Nr. 305 Oktober årgang Foto: Mogens B N Master og fine dragter prægede Tordenskjoldsdagene i Frederikshavn 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 305 Oktober 2007 33. årgang Foto: Mogens B N Master og fine dragter prægede Tordenskjoldsdagene i Frederikshavn 2007"

Transkript

1 Nr. 305 Oktober årgang Foto: Mogens B N Master og fine dragter prægede Tordenskjoldsdagene i Frederikshavn 2007

2 Formand Leif Byrgiel, Brinckersvej 2, 7100 Vejle Tlf.: e mail: Kasserer Ansvar for: Bogholderi og regnskab Kirsten Kjems, Vestre Strandallé 140, 8240 Risskov Tlf.:mobil: e mail: Sekretær Ansvar for referater og Nyt til Martha Posten Pia Svendsen, Mellemtoften 4, 8250 Egå Tlf e mail: Sejladskontor Ansvar for: Sejladskontor og opgørelse af arbejdsdage Bent Hansen, Randsigvej 110, 6855 Outrup Tlf e mail: Arbejdskoordinator Ansvar for: Overordnet koordinering af arbejdet: arbejdshold og arbejdsplan Vagn Skadhede, Kamillevej 11, 8653 Them Tlf e mail: Medlemskoordinering Ansvar for: Information, indmeldelser, medlemskartotek, kontingentopkrævning, udsendelse af Martha Posten Niels Kobberø Andersen, Holmen 9, 2. th., 7100 Vejle Tlf e mail: & Martha mobiltelefon: Nr WEB-adresse: 2

3 Nyt fra Bestyrelsen V./ Leif Byrgiel Årets sidste sejlads med deltagelse i Limfjorden Rundt blev en god oplevelse. Sejladsen fra Løgstør til Thisted blev dog en kamp mod elementernes rasen med vinden i nordvest og gashåndtaget i bund. Dagen efter fik vi så lov til at hive alle kludene op efter passage af Vildsundbroen. Martha spandt som en kat, og vi overhalede mange af de andre deltagere. På det sidste ben ind mod Struer gik vi dog noget i stå. Der blev snakket og hevet i næsten alle sejl, men intet hjalp. Vi blev forfulgt bagfra, og var heldige med at sejladsen ikke var længere. Resten af turen havde de også god vind, men jeg stod altså af i Struer, så jeg kan ikke fortælle mere. Ankomsten til Vejle skete allerede tirsdag d. 18. september, så nu er hun tilbage i Vejle for vinteren. I løbet af sommeren er der blevet noteret flittigt, så vi har en lang liste med ting, som skal laves inden næste forår. I første omgang skal vi dog have indrettet vore nye lokaler til værksteder, som kan danne rammen om aktiviteterne. Martha bliver rigget af engang i løbet af oktober måned, og overdækket kort tid derefter. Generalforsamlingen i Vejle d. 3. november bliver næste gang, vi mødes. I må gerne tænke over indholdet i sejladsreglerne, idet vi gerne vil drøfte dem. Vi har fået mange nye medlemmer, som måske ikke engang ved, at de eksisterer. Vi skal til at afdrage på vores medlemsgæld igen, så I må gerne tage lidt ekstra kontanter med til køb af obligationer, bøger, T shirts m.m. Endvidere overvejes muligheden for månedlige kontingentindbetalinger via PBS. Hvad siger I til det? Skal vi selv lave kurser til næste forår? Jeg håber at se mange af jer til generalforsamlingen. Forslag og idéer til aktiviteter vil være kærkomne. Fælles arbejdsprojekter giver mulighed for at lære nogle flere medlemmer at kende. Vi har allerede besluttet at deltage i Dampfestivalen i Vejle i juli måned i 2008, så husk allerede nu at sætte kryds i kalenderen. Det har været en god fornemmelse hele sommeren, at vide, at vort gode skib igen kan danne rammen om gode oplevelser og store udfordringer for de forskellige besætninger. Der er kun enkelte af sejladserne, som har været fuldtegnede. Det har undret os lidt, men det betyder kun, at der stadigvæk er plads til nye medlemmer. Leif Byrgiel Fra en af træningssejladserne i foråret 2007 Ved indbetalinger til restaureringen bedes følgende kontonummer anvendt: Reg.nr.: 1535 Kontonr.:

4 Tekst og billeder: Mogens B N Tordenskjoldsdagene 2007 Lørdag den 30. juni sad jeg i toget til Frederikshavn, jeg skulle op til Martha, som deltog som kulisse i årets Tordenskjoldsspil. Jeg var meget spændt, efter alt det jeg havde hørt fra Martha s tidligere deltagelse. Allerede da jeg steg ud af toget, kunne jeg fra stationen se Krudttårnet omgivet af en masteskov, af hvilken de fleste var fuldriggede. Dog kunne jeg straks få øje på Martha s master, på grund af det slappe mellemstag. Sammen med en del andre fra toget gik jeg straks i retning mod Krudttårnet, hvor et storslået sceneri mødte mig. Hele området omkring tårnet og den nærliggende del af det store havneområde var efter bedste evne omdannet til det udseende, man formodede det måtte have haft i tiden omkring Tordenskjold. Der var opsat vippefyr og anlagt bastioner med, hvad der senere skulle vise sig brugbare modeller af den tids kanoner. Derudover bar de hundrede af medvirkende dragter fra den tid ligesom redskaber og våben var tro kopier af datidens redskaber og våben. Det hele blev indrammet af en flåde af flotte skibe som bl.a. bestod af skoleskibene Danmark og Georg Stage, den tyske brig Roald Amundsen, en svensk skonnert samt skonnerterne Madonna, Marylin Anne og Martha. Hele området var bemandet og beskyttet af Kong Frederik den 4.s Tambourafdeling af 1704 på 90 mand, en større afdeling norske fritidssoldater med Christianssand Artillerie Compagnie, ligeledes i flotte gamle uniformer. (fortsættes på side 9) 4 Batteriet nær Martha afgiver kanonade

5 Generalforsamling 2007 I Foreningen til Skonnerten Marthas Restaurering Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling Generalforsamlingen afholdes Adressen kan ses på kortet side 8 Lørdag den 3. november 2007 kl. 10:00 Vestbygården, Nyboesgade, 7100 Vejle OBS! Tilmelding til generalforsamling og diverse bespisning. kan ske på blanket side 7, e mail: eller på hjemmesiden: Program og dagsorden: 9:30 Kaffe m. rundstykker mv. 10:00 Generalforsamlingen begynder Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Opgørelse af stemmeberettigede medlemmer OBS! Stemmeret kræver mindst et års medlemsskab 3 Formandens beretning 4. Godkendelse af regnskab og fremlæggelse af budget 5. Orientering om og godkendelse af evt. eksklusioner 6. Forslag til arbejdsprogram (se side 6) 7. Forslag fra medlemmer 8. Valg af bestyrelse og revision 5

6 9. Eventuelt 13:00 Frokost Øl og vand kan købes (bestilling af smørrebrød på blanket) Udtrækning af obligationer 14:00 Generalforsamlingen fortsætter 16 Generalforsamlingen forventes at slutte 17:30 Fællesspisning (bestilling på blanket) Vigtigt! VEL MØDT Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde Arbejdsprogram I løbet af sommeren er der blevet noteret flittigt, så vi har en lang liste med ting, som skal laves inden næste forår. I første omgang skal vi dog have indrettet vore nye lokaler til værksteder, som kan danne rammen om aktiviteterne. Martha bliver rigget af engang i løbet af oktober måned, og overdækket kort tid derefter. Et konkret arbejdsprogram vil blive udarbejdet og offentliggjort i Martha Posten, når fejl og mangler er drøftet og prioriteret 6 Senest fredag den 19. oktober 2007 Forslagene sendes til: Leif Byrgiel, Brinckersvej 2, 7100 Vejle Efterlysning fra Eigil! Jeg arbejder på et fotoalbum om Martha i perioden juli 2004 til sommeren I den periode mangler jeg billeder fra oprydningen i Grenaa efter, at Martha blev sat på land. Dvs. billeder af udtagning af udstyr, nedtagning af sejl, bortkørsel af diverse læs med sager. Send til

7 Generalforsamling 2007 Orientering og tilmelding Morgenkaffe/the: Kaffe/the betales af foreningen. Et rundstykke med ost/marmelade og dagmartærte koster 20 kr. (bestil på nedenstående blanket) Frokost: Håndmadder halve stykker rugbrød med diverse pålæg koster 12 kr./stk. (bestil på nedenstående blanket) Fællesspisning: Restaurant Vejlegården, Toldbodvej 13 B, Vejle Tilmelding til generalforsamlingen... Jeg tilmelder mig generalforsamlingen den 3/ Navn: Bestilling af mad (Senest 30. oktober 2007) Rundstykke mv. ja nej Smørebrød til frokost: stk. Fællesspisning ja nej Hvis du vil undgå at klippe i bladet kan du også tilmelde dig på 7

8 Vestbygården, Nyboesgade Leif Byrgiel Brinckersgade Vejle 8

9 Briggen Roald Amundsen og skonnerten Madonna fik kanoner ombord og skulle agere datidens flådefartøjer. Det fik vi både set og hørt senere på aftenen, da et kaper fartøj forsøgte at angribe byen. På et øjeblik blev området omdannet til en kampplads med bragende kanoner og geværild fra såvel forsvarere som angribere. Vandsøjler fra angivne nedsag og en tæt tåge af krudtrøg prægede snart området. Det sluttede da kaperfartøjet blev ramt og med et inferno af ild gik til bunds. Da der kun ca. 25 m fra Martha var opstillet et kanonbatteri på 5 kanoner, fik vi en meget klar fornemmelse af datidens kamphandlinger, bragene var så voldsomme at Martha rystede ved hver affyring. Inden da fik Martha besøg af mange af deltagerne både civile og soldater, der var glade for at se Martha igen, og roste skibet meget. Bl.a. fik vi besøg af en gruppe meget dygtige musikanter, der underholdt fra vores dæk. Fra Tordenskjoldsdagene i Frederikshavn skulle Martha straks til Århus for at deltage i Tall Ship stævnet der. Det blev en sejltur med en drilagtig vind, der enten var lige imod vores sejlretning og til tider meget hård eller havde så ringe styrke, at den var uden betydning for sejlene. Da vi skulle runde Fornæs var vinden så hård, at Steener meddelte, at vi i stedet for Grenaa skulle anløbe Bønnerup. Steener lavede et fint anløb af den ellers ret vanskelige havn. Næste morgen var vinden helt aftaget, og da den endelig kom, var den imod. Vi nåede heldigvis Århus i så god tid, at vi i ro kunne forberede aktiviteterne der. Musikanter i 1700 tals dragter underholder fra Marthas dæk 9

10 Af Th. Sandbeck Med fare for at frygtløse marthanere efter at have læst min nyeste bog vil foreslå, at Martha skal på opdagelse i grønlandske eller antarktiske farvande, vover jeg alligevel at reklamere for bogen. Danske havforskningsskibe gennem 250 år er en fantastisk beretning om over 40 skibe, der siden 1700 tallet har deltaget i danske videnskabelige ekspeditioner på verdenshavene. Bogen beskriver de vanskeligheder og ofte umenneskelige forhold, som de første pionerer måtte udstå ofte med døden som ledsager. Naturligvis fortælles om skibenes forskningsopgaver, men man følger også skibene så at sige fra vugge til grav. Og det er der kommet nogle forrygende fortællinger ud af med både dramatik og hidtil ukendte realiteter. Mange kender Bournonvilles festlige vaudevilleballet Fjernt fra Danmark, som har været opført over 400 gange. I balletten danser den argentinske diktator de Rosas underskønne datter Manuelitta på korvetten Galathea s agterdæk. Desværre tog den store balletmester fejl. Det var faktisk på fregatten Bellona, at begivenheden fandt sted i Og så var Manuelitta nok slet ikke så underskøn, som Bournonville gjorde hende til. I over 150 år har videnskaben fejlagtigt troet, at det var på orlogsbriggen Ørnen, at videnskabsmanden Anders Sandøe Ørsted foretog sin epokegørende opdagelse af havets plankton som første led i havdyrenes fødekæde. Efter omfattende undersøgelser i Marinens arkiver, Det Kgl. Bibliotek og i Rigsarkivets arkivalier kan jeg mane den fejl i jorden og fastslå, at det skete på handelsskibet Triton. Men det udelukker ikke Ørnen fra nogle dramatiske historiske begivenheder. Faktisk var briggen med sine 16 kanoner med til at standse et negeroprør ved de danske forter Christiansborg og Prinsensten på Guineakysten. Herfra sejlede Ørnen direkte til De Dansk Vestindiske øer for at hjælpe guvernør von Scholten med at nedkæmpe det slaveoprør, som førte til de danske slavers frigivelse selv om Ørnen s kaptajn Irminger var meget imod og faktisk en kort periode overtog ledelsen af den danske koloni. I 1924 købte ØK grønlandsskibet Fox II for vederlagsfrit at stille det til disposition for Ejnar Mikkelsen plan om at flytte grønlændere fra Vestgrønland til Scoresbysund på østkysten, for at redde Østgrønland fra norsk overtagelse. Som bekendt fik Danmark tilkendt suveræniteten over hele Grønland ved Den Internationale Domstol i Haag i I frustration over tabet ændrede Norge navnet på deres hovedstad Christiania til Oslo deres hovedstad skulle i hvert fald ikke være opkaldt efter en dansk konge. ØK omdøbte skibet Fox II til Grønland senere blev det under navnet Gustav Holm kendt som havforskningsskib og som bl.a. Lauge Kochs ekspeditionsskib. Hvem har tænkt på, at det tidligere danske ekspeditionsskib Hekla blev det første skib, der indledte de ispatruljeringer, som stadig finder sted, og som blev iværksat efter Titanic s tragiske forlis i april Ja, sådan kan jeg blive ved. Bogen beretter naturligvis også om Danmarks seneste 10 Ny spændende bog om havforskning

11 ekspedition med Vædderen, Galathea 3, og er spækket med overraskende historier men læs selv. Danmarks nestor inden for havforskning, dr.phil. Torben Wolff, skrev i 1967 bogen Danske ekspeditioner på verdenshavene. Min bog går endnu længere og endnu dybere end hans storværk. Dr. Wolff har i en alder af 87 år læst faglig korrektur på min bog og i forordet har han tildelt den mange smukke roser. Selv om bogen omtaler adskillige skonnerter og træskibe mindre end vores kære lille Martha, så tager jeg altså ikke med Martha til Nordpolen, selv om det p.t. er nok så vigtigt at vise det danske flag på de kanter og selv om flere af de omtalte havforskningsskibe slap godt fra deres togter. Der var så sandelig også rigtig mange, som slap mindre heldigt fra deres forehavender. Bogen kan købes hos boghandleren eller direkte hos Skib Forlag (Tlf ). Pris kr. 398,. Bogen omtaler i alt over 300 skibe og over 1000 personer, er på 280 sider og rigt illustreret med s/h og farveillustrationer. Efterlysning Jeg efterlyser rejsefælle(r) til en tur til Peru og Bolivia. Hovedattraktioner: Sejltur på Titicaca søen, togtur gennem den hellige dal Urubambadalen m over havet, vandring i Andesbjergene med besøg i den glemte inka by Machu Picchu og inkaernes gamle hovedstad Cusco, tropisk eventyr i regnskoven og sejlads ad Amazonfloden blot for at nævne nogle højdepunkter på turen. Afrejse med KLM fra København 26. marts 2008 og hjemrejse to uger senere. Totalpris med dansktalende guide, forsikring, fortæring ca kr. Interesserede bedes snarest kontakte mig. Med venlig hilsen Thorkild Sandbeck Tlf.nr e mail: 11

12 Returneres ved varig adresseændring Afsender: Martha Posten v/ Niels Kobberø Andersen Holmen 9, 2. th Vejle Oktober Uge Uge Deadl. Martha P. Uge Uge Uge November Generalforsamling Uge Uge Deadline Martha Post Uge Uge December Uge Uge Deadl. Martha P Uge Uge Uge 1 Redaktion: Birgit Brøchner Nielsen, Engdalgårdsvej 76, 8330 Beder. Tlf Jeg modtager gerne indlæg med normal post til privatadresser eller på e Aflever dit indlæg på diskette/ CD, ring evt. om hvordan. Håndskrevne er også velkomment! 12 Navngivne indlæg i Martha Posten er på forfatterens eget ansvar

Store srbejdsdag den 10. oktober 2008. En gruppe flittige marthanere er i færd med at gøre tykkelseshøvlen klar til brug.

Store srbejdsdag den 10. oktober 2008. En gruppe flittige marthanere er i færd med at gøre tykkelseshøvlen klar til brug. Nr. 314 December 2008 34. årgang Foto: Mogens B N Store srbejdsdag den 10. oktober 2008. En gruppe flittige marthanere er i færd med at gøre tykkelseshøvlen klar til brug. Formand Leif Byrgiel, Brinckersvej

Læs mere

Nr. 338 December 2012 38. årgang

Nr. 338 December 2012 38. årgang Nr. 338 December 2012 38. årgang Fra generalforsamlingen. Den afgående formand, Leif Byrgiel, takkes på foreningens vegne af Finn Svendsen for det store og værdifulde arbejde, som Leif har udført som formand.

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Der arbejdes hårdt på at få Martha klar til sommerens sejladser.

Der arbejdes hårdt på at få Martha klar til sommerens sejladser. Nr. 343 Januar 2014 Der arbejdes hårdt på at få Martha klar til sommerens sejladser. Der er også brug for dine hænder. Se arbejdsopgaver inde i bladet. 1 foto: hjemmesiden I Jubilæumsnummeret af Marthaposten

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 25. årgang nr.1. Februar 2008 Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv Jacob Christensen har skrevet i bogen Arbejdernes

Læs mere

Borum og Lyngby Sogneblad Nr. 1 Januar 2014

Borum og Lyngby Sogneblad Nr. 1 Januar 2014 Borum og Lyngby Sogneblad Nr. 1 Januar 2014 Side 5: Filmklub på Søndag: den 5. Januar kl. 15.00 Grusomme Mig 2 Kirkenyt Gudstjenester 2 Hellig tre kongers Gudstjeneste 4 Om Børnejulegudstjenesten 11 Kursus

Læs mere

Nr. 162 40. årgang april 2015 Arbejdsholdet 2014/2015

Nr. 162 40. årgang april 2015 Arbejdsholdet 2014/2015 Nr. 162 40. årgang april 2015 Arbejdsholdet 2014/2015 Her ses årets arbejdshold, som har sørget for at havnen er klar til den kommende sæson. Som tak for deres indsats var de inviteret til frokost i klubhuset,

Læs mere

Adoption & Samfund. Nr. Medlemsblad for Adoption & Samfund Oktober 2008 32. årgang

Adoption & Samfund. Nr. Medlemsblad for Adoption & Samfund Oktober 2008 32. årgang Adoption & Samfund Nr. 5 Medlemsblad for Adoption & Samfund Oktober 2008 32. årgang Medlemsblad for: Adoption & Samfund Foreningstelefon: mandag kl. 20.00-22.00 65 92 00 18 Hjemmeside: www.adoption.dk

Læs mere

NR 2 2014 77. ÅRGANG. Georg Stage i Københavns havn.

NR 2 2014 77. ÅRGANG. Georg Stage i Københavns havn. NR 2 2014 77. ÅRGANG Georg Stage i Københavns havn. Udgiver Georg Stage Foreningen. En upolitisk forening af tidligere befalingsmænd og elever fra skoleskibet Georg Stage. Bestyrelsen Formand Peter Armfelt

Læs mere

MC FOSSILERNE. 5.Årgang Nr.2 Marts 2001. For meget varm luft i forhjulet?

MC FOSSILERNE. 5.Årgang Nr.2 Marts 2001. For meget varm luft i forhjulet? MC FOSSILERNE 5.Årgang Nr.2 Marts 2001 For meget varm luft i forhjulet? GeneralforsamlingTurKalenderForårHvaSkerDerEnNybe gynderfortællerkørekurserkalenderformandenharordet NyeMedlemmerKalenderForårBestyrelsesmødeFotosogmeget

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Turen til Samsø d. 10. - 11. juni blev en stor oplevelse

Turen til Samsø d. 10. - 11. juni blev en stor oplevelse 22. Årg. August/September 2014 Turen til Samsø d. 10. - 11. juni blev en stor oplevelse En avis for brugere af Ballerup kommunes pensionistcenter Parkhuset Side 1 Pris: kr. 10,00 The never ending story

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup NF-NYT nr. 2 maj 2015 - årgang 27 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Foto: Louise Boserup Foto: Louise Boserup Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen...

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01 Nyt fra Havnen... side 5 Pladshavermøde onsdag den 30. marts... side 6 Sejlklubbens Generalforsamling mandag den 28. marts...

Læs mere

100. ÅRGANG - 2010 NR. 3 - AUGUST / SEPTEMBER / OKTOBER. Flåden 500 Aars Jubilæum

100. ÅRGANG - 2010 NR. 3 - AUGUST / SEPTEMBER / OKTOBER. Flåden 500 Aars Jubilæum 100. ÅRGANG - 2010 NR. 3 - AUGUST / SEPTEMBER / OKTOBER Flåden 500 Aars Jubilæum 1510 2010 Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk 18. ÅRGANG NR. 124-3/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand... Ole Boel Pedersen... Tlf. 86 67 65 04 Næstformand...

Læs mere

Indhold. DIS-Danmark. 2 DIS-Danmark - juni 1997

Indhold. DIS-Danmark. 2 DIS-Danmark - juni 1997 Slægt & Data Udgives af DIS-Danmark (Databehandling i Slægtsforskning) E-mail: DIS-Danmark@dk-online.dk Homepage på internettet: www2.dk-online.dk/users/dis-danmark Slægt & Data udkommer 4 gange årligt

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011 www.koldingbaadelaug.dk INDHOLD Ny layouter og nye tiltag....................................... 6 Det er ikke alt, der kan annonceres i Gasten.....................

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Marts 2010 nr 1. Turkalender 2010. Fossiler på vej til Harzen. Turbeskrivelser. Vinterens møder MC-om-aftenen. www.mc-fossilerne.

Marts 2010 nr 1. Turkalender 2010. Fossiler på vej til Harzen. Turbeskrivelser. Vinterens møder MC-om-aftenen. www.mc-fossilerne. Marts 2010 nr 1 Fossiler på vej til Harzen Turkalender 2010 Turbeskrivelser Vinterens møder MC-om-aftenen www.mc-fossilerne.dk Måske får vi sol og kølige pils? Ka formanden se ind i fremtiden? Og hvad

Læs mere

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede.

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede. Støtteforeningen Hjælp de ældre i Rumænien Formandens beretning 2012 Da vi sidste år vedtog, at ændre vores vedtægter, således, at vi overgav plejehjemmets drift til Torben, og valgte at starte et nyt

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 3 April 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug

Rantzausminde Bådelaug Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Nr. 1 2013 Husk Kontingent (Se side 3) Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand & kontaktperson til DT: Jesper Groth, Skovsbovænge 4, Svendborg Tlf. 6221 5326 Mob.

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere