Fornyelsesplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fornyelsesplan 2009-2011"

Transkript

1 Fornyelsesplan

2 Fornyelsesplan Journalnummer Banedanmark Teknisk Planlægning Amerika Plads København Ø Forfatter: Teknisk-Økonomisk Planlægning Telefon:

3 Fornyelsesplan Indhold 1 RESUMÉ AF FORNYELSESPLAN Overblik over fornyelse Fornyelsesplanen og dens økonomiske forudsætninger 5 2 FORNYELSESPLAN FOR DE ENKELTE FAGOMRÅDER Spor Om fornyelsesaktiviteterne på sporområdet Beskrivelse af projekter godkendt med planen Overblik for fornyelsesaktiviteterne: Kort Overblik over fornyelsesaktiviteterne: Tabeller Broer Om fornyelsesaktiviteterne på broområdet Beskrivelse af projekter godkendt med planen Overblik over fornyelsesaktiviteterne: Kort Overblik over fornyelsesaktiviteterne: Tabeller Kørestrøm Om fornyelsesaktiviteterne på kørestrømsområdet Overblik over fornyelsesaktiviteterne: Tabeller Stærkstrøm Om fornyelsesaktiviteterne på stærkstrømsområdet Beskrivelse af projekter godkendt med planen Overblik over fornyelsesaktiviteterne: Kort Overblik over fornyelsesaktiviteterne: Tabeller Tele & IT Om fornyelsesaktiviteterne på Tele & IT området Beskrivelse af projekter godkendt med planen Overblik over fornyelsesaktiviteterne: Tabeller Bygninger Om fornyelsesaktiviteterne på bygningsområdet Beskrivelse af projekter godkendt med planen Overblik over fornyelsesaktiviteterne: Kort Overblik over fornyelsesaktiviteterne: Tabeller Forst Om fornyelsesaktiviteterne på forstområdet Beskrivelse af projekter godkendt med planen Overblik over fornyelsesaktiviteterne: Kort Overblik over fornyelsesaktiviteterne: Tabeller 30 Side 3(34)

4 2.8 Vej & Plads Om fornyelsesaktiviteterne på Vej & Plads området Beskrivelse af projekter godkendt med planen Overblik over fornyelsesaktiviteterne: Kort Overblik over fornyelsesaktiviteterne: Tabeller Sikring Om fornyelsesaktiviteterne på Sikring & Fjernstyrings området Overblik over fornyelsesaktiviteterne: Tabeller 34 Side 4(34)

5 1 Resumé af fornyelsesplan 1.1 Overblik over fornyelse Fornyelsesplanen og dens økonomiske forudsætninger For at opfylde målsætningerne i Aftale om trafik for skal der i perioden gennemføres et større antal projekter i forhold til årene, der gik forud for trafikaftalen. Der skal således gennemføres ca. 200 projekter om året i perioden 2009 til Planen er en komplet revision af fornyelsesplanen for , og er udarbejdet med afsæt i de analysemodeller, der ligger til grund for Aftale om trafik for 2007 samt med afsæt i fagområdernes behovsindmeldinger. Planen indeholder endvidere de store sporprojekter for Der er for en lang række projekter tale om projekter under projektering med deraf følgende usikkerhed i forhold til endeligt omfang og udførelsesår. Usikkerheden stiger generelt jo senere i perioden projekterne planlægges udført. Fornyelsesplanen kan derfor løbende blive revideret i takt med at der indhøstes ny viden. Den økonomiske fordeling på de enkelte fagområder fremgår af Tabel Tabel : Fagfordelt budget (PL09) Fag/Anlægselement [mio.kr.] Planlagt 2009 Budget 2010 Budget 2011 I alt Spor 1.049, ,8 814, ,8 Broer 252,7 312,1 228,8 793,6 Kørestrøm 25,7 20,1 8,6 54,4 Stærkstrøm 51,9 40,2 31,9 123,9 Sikring & Fjernstyring 220,4 245,0 299,0 764,4 Tele & IT 135,8 143,2 38,7 317,7 Bygninger 23,8 7,9 32,7 64,4 Forst 28,9 16,6 29,9 75,4 Vej og Plads 10,8 10,5 43,8 65,1 I alt 1.799, , , ,4 1 Herefter benævnt trafikaftalen. Side 5(34)

6 2 Fornyelsesplan for de enkelte fagområder 2.1 Spor Om fornyelsesaktiviteterne på sporområdet Banedanmark har i de seneste år ændret mønsteret for planlægning af sporombygninger. Tidligere blev der udført mange pletvise arbejder. I dag tilstræbes det at samle alle sporfornyelser på de enkelte strækninger i større sporfornyelsesprojekter. I forhold til sidste års fornyelsesplan er planlægningshorisonten med nærværende plan udvidet med ét år på netop sporområdet, hvilket betyder, at der arbejdes med en 4-årig plan for Pt. er projekteringen i gang for sporombygningerne i Der er generelt en risiko for, at der kan komme ændringer i omfang i sporombygninger i forbindelse med at projekteringen tager form. Planlægningen af sporfornyelsen er særligt udfordrende netop i år, da der skal arbejdes med at optimere Banedanmarks identificerede fornyelsesportefølje med regeringens trafikinvesteringsplan, En grøn transportpolitik. Pt. er sporfornyelsesplanen tilrettelagt efter bedste viden, men fremadrettet kan koordineringen med trafikinvesteringsplanen medføre, at nogle af de i nærværende fornyelsesplan beskrevne projekter med fordel vil kunne flyttes i tid eller ændres i fysisk omfang. Konkret kan det få indflydelse på udførelsen af sporfornyelsen mellem Lunderskov og Padborg, som skal koordineres med etableringen af 2.-sporet i Sønderjylland. Efterhånden som disse ændringer vil vise sig, vil de indgå i den løbende rapportering til bestyrelsen. Dette arbejde foregår naturligvis i tæt samarbejde med Trafikstyrelsen Beskrivelse af projekter godkendt med planen Med nærværende fornyelsesplan er en række sporfornyelsesprojekter besluttet igangsat. En kort beskrivelse af det overordnede indhold i samt eventuelle ekstraordinære udfordringer knyttet til hvert af disse netop godkendte sporfornyelsesprojekter fremgår nedenfor: Bane 83: Vanløse-Ballerup ombygges i 2011: 9 sporskifter, 9 km svelleudveksling og 5 km ballastrensning. Herved fjernes de sidste duobloksveller placeret på den inderste del af Frederikssundsfingeren. Bane 97: Bramming-Esbjerg ombygges i 2011: 8 km total ombygning og 8 km svelleudveksling. Projektet indeholder fornyelse af de sidste træsveller på strækningen, både i højre og venstre spor. Bane 94+94: Bramming-Tønder ombygges i 2011: 19 km totalombygning, 18 km skinne+svelle, 16 sporskifter og 34 overkørsler, det fremgår af kortet at stort set hele banen ombygges. I dag ligger der et ældre spor med træsveller og den mindre DSB45 skinne. Denne sporkonstruktion opgraderes samtidig med sporfornyelsen til den europæiske standard skinne UIC60 og på monoblok betonsvelle (Dm). Bane 98+99: Lunderskov-Padborg ombygges i 2011: 5 km totalombygning, 49 km svelleudveksling, 22 km ballastrensning og 23 sporskifter. Af hensyn til godsoperatørens togdrift undersøges det om dele af denne fornyelsen kan udskydes for at minimere Side 6(34)

7 spærringsbehovet. Der er en dialog i gang med Trafikstyrelsen om koordinering i forhold til udbygning af 2. sporet på strækningen ( En grøn transportpolitik ). Projektet har ekstraordinære svære spærringsbetingelser, eftersom strækningen fungerer som en godskorridor. Et muligt scenarie er en fornyelse af alene de ældste træsveller i 2011 og udskyde udvekslingen af duobloksvellerne til efter udbygning af 2. sporet. Bane 29: Lunderskov-Bramming ombygges i 2011: 4 km svelleudveksling og 2 km ballastrensning. Der er tale om træsveller omkring Lunderskov der har en restlevetid langt kortere end resten af strækningen. Fornyelsen er placeret i 2011 med henblik på at kunne koble udbuddet med et de omkringliggende større arbejder i Bane 90+91: Esbjerg-Skjern ombygges i 2011: 2 km totalombygning, 4 km svelleudveksling, 8 sporskifter og 2 overkørsler. Fornyelsen er begrundet i dels nogle få punkter med træsveller hvor levetiden er udlevet, dels i den tidsmæssige placering der matcher andre større sporarbejder i Bane 80: Valby-Svanemøllen ombygges i 2011: 1 km totalombygning og 2 km svelleudveksling. Målet er at få fjernet de sidste duobloksveller på den sydlige del af den centrale S-bane samtidig med projektet på Frederikssundsfingeren. Bane 32: Langå-Struer ombygges i 2012: 10 km totalombygning, 51 km svelleudveksling, 20 km ballastrensning, 9 sporskifter og 32 overkørsler. Strækningens ældre træsveller er udlevet, dvs. der sporombygges primært mellem Struer og Viborg samt punktvis mellem Viborg og Langå. Bane 56: Herning-Skjern ombygges i 2012: 4 km totalombygning, 25 km svelleudveksling, 3 sporskifter og 19 overkørsler. Der er alene tale om den vestlige del fra Skjern til omkring Kibæk, hvor træsvellerne udveksles. Den øvrige del af strækningen er allerede ombygget med nye monoblok beton sveller (Dm). Bane 10: Hellerup-Helsingør ombygges i 2012: 20 km svelleudveksling, 10 km ballastrensning og 22 sporskifter. Hovedsageligt mellem Nivå og Helsingør samt enkelte punkter på den øvrige strækning. Kystbanen blev også ombygget i 2007, den forudgående projektering og projektomfang var estimeret med udgangspunkt i forrige trafikaftale. Projektet i 2012 supplerer med det resterende fornyelsesbehov. Bane 25: Ålborg-Frederikshavn ombygges i 2012: 12 km totalombygning, 62 km svelleudveksling, 25 km ballastrensning, 20 sporskifter og 11 overkørsler. Et større projekt der omfatter hele strækningen, hvor der i dag hovedsageligt findes ældre fornyelsesmodne træsveller. Side 7(34)

8 2.1.3 Overblik for fornyelsesaktiviteterne: Kort Af nedenstående kort fremgår de største sporfornyelsesprojekter i perioden Kort : De største sporfornyelsesprojekter Side 8(34)

9 2.1.4 Overblik over fornyelsesaktiviteterne: Tabeller Tabel : Oversigt over (udvalgte) anlægsaktiviteter ved fornyelse på sporområdet Fornyelse spor [km] eller [stk.] * I alt Sporombygning Fjernbanen [km] Sporombygning S-Banen [km] ** Overkørsler spordele [stk.] *** *Opgørelsen af mængderne i tabellen (længden) er en sammenvægtet opgørelse på tværs af sporombygningstyperne skinne, svelle og ballastrensning (jf. resultatkontrakten 2008 bilag 1 efterslæbsberegning). **Pt. forventes alene sporskifteudveksling i ***Antallet af overkørsler i 2010 til 2012 er kun anslået, idet arbejdet er indeholdt i de store sporombygningsprojekter. Side 9(34)

10 Tabel : De vigtigste og største fornyelsesprojekter inden for sporområdet angivet med primært/primære udførelsesår Banenr. Projektnr. Projektnavn Længde (km)* blx151 Svelleudveks. +opgrad. Sydbanen blx071 Odense-Svendborg blx352 Vejen station 6 11b blx124 Roskilde Station 3 80 blx609 Sporskifter Østerport st. 1 0 blx627 Fikspunkter detailopmåling blx504 Aalborg GTA opstillingsspor - 13 blx056 Sorø spor og blød bundsarbejde 2 16 blx506 Fredericia GTA opstillingsspor - 11 blx125 Stationsspor Kh 4 0 blx626 Ballastboring blx270 Ballastrensning ved Vamdrup 4 80 blx Hovedspor Kh-Slb - 82 blx605 Svanemøllen-Hillerød blx603 Skanderborg-Herning blx600 Tinglev-Sønderborg 65 33a blx602 Herning-Holstebro blx604 Roskilde-Næ-Køge blx606 Roskilde-Holbæk blx616 Sporskifter Fredericia st blx608 Ringsted St blx619 København H 2 80 blx625 Valby st. spor- + kørestrømsfornyelse Skinneudtræk Ll.bælts- Limfjords +Storstrømsbro Roskilde+Ringsted Krydsnings-sporskifter Vanløse-Ballerup 8 97 Bramming-Esbjerg Bramming-Tønder Lunderskov-Padborg Taulov spor sporskifter? 29 Lunderskov-Bramming Esbjerg-Skjern 8 80 Valby-Svanemøllen ? GTA opstillingsspor - 32 Langå-Struer 63 Side 10(34)

11 56 Herning-Skjern København-Helsingør Ålborg-Frederikshavn Ålborg vige + depotspor - 0 Fikspunktmålinger - 0 Ballastboringer - 0 Sporstoppere - 0 Spordele i overkørsler - * Længden er en sammenvægtet opgørelse på tværs af sporombygningstyperne skinne, svelle og ballastrensning jf. resultatkontrakten 2008 bilag 1 efterslæbsberegning. 2.2 Broer Om fornyelsesaktiviteterne på broområdet Aktivitetsniveauet på broområdet øges markant i perioden i forhold til aktivitetsniveauet de forudgående år f.eks. stiger 2009-budgettet med ca. 38 % i forhold til forbruget i 2008 og forbruget i 2010 stiger med ca. 19 % i forhold til forbruget i Der sker derefter et fald på 27 % i aktivitetsniveauet i 2011 i forhold til I perioden er der prioriteret aktiviteter for godt og vel 0,8 mia. kr. Prioriteringen af broprojekter er samstemt med de store sporombygninger i perioden. I 2011 er budgettet ikke fuldt disponeret endnu. Der udestår budgetmæssig udmøntning af projekter for 80 mio. kr. - disse midler vil blive udmøntet, efterhånden som broeftersynene gennemføres Beskrivelse af projekter godkendt med planen Med nærværende fornyelsesplan er en række brofornyelsesprojekter besluttet igangsat. En kort beskrivelse af det overordnede indhold i samt eventuelle ekstraordinære udfordringer knyttet til hvert af disse netop godkendte brofornyelsesprojekter fremgår nedenfor: Vesterport/Kampmannsgade, brx102: Der udføres arbejder på banegravsindfatninger fra Vesterport og frem til Jarmers Plads samt på broen ved Kampmannsgade. Disse arbejder er rykket fra 2008 til 2009 og lægges i forbindelse med arbejdet på Boulevardtunnelen for at optimere udnyttelsen af sporspærringer. Begge projekter er lagt i ly af spærringerne, der er planlagt i forbindelse med 6. Hovedspors-projektet. Der er derfor en risiko for, at arbejdet forsinkes på begge projekter, da projektet på 6. Hovedspor muligvis bliver forsinket. Endelig afklaring af projektet har medført, at omfang og økonomi er øget. Nørreport Station, brx105: Projektet fokuserer på en hovedistandsættelse af konstruktioner ved Nørreport Station (herunder gennemførelse af omisolering mod fugtnedtrængning på oversiden af konstruktioner). Arbejdet var oprindeligt planlagt til udførelse i , men for at sikre hensynstagen til alles interesser er udførelsen rykket til , hvilket muliggør, at projektet kan gennemføres sammen med ventilationsprojektet, som er et anlægsprojekt, der forventes overdraget til Banedanmark ved årets udgang. Nørreport Station-projektet skal ligeledes koordineres med Københavns kommune, der planlægger en større ændring af overfladen på Nørreport Station. Banedanmark vil stå for den overordnede koordinering mellem projekterne. Banedanmark har valgt at opstarte projektering i Side 11(34)

12 2008, således at projektet har en lang definitionsfase, hvor alle interessenter kan få deres projekt på plads. Målet er således en gennemtænkt koordinering med de øvrige interessenters projekter. Buddingevej, brx13348: Dette projekt er, grundet politisk uklarhed ang. Letbanens placering samt tidsplan, reduceret kraftigt. Den planlagte udskiftning af to sporbærende broer over Buddingevej i Lyngby er erstattet af en reparation af disse to broer. Udførelsesåret er stadig 2010 for at samstemme tidsmæssigt med sporombygningsprojektet på bane 82. Sydbanen (Ringsted-Næstved), brx112: I forbindelse med sporprojektet på Sydbanen i 2009 bliver der udskiftet elementer og lavet diverse arbejder på 17 broer. Broerne er blevet sendt i udbud af to omgange (i februar 2008 og igen i november 2008). Hundige Vej, brx14818: Ejerskabet af broen over Hundigevej er delt mellem Banedanmark og Greve Kommune. Omisoleringen af Hundige bro var oprindeligt planlagt i 2008, men er udskudt til 2009 efter ønske fra kommunen. AKR-reparation på 3-4 broer, brx147xx +148xx: Projektet er indmeldt som fortsættelse af igangværende særeftersyn af broer på Køgebugtbanen, hvor der er formodning om AKR-relaterede betonskader. AKR dækker over Alkali-Kisel- Reaktion. AKR-skaderne kan i forbindelse med utilstrækkelig fugtmembran medføre revnedannelser i betonen og heraf følgende risiko for afskalninger samt betonnedfald. Ved evt. saltpåvirkning kan de opståede skader føre til sikkerhedsmæssige problemer og dermed afføde akutte sikkerhedsbetonede reparationer. Ved generaleftersyn er der konstateret tegn på AKR-skader og inkompatibel bitumen i fugtmembranen. Sidstnævnte kan medføre bitumenindsivning i dræn- og afløbssystem og dermed skabe risiko for vandopstuvning på brodæk og dermed en initiering af AKR-skader. Til afdækning af problemets omfang blev særeftersynet igangsat i 2005 som første fase ud af i alt tre faser: Fase 1: Gennemgang af arkivmateriale vedr. materialedokumentation og prioriteret oplistning af mulige, risikobehæftede broer. Fase 2: Prøveudtagning i marken til verifikation af Fase 1. Fase 3: Justering af prioriteret liste samt angivelse af reparationsstrategi. Igangværende Fase 3 forventes at kunne reducere omfanget af det kombinerede AKR- og bitumenproblem til primært at være et bitumen-problem, som det påregnes at kunne løse ved begrænset opgravning og oprensning af afløbssystem. Dette arbejde kan udføres uden omisolering af brodæk. Det er blevet besluttet at udføre første etape som et pilot-projekt på vedligeholdelse, således at det først er i 2011, at der gennemføres et projekt på fornyelse på broer. Gl. Køgevej, brx11524: For at etablere en langsigtet og teknisk-økonomisk optimal løsning, hvor der skabes mulighed for optimalt spor-layout under broen og skabes en langsigtet og bevaringsværdig konstruktion, planlægges det at udskifte konstruktionen ved fælles finansiering fra brofornyelsesmidler og fra anlægsmidler i forbindelse med KØR-projektet. Projektet er planlagt udført i 2009 og Tietgensbroen, brx11136: Broen er oprindeligt opført i 1907 i forbindelse med etablering af Københavns Hovedbanegård og Boulevardbanen. I forbindelse med elektrificering blev brodækket i 1984 løftet for at skabe tilstrækkelig frihøjde under broen til elektrificeringsprofilet. I samme forbindelse blev der Side 12(34)

13 gennemført en del vedligeholdelses-/fornyelsesaktiviteter. I 1995 blev der gennemført en hovedistandsættelse af broen inkl. en forstærkning af brodækket. I perioden fra 2000 og fremefter er der blevet gennemført en del mindre sikkerhedsreparationer, der har relation til den bærende konstruktion. Der er i 2005 blevet gennemført et særeftersyn af broen og dette eftersyn vurderer, at konstruktionen nærmer sig udløbet af den teknisk-økonomiske levetid. Der er planlagt gennemførelse af sikringsaktiviteter, som gør det sikkerhedsmæssigt forsvarligt at udnytte broens restlevetid. I sidste fornyelsesplan blev dette projekt igangsat med forventning om, at projektet skulle gennemføres i denne trafikaftaleperiode. De sidste undersøgelser har nu vist, at det vil være mest hensigtsmæssigt i relation til økonomisk optimering og udførelse at skubbe udførelsen til efter aftaleperioden, så projektet kan blive optimeret i forhold til de mange andre projekter, der skal gennemføres ved eller i nærheden af Københavns Hovedbanegård. Koordineringen af projektet med øvrige interessenter er fortsat i gang (herunder fastlæggelsen af det endelige udførelsestidspunkt). Stenhøjvej, brx : Projektet indebærer en udskiftning af hele bygværket. Broen er en stioverføring over banen. Broen går over henholdsvis højre og venstre spor mod Vejle samt det mellemliggende rangerområde. Den primære årsag til istandsættelsen er ønsket om at tilgodese og sikre den daglige og fremtidige drift uden restriktioner for den daglige togtrafik. Broarbejdet er planlagt til udførelse i Rottehullet brx11284: Sporudfletningsbygværket fører begge Ringbanespor over det indgående Nordbanespor. Det drejer sig om begge spor på bane 87 (overføring) og det indadgående spor på bane 82. Der skal ske en udskiftning af bygværket, hvilket afføder et spærringsbehov på fem uger for bane 87 og to uger for bane 82. Spærringsperioden vil blive søgt minimeret under detailprojekteringen. Projektet er planlagt til udførelse i 2010 med projektering i Bro over Hellerupvej, brx11296: Projektet omfatter en udskiftning af 2 af broerne over Hellerupvej, nærmere bestemt spor 3 og 4. De er en del af brokomplekset bestående af ni broer over Hellerupvej i Gentofte kommune. De syv øvrige broer er relativt nye, men de to broer i nærværende projekt er fra De berørte baner er bane 82 (spor 4) og bane 86 (spor 3). Projektet er planlagt til udførelse i 2010 med projektering i Bernstorffsvej, brx13306: Projektet omfatter istandsættelse af to enkeltsporede broer på bane 82. Istandsættelsen består af flere forskellige tiltag, blandt andet reparation af AKR-skader, udskiftning af rækværk og injicering af revner. Projektet er planlagt til udførelse i 2010 med projektering i Boulevardtunnelen før og efter Nørreport: Projektet omfatter fornyelse af Boulevardtunnelen før og efter Nørreport St. fra Jarmers Plads til Nørreport og fra Østre Anlæg (ved Østerport St.) til Nørreport. Der er tale om en hovedistandsættelse, der forventes at udvide levetiden med 25 år. Projektet er planlagt til udførelse i 2009 og Side 13(34)

14 2.2.3 Overblik over fornyelsesaktiviteterne: Kort Af nedenstående kort fremgår de største brofornyelsesprojekter i perioden Kort : Oversigt over brofornyelser ( ) Side 14(34)

15 2.2.4 Overblik over fornyelsesaktiviteterne: Tabeller Tabel : Anlægsaktivitet ved fornyelse inden for broområdet Aktiviteter [stk.] I alt Store broer Broer Stenkister Autoværn Tabel : De vigtigste og største fornyelsesprojekter inden for broområdet angivet med primært/primære udførelsesår Banenr. Projektnr. Projekt-navn brx14818 Hundige vej 10 brx104 Boulevardtunnelen før og efter Nørreport 10 brx102 Banegravsindfatning - Vesterport - Kampmannsgade & bro Kampmannsgade 21 brx112 Sydbanen (Ringsted-Næstved) 71 Brx20480 Bro Stenhøjvej 82 hhv hhv. 87 brx11296 Bro over Helleupvej spor 3 & 4 S-banen brx11284 Rottehullet 82 brx13306 Bernstorffsvej xx + 148xx AKR-reparation i ca. 3-4 broer 50 brx11524 Gammel Køgevej kommunevej over banen 10 brx105 Nørreport St. (omisolering af dæk over Nørreport) 2.3 Kørestrøm Om fornyelsesaktiviteterne på kørestrømsområdet Nærværende fornyelsesplan omfatter for kørestrømsområdets vedkommende omkring 30 projekter. Heraf er 15 projekter sat i gang, og 15 er under afklaring. Projekterne på kørestrøm er meget forskellige i deres karakter. De dækker alt fra fornyelse af en enkelt komponent til kampagner, hvor den samme komponent udskiftes på hele strækninger. Kampagnerne er typisk flerårige, hvilket sikrer et bedre fundament for den langsigtede planlægning. Anlæggelsen af fordelingsstationen i Gelsted er det største projekt for de kommende år. Projektet er placeret på anlægsbevillingen. Projekteringen af opgaven er derfor ikke afspejlet i de nuværende fornyelsesbudgetter på kørestrøm. De resterende opgaver for perioden efter 2011 er primært mindre opgaver. Side 15(34)

16 Beskrivelse af aktiviteterne på kørestrømsområdet fordelt på anlægselementer: Omformerstationer Der er et højt aktivitetsniveau i fornyelsesplanens første to år, mens aktiviteten er aftagende i Der skal fornyes beskyttelsesrelæer samt ladere og batterier. Disse komponenter fornyes via en kampagne, hvis aktiviteter fortsætter over en længere årrække. Der indføres ventilationsautomatik, som bevirker en konstant temperatur i anlæggene, hvilket minimerer risikoen for nedbrud. Derudover opgraderes anlæggene til et niveau, der er i overensstemmelse med de nyeste normer på området, bl.a. med hensyn til lynafledningen. Opgraderingen af anlæggene til overensstemmelse med gældende normer medfører større sikkerhed for personer, der færdes i anlæggene. Derudover skiftes der relæer, hvilket har positive effekter på såvel sikkerhedsniveauet som på driften på jernbanen. Fordelingsstationer Der skal etableres nødstyring af fordelingsstationerne. Derudover udskiftes der beskyttelsesrelæer på 2 stationer og højspændingsafbrydere på Midtsjælland og på Fyn. Køreledningsanlæg S-banen Der er kun få projekter på køreledningsanlægget på S-banen. I 2009 færdiggøres kørestrømsskinnen i boulevardtunnelen. Det igangværende arbejde med at opsætte AC/DC kasser til adskillelse af returstrømmen mellem S-banen og fjernbanen fortsættes. I forbindelse med anlæggelsen af 6. Hovedspor foretages ændringer i kørelednings-anlægget i Valby for at undgå reduceret regularitet. Projektet samles på faget spor som et samlet projekt. Køreledningsanlæg Fjernbanen. Beskyttelsesjording er en af de største økonomiske poster i forbindelse med fornyelsen af køreledningsanlæg. Beskyttelsesjording sikrer, at færdsel i sikker afstand af den påbudte sikkerhedszone er uden risici. Beskyttelsesjording har bl.a. haft indflydelse på estimeringen af omkostninger forbundet med mange broprojekter, hvor budgettet først sent i forløbet medtog udgiften til beskyttelsesjording. Udover beskyttelsesjording, så er der en række mindre projekter på fjernbanens køreledningsanlæg. Der er planlagt et projekt med fornyelse af koblere i Hvidovre. Projektet giver mulighed for at forbedre toggangen ved uregelmæssig drift. Når projektet i Hvidovre er fuldført, opnås mulighed for at foretage mere fleksible afbrydelser af kørestrømmen. Toggangen påvirkes derfor i mindre grad i forbindelse med arbejder på banen. I Vojens forbedres anlægget ligeledes, så der fremover kan udføres arbejder uden at lukke for trafikken på hele stationen. Arbejdet fortsætter ligeledes med at afklare omkostninger forbundet med igen at få farlige transporter sendt over Fyn, hvor anlægget ved Ålykkebroen i så fald skal ændres. De resterende opgaver er udskiftningen af standardkomponenter; mastetoppe, returisolatorer og neutralsektioner. Side 16(34)

17 2.3.2 Overblik over fornyelsesaktiviteterne: Tabeller Tabel : Anlægsaktivitet ved fornyelse inden for kørestrømsområdet Planlagte fornyelser (elementer pr. projekt) Omformerstationer S-banen Fordelingsstationer fjernbanen Køreledningsanlæg S-banen Køreledningsanlæg fjernbanen jordsystemer 4 ventilations-anlæg 5 stræknings-relæer 2 tavleanlæg 5 stræknings-relæer 10 hurtigafbrydere - 5 afbrydere 1 stk nødstyringsfunktionalitet 1 bane med udskiftning af AC/DC kasse 1 strømskinne 6 batterier og 6 ladere 1 undersøgelse 2 stationer med udskiftning af beskyttelses-relæer 1 beskyttelsesjording Udskiftning af køreledningsanlæg Valby - Valbylanggade 1 adskiller i Vojens 1 stk software 1 projekt med koblere i Hvidovre 1 beskyttelsesjording 300 Mastetoppe Projektering Projektering Returisolatorer 300 Mastetoppe 2 neutralsektioner Projektering Stærkstrøm Om fornyelsesaktiviteterne på stærkstrømsområdet Det overordnede billede på stærkstrømsområdet er, at aktivitetsniveauet fortsat er højt de næste to år, hvorefter det falder lidt og at der kontinuerligt arbejdes på en forbedring af datakvaliteten i dokumentationen for områdets komponenter. Beskrivelse af aktiviteterne på stærkstrømsområdet fordelt på anlægselementer: Perronbelysning Perronbelysning er et af de områder, hvor produktionsniveauet er øget kraftigt. Der bliver fornyet 34 anlæg i perioden , hvilket svarer til 16 % af alle stationer med perronbelysningsanlæg. De fleste projekter vedrørende perronbelysning står til udførelse i Derefter aftager aktiviteten i 2010 og 2011, hvor der kun udføres fornyelsesaktivitet på få stationer. Nødstrømsanlæg Der skal fornyes 54 nødstrømsanlæg. Antallet af aktiviteter på nødstrømsanlæggene er næsten konstant i perioden , mens budgettet er minimalt i Side 17(34)

18 Øvrige anlægselementer Under kategorien øvrige anlægselementer hører projektet vedrørende GPRS-overvågning af vitale sporskifter og projektet vedrørende forbedret sikkerhed i boulevardtunnelen samt en række standardprojekter, hvis kompleksitet er begrænset Standardprojekterne vedrører bl.a. planlagt fornyelse af over 100 tavler. Hovedtavler, undertavler og målertavler fornyes for at få anlægget opdateret til den nyeste teknologi og for at reducere vedligeholdelsen på samme anlæg. De resterende standardprojekter vedrører bl.a. fornyelse af elevatorer og udskiftningen af et køleanlæg. Sporskiftevarme Det sidste projekt med sporskiftevarme udføres i Projektet omhandler sporskiftevarme på Skanderborg station, hvor 13 sporskifter udskiftes Beskrivelse af projekter godkendt med planen De store projekter på stærkstrømområdet vedrører primært perronbelysning. For at opnå synergi i udbuddet af projekter samles flere stationer i et projekt, hvor hvert projekt indeholder typisk 4-8 stationer. Udover perronbelysning er der et opgraderingsprojekt i boulevardtunnellen, som skal gøre sikkerheden endnu bedre, end den er i dag. Nedenfor følger en kort beskrivelse af det overordnede indhold i samt eventuelle ekstraordinære udfordringer knyttet til hvert af de netop godkendte stærkstrømsprojekter. Stx028 Perronbelysning Århus H. Der skal bl.a. fornyes perronbelysning på Århus Station. Stationen er speciel i sin arkitektoniske fremtoning. Det er derfor ikke muligt at anvende de gængse armaturer. Der arbejdes derfor med en spændende, arkitekttegnet løsning, som udnytter mulighederne i perronhallen for at skabe en behagelig stemning for passagererne på Århus station. Projektet udføres i tæt samarbejde med DSB, som står for den arkitektoniske del af projektet. Stx121 Perronbelysning Roskilde og Sorø Projektet er estimeret med udgangspunkt i udbud af perronbelysningsprojekter i Udbud af mindre perronbelysningsprojekter i 2009 og 2010 vil vise, om markedet i 2008 var præget af en overophedning Overblik over fornyelsesaktiviteterne: Kort Af de nedenstående kort fremgår fornyelsesaktiviteterne på henholdsvis perronbelysning og nødstrømsanlæg i perioden Side 18(34)

19 Kort : Kort over aktiviteter vedr. perronbelysning Side 19(34)

20 Kort : Kort over fornyelsesaktivitet vedrørende nødstrømsanlæg. Side 20(34)

21 2.4.4 Overblik over fornyelsesaktiviteterne: Tabeller Tabel : Anlægsaktivitet ved fornyelse inden for stærkstrømsområdet Indmeldinger [stk.] I alt Stationer med Perronbelysningsanlæg Nødstrømsanlæg Sporskiftevarme Tabel : De vigtigste og største fornyelsesprojekter inden for stærkstrømsområdet angivet med primært/primære udførelsesår Banenr. Projektnr. Projektnavn , 51, 78 og 79 stx023 Perronbelysning bane stx024 Perronbelysning Sydbanen 10 stx118 Opgradering af sikkerhed i Boulevardtunnelen 23b stx028 Perronbelysning Århus H. 11b stx121 Perronbelysning Roskilde og Sorø 2.5 Tele & IT Om fornyelsesaktiviteterne på Tele & IT-området Der er følgende hovedgrupper inden for fornyelsesporteføljen: Levetidsforlængelse af bestående radioanlæg op til ibrugtagning af GSM(R), herunder særligt sikring af reservedele til det bestående radioanlæg. Opgradering af trafikinformation (jf. krav i basispakken og tilvalgspakke 2 & 4 i trafikaftalen). Fornyelse af transmissions- og datanetudstyr, der sikrer, at udstyret følger den teknologiske udvikling (jf. krav i trafikaftalen). Konsolidering og opgradering af telefonicentraler (jf. krav i trafikaftalen). Etablering af flydende perronafsnit (jf. krav i basispakken og tilvalgspakke 2 i trafikaftalen) Beskrivelse af projekter godkendt med planen Hermed en kort beskrivelse af det overordnede indhold i det ene netop godkendte fornyelsesprojekt inden for Tele & IT-området: Udskiftningen af VICOS påbegyndes i Udførelsen lægges i fase med Signalprogrammets aktiviteter. VICOS I er Banedanmarks trafikinformationssystem, som leverer den information, som vises på monitorerne på stationer landet over. Teknisk set er VICOS I opdelt i 4 områder (RFC Kh, Side 21(34)

Fornyelsesplan 2008-10 marts 2008. Fornyelsesplan 2008-10

Fornyelsesplan 2008-10 marts 2008. Fornyelsesplan 2008-10 Fornyelsesplan 2008-10 marts 2008 Fornyelsesplan 2008-10 Fornyelsesplan 2008-10 Fornyelsesplan 2008-10 marts 2008 Journalnummer: 016 0012 Banedanmark Teknisk Planlægning Amerika Plads 15 2100 København

Læs mere

Fornyelsesplan 2011-2013

Fornyelsesplan 2011-2013 Fornyelsesplan 2011-2013 Fornyelsesplan 2011-2013 Journalnummer 11-02605 Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Forfatter: Teknisk Økonomisk Planlægning Telefon: 8234 0000 Fornyelsesplan

Læs mere

Fornyelsesplan 2010-2012

Fornyelsesplan 2010-2012 Fornyelsesplan 21-212 Fornyelsesplan Journalnummer 16-14 Banedanmark Teknisk Planlægning Amerika Plads 16 21 København Ø www.banedanmark.dk Forfatter: Teknisk-Økonomisk Planlægning Telefon: 8234 Fornyelsesplan

Læs mere

Udbudsplan. Plan for udbud af rådgiver og entreprenørydelser i Anlæg & Fornyelse

Udbudsplan. Plan for udbud af rådgiver og entreprenørydelser i Anlæg & Fornyelse Udbudsplan Plan for udbud af rådgiver og entreprenørydelser i Anlæg & Fornyelse Udbudsplan Banedanmark Anlæg & Fornyelse Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Forfatter: Elisabeth Kildegaard

Læs mere

Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 254 Offentligt

Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 254 Offentligt Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 254 Offentligt Fornyelsesplan 2015-2017 Fornyelsesplan 2015-2017 Version 1.0 Fornyelsesgruppen, TØP Økonomi Telefon Teknisk Økonomisk 8234 0000 banedanmark.dk

Læs mere

Udbudsplan. Plan for udbud af rådgiver og entreprenørydelser i Anlæg & Fornyelse

Udbudsplan. Plan for udbud af rådgiver og entreprenørydelser i Anlæg & Fornyelse Udbudsplan Plan for udbud af rådgiver og entreprenørydelser i Anlæg & Fornyelse Udbudsplan Banedanmark Anlæg & Fornyelse Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Forfatter: Elisabeth Kildegaard

Læs mere

Arbejder på Kystbanen i 2017 & 2018

Arbejder på Kystbanen i 2017 & 2018 Arbejder på Kystbanen i 2017 & 2018 Sporfornyelse mellem Klampenborg og Helsingør 25.11.2016 1 Kystbanen trænger til renovering Sporrelaterede fejl på Kystbanen 2012-2015 300 0,00% 250 200 0,20% 0,40%

Læs mere

Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen

Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Udbudsplan. Plan for udbud af rådgiver og entreprenørydelser i Anlæg & Fornyelse

Udbudsplan. Plan for udbud af rådgiver og entreprenørydelser i Anlæg & Fornyelse Udbudsplan Plan for udbud af rådgiver og entreprenørydelser i Anlæg & Fornyelse Udbudsplan Banedanmark Anlæg & Fornyelse Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Forfatter: Elisabeth Kildegaard

Læs mere

Dette notat er udarbejdet for at Region Sjælland får et første samlet overblik over investeringsbehovet på lokalbanerne i perioden 2016 2025.

Dette notat er udarbejdet for at Region Sjælland får et første samlet overblik over investeringsbehovet på lokalbanerne i perioden 2016 2025. Notat Til: Region Sjælland Kopi til: PEG + Regionstog Sagsnummer Sagsbehandler TFR Direkte +45 36 13 16 00 Fax - TFR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 9. marts 2015 Investeringsbehov

Læs mere

Banedanmarks infrastrukturportefølje Togfondsforligskredsmøde d. 14/11-16

Banedanmarks infrastrukturportefølje Togfondsforligskredsmøde d. 14/11-16 Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 75 Offentligt Banedanmarks infrastrukturportefølje 2018-2023 Togfondsforligskredsmøde d. 14/11-16 1 Hovedprincipper i re-planlægning af strækninger

Læs mere

Plan for Udviklingsstrategi for Jernbanen i Danmark 2015-2020

Plan for Udviklingsstrategi for Jernbanen i Danmark 2015-2020 Notat 06.11.2015 Plan for Udviklingsstrategi for Jernbanen i Danmark 2015-2020 1. Indledning Banedanmarks plan for udviklingsstrategi for jernbanen 2015-2020 er udarbejdet med henblik på at rammesætte

Læs mere

TIB 1 # Strækning Projekt Beskrivelse Forventet

TIB 1 # Strækning Projekt Beskrivelse Forventet TIB 1 # Strækning Projekt Beskrivelse F0101 Glostrup - Høje Taastrup Fornyelse af Høje Et spor ad gangen mellem Glostrup og Høje Taastrup spærres i de 10 døgn. Spsk 11a, 12a, 15 & 16 udveksles sammen med

Læs mere

Udbudsplan. Plan for udbud af rådgiver og entreprenørydelser i Anlæg & Fornyelse

Udbudsplan. Plan for udbud af rådgiver og entreprenørydelser i Anlæg & Fornyelse Udbudsplan Plan for udbud af rådgiver og entreprenørydelser i Anlæg & Fornyelse Udbudsplan Banedanmark Anlæg & Fornyelse Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Forfatter: Elisabeth Kildegaard

Læs mere

Ny anlægsbudgettering på banen. 24.08.10 Præsenteret ved Trafikdage Aalborg af Mads Brandt og Didde Mohr Morberg

Ny anlægsbudgettering på banen. 24.08.10 Præsenteret ved Trafikdage Aalborg af Mads Brandt og Didde Mohr Morberg Ny anlægsbudgettering på banen 24.08.10 Præsenteret ved Trafikdage Aalborg af Mads Brandt og Didde Mohr Morberg 1 Hvem er vi? Mads Brandt Analytiker, Teknisk Økonomisk Planlægning, Banedanmark Didde Mohr

Læs mere

Udbudsplan. Plan for udbud af rådgiver og entreprenørydelser i Anlæg & Fornyelse

Udbudsplan. Plan for udbud af rådgiver og entreprenørydelser i Anlæg & Fornyelse Udbudsplan Plan for udbud af rådgiver og entreprenørydelser i Anlæg & Udbudsplan Banedanmark Anlæg & Amerika Plads 15 21 København Ø www.banedanmark.dk Forfatter Elisabeth Kildegaard Petersen Mail ekp@bane.dk

Læs mere

Udbudsplan. Plan for udbud af rådgiver og entreprenørydelser i Anlæg & Fornyelse

Udbudsplan. Plan for udbud af rådgiver og entreprenørydelser i Anlæg & Fornyelse Udbudsplan Plan for udbud af rådgiver og entreprenørydelser i Anlæg & Fornyelse Udbudsplan Banedanmark Anlæg & Fornyelse Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Forfatter: Elisabeth Kildegaard

Læs mere

Udbudsplan. Plan for udbud af rådgiver og entreprenørydelser i Anlæg & Fornyelse

Udbudsplan. Plan for udbud af rådgiver og entreprenørydelser i Anlæg & Fornyelse Udbudsplan Plan for udbud af rådgiver og entreprenørydelser i Anlæg & Udbudsplan Banedanmark Anlæg & Amerika Plads 15 21 København Ø www.banedanmark.dk Forfatter Elisabeth Kildegaard Petersen Mail ekp@bane.dk

Læs mere

TØF konference 12. marts 2003 Investeringer på jernbanen. Jens Andersen

TØF konference 12. marts 2003 Investeringer på jernbanen. Jens Andersen TØF konference 12. marts 2003 Investeringer på jernbanen Jens Andersen Regeringens plan for trafikinvesteringer 2003 Oversigt over projekterne - igangværende som nye Infrastrukturens betydning Vigtigt

Læs mere

Fornyelsesplan

Fornyelsesplan Fornyelsesplan 2013-2015 Fornyelsesplan 2013-2015 Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Forfatter: Teknisk Økonomisk Planlægning Mail: jlwa@bane.dk Telefon: 8234 0000 Telefon

Læs mere

AT GENSKABE EN VELFUNGERENDE JERNBANE

AT GENSKABE EN VELFUNGERENDE JERNBANE AT GENSKABE EN VELFUNGERENDE JERNBANE KIM ANDERSEN, områdechef, BANEDANMARK Jernbanekonferencen den 17. maj 2010 BANEDANMARKS VISION Banedanmark vil genskabe en velfungerende jernbane med høj sikkerhed,

Læs mere

Udbygning af NordVestBanen. Danske projekter 11. maj 2011

Udbygning af NordVestBanen. Danske projekter 11. maj 2011 Udbygning af NordVestBanen Danske projekter 11. maj 2011 Martin Lose, Banedanmark Indhold Anlæg & Fornyelse Baggrund Succeskriterier Fysikken Økonomi Tidsplan Hovedudfordringer Anlæg & Fornyelse Områdechef

Læs mere

Elektrificering af banenettet

Elektrificering af banenettet Elektrificering af banenettet Strategisk analyse 09.05.2012 Oplæg på Banebranchens konference ved Martin Munk Hansen, Områdechef i Banedanmark Dagens program Strategisk analyse af elektrificering Politiske

Læs mere

Netredegørelse 2018 Bilag 3.5A. Netredegørelse bilag 3.5A v5 1

Netredegørelse 2018 Bilag 3.5A. Netredegørelse bilag 3.5A v5 1 z Netredegørelse 2018 Bilag 3.5A Netredegørelse 2018 - bilag 3.5A v5 1 Bilag 3.5A Indhold side 1 Indledning 1.1 Om bilag 3.5A 3 1.2 Principper i forbindelse med infrastrukturarbejder og kapacitetsindskrænkninger

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Trafikområdet (4. november 2005) Aftaler om Finansloven for 2006 November 2005 75 Aftale

Læs mere

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden En attraktiv jernbane nu og i fremtiden 1 Vi forbinder danskerne I Banedanmark sørger vi for, at der kan køre tog i Danmark Vi arbejder hver dag året rundt for, at togtrafikken kan afvikles smidigt og

Læs mere

Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne

Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne Banebranchens jernbanekonference 2011 11.05.2011 Præsenteret af Klaus S. Jørgensen Banedanmarks organisation (pr. 01.07.2010)

Læs mere

Banedanmarks samarbejde med assessorer

Banedanmarks samarbejde med assessorer Banedanmarks samarbejde med assessorer Trafik & byggestyrelsens sikkerhedskonference 2015 27.10.2015 1 Deltagere Lars Brockhoff TÜV SÜD Danmark Pia Messell Rambøll Carsten Rasmussen NIRAS Tom Møller Rasmussen

Læs mere

1. september 2006. Beslutningsgrundlag for sporområdet

1. september 2006. Beslutningsgrundlag for sporområdet 1. september 2006 Beslutningsgrundlag for sporområdet mv. 2007-2014 Beslutningsgrundlag for sporområdet mv. 2007-2014 Beslutningsgrundlag for sporområdet mv. 2007-2014 Banedanmark Amerika Plads 15 2100

Læs mere

26. oktober 2006. Aftale om trafik for 2007

26. oktober 2006. Aftale om trafik for 2007 Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 78 Offentligt 26. oktober 2006 Aftale om trafik for 2007 Der er mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre

Læs mere

Rettidighedsorganisationen

Rettidighedsorganisationen Rettidighedsorganisationen Succeskriterier og plan TØP konference 12.10.2010. TRettidighedsenhedenT Baggrund for rettidighedsorganisationen Passagerne som omdrejningspunkt Fra regularitet til rettidighed

Læs mere

Netredegørelse 2017 Bilag 3.5A. Netredegørelse bilag 3.5A 1

Netredegørelse 2017 Bilag 3.5A. Netredegørelse bilag 3.5A 1 Netredegørelse 2017 Bilag 3.5A Netredegørelse 2017 - bilag 3.5A 1 Bilag 3.5A Indhold side 1 Indledning 1.1 Om bilag 3.5A 3 1.2 Principper i forbindelse med infrastrukturarbejder og kapacitetsindskrænkninger

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg December 2015 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Naturstyrelsen VVM Haraldsgade 53 2100

Læs mere

Netredegørelse 2018 Bilag 3.5A. Netredegørelsen bilag 3.5A v7 1

Netredegørelse 2018 Bilag 3.5A. Netredegørelsen bilag 3.5A v7 1 z Netredegørelse 2018 Bilag 3.5A Netredegørelsen 2018 - bilag 3.5A v7 1 Bilag 3.5A Indhold side 1 Indledning 1.1 Om bilag 3.5A 3 1.2 Principper i forbindelse med infrastrukturarbejder og kapacitetsindskrænkninger

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om genopretning af jernbaneinfrastrukturen. Marts 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om genopretning af jernbaneinfrastrukturen. Marts 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om genopretning af jernbaneinfrastrukturen Marts 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om genopretning af jernbaneinfrastrukturen

Læs mere

Informationsmøde Næstved

Informationsmøde Næstved Informationsmøde Næstved Ringsted-Femern Banen 24. maj 2016 Præsenteret af projektdirektør Jens Ole Kaslund og anlægschef Klaus S. Jørgensen 1 Ringsted Femern Banen indtil nu 2008: Traktat mellem Tyskland

Læs mere

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006 RIGSREVISIONEN København, den 23. maj 2006 RN A606/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om midtvejsstatus for udredningsarbejdet mv. om Banedanmark I. Indledning 1. Statsrevisorerne anmodede mig på deres

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt MINISTEREN Transport- og Bygningsudvalget Folketinget Dato J. nr. 5. november 2015 2015-6435 Frederiksholms Kanal

Læs mere

Ny og eksisterende banes krydsning med Køgevej

Ny og eksisterende banes krydsning med Køgevej Ny og eksisterende banes krydsning med Køgevej Den nye bane København Ringsted Notat vedr. økonomiske konsekvenser ved en forøget frihøjde for Køgevej Dato: 15.februar 2013 Versionshistorie 1 Ver. nr.

Læs mere

Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen

Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen Trafikdage på Aalborg Universitet 27.08.2012 Præsenteret af Julie Baagø og Didde Mohr Morberg Fokus i oplægget Den eksisterende jernbaneinfrastruktur

Læs mere

CSM i praksis. Erfaringer med CSM Risikoledelse. 14.05.2014 Banedanmark og Rambøll

CSM i praksis. Erfaringer med CSM Risikoledelse. 14.05.2014 Banedanmark og Rambøll CSM i praksis Erfaringer med CSM Risikoledelse 14.05.2014 Banedanmark og Rambøll CSM i praksis Sessionens indhold Forordningen Fælles sikkerhedsmetode for risikoevaluering og vurdering (CSM RA) trådte

Læs mere

Banedanmarks kommende projekter

Banedanmarks kommende projekter Banedanmarks kommende projekter Geoteknikerdag 2015 29.05.2015 Præsenteret for Geoteknisk Forening af Jimi Okstoft, Anlægsudvikling 1 Program Introduktion (3 min) Timemodellen (19 min) o 1. etape København-Odense

Læs mere

Bilag 3.5 A. Planlagte anlægs-, fornyelses- og eksterne arbejder på Fjernbanen 2015 (høring)

Bilag 3.5 A. Planlagte anlægs-, fornyelses- og eksterne arbejder på Fjernbanen 2015 (høring) Bilag 3.5 A Planlagte anlægs-, fornyelses- og eksterne arbejder på Fjernbanen 2015 (høring) I dette bilag præsenteres de projekter, der ifølge 7 i standard adgangskontrakten skal varsles i Netredegørelsen.

Læs mere

Review af Signalprogrammet

Review af Signalprogrammet Review af Signalprogrammet 1 Ombordudstyr Udrustning er forsinket, men Deloittes kategorisering af togtypernes kompleksitet Der er forskel på, hvor svært det er, at udruste tog. Første Nordjyske tog ombordudrustet

Læs mere

Trafikplan for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten

Trafikplan for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten Trafikplan 2012-2027 for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten Trafikdage 2012 Vi har en PLAN Den statslige jernbane de kommende år Overblik over udviklingen:

Læs mere

Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring

Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring September 2015 Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring Udgivet af Banedanmark Grafisk tilrettelæggelse: Karen Krarup

Læs mere

Resumerapport. Hastighedsopgradering i forbindelse med Signalprogrammet

Resumerapport. Hastighedsopgradering i forbindelse med Signalprogrammet Resumerapport Hastighedsopgradering i forbindelse med Signalprogrammet Resumerapport Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-174-5 Resumerapport Indhold

Læs mere

Kapacitetsudvidelser på Øresundsbanen i Danmark

Kapacitetsudvidelser på Øresundsbanen i Danmark Kapacitetsudvidelser på Øresundsbanen i Danmark 28. marts 2017 Mulige kapacitetsudvidelser i relation til Øresundsbanen Der er en række kapacitetsudfordringer på den danske side: Københavns Lufthavn Station,

Læs mere

Gyldig fra: Gyldig til:

Gyldig fra: Gyldig til: Teknisk meddelelse Nr. 04 / 23.05.2007 Tværprofiler for ballasteret spor, supplerende regler. I nærværende Teknisk meddelelse er opstillet supplerende regler for tværprofiler for ballasteret spor. Reglerne

Læs mere

Signalprogrammet - resultat af replanlægning oktober 2016

Signalprogrammet - resultat af replanlægning oktober 2016 Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 15 Offentligt Signalprogrammet - resultat af replanlægning oktober 2016 Præsentation for Transport- og Bygningsudvalget 11.10.2016 1 Tidslinie 2005

Læs mere

Aftale mellem Transportministeriet, Københavns Kommune og By & Havn, om løsninger til forbedrede adgangsforhold til Nordhavn station.

Aftale mellem Transportministeriet, Københavns Kommune og By & Havn, om løsninger til forbedrede adgangsforhold til Nordhavn station. Aftale mellem Transportministeriet, Københavns Kommune og By & Havn, om løsninger til forbedrede adgangsforhold til Nordhavn station. Nærværende papir angår aftale om modernisering af Nordhavn station

Læs mere

TIB 1 # Strækning Projekt Beskrivelse Forventet

TIB 1 # Strækning Projekt Beskrivelse Forventet TIB 1 # Strækning Projekt Beskrivelse F0101 Glostrup - Høje Taastrup Fornyelse af Høje Et spor ad gangen mellem Glostrup og Høje Taastrup spærres i de 10 døgn. Spsk 11a, 12a, 15 & 16 udveksles sammen med

Læs mere

Fokus på forbedring af rettidigheden på danske jernbaner

Fokus på forbedring af rettidigheden på danske jernbaner Fokus på forbedring af rettidigheden på danske jernbaner Rettidigheds-ledelse 14 October 2010 Præsenteret for TØF af Jacob Dorner Baggrund På opfordring af den danske transportminister blev der oprettet

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 314 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 314 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 314 Offentligt Fornyelsesplan 2016-2018 Fornyelsesplan 2016-2018 Version 1.0 Fornyelsesgruppen, AØ Økonomi Telefon Anlægs Økonomi 8234 0000 banedanmark.dk

Læs mere

Afgjort den 26. februar 2009. Tidligere fortroligt aktstykke F (2008-09). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 25.02.2013.

Afgjort den 26. februar 2009. Tidligere fortroligt aktstykke F (2008-09). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 25.02.2013. Aktstykke nr. 70 Folketinget 2012-13 Afgjort den 26. februar 2009 Tidligere fortroligt aktstykke F (2008-09). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 25.02.2013. Transportministeriet. København,

Læs mere

Fremtidens jernbanetrafik i Vestjylland

Fremtidens jernbanetrafik i Vestjylland Fremtidens jernbanetrafik i Vestjylland - et forslag til regional strategi Trafikdage på Aalborg Universitet 2011 Tommy O. Jensen/Atkins Danmark Udvikling af jernbanen i Danmark Status 2011 160 km/t og

Læs mere

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER Dato J. nr. For at give et samlet løft til togtrafikken i hele landet og forstærke den lokale gevinst ved Timemodellen, hastighedsopgraderes en række regionale

Læs mere

Notat. Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge Boldklub i anlægsfasen

Notat. Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge Boldklub i anlægsfasen Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge

Læs mere

Sagsnummer 108099-167903 THECA. Til. Region Hovedstaden. Sagsbehandler TN Direkte 36 13 16 03 Fax 36 13 16 93 TN@movia.dk. 30. oktober 2007.

Sagsnummer 108099-167903 THECA. Til. Region Hovedstaden. Sagsbehandler TN Direkte 36 13 16 03 Fax 36 13 16 93 TN@movia.dk. 30. oktober 2007. Notat Til Region Hovedstaden 1/5 Sagsnummer 30. oktober 2007. Sagsbehandler TN Direkte 36 13 16 03 Fax 36 13 16 93 TN@movia.dk Investeringer i Region Hovedstaden. CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: Baggrund.

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Idéfasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/opgraderingkystbanen Forord Som led i Togfonden DK er det

Læs mere

Københavns Hovedbanegård

Københavns Hovedbanegård Københavns Hovedbanegård - Udfordringer og muligheder Baggrund - Ifølge aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 skal der gennemføres en analyse af stationskapaciteten ved Københavns Hovedbanegård

Læs mere

Optimering af sporspærringer

Optimering af sporspærringer Optimering af sporspærringer Den Danske Jernbanekonference: Jernbanen i Fokus 14. maj 2014 Martin Overgaard Jensen 1 Resumé Stigende trafikmængder kombineret med et øget behov for sporspærringer stiller

Læs mere

TOTALENTREPRISE 6717.002

TOTALENTREPRISE 6717.002 MÆNGDELISTE TOTALENTREPRISE 6717.002 Gødstrup - Snejbjerg Holstebromotorvejen >>> Aulum Snejbjerg SEPTEMBER 2014 Bygværk 68-0-083.00 UF af Bane Holstebro Vejle (Gødstrup) samt sporarbejder, afvandingsledning

Læs mere

Dansk Brodag 2008 Hvordan får man fornyet 800 broer på 7 år?

Dansk Brodag 2008 Hvordan får man fornyet 800 broer på 7 år? Dansk Brodag 2008 Hvordan får man fornyet 800 broer på 7 år? Områdechef Teknisk Drift, Kim Andersen BROER PÅ BANEDANMARKS NET. Forvaltning af ca. 2320 broer 37 % på hovedstrækningerne 18 % på S-bane strækningerne

Læs mere

Udbudsplan. Plan for udbud af rådgiver og entreprenørydelser i Anlæg & Fornyelse

Udbudsplan. Plan for udbud af rådgiver og entreprenørydelser i Anlæg & Fornyelse Udbudsplan Plan for udbud af rådgiver og entreprenørydelser i Anlæg & Fornyelse Udbudsplan Banedanmark Anlæg & Fornyelse Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Forfatter: Elisabeth Kildegaard

Læs mere

Banenorm BN2-202-1. Skinnepolitik

Banenorm BN2-202-1. Skinnepolitik Udgivet 21/09/2015 Overordnet ansvar: Pernille Maren Jøndrup Ansvar for indhold: Carsten Jørn Rasmussen Ansvar for fremstilling: Mai Emcken Skinnepolitik Banenorm BN2-202-1 Udgivet 21/09/2015 Side 2 af

Læs mere

Sommeren 2016. Overblik over sommerens sporspærringer. Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 263 Offentligt

Sommeren 2016. Overblik over sommerens sporspærringer. Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 263 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 263 Offentligt Sommeren 2016 Overblik over sommerens sporspærringer Trafik, Banedanmark 08.03.2016 Hvorfor er det nødvendigt med sporspærringerne?

Læs mere

Indhold. 03 Om BHF Gruppen. 04 BHF Bane. 06 BHF Forsyning. 08 BHF Facility. 10 BHF Telekom

Indhold. 03 Om BHF Gruppen. 04 BHF Bane. 06 BHF Forsyning. 08 BHF Facility. 10 BHF Telekom Indhold 03 Om BHF Gruppen 04 BHF Bane 06 BHF Forsyning 08 BHF Facility 10 BHF Telekom BHF Gruppen Vejen til gode forbindelser Vælger I et samarbejde med BHF Gruppen, får I kvalitetsløsninger til den aftalte

Læs mere

OMBYGNING AF RINGSTED STATION OPGØRELSE AF BEVILLINGSBEHOV INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Grundlag 2

OMBYGNING AF RINGSTED STATION OPGØRELSE AF BEVILLINGSBEHOV INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Grundlag 2 BANEDANMARK OMBYGNING AF RINGSTED STATION ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OPGØRELSE AF BEVILLINGSBEHOV INDHOLD 1 Indledning 1 2 Grundlag

Læs mere

Banedanmarks arbejde i Lundby

Banedanmarks arbejde i Lundby Banedanmarks arbejde i Lundby Ringsted-Femern Banen 04.10.2017 1 Dagsorden Banedanmark ved Klaus Jørgensen og Lene Tørnæs Helbo 1. Ringsted-Femern Banen 2. Broarbejde og hvad det medfører (Lene for MT

Læs mere

Den statslige Trafikplan

Den statslige Trafikplan Den statslige Trafikplan Status på Trafikplan 2012-2027 Movia Trafikbestillerkonference, maj 2012 Baggrund for den statslige trafikplan Lov om trafikselskaber fra 2005: - 8.Transportministeren udarbejder

Læs mere

Banedanmarks reviderede anlægsplan for perioden

Banedanmarks reviderede anlægsplan for perioden Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 128 Offentligt Notat 22-12-2016 Banedanmarks reviderede anlægsplan for perioden 2018-2026 Der skal de kommende år gennemføres en lang række

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

God tilgængelighed til den kollektive trafik

God tilgængelighed til den kollektive trafik UDKAST God tilgængelighed til den kollektive trafik Ved Chefkonsulent Per Skrumsager Hansen, Center for Erhverv og Analyse Billede af gode forbindelser i den kollektive trafik vil være ændret om 10-15

Læs mere

Bevilling: NVF-møde, Stockholm 1. marts 2016

Bevilling: NVF-møde, Stockholm 1. marts 2016 Bevilling: 2018-2021 NVF-møde, Stockholm 1. marts 2016 Bevillingsanalyse og Udbud2017 2 Bevillingsprognosen falder til historisk niveau på sigtelinjerne 2022-27 Mio. kr., 2015-priser Historisk forbrug

Læs mere

Transportaftalen lægger overordnet op til

Transportaftalen lægger overordnet op til Transportaftalen: En grøn transportpolitik Trafikkonference, Kollektiv Trafik Forum, 30. april 2009 ved kontorchef Tine Lund Jensen Transportaftalen lægger overordnet op til Mindre CO 2 Grønnere biltrafik

Læs mere

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 416 Offentligt

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 416 Offentligt Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 416 Offentligt Afrapportering Fjern- og Regionaltog, 2. kvartal 2014 1. Antallet af rejser I 2. kvartal 2014 blev der foretaget 12,7 mio. rejser med DSB's fjern-

Læs mere

Regeringen lægger op til ny rammeaftale for jernbaneområdet 2005 2014

Regeringen lægger op til ny rammeaftale for jernbaneområdet 2005 2014 Dato : 10. oktober 2003 Regeringen lægger op til ny rammeaftale for jernbaneområdet 2005 2014 Regeringen lægger op til en ny rammeaftale, der skal sikre de langsigtede rammer for jernbaneområdet. Aftalen

Læs mere

Oversigt over status på infrastrukturprojekter

Oversigt over status på infrastrukturprojekter Oversigt over status på infrastrukturprojekter Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen har i august 2014 opdateret Status på Infrastruktur i Region Midtjylland fra december 2012. Rapporten fra

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen BAN FEMERN 2016 Høj folder 12.indd 1 20/05/16 09.36 Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske

Læs mere

Med åbningen af Øresundsforbindelsen den 1. juli 2000 forværres problemerne betydeligt.

Med åbningen af Øresundsforbindelsen den 1. juli 2000 forværres problemerne betydeligt. i:\november 99\kbh-hovedbane-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 25. november 1999 RESUMÈ KØBENHAVNS HOVEDBANEGÅRD HELHEDSLØSNING Allerede i dag er kapaciteten på Københavns Hovedbanegård

Læs mere

Regionalbaner i Midt- og Vestjylland

Regionalbaner i Midt- og Vestjylland Regionalbaner i Midt- og Vestjylland Idéer til udvikling af regionalbanerne Banebranchens konference 11. maj 2011 Tommy O. Jensen/Atkins Danmark Jernbanerne i Danmark Status 2011 140 km/t og derover 120

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2016 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2016... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

Pejlemærker for trafikinformation i fremtiden for fjern- og regionaltog. 17.Maj 2010 BaneBranchen Fra tanke til handling

Pejlemærker for trafikinformation i fremtiden for fjern- og regionaltog. 17.Maj 2010 BaneBranchen Fra tanke til handling Pejlemærker for trafikinformation i fremtiden for fjern- og regionaltog 17.Maj 2010 BaneBranchen Fra tanke til handling Pejlemærker for trafikinformation i fremtiden Temaer Passagerens forventninger til

Læs mere

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Vicedirektør Ove Dahl Kristensen, DSB Baggrund: Vedtagelse af En grøn transportpolitik p Den

Læs mere

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturprojekter i Danmark Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturfonden Aftale om investeringer i infrastruktur og transportsystemer i perioden 2009 2020 DKK

Læs mere

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Med 200 km/t fra Ringsted til Femern 30.04.2015 Præsenteret for Banebranchen af Jens Ole Kaslund 1 De store programmer er centralt placeret i Banedanmarks

Læs mere

Banedanmarks Prioriteringsproces

Banedanmarks Prioriteringsproces Banedanmarks Prioriteringsproces Indledning Fuldmægtig Marie Louise Madsen, Banedanmark Fuldmægtig Kristian Nordentoft, Banedanmark Chefkonsulent Dorte-Lene Bacher, Banedanmark Den trafikale udvikling

Læs mere

8 udbudspakker til fremtidens jernbane

8 udbudspakker til fremtidens jernbane 8 8 udbudspakker til fremtidens jernbane 8 udbudspakker til fremtidens jernbane Udgiver Brancheforeningen Dansk Tog Tekst og layout Dansk Tog Foto Patrik Engstöm/Stefan Nilsson/Lars E/SJ/Arriva Tryk

Læs mere

Timemodellen og Togfonden

Timemodellen og Togfonden Timemodellen og Togfonden Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt Oplæg hos IDA Rail, 12.11.14, Jan Albrecht, Trafikstyrelsen, Center for Kollektiv Trafik Mål og visioner i den grønne transportpolitik

Læs mere

Særkøreplan 20. juni - 12. juli 2015

Særkøreplan 20. juni - 12. juli 2015 Særkøreplan Tegnforklaring Hvor intet er anført under køredage, kører toget alle dage. 1 Mandag 1 2 Tirsdag 1 3 Onsdag 1 4 Torsdag 1 5 Fredag 1 6 Lørdag 1 7 Søndag 1 b g i 1 eller nat efter... (for de

Læs mere

Banedanmarks prioriteringsproces

Banedanmarks prioriteringsproces Banedanmarks prioriteringsproces - Præsentation af proces og model 24.08.2009 Præsentation på Aalborg Trafikdage v/ Marie Louise Madsen, Kristian Nordentoft og Dorte-Lene Bacher Agenda Prioriteringsprocessen

Læs mere

Banenorm BN1-160-1. Kilometrering og opsætning af kilometermærker

Banenorm BN1-160-1. Kilometrering og opsætning af kilometermærker Udgivet 01.09.2008 Overordnet ansvar: lafo Ansvar for indhold: jha Ansvar for fremstilling: nfn Kilometrering og opsætning af kilometermærker Banenorm BN1-160-1 Udgivet 01.09.2008 Side 2 af 16 INDHOLD

Læs mere

Notat. Fremtidige opgaver og ressourcer i Ring 3 s Gravekontor

Notat. Fremtidige opgaver og ressourcer i Ring 3 s Gravekontor Notat Den 10. marts 2016 Journal nr. 163-2015-52156 Dokument nr. 163-2016-33083 Til Fra Ring 3 s Gravekontor Fremtidige opgaver og ressourcer i Ring 3 s Gravekontor 1. Baggrund Hovedstadens Letbane (HL)

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

BN1 Banenorm 15.06.2004 BN1-18-1. Opmåling af genstande inden for profilgrænserne samt aflevering af data BN1-18-1 INTERN GODKENDELSE I BANEDANMARK

BN1 Banenorm 15.06.2004 BN1-18-1. Opmåling af genstande inden for profilgrænserne samt aflevering af data BN1-18-1 INTERN GODKENDELSE I BANEDANMARK Opmåling af genstande inden for profilgrænserne samt aflevering af data BN1-18-1 INTERN GODKENDELSE I BANEDANMARK Dato Underskrift Samlet 11.06.2004 Palle Reenberg Indhold 11.06.2004 Jette Hansen Fremstilling

Læs mere

Sådan vedligeholdes asfaltarealer i Hvidovre kommune. Proces og fakta om asfaltområdet.

Sådan vedligeholdes asfaltarealer i Hvidovre kommune. Proces og fakta om asfaltområdet. Sådan vedligeholdes asfaltarealer i Hvidovre kommune. Proces og fakta om asfaltområdet. Indhold Sådan vedligeholdes asfaltarealer i Hvidovre kommune. Proces og fakta om asfaltområdet.... 1 1.0 Baggrund...

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere