Bus & Tog. Vesttælling Hovedrapport. August 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bus & Tog. Vesttælling 2012. Hovedrapport. August 2013"

Transkript

1 Bus & Tog Vesttælling 2012 Hovedrapport August

2

3 Bus & Tog Vesttælling 2012 Hovedrapport August 2013 Dokument nr.: 3 Revision nr.: 1 Udgivelsesdato: 27. august 2013 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: MXO JSE JSE 1

4

5 Vesttælling Hovedrapport 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Metode Indhold Påstigere og rejser 8 2 Hovedresultater Påstigere og passagerer Rejsens art Billetfordeling Rejserelationer Medfølgende børn 18 3 Rejsemønster Afrejser og ankomster Rejsetidsfordeling og døgnvariation Rejserelationer Skift mellem tog Billetbenyttelse 35 4 Databehandling og databaser Registrering Databehandling Databaser 40 5 Erfaringer Manglende registreringer af hele tog Kvalitet af tællingerne 44 Bilagsoversigt: Bilag 1 Antal afrejser og ankomster 43 Bilag 2 Registreringsskema 49

6 4 Vesttælling Hovedrapport Tabeloversigt: 2.1 Talte påstigere fordelt efter togtype Påstigere, rejser og omstigningsprocent Påstigere, rejser og omstigningsprocent, rejser vest for Storebælt Påstigere, rejser og omstigningsprocenter, rejser vest for Storebælt opdelt på ARRIVA- og DSBstrækninger Talte påstigere og rejser (passagerer) ved vesttællingerne i årene og vest for Storebælt Påstigere fordelt efter den benyttede togtype og rejsens art Daglige antal rejser fordelt efter de benyttede billetter og kort Daglige antal rejser fordelt efter de benyttede billetter og kort (kun ARRIVA-tog) Daglige antal rejser fordelt efter de benyttede billetter og kort (kun DSB-tog) Rejsernes fordeling på kontantbilletter, klippe-, periode- og HyperCard for de enkelte trafikselskaber Rejsernes fordeling på kontantbilletter, klippe-, periode- og HyperCard for de enkelte trafikselskaber. Tallene er angivet i % Forskel i den procentvise fordeling på kontantbilletter, klippe-, periode- og HyperCard for de enkelte trafikselskaber mellem 2011 og Kombination af billetter og kort ved delt billetkøb (rejser) Rejserelationer. Antal rejser fordelt efter udgangspunkt og endeligt rejsemål Rejserelationer. Procentvis ændring i antallet af rejser fra 2011 til Andelen af medfølgende børn Andelen af medfølgende børn fordelt på takstområder for rejsen Daglige antal afrejser og ankomster (ekskl. skift) pr. station (vest for Storebælt) Daglige antal afrejser og ankomster (ekskl. skift) pr. station (øst for Storebælt - ekskl. hovedstadsområdet) Procentfordeling af påstigere på de største stationer vest for Storebælt, i forhold til afrejsetidspunktet Procentfordeling af påstigere på stationer øst for Storebælt, i forhold til afrejsetidspunktet Procentfordeling af samtlige rejser på en hverdag på Re-tog og IC-tog efter afrejsetidspunkt Procentfordeling af samtlige rejser på en hverdag på Re-tog og IC-tog efter ankomsttidspunkt. 28

7 Vesttælling Hovedrapport Procentfordeling af afstigere på de største stationer vest for Storebælt, i forhold til ankomsttidspunkt Procentfordeling af rejser, der ender på stationer øst for Storebælt, i forhold til ankomsttidspunkt Rejserelationer for 26 stationsgrupper i Jylland og på Fyn. Antal passagerer pr. dag Rejserelationer for 18 stationsgrupper på Sjælland. Antal passagerer pr. dag Daglige rejser fordelt efter det foretagne antal skift De vigtigste skiftestationer vest for Storebælt og antal passagerer, der har skiftet (ekskl. skift til/fra lokalbaner) De vigtigste skiftestationer øst for Storebælt og antal passagerer, der har skiftet (ekskl. skift til/fra lokalbaner) Rejsernes fordeling på billetgrupper imellem landsdelene. Billetgruppe 1: Kontant/klippekort/DSB Rejsernes fordeling på billetgrupper imellem landsdelene. Billetgruppe 2: Månedskort/HyperCard Rejsernes fordeling på billetgrupper imellem landsdelene. Billetgruppe 3: Øvrige billettyper Fordelingen af rejser inden for og mellem takstområderne Tog der ikke blev registreret i 2012 tællingen Tog der blev delvis registreret i 2012 tællingen. 43 Figuroversigt: 2.1 Fordeling af påstigere efter rejsens art 2011 og Rejser over Storebælt på 'normale' hverdage (mandag-torsdag) fra 19. oktober til 10. december Fordeling af anvendte billetter og kort i 2011 og Rejser til/fra stationerne i 2012 og udviklingen fra 2011 til Fordeling af afrejsende og ankommende passagerer over døgnet (alle stationer). 25 Bilagstabeloversigt: Bilagstabel 1 Antal afrejser og ankomster pr. station pr. dag uden omstigninger (stationer vest for Storebælt). 47 Bilagstabel 2 Antal afrejser og ankomster pr. station pr. dag uden omstigninger (stationer øst for Storebælt). 51

8 6 Vesttælling Hovedrapport

9 Vesttælling Hovedrapport 7 1 Indledning 1.1 Metode Vesttælling 2012 omfatter tælling og registrering af anvendte billetter på rejser med tog, der helt eller delvist foretages vest for hovedstadsområdet. Vesttælling 2012 omfatter, ligesom tællingerne i 1997 og de årlige tællinger siden 1999, rejser vest og syd for hovedstadsområdet i modsætning til tællingerne i 1998 og før 1997, der kun omfattede rejser vest for Storebælt. Desuden har IC-tog fra København til Ystad - Rønne indgået i tællingen siden Registreringsmetoden ved tællingen i 2012 er den samme, som er blevet anvendt ved tællingerne siden Forskellen fra tællinger før 2003 er, at der er foretaget en særskilt registrering af antallet af påstigere ved hver station og derefter foretaget interview af påstigende passagerer for at registrere passagerernes rejse og anvendelse af billetter. Ved de tidligere tællinger blev der udelukkende foretaget en registrering af passagerernes rejse og billetanvendelse, idet det var forudsat, at samtlige passagerer, der steg på ved en station, efterfølgende blev registreret. Tællingen er foretaget ved, at togpersonale eller specielt interviewpersonale har talt antallet af påstigere ved den enkelte station og derefter registreret rejsemønster og billetanvendelse for så mange af disse påstigere som muligt. Efterfølgende vægtes registreringerne af rejsemønster og billetanvendelse med det registrerede antal påstigere ved stationen. Ved denne metode sikres en korrekt tælling af antallet af påstigere, således at det ikke efterfølgende er nødvendigt at korrigere registreringerne for de passagerer der ikke er blevet interviewet. Ved registreringen af passagerernes rejsemønster og billetanvendelse registreres rejsens afrejse- og ankomststation og billettype på baggrund af passagerens billet eller kort. Registreringerne er suppleret med registrering af nummeret på det tog, hvori interviewet er foretaget. Oplysninger om rejsens start-, slut- og skiftestationer er indsamlet ved interview af passageren i det omfang, oplysningerne ikke fremgår af kort eller billet. Broen over Limfjorden var ikke åben i løbet af tælleperioden. Nord for Limfjorden er der derfor benyttet fra data fra tællingen i Tællinger og interview blev registreret dels på PDA og dels manuelt på skemaer. Eksempel på tælleskemaerne er vist i Bilag 2.

10 8 Vesttælling Hovedrapport Hovedparten af tællingen er gennemført onsdag d.21. november 2012 (Tidligere tælledatoer: onsdag d. 26. oktober 2011, 27. oktober 2010, d. 18. november 2009, 29. oktober 2008, 31. oktober 2007, 15. november 2006). Herudover er der gennemført opfølgende tællinger på andre dage i november måned og enkelte tællinger i oktober og december, som følge af manglende ressourcer på tælledagen eller manglende tælling. Samtlige tællinger er gennemført på tirsdage, onsdage og torsdage, således at tællingen omfatter en 'normal' hverdag. Der blev ikke talt på lokalbaner og færger og ikke på rejser, der alene foregår internt i hovedstadsområdet. Der er foruden denne hovedrapport udarbejdet en bilagsrapport med mere detaljeret information om passagerernes rejsemønster og billetanvendelse. Beregningerne i rapporten og bilagsrapporten er baseret på data indsamlet på tælleskemaerne i Bilag 2 samt oplysninger vedr. stationer, køreplaner mv. Registreringer og grunddata er samlet i en database. 1.2 Indhold Vesttællingens hovedresultater er beskrevet i kapitel 2, hvor resultaterne er sammenstillet med tidligere års tællinger. Det overordnede rejsemønster, som er kortlagt ved tællingen, er beskrevet i kapitel 3, der indeholder beskrivelser af: antal afrejser og ankomster fordeling af afrejse- og ankomsttider rejserelationer skift mellem tog anvendelse af billetter Rejsemønstret er beskrevet i detaljer i bilagsrapporten. Kapitel 4 indeholder en kort beskrivelse af databehandling og databaser. Endelig er erfaringerne fra tællingen i 2012, som kan anvendes ved planlægning og gennemførelse af kommende tællinger, beskrevet i kapitel Påstigere og rejser Rapporten anvender to begreber for antallet af personer, der benytter tog: påstigere og passagerer. Påstigere er antallet af personer, der stiger på toget. På tilsvarende måde er afstigere lig med antallet af de personer, der stiger af toget. På- og afstigertal kan f.eks. være opgjort på stationer, takstområder eller strækninger. En passager svarer til en rejse, der kan dække over flere påstigninger. Antallet af passagerer, svarende til antallet af rejser, er således antallet af påstigere, hvor antallet af omstigninger er fratrukket. Betegnelserne rejser og passagerer anvendes synonymt i rapporten.

11 Vesttælling Hovedrapport 9 2 Hovedresultater 2.1 Påstigere og passagerer Der blev talt i alt påstigere. Fordelingen af påstigere på IC-tog og Retog er vist i Tabel 2.1, hvor de tilsvarende tal fra tællingen i 2011 er vist. Tabel 2.1 Talte påstigere fordelt efter togtype. Antal Difference % IC-tog,lyntog/internationale tog ,2% Regionaltog Jylland-Fyn (ARRIVA) ,6% Regionaltog Jylland-Fyn (DSB) ,7% Regionaltog Sjælland ,7% I alt ,7% Antallet af påstigere er samlet set steget med 6,7 % i forhold til tællingen i Stigningen i antallet af påstigere dækker over nogle forskydninger i påstigertallet mellem de enkelte togtyper. Antallet af påstigere i IC-tog, lyntog/internationale tog er faldet med 0,2 % og antallet af påstigere på DSB's Retog i Jylland-Fyn er steget med 17,7 %. Re-tog på Sjælland er steget med 12,7 % og ARRIVA's tog er steget 7,6 %. Tallene i Tabel 2.1 indeholder påstigere, der kan være talt to gange, hvis de har foretaget skift mellem to tog, som begge indgår i tællingen. Det samlede antal registrerede påstigere er derfor omregnet til rejser i Tabel 2.2, hvor også andelen af passagerer, der foretager omstigning, er vist. Tabel 2.2 Påstigere, rejser og omstigningsprocent. Antal Difference % Påstigere ,7% Rejser ,0% Omstigningsprocent 4,0% 4,7% 18,7% Andelen af passagerer, der stiger om på rejsen, er steget i forhold tællingen i 2011, hvor 4,0 % foretog omstigning. I omstigningsprocenten er ikke inkluderet skift i hovedstadsområdet, eller skift til/fra lokalbaner, eller skift mellem tog og færge ved grænsen.

12 10 Vesttælling Hovedrapport Tabel 2.3 viser antallet af påstigere og rejser vest for Storebælt. Omstigningsprocenten er her steget fra 5,2 % ved tællingen i 2011 til 6,1 % ved tællingen i Tabel 2.3 Påstigere, rejser og omstigningsprocent, rejser vest for Storebælt. Antal påstigere Difference % Påstigere ,7% Rejser ,8% Omstigningsprocent 5,2% 6,1% 17,1% I Tabel 2.4 er rejserne opdelt på de strækninger, der betjenes af henholdsvis ARRIVA og DSB. Andelen af omstigere er steget med 0,4 procentpoint på ARRIVA s og 1,0 DSB's strækninger i forhold til tællingen i Tabel 2.4 Påstigere, rejser og omstigningsprocent, rejser vest for Storbælt opdelt på ARRIVA- og DSB-strækninger. ARRIVA DSB Påstigere Rejser Omstigningsprocent 6,7% 7,1% 4,8% 5,8% I Tabel 2.5 er udviklingen i antallet af påstigere og passagerer (rejser) vest for Storebælt vist for årene og Tabellen viser en stigning i antallet af påstigere på ca. 5,7 % fra 2011 til Antallet af påstigninger vest for Storebælt er steget 1,1 % for IC-tog, 12,7 % for DSB's Re-tog og 7,6 % for ARRIVA's Re-tog. Tabel 2.5 Talte påstigere og rejser (passagerer) ved vesttællingerne i årene og Tabellen indeholder alene rejser vest for Storebælt IC-tog/lyntog/internationale tog Re-tog Jylland-Fyn (ARRIVA) Regionaltog Jylland-Fyn (DSB) Påstigere i alt Passagerer (rejser) Omstigningsprocent 7,5% 7,1% 6,2% 4,1% 4,9% 4,3% 5,6% 8,8% 6,4% 5,0% 6,1% 4,7% 4,8% 5,2% 4,8% 5,1% 5,2% 6,1% Indeks (passagerer) 100,0 98,3 101,3 133,7 139,2 140,9 148,3 145,2 145,1 142,9 159,0 156,1 156,5 155,6 149,4 160,6 171,0 179,1 Note: Vesttælling 1997 er ikke medtaget i sammenligningen, da denne tælling var mangelfuld, blandt andet på grund af manglende registreringer af passagerer i tog over Storebælt.

13 Vesttælling Hovedrapport Rejsens art Påstigerne er i Tabel 2.6 opdelt efter rejsens art (rejser, der krydser Storebælt og rejser, der foregår lokalt i Jylland-Fyn eller lokalt på Sjælland) og det togsystem, de er registreret i. Rejser til og fra Bornholm er registreret under rejser til/fra udland. Tabel 2.6 Påstigere fordelt efter den benyttede togtype og rejsens art. Lokalrejse Jylland-Fyn Rejse over Storebælt Lokalrejse Sjælland Til/fra udland I alt IC-tog/lyntog/internationale tog ,5% Regionaltog Jylland-Fyn (ARRIVA) ,4% Regionaltog Jylland-Fyn (DSB) ,0% Regionaltog Sjælland ,1% % i alt I alt ,0% % i alt 54,8% 17,8% 27,0% 0,4% 100,0% Fordelingen af påstigere efter rejsens art viser, at det samlede antal af rejser er steget i hele landet. Stigning er sket over hele landet jf. Figur 2.1. Rejser til og fra Bornholm indgår i "Til/Fra udland". Påstigere UDLAND SJÆLLAND STOREBÆLT JYLLAND/FYN Figur 2.1 Fordeling af påstigere efter rejsens art 2011 og Det samlede antal passagerer over Storebælt er i Tabel 2.6 opgjort til Tællingerne i TRAP-systemet, der er foretaget i togene på samme dag, som vesttællingen primært er gennemført, viser, at antallet af rejser over Storebælt var I Vesttællingen er det ikke er alle tællinger der gennemføres på den primære tælledag.

14 12 Vesttælling Hovedrapport Variationen i antallet af passagerer i løbet af ugen er illustreret i Figur 2.2 på baggrund af antallet af rejser registreret ved TRAP-tællinger over Storebælt på 'normale' hverdage (mandag-torsdag) Passagerer over Storebælt (Mandag - Torsdag) TRAP Figur 2.2 Rejser over Storebælt på 'normale' hverdage (mandag-torsdag) fra 1. oktober til 6.december Den primære tælledag (21. november 2012) er markeret. Det generelle billede er, at tirsdag er dagen med færrest passagerer, mens passagertallet er størst mandag og torsdag. Antallet af passagerer på den dag, hvor hovedparten af tællingerne blev gennemført (onsdag d. 26.oktober 2012), ligger lidt under gennemsnittet på (der er markeret med en linje) for de normale ugedage i perioden fra 3. oktober til 7. december Billetfordeling De rejsendes billetter er registreret i ni grupper. I Tabel 2.7 er de rejsendes billetfordeling vist. Den tilsvarende fordeling i 2011 er til sammenligning vist i Tabel 2.7 og i Figur 2.3. Fordelingen af rejsehjemmeler viser meget god overensstemmelse med fordelingen ved tællingen i Der er sket et lille fald i andelen af kontantbilletter, periodekort, 10-turskort og frikort. Til gengæld er der sket en mindre stigning i andelen af rejsehjemmel i de øvrige billettyper, og specielt andelen af rejsekort er steget.

15 Vesttælling Hovedrapport 13 Tabel 2.7 Daglige antal rejser fordelt efter de benyttede billetter og kort. Passagerer i alt 2012% 2011% Kontantbillet ,4% 25,8% DSB 1' ,8% 3,1% Klippekort/10-turskort ,8% 16,9% Periodekort ,8% 35,5% HyperCard ,6% 11,6% Skolekort ,7% 0,0% Frikort ,8% 2,0% Værnepligtskort 285 0,2% 0,3% Rejsekort ,9% 1,7% Anden billet eller kort 627 0,5% 2,9% Uoplyst ,5% 0,2% Passagerer i alt ,0% 100,0% % i alt 100,0% Kontantbillet DSB 1' Klippekort/10- Periodekort HyperCard Skolekort Frikort Værnepligtskort Rejsekort Billettyper Anden billet Uoplyst % 2011 % ,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% Figur 2.3 Fordeling af anvendte billetter og kort i 2011 og Billetfordelingen for passagererne i ARRIVA's og DSB's tog er vist i Tabel 2.8 og Tabel 2.9.

16 14 Vesttælling Hovedrapport Tabel 2.8 Daglige antal rejser fordelt efter de benyttede billetter og kort (kun ARRIVA-tog). Passagerer i alt 2012 % 2011 % Kontantbillet ,1% 17,3% DSB 1' 20 0,1% 0,1% Klippekort/10-turskort ,9% 23,2% Periodekort ,9% 36,2% HyperCard ,6% 21,1% Skolekort 596 2,8% 0,0% Frikort 240 1,1% 1,1% Værnepligtskort 31 0,1% 0,1% Rejsekort 228 1,1% 0,0% Anden billet eller kort - 0,0% 0,9% Ukendt 239 1,1% 0,1% Passagerer i alt ,0% 100,0% % i alt 100,0% Tabel 2.9 Daglige antal rejser fordelt efter de benyttede billetter og kort (kun DSB-tog). Passagerer i alt 2012% 2011% Kontantbillet ,9% 27,4% DSB 1' ,1% 3,7% Klippekort/10-turskort ,5% 15,7% Periodekort ,8% 35,4% HyperCard ,6% 9,8% Skolekort ,6% 0,0% Frikort ,0% 2,2% Værnepligtskort 254 0,2% 0,3% Rejsekort ,0% 2,1% Anden billet eller kort 627 0,6% 3,3% Ukendt ,6% 0,2% Passagerer i alt ,0% 100,0% % i alt 100,0% Billetfordelingen for de enkelte billetudstedende trafikselskaber er vist i Tabel Registreringerne viser, at billetfordelingen varierer mellem takstområderne. For rejser gennem flere takstområder udsteder DSB og ARRIVA billetterne. Tabel 2.11 viser endvidere, at andelen af passagerer, der anvender mere end en billet eller et kort på rejsen (delt billetkøb), er begrænset. Samlet set udgør disse rejser 1,1 % af rejserne, hvilket er mere end andelen i 2011 (0,3 %).

17 Vesttælling Hovedrapport 15 Tabel 2.10 Rejsernes fordeling på kontantbilletter, klippe-, periode- og HyperCard for de enkelte trafikselskaber. Kategorien "Ukendt" dækker over registreringer hvor der ikke er angivet billettype. Kontant Klippekort Periodekort HyperCard Andet Ukendt Delt billekøb Total DSB/ARRIVA Movia V Movia S Fynbus Sydtrafik Syd Sydtrafik Vest Sydtrafik Øst Midttrafik Syd Midttrafik Vest Midttrafik Øst Midttrafik Midt NT I alt Note: FynBus-billetter og klippekort er ikke gyldige til rejse med tog. Skolekort er registreret under Periodekort. Tabel 2.11 Rejsernes fordeling på kontantbilletter, klippe-, periode- og HyperCard for de enkelte trafikselskaber. Tallene er angivet i %. Kategorien "Ukendt" dækker over registreringer hvor der ikke er angivet billettype. Kontant Klippekort Periodekort HyperCard Andet Ukendt Delt billetkøb Total DSB/ARRIVA 32,8 10,1 31,2 5,5 17,2 1,8 1, Movia V 16,4 5,1 50,7 24,5 0,1 3,0 0, Movia S 25,0 2,8 30,4 40,1 0,0 1,6 0, Fynbus 0,0 0,0 67,8 31,5 0,0 0,0 0, Sydtrafik Syd 14,7 14,6 32,7 36,8 0,0 1,2 779 Sydtrafik Vest 12,6 24,5 33,1 28,8 0,1 0,3 0, Sydtrafik Øst 13,2 28,0 34,9 21,5 0,5 1,1 0, Midttrafik Syd 10,7 43,6 33,3 12,4 0,0 0,0 66 Midttrafik Vest 17,0 24,9 34,2 22,5 0,3 0,7 0, Midttrafik Øst 15,9 24,7 42,7 14,9 0,6 0,5 0, Midttrafik Midt 14,9 29,2 36,8 18,5 0,0 0,5 0, NT 12,4 22,2 44,1 18,6 0,0 2,3 0, I alt 26,0 13,6 35,2 11,4 11,2 1,5 1, Tabel 2.12 viser at selvom den samlede fordeling af billettyper ikke er ændret ret meget i forhold til 2011 (se Figur 2.3) varierer fordelingen indenfor de enkelte trafikselskaber mellem 2011 og 2012.

18 16 Vesttælling Hovedrapport Tabel 2.12 Forskel i den procentvise fordeling på kontantbilletter, klippe-, periode- og HyperCard for de enkelte trafikselskaber mellem 2011 og 2012 (I alt er beregnet som forskellen i den procentvise fordeling på billettyper uden opdeling på trafikselskaber). Kontant Klippekort Periodekort Hypercard Andet Total DSB/ARRIVA -0,1-25,6 0,3-21,4 14,5 9,2 Movia V 23,3-44,6 12,7-16,4 0,0-0,4 Movia S -43,0-38,2 55,0 38,0 0,0-20,2 Fynbus 0,0 0,0-11,8 37,5 0,0 24,8 Sydtrafik Syd 4,9-32,8 17,2 2,2 0,0-7,5 Sydtrafik Vest 34,7-16,6 1,9 4,4 0,0 6,4 Sydtrafik Øst -17,3-4,1 0,2 24,5 0,0-2,2 Midttrafik Syd -41,3 6,4 17,6 12,4 0,0-2,7 Midttrafik Vest 1,8-6,4 1,8 0,7 0,0 3,8 Midttrafik Øst 14,1-8,8-6,0 34,3 0,0 5,1 Midttrafik Midt -2,6 8,3-0,8-2,9 0,0-4,0 NT 10,3-7,6-3,7 18,9 0,0-14,9 I alt 1,1-19,3-0,6-1,1 11,8 6,0 Kombinationen af billetter og kort for de rejser i tællingen, hvor der er benyttet mere end én billet eller ét kort, er vist i Tabel Tabel 2.13 Kombination af billetter og kort ved delt billetkøb (rejser). Billet/kort 1 Billet/kort 2 Antal Kontantbillet Anden billet eller kort 20 DSB 1' 26 HyperCard 46 Klippekort/10-turskort 38 Kontantbillet 229 Periodekort 51 Rejsekort 14 Skolekort 26 DSB 1' DSB 1' 9 Klippekort/10-turskort 7 Kontantbillet 15 Klippekort/10-turskort Anden billet eller kort 11 DSB 1' 32 Frikort 5 HyperCard 7 Klippekort/10-turskort 32 Kontantbillet 83 Periodekort 167 Rejsekort 1 Skolekort 4 Periodekort Anden billet eller kort 3 DSB 1' 23 HyperCard 3 Klippekort/10-turskort 88 Kontantbillet 230 Periodekort 13 Rejsekort 11 Skolekort 1

19 Vesttælling Hovedrapport 17 Billet/kort 1 Billet/kort 2 Antal HyperCard Anden billet eller kort 1 HyperCard 11 Klippekort/10-turskort 20 Kontantbillet 147 Periodekort 1 Rejsekort 17 Skolekort HyperCard 7 Kontantbillet 6 Periodekort 5 Skolekort 17 Frikort Frikort 5 Rejsekort 8 Rejsekort DSB 1' 1 Kontantbillet 7 Periodekort 5 Rejsekort 4 Anden billet eller kort Anden billet eller kort 3 Klippekort/10-turskort 2 Kontantbillet 2 Ukendt HyperCard Rejserelationer Rejsernes udgangspunkt og endelige rejsemål er fordelt på landsdele i Tabel En mere detaljeret tabellering på rejserelationer på områder findes i afsnit 3.3 (Tabel 3.9 og Tabel 3.10). Tabel 2.14 Rejserelationer. Antal rejser fordelt efter udgangspunkt og endeligt rejsemål. *) Fra/til Nordjylland Midt-/ Vestjylland Østjylland Sønderjylland Fyn Sjælland Passagerer i alt Nordjylland ,6% Midt/Vestjylland ,1% Østjylland ,8% Sydjylland ,2% Fyn ,2% Sjælland ,2% Passagerer i alt ,0% % i alt 8,5% 12,5% 20,0% 8,9% 13,8% 36,3% 100,0% *) Nordjylland = Hinnerup-Frederikshavn. Østjylland = Fredericia-Århus. Sydjylland = Syd for Taulov-Guldager. Midt-/Vestjylland = Øvrige Jylland. % i alt

20 18 Vesttælling Hovedrapport I Tabel 2.15 er vist den procentvise udvikling i antallet af rejser mellem landsdelene fra tællingen i 2011 til Tabellen viser, at antallet af rejser internt i landsdelene varierer ikke mindst i på Fyn, hvor antallet af rejser er steget med 18,3 %. Tabel 2.15 Rejserelationer. Procentvis ændring i antallet af rejser fra 2011 til 2012 Fra/til Nordjylland Midt-/ Vestjylland Østjylland Sønderjylland Fyn Sjælland % i alt Nordjylland -13,1 13,2 10,0-38,5-0,6 19,6-7,0 Midt-/Vestjylland 19,8 3,9 2,8 6,3-9,7 16,1 4,2 Østjylland -2,7 9,6 3,6-5,1 8,0-5,1 2,3 Sønderjylland -0,2 35,6-4,2-5,1-1,8-25,5-5,8 Fyn -35,2 51,1 30,0 47,6 18,3 3,7 15,6 Sjælland 16,9 62,8 20,5 30,2 12,5 9,5 11,9 % i alt -9,7 8,4 7,5 3,3 13,6 6,6 6,0 I afsnit 3.5 og i bilagsrapportens kapitel 5 findes detaljerede tabeller for rejsemønsteret for de enkelte billettyper. 2.5 Medfølgende børn Andelen af medfølgende børn - dvs. børn, der rejser uden kort eller billet i følge med voksne - er opgjort i Tabel Til sammenligning er vist andelen af børn i tællingen i Andelen af medfølgende børn er forholdsvis lille og varierer desuden ikke meget fra andelen i Tabel 2.16 Andelen af medfølgende børn. Medfølgende børn Påstigere Børneandel 2011 IC-tog,lyntog/internationale tog ,69% 0,49% Regionaltog Jylland-Fyn (ARRIVA) ,03% 0,68% Regionaltog Jylland-Fyn (DSB) ,14% 0,68% Regionaltog Sjælland ,49% 1,05% I alt ,80% 0,66% Andelen af medfølgende børn fordelt på takstområder er vist i Tabel Andelen varierer kun lidt imellem takstområderne. Andelen er relativt lav i Movia V, Movia S, Fynbus og NT.

21 Vesttælling Hovedrapport 19 Tabel 2.17 Andelen af medfølgende børn fordelt på takstområder for rejsen. Medfølgende børn Rejser Børneandel DSB/ARRIVA ,82% Movia V ,34% Movia S ,33% Fynbus ,46% Sydtrafik Syd ,77% Sydtrafik Vest ,74% Sydtrafik Øst ,97% Midttrafik Syd ,52% Midttrafik Vest ,64% Midttrafik Øst ,07% Midttrafik Midt ,81% NT ,54% I alt ,84%

22 20 Vesttælling Hovedrapport

23 Vesttælling Hovedrapport 21 3 Rejsemønster 3.1 Afrejser og ankomster I Figur 3.1 er illustreret summen af antallet af rejser til og fra stationerne ved tællingen i 2012 samt med farver udviklingen i antallet af passagerer fra tællingen i 2011 til Cirklernes størrelse angiver antallet af rejser, mens cirklens farver angiver udviklingen i passagertallet. Figur 3.1 Rejser til/fra stationerne i 2012 og udviklingen fra 2011 til 2012

24 22 Vesttælling Hovedrapport Figuren viser, at antallet af passagerer til og fra de store stationer på hovedlinjen er steget på Fyn og Sjælland og faldet i Jylland. Århus er dog steget. Generelt er der en mindre stigning på Århus H, Odense og Middelfart og en større stigning på Nyborg, Slagelse og Ringsted. Passagertallet på de mindre stationer på hovedlinjen er med få undtagelse steget på Sjælland og Fyn og faldet i Jylland. På Sjælland er der generelt sket en stigning i passagertallet. Stigningen er mest udtalt på linjen mellem hovedstadsområdet og Rødby og på linjen mellem hovedstadsområdet og Korsør. På linjen mellem hovedstadsområdet og Kalundborg er passagertallet næsten konstant. Passagertallet er er i dag faldet på bl.a. Holbæk og Jyderup, mens det er steget en del på Tølløse og Kalundborg. Antallet af rejsende til og fra stationerne mellem Odense og Svendborg har været stigende. Antallet af rejsende til stationerne mellem Odense og Middelfart er steget generelt. På Grenaabanen er passagertallet steget på hele banen. På strækningen fra Aalborg til Frederikshavn er passagertallet faldet. Strækningerne i Nordjylland har i tælleperioden været påvirket af lukningen af broen over Limfjorden. Samlet set er antallet af passagerer steget på de strækninger og stationer, der betjenes af ARRIVA. De store stationer Århus, Herning, Silkeborg og Struer er steget, mens Esbjerg, Ringkøbing og Holstebro er faldet lidt. På de mindre stationer er antallet af passagerer generelt steget. I Tabel 3.1 og Tabel 3.2 er vist de største stationer, opgjort efter summen af afrejsende og ankommende passager. Opgørelsen er foretaget på grundlag af de afrejse- og ankomststationer, som er angivet på billet/kort, og omfatter altså ikke de passagerer, som foretager skift mellem to tog på den pågældende station. Stationerne er opstillet i størrelsesorden efter det samlede antal afrejser og ankomster. Rejser, der er startet på eller fortsætter til en lokalbane, er opgjort særskilt, idet lokalbanen er opgjort som en selvstændig station. Det samlede antal påstigere (eller afstigere) på en station, hvor der også findes en lokalbane, er således summen af antallet af påstigere (eller afstigere) på stationen og påstigerne (eller afstigere) fra lokalbanen. De 10 største stationer dækker 51 % af samtlige afrejser vest for Storebælt. Rækkefølgen af de første 10 stationer er stort set uændret i forhold til 2011, Nyborg er dog med en stigning på 19,4 % steget fra en 10. plads til en 8. plads i Nyborg var nummer 7 i Modsat er Horsens med et fald på 13,4 % faldet fra en 8.plads i 2011 til en 10. plads i 2012.

25 Vesttælling Hovedrapport 23 Tabel 3.1 Daglige antal afrejser og ankomster (ekskl. skift) pr. station (vest for Storebælt). Nr Station Passagerer Afgang Ankomst I alt % ændring i forhold til Århus H ,0% Odense ,8% Aalborg ,2% Vejle ,0% Kolding ,6% Fredericia ,9% Esbjerg ,2% 7 Nr. i Nyborg ,4% Herning ,8% Horsens ,4% Skanderborg ,8% Silkeborg ,1% Middelfart ,5% Svendborg ,2% Holstebro ,1% Randers ,2% Hjørring ,9% Viborg ,9% Bramming ,2% Ringe ,6% Struer ,5% Ry ,7% Brønderslev ,2% Vejen ,8% Hadsten ,1% Hobro ,6% Ribe ,8% Frederikshavn ,1% Skjern ,2% Grenaa ,3% Hornslet ,3% Varde ,4% Hinnerup ,4% Svendborg Vest ,9% Skørping ,9% Lystrup ,4% Skive ,0% Bjerringbro ,4% Brande ,5% Viby Jylland ,0% Ringkøbing ,9% Skolebakken ,7% Ikast ,8% Hjortshøj ,9% Langå ,5% Thisted ,3% Hørning ,1% Lunderskov ,0% Spangsbjerg ,9% Vildbjerg ,5% 55

Bus & Tog. Vesttælling 2010. Hovedrapport. Juli 2011

Bus & Tog. Vesttælling 2010. Hovedrapport. Juli 2011 Bus & Tog Vesttælling 2010 Hovedrapport Juli 2011 1 Bus & Tog Vesttælling 2010 Hovedrapport Juli 2011 Dokument nr.: 74174-A-1 / A013119 Revision nr.: 2 Udgivelsesdato: 28. juli 2011 Udarbejdet: Kontrolleret:

Læs mere

Midt og Nordjylland: 10.12.2017 - 08.12.2018 (DSB)

Midt og Nordjylland: 10.12.2017 - 08.12.2018 (DSB) Midt- og Nordjylland 10.12.2017-08.12.2018 AALBOR STRUER HERNIN AARHUS H FREDERICIA ODENSE BESØ REJSEPLAN EN.DK DEN ER OPDATERET VISIT JOURN EYPLANNER.DK IT S UPDATED Midt- og Nordjylland Brønderslev Tegnforklaring

Læs mere

Særkøreplan 20. juni - 12. juli 2015

Særkøreplan 20. juni - 12. juli 2015 Særkøreplan Tegnforklaring Hvor intet er anført under køredage, kører toget alle dage. 1 Mandag 1 2 Tirsdag 1 3 Onsdag 1 4 Torsdag 1 5 Fredag 1 6 Lørdag 1 7 Søndag 1 b g i 1 eller nat efter... (for de

Læs mere

Perronnummer. Spornummer

Perronnummer. Spornummer Banedanmarks Netredegørelse 2016 Bilag 3.6 Rev. 27.04.2015. Perronlængder og -højder TIB nummer Stationsnavn Perronnummer Spornummer 1 København H (Fjern Syd) 3 5 310 55 1 København H (Fjern Syd) 3 6 310

Læs mere

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet.

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet. Gyldig fra 0. januar 0 Om priser og rabatter DSB Zonekort DSB Pendlerkort til og fra Hovedstadsområdet Om priser og rabatter Priserne for billetter og kort til rejser med DSB s tog afhænger af, om du på

Læs mere

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Bilag 1 Antallet af kørte tog 3. kvartal 2014 Strækning Planlagt Realiseret Realiseret % Planlagt København H - Kbh Lufthavn 5.830 5.577 95,7%

Læs mere

Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget (Omtryk Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01)

Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget (Omtryk Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01) Transportudvalget 2013-14 (Omtryk - 12-03-2014 - Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01) Punkt 2: Antallet af kørte tog 4. kvartal 2013 Strækning Planlagt Realiseret Realiseret

Læs mere

Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1

Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1 Udfærdiget af: Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1 1. Arbejdsopgave Vedligehold/rengøring samt reperationer. 2. Arbejdsområde Alle perroner på : Fjernbanestationer. TIB 34 Struer Thisted. TIB 32 Struer

Læs mere

InterCity og InterCityLyn

InterCity og InterCityLyn Køreplan Timetable InterCity og InterCityLyn 11.12.2011-08.12.2012 Frederikshavn Thisted Aalborg Struer Viborg Herning Århus H Roskilde København Esbjerg Kolding Odense Ringsted Kbh.s Lufthavn, Kastrup

Læs mere

Midt- og Nordjylland 13.12.2015-10.12.2016 BESØG REJSEPLANEN.DK DEN ER OPDATERET VISIT JOURNEYPLANNER.DK IT S UPDATED FREDERIKSHAVN AALBORG STRUER

Midt- og Nordjylland 13.12.2015-10.12.2016 BESØG REJSEPLANEN.DK DEN ER OPDATERET VISIT JOURNEYPLANNER.DK IT S UPDATED FREDERIKSHAVN AALBORG STRUER Midt- og Nordjylland 13.12.2015-10.12.2016 FREDERIKSHAVN AALBORG STRUER GRENAA HERNING AARHUS H ODDER FREDERICIA ODENSE BESØG REJSEPLANEN.DK DEN ER OPDATERET VISIT JOURNEYPLANNER.DK IT S UPDATED Skagen

Læs mere

Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1

Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1 Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1 22/09 2016 29-09-2016 1. Arbejdsopgave Vedligehold/rengøring samt mindre reperationer på apteringen, så som venterum. 2. Arbejdsområde Alle perroner på følgende strækninger

Læs mere

Midt- og Nordjylland BESØG REJSEPLAN EN.DK DEN ER OPDATERET VISIT JOURN EYPLANNER.DK IT S UPDATED FREDERIKSHAVN AALBORG STRUER

Midt- og Nordjylland BESØG REJSEPLAN EN.DK DEN ER OPDATERET VISIT JOURN EYPLANNER.DK IT S UPDATED FREDERIKSHAVN AALBORG STRUER Midt- og Nordjylland 11.12.2016-09.12.2017 FREDERIKSHAVN AALBORG STRUER HERNING AARHUS H FREDERICIA ODENSE BESØG REJSEPLAN EN.DK DEN ER OPDATERET VISIT JOURN EYPLANNER.DK IT S UPDATED Midt- og Nordjylland

Læs mere

Fyn og Sydjylland 13.12.2015-10.12.2016 BESØG REJSEPLANEN.DK DEN ER OPDATERET VISIT JOURNEYPLANNER.DK IT S UPDATED AARHUS H FREDERICIA ODENSE ESBJERG

Fyn og Sydjylland 13.12.2015-10.12.2016 BESØG REJSEPLANEN.DK DEN ER OPDATERET VISIT JOURNEYPLANNER.DK IT S UPDATED AARHUS H FREDERICIA ODENSE ESBJERG Fyn og Sydjylland 13.12.2015-10.12.2016 AARHUS H FREDERICIA ESBJERG ODENSE SØNDERBORG SVENDBORG FLENSBURG BESØG REJSEPLANEN.DK DEN ER OPDATERET VISIT JOURNEYPLANNER.DK IT S UPDATED Ulfborg Tim Hee Ringkøbing

Læs mere

Midt- og Nordjylland 13.12.2015-10.12.2016 BESØG REJSEPLANEN.DK DEN ER OPDATERET VISIT JOURNEYPLANNER.DK IT S UPDATED FREDERIKSHAVN AALBORG STRUER

Midt- og Nordjylland 13.12.2015-10.12.2016 BESØG REJSEPLANEN.DK DEN ER OPDATERET VISIT JOURNEYPLANNER.DK IT S UPDATED FREDERIKSHAVN AALBORG STRUER Midt- og Nordjylland 3.2.205-0.2.206 FREDERIKSHAVN AALBORG STRUER GRENAA HERNING AARHUS H ODDER FREDERICIA ODENSE BESØG REJSEPLANEN.DK DEN ER OPDATERET VISIT JOURNEYPLANNER.DK IT S UPDATED Skagen Midt-

Læs mere

JULI 2015 DSB VESTTÆLLING 2014 HOVEDRAPPORT

JULI 2015 DSB VESTTÆLLING 2014 HOVEDRAPPORT JULI 2015 DSB VESTTÆLLING 2014 HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI 2015 DSB VESTTÆLLING 2014 HOVEDRAPPORT PROJEKTNR.

Læs mere

Banenumre. Frederikshavn. 87! Aalborg Thisted. Grenaa Langå. Holbæk Vejle! 79 51! Fredericia. 15b. Odense. 15a. Nyborg. !! Snoghøj. Korinth.

Banenumre. Frederikshavn. 87! Aalborg Thisted. Grenaa Langå. Holbæk Vejle! 79 51! Fredericia. 15b. Odense. 15a. Nyborg. !! Snoghøj. Korinth. Banenumre S-bane Hillerød Frederikshavn 82 25 Frederikssund Farum 86 Svanemøllen 87 Aalborg 84 83 81 80 Skelbæk 34 85 71 33b 32 Holstebro Langå 36 24 33a 92 55 Helsingør Skanderborg 56 10 23b 39 Grindsted

Læs mere

Fyn og Sydjylland BESØG REJSEPLAN EN.DK DEN ER OPDATERET VISIT JOURN EYPLANNER.DK IT S UPDATED AARHUS H FREDERICIA ODENSE

Fyn og Sydjylland BESØG REJSEPLAN EN.DK DEN ER OPDATERET VISIT JOURN EYPLANNER.DK IT S UPDATED AARHUS H FREDERICIA ODENSE Fyn og Sydjylland 11.12.2016-09.12.2017 AARHUS H FREDERICIA ESBJERG ODENSE SØNDERBORG SVENDBORG FLENSBURG BESØG REJSEPLAN EN.DK DEN ER OPDATERET VISIT JOURN EYPLANNER.DK IT S UPDATED Holstebro Bur Fyn

Læs mere

Køreplan for InterCityLyn og InterCity fra København til Aarhus - Aalborg - Frederikshavn (Fed skrift i planen = ændrede tider) Fredag den 7.

Køreplan for InterCityLyn og InterCity fra København til Aarhus - Aalborg - Frederikshavn (Fed skrift i planen = ændrede tider) Fredag den 7. Køreplan for InterCityLyn og InterCity fra København til Aarhus - Aalborg - Frederikshavn (Fed skrift i planen = ændrede tider) Fredag den 7. november om aftenen Tognr. IC 165 L 65 L 67 IC 169 L 69 IC

Læs mere

Århus-Silkeborg-Herning-Skjern Gyldig fra 30. marts til og med 4. juli 2008

Århus-Silkeborg-Herning-Skjern Gyldig fra 30. marts til og med 4. juli 2008 Århus-Silkeborg-Herning-Skjern Gyldig fra 30. marts til og med 4. juli 2008 Mandag-fredag dog ikke 5/6 TOGNUMMER 5303 5705 5313 5315 5717 5319 5721 5725 5727 5331 5733 5337 5739 5343 5745 5349 5751 5355

Læs mere

Rettelse nr. 4 til Tjenestekøreplan Vest K-11.

Rettelse nr. 4 til Tjenestekøreplan Vest K-11. TKV K-11 Rettelse nr. 4 side 1. Fordeles som Tjenestekøreplan TKV. Rettelse nr. 4 til Tjenestekøreplan Vest K-11. Gyldig fra 12.06.2011 udsendes følgende nye rettelsesblade: 16-93 Gyldig fra 12.06.2011

Læs mere

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov NVF23 - seminar i Kristiansand, maj 2007 Michael Knørr Skov COWI 1 Indhold Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse Eksempler Sjælland + Fyn Midtjylland 2 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse?

Læs mere

Særkøreplan 1. maj - 13. maj og 18. maj - 19. juni 2015

Særkøreplan 1. maj - 13. maj og 18. maj - 19. juni 2015 Særkøreplan 1. maj - 13. maj og 18. maj - 19. juni 2015 Tegnforklaring Hvor intet er anført under køredage, kører toget alle dage. 1 Mandag 1 2 Tirsdag 1 3 Onsdag 1 4 Torsdag 1 5 Fredag 1 6 Lørdag 1 7

Læs mere

Visioner for de jyske baner

Visioner for de jyske baner Visioner for de jyske baner Banekonferencen København d. 21. maj 2013 Anders H Kaas, Afdelingschef Planlægning & Arkitektur Fortid og nutid 1929 2013 Visionsoplæg Banestrategi KKR MIDTJYLLAND Tuliplanen

Læs mere

InterCity og InterCityLyn

InterCity og InterCityLyn InterCity og InterCityLyn 10.12.2017-08.12.2018 FREDERIKSHAVN THISTED AALBORG STRUER VIBORG HERNING AARHUS H ROSKILDE KØBENHAVN H ESBJERG KOLDING ODENSE RINGSTED KØBENHAVNS LUFTHAVN SØNDERBORG FLENSBURG

Læs mere

K 2009 Århus-Silkeborg-Herning-Skjern MANDAG-FREDAG dog ikke 5/6 13:27 13:32

K 2009 Århus-Silkeborg-Herning-Skjern MANDAG-FREDAG dog ikke 5/6 13:27 13:32 Endelige Århus-Silkeborg-Herning-Skjern Gyldig fra 11. januar til 12. december 2009 MANDAG-FREDAG dog ikke 5/6 TOGNUMMER 5303 5305 5313 5315 5317 5319 5321 5325 5327 5331 5333 5337 5339 5343 5345 5349

Læs mere

Strækningslængder. Bilag 6.6

Strækningslængder. Bilag 6.6 Banedanmarks Netredegørelse 2015 Bilag 6.6 Strækningslængder Afstandstabellen angiver den kilometerafstand, som infrastrukturafgifterne beregnes efter. Afstanden mellem Sjælland og Fyn er redurceret med

Læs mere

Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1

Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1 Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1 21/09 2016 29-09-2016 1. Arbejdsopgave Vedligehold/rengøring samt mindre reperationer på apteringen så som venterum. Arbejde med vand med tryk og der i øvrigt er risiko

Læs mere

AARHUS > SKJERN. Aarhus. Skjern. Gyldig fra 13.12.2015 til 10.12.2016

AARHUS > SKJERN. Aarhus. Skjern. Gyldig fra 13.12.2015 til 10.12.2016 AARHUS > SKJERN Gyldig fra 13.12.2015 til 10.12.2016 Aarhus Viby Jylland Hørning Skanderborg Alken Ry Laven Svejbæk Silkeborg Engesvang Bording Ikast Hammerum Birk Centerpark Herning Herning Messecenter

Læs mere

Styrkelse af togtrafik på regional- og lokalbaner

Styrkelse af togtrafik på regional- og lokalbaner Styrkelse af togtrafik på regional- og lokalbaner TØF konference 2012 Korsør den 1. Oktober 2012 Anders H Kaas, Banestrategi Midtjylland KKR MIDTJYLLAND Tuliplanen Visionsoplæg Østjylland Hastigheder 140

Læs mere

Tog i Danmark 11.12.2016-09.12.2017 FREDERIKSHAVN THISTED AALBORG STRUER VIBORG HOLSTEBRO SKJERN SILKEBORG AARHUS H HELSINGØR VEJLE KALUNDBORG KØBENHAVN H ESBJERG KOLDING ODENSE KØBENHAVNS LUFTHAVN NÆSTVED

Læs mere

Tog i Danmark 11.12.2016-09.12.2017 FREDERIKSHAVN THISTED AALBORG STRUER VIBORG HOLSTEBRO SKJERN SILKEBORG AARHUS H HELSINGØR VEJLE KALUNDBORG KØBENHAVN H ESBJERG KOLDING ODENSE KØBENHAVNS LUFTHAVN NÆSTVED

Læs mere

AARHUS > SKJERN. Aarhus. Skjern. Gyldig til

AARHUS > SKJERN. Aarhus. Skjern. Gyldig til AARHUS > SKJERN Gyldig 11.12.2016 til 09.12.2017 Aarhus Viby Jylland Hørning Skanderborg Alken Ry Laven Svejbæk Silkeborg Engesvang Bording Ikast Hammerum Birk Centerpark Herning Herning Messecenter Studsgård

Læs mere

Tog i Danmark 11.12.2016-09.12.2017 FREDERIKSHAVN THISTED AALBORG STRUER VIBORG HOLSTEBRO SKJERN SILKEBORG AARHUS H HELSINGØR VEJLE KALUNDBORG KØBENHAVN H ESBJERG KOLDING ODENSE KØBENHAVNS LUFTHAVN NÆSTVED

Læs mere

Tog i Danmark 11.12.2016-09.12.2017 FREDERIKSHAVN THISTED AALBORG STRUER VIBORG HOLSTEBRO SKJERN SILKEBORG AARHUS H HELSINGØR VEJLE KALUNDBORG KØBENHAVN H ESBJERG KOLDING ODENSE KØBENHAVNS LUFTHAVN NÆSTVED

Læs mere

Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1

Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1 Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1 27/11 2013 Rev. 12/05 2015 7. januar 2016 1. Arbejdsopgave Vedligehold/rengøring samt reperationer. 2. Arbejdsområde Alle perroner på : Fjernbanestationer. TIB 33 Brande

Læs mere

AARHUS > SKJERN. Aarhus. Skjern. Gyldig til

AARHUS > SKJERN. Aarhus. Skjern. Gyldig til AARHUS > SKJERN Gyldig 10.12.2017 til 08.12.2018 Aarhus Viby Jylland Hørning Skanderborg Alken Ry Laven Svejbæk Silkeborg Engesvang Bording Ikast Hammerum Birk Centerpark Herning Herning Messecenter Studsgård

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

Tog i Danmark 10.12.2017-08.12.2018 FREDERIKSHAVN THISTED AALBORG STRUER VIBORG HOLSTEBRO SKJERN SILKEBORG AARHUS H HELSINGØR VEJLE KALUNDBORG KØBENHAVN H ESBJERG KOLDING ODENSE KØBENHAVNS LUFTHAVN NÆSTVED

Læs mere

Nye regionale banekoncepter

Nye regionale banekoncepter Nye regionale banekoncepter Trafikdage Special session ved Jens W. Brix (Trafikstyrelsen), Jakob Møldrup Petersen (Trafikstyrelsen), Ole Kien (Rambøll), Anders Kaas (Atkins) ca. 500 mio kr/km www.trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Der skelnes mellem rejser inden for et takstområde og rejser gennem flere takstområder.

Der skelnes mellem rejser inden for et takstområde og rejser gennem flere takstområder. 6-1 6 Bus & Tog har en aftale med DSB og Arriva Tog om at busbilletter og kort i mange tilfælde kan bruges i togene og omvendt at togbilletter og kort kan bruges i bussen. Der skelnes mellem rejser inden

Læs mere

Tog i Danmark 13.12.2015-10.12.2016 BESØG REJSEPLANEN.DK DEN ER OPDATERET VISIT JOURNEYPLANNER.DK IT S UPDATED FREDERIKSHAVN THISTED AALBORG

Tog i Danmark 13.12.2015-10.12.2016 BESØG REJSEPLANEN.DK DEN ER OPDATERET VISIT JOURNEYPLANNER.DK IT S UPDATED FREDERIKSHAVN THISTED AALBORG Tog i Danmark 13.12.2015-10.12.2016 FREDERIKSHAVN THISTED AALBORG STRUER VIBORG HOLSTEBRO GRENAA SKJERN SILKEBORG AARHUS H HELSINGØR VEJLE KALUNDBORG KØBENHAVN H ESBJERG KOLDING ODENSE KØBENHAVNS LUFTHAVN

Læs mere

Tog i Danmark 13.12.2015-10.12.2016 BESØG REJSEPLANEN.DK DEN ER OPDATERET VISIT JOURNEYPLANNER.DK IT S UPDATED FREDERIKSHAVN THISTED AALBORG

Tog i Danmark 13.12.2015-10.12.2016 BESØG REJSEPLANEN.DK DEN ER OPDATERET VISIT JOURNEYPLANNER.DK IT S UPDATED FREDERIKSHAVN THISTED AALBORG Tog i Danmark 13.12.2015-10.12.2016 FREDERIKSHAVN THISTED AALBORG STRUER VIBORG HOLSTEBRO GRENAA SKJERN SILKEBORG AARHUS H HELSINGØR VEJLE KALUNDBORG KØBENHAVN H ESBJERG KOLDING ODENSE KØBENHAVNS LUFTHAVN

Læs mere

AARHUS > SKJERN. Aarhus. Skjern. Gyldig fra 14.12.2014 til 12.12.2015

AARHUS > SKJERN. Aarhus. Skjern. Gyldig fra 14.12.2014 til 12.12.2015 AARHUS > SKJERN Gyldig fra 14.12.2014 til 12.12.2015 Aarhus Viby Jylland Hørning Skanderborg Alken Ry Laven Svejbæk Silkeborg Engesvang Bording Ikast Hammerum Birk Centerpark Herning Herning Messecenter

Læs mere

Tog i Danmark. Køreplan Timetable 09.02.2015-12.12.2015. Frederikshavn. Thisted. Grenaa. Holstebro. Silkeborg Aarhus H. Helsingør. Skjern.

Tog i Danmark. Køreplan Timetable 09.02.2015-12.12.2015. Frederikshavn. Thisted. Grenaa. Holstebro. Silkeborg Aarhus H. Helsingør. Skjern. Køreplan Timetable Tog i Danmark 09.02.2015-12.12.2015 Frederikshavn Thisted Struer Viborg Holstebro Grenaa Skjern Silkeborg Aarhus H Helsingør Vejle Kalundborg København H Esbjerg Kolding Odense Københavns

Læs mere

InterCity og InterCityLyn

InterCity og InterCityLyn Køreplan Timetable InterCity og InterCityLyn 12.12.2010-10.12.2011 Frederikshavn Thisted Aalborg Struer Viborg Herning Aarhus H Roskilde København Esbjerg Kolding Odense Ringsted Kbh.s Lufthavn, Kastrup

Læs mere

Trafikale tilgængelighedsanalyser. Jesper Nordskilde COWI A/S

Trafikale tilgængelighedsanalyser. Jesper Nordskilde COWI A/S MapInfo Konference 2007 - Syn for sagen... Kolding, 18. september Jesper Nordskilde COWI A/S 1 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse? Overblik over rejsemuligheder Rejsetid for forskellige transportmidler

Læs mere

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 416 Offentligt

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 416 Offentligt Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 416 Offentligt Afrapportering Fjern- og Regionaltog, 2. kvartal 2014 1. Antallet af rejser I 2. kvartal 2014 blev der foretaget 12,7 mio. rejser med DSB's fjern-

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune 8370 Hadsten 8472 Sporup 8850 Bjerringbro 8380 Trige 8881 Thorsø 8641 Sorring 8450 Hammel 8860 Ulstrup 8382 Hinnerup 8471 Sabro 8870 Langå 8940 Randers SV 8960 Randers SØ 8882 Fårvang 7100 Vejle 7171 Uldum

Læs mere

InterCity og InterCityLyn

InterCity og InterCityLyn InterCity og InterCityLyn 13.12.2015-10.12.2016 RDRIKSHAVN THISTD AALBORG STRUR VIBORG HRNING AARHUS H ROSKILD KØBNHAVN H SBJRG KOLDING ODNS RINGSTD KØBNHAVNS LUTHAVN SØNDRBORG LNSBURG BSØG RJSPLANN.DK

Læs mere

InterCity og InterCityLyn

InterCity og InterCityLyn Køreplan Timetable InterCity og InterCityLyn 14.12.2014-12.12.2015 rederikshavn Thisted Aalborg Struer Viborg Herning Aarhus H Roskilde København Esbjerg Kolding Odense Ringsted Københavns Lufthavn Sønderborg

Læs mere

THISTED > STRUER. Thisted. Struer. Gyldig til

THISTED > STRUER. Thisted. Struer. Gyldig til THISTED > STRUER Gyldig 11.12.2016 til 09.12.2017 Thisted Sjørring Snedsted Hørdum Bedsted Thy Hurup Thy Ydby Lyngs Hvidbjerg Uglev Oddesund Nord Humlum Struer Thisted Hurup Thy Struer INFORMATION Der

Læs mere

På rejser, der foretages inden for et amt, anvendes det amtslige trafikselskabs takst- og billetsystem.

På rejser, der foretages inden for et amt, anvendes det amtslige trafikselskabs takst- og billetsystem. Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Jens Elsbo, COWI DSB og de regionale kollektive trafikselskaber uden for hovedstadsområdet indledte pr. 28. september 1997 et takstsamarbejde, der gør det

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til opgørelsen over (udgivet i september ). Det er fortsat

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT MARTS 2016

MÅNEDS- RAPPORT MARTS 2016 MÅNEDS- RAPPORT MARTS I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

Rettelse nr. 3 til Tjenestekøreplan Vest K-11.

Rettelse nr. 3 til Tjenestekøreplan Vest K-11. TKV K-11 Rettelse nr. 3 side 1. Fordeles som Tjenestekøreplan TKV. Rettelse nr. 3 til Tjenestekøreplan Vest K-11. Gyldig fra 23.01.2011 udsendes følgende nye rettelsesblade: 10-15 Gyldig fra 23.01.2011

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

THISTED > STRUER. Thisted. Struer. Gyldig fra 14.12.2014 til 12.12.2015

THISTED > STRUER. Thisted. Struer. Gyldig fra 14.12.2014 til 12.12.2015 THISTED > STRUER Gyldig fra 14.12.2014 til 12.12.2015 Thisted Sjørring Snedsted Hørdum Bedsted Thy Hurup Thy Ydby Lyngs Hvidbjerg Uglev Oddesund Nord Humlum Struer Thisted Hurup Thy Struer Information

Læs mere

THISTED > STRUER. Thisted. Struer. Gyldig fra til Sjørring Snedsted Hørdum Bedsted Thy Hurup Thy

THISTED > STRUER. Thisted. Struer. Gyldig fra til Sjørring Snedsted Hørdum Bedsted Thy Hurup Thy THISTED > STRUER Gyldig fra 13.12.2015 til 10.12.2016 Thisted Sjørring Snedsted Hørdum Bedsted Thy Hurup Thy Ydby Lyngs Hvidbjerg Uglev Oddesund Nord Humlum Struer Thisted Hurup Thy Struer INFORMATION

Læs mere

InterCity og InterCityLyn

InterCity og InterCityLyn InterCity og InterCityLyn 06.01.2008-10.01.2009 Frederikshavn Thisted Aalborg Struer Viborg Herning Århus H Roskilde København Esbjerg Kolding Odense Ringsted Kbh.s Lufthavn, Kastrup Sønderborg Padborg

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Thisted - Struer: Gyldig 10.12.2017 til 08.12.2018 (Arriva)

Thisted - Struer: Gyldig 10.12.2017 til 08.12.2018 (Arriva) THISTED > STRUER Gyldig 10.12.2017 til 08.12.2018 Thisted Sjørring Snedsted Hørdum Bedsted Thy Hurup Thy Ydby Lyngs Hvidbjerg Uglev Oddesund Nord Humlum Struer INFORMATION GYLDIGHED Køreplanen er gyldig

Læs mere

STRUER > SKJERN. Struer. Skjern. Gyldig fra 13.12.2015 til 10.12.2016. Hjerm Holstebro Bur Vemb Ulfborg Tim Hee. Ringkøbing Lem

STRUER > SKJERN. Struer. Skjern. Gyldig fra 13.12.2015 til 10.12.2016. Hjerm Holstebro Bur Vemb Ulfborg Tim Hee. Ringkøbing Lem STRUER > SKJERN Gyldig fra 13.12.2015 til 10.12.2016 Struer Ringkøbing Lem Hjerm Holstebro Bur Vemb Ulfborg Tim Hee Skjern Struer Holstebro Ringkøbing Skjern INFORMATION Der henvises i øvrigt til Arriva

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Billetundersøgelse 2007

Billetundersøgelse 2007 Movia Vest Billetundersøgelse 2007 Rapport November 2007 Movia Vest Billetundersøgelse 2007 Rapport November 2007 Dokument nr 64754-01 Revision nr 0 Udgivelsesdato 12 novembet 2007 Udarbejdet Kontrolleret

Læs mere

AARHUS > STRUER. Aarhus. Struer. Gyldig til

AARHUS > STRUER. Aarhus. Struer. Gyldig til AARHUS > STRUER Gyldig 11.12.2016 til 09.12.2017 Aarhus Hinnerup Hadsten Langå Ulstrup Bjerringbro Rødkærsbro Viborg Stoholm Højslev Skive Vinderup Struer Aarhus Langå Viborg Skive Struer INFORMATION Der

Læs mere

SKJERN > ESBJERG. Skjern. Esbjerg. Gyldig til Tarm Ølgod Gårde Tistrup Sig

SKJERN > ESBJERG. Skjern. Esbjerg. Gyldig til Tarm Ølgod Gårde Tistrup Sig SKJERN > ESBJERG Gyldig 11.12.2016 til 09.12.2017 Skjern Varde Nord Varde Varde Kaserne Guldager Gjesing Spangsbjerg Tarm Ølgod Gårde Tistrup Sig Esbjerg Skjern Varde Esbjerg INFORMATION Der henvises i

Læs mere

ESBJERG > NIEBÜLL. Esbjerg. Niebüll. Gyldig til

ESBJERG > NIEBÜLL. Esbjerg. Niebüll. Gyldig til ESBJERG > NIEBÜLL Gyldig 11.12.2016 til 09.12.2017 Esbjerg Døstrup Sønderjylland Bredebro Visby Tønder Nord Tønder Süderlügum Uphusum Tjæreborg Bramming Sejstrup Gredstedbro Ribe Nørremark Ribe Hviding

Læs mere

1. kvartal 2010. 2. kvartal 2010. 3. kvartal 2010

1. kvartal 2010. 2. kvartal 2010. 3. kvartal 2010 Trafikudvalget -11 TRU alm. del Bilag 98 Offentligt Notat Afrapportering Fjern- og Regionaltog, 3. 1. Antallet af rejser I 3. blev der foretaget ca. 12,8 mio. rejser med DSB's fjern- og regionaltog. Dette

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

AARHUS > STRUER. Aarhus. Struer. Gyldig fra til

AARHUS > STRUER. Aarhus. Struer. Gyldig fra til AARHUS > STRUER Gyldig fra 13.12.2015 til 10.12.2016 Aarhus Vinderup Hinnerup Hadsten Langå Ulstrup Bjerringbro Rødkærsbro Viborg Stoholm Højslev Skive Struer Aarhus Langå Viborg Skive Struer INFORMATION

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Fraflytninger i den almene boligsektor

Fraflytninger i den almene boligsektor TEMASTATISTIK 2016:6 Fraflytninger i den almene boligsektor 2011-2015 Antallet af eksterne fraflytninger i den almene boligsektor i 2015 udgør knap 74.000, og er næsten 2 % lavere sammenlignet med 2011.

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Transportudvalget 2013-14. TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 850. Offentligt. Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget 2013-14

Transportudvalget 2013-14. TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 850. Offentligt. Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget 2013-14 Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 850 Offentligt Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 294 Offentligt Punkt 2: Antallet af kørte tog 1. kvartal 2014 Strækning Planlagt

Læs mere

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik. Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 98,937 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,946 heraf

Læs mere

SKATs skøn af værdier til beregning af ejendoms- og ejendomsværdiskat

SKATs skøn af værdier til beregning af ejendoms- og ejendomsværdiskat Returadresse: SKAT, Nykøbingvej 76, 4990 Sakskøbing UNIKBOLIG.DK ApS James Iuel-Brockdorff Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Kundeservice Ejendomsvurdering Ny Østergade 11 4000 Roskilde Telefon 72 22 18

Læs mere

Praksisplan for almen læge området

Praksisplan for almen læge området Praksisplan for almen læge området Region Midtjylland Primær Sundhed !" # % %& '%( %' )* + & &, "-.) /(+0' 0(') 0 (' '0 0 )0" &() "3)' '! )" '#!)" ',)" '!! )" ''#!& !"# % & ' % % ( ( % % ( % )**% +, +

Læs mere

Skjern - Esbjerg: Gyldig 10.12.2017 til 08.12.2018 (Arriva)

Skjern - Esbjerg: Gyldig 10.12.2017 til 08.12.2018 (Arriva) SKJERN > ESBJERG Gyldig 10.12.2017 til 08.12.2018 Skjern Tarm Ølgod Gårde Tistrup Sig Varde Nord Varde Varde Kaserne Guldager Gjesing Spangsbjerg Esbjerg INFORMATION GYLDIGHED Køreplanen er gyldig 10.12.2017-08.12.2018.

Læs mere

Aarhus - Struer: Gyldig 10.12.2017 til 08.12.2018 (Arriva)

Aarhus - Struer: Gyldig 10.12.2017 til 08.12.2018 (Arriva) AARHUS > STRUER Gyldig 10.12.2017 til 08.12.2018 Aarhus Hinnerup Hadsten Langå Ulstrup Bjerringbro Rødkærsbro Viborg Stoholm Højslev Skive Vinderup Struer INFORMATION GYLDIGHED Køreplanen er gyldig 10.12.2017-08.12.2018.

Læs mere

SKJERN > STRUER. Struer. Skjern. Gyldig til Hjerm Holstebro Bur Vemb Ulfborg Tim Hee. Ringkøbing Lem

SKJERN > STRUER. Struer. Skjern. Gyldig til Hjerm Holstebro Bur Vemb Ulfborg Tim Hee. Ringkøbing Lem SKJERN > STRUER Gyldig 11.12.2016 til 09.12.2017 Struer Ringkøbing Lem Hjerm Holstebro Bur Vemb Ulfborg Tim Hee Skjern Struer Holstebro Ringkøbing Skjern INFORMATION Der henvises i øvrigt til Arriva Togs

Læs mere

Banedanmarks infrastrukturportefølje Togfondsforligskredsmøde d. 14/11-16

Banedanmarks infrastrukturportefølje Togfondsforligskredsmøde d. 14/11-16 Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 75 Offentligt Banedanmarks infrastrukturportefølje 2018-2023 Togfondsforligskredsmøde d. 14/11-16 1 Hovedprincipper i re-planlægning af strækninger

Læs mere

AARHUS > STRUER. Aarhus. Struer SPORARBEJDE VÆR OPMÆRKSOM PÅ GYLDIGHEDSDATOER GYLDIG I PERIODERNE OG

AARHUS > STRUER. Aarhus. Struer SPORARBEJDE VÆR OPMÆRKSOM PÅ GYLDIGHEDSDATOER GYLDIG I PERIODERNE OG AARHUS > STRUER GYLDIG I PERIODERNE 06.05.2016-08.07.2016 OG 15.07.2016-21.07.2016 SPORARBEJDE VÆR OPMÆRKSOM PÅ GYLDIGHEDSDATOER Aarhus Vinderup Hinnerup Hadsten Langå Ulstrup Bjerringbro Rødkærsbro Viborg

Læs mere

SKJERN > ESBJERG. Skjern. Esbjerg. Gyldig fra 13.12.2015 til 10.12.2016. Tarm Ølgod Gårde Tistrup Sig

SKJERN > ESBJERG. Skjern. Esbjerg. Gyldig fra 13.12.2015 til 10.12.2016. Tarm Ølgod Gårde Tistrup Sig SKJERN > ESBJERG Gyldig fra 13.12.2015 til 10.12.2016 Skjern Varde Nord Varde Varde Kaserne Guldager Gjesing Spangsbjerg Tarm Ølgod Gårde Tistrup Sig Esbjerg Skjern Varde Esbjerg INFORMATION Der henvises

Læs mere

InterCity og InterCityLyn

InterCity og InterCityLyn Køreplan Timetable InterCity og InterCityLyn 11.01.2009-12.12.2009 Frederikshavn Thisted Aalborg Struer Viborg Herning Århus H Roskilde København Esbjerg Kolding Odense Ringsted Kbh.s Lufthavn, Kastrup

Læs mere

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER Dato J. nr. For at give et samlet løft til togtrafikken i hele landet og forstærke den lokale gevinst ved Timemodellen, hastighedsopgraderes en række regionale

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Ministeriet har offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelserne. Ministeriet offentliggør ikke søgetallene til den enkelte

Læs mere

Forslag til ny station i Fårup

Forslag til ny station i Fårup Forslag til ny station i Fårup Mellem Randers og Hobro ligger stationsbyen Fårup. I øjeblikket er det sådan at regionaltog og Intercitytog fra Århus til Aalborg og omvendt kører igennem Fårup uden at standse.

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Indberetninger til Landspatientregisteret for 1998

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København 273489 502362 147 Frederiksberg 147 Frederiksberg 49907

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere