub...4 Tour de Chambre...5 Øvrige arrangementer...6

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 28. juli fre 2. august 2013 Så er det igen tid for tilmelding til årets super sommersejlercamp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion 10.15 11.00 11.30-12-15 13.30 14.15 Styrketræning Poppelbos kælder 13.30 14.30 Motion for borgere med KOL 10.15-11.00 Stavgang / Walk and talk om det vi går forbi Udendørs Desuden er alle medlemmer naturligvis

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

S E J L A D S M E D G A F F E L R I G G E R E 21 S Ø U L K E. Sejlads med gaffelriggere. Kommende vinterarrangementer

S E J L A D S M E D G A F F E L R I G G E R E 21 S Ø U L K E. Sejlads med gaffelriggere. Kommende vinterarrangementer 21 Kommende vinterarrangementer 13 Fødselsdag & kommende arrangementer F 24 S E J L A D S M E D G A F F E L R I G G E R E Gule ærter, Stegte sild & ømme fødder... S 25 40 S E J L A D S M E D G A F F E

Læs mere

Indhold: Nyt fra bestyrelsen. UBI arrangement i Operaen. Børnejulearrangement. Genralforsamling. 18. april. Nr. 1 2007 Januar

Indhold: Nyt fra bestyrelsen. UBI arrangement i Operaen. Børnejulearrangement. Genralforsamling. 18. april. Nr. 1 2007 Januar Indhold: Nyt fra bestyrelsen UBI arrangement i Operaen Børnejulearrangement Genralforsamling 18. april Nr. 1 2007 Januar RASMUS er medlemsblad for Gymnastikforeningen ODK (Ollerup Delingsførere København)

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev vinter 2014 Vinteren går på hæld og vi begynder at glæde os over de små forårstegn. Heldigvis har vinteren ikke været slem i år. Der har kun været få dage, hvor det

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 Vi har haft en god sommer og vi har haft et godt besøg af gæstesejlere! Billedet er fra en tirsdags sejlads, hvor gæsten

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB SPRØJTEN Nr. 2 April 2007 30. årgang MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB Havfruen på vej hjem fra Agger (foto KKW) 1 KOLOFON Lemvig Sejlklub www.lemvigsejlklub.dk Postgiro: 118-2684 Villemoesparken 4 Beliggenhed:

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere