Godkendelse af private leverandører af høreapparater. Udført for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2014 - Godkendelse af private leverandører af høreapparater. Udført for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse"

Transkript

1 Rapport Godkendelse af private leverandører af høreapparater Udført for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Projektnr.: T Side 1 af 33 inklusive 4 annekser DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk Lab. Edisonsvej Odense C Danmark Tlf Fax Rapporten må kun gengives i sin helhed. Gengivelse i uddrag kræver skriftlig accept fra DELTA. Version l

2 Godkendelse af private leverandører af høreapparater Side 2 af 33 Titel Projektnr. Vores ref. Rekvirent Rekvirentens ref Godkendelse af private leverandører af høreapparater T Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade København K Sandra Cecilie Husted Manata Dato Resume Efter Folketingsbeslutning kan man fra den 1/ få tilskud til indkøb af høreapparat(er) på private høreklinikker. Inden der udleveres høreapparater første gang, skal der foreligge henvisning fra en privat praktiserende ørelæge. Tilskuddet var oprindeligt på kr. pr. høreapparat, og er flere gange blevet reguleret senest i 2014 til kr. for høreapparat på første øre og kr. på andet øre. Udbetalingen er betinget af, at høreapparatet udleveres fra en privat høreklinik, som er godkendt i henhold til retningslinjer fastsat af Sundhedsstyrelsen. DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium (TAL) har fået til opgave at varetage godkendelsesordningen. GTS-instituttet DELTA er og som særligt fokusområde akkrediteret i henhold til DS/EN ISO/IEC 17025:2005 til prøvning efter standarder for det audiologiske område af DANAK, Den Danske Akkrediteringsfond (WWW.DANAK.DK, Akkreditering #100). DELTA forestår endvidere vurdering af udenlandske uddannelser inden for området audiologi og høreapparater med reference til Styrelsen for Videregående Uddannelser. I kalenderåret 2014 har DELTA vurderet ansøgninger fra en italiensk, en brasiliansk og 3 tyske ansøgere. Pr. 31/ var der udstedt godkendelse til 258 private høreklinikker, hvilket er 12 klinikker mere, end der var ved sidste opgørelse pr. 30/ De godkendte private leverandører har oplyst, at der i alt er udleveret høreapparater med tilskud i perioden 1/ til 31/ ; hvilket er på niveau med seneste opgørelse pr. 31/ De udleverede apparater har udløst tilskud fra regionerne estimeret til ca. 183 mio. kr. I offentligt regi blev der i 2014 fra de 20 offentlige høreklinikker udleveret stk. (2013: stk.) høreapparater og fra private ørelægepraksis med regionsaftale stk. høreapparater. Samlet indkøbspris i offentligt regi udgjorde i 2014 ca. 123 mio. kr. (ekskl. moms, løn- og lokaleomkostninger, honorarer mv.). De godkendte private høreklinikker er af Sundhedsstyrelsen pålagt at anvende det internationale IOI-HA-spørgeskema (dansk udgave) vedrørende udbytte af høreapparatbehandling. Besvarelserne af IOI-HA-skemaet tegner et positivt billede af høreapparatbehandlingen hos de private leverandører. DELTA har dog indtryk af, at forvaltningen af denne del af efterkontrollen er utilstrækkelig og meget forskelligartet. F.eks. svinger svarprocenten for klinikkerne mellem 0 % og 100 %.

3 Godkendelse af private leverandører af høreapparater Side 3 af 33 Indhold og detaljeringsgrad af de private høreklinikkers procedurer og kvalitetshåndbogsdokumentation er varierende og giver indtryk af stor forskellighed i tilgangen omkring audiometri, høreapparatbehandling og ikke mindst verifikation af udbytte af høreapparatbehandling. Mere ensartede retningslinjer for audiometri og høreapparatbehandling f.eks. jævnfør EN og en centralisering af efterkontrollen vil give en stærkere og mere troværdig hørerehabilitering. DELTA anbefaler at der for såvel offentligt som privat regi indføres ensartede retningslinjer for audiometri og høreapparatbehandling jævnfør EN 15927:2010. Søren Ludvig Jørgensen - Specialist DELTA Gert Ravn - Senior Technology Specialist DELTA

4 Godkendelse af private leverandører af høreapparater Side 4 af 33 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning og statistik Indberetninger fra private høreklinikker Status for de private høreklinikker Status for IOI-HA-spørgeskemabesvarelser 7 2. Observationer Afvigelser Status for godkendelsesordningen 9 3. Anbefalinger 10 Anneks 1 Liste over godkendte private leverandører af høreapparater 11 Anneks 2 Udbetalte tilskud til høreapparater 18 Anneks 3 IOI-HA-spørgeskema IOI-HA tilfredshedsundersøgelse for andet halvår Kort om IOI-HA-spørgeskemaet og resultaterne Overordnet resultat for de syv spørgsmål i IOI-HA IOI-HA spørgsmål 1: Brugstid Svarprocent for tilfredshedsundersøgelsen Konklusion IOI-HA-spørgeskemaet 29 Anneks 4 DELTA, akkreditering 100 DANAK Akkrediteringsdokument 31

5 Godkendelse af private leverandører af høreapparater Side 5 af Indledning og statistik Der er i størrelsesorden ½ million mennesker med høreproblemer i Danmark, og på de offentlige høreklinikker er der flere steder i landet mere end ½ års ventetid på høreapparatbehandling. Folketinget har vedtaget, at man fra den 1/ efter henvisning fra en praktiserende ørelæge, kan få tilskud på private høreklinikker. Med en lovændring i slutningen af 2012 er det fra 2013 ikke nødvendigt med en henvisning i forbindelse med udlevering af høreapparater til tidligere brugere. Tilskuddet var oprindeligt på kr. pr. høreapparat, men blev løbende reguleret og var per 1/ oppe på kr. Lovændringer ultimo 2012 medførte reduktion af tilskuddet. I 2014 var tilskuddet således, at der til høreapparat på første øre ydes op til kr. i tilskud og på andet øre op til kr. Udbetalingen er betinget af, at høreapparatet udleveres fra en privat høreklinik, som er godkendt i henhold til retningslinjer fastsat af Sundhedsstyrelsen. Retningslinjerne er efter lovændring på området under revision, og ny udgave blev ikke tilgængelig i DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium (TAL) har fået til opgave at varetage godkendelsesordningen. GTS-instituttet 1 DELTA er og som særligt fokusområde akkrediteret i henhold til DS/EN ISO/IEC 17025: til prøvning efter standarder for det audiologiske område af DANAK 3, Den Danske Akkrediteringsfond (Akkreditering #100, se Anneks 4). Akkrediteringen omfatter flere delområder herunder bl.a. prøvning af audiometre i henhold til IEC serien og ISO 389-serien, procedurer for audiometri jævnfør ISO 8253-serien og test af høreapparater, IEC serien. DELTA har været akkrediteret siden 1990 og deltager aktivt i internationalt standardiseringsarbejde. DELTA forestår endvidere vurdering af udenlandske uddannelser inden for området audiologi og høreapparater med reference til Styrelsen for Videregående Uddannelser. I kalenderåret 2014 har DELTA vurderet ansøgninger fra en italiensk, en brasiliansk og 3 tyske ansøgere. Godkendelsesordningen for private høreklinikker skal medvirke til at sikre borgere, som vælger privat høreapparatbehandling, på en godkendt høreklinik behandles af kompetent personale, og at høreklinikken er i besiddelse af de nødvendige faciliteter og udstyr. Sundhedsstyrelsens retningslinjer skal sikre, at høreprøver, høreapparattilpasning og efterkontrol udføres efter anerkendte metoder, og under forhold der sikrer, at målingerne kan udføres korrekt. For de godkendte klinikker skal ordningen omvendt sikre, at lovgivningen ikke bliver et tag-selv-bord for evt. useriøse udbydere af høreapparater. 1 GTS, Godkendt Teknologisk Service: 2 Standarden DS/EN ISO/IEC 17025:2005: Generelle krav til prøvnings- og kalibreringslaboratoriers kompetence 3 DANAK, Den Danske Akkrediteringsfond DANAK er af Sikkerhedsstyrelsen under Erhvervsministeriet udpeget som det nationale akkrediteringsorgan i Danmark. DELTA s akkreditering vedrørende akustisk prøvning kan søges med registreringsnummer 100.

6 Godkendelse af private leverandører af høreapparater Side 6 af Indberetninger fra private høreklinikker De private høreklinikker indberetter til DELTA en gang årligt, hvor mange høreapparater de har udleveret med offentligt tilskud. Den årlige indberetning betyder, at det ofte ikke er muligt at få fyldestgørende indberetninger fra høreklinikker, som er lukket, har skiftet ejere eller på anden måde har ændret status mellem indberetningerne. Denne rapport er udarbejdet på baggrund af de oplysninger, som DELTA har fået oplyst fra høreklinikkerne Status for de private høreklinikker Opgørelsen for de private høreklinikker er lavet på baggrund af indberetninger fra klinikkerne for perioden 1/ til 31/ og ses i Anneks 2. Der var pr. 31/ godkendte private høreklinikker i Danmark, hvoraf flere blev godkendt op til årsskiftet, og derfor endnu ikke indgår i opgørelsen i Anneks 2. Det er 12 klinikker mere, end der var ved seneste spørgeskemaopgørelse pr. 30/6 2014, og 23 klinikker mere end ved udgangen af Det er dog ikke alle klinikkerne fra tidligere, som går igen, da der både er lukket og åbnet høreklinikker i perioden. Sammenfaldende med indberetningsperiodens udløb lukkede nogle klinikker eller overgik til nye ejer konstellationer. Nogle klinikker, som er godkendt som private høreklinikker, har indgået aftale med deres lokale region om udlevering af høreapparater, og fungerer derfor i større eller mindre grad i offentligt regi. Som det ses af Anneks 2, har de private høreklinikker oplyst, at de har udleveret høreapparater med offentligt tilskud i perioden 1/1 til 31/ Ved den tidligere indberetning gældende for perioden 1/1 til 31/ udleverede de private høreklinikker høreapparater. Af Anneks 2 ses desuden, at de private høreklinikkers andel i 2014 udgør 40 % af det samlede antal høreapparater, som er udleveret på både private og offentlige høreklinikker samt privat ørelægepraksis under aftale med regionerne om udlevering af offentligt indkøbte høreapparater. Det fremgår ligeledes af Anneks 2, at det samlede udbetalte tilskud til høreapparater udleveret fra private høreklinikker for perioden udgjorde ca. 183 mio. kr. Dette er estimeret ud fra antallet af udleverede høreapparater og et bud fra litteraturen på fordelingen af tilpassede høreapparatbrugere med hhv. et og to høreapparater, da det offentlige tilskud er forskelligt til første og andet høreapparat. Til sammenligning blev der i 2014 fra de 20 offentlige høreklinikker udleveret stk. (2013: stk.) høreapparater og fra privat ørelægepraksis med regionsaftale udleveret stk. høreapparater til en samlet indkøbspris af ca. 123 mio. kr. (ekskl. moms, løn- og lokaleomkostninger, honorarer mv.). DELTA har indtryk af, at de private leverandører desuden sælger et begrænset (men stigende) antal høreapparater uden tilskud. I forbindelse med offentliggørelsen af ministeriets vejledning nr. 9096, Vejledning om høreapparatbehandling i marts måned 2009 blev det pålagt de private høreklinikker at

7 Godkendelse af private leverandører af høreapparater Side 7 af 33 indberette hvor mange høreapparattilpasninger, som er foregået i brugerens hjem; de såkaldte hjemmebesøg. De private høreklinikker har oplyst, at de i 2014 har haft hjemmebesøg. Informationer om ordningen, liste over godkendte private høreklinikker mv. kan ses på Internetsiden Status for IOI-HA-spørgeskemabesvarelser Der blev fra 1/ indført krav om anvendelse af IOI-HA-spørgeskemaet (se Anneks 3, afsnit 6) i forbindelse med høreapparater med offentligt tilskud. De private leverandører blev orienteret herom direkte fra Sundhedsstyrelsen. DELTA har efterfølgende fulgt op med modeller for indrapportering af resultater mv. Resultaterne kan bl.a. medvirke til bedømmelse af klientudbytte af høreapparatbehandling. Det overordnede indtryk er, at de private leverandører leverer den fornødne information i forbindelse med den halvårlige indberetning til DELTA af besvarelser fra spørgeskemaundersøgelsen senest for andet halvår af Det har dog været nødvendigt at udsende rykkerskrivelser til flere private leverandører for at få den nødvendige information bl.a. om IOI-HA-spørgeskemaet. I andet halvår af 2014 fik en enkelt klinik afslutningsvis inddraget godkendelsen som privat høreklinik som følge af manglende indberetning. Besvarelserne af IOI-HA-skemaet tegner et positivt billede af høreapparatbehandlingen hos de private leverandører. For de private høreklinikker rapporterer over 92 % af høreapparatbrugerne, at de benytter deres høreapparat i mere end 4 timer om dagen. Desuden er det under 1 % af dem, der har returneret spørgeskemaet, som ikke benytter deres høreapparat. Detaljerede resultater fra undersøgelsen fremgår af Anneks 3. DELTA har dog indtryk af, at forvaltningen af denne del af efterkontrollen er meget forskelligartet, idet svarprocenterne fra de godkendte private leverandører svinger mellem 0 % og 100 %. Troværdigheden af de indkomne data ville blive styrket betydeligt, hvis spørgeskemaerne blev udleveret som en del af tilskudsprocessen. En centralisering vil endvidere medføre mulighed for landsdækkende registrering af alle høreapparatbrugere. Danske Regioner har iværksat central registrering af tilskudsudbetaling og AMGROS har gennem flere år registreret brugen af høreapparater på brugerniveau for alle offentlige høreklinikker i Danmark.

8 Godkendelse af private leverandører af høreapparater Side 8 af Observationer DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium (TAL) har i 2014 gennemført godkendelsesbesøg ved 258 private leverandører af høreapparater (Anneks 1). De private høreklinikker drives primært af audiologiassistenter. Det overordnede indtryk af de private leverandører er positivt, idet de generelt har leveret den fornødne information og lever op til kravene i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses bekendtgørelse. Indhold og detaljeringsgrad af de private høreklinikkers procedurer og kvalitetshåndbogsdokumentation er varierende og giver indtryk af stor forskellighed i tilgangen omkring audiometri, høreapparatbehandling og ikke mindst verifikation af udbytte af høreapparatbehandling. En stærkere og mere ensartet tilgang til audiometri, høreapparatbehandling og -verifikation vil sammen med central registrering kunne medvirke til at styrke hørerehabilitering i Danmark. Indførelse af ensartede retningslinjer i såvel offentligt som privat regi for audiometri, høreapparatbehandling og -verifikation jævnfør EN 15927: kan medvirke til at styrke hørerehabilitering i Danmark. 2.1 Afvigelser 26 leverandører har fået afvigelser på mindre graverende mangler, som skal udbedres inden for to måneder efter tilsynsbesøget. Flere leverandører har fået inddraget godkendelse, indtil yderligere dokumentation var tilgået DELTA. Eksempler på mindre graverende afvigelser: Kvalitetshåndbog mangler datering, versionsnummer eller sideangivelse. Kvalitetshåndbog ikke underskrevet (underskrevet ved besøg). Mangelfuld opdatering af kvalitetshåndbog Serienummer for audiometriudstyr/hovedtelefon er ikke angivet korrekt i kvalitetshåndbog. Uddannelsesbevis for personale mangler. Lokaleskitse for vurdering af støjforhold mangler. Manglende indrapportering af data. Kalibreringsniveau for taleaudiometri ikke korrekt, som følge af fejljusteret lydkort i PC, justering ændret ved tilsynsbesøg. Kalibreringsinterval på 1 år overskredet ved besøg. Stikprøveverifikation af audiometre har i 16 tilfælde vist forhold, som krævede genkalibrering eller skærpet opmærksomhed omkring udstyrets funktion. 4 Standarden EN 15927:2010: Services offered by hearing aid professionals Dansk Standard, DS/EN 15927:2011: Vejledning og krav til udbydere af høreapparattilpasning, er identisk dermed.

9 Godkendelse af private leverandører af høreapparater Side 9 af Status for godkendelsesordningen Godkendelsesbesøgene er gennemført med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens Vejledning om høreapparatbehandling, vejledning 9096 af 3. marts 2009, da der i 2014 ikke er udgivet en opdateret udgave af Sundhedsstyrelsens retningslinjer for høreapparatbehandling. Et antal af de private høreapparatleverandører har rejst kritik af godkendelsesordningen, primært på følgende punkter: At der stilles krav om godkendelse til private leverandører af høreapparater, når der ikke stilles tilsvarende krav til høreapparatbehandling i offentligt regi. At de private høreklinikker, som har tilknyttet ørelæge, kan henvise til sig selv, og dermed udløse tilskudsberettiget høreapparatudlevering/salg. At visse privatpraktiserende øre-, næse-, halslæger fastholder klienter til høreapparatbehandling i egen klinik, og ikke orienterer tilstrækkeligt om øvrige offentlige og øvrige private muligheder for høreapparatbehandling. At godkendelsesreglerne er for lempelige og bør strammes. At der er stor forskelligartethed i regionernes sagsbehandling omkring bevillinger og udbetaling af tilskud. I nogle regioner medfører sagsbehandlingen, at der opstår ventetid på høreapparatbehandling hos de private leverandører. Der har i 2014 været en del henvendelser til DELTA fra private slutbrugere og fra regionerne vedrørende godkendelsesordningen. Størstedelen har været af ren informativ karakter, eller om hvor vidt specifikke leverandører er godkendt. Henvendelserne er besvaret mundtligt, pr. brev, eller ved henvisning til

10 Godkendelse af private leverandører af høreapparater Side 10 af Anbefalinger DELTA anbefaler, at den del af efterkontrollen, som udgøres af IOI-HAspørgeskemaet, centraliseres og tilknyttes registreringen af høreapparatbehandling ved Danske Regioner. Anbefalingen bygger på, at DELTA har indtryk af, at forvaltningen af IOI-HA i efterkontrollen er meget forskelligartet, idet svarprocenterne fra de godkendte private leverandører svinger mellem 0 og 100 %. Desuden er der stor forskel på, hvornår høreklinikkerne beder høreapparatbrugerne udfylde spørgeskemaet. Det kan ske kort tid efter udleveringen af høreapparatet og helt op til et halvt år efter afhængigt af høreklinikken. DELTA anbefaler at der indføres ensartede retningslinjer i såvel offentligt som privat regi for audiometri, høreapparatbehandling og -verifikation jævnfør EN 15927:2010. Anbefalingen bygger på, at indhold og detaljeringsgrad af de private høreklinikkers procedurer og kvalitetshåndbogsdokumentation er varierende og giver indtryk af stor forskellighed i tilgangen omkring audiometri, høreapparatbehandling og ikke mindst verifikation af udbytte af høreapparatbehandling. Det konstateres, at der i 2014 ikke er udgivet en opdateret udgave af Sundhedsstyrelsens retningslinjer for høreapparatbehandling.

11 Godkendelse af private leverandører af høreapparater Side 11 af 33 Anneks 1 Liste over godkendte private leverandører af høreapparater

12 Godkendelse af private leverandører af høreapparater Side 12 af 33 Opgørelse over godkendte private leverandører af høreapparater pr. 31/ Leverandørens navn Adresse Postnr. By Dansk HøreCenter Esplanaden København K Sommers Høreklinik Dronningensgade København K AudioNova Hørecenter Gl. Kongevej 152 B 1850 Frederiksberg C Din Hørespecialist Gl. Kongevej Frederiksberg C Frederiksberg Høreklinik Gl. Kongevej 120, 1.tv 1850 Frederiksberg C Frederiksberg Hørecenter Audiovox Smallegade 52 A 2000 Frederiksberg Høreklinikken Frederiksberg Falkoner Alle 15, 1. tv Frederiksberg Østerbro Hørecenter Audiovox Ndr. Frihavnsgade København Ø AudioNova Hørecenter Amagerbrogade København S Hørecenter Amager Amagerbrogade København S Speciallæge Janusz Wajn Magistervej 29, st. tv 2400 København NV Helene's Høreklinik Toftegårds Plads Valby Høreklinikken Valby Valby Langgade 88B 2500 Valby AudioNova Hørecenter Hovedvejen Glostrup Audium Rødovre Roskildevej 303A 2610 Rødovre Øreklinikken i Rødovre C. v/speciallæge i Øre-, næse og halssygdomme Rødovre Centrum Rødovre Eva Førrisdahl Madsen AudioNova Hørecenter Høje Taastrup Boulevard 76B 2630 Høje Taastrup Din Hørespecialist Taastrup Hovedgade Taastrup Maria E. Christensen - Selsmosevej 2, Trappe øst, Taastrup Speciallægepraksis ApS Sal Tåstrup Høreklinik Tåstrup Hovedgade Taastrup AudioNova Hørecenter Hvidovre Stationscenter 1.sal 2650 Hvidovre Høreklinikken v. Øre-, næse-, halslæge Steffen Ørntoft Gl. Køge Landevej 263, 1. sal 2650 Hvidovre Høreklinikken Vestegnen Lægehuset Friheden, Idrætsvej Hvidovre Sund Hørelse Bækkeskovvej 4, Vallensbæk 2665 SK Sundhedshus Strand Greve Hørecenter Audiovox Over Bølgen 2A, 1. sal 2670 Greve Høreklinikken i Greve Håndværkervænget Greve Høreplejen Fuglevangen Karlslunde Speciallæge i øre-næse-halssygdomme Frederikssundsvej 154 D, 1.t.h Brønshøj Ørelægens Hørehjælp Frederikssundsvej 154D, st. th Brønshøj Audium Vanløse Indertoften 1A 2720 Vanløse Herlev Hørecenter Audiovox Herlev Hovedgade 138 E 2730 Herlev AudioNova Hørecenter Hold-An Vej 5, Ballerup Ballerup Privatklinik Høreapparater Helsehuset, Hold-An Vej Ballerup Sund Hørelse Centrumgaden 11, 1. th Ballerup Oticon Kongebakken Smørum Amager Høreklinik Amager Landevej Kastrup AudioNova Hørecenter Lyngby Hovedgade 55A 2800 Kgs. Lyngby AudioNova Hørecenter Lyngby Hovedgade 44, st.th Kgs. Lyngby Din Hørespecialist Lyngby Hovedgade 66 A 2800 Kgs. Lyngby Din Hørespecialist Gentoftegade Gentofte Høreklinikken v. Øre-, næse,-halslæge Anders Schermacher Larsen Lyngbyvej Gentofte

13 Godkendelse af private leverandører af høreapparater Side 13 af 33 Leverandørens navn Adresse Postnr. By Høreklinikken Holte Holte Stationsvej 6, 2. sal 2840 Holte Din Hørespecialist Nærumvænge Torv 15, st Nærum Aleris-Hamlet Gyngemose Parkvej Søborg Høreklinikken Søborg Søborg Hovedgade Søborg Øreklinikken Søborg Søborg Hovedgade 93, 1. sal 2860 Søborg Audiovox Bagsværd Bagsværd Hovedgade 77 E 2880 Bagsværd Øreklinikken i Bagsværd v/jacob Fisker Bagsværd Hovedgade 99, 1. sal 2880 Bagsværd AudioNova Hørecenter Jægersborg Alle 29 B 2920 Charlottenlund Dansk HøreCenter Jægersborg Alle Charlottenlund Høreklinikken Gentofte Jægersborg Alle 19, 2. sal 2920 Charlottenlund Din Hørespecialist Hovedgaden Hørsholm Høreklinikken Hørsholm Kongevejscentret Hørsholm AudioNova Hørecenter Stjernegade Helsingør Dansk HøreCenter Hovedvagtstræde Helsingør Helsingør Hørecenter Trækbanen Helsingør Hørebilen Sigurd Swanes Vej Helsingør Hørekliniken Øresund Strandgaden 64, stuen 3000 Helsingør Høreklinikken Helsingør Søndre Strandvej Helsingør Helsinge Hørecenter Badstuevej Helsinge AudioNova Hørecenter Møllegade Gilleleje Din Hørespecialist Møllegade Gilleleje AudioNova Hørecenter Kirkegade Frederiksværk Din Høreklinik Halsnæs Torvet Frederiksværk AudioNova Hørecenter Helsingørsgade Hillerød Dansk HøreCenter Helsingørsgade Hillerød Din Hørespecialist Slotsgade Hillerød Høreklinikken Hillerød Dyrhavevej Hillerød AudioNova Hørecenter M. D. Madsensvej Allerød Høreklinikken v. Øre-, næse-, halslæge Lars B. Mortensen MD Madsensvej 13, 2. sal, th Allerød Din Hørespecialist Hovedgaden Birkerød Høreklinikken Birkerød Teglporten 3, 1. sal 3460 Birkerød Furesø Hørecenter ApS. Kirke Værløsevej 38, st. th Værløse Lydbølgen Klostergårdsvej Værløse Widex Service Center Nymøllevej Lynge Hørecenter Frederikssund Jernbanegade 6B 3600 Frederikssund Høreklinikken i Frederikssund Kocksvej Frederikssund Michael Sorribes Helsevej 2 A 3660 Stenløse Stenløse Hørecenter Egedals Centret 76K 3660 Stenløse Ny Hørelse Nørregade Rønne AudioNova Hørecenter Ringstedgade Roskilde Dansk HøreCenter Ringstedgade 26, stuen 4000 Roskilde Din Hørespecialist Gullandsstræde Roskilde Roskilde Hørecenter Stationscentret 4, 1. sal 4000 Roskilde Roskilde Øre Næse & Halsklinik Københavnsvej sal 4000 Roskilde Sund Hørelse (Hornsherred Hørecenter) Hovedgaden Skibby AudioNova Hørecenter Nørretorv Ringsted Høreklinikken Ringsted Jernbanevej 4B 4100 Ringsted AudioNova Hørecenter Rådhuspladsen Slagelse Dansk HøreCenter Langes Gaard Slagelse

14 Godkendelse af private leverandører af høreapparater Side 14 af 33 Leverandørens navn Adresse Postnr. By Speciallægernes Private Høreklinik Ndr. Stationsvej 18C 4200 Slagelse Tingsgaard og Hviid Høreapparater Nygade Slagelse Høreklinikken Korsør Kirkepladsen Korsør AudioNova Hørecenter Slagelsevej Skælskør Skælskør Høreklinik Østergade Skælskør AudioNova Hørecenter Smedelundsgade Holbæk Dansk HøreCenter Smedelundsgade 43, st Holbæk Din Lokale Høreklinik Algade 63, 1. th Holbæk AudioNova Hørecenter Kordilgade Kalundborg Din Hørespecialist Vænget 22, st. th Kalundborg Din lokale høreklinik Asnæs Centeret 21, 1.sal 4550 Asnæs Din lokale høreklinik Vig Hovedgade Vig AudioNova Hørecenter Nørregade 39, st Køge Dansk HøreCenter Nørregade 28A 4600 Køge Ny Hørelse Nørregade 10 C 4600 Køge Ørelæge Peter Holmboe Lykkebækvej 14, 1. th Køge AudioNova Hørecenter Rønnedevej 62E 4640 Faxe AudioNova Hørecenter Vestergade 7A 4690 Haslev AudioNova Hørecenter Ringstedgade 25 B 4700 Næstved Dansk HøreCenter Ringstedgade 27A 4700 Næstved AudioNova Hørecenter Algade 59, 1. th Vordingborg Ny Hørelse Glambækvej Vordingborg AudioNova Hørecenter Langgade 13, 2. tv Nykøbing F. Hørecenter Storstrøm Gaabensevej Nykøbing F. Ørelæge Jan Green Toft Strandgade Nykøbing F. AudioNova Hørecenter Vejlegade Nakskov Hørecenter Nakskov Vejlegade Nakskov Hørecenter Storstrøm Museumsgade Maribo AudioNova Hørecenter Vestergade Odense C Dansk HøreCenter Nørregade Odense C Den Mobile Høreklinik Skibhusvej Odense C Det Lille Høreapparat Kongensgade Odense C Dit Hørecenter Havnegade Odense C Høreklinikken Odense Filosofgangen Odense C Dansk HøreCenter Rosengårdscentret, Rød Gade, 1. sal 5220 Odense SØ Din Hørespecialist Rosengårdscentret 5220 Odense SØ Nordfyns Høreklinik Odensevej Søndersø AudioNova Hørecenter Gimbels Gyde Middelfart Dansk HøreCenter Jernbanegade Middelfart AudioNova Hørecenter Odensevej 47A 5600 Faaborg Dansk HøreCenter Herregårdscenteret Faaborg Det Lille Høreapparat Klerkegade Faaborg AudioNova Hørecenter Odensevej Assens Det Lille Høreapparat Søndre Ringvej Assens AudioNova Hørecenter Gåsestræde Svendborg Dansk HøreCenter Vestergade Svendborg Det Lille Høreapparat Korsgade Svendborg Midtfyns Hørehjælp Algade Ringe Audium Nyborg Korsgade Nyborg Dansk HøreCenter Nørrevoldgade Nyborg

15 Godkendelse af private leverandører af høreapparater Side 15 af 33 Leverandørens navn Adresse Postnr. By AudioNova Hørecenter Klostergade Kolding Dansk HøreCenter Slotsgade Kolding Din Hørespecialist Østergade Kolding Trekantens Høreklinik Karolinegade Kolding AudioNova Hørecenter Storegade Haderslev Dansk HøreCenter Storegade Haderslev AudioNova Hørecenter Rådhusgade Aabenraa Dansk HøreCenter Borgmester Fincks Gade Aabenraa Din Hørespecialist Markedsgade Løgumkloster AudioNova Hørecenter Kogade Tønder Tønder Høreklinik ApS Carstensgade 6-10, Tønder Sygehus 6270 Tønder AudioNova Hørecenter Bomhusvej Gråsten Din Hørespecialist Torvet Gråsten Hørecenter Hallmann Torvegade Padborg Synnejysk HøreCenter Realskolevej Tinglev AudioNova Hørecenter Jernbanegade Sønderborg Dansk HøreCenter Perlegade Sønderborg Hørecenter Als Helgolandsgade Sønderborg Syddansk Høreklinik Rådhustorvet 5 A 6400 Sønderborg Hørecenter Hallmann Rådhuscentret Vojens AudioNova Hørecenter Torvegade 1, 1. sal 6600 Vejen Audiphoni ApS. Ådalen 7C 6600 Vejen Din Hørespecialist Nørregade 33, st Vejen AudioNova Hørecenter Stormgade Esbjerg Audiphoni ApS. Norgesgade Esbjerg Dansk HøreCenter Strandbygade Esbjerg Hørecenter Hallmann Østervangsvej 4B 6715 Esbjerg N AudioNova Hørecenter Storegade Bramming Din Hørespecialist Saltgade Ribe Hørecenter Hallmann Toftlundvej Ribe AudioNova Hørecenter Bredgade Skjern AudioNova Hørecenter Nørreport Ringkøbing Hør Bedre Ringkøbing Godthaabsvej Ringkøbing Vestjyllands Hørecenter I.C. Chr. Allé Ringkøbing AudioNova Hørecenter Jernbanegade Fredericia Dansk HøreCenter Nørre Voldgade Fredericia Din Hørespecialist Jyllandsgade Fredericia Din Lyd Vesterled Fredericia Hørecenter Hallmann Vendersgade 1a 7000 Fredericia Trekantens Høreklinik Danmarksstræde Fredericia AudioNova Hørecenter Vestergade Vejle Dansk HøreCenter Vestre Engvej Vejle Trekantens Høreklinik Horsensvej 39 A 7100 Vejle AudioNova Hørecenter Kløvervej Billund AudioNova Hørecenter Vestergade Grindsted Audium Grindsted Jernbanegade Grindsted AudioNova Hørecenter Bredgade 46, st. th Herning Audium Herning Bredgade Herning Center for Kommunikation Brahmsvej Herning Høreklinik Herning Merkurvej 1, Butik Herning

16 Godkendelse af private leverandører af høreapparater Side 16 af 33 Leverandørens navn Adresse Postnr. By AudioNova Hørecenter Vestergade Holstebro Hør Bedre Holstebro Gartnerivej Holstebro Vestjyllands Hørecenter Nørregade 55, Holstebro Vestjyllands Hørecenter Toldbodstræde Struer Hør Bedre Lemvig Østergade Lemvig Hørecenter Limfjord Gryde Torv Thisted Spalding Hørecenter Frederiksgade 12A 7700 Thisted AudioNova Hørecenter Østertorv 8A 7800 Skive Høre- og øre- næse- halsklinikken Østergade Skive Spalding Hørecenter Jyllandsgade Skive Hørecenter Limfjord Strandparken Nykøbing Mors Audium Århus City Frederiksbjerg Torv Aarhus C Dansk HøreCenter Valdemarsgade Aarhus C Hør! Park Allé 15, st. th Aarhus C Speciallægernes Høreklinik ApS Store Torv 8, 2.sal 8000 Aarhus C Ørelægernes Hørecenter Østergade 4, 2. sal 8000 Aarhus C Audium Århus Skejby Skelagervej Aarhus N AudioNova Hørecenter Skanderborgvej Viby J AudioNova Hørecenter Boulevarden Odder Hørebutikken Odder Nørregade Odder Audium Grenaa Søndergade 4 B 8500 Grenaa Otodan - European Hearing Ny Lufthavnsvej Kolind AudioNova Hørecenter Kejlstrupvej Silkeborg Audium Silkeborg Vestergade Silkeborg Dansk HøreCenter Bios Gård Silkeborg Hør! Borgergade Silkeborg Ørelægernes Hørecenter Midtjylland ApS Hostrupsgade Silkeborg AudioNova Hørecenter Banegårdsvej Skanderborg AudioNova Hørecenter Kattesund Horsens Dansk HøreCenter Spedalsø Torv Horsens Dortes Mobile Høreklinik Toftumvej 15, Søvind 8700 Horsens Horsens Kommunes Høreklinik, Kommunikation og Teknologi Langballe Horsens Hørebutikken ApS. Grønlandsvej 1, 1. sal Horsens Hørebutikken Hedensted Østerbrogade Hedensted AudioNova Hørecenter Gravene 39, 1. sal 8800 Viborg Audium Viborg Gravene Viborg Dansk HøreCenter Gravene Viborg Hør! Gravene Viborg AudioNova Hørecenter Dytmærsken 10, 2. sal 8900 Randers C Audium Randers Kirkegade 13 A 8900 Randers C Dansk HøreCenter Østervold Randers C Din Hørespecialist Brødregade Randers C Hør! Kirketorvet Randers C Profil Optik Randers ApS Houmeden Randers C Tronholmens Høreapparater Tronholmen Randers SØ Østjyllands Hørecenter Mobil Høreservice ApS Moselunden Auning Budolfi Høreklinik Algade 38, 2.sal 9000 Aalborg Dansk HøreCenter Maren Turis Gade Aalborg Høreapparatet Aalborg Vesterbro Aalborg

17 Godkendelse af private leverandører af høreapparater Side 17 af 33 Leverandørens navn Adresse Postnr. By AudioNova Hørecenter Hobrovej Aalborg SV Din Hørespecialist Aalborg Storcenter 9200 Aalborg SV Budolfi Høreklinik Sæby Vestergade Sæby Budolfi Høreklinik Brovst Sygehusvej Brovst AudioNova Hørecenter Adelgade 25G 9500 Hobro Din Hørespecialist Adelgade Hobro Høreapparatet Hobro Jernbanegade 1E 9500 Hobro Din Hørespecialist Storegade Hadsund Audium Aars Himmerlandsgade Aars Din Hørespecialist Algade Brønderslev Høreapparatet Brønderslev Vestergade Brønderslev AudioNova Hørecenter Nørrebro Hjørring Dansk HøreCenter Banegårdspladsen Hjørring Hjørring Hørecenter Svinget 1C 9800 Hjørring Høreapparatet Hjørring Kraghsvej Hjørring AudioNova Hørecenter Søndergade Frederikshavn Din Hørespecialist Danmarksgade 70A 9900 Frederikshavn Høreapparatet Frederikshavn Asylgade Frederikshavn Din Hørespecialist Sct. Laurentii Vej Skagen

18 Godkendelse af private leverandører af høreapparater Side 18 af 33 Anneks 2 Udbetalte tilskud til høreapparater

19 Godkendelse af private leverandører af høreapparater Side 19 af 33 Tabellen herunder viser det offentlige tilskud til høreapparater udleveret fra private høreklinikker (indtil 2009 blev tilskuddet opgjort midt på året): Offentlige tilskud år kr Offentlige tilskud år kr Offentlige tilskud år kr Offentlige tilskud år kr Offentlige tilskud år kr Offentlige tilskud år kr Offentlige tilskud år kr Offentlige tilskud år kr Offentlige tilskud år kr Offentlige tilskud år 2009 kr Offentlige tilskud år 2010 kr Offentlige tilskud år 2011 kr Offentlige tilskud år 2012 kr Offentlige tilskud år 2013 a 183 mio. kr. Offentlige tilskud år 2014 a 183 mio. kr. a Tilskuddet er fra 1/ ændret, så der gives et beløb til behandling med første høreapparat og et andet til behandling med andet høreapparat. De private høreklinikker indberetter, hvor mange høreapparater de har udleveret med tilskud, men ikke hvilket tilskud der er givet, og om der er udleveret et eller to apparater. Derfor kan tilskuddet kun estimeres groft ud fra kendskab til fordelingen mellem ensidig og tosidig behandling. Denne fordeling kendes ikke for høreapparatbrugere på private høreklinikker, men et estimat for fordelingen hos patienter på offentlige høreklinikker er taget som udgangspunkt for beregningen (se Jørgensen, S. L., Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker - Resultater fra tilfredshedsundersøgelse for høreapparatbrugere. Samlede data fra projektet., DELTA, juni 2009). Herunder følger en opgørelse over antallet af udleverede høreapparater fra private og offentlige høreklinikker i perioden fra år 2011 til 2014: År Antal høreapparater, private klinikker Antal private klinikker 186 klinikker 213 klinikker 220 klinikker 250 klinikker 2 Antal høreapparater, offentlige høreklinikker Antal offentlige klinikker 17 klinikker 17 klinikker 17 klinikker 20 klinikker Antal høreapparater, puljeklinikker Antal puljeklinikker 35 klinikker 2 Antal høreapparater (priv.+off.+pulje) i alt Privat andel (%) Forbrug af høreapparater på de offentlige klinikker og puljeklinikker opgøres af AMGROS på årsbasis for kalenderåret. 2 Nogle klinikker, som er godkendt som private høreklinikker, har indgået aftaler med deres lokale region om udlevering af høreapparater, og fungerer derfor i større eller mindre grad i offentligt regi.

20 Godkendelse af private leverandører af høreapparater Side 20 af 33 Oplysninger om private klinikker er indhentet af DELTA. Oplysninger om offentlige klinikker og puljeklinikker er indhentet fra AMGROS I/S, som i 2014 havde indgået aftale med Danske Regioner om at forestå licitation og indkøb af høreapparater til alle offentlige høreklinikker i Danmark.

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Matas-butikker hvor der ikke med udlejer vil være aftalt forbud mod udlejning af lokaler til konkurrenter

Matas-butikker hvor der ikke med udlejer vil være aftalt forbud mod udlejning af lokaler til konkurrenter Matas-butikker hvor der ikke med udlejer vil være aftalt forbud mod udlejning af lokaler til konkurrenter Indholdet af denne tabel vil blive opdateret jævnligt på styrelsens hjemmeside. Journal nr. 4/0120-0401-0009/FI/LD/JG/KH

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Matas-butikker hvor der ikke med udlejer vil være aftalt forbud mod udlejning af lokaler til konkurrenter

Matas-butikker hvor der ikke med udlejer vil være aftalt forbud mod udlejning af lokaler til konkurrenter ikke med udlejer v il v ære af talt f orbud mod udlejning af lokaler til konkurrenter Matas-butikker hvor der ikke med udlejer vil være aftalt forbud mod udlejning af lokaler til konkurrenter Journal nr.

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND ALM. BRAND NETBANK SÅDAN STARTER DU NETBANKEN Gå ind på hjemmesiden www.almbrand.dk Vælg Netbanken under Genveje nederst

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker

Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker Resultater fra tilfredshedsundersøgelse for høreapparatbrugere. Samlede data fra projektet. Juni 2009 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Taleundervisning/-behandling. Albertslund Kommune. Allerød Kommune. Asssens Kommune. Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling.

Taleundervisning/-behandling. Albertslund Kommune. Allerød Kommune. Asssens Kommune. Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling. Taleundervisning/-behandling Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling. Alle kommuner har endnu ikke svaret på henvendelse fra foreningen, så siden vil løbende blive opdateret, som svarene

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012 Navn og adresse Celletyper Opdateringsdato Aagaard Fertilitetsklinik Hedeager 35 Aalborg Sygehus FBE Klinisk Immunologi Reberbansgade 18-22 Postboks 561 9000 Aalborg Århus Sygehus Den Danske Hornhindebank

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring en del af Alm. Brand WWW. A L M B R A N D. D K ALM. SUND FORNUFT indhold 2 Nordisk veteran 4 Tegningsregler 2010 4 Præmier for ansvars- og kaskoforsikring 5 Stilstandskaskoforsikring

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

fodens dag [ KLINIK FOR FODTERAPI ]

fodens dag [ KLINIK FOR FODTERAPI ] 1360 København K Kgs. Nytorv Ved Metro nedgangen 2100 København Ø Klinik for Fodterapi Århusgade 2 2100 København Ø Klinik for Fodterapi Kroghsgade 6 2000 Frederiksberg Torvet, Frederiksberg Centret Falkoner

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Sundhedsforsikring Trygs kvalitetssikrede netværk af behandlere:

Sundhedsforsikring Trygs kvalitetssikrede netværk af behandlere: Sundhedsforsikring Trygs kvalitetssikrede netværk af behandlere: Jylland Privathospitaler og klinikker Aleris Privathospitaler (Herning, Esbjerg, Århus, Ålborg) Birk Centerpark 28 7400 Herning Tlf.: 36

Læs mere

PensionDanmark Sundhedscentre i Danmark

PensionDanmark Sundhedscentre i Danmark Storkøbenhavn v/morten Piper Havnegade 35, kld. Toftegaards Allé 7, 1.th 1058 København K 2500 Valby Højbro Plads, St. Kirkestræde 3, 1. Kærmindevej 6 1073 København K 2600 Glostrup FHC Sundhedsundersøgelser

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

Butiksnr. Butiksnavn Adresse Postnr. By TOP30-2014 Butikstlf.:

Butiksnr. Butiksnavn Adresse Postnr. By TOP30-2014 Butikstlf.: Butiksnr. Butiksnavn Adresse Postnr. By TOP30-2014 Butikstlf.: 14427 Matas Købmagergade 22 1150 København K. TOP30-2014 33140785 12527 Matas Kultorvet Købmagergade 55 1150 København K. 33911881 14200 Matas

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Åbningstider. Station SHELL ALBERTSLUND ROSKILDEVEJ 18B

Åbningstider. Station SHELL ALBERTSLUND ROSKILDEVEJ 18B Station Åbningstider SHELL ALBERTSLUND ROSKILDEVEJ 18B SHELL ALLINGE MANDAG-FREDAG 06:00-22:00 LØRDAG 06:00-22:00 SØNDAG 06:00-22:00 SHELL ANS MANDAG-FREDAG 06:30-22:00 LØRDAG 08:00-22:00 SØNDAG 08:00-22:00

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Adresse Postnr By tlf. E-mail www. Faxe Turistbureau Jernbanegade 62 4690 Haslev 56716034 turist@visitfaxe.dk visitfaxe.dk

Adresse Postnr By tlf. E-mail www. Faxe Turistbureau Jernbanegade 62 4690 Haslev 56716034 turist@visitfaxe.dk visitfaxe.dk Autoriserede turistbureauer og bemandede turistinformationer 2014 Adresse Postnr By tlf. E-mail www Sjælland: Faxe Turistbureau Jernbanegade 62 4690 Haslev 56716034 turist@visitfaxe.dk visitfaxe.dk Frederikssund

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

B A D E R U M S T I L B E H Ø R [ # LOGIC ]

B A D E R U M S T I L B E H Ø R [ # LOGIC ] B A D E R U M S T I L B E H Ø R [ # LOGIC ] # LOGIC 80 mm 400 mm 200 mm Baderumstilbehør i al sin enkelthed # LOGIC er en baderumstilbehørs-serie i et tidløst design. Den grundlæggende tanke bag denne

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

Hvis du skal ha høreapparat

Hvis du skal ha høreapparat Hvis du skal ha høreapparat Vejen til bedre hørelse - offentlig eller privat behandling Høreafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION HAR DU PROBLEMER MED AT HØRE - så er det vigtigt at få undersøgt, hvad det

Læs mere

Autoriserede Batavus forhandlere som støtter Hjerteforeningen.

Autoriserede Batavus forhandlere som støtter Hjerteforeningen. A B Bike & Co. Stationstorvet 8 Frederikssundvej 181 A 2620 Albertslund 2700 Brønshøj jb@astrupcykler.dk info2700@fribikeshop.dk 43 64 56 08 38 28 06 34 D Vagtelvænget 1 Dragør Cykel & Motorservice 5610

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Falck Healthcare Sundhedscentre i Danmark

Falck Healthcare Sundhedscentre i Danmark Storkøbenhavn v/morten Piper Havnegade 35, kld. Toftegaards Allé 7, 1.th 1058 København K 2500 Valby Højbro Plads, St. Kirkestræde 3, 1. Kærmindevej 6 1073 København K 2600 Glostrup FHC Sundhedsundersøgelser

Læs mere

Notat. Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen. Januar 2009

Notat. Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen. Januar 2009 Notat Januar 2009 Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen Delaftale 1: København Centrum Ascot Hotel Studiestræde 61 1554 København V Telefon: 33 12 60 00 Email: hotel@ascot-hotel.dk Best Western

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2007:17 27. november 2007 Folketingsvalget den 13. november 2007 Ved kongeligt åbent brev af 24. oktober 2007 blev det bestemt, at der tirsdag den 13. november

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

T O I L E T T E R / H Å N D V A S K E [ # EUROFORM ]

T O I L E T T E R / H Å N D V A S K E [ # EUROFORM ] T O I L E T T E R / H Å N D V A S K E [ # EUROFORM ] # EUROFORM toiletter Toiletter og hængeskåle i hvidt porcelæn # EUROFORM Toiletter er et sortiment bestående af blandt andet toiletter, hængeskåle og

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Annonceopslag - Almen medicin

Annonceopslag - Almen medicin Annonceopslag - Almen medicin 26 hoveduddannelsesforløb i Almen medicin opslås ledige til besættelse 1. halvår 2016 Hovedstaden i Videreuddannelsesregion Øst Almen medicin, som er det største lægelige

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

H Å N D K L Æ D E R A D I A T O R E R [ # PRESTIGE ]

H Å N D K L Æ D E R A D I A T O R E R [ # PRESTIGE ] H Å N D K L Æ D E R A D I A T O R E R [ # PRESTIGE ] # PRESTIGE RUSTFRI Håndklæderadiatorer i rustfrit stål Rustfrit stål er et bestandigt smukt og miljøvenligt materiale, der kræver minimal vedligeholdelse.

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Medlemsliste per april 2012

Medlemsliste per april 2012 Medlemsliste per april 2012 Firma Adresse Postnr/by Telefon Telefax Web-site/e-mail A/S CHR. BOLDSEN Toldbodgade 88 8930 Randers NØ 8642 2222 8642 2204 www.boldsen.dk info@boldsen.dk A/S CHR. BOLDSEN Teknologivej

Læs mere

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte.

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Ændring af fordelingen af områdetillæg i forbindelse med de 98 nye kommuner pr. 1. januar 2007. A. Sammenlægning af kommuner med

Læs mere

Udbydere af danskuddannelse (8. januar 2013)

Udbydere af danskuddannelse (8. januar 2013) Udbydere af danskuddannelse (8. januar 2013) AOF Center Fyn Sprogskole Leder: Marianne Krammer Vestergade 23 5700 Svendborg Tlf.: 62 21 73 73 E-post: info@aofcenterfyn.dk AOF Dronninglund Daghøjskole Leder:

Læs mere

Behandlingssteder i Region Hovedstaden for alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Behandlingssteder i Region Hovedstaden for alkohol- og stofmisbrugsbehandling Behandlingssteder i Region Hovedstaden for alkohol- og stofmisbrugsbehandling Region Hovedstadens Kommuner Albertslund Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Tlf. 43 68 68 68 albertslund@albertslund.dk

Læs mere

TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By

TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By Checkliste vedrørende TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By Rapportdato 03.11.2008 Dagsorden : Punkter i checklisten: Gennemgang af: 1. Indledning Identitet, ledelse/organisation.

Læs mere

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER VOKSNE AMBULANTE PATIENTER REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 31 63 Distriktspsykiatrisk team 2 29 54 Distriktspsykiatrisk team 3 23 41 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

TV 2 REGIONALT REGIONALT

TV 2 REGIONALT REGIONALT REGIONALT PRISER 25 REGIONERNE 26 TILLÆG 35 RABAT 36 GARANTIER 37 PROVISION/GODTGØRELSE 38 BESTILLING AF REKLAMETID 39 BETALINGSBETINGELSER 40 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 24 1 PRISER

Læs mere

Antal med under 7. Antal med over 7

Antal med under 7. Antal med over 7 Undervisningsministeriet 13. februar 2014 Oversigt over, hvor mange af de nuværende gymnasieelever, der ikke ville være blevet optaget, hvis der havde været adgangskrav på karakteren 7 - Fordelt på de

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 10. april 2008 Birthe Houkjær Kundechef Program Pensionsindbetaling Pensionsordningen PensionDanmark Sundhedsordning Evt. Pensionsbidraget HK Pensionsbidrag Barselsbidrag

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 162 5 Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 163 164 Sammenfatning Befolkningsforskydningerne og den demografiske udvikling slår også igennem på dagtilbuds- og folkeskoleområdet, og den viser sig i

Læs mere

RIKKI TIKKI Company A/S FORHANDLERLISTE Forhandlerliste Stjernetegn Telefon Navn Adresse Postnr/by

RIKKI TIKKI Company A/S FORHANDLERLISTE Forhandlerliste Stjernetegn Telefon Navn Adresse Postnr/by 33234923 Imerco Toves Galleri/IM38010 Vesterbrogade 97B/Matthæusgade 1500 København V 33125020 Bahne Fisketorvet Center 201 Kalvebod Brygge 59 1560 København V 33130543 Inspiration Fisketorvet/19550 Kalvebod

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere