Fornyelsesplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fornyelsesplan 2009-2011"

Transkript

1 Fornyelsesplan

2 Fornyelsesplan Journalnummer Banedanmark Teknisk Planlægning Amerika Plads København Ø Forfatter: Teknisk-Økonomisk Planlægning Telefon:

3 Fornyelsesplan Indhold 1 RESUMÉ AF FORNYELSESPLAN Overblik over fornyelse Fornyelsesplanen og dens økonomiske forudsætninger 5 2 FORNYELSESPLAN FOR DE ENKELTE FAGOMRÅDER Spor Om fornyelsesaktiviteterne på sporområdet Beskrivelse af projekter godkendt med planen Overblik for fornyelsesaktiviteterne: Kort Overblik over fornyelsesaktiviteterne: Tabeller Broer Om fornyelsesaktiviteterne på broområdet Beskrivelse af projekter godkendt med planen Overblik over fornyelsesaktiviteterne: Kort Overblik over fornyelsesaktiviteterne: Tabeller Kørestrøm Om fornyelsesaktiviteterne på kørestrømsområdet Overblik over fornyelsesaktiviteterne: Tabeller Stærkstrøm Om fornyelsesaktiviteterne på stærkstrømsområdet Beskrivelse af projekter godkendt med planen Overblik over fornyelsesaktiviteterne: Kort Overblik over fornyelsesaktiviteterne: Tabeller Tele & IT Om fornyelsesaktiviteterne på Tele & IT området Beskrivelse af projekter godkendt med planen Overblik over fornyelsesaktiviteterne: Tabeller Bygninger Om fornyelsesaktiviteterne på bygningsområdet Beskrivelse af projekter godkendt med planen Overblik over fornyelsesaktiviteterne: Kort Overblik over fornyelsesaktiviteterne: Tabeller Forst Om fornyelsesaktiviteterne på forstområdet Beskrivelse af projekter godkendt med planen Overblik over fornyelsesaktiviteterne: Kort Overblik over fornyelsesaktiviteterne: Tabeller 30 Side 3(34)

4 2.8 Vej & Plads Om fornyelsesaktiviteterne på Vej & Plads området Beskrivelse af projekter godkendt med planen Overblik over fornyelsesaktiviteterne: Kort Overblik over fornyelsesaktiviteterne: Tabeller Sikring Om fornyelsesaktiviteterne på Sikring & Fjernstyrings området Overblik over fornyelsesaktiviteterne: Tabeller 34 Side 4(34)

5 1 Resumé af fornyelsesplan 1.1 Overblik over fornyelse Fornyelsesplanen og dens økonomiske forudsætninger For at opfylde målsætningerne i Aftale om trafik for skal der i perioden gennemføres et større antal projekter i forhold til årene, der gik forud for trafikaftalen. Der skal således gennemføres ca. 200 projekter om året i perioden 2009 til Planen er en komplet revision af fornyelsesplanen for , og er udarbejdet med afsæt i de analysemodeller, der ligger til grund for Aftale om trafik for 2007 samt med afsæt i fagområdernes behovsindmeldinger. Planen indeholder endvidere de store sporprojekter for Der er for en lang række projekter tale om projekter under projektering med deraf følgende usikkerhed i forhold til endeligt omfang og udførelsesår. Usikkerheden stiger generelt jo senere i perioden projekterne planlægges udført. Fornyelsesplanen kan derfor løbende blive revideret i takt med at der indhøstes ny viden. Den økonomiske fordeling på de enkelte fagområder fremgår af Tabel Tabel : Fagfordelt budget (PL09) Fag/Anlægselement [mio.kr.] Planlagt 2009 Budget 2010 Budget 2011 I alt Spor 1.049, ,8 814, ,8 Broer 252,7 312,1 228,8 793,6 Kørestrøm 25,7 20,1 8,6 54,4 Stærkstrøm 51,9 40,2 31,9 123,9 Sikring & Fjernstyring 220,4 245,0 299,0 764,4 Tele & IT 135,8 143,2 38,7 317,7 Bygninger 23,8 7,9 32,7 64,4 Forst 28,9 16,6 29,9 75,4 Vej og Plads 10,8 10,5 43,8 65,1 I alt 1.799, , , ,4 1 Herefter benævnt trafikaftalen. Side 5(34)

6 2 Fornyelsesplan for de enkelte fagområder 2.1 Spor Om fornyelsesaktiviteterne på sporområdet Banedanmark har i de seneste år ændret mønsteret for planlægning af sporombygninger. Tidligere blev der udført mange pletvise arbejder. I dag tilstræbes det at samle alle sporfornyelser på de enkelte strækninger i større sporfornyelsesprojekter. I forhold til sidste års fornyelsesplan er planlægningshorisonten med nærværende plan udvidet med ét år på netop sporområdet, hvilket betyder, at der arbejdes med en 4-årig plan for Pt. er projekteringen i gang for sporombygningerne i Der er generelt en risiko for, at der kan komme ændringer i omfang i sporombygninger i forbindelse med at projekteringen tager form. Planlægningen af sporfornyelsen er særligt udfordrende netop i år, da der skal arbejdes med at optimere Banedanmarks identificerede fornyelsesportefølje med regeringens trafikinvesteringsplan, En grøn transportpolitik. Pt. er sporfornyelsesplanen tilrettelagt efter bedste viden, men fremadrettet kan koordineringen med trafikinvesteringsplanen medføre, at nogle af de i nærværende fornyelsesplan beskrevne projekter med fordel vil kunne flyttes i tid eller ændres i fysisk omfang. Konkret kan det få indflydelse på udførelsen af sporfornyelsen mellem Lunderskov og Padborg, som skal koordineres med etableringen af 2.-sporet i Sønderjylland. Efterhånden som disse ændringer vil vise sig, vil de indgå i den løbende rapportering til bestyrelsen. Dette arbejde foregår naturligvis i tæt samarbejde med Trafikstyrelsen Beskrivelse af projekter godkendt med planen Med nærværende fornyelsesplan er en række sporfornyelsesprojekter besluttet igangsat. En kort beskrivelse af det overordnede indhold i samt eventuelle ekstraordinære udfordringer knyttet til hvert af disse netop godkendte sporfornyelsesprojekter fremgår nedenfor: Bane 83: Vanløse-Ballerup ombygges i 2011: 9 sporskifter, 9 km svelleudveksling og 5 km ballastrensning. Herved fjernes de sidste duobloksveller placeret på den inderste del af Frederikssundsfingeren. Bane 97: Bramming-Esbjerg ombygges i 2011: 8 km total ombygning og 8 km svelleudveksling. Projektet indeholder fornyelse af de sidste træsveller på strækningen, både i højre og venstre spor. Bane 94+94: Bramming-Tønder ombygges i 2011: 19 km totalombygning, 18 km skinne+svelle, 16 sporskifter og 34 overkørsler, det fremgår af kortet at stort set hele banen ombygges. I dag ligger der et ældre spor med træsveller og den mindre DSB45 skinne. Denne sporkonstruktion opgraderes samtidig med sporfornyelsen til den europæiske standard skinne UIC60 og på monoblok betonsvelle (Dm). Bane 98+99: Lunderskov-Padborg ombygges i 2011: 5 km totalombygning, 49 km svelleudveksling, 22 km ballastrensning og 23 sporskifter. Af hensyn til godsoperatørens togdrift undersøges det om dele af denne fornyelsen kan udskydes for at minimere Side 6(34)

7 spærringsbehovet. Der er en dialog i gang med Trafikstyrelsen om koordinering i forhold til udbygning af 2. sporet på strækningen ( En grøn transportpolitik ). Projektet har ekstraordinære svære spærringsbetingelser, eftersom strækningen fungerer som en godskorridor. Et muligt scenarie er en fornyelse af alene de ældste træsveller i 2011 og udskyde udvekslingen af duobloksvellerne til efter udbygning af 2. sporet. Bane 29: Lunderskov-Bramming ombygges i 2011: 4 km svelleudveksling og 2 km ballastrensning. Der er tale om træsveller omkring Lunderskov der har en restlevetid langt kortere end resten af strækningen. Fornyelsen er placeret i 2011 med henblik på at kunne koble udbuddet med et de omkringliggende større arbejder i Bane 90+91: Esbjerg-Skjern ombygges i 2011: 2 km totalombygning, 4 km svelleudveksling, 8 sporskifter og 2 overkørsler. Fornyelsen er begrundet i dels nogle få punkter med træsveller hvor levetiden er udlevet, dels i den tidsmæssige placering der matcher andre større sporarbejder i Bane 80: Valby-Svanemøllen ombygges i 2011: 1 km totalombygning og 2 km svelleudveksling. Målet er at få fjernet de sidste duobloksveller på den sydlige del af den centrale S-bane samtidig med projektet på Frederikssundsfingeren. Bane 32: Langå-Struer ombygges i 2012: 10 km totalombygning, 51 km svelleudveksling, 20 km ballastrensning, 9 sporskifter og 32 overkørsler. Strækningens ældre træsveller er udlevet, dvs. der sporombygges primært mellem Struer og Viborg samt punktvis mellem Viborg og Langå. Bane 56: Herning-Skjern ombygges i 2012: 4 km totalombygning, 25 km svelleudveksling, 3 sporskifter og 19 overkørsler. Der er alene tale om den vestlige del fra Skjern til omkring Kibæk, hvor træsvellerne udveksles. Den øvrige del af strækningen er allerede ombygget med nye monoblok beton sveller (Dm). Bane 10: Hellerup-Helsingør ombygges i 2012: 20 km svelleudveksling, 10 km ballastrensning og 22 sporskifter. Hovedsageligt mellem Nivå og Helsingør samt enkelte punkter på den øvrige strækning. Kystbanen blev også ombygget i 2007, den forudgående projektering og projektomfang var estimeret med udgangspunkt i forrige trafikaftale. Projektet i 2012 supplerer med det resterende fornyelsesbehov. Bane 25: Ålborg-Frederikshavn ombygges i 2012: 12 km totalombygning, 62 km svelleudveksling, 25 km ballastrensning, 20 sporskifter og 11 overkørsler. Et større projekt der omfatter hele strækningen, hvor der i dag hovedsageligt findes ældre fornyelsesmodne træsveller. Side 7(34)

8 2.1.3 Overblik for fornyelsesaktiviteterne: Kort Af nedenstående kort fremgår de største sporfornyelsesprojekter i perioden Kort : De største sporfornyelsesprojekter Side 8(34)

9 2.1.4 Overblik over fornyelsesaktiviteterne: Tabeller Tabel : Oversigt over (udvalgte) anlægsaktiviteter ved fornyelse på sporområdet Fornyelse spor [km] eller [stk.] * I alt Sporombygning Fjernbanen [km] Sporombygning S-Banen [km] ** Overkørsler spordele [stk.] *** *Opgørelsen af mængderne i tabellen (længden) er en sammenvægtet opgørelse på tværs af sporombygningstyperne skinne, svelle og ballastrensning (jf. resultatkontrakten 2008 bilag 1 efterslæbsberegning). **Pt. forventes alene sporskifteudveksling i ***Antallet af overkørsler i 2010 til 2012 er kun anslået, idet arbejdet er indeholdt i de store sporombygningsprojekter. Side 9(34)

10 Tabel : De vigtigste og største fornyelsesprojekter inden for sporområdet angivet med primært/primære udførelsesår Banenr. Projektnr. Projektnavn Længde (km)* blx151 Svelleudveks. +opgrad. Sydbanen blx071 Odense-Svendborg blx352 Vejen station 6 11b blx124 Roskilde Station 3 80 blx609 Sporskifter Østerport st. 1 0 blx627 Fikspunkter detailopmåling blx504 Aalborg GTA opstillingsspor - 13 blx056 Sorø spor og blød bundsarbejde 2 16 blx506 Fredericia GTA opstillingsspor - 11 blx125 Stationsspor Kh 4 0 blx626 Ballastboring blx270 Ballastrensning ved Vamdrup 4 80 blx Hovedspor Kh-Slb - 82 blx605 Svanemøllen-Hillerød blx603 Skanderborg-Herning blx600 Tinglev-Sønderborg 65 33a blx602 Herning-Holstebro blx604 Roskilde-Næ-Køge blx606 Roskilde-Holbæk blx616 Sporskifter Fredericia st blx608 Ringsted St blx619 København H 2 80 blx625 Valby st. spor- + kørestrømsfornyelse Skinneudtræk Ll.bælts- Limfjords +Storstrømsbro Roskilde+Ringsted Krydsnings-sporskifter Vanløse-Ballerup 8 97 Bramming-Esbjerg Bramming-Tønder Lunderskov-Padborg Taulov spor sporskifter? 29 Lunderskov-Bramming Esbjerg-Skjern 8 80 Valby-Svanemøllen ? GTA opstillingsspor - 32 Langå-Struer 63 Side 10(34)

11 56 Herning-Skjern København-Helsingør Ålborg-Frederikshavn Ålborg vige + depotspor - 0 Fikspunktmålinger - 0 Ballastboringer - 0 Sporstoppere - 0 Spordele i overkørsler - * Længden er en sammenvægtet opgørelse på tværs af sporombygningstyperne skinne, svelle og ballastrensning jf. resultatkontrakten 2008 bilag 1 efterslæbsberegning. 2.2 Broer Om fornyelsesaktiviteterne på broområdet Aktivitetsniveauet på broområdet øges markant i perioden i forhold til aktivitetsniveauet de forudgående år f.eks. stiger 2009-budgettet med ca. 38 % i forhold til forbruget i 2008 og forbruget i 2010 stiger med ca. 19 % i forhold til forbruget i Der sker derefter et fald på 27 % i aktivitetsniveauet i 2011 i forhold til I perioden er der prioriteret aktiviteter for godt og vel 0,8 mia. kr. Prioriteringen af broprojekter er samstemt med de store sporombygninger i perioden. I 2011 er budgettet ikke fuldt disponeret endnu. Der udestår budgetmæssig udmøntning af projekter for 80 mio. kr. - disse midler vil blive udmøntet, efterhånden som broeftersynene gennemføres Beskrivelse af projekter godkendt med planen Med nærværende fornyelsesplan er en række brofornyelsesprojekter besluttet igangsat. En kort beskrivelse af det overordnede indhold i samt eventuelle ekstraordinære udfordringer knyttet til hvert af disse netop godkendte brofornyelsesprojekter fremgår nedenfor: Vesterport/Kampmannsgade, brx102: Der udføres arbejder på banegravsindfatninger fra Vesterport og frem til Jarmers Plads samt på broen ved Kampmannsgade. Disse arbejder er rykket fra 2008 til 2009 og lægges i forbindelse med arbejdet på Boulevardtunnelen for at optimere udnyttelsen af sporspærringer. Begge projekter er lagt i ly af spærringerne, der er planlagt i forbindelse med 6. Hovedspors-projektet. Der er derfor en risiko for, at arbejdet forsinkes på begge projekter, da projektet på 6. Hovedspor muligvis bliver forsinket. Endelig afklaring af projektet har medført, at omfang og økonomi er øget. Nørreport Station, brx105: Projektet fokuserer på en hovedistandsættelse af konstruktioner ved Nørreport Station (herunder gennemførelse af omisolering mod fugtnedtrængning på oversiden af konstruktioner). Arbejdet var oprindeligt planlagt til udførelse i , men for at sikre hensynstagen til alles interesser er udførelsen rykket til , hvilket muliggør, at projektet kan gennemføres sammen med ventilationsprojektet, som er et anlægsprojekt, der forventes overdraget til Banedanmark ved årets udgang. Nørreport Station-projektet skal ligeledes koordineres med Københavns kommune, der planlægger en større ændring af overfladen på Nørreport Station. Banedanmark vil stå for den overordnede koordinering mellem projekterne. Banedanmark har valgt at opstarte projektering i Side 11(34)

12 2008, således at projektet har en lang definitionsfase, hvor alle interessenter kan få deres projekt på plads. Målet er således en gennemtænkt koordinering med de øvrige interessenters projekter. Buddingevej, brx13348: Dette projekt er, grundet politisk uklarhed ang. Letbanens placering samt tidsplan, reduceret kraftigt. Den planlagte udskiftning af to sporbærende broer over Buddingevej i Lyngby er erstattet af en reparation af disse to broer. Udførelsesåret er stadig 2010 for at samstemme tidsmæssigt med sporombygningsprojektet på bane 82. Sydbanen (Ringsted-Næstved), brx112: I forbindelse med sporprojektet på Sydbanen i 2009 bliver der udskiftet elementer og lavet diverse arbejder på 17 broer. Broerne er blevet sendt i udbud af to omgange (i februar 2008 og igen i november 2008). Hundige Vej, brx14818: Ejerskabet af broen over Hundigevej er delt mellem Banedanmark og Greve Kommune. Omisoleringen af Hundige bro var oprindeligt planlagt i 2008, men er udskudt til 2009 efter ønske fra kommunen. AKR-reparation på 3-4 broer, brx147xx +148xx: Projektet er indmeldt som fortsættelse af igangværende særeftersyn af broer på Køgebugtbanen, hvor der er formodning om AKR-relaterede betonskader. AKR dækker over Alkali-Kisel- Reaktion. AKR-skaderne kan i forbindelse med utilstrækkelig fugtmembran medføre revnedannelser i betonen og heraf følgende risiko for afskalninger samt betonnedfald. Ved evt. saltpåvirkning kan de opståede skader føre til sikkerhedsmæssige problemer og dermed afføde akutte sikkerhedsbetonede reparationer. Ved generaleftersyn er der konstateret tegn på AKR-skader og inkompatibel bitumen i fugtmembranen. Sidstnævnte kan medføre bitumenindsivning i dræn- og afløbssystem og dermed skabe risiko for vandopstuvning på brodæk og dermed en initiering af AKR-skader. Til afdækning af problemets omfang blev særeftersynet igangsat i 2005 som første fase ud af i alt tre faser: Fase 1: Gennemgang af arkivmateriale vedr. materialedokumentation og prioriteret oplistning af mulige, risikobehæftede broer. Fase 2: Prøveudtagning i marken til verifikation af Fase 1. Fase 3: Justering af prioriteret liste samt angivelse af reparationsstrategi. Igangværende Fase 3 forventes at kunne reducere omfanget af det kombinerede AKR- og bitumenproblem til primært at være et bitumen-problem, som det påregnes at kunne løse ved begrænset opgravning og oprensning af afløbssystem. Dette arbejde kan udføres uden omisolering af brodæk. Det er blevet besluttet at udføre første etape som et pilot-projekt på vedligeholdelse, således at det først er i 2011, at der gennemføres et projekt på fornyelse på broer. Gl. Køgevej, brx11524: For at etablere en langsigtet og teknisk-økonomisk optimal løsning, hvor der skabes mulighed for optimalt spor-layout under broen og skabes en langsigtet og bevaringsværdig konstruktion, planlægges det at udskifte konstruktionen ved fælles finansiering fra brofornyelsesmidler og fra anlægsmidler i forbindelse med KØR-projektet. Projektet er planlagt udført i 2009 og Tietgensbroen, brx11136: Broen er oprindeligt opført i 1907 i forbindelse med etablering af Københavns Hovedbanegård og Boulevardbanen. I forbindelse med elektrificering blev brodækket i 1984 løftet for at skabe tilstrækkelig frihøjde under broen til elektrificeringsprofilet. I samme forbindelse blev der Side 12(34)

13 gennemført en del vedligeholdelses-/fornyelsesaktiviteter. I 1995 blev der gennemført en hovedistandsættelse af broen inkl. en forstærkning af brodækket. I perioden fra 2000 og fremefter er der blevet gennemført en del mindre sikkerhedsreparationer, der har relation til den bærende konstruktion. Der er i 2005 blevet gennemført et særeftersyn af broen og dette eftersyn vurderer, at konstruktionen nærmer sig udløbet af den teknisk-økonomiske levetid. Der er planlagt gennemførelse af sikringsaktiviteter, som gør det sikkerhedsmæssigt forsvarligt at udnytte broens restlevetid. I sidste fornyelsesplan blev dette projekt igangsat med forventning om, at projektet skulle gennemføres i denne trafikaftaleperiode. De sidste undersøgelser har nu vist, at det vil være mest hensigtsmæssigt i relation til økonomisk optimering og udførelse at skubbe udførelsen til efter aftaleperioden, så projektet kan blive optimeret i forhold til de mange andre projekter, der skal gennemføres ved eller i nærheden af Københavns Hovedbanegård. Koordineringen af projektet med øvrige interessenter er fortsat i gang (herunder fastlæggelsen af det endelige udførelsestidspunkt). Stenhøjvej, brx : Projektet indebærer en udskiftning af hele bygværket. Broen er en stioverføring over banen. Broen går over henholdsvis højre og venstre spor mod Vejle samt det mellemliggende rangerområde. Den primære årsag til istandsættelsen er ønsket om at tilgodese og sikre den daglige og fremtidige drift uden restriktioner for den daglige togtrafik. Broarbejdet er planlagt til udførelse i Rottehullet brx11284: Sporudfletningsbygværket fører begge Ringbanespor over det indgående Nordbanespor. Det drejer sig om begge spor på bane 87 (overføring) og det indadgående spor på bane 82. Der skal ske en udskiftning af bygværket, hvilket afføder et spærringsbehov på fem uger for bane 87 og to uger for bane 82. Spærringsperioden vil blive søgt minimeret under detailprojekteringen. Projektet er planlagt til udførelse i 2010 med projektering i Bro over Hellerupvej, brx11296: Projektet omfatter en udskiftning af 2 af broerne over Hellerupvej, nærmere bestemt spor 3 og 4. De er en del af brokomplekset bestående af ni broer over Hellerupvej i Gentofte kommune. De syv øvrige broer er relativt nye, men de to broer i nærværende projekt er fra De berørte baner er bane 82 (spor 4) og bane 86 (spor 3). Projektet er planlagt til udførelse i 2010 med projektering i Bernstorffsvej, brx13306: Projektet omfatter istandsættelse af to enkeltsporede broer på bane 82. Istandsættelsen består af flere forskellige tiltag, blandt andet reparation af AKR-skader, udskiftning af rækværk og injicering af revner. Projektet er planlagt til udførelse i 2010 med projektering i Boulevardtunnelen før og efter Nørreport: Projektet omfatter fornyelse af Boulevardtunnelen før og efter Nørreport St. fra Jarmers Plads til Nørreport og fra Østre Anlæg (ved Østerport St.) til Nørreport. Der er tale om en hovedistandsættelse, der forventes at udvide levetiden med 25 år. Projektet er planlagt til udførelse i 2009 og Side 13(34)

14 2.2.3 Overblik over fornyelsesaktiviteterne: Kort Af nedenstående kort fremgår de største brofornyelsesprojekter i perioden Kort : Oversigt over brofornyelser ( ) Side 14(34)

15 2.2.4 Overblik over fornyelsesaktiviteterne: Tabeller Tabel : Anlægsaktivitet ved fornyelse inden for broområdet Aktiviteter [stk.] I alt Store broer Broer Stenkister Autoværn Tabel : De vigtigste og største fornyelsesprojekter inden for broområdet angivet med primært/primære udførelsesår Banenr. Projektnr. Projekt-navn brx14818 Hundige vej 10 brx104 Boulevardtunnelen før og efter Nørreport 10 brx102 Banegravsindfatning - Vesterport - Kampmannsgade & bro Kampmannsgade 21 brx112 Sydbanen (Ringsted-Næstved) 71 Brx20480 Bro Stenhøjvej 82 hhv hhv. 87 brx11296 Bro over Helleupvej spor 3 & 4 S-banen brx11284 Rottehullet 82 brx13306 Bernstorffsvej xx + 148xx AKR-reparation i ca. 3-4 broer 50 brx11524 Gammel Køgevej kommunevej over banen 10 brx105 Nørreport St. (omisolering af dæk over Nørreport) 2.3 Kørestrøm Om fornyelsesaktiviteterne på kørestrømsområdet Nærværende fornyelsesplan omfatter for kørestrømsområdets vedkommende omkring 30 projekter. Heraf er 15 projekter sat i gang, og 15 er under afklaring. Projekterne på kørestrøm er meget forskellige i deres karakter. De dækker alt fra fornyelse af en enkelt komponent til kampagner, hvor den samme komponent udskiftes på hele strækninger. Kampagnerne er typisk flerårige, hvilket sikrer et bedre fundament for den langsigtede planlægning. Anlæggelsen af fordelingsstationen i Gelsted er det største projekt for de kommende år. Projektet er placeret på anlægsbevillingen. Projekteringen af opgaven er derfor ikke afspejlet i de nuværende fornyelsesbudgetter på kørestrøm. De resterende opgaver for perioden efter 2011 er primært mindre opgaver. Side 15(34)

16 Beskrivelse af aktiviteterne på kørestrømsområdet fordelt på anlægselementer: Omformerstationer Der er et højt aktivitetsniveau i fornyelsesplanens første to år, mens aktiviteten er aftagende i Der skal fornyes beskyttelsesrelæer samt ladere og batterier. Disse komponenter fornyes via en kampagne, hvis aktiviteter fortsætter over en længere årrække. Der indføres ventilationsautomatik, som bevirker en konstant temperatur i anlæggene, hvilket minimerer risikoen for nedbrud. Derudover opgraderes anlæggene til et niveau, der er i overensstemmelse med de nyeste normer på området, bl.a. med hensyn til lynafledningen. Opgraderingen af anlæggene til overensstemmelse med gældende normer medfører større sikkerhed for personer, der færdes i anlæggene. Derudover skiftes der relæer, hvilket har positive effekter på såvel sikkerhedsniveauet som på driften på jernbanen. Fordelingsstationer Der skal etableres nødstyring af fordelingsstationerne. Derudover udskiftes der beskyttelsesrelæer på 2 stationer og højspændingsafbrydere på Midtsjælland og på Fyn. Køreledningsanlæg S-banen Der er kun få projekter på køreledningsanlægget på S-banen. I 2009 færdiggøres kørestrømsskinnen i boulevardtunnelen. Det igangværende arbejde med at opsætte AC/DC kasser til adskillelse af returstrømmen mellem S-banen og fjernbanen fortsættes. I forbindelse med anlæggelsen af 6. Hovedspor foretages ændringer i kørelednings-anlægget i Valby for at undgå reduceret regularitet. Projektet samles på faget spor som et samlet projekt. Køreledningsanlæg Fjernbanen. Beskyttelsesjording er en af de største økonomiske poster i forbindelse med fornyelsen af køreledningsanlæg. Beskyttelsesjording sikrer, at færdsel i sikker afstand af den påbudte sikkerhedszone er uden risici. Beskyttelsesjording har bl.a. haft indflydelse på estimeringen af omkostninger forbundet med mange broprojekter, hvor budgettet først sent i forløbet medtog udgiften til beskyttelsesjording. Udover beskyttelsesjording, så er der en række mindre projekter på fjernbanens køreledningsanlæg. Der er planlagt et projekt med fornyelse af koblere i Hvidovre. Projektet giver mulighed for at forbedre toggangen ved uregelmæssig drift. Når projektet i Hvidovre er fuldført, opnås mulighed for at foretage mere fleksible afbrydelser af kørestrømmen. Toggangen påvirkes derfor i mindre grad i forbindelse med arbejder på banen. I Vojens forbedres anlægget ligeledes, så der fremover kan udføres arbejder uden at lukke for trafikken på hele stationen. Arbejdet fortsætter ligeledes med at afklare omkostninger forbundet med igen at få farlige transporter sendt over Fyn, hvor anlægget ved Ålykkebroen i så fald skal ændres. De resterende opgaver er udskiftningen af standardkomponenter; mastetoppe, returisolatorer og neutralsektioner. Side 16(34)

17 2.3.2 Overblik over fornyelsesaktiviteterne: Tabeller Tabel : Anlægsaktivitet ved fornyelse inden for kørestrømsområdet Planlagte fornyelser (elementer pr. projekt) Omformerstationer S-banen Fordelingsstationer fjernbanen Køreledningsanlæg S-banen Køreledningsanlæg fjernbanen jordsystemer 4 ventilations-anlæg 5 stræknings-relæer 2 tavleanlæg 5 stræknings-relæer 10 hurtigafbrydere - 5 afbrydere 1 stk nødstyringsfunktionalitet 1 bane med udskiftning af AC/DC kasse 1 strømskinne 6 batterier og 6 ladere 1 undersøgelse 2 stationer med udskiftning af beskyttelses-relæer 1 beskyttelsesjording Udskiftning af køreledningsanlæg Valby - Valbylanggade 1 adskiller i Vojens 1 stk software 1 projekt med koblere i Hvidovre 1 beskyttelsesjording 300 Mastetoppe Projektering Projektering Returisolatorer 300 Mastetoppe 2 neutralsektioner Projektering Stærkstrøm Om fornyelsesaktiviteterne på stærkstrømsområdet Det overordnede billede på stærkstrømsområdet er, at aktivitetsniveauet fortsat er højt de næste to år, hvorefter det falder lidt og at der kontinuerligt arbejdes på en forbedring af datakvaliteten i dokumentationen for områdets komponenter. Beskrivelse af aktiviteterne på stærkstrømsområdet fordelt på anlægselementer: Perronbelysning Perronbelysning er et af de områder, hvor produktionsniveauet er øget kraftigt. Der bliver fornyet 34 anlæg i perioden , hvilket svarer til 16 % af alle stationer med perronbelysningsanlæg. De fleste projekter vedrørende perronbelysning står til udførelse i Derefter aftager aktiviteten i 2010 og 2011, hvor der kun udføres fornyelsesaktivitet på få stationer. Nødstrømsanlæg Der skal fornyes 54 nødstrømsanlæg. Antallet af aktiviteter på nødstrømsanlæggene er næsten konstant i perioden , mens budgettet er minimalt i Side 17(34)

18 Øvrige anlægselementer Under kategorien øvrige anlægselementer hører projektet vedrørende GPRS-overvågning af vitale sporskifter og projektet vedrørende forbedret sikkerhed i boulevardtunnelen samt en række standardprojekter, hvis kompleksitet er begrænset Standardprojekterne vedrører bl.a. planlagt fornyelse af over 100 tavler. Hovedtavler, undertavler og målertavler fornyes for at få anlægget opdateret til den nyeste teknologi og for at reducere vedligeholdelsen på samme anlæg. De resterende standardprojekter vedrører bl.a. fornyelse af elevatorer og udskiftningen af et køleanlæg. Sporskiftevarme Det sidste projekt med sporskiftevarme udføres i Projektet omhandler sporskiftevarme på Skanderborg station, hvor 13 sporskifter udskiftes Beskrivelse af projekter godkendt med planen De store projekter på stærkstrømområdet vedrører primært perronbelysning. For at opnå synergi i udbuddet af projekter samles flere stationer i et projekt, hvor hvert projekt indeholder typisk 4-8 stationer. Udover perronbelysning er der et opgraderingsprojekt i boulevardtunnellen, som skal gøre sikkerheden endnu bedre, end den er i dag. Nedenfor følger en kort beskrivelse af det overordnede indhold i samt eventuelle ekstraordinære udfordringer knyttet til hvert af de netop godkendte stærkstrømsprojekter. Stx028 Perronbelysning Århus H. Der skal bl.a. fornyes perronbelysning på Århus Station. Stationen er speciel i sin arkitektoniske fremtoning. Det er derfor ikke muligt at anvende de gængse armaturer. Der arbejdes derfor med en spændende, arkitekttegnet løsning, som udnytter mulighederne i perronhallen for at skabe en behagelig stemning for passagererne på Århus station. Projektet udføres i tæt samarbejde med DSB, som står for den arkitektoniske del af projektet. Stx121 Perronbelysning Roskilde og Sorø Projektet er estimeret med udgangspunkt i udbud af perronbelysningsprojekter i Udbud af mindre perronbelysningsprojekter i 2009 og 2010 vil vise, om markedet i 2008 var præget af en overophedning Overblik over fornyelsesaktiviteterne: Kort Af de nedenstående kort fremgår fornyelsesaktiviteterne på henholdsvis perronbelysning og nødstrømsanlæg i perioden Side 18(34)

19 Kort : Kort over aktiviteter vedr. perronbelysning Side 19(34)

20 Kort : Kort over fornyelsesaktivitet vedrørende nødstrømsanlæg. Side 20(34)

21 2.4.4 Overblik over fornyelsesaktiviteterne: Tabeller Tabel : Anlægsaktivitet ved fornyelse inden for stærkstrømsområdet Indmeldinger [stk.] I alt Stationer med Perronbelysningsanlæg Nødstrømsanlæg Sporskiftevarme Tabel : De vigtigste og største fornyelsesprojekter inden for stærkstrømsområdet angivet med primært/primære udførelsesår Banenr. Projektnr. Projektnavn , 51, 78 og 79 stx023 Perronbelysning bane stx024 Perronbelysning Sydbanen 10 stx118 Opgradering af sikkerhed i Boulevardtunnelen 23b stx028 Perronbelysning Århus H. 11b stx121 Perronbelysning Roskilde og Sorø 2.5 Tele & IT Om fornyelsesaktiviteterne på Tele & IT-området Der er følgende hovedgrupper inden for fornyelsesporteføljen: Levetidsforlængelse af bestående radioanlæg op til ibrugtagning af GSM(R), herunder særligt sikring af reservedele til det bestående radioanlæg. Opgradering af trafikinformation (jf. krav i basispakken og tilvalgspakke 2 & 4 i trafikaftalen). Fornyelse af transmissions- og datanetudstyr, der sikrer, at udstyret følger den teknologiske udvikling (jf. krav i trafikaftalen). Konsolidering og opgradering af telefonicentraler (jf. krav i trafikaftalen). Etablering af flydende perronafsnit (jf. krav i basispakken og tilvalgspakke 2 i trafikaftalen) Beskrivelse af projekter godkendt med planen Hermed en kort beskrivelse af det overordnede indhold i det ene netop godkendte fornyelsesprojekt inden for Tele & IT-området: Udskiftningen af VICOS påbegyndes i Udførelsen lægges i fase med Signalprogrammets aktiviteter. VICOS I er Banedanmarks trafikinformationssystem, som leverer den information, som vises på monitorerne på stationer landet over. Teknisk set er VICOS I opdelt i 4 områder (RFC Kh, Side 21(34)

Plan for jernbanenettet 2000 2004. Status 3, december 2002. Plan for jernbanenettet 2000 2004

Plan for jernbanenettet 2000 2004. Status 3, december 2002. Plan for jernbanenettet 2000 2004 Plan for jernbanenettet 2000 2004 Status 3, december 2002 Plan for jernbanenettet 2000 2004 Status 3, december 2002 Med den politiske 5-års aftale for jernbanen og Banestyrelsens aktiviteter blev der fra

Læs mere

april 2005 Årsrapport 2004

april 2005 Årsrapport 2004 april 2005 Årsrapport 2004 14. april 2005 Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Forfatter: Forfatter mail: Telefon: 8234 0000 Telefon direkte: INDHOLD 1. BERETNING 5 1.1. Hovedopgaver

Læs mere

Muligheder for at renovere Storstrømsbroen. - Fagnotat "Vurdering af levetid, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger" Storstrømsbroen

Muligheder for at renovere Storstrømsbroen. - Fagnotat Vurdering af levetid, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger Storstrømsbroen Muligheder for at renovere Storstrømsbroen - Fagnotat "Vurdering af levetid, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger" Storstrømsbroen Muligheder for at renovere Storstrømsbroen Fagnotat "Vurdering af levetid,

Læs mere

Marts 2006 Årsrapport 2005

Marts 2006 Årsrapport 2005 Marts 2006 Årsrapport 2005 Årsrapport 2005 28. marts 2006 Årsrapport 2005 28. marts 2006 Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Forfatter: Forfatter mail: @bane.dk Telefon: 8234

Læs mere

Bedre infrastruktur på S-banen Katalog over mulige infrastrukturforbedringer og tilhørende kapacitets- og driftsudvidelser Februar 2009 2 Bedre infrastruktur på S-banen Indholdsfortegnelse Indledning 4

Læs mere

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Indhold Indledning............................................................................ 3 Sammenfatning.......................................................................

Læs mere

Skagen. Frederikshavn. Aalborg Ø. Ryomgård. Odense. Nyborg. Ringe. Korinth

Skagen. Frederikshavn. Aalborg Ø. Ryomgård. Odense. Nyborg. Ringe. Korinth Virksomhedsregnskab 2001 Hovedbane Regionalbane S-bane Lokalbane Godsbane Godsbane p.t. spærret Skagen Hillerød Restbane Ringbane ( planlagt ) Hirtshals Frederikssund Amters og privates baner med passagertrafik

Læs mere

Ny anlægsbudgettering på Transportministeriets område, herunder om økonomistyringsmodel og risikohåndtering for anlægsprojekter

Ny anlægsbudgettering på Transportministeriets område, herunder om økonomistyringsmodel og risikohåndtering for anlægsprojekter Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 20 oktober 2010 J. nr. 010-76 Center for Økonomi og HR Ny anlægsbudgettering på Transportministeriets område, herunder om økonomistyringsmodel og risikohåndtering for anlægsprojekter

Læs mere

MAJ 2015 STYRELSEN FOR ARBEJDSMARKED OG REKRUTTERING De beskæftigelsesmæssige konsekvenser af de kommende års infrastrukturprojekter i 2014-2024 -

MAJ 2015 STYRELSEN FOR ARBEJDSMARKED OG REKRUTTERING De beskæftigelsesmæssige konsekvenser af de kommende års infrastrukturprojekter i 2014-2024 - MAJ 2015 STYRELSEN FOR ARBEJDSMARKED OG REKRUTTERING De beskæftigelsesmæssige konsekvenser af de kommende års infrastrukturprojekter i 2014-2024 - Opdatering af tallene i Ekspertudvalgets rapport: "Ekspertudvalget

Læs mere

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse - Høringsudgave Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-191-2 Forord Med den

Læs mere

AFTALE MELLEM REGERINGEN (S, SF OG RV) OG DANSK FOLKEPARTI OG ENHEDSLISTEN OM: EN MODERNE JERNBANE UDMØNTNING AF TOGFONDEN DK. 14.

AFTALE MELLEM REGERINGEN (S, SF OG RV) OG DANSK FOLKEPARTI OG ENHEDSLISTEN OM: EN MODERNE JERNBANE UDMØNTNING AF TOGFONDEN DK. 14. AFTALE MELLEM REGERINGEN (S, SF OG RV) OG DANSK FOLKEPARTI OG ENHEDSLISTEN OM: EN MODERNE JERNBANE UDMØNTNING AF TOGFONDEN DK 14. januar 2014 1 Regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti indgik den 17.

Læs mere

VEJDIREKTORATET ÅRSRAPPORT 2011

VEJDIREKTORATET ÅRSRAPPORT 2011 VEJDIREKTORATET ÅRSRAPPORT 2011 VEJDIREKTORATET ÅRSRAPPORT 2011 REDAKTION: Økonomiområdet LAYOUT: Tina Dilling Petersen, Vejdirektoratet FOTOS: Vejdirektoratet og Per Hallum OPLAG: 1000 TRYK: Vejdirektoratet

Læs mere

Status på. Infrastruktur i Region Midtjylland

Status på. Infrastruktur i Region Midtjylland Status på Infrastruktur i Region Midtjylland Udarbejdet af Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region, december 2012 Indhold Status på fremdrift i infrastrukturinvesteringer...3 De fem

Læs mere

Projektrisikoanalyse. - Fagnotat, fase 1. Ny forbindelse/eksisterende forbindelse - Storstrømmen

Projektrisikoanalyse. - Fagnotat, fase 1. Ny forbindelse/eksisterende forbindelse - Storstrømmen Projektrisikoanalyse - Fagnotat, fase 1 Ny forbindelse/eksisterende forbindelse - Storstrømmen PROJEKTNR. A023755 DOKUMENTNR. A023755-12-002 VERSION 2.1 UDGIVELSESDATO 24.04.2012 UDARBEJDET LSC KONTROLLERET

Læs mere

Banenotat, ny anlægsbudgettering på baneområdet

Banenotat, ny anlægsbudgettering på baneområdet Banenotat, ny anlægsbudgettering på baneområdet Version 2 af 1. december 2010 1. Indledning... 3 2. Fasemodel... 3 3. Fælles tværgående datastruktur... 3 Standardtilbudslister... 6 Principper for vedligeholdelse

Læs mere

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Økonomianalyse af Pavillonen Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Konklusioner af analysen... 3 2. Pavillonen... 4 2.1 Afvejning: Kulturelle

Læs mere

Roskilde. København. Køge. Ringsted. København-Ringsted projektet Miljøredegørelse 1 høringsudgave. København-Ringsted projektet.

Roskilde. København. Køge. Ringsted. København-Ringsted projektet Miljøredegørelse 1 høringsudgave. København-Ringsted projektet. Roskilde København Køge Ringsted København-Ringsted projektet September 2008 København-Ringsted projektet København-Ringsted projektet Forord Forord Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest

Læs mere

Beslutningsoplæg til Internet i Tog. Anden analysefase

Beslutningsoplæg til Internet i Tog. Anden analysefase Beslutningsoplæg til Internet i Tog Anden analysefase Beslutningsoplæg til Beslutningsoplæg til Internet i Tog Anden analysefase Version Cathrine Carøe Indkøb Telefon ccro@bane.dk Senior markedsanalytiker

Læs mere

En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv.

En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om: En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Strategisk anlægsplan 2010-2017

Strategisk anlægsplan 2010-2017 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 83809 Brevid. 780970 Ref. MARTINFE Dir. tlf. 46 31 31 52 martinfe@roskilde.dk 5. august 2009 Strategisk anlægsplan 2010-2017 Revideret oplæg til budgetbehandling

Læs mere

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Faxx - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. januar 2014

Læs mere

ANALYSE AF POTENTIALET FOR UDBYGNING AF PADBORG KOMBITERMINAL

ANALYSE AF POTENTIALET FOR UDBYGNING AF PADBORG KOMBITERMINAL 10.12 TRAFIKSTYRELSEN ANALYSE AF POTENTIALET FOR UDBYGNING AF PADBORG KOMBITERMINAL ENDELIG UDGAVE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag Nr. A-101 LAG Favrskov Projekt- og administrationspulje Politikområde Nr.: 102 Navn: Borgerservice og administration Økonomiudvalget Det forslås, at Favrskov Kommune afsætter 300.000 kr. til administration

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 11-08-2015 10:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer Karin

Læs mere

Teknik og Miljø 2011

Teknik og Miljø 2011 Teknik og Miljø 2011 2 Klimaplan 2011 Klimaplan for Slagelse Kommune Vedtaget af byrådet den 20. juni 2011 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Forord 6 Indledning 8 Reduktion af CO 2 9 Klimatilpasning 11 Hovedspor,

Læs mere

Årsrapport 2014 Metroselskabet I/S

Årsrapport 2014 Metroselskabet I/S Årsrapport 214 Metroselskabet I/S Årsrapport 214 Indhold Indhold 1. Året kort 2. Metroselskabets forretningsstrategi 3. Metroselskabets anlægsaktiviteter Igangværende anlægsprojekter Cityringen Nordhavn

Læs mere

Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane

Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane September 2013 2 Togfonden DK Timemodellen - det danske højhastighedskoncept Forord Timemodellen er visionen om at kunne køre med tog

Læs mere

Det mål er således allerede opnået. Det signifikante resultat er skabt af det landsækkende og det lokale trafiksikkerhedsarbejde i fællesskab.

Det mål er således allerede opnået. Det signifikante resultat er skabt af det landsækkende og det lokale trafiksikkerhedsarbejde i fællesskab. ! "!#$ %&' ( Vi ønsker, at København skal udvikle sig til en unik europæisk metropol. Vi ønsker, at bylivet blomstrer, vi ønsker, at stadig flere cykler dagligt, og vi ønsker tilgængelighed for alle. Disse

Læs mere

Resultatkontrakt 2010-2013

Resultatkontrakt 2010-2013 Resultatkontrakt 2010-2013 mellem Vejdirektoratet og Transportministeriets departement Resultatkontrakt 2010-2013 2. Indhold 1. Strategi... 3 1.1. Strategiske indsatsområder... 3 1.2. Sammenhæng til opgavehierarkiet

Læs mere