Bus & Tog. Vesttælling Hovedrapport. August 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bus & Tog. Vesttælling 2012. Hovedrapport. August 2013"

Transkript

1 Bus & Tog Vesttælling 2012 Hovedrapport August

2

3 Bus & Tog Vesttælling 2012 Hovedrapport August 2013 Dokument nr.: 3 Revision nr.: 1 Udgivelsesdato: 27. august 2013 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: MXO JSE JSE 1

4

5 Vesttælling Hovedrapport 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Metode Indhold Påstigere og rejser 8 2 Hovedresultater Påstigere og passagerer Rejsens art Billetfordeling Rejserelationer Medfølgende børn 18 3 Rejsemønster Afrejser og ankomster Rejsetidsfordeling og døgnvariation Rejserelationer Skift mellem tog Billetbenyttelse 35 4 Databehandling og databaser Registrering Databehandling Databaser 40 5 Erfaringer Manglende registreringer af hele tog Kvalitet af tællingerne 44 Bilagsoversigt: Bilag 1 Antal afrejser og ankomster 43 Bilag 2 Registreringsskema 49

6 4 Vesttælling Hovedrapport Tabeloversigt: 2.1 Talte påstigere fordelt efter togtype Påstigere, rejser og omstigningsprocent Påstigere, rejser og omstigningsprocent, rejser vest for Storebælt Påstigere, rejser og omstigningsprocenter, rejser vest for Storebælt opdelt på ARRIVA- og DSBstrækninger Talte påstigere og rejser (passagerer) ved vesttællingerne i årene og vest for Storebælt Påstigere fordelt efter den benyttede togtype og rejsens art Daglige antal rejser fordelt efter de benyttede billetter og kort Daglige antal rejser fordelt efter de benyttede billetter og kort (kun ARRIVA-tog) Daglige antal rejser fordelt efter de benyttede billetter og kort (kun DSB-tog) Rejsernes fordeling på kontantbilletter, klippe-, periode- og HyperCard for de enkelte trafikselskaber Rejsernes fordeling på kontantbilletter, klippe-, periode- og HyperCard for de enkelte trafikselskaber. Tallene er angivet i % Forskel i den procentvise fordeling på kontantbilletter, klippe-, periode- og HyperCard for de enkelte trafikselskaber mellem 2011 og Kombination af billetter og kort ved delt billetkøb (rejser) Rejserelationer. Antal rejser fordelt efter udgangspunkt og endeligt rejsemål Rejserelationer. Procentvis ændring i antallet af rejser fra 2011 til Andelen af medfølgende børn Andelen af medfølgende børn fordelt på takstområder for rejsen Daglige antal afrejser og ankomster (ekskl. skift) pr. station (vest for Storebælt) Daglige antal afrejser og ankomster (ekskl. skift) pr. station (øst for Storebælt - ekskl. hovedstadsområdet) Procentfordeling af påstigere på de største stationer vest for Storebælt, i forhold til afrejsetidspunktet Procentfordeling af påstigere på stationer øst for Storebælt, i forhold til afrejsetidspunktet Procentfordeling af samtlige rejser på en hverdag på Re-tog og IC-tog efter afrejsetidspunkt Procentfordeling af samtlige rejser på en hverdag på Re-tog og IC-tog efter ankomsttidspunkt. 28

7 Vesttælling Hovedrapport Procentfordeling af afstigere på de største stationer vest for Storebælt, i forhold til ankomsttidspunkt Procentfordeling af rejser, der ender på stationer øst for Storebælt, i forhold til ankomsttidspunkt Rejserelationer for 26 stationsgrupper i Jylland og på Fyn. Antal passagerer pr. dag Rejserelationer for 18 stationsgrupper på Sjælland. Antal passagerer pr. dag Daglige rejser fordelt efter det foretagne antal skift De vigtigste skiftestationer vest for Storebælt og antal passagerer, der har skiftet (ekskl. skift til/fra lokalbaner) De vigtigste skiftestationer øst for Storebælt og antal passagerer, der har skiftet (ekskl. skift til/fra lokalbaner) Rejsernes fordeling på billetgrupper imellem landsdelene. Billetgruppe 1: Kontant/klippekort/DSB Rejsernes fordeling på billetgrupper imellem landsdelene. Billetgruppe 2: Månedskort/HyperCard Rejsernes fordeling på billetgrupper imellem landsdelene. Billetgruppe 3: Øvrige billettyper Fordelingen af rejser inden for og mellem takstområderne Tog der ikke blev registreret i 2012 tællingen Tog der blev delvis registreret i 2012 tællingen. 43 Figuroversigt: 2.1 Fordeling af påstigere efter rejsens art 2011 og Rejser over Storebælt på 'normale' hverdage (mandag-torsdag) fra 19. oktober til 10. december Fordeling af anvendte billetter og kort i 2011 og Rejser til/fra stationerne i 2012 og udviklingen fra 2011 til Fordeling af afrejsende og ankommende passagerer over døgnet (alle stationer). 25 Bilagstabeloversigt: Bilagstabel 1 Antal afrejser og ankomster pr. station pr. dag uden omstigninger (stationer vest for Storebælt). 47 Bilagstabel 2 Antal afrejser og ankomster pr. station pr. dag uden omstigninger (stationer øst for Storebælt). 51

8 6 Vesttælling Hovedrapport

9 Vesttælling Hovedrapport 7 1 Indledning 1.1 Metode Vesttælling 2012 omfatter tælling og registrering af anvendte billetter på rejser med tog, der helt eller delvist foretages vest for hovedstadsområdet. Vesttælling 2012 omfatter, ligesom tællingerne i 1997 og de årlige tællinger siden 1999, rejser vest og syd for hovedstadsområdet i modsætning til tællingerne i 1998 og før 1997, der kun omfattede rejser vest for Storebælt. Desuden har IC-tog fra København til Ystad - Rønne indgået i tællingen siden Registreringsmetoden ved tællingen i 2012 er den samme, som er blevet anvendt ved tællingerne siden Forskellen fra tællinger før 2003 er, at der er foretaget en særskilt registrering af antallet af påstigere ved hver station og derefter foretaget interview af påstigende passagerer for at registrere passagerernes rejse og anvendelse af billetter. Ved de tidligere tællinger blev der udelukkende foretaget en registrering af passagerernes rejse og billetanvendelse, idet det var forudsat, at samtlige passagerer, der steg på ved en station, efterfølgende blev registreret. Tællingen er foretaget ved, at togpersonale eller specielt interviewpersonale har talt antallet af påstigere ved den enkelte station og derefter registreret rejsemønster og billetanvendelse for så mange af disse påstigere som muligt. Efterfølgende vægtes registreringerne af rejsemønster og billetanvendelse med det registrerede antal påstigere ved stationen. Ved denne metode sikres en korrekt tælling af antallet af påstigere, således at det ikke efterfølgende er nødvendigt at korrigere registreringerne for de passagerer der ikke er blevet interviewet. Ved registreringen af passagerernes rejsemønster og billetanvendelse registreres rejsens afrejse- og ankomststation og billettype på baggrund af passagerens billet eller kort. Registreringerne er suppleret med registrering af nummeret på det tog, hvori interviewet er foretaget. Oplysninger om rejsens start-, slut- og skiftestationer er indsamlet ved interview af passageren i det omfang, oplysningerne ikke fremgår af kort eller billet. Broen over Limfjorden var ikke åben i løbet af tælleperioden. Nord for Limfjorden er der derfor benyttet fra data fra tællingen i Tællinger og interview blev registreret dels på PDA og dels manuelt på skemaer. Eksempel på tælleskemaerne er vist i Bilag 2.

10 8 Vesttælling Hovedrapport Hovedparten af tællingen er gennemført onsdag d.21. november 2012 (Tidligere tælledatoer: onsdag d. 26. oktober 2011, 27. oktober 2010, d. 18. november 2009, 29. oktober 2008, 31. oktober 2007, 15. november 2006). Herudover er der gennemført opfølgende tællinger på andre dage i november måned og enkelte tællinger i oktober og december, som følge af manglende ressourcer på tælledagen eller manglende tælling. Samtlige tællinger er gennemført på tirsdage, onsdage og torsdage, således at tællingen omfatter en 'normal' hverdag. Der blev ikke talt på lokalbaner og færger og ikke på rejser, der alene foregår internt i hovedstadsområdet. Der er foruden denne hovedrapport udarbejdet en bilagsrapport med mere detaljeret information om passagerernes rejsemønster og billetanvendelse. Beregningerne i rapporten og bilagsrapporten er baseret på data indsamlet på tælleskemaerne i Bilag 2 samt oplysninger vedr. stationer, køreplaner mv. Registreringer og grunddata er samlet i en database. 1.2 Indhold Vesttællingens hovedresultater er beskrevet i kapitel 2, hvor resultaterne er sammenstillet med tidligere års tællinger. Det overordnede rejsemønster, som er kortlagt ved tællingen, er beskrevet i kapitel 3, der indeholder beskrivelser af: antal afrejser og ankomster fordeling af afrejse- og ankomsttider rejserelationer skift mellem tog anvendelse af billetter Rejsemønstret er beskrevet i detaljer i bilagsrapporten. Kapitel 4 indeholder en kort beskrivelse af databehandling og databaser. Endelig er erfaringerne fra tællingen i 2012, som kan anvendes ved planlægning og gennemførelse af kommende tællinger, beskrevet i kapitel Påstigere og rejser Rapporten anvender to begreber for antallet af personer, der benytter tog: påstigere og passagerer. Påstigere er antallet af personer, der stiger på toget. På tilsvarende måde er afstigere lig med antallet af de personer, der stiger af toget. På- og afstigertal kan f.eks. være opgjort på stationer, takstområder eller strækninger. En passager svarer til en rejse, der kan dække over flere påstigninger. Antallet af passagerer, svarende til antallet af rejser, er således antallet af påstigere, hvor antallet af omstigninger er fratrukket. Betegnelserne rejser og passagerer anvendes synonymt i rapporten.

11 Vesttælling Hovedrapport 9 2 Hovedresultater 2.1 Påstigere og passagerer Der blev talt i alt påstigere. Fordelingen af påstigere på IC-tog og Retog er vist i Tabel 2.1, hvor de tilsvarende tal fra tællingen i 2011 er vist. Tabel 2.1 Talte påstigere fordelt efter togtype. Antal Difference % IC-tog,lyntog/internationale tog ,2% Regionaltog Jylland-Fyn (ARRIVA) ,6% Regionaltog Jylland-Fyn (DSB) ,7% Regionaltog Sjælland ,7% I alt ,7% Antallet af påstigere er samlet set steget med 6,7 % i forhold til tællingen i Stigningen i antallet af påstigere dækker over nogle forskydninger i påstigertallet mellem de enkelte togtyper. Antallet af påstigere i IC-tog, lyntog/internationale tog er faldet med 0,2 % og antallet af påstigere på DSB's Retog i Jylland-Fyn er steget med 17,7 %. Re-tog på Sjælland er steget med 12,7 % og ARRIVA's tog er steget 7,6 %. Tallene i Tabel 2.1 indeholder påstigere, der kan være talt to gange, hvis de har foretaget skift mellem to tog, som begge indgår i tællingen. Det samlede antal registrerede påstigere er derfor omregnet til rejser i Tabel 2.2, hvor også andelen af passagerer, der foretager omstigning, er vist. Tabel 2.2 Påstigere, rejser og omstigningsprocent. Antal Difference % Påstigere ,7% Rejser ,0% Omstigningsprocent 4,0% 4,7% 18,7% Andelen af passagerer, der stiger om på rejsen, er steget i forhold tællingen i 2011, hvor 4,0 % foretog omstigning. I omstigningsprocenten er ikke inkluderet skift i hovedstadsområdet, eller skift til/fra lokalbaner, eller skift mellem tog og færge ved grænsen.

12 10 Vesttælling Hovedrapport Tabel 2.3 viser antallet af påstigere og rejser vest for Storebælt. Omstigningsprocenten er her steget fra 5,2 % ved tællingen i 2011 til 6,1 % ved tællingen i Tabel 2.3 Påstigere, rejser og omstigningsprocent, rejser vest for Storebælt. Antal påstigere Difference % Påstigere ,7% Rejser ,8% Omstigningsprocent 5,2% 6,1% 17,1% I Tabel 2.4 er rejserne opdelt på de strækninger, der betjenes af henholdsvis ARRIVA og DSB. Andelen af omstigere er steget med 0,4 procentpoint på ARRIVA s og 1,0 DSB's strækninger i forhold til tællingen i Tabel 2.4 Påstigere, rejser og omstigningsprocent, rejser vest for Storbælt opdelt på ARRIVA- og DSB-strækninger. ARRIVA DSB Påstigere Rejser Omstigningsprocent 6,7% 7,1% 4,8% 5,8% I Tabel 2.5 er udviklingen i antallet af påstigere og passagerer (rejser) vest for Storebælt vist for årene og Tabellen viser en stigning i antallet af påstigere på ca. 5,7 % fra 2011 til Antallet af påstigninger vest for Storebælt er steget 1,1 % for IC-tog, 12,7 % for DSB's Re-tog og 7,6 % for ARRIVA's Re-tog. Tabel 2.5 Talte påstigere og rejser (passagerer) ved vesttællingerne i årene og Tabellen indeholder alene rejser vest for Storebælt IC-tog/lyntog/internationale tog Re-tog Jylland-Fyn (ARRIVA) Regionaltog Jylland-Fyn (DSB) Påstigere i alt Passagerer (rejser) Omstigningsprocent 7,5% 7,1% 6,2% 4,1% 4,9% 4,3% 5,6% 8,8% 6,4% 5,0% 6,1% 4,7% 4,8% 5,2% 4,8% 5,1% 5,2% 6,1% Indeks (passagerer) 100,0 98,3 101,3 133,7 139,2 140,9 148,3 145,2 145,1 142,9 159,0 156,1 156,5 155,6 149,4 160,6 171,0 179,1 Note: Vesttælling 1997 er ikke medtaget i sammenligningen, da denne tælling var mangelfuld, blandt andet på grund af manglende registreringer af passagerer i tog over Storebælt.

13 Vesttælling Hovedrapport Rejsens art Påstigerne er i Tabel 2.6 opdelt efter rejsens art (rejser, der krydser Storebælt og rejser, der foregår lokalt i Jylland-Fyn eller lokalt på Sjælland) og det togsystem, de er registreret i. Rejser til og fra Bornholm er registreret under rejser til/fra udland. Tabel 2.6 Påstigere fordelt efter den benyttede togtype og rejsens art. Lokalrejse Jylland-Fyn Rejse over Storebælt Lokalrejse Sjælland Til/fra udland I alt IC-tog/lyntog/internationale tog ,5% Regionaltog Jylland-Fyn (ARRIVA) ,4% Regionaltog Jylland-Fyn (DSB) ,0% Regionaltog Sjælland ,1% % i alt I alt ,0% % i alt 54,8% 17,8% 27,0% 0,4% 100,0% Fordelingen af påstigere efter rejsens art viser, at det samlede antal af rejser er steget i hele landet. Stigning er sket over hele landet jf. Figur 2.1. Rejser til og fra Bornholm indgår i "Til/Fra udland". Påstigere UDLAND SJÆLLAND STOREBÆLT JYLLAND/FYN Figur 2.1 Fordeling af påstigere efter rejsens art 2011 og Det samlede antal passagerer over Storebælt er i Tabel 2.6 opgjort til Tællingerne i TRAP-systemet, der er foretaget i togene på samme dag, som vesttællingen primært er gennemført, viser, at antallet af rejser over Storebælt var I Vesttællingen er det ikke er alle tællinger der gennemføres på den primære tælledag.

14 12 Vesttælling Hovedrapport Variationen i antallet af passagerer i løbet af ugen er illustreret i Figur 2.2 på baggrund af antallet af rejser registreret ved TRAP-tællinger over Storebælt på 'normale' hverdage (mandag-torsdag) Passagerer over Storebælt (Mandag - Torsdag) TRAP Figur 2.2 Rejser over Storebælt på 'normale' hverdage (mandag-torsdag) fra 1. oktober til 6.december Den primære tælledag (21. november 2012) er markeret. Det generelle billede er, at tirsdag er dagen med færrest passagerer, mens passagertallet er størst mandag og torsdag. Antallet af passagerer på den dag, hvor hovedparten af tællingerne blev gennemført (onsdag d. 26.oktober 2012), ligger lidt under gennemsnittet på (der er markeret med en linje) for de normale ugedage i perioden fra 3. oktober til 7. december Billetfordeling De rejsendes billetter er registreret i ni grupper. I Tabel 2.7 er de rejsendes billetfordeling vist. Den tilsvarende fordeling i 2011 er til sammenligning vist i Tabel 2.7 og i Figur 2.3. Fordelingen af rejsehjemmeler viser meget god overensstemmelse med fordelingen ved tællingen i Der er sket et lille fald i andelen af kontantbilletter, periodekort, 10-turskort og frikort. Til gengæld er der sket en mindre stigning i andelen af rejsehjemmel i de øvrige billettyper, og specielt andelen af rejsekort er steget.

15 Vesttælling Hovedrapport 13 Tabel 2.7 Daglige antal rejser fordelt efter de benyttede billetter og kort. Passagerer i alt 2012% 2011% Kontantbillet ,4% 25,8% DSB 1' ,8% 3,1% Klippekort/10-turskort ,8% 16,9% Periodekort ,8% 35,5% HyperCard ,6% 11,6% Skolekort ,7% 0,0% Frikort ,8% 2,0% Værnepligtskort 285 0,2% 0,3% Rejsekort ,9% 1,7% Anden billet eller kort 627 0,5% 2,9% Uoplyst ,5% 0,2% Passagerer i alt ,0% 100,0% % i alt 100,0% Kontantbillet DSB 1' Klippekort/10- Periodekort HyperCard Skolekort Frikort Værnepligtskort Rejsekort Billettyper Anden billet Uoplyst % 2011 % ,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% Figur 2.3 Fordeling af anvendte billetter og kort i 2011 og Billetfordelingen for passagererne i ARRIVA's og DSB's tog er vist i Tabel 2.8 og Tabel 2.9.

16 14 Vesttælling Hovedrapport Tabel 2.8 Daglige antal rejser fordelt efter de benyttede billetter og kort (kun ARRIVA-tog). Passagerer i alt 2012 % 2011 % Kontantbillet ,1% 17,3% DSB 1' 20 0,1% 0,1% Klippekort/10-turskort ,9% 23,2% Periodekort ,9% 36,2% HyperCard ,6% 21,1% Skolekort 596 2,8% 0,0% Frikort 240 1,1% 1,1% Værnepligtskort 31 0,1% 0,1% Rejsekort 228 1,1% 0,0% Anden billet eller kort - 0,0% 0,9% Ukendt 239 1,1% 0,1% Passagerer i alt ,0% 100,0% % i alt 100,0% Tabel 2.9 Daglige antal rejser fordelt efter de benyttede billetter og kort (kun DSB-tog). Passagerer i alt 2012% 2011% Kontantbillet ,9% 27,4% DSB 1' ,1% 3,7% Klippekort/10-turskort ,5% 15,7% Periodekort ,8% 35,4% HyperCard ,6% 9,8% Skolekort ,6% 0,0% Frikort ,0% 2,2% Værnepligtskort 254 0,2% 0,3% Rejsekort ,0% 2,1% Anden billet eller kort 627 0,6% 3,3% Ukendt ,6% 0,2% Passagerer i alt ,0% 100,0% % i alt 100,0% Billetfordelingen for de enkelte billetudstedende trafikselskaber er vist i Tabel Registreringerne viser, at billetfordelingen varierer mellem takstområderne. For rejser gennem flere takstområder udsteder DSB og ARRIVA billetterne. Tabel 2.11 viser endvidere, at andelen af passagerer, der anvender mere end en billet eller et kort på rejsen (delt billetkøb), er begrænset. Samlet set udgør disse rejser 1,1 % af rejserne, hvilket er mere end andelen i 2011 (0,3 %).

17 Vesttælling Hovedrapport 15 Tabel 2.10 Rejsernes fordeling på kontantbilletter, klippe-, periode- og HyperCard for de enkelte trafikselskaber. Kategorien "Ukendt" dækker over registreringer hvor der ikke er angivet billettype. Kontant Klippekort Periodekort HyperCard Andet Ukendt Delt billekøb Total DSB/ARRIVA Movia V Movia S Fynbus Sydtrafik Syd Sydtrafik Vest Sydtrafik Øst Midttrafik Syd Midttrafik Vest Midttrafik Øst Midttrafik Midt NT I alt Note: FynBus-billetter og klippekort er ikke gyldige til rejse med tog. Skolekort er registreret under Periodekort. Tabel 2.11 Rejsernes fordeling på kontantbilletter, klippe-, periode- og HyperCard for de enkelte trafikselskaber. Tallene er angivet i %. Kategorien "Ukendt" dækker over registreringer hvor der ikke er angivet billettype. Kontant Klippekort Periodekort HyperCard Andet Ukendt Delt billetkøb Total DSB/ARRIVA 32,8 10,1 31,2 5,5 17,2 1,8 1, Movia V 16,4 5,1 50,7 24,5 0,1 3,0 0, Movia S 25,0 2,8 30,4 40,1 0,0 1,6 0, Fynbus 0,0 0,0 67,8 31,5 0,0 0,0 0, Sydtrafik Syd 14,7 14,6 32,7 36,8 0,0 1,2 779 Sydtrafik Vest 12,6 24,5 33,1 28,8 0,1 0,3 0, Sydtrafik Øst 13,2 28,0 34,9 21,5 0,5 1,1 0, Midttrafik Syd 10,7 43,6 33,3 12,4 0,0 0,0 66 Midttrafik Vest 17,0 24,9 34,2 22,5 0,3 0,7 0, Midttrafik Øst 15,9 24,7 42,7 14,9 0,6 0,5 0, Midttrafik Midt 14,9 29,2 36,8 18,5 0,0 0,5 0, NT 12,4 22,2 44,1 18,6 0,0 2,3 0, I alt 26,0 13,6 35,2 11,4 11,2 1,5 1, Tabel 2.12 viser at selvom den samlede fordeling af billettyper ikke er ændret ret meget i forhold til 2011 (se Figur 2.3) varierer fordelingen indenfor de enkelte trafikselskaber mellem 2011 og 2012.

18 16 Vesttælling Hovedrapport Tabel 2.12 Forskel i den procentvise fordeling på kontantbilletter, klippe-, periode- og HyperCard for de enkelte trafikselskaber mellem 2011 og 2012 (I alt er beregnet som forskellen i den procentvise fordeling på billettyper uden opdeling på trafikselskaber). Kontant Klippekort Periodekort Hypercard Andet Total DSB/ARRIVA -0,1-25,6 0,3-21,4 14,5 9,2 Movia V 23,3-44,6 12,7-16,4 0,0-0,4 Movia S -43,0-38,2 55,0 38,0 0,0-20,2 Fynbus 0,0 0,0-11,8 37,5 0,0 24,8 Sydtrafik Syd 4,9-32,8 17,2 2,2 0,0-7,5 Sydtrafik Vest 34,7-16,6 1,9 4,4 0,0 6,4 Sydtrafik Øst -17,3-4,1 0,2 24,5 0,0-2,2 Midttrafik Syd -41,3 6,4 17,6 12,4 0,0-2,7 Midttrafik Vest 1,8-6,4 1,8 0,7 0,0 3,8 Midttrafik Øst 14,1-8,8-6,0 34,3 0,0 5,1 Midttrafik Midt -2,6 8,3-0,8-2,9 0,0-4,0 NT 10,3-7,6-3,7 18,9 0,0-14,9 I alt 1,1-19,3-0,6-1,1 11,8 6,0 Kombinationen af billetter og kort for de rejser i tællingen, hvor der er benyttet mere end én billet eller ét kort, er vist i Tabel Tabel 2.13 Kombination af billetter og kort ved delt billetkøb (rejser). Billet/kort 1 Billet/kort 2 Antal Kontantbillet Anden billet eller kort 20 DSB 1' 26 HyperCard 46 Klippekort/10-turskort 38 Kontantbillet 229 Periodekort 51 Rejsekort 14 Skolekort 26 DSB 1' DSB 1' 9 Klippekort/10-turskort 7 Kontantbillet 15 Klippekort/10-turskort Anden billet eller kort 11 DSB 1' 32 Frikort 5 HyperCard 7 Klippekort/10-turskort 32 Kontantbillet 83 Periodekort 167 Rejsekort 1 Skolekort 4 Periodekort Anden billet eller kort 3 DSB 1' 23 HyperCard 3 Klippekort/10-turskort 88 Kontantbillet 230 Periodekort 13 Rejsekort 11 Skolekort 1

19 Vesttælling Hovedrapport 17 Billet/kort 1 Billet/kort 2 Antal HyperCard Anden billet eller kort 1 HyperCard 11 Klippekort/10-turskort 20 Kontantbillet 147 Periodekort 1 Rejsekort 17 Skolekort HyperCard 7 Kontantbillet 6 Periodekort 5 Skolekort 17 Frikort Frikort 5 Rejsekort 8 Rejsekort DSB 1' 1 Kontantbillet 7 Periodekort 5 Rejsekort 4 Anden billet eller kort Anden billet eller kort 3 Klippekort/10-turskort 2 Kontantbillet 2 Ukendt HyperCard Rejserelationer Rejsernes udgangspunkt og endelige rejsemål er fordelt på landsdele i Tabel En mere detaljeret tabellering på rejserelationer på områder findes i afsnit 3.3 (Tabel 3.9 og Tabel 3.10). Tabel 2.14 Rejserelationer. Antal rejser fordelt efter udgangspunkt og endeligt rejsemål. *) Fra/til Nordjylland Midt-/ Vestjylland Østjylland Sønderjylland Fyn Sjælland Passagerer i alt Nordjylland ,6% Midt/Vestjylland ,1% Østjylland ,8% Sydjylland ,2% Fyn ,2% Sjælland ,2% Passagerer i alt ,0% % i alt 8,5% 12,5% 20,0% 8,9% 13,8% 36,3% 100,0% *) Nordjylland = Hinnerup-Frederikshavn. Østjylland = Fredericia-Århus. Sydjylland = Syd for Taulov-Guldager. Midt-/Vestjylland = Øvrige Jylland. % i alt

20 18 Vesttælling Hovedrapport I Tabel 2.15 er vist den procentvise udvikling i antallet af rejser mellem landsdelene fra tællingen i 2011 til Tabellen viser, at antallet af rejser internt i landsdelene varierer ikke mindst i på Fyn, hvor antallet af rejser er steget med 18,3 %. Tabel 2.15 Rejserelationer. Procentvis ændring i antallet af rejser fra 2011 til 2012 Fra/til Nordjylland Midt-/ Vestjylland Østjylland Sønderjylland Fyn Sjælland % i alt Nordjylland -13,1 13,2 10,0-38,5-0,6 19,6-7,0 Midt-/Vestjylland 19,8 3,9 2,8 6,3-9,7 16,1 4,2 Østjylland -2,7 9,6 3,6-5,1 8,0-5,1 2,3 Sønderjylland -0,2 35,6-4,2-5,1-1,8-25,5-5,8 Fyn -35,2 51,1 30,0 47,6 18,3 3,7 15,6 Sjælland 16,9 62,8 20,5 30,2 12,5 9,5 11,9 % i alt -9,7 8,4 7,5 3,3 13,6 6,6 6,0 I afsnit 3.5 og i bilagsrapportens kapitel 5 findes detaljerede tabeller for rejsemønsteret for de enkelte billettyper. 2.5 Medfølgende børn Andelen af medfølgende børn - dvs. børn, der rejser uden kort eller billet i følge med voksne - er opgjort i Tabel Til sammenligning er vist andelen af børn i tællingen i Andelen af medfølgende børn er forholdsvis lille og varierer desuden ikke meget fra andelen i Tabel 2.16 Andelen af medfølgende børn. Medfølgende børn Påstigere Børneandel 2011 IC-tog,lyntog/internationale tog ,69% 0,49% Regionaltog Jylland-Fyn (ARRIVA) ,03% 0,68% Regionaltog Jylland-Fyn (DSB) ,14% 0,68% Regionaltog Sjælland ,49% 1,05% I alt ,80% 0,66% Andelen af medfølgende børn fordelt på takstområder er vist i Tabel Andelen varierer kun lidt imellem takstområderne. Andelen er relativt lav i Movia V, Movia S, Fynbus og NT.

21 Vesttælling Hovedrapport 19 Tabel 2.17 Andelen af medfølgende børn fordelt på takstområder for rejsen. Medfølgende børn Rejser Børneandel DSB/ARRIVA ,82% Movia V ,34% Movia S ,33% Fynbus ,46% Sydtrafik Syd ,77% Sydtrafik Vest ,74% Sydtrafik Øst ,97% Midttrafik Syd ,52% Midttrafik Vest ,64% Midttrafik Øst ,07% Midttrafik Midt ,81% NT ,54% I alt ,84%

22 20 Vesttælling Hovedrapport

23 Vesttælling Hovedrapport 21 3 Rejsemønster 3.1 Afrejser og ankomster I Figur 3.1 er illustreret summen af antallet af rejser til og fra stationerne ved tællingen i 2012 samt med farver udviklingen i antallet af passagerer fra tællingen i 2011 til Cirklernes størrelse angiver antallet af rejser, mens cirklens farver angiver udviklingen i passagertallet. Figur 3.1 Rejser til/fra stationerne i 2012 og udviklingen fra 2011 til 2012

24 22 Vesttælling Hovedrapport Figuren viser, at antallet af passagerer til og fra de store stationer på hovedlinjen er steget på Fyn og Sjælland og faldet i Jylland. Århus er dog steget. Generelt er der en mindre stigning på Århus H, Odense og Middelfart og en større stigning på Nyborg, Slagelse og Ringsted. Passagertallet på de mindre stationer på hovedlinjen er med få undtagelse steget på Sjælland og Fyn og faldet i Jylland. På Sjælland er der generelt sket en stigning i passagertallet. Stigningen er mest udtalt på linjen mellem hovedstadsområdet og Rødby og på linjen mellem hovedstadsområdet og Korsør. På linjen mellem hovedstadsområdet og Kalundborg er passagertallet næsten konstant. Passagertallet er er i dag faldet på bl.a. Holbæk og Jyderup, mens det er steget en del på Tølløse og Kalundborg. Antallet af rejsende til og fra stationerne mellem Odense og Svendborg har været stigende. Antallet af rejsende til stationerne mellem Odense og Middelfart er steget generelt. På Grenaabanen er passagertallet steget på hele banen. På strækningen fra Aalborg til Frederikshavn er passagertallet faldet. Strækningerne i Nordjylland har i tælleperioden været påvirket af lukningen af broen over Limfjorden. Samlet set er antallet af passagerer steget på de strækninger og stationer, der betjenes af ARRIVA. De store stationer Århus, Herning, Silkeborg og Struer er steget, mens Esbjerg, Ringkøbing og Holstebro er faldet lidt. På de mindre stationer er antallet af passagerer generelt steget. I Tabel 3.1 og Tabel 3.2 er vist de største stationer, opgjort efter summen af afrejsende og ankommende passager. Opgørelsen er foretaget på grundlag af de afrejse- og ankomststationer, som er angivet på billet/kort, og omfatter altså ikke de passagerer, som foretager skift mellem to tog på den pågældende station. Stationerne er opstillet i størrelsesorden efter det samlede antal afrejser og ankomster. Rejser, der er startet på eller fortsætter til en lokalbane, er opgjort særskilt, idet lokalbanen er opgjort som en selvstændig station. Det samlede antal påstigere (eller afstigere) på en station, hvor der også findes en lokalbane, er således summen af antallet af påstigere (eller afstigere) på stationen og påstigerne (eller afstigere) fra lokalbanen. De 10 største stationer dækker 51 % af samtlige afrejser vest for Storebælt. Rækkefølgen af de første 10 stationer er stort set uændret i forhold til 2011, Nyborg er dog med en stigning på 19,4 % steget fra en 10. plads til en 8. plads i Nyborg var nummer 7 i Modsat er Horsens med et fald på 13,4 % faldet fra en 8.plads i 2011 til en 10. plads i 2012.

25 Vesttælling Hovedrapport 23 Tabel 3.1 Daglige antal afrejser og ankomster (ekskl. skift) pr. station (vest for Storebælt). Nr Station Passagerer Afgang Ankomst I alt % ændring i forhold til Århus H ,0% Odense ,8% Aalborg ,2% Vejle ,0% Kolding ,6% Fredericia ,9% Esbjerg ,2% 7 Nr. i Nyborg ,4% Herning ,8% Horsens ,4% Skanderborg ,8% Silkeborg ,1% Middelfart ,5% Svendborg ,2% Holstebro ,1% Randers ,2% Hjørring ,9% Viborg ,9% Bramming ,2% Ringe ,6% Struer ,5% Ry ,7% Brønderslev ,2% Vejen ,8% Hadsten ,1% Hobro ,6% Ribe ,8% Frederikshavn ,1% Skjern ,2% Grenaa ,3% Hornslet ,3% Varde ,4% Hinnerup ,4% Svendborg Vest ,9% Skørping ,9% Lystrup ,4% Skive ,0% Bjerringbro ,4% Brande ,5% Viby Jylland ,0% Ringkøbing ,9% Skolebakken ,7% Ikast ,8% Hjortshøj ,9% Langå ,5% Thisted ,3% Hørning ,1% Lunderskov ,0% Spangsbjerg ,9% Vildbjerg ,5% 55

Priser og rabatter. Gyldig fra 18. januar 2015. Om priser og rabatter. DSB Zonekort DSB Pendlerkort til og fra Hovedstadsområdet

Priser og rabatter. Gyldig fra 18. januar 2015. Om priser og rabatter. DSB Zonekort DSB Pendlerkort til og fra Hovedstadsområdet Priser og rabatter Gyldig fra 8. januar 0 Om priser og rabatter Regler for billetter og kort DSB Zonekort DSB Pendlerkort til og fra Hovedstadsområdet Om priser og rabatter Priserne for billetter og kort

Læs mere

Sjælland, Lolland og Falster

Sjælland, Lolland og Falster Køreplan Timetable jælland, Lolland og Falster 14.12.2014-12.12.2015 Helsingør Kalundborg Roskilde København H Odense Ringsted Køge Københavns Lufthavn Næstved Nykøbing F Rødby Færge Arden Hobro jælland,

Læs mere

0-takst på Svendborgbanen

0-takst på Svendborgbanen Trafikministeriet 0-takst på Svendborgbanen - Effekten af at gøre brugen gratis i januar 2004 Juni 2004 Trafikministeriet 0-takst på Svendborgbanen - Effekten af at gøre brugen gratis i januar 2004 Juni

Læs mere

Nedenstående oversigt angiver, hvor i Banedanmark det er muligt at få yderligere oplysninger om forskellige specifikke forhold.

Nedenstående oversigt angiver, hvor i Banedanmark det er muligt at få yderligere oplysninger om forskellige specifikke forhold. Bilag 1 Kontaktsted i Banedanmark Nedenstående oversigt angiver, hvor i Banedanmark det er muligt at få yderligere oplysninger om forskellige specifikke forhold. Banedanmarks kontaktadresse er: Banedanmark

Læs mere

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet.

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet. Gyldig fra 0. januar 0 Om priser og rabatter DSB Zonekort DSB Pendlerkort til og fra Hovedstadsområdet Om priser og rabatter Priserne for billetter og kort til rejser med DSB s tog afhænger af, om du på

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed Bredbåndskortlægningen for 2006.

Til udvalgets orientering fremsendes hermed Bredbåndskortlægningen for 2006. Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 60 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Til udvalgets orientering fremsendes

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Rejsekort og rabruter 1 2 Billige busbilletter

Læs mere

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45)

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) STRATEGISKE ANALYSER UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse RAPPORT 459-2014 UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse Rapport 459-2014 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

Fælles rejsekorttakster på Sjælland Trafikstyrelsens forslag til et enkelt og gennemskueligt takstsystem på rejsekortet

Fælles rejsekorttakster på Sjælland Trafikstyrelsens forslag til et enkelt og gennemskueligt takstsystem på rejsekortet Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 222 Offentligt Fælles rejsekorttakster på Trafikstyrelsens forslag til et enkelt og gennemskueligt takstsystem på rejsekortet Marts 2015 3 Fælles rejsekorttakster

Læs mere

Fælles Passageranalyse. Hvor blev de af? Passagerudviklingen i Hovedstadsområdet 2002-2007

Fælles Passageranalyse. Hvor blev de af? Passagerudviklingen i Hovedstadsområdet 2002-2007 Fælles Passageranalyse Hvor blev de af? Passagerudviklingen i Hovedstadsområdet 2002-2007 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Fælles Passageranalyse

Læs mere

1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard

1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Revideret budget 2013 1. forslag til revideret budget 2013 2 Orientering om evaluering af HyperCard kompensation 1. Trafikstyrelsens

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændige m.fl. i 2013

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændige m.fl. i 2013 Ankestyrelsens statistikker Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændige m.fl. i 2013 Årsrapport 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 3 1.1 Hovedresultater 3 1.2 Metode 5 2 Forløbs-

Læs mere

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Fælles indspil til Infrastrukturkommissionen 2007 Anbefalinger fra Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 589 Offentligt INFRASTRUKTUR

Læs mere

Udkast. Trafikplan evalueringsrapport

Udkast. Trafikplan evalueringsrapport Udkast Trafikplan evalueringsrapport Resume... 2 0 Indledning... 5 0.1 Historie og baggrund... 5 0.2 Forventninger og forudsætninger for den vedtagne trafikplan... 6 0.3 Beskrivelse af R-nettet og øvrige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Målerteknologier til måling af varmeforbrug. og forbrug af varmt vand 101. Bilag 4: Fjernaflæsning og tovejskommunikation 155

Indholdsfortegnelse. Målerteknologier til måling af varmeforbrug. og forbrug af varmt vand 101. Bilag 4: Fjernaflæsning og tovejskommunikation 155 Indholdsfortegnelse Bilag 2: Bilag 3: Side Kortlægning af brugen af vandmålere i Danmark 5 Målerteknologier til måling af varmeforbrug og forbrug af varmt vand 11 Bilag 4: Fjernaflæsning og tovejskommunikation

Læs mere

Uddannelse i de sociale klasser i 2012

Uddannelse i de sociale klasser i 2012 Uddannelse i de sociale klasser i 2012 Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. I analysen undersøges uddannelsen for personerne i de fem sociale klasser. Der kigges

Læs mere

POTENTIALET VED EN FUSIONERET SKATTEADMINISTRATION. Bilag til rapport

POTENTIALET VED EN FUSIONERET SKATTEADMINISTRATION. Bilag til rapport POTENTIALET VED EN FUSIONERET SKATTEADMINISTRATION Bilag til rapport Maj 2005 POTENTIALET VED EN FUSIONERET SKATTEADMINISTRATION Bilagsmateriale udarbejdet af THE BOSTON CONSULTING GROUP Amaliegade 15

Læs mere

Kontanthjælp. side. 5.1 Indledning og sammenfatning... side. 5.2 Kontanthjælp - hvem og hvor lang tid... side. 5.3 Den kommunale indsats...

Kontanthjælp. side. 5.1 Indledning og sammenfatning... side. 5.2 Kontanthjælp - hvem og hvor lang tid... side. 5.3 Den kommunale indsats... 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Kontanthjælp 5.1 Indledning og sammenfatning... side 127 5.2 Kontanthjælp - hvem og hvor lang tid... side 129 5.3 Den kommunale indsats... side 134 5.4 Lediges rådighed... side

Læs mere

Kystturismen i Danmark. Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for. Videncenter for Kystturisme

Kystturismen i Danmark. Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for. Videncenter for Kystturisme Kystturismen i Danmark Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for Videncenter for Kystturisme Kystturismen i Danmark Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for Videncenter

Læs mere

DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE

DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2013

Læs mere

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Trafikplan for den statslige Februar 2013 3 Trafikplan for den statslige Forord Forord I de senere år er der vedtaget en lang række større og mindre anlægsprojekter indenfor jernbanen og den øvrige kollektive

Læs mere

Sammenhæng i den kollektive transport

Sammenhæng i den kollektive transport Sammenhæng i den kollektive transport Analyse af tilbringertrafikken til den statslige jernbane Maj 2015 Transportministeriet Finansministeriet Danske Regioner KL Trafikselskaberne i Danmark Sammenhæng

Læs mere

Roskilde. København. Køge. Ringsted. København-Ringsted projektet Miljøredegørelse 1 høringsudgave. København-Ringsted projektet.

Roskilde. København. Køge. Ringsted. København-Ringsted projektet Miljøredegørelse 1 høringsudgave. København-Ringsted projektet. Roskilde København Køge Ringsted København-Ringsted projektet September 2008 København-Ringsted projektet København-Ringsted projektet Forord Forord Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest

Læs mere

Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen

Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen Oktober 2011 Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen Metroselskabet By & Havn Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 6 1.1 Undersøgelsens baggrund

Læs mere

personer pr. BIl NOTAT: DECEMBER 2009 Flemming Clausen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 7244 3333 vd@vd.dk Vejdirektoratet.

personer pr. BIl NOTAT: DECEMBER 2009 Flemming Clausen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 7244 3333 vd@vd.dk Vejdirektoratet. Dato 22. december 2009 DokuMEnt SagSBEhanDlEr Flemming Clausen E-MaIl fl c@vd.dk telefon 7244 31978 personer pr. BIl NOTAT: DECEMBER 2009 Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 K Tlf. 7244 3333 vd@vd.dk

Læs mere

Katrine Nøhr, Camilla Dalsgaard, Hans Kloppenborg, Jonas Meldgaard, Martin Bækgaard. Sådan passer kommunerne børn

Katrine Nøhr, Camilla Dalsgaard, Hans Kloppenborg, Jonas Meldgaard, Martin Bækgaard. Sådan passer kommunerne børn Katrine Nøhr, Camilla Dalsgaard, Hans Kloppenborg, Jonas Meldgaard, Martin Bækgaard Sådan passer kommunerne børn Kommunernes dagtilbudsstruktur 2004-2011 Publikationen Sådan passer kommunerne børn kan

Læs mere

Benchmarking af kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet

Benchmarking af kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet Jacob Nielsen Arendt, Søren Teglgaard Jakobsen, Astrid Kiil og Hans Skov Kloppenborg Benchmarking af kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet Benchmarking af kommunernes integrationsindsats

Læs mere

Danske bebyggelsers regionale erhvervsfunktioner. Bue Nielsen

Danske bebyggelsers regionale erhvervsfunktioner. Bue Nielsen Danske bebyggelsers regionale erhvervsfunktioner Bue Nielsen Arbejdsnotat Landsplanområdet By- og Landskabsstyrelsen december 2007 Forord I de senere år har relationerne mellem byerne i Danmark forandret

Læs mere

Den almene boligsektors fremtid

Den almene boligsektors fremtid b o l i g Den almene boligsektors fremtid Den almene boligsektors fremtid Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende fremtidsperspektiver for en mere selvbærende almen sektor Socialministeriet 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forundersøgelse af banebetjening af Billund lufthavn. Juni 2012

Forundersøgelse af banebetjening af Billund lufthavn. Juni 2012 Forundersøgelse af banebetjening af Billund lufthavn Juni 2012 3 Forundersøgelse af banebetjening Indhold af Indhold Sammenfatning 5 Indledning 8 Rejsestrømme 10 Linjeføringer 13 Østlig linjeføring 13

Læs mere