Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps"

Transkript

1 DK-Grenå: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme GRENÅ ANDELSBOLIGFORENING Afd. 3. og 3.2, Fuglsangvej -67, Grenå - Udbedring af byggeskader, hovedentreprise. Renovering af 94 boliger. CPV: Aalrode Tømrerfirma A/S Toftevej Grenå

2 DK-Århus: Opførelse af multimediebiblioteker ÅRHUS KOMMUNE, BORGERSERVICE OG BIBLIOTEKER Urban Mediaspace Udbudspakke 2 / Byggeplads-, råhus- og lukningsentreprise. Århus Kommune står over for realiseringen af projektet Urban Mediaspace, der omfatter et nyt centralt havnebyrum og multimediehus i Århus. Projektet indgår som en del af udviklingen af de bynære havnearealer. Det samlede projekt omfatter en arealomforandring på ca m2 (heraf udgør bygning m2), et bygningskompleks på ca m2 over terræn og ca. 500 m2 under terræn, et fuldautomatiseret underjordisk parkeringsanlæg med plads til 000 biler, et ankomst område i terræn på 500 m2 for håndtering af diverse trafikformer samt åbning af den sidste del af Århus Å. Den indgåede kontrakt omfatter "Udbudspakke 2 / Byggeplads-, råhus- og lukningsentreprisen". Arbejdet har været udbudt i partnering som et tidligt udbud i storentreprise på baggrund af et udvidet dispositionsforslag. Arbejdet har været udbudt med en fast targetpris, der skulle indeholde faste priser på råhus- og byggepladsarbejder. Baseret på stipulerede mængder i tilbudslisten samt et rådighedsbeløb til lukning baseret på en overordnet leverancebeskrivelse. Den valgte entreprenør skal deltage aktivt i projekteringsfasen med henblik på at skabe det for bygherren mest optimale projekt indenfor den økonomiske ramme. Råhuset tænkes primært opført som et betonelementbyggeri med fornødne pladsstøbte dele og udkragende etagehøje stålkonstruktioner i tagetagen. Lukningsarbejdet omfatter alle udvendige kompletterende arbejder i forbindelse med glasalufacaden samt tagdækning, ovenlys og diverse membranarbejder. Herudover omfatter entreprisen diverse arbejder i forbindelse med åbning af Århus Å, renovering af eksisterende broer og etablering af nye broer ekskl. belægninger, fornødne jordarbejder i forbindelse med byggepladsindretning og drift, etablering af tekniske forsyninger til bygningskomplekset samt mindre vejomlægninger. Entreprenøren skal desuden indrette, lede, drive og afrigge byggepladsen for egne og øvrige entreprisers arbejder i hele byggeperioden. Entreprisen indeholder ikke ramning af spuns og pæle eller jordhåndtering på vand, der udbydes i en senere entreprise. CPV: , , , , NCC Construction Danmark A/S Rymarken Århus V Telefon Fax

3 DK-Vejle: Bogbusser VEJLE KOMMUNE Biblioteksbus til Vejle Kommune. Indkøb og indretning af biblioteksbus til Vejle Kommune. CPV: Bus Center Vest A/S Kokmose Kolding

4 DK-Århus: Nitrogen AARHUS UNIVERSITET Indkøb af 5 nitrogentanke. ønskede at leje 5 nitrogentanke til brug for nedkøling og laboratoriebrug. Endvidere ønskedes indkøbt løbende påfyldning af nitrogen. Lejen af tankene sker i sammenhæng med et større udbud for Aarhus Universitet af forskellige gasser til de forskellige enheder, som hører under Aarhus Universitet. Der skulle afgives ét samlet tilbud på de 5 nitrogentanke. Der blev indgået kontrakt med én Tilbudsgiver om levering af de fem nitrogentanke. CPV: Air Liquide Danmark A/S Industriparken Ballerup

5 DK-Lyngby: Dopplerudstyr DTU, S TEKNISKE UNIVERSITET Wind Lidars. Køb af 3 stk wind Lidars med efterfølgende samarbejde med leverandøren om videreudvikling af disse. CPV: Leosphere SAS 76 rue Monceau Paris FRANKRIG

6 DK-Århus: Gasser AARHUS UNIVERSITET Indkøb af gasser på flaske. Indgåelse af fire rammeaftaler vedr. levering af forskellige typer gasser på flasker. CPV: Linde Gas - AGA Vermlandsgade København S Strandmøllen A/S Strandvejen Klampenborg Air Liquide A/S Industriparken Ballerup Leverandøren afslog at indgå aftalen Air Liquide Industriparken Ballerup Linde Gas AGA Vermlandsgade København S Leverandøren afslog at underskrive aftalen Linde Gas - AGA Vermlandsgade København S. Leverandøren afslog at underskrive kontrakten Air Liquide A/S Industriparken Ballerup Air Liquide Industriparken Ballerup Linde Gas - AGA

7 Vermlandsgade København S 2

8 DK-Valby: Kunsthåndværks- og kunstnerartikler KØBENHAVNS KOMMUNE - KONCERN SERVICE Udbud af rammeaftale på Beskæftigelses- og formningsmaterialer. Københavns Kommune skønnes uden forbindende at anvende ca. 9 mio. dkr årligt på indkøb af beskæftigelsesog formningsmaterialer. Formålet med udbuddet er, at sikre institutionerne i Københavns Kommune et bredt og varieret sortiment af beskæftigelses- og formningsmaterialer, der dækker de enkelte institutioners behov. Af den grund forventes det, at tilbudsgiver kan tilbyde og levere et bredt sortiment, der henvender sig til Københavns Kommunes børne- og ungdomsinstitutioner og til voksne- og ældreinstitutioner, og som tager hensyn til de forskellige behov hos de enkelte institutioner. Nærværende udbud omfatter levering af beskæftigelses- og formningsmaterialer herunder delaftale A almindeligt sortiment og delaftale B håndarbejdsartikler sortiment. Nærmere beskrivelser og krav til produkterne fremgår af kravspecifikationerne i Appendiks samt dette materiales afsnit om delaftaler. Det er hensigten, at nærværende udbud skal føre til en rammekontrakt mellem Københavns Kommune og 3-5 leverandører på delaftale A og 3 leverandører på delaftale B. Kommunens forvaltninger, institutioner m.v. er forpligtet til at anvende de indgåede aftaler. Den enkelte aftale om levering af beskæftigelses- og formningsmaterialer indgås mellem leverandøren og den kommunale enhed, der foretager bestillingen, men er underlagt de betingelser og priser, som fremgår af udbudsmaterialet samt udkast til Kontrakt inkl. bilag. CPV: Creativ Company, AV Form og Albert Knudsen Creativ Company

9 DK-Frederiksberg: Åbning af en kredit FYNS ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, AFDELING SKOVBRYNET, ETAPE OG 2 SAMT TYRSBJERGVEJ Byggekredit og realkreditfinansiering. Byggekredit stor DKK, DKK, DKK til finansiering af opførelse af nybyggeri, henholdsvis 55,2 og 45 familieboliger. Ved færdiggørelse af arbejderne afløses byggekreditten af realkreditfinansiering efter reglerne for alment byggeri. CPV: Nordea Bank Danmark A/S Erhvervsafdeling København Vesterbrogade 8, Postboks København Telefon Internet:

10 DK-Vejle: Sygepleje på plejehjem VEJLE KOMMUNE Levering af sygepleje til Riis Friplejehjem. Levering af sygepleje til Riis Friplejehjem. CPV: Riis Friplejehjem Riisvej 2, Riis 7323 Give

11 DK-Aalborg: Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE Parykker til Aalborg, Brønderslev, Jammerbugt, Hjørring, Rebild og Læsø Kommuner. Parykker til Aalborg, Brønderslev, Jammerbugt, Hjørring, Rebild og Læsø Kommuner. CPV: Toftild Alternativt Hår ApS Budolfi Plads Aalborg

12 DK-Nykøbing Mors: Andre tjenesteydelser MORSØ KOMMUNE Vikarservice til ældreplejen m.v. Vikarservice til ældreplejen, d.v.s. plejecentre og hjemmehjælp i Morsø Kommune. CPV: Thy Sygepleje Vikarbureau Bredgade Hurup Telefon Internet: tsvb.dk

13 DK-Århus: Konsulenttjenesteydelser AARHUS UNIVERSITET CPV: Konsulenttjenesteydelser. SFI Survey Herluf Trolles Gade 052 København

14 DK-Århus: Motorer ÅRHUS VAND A/S Gasmotoranlæg til Marselisborg Renseanlæg. Nyt gasmotoranlæg til Marselisborg Renseanlæg omfattende projektering, levering, montering og indkøring af 2 stk. nye komplette biogasmotor kraftvarme anlæg inklusive kølevands- og røggassystemer samt kabler og kontroltavler mv. samt optimering af varmeudnyttelsen fra eksisterende gasmotoranlæg. CPV: 42000, , , Frichs A/S Sverigesvej Horsens Telefon Fax

15 DK-Aars: Madudbringning VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Madservice med udbringning til hjemmeboende borgere. Produktion og levering af madservice til hjemmeboende borgere i Vesthimmerlands Kommune. CPV: Ullits Kro ApS Hotelvej Farsø

16 DK-Taastrup: Madudbringning HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Mad til hjemmeboende borgere. Levering af mad til hjemmeboende borgere der er visiteret hertil. CPV: Din Private Kok Staldgade København V. Telefon Internet: Fax

17 DK-Hinnerup: Rengøring FAVRSKOV KOMMUNE Intern bygningsrengøring og vinduespolering. Rengøring og vinduespolering af kommunale lokaliteter i Favrskov Kommune vest, nordvest og en lokalitet i Favrskov Kommune sydøst. CPV: , ISS Facility Service A/S Møntmestervej København NV Telefon Internet: Thorøs Industri- og Skadeservice ApS Østre Kaj Frederikshavn Telefon Internet: Toms Rengøring ApS Brovej Viborg Telefon Internet: Fax

18 DK-Greve: Persontransport, ikke rutekørsel GREVE KOMMUNE Kørsel af elever fra landdistrikter og kørsel til svømmeundervisning. Kørsel med børn fra lannddistrikter til skole, samt kørsel med elever til svømmeundervisning. CPV: Gadstrup Bustrafik A/S Ramsøvejen 34 B 462 Gadstrup Telefon

19 DK-Odense: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed FYNS ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB Rammeudbud totalrådgivning. Totalrådgivning ved opførsel/etablering af almene familie-, ældre- og ungdomsboliger. CPV: , Henry Jensen A/S - Rådgivende ingeniører FRI Østergade Odense C Telefon Fax Archidea A/S Lahnsgade Odense C Telefon Fax C & W Arkitekter A/S Kullinggade 3 E 5700 Svendborg Telefon Fax Henneby Nielsen, Rådgivende ingeniørfirma A/S Østre Stationsvej Odense C Telefon

20 DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support STATENS OG KOMMUNERNES INDKØBS SERVICE A/S Rammekontrakt 02.8 om Systemløsninger, Projekter samt Vedligehold. Rammekontrakten vil omfatte forretnings- og fagvendte Systemløsninger, Projekter samt relateret Vedligehold opdelt på følgende leveranceformer:. Systemløsninger: Implementering af standardprogrammel uden hardware leverance på fastpriskontrakt. 2. Systemløsninger: Kortere- og længerevarende udviklingsprojekter uden hardware leverance på fastpriskontrakt. 3. Projekter: Mindre timepris baserede implementerings- og udviklingsprojekter med mulighed for maksimalpriskontrakt. 4. Vedligehold, som eksempel: Fejlretning. Håndtering af Ændringsanmodninger, som eksempel Lov-relaterede ændringer. Funktionel support. Leverandøren er forpligtet til at tilbyde vedligeholdelsesydelser i forbindelse med systemløsninger og projekter, og der vil ikke kunne tildeles kontrakt, såfremt leverandøren udelukkende tilbyder Vedligeholdelsesydelser. Systemudvikling og projekter omfatter aktiviteter, som har til formål at understøtte kundens forretningsudvikling gennem udvikling og implementering af software/programmel i henhold til kundens design og specifikationer. Ydelsen omfatter rådgivning, udviklingsansvar samt integration af IT-systemer. For tilbudet gælder, at leverandøren skal kunne tilbyde mere end tre ydelser indenfor bl.a. følgende områder: IT-forundersøgelse, herunder vurdering af overensstemmelse med forretnings- og IT-strategier. Kravspecifikation, herunder fastlæggelse af IT-arkitektur. Design. Udvikling. Test. Teknisk implementering, herunder integration og datakonvertering. Teknisk projektledelse. Uddannelse. Funktionel support. Udbuddet opdeles på en række delaftaler indenfor kategorierne Fagsystemer, Fælles- og Administrative systemer, Infrastrukturkomponenter og øvrige systemer, der bredt dækker de offentlige myndigheders behov for systemløsninger og projekter. I forbindelse med den endelige tilbudsafgivelsen skal tilbudsgiveren tage stilling til og angive hvilke delaftaler og levereranceformer, der bydes på. Breden i udbudet, antallet af delaftaler samt ønsket om at tiltrække både nicheleverandører og de bredt dækkende systemintegratører betyder, at der forventes et betydeligt antal leverandører på den endelige rammeaftale. CPV: , , , , , , , , , , , , Acando Denmark AS Accobat

21 Aggrit AS Aggrit AS Atkins Danmark BusinessMann Capgemini Danmark cbrain ChangeGroup Ciber COWI CSC Danmark CSC Scandihealth Cyber Com Dansk Internet Selskab Dell Deloitte ditmer edbgruppen Ementor Danmark AS FlowIT Fujitsu Services Gavdi Globeteam Grontmij-carlbro Hewlett-Packard HiQ i2i IBM Danmark AS incaptiva Installers Time SAg Twins IT Quality ITC INFOTECH KMD Knowledge Cube KRING Lector 2

22 Logica Danmark AS Mawell Medialogic Miracle Mjølner Informatics mocsystems Netcompany Netmester NNIT Omada AS Platon PricewaterhouseCoopers ProActive Rambøll Informatik Rehfeld Partners AS Resultmaker Scanjour AS Schultz Information Secode Siemens SILVERBULLET SiriusIT Sketenty Software Innovation SoftwareIQ Spring Consult STERIA Systematic ZenIT Consult tabulex TietoEnator Top Nordic Trifork Webtop 3

23 DK-Viby: Vejtransport ÅRHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE, INDKØBSSEKTIONEN Udbud af kørsel af børn og unge for Århus Kommune. Århus Kommune har indgået rammeaftaler på kørsel af børn og unge for Århus Kommune. CPV: , , PP Busser, Todbjerg Busser, og Malling Turist Busser Birkegårdsvej Hasselager PP Busser, Todbjerg Busser og Malling Turistbusser Birkegårdsvej Hasselager PP Busser, Todbjerg Busser og Malling Turistbusser Birkegårdsvej Hasselager PP Busser, Todbjerg Busser og Malling Turistbusser Birkegårdsvej Hasselager PP Busser ApS, Todbjerg Busser og Malling Turistbusser Birkegårdsvej Hasselager PP Busser, Todbjerg Busser og Malling Turist busser Birkegårdsvej Hasselager PP Busser, Todbjerg Busser og Malling Turistbusser Birkegårdsvej Hasselager PP Busser, Todbjerg Busser og Malling Turistbusser Birkegårdsvej Hasselager PP Busser Birkegårdsvej Hasselager Aarhus Taxa Sommervej 0

24 820 Århus V Aarhus Taxa Sommervej Århus V Aarhus Taxa Sommervej Århus V Aarhus Taxa Sommervej Århus V Aarhus Taxa Sommervej Århus V Aarhus Taxa Sommervej Århus V Aarhus Taxa Sommervej Århus V Aarhus Taxa Sommervej Århus V Aarhus Taxa Sommervej Århus V Aarhus Taxa Sommervej Århus V 2

25 DK-Odense: Åbning af en kredit VANDCENTER SYD AS Långivning til VandCenter Syd as på indtil DKK. Kategori 6b) Finansielle ydelser CPC 8, bank og investeringsydelser. CPV: KommuneKredit Kultorvet 6 75 København K Telefon Fax

26 DK-København: Centraler DSB Opgaven består i at opgradere den eksisterende Cisco tele- og callecenter plastform med nyere versioner, samt installering og konfigurering af nye Cisco produkter samt Cisco understøttet produkter. Opgaven består i at opgradere den eksisterende Cisco tele- og callecenter plastform med nyere versioner, samt installering og konfigurering af nye Cisco produkter samt Cisco understøttet produkter. Desuden består opgaven i at forestå den efterfølgende service af DSBøs Cisco Call Center setup. CPV: , , , ,

27 DK-Skanderborg: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med broer, tunneler, skakte og underføringer VEJDIREKTORATET Motortrafikvejen Bredsten - Vandel. Entreprise Broer. Opgaven omfatter udførelse af 5 betonbroer på den nye motortrafikvej mellem Bredsten og Vandel. 2 af broerne udføres som slapt armerede skrårammebroer, mens de tre øvrige broer udføres som 3-fags. Efterspændte pladebroer. Broarbejderne omfatter udover form-, armerings-, beton-, autoværns-, isolerings- og belægningsarbejder også større jordarbejder ved de 5 brohuller. CPV: MT Højgaard Lystrupvej Risskov Telefon

28 DK-Skanderborg: Arbejder i forbindelse med anlæg af hovedveje VEJDIREKTORATET Indføring til Esbjerg Havn. Entreprise Jordarbejder, Ny Estrupvej. Arbejdet omfatter jordarbejdet til, km vej, startende fra Taurusvej, henover grønt område til 200 m før Mådevej i Esbjerg. Entreprisen omfatter de indledende jordarbejder for en 2 sporet vej, kørebanebredde 8 m, kronebredde 4 m, samt en rundkørsel. Herudover skal der foretages terrænregulering/flytning af jord i havnesedimentdepoter. Jorden i depoterne er lettere forurenet havnesediment. CPV: Per Aarsleff A/S Lokalkontor Kolding Essen Kolding Telefon

29 DK-Skanderborg: Arbejder i forbindelse med anlæg af motorvej VEJDIREKTORATET Etape 36320, motortrafikvejen Bredsten - Vandel. Entreprise Jord-, afvandings- og belægningsarbejde. Entreprisen omfatter i hovedtræk: Jord-, afvandings-, bundsikrings-, stabiltgrus-, asfalt-, autoværns-, brolægnings-, afmærknings- og hegnsarbejder på ca. km motortrafikvej, hankeanlæg, ca. 0 km kommuneveje samt rundkørsel. Betontunnel for underføring af sti og privat fællesvej under Vingstedvej, Opbrydning af nedlagte kommuneveje, bl.a. Vingstedvej, Udførelse og drift af afmærkningsmateriel i fornødent omfang. CPV: , Davidsen Partnere A/S Hauløkkevej Fredericia Telefon Internet: Fax

30 DK-Odense: Anlægsarbejde: veje ODENSE KOMMUNE, BY- OG KULTURFORVALTNINGEN Kanalforbindelsen, afsnit øst. Der skal etableres en 4-sporet forbindelse over Odense Kanal, som led i etablering af Ring 2 i Odense. Opagen omfatter udførelse af 2 km ny vej, udvidelse og nedgravning af ca..2 km vej, bro og tunnel for mindre krydsende veje, afvandingsarbejder, forsinkelsesbassiner og mindre vejtilslutninger. CPV: 4522, 45220, , , M.J. Eriksson A/S Næsbyvej Odense N Telefon Fax

31 DK-Skanderborg: Anlægsarbejde: jernbanebroer VEJDIREKTORATET Etape 400 Århus - Grenå, Entreprise Vej-, bro- og banearbejder. Udbuddet omfatter udførelse af vej- og banearbejder i forbindelse med etablering af en niveaufri skæring mellem vej og bane. Arbejderne omfatter udførelse af en banebro og spunsvæggge incl. etablering af jord-, belægnings- og afvandingsarbejder for overført Grenåvej samt arbejder med forlægnng og sænkning af sporlegeme og diverse sikringsarbejder. Arbejderne skal udføres mens trafikken på Grenåvejen skal opretholdes i fuldt omfang, mens togtrafikken delvist opretholdes i anlægsperioden. CPV: 45222, , , , M.J. Eriksson A/S Anelystparken Tilst

32 DK-Skanderborg: Arbejder i forbindelse med anlæg af motorvej VEJDIREKTORATET Etape 6760 Brande - Riis. Entreprise Jord- og belægningsarbejde. Entreprisen omfatter i hovedtræk: Jord-, afvandings-, bundsikrings-, stabiltgrus-, asfalt-, autoværns-, brolægnings- og afmærkningsarbejder på ca. 8.6 km motorvej, 0,2 km hovedlandevej, km ramper, 3,2 km kommuneveje, 0,6 km private adgangsveje, Rundkørsel, samkørselsplads, 9 stk. faunarør, stk. faunapassage paddehegn og vildthegn. CPV: M. J. Eriksson A/S Anelystparken Tilst Telefon Fax

33 DK-Skanderborg: Arbejder i forbindelse med anlæg af motorvej VEJDIREKTORATET Etape 665 Bording - Funder. Entreprise Jordarbejder Øst. Entreprisen omfatter i hovedtræk: Jord-, afvandings-, bundsikrings-, stabiltgrusarbejder på ca. 4,5 km motorvej og 2 ramper samt udførelse af 0,5 km interimsvej incl. belægning. CPV: K.L. Kristensen A/S Brendstrupvej Varde Telefon

34 DK-Skanderborg: Bygge-anlægsarbejde: broer VEJDIREKTORATET Etape 6770 Riis - Ølholm. Entreprise Vej- og spunsbroer. Entreprisen omfatter i hovedtræk: Nedrivning og anlæg af nye bygværker for UF af den dobbeltrettede sti Kandborgvej herunder etablering af interimsvej, sideudvidelse på bygværkerne UF Mindstrupvej, UF Nørremarksvej og UF Givskud Bæk samt flytning af søjler på OF Hærvejen og OF Grejsdalsvej. Entreprisen indeholder følgende hovedmængder: ca. 36 t slap armering, ca. 440 m3 beton, ca. 660 m2 fugtisolering, ca. 500 m2 spuns, ca. 920 m betonpæle og ca. 40 m autoværn. CPV: Kaj Bech A/S Mads Bjerres Vej Holstebro Telefon Internet: Fax

35 DK-Skanderborg: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med broer, tunneler, skakte og underføringer VEJDIREKTORATET Etape 36320, motortrafikvejen Bredsten - Vandel. Entreprise Dalbroer. Som led i udførelsen af motorvejen mellem Bredsten og Vandel udbyder Vejdirektoratet. Entreprise Dalbroer. Opgaven omfatter udførelse af 2 dalbroer i beton med længder på henholdsvis 95 m og 00 m samt tværsnit på 3 m. Entreprisen omfatter udover broene også jord-, afvanding- og belægningsarbejder på den ca. 00 m lange vejdæmningen mellem de 2 broer. CPV: DYWIDAG Bau GmbH Klausenburger Strasse München TYSKLAND Telefon Internet: Fax

36 DK-Skanderborg: Bygge-anlægsarbejde: broer VEJDIREKTORATET Etape 6770 motorvejen Riis - Ølholm. Entreprise Rampe- og dalbroer. Entreprisen omfatter anlæg af bygværket OF af sydlig rampe til Diagonalvejen og bygværket UF af Alsted. Mølleå og Alsted Skovvej samt udbygning af bygværket UF af Knudevej og Knude Bæk. Entreprisen indeholder følgende hovedmængder: slap armering ca. 390 t, spændt armering ca m, beton ca m3, fugtisolering ca m2, brobelægning ca m2. CPV: Per Aarsleff A/S Lokesvej Åbyhøj Telefon Internet: Fax

37 DK-Skanderborg: Tjenesteydelser i forbindelse med landskabsarkitektur VEJDIREKTORATET Motorvejen Herning - Århus, Etape 6620 og 6625 Funder - Låsby. Rådgivning vedr. vejarkitektur. Opgaven omfatter den landskabsarkitektoniske rådgivning ved planlægning og udførelse af motorvejens forløb fra Låsby, passage af Gudenådalen og Silkeborg by videre mod Funder. CPV: , Preben Skaarup Landskabsarkitekt MAA. MDL. PLR. Graven Århus C

38 DK-Odense: Gadefejemaskiner ODENSE RENOVATION A/S Indkøb af stk. fejemaskine 8 tons. Indkøb af stk. 2-akslet fejemaskine på 8 tons, HK, 8m3 affaldsbeholder. CPV: Beam A/S Salten Skovvej Them Telefon Internet: Fax

39 DK-Hillerød: Udstyr til ekstrakorporal cirkulation REGION HOVEDSTADEN, KONCERNINDKØB Hjerte-lunge maskiner, Rigshospitalet. Levering, installation og tilslutning af 4 styk hjerte-lunge maskiner. CPV: Sorin Group Scandinavia AB Djupdalsvägen 6 SE-92 5 Sollentuna SVERIGE Telefon Internet:

40 DK-Varde: Medicinske forbrugsmaterialer VARDE KOMMUNE Indkøbsaftale vedr. inkontinens bleer m.m. til voksne (ikke alm. bleer og bind). Indkøbsaftale vedr. inkontinens bleer m.m. til voksne (ikke alm. bleer og bind). CPV: Abena A/S Egelund Aabenraa Telefon Internet: Fax

41 DK-Morsø: Brystproteser LIMFJORD VEST V/MORSØ KOMMUNE Brystproteser til Indkøbssamarbejdet Limfjord Vest. Ved den midt-vestlige del af Limfjorden har kommunerne Morsø, Struer, Thisted og Vesthimmerland etableret. Indkøbsnetværket Limfjord Vest. Netværket har indledt et samarbejde om udbud af forskellige varer og tjenesteydelser. Formålet med det fælles samarbejde er at opnå indkøbsmæssige fordele for de deltagende kommuner. CPV: , Sahva

42 DK-Hillerød: Frugt, grøntsager og lignende produkter REGION HOVEDSTADEN KONCERNINDKØB Frisk frugt og grønt. Ca kg. Frisk frugt og grønt. CPV: Prima Frugt A/S Greve Main Greve Strand

43 DK-Århus: Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) AARHUS UNIVERSITET AU- INDKØB CPV: Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller). Polyteknik A/S Møllegade Østervrå

44 DK-Århus: Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) AARHUS UNIVERSITET AU- INDKØB CPV: Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller). Fisher Scientific Industrivej Slangerup

45 DK-København: Vask og rensning DSB Vask af arbejdstøj, linned og måtter. Vask af arbejdstøj, linned og måtter i hele DSB. CPV: De Forenede Dampvaskerier Mesterlodden Gentofte Telefon Fax Internet:

46 DK-København: Forberedelse af byggeplads FONDEN MUSIKKENS HUS I NORDJYLLAND Musikkens Hus i Nordjylland: Udbud af storentreprise (jordarbejde, pælefundering og byggegrube etc.). Storentreprise for Musikkens Hus i Nordjylland er udbudt før de øvrige storentrepriser. De væsentligste arbejder indeholdt i "Storentreprise, Jordarbejde, byggegrube og pælefundering", er: Fjernelse af belægninger/overflader, Delvis nedbrydelse og fjernelse af underjordisk kulgaard, Delvis nedbrydelse og fjernelse af underjordisk olietank, Delvis fjernelse af eksisterende konstruktioner i nødvendigt omfang, Etablering af byggegrube, Udgravning og bortkørsel af forurenet jord, Afrømning og flytning af jord, Pælearbejde og eventuel spunsning, Midlertidig grundvandssænkning og dræn, Etablering af byggeplads og midlertidige veje og installationer, Byggepladsdrift for fællesarealer samt nødvendig genetablering af området for byggepladsen. CPV: Arkil A/S Åstrupvej Haderslev

47 DK-Viby: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger, med hovedveje, veje, flyvepladser og jernbaner; nivelleringsarbejde ÅRHUS KOMMUNE, TEKNIK OG MILJØ Hovedentreprise Åhavevej. Forlægning af ca. 0,6 km eksisterende motorvej (2 x 2 kørespor) og ca.,3 km bygade (2 x 2 kørespor) samt tilknyttede ombygninger af eksisterende vej- og stinet. I entreprisen indgår en større vejbro, 3 nye banebærende broer samt en række mindre stibroer og vejbroer over eksisterende stier. Arbejdet skal udføres med opretholdelse af trafik på strækningen. Projektet har egen hjemmeside - se CPV: Arkil Stürup CG Jensen/ c/o Arkil A/S Hvidemøllevej Randers

48 DK-Aalborg: Udstyr til hjerte-karundersøgelser REGION NORDJYLLAND Levering af Filterwire til opsamling af blodprop. Levering af Filterwire til opsamling af blodprop til Region Nordjylland. CPV: Boston Scientific Danmark ApS Strandvejen 70, Hellerup Telefon Internet: Terumo Danmark filial af Terumo Sweden AB Nya Varvet, Byggnad Västra Frölunda Telefon Internet: Fax

49 DK-Sorø: Beklædning til medicinsk personale REGION SJÆLLAND Udbud af kitler, huer, masker og værn. Kontrakterne vedrører indkøb og distribution af operationsbeklædning til alle sygehuse i Region Sjælland. Leveringsfrekvensen kan både være ugentligt, flerugentligt og månedligt og afhænger bl.a. af de enkelte sygehuses varemodtagelsesforhold i sterilcentralerne. CPV: Danpleje OneMed Denmark A/S Danpleje - OneMed Denmark A/S Mölnlycke Health Care Mölnlycke Health Care Danpleje - OneMed Denmark A/S Paul Hartmann A/S Danpleje - OneMed Denmark A/S Kendan A/S Mediq Danmark A/S

50 DK-Ringkøbing: Boremaskiner RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilbudsanmodning på fuldautomatisk boremaskine til Å-Centret Syd, Ringkøbing-SKjern Kommune. Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker at anskaffe en boremaskine, der kan betjenes af alle der arbejder på Å-Center Syd Skjern Industri-Service. Boremaskinen skal betjenes af forskellige personer, med forskellige forudsætninger. De, som arbejder på Å-Center Syd Skjern Industri-Service, er personer med nedsatte psykiske og fysiske funktionsevner. Det betyder, at det vil være forskel på deres evne til at forstå en besked og omsætte den til handling, og ikke alle kan læse. Instruktioner skal være korte, tydelige og i et let forståeligt sprog, eventuelt suppleret med tegninger/billeder. CPV: Dan Engros Maskincenter Følfodvej Vodskov

51 DK-Nykøbing: Rengøring af lokaler FÆLLESSKABET CELF, NAKSKOV GYMNASIUM OG NYKØBING KATEDRALSKOLE Rengøring hos Fællesskabet CELF, Nakskov Gymnasium og Nykøbing Katedralskole. Opgaven omfatter rengøring på ovenstående 6 adresser og er opdelt i 4 delaftaler. CPV: IDA Service A/S Roholmsvej D 2620 Albertslund Telefon Internet: IDA Service A/S Roholmsvej D 2620 Albertslund Telefon Internet: IDA Service A/S Roholmsvej D 2620 Albertslund Telefon Internet: IDA Service A/S Roholmsvej D 2620 Albertslund Telefon Internet:

52 DK-Nykøbing: Vinduespudsning FÆLLESSKABET CELF OG NAKSKOV GYMNASIUM Vinduespolering hos Fællesskabet CELF og Nakskov Gymnasium. Udførelse af vinduespolering på ovenfor nævnte 5 adresser. Opgaven er opdelt i 3 delaftaler. CPV: Forenede Service A/S Buddingevej Søborg Telefon Internet: Fax Forenede Service A/S Buddingevej Søborg Telefon Internet: Fax MV Polering ApS Kildebrogårdsvej E 4622 Havdrup Telefon Internet:

53 DK-Vallensbæk Strand: Vinduespudsning VALLENSBÆK KOMMUNE Udførelse af rengøring i Vallensbæk Kommune. Udførelse af rengøring på ovenfor nævnte 3 adresser i Vallensbæk Kommune. CPV: Rent A/S Midtager 26A 2605 Brøndby Telefon Internet:

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-København: Byggearbejde KØBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN Mandskabsbygning - Fælledparken. Hovedentreprise for udførelse af ny mandskabsbygning på ca. 00 m2 i Fælledparken i København

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Biblioteksbøger. Ordregiver AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE

Overskrift DK-Aalborg: Biblioteksbøger. Ordregiver AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE DK-Aalborg: Biblioteksbøger AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE Biblioteksmedier og undervisningsmidler til Aalborg Kommune. Danske og udenlandske bøger, musik, film, spil, lydbøger samt undervinsningsmidler

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til uddannelse eller forskning UNIVERSITETS- OG BYGNINGSSTYRELSEN KUA 2. Byggeafsnit B. Råhus entreprisen. Kontrakt for udførelse af entreprise

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Kontorartikler AABENRAA KOMMUNE Levering af Kontor- og skoleartikler til Aabenraa Kommune. Levering af kontorartikler og skoleartikler til Aabenraa Kommunes forvaltninger, afdelinger og institutioner,

Læs mere

Overskrift DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej. Ordregiver Faxe Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej. Ordregiver Faxe Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej Faxe Kommune DK-Rudkøbing: Taxikørsel Langeland Kommune DK-Støvring: Om- og tilbygning til Øster Hornum Skole Rebild Kommune Danmark-Aabenraa: Rådgivning

Læs mere

Overskrift DK-Randers: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed. Ordregiver Randers Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift DK-Randers: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed. Ordregiver Randers Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder DK-Randers: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed Randers Kommune - Danmark-Aalborg: Apparatur til endoskopi og endokirurgi REGION NORDJYLLAND Endoskopisk udstyr. Indkøbet omfatter nyinstallation

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning AABENRAA KOMMUNE Vinduespolering Aabenraa Kommune. Vinduespoleringsservice på 2 lokaliteter i Aabenraa Kommune udbydes samlet. CPV: 909300. Forenede Service A/S Buddingevej

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-Korsør: Salt udvundet ved inddampning og ren natriumchlorid SLAGELSE KOMMUNE, DRIFT OG ANLAEG Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rammeaftale om levering af vejsalt. Rammeaftaler

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Tømrer- og snedkerarbejde. Ordregiver REGION SYDDANMARK, SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA

Overskrift DK-Aabenraa: Tømrer- og snedkerarbejde. Ordregiver REGION SYDDANMARK, SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA DK-Aabenraa: Tømrer- og snedkerarbejde REGION SYD, SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA Fagentreprise vedr. levering og montering af fast inventar. Region Syddanmark har med vedtagelsen af en ny akutplan besluttet

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg Ø: Mikroskoper. Ordregiver AALBORG UNIVERSITET // CVR:29102384

Overskrift DK-Aalborg Ø: Mikroskoper. Ordregiver AALBORG UNIVERSITET // CVR:29102384 DK-Aalborg Ø: Mikroskoper AALBORG UNIVERSITET // CVR:2902384 Raman mikroskop. Universitetet har indkøbt et raman mikroskop somo er specielt sammensat og kofigureret efter universitetsts særlige behov.

Læs mere

Overskrift Danmark-Aalborg: Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger

Overskrift Danmark-Aalborg: Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger Danmark-Aalborg: Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE, AALBORG FORSYNING, VARME Rammeaftale vedrørende anlæg, reparation og renovering

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke AABENRAA KOMMUNE Levering og vedligehold af IT-Fagsystem til Sundhed og Omsorg. Aabenraa Kommune ønsker at få et fælles IT-Fagsystem til Sundhed

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Central monitorstation. Ordregiver REGION NORDJYLLAND

Overskrift DK-Aalborg: Central monitorstation. Ordregiver REGION NORDJYLLAND DK-Aalborg: Central monitorstation REGION NORDJYLLAND Levering af Patientmonitorer til Region Nordjylland Kontrakten vedrører levering af patientmonitorer, centraler samt kabler og sensorer i henhold til

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING DK-Aalborg: Forsikringstjenester HIMMERLAND BOLIGFORENING Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Himmerland Boligforening. Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Andels Bolig- og Byggeforeningen

Læs mere

Overskrift Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter. Ordregiver REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED)

Overskrift Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter. Ordregiver REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED) Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED) Frisk frugt og grønt, snitgrønt og forarbejdet grønsager. Indkøb af frisk frugt og grønt til sygehuse og

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-Odder: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder EGMONT HØJSKOLEN Egmont Højskolen - Bevæg Befri Beløn. Bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med nybyggeriet af en tilbygning

Læs mere

Overskrift DK-Albertslund: Fodpleje. Ordregiver Albertslund Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Albertslund: Fodpleje. Ordregiver Albertslund Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Albertslund: Fodpleje Albertslund Kommune Danmark-Aabenraa: Snerydning AABENRAA KOMMUNE Udførelse af vintertjeneste i Aabenraa Kommune i perioden 203-207. Udførelse af vintertjeneste i SAabenraa Kommune

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-København: Bygge- og anlægsarbejder DOMEA RANDERS, AFD. 380 OG 3802 C/O DOMEA Totalentreprisekontrakt. Projektering og opførelse af 48 almene boliger i totalentreprise. CPV: 45000000. DK-Rønne: Medicinsk

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Finansiel leasing. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Finansiel leasing. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Finansiel leasing AABENRAA KOMMUNE Operationel leasing af 75 fabriks nye biler til Aabenraa Kommunes Hjemmepleje og Jobcenter. Operationel leasing af 75 fabriks nye biler til Aabenraa Kommunes

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Rengøring. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Rengøring. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Rengøring AABENRAA KOMMUNE Rengøringsservice - Aabenraa Kommune. Rengøringsservice på institutioner under Aabenraa Kommune. Opgaven udbydes i 5 delaftaler. Der indgås enkontrakt pr. delaftale.

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Personbiler. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Personbiler. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Personbiler JAMMERBUGT KOMMUNE 40 nye personbiler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale til ældreområdet i Jammerbugt Kommune. 40 nye personbiler inkl.

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen AABENRAA KOMMUNE Ud- og ombygning af Kongehøjskolen etape, offentligt udbud i fagentreprise. I forbindelse med den nye skolestruktur i Aabenraa Kommune er Brundlundskolen

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse JAMMERBUGT KOMMUNE EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune. Nærværende udbud vedrører den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-Horsens: Bygge- og anlægsarbejder HORSENS KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Om- og udbygning af Plejehjemmet Lindehøj. Totalentreprisekontrakt for om og udbygning af plejehjemmet

Læs mere

Overskrift DK-Kongens Lyngby: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter

Overskrift DK-Kongens Lyngby: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter DK-Kongens Lyngby: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter Lyngby-Taarbæk Kommune DK-Vordingborg: Rengøring af boliger,

Læs mere

Overskrift DK-Esbjerg: System- og supporttjenester. Ordregiver ESBJERG FORSYNING A/S

Overskrift DK-Esbjerg: System- og supporttjenester. Ordregiver ESBJERG FORSYNING A/S DK-Esbjerg: System- og supporttjenester ESBJERG FORSYNING A/S Hjemtagning af Esbjerg Forsynings it fra Esbjerg Kommune. Esbjerg Forsyning, herefter benævnt EF, skal udskille samtlige it-systemer fra Esbjerg

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Kedelinstallationer. Ordregiver AABENRAA FJERNVARME A.M.B.A. (DK)

Overskrift DK-Aabenraa: Kedelinstallationer. Ordregiver AABENRAA FJERNVARME A.M.B.A. (DK) DK-Aabenraa: Kedelinstallationer AABENRAA FJERNVARME A.M.B.A. (DK) Central Egelund - Halmkedelcentral Totalentreprise for projektering, levering og opførelse af en komplet 36 MW (3x2MW) halmfyret kedelcentral

Læs mere

Overskrift Cateringprodukter til Ærø. Ordregiver Ærø Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift Cateringprodukter til Ærø. Ordregiver Ærø Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder Cateringprodukter til Ærø Ærø Kommune - Danmark-Aalborg: Apparatur til endoskopi og endokirurgi REGION NORDJYLLAND Skopiudstyr. Indkøbet omfatter nyinstallation og supplerende leveringer fra den oprindelige

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR.

Overskrift DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR. DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR. 29 () Kolstrup Boligforening Afdeling nr. 29 Ældrecenter Lergården Totalrådgivning. Totalrådgivning

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven.

Overskrift DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven. DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri Aabenraa Kommune DK-Aalborg: Artikler til badeværelser og køkkener ÆLDRE- OG HANDICAP FORVALTNINGEN I AALBORG KOMMUNE Levering af Elektrisk højdeindstillelig

Læs mere