Fornyelsesplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fornyelsesplan 2009-2011"

Transkript

1 Fornyelsesplan

2 Fornyelsesplan Journalnummer Banedanmark Teknisk Planlægning Amerika Plads København Ø Forfatter: Teknisk-Økonomisk Planlægning Telefon:

3 Fornyelsesplan Indhold 1 RESUMÉ AF FORNYELSESPLAN Overblik over fornyelse Fornyelsesplanen og dens økonomiske forudsætninger 5 2 FORNYELSESPLAN FOR DE ENKELTE FAGOMRÅDER Spor Om fornyelsesaktiviteterne på sporområdet Beskrivelse af projekter godkendt med planen Overblik for fornyelsesaktiviteterne: Kort Overblik over fornyelsesaktiviteterne: Tabeller Broer Om fornyelsesaktiviteterne på broområdet Beskrivelse af projekter godkendt med planen Overblik over fornyelsesaktiviteterne: Kort Overblik over fornyelsesaktiviteterne: Tabeller Kørestrøm Om fornyelsesaktiviteterne på kørestrømsområdet Overblik over fornyelsesaktiviteterne: Tabeller Stærkstrøm Om fornyelsesaktiviteterne på stærkstrømsområdet Beskrivelse af projekter godkendt med planen Overblik over fornyelsesaktiviteterne: Kort Overblik over fornyelsesaktiviteterne: Tabeller Tele & IT Om fornyelsesaktiviteterne på Tele & IT området Beskrivelse af projekter godkendt med planen Overblik over fornyelsesaktiviteterne: Tabeller Bygninger Om fornyelsesaktiviteterne på bygningsområdet Beskrivelse af projekter godkendt med planen Overblik over fornyelsesaktiviteterne: Kort Overblik over fornyelsesaktiviteterne: Tabeller Forst Om fornyelsesaktiviteterne på forstområdet Beskrivelse af projekter godkendt med planen Overblik over fornyelsesaktiviteterne: Kort Overblik over fornyelsesaktiviteterne: Tabeller 30 Side 3(34)

4 2.8 Vej & Plads Om fornyelsesaktiviteterne på Vej & Plads området Beskrivelse af projekter godkendt med planen Overblik over fornyelsesaktiviteterne: Kort Overblik over fornyelsesaktiviteterne: Tabeller Sikring Om fornyelsesaktiviteterne på Sikring & Fjernstyrings området Overblik over fornyelsesaktiviteterne: Tabeller 34 Side 4(34)

5 1 Resumé af fornyelsesplan 1.1 Overblik over fornyelse Fornyelsesplanen og dens økonomiske forudsætninger For at opfylde målsætningerne i Aftale om trafik for skal der i perioden gennemføres et større antal projekter i forhold til årene, der gik forud for trafikaftalen. Der skal således gennemføres ca. 200 projekter om året i perioden 2009 til Planen er en komplet revision af fornyelsesplanen for , og er udarbejdet med afsæt i de analysemodeller, der ligger til grund for Aftale om trafik for 2007 samt med afsæt i fagområdernes behovsindmeldinger. Planen indeholder endvidere de store sporprojekter for Der er for en lang række projekter tale om projekter under projektering med deraf følgende usikkerhed i forhold til endeligt omfang og udførelsesår. Usikkerheden stiger generelt jo senere i perioden projekterne planlægges udført. Fornyelsesplanen kan derfor løbende blive revideret i takt med at der indhøstes ny viden. Den økonomiske fordeling på de enkelte fagområder fremgår af Tabel Tabel : Fagfordelt budget (PL09) Fag/Anlægselement [mio.kr.] Planlagt 2009 Budget 2010 Budget 2011 I alt Spor 1.049, ,8 814, ,8 Broer 252,7 312,1 228,8 793,6 Kørestrøm 25,7 20,1 8,6 54,4 Stærkstrøm 51,9 40,2 31,9 123,9 Sikring & Fjernstyring 220,4 245,0 299,0 764,4 Tele & IT 135,8 143,2 38,7 317,7 Bygninger 23,8 7,9 32,7 64,4 Forst 28,9 16,6 29,9 75,4 Vej og Plads 10,8 10,5 43,8 65,1 I alt 1.799, , , ,4 1 Herefter benævnt trafikaftalen. Side 5(34)

6 2 Fornyelsesplan for de enkelte fagområder 2.1 Spor Om fornyelsesaktiviteterne på sporområdet Banedanmark har i de seneste år ændret mønsteret for planlægning af sporombygninger. Tidligere blev der udført mange pletvise arbejder. I dag tilstræbes det at samle alle sporfornyelser på de enkelte strækninger i større sporfornyelsesprojekter. I forhold til sidste års fornyelsesplan er planlægningshorisonten med nærværende plan udvidet med ét år på netop sporområdet, hvilket betyder, at der arbejdes med en 4-årig plan for Pt. er projekteringen i gang for sporombygningerne i Der er generelt en risiko for, at der kan komme ændringer i omfang i sporombygninger i forbindelse med at projekteringen tager form. Planlægningen af sporfornyelsen er særligt udfordrende netop i år, da der skal arbejdes med at optimere Banedanmarks identificerede fornyelsesportefølje med regeringens trafikinvesteringsplan, En grøn transportpolitik. Pt. er sporfornyelsesplanen tilrettelagt efter bedste viden, men fremadrettet kan koordineringen med trafikinvesteringsplanen medføre, at nogle af de i nærværende fornyelsesplan beskrevne projekter med fordel vil kunne flyttes i tid eller ændres i fysisk omfang. Konkret kan det få indflydelse på udførelsen af sporfornyelsen mellem Lunderskov og Padborg, som skal koordineres med etableringen af 2.-sporet i Sønderjylland. Efterhånden som disse ændringer vil vise sig, vil de indgå i den løbende rapportering til bestyrelsen. Dette arbejde foregår naturligvis i tæt samarbejde med Trafikstyrelsen Beskrivelse af projekter godkendt med planen Med nærværende fornyelsesplan er en række sporfornyelsesprojekter besluttet igangsat. En kort beskrivelse af det overordnede indhold i samt eventuelle ekstraordinære udfordringer knyttet til hvert af disse netop godkendte sporfornyelsesprojekter fremgår nedenfor: Bane 83: Vanløse-Ballerup ombygges i 2011: 9 sporskifter, 9 km svelleudveksling og 5 km ballastrensning. Herved fjernes de sidste duobloksveller placeret på den inderste del af Frederikssundsfingeren. Bane 97: Bramming-Esbjerg ombygges i 2011: 8 km total ombygning og 8 km svelleudveksling. Projektet indeholder fornyelse af de sidste træsveller på strækningen, både i højre og venstre spor. Bane 94+94: Bramming-Tønder ombygges i 2011: 19 km totalombygning, 18 km skinne+svelle, 16 sporskifter og 34 overkørsler, det fremgår af kortet at stort set hele banen ombygges. I dag ligger der et ældre spor med træsveller og den mindre DSB45 skinne. Denne sporkonstruktion opgraderes samtidig med sporfornyelsen til den europæiske standard skinne UIC60 og på monoblok betonsvelle (Dm). Bane 98+99: Lunderskov-Padborg ombygges i 2011: 5 km totalombygning, 49 km svelleudveksling, 22 km ballastrensning og 23 sporskifter. Af hensyn til godsoperatørens togdrift undersøges det om dele af denne fornyelsen kan udskydes for at minimere Side 6(34)

7 spærringsbehovet. Der er en dialog i gang med Trafikstyrelsen om koordinering i forhold til udbygning af 2. sporet på strækningen ( En grøn transportpolitik ). Projektet har ekstraordinære svære spærringsbetingelser, eftersom strækningen fungerer som en godskorridor. Et muligt scenarie er en fornyelse af alene de ældste træsveller i 2011 og udskyde udvekslingen af duobloksvellerne til efter udbygning af 2. sporet. Bane 29: Lunderskov-Bramming ombygges i 2011: 4 km svelleudveksling og 2 km ballastrensning. Der er tale om træsveller omkring Lunderskov der har en restlevetid langt kortere end resten af strækningen. Fornyelsen er placeret i 2011 med henblik på at kunne koble udbuddet med et de omkringliggende større arbejder i Bane 90+91: Esbjerg-Skjern ombygges i 2011: 2 km totalombygning, 4 km svelleudveksling, 8 sporskifter og 2 overkørsler. Fornyelsen er begrundet i dels nogle få punkter med træsveller hvor levetiden er udlevet, dels i den tidsmæssige placering der matcher andre større sporarbejder i Bane 80: Valby-Svanemøllen ombygges i 2011: 1 km totalombygning og 2 km svelleudveksling. Målet er at få fjernet de sidste duobloksveller på den sydlige del af den centrale S-bane samtidig med projektet på Frederikssundsfingeren. Bane 32: Langå-Struer ombygges i 2012: 10 km totalombygning, 51 km svelleudveksling, 20 km ballastrensning, 9 sporskifter og 32 overkørsler. Strækningens ældre træsveller er udlevet, dvs. der sporombygges primært mellem Struer og Viborg samt punktvis mellem Viborg og Langå. Bane 56: Herning-Skjern ombygges i 2012: 4 km totalombygning, 25 km svelleudveksling, 3 sporskifter og 19 overkørsler. Der er alene tale om den vestlige del fra Skjern til omkring Kibæk, hvor træsvellerne udveksles. Den øvrige del af strækningen er allerede ombygget med nye monoblok beton sveller (Dm). Bane 10: Hellerup-Helsingør ombygges i 2012: 20 km svelleudveksling, 10 km ballastrensning og 22 sporskifter. Hovedsageligt mellem Nivå og Helsingør samt enkelte punkter på den øvrige strækning. Kystbanen blev også ombygget i 2007, den forudgående projektering og projektomfang var estimeret med udgangspunkt i forrige trafikaftale. Projektet i 2012 supplerer med det resterende fornyelsesbehov. Bane 25: Ålborg-Frederikshavn ombygges i 2012: 12 km totalombygning, 62 km svelleudveksling, 25 km ballastrensning, 20 sporskifter og 11 overkørsler. Et større projekt der omfatter hele strækningen, hvor der i dag hovedsageligt findes ældre fornyelsesmodne træsveller. Side 7(34)

8 2.1.3 Overblik for fornyelsesaktiviteterne: Kort Af nedenstående kort fremgår de største sporfornyelsesprojekter i perioden Kort : De største sporfornyelsesprojekter Side 8(34)

9 2.1.4 Overblik over fornyelsesaktiviteterne: Tabeller Tabel : Oversigt over (udvalgte) anlægsaktiviteter ved fornyelse på sporområdet Fornyelse spor [km] eller [stk.] * I alt Sporombygning Fjernbanen [km] Sporombygning S-Banen [km] ** Overkørsler spordele [stk.] *** *Opgørelsen af mængderne i tabellen (længden) er en sammenvægtet opgørelse på tværs af sporombygningstyperne skinne, svelle og ballastrensning (jf. resultatkontrakten 2008 bilag 1 efterslæbsberegning). **Pt. forventes alene sporskifteudveksling i ***Antallet af overkørsler i 2010 til 2012 er kun anslået, idet arbejdet er indeholdt i de store sporombygningsprojekter. Side 9(34)

10 Tabel : De vigtigste og største fornyelsesprojekter inden for sporområdet angivet med primært/primære udførelsesår Banenr. Projektnr. Projektnavn Længde (km)* blx151 Svelleudveks. +opgrad. Sydbanen blx071 Odense-Svendborg blx352 Vejen station 6 11b blx124 Roskilde Station 3 80 blx609 Sporskifter Østerport st. 1 0 blx627 Fikspunkter detailopmåling blx504 Aalborg GTA opstillingsspor - 13 blx056 Sorø spor og blød bundsarbejde 2 16 blx506 Fredericia GTA opstillingsspor - 11 blx125 Stationsspor Kh 4 0 blx626 Ballastboring blx270 Ballastrensning ved Vamdrup 4 80 blx Hovedspor Kh-Slb - 82 blx605 Svanemøllen-Hillerød blx603 Skanderborg-Herning blx600 Tinglev-Sønderborg 65 33a blx602 Herning-Holstebro blx604 Roskilde-Næ-Køge blx606 Roskilde-Holbæk blx616 Sporskifter Fredericia st blx608 Ringsted St blx619 København H 2 80 blx625 Valby st. spor- + kørestrømsfornyelse Skinneudtræk Ll.bælts- Limfjords +Storstrømsbro Roskilde+Ringsted Krydsnings-sporskifter Vanløse-Ballerup 8 97 Bramming-Esbjerg Bramming-Tønder Lunderskov-Padborg Taulov spor sporskifter? 29 Lunderskov-Bramming Esbjerg-Skjern 8 80 Valby-Svanemøllen ? GTA opstillingsspor - 32 Langå-Struer 63 Side 10(34)

11 56 Herning-Skjern København-Helsingør Ålborg-Frederikshavn Ålborg vige + depotspor - 0 Fikspunktmålinger - 0 Ballastboringer - 0 Sporstoppere - 0 Spordele i overkørsler - * Længden er en sammenvægtet opgørelse på tværs af sporombygningstyperne skinne, svelle og ballastrensning jf. resultatkontrakten 2008 bilag 1 efterslæbsberegning. 2.2 Broer Om fornyelsesaktiviteterne på broområdet Aktivitetsniveauet på broområdet øges markant i perioden i forhold til aktivitetsniveauet de forudgående år f.eks. stiger 2009-budgettet med ca. 38 % i forhold til forbruget i 2008 og forbruget i 2010 stiger med ca. 19 % i forhold til forbruget i Der sker derefter et fald på 27 % i aktivitetsniveauet i 2011 i forhold til I perioden er der prioriteret aktiviteter for godt og vel 0,8 mia. kr. Prioriteringen af broprojekter er samstemt med de store sporombygninger i perioden. I 2011 er budgettet ikke fuldt disponeret endnu. Der udestår budgetmæssig udmøntning af projekter for 80 mio. kr. - disse midler vil blive udmøntet, efterhånden som broeftersynene gennemføres Beskrivelse af projekter godkendt med planen Med nærværende fornyelsesplan er en række brofornyelsesprojekter besluttet igangsat. En kort beskrivelse af det overordnede indhold i samt eventuelle ekstraordinære udfordringer knyttet til hvert af disse netop godkendte brofornyelsesprojekter fremgår nedenfor: Vesterport/Kampmannsgade, brx102: Der udføres arbejder på banegravsindfatninger fra Vesterport og frem til Jarmers Plads samt på broen ved Kampmannsgade. Disse arbejder er rykket fra 2008 til 2009 og lægges i forbindelse med arbejdet på Boulevardtunnelen for at optimere udnyttelsen af sporspærringer. Begge projekter er lagt i ly af spærringerne, der er planlagt i forbindelse med 6. Hovedspors-projektet. Der er derfor en risiko for, at arbejdet forsinkes på begge projekter, da projektet på 6. Hovedspor muligvis bliver forsinket. Endelig afklaring af projektet har medført, at omfang og økonomi er øget. Nørreport Station, brx105: Projektet fokuserer på en hovedistandsættelse af konstruktioner ved Nørreport Station (herunder gennemførelse af omisolering mod fugtnedtrængning på oversiden af konstruktioner). Arbejdet var oprindeligt planlagt til udførelse i , men for at sikre hensynstagen til alles interesser er udførelsen rykket til , hvilket muliggør, at projektet kan gennemføres sammen med ventilationsprojektet, som er et anlægsprojekt, der forventes overdraget til Banedanmark ved årets udgang. Nørreport Station-projektet skal ligeledes koordineres med Københavns kommune, der planlægger en større ændring af overfladen på Nørreport Station. Banedanmark vil stå for den overordnede koordinering mellem projekterne. Banedanmark har valgt at opstarte projektering i Side 11(34)

12 2008, således at projektet har en lang definitionsfase, hvor alle interessenter kan få deres projekt på plads. Målet er således en gennemtænkt koordinering med de øvrige interessenters projekter. Buddingevej, brx13348: Dette projekt er, grundet politisk uklarhed ang. Letbanens placering samt tidsplan, reduceret kraftigt. Den planlagte udskiftning af to sporbærende broer over Buddingevej i Lyngby er erstattet af en reparation af disse to broer. Udførelsesåret er stadig 2010 for at samstemme tidsmæssigt med sporombygningsprojektet på bane 82. Sydbanen (Ringsted-Næstved), brx112: I forbindelse med sporprojektet på Sydbanen i 2009 bliver der udskiftet elementer og lavet diverse arbejder på 17 broer. Broerne er blevet sendt i udbud af to omgange (i februar 2008 og igen i november 2008). Hundige Vej, brx14818: Ejerskabet af broen over Hundigevej er delt mellem Banedanmark og Greve Kommune. Omisoleringen af Hundige bro var oprindeligt planlagt i 2008, men er udskudt til 2009 efter ønske fra kommunen. AKR-reparation på 3-4 broer, brx147xx +148xx: Projektet er indmeldt som fortsættelse af igangværende særeftersyn af broer på Køgebugtbanen, hvor der er formodning om AKR-relaterede betonskader. AKR dækker over Alkali-Kisel- Reaktion. AKR-skaderne kan i forbindelse med utilstrækkelig fugtmembran medføre revnedannelser i betonen og heraf følgende risiko for afskalninger samt betonnedfald. Ved evt. saltpåvirkning kan de opståede skader føre til sikkerhedsmæssige problemer og dermed afføde akutte sikkerhedsbetonede reparationer. Ved generaleftersyn er der konstateret tegn på AKR-skader og inkompatibel bitumen i fugtmembranen. Sidstnævnte kan medføre bitumenindsivning i dræn- og afløbssystem og dermed skabe risiko for vandopstuvning på brodæk og dermed en initiering af AKR-skader. Til afdækning af problemets omfang blev særeftersynet igangsat i 2005 som første fase ud af i alt tre faser: Fase 1: Gennemgang af arkivmateriale vedr. materialedokumentation og prioriteret oplistning af mulige, risikobehæftede broer. Fase 2: Prøveudtagning i marken til verifikation af Fase 1. Fase 3: Justering af prioriteret liste samt angivelse af reparationsstrategi. Igangværende Fase 3 forventes at kunne reducere omfanget af det kombinerede AKR- og bitumenproblem til primært at være et bitumen-problem, som det påregnes at kunne løse ved begrænset opgravning og oprensning af afløbssystem. Dette arbejde kan udføres uden omisolering af brodæk. Det er blevet besluttet at udføre første etape som et pilot-projekt på vedligeholdelse, således at det først er i 2011, at der gennemføres et projekt på fornyelse på broer. Gl. Køgevej, brx11524: For at etablere en langsigtet og teknisk-økonomisk optimal løsning, hvor der skabes mulighed for optimalt spor-layout under broen og skabes en langsigtet og bevaringsværdig konstruktion, planlægges det at udskifte konstruktionen ved fælles finansiering fra brofornyelsesmidler og fra anlægsmidler i forbindelse med KØR-projektet. Projektet er planlagt udført i 2009 og Tietgensbroen, brx11136: Broen er oprindeligt opført i 1907 i forbindelse med etablering af Københavns Hovedbanegård og Boulevardbanen. I forbindelse med elektrificering blev brodækket i 1984 løftet for at skabe tilstrækkelig frihøjde under broen til elektrificeringsprofilet. I samme forbindelse blev der Side 12(34)

13 gennemført en del vedligeholdelses-/fornyelsesaktiviteter. I 1995 blev der gennemført en hovedistandsættelse af broen inkl. en forstærkning af brodækket. I perioden fra 2000 og fremefter er der blevet gennemført en del mindre sikkerhedsreparationer, der har relation til den bærende konstruktion. Der er i 2005 blevet gennemført et særeftersyn af broen og dette eftersyn vurderer, at konstruktionen nærmer sig udløbet af den teknisk-økonomiske levetid. Der er planlagt gennemførelse af sikringsaktiviteter, som gør det sikkerhedsmæssigt forsvarligt at udnytte broens restlevetid. I sidste fornyelsesplan blev dette projekt igangsat med forventning om, at projektet skulle gennemføres i denne trafikaftaleperiode. De sidste undersøgelser har nu vist, at det vil være mest hensigtsmæssigt i relation til økonomisk optimering og udførelse at skubbe udførelsen til efter aftaleperioden, så projektet kan blive optimeret i forhold til de mange andre projekter, der skal gennemføres ved eller i nærheden af Københavns Hovedbanegård. Koordineringen af projektet med øvrige interessenter er fortsat i gang (herunder fastlæggelsen af det endelige udførelsestidspunkt). Stenhøjvej, brx : Projektet indebærer en udskiftning af hele bygværket. Broen er en stioverføring over banen. Broen går over henholdsvis højre og venstre spor mod Vejle samt det mellemliggende rangerområde. Den primære årsag til istandsættelsen er ønsket om at tilgodese og sikre den daglige og fremtidige drift uden restriktioner for den daglige togtrafik. Broarbejdet er planlagt til udførelse i Rottehullet brx11284: Sporudfletningsbygværket fører begge Ringbanespor over det indgående Nordbanespor. Det drejer sig om begge spor på bane 87 (overføring) og det indadgående spor på bane 82. Der skal ske en udskiftning af bygværket, hvilket afføder et spærringsbehov på fem uger for bane 87 og to uger for bane 82. Spærringsperioden vil blive søgt minimeret under detailprojekteringen. Projektet er planlagt til udførelse i 2010 med projektering i Bro over Hellerupvej, brx11296: Projektet omfatter en udskiftning af 2 af broerne over Hellerupvej, nærmere bestemt spor 3 og 4. De er en del af brokomplekset bestående af ni broer over Hellerupvej i Gentofte kommune. De syv øvrige broer er relativt nye, men de to broer i nærværende projekt er fra De berørte baner er bane 82 (spor 4) og bane 86 (spor 3). Projektet er planlagt til udførelse i 2010 med projektering i Bernstorffsvej, brx13306: Projektet omfatter istandsættelse af to enkeltsporede broer på bane 82. Istandsættelsen består af flere forskellige tiltag, blandt andet reparation af AKR-skader, udskiftning af rækværk og injicering af revner. Projektet er planlagt til udførelse i 2010 med projektering i Boulevardtunnelen før og efter Nørreport: Projektet omfatter fornyelse af Boulevardtunnelen før og efter Nørreport St. fra Jarmers Plads til Nørreport og fra Østre Anlæg (ved Østerport St.) til Nørreport. Der er tale om en hovedistandsættelse, der forventes at udvide levetiden med 25 år. Projektet er planlagt til udførelse i 2009 og Side 13(34)

14 2.2.3 Overblik over fornyelsesaktiviteterne: Kort Af nedenstående kort fremgår de største brofornyelsesprojekter i perioden Kort : Oversigt over brofornyelser ( ) Side 14(34)

15 2.2.4 Overblik over fornyelsesaktiviteterne: Tabeller Tabel : Anlægsaktivitet ved fornyelse inden for broområdet Aktiviteter [stk.] I alt Store broer Broer Stenkister Autoværn Tabel : De vigtigste og største fornyelsesprojekter inden for broområdet angivet med primært/primære udførelsesår Banenr. Projektnr. Projekt-navn brx14818 Hundige vej 10 brx104 Boulevardtunnelen før og efter Nørreport 10 brx102 Banegravsindfatning - Vesterport - Kampmannsgade & bro Kampmannsgade 21 brx112 Sydbanen (Ringsted-Næstved) 71 Brx20480 Bro Stenhøjvej 82 hhv hhv. 87 brx11296 Bro over Helleupvej spor 3 & 4 S-banen brx11284 Rottehullet 82 brx13306 Bernstorffsvej xx + 148xx AKR-reparation i ca. 3-4 broer 50 brx11524 Gammel Køgevej kommunevej over banen 10 brx105 Nørreport St. (omisolering af dæk over Nørreport) 2.3 Kørestrøm Om fornyelsesaktiviteterne på kørestrømsområdet Nærværende fornyelsesplan omfatter for kørestrømsområdets vedkommende omkring 30 projekter. Heraf er 15 projekter sat i gang, og 15 er under afklaring. Projekterne på kørestrøm er meget forskellige i deres karakter. De dækker alt fra fornyelse af en enkelt komponent til kampagner, hvor den samme komponent udskiftes på hele strækninger. Kampagnerne er typisk flerårige, hvilket sikrer et bedre fundament for den langsigtede planlægning. Anlæggelsen af fordelingsstationen i Gelsted er det største projekt for de kommende år. Projektet er placeret på anlægsbevillingen. Projekteringen af opgaven er derfor ikke afspejlet i de nuværende fornyelsesbudgetter på kørestrøm. De resterende opgaver for perioden efter 2011 er primært mindre opgaver. Side 15(34)

16 Beskrivelse af aktiviteterne på kørestrømsområdet fordelt på anlægselementer: Omformerstationer Der er et højt aktivitetsniveau i fornyelsesplanens første to år, mens aktiviteten er aftagende i Der skal fornyes beskyttelsesrelæer samt ladere og batterier. Disse komponenter fornyes via en kampagne, hvis aktiviteter fortsætter over en længere årrække. Der indføres ventilationsautomatik, som bevirker en konstant temperatur i anlæggene, hvilket minimerer risikoen for nedbrud. Derudover opgraderes anlæggene til et niveau, der er i overensstemmelse med de nyeste normer på området, bl.a. med hensyn til lynafledningen. Opgraderingen af anlæggene til overensstemmelse med gældende normer medfører større sikkerhed for personer, der færdes i anlæggene. Derudover skiftes der relæer, hvilket har positive effekter på såvel sikkerhedsniveauet som på driften på jernbanen. Fordelingsstationer Der skal etableres nødstyring af fordelingsstationerne. Derudover udskiftes der beskyttelsesrelæer på 2 stationer og højspændingsafbrydere på Midtsjælland og på Fyn. Køreledningsanlæg S-banen Der er kun få projekter på køreledningsanlægget på S-banen. I 2009 færdiggøres kørestrømsskinnen i boulevardtunnelen. Det igangværende arbejde med at opsætte AC/DC kasser til adskillelse af returstrømmen mellem S-banen og fjernbanen fortsættes. I forbindelse med anlæggelsen af 6. Hovedspor foretages ændringer i kørelednings-anlægget i Valby for at undgå reduceret regularitet. Projektet samles på faget spor som et samlet projekt. Køreledningsanlæg Fjernbanen. Beskyttelsesjording er en af de største økonomiske poster i forbindelse med fornyelsen af køreledningsanlæg. Beskyttelsesjording sikrer, at færdsel i sikker afstand af den påbudte sikkerhedszone er uden risici. Beskyttelsesjording har bl.a. haft indflydelse på estimeringen af omkostninger forbundet med mange broprojekter, hvor budgettet først sent i forløbet medtog udgiften til beskyttelsesjording. Udover beskyttelsesjording, så er der en række mindre projekter på fjernbanens køreledningsanlæg. Der er planlagt et projekt med fornyelse af koblere i Hvidovre. Projektet giver mulighed for at forbedre toggangen ved uregelmæssig drift. Når projektet i Hvidovre er fuldført, opnås mulighed for at foretage mere fleksible afbrydelser af kørestrømmen. Toggangen påvirkes derfor i mindre grad i forbindelse med arbejder på banen. I Vojens forbedres anlægget ligeledes, så der fremover kan udføres arbejder uden at lukke for trafikken på hele stationen. Arbejdet fortsætter ligeledes med at afklare omkostninger forbundet med igen at få farlige transporter sendt over Fyn, hvor anlægget ved Ålykkebroen i så fald skal ændres. De resterende opgaver er udskiftningen af standardkomponenter; mastetoppe, returisolatorer og neutralsektioner. Side 16(34)

17 2.3.2 Overblik over fornyelsesaktiviteterne: Tabeller Tabel : Anlægsaktivitet ved fornyelse inden for kørestrømsområdet Planlagte fornyelser (elementer pr. projekt) Omformerstationer S-banen Fordelingsstationer fjernbanen Køreledningsanlæg S-banen Køreledningsanlæg fjernbanen jordsystemer 4 ventilations-anlæg 5 stræknings-relæer 2 tavleanlæg 5 stræknings-relæer 10 hurtigafbrydere - 5 afbrydere 1 stk nødstyringsfunktionalitet 1 bane med udskiftning af AC/DC kasse 1 strømskinne 6 batterier og 6 ladere 1 undersøgelse 2 stationer med udskiftning af beskyttelses-relæer 1 beskyttelsesjording Udskiftning af køreledningsanlæg Valby - Valbylanggade 1 adskiller i Vojens 1 stk software 1 projekt med koblere i Hvidovre 1 beskyttelsesjording 300 Mastetoppe Projektering Projektering Returisolatorer 300 Mastetoppe 2 neutralsektioner Projektering Stærkstrøm Om fornyelsesaktiviteterne på stærkstrømsområdet Det overordnede billede på stærkstrømsområdet er, at aktivitetsniveauet fortsat er højt de næste to år, hvorefter det falder lidt og at der kontinuerligt arbejdes på en forbedring af datakvaliteten i dokumentationen for områdets komponenter. Beskrivelse af aktiviteterne på stærkstrømsområdet fordelt på anlægselementer: Perronbelysning Perronbelysning er et af de områder, hvor produktionsniveauet er øget kraftigt. Der bliver fornyet 34 anlæg i perioden , hvilket svarer til 16 % af alle stationer med perronbelysningsanlæg. De fleste projekter vedrørende perronbelysning står til udførelse i Derefter aftager aktiviteten i 2010 og 2011, hvor der kun udføres fornyelsesaktivitet på få stationer. Nødstrømsanlæg Der skal fornyes 54 nødstrømsanlæg. Antallet af aktiviteter på nødstrømsanlæggene er næsten konstant i perioden , mens budgettet er minimalt i Side 17(34)

18 Øvrige anlægselementer Under kategorien øvrige anlægselementer hører projektet vedrørende GPRS-overvågning af vitale sporskifter og projektet vedrørende forbedret sikkerhed i boulevardtunnelen samt en række standardprojekter, hvis kompleksitet er begrænset Standardprojekterne vedrører bl.a. planlagt fornyelse af over 100 tavler. Hovedtavler, undertavler og målertavler fornyes for at få anlægget opdateret til den nyeste teknologi og for at reducere vedligeholdelsen på samme anlæg. De resterende standardprojekter vedrører bl.a. fornyelse af elevatorer og udskiftningen af et køleanlæg. Sporskiftevarme Det sidste projekt med sporskiftevarme udføres i Projektet omhandler sporskiftevarme på Skanderborg station, hvor 13 sporskifter udskiftes Beskrivelse af projekter godkendt med planen De store projekter på stærkstrømområdet vedrører primært perronbelysning. For at opnå synergi i udbuddet af projekter samles flere stationer i et projekt, hvor hvert projekt indeholder typisk 4-8 stationer. Udover perronbelysning er der et opgraderingsprojekt i boulevardtunnellen, som skal gøre sikkerheden endnu bedre, end den er i dag. Nedenfor følger en kort beskrivelse af det overordnede indhold i samt eventuelle ekstraordinære udfordringer knyttet til hvert af de netop godkendte stærkstrømsprojekter. Stx028 Perronbelysning Århus H. Der skal bl.a. fornyes perronbelysning på Århus Station. Stationen er speciel i sin arkitektoniske fremtoning. Det er derfor ikke muligt at anvende de gængse armaturer. Der arbejdes derfor med en spændende, arkitekttegnet løsning, som udnytter mulighederne i perronhallen for at skabe en behagelig stemning for passagererne på Århus station. Projektet udføres i tæt samarbejde med DSB, som står for den arkitektoniske del af projektet. Stx121 Perronbelysning Roskilde og Sorø Projektet er estimeret med udgangspunkt i udbud af perronbelysningsprojekter i Udbud af mindre perronbelysningsprojekter i 2009 og 2010 vil vise, om markedet i 2008 var præget af en overophedning Overblik over fornyelsesaktiviteterne: Kort Af de nedenstående kort fremgår fornyelsesaktiviteterne på henholdsvis perronbelysning og nødstrømsanlæg i perioden Side 18(34)

19 Kort : Kort over aktiviteter vedr. perronbelysning Side 19(34)

20 Kort : Kort over fornyelsesaktivitet vedrørende nødstrømsanlæg. Side 20(34)

21 2.4.4 Overblik over fornyelsesaktiviteterne: Tabeller Tabel : Anlægsaktivitet ved fornyelse inden for stærkstrømsområdet Indmeldinger [stk.] I alt Stationer med Perronbelysningsanlæg Nødstrømsanlæg Sporskiftevarme Tabel : De vigtigste og største fornyelsesprojekter inden for stærkstrømsområdet angivet med primært/primære udførelsesår Banenr. Projektnr. Projektnavn , 51, 78 og 79 stx023 Perronbelysning bane stx024 Perronbelysning Sydbanen 10 stx118 Opgradering af sikkerhed i Boulevardtunnelen 23b stx028 Perronbelysning Århus H. 11b stx121 Perronbelysning Roskilde og Sorø 2.5 Tele & IT Om fornyelsesaktiviteterne på Tele & IT-området Der er følgende hovedgrupper inden for fornyelsesporteføljen: Levetidsforlængelse af bestående radioanlæg op til ibrugtagning af GSM(R), herunder særligt sikring af reservedele til det bestående radioanlæg. Opgradering af trafikinformation (jf. krav i basispakken og tilvalgspakke 2 & 4 i trafikaftalen). Fornyelse af transmissions- og datanetudstyr, der sikrer, at udstyret følger den teknologiske udvikling (jf. krav i trafikaftalen). Konsolidering og opgradering af telefonicentraler (jf. krav i trafikaftalen). Etablering af flydende perronafsnit (jf. krav i basispakken og tilvalgspakke 2 i trafikaftalen) Beskrivelse af projekter godkendt med planen Hermed en kort beskrivelse af det overordnede indhold i det ene netop godkendte fornyelsesprojekt inden for Tele & IT-området: Udskiftningen af VICOS påbegyndes i Udførelsen lægges i fase med Signalprogrammets aktiviteter. VICOS I er Banedanmarks trafikinformationssystem, som leverer den information, som vises på monitorerne på stationer landet over. Teknisk set er VICOS I opdelt i 4 områder (RFC Kh, Side 21(34)

Fornyelsesplan 2011-2013

Fornyelsesplan 2011-2013 Fornyelsesplan 2011-2013 Fornyelsesplan 2011-2013 Journalnummer 11-02605 Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Forfatter: Teknisk Økonomisk Planlægning Telefon: 8234 0000 Fornyelsesplan

Læs mere

Udbudsplan. Plan for udbud af rådgiver og entreprenørydelser i Anlæg & Fornyelse

Udbudsplan. Plan for udbud af rådgiver og entreprenørydelser i Anlæg & Fornyelse Udbudsplan Plan for udbud af rådgiver og entreprenørydelser i Anlæg & Udbudsplan Banedanmark Anlæg & Amerika Plads 15 21 København Ø www.banedanmark.dk Forfatter Elisabeth Kildegaard Petersen Mail ekp@bane.dk

Læs mere

Elektrificering af banenettet

Elektrificering af banenettet Elektrificering af banenettet Strategisk analyse 09.05.2012 Oplæg på Banebranchens konference ved Martin Munk Hansen, Områdechef i Banedanmark Dagens program Strategisk analyse af elektrificering Politiske

Læs mere

Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne

Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne Banebranchens jernbanekonference 2011 11.05.2011 Præsenteret af Klaus S. Jørgensen Banedanmarks organisation (pr. 01.07.2010)

Læs mere

1. september 2006. Beslutningsgrundlag for sporområdet

1. september 2006. Beslutningsgrundlag for sporområdet 1. september 2006 Beslutningsgrundlag for sporområdet mv. 2007-2014 Beslutningsgrundlag for sporområdet mv. 2007-2014 Beslutningsgrundlag for sporområdet mv. 2007-2014 Banedanmark Amerika Plads 15 2100

Læs mere

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden En attraktiv jernbane nu og i fremtiden 1 Vi forbinder danskerne I Banedanmark sørger vi for, at der kan køre tog i Danmark Vi arbejder hver dag året rundt for, at togtrafikken kan afvikles smidigt og

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

CSM i praksis. Erfaringer med CSM Risikoledelse. 14.05.2014 Banedanmark og Rambøll

CSM i praksis. Erfaringer med CSM Risikoledelse. 14.05.2014 Banedanmark og Rambøll CSM i praksis Erfaringer med CSM Risikoledelse 14.05.2014 Banedanmark og Rambøll CSM i praksis Sessionens indhold Forordningen Fælles sikkerhedsmetode for risikoevaluering og vurdering (CSM RA) trådte

Læs mere

Fokus på forbedring af rettidigheden på danske jernbaner

Fokus på forbedring af rettidigheden på danske jernbaner Fokus på forbedring af rettidigheden på danske jernbaner Rettidigheds-ledelse 14 October 2010 Præsenteret for TØF af Jacob Dorner Baggrund På opfordring af den danske transportminister blev der oprettet

Læs mere

Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen

Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen Trafikdage på Aalborg Universitet 27.08.2012 Præsenteret af Julie Baagø og Didde Mohr Morberg Fokus i oplægget Den eksisterende jernbaneinfrastruktur

Læs mere

TRAFIKFORLIG: FORTSAT MEST TIL VEJENE

TRAFIKFORLIG: FORTSAT MEST TIL VEJENE 1. november 2006 af Frithiof Hagen direkte tlf. 3355 7719 Resumé: TRAFIKFORLIG: FORTSAT MEST TIL VEJENE Trafikforliget giver 700 mill.kr. ekstra til vejene pr. år mod kun knap 590 mill.kr. til jernbanen.

Læs mere

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006 RIGSREVISIONEN København, den 23. maj 2006 RN A606/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om midtvejsstatus for udredningsarbejdet mv. om Banedanmark I. Indledning 1. Statsrevisorerne anmodede mig på deres

Læs mere

Indhold. 03 Om BHF Gruppen. 04 BHF Bane. 06 BHF Forsyning. 08 BHF Facility. 10 BHF Telekom

Indhold. 03 Om BHF Gruppen. 04 BHF Bane. 06 BHF Forsyning. 08 BHF Facility. 10 BHF Telekom Indhold 03 Om BHF Gruppen 04 BHF Bane 06 BHF Forsyning 08 BHF Facility 10 BHF Telekom BHF Gruppen Vejen til gode forbindelser Vælger I et samarbejde med BHF Gruppen, får I kvalitetsløsninger til den aftalte

Læs mere

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER Dato J. nr. For at give et samlet løft til togtrafikken i hele landet og forstærke den lokale gevinst ved Timemodellen, hastighedsopgraderes en række regionale

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Med 200 km/t fra Ringsted til Femern 30.04.2015 Præsenteret for Banebranchen af Jens Ole Kaslund 1 De store programmer er centralt placeret i Banedanmarks

Læs mere

Særkøreplan 20. juni - 12. juli 2015

Særkøreplan 20. juni - 12. juli 2015 Særkøreplan Tegnforklaring Hvor intet er anført under køredage, kører toget alle dage. 1 Mandag 1 2 Tirsdag 1 3 Onsdag 1 4 Torsdag 1 5 Fredag 1 6 Lørdag 1 7 Søndag 1 b g i 1 eller nat efter... (for de

Læs mere

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturprojekter i Danmark Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturfonden Aftale om investeringer i infrastruktur og transportsystemer i perioden 2009 2020 DKK

Læs mere

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1 NORDDJURS KOMMUNE TEKNIK OG DRIFT Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Med 200 km/t fra Ringsted til Femern muligheder for Vordingborg 27.05.2015 Præsenteret til Erhvervskonference i Vordingborg af Jens Ole Kaslund 1

Læs mere

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård Sporarbejder København H Nordhavn MERE KAPACITET PÅ HOVEDBANEGÅRDEN Lav Københavns Hovedbanegård om fra endestation til gennemkørselsstation Luk op for mere

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Vicedirektør Ove Dahl Kristensen, DSB Baggrund: Vedtagelse af En grøn transportpolitik p Den

Læs mere

Særkøreplan 1. maj - 13. maj og 18. maj - 19. juni 2015

Særkøreplan 1. maj - 13. maj og 18. maj - 19. juni 2015 Særkøreplan 1. maj - 13. maj og 18. maj - 19. juni 2015 Tegnforklaring Hvor intet er anført under køredage, kører toget alle dage. 1 Mandag 1 2 Tirsdag 1 3 Onsdag 1 4 Torsdag 1 5 Fredag 1 6 Lørdag 1 7

Læs mere

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll Udviklingen er synlig for enhver. Den hektiske aktivitet, der var for bare 10 år siden på mange af landets større

Læs mere

TØF konference den 16. juni 2009

TØF konference den 16. juni 2009 TØF konference den 16. juni 2009 En Grøn Transportpolitik og... 1. milliard kroner til parkering! ved Niels A. Dam, DSB Ejendomme Overkapacitet /umoderne kapacitet eksempel stationsbygning... Historisk

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

Hastighedsopgradering af BDK Regionalbaner til 160 km/t

Hastighedsopgradering af BDK Regionalbaner til 160 km/t Hastighedsopgradering af BDK Regionalbaner til 160 km/t "Hastighedsopgradering i forbindelse med Signalprogrammet" Leif Brandt, COWI Jannik Gellert, BDK 1 Program : Introduktion (Leif Brandt) BDKs krav

Læs mere

Regionaltog i Nordjylland

Regionaltog i Nordjylland 1 Regionaltog i Nordjylland Banebranchen 5. maj Fremtidens passagertrafik Svend Tøfting Region Nordjylland LIDT HISTORIE 2 2000 Nordjyllands amt overtager Skagens- og Hirtshalsbanen 3 Juni 2004 Nye skinner

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Visioner for de jyske baner

Visioner for de jyske baner Visioner for de jyske baner Banekonferencen København d. 21. maj 2013 Anders H Kaas, Afdelingschef Planlægning & Arkitektur Fortid og nutid 1929 2013 Visionsoplæg Banestrategi KKR MIDTJYLLAND Tuliplanen

Læs mere

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 20 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Centrumpladsen Ringe Fagsekretariatet Teknik Andet Teknik og Miljø Funktion: 02.28.23 Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger Principaftale for Odense Letbane Staten, Odense Kommune og Region Syddanmark og er enige om at styrke den kollektive trafik med etablering af Odense Letbane. Odense Letbane vil sikre sammenhængen på tværs

Læs mere

Forbedring af banen på sydfyn April 2003. Forbedring af banen Odense-Svendborg

Forbedring af banen på sydfyn April 2003. Forbedring af banen Odense-Svendborg Forbedring af banen på sydfyn April 2003 Forbedring af banen Odense-Svendborg FORBEDRING AF BANEN ODENSE-SVENDBORG Fruens Bøge Odense Odense Sygehus Hjallelse Højby 28 Årslev Pederstrup Ringe Rudme 66

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde 1. Projekttitel 5 fremkommelighedsprojekter på landevej 505 mellem Assens og Odense. 2. Resumé Fremkommelighed på vejene

Læs mere

Rettidighedsorganisationen

Rettidighedsorganisationen Rettidighedsorganisationen g Oplæg til Banekonferencen Rettidighedsenheden Emner jeg vil fortælle om i dag 1. Baggrund 2. Organisering 3. Hvordan går det? o Generelt o Kystbanen o Holdetidssanalyse o Løvfald

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. Kontorchef Lasse Winterberg

Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. Kontorchef Lasse Winterberg Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik Kontorchef Lasse Winterberg Hovedpunkter i oplæg 1) Baggrund for ny aftale om takstnedsættelser og investeringer 2)

Læs mere

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima Toget på Banen - planen for bedre mobilitet og klima Med udgangspunkt i Infrastrukturkommissionens anbefalinger giver Banedanmark og DSB et bud på en strategi for fremtidens jernbane: Indhold: ƒbaggrund

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Plan for jernbanenettet 2000 2004. Status 3, december 2002. Plan for jernbanenettet 2000 2004

Plan for jernbanenettet 2000 2004. Status 3, december 2002. Plan for jernbanenettet 2000 2004 Plan for jernbanenettet 2000 2004 Status 3, december 2002 Plan for jernbanenettet 2000 2004 Status 3, december 2002 Med den politiske 5-års aftale for jernbanen og Banestyrelsens aktiviteter blev der fra

Læs mere

Dobbelt op i 2030. BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB

Dobbelt op i 2030. BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Dobbelt op i 2030 BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Køreplan o Dobbelt op en politisk ambition o Infrastrukturinvesteringer nytter o Hvad skal der til: o Et

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Muligheder for at renovere Storstrømsbroen. - Fagnotat "Vurdering af levetid, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger" Storstrømsbroen

Muligheder for at renovere Storstrømsbroen. - Fagnotat Vurdering af levetid, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger Storstrømsbroen Muligheder for at renovere Storstrømsbroen - Fagnotat "Vurdering af levetid, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger" Storstrømsbroen Muligheder for at renovere Storstrømsbroen Fagnotat "Vurdering af levetid,

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Jernbanen på rette spor

Jernbanen på rette spor Jernbanen på rette spor Indhold Jernbanen på rette spor... Side 3 Banedanmark som Selvstændig Offentlig Virksomhed - SOV... Side 4 Fornyelse af sporet... Side 9 Fornyelse af signal- og sikringsanlæg...

Læs mere

NOTAT: S-tog til Roskilde.

NOTAT: S-tog til Roskilde. Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 216672 Brevid. 1572357 Ref. CT Dir. tlf. 46 31 37 02 claust@roskilde.dk NOTAT: S-tog til Roskilde. 15. november 2012 1. Indledning Trafikstyrelsen har i 2011

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende

Resultatkontrakt. Vedrørende Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Thorsminde med afsæt i fiskeri og turisme 17. juni 2010-26. september 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-12-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del Bilag 398 Offentligt. Status for anlægsprojekter på Transportministeriets område 1.

Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del Bilag 398 Offentligt. Status for anlægsprojekter på Transportministeriets område 1. Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del Bilag 398 Offentligt for anlægsprojekter på Transportministeriets område 1. halvår 2011 for anlægsprojekter på Transportministeriets område 1. halvår 2011 2 3 Indhold

Læs mere

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m²

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Center for Kommunale Ejendomme 13. maj 2014 Politik for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Slagelse Kommune ønsker med sin

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Signalprogrammet beslutningsoplæg. December 2008

Signalprogrammet beslutningsoplæg. December 2008 Signalprogrammet beslutningsoplæg, december 2008 Signalprogrammet beslutningsoplæg December 2008 Indhold 1 Resumé, s. 5 2 Introduktion til beslutningsgrundlaget, s. 19 3 Introduktion til signalsystemer,

Læs mere

Renovering i og under ejendomme

Renovering i og under ejendomme Renovering i og under ejendomme Rødder i fælles entreprenørkultur Renovering i og under ejendomme Aarsleff Rørteknik er markedsledende i Danmark, når det gælder renovering med strømpeforing i og under

Læs mere

Kapacitetsanalyse årsager + foranstaltninger Kapacitetsforbedringsplan handlingsplan

Kapacitetsanalyse årsager + foranstaltninger Kapacitetsforbedringsplan handlingsplan Hvis Banedanmark ikke kan imødekomme alle ansøgninger om infrastrukturkapacitet i næste køreplan eller i nær fremtid, erklæres infrastruktur overbelastet. Kapacitetsanalyse, inden ½ år: årsager + foranstaltninger

Læs mere

Kapacitet udbud og efterspørgsel

Kapacitet udbud og efterspørgsel Kapacitet udbud og efterspørgsel Banebranchen Maj 2011 Agenda Kapacitet til et marked i vækst Særlige udfordringer d for passagertog Særlige udfordringer for godstog Særlige udfordringer for infrastrukturarbejde

Læs mere

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER To projekter. Godt 20 mia.kr. En spritny jernbane fra København til Ringsted, der er forberedt til 250 km/ t og en opgradering af banen fra Ringsted og frem

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

200 milliarder indtil 2025. Oversigt over anlægsprojekterne

200 milliarder indtil 2025. Oversigt over anlægsprojekterne 200 milliarder indtil 2025 Oversigt over anlægsprojekterne KLAR TIL HEDER ULIG NYE M Hvorfor være med i Klar til nye muligheder? De kommende 10 til 15 år vil der blive brugt for over 200 milliarder kroner

Læs mere

BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB

BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Dobbelt op i 2030 BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Køreplan o Dobbelt op en politisk ambition o Infrastrukturinvesteringer nytter o Hvad skal der til: o Et

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 ODENSE LETBANE FORBEDERENDE ARBEJDER BESKRIVELSE AF KONSTRUKTIONSARBEJDER ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 5 // Overdragelse af aktivet

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 5 // Overdragelse af aktivet Bilag 5 // Overdragelse af aktivet Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 2 2 Aktivets tilstand ved ophør 2 3 Løbende tilstandsvurdering 2 4 Gennemgang af Aktivet 3 5 Levetid 4 1 Indledning Nærværende dokument

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 Kontrakt mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 og Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted CVR-nr.: 18 95 79 81 i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af

Læs mere

Dvs. konklusionen er, at A får tildelt Vejle Fjord og B får tildelt Vestfyn, da denne kombination giver den højeste, vægtede sum af pointtal.

Dvs. konklusionen er, at A får tildelt Vejle Fjord og B får tildelt Vestfyn, da denne kombination giver den højeste, vægtede sum af pointtal. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. august 2014 14/08340-9 Leif Hald Pedersen lhp@vd.dk 7244 3606 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud PLA-PA.R001 og PLA-PA.R002 Ny bane

Læs mere

Trafikplan 2013 Opfølgning 2015. Trafikbestillerkonferencen 3. juni 2015 Jeppe Gaard, Movia

Trafikplan 2013 Opfølgning 2015. Trafikbestillerkonferencen 3. juni 2015 Jeppe Gaard, Movia Trafikplan 2013 Opfølgning 2015 22 Trafikbestillerkonferencen 3. juni 2015 Jeppe Gaard, Movia Indhold: 1. Movias opfølgning på Trafikplan 2013 2. De første tanker om Trafikplan 2016 3. Puljer Region Hovedstaden

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Transportudvalget 2012-13 TRU alm. del Bilag 29 Offentligt. Status & Strategi. Møde med Transportudvalget Østerport, tirsdag 9.

Transportudvalget 2012-13 TRU alm. del Bilag 29 Offentligt. Status & Strategi. Møde med Transportudvalget Østerport, tirsdag 9. Transportudvalget 2012-13 TRU alm. del Bilag 29 Offentligt Status & Strategi Møde med Transportudvalget Østerport, tirsdag 9. oktober 2012 1 Program 1. Indledning Bestyrelsesformand Peter Schütze 2. Status

Læs mere

InterCity og InterCityLyn

InterCity og InterCityLyn Køreplan Timetable InterCity og InterCityLyn 11.12.2011-08.12.2012 Frederikshavn Thisted Aalborg Struer Viborg Herning Århus H Roskilde København Esbjerg Kolding Odense Ringsted Kbh.s Lufthavn, Kastrup

Læs mere

Rapportnavn: Årsrapport Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 18

Rapportnavn: Årsrapport Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 18 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 4.2 Ranking, 10-års budgetter og handlingsplaner Rapportnavn: Årsrapport Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 18 1. Indledning Dette notat beskriver indhold af

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Virtualisering og data på banen

Virtualisering og data på banen Virtualisering og data på banen EMC Forum 18. november 2009 Præsenteret af CIO, Kenneth Lau Rentius, Banedanmark Virtualisering og data på banen Keynote Præsentation Server virtualisering Backup og arkivering

Læs mere

Er OPP relevant ved en Københavnertunnel? v. Flemming Bækkeskov E. Pihl & Søn A.S.

Er OPP relevant ved en Københavnertunnel? v. Flemming Bækkeskov E. Pihl & Søn A.S. Er OPP relevant ved en Københavnertunnel? v. Flemming Bækkeskov E. Pihl & Søn A.S. 1 OPP-princippet 2 Rationalet 3 Udfordringer 4 Konklusion 1. OPP-princippet Bestiller (offentlige institutioner) Aktionærer

Læs mere

at bestyrelsen tager status for anvendelsen af de 5 mio.kr. afsat i 2012 til tværgående trafikinformation til efterretning.

at bestyrelsen tager status for anvendelsen af de 5 mio.kr. afsat i 2012 til tværgående trafikinformation til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer ThecaSag-107178 Movit-2507809 Bestyrelsen 6. december 2012 Pernille Jørgensen 14 Status vedr. pulje på 5 mio.kr. til trafikinformation Indstilling: Administrationen

Læs mere

Middelfart kommune. Bygningsforbedringer og energieffektivisering i Middelfart kommune Plan- og Byggechef Jørgen Knudsen

Middelfart kommune. Bygningsforbedringer og energieffektivisering i Middelfart kommune Plan- og Byggechef Jørgen Knudsen Middelfart kommune Bygningsforbedringer og energieffektivisering i Middelfart kommune Plan- og Byggechef Jørgen Knudsen 2. Udfordringer og projekt-ide Udfordringen for MK Betydeligt efterslæb i ejendomsmassen

Læs mere

Anlægsbeskrivelse. -Fagnotat, Ringsted - Orehoved. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Anlægsbeskrivelse. -Fagnotat, Ringsted - Orehoved. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Anlægsbeskrivelse -Fagnotat, Ringsted - Orehoved Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Februar 2011 ISBN 978-87-90682-51-4 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Indstilling: Direktionen indstiller at: Lån til finansiering

Læs mere

Politisk dokument med resume. 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument med resume. 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 19. december 2014 Mads Lund Larsen 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg Indstilling: Administrationen indstiller, At administrationen i dialog

Læs mere