Godkendelse af private leverandører af høreapparater. Udført for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2014 - Godkendelse af private leverandører af høreapparater. Udført for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse"

Transkript

1 Rapport Godkendelse af private leverandører af høreapparater Udført for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Projektnr.: T Side 1 af 33 inklusive 4 annekser DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk Lab. Edisonsvej Odense C Danmark Tlf Fax Rapporten må kun gengives i sin helhed. Gengivelse i uddrag kræver skriftlig accept fra DELTA. Version l

2 Godkendelse af private leverandører af høreapparater Side 2 af 33 Titel Projektnr. Vores ref. Rekvirent Rekvirentens ref Godkendelse af private leverandører af høreapparater T Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade København K Sandra Cecilie Husted Manata Dato Resume Efter Folketingsbeslutning kan man fra den 1/ få tilskud til indkøb af høreapparat(er) på private høreklinikker. Inden der udleveres høreapparater første gang, skal der foreligge henvisning fra en privat praktiserende ørelæge. Tilskuddet var oprindeligt på kr. pr. høreapparat, og er flere gange blevet reguleret senest i 2014 til kr. for høreapparat på første øre og kr. på andet øre. Udbetalingen er betinget af, at høreapparatet udleveres fra en privat høreklinik, som er godkendt i henhold til retningslinjer fastsat af Sundhedsstyrelsen. DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium (TAL) har fået til opgave at varetage godkendelsesordningen. GTS-instituttet DELTA er og som særligt fokusområde akkrediteret i henhold til DS/EN ISO/IEC 17025:2005 til prøvning efter standarder for det audiologiske område af DANAK, Den Danske Akkrediteringsfond (WWW.DANAK.DK, Akkreditering #100). DELTA forestår endvidere vurdering af udenlandske uddannelser inden for området audiologi og høreapparater med reference til Styrelsen for Videregående Uddannelser. I kalenderåret 2014 har DELTA vurderet ansøgninger fra en italiensk, en brasiliansk og 3 tyske ansøgere. Pr. 31/ var der udstedt godkendelse til 258 private høreklinikker, hvilket er 12 klinikker mere, end der var ved sidste opgørelse pr. 30/ De godkendte private leverandører har oplyst, at der i alt er udleveret høreapparater med tilskud i perioden 1/ til 31/ ; hvilket er på niveau med seneste opgørelse pr. 31/ De udleverede apparater har udløst tilskud fra regionerne estimeret til ca. 183 mio. kr. I offentligt regi blev der i 2014 fra de 20 offentlige høreklinikker udleveret stk. (2013: stk.) høreapparater og fra private ørelægepraksis med regionsaftale stk. høreapparater. Samlet indkøbspris i offentligt regi udgjorde i 2014 ca. 123 mio. kr. (ekskl. moms, løn- og lokaleomkostninger, honorarer mv.). De godkendte private høreklinikker er af Sundhedsstyrelsen pålagt at anvende det internationale IOI-HA-spørgeskema (dansk udgave) vedrørende udbytte af høreapparatbehandling. Besvarelserne af IOI-HA-skemaet tegner et positivt billede af høreapparatbehandlingen hos de private leverandører. DELTA har dog indtryk af, at forvaltningen af denne del af efterkontrollen er utilstrækkelig og meget forskelligartet. F.eks. svinger svarprocenten for klinikkerne mellem 0 % og 100 %.

3 Godkendelse af private leverandører af høreapparater Side 3 af 33 Indhold og detaljeringsgrad af de private høreklinikkers procedurer og kvalitetshåndbogsdokumentation er varierende og giver indtryk af stor forskellighed i tilgangen omkring audiometri, høreapparatbehandling og ikke mindst verifikation af udbytte af høreapparatbehandling. Mere ensartede retningslinjer for audiometri og høreapparatbehandling f.eks. jævnfør EN og en centralisering af efterkontrollen vil give en stærkere og mere troværdig hørerehabilitering. DELTA anbefaler at der for såvel offentligt som privat regi indføres ensartede retningslinjer for audiometri og høreapparatbehandling jævnfør EN 15927:2010. Søren Ludvig Jørgensen - Specialist DELTA Gert Ravn - Senior Technology Specialist DELTA

4 Godkendelse af private leverandører af høreapparater Side 4 af 33 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning og statistik Indberetninger fra private høreklinikker Status for de private høreklinikker Status for IOI-HA-spørgeskemabesvarelser 7 2. Observationer Afvigelser Status for godkendelsesordningen 9 3. Anbefalinger 10 Anneks 1 Liste over godkendte private leverandører af høreapparater 11 Anneks 2 Udbetalte tilskud til høreapparater 18 Anneks 3 IOI-HA-spørgeskema IOI-HA tilfredshedsundersøgelse for andet halvår Kort om IOI-HA-spørgeskemaet og resultaterne Overordnet resultat for de syv spørgsmål i IOI-HA IOI-HA spørgsmål 1: Brugstid Svarprocent for tilfredshedsundersøgelsen Konklusion IOI-HA-spørgeskemaet 29 Anneks 4 DELTA, akkreditering 100 DANAK Akkrediteringsdokument 31

5 Godkendelse af private leverandører af høreapparater Side 5 af Indledning og statistik Der er i størrelsesorden ½ million mennesker med høreproblemer i Danmark, og på de offentlige høreklinikker er der flere steder i landet mere end ½ års ventetid på høreapparatbehandling. Folketinget har vedtaget, at man fra den 1/ efter henvisning fra en praktiserende ørelæge, kan få tilskud på private høreklinikker. Med en lovændring i slutningen af 2012 er det fra 2013 ikke nødvendigt med en henvisning i forbindelse med udlevering af høreapparater til tidligere brugere. Tilskuddet var oprindeligt på kr. pr. høreapparat, men blev løbende reguleret og var per 1/ oppe på kr. Lovændringer ultimo 2012 medførte reduktion af tilskuddet. I 2014 var tilskuddet således, at der til høreapparat på første øre ydes op til kr. i tilskud og på andet øre op til kr. Udbetalingen er betinget af, at høreapparatet udleveres fra en privat høreklinik, som er godkendt i henhold til retningslinjer fastsat af Sundhedsstyrelsen. Retningslinjerne er efter lovændring på området under revision, og ny udgave blev ikke tilgængelig i DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium (TAL) har fået til opgave at varetage godkendelsesordningen. GTS-instituttet 1 DELTA er og som særligt fokusområde akkrediteret i henhold til DS/EN ISO/IEC 17025: til prøvning efter standarder for det audiologiske område af DANAK 3, Den Danske Akkrediteringsfond (Akkreditering #100, se Anneks 4). Akkrediteringen omfatter flere delområder herunder bl.a. prøvning af audiometre i henhold til IEC serien og ISO 389-serien, procedurer for audiometri jævnfør ISO 8253-serien og test af høreapparater, IEC serien. DELTA har været akkrediteret siden 1990 og deltager aktivt i internationalt standardiseringsarbejde. DELTA forestår endvidere vurdering af udenlandske uddannelser inden for området audiologi og høreapparater med reference til Styrelsen for Videregående Uddannelser. I kalenderåret 2014 har DELTA vurderet ansøgninger fra en italiensk, en brasiliansk og 3 tyske ansøgere. Godkendelsesordningen for private høreklinikker skal medvirke til at sikre borgere, som vælger privat høreapparatbehandling, på en godkendt høreklinik behandles af kompetent personale, og at høreklinikken er i besiddelse af de nødvendige faciliteter og udstyr. Sundhedsstyrelsens retningslinjer skal sikre, at høreprøver, høreapparattilpasning og efterkontrol udføres efter anerkendte metoder, og under forhold der sikrer, at målingerne kan udføres korrekt. For de godkendte klinikker skal ordningen omvendt sikre, at lovgivningen ikke bliver et tag-selv-bord for evt. useriøse udbydere af høreapparater. 1 GTS, Godkendt Teknologisk Service: 2 Standarden DS/EN ISO/IEC 17025:2005: Generelle krav til prøvnings- og kalibreringslaboratoriers kompetence 3 DANAK, Den Danske Akkrediteringsfond DANAK er af Sikkerhedsstyrelsen under Erhvervsministeriet udpeget som det nationale akkrediteringsorgan i Danmark. DELTA s akkreditering vedrørende akustisk prøvning kan søges med registreringsnummer 100.

6 Godkendelse af private leverandører af høreapparater Side 6 af Indberetninger fra private høreklinikker De private høreklinikker indberetter til DELTA en gang årligt, hvor mange høreapparater de har udleveret med offentligt tilskud. Den årlige indberetning betyder, at det ofte ikke er muligt at få fyldestgørende indberetninger fra høreklinikker, som er lukket, har skiftet ejere eller på anden måde har ændret status mellem indberetningerne. Denne rapport er udarbejdet på baggrund af de oplysninger, som DELTA har fået oplyst fra høreklinikkerne Status for de private høreklinikker Opgørelsen for de private høreklinikker er lavet på baggrund af indberetninger fra klinikkerne for perioden 1/ til 31/ og ses i Anneks 2. Der var pr. 31/ godkendte private høreklinikker i Danmark, hvoraf flere blev godkendt op til årsskiftet, og derfor endnu ikke indgår i opgørelsen i Anneks 2. Det er 12 klinikker mere, end der var ved seneste spørgeskemaopgørelse pr. 30/6 2014, og 23 klinikker mere end ved udgangen af Det er dog ikke alle klinikkerne fra tidligere, som går igen, da der både er lukket og åbnet høreklinikker i perioden. Sammenfaldende med indberetningsperiodens udløb lukkede nogle klinikker eller overgik til nye ejer konstellationer. Nogle klinikker, som er godkendt som private høreklinikker, har indgået aftale med deres lokale region om udlevering af høreapparater, og fungerer derfor i større eller mindre grad i offentligt regi. Som det ses af Anneks 2, har de private høreklinikker oplyst, at de har udleveret høreapparater med offentligt tilskud i perioden 1/1 til 31/ Ved den tidligere indberetning gældende for perioden 1/1 til 31/ udleverede de private høreklinikker høreapparater. Af Anneks 2 ses desuden, at de private høreklinikkers andel i 2014 udgør 40 % af det samlede antal høreapparater, som er udleveret på både private og offentlige høreklinikker samt privat ørelægepraksis under aftale med regionerne om udlevering af offentligt indkøbte høreapparater. Det fremgår ligeledes af Anneks 2, at det samlede udbetalte tilskud til høreapparater udleveret fra private høreklinikker for perioden udgjorde ca. 183 mio. kr. Dette er estimeret ud fra antallet af udleverede høreapparater og et bud fra litteraturen på fordelingen af tilpassede høreapparatbrugere med hhv. et og to høreapparater, da det offentlige tilskud er forskelligt til første og andet høreapparat. Til sammenligning blev der i 2014 fra de 20 offentlige høreklinikker udleveret stk. (2013: stk.) høreapparater og fra privat ørelægepraksis med regionsaftale udleveret stk. høreapparater til en samlet indkøbspris af ca. 123 mio. kr. (ekskl. moms, løn- og lokaleomkostninger, honorarer mv.). DELTA har indtryk af, at de private leverandører desuden sælger et begrænset (men stigende) antal høreapparater uden tilskud. I forbindelse med offentliggørelsen af ministeriets vejledning nr. 9096, Vejledning om høreapparatbehandling i marts måned 2009 blev det pålagt de private høreklinikker at

7 Godkendelse af private leverandører af høreapparater Side 7 af 33 indberette hvor mange høreapparattilpasninger, som er foregået i brugerens hjem; de såkaldte hjemmebesøg. De private høreklinikker har oplyst, at de i 2014 har haft hjemmebesøg. Informationer om ordningen, liste over godkendte private høreklinikker mv. kan ses på Internetsiden Status for IOI-HA-spørgeskemabesvarelser Der blev fra 1/ indført krav om anvendelse af IOI-HA-spørgeskemaet (se Anneks 3, afsnit 6) i forbindelse med høreapparater med offentligt tilskud. De private leverandører blev orienteret herom direkte fra Sundhedsstyrelsen. DELTA har efterfølgende fulgt op med modeller for indrapportering af resultater mv. Resultaterne kan bl.a. medvirke til bedømmelse af klientudbytte af høreapparatbehandling. Det overordnede indtryk er, at de private leverandører leverer den fornødne information i forbindelse med den halvårlige indberetning til DELTA af besvarelser fra spørgeskemaundersøgelsen senest for andet halvår af Det har dog været nødvendigt at udsende rykkerskrivelser til flere private leverandører for at få den nødvendige information bl.a. om IOI-HA-spørgeskemaet. I andet halvår af 2014 fik en enkelt klinik afslutningsvis inddraget godkendelsen som privat høreklinik som følge af manglende indberetning. Besvarelserne af IOI-HA-skemaet tegner et positivt billede af høreapparatbehandlingen hos de private leverandører. For de private høreklinikker rapporterer over 92 % af høreapparatbrugerne, at de benytter deres høreapparat i mere end 4 timer om dagen. Desuden er det under 1 % af dem, der har returneret spørgeskemaet, som ikke benytter deres høreapparat. Detaljerede resultater fra undersøgelsen fremgår af Anneks 3. DELTA har dog indtryk af, at forvaltningen af denne del af efterkontrollen er meget forskelligartet, idet svarprocenterne fra de godkendte private leverandører svinger mellem 0 % og 100 %. Troværdigheden af de indkomne data ville blive styrket betydeligt, hvis spørgeskemaerne blev udleveret som en del af tilskudsprocessen. En centralisering vil endvidere medføre mulighed for landsdækkende registrering af alle høreapparatbrugere. Danske Regioner har iværksat central registrering af tilskudsudbetaling og AMGROS har gennem flere år registreret brugen af høreapparater på brugerniveau for alle offentlige høreklinikker i Danmark.

8 Godkendelse af private leverandører af høreapparater Side 8 af Observationer DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium (TAL) har i 2014 gennemført godkendelsesbesøg ved 258 private leverandører af høreapparater (Anneks 1). De private høreklinikker drives primært af audiologiassistenter. Det overordnede indtryk af de private leverandører er positivt, idet de generelt har leveret den fornødne information og lever op til kravene i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses bekendtgørelse. Indhold og detaljeringsgrad af de private høreklinikkers procedurer og kvalitetshåndbogsdokumentation er varierende og giver indtryk af stor forskellighed i tilgangen omkring audiometri, høreapparatbehandling og ikke mindst verifikation af udbytte af høreapparatbehandling. En stærkere og mere ensartet tilgang til audiometri, høreapparatbehandling og -verifikation vil sammen med central registrering kunne medvirke til at styrke hørerehabilitering i Danmark. Indførelse af ensartede retningslinjer i såvel offentligt som privat regi for audiometri, høreapparatbehandling og -verifikation jævnfør EN 15927: kan medvirke til at styrke hørerehabilitering i Danmark. 2.1 Afvigelser 26 leverandører har fået afvigelser på mindre graverende mangler, som skal udbedres inden for to måneder efter tilsynsbesøget. Flere leverandører har fået inddraget godkendelse, indtil yderligere dokumentation var tilgået DELTA. Eksempler på mindre graverende afvigelser: Kvalitetshåndbog mangler datering, versionsnummer eller sideangivelse. Kvalitetshåndbog ikke underskrevet (underskrevet ved besøg). Mangelfuld opdatering af kvalitetshåndbog Serienummer for audiometriudstyr/hovedtelefon er ikke angivet korrekt i kvalitetshåndbog. Uddannelsesbevis for personale mangler. Lokaleskitse for vurdering af støjforhold mangler. Manglende indrapportering af data. Kalibreringsniveau for taleaudiometri ikke korrekt, som følge af fejljusteret lydkort i PC, justering ændret ved tilsynsbesøg. Kalibreringsinterval på 1 år overskredet ved besøg. Stikprøveverifikation af audiometre har i 16 tilfælde vist forhold, som krævede genkalibrering eller skærpet opmærksomhed omkring udstyrets funktion. 4 Standarden EN 15927:2010: Services offered by hearing aid professionals Dansk Standard, DS/EN 15927:2011: Vejledning og krav til udbydere af høreapparattilpasning, er identisk dermed.

9 Godkendelse af private leverandører af høreapparater Side 9 af Status for godkendelsesordningen Godkendelsesbesøgene er gennemført med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens Vejledning om høreapparatbehandling, vejledning 9096 af 3. marts 2009, da der i 2014 ikke er udgivet en opdateret udgave af Sundhedsstyrelsens retningslinjer for høreapparatbehandling. Et antal af de private høreapparatleverandører har rejst kritik af godkendelsesordningen, primært på følgende punkter: At der stilles krav om godkendelse til private leverandører af høreapparater, når der ikke stilles tilsvarende krav til høreapparatbehandling i offentligt regi. At de private høreklinikker, som har tilknyttet ørelæge, kan henvise til sig selv, og dermed udløse tilskudsberettiget høreapparatudlevering/salg. At visse privatpraktiserende øre-, næse-, halslæger fastholder klienter til høreapparatbehandling i egen klinik, og ikke orienterer tilstrækkeligt om øvrige offentlige og øvrige private muligheder for høreapparatbehandling. At godkendelsesreglerne er for lempelige og bør strammes. At der er stor forskelligartethed i regionernes sagsbehandling omkring bevillinger og udbetaling af tilskud. I nogle regioner medfører sagsbehandlingen, at der opstår ventetid på høreapparatbehandling hos de private leverandører. Der har i 2014 været en del henvendelser til DELTA fra private slutbrugere og fra regionerne vedrørende godkendelsesordningen. Størstedelen har været af ren informativ karakter, eller om hvor vidt specifikke leverandører er godkendt. Henvendelserne er besvaret mundtligt, pr. brev, eller ved henvisning til

10 Godkendelse af private leverandører af høreapparater Side 10 af Anbefalinger DELTA anbefaler, at den del af efterkontrollen, som udgøres af IOI-HAspørgeskemaet, centraliseres og tilknyttes registreringen af høreapparatbehandling ved Danske Regioner. Anbefalingen bygger på, at DELTA har indtryk af, at forvaltningen af IOI-HA i efterkontrollen er meget forskelligartet, idet svarprocenterne fra de godkendte private leverandører svinger mellem 0 og 100 %. Desuden er der stor forskel på, hvornår høreklinikkerne beder høreapparatbrugerne udfylde spørgeskemaet. Det kan ske kort tid efter udleveringen af høreapparatet og helt op til et halvt år efter afhængigt af høreklinikken. DELTA anbefaler at der indføres ensartede retningslinjer i såvel offentligt som privat regi for audiometri, høreapparatbehandling og -verifikation jævnfør EN 15927:2010. Anbefalingen bygger på, at indhold og detaljeringsgrad af de private høreklinikkers procedurer og kvalitetshåndbogsdokumentation er varierende og giver indtryk af stor forskellighed i tilgangen omkring audiometri, høreapparatbehandling og ikke mindst verifikation af udbytte af høreapparatbehandling. Det konstateres, at der i 2014 ikke er udgivet en opdateret udgave af Sundhedsstyrelsens retningslinjer for høreapparatbehandling.

11 Godkendelse af private leverandører af høreapparater Side 11 af 33 Anneks 1 Liste over godkendte private leverandører af høreapparater

12 Godkendelse af private leverandører af høreapparater Side 12 af 33 Opgørelse over godkendte private leverandører af høreapparater pr. 31/ Leverandørens navn Adresse Postnr. By Dansk HøreCenter Esplanaden København K Sommers Høreklinik Dronningensgade København K AudioNova Hørecenter Gl. Kongevej 152 B 1850 Frederiksberg C Din Hørespecialist Gl. Kongevej Frederiksberg C Frederiksberg Høreklinik Gl. Kongevej 120, 1.tv 1850 Frederiksberg C Frederiksberg Hørecenter Audiovox Smallegade 52 A 2000 Frederiksberg Høreklinikken Frederiksberg Falkoner Alle 15, 1. tv Frederiksberg Østerbro Hørecenter Audiovox Ndr. Frihavnsgade København Ø AudioNova Hørecenter Amagerbrogade København S Hørecenter Amager Amagerbrogade København S Speciallæge Janusz Wajn Magistervej 29, st. tv 2400 København NV Helene's Høreklinik Toftegårds Plads Valby Høreklinikken Valby Valby Langgade 88B 2500 Valby AudioNova Hørecenter Hovedvejen Glostrup Audium Rødovre Roskildevej 303A 2610 Rødovre Øreklinikken i Rødovre C. v/speciallæge i Øre-, næse og halssygdomme Rødovre Centrum Rødovre Eva Førrisdahl Madsen AudioNova Hørecenter Høje Taastrup Boulevard 76B 2630 Høje Taastrup Din Hørespecialist Taastrup Hovedgade Taastrup Maria E. Christensen - Selsmosevej 2, Trappe øst, Taastrup Speciallægepraksis ApS Sal Tåstrup Høreklinik Tåstrup Hovedgade Taastrup AudioNova Hørecenter Hvidovre Stationscenter 1.sal 2650 Hvidovre Høreklinikken v. Øre-, næse-, halslæge Steffen Ørntoft Gl. Køge Landevej 263, 1. sal 2650 Hvidovre Høreklinikken Vestegnen Lægehuset Friheden, Idrætsvej Hvidovre Sund Hørelse Bækkeskovvej 4, Vallensbæk 2665 SK Sundhedshus Strand Greve Hørecenter Audiovox Over Bølgen 2A, 1. sal 2670 Greve Høreklinikken i Greve Håndværkervænget Greve Høreplejen Fuglevangen Karlslunde Speciallæge i øre-næse-halssygdomme Frederikssundsvej 154 D, 1.t.h Brønshøj Ørelægens Hørehjælp Frederikssundsvej 154D, st. th Brønshøj Audium Vanløse Indertoften 1A 2720 Vanløse Herlev Hørecenter Audiovox Herlev Hovedgade 138 E 2730 Herlev AudioNova Hørecenter Hold-An Vej 5, Ballerup Ballerup Privatklinik Høreapparater Helsehuset, Hold-An Vej Ballerup Sund Hørelse Centrumgaden 11, 1. th Ballerup Oticon Kongebakken Smørum Amager Høreklinik Amager Landevej Kastrup AudioNova Hørecenter Lyngby Hovedgade 55A 2800 Kgs. Lyngby AudioNova Hørecenter Lyngby Hovedgade 44, st.th Kgs. Lyngby Din Hørespecialist Lyngby Hovedgade 66 A 2800 Kgs. Lyngby Din Hørespecialist Gentoftegade Gentofte Høreklinikken v. Øre-, næse,-halslæge Anders Schermacher Larsen Lyngbyvej Gentofte

13 Godkendelse af private leverandører af høreapparater Side 13 af 33 Leverandørens navn Adresse Postnr. By Høreklinikken Holte Holte Stationsvej 6, 2. sal 2840 Holte Din Hørespecialist Nærumvænge Torv 15, st Nærum Aleris-Hamlet Gyngemose Parkvej Søborg Høreklinikken Søborg Søborg Hovedgade Søborg Øreklinikken Søborg Søborg Hovedgade 93, 1. sal 2860 Søborg Audiovox Bagsværd Bagsværd Hovedgade 77 E 2880 Bagsværd Øreklinikken i Bagsværd v/jacob Fisker Bagsværd Hovedgade 99, 1. sal 2880 Bagsværd AudioNova Hørecenter Jægersborg Alle 29 B 2920 Charlottenlund Dansk HøreCenter Jægersborg Alle Charlottenlund Høreklinikken Gentofte Jægersborg Alle 19, 2. sal 2920 Charlottenlund Din Hørespecialist Hovedgaden Hørsholm Høreklinikken Hørsholm Kongevejscentret Hørsholm AudioNova Hørecenter Stjernegade Helsingør Dansk HøreCenter Hovedvagtstræde Helsingør Helsingør Hørecenter Trækbanen Helsingør Hørebilen Sigurd Swanes Vej Helsingør Hørekliniken Øresund Strandgaden 64, stuen 3000 Helsingør Høreklinikken Helsingør Søndre Strandvej Helsingør Helsinge Hørecenter Badstuevej Helsinge AudioNova Hørecenter Møllegade Gilleleje Din Hørespecialist Møllegade Gilleleje AudioNova Hørecenter Kirkegade Frederiksværk Din Høreklinik Halsnæs Torvet Frederiksværk AudioNova Hørecenter Helsingørsgade Hillerød Dansk HøreCenter Helsingørsgade Hillerød Din Hørespecialist Slotsgade Hillerød Høreklinikken Hillerød Dyrhavevej Hillerød AudioNova Hørecenter M. D. Madsensvej Allerød Høreklinikken v. Øre-, næse-, halslæge Lars B. Mortensen MD Madsensvej 13, 2. sal, th Allerød Din Hørespecialist Hovedgaden Birkerød Høreklinikken Birkerød Teglporten 3, 1. sal 3460 Birkerød Furesø Hørecenter ApS. Kirke Værløsevej 38, st. th Værløse Lydbølgen Klostergårdsvej Værløse Widex Service Center Nymøllevej Lynge Hørecenter Frederikssund Jernbanegade 6B 3600 Frederikssund Høreklinikken i Frederikssund Kocksvej Frederikssund Michael Sorribes Helsevej 2 A 3660 Stenløse Stenløse Hørecenter Egedals Centret 76K 3660 Stenløse Ny Hørelse Nørregade Rønne AudioNova Hørecenter Ringstedgade Roskilde Dansk HøreCenter Ringstedgade 26, stuen 4000 Roskilde Din Hørespecialist Gullandsstræde Roskilde Roskilde Hørecenter Stationscentret 4, 1. sal 4000 Roskilde Roskilde Øre Næse & Halsklinik Københavnsvej sal 4000 Roskilde Sund Hørelse (Hornsherred Hørecenter) Hovedgaden Skibby AudioNova Hørecenter Nørretorv Ringsted Høreklinikken Ringsted Jernbanevej 4B 4100 Ringsted AudioNova Hørecenter Rådhuspladsen Slagelse Dansk HøreCenter Langes Gaard Slagelse

14 Godkendelse af private leverandører af høreapparater Side 14 af 33 Leverandørens navn Adresse Postnr. By Speciallægernes Private Høreklinik Ndr. Stationsvej 18C 4200 Slagelse Tingsgaard og Hviid Høreapparater Nygade Slagelse Høreklinikken Korsør Kirkepladsen Korsør AudioNova Hørecenter Slagelsevej Skælskør Skælskør Høreklinik Østergade Skælskør AudioNova Hørecenter Smedelundsgade Holbæk Dansk HøreCenter Smedelundsgade 43, st Holbæk Din Lokale Høreklinik Algade 63, 1. th Holbæk AudioNova Hørecenter Kordilgade Kalundborg Din Hørespecialist Vænget 22, st. th Kalundborg Din lokale høreklinik Asnæs Centeret 21, 1.sal 4550 Asnæs Din lokale høreklinik Vig Hovedgade Vig AudioNova Hørecenter Nørregade 39, st Køge Dansk HøreCenter Nørregade 28A 4600 Køge Ny Hørelse Nørregade 10 C 4600 Køge Ørelæge Peter Holmboe Lykkebækvej 14, 1. th Køge AudioNova Hørecenter Rønnedevej 62E 4640 Faxe AudioNova Hørecenter Vestergade 7A 4690 Haslev AudioNova Hørecenter Ringstedgade 25 B 4700 Næstved Dansk HøreCenter Ringstedgade 27A 4700 Næstved AudioNova Hørecenter Algade 59, 1. th Vordingborg Ny Hørelse Glambækvej Vordingborg AudioNova Hørecenter Langgade 13, 2. tv Nykøbing F. Hørecenter Storstrøm Gaabensevej Nykøbing F. Ørelæge Jan Green Toft Strandgade Nykøbing F. AudioNova Hørecenter Vejlegade Nakskov Hørecenter Nakskov Vejlegade Nakskov Hørecenter Storstrøm Museumsgade Maribo AudioNova Hørecenter Vestergade Odense C Dansk HøreCenter Nørregade Odense C Den Mobile Høreklinik Skibhusvej Odense C Det Lille Høreapparat Kongensgade Odense C Dit Hørecenter Havnegade Odense C Høreklinikken Odense Filosofgangen Odense C Dansk HøreCenter Rosengårdscentret, Rød Gade, 1. sal 5220 Odense SØ Din Hørespecialist Rosengårdscentret 5220 Odense SØ Nordfyns Høreklinik Odensevej Søndersø AudioNova Hørecenter Gimbels Gyde Middelfart Dansk HøreCenter Jernbanegade Middelfart AudioNova Hørecenter Odensevej 47A 5600 Faaborg Dansk HøreCenter Herregårdscenteret Faaborg Det Lille Høreapparat Klerkegade Faaborg AudioNova Hørecenter Odensevej Assens Det Lille Høreapparat Søndre Ringvej Assens AudioNova Hørecenter Gåsestræde Svendborg Dansk HøreCenter Vestergade Svendborg Det Lille Høreapparat Korsgade Svendborg Midtfyns Hørehjælp Algade Ringe Audium Nyborg Korsgade Nyborg Dansk HøreCenter Nørrevoldgade Nyborg

15 Godkendelse af private leverandører af høreapparater Side 15 af 33 Leverandørens navn Adresse Postnr. By AudioNova Hørecenter Klostergade Kolding Dansk HøreCenter Slotsgade Kolding Din Hørespecialist Østergade Kolding Trekantens Høreklinik Karolinegade Kolding AudioNova Hørecenter Storegade Haderslev Dansk HøreCenter Storegade Haderslev AudioNova Hørecenter Rådhusgade Aabenraa Dansk HøreCenter Borgmester Fincks Gade Aabenraa Din Hørespecialist Markedsgade Løgumkloster AudioNova Hørecenter Kogade Tønder Tønder Høreklinik ApS Carstensgade 6-10, Tønder Sygehus 6270 Tønder AudioNova Hørecenter Bomhusvej Gråsten Din Hørespecialist Torvet Gråsten Hørecenter Hallmann Torvegade Padborg Synnejysk HøreCenter Realskolevej Tinglev AudioNova Hørecenter Jernbanegade Sønderborg Dansk HøreCenter Perlegade Sønderborg Hørecenter Als Helgolandsgade Sønderborg Syddansk Høreklinik Rådhustorvet 5 A 6400 Sønderborg Hørecenter Hallmann Rådhuscentret Vojens AudioNova Hørecenter Torvegade 1, 1. sal 6600 Vejen Audiphoni ApS. Ådalen 7C 6600 Vejen Din Hørespecialist Nørregade 33, st Vejen AudioNova Hørecenter Stormgade Esbjerg Audiphoni ApS. Norgesgade Esbjerg Dansk HøreCenter Strandbygade Esbjerg Hørecenter Hallmann Østervangsvej 4B 6715 Esbjerg N AudioNova Hørecenter Storegade Bramming Din Hørespecialist Saltgade Ribe Hørecenter Hallmann Toftlundvej Ribe AudioNova Hørecenter Bredgade Skjern AudioNova Hørecenter Nørreport Ringkøbing Hør Bedre Ringkøbing Godthaabsvej Ringkøbing Vestjyllands Hørecenter I.C. Chr. Allé Ringkøbing AudioNova Hørecenter Jernbanegade Fredericia Dansk HøreCenter Nørre Voldgade Fredericia Din Hørespecialist Jyllandsgade Fredericia Din Lyd Vesterled Fredericia Hørecenter Hallmann Vendersgade 1a 7000 Fredericia Trekantens Høreklinik Danmarksstræde Fredericia AudioNova Hørecenter Vestergade Vejle Dansk HøreCenter Vestre Engvej Vejle Trekantens Høreklinik Horsensvej 39 A 7100 Vejle AudioNova Hørecenter Kløvervej Billund AudioNova Hørecenter Vestergade Grindsted Audium Grindsted Jernbanegade Grindsted AudioNova Hørecenter Bredgade 46, st. th Herning Audium Herning Bredgade Herning Center for Kommunikation Brahmsvej Herning Høreklinik Herning Merkurvej 1, Butik Herning

16 Godkendelse af private leverandører af høreapparater Side 16 af 33 Leverandørens navn Adresse Postnr. By AudioNova Hørecenter Vestergade Holstebro Hør Bedre Holstebro Gartnerivej Holstebro Vestjyllands Hørecenter Nørregade 55, Holstebro Vestjyllands Hørecenter Toldbodstræde Struer Hør Bedre Lemvig Østergade Lemvig Hørecenter Limfjord Gryde Torv Thisted Spalding Hørecenter Frederiksgade 12A 7700 Thisted AudioNova Hørecenter Østertorv 8A 7800 Skive Høre- og øre- næse- halsklinikken Østergade Skive Spalding Hørecenter Jyllandsgade Skive Hørecenter Limfjord Strandparken Nykøbing Mors Audium Århus City Frederiksbjerg Torv Aarhus C Dansk HøreCenter Valdemarsgade Aarhus C Hør! Park Allé 15, st. th Aarhus C Speciallægernes Høreklinik ApS Store Torv 8, 2.sal 8000 Aarhus C Ørelægernes Hørecenter Østergade 4, 2. sal 8000 Aarhus C Audium Århus Skejby Skelagervej Aarhus N AudioNova Hørecenter Skanderborgvej Viby J AudioNova Hørecenter Boulevarden Odder Hørebutikken Odder Nørregade Odder Audium Grenaa Søndergade 4 B 8500 Grenaa Otodan - European Hearing Ny Lufthavnsvej Kolind AudioNova Hørecenter Kejlstrupvej Silkeborg Audium Silkeborg Vestergade Silkeborg Dansk HøreCenter Bios Gård Silkeborg Hør! Borgergade Silkeborg Ørelægernes Hørecenter Midtjylland ApS Hostrupsgade Silkeborg AudioNova Hørecenter Banegårdsvej Skanderborg AudioNova Hørecenter Kattesund Horsens Dansk HøreCenter Spedalsø Torv Horsens Dortes Mobile Høreklinik Toftumvej 15, Søvind 8700 Horsens Horsens Kommunes Høreklinik, Kommunikation og Teknologi Langballe Horsens Hørebutikken ApS. Grønlandsvej 1, 1. sal Horsens Hørebutikken Hedensted Østerbrogade Hedensted AudioNova Hørecenter Gravene 39, 1. sal 8800 Viborg Audium Viborg Gravene Viborg Dansk HøreCenter Gravene Viborg Hør! Gravene Viborg AudioNova Hørecenter Dytmærsken 10, 2. sal 8900 Randers C Audium Randers Kirkegade 13 A 8900 Randers C Dansk HøreCenter Østervold Randers C Din Hørespecialist Brødregade Randers C Hør! Kirketorvet Randers C Profil Optik Randers ApS Houmeden Randers C Tronholmens Høreapparater Tronholmen Randers SØ Østjyllands Hørecenter Mobil Høreservice ApS Moselunden Auning Budolfi Høreklinik Algade 38, 2.sal 9000 Aalborg Dansk HøreCenter Maren Turis Gade Aalborg Høreapparatet Aalborg Vesterbro Aalborg

17 Godkendelse af private leverandører af høreapparater Side 17 af 33 Leverandørens navn Adresse Postnr. By AudioNova Hørecenter Hobrovej Aalborg SV Din Hørespecialist Aalborg Storcenter 9200 Aalborg SV Budolfi Høreklinik Sæby Vestergade Sæby Budolfi Høreklinik Brovst Sygehusvej Brovst AudioNova Hørecenter Adelgade 25G 9500 Hobro Din Hørespecialist Adelgade Hobro Høreapparatet Hobro Jernbanegade 1E 9500 Hobro Din Hørespecialist Storegade Hadsund Audium Aars Himmerlandsgade Aars Din Hørespecialist Algade Brønderslev Høreapparatet Brønderslev Vestergade Brønderslev AudioNova Hørecenter Nørrebro Hjørring Dansk HøreCenter Banegårdspladsen Hjørring Hjørring Hørecenter Svinget 1C 9800 Hjørring Høreapparatet Hjørring Kraghsvej Hjørring AudioNova Hørecenter Søndergade Frederikshavn Din Hørespecialist Danmarksgade 70A 9900 Frederikshavn Høreapparatet Frederikshavn Asylgade Frederikshavn Din Hørespecialist Sct. Laurentii Vej Skagen

18 Godkendelse af private leverandører af høreapparater Side 18 af 33 Anneks 2 Udbetalte tilskud til høreapparater

19 Godkendelse af private leverandører af høreapparater Side 19 af 33 Tabellen herunder viser det offentlige tilskud til høreapparater udleveret fra private høreklinikker (indtil 2009 blev tilskuddet opgjort midt på året): Offentlige tilskud år kr Offentlige tilskud år kr Offentlige tilskud år kr Offentlige tilskud år kr Offentlige tilskud år kr Offentlige tilskud år kr Offentlige tilskud år kr Offentlige tilskud år kr Offentlige tilskud år kr Offentlige tilskud år 2009 kr Offentlige tilskud år 2010 kr Offentlige tilskud år 2011 kr Offentlige tilskud år 2012 kr Offentlige tilskud år 2013 a 183 mio. kr. Offentlige tilskud år 2014 a 183 mio. kr. a Tilskuddet er fra 1/ ændret, så der gives et beløb til behandling med første høreapparat og et andet til behandling med andet høreapparat. De private høreklinikker indberetter, hvor mange høreapparater de har udleveret med tilskud, men ikke hvilket tilskud der er givet, og om der er udleveret et eller to apparater. Derfor kan tilskuddet kun estimeres groft ud fra kendskab til fordelingen mellem ensidig og tosidig behandling. Denne fordeling kendes ikke for høreapparatbrugere på private høreklinikker, men et estimat for fordelingen hos patienter på offentlige høreklinikker er taget som udgangspunkt for beregningen (se Jørgensen, S. L., Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker - Resultater fra tilfredshedsundersøgelse for høreapparatbrugere. Samlede data fra projektet., DELTA, juni 2009). Herunder følger en opgørelse over antallet af udleverede høreapparater fra private og offentlige høreklinikker i perioden fra år 2011 til 2014: År Antal høreapparater, private klinikker Antal private klinikker 186 klinikker 213 klinikker 220 klinikker 250 klinikker 2 Antal høreapparater, offentlige høreklinikker Antal offentlige klinikker 17 klinikker 17 klinikker 17 klinikker 20 klinikker Antal høreapparater, puljeklinikker Antal puljeklinikker 35 klinikker 2 Antal høreapparater (priv.+off.+pulje) i alt Privat andel (%) Forbrug af høreapparater på de offentlige klinikker og puljeklinikker opgøres af AMGROS på årsbasis for kalenderåret. 2 Nogle klinikker, som er godkendt som private høreklinikker, har indgået aftaler med deres lokale region om udlevering af høreapparater, og fungerer derfor i større eller mindre grad i offentligt regi.

20 Godkendelse af private leverandører af høreapparater Side 20 af 33 Oplysninger om private klinikker er indhentet af DELTA. Oplysninger om offentlige klinikker og puljeklinikker er indhentet fra AMGROS I/S, som i 2014 havde indgået aftale med Danske Regioner om at forestå licitation og indkøb af høreapparater til alle offentlige høreklinikker i Danmark.

IOI-HA tilfredshedsundersøgelse for første halvår, 2015

IOI-HA tilfredshedsundersøgelse for første halvår, 2015 Rapport IOI-HA tilfredshedsundersøgelse for første halvår, 2015 Udført for Sundheds- og Ældreministeriet Sagsnr.: T210070 Side 1 af 14 16. november 2015 DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium Edisonsvej

Læs mere

2012 - Godkendelse af private leverandører af høreapparater. Udført for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

2012 - Godkendelse af private leverandører af høreapparater. Udført for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Rapport 2012 - Godkendelse af private leverandører af høreapparater Udført for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Projektnr.: T204494 Side 1 af 25 inklusive 3 annekser 28-02-2013 DELTA Dansk Elektronik,

Læs mere

2013 - Godkendelse af private leverandører af høreapparater. Udført for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

2013 - Godkendelse af private leverandører af høreapparater. Udført for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Rapport 2013 - Godkendelse af private leverandører af høreapparater Udført for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Projektnr.: T207540 Side 1 af 26 inklusive 3 annekser 04-04-2014 DELTA Dansk Elektronik,

Læs mere

2007 - Godkendelse af private leverandører af høreapparater. Udført for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

2007 - Godkendelse af private leverandører af høreapparater. Udført for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse We help ideas meet the real world Rapport 2007 - Godkendelse af private leverandører af høreapparater Udført for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Projektnr.: A900233 Side 1 af 19 4 annekser 2008-05-16

Læs mere

2008 - Godkendelse af private leverandører af høreapparater. Udført for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

2008 - Godkendelse af private leverandører af høreapparater. Udført for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Rapport 2008 - Godkendelse af private leverandører af høreapparater Udført for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Projektnr.: A900291 Side 1 af 19 4 annekser 2009-04-24 DELTA Dansk Elektronik, Lys

Læs mere

2009 - Godkendelse af private leverandører af høreapparater

2009 - Godkendelse af private leverandører af høreapparater Rapport 2009 - Godkendelse af private leverandører af høreapparater Udført for Indenrigs- og Sundhedsministeriet Projektnr.: A900305 Side 1 af 23 4 annekser 2010-03-23 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Forhandlerliste. Sjælland & Bornholm. Sommers høreklinik Dronningensgade 46 1420 København K Tel. 60 92 71 51

Forhandlerliste. Sjælland & Bornholm. Sommers høreklinik Dronningensgade 46 1420 København K Tel. 60 92 71 51 Forhandlerliste Sjælland & Bornholm Sommers høreklinik Dronningensgade 46 1420 København K Tel. 60 92 71 51 Dansk Hørecenter Esplanaden Esplanaden 24 1263 København K Tel. 33 32 47 27 Høreklinikken Frederiksberg

Læs mere

Albertslund. Allerød. Assens. Ballerup. Billund. Bornholm. Brøndby. Brønderslev. Dragør. Egedal. Esbjerg. Fanø. Favrskov

Albertslund. Allerød. Assens. Ballerup. Billund. Bornholm. Brøndby. Brønderslev. Dragør. Egedal. Esbjerg. Fanø. Favrskov Albertslund Allerød Assens Ballerup Billund Bornholm Brøndby Brønderslev Dragør Egedal Esbjerg Fanø Favrskov Albertslund Kommune Nordmarks Alle 2620 Albertslund borger og ydelsescenteret Allerød Kommune

Læs mere

Filialens åbningstider:

Filialens åbningstider: Adresse Information Vænget 13 4400 Kalundborg Mandag, Tirsdag, Onsdag, Fredag: 10:00-16:00 Søndergade 44 8000 Aarhus C Mandag, Tirsdag, Onsdag, Fredag: 10:00-16:00 Juleaften, :, Nytårsaften, :, Holmens

Læs mere

Godkendelse af private leverandører af høreapparater

Godkendelse af private leverandører af høreapparater Rapport 2015 - Godkendelse af private leverandører af høreapparater Udført for Sundheds- og Ældreministeriet Projektnr.: T212020 Side 1 af 34 inklusive 4 annekser 25-04-2016 DELTA Dansk Elektronik, Lys

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

SHELL STATION ADRESSE POSTNR. BY TELEFON

SHELL STATION ADRESSE POSTNR. BY TELEFON SHELL STATION ADRESSE POSTNR. BY TELEFON SHELL KØBENHAVN Ø Lyngbyvej 60 A 2100 København Ø 3920 5501 SHELL KØBENHAVN S AMAGERFÆLLEDVEJ SHELL KØBENHAVN S VERMLANDSGADE SHELL/7-ELEVEN KØBENHAVN ENGLANDSVEJ

Læs mere

Godkendelse af private leverandører af høreapparater

Godkendelse af private leverandører af høreapparater Rapport 2011 - Godkendelse af private leverandører af høreapparater Udført for Indenrigs- og Sundhedsministeriet Projektnr.: T201764 Side 1 af 24 4 annekser 2012-03-19 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Godkendelse af private leverandører af høreapparater

Godkendelse af private leverandører af høreapparater Rapport 2016 - Godkendelse af private leverandører af høreapparater Udført for Sundheds- og Ældreministeriet Projektnr.: 117-22559.50 Side 1 af 35 inklusive 4 annekser 23-05-2017 DELTA - a part of FORCE

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Aktuelt Kalvebod Brygge 35-37, 1595 København V. Berlingske Tidende Pilestræde 34, 1147 København K. Børsen Møntergade 19, 1140 København K

Aktuelt Kalvebod Brygge 35-37, 1595 København V. Berlingske Tidende Pilestræde 34, 1147 København K. Børsen Møntergade 19, 1140 København K Landsdækkende Dagblade Aktuelt Kalvebod Brygge 35-37, 1595 København V Berlingske Tidende Pilestræde 34, 1147 København K Børsen Møntergade 19, 1140 København K Morgenavisen JyllandsPosten Grøndlasvej

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre I forbindelse med retskredsreformen får mange byretter nye adresser og telefonnumre. Oplysningerne om byretternes adresser, telefonnumre, mv. pr.

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

ALM. BRAND - INVESTERINGSORDNING PENSION BRUGERVEJLEDNING

ALM. BRAND - INVESTERINGSORDNING PENSION BRUGERVEJLEDNING ALM. BRAND - INVESTERINGSORDNING PENSION BRUGERVEJLEDNING WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD ALM. BRAND INVESTERINGSORDNING.... 3 HER FINDER DU ALM. BRAND INVESTERINGSORDNING.......................

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til opgørelsen over (udgivet i september ). Det er fortsat

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

NEDENSTÅENDE TIDER ER MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER

NEDENSTÅENDE TIDER ER MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER Albertslund Albertslund Station, Hedemarksvej 1 DSB / 7-Eleven 08:00-17:00 08:00-19:00 08:00-19:00 08:00-19:00 08:00-19:00 10:00-19:00 Albertslund Egelundsvej 5 Shell / 7-Eleven 08:00-22:00 08:00-22:00

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

NEDENSTÅENDE TIDER ER MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER

NEDENSTÅENDE TIDER ER MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER Egelundsvej 5 2620 Albertslund Shell / 7-Eleven 06:30-22:00 06:30-22:00 06:30-22:00 06:30-22:00 06:30-22:00 07:00-22:00 07:00-22:00 06:30-22:00 06:30-22:00 06:30-22:00 Roskildevej 117 2620 Albertslund

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg lov@ft.dk Kirsten Normann Andersen Kirsten.Normann.Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT April 2017 Flere elever går i store klasser I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Stigning i konkurrenceudsættelsen, men store forskelle på

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker

Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker DELTA Acoustics & Vibration Technical Audiological Laboratory -TAL We help ideas meet the real world Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker Resultater fra tilfredshedsundersøgelse for høreapparatbrugere

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt MINISTEREN Transport-, Bygnings- og Boligudvalget Folketinget Dato J. nr. 30. januar 2017 2017-61 Frederiksholms

Læs mere

Matas-butikker hvor der ikke med udlejer vil være aftalt forbud mod udlejning af lokaler til konkurrenter

Matas-butikker hvor der ikke med udlejer vil være aftalt forbud mod udlejning af lokaler til konkurrenter Matas-butikker hvor der ikke med udlejer vil være aftalt forbud mod udlejning af lokaler til konkurrenter Indholdet af denne tabel vil blive opdateret jævnligt på styrelsens hjemmeside. Journal nr. 4/0120-0401-0009/FI/LD/JG/KH

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2005-152-0421 Dok.: MHH40258 Besvarelse af spørgsmål nr. S 822 fra medlem af Folketinget Christine Antorini (S). Spørgsmål:

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Ministeriet har offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelserne. Ministeriet offentliggør ikke søgetallene til den enkelte

Læs mere

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet 1 - Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet. Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-31-16 Til borgmesteren Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse

Læs mere

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 SAPA UDRULNING SAPA udrulningsforløb IDRIFTSÆTTELSESDATO GO-LIVE STS er konfigureret

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2017 Hjemmehjælp til ældre - 2016 Ældre Sagen Juli 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i folkeskolens normalklasser, 2015/2016

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i folkeskolens normalklasser, 2015/2016 Klokketimer pr. uge Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i folkeskolens normalklasser, 2015/2016 Dette notat giver overblik over skolernes planlagte undervisningstimetal. Derudover beskriver

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Matas-butikker hvor der ikke med udlejer vil være aftalt forbud mod udlejning af lokaler til konkurrenter

Matas-butikker hvor der ikke med udlejer vil være aftalt forbud mod udlejning af lokaler til konkurrenter ikke med udlejer v il v ære af talt f orbud mod udlejning af lokaler til konkurrenter Matas-butikker hvor der ikke med udlejer vil være aftalt forbud mod udlejning af lokaler til konkurrenter Journal nr.

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere