Bus & Tog. Vesttælling Hovedrapport. August 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bus & Tog. Vesttælling 2012. Hovedrapport. August 2013"

Transkript

1 Bus & Tog Vesttælling 2012 Hovedrapport August

2

3 Bus & Tog Vesttælling 2012 Hovedrapport August 2013 Dokument nr.: 3 Revision nr.: 1 Udgivelsesdato: 27. august 2013 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: MXO JSE JSE 1

4

5 Vesttælling Hovedrapport 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Metode Indhold Påstigere og rejser 8 2 Hovedresultater Påstigere og passagerer Rejsens art Billetfordeling Rejserelationer Medfølgende børn 18 3 Rejsemønster Afrejser og ankomster Rejsetidsfordeling og døgnvariation Rejserelationer Skift mellem tog Billetbenyttelse 35 4 Databehandling og databaser Registrering Databehandling Databaser 40 5 Erfaringer Manglende registreringer af hele tog Kvalitet af tællingerne 44 Bilagsoversigt: Bilag 1 Antal afrejser og ankomster 43 Bilag 2 Registreringsskema 49

6 4 Vesttælling Hovedrapport Tabeloversigt: 2.1 Talte påstigere fordelt efter togtype Påstigere, rejser og omstigningsprocent Påstigere, rejser og omstigningsprocent, rejser vest for Storebælt Påstigere, rejser og omstigningsprocenter, rejser vest for Storebælt opdelt på ARRIVA- og DSBstrækninger Talte påstigere og rejser (passagerer) ved vesttællingerne i årene og vest for Storebælt Påstigere fordelt efter den benyttede togtype og rejsens art Daglige antal rejser fordelt efter de benyttede billetter og kort Daglige antal rejser fordelt efter de benyttede billetter og kort (kun ARRIVA-tog) Daglige antal rejser fordelt efter de benyttede billetter og kort (kun DSB-tog) Rejsernes fordeling på kontantbilletter, klippe-, periode- og HyperCard for de enkelte trafikselskaber Rejsernes fordeling på kontantbilletter, klippe-, periode- og HyperCard for de enkelte trafikselskaber. Tallene er angivet i % Forskel i den procentvise fordeling på kontantbilletter, klippe-, periode- og HyperCard for de enkelte trafikselskaber mellem 2011 og Kombination af billetter og kort ved delt billetkøb (rejser) Rejserelationer. Antal rejser fordelt efter udgangspunkt og endeligt rejsemål Rejserelationer. Procentvis ændring i antallet af rejser fra 2011 til Andelen af medfølgende børn Andelen af medfølgende børn fordelt på takstområder for rejsen Daglige antal afrejser og ankomster (ekskl. skift) pr. station (vest for Storebælt) Daglige antal afrejser og ankomster (ekskl. skift) pr. station (øst for Storebælt - ekskl. hovedstadsområdet) Procentfordeling af påstigere på de største stationer vest for Storebælt, i forhold til afrejsetidspunktet Procentfordeling af påstigere på stationer øst for Storebælt, i forhold til afrejsetidspunktet Procentfordeling af samtlige rejser på en hverdag på Re-tog og IC-tog efter afrejsetidspunkt Procentfordeling af samtlige rejser på en hverdag på Re-tog og IC-tog efter ankomsttidspunkt. 28

7 Vesttælling Hovedrapport Procentfordeling af afstigere på de største stationer vest for Storebælt, i forhold til ankomsttidspunkt Procentfordeling af rejser, der ender på stationer øst for Storebælt, i forhold til ankomsttidspunkt Rejserelationer for 26 stationsgrupper i Jylland og på Fyn. Antal passagerer pr. dag Rejserelationer for 18 stationsgrupper på Sjælland. Antal passagerer pr. dag Daglige rejser fordelt efter det foretagne antal skift De vigtigste skiftestationer vest for Storebælt og antal passagerer, der har skiftet (ekskl. skift til/fra lokalbaner) De vigtigste skiftestationer øst for Storebælt og antal passagerer, der har skiftet (ekskl. skift til/fra lokalbaner) Rejsernes fordeling på billetgrupper imellem landsdelene. Billetgruppe 1: Kontant/klippekort/DSB Rejsernes fordeling på billetgrupper imellem landsdelene. Billetgruppe 2: Månedskort/HyperCard Rejsernes fordeling på billetgrupper imellem landsdelene. Billetgruppe 3: Øvrige billettyper Fordelingen af rejser inden for og mellem takstområderne Tog der ikke blev registreret i 2012 tællingen Tog der blev delvis registreret i 2012 tællingen. 43 Figuroversigt: 2.1 Fordeling af påstigere efter rejsens art 2011 og Rejser over Storebælt på 'normale' hverdage (mandag-torsdag) fra 19. oktober til 10. december Fordeling af anvendte billetter og kort i 2011 og Rejser til/fra stationerne i 2012 og udviklingen fra 2011 til Fordeling af afrejsende og ankommende passagerer over døgnet (alle stationer). 25 Bilagstabeloversigt: Bilagstabel 1 Antal afrejser og ankomster pr. station pr. dag uden omstigninger (stationer vest for Storebælt). 47 Bilagstabel 2 Antal afrejser og ankomster pr. station pr. dag uden omstigninger (stationer øst for Storebælt). 51

8 6 Vesttælling Hovedrapport

9 Vesttælling Hovedrapport 7 1 Indledning 1.1 Metode Vesttælling 2012 omfatter tælling og registrering af anvendte billetter på rejser med tog, der helt eller delvist foretages vest for hovedstadsområdet. Vesttælling 2012 omfatter, ligesom tællingerne i 1997 og de årlige tællinger siden 1999, rejser vest og syd for hovedstadsområdet i modsætning til tællingerne i 1998 og før 1997, der kun omfattede rejser vest for Storebælt. Desuden har IC-tog fra København til Ystad - Rønne indgået i tællingen siden Registreringsmetoden ved tællingen i 2012 er den samme, som er blevet anvendt ved tællingerne siden Forskellen fra tællinger før 2003 er, at der er foretaget en særskilt registrering af antallet af påstigere ved hver station og derefter foretaget interview af påstigende passagerer for at registrere passagerernes rejse og anvendelse af billetter. Ved de tidligere tællinger blev der udelukkende foretaget en registrering af passagerernes rejse og billetanvendelse, idet det var forudsat, at samtlige passagerer, der steg på ved en station, efterfølgende blev registreret. Tællingen er foretaget ved, at togpersonale eller specielt interviewpersonale har talt antallet af påstigere ved den enkelte station og derefter registreret rejsemønster og billetanvendelse for så mange af disse påstigere som muligt. Efterfølgende vægtes registreringerne af rejsemønster og billetanvendelse med det registrerede antal påstigere ved stationen. Ved denne metode sikres en korrekt tælling af antallet af påstigere, således at det ikke efterfølgende er nødvendigt at korrigere registreringerne for de passagerer der ikke er blevet interviewet. Ved registreringen af passagerernes rejsemønster og billetanvendelse registreres rejsens afrejse- og ankomststation og billettype på baggrund af passagerens billet eller kort. Registreringerne er suppleret med registrering af nummeret på det tog, hvori interviewet er foretaget. Oplysninger om rejsens start-, slut- og skiftestationer er indsamlet ved interview af passageren i det omfang, oplysningerne ikke fremgår af kort eller billet. Broen over Limfjorden var ikke åben i løbet af tælleperioden. Nord for Limfjorden er der derfor benyttet fra data fra tællingen i Tællinger og interview blev registreret dels på PDA og dels manuelt på skemaer. Eksempel på tælleskemaerne er vist i Bilag 2.

10 8 Vesttælling Hovedrapport Hovedparten af tællingen er gennemført onsdag d.21. november 2012 (Tidligere tælledatoer: onsdag d. 26. oktober 2011, 27. oktober 2010, d. 18. november 2009, 29. oktober 2008, 31. oktober 2007, 15. november 2006). Herudover er der gennemført opfølgende tællinger på andre dage i november måned og enkelte tællinger i oktober og december, som følge af manglende ressourcer på tælledagen eller manglende tælling. Samtlige tællinger er gennemført på tirsdage, onsdage og torsdage, således at tællingen omfatter en 'normal' hverdag. Der blev ikke talt på lokalbaner og færger og ikke på rejser, der alene foregår internt i hovedstadsområdet. Der er foruden denne hovedrapport udarbejdet en bilagsrapport med mere detaljeret information om passagerernes rejsemønster og billetanvendelse. Beregningerne i rapporten og bilagsrapporten er baseret på data indsamlet på tælleskemaerne i Bilag 2 samt oplysninger vedr. stationer, køreplaner mv. Registreringer og grunddata er samlet i en database. 1.2 Indhold Vesttællingens hovedresultater er beskrevet i kapitel 2, hvor resultaterne er sammenstillet med tidligere års tællinger. Det overordnede rejsemønster, som er kortlagt ved tællingen, er beskrevet i kapitel 3, der indeholder beskrivelser af: antal afrejser og ankomster fordeling af afrejse- og ankomsttider rejserelationer skift mellem tog anvendelse af billetter Rejsemønstret er beskrevet i detaljer i bilagsrapporten. Kapitel 4 indeholder en kort beskrivelse af databehandling og databaser. Endelig er erfaringerne fra tællingen i 2012, som kan anvendes ved planlægning og gennemførelse af kommende tællinger, beskrevet i kapitel Påstigere og rejser Rapporten anvender to begreber for antallet af personer, der benytter tog: påstigere og passagerer. Påstigere er antallet af personer, der stiger på toget. På tilsvarende måde er afstigere lig med antallet af de personer, der stiger af toget. På- og afstigertal kan f.eks. være opgjort på stationer, takstområder eller strækninger. En passager svarer til en rejse, der kan dække over flere påstigninger. Antallet af passagerer, svarende til antallet af rejser, er således antallet af påstigere, hvor antallet af omstigninger er fratrukket. Betegnelserne rejser og passagerer anvendes synonymt i rapporten.

11 Vesttælling Hovedrapport 9 2 Hovedresultater 2.1 Påstigere og passagerer Der blev talt i alt påstigere. Fordelingen af påstigere på IC-tog og Retog er vist i Tabel 2.1, hvor de tilsvarende tal fra tællingen i 2011 er vist. Tabel 2.1 Talte påstigere fordelt efter togtype. Antal Difference % IC-tog,lyntog/internationale tog ,2% Regionaltog Jylland-Fyn (ARRIVA) ,6% Regionaltog Jylland-Fyn (DSB) ,7% Regionaltog Sjælland ,7% I alt ,7% Antallet af påstigere er samlet set steget med 6,7 % i forhold til tællingen i Stigningen i antallet af påstigere dækker over nogle forskydninger i påstigertallet mellem de enkelte togtyper. Antallet af påstigere i IC-tog, lyntog/internationale tog er faldet med 0,2 % og antallet af påstigere på DSB's Retog i Jylland-Fyn er steget med 17,7 %. Re-tog på Sjælland er steget med 12,7 % og ARRIVA's tog er steget 7,6 %. Tallene i Tabel 2.1 indeholder påstigere, der kan være talt to gange, hvis de har foretaget skift mellem to tog, som begge indgår i tællingen. Det samlede antal registrerede påstigere er derfor omregnet til rejser i Tabel 2.2, hvor også andelen af passagerer, der foretager omstigning, er vist. Tabel 2.2 Påstigere, rejser og omstigningsprocent. Antal Difference % Påstigere ,7% Rejser ,0% Omstigningsprocent 4,0% 4,7% 18,7% Andelen af passagerer, der stiger om på rejsen, er steget i forhold tællingen i 2011, hvor 4,0 % foretog omstigning. I omstigningsprocenten er ikke inkluderet skift i hovedstadsområdet, eller skift til/fra lokalbaner, eller skift mellem tog og færge ved grænsen.

12 10 Vesttælling Hovedrapport Tabel 2.3 viser antallet af påstigere og rejser vest for Storebælt. Omstigningsprocenten er her steget fra 5,2 % ved tællingen i 2011 til 6,1 % ved tællingen i Tabel 2.3 Påstigere, rejser og omstigningsprocent, rejser vest for Storebælt. Antal påstigere Difference % Påstigere ,7% Rejser ,8% Omstigningsprocent 5,2% 6,1% 17,1% I Tabel 2.4 er rejserne opdelt på de strækninger, der betjenes af henholdsvis ARRIVA og DSB. Andelen af omstigere er steget med 0,4 procentpoint på ARRIVA s og 1,0 DSB's strækninger i forhold til tællingen i Tabel 2.4 Påstigere, rejser og omstigningsprocent, rejser vest for Storbælt opdelt på ARRIVA- og DSB-strækninger. ARRIVA DSB Påstigere Rejser Omstigningsprocent 6,7% 7,1% 4,8% 5,8% I Tabel 2.5 er udviklingen i antallet af påstigere og passagerer (rejser) vest for Storebælt vist for årene og Tabellen viser en stigning i antallet af påstigere på ca. 5,7 % fra 2011 til Antallet af påstigninger vest for Storebælt er steget 1,1 % for IC-tog, 12,7 % for DSB's Re-tog og 7,6 % for ARRIVA's Re-tog. Tabel 2.5 Talte påstigere og rejser (passagerer) ved vesttællingerne i årene og Tabellen indeholder alene rejser vest for Storebælt IC-tog/lyntog/internationale tog Re-tog Jylland-Fyn (ARRIVA) Regionaltog Jylland-Fyn (DSB) Påstigere i alt Passagerer (rejser) Omstigningsprocent 7,5% 7,1% 6,2% 4,1% 4,9% 4,3% 5,6% 8,8% 6,4% 5,0% 6,1% 4,7% 4,8% 5,2% 4,8% 5,1% 5,2% 6,1% Indeks (passagerer) 100,0 98,3 101,3 133,7 139,2 140,9 148,3 145,2 145,1 142,9 159,0 156,1 156,5 155,6 149,4 160,6 171,0 179,1 Note: Vesttælling 1997 er ikke medtaget i sammenligningen, da denne tælling var mangelfuld, blandt andet på grund af manglende registreringer af passagerer i tog over Storebælt.

13 Vesttælling Hovedrapport Rejsens art Påstigerne er i Tabel 2.6 opdelt efter rejsens art (rejser, der krydser Storebælt og rejser, der foregår lokalt i Jylland-Fyn eller lokalt på Sjælland) og det togsystem, de er registreret i. Rejser til og fra Bornholm er registreret under rejser til/fra udland. Tabel 2.6 Påstigere fordelt efter den benyttede togtype og rejsens art. Lokalrejse Jylland-Fyn Rejse over Storebælt Lokalrejse Sjælland Til/fra udland I alt IC-tog/lyntog/internationale tog ,5% Regionaltog Jylland-Fyn (ARRIVA) ,4% Regionaltog Jylland-Fyn (DSB) ,0% Regionaltog Sjælland ,1% % i alt I alt ,0% % i alt 54,8% 17,8% 27,0% 0,4% 100,0% Fordelingen af påstigere efter rejsens art viser, at det samlede antal af rejser er steget i hele landet. Stigning er sket over hele landet jf. Figur 2.1. Rejser til og fra Bornholm indgår i "Til/Fra udland". Påstigere UDLAND SJÆLLAND STOREBÆLT JYLLAND/FYN Figur 2.1 Fordeling af påstigere efter rejsens art 2011 og Det samlede antal passagerer over Storebælt er i Tabel 2.6 opgjort til Tællingerne i TRAP-systemet, der er foretaget i togene på samme dag, som vesttællingen primært er gennemført, viser, at antallet af rejser over Storebælt var I Vesttællingen er det ikke er alle tællinger der gennemføres på den primære tælledag.

14 12 Vesttælling Hovedrapport Variationen i antallet af passagerer i løbet af ugen er illustreret i Figur 2.2 på baggrund af antallet af rejser registreret ved TRAP-tællinger over Storebælt på 'normale' hverdage (mandag-torsdag) Passagerer over Storebælt (Mandag - Torsdag) TRAP Figur 2.2 Rejser over Storebælt på 'normale' hverdage (mandag-torsdag) fra 1. oktober til 6.december Den primære tælledag (21. november 2012) er markeret. Det generelle billede er, at tirsdag er dagen med færrest passagerer, mens passagertallet er størst mandag og torsdag. Antallet af passagerer på den dag, hvor hovedparten af tællingerne blev gennemført (onsdag d. 26.oktober 2012), ligger lidt under gennemsnittet på (der er markeret med en linje) for de normale ugedage i perioden fra 3. oktober til 7. december Billetfordeling De rejsendes billetter er registreret i ni grupper. I Tabel 2.7 er de rejsendes billetfordeling vist. Den tilsvarende fordeling i 2011 er til sammenligning vist i Tabel 2.7 og i Figur 2.3. Fordelingen af rejsehjemmeler viser meget god overensstemmelse med fordelingen ved tællingen i Der er sket et lille fald i andelen af kontantbilletter, periodekort, 10-turskort og frikort. Til gengæld er der sket en mindre stigning i andelen af rejsehjemmel i de øvrige billettyper, og specielt andelen af rejsekort er steget.

15 Vesttælling Hovedrapport 13 Tabel 2.7 Daglige antal rejser fordelt efter de benyttede billetter og kort. Passagerer i alt 2012% 2011% Kontantbillet ,4% 25,8% DSB 1' ,8% 3,1% Klippekort/10-turskort ,8% 16,9% Periodekort ,8% 35,5% HyperCard ,6% 11,6% Skolekort ,7% 0,0% Frikort ,8% 2,0% Værnepligtskort 285 0,2% 0,3% Rejsekort ,9% 1,7% Anden billet eller kort 627 0,5% 2,9% Uoplyst ,5% 0,2% Passagerer i alt ,0% 100,0% % i alt 100,0% Kontantbillet DSB 1' Klippekort/10- Periodekort HyperCard Skolekort Frikort Værnepligtskort Rejsekort Billettyper Anden billet Uoplyst % 2011 % ,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% Figur 2.3 Fordeling af anvendte billetter og kort i 2011 og Billetfordelingen for passagererne i ARRIVA's og DSB's tog er vist i Tabel 2.8 og Tabel 2.9.

16 14 Vesttælling Hovedrapport Tabel 2.8 Daglige antal rejser fordelt efter de benyttede billetter og kort (kun ARRIVA-tog). Passagerer i alt 2012 % 2011 % Kontantbillet ,1% 17,3% DSB 1' 20 0,1% 0,1% Klippekort/10-turskort ,9% 23,2% Periodekort ,9% 36,2% HyperCard ,6% 21,1% Skolekort 596 2,8% 0,0% Frikort 240 1,1% 1,1% Værnepligtskort 31 0,1% 0,1% Rejsekort 228 1,1% 0,0% Anden billet eller kort - 0,0% 0,9% Ukendt 239 1,1% 0,1% Passagerer i alt ,0% 100,0% % i alt 100,0% Tabel 2.9 Daglige antal rejser fordelt efter de benyttede billetter og kort (kun DSB-tog). Passagerer i alt 2012% 2011% Kontantbillet ,9% 27,4% DSB 1' ,1% 3,7% Klippekort/10-turskort ,5% 15,7% Periodekort ,8% 35,4% HyperCard ,6% 9,8% Skolekort ,6% 0,0% Frikort ,0% 2,2% Værnepligtskort 254 0,2% 0,3% Rejsekort ,0% 2,1% Anden billet eller kort 627 0,6% 3,3% Ukendt ,6% 0,2% Passagerer i alt ,0% 100,0% % i alt 100,0% Billetfordelingen for de enkelte billetudstedende trafikselskaber er vist i Tabel Registreringerne viser, at billetfordelingen varierer mellem takstområderne. For rejser gennem flere takstområder udsteder DSB og ARRIVA billetterne. Tabel 2.11 viser endvidere, at andelen af passagerer, der anvender mere end en billet eller et kort på rejsen (delt billetkøb), er begrænset. Samlet set udgør disse rejser 1,1 % af rejserne, hvilket er mere end andelen i 2011 (0,3 %).

17 Vesttælling Hovedrapport 15 Tabel 2.10 Rejsernes fordeling på kontantbilletter, klippe-, periode- og HyperCard for de enkelte trafikselskaber. Kategorien "Ukendt" dækker over registreringer hvor der ikke er angivet billettype. Kontant Klippekort Periodekort HyperCard Andet Ukendt Delt billekøb Total DSB/ARRIVA Movia V Movia S Fynbus Sydtrafik Syd Sydtrafik Vest Sydtrafik Øst Midttrafik Syd Midttrafik Vest Midttrafik Øst Midttrafik Midt NT I alt Note: FynBus-billetter og klippekort er ikke gyldige til rejse med tog. Skolekort er registreret under Periodekort. Tabel 2.11 Rejsernes fordeling på kontantbilletter, klippe-, periode- og HyperCard for de enkelte trafikselskaber. Tallene er angivet i %. Kategorien "Ukendt" dækker over registreringer hvor der ikke er angivet billettype. Kontant Klippekort Periodekort HyperCard Andet Ukendt Delt billetkøb Total DSB/ARRIVA 32,8 10,1 31,2 5,5 17,2 1,8 1, Movia V 16,4 5,1 50,7 24,5 0,1 3,0 0, Movia S 25,0 2,8 30,4 40,1 0,0 1,6 0, Fynbus 0,0 0,0 67,8 31,5 0,0 0,0 0, Sydtrafik Syd 14,7 14,6 32,7 36,8 0,0 1,2 779 Sydtrafik Vest 12,6 24,5 33,1 28,8 0,1 0,3 0, Sydtrafik Øst 13,2 28,0 34,9 21,5 0,5 1,1 0, Midttrafik Syd 10,7 43,6 33,3 12,4 0,0 0,0 66 Midttrafik Vest 17,0 24,9 34,2 22,5 0,3 0,7 0, Midttrafik Øst 15,9 24,7 42,7 14,9 0,6 0,5 0, Midttrafik Midt 14,9 29,2 36,8 18,5 0,0 0,5 0, NT 12,4 22,2 44,1 18,6 0,0 2,3 0, I alt 26,0 13,6 35,2 11,4 11,2 1,5 1, Tabel 2.12 viser at selvom den samlede fordeling af billettyper ikke er ændret ret meget i forhold til 2011 (se Figur 2.3) varierer fordelingen indenfor de enkelte trafikselskaber mellem 2011 og 2012.

18 16 Vesttælling Hovedrapport Tabel 2.12 Forskel i den procentvise fordeling på kontantbilletter, klippe-, periode- og HyperCard for de enkelte trafikselskaber mellem 2011 og 2012 (I alt er beregnet som forskellen i den procentvise fordeling på billettyper uden opdeling på trafikselskaber). Kontant Klippekort Periodekort Hypercard Andet Total DSB/ARRIVA -0,1-25,6 0,3-21,4 14,5 9,2 Movia V 23,3-44,6 12,7-16,4 0,0-0,4 Movia S -43,0-38,2 55,0 38,0 0,0-20,2 Fynbus 0,0 0,0-11,8 37,5 0,0 24,8 Sydtrafik Syd 4,9-32,8 17,2 2,2 0,0-7,5 Sydtrafik Vest 34,7-16,6 1,9 4,4 0,0 6,4 Sydtrafik Øst -17,3-4,1 0,2 24,5 0,0-2,2 Midttrafik Syd -41,3 6,4 17,6 12,4 0,0-2,7 Midttrafik Vest 1,8-6,4 1,8 0,7 0,0 3,8 Midttrafik Øst 14,1-8,8-6,0 34,3 0,0 5,1 Midttrafik Midt -2,6 8,3-0,8-2,9 0,0-4,0 NT 10,3-7,6-3,7 18,9 0,0-14,9 I alt 1,1-19,3-0,6-1,1 11,8 6,0 Kombinationen af billetter og kort for de rejser i tællingen, hvor der er benyttet mere end én billet eller ét kort, er vist i Tabel Tabel 2.13 Kombination af billetter og kort ved delt billetkøb (rejser). Billet/kort 1 Billet/kort 2 Antal Kontantbillet Anden billet eller kort 20 DSB 1' 26 HyperCard 46 Klippekort/10-turskort 38 Kontantbillet 229 Periodekort 51 Rejsekort 14 Skolekort 26 DSB 1' DSB 1' 9 Klippekort/10-turskort 7 Kontantbillet 15 Klippekort/10-turskort Anden billet eller kort 11 DSB 1' 32 Frikort 5 HyperCard 7 Klippekort/10-turskort 32 Kontantbillet 83 Periodekort 167 Rejsekort 1 Skolekort 4 Periodekort Anden billet eller kort 3 DSB 1' 23 HyperCard 3 Klippekort/10-turskort 88 Kontantbillet 230 Periodekort 13 Rejsekort 11 Skolekort 1

19 Vesttælling Hovedrapport 17 Billet/kort 1 Billet/kort 2 Antal HyperCard Anden billet eller kort 1 HyperCard 11 Klippekort/10-turskort 20 Kontantbillet 147 Periodekort 1 Rejsekort 17 Skolekort HyperCard 7 Kontantbillet 6 Periodekort 5 Skolekort 17 Frikort Frikort 5 Rejsekort 8 Rejsekort DSB 1' 1 Kontantbillet 7 Periodekort 5 Rejsekort 4 Anden billet eller kort Anden billet eller kort 3 Klippekort/10-turskort 2 Kontantbillet 2 Ukendt HyperCard Rejserelationer Rejsernes udgangspunkt og endelige rejsemål er fordelt på landsdele i Tabel En mere detaljeret tabellering på rejserelationer på områder findes i afsnit 3.3 (Tabel 3.9 og Tabel 3.10). Tabel 2.14 Rejserelationer. Antal rejser fordelt efter udgangspunkt og endeligt rejsemål. *) Fra/til Nordjylland Midt-/ Vestjylland Østjylland Sønderjylland Fyn Sjælland Passagerer i alt Nordjylland ,6% Midt/Vestjylland ,1% Østjylland ,8% Sydjylland ,2% Fyn ,2% Sjælland ,2% Passagerer i alt ,0% % i alt 8,5% 12,5% 20,0% 8,9% 13,8% 36,3% 100,0% *) Nordjylland = Hinnerup-Frederikshavn. Østjylland = Fredericia-Århus. Sydjylland = Syd for Taulov-Guldager. Midt-/Vestjylland = Øvrige Jylland. % i alt

20 18 Vesttælling Hovedrapport I Tabel 2.15 er vist den procentvise udvikling i antallet af rejser mellem landsdelene fra tællingen i 2011 til Tabellen viser, at antallet af rejser internt i landsdelene varierer ikke mindst i på Fyn, hvor antallet af rejser er steget med 18,3 %. Tabel 2.15 Rejserelationer. Procentvis ændring i antallet af rejser fra 2011 til 2012 Fra/til Nordjylland Midt-/ Vestjylland Østjylland Sønderjylland Fyn Sjælland % i alt Nordjylland -13,1 13,2 10,0-38,5-0,6 19,6-7,0 Midt-/Vestjylland 19,8 3,9 2,8 6,3-9,7 16,1 4,2 Østjylland -2,7 9,6 3,6-5,1 8,0-5,1 2,3 Sønderjylland -0,2 35,6-4,2-5,1-1,8-25,5-5,8 Fyn -35,2 51,1 30,0 47,6 18,3 3,7 15,6 Sjælland 16,9 62,8 20,5 30,2 12,5 9,5 11,9 % i alt -9,7 8,4 7,5 3,3 13,6 6,6 6,0 I afsnit 3.5 og i bilagsrapportens kapitel 5 findes detaljerede tabeller for rejsemønsteret for de enkelte billettyper. 2.5 Medfølgende børn Andelen af medfølgende børn - dvs. børn, der rejser uden kort eller billet i følge med voksne - er opgjort i Tabel Til sammenligning er vist andelen af børn i tællingen i Andelen af medfølgende børn er forholdsvis lille og varierer desuden ikke meget fra andelen i Tabel 2.16 Andelen af medfølgende børn. Medfølgende børn Påstigere Børneandel 2011 IC-tog,lyntog/internationale tog ,69% 0,49% Regionaltog Jylland-Fyn (ARRIVA) ,03% 0,68% Regionaltog Jylland-Fyn (DSB) ,14% 0,68% Regionaltog Sjælland ,49% 1,05% I alt ,80% 0,66% Andelen af medfølgende børn fordelt på takstområder er vist i Tabel Andelen varierer kun lidt imellem takstområderne. Andelen er relativt lav i Movia V, Movia S, Fynbus og NT.

21 Vesttælling Hovedrapport 19 Tabel 2.17 Andelen af medfølgende børn fordelt på takstområder for rejsen. Medfølgende børn Rejser Børneandel DSB/ARRIVA ,82% Movia V ,34% Movia S ,33% Fynbus ,46% Sydtrafik Syd ,77% Sydtrafik Vest ,74% Sydtrafik Øst ,97% Midttrafik Syd ,52% Midttrafik Vest ,64% Midttrafik Øst ,07% Midttrafik Midt ,81% NT ,54% I alt ,84%

22 20 Vesttælling Hovedrapport

23 Vesttælling Hovedrapport 21 3 Rejsemønster 3.1 Afrejser og ankomster I Figur 3.1 er illustreret summen af antallet af rejser til og fra stationerne ved tællingen i 2012 samt med farver udviklingen i antallet af passagerer fra tællingen i 2011 til Cirklernes størrelse angiver antallet af rejser, mens cirklens farver angiver udviklingen i passagertallet. Figur 3.1 Rejser til/fra stationerne i 2012 og udviklingen fra 2011 til 2012

24 22 Vesttælling Hovedrapport Figuren viser, at antallet af passagerer til og fra de store stationer på hovedlinjen er steget på Fyn og Sjælland og faldet i Jylland. Århus er dog steget. Generelt er der en mindre stigning på Århus H, Odense og Middelfart og en større stigning på Nyborg, Slagelse og Ringsted. Passagertallet på de mindre stationer på hovedlinjen er med få undtagelse steget på Sjælland og Fyn og faldet i Jylland. På Sjælland er der generelt sket en stigning i passagertallet. Stigningen er mest udtalt på linjen mellem hovedstadsområdet og Rødby og på linjen mellem hovedstadsområdet og Korsør. På linjen mellem hovedstadsområdet og Kalundborg er passagertallet næsten konstant. Passagertallet er er i dag faldet på bl.a. Holbæk og Jyderup, mens det er steget en del på Tølløse og Kalundborg. Antallet af rejsende til og fra stationerne mellem Odense og Svendborg har været stigende. Antallet af rejsende til stationerne mellem Odense og Middelfart er steget generelt. På Grenaabanen er passagertallet steget på hele banen. På strækningen fra Aalborg til Frederikshavn er passagertallet faldet. Strækningerne i Nordjylland har i tælleperioden været påvirket af lukningen af broen over Limfjorden. Samlet set er antallet af passagerer steget på de strækninger og stationer, der betjenes af ARRIVA. De store stationer Århus, Herning, Silkeborg og Struer er steget, mens Esbjerg, Ringkøbing og Holstebro er faldet lidt. På de mindre stationer er antallet af passagerer generelt steget. I Tabel 3.1 og Tabel 3.2 er vist de største stationer, opgjort efter summen af afrejsende og ankommende passager. Opgørelsen er foretaget på grundlag af de afrejse- og ankomststationer, som er angivet på billet/kort, og omfatter altså ikke de passagerer, som foretager skift mellem to tog på den pågældende station. Stationerne er opstillet i størrelsesorden efter det samlede antal afrejser og ankomster. Rejser, der er startet på eller fortsætter til en lokalbane, er opgjort særskilt, idet lokalbanen er opgjort som en selvstændig station. Det samlede antal påstigere (eller afstigere) på en station, hvor der også findes en lokalbane, er således summen af antallet af påstigere (eller afstigere) på stationen og påstigerne (eller afstigere) fra lokalbanen. De 10 største stationer dækker 51 % af samtlige afrejser vest for Storebælt. Rækkefølgen af de første 10 stationer er stort set uændret i forhold til 2011, Nyborg er dog med en stigning på 19,4 % steget fra en 10. plads til en 8. plads i Nyborg var nummer 7 i Modsat er Horsens med et fald på 13,4 % faldet fra en 8.plads i 2011 til en 10. plads i 2012.

25 Vesttælling Hovedrapport 23 Tabel 3.1 Daglige antal afrejser og ankomster (ekskl. skift) pr. station (vest for Storebælt). Nr Station Passagerer Afgang Ankomst I alt % ændring i forhold til Århus H ,0% Odense ,8% Aalborg ,2% Vejle ,0% Kolding ,6% Fredericia ,9% Esbjerg ,2% 7 Nr. i Nyborg ,4% Herning ,8% Horsens ,4% Skanderborg ,8% Silkeborg ,1% Middelfart ,5% Svendborg ,2% Holstebro ,1% Randers ,2% Hjørring ,9% Viborg ,9% Bramming ,2% Ringe ,6% Struer ,5% Ry ,7% Brønderslev ,2% Vejen ,8% Hadsten ,1% Hobro ,6% Ribe ,8% Frederikshavn ,1% Skjern ,2% Grenaa ,3% Hornslet ,3% Varde ,4% Hinnerup ,4% Svendborg Vest ,9% Skørping ,9% Lystrup ,4% Skive ,0% Bjerringbro ,4% Brande ,5% Viby Jylland ,0% Ringkøbing ,9% Skolebakken ,7% Ikast ,8% Hjortshøj ,9% Langå ,5% Thisted ,3% Hørning ,1% Lunderskov ,0% Spangsbjerg ,9% Vildbjerg ,5% 55

Særkøreplan 20. juni - 12. juli 2015

Særkøreplan 20. juni - 12. juli 2015 Særkøreplan Tegnforklaring Hvor intet er anført under køredage, kører toget alle dage. 1 Mandag 1 2 Tirsdag 1 3 Onsdag 1 4 Torsdag 1 5 Fredag 1 6 Lørdag 1 7 Søndag 1 b g i 1 eller nat efter... (for de

Læs mere

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet.

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet. Gyldig fra 0. januar 0 Om priser og rabatter DSB Zonekort DSB Pendlerkort til og fra Hovedstadsområdet Om priser og rabatter Priserne for billetter og kort til rejser med DSB s tog afhænger af, om du på

Læs mere

Særkøreplan 1. maj - 13. maj og 18. maj - 19. juni 2015

Særkøreplan 1. maj - 13. maj og 18. maj - 19. juni 2015 Særkøreplan 1. maj - 13. maj og 18. maj - 19. juni 2015 Tegnforklaring Hvor intet er anført under køredage, kører toget alle dage. 1 Mandag 1 2 Tirsdag 1 3 Onsdag 1 4 Torsdag 1 5 Fredag 1 6 Lørdag 1 7

Læs mere

Visioner for de jyske baner

Visioner for de jyske baner Visioner for de jyske baner Banekonferencen København d. 21. maj 2013 Anders H Kaas, Afdelingschef Planlægning & Arkitektur Fortid og nutid 1929 2013 Visionsoplæg Banestrategi KKR MIDTJYLLAND Tuliplanen

Læs mere

InterCity og InterCityLyn

InterCity og InterCityLyn Køreplan Timetable InterCity og InterCityLyn 12.12.2010-10.12.2011 Frederikshavn Thisted Aalborg Struer Viborg Herning Aarhus H Roskilde København Esbjerg Kolding Odense Ringsted Kbh.s Lufthavn, Kastrup

Læs mere

Der skelnes mellem rejser inden for et takstområde og rejser gennem flere takstområder.

Der skelnes mellem rejser inden for et takstområde og rejser gennem flere takstområder. 6-1 6 Bus & Tog har en aftale med DSB og Arriva Tog om at busbilletter og kort i mange tilfælde kan bruges i togene og omvendt at togbilletter og kort kan bruges i bussen. Der skelnes mellem rejser inden

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune 8370 Hadsten 8472 Sporup 8850 Bjerringbro 8380 Trige 8881 Thorsø 8641 Sorring 8450 Hammel 8860 Ulstrup 8382 Hinnerup 8471 Sabro 8870 Langå 8940 Randers SV 8960 Randers SØ 8882 Fårvang 7100 Vejle 7171 Uldum

Læs mere

InterCity og InterCityLyn

InterCity og InterCityLyn Køreplan Timetable InterCity og InterCityLyn 14.12.2014-12.12.2015 rederikshavn Thisted Aalborg Struer Viborg Herning Aarhus H Roskilde København Esbjerg Kolding Odense Ringsted Københavns Lufthavn Sønderborg

Læs mere

Tog i Danmark. Køreplan Timetable 09.02.2015-12.12.2015. Frederikshavn. Thisted. Grenaa. Holstebro. Silkeborg Aarhus H. Helsingør. Skjern.

Tog i Danmark. Køreplan Timetable 09.02.2015-12.12.2015. Frederikshavn. Thisted. Grenaa. Holstebro. Silkeborg Aarhus H. Helsingør. Skjern. Køreplan Timetable Tog i Danmark 09.02.2015-12.12.2015 Frederikshavn Thisted Struer Viborg Holstebro Grenaa Skjern Silkeborg Aarhus H Helsingør Vejle Kalundborg København H Esbjerg Kolding Odense Københavns

Læs mere

THISTED > STRUER. Thisted. Struer. Gyldig fra 14.12.2014 til 12.12.2015

THISTED > STRUER. Thisted. Struer. Gyldig fra 14.12.2014 til 12.12.2015 THISTED > STRUER Gyldig fra 14.12.2014 til 12.12.2015 Thisted Sjørring Snedsted Hørdum Bedsted Thy Hurup Thy Ydby Lyngs Hvidbjerg Uglev Oddesund Nord Humlum Struer Thisted Hurup Thy Struer Information

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

InterCity og InterCityLyn

InterCity og InterCityLyn Køreplan Timetable InterCity og InterCityLyn 11.12.2011-08.12.2012 Frederikshavn Thisted Aalborg Struer Viborg Herning Århus H Roskilde København Esbjerg Kolding Odense Ringsted Kbh.s Lufthavn, Kastrup

Læs mere

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER Dato J. nr. For at give et samlet løft til togtrafikken i hele landet og forstærke den lokale gevinst ved Timemodellen, hastighedsopgraderes en række regionale

Læs mere

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik. Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens

Læs mere

RESULTATER I FØRSTEHOLDSKAMPE 1977 2013/2014

RESULTATER I FØRSTEHOLDSKAMPE 1977 2013/2014 1977 Serie 2 1978 Serie 2 Løgstrup u 1-2 h 3-2 Mønsted u 2-0 h 1-1 Herning KFUM h - - - u 2-6 Feldborg h 1-1 u 1-1 KKIK h - - - u 2-4 VFF u 0-3 h 2-0 Borup u 0-0 h 3-3 Bjerringbro h 2-1 u 3-0 Ravnsbjerg

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Tjek om dit kort skal ændres. & zone. Nye takster og nyt zonesystem

Tjek om dit kort skal ændres. & zone. Nye takster og nyt zonesystem Tjek om dit kort skal ændres Takst & zone Nye takster og nyt zonesystem Nye zoner & nye takster Den 15. januar ændrer Sydtrafik sit zonesystem. Mange zoner ændrer størrelse, og i nogle områder bliver der

Læs mere

Brønderslev Trafikinformation 9. 60 Odense - Århus 10. 70 Århus - Aalborg - Frederikshavn 30. 72 Århus - Grenaa 58. Hundested. Knabstrup.

Brønderslev Trafikinformation 9. 60 Odense - Århus 10. 70 Århus - Aalborg - Frederikshavn 30. 72 Århus - Grenaa 58. Hundested. Knabstrup. Øst- o Nordjylland Skaen Indhold Hirtshals Vrå Hjørrin Sindal Tolne Kvissel Frederikshavn 70 Plan Side Tenforklarin 4 Sådan bruer du køreplanen 6 Hvor lan tid skal du brue til at skifte to? 8 Brønderslev

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Vogntype 6 (med trappetjener) Pris køretid i kr.: mandag - Opstartsgebyr / 60 kr. fredag 06.00-18.00. Antal vogne

Vogntype 6 (med trappetjener) Pris køretid i kr.: mandag - Opstartsgebyr / 60 kr. fredag 06.00-18.00. Antal vogne Midttrafik og Sydtrafiks 1. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark (minus Fyn) Tilbud med vogngrupper Der tages forbehold for eventuelle ændringer samt endelig

Læs mere

31. Esbjerg - Struer. Strækningshastighed: Esbjerg - Varde. 120 km/t. Varde - Holstebro. 100 km/t. 120 km/t. Holstebro - Struer TIB (V) 439-27

31. Esbjerg - Struer. Strækningshastighed: Esbjerg - Varde. 120 km/t. Varde - Holstebro. 100 km/t. 120 km/t. Holstebro - Struer TIB (V) 439-27 TB (V) 439-7 3. Esbjerg - Struer Strækningshastighed: Esbjerg - Varde Varde - Holstebro Holstebro - Struer 0 km/t 00 km/t 0 km/t 08.0.006 386 Fra havnen 3b 0 V V 55,7 V 3a V 4 V 5 V 6 V 3. Esbjerg - Struer

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

BANESTRATEGISKE PRINCIPPER

BANESTRATEGISKE PRINCIPPER Oplæg til regionens drøftelser om BANESTRATEGISKE PRINCIPPER Region Syddanmark Juni 2015 Projektnummer: 1011905 Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: HBA/EMJ MEH AHK Kontaktperson: Anders H Kaas

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

DSB Pendler Rejsetidsgaranti. Gyldig fra 17. januar 2012

DSB Pendler Rejsetidsgaranti. Gyldig fra 17. januar 2012 DSB Pendler Rejsetidsgaranti Gyldig fra 17. januar 2012 DSB Pendler Rejsetidsgaranti Er du pendler og rejser med DSB fjerntog, regionaltog eller S-tog med et togkort, som gælder i mindst 30 dage, så gælder

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

2004/2005 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Andersen Hübertz Kirkhoff, statsautoriseret

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

ESBJERG > VARDE > NR. NEBEL

ESBJERG > VARDE > NR. NEBEL VESTBANEN ESBJERG > VARDE > NR. NEBEL Gyldig fra 14.12.2014 til 12.12.2015 Esbjerg Spangsbjerg Gjesing Guldager Varde Kaserne Varde Frisvadvej Varde vest Boulevarden Hyllerslev Janderup Billum Oksbøl Baunhøj

Læs mere

Designmanual 25.10.2012/SM

Designmanual 25.10.2012/SM Designmanual 5.0.0/SM Designmanual Bold Regular Italic Enkelhed Denne manual beskriver alle visuelle grafiske standarder i DSB. Alle, der benytter DSB s grafiske design, forpligtiger sig til at overholde

Læs mere

GÆLDER FRA DEN 20. JANUAR

GÆLDER FRA DEN 20. JANUAR takster GÆLDER FRA DEN 20. JANUAR 2013 Prisen for en rejse med Sydtrafik afhænger af mange forskellige ting. Den letteste vej til den billigste billet er rejseplanen.dk. Når du vælger din rejse, kan du

Læs mere

DSB Pendler Rejsetidsgaranti

DSB Pendler Rejsetidsgaranti DSB Pendler Rejsetidsgaranti Gyldig fra 19. januar 2014 DSB Pendler Rejsetidsgaranti Er du pendler og rejser med DSB fjerntog, regionaltog, Øresundstog eller S-tog med et togkort, som gælder i mindst 30

Læs mere

TAKSTER GÆLDER FRA DEN 18. JANUAR 2015 TA MIG MED I TASKEN

TAKSTER GÆLDER FRA DEN 18. JANUAR 2015 TA MIG MED I TASKEN TAKSTER GÆLDER FRA DEN 18. JANUAR 2015 TA MIG MED I TASKEN Prisen for en rejse med Sydtrafik afhænger af forskellige ting. På rejseplanen.dk finder du let den billigste billet. Når du vælger din rejse,

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

TV 2 REGIONALT REGIONALT

TV 2 REGIONALT REGIONALT REGIONALT PRISER 25 REGIONERNE 26 TILLÆG 35 RABAT 36 GARANTIER 37 PROVISION/GODTGØRELSE 38 BESTILLING AF REKLAMETID 39 BETALINGSBETINGELSER 40 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 24 1 PRISER

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

REJSEKORT PRISFORKLARING

REJSEKORT PRISFORKLARING REJSEKORT PRISFORKLARING En detaljeret beskrivelse af principperne for beregning af priser med rejsekort En mere populær forklaring kan ses på wwwrejsekortdk/brug-rejsekort/priser-for-rejseraspx D16737

Læs mere

SYDTRAFIKS TAKSTER GÆLDER FRA DEN 19. JANUAR

SYDTRAFIKS TAKSTER GÆLDER FRA DEN 19. JANUAR SYDTRAFIKS TAKSTER GÆLDER FRA DEN 19. JANUAR 2014 Prisen for en rejse med Sydtrafik afhænger af mange forskellige ting. Den letteste vej til den billigste billet er rejseplanen.dk. Når du vælger din rejse,

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Kilde (Alle) Sum af Elevuger ÅR INST_NR inst_navn opr_navn 2000 2001 2002 2003 2004 2005 621.407 AMU SYD AMU-Trekant JUR 24.003 26.139 25.392 22.492

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2007:17 27. november 2007 Folketingsvalget den 13. november 2007 Ved kongeligt åbent brev af 24. oktober 2007 blev det bestemt, at der tirsdag den 13. november

Læs mere

30. Bramming - Tønder Grænse

30. Bramming - Tønder Grænse TB (V) 423-29 Strækningshastighed: Bramming - Tønder Tønder - Tønder Grænse km/t *) km/t *) På strækningen Ribe - Tønder gælder hastigheden kun togsæt. For øvrigt materiel er hastigheden km/t. 08.01.2006

Læs mere

Langfredag den 3. april, lørdag den 4. april og søndag den 5. april (påskedag) Kun 3.4. Kun 4.4. 5.4. Kun 4.4. 5.4. Kun 3.4.

Langfredag den 3. april, lørdag den 4. april og søndag den 5. april (påskedag) Kun 3.4. Kun 4.4. 5.4. Kun 4.4. 5.4. Kun 3.4. Forbindelse fra København H til Hamburg/Berlin der til Tyskland fra København kører i direkte Togbus København H-Rødby Færge eller Puttgarden. Langfredag den 3. april, lørdag den 4. april og søndag den

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse. Uge 40-2012. Regionstog Kundeundersøgelse, uge 40-2012, side 1

Kundetilfredshedsundersøgelse. Uge 40-2012. Regionstog Kundeundersøgelse, uge 40-2012, side 1 Kundetilfredshedsundersøgelse Uge 40-2012 Regionstog Kundeundersøgelse, uge 40-2012, side 1 Kundetilfredshedsundersøgelsen 2012 Regionstog A/S har siden januar 2009 været operatør på lokalbanestrækningerne

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

FAMILIEGAVEN. Hvis nøgleordene for din direkte markedsføring er: Målrettethed Opmærksomhed Respons

FAMILIEGAVEN. Hvis nøgleordene for din direkte markedsføring er: Målrettethed Opmærksomhed Respons 1 FAMILIEGAVEN Hvis nøgleordene for din direkte markedsføring er: Målrettethed Opmærksomhed Respons så er Familiegaven som skabt for dig og din virksomhed! 2 Opmærksomhed Med Familiegaven får du maksimal

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 23. maj 2007. HELGE SANDER / Susanne Mahler

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 23. maj 2007. HELGE SANDER / Susanne Mahler Bekendtgørelse nr. [xxx] af 23. maj 2007 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om auktion over landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndet 3410-3800 MHz 1 I bekendtgørelse

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 10. april 2008 Birthe Houkjær Kundechef Program Pensionsindbetaling Pensionsordningen PensionDanmark Sundhedsordning Evt. Pensionsbidraget HK Pensionsbidrag Barselsbidrag

Læs mere

Sværest at finde praktikplads på Sjælland

Sværest at finde praktikplads på Sjælland Sværest at finde praktikplads på Sjælland I oktober manglede mere end. elever en praktikplads i en virksomhed. Lidt over halvdelen af de unge er dog i skolepraktik, hvilket betyder at de kan fortsætte

Læs mere

Regnskab for AA Region Syd

Regnskab for AA Region Syd Regnskab for AA Region Syd 2014 Indtægter: Hattepenge... 146.435,60 Indtægter i alt... 146.435,60 Udgifter: Hoved Service Kontoret (HSK)... 98.000,00 Servicekonference... 13.080,00 Møder... 2.281,00 Syder

Læs mere

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591.

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591. AF: Margaret Nielsen NAVN: Dansk Slagteriarbejder, ARKIVNR.:637 COMPACTNR.:9 a forbund. PERIODE: 1917 1980 OMFANG:llo kasser AFLEVERING: NNF, okt 198A TILGÆNGELIGHED: Tilgængeligt REGISTRERING: Indbunden

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Region Nordjylland 5 forløb

Region Nordjylland 5 forløb Region Nordjylland 5 forløb Forløb 1 Yderligere 01-12-2015 30-11-2016 Aalborg Universitetshospital, psykiatrien 1. halvår i Psykosesøjle, 2. halvår i Akutsøjle 01-12-2016 30-11-2017 Aalborg Universitetshospital,

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004 NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Resume Pr. 1.1. 24 var der over 5. indbyggere i Odense Kommune Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2. Nr. 1

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Tabellen viser, hvilke fusioner ungdomsuddannelsesinstitutionerne har foretaget fra 1999-2013. Tabellen er ordnet alfabetisk efter den bestående

Læs mere

Giv os din mening om de kommende køreplaner

Giv os din mening om de kommende køreplaner 11. januar 2012 Pressemeddelelse Giv os din mening om de kommende køreplaner Midttrafik vil gerne høre kundernes mening om forslagene til nye køreplaner og ruteføringer for busruter og bybuslinjer, som

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

DFM Portefølje formiddag 23. september 2008

DFM Portefølje formiddag 23. september 2008 DFM Portefølje formiddag 23. september 2008 1 Pejlemærker Målet med en porteføljestrategi er at sætte pejlemærker op. Hvis der navigeres inden for disse pejlemærker holdes fri af skær og lavvande og man

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Niv. 2 og 3 skemaer. Fordeling af sager på organisationer

Niv. 2 og 3 skemaer. Fordeling af sager på organisationer Niv. 2 og 3 skemaer Fordeling af sager på organisationer juni 2004 bcr 1 Forkortelse Organisationer Antal BF Bibliotekar Forbundet 8 Blik- Rør Blik- og Rørarbejderforbundet 15 BUPL BUPL 71 DE Dansk Elforbund

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj.

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Der gøres opmærksom på, at der på JBU s repræsentantskabsmøde den 20. marts 2004, blev der vedtaget, at seniorhold der udebliver

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Nye tider DSB s køreplan 2016

Nye tider DSB s køreplan 2016 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Region Midtjylland. Takster for øvrige billettyper. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 24. november 2006 Punkt nr.

Region Midtjylland. Takster for øvrige billettyper. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 24. november 2006 Punkt nr. Region Midtjylland Takster for øvrige billettyper Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 24. november 2006 Punkt nr. 8 Bilag 1 Takster på øvrige billettyper Indledning og baggrund

Læs mere

Medier 180Grader.dk 24timer Advokaten Aktionæren Appetize ArbejdsMarkedPolitisk Agenda AuClock AutoUpdate.dk Avisen.dk B.T. Benzin & kiosk Berlingske

Medier 180Grader.dk 24timer Advokaten Aktionæren Appetize ArbejdsMarkedPolitisk Agenda AuClock AutoUpdate.dk Avisen.dk B.T. Benzin & kiosk Berlingske Medier 180Grader.dk 24timer Advokaten Aktionæren Appetize ArbejdsMarkedPolitisk Agenda AuClock AutoUpdate.dk Avisen.dk B.T. Benzin & kiosk Berlingske Tidende - Business Berlingske Tidendes Nyhedsmagasin

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere