Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps"

Transkript

1 DK-Grenå: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme GRENÅ ANDELSBOLIGFORENING Afd. 3. og 3.2, Fuglsangvej -67, Grenå - Udbedring af byggeskader, hovedentreprise. Renovering af 94 boliger. CPV: Aalrode Tømrerfirma A/S Toftevej Grenå

2 DK-Århus: Opførelse af multimediebiblioteker ÅRHUS KOMMUNE, BORGERSERVICE OG BIBLIOTEKER Urban Mediaspace Udbudspakke 2 / Byggeplads-, råhus- og lukningsentreprise. Århus Kommune står over for realiseringen af projektet Urban Mediaspace, der omfatter et nyt centralt havnebyrum og multimediehus i Århus. Projektet indgår som en del af udviklingen af de bynære havnearealer. Det samlede projekt omfatter en arealomforandring på ca m2 (heraf udgør bygning m2), et bygningskompleks på ca m2 over terræn og ca. 500 m2 under terræn, et fuldautomatiseret underjordisk parkeringsanlæg med plads til 000 biler, et ankomst område i terræn på 500 m2 for håndtering af diverse trafikformer samt åbning af den sidste del af Århus Å. Den indgåede kontrakt omfatter "Udbudspakke 2 / Byggeplads-, råhus- og lukningsentreprisen". Arbejdet har været udbudt i partnering som et tidligt udbud i storentreprise på baggrund af et udvidet dispositionsforslag. Arbejdet har været udbudt med en fast targetpris, der skulle indeholde faste priser på råhus- og byggepladsarbejder. Baseret på stipulerede mængder i tilbudslisten samt et rådighedsbeløb til lukning baseret på en overordnet leverancebeskrivelse. Den valgte entreprenør skal deltage aktivt i projekteringsfasen med henblik på at skabe det for bygherren mest optimale projekt indenfor den økonomiske ramme. Råhuset tænkes primært opført som et betonelementbyggeri med fornødne pladsstøbte dele og udkragende etagehøje stålkonstruktioner i tagetagen. Lukningsarbejdet omfatter alle udvendige kompletterende arbejder i forbindelse med glasalufacaden samt tagdækning, ovenlys og diverse membranarbejder. Herudover omfatter entreprisen diverse arbejder i forbindelse med åbning af Århus Å, renovering af eksisterende broer og etablering af nye broer ekskl. belægninger, fornødne jordarbejder i forbindelse med byggepladsindretning og drift, etablering af tekniske forsyninger til bygningskomplekset samt mindre vejomlægninger. Entreprenøren skal desuden indrette, lede, drive og afrigge byggepladsen for egne og øvrige entreprisers arbejder i hele byggeperioden. Entreprisen indeholder ikke ramning af spuns og pæle eller jordhåndtering på vand, der udbydes i en senere entreprise. CPV: , , , , NCC Construction Danmark A/S Rymarken Århus V Telefon Fax

3 DK-Vejle: Bogbusser VEJLE KOMMUNE Biblioteksbus til Vejle Kommune. Indkøb og indretning af biblioteksbus til Vejle Kommune. CPV: Bus Center Vest A/S Kokmose Kolding

4 DK-Århus: Nitrogen AARHUS UNIVERSITET Indkøb af 5 nitrogentanke. ønskede at leje 5 nitrogentanke til brug for nedkøling og laboratoriebrug. Endvidere ønskedes indkøbt løbende påfyldning af nitrogen. Lejen af tankene sker i sammenhæng med et større udbud for Aarhus Universitet af forskellige gasser til de forskellige enheder, som hører under Aarhus Universitet. Der skulle afgives ét samlet tilbud på de 5 nitrogentanke. Der blev indgået kontrakt med én Tilbudsgiver om levering af de fem nitrogentanke. CPV: Air Liquide Danmark A/S Industriparken Ballerup

5 DK-Lyngby: Dopplerudstyr DTU, S TEKNISKE UNIVERSITET Wind Lidars. Køb af 3 stk wind Lidars med efterfølgende samarbejde med leverandøren om videreudvikling af disse. CPV: Leosphere SAS 76 rue Monceau Paris FRANKRIG

6 DK-Århus: Gasser AARHUS UNIVERSITET Indkøb af gasser på flaske. Indgåelse af fire rammeaftaler vedr. levering af forskellige typer gasser på flasker. CPV: Linde Gas - AGA Vermlandsgade København S Strandmøllen A/S Strandvejen Klampenborg Air Liquide A/S Industriparken Ballerup Leverandøren afslog at indgå aftalen Air Liquide Industriparken Ballerup Linde Gas AGA Vermlandsgade København S Leverandøren afslog at underskrive aftalen Linde Gas - AGA Vermlandsgade København S. Leverandøren afslog at underskrive kontrakten Air Liquide A/S Industriparken Ballerup Air Liquide Industriparken Ballerup Linde Gas - AGA

7 Vermlandsgade København S 2

8 DK-Valby: Kunsthåndværks- og kunstnerartikler KØBENHAVNS KOMMUNE - KONCERN SERVICE Udbud af rammeaftale på Beskæftigelses- og formningsmaterialer. Københavns Kommune skønnes uden forbindende at anvende ca. 9 mio. dkr årligt på indkøb af beskæftigelsesog formningsmaterialer. Formålet med udbuddet er, at sikre institutionerne i Københavns Kommune et bredt og varieret sortiment af beskæftigelses- og formningsmaterialer, der dækker de enkelte institutioners behov. Af den grund forventes det, at tilbudsgiver kan tilbyde og levere et bredt sortiment, der henvender sig til Københavns Kommunes børne- og ungdomsinstitutioner og til voksne- og ældreinstitutioner, og som tager hensyn til de forskellige behov hos de enkelte institutioner. Nærværende udbud omfatter levering af beskæftigelses- og formningsmaterialer herunder delaftale A almindeligt sortiment og delaftale B håndarbejdsartikler sortiment. Nærmere beskrivelser og krav til produkterne fremgår af kravspecifikationerne i Appendiks samt dette materiales afsnit om delaftaler. Det er hensigten, at nærværende udbud skal føre til en rammekontrakt mellem Københavns Kommune og 3-5 leverandører på delaftale A og 3 leverandører på delaftale B. Kommunens forvaltninger, institutioner m.v. er forpligtet til at anvende de indgåede aftaler. Den enkelte aftale om levering af beskæftigelses- og formningsmaterialer indgås mellem leverandøren og den kommunale enhed, der foretager bestillingen, men er underlagt de betingelser og priser, som fremgår af udbudsmaterialet samt udkast til Kontrakt inkl. bilag. CPV: Creativ Company, AV Form og Albert Knudsen Creativ Company

9 DK-Frederiksberg: Åbning af en kredit FYNS ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, AFDELING SKOVBRYNET, ETAPE OG 2 SAMT TYRSBJERGVEJ Byggekredit og realkreditfinansiering. Byggekredit stor DKK, DKK, DKK til finansiering af opførelse af nybyggeri, henholdsvis 55,2 og 45 familieboliger. Ved færdiggørelse af arbejderne afløses byggekreditten af realkreditfinansiering efter reglerne for alment byggeri. CPV: Nordea Bank Danmark A/S Erhvervsafdeling København Vesterbrogade 8, Postboks København Telefon Internet:

10 DK-Vejle: Sygepleje på plejehjem VEJLE KOMMUNE Levering af sygepleje til Riis Friplejehjem. Levering af sygepleje til Riis Friplejehjem. CPV: Riis Friplejehjem Riisvej 2, Riis 7323 Give

11 DK-Aalborg: Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE Parykker til Aalborg, Brønderslev, Jammerbugt, Hjørring, Rebild og Læsø Kommuner. Parykker til Aalborg, Brønderslev, Jammerbugt, Hjørring, Rebild og Læsø Kommuner. CPV: Toftild Alternativt Hår ApS Budolfi Plads Aalborg

12 DK-Nykøbing Mors: Andre tjenesteydelser MORSØ KOMMUNE Vikarservice til ældreplejen m.v. Vikarservice til ældreplejen, d.v.s. plejecentre og hjemmehjælp i Morsø Kommune. CPV: Thy Sygepleje Vikarbureau Bredgade Hurup Telefon Internet: tsvb.dk

13 DK-Århus: Konsulenttjenesteydelser AARHUS UNIVERSITET CPV: Konsulenttjenesteydelser. SFI Survey Herluf Trolles Gade 052 København

14 DK-Århus: Motorer ÅRHUS VAND A/S Gasmotoranlæg til Marselisborg Renseanlæg. Nyt gasmotoranlæg til Marselisborg Renseanlæg omfattende projektering, levering, montering og indkøring af 2 stk. nye komplette biogasmotor kraftvarme anlæg inklusive kølevands- og røggassystemer samt kabler og kontroltavler mv. samt optimering af varmeudnyttelsen fra eksisterende gasmotoranlæg. CPV: 42000, , , Frichs A/S Sverigesvej Horsens Telefon Fax

15 DK-Aars: Madudbringning VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Madservice med udbringning til hjemmeboende borgere. Produktion og levering af madservice til hjemmeboende borgere i Vesthimmerlands Kommune. CPV: Ullits Kro ApS Hotelvej Farsø

16 DK-Taastrup: Madudbringning HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Mad til hjemmeboende borgere. Levering af mad til hjemmeboende borgere der er visiteret hertil. CPV: Din Private Kok Staldgade København V. Telefon Internet: Fax

17 DK-Hinnerup: Rengøring FAVRSKOV KOMMUNE Intern bygningsrengøring og vinduespolering. Rengøring og vinduespolering af kommunale lokaliteter i Favrskov Kommune vest, nordvest og en lokalitet i Favrskov Kommune sydøst. CPV: , ISS Facility Service A/S Møntmestervej København NV Telefon Internet: Thorøs Industri- og Skadeservice ApS Østre Kaj Frederikshavn Telefon Internet: Toms Rengøring ApS Brovej Viborg Telefon Internet: Fax

18 DK-Greve: Persontransport, ikke rutekørsel GREVE KOMMUNE Kørsel af elever fra landdistrikter og kørsel til svømmeundervisning. Kørsel med børn fra lannddistrikter til skole, samt kørsel med elever til svømmeundervisning. CPV: Gadstrup Bustrafik A/S Ramsøvejen 34 B 462 Gadstrup Telefon

19 DK-Odense: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed FYNS ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB Rammeudbud totalrådgivning. Totalrådgivning ved opførsel/etablering af almene familie-, ældre- og ungdomsboliger. CPV: , Henry Jensen A/S - Rådgivende ingeniører FRI Østergade Odense C Telefon Fax Archidea A/S Lahnsgade Odense C Telefon Fax C & W Arkitekter A/S Kullinggade 3 E 5700 Svendborg Telefon Fax Henneby Nielsen, Rådgivende ingeniørfirma A/S Østre Stationsvej Odense C Telefon

20 DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support STATENS OG KOMMUNERNES INDKØBS SERVICE A/S Rammekontrakt 02.8 om Systemløsninger, Projekter samt Vedligehold. Rammekontrakten vil omfatte forretnings- og fagvendte Systemløsninger, Projekter samt relateret Vedligehold opdelt på følgende leveranceformer:. Systemløsninger: Implementering af standardprogrammel uden hardware leverance på fastpriskontrakt. 2. Systemløsninger: Kortere- og længerevarende udviklingsprojekter uden hardware leverance på fastpriskontrakt. 3. Projekter: Mindre timepris baserede implementerings- og udviklingsprojekter med mulighed for maksimalpriskontrakt. 4. Vedligehold, som eksempel: Fejlretning. Håndtering af Ændringsanmodninger, som eksempel Lov-relaterede ændringer. Funktionel support. Leverandøren er forpligtet til at tilbyde vedligeholdelsesydelser i forbindelse med systemløsninger og projekter, og der vil ikke kunne tildeles kontrakt, såfremt leverandøren udelukkende tilbyder Vedligeholdelsesydelser. Systemudvikling og projekter omfatter aktiviteter, som har til formål at understøtte kundens forretningsudvikling gennem udvikling og implementering af software/programmel i henhold til kundens design og specifikationer. Ydelsen omfatter rådgivning, udviklingsansvar samt integration af IT-systemer. For tilbudet gælder, at leverandøren skal kunne tilbyde mere end tre ydelser indenfor bl.a. følgende områder: IT-forundersøgelse, herunder vurdering af overensstemmelse med forretnings- og IT-strategier. Kravspecifikation, herunder fastlæggelse af IT-arkitektur. Design. Udvikling. Test. Teknisk implementering, herunder integration og datakonvertering. Teknisk projektledelse. Uddannelse. Funktionel support. Udbuddet opdeles på en række delaftaler indenfor kategorierne Fagsystemer, Fælles- og Administrative systemer, Infrastrukturkomponenter og øvrige systemer, der bredt dækker de offentlige myndigheders behov for systemløsninger og projekter. I forbindelse med den endelige tilbudsafgivelsen skal tilbudsgiveren tage stilling til og angive hvilke delaftaler og levereranceformer, der bydes på. Breden i udbudet, antallet af delaftaler samt ønsket om at tiltrække både nicheleverandører og de bredt dækkende systemintegratører betyder, at der forventes et betydeligt antal leverandører på den endelige rammeaftale. CPV: , , , , , , , , , , , , Acando Denmark AS Accobat

21 Aggrit AS Aggrit AS Atkins Danmark BusinessMann Capgemini Danmark cbrain ChangeGroup Ciber COWI CSC Danmark CSC Scandihealth Cyber Com Dansk Internet Selskab Dell Deloitte ditmer edbgruppen Ementor Danmark AS FlowIT Fujitsu Services Gavdi Globeteam Grontmij-carlbro Hewlett-Packard HiQ i2i IBM Danmark AS incaptiva Installers Time SAg Twins IT Quality ITC INFOTECH KMD Knowledge Cube KRING Lector 2

22 Logica Danmark AS Mawell Medialogic Miracle Mjølner Informatics mocsystems Netcompany Netmester NNIT Omada AS Platon PricewaterhouseCoopers ProActive Rambøll Informatik Rehfeld Partners AS Resultmaker Scanjour AS Schultz Information Secode Siemens SILVERBULLET SiriusIT Sketenty Software Innovation SoftwareIQ Spring Consult STERIA Systematic ZenIT Consult tabulex TietoEnator Top Nordic Trifork Webtop 3

23 DK-Viby: Vejtransport ÅRHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE, INDKØBSSEKTIONEN Udbud af kørsel af børn og unge for Århus Kommune. Århus Kommune har indgået rammeaftaler på kørsel af børn og unge for Århus Kommune. CPV: , , PP Busser, Todbjerg Busser, og Malling Turist Busser Birkegårdsvej Hasselager PP Busser, Todbjerg Busser og Malling Turistbusser Birkegårdsvej Hasselager PP Busser, Todbjerg Busser og Malling Turistbusser Birkegårdsvej Hasselager PP Busser, Todbjerg Busser og Malling Turistbusser Birkegårdsvej Hasselager PP Busser ApS, Todbjerg Busser og Malling Turistbusser Birkegårdsvej Hasselager PP Busser, Todbjerg Busser og Malling Turist busser Birkegårdsvej Hasselager PP Busser, Todbjerg Busser og Malling Turistbusser Birkegårdsvej Hasselager PP Busser, Todbjerg Busser og Malling Turistbusser Birkegårdsvej Hasselager PP Busser Birkegårdsvej Hasselager Aarhus Taxa Sommervej 0

24 820 Århus V Aarhus Taxa Sommervej Århus V Aarhus Taxa Sommervej Århus V Aarhus Taxa Sommervej Århus V Aarhus Taxa Sommervej Århus V Aarhus Taxa Sommervej Århus V Aarhus Taxa Sommervej Århus V Aarhus Taxa Sommervej Århus V Aarhus Taxa Sommervej Århus V Aarhus Taxa Sommervej Århus V 2

25 DK-Odense: Åbning af en kredit VANDCENTER SYD AS Långivning til VandCenter Syd as på indtil DKK. Kategori 6b) Finansielle ydelser CPC 8, bank og investeringsydelser. CPV: KommuneKredit Kultorvet 6 75 København K Telefon Fax

26 DK-København: Centraler DSB Opgaven består i at opgradere den eksisterende Cisco tele- og callecenter plastform med nyere versioner, samt installering og konfigurering af nye Cisco produkter samt Cisco understøttet produkter. Opgaven består i at opgradere den eksisterende Cisco tele- og callecenter plastform med nyere versioner, samt installering og konfigurering af nye Cisco produkter samt Cisco understøttet produkter. Desuden består opgaven i at forestå den efterfølgende service af DSBøs Cisco Call Center setup. CPV: , , , ,

27 DK-Skanderborg: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med broer, tunneler, skakte og underføringer VEJDIREKTORATET Motortrafikvejen Bredsten - Vandel. Entreprise Broer. Opgaven omfatter udførelse af 5 betonbroer på den nye motortrafikvej mellem Bredsten og Vandel. 2 af broerne udføres som slapt armerede skrårammebroer, mens de tre øvrige broer udføres som 3-fags. Efterspændte pladebroer. Broarbejderne omfatter udover form-, armerings-, beton-, autoværns-, isolerings- og belægningsarbejder også større jordarbejder ved de 5 brohuller. CPV: MT Højgaard Lystrupvej Risskov Telefon

28 DK-Skanderborg: Arbejder i forbindelse med anlæg af hovedveje VEJDIREKTORATET Indføring til Esbjerg Havn. Entreprise Jordarbejder, Ny Estrupvej. Arbejdet omfatter jordarbejdet til, km vej, startende fra Taurusvej, henover grønt område til 200 m før Mådevej i Esbjerg. Entreprisen omfatter de indledende jordarbejder for en 2 sporet vej, kørebanebredde 8 m, kronebredde 4 m, samt en rundkørsel. Herudover skal der foretages terrænregulering/flytning af jord i havnesedimentdepoter. Jorden i depoterne er lettere forurenet havnesediment. CPV: Per Aarsleff A/S Lokalkontor Kolding Essen Kolding Telefon

29 DK-Skanderborg: Arbejder i forbindelse med anlæg af motorvej VEJDIREKTORATET Etape 36320, motortrafikvejen Bredsten - Vandel. Entreprise Jord-, afvandings- og belægningsarbejde. Entreprisen omfatter i hovedtræk: Jord-, afvandings-, bundsikrings-, stabiltgrus-, asfalt-, autoværns-, brolægnings-, afmærknings- og hegnsarbejder på ca. km motortrafikvej, hankeanlæg, ca. 0 km kommuneveje samt rundkørsel. Betontunnel for underføring af sti og privat fællesvej under Vingstedvej, Opbrydning af nedlagte kommuneveje, bl.a. Vingstedvej, Udførelse og drift af afmærkningsmateriel i fornødent omfang. CPV: , Davidsen Partnere A/S Hauløkkevej Fredericia Telefon Internet: Fax

30 DK-Odense: Anlægsarbejde: veje ODENSE KOMMUNE, BY- OG KULTURFORVALTNINGEN Kanalforbindelsen, afsnit øst. Der skal etableres en 4-sporet forbindelse over Odense Kanal, som led i etablering af Ring 2 i Odense. Opagen omfatter udførelse af 2 km ny vej, udvidelse og nedgravning af ca..2 km vej, bro og tunnel for mindre krydsende veje, afvandingsarbejder, forsinkelsesbassiner og mindre vejtilslutninger. CPV: 4522, 45220, , , M.J. Eriksson A/S Næsbyvej Odense N Telefon Fax

31 DK-Skanderborg: Anlægsarbejde: jernbanebroer VEJDIREKTORATET Etape 400 Århus - Grenå, Entreprise Vej-, bro- og banearbejder. Udbuddet omfatter udførelse af vej- og banearbejder i forbindelse med etablering af en niveaufri skæring mellem vej og bane. Arbejderne omfatter udførelse af en banebro og spunsvæggge incl. etablering af jord-, belægnings- og afvandingsarbejder for overført Grenåvej samt arbejder med forlægnng og sænkning af sporlegeme og diverse sikringsarbejder. Arbejderne skal udføres mens trafikken på Grenåvejen skal opretholdes i fuldt omfang, mens togtrafikken delvist opretholdes i anlægsperioden. CPV: 45222, , , , M.J. Eriksson A/S Anelystparken Tilst

32 DK-Skanderborg: Arbejder i forbindelse med anlæg af motorvej VEJDIREKTORATET Etape 6760 Brande - Riis. Entreprise Jord- og belægningsarbejde. Entreprisen omfatter i hovedtræk: Jord-, afvandings-, bundsikrings-, stabiltgrus-, asfalt-, autoværns-, brolægnings- og afmærkningsarbejder på ca. 8.6 km motorvej, 0,2 km hovedlandevej, km ramper, 3,2 km kommuneveje, 0,6 km private adgangsveje, Rundkørsel, samkørselsplads, 9 stk. faunarør, stk. faunapassage paddehegn og vildthegn. CPV: M. J. Eriksson A/S Anelystparken Tilst Telefon Fax

33 DK-Skanderborg: Arbejder i forbindelse med anlæg af motorvej VEJDIREKTORATET Etape 665 Bording - Funder. Entreprise Jordarbejder Øst. Entreprisen omfatter i hovedtræk: Jord-, afvandings-, bundsikrings-, stabiltgrusarbejder på ca. 4,5 km motorvej og 2 ramper samt udførelse af 0,5 km interimsvej incl. belægning. CPV: K.L. Kristensen A/S Brendstrupvej Varde Telefon

34 DK-Skanderborg: Bygge-anlægsarbejde: broer VEJDIREKTORATET Etape 6770 Riis - Ølholm. Entreprise Vej- og spunsbroer. Entreprisen omfatter i hovedtræk: Nedrivning og anlæg af nye bygværker for UF af den dobbeltrettede sti Kandborgvej herunder etablering af interimsvej, sideudvidelse på bygværkerne UF Mindstrupvej, UF Nørremarksvej og UF Givskud Bæk samt flytning af søjler på OF Hærvejen og OF Grejsdalsvej. Entreprisen indeholder følgende hovedmængder: ca. 36 t slap armering, ca. 440 m3 beton, ca. 660 m2 fugtisolering, ca. 500 m2 spuns, ca. 920 m betonpæle og ca. 40 m autoværn. CPV: Kaj Bech A/S Mads Bjerres Vej Holstebro Telefon Internet: Fax

35 DK-Skanderborg: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med broer, tunneler, skakte og underføringer VEJDIREKTORATET Etape 36320, motortrafikvejen Bredsten - Vandel. Entreprise Dalbroer. Som led i udførelsen af motorvejen mellem Bredsten og Vandel udbyder Vejdirektoratet. Entreprise Dalbroer. Opgaven omfatter udførelse af 2 dalbroer i beton med længder på henholdsvis 95 m og 00 m samt tværsnit på 3 m. Entreprisen omfatter udover broene også jord-, afvanding- og belægningsarbejder på den ca. 00 m lange vejdæmningen mellem de 2 broer. CPV: DYWIDAG Bau GmbH Klausenburger Strasse München TYSKLAND Telefon Internet: Fax

36 DK-Skanderborg: Bygge-anlægsarbejde: broer VEJDIREKTORATET Etape 6770 motorvejen Riis - Ølholm. Entreprise Rampe- og dalbroer. Entreprisen omfatter anlæg af bygværket OF af sydlig rampe til Diagonalvejen og bygværket UF af Alsted. Mølleå og Alsted Skovvej samt udbygning af bygværket UF af Knudevej og Knude Bæk. Entreprisen indeholder følgende hovedmængder: slap armering ca. 390 t, spændt armering ca m, beton ca m3, fugtisolering ca m2, brobelægning ca m2. CPV: Per Aarsleff A/S Lokesvej Åbyhøj Telefon Internet: Fax

37 DK-Skanderborg: Tjenesteydelser i forbindelse med landskabsarkitektur VEJDIREKTORATET Motorvejen Herning - Århus, Etape 6620 og 6625 Funder - Låsby. Rådgivning vedr. vejarkitektur. Opgaven omfatter den landskabsarkitektoniske rådgivning ved planlægning og udførelse af motorvejens forløb fra Låsby, passage af Gudenådalen og Silkeborg by videre mod Funder. CPV: , Preben Skaarup Landskabsarkitekt MAA. MDL. PLR. Graven Århus C

38 DK-Odense: Gadefejemaskiner ODENSE RENOVATION A/S Indkøb af stk. fejemaskine 8 tons. Indkøb af stk. 2-akslet fejemaskine på 8 tons, HK, 8m3 affaldsbeholder. CPV: Beam A/S Salten Skovvej Them Telefon Internet: Fax

39 DK-Hillerød: Udstyr til ekstrakorporal cirkulation REGION HOVEDSTADEN, KONCERNINDKØB Hjerte-lunge maskiner, Rigshospitalet. Levering, installation og tilslutning af 4 styk hjerte-lunge maskiner. CPV: Sorin Group Scandinavia AB Djupdalsvägen 6 SE-92 5 Sollentuna SVERIGE Telefon Internet:

40 DK-Varde: Medicinske forbrugsmaterialer VARDE KOMMUNE Indkøbsaftale vedr. inkontinens bleer m.m. til voksne (ikke alm. bleer og bind). Indkøbsaftale vedr. inkontinens bleer m.m. til voksne (ikke alm. bleer og bind). CPV: Abena A/S Egelund Aabenraa Telefon Internet: Fax

41 DK-Morsø: Brystproteser LIMFJORD VEST V/MORSØ KOMMUNE Brystproteser til Indkøbssamarbejdet Limfjord Vest. Ved den midt-vestlige del af Limfjorden har kommunerne Morsø, Struer, Thisted og Vesthimmerland etableret. Indkøbsnetværket Limfjord Vest. Netværket har indledt et samarbejde om udbud af forskellige varer og tjenesteydelser. Formålet med det fælles samarbejde er at opnå indkøbsmæssige fordele for de deltagende kommuner. CPV: , Sahva

42 DK-Hillerød: Frugt, grøntsager og lignende produkter REGION HOVEDSTADEN KONCERNINDKØB Frisk frugt og grønt. Ca kg. Frisk frugt og grønt. CPV: Prima Frugt A/S Greve Main Greve Strand

43 DK-Århus: Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) AARHUS UNIVERSITET AU- INDKØB CPV: Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller). Polyteknik A/S Møllegade Østervrå

44 DK-Århus: Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) AARHUS UNIVERSITET AU- INDKØB CPV: Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller). Fisher Scientific Industrivej Slangerup

45 DK-København: Vask og rensning DSB Vask af arbejdstøj, linned og måtter. Vask af arbejdstøj, linned og måtter i hele DSB. CPV: De Forenede Dampvaskerier Mesterlodden Gentofte Telefon Fax Internet:

46 DK-København: Forberedelse af byggeplads FONDEN MUSIKKENS HUS I NORDJYLLAND Musikkens Hus i Nordjylland: Udbud af storentreprise (jordarbejde, pælefundering og byggegrube etc.). Storentreprise for Musikkens Hus i Nordjylland er udbudt før de øvrige storentrepriser. De væsentligste arbejder indeholdt i "Storentreprise, Jordarbejde, byggegrube og pælefundering", er: Fjernelse af belægninger/overflader, Delvis nedbrydelse og fjernelse af underjordisk kulgaard, Delvis nedbrydelse og fjernelse af underjordisk olietank, Delvis fjernelse af eksisterende konstruktioner i nødvendigt omfang, Etablering af byggegrube, Udgravning og bortkørsel af forurenet jord, Afrømning og flytning af jord, Pælearbejde og eventuel spunsning, Midlertidig grundvandssænkning og dræn, Etablering af byggeplads og midlertidige veje og installationer, Byggepladsdrift for fællesarealer samt nødvendig genetablering af området for byggepladsen. CPV: Arkil A/S Åstrupvej Haderslev

47 DK-Viby: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger, med hovedveje, veje, flyvepladser og jernbaner; nivelleringsarbejde ÅRHUS KOMMUNE, TEKNIK OG MILJØ Hovedentreprise Åhavevej. Forlægning af ca. 0,6 km eksisterende motorvej (2 x 2 kørespor) og ca.,3 km bygade (2 x 2 kørespor) samt tilknyttede ombygninger af eksisterende vej- og stinet. I entreprisen indgår en større vejbro, 3 nye banebærende broer samt en række mindre stibroer og vejbroer over eksisterende stier. Arbejdet skal udføres med opretholdelse af trafik på strækningen. Projektet har egen hjemmeside - se CPV: Arkil Stürup CG Jensen/ c/o Arkil A/S Hvidemøllevej Randers

48 DK-Aalborg: Udstyr til hjerte-karundersøgelser REGION NORDJYLLAND Levering af Filterwire til opsamling af blodprop. Levering af Filterwire til opsamling af blodprop til Region Nordjylland. CPV: Boston Scientific Danmark ApS Strandvejen 70, Hellerup Telefon Internet: Terumo Danmark filial af Terumo Sweden AB Nya Varvet, Byggnad Västra Frölunda Telefon Internet: Fax

49 DK-Sorø: Beklædning til medicinsk personale REGION SJÆLLAND Udbud af kitler, huer, masker og værn. Kontrakterne vedrører indkøb og distribution af operationsbeklædning til alle sygehuse i Region Sjælland. Leveringsfrekvensen kan både være ugentligt, flerugentligt og månedligt og afhænger bl.a. af de enkelte sygehuses varemodtagelsesforhold i sterilcentralerne. CPV: Danpleje OneMed Denmark A/S Danpleje - OneMed Denmark A/S Mölnlycke Health Care Mölnlycke Health Care Danpleje - OneMed Denmark A/S Paul Hartmann A/S Danpleje - OneMed Denmark A/S Kendan A/S Mediq Danmark A/S

50 DK-Ringkøbing: Boremaskiner RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilbudsanmodning på fuldautomatisk boremaskine til Å-Centret Syd, Ringkøbing-SKjern Kommune. Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker at anskaffe en boremaskine, der kan betjenes af alle der arbejder på Å-Center Syd Skjern Industri-Service. Boremaskinen skal betjenes af forskellige personer, med forskellige forudsætninger. De, som arbejder på Å-Center Syd Skjern Industri-Service, er personer med nedsatte psykiske og fysiske funktionsevner. Det betyder, at det vil være forskel på deres evne til at forstå en besked og omsætte den til handling, og ikke alle kan læse. Instruktioner skal være korte, tydelige og i et let forståeligt sprog, eventuelt suppleret med tegninger/billeder. CPV: Dan Engros Maskincenter Følfodvej Vodskov

51 DK-Nykøbing: Rengøring af lokaler FÆLLESSKABET CELF, NAKSKOV GYMNASIUM OG NYKØBING KATEDRALSKOLE Rengøring hos Fællesskabet CELF, Nakskov Gymnasium og Nykøbing Katedralskole. Opgaven omfatter rengøring på ovenstående 6 adresser og er opdelt i 4 delaftaler. CPV: IDA Service A/S Roholmsvej D 2620 Albertslund Telefon Internet: IDA Service A/S Roholmsvej D 2620 Albertslund Telefon Internet: IDA Service A/S Roholmsvej D 2620 Albertslund Telefon Internet: IDA Service A/S Roholmsvej D 2620 Albertslund Telefon Internet:

52 DK-Nykøbing: Vinduespudsning FÆLLESSKABET CELF OG NAKSKOV GYMNASIUM Vinduespolering hos Fællesskabet CELF og Nakskov Gymnasium. Udførelse af vinduespolering på ovenfor nævnte 5 adresser. Opgaven er opdelt i 3 delaftaler. CPV: Forenede Service A/S Buddingevej Søborg Telefon Internet: Fax Forenede Service A/S Buddingevej Søborg Telefon Internet: Fax MV Polering ApS Kildebrogårdsvej E 4622 Havdrup Telefon Internet:

53 DK-Vallensbæk Strand: Vinduespudsning VALLENSBÆK KOMMUNE Udførelse af rengøring i Vallensbæk Kommune. Udførelse af rengøring på ovenfor nævnte 3 adresser i Vallensbæk Kommune. CPV: Rent A/S Midtager 26A 2605 Brøndby Telefon Internet:

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

MOTORVEJEN RIIS - ØLHOLM ANL ÆGSARBEJDET

MOTORVEJEN RIIS - ØLHOLM ANL ÆGSARBEJDET MOTORVEJEN RIIS - ØLHOLM ANL ÆGSARBEJDET Har du spørgsmål, som du ikke finder svar på i denne pjece, er du velkommen til at kontakte: PROJEKTBESKRIVELSE UDGIVET AF Vejdirektoratet, Anlægsdivisionen August

Læs mere

Overblik og offentlige besparelser ved køb af it-konsulentydelser

Overblik og offentlige besparelser ved køb af it-konsulentydelser Til it-redaktionen 7. januar 2009 Overblik og offentlige besparelser ved køb af it-konsulentydelser Mindre konsulentvirksomheder præger listen over leverandører til ny rammeaftale om itkonsulentydelser

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

ÆLDREBOLIGER, PLEJEBOLIGER OG PLEJECENTRE

ÆLDREBOLIGER, PLEJEBOLIGER OG PLEJECENTRE Byggesag : Plejecenter i Vallensbæk Opdragsgiver : Vallensbæk Kommune Tidsperiode : 2008-09 : Opførelse af nyt plejecenter omfattende 36 plejeboliger samt daghjem. service-, personale- og administrationsfaciliteter.

Læs mere

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER To projekter. Godt 20 mia.kr. En spritny jernbane fra København til Ringsted, der er forberedt til 250 km/ t og en opgradering af banen fra Ringsted og frem

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Vinderliste garantivogne 1. udbud af Flextrafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark

Vinderliste garantivogne 1. udbud af Flextrafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark Pris Køretid i Kr: Pris Ventetid i Kr: Vægtet Pris Vinderliste garantivogne 1. udbud af Flextrafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark Afgørelsen er som beskrevet i udbudsmaterialet på baggrund af

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Almene boliger UDVALGTE REFERENCER

Almene boliger UDVALGTE REFERENCER UDVALGTE REFERENCER Almene boliger EKJ har som rådgivende ingeniører samarbejdet med bygherrer og arkitekter i forbindelse med realiseringen af en række renoverings-, ombygnings- og nybygningsprojekter

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 ODENSE LETBANE FORBEDERENDE ARBEJDER BESKRIVELSE AF KONSTRUKTIONSARBEJDER ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Middellevetid i kommuner og bydele

Middellevetid i kommuner og bydele i kommuner og bydele Betydningen af rygning og alkohol Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Januar 2014 UDARBEJDET FOR SUNDHEDSSTYRELSEN

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

Præsentation af aftalerne på IT-konsulenter

Præsentation af aftalerne på IT-konsulenter Præsentation af aftalerne på IT-konsulenter 02.15 Teknologispecifikke it-kompentencer på timebasis 02.16 Teknologispecifik it-assistance i projektorganiseret form 02.18 It-løsninger og vedligehold 02.19

Læs mere

Copyright 2006 Udbud Vagten Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2006 Udbud Vagten Dansk Specialinformation Aps DK København: Apparatur til angiografi H:S RIGSHOSPITALET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: EU2006/S 6 7607. 2 stk. anlæg for coronar angiografi, monoplan. CPV: 33720. KONTRAKTEN:

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Kommunen er medejer af

Kommunen er medejer af Kommune Albertslund Kommune Allerød Kommune Assens Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Bornholm Regionskommune Brøndby Kommune Brønderslev Kommune Kommunen er medejer af Albertslund Varmeforsyning

Læs mere

Det komplette tilbud til kølebranchen.

Det komplette tilbud til kølebranchen. kølemiddelprogram Det komplette tilbud til kølebranchen. Omfattende kølemiddelprogram leveret via et landsdækkende net af depoter. 2 Danmarks bredeste forhandlernet af kølemidler. AGA tilbyder et komplet

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:377512-2012:text:da:html DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Anders Strange Hansen

Anders Strange Hansen Anders Strange Hansen Personlig information Nationalitet: Dansk Fødselsår: 1969 Kontakt Epost: as@strange-consult.dk Tlf.: +45 40455799 Uddannelse Civilingeniør, Bygningslinien fra Danmarks Tekniske Højskole

Læs mere

FREDERIKSBERG 26,6 PCT. Konkurrenceudsættelse i Frederiksberg Kommune

FREDERIKSBERG 26,6 PCT. Konkurrenceudsættelse i Frederiksberg Kommune FREDERIKSBERG 68,4 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,3 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse.

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106559-2012:text:da:html DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559

Læs mere

02.18 It-løsninger og vedligehold - tildelte leverandører

02.18 It-løsninger og vedligehold - tildelte leverandører Delaftale 1 Delaftale 2 Delaftale 3 Delaftale 4 Delaftale 5 Delaftale 6 Delaftale 7 Delaftale 8 Delaftale 9 Delaftale 10 Delaftale 11 Delaftale 12 Delaftale 13 Delaftale 14 Delaftale 15 Delaftale 16 Delaftale

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk NOTAT Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00032 Ref. masor Den 27. juni 2014 Høringsliste Høringspart

Læs mere

Viuff Entreprenørfirma

Viuff Entreprenørfirma Hjortespringbadet Kloak i P-område, samt støbning af sidde-/liggemøbel. Byggeriets placering: Herlev Svømmehal Anlægssum: 1 mio. Bygherre: Underentreprenør for FJ Poulsen Ballerup Krematorie Beton og kloak

Læs mere

Region Nordjylland 5 forløb

Region Nordjylland 5 forløb Region Nordjylland 5 forløb Forløb 1 Yderligere 01-12-2015 30-11-2016 Aalborg Universitetshospital, psykiatrien 1. halvår i Psykosesøjle, 2. halvår i Akutsøjle 01-12-2016 30-11-2017 Aalborg Universitetshospital,

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: HORSENS 85,7 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,7 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Notat 12. marts 2010 Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Dansk Byggeri har sammenlignet kommunernes budgetter og regnskaber på de områder, der handler om vedligeholdelse, renovering og byggeri

Læs mere

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Tabellen viser, hvilke fusioner ungdomsuddannelsesinstitutionerne har foretaget fra 1999-2013. Tabellen er ordnet alfabetisk efter den bestående

Læs mere

02.18 It-løsninger og vedligehold - tildelte leverandører

02.18 It-løsninger og vedligehold - tildelte leverandører 02.18 It-løsninger og vedligehold - tildelte leverandører Delaftale 1 -ERP Delaftale 2 - ESDH Delaftale 3 - LMS Delaftale 4 - E-Learning Delaftale 5 - COL Delaftale 6 - CRM Delaftale 7 - BI/DW Delaftale

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED Bjarne S. Petersen, indkøbskoordinator v. FFV Energi & Miljø og Andreas Christensen, partner v. Horten Onsdag d. 18 juni 2014 AGENDA side 2 Præsentationaf

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

Beskrivelse af totalrådgivers opgave

Beskrivelse af totalrådgivers opgave Bydende ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk SIDE 1/5 Udbudsbrev Engparken Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 Som tidligere meddelt er De blevet prækvalificeret

Læs mere

7. marts 2014 1. Peter Bjørchmar Thomsen Chefkonsulent Digitalisering, Trafikstyrelsen

7. marts 2014 1. Peter Bjørchmar Thomsen Chefkonsulent Digitalisering, Trafikstyrelsen 7. marts 2014 1 Peter Bjørchmar Thomsen Chefkonsulent Digitalisering, Trafikstyrelsen 7. marts 2014 2 Trafikstyrelsen er en styrelse under Transportministeriet med ansvar og opgaver på tværs af transportformerne

Læs mere

Erhverv. Bayer 2011. Mannik & Storm A/S Arkitekter MAA Rosbæksvej 11 2100 København Ø Telefon 39 62 48 11 Fax 39 62 48 13 www.mannik-storm.

Erhverv. Bayer 2011. Mannik & Storm A/S Arkitekter MAA Rosbæksvej 11 2100 København Ø Telefon 39 62 48 11 Fax 39 62 48 13 www.mannik-storm. Bayer 2011 Reception til Bayers hovedkvarter på Arne Jacobsens Allé Netto 2010 Skitseforslag til udvidelse af Netto på Kanaltorvet i Albertslund BMW, Amager 2009 Forslag til ny salgsfilial for BMW. Nybyggeri

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

UDVALGTE REFERENCER UDFØRT MIO. KR.

UDVALGTE REFERENCER UDFØRT MIO. KR. Side 1 POLITIGÅRDEN, NUUK 2013 4,5 BYGHERRE Bygningstyrelsen Grontmij/Carl Bro Axel Poulsen Arkitektkontor A/S SAGSTYPE Hovedentreprise, energirenovering PLEJECENTER HASSELBO 2013 5 BYGHERRE Københavns

Læs mere

DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136345-2011:text:da:html DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Bygge- og anlægsarbejde

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

2008- Creo Arkitekter A/S, stilling afdelingsarkitekt

2008- Creo Arkitekter A/S, stilling afdelingsarkitekt Claus Gade Ved Hegnet 22 2960 Rungsted Kyst Tlf. +45 4579 1330 Mobil +45 2633 8834 E-mail clausgade@mail.dk Curriculum vitae Claus Gade 2008- Creo Arkitekter A/S, stilling afdelingsarkitekt Ansvarsområde.

Læs mere

- Godschauffør - Renovationschauffør - Flyttechauffør - Lager og transport - Lager og logistik - Kranfører

- Godschauffør - Renovationschauffør - Flyttechauffør - Lager og transport - Lager og logistik - Kranfører Udbud af RKV i forhold til erhvervsuddannelserne på transportområdet. TUR har anmodet skolerne om at udfylde nedenstående skema. Skemaet giver et landsdækkende overblik over hvor og hvordan virksomheder

Læs mere