Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps"

Transkript

1 DK-Grenå: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme GRENÅ ANDELSBOLIGFORENING Afd. 3. og 3.2, Fuglsangvej -67, Grenå - Udbedring af byggeskader, hovedentreprise. Renovering af 94 boliger. CPV: Aalrode Tømrerfirma A/S Toftevej Grenå

2 DK-Århus: Opførelse af multimediebiblioteker ÅRHUS KOMMUNE, BORGERSERVICE OG BIBLIOTEKER Urban Mediaspace Udbudspakke 2 / Byggeplads-, råhus- og lukningsentreprise. Århus Kommune står over for realiseringen af projektet Urban Mediaspace, der omfatter et nyt centralt havnebyrum og multimediehus i Århus. Projektet indgår som en del af udviklingen af de bynære havnearealer. Det samlede projekt omfatter en arealomforandring på ca m2 (heraf udgør bygning m2), et bygningskompleks på ca m2 over terræn og ca. 500 m2 under terræn, et fuldautomatiseret underjordisk parkeringsanlæg med plads til 000 biler, et ankomst område i terræn på 500 m2 for håndtering af diverse trafikformer samt åbning af den sidste del af Århus Å. Den indgåede kontrakt omfatter "Udbudspakke 2 / Byggeplads-, råhus- og lukningsentreprisen". Arbejdet har været udbudt i partnering som et tidligt udbud i storentreprise på baggrund af et udvidet dispositionsforslag. Arbejdet har været udbudt med en fast targetpris, der skulle indeholde faste priser på råhus- og byggepladsarbejder. Baseret på stipulerede mængder i tilbudslisten samt et rådighedsbeløb til lukning baseret på en overordnet leverancebeskrivelse. Den valgte entreprenør skal deltage aktivt i projekteringsfasen med henblik på at skabe det for bygherren mest optimale projekt indenfor den økonomiske ramme. Råhuset tænkes primært opført som et betonelementbyggeri med fornødne pladsstøbte dele og udkragende etagehøje stålkonstruktioner i tagetagen. Lukningsarbejdet omfatter alle udvendige kompletterende arbejder i forbindelse med glasalufacaden samt tagdækning, ovenlys og diverse membranarbejder. Herudover omfatter entreprisen diverse arbejder i forbindelse med åbning af Århus Å, renovering af eksisterende broer og etablering af nye broer ekskl. belægninger, fornødne jordarbejder i forbindelse med byggepladsindretning og drift, etablering af tekniske forsyninger til bygningskomplekset samt mindre vejomlægninger. Entreprenøren skal desuden indrette, lede, drive og afrigge byggepladsen for egne og øvrige entreprisers arbejder i hele byggeperioden. Entreprisen indeholder ikke ramning af spuns og pæle eller jordhåndtering på vand, der udbydes i en senere entreprise. CPV: , , , , NCC Construction Danmark A/S Rymarken Århus V Telefon Fax

3 DK-Vejle: Bogbusser VEJLE KOMMUNE Biblioteksbus til Vejle Kommune. Indkøb og indretning af biblioteksbus til Vejle Kommune. CPV: Bus Center Vest A/S Kokmose Kolding

4 DK-Århus: Nitrogen AARHUS UNIVERSITET Indkøb af 5 nitrogentanke. ønskede at leje 5 nitrogentanke til brug for nedkøling og laboratoriebrug. Endvidere ønskedes indkøbt løbende påfyldning af nitrogen. Lejen af tankene sker i sammenhæng med et større udbud for Aarhus Universitet af forskellige gasser til de forskellige enheder, som hører under Aarhus Universitet. Der skulle afgives ét samlet tilbud på de 5 nitrogentanke. Der blev indgået kontrakt med én Tilbudsgiver om levering af de fem nitrogentanke. CPV: Air Liquide Danmark A/S Industriparken Ballerup

5 DK-Lyngby: Dopplerudstyr DTU, S TEKNISKE UNIVERSITET Wind Lidars. Køb af 3 stk wind Lidars med efterfølgende samarbejde med leverandøren om videreudvikling af disse. CPV: Leosphere SAS 76 rue Monceau Paris FRANKRIG

6 DK-Århus: Gasser AARHUS UNIVERSITET Indkøb af gasser på flaske. Indgåelse af fire rammeaftaler vedr. levering af forskellige typer gasser på flasker. CPV: Linde Gas - AGA Vermlandsgade København S Strandmøllen A/S Strandvejen Klampenborg Air Liquide A/S Industriparken Ballerup Leverandøren afslog at indgå aftalen Air Liquide Industriparken Ballerup Linde Gas AGA Vermlandsgade København S Leverandøren afslog at underskrive aftalen Linde Gas - AGA Vermlandsgade København S. Leverandøren afslog at underskrive kontrakten Air Liquide A/S Industriparken Ballerup Air Liquide Industriparken Ballerup Linde Gas - AGA

7 Vermlandsgade København S 2

8 DK-Valby: Kunsthåndværks- og kunstnerartikler KØBENHAVNS KOMMUNE - KONCERN SERVICE Udbud af rammeaftale på Beskæftigelses- og formningsmaterialer. Københavns Kommune skønnes uden forbindende at anvende ca. 9 mio. dkr årligt på indkøb af beskæftigelsesog formningsmaterialer. Formålet med udbuddet er, at sikre institutionerne i Københavns Kommune et bredt og varieret sortiment af beskæftigelses- og formningsmaterialer, der dækker de enkelte institutioners behov. Af den grund forventes det, at tilbudsgiver kan tilbyde og levere et bredt sortiment, der henvender sig til Københavns Kommunes børne- og ungdomsinstitutioner og til voksne- og ældreinstitutioner, og som tager hensyn til de forskellige behov hos de enkelte institutioner. Nærværende udbud omfatter levering af beskæftigelses- og formningsmaterialer herunder delaftale A almindeligt sortiment og delaftale B håndarbejdsartikler sortiment. Nærmere beskrivelser og krav til produkterne fremgår af kravspecifikationerne i Appendiks samt dette materiales afsnit om delaftaler. Det er hensigten, at nærværende udbud skal føre til en rammekontrakt mellem Københavns Kommune og 3-5 leverandører på delaftale A og 3 leverandører på delaftale B. Kommunens forvaltninger, institutioner m.v. er forpligtet til at anvende de indgåede aftaler. Den enkelte aftale om levering af beskæftigelses- og formningsmaterialer indgås mellem leverandøren og den kommunale enhed, der foretager bestillingen, men er underlagt de betingelser og priser, som fremgår af udbudsmaterialet samt udkast til Kontrakt inkl. bilag. CPV: Creativ Company, AV Form og Albert Knudsen Creativ Company

9 DK-Frederiksberg: Åbning af en kredit FYNS ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, AFDELING SKOVBRYNET, ETAPE OG 2 SAMT TYRSBJERGVEJ Byggekredit og realkreditfinansiering. Byggekredit stor DKK, DKK, DKK til finansiering af opførelse af nybyggeri, henholdsvis 55,2 og 45 familieboliger. Ved færdiggørelse af arbejderne afløses byggekreditten af realkreditfinansiering efter reglerne for alment byggeri. CPV: Nordea Bank Danmark A/S Erhvervsafdeling København Vesterbrogade 8, Postboks København Telefon Internet:

10 DK-Vejle: Sygepleje på plejehjem VEJLE KOMMUNE Levering af sygepleje til Riis Friplejehjem. Levering af sygepleje til Riis Friplejehjem. CPV: Riis Friplejehjem Riisvej 2, Riis 7323 Give

11 DK-Aalborg: Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE Parykker til Aalborg, Brønderslev, Jammerbugt, Hjørring, Rebild og Læsø Kommuner. Parykker til Aalborg, Brønderslev, Jammerbugt, Hjørring, Rebild og Læsø Kommuner. CPV: Toftild Alternativt Hår ApS Budolfi Plads Aalborg

12 DK-Nykøbing Mors: Andre tjenesteydelser MORSØ KOMMUNE Vikarservice til ældreplejen m.v. Vikarservice til ældreplejen, d.v.s. plejecentre og hjemmehjælp i Morsø Kommune. CPV: Thy Sygepleje Vikarbureau Bredgade Hurup Telefon Internet: tsvb.dk

13 DK-Århus: Konsulenttjenesteydelser AARHUS UNIVERSITET CPV: Konsulenttjenesteydelser. SFI Survey Herluf Trolles Gade 052 København

14 DK-Århus: Motorer ÅRHUS VAND A/S Gasmotoranlæg til Marselisborg Renseanlæg. Nyt gasmotoranlæg til Marselisborg Renseanlæg omfattende projektering, levering, montering og indkøring af 2 stk. nye komplette biogasmotor kraftvarme anlæg inklusive kølevands- og røggassystemer samt kabler og kontroltavler mv. samt optimering af varmeudnyttelsen fra eksisterende gasmotoranlæg. CPV: 42000, , , Frichs A/S Sverigesvej Horsens Telefon Fax

15 DK-Aars: Madudbringning VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Madservice med udbringning til hjemmeboende borgere. Produktion og levering af madservice til hjemmeboende borgere i Vesthimmerlands Kommune. CPV: Ullits Kro ApS Hotelvej Farsø

16 DK-Taastrup: Madudbringning HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Mad til hjemmeboende borgere. Levering af mad til hjemmeboende borgere der er visiteret hertil. CPV: Din Private Kok Staldgade København V. Telefon Internet: Fax

17 DK-Hinnerup: Rengøring FAVRSKOV KOMMUNE Intern bygningsrengøring og vinduespolering. Rengøring og vinduespolering af kommunale lokaliteter i Favrskov Kommune vest, nordvest og en lokalitet i Favrskov Kommune sydøst. CPV: , ISS Facility Service A/S Møntmestervej København NV Telefon Internet: Thorøs Industri- og Skadeservice ApS Østre Kaj Frederikshavn Telefon Internet: Toms Rengøring ApS Brovej Viborg Telefon Internet: Fax

18 DK-Greve: Persontransport, ikke rutekørsel GREVE KOMMUNE Kørsel af elever fra landdistrikter og kørsel til svømmeundervisning. Kørsel med børn fra lannddistrikter til skole, samt kørsel med elever til svømmeundervisning. CPV: Gadstrup Bustrafik A/S Ramsøvejen 34 B 462 Gadstrup Telefon

19 DK-Odense: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed FYNS ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB Rammeudbud totalrådgivning. Totalrådgivning ved opførsel/etablering af almene familie-, ældre- og ungdomsboliger. CPV: , Henry Jensen A/S - Rådgivende ingeniører FRI Østergade Odense C Telefon Fax Archidea A/S Lahnsgade Odense C Telefon Fax C & W Arkitekter A/S Kullinggade 3 E 5700 Svendborg Telefon Fax Henneby Nielsen, Rådgivende ingeniørfirma A/S Østre Stationsvej Odense C Telefon

20 DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support STATENS OG KOMMUNERNES INDKØBS SERVICE A/S Rammekontrakt 02.8 om Systemløsninger, Projekter samt Vedligehold. Rammekontrakten vil omfatte forretnings- og fagvendte Systemløsninger, Projekter samt relateret Vedligehold opdelt på følgende leveranceformer:. Systemløsninger: Implementering af standardprogrammel uden hardware leverance på fastpriskontrakt. 2. Systemløsninger: Kortere- og længerevarende udviklingsprojekter uden hardware leverance på fastpriskontrakt. 3. Projekter: Mindre timepris baserede implementerings- og udviklingsprojekter med mulighed for maksimalpriskontrakt. 4. Vedligehold, som eksempel: Fejlretning. Håndtering af Ændringsanmodninger, som eksempel Lov-relaterede ændringer. Funktionel support. Leverandøren er forpligtet til at tilbyde vedligeholdelsesydelser i forbindelse med systemløsninger og projekter, og der vil ikke kunne tildeles kontrakt, såfremt leverandøren udelukkende tilbyder Vedligeholdelsesydelser. Systemudvikling og projekter omfatter aktiviteter, som har til formål at understøtte kundens forretningsudvikling gennem udvikling og implementering af software/programmel i henhold til kundens design og specifikationer. Ydelsen omfatter rådgivning, udviklingsansvar samt integration af IT-systemer. For tilbudet gælder, at leverandøren skal kunne tilbyde mere end tre ydelser indenfor bl.a. følgende områder: IT-forundersøgelse, herunder vurdering af overensstemmelse med forretnings- og IT-strategier. Kravspecifikation, herunder fastlæggelse af IT-arkitektur. Design. Udvikling. Test. Teknisk implementering, herunder integration og datakonvertering. Teknisk projektledelse. Uddannelse. Funktionel support. Udbuddet opdeles på en række delaftaler indenfor kategorierne Fagsystemer, Fælles- og Administrative systemer, Infrastrukturkomponenter og øvrige systemer, der bredt dækker de offentlige myndigheders behov for systemløsninger og projekter. I forbindelse med den endelige tilbudsafgivelsen skal tilbudsgiveren tage stilling til og angive hvilke delaftaler og levereranceformer, der bydes på. Breden i udbudet, antallet af delaftaler samt ønsket om at tiltrække både nicheleverandører og de bredt dækkende systemintegratører betyder, at der forventes et betydeligt antal leverandører på den endelige rammeaftale. CPV: , , , , , , , , , , , , Acando Denmark AS Accobat

21 Aggrit AS Aggrit AS Atkins Danmark BusinessMann Capgemini Danmark cbrain ChangeGroup Ciber COWI CSC Danmark CSC Scandihealth Cyber Com Dansk Internet Selskab Dell Deloitte ditmer edbgruppen Ementor Danmark AS FlowIT Fujitsu Services Gavdi Globeteam Grontmij-carlbro Hewlett-Packard HiQ i2i IBM Danmark AS incaptiva Installers Time SAg Twins IT Quality ITC INFOTECH KMD Knowledge Cube KRING Lector 2

22 Logica Danmark AS Mawell Medialogic Miracle Mjølner Informatics mocsystems Netcompany Netmester NNIT Omada AS Platon PricewaterhouseCoopers ProActive Rambøll Informatik Rehfeld Partners AS Resultmaker Scanjour AS Schultz Information Secode Siemens SILVERBULLET SiriusIT Sketenty Software Innovation SoftwareIQ Spring Consult STERIA Systematic ZenIT Consult tabulex TietoEnator Top Nordic Trifork Webtop 3

23 DK-Viby: Vejtransport ÅRHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE, INDKØBSSEKTIONEN Udbud af kørsel af børn og unge for Århus Kommune. Århus Kommune har indgået rammeaftaler på kørsel af børn og unge for Århus Kommune. CPV: , , PP Busser, Todbjerg Busser, og Malling Turist Busser Birkegårdsvej Hasselager PP Busser, Todbjerg Busser og Malling Turistbusser Birkegårdsvej Hasselager PP Busser, Todbjerg Busser og Malling Turistbusser Birkegårdsvej Hasselager PP Busser, Todbjerg Busser og Malling Turistbusser Birkegårdsvej Hasselager PP Busser ApS, Todbjerg Busser og Malling Turistbusser Birkegårdsvej Hasselager PP Busser, Todbjerg Busser og Malling Turist busser Birkegårdsvej Hasselager PP Busser, Todbjerg Busser og Malling Turistbusser Birkegårdsvej Hasselager PP Busser, Todbjerg Busser og Malling Turistbusser Birkegårdsvej Hasselager PP Busser Birkegårdsvej Hasselager Aarhus Taxa Sommervej 0

24 820 Århus V Aarhus Taxa Sommervej Århus V Aarhus Taxa Sommervej Århus V Aarhus Taxa Sommervej Århus V Aarhus Taxa Sommervej Århus V Aarhus Taxa Sommervej Århus V Aarhus Taxa Sommervej Århus V Aarhus Taxa Sommervej Århus V Aarhus Taxa Sommervej Århus V Aarhus Taxa Sommervej Århus V 2

25 DK-Odense: Åbning af en kredit VANDCENTER SYD AS Långivning til VandCenter Syd as på indtil DKK. Kategori 6b) Finansielle ydelser CPC 8, bank og investeringsydelser. CPV: KommuneKredit Kultorvet 6 75 København K Telefon Fax

26 DK-København: Centraler DSB Opgaven består i at opgradere den eksisterende Cisco tele- og callecenter plastform med nyere versioner, samt installering og konfigurering af nye Cisco produkter samt Cisco understøttet produkter. Opgaven består i at opgradere den eksisterende Cisco tele- og callecenter plastform med nyere versioner, samt installering og konfigurering af nye Cisco produkter samt Cisco understøttet produkter. Desuden består opgaven i at forestå den efterfølgende service af DSBøs Cisco Call Center setup. CPV: , , , ,

27 DK-Skanderborg: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med broer, tunneler, skakte og underføringer VEJDIREKTORATET Motortrafikvejen Bredsten - Vandel. Entreprise Broer. Opgaven omfatter udførelse af 5 betonbroer på den nye motortrafikvej mellem Bredsten og Vandel. 2 af broerne udføres som slapt armerede skrårammebroer, mens de tre øvrige broer udføres som 3-fags. Efterspændte pladebroer. Broarbejderne omfatter udover form-, armerings-, beton-, autoværns-, isolerings- og belægningsarbejder også større jordarbejder ved de 5 brohuller. CPV: MT Højgaard Lystrupvej Risskov Telefon

28 DK-Skanderborg: Arbejder i forbindelse med anlæg af hovedveje VEJDIREKTORATET Indføring til Esbjerg Havn. Entreprise Jordarbejder, Ny Estrupvej. Arbejdet omfatter jordarbejdet til, km vej, startende fra Taurusvej, henover grønt område til 200 m før Mådevej i Esbjerg. Entreprisen omfatter de indledende jordarbejder for en 2 sporet vej, kørebanebredde 8 m, kronebredde 4 m, samt en rundkørsel. Herudover skal der foretages terrænregulering/flytning af jord i havnesedimentdepoter. Jorden i depoterne er lettere forurenet havnesediment. CPV: Per Aarsleff A/S Lokalkontor Kolding Essen Kolding Telefon

29 DK-Skanderborg: Arbejder i forbindelse med anlæg af motorvej VEJDIREKTORATET Etape 36320, motortrafikvejen Bredsten - Vandel. Entreprise Jord-, afvandings- og belægningsarbejde. Entreprisen omfatter i hovedtræk: Jord-, afvandings-, bundsikrings-, stabiltgrus-, asfalt-, autoværns-, brolægnings-, afmærknings- og hegnsarbejder på ca. km motortrafikvej, hankeanlæg, ca. 0 km kommuneveje samt rundkørsel. Betontunnel for underføring af sti og privat fællesvej under Vingstedvej, Opbrydning af nedlagte kommuneveje, bl.a. Vingstedvej, Udførelse og drift af afmærkningsmateriel i fornødent omfang. CPV: , Davidsen Partnere A/S Hauløkkevej Fredericia Telefon Internet: Fax

30 DK-Odense: Anlægsarbejde: veje ODENSE KOMMUNE, BY- OG KULTURFORVALTNINGEN Kanalforbindelsen, afsnit øst. Der skal etableres en 4-sporet forbindelse over Odense Kanal, som led i etablering af Ring 2 i Odense. Opagen omfatter udførelse af 2 km ny vej, udvidelse og nedgravning af ca..2 km vej, bro og tunnel for mindre krydsende veje, afvandingsarbejder, forsinkelsesbassiner og mindre vejtilslutninger. CPV: 4522, 45220, , , M.J. Eriksson A/S Næsbyvej Odense N Telefon Fax

31 DK-Skanderborg: Anlægsarbejde: jernbanebroer VEJDIREKTORATET Etape 400 Århus - Grenå, Entreprise Vej-, bro- og banearbejder. Udbuddet omfatter udførelse af vej- og banearbejder i forbindelse med etablering af en niveaufri skæring mellem vej og bane. Arbejderne omfatter udførelse af en banebro og spunsvæggge incl. etablering af jord-, belægnings- og afvandingsarbejder for overført Grenåvej samt arbejder med forlægnng og sænkning af sporlegeme og diverse sikringsarbejder. Arbejderne skal udføres mens trafikken på Grenåvejen skal opretholdes i fuldt omfang, mens togtrafikken delvist opretholdes i anlægsperioden. CPV: 45222, , , , M.J. Eriksson A/S Anelystparken Tilst

32 DK-Skanderborg: Arbejder i forbindelse med anlæg af motorvej VEJDIREKTORATET Etape 6760 Brande - Riis. Entreprise Jord- og belægningsarbejde. Entreprisen omfatter i hovedtræk: Jord-, afvandings-, bundsikrings-, stabiltgrus-, asfalt-, autoværns-, brolægnings- og afmærkningsarbejder på ca. 8.6 km motorvej, 0,2 km hovedlandevej, km ramper, 3,2 km kommuneveje, 0,6 km private adgangsveje, Rundkørsel, samkørselsplads, 9 stk. faunarør, stk. faunapassage paddehegn og vildthegn. CPV: M. J. Eriksson A/S Anelystparken Tilst Telefon Fax

33 DK-Skanderborg: Arbejder i forbindelse med anlæg af motorvej VEJDIREKTORATET Etape 665 Bording - Funder. Entreprise Jordarbejder Øst. Entreprisen omfatter i hovedtræk: Jord-, afvandings-, bundsikrings-, stabiltgrusarbejder på ca. 4,5 km motorvej og 2 ramper samt udførelse af 0,5 km interimsvej incl. belægning. CPV: K.L. Kristensen A/S Brendstrupvej Varde Telefon

34 DK-Skanderborg: Bygge-anlægsarbejde: broer VEJDIREKTORATET Etape 6770 Riis - Ølholm. Entreprise Vej- og spunsbroer. Entreprisen omfatter i hovedtræk: Nedrivning og anlæg af nye bygværker for UF af den dobbeltrettede sti Kandborgvej herunder etablering af interimsvej, sideudvidelse på bygværkerne UF Mindstrupvej, UF Nørremarksvej og UF Givskud Bæk samt flytning af søjler på OF Hærvejen og OF Grejsdalsvej. Entreprisen indeholder følgende hovedmængder: ca. 36 t slap armering, ca. 440 m3 beton, ca. 660 m2 fugtisolering, ca. 500 m2 spuns, ca. 920 m betonpæle og ca. 40 m autoværn. CPV: Kaj Bech A/S Mads Bjerres Vej Holstebro Telefon Internet: Fax

35 DK-Skanderborg: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med broer, tunneler, skakte og underføringer VEJDIREKTORATET Etape 36320, motortrafikvejen Bredsten - Vandel. Entreprise Dalbroer. Som led i udførelsen af motorvejen mellem Bredsten og Vandel udbyder Vejdirektoratet. Entreprise Dalbroer. Opgaven omfatter udførelse af 2 dalbroer i beton med længder på henholdsvis 95 m og 00 m samt tværsnit på 3 m. Entreprisen omfatter udover broene også jord-, afvanding- og belægningsarbejder på den ca. 00 m lange vejdæmningen mellem de 2 broer. CPV: DYWIDAG Bau GmbH Klausenburger Strasse München TYSKLAND Telefon Internet: Fax

36 DK-Skanderborg: Bygge-anlægsarbejde: broer VEJDIREKTORATET Etape 6770 motorvejen Riis - Ølholm. Entreprise Rampe- og dalbroer. Entreprisen omfatter anlæg af bygværket OF af sydlig rampe til Diagonalvejen og bygværket UF af Alsted. Mølleå og Alsted Skovvej samt udbygning af bygværket UF af Knudevej og Knude Bæk. Entreprisen indeholder følgende hovedmængder: slap armering ca. 390 t, spændt armering ca m, beton ca m3, fugtisolering ca m2, brobelægning ca m2. CPV: Per Aarsleff A/S Lokesvej Åbyhøj Telefon Internet: Fax

37 DK-Skanderborg: Tjenesteydelser i forbindelse med landskabsarkitektur VEJDIREKTORATET Motorvejen Herning - Århus, Etape 6620 og 6625 Funder - Låsby. Rådgivning vedr. vejarkitektur. Opgaven omfatter den landskabsarkitektoniske rådgivning ved planlægning og udførelse af motorvejens forløb fra Låsby, passage af Gudenådalen og Silkeborg by videre mod Funder. CPV: , Preben Skaarup Landskabsarkitekt MAA. MDL. PLR. Graven Århus C

38 DK-Odense: Gadefejemaskiner ODENSE RENOVATION A/S Indkøb af stk. fejemaskine 8 tons. Indkøb af stk. 2-akslet fejemaskine på 8 tons, HK, 8m3 affaldsbeholder. CPV: Beam A/S Salten Skovvej Them Telefon Internet: Fax

39 DK-Hillerød: Udstyr til ekstrakorporal cirkulation REGION HOVEDSTADEN, KONCERNINDKØB Hjerte-lunge maskiner, Rigshospitalet. Levering, installation og tilslutning af 4 styk hjerte-lunge maskiner. CPV: Sorin Group Scandinavia AB Djupdalsvägen 6 SE-92 5 Sollentuna SVERIGE Telefon Internet:

40 DK-Varde: Medicinske forbrugsmaterialer VARDE KOMMUNE Indkøbsaftale vedr. inkontinens bleer m.m. til voksne (ikke alm. bleer og bind). Indkøbsaftale vedr. inkontinens bleer m.m. til voksne (ikke alm. bleer og bind). CPV: Abena A/S Egelund Aabenraa Telefon Internet: Fax

41 DK-Morsø: Brystproteser LIMFJORD VEST V/MORSØ KOMMUNE Brystproteser til Indkøbssamarbejdet Limfjord Vest. Ved den midt-vestlige del af Limfjorden har kommunerne Morsø, Struer, Thisted og Vesthimmerland etableret. Indkøbsnetværket Limfjord Vest. Netværket har indledt et samarbejde om udbud af forskellige varer og tjenesteydelser. Formålet med det fælles samarbejde er at opnå indkøbsmæssige fordele for de deltagende kommuner. CPV: , Sahva

42 DK-Hillerød: Frugt, grøntsager og lignende produkter REGION HOVEDSTADEN KONCERNINDKØB Frisk frugt og grønt. Ca kg. Frisk frugt og grønt. CPV: Prima Frugt A/S Greve Main Greve Strand

43 DK-Århus: Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) AARHUS UNIVERSITET AU- INDKØB CPV: Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller). Polyteknik A/S Møllegade Østervrå

44 DK-Århus: Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) AARHUS UNIVERSITET AU- INDKØB CPV: Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller). Fisher Scientific Industrivej Slangerup

45 DK-København: Vask og rensning DSB Vask af arbejdstøj, linned og måtter. Vask af arbejdstøj, linned og måtter i hele DSB. CPV: De Forenede Dampvaskerier Mesterlodden Gentofte Telefon Fax Internet:

46 DK-København: Forberedelse af byggeplads FONDEN MUSIKKENS HUS I NORDJYLLAND Musikkens Hus i Nordjylland: Udbud af storentreprise (jordarbejde, pælefundering og byggegrube etc.). Storentreprise for Musikkens Hus i Nordjylland er udbudt før de øvrige storentrepriser. De væsentligste arbejder indeholdt i "Storentreprise, Jordarbejde, byggegrube og pælefundering", er: Fjernelse af belægninger/overflader, Delvis nedbrydelse og fjernelse af underjordisk kulgaard, Delvis nedbrydelse og fjernelse af underjordisk olietank, Delvis fjernelse af eksisterende konstruktioner i nødvendigt omfang, Etablering af byggegrube, Udgravning og bortkørsel af forurenet jord, Afrømning og flytning af jord, Pælearbejde og eventuel spunsning, Midlertidig grundvandssænkning og dræn, Etablering af byggeplads og midlertidige veje og installationer, Byggepladsdrift for fællesarealer samt nødvendig genetablering af området for byggepladsen. CPV: Arkil A/S Åstrupvej Haderslev

47 DK-Viby: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger, med hovedveje, veje, flyvepladser og jernbaner; nivelleringsarbejde ÅRHUS KOMMUNE, TEKNIK OG MILJØ Hovedentreprise Åhavevej. Forlægning af ca. 0,6 km eksisterende motorvej (2 x 2 kørespor) og ca.,3 km bygade (2 x 2 kørespor) samt tilknyttede ombygninger af eksisterende vej- og stinet. I entreprisen indgår en større vejbro, 3 nye banebærende broer samt en række mindre stibroer og vejbroer over eksisterende stier. Arbejdet skal udføres med opretholdelse af trafik på strækningen. Projektet har egen hjemmeside - se CPV: Arkil Stürup CG Jensen/ c/o Arkil A/S Hvidemøllevej Randers

48 DK-Aalborg: Udstyr til hjerte-karundersøgelser REGION NORDJYLLAND Levering af Filterwire til opsamling af blodprop. Levering af Filterwire til opsamling af blodprop til Region Nordjylland. CPV: Boston Scientific Danmark ApS Strandvejen 70, Hellerup Telefon Internet: Terumo Danmark filial af Terumo Sweden AB Nya Varvet, Byggnad Västra Frölunda Telefon Internet: Fax

49 DK-Sorø: Beklædning til medicinsk personale REGION SJÆLLAND Udbud af kitler, huer, masker og værn. Kontrakterne vedrører indkøb og distribution af operationsbeklædning til alle sygehuse i Region Sjælland. Leveringsfrekvensen kan både være ugentligt, flerugentligt og månedligt og afhænger bl.a. af de enkelte sygehuses varemodtagelsesforhold i sterilcentralerne. CPV: Danpleje OneMed Denmark A/S Danpleje - OneMed Denmark A/S Mölnlycke Health Care Mölnlycke Health Care Danpleje - OneMed Denmark A/S Paul Hartmann A/S Danpleje - OneMed Denmark A/S Kendan A/S Mediq Danmark A/S

50 DK-Ringkøbing: Boremaskiner RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilbudsanmodning på fuldautomatisk boremaskine til Å-Centret Syd, Ringkøbing-SKjern Kommune. Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker at anskaffe en boremaskine, der kan betjenes af alle der arbejder på Å-Center Syd Skjern Industri-Service. Boremaskinen skal betjenes af forskellige personer, med forskellige forudsætninger. De, som arbejder på Å-Center Syd Skjern Industri-Service, er personer med nedsatte psykiske og fysiske funktionsevner. Det betyder, at det vil være forskel på deres evne til at forstå en besked og omsætte den til handling, og ikke alle kan læse. Instruktioner skal være korte, tydelige og i et let forståeligt sprog, eventuelt suppleret med tegninger/billeder. CPV: Dan Engros Maskincenter Følfodvej Vodskov

51 DK-Nykøbing: Rengøring af lokaler FÆLLESSKABET CELF, NAKSKOV GYMNASIUM OG NYKØBING KATEDRALSKOLE Rengøring hos Fællesskabet CELF, Nakskov Gymnasium og Nykøbing Katedralskole. Opgaven omfatter rengøring på ovenstående 6 adresser og er opdelt i 4 delaftaler. CPV: IDA Service A/S Roholmsvej D 2620 Albertslund Telefon Internet: IDA Service A/S Roholmsvej D 2620 Albertslund Telefon Internet: IDA Service A/S Roholmsvej D 2620 Albertslund Telefon Internet: IDA Service A/S Roholmsvej D 2620 Albertslund Telefon Internet:

52 DK-Nykøbing: Vinduespudsning FÆLLESSKABET CELF OG NAKSKOV GYMNASIUM Vinduespolering hos Fællesskabet CELF og Nakskov Gymnasium. Udførelse af vinduespolering på ovenfor nævnte 5 adresser. Opgaven er opdelt i 3 delaftaler. CPV: Forenede Service A/S Buddingevej Søborg Telefon Internet: Fax Forenede Service A/S Buddingevej Søborg Telefon Internet: Fax MV Polering ApS Kildebrogårdsvej E 4622 Havdrup Telefon Internet:

53 DK-Vallensbæk Strand: Vinduespudsning VALLENSBÆK KOMMUNE Udførelse af rengøring i Vallensbæk Kommune. Udførelse af rengøring på ovenfor nævnte 3 adresser i Vallensbæk Kommune. CPV: Rent A/S Midtager 26A 2605 Brøndby Telefon Internet:

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

DK-Vejen: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2009/S 226-324730 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale

DK-Vejen: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2009/S 226-324730 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale 1/6 DK-Vejen: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2009/S 226-324730 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Tjenesteydelsesaftale DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED I.1) NAVN, ADRESSER OG KONTAKT(ER):

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016 MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016 Albertslund Kommune (Region Hovedstaden) august 2016 Genoptræningscenteret i Albertslund (5790001387389 // CSC Sundhed) Meddelelse Hospitalsafd.

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016 MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016 Albertslund Kommune (Region Hovedstaden) december 2016 Genoptræningscenteret i Albertslund (5790001387389 // CSC Sundhed) Meddelelse Hospitalsafd.

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Ordregiver Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsarbejder

Ordregiver Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsarbejder DanmarkAalborg: Hoved eller fagentrepriser i forbindelse med bygge og anlægsarbejder Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge og anlægsarbejder

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere Analyse 2016: I disse kommuner vil danskerne bo og ikke bo Analysen bygger på de knap 160.000 boligsøgerannoncer og boligsøgeragenter som boligsøgere har oprettet i perioden 01/10 2015 til d. 01/10 2016.

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015.

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015. Kommunerne Beskæftigelsesregionerne Indberetning af oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning Til brug for a-kassernes administration af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007 Til samtlige kommuner 17. november 2006 Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Slettet: 5 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Udmøntning af ældrepuljen for 2007 CFB/ J.nr. 2006-1138

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej Kolonne1 Kolonne2 Kolonne3 Kolonne4 Kolonne5 Nedenstående oversigt viser resultatet af en forespørgsel i de kommunale byggesagsafdelinger, hvor der er spurgt ind til kommunernes overvejelser og forventninger

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land BEK nr 782 af 24/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., j.nr. 010-00311 Senere ændringer til forskriften BEK nr 941 af

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og rnes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 650 1. oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

Albertslund. Allerød. Assens. Ballerup. Billund. Bornholm. Brøndby. Brønderslev. Dragør. Egedal. Esbjerg. Fanø. Favrskov

Albertslund. Allerød. Assens. Ballerup. Billund. Bornholm. Brøndby. Brønderslev. Dragør. Egedal. Esbjerg. Fanø. Favrskov Albertslund Allerød Assens Ballerup Billund Bornholm Brøndby Brønderslev Dragør Egedal Esbjerg Fanø Favrskov Albertslund Kommune Nordmarks Alle 2620 Albertslund borger og ydelsescenteret Allerød Kommune

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. november 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. november 2010 Finansudvalget - FIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt Lovtidende A Udgivet den 6. november. november. Nr. 85. Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse,

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter antal sager honorar formand (2010/20) Honorar medlem (2010/20) Honorar Honorar Bemærkninger suppleant suppleant formand medlem (2010/20) (2010/20) 2010 20 Fast vederlag Møde Andet Fast vederlag Møde Andet

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011 Kommuner rangeret efter undervisningseffekten i ne, Ærø 0,500 1 Lyngby-Taarbæk 0,442 8 Jammerbugt 0,364 7 Hørsholm 0,352 4 Holstebro 0,328 8 Mariagerfjord 0,309 8 Allerød 0,309 6 Skanderborg 0,307 12 Dragør

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

VEKS Spildevandscenter Avedøre Albertslund Varmeforsyning. Engholm Varmecentral I/S Nordforbrænding. Spildevandscenter Avedøre

VEKS Spildevandscenter Avedøre Albertslund Varmeforsyning. Engholm Varmecentral I/S Nordforbrænding. Spildevandscenter Avedøre Albertslund Allerød Assens Ballerup Billund Bornholms Regionskommune Brøndby Brønderslev Dragør Egedal Esbjerg Fanø Favrskov Faxe Fredensborg Albertslund Varmeforsyning Lillerød Varmecentral Engholm Varmecentral

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark Danskerne vil til hovedstaden! Analysen bygger på knap 160.000 boligsøgninger fra Danmarks største boligportaler Boligdeal.dk og Boligønsker.dk. Søgningerne er foretaget i tidsrummet fra d. 01/10 2015

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 SAPA UDRULNING SAPA udrulningsforløb IDRIFTSÆTTELSESDATO GO-LIVE STS er konfigureret

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21 Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation 1 31-03-2014 29189641 Silkeborg Kommune 26,02 I idrift 2 2014-03-31 29189668 Randers Kommune 21 Ikke idriftsat 3 2014-03-31 29189900 Vejle Kommune 6

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og rnes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles

Læs mere

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 AKTUEL GRAF 9 opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 Yosef Bhatti, adjunkt Center for Valg og Partier Institut for Statskundskab Københavns Universitet Mail: yb@ifs.ku.dk Jens Olav Dahlgaard, Ph.d.-studerende

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: november 2014 Dato: 22. oktober 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: november 2014 Dato: 22. oktober 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 651 1. november 2014 Dato: 22. oktober 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Faktaark 4. oktober 2016 Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Regeringens boligudspil vil påvirke boligejernes tebetaling på følgende vis: Automatisk tilbagebetaling af for

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere