DANSK SEJLUNION. Generalforsamling Indkaldelse og dagsorden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK SEJLUNION. Generalforsamling 2010. Indkaldelse og dagsorden"

Transkript

1 DANSK SEJLUNION Generalforsamling 2010 Indkaldelse og dagsorden

2 Brøndby, den 19. februar 2010 Indkaldelse til Dansk Sejlunions Generalforsamling 2010 Dansk Sejlunion afholder sin Generalforsamling 2010: Lørdag den 20. marts 2010, kl på Best Western Nyborg Strand Østersøvej Nyborg Webside: med følgende dagsorden i henhold til DS' vedtægter 6. Alt materiale gøres iht. DS vedtægter tilgængeligt på: DS vedtægter (komplet) kan downloades herfra: DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent Herunder konstatering af registrerede stemmer og valg af stemmetællere. 2. Årsberetning Årsberetning den til udsendt sammen med dagsorden. 2.1 Formandens kommentarer til årsberetningen (mundtligt). 3. Årsrapport den til Årsrapport den til gøres iht. DS vedtægter tilgængelig på sejlsport.dk senest d. 10 marts Budgetorientering Budget 2009 og driftsprognose 2010 gøres iht. DS vedtægter tilgængelig på sejlsport.dk senest d. 10. marts Forelæggelse af hovedlinier for unionens virksomhed i det kommende år (handlingsprogram) 6. Forslag fra bestyrelsen (herunder fastsættelse af kontingent) 6.1 DS Kapsejladslicens bilag 6.2 Medlemsklubbernes kontingent - bilag 6.3 Valg af bestyrelsesmedlemmer bilag 6.4 DS vedtægter Tillæg VI Procedure for valg af bestyrelsesmedlemmer bilag 6.5 Igangsætning af strategiarbejde baseret på fokusgrupper - bilag

3 7. Indkomne forslag (jf. 10) 7.1 Direkte valg af bestyrelsesmedlemmer Aarhus Sejlklub, Hellerup Sejlklub, Marselisborg Sejlklub, Sejlklubben Bugten Aarhus og Vedbæk Sejlklub bilag 7.2 Afskaffelse af regioner og kredse Aarhus Sejlklub, Hellerup Sejlklub, Marselisborg Sejlklub, Sejlklubben Bugten Aarhus og Vedbæk Sejlklub bilag 7.3 Iværksættelse af strategiarbejde Aarhus Sejlklub, Hellerup Sejlklub og Vedbæk Sejlklub bilag 8. Valg af formand (jf. 13) Jf. DS vedtægter skal foretages valg af formand i lige år. Følgende kandidater er indstillet: Hans Natorp, Dragør indstillet af Dragør Sejlklub og Sønderborg Yacht Club Hans Vengberg, Kolding indstillet af Fredericia Motorbådsklub, Flensborg Yacht Club, Fåborg Sejlklub, Kolding Bådelaug, Kolding Sejlklub, Lemvig Sejlklub, Sejlklubben Nautilus Hvalpsund, Sillerslev Bådelaug og Skærbæk Bådeklub Bilag: Person- og kompetenceprofil for kandidaterne. 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant (jf. 13) Jf. DS vedtægter skal foretages følgende valg til bestyrelsen: Et medlem vælges på ulige årstal for en 2-årig periode En suppleant vælges for ét år ad gangen. Følgende kandidater er indstillet som bestyrelsesmedlem: Jesper Baungaard, Aabenraa indstillet af Aabenraa Sejl Club Klaus Bentzen, Bogense indstillet af Bogense Sejlklub Elsebeth Borch, Sletten indstillet af Sletten Bådeklub Jytte Ransborg, Skive (genvalg) - indstillet af Lemvig Sejlklub, Ringkøbing Sejlklub, Skive Windsurfing Klub, Struer Sejlklub og Virksund Sejlklub Følgende kandidater er indstillet som suppleant: Elsebeth Borch, Sletten indstillet af Sletten Bådeklub Per Risvang, Århus indstillet af Århus Sejlklub Bilag: Person- og kompetenceprofil for kandidaterne. 10. Valg af medlemmer til Ordensudvalget (jf. 15 B) JF. DS vedtægter skal foretages valg af medlemmer til Ordensudvalget for 2 år ad gangen. Ordensudvalgets medlemmer blev valgt i Dvs. valg i ulige år.

4 11. Valg af 2 interne revisorer (jf. 18) Jf. DS vedtægter skal årligt foretages valg af Interne Revisorer. Dansk Sejlunions bestyrelse foreslår: H.C. Hansen, København - genvalg Jørgen Meyer, Kolding genvalg 12. Eventuelt Med venlige sejlerhilsner DANSK SEJLUNION Dan Ibsen Generalsekretær

5 Bilag til: Dansk Sejlunions Generalforsamling 2010 Pkt. 6.1 DS Kapsejladslicens Forslagsstilller: Dansk Sejlunions bestyrelse Jævnfør beslutning på Generalforsamling 2009 nedsatte Dansk Sejlunions bestyrelse en særlig, bredt sammensat arbejdsgruppe, som skulle gennemarbejde bestyrelsens rapport fra 2009 og fremlægge en rapport for Generalforsamling Denne rapport forefindes vedlagt i form af 2 bilag: Beslutningsforslag fra Dansk Sejlunions bestyrelse til Generalforsamling 2010 vedrørende DS kapsejladslicens Målesystemer/handicapsystemer for kapsejlads med uens både DS/di

6 Bilag til: Dansk Sejlunions Generalforsamling 2010 Pkt. 6.1 DS kapsejladslicens Beslutningsforslag fra Dansk Sejlunions bestyrelse til Generalforsamling 2010 vedrørende DS kapsejladslicens. Forslaget er udarbejdet af projektgruppen DS-Kapsejladslicens: Henrik Balle, Tejn Sejlklub. Klaus Bentzen, Bogense Sejlklub. Poul Fribo, Gråsten Sejlklub. Henning Gudmand-Høyer, Vedbæk Sejlklub. Christina Nielsen, Sejlklubben Sundet. Thorkild Pedersen, Hellerup Sejlklub. Per Risvang, Århus Sejlklub. Gunner Juul-Nyholm, Sejlklubben Lynetten. Søren Overgaard, DS bestyrelse. Jimmy Harder, DS næstformand Det nuværende målebrevssystem moderniseres til et DS-kapsejladslicens system. Det er et mål, at flere skal ud at sejle kapsejlads på fair vilkår. Dansk Sejlunion skal i samarbejde med klubber, klasseorganisationer og andre interessenter skabe grundlaget for fair sejlads. En kapsejlende båd sejler efter DS kapsejladsregler, den arrangerende klubs bestemmelser og har DS - licens. DS og medlemsklubberne skal fortsat overholde de internationale forpligtelser i forhold til ISAF. Tiltag: 1. Papirudgaven af målebrevet bortfalder, og målebrevet gøres rent digitalt i løbet af Det bliver muligt at printe en papirudgave fra websejler.dk efter behov. 2. For både, der sejler internationalt bliver det muligt at få attesteret en papirudgave. 3. Det bliver muligt at aktivere sit målebrev ved betaling for kapsejladslicens via såvel netbank som PBS. 4. Websejler.dk viser fortsat en båds data inklusiv de beregnede LYS og TA værdier. 5. Det skal fremgå utvetydigt for alle på websejler.dk om en båd har betalt årsafgift, dvs. har DS kapsejladslicens. 6. Kapsejladsarrangører kan fortsat downloade samtlige relevante data på tilmeldte både med licens til brug i gængse beregningssoftware som fx Sailwave.com og Excel ark. 7. Kapsejladsarrangører skal kunne downloade relevante data ved at uploade en forespørgsel på basis af certifikatnumre. 8. DS kapsejladsregler sendes fortsat ud i papirformat hvert fjerde år. 9. DS ændrer sin software og arbejdsgange, så det understøtter målsætning og tiltag. Begrundelse: A: Nej til politiske måleregler: DS skal arbejde for, at der til stadighed er en erfaringsbaseret måleregel (LYS), samt en teknisk måleregel DH (Dansk Handicap) baseret på en båds fysiske mål og viden om de aeroog hydrodynamiske principper, der påvirker båden. DS skal fortsat have en teknisk funktion, der udvikler og opretholder en høj standard i udviklingen af DH målereglen. DS skal ikke arbejde for politiske måleregler. En politisk måleregel er en regel, hvor en gruppe, eller organisation tildeler både måltal efter skøn eller ikke-offentligt tilgængelige kriterier. En politisk måleregel kalder på korruption og nepotisme og modarbejder fair play. B: Grundelementerne i en modernisering er digitalisering og øget funktionalitet for sejlere og kapsejladsarrangører. Vi bevæger os fra en opfattelse af, at vi betaler for et målebrev til, at vi betaler for adgangen til en række services. Betalingen for licens giver hermed sejleren og arrangerende klubber mv. adgang til services, der rækker ud over selve målebrevet. Ejeren betaler altså ikke kun for sit målebrev, men for

7 adgangen til services fra Dansk Sejlunion. I konsekvens heraf introduceres en DS - licensordning, hvor bådejeren betaler en licens for adgang til disse services, inklusiv målebrev. En bådejer betaler en årlig licens for at båden kan kapsejle uafhængig af frekvensen i målebrevsopdateringen. DS - Kapsejladslicens følger båden, med ejer som ansvarshavende person. Bådførerens ansvar er reguleret jf ISAF og DS kapsejladsbestemmelser. C: Ved betaling for DS kapsejladslicens får sejleren adgang til følgende services: 1. Adgang til at sejle kapsejlads reguleret efter DS kapsejladsregler og handicap. 2. Rettighed til protestbehandling og DS juridiske system, således som de fremgår af kapsejladsreglerne. 3. Målebrevet kan downloades og anvendes som dokumentation ved kapsejladser. 4. Ejeren får adgang til råd og vejledning om praktisk måling og tolkning af regler hos DS tekniske afdeling. 5. Ejeren modtager DS kapsejladsregler i papirformat. D: Gratis services for alle sejlere er: 1. At man kan se måledata og handicap samt licensstatus på websejler.dk. 2. At man på websejler.dk kan gennemføre testberegning med andre måledata og se hvilken effekt det får på handicappet. E: Finansiering Licensordningen er brugerfinansieret med hovedvægten på en årlig afgift. Projektgruppen anslår 2010 niveauet med ca. 200 kr. pr år er passende. Følgende tiltag anbefales: F1: Fokus på sejl og sejlknapper - holdninger og tiltag. Fair sejlads forudsætter, at bådføreren ikke anvender sejl, der overskrider målebrevets maksimalværdier. 1. Klub- og klassemålere måler sejl og isætter sejlknapper, som dokumentation for at sejlet overholder målebrevets værdier for sejlet. 2. Sejleren kan alternativt bede sejlmageren om at isætte sejlknap. 3. Bådfører er jf. kapsejladsreglerne fortsat ansvarlig for at grej, båd og sejl overholder målebrevets data for bådens dimensioner. 4. DS igangsætter fra og med 2010 flere kontrolmålinger ved stævner jf. målekontrolregulativet F2. Provenufordelingen mellem DS og sejlmagerne: Mange sejlere anfører, at det er vanskeligt at forstå, at sejlmageren skal tjene på at kontrollere sit eget arbejde og udfærdige et enkelt certifikat. Derfor skal DS igangsætte følgende tiltag: 1. Økonomien i sejlknapordningen skal efterses med henblik på, at flytte provenu fra sejlmagerne til DS. Der skal indføres en pristalsreguleret maksimalpris for islåen af sejlknap. 2. Sejlerens udgift til sejlknap skal fastholdes i forhold til det nuværende niveau, men der skal arbejdes for en mere ligelig fordeling af provenuet mellem DS, klubberne og sejlmagerne. 3. Målere, bådejere og protestkomitéer skal indberette fejl i forbindelse med sejlknapperne til DS. Enkel indberetningsprocedure skal fremgå af DS hjemmeside. G: Kapsejladsvenlig sejlklub. 1. DS skal udvikle en certificeringsordning for kapsejladsvenlige sejlklubber efter samme koncept som Ungdomsvenlig Sejlklub. Den endelige udformning af konceptet udarbejdes i samarbejde med kapsejladsledergruppen og i overensstemmelse med DS politik. 2. I 2011 skal øget breddekapsejlads være et prioriteringspunkt og rulles ud i klubberne med certificeringsordningen som omdrejningspunkt. 3. Samtidig justeres DS informationsmateriale om kapsejlads, så det henvender sig til relevante målgrupper. Der skal være særligt fokus på målgruppen breddekapsejlads, så den kan støtte målsætningen om at flere sejler kapsejlads. Materialet skal være informativt og pædagogisk tidssvarende.

8 H: Hvem er omfattet af DS kapsejladslicens? 1. Alle både, som hidtil har indgået i den 2-årige fornyelsesprocedure, dvs. a. DH/LYS målebreve b. Kølbådsklassebeviser (entype kølbåde) I: Hvem er ikke omfattet af DS kapsejladslicens? 2. Alle jolle og katamaran klasser som DS administrerer, som indtil nu kun får udstedt et klassebevis, når en båd nyregistreres eller skifter ejer: 3. Optimist, Europe, Zoom 8, 405, 420, 470, OK, Contender, Pirat, Tornado, Flying Dutchman, Int. - dvs. eksklusive alle selvadministrerende klasser samt Manufacturers One Design Classes (uden måling/klassebeviser): a. Laser, Hobie klasserne, RS klasserne, 29er, 49er, 505, Snipe, Wayfarer, osv; Alle disse klasser har aldrig tidligere været registreret hos Dansk Sejlunion b. Flerskrogsbåde med målebreve, som indgår i et selvadministreret handicap system. c. Windsurfing generelt har ingen discipliner eller klasser Klassebeviser, da de er Manufacturers One Design Classes DS bestyrelse

9 Målesystemer/handicapsystemer for kapsejlads med uens både. [DS Licensgruppe] [Gunner Juul-Nyholm, Søren Overgaard v

10 Målesystemer Målesystemer, handicapsystemer tjener til ved kapsejlads mellem uens både at neutralisere forskelle mellem forskellige bådes fartpotentialer således, at den korrigerede præstation giver et udtryk for besætningernes dygtighed. Det overordnede mål med ethvert handicapsystem er altså at skabe lige muligheder for at alle både kan vinde kapsejladser indenfor det pågældende handicapsystem. Hovedspørgsmålene om et system er desuden: Er det retfærdigt nok? Kan det fås billigere? Formålet med denne gennemgang er ikke at give et komplet overblik over alle aspekter, der kunne påvirke valget af handicapsystem for kapsejlads, men kun at omtale det nødvendige for at kunne vurdere perspektivet ifm med kapsejlads i Danmark. I kapsejladser med forskellige både er der tre instanser indblandet i at anvende handicap: Systemadministrationen, der fastsætter handicap og regler for deres brug. Arrangøren, der arrangerer kapsejladsen og anvender handicappet. Sejleren, som skal have en følelse af, at handicappene er fair. For at fremme brugervenligheden, både for arrangør og sejler, anvender de fleste systemer et 1-tals handicap, som bruges uanset vindstyrken, eller sågar baneformen. 1-tals systemer er således kun præcise ved netop den valgte vindstyrke, fordi bådenes fartpotentialer ikke varierer ens med vindstyrken. Dette forringer selvsagt troværdigheden af de korrigerede resultater, men set over en sæson jævner det sig nok, siger man. Ikke alle sejlere mener, at det er godt nok, og det er kimen til megen diskussion. Hvem kan efter sejladsen reelt huske de forskelligheder i vinden, som de forskellige både oplevede? Og er den forklaring nok? To hovedkategorier for handicap: De systemer, der bruges rundt om i verden i dag, falder indenfor to hovedkategorier: 1. Dem som forsøger at handicappe både ved at iagttage bådenes aktuelle fartpræstationer. 2. Dem som tager mål og bruger formler til at forudsige bådenes optimale fart. Dette er naturligvis to meget forenklede synsvinkler. Den første kategori, den iagttagende, forventes at kunne handicappe en hvilken som helst båd fair. Kapsejladsresultater analyseres og handicappene justeres så alle både har en rimelig mulighed for at vinde. De personer, der fastsætter handicap i iagttage systemer, skal lægge sig i selen for at skelne mellem hvad der er bådens reelle opnåede fart og hvad der skyldes besætningens dygtighed. Dette forhold kan på afstand let få en båd til at se bedre eller værre ud end den i virkeligheden er. Handicappet fastsættes regionalt eller lokalt, og vurderingens baggrund er erfaringsmæssigt noget varierende. Der er en tendens til at tildele alle både indenfor samme bådtype samme handicap. Desuagtet ses ofte variationer for samme bådtype i LYS, fx mellem norsk og svensk LYS, 10% er ikke sjældent. - Endvidere tager LYS ikke hensyn til banens form. Man kan evt. udvide et iagttage system til også at indbefatte besætningens dygtighed, således at alle, ligesom i golf har lige stor mulighed for at vinde, dvs. foruden båden, får besætningen et handicap. I den anden kategori, den forudsigende, måles de parametre (længde, vægt, sejlareal, stabilitet ), der anses for vigtige og der benyttes formler eller VPP-kerner (VPP: Velocity Prediction Program, komplekse Edb-programmer) til at beregne måletal. Det at kunne forudsige sejlbådes fartpotentialer nøjagtigt er særdeles komplekst. Og uanset hvilket

11 sæt af målinger og formler der benyttes, skal man ikke forvente at alle både behandles lige fair skønt det ofte er det erklærede mål. Det er fx endnu ikke muligt at omsætte ethvert bådskrogs linier til det præcise strømningsflow ved enhver kurs. Men passer vinden til beregningens forudsætninger, får man ganske fair handicapping. To hovedprincipper for anvendelse af handicap: Tid på tid (ToT, Time on Time). Båden tildeles et tidskorrektionstal (LYS, TCC) der anvendes som dens relative hurtighed. Arrangøren ganger sejltiden fx med LYS, herved fås præmietiden. Båden med den mindste præmietid er vinder. ToT tager nogen højde for variationer i vindstyrke og strøm. Ved større vindvariationer har de hurtige eller de langsomme både en markant fordel. Man siger, at det udjævner sig over sæsonen. LYS og TCC tildeles af en komité, og arrangøren kan ikke kompensere for vindhastigheden eller baneformen (1-tals system). Til gengæld kan komitéen kompensere for en båds særheder. Tid på distance (ToD, Time on Distance). Bådens fart (Time Allowance (TA), sekunder pr.sømil) beregnes for en bestemt baneform og vindstyrke. Arrangøren ganger distancen med differencen mellem den højeste TA i løbet og bådens TA, herved fås respit tillægget, som lægges til sejltiden for at få præmietiden. Båden med den mindste præmietid er vinder. ToD er noget følsom overfor variationer i vindstyrken. Men vindstille har ingen betydning, da det blot er en pause i sejladsen. Ved større vindvariationer har de hurtige eller de langsomme både også her en fordel. TA afhænger naturligvis af både vindstyrken og baneformen. TA burde derfor beregnes for enhver kombination af vindstyrke og kurs. De fleste ToD systemer beregner dog kun TA værdier på enkelte baneformer ved sæsonens middelvind, i DH 6 m/s da denne vindhastighed svarer godt til middelvinden i sommerhalvåret i Danmark. Man siger, at forskellen i bådtypernes potentialer ved afvigende vindstyrker udjævner sig over sæsonen. Der er en tendens til, at iagttagende systemer anvender ToT, da systemet umiddelbart indbyder hertil. Ligeledes tager de forudsigende systemer udgangspunkt i ToD, idet de jo udregner den forventede sejltid pr. sømil. Men ToD kan her uden de store vanskeligheder også omsættes til ToT. Har man i disse to systemer flere handicap tal til rådighed med flere kombinationer af vindstyrke og baneformer og er systemkomitéen og arrangøren parat til at benytte dem, kan både ToT- og ToDsystemerne i nogen grad tilpasses den aktuelle kapsejlads, med bedre præcision til følge. Kompleksitet. Ved overvejelse af et system er der en række praktiske ting, der skal tages hensyn til. Kan sejleren forholdsvis nemt vurdere fartforskelle ved forskellige handicap tal? Hvor meget skal jeg give ham? Er det simpelt også for den lille klub at lave resultatberegninger? Hvor kompleks og dyr er målingen? Hvor retfærdigt er handicappet?

12 De aktuelle systemer. Målesystemer er udviklet igennem mere end 150 år. De iagttagende systemer blev centraliseret til en vis grad, men ToT systemerne PHRF (Performance Handicap Racing Fleet ) i Amerika og LYS er stadig lokalt præget. ToD systemet, IMS (International Measurement System), opstod som reaktion herpå, på grundlag af teorier fra MIT universitetet (Massachusetts Institute of Technology) som den ultimative forudsigende model med udgangspunkt i avanceret aero- og hydrodynamiske teorier. Det nødvendiggjorde en detaljeret opmåling af skrog og rig for at beregne strømningerne i vandet og luften omkring båden. PHRF og IMS kan siges at være yderpunkterne, dog således, at med IMS kan arrangøren tilpasse beregningerne til kapsejladsens vindstyrke, og til en vis grad banens form. Erfaringsmæssigt har det været så besværligt og dyrt, at IMS nu har tabt pusten, men VPP-kernen benyttes stadig i ORCi og ORC Club (Offshore Racing Congress) systemerne. RORC (Royal Ocean Racing Club) i Storbritannien har så udviklet IRC (ToT) på basis af Channel Handicap, som oprindeligt var baseret på IOR, men nu bygger på en VPP-kerne, hvor resultatet er tilføjet en subjektiv og hemmelig vurdering af den enkelte båd. I realiteten er kun disse systemer aktuelle i vort geografiske område: LYS, IRC og DH. LYS (Lidingø Yard Stick, senere ændret til Leading Yard Stick) administreres hovedsagelig i Sverige (www.ssf.se/tk/lys/info.asp ), men med selvstændige komitéer i Norge og Finland. Det er et rendyrket iagttagende system, hvor mange både gratis kan benytte den årligt reviderede tabel med standard LYS tal for de mest almindelige bådtyper, så længe de overholder forudsætningerne for det tildelte LYS tal. Men alligevel skal mange bådejere selv måle deres egen båd op (39 mål), sende et måleskema ind, og få tildelt et specielt LYS tal, når deres båd ikke er i overensstemmelse med forudsætningerne for standard LYS tallet. Første målebrev koster 300 Skr, og det skal fornys hvert år med en fornyelsesafgift på 200 Skr. Kan man ikke selv måle båden op, skal måleren have 300 Skr/t, typisk to timer. - Systemet er det enkleste at bruge for arrangøren og sejlerne, men er ret groft, da LYS tallet kun er med to decimaler, dvs. mindste inkrement i LYS tallet er ca. 1%. Princippet er praktisk talt altid ToT. - Administrationsarbejdet omfatter årlig fornyelse af målerbrev samt et omfattende arbejde med at indsamle kapsejladsresultater og vurdere samt fastsætte nye eller ændrede båd data. Da fastsættelsen af LYS sker ud fra bådtypens kapsejladsresultater er der en betydelig usikkerhed forbundet med det, idet det er usikkert at sammenfatte resultater med forskellige vindforhold til noget statistisk relevant. Læg hertil, at faktorer som besætningens kunnen, vindvariationer og held ikke kendes, men ikke kan trækkes ud af vurderingen. IRC Administreres af RORC i Storbritannien (iflg. Wikipedia er IRC ikke en forkortelse for noget, men IR skulle stå for International Rule, flere oplysninger kan ses på ), og er en blanding af iagttagende og forudsigende systemer. Grundlæggende anvendes bådens måledata til (forudsigelse) beregning af en Time Allowance (TA) værdi vha. en VPP-kerne, der til stadighed raffineres. Oveni lægges en (iagttagende) subjektiv vurdering af den indflydelse, som særheder for pågældende bådtype måtte have, og man når frem til en Time Correction Coefficient (TCC). Både VPP beregningen og vurderingen er hemmelig for at forebygge konstruktion til reglens svagheder. IRC er typisk en forudsigende metode, idet TCC jo er en omregning til ToT ved anvendelse af den beregnede ToD værdi. IRC bliver derfor med TCC nem at anvende for brugerne, om end med de begrænsninger overfor vindstyrker og baneformer, som 1-tals systemer har. - Det er normalt tilstrækkeligt, at bådejeren selv måler sin båd op efter et skema, men visse kapsejladser kræver et endorsed målebrev, dvs. at båden skal måles af en af de 30 officielle målere (300 kr/t + transport). Hvis der mangler data, indsætter RORC selv en rimelig

13 værdi. - Udstedelse af målerbrev koster 99 kr/m, dvs. 990 kr. for en 10 m båd. Den årlige fornyelsesafgift er 68 kr/m, dvs. 680 kr for en 10 m båd. - Administrationsarbejdet omfatter udsendelsen af det årlige målebrev, samt drift og fornyelse af VPP maskinen, som vi kender det fra DH. RORC tilbyder andre landes sejlmyndigheder at anvende IRC, og i mangel af bedres havelse er der omkring 30 lande, det benyttes i, i alt ca både på verdensplan, heraf knap 1800 i UK, 750 i Frankrig og 550 i Spanien. Dansk Handicap (DH) DH er udviklet af Dansk Sejlunion på basis af en tidlig model af IMS VPP-kernen, og udvikles/forfines til stadighed med nyeste universitetsforskning, på linie med IMS og IRC. DH er et rent forudsigende 1-tals system for enkeltskrogs kølbåde. DH ejes og forvaltes af DS, og selvom beregningsdelen af kommercielle grunde er hemmelig, kan man via Internettet på hjemmesiden se de officielle handicaps og selv foretage testberegninger og se resultaterne for enhver båd, hvis data ligger i DS båddatabase, eller indtastes. Dette giver fuld gennemsigtighed i funktionen, og er enestående for handicap systemer i hele verden. Grundlaget for DH fremgår af DH håndbogen på DH benytter ikke så mange mål på skroget som IMS og derfor ikke helt så præcis, men til gengæld kan almindelige klubmålere nemt udføre målingen. - DH udregner TA for en generel bane (gennemsnittet af en cirkel og en 6-benet trekant bane) samt TAUD for en op/ned bane, begge med og uden spiler, men kun i middelvind (6 m/s). Bådens data kontrolleres af en klubmåler, som indberetter dem elektronisk via Data omsættes efter en validering til et målebrev hos DS, som tilsender bådejeren målebrevet. - DH er grundlæggende et ToD, men også et LYS-tal anføres på målerbrevet. Imidlertid har DH potentiale til et flertals system, idet det kan udvikles til også at kunne beregne TA mv. ved fx svag vind (3 m/s), mellem vind (6 m/s) og frisk vind (10 m/s), samt baneformer, der er almindeligt anvendte. En sådan tilpasning til faktiske kapsejladsforhold kunne give en bedre retfærdighedsfølelse. DH er obligatorisk for kapsejlads i DK, og har i øjeblikket ca både med aktivt målerbrev/klassebevis. DH benyttes desuden i et vist omfang i Sverige og Tyskland. Sammenfatning. LYS 1. Sejler, anvendelighed Sejleren kan umiddelbart korrigere sin egen eller en konkurrents tid med det simple LYS tal. 2. Arrangør, anvendelighed Arrangøren kan med en simpel lommeregner korrigere sejltider til præmietider. Men resultatlisterne printes jo bekvemt ud fra simple regneark. 3. Systemadministration Systemkomitéen skal for specielle bådtyper omsætte det manuelt udfyldte måleskema til et LYS tal, formentlig ved sammenligning med andre både. Målebrevet skal udfyldes og tilsendes ejeren. LYS tabellen for de almindelige bådtyper skal også revideres. Hvert år. 4. Målingen Kan udføres af bådejeren. Kvaliteten er vel god nok? Båden skal ikke vejes! 5. Præcision Dårlig, da grundlaget, dvs. vindstyrke og baneform ikke er defineret. Desuden er LYS tallet omkring 1,00 med to decimaler, dvs. ca. 1% opløsning (fx fra 1,03 til 1,04), svarende til ca. et minut for en aftenkapsejlads mellem LYS tallenes spring. 6. Udviklingspotentiale Ukendt. Tvivlsomt.

14 7. Pris Brugeren: I Sverige, startpris: 300 Skr. Årligt: 200 Skr. I DK er LYS inkluderet på DH målebrevet og koster ikke ekstra. IRC 1. Sejler, anvendelighed Som for LYS 2. Arrangør, anvendelighed Som for LYS 3. Systemadministration Systemkomitéen skal indtaste data i det manuelt udfyldte måleskema, som så beregnes til et TCC tal som korrigeres ved en subjektiv men kyndig vurdering, formentlig ved sammenligning med andre både. Målebrevet skal udfyldes og tilsendes ejeren. Hvert år. Vedligeholdelse og udvikling af VPP kernen er afgørende for at rumme bådenes teknologiske udvikling. 4 Målingen I princippet kan ejeren selv måle sin båd op og indsende det udfyldte måleskema. Alligevel har RORC ca. 30 uddannede målere i UK. Visse kapsejladser kræver målingen foretaget af en måler (300 kr/t + transport). 5. Præcision Dårlig, da grundlaget, dvs. vindstyrke og baneform ikke er defineret. TCC opgives med tre decimaler, dvs. opløsningen er ca. 1/10%, eller omkring 7 sekunder for en aftenkapsejlads. 6. Udviklingspotentiale Betydeligt, men kun ved RORC foranstaltning. 7. Pris Brugeren: Startpris: typisk 1000 kr. Årligt: typisk 700 kr. DH Dansk Handicap 1. Sejler, anvendelighed Næsten så god som LYS. 2. Arrangør, anvendelighed Principielt er en lommeregner tilstrækkelig, men de fleste klubber anvender regneark eller sejladsberegningsprogrammer, da de alligevel skal printe resultatlister ud. - Arrangøren skal desuden vælge om TA eller TAUD passer bedst på baneformen. 3. Systemadministration Kan i princippet indskrænkes til overvågning af et maskinelt genereret målebrev, og afsendelsen heraf til ejeren. - Vedligeholdelse og udvikling af VPP kernen er afgørende for at rumme bådenes teknologiske udvikling. DS gør løbende brug af div. aktivt kapsejlende skibsingeniører mv. og nyeste litteratur om aero- og hydrodynamiske forhold. 4. Målingen En klubmåler skal måle båden første gang, eller ved ændringer. De fleste klubmålere gør det gratis, men nogle tager op til 100 kr/t. Hertil er der udgifter til kranløft. - DS genererer standardiserede skrogmåledata (inkl. bådens vægt) for de mest almindelige bådtyper for at reducere omfanget af målingen. 5. Præcision Ret god, hvis vinden og banetypen passer til TA eller TAUD. TA opgives med ca. 1/100%, eller en opløsning på under 1 sekund for en aftenkapsejlads. 6. Udviklingspotentiale Betydeligt, idet DS ejer og administrerer DH systemet. Det kan derfor tilpasses så det bedst rammer det gennemsnitlige behov for klubbernes kapsejladser. 7. Pris Brugeren: 188 kr/år.

15 Bilag til: Dansk Sejlunions Generalforsamling 2010 Pkt. 6.2 Medlemsklubbernes kontingent Forslagsstiller: Dansk Sejlunions bestyrelse Forslag At klubbernes kontingent per medlem til Dansk Sejlunion, pt. 76,- kr., ændres til nyt kontingent for år 2011 i alt 81,- kr. Bestyrelsens begrundelse for forslaget Generelt er aktivitetsniveauet på et højt niveau indenfor alle Dansk Sejlunions kerneområder, og bestyrelsen lægger op til, at niveauet i 2011 vil være mindst på niveau med 2009 og Forslaget vedr. kontingent for 2011 tager højde for: Ad1: 1) + 3 kr. til delvis dækning af omkostnings- og lønstigninger i relation til budget ) + 2 kr. til dækning af øgede transportomkostninger til frivillige i DS arbejde, idet bestyrelsen har besluttet at hæve taksten for kørselsgodtgørelse fra statens lave takst 1,90 kr. til statens høje takst 3,56 kr. Den delvise dækning af omkostnings- og lønstigninger i relation til budget for 2009 svarer til tidligere års kontingentstigning. M.h.p. at fastholde aktivitetsniveauet er det nødvendigt med en årlig regulering af kontingentet på 3-4 % for at tage højde for omkostningsstigninger på aktiviteter samt driften. Aflønning af medarbejderstaben er en relativt tungtvejende faktor i budgettet og udgør i alt ca. 30 % af det samlede udgiftsbudget på ca. 34 mio. kr. Budgetterne tager i de kommende år højde for mulige gennemsnitlige lønstigninger på op til 3-4 %, og dette vil i væsentlig grad være dækket ind via kontingentstigningen samt forventet tilskud fra Danmarks Idræts-Forbund. Ad.2: Dansk Sejlunion betaler kørselsgodtgørelse til alle frivillige som varetager og udfører opgaver for Dansk Sejlunion, herunder undervisere og instruktører på kurser/seminarer, arbejdsgrupper, projektgrupper, udvalg, dommere m.fl. som repræsenterer Dansk Sejlunion ved stævner samt bestyrelse. DIF samt de fleste andre større idrætsforbund anvender tillige statens høje takst for kørselsgodtgørelse. Den samlede meromkostning for alle frivillige, som udfører opgaver for Dansk Sejlunion, vil med det nuværende aktivitetsniveau beløbe sig til ca kr DS Bestyrelse

16 Bilag til: Dansk Sejlunions Generalforsamling 2010 Pkt. 6.3 Valg af bestyrelsesmedlemmer Forslagsstiller: Dansk Sejlunions bestyrelse Forslag GÆLDENDE VEDTÆGTER BESTYRELSENS FORSLAG 5 INDDELING I KREDSE OG REGIONER Dansk Sejlunion er geografisk inddelt i 13 kredse, som følger: Nordøstjysk kreds: (omfattende østkysten af Jylland nord for Grenaa og østligste del af Limfjorden) Limfjordskredsen: (omfattende vestligste del af Limfjorden og vestkysten af Jylland til syd for Ringkøbing). Østjyllandkredsen: (omfattende det østlige Jylland fra nord for Grenaa til syd for Vejle). Lillebæltkredsen: (omfattende området i Jylland fra syd for Vejle til nord for Haderslev inkl. Esbjerg og Fanø samt Nordvestfyn fra Odense Fjord ekskl. Odense til syd for Assens). Lillebælt Sydkreds: (omfattende Sønderjylland). Fynskredsen: (omfattende Fyn med omliggende øer eksklusive Nordvestfyn som nævnt under Lillebæltkredsen). Isefjordkredsen: (omfattende Isefjord og Roskilde Fjord området samt Nordvestsjælland til syd for Kalundborg). 5 INDDELING I KREDSE OG REGIONER Dansk Sejlunion er geografisk inddelt i 5 regioner, som følger: Region 1: Omfattende Nordjylland fra og inklusiv Vejle til og inklusiv Ringkøbing. Region 2: Omfattende Sydjylland fra Vejle til Ringkøbing, samt Fyn og omliggende øer. Region 3: Omfattende Sydsjælland fra Sjællandsbroen til og inklusiv Mullerup. Region 4: Omfatter Østdanmark fra og inklusiv Sjællandsbroen til Hellerup samt Bornholm. Region 5: Omfattende Nordsjælland fra og inklusiv Hellerup til Mullerup. Adresseliste over medlemsklubberne med angivelse af regionstilhørsforhold gøres tilgængelig via elektroniske medier (hjemmeside, etc.) Regionerne danner valgforbund m.h.p. valg af en repræsentant til Dansk Sejlunions bestyrelse jf. 13. Opstilling og valg sker jf. Tillæg VI, Procedure for valg af Dansk Sejlunions bestyrelsesmedlemmer. Sundkredsen: (omfattende Nordsjælland til syd for Hellerup, men ekskl. Isefjord og Roskilde Fjord området). (NOTE: Alt andet inkl. vedr. kredsene udgår.) Svanemøllekredsen: (omfattende Svanemølleområdet samt nordlige del af Københavns Havn). Østersøkredsen: (omfattende Amager, Bornholm og Peblingesøen samt sydlige del af Københavns Havn). Køge Bugt Kredsen: (omfattende området fra Sjællandsbroen til nord for Stevns fyr). Sydstævnekredsen: (omfattende Sydsjælland og Lolland - Falster fra syd for Stevns fyr til nord for Mullerup). Kongelig Dansk Yachtklub (KDY): har endvidere status som en selvstændig kreds. Adresseliste over medlemsklubberne med angivelse af kredstilhørsforhold gøres tilgængelig via elektroniske medier (hjemmeside, etc.)

17 Eventuel ændring af en klubs kredstilhørsforhold kan kun ske med bestyrelsens godkendelse efter derom fremsat skriftlig begæring bilagt udtalelser fra de i forbindelse hermed berørte kredsbestyrelser. For hver kreds vælger de til kredsen hørende klubber en kredsbestyrelse, bestående af en formand og mindst to medlemmer. Kredsen udfærdiger selv sine vedtægter, der vil være at forelægge bestyrelsen til godkendelse. Bestyrelsen kan forlange, at kredsens vedtægter ændres som af bestyrelsen bestemt, og som det er nødvendigt for at bringe kredsens vedtægter i overensstemmelse med Dansk Sejlunions vedtægter, regler, bestemmelser m.v. Kredsbestyrelsen repræsenterer Dansk Sejlunion i den pågældende kreds. Det påhviler kredsbestyrelsen at varetage kredsens anliggender samt søge at fremme samarbejdet mellem kredsens enkelte medlemsklubber mest muligt. Dansk Sejlunions regionsstruktur fastlægges som følger: Region 1: Nordøstjysk Kreds, Limfjordskredsen og Østjyllandkredsen Region 2: Lillebæltkredsen, Lillebælt Sydkreds og Fynskredsen Region 3: Sydstævnekredsen og Køge Bugt Kredsen Region 4: Isefjordkredsen og Sundkredsen Region 5: Kongelig Dansk Yachtklub, Svanemøllekredsen og Østersøkredsen Regionerne danner valgforbund m.h.p. valg af en repræsentant til Dansk Sejlunions bestyrelse jf. 13. Opstilling og valg sker jf. Tillæg VI, Procedure for valg af Dansk Sejlunions bestyrelsesmedlemmer. Kredsene kan i fællesskab beslutte om løsning af opgaver indenfor sin respektive region. 9 REPRÆSENTATION PÅ GENERALFORSAMLINGEN Stemmeret på Generalforsamlingen har alle klubber, som ikke er i kontingentrestance. Til at repræsentere klubberne og afgive stemme på Generalforsamlingen sender hver af klubberne indtil 3 delegerede, af hvilke den ene skal have mandat til at afgive klubbens stemmer. Er en klub forhindret i at sende en delegeret til Generalforsamlingen, kan den ved skriftlig fuldmagt, indsendt senest 7 dage inden Generalforsamlingen til Dansk Sejlunions sekretariat, overdrage sin stemmeret og sit stemmetal til en delegeret fra en anden klub indenfor samme kreds, jf. 5. Hvis denne dag er en lørdag eller søndag, skal fuldmagten være modtaget den følgende mandag. Fuldmagten skal være modtaget senest kl Bestyrelsen kan til Generalforsamlingen tilkalde sagkyndige, som kan deltage i forhandlinger, men ikke i afstemninger. Hver klasseorganisation for internationalt, skandinavisk eller nationalt godkendte klasser samt nationale standardklasser kan repræsenteres på Generalforsamlingen af indtil 2 medlemmer, der dog ikke har stemmeret. Pressen og sejlunionens ansatte har adgang til at overvære Generalforsamlingen, medmindre Generalforsamlingen beslutter andet. 9 REPRÆSENTATION PÅ GENERALFORSAMLINGEN Stemmeret på Generalforsamlingen har alle klubber, som ikke er i kontingentrestance. Til at repræsentere klubberne og afgive stemme på Generalforsamlingen sender hver af klubberne indtil 3 delegerede, af hvilke den ene skal have mandat til at afgive klubbens stemmer. Er en klub forhindret i at sende en delegeret til Generalforsamlingen, kan den ved skriftlig fuldmagt, indsendt senest 7 dage inden Generalforsamlingen til Dansk Sejlunions sekretariat, overdrage sin stemmeret og sit stemmetal til en delegeret fra en anden klub indenfor samme kreds region, jf. 5. Hvis denne dag er en lørdag eller søndag, skal fuldmagten være modtaget den følgende mandag. Fuldmagten skal være modtaget senest kl Bestyrelsen kan til Generalforsamlingen tilkalde sagkyndige, som kan deltage i forhandlinger, men ikke i afstemninger. Hver klasseorganisation for internationalt, skandinavisk eller nationalt godkendte klasser samt nationale standardklasser kan repræsenteres på Generalforsamlingen af indtil 2 medlemmer, der dog ikke har stemmeret. Pressen og sejlunionens ansatte har adgang til at overvære Generalforsamlingen, medmindre Generalforsamlingen beslutter andet.

18 13 VALG TIL BESTYRELSEN Tre af bestyrelsens medlemmer vælges på Generalforsamlingen. Formanden og ét bestyrelsesmedlem vælges på lige årstal. Et bestyrelsesmedlem vælges på ulige årstal. Valgene finder sted for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted tre gange. Valg af én suppleant til bestyrelsen sker på Generalforsamlingen for ét år ad gangen. Indstillinger fra medlemsklubber til valg eller genvalg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleant skal være skriftligt motiverede og skal indeholde personog kompetenceprofil. Sådanne indstillinger skal være Dansk Sejlunion i hænde jvf. 10 Forslag til Generalforsamlingen og udsendes jvf. 6 Generalforsamlingen. Hver af de 5 Regioner (jvf. 5) vælger ét bestyrelsesmedlem. Valgene finder sted for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted tre gange. Nyvalgte medlemmer af bestyrelsen tiltræder umiddelbart efter Generalforsamlingen. Følgende Regioner vælger bestyrelsesmedlem med tiltrædelse på lige årstal: Region 1 Region 4 Følgende Regioner vælger bestyrelsesmedlem med tiltrædelse på ulige årstal: Region 2 Region 3 Region 5 13 VALG TIL BESTYRELSEN Mindst tre af bestyrelsens medlemmer vælges på Generalforsamlingen. Formanden og ét bestyrelsesmedlem vælges på lige årstal. Et bestyrelsesmedlem vælges på ulige årstal. Berstyrelsesmedlemmer der overføres fra regionerne vælges i de årstal regionsvalgene foreskriver. Valgene finder sted for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted tre gange. Valg af én to suppleanter til bestyrelsen sker på Generalforsamlingen for ét år ad gangen. Såfremt der i en region ikke er valgt en suppleant, indtræder en suppleant valgt på generalforsamlingen. Indstillinger fra medlemsklubber til valg eller genvalg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleant skal være skriftligt motiverede og skal indeholde personog kompetenceprofil. Sådanne indstillinger skal være Dansk Sejlunion i hænde jvf. 10 Forslag til Generalforsamlingen og udsendes jvf. 6 Generalforsamlingen. Hver af de 5 Regioner (jvf. 5) vælger ét bestyrelsesmedlem. Valgene finder sted for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted tre gange. Nyvalgte medlemmer af bestyrelsen tiltræder umiddelbart efter Generalforsamlingen. Følgende Regioner vælger bestyrelsesmedlem med tiltrædelse på lige årstal: Region 1 Region 4 Følgende Regioner vælger bestyrelsesmedlem med tiltrædelse på ulige årstal: Region 2 Region 3 Region 5 Ønsker en region ikke at opstille en kandidat til bestyrelsen, eller opnår en regionskandidat ikke valg overgår bestyrelsesposten til direkte valg på generalforsamlingen for valgperioden. Samtidig med valg af bestyrelsesmedlemmer vælges en suppleant for hvert medlem. I tilfælde af et bestyrelsesmedlems forfald fungerer suppleanten i hans sted. Valgbarhed til bestyrelsen forudsætter aktivt medlemskab af en klub under Dansk Sejlunion. Personen bør så vidt muligt ikke være klubformand. Opstilling og valg sker jf. Tillæg VI, Procedure for valg af Dansk Sejlunions bestyrelsesmedlemmer. Samtidig med valg af bestyrelsesmedlemmer vælges en suppleant for hvert medlem. I tilfælde af et bestyrelsesmedlems forfald fungerer suppleanten i hans sted. Valgbarhed til bestyrelsen forudsætter aktivt medlemskab af en klub under Dansk Sejlunion. Personen bør så vidt muligt ikke være klubformand. Opstilling og valg sker jf. Tillæg VI, Procedure for valg af Dansk Sejlunions bestyrelsesmedlemmer. TILLÆG VI: PROCEDURE FOR VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER 1. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer - regionsvalg 1.1 Valgbarhed Alle aktive medlemmer af en Dansk Sejlunion medlemsklub er opstillingsberettigede jf. vedtægterne 13 og Opstillingsprocedure Kandidater skal indstilles til Dansk Sejlunions sekretariat. Indstilling afgives skriftligt og underskrives af kandidaten, såvel som den indstillende klubs formand. Som bilag til indstillingen skal foreligge en person- og kompetenceprofil. TILLÆG VI: PROCEDURE FOR VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER 1. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer - regionsvalg 1.1 Valgbarhed Alle aktive medlemmer af en Dansk Sejlunion medlemsklub er opstillingsberettigede jf. vedtægterne 13 og Opstillingsprocedure Kandidater skal indstilles til Dansk Sejlunions sekretariat. Indstilling afgives skriftligt og underskrives af kandidaten og mindst 3 klubbers formænd. Som bilag til indstillingen skal foreligge en person- og kompetenceprofil.

19 1.2.2 Kandidater skal indstilles af en klub i den pågældende region. Der er ingen begrænsning på antallet af kandidater, som kan opstilles Kandidater skal indstilles af en klub i den pågældende region. Der er ingen begrænsning på antallet af kandidater, som kan opstilles For at opnå valg skal der afgives mindst 10 % af stemmerne i den pågældende region Såfremt der ikke bliver afgivet antal stemmer jf , overgår regionens bestyrelsespost til direkte valg efter retningslinierne i 3 nedenfor. 1.3 Tidsplan og valgprocedure for indstilling og valg af bestyrelsesmedlemmer fra regioner Tidsplanen for regionale valg er følgende: 1. oktober 31. oktober: Indkaldelse af kandidater fra klubberne i regionen ansvarlig Dansk Sejlunions sekretariat. 1. november 15. januar: Offentliggørelse af kandidater ansvarlig Dansk Sejlunions sekretariat. Præsentation af kandidater sker i perioden frem til 15. januar. (*1) 15. januar 31. januar: Stemmeafgivelse via Dansk Sejlunion med password beskyttet adgang. Ønsker man at afgive stemme pr. brev, kan stemmeseddel rekvireres hos Dansk Sejlunions sekretariat. En klub kan kun stemme på kandidater i den region, klubben tilhører. 1. februar 7. februar: Optælling og offentliggørelse af valgresultat. Alle resultater offentliggøres, stemmetal offentliggøres ikke ansvarlig Dansk Sejlunions sekretariat. 8. februar 14. februar: Ved stemmelighed mellem kandidater gennemføres omvalg. I tilfælde af stemmelighed efter anden valgrunde afgøres valget ved lodtrækning. Denne procedure må maksimalt tage 7 dage ansvarlig Dansk Sejlunions sekretariat Valgproceduren og afstemningsresultatet overvåges og godkendes af enten en intern revisor eller formanden for Ordensudvalget, ligesom eventuelle lodtrækninger foretages af disse Som suppleant vælges den kandidat, der opnår næstflest stemmer i den pågældende region. Skulle denne få forfald, eller ønske at frasige sig hvervet, vil den, der herefter har opnået flest stemmer, blive suppleant. Ved stemmelighed blandt suppleanter afgøres valget ved lodtrækning. 1.3 Tidsplan og valgprocedure for indstilling og valg af bestyrelsesmedlemmer fra regioner Tidsplanen for regionale valg er følgende: 1. oktober 31. oktober: Indkaldelse af kandidater fra klubberne i regionen ansvarlig Dansk Sejlunions sekretariat. 1. november 15. januar: Offentliggørelse af kandidater ansvarlig Dansk Sejlunions sekretariat. Præsentation af kandidater sker i perioden frem til 15. januar. (*1) 15. januar 31. januar: Stemmeafgivelse via Dansk Sejlunion med password beskyttet adgang. Ønsker man at afgive stemme pr. brev, kan stemmeseddel rekvireres hos Dansk Sejlunions sekretariat. En klub kan kun stemme på kandidater i den region, klubben tilhører. 1. februar 7. februar: Optælling og offentliggørelse af valgresultat. Alle resultater offentliggøres, stemmetal offentliggøres ikke ansvarlig Dansk Sejlunions sekretariat. 8. februar 14. februar: Ved stemmelighed mellem kandidater gennemføres omvalg. I tilfælde af stemmelighed efter anden valgrunde afgøres valget ved lodtrækning. Denne procedure må maksimalt tage 7 dage ansvarlig Dansk Sejlunions sekretariat Valgproceduren og afstemningsresultatet overvåges og godkendes af enten en intern revisor eller formanden for Ordensudvalget, ligesom eventuelle lodtrækninger foretages af disse Som suppleant vælges den kandidat, der opnår næstflest stemmer i den pågældende region. Skulle denne få forfald, eller ønske at frasige sig hvervet, vil den, der herefter har opnået flest stemmer, blive suppleant. Ved stemmelighed blandt suppleanter afgøres valget ved lodtrækning Såfremt der ikke vælges en kandidat i regionen bortfalder pladsen som regionssuppleant ligeledes. (*1) note: Chatforum kan eventuelt tages i brug af kandidaterne til en mere aktiv dialog med medlemmer. 2. Valg af formand 2.1 Valgbarhed Alle aktive medlemmer af en Dansk Sejlunion medlemsklub er opstillingsberettigede jvf. vedtægterne 13 og Kandidater skal indstilles til Dansk Sejlunions sekretariat jvf. Vedtægterne 10 og 13. Indstilling afgives skriftligt og underskrives af kandidaten, såvel som den indstillende klubs formand. Som bilag til indstillingen skal foreligge en person- og kompetenceprofil. Kandidaten må ikke være valgt som bestyrelsesmedlem fra en region. (*1) note: Chatforum kan eventuelt tages i brug af kandidaterne til en mere aktiv dialog med medlemmer. 2. Valg af formand 2.1 Valgbarhed Alle aktive medlemmer af en Dansk Sejlunion medlemsklub er opstillingsberettigede jvf. vedtægterne 13 og Kandidater skal indstilles til Dansk Sejlunions sekretariat jvf. Vedtægterne 10 og 13. Indstilling afgives skriftligt og underskrives af kandidaten, såvel som den indstillende klubs formand. Som bilag til indstillingen skal foreligge en person- og kompetenceprofil. Kandidaten må ikke være valgt som bestyrelsesmedlem fra en region. Hvis kandidaten er valgt som bestyrelsesmedlem fra en region, indtræder suppleanten jf Såfremt der ikke er valgt en suppleant i regionen, foranstalter DS sekretariat umiddelbart efter generalforsamlingen nyvalg i regionen og proceduren afvikles indenfor maksimalt 6 uger.

20 2.2 Tidsplan og valgprocedure for indstilling og valg af formand Tidsplanen for valg af formand er følgende: Senest 15. januar: Indkaldelse af kandidater ansvarlig Dansk Sejlunions sekretariat. Senest 5 uger inden Generalforsamlingen: Navne på kandidater skal være Dansk Sejlunion i hænde senest 5 uger før Generalforsamlingen, bilagt en person- og kompetenceprofil, jf. 10 og 13. Profilen skal anføre organisatorisk, såvel som sejlsportsmæssig erfaring, erhvervsmæssig kompetence samt fritidsinteresser Den kandidat, der opnår flest stemmer, er valgt. Ved stemmelighed mellem kandidater, foretages der omvalg mellem disse. Såfremt der stadig er stemmelighed, fortsætter omvalget, til der er valgt en formand Såfremt den valgte er regionssuppleant, skal denne frasige sig dette hverv Kandidater, som ikke opnår valg som formand, kan vælges til øvrige bestyrelsesposter, hvis kandidaten er indstillet som angivet i procedure for valg af bestyrelsesmedlemmer på Generalforsamlingen jf. vedtægternes 10 og Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 3.1 Valgbarhed Alle aktive medlemmer af en Dansk Sejlunion medlemsklub er opstillingsberettigede jvf. vedtægterne 13 og Kandidater skal indstilles til Dansk Sejlunions sekretariat jvf. vedtægterne 10 og 13. Indstilling afgives skriftligt og underskrives af kandidaten, såvel som den indstillende klubs formand. Som bilag til indstillingen skal foreligge en person- og kompetenceprofil. Kandidaten må ikke være valgt som bestyrelsesmedlem fra en region. Der er ingen begrænsning på antallet af kandidater, som kan opstilles Såfremt den valgte kandidat er regionssuppleant, skal denne frasige sig dette hverv. 3.2 Tidsplan og valgprocedure for indstilling og valg af 2 bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen Tidsplanen for valg af bestyrelsesmedlemmer på Generalforsamlingen er følgende: Senest 15. januar: Indkaldelse af forslag til kandidater ansvarlig Dansk Sejlunions sekretariat. Senest 5 uger inden Generalforsamlingen: Navne på kandidater skal være Dansk Sejlunion i hænde sammen med person- og kompetenceprofil senest 5 uger før Generalforsamlingen, bilagt en person- og kompetenceprofil, jf. 10 og 13. Profilen skal anføre organisatorisk, såvel som sejlsportsmæssig erfaring, erhvervsmæssig kompetence samt fritidsinteresser Kandidater vælges direkte på Generalforsamlingen jf. vedtægter 13. De kandidater, der opnår flest stemmer, er valgt. Ved stemmelighed mellem kandidater foretages der omvalg mellem disse. Opnår ingen kandidat herved flertal, afgøres valget ved lodtrækning De kandidater, der ikke opnår valg til en bestyrelsespost, kan opstilles som suppleant på Generalforsamlingen. En person kan tillige jf. 10 og 13 være opstillet som suppleant. Ved stemmelighed mellem suppleanter, afgøres valget ved lodtrækning. Suppleanten vælges for et år ad gangen. 2.2 Tidsplan og valgprocedure for indstilling og valg af formand Tidsplanen for valg af formand er følgende: Senest 15. januar: Indkaldelse af kandidater ansvarlig Dansk Sejlunions sekretariat. Senest 5 uger inden Generalforsamlingen: Navne på kandidater skal være Dansk Sejlunion i hænde senest 5 uger før Generalforsamlingen, bilagt en person- og kompetenceprofil, jf. 10 og 13. Profilen skal anføre organisatorisk, såvel som sejlsportsmæssig erfaring, erhvervsmæssig kompetence samt fritidsinteresser Den kandidat, der opnår flest stemmer, er valgt. Ved stemmelighed mellem kandidater, foretages der omvalg mellem disse. Såfremt der stadig er stemmelighed, fortsætter omvalget, til der er valgt en formand Såfremt den valgte er regionssuppleant, skal denne frasige sig dette hverv Kandidater, som ikke opnår valg som formand, kan vælges til øvrige bestyrelsesposter, hvis kandidaten er indstillet som angivet i procedure for valg af bestyrelsesmedlemmer på Generalforsamlingen jf. vedtægternes 10 og Direkte valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 3.1 Valgbarhed Alle aktive medlemmer af en Dansk Sejlunion medlemsklub er opstillingsberettigede jvf. vedtægterne 13 og Kandidater skal indstilles til Dansk Sejlunions sekretariat jvf. vedtægterne 10 og 13. Indstilling afgives skriftligt og underskrives af kandidaten, såvel som den indstillende klubs formand. Som bilag til indstillingen skal foreligge en person- og kompetenceprofil. Kandidaten må ikke være valgt som bestyrelsesmedlem fra en region. Der er ingen begrænsning på antallet af kandidater, som kan opstilles Såfremt den valgte kandidat er regionssuppleant, skal denne frasige sig dette hverv. 3.2 Tidsplan og valgprocedure for indstilling og valg af 2 bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen Tidsplanen for valg af bestyrelsesmedlemmer på Generalforsamlingen er følgende: Senest 15. januar: Indkaldelse af forslag til kandidater ansvarlig Dansk Sejlunions sekretariat. Senest 5 uger inden Generalforsamlingen: Navne på kandidater skal være Dansk Sejlunion i hænde sammen med person- og kompetenceprofil senest 5 uger før Generalforsamlingen, bilagt en person- og kompetenceprofil, jf. 10 og 13. Profilen skal anføre organisatorisk, såvel som sejlsportsmæssig erfaring, erhvervsmæssig kompetence samt fritidsinteresser Kandidater vælges direkte på Generalforsamlingen jf. vedtægter 13. De kandidater, der opnår flest stemmer, er valgt. Ved stemmelighed mellem kandidater foretages der omvalg mellem disse. Opnår ingen kandidat herved flertal, afgøres valget ved lodtrækning De kandidater, der ikke opnår valg til en bestyrelsespost, kan opstilles som suppleant på Generalforsamlingen. En person kan tillige jf. 10 og 13 være opstillet som suppleant. Ved stemmelighed mellem suppleanter, afgøres valget ved lodtrækning. Suppleanten vælges for et år ad gangen.

DANSK SEJLUNION. Generalforsamling 2011. Indkaldelse og dagsorden

DANSK SEJLUNION. Generalforsamling 2011. Indkaldelse og dagsorden DANSK SEJLUNION Generalforsamling 2011 Indkaldelse og dagsorden Brøndby, den 24. februar 2011 Indkaldelse til Dansk Sejlunions Generalforsamling 2011 Dansk Sejlunion afholder sin Generalforsamling 2011:

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE Navn og formål 1 Klubbens navn er Dansk Folkebådsklub, forkortet DFK. Klubben er ikke knyttet til et geografisk hjemsted, men afholder årlige generalforsamlinger, hvor bestyrelsen skønner, der gives mulighed

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue.

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue. Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg Forslag til vedtægtsændringer For at lette sammenligningen mellem de nuværende vedtægter og forslaget til nye vedtægter er de sat op overfor hinanden i nedenstående skema. Ændringer i vedtægterne er markeret

Læs mere

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Stk. 1. Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance, i det følgende benævnt LOBPA, er stiftet

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

2.1 Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen.

2.1 Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen. Advokat Peter Skau-Andersen Ved Stranden 18 Box 2034 1012 København K Tlf +45 7730 4050 Fax +45 7730 4077 J.nr. 142286 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VÆRLØSE GOLFKLUB 1 Foreningens navn, hjemsted og formål 1.1

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1 NAVN Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune 2 FORMÅL 1. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 2. Klubbens formål er som sportsklub:

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Syd- og Sønderjylland

Sygeforsikringen danmark LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Syd- og Sønderjylland Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER Lokalafdeling Syd- og Sønderjylland Lokalvedtægter for Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling Syd- og Sønderjylland 1. Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB 21. marts 2011 Side 1 Nye vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Nexø Golf Klub, og klubben har hjemsted i Bornholms Regionskommune. Golfklubben skal være medlem af

Læs mere

Dansk e-damper Forening Vedtægter af den

Dansk e-damper Forening Vedtægter af den Dansk e-damper Forening Vedtægter af den 13.11.2015 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Dansk e-damper Forening eller forkortet DADAFO. Den forkortede version har lige gyldighed med det fulde navn.

Læs mere

Vedtægter for Danske Populær Autorer

Vedtægter for Danske Populær Autorer Vedtægter for Danske Populær Autorer 1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Danske Populær Autorer (DPA). 1.2. DPA er en interesseorganisation for ophavsmænd m/k til værker inden

Læs mere

VEDTÆGTER. DANSK BB10m KLUB

VEDTÆGTER. DANSK BB10m KLUB VEDTÆGTER DANSK BB10m KLUB Vedtægter for Dansk BB10m Klub 1 Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk BB10m Klub. Officiel forkortelse er DABB. 1.2 Klubbens adresse er den til enhver tid siddende

Læs mere

Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune.

Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune. VEDTÆGTER FOR OUTRUP GOLFKLUB 1 Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt

Læs mere

Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Syd- og Sønderjylland

Sygeforsikringen danmark LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Syd- og Sønderjylland Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER Lokalafdeling Syd- og Sønderjylland Lokalvedtægter for Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling Syd- og Sønderjylland 1. Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling

Læs mere

2. Unionens formål er at virke for tennissportens trivsel og udbredelse ved at

2. Unionens formål er at virke for tennissportens trivsel og udbredelse ved at 1. Unionens navn er KØBENHAVNS TENNIS UNION (KTU). Unionen er medlem af Dansk Tennis Forbund (DTF), og er som sådan underkastet forbundets love og øvrige bestemmelser. 2. Unionens formål er at virke for

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer ikke indskud (optagelsesgebyr), da nye medlemmer henvises til medlemskontingent uden indskud.

Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer ikke indskud (optagelsesgebyr), da nye medlemmer henvises til medlemskontingent uden indskud. Vedtægter 1. Klubbens navn er Kaj Lykke Golfklub og dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Klubbens formål er at forestå driften af en golfbane og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol (Godkendt på Studenterrådet Metropols stiftende generalforsamling d. 8. oktober 2009, senest ændret på ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Fredensborg Golf Club

Vedtægter for Fredensborg Golf Club Vedtægter for Fredensborg Golf Club 1. Klubbens navn er Fredensborg Golf Club, og dens hjemsted er Fredensborg Kommune. Klubbens formål er at skaffe sine medlemmer adgang til at spille på Fredensborg Golf

Læs mere

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune 1 Navn Foreningens navn er: Vælgerforening for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Foren ingens hjemsted: Jammerbugt kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Sejlklub

Vedtægter for Aarhus Sejlklub Vedtægter for Aarhus Sejlklub 1. Sejlklubbens navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Aarhus Sejlklub og dens hjemsted er Aarhus Kommune; som international betegnelse anvendes Aarhus Sailing Club. 2. Klubbens

Læs mere

DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER

DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Unionens navn er Dansk Golf Union (DGU). DGU s hjemsted er Brøndby Kommune. Stk. 2 DGU er medlem af Danmarks Idræts-Forbund og European Golf Association,

Læs mere

Vedtægter for Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse

Vedtægter for Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse Vedtægter for Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse Foreningens målgruppe er pårørende til personer med spiseforstyrrelse og selvskadende adfærd Vedtægterne er vedtaget på generalforsamling d. 5.4.

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016]

Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016] Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling 16.12.15 [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016] 1. Navn Stk. 1. Organisationens danske navn er Oxfam

Læs mere

VALGPROCEDURE. Den 17. juli Sagsnr Dok.nr

VALGPROCEDURE. Den 17. juli Sagsnr Dok.nr VALGPROCEDURE ved elektronisk valg til PLO Syddanmark Den 17. juli 2012 Sagsnr. 2012-2051 2051 Dok.nr. 625623 Tidspunkt for valg PLO-R tager ved hvert valg konkret stilling til tidspunkt for afvikling

Læs mere

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK 1. Navn og hjemsted. Vedtægter for STARRIDERS DENMARK Stk. 1. Foreningens navn er STARRIDERS DENMARK Stk. 2. Foreningens hjemsted er Danmark. 2. Formål og medlemskab. Stk. 1. Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

medlemmer af DM s repræsentantskab, samt yderligere et antal medlemmer, således at bestyrelsen består af 7 medlemmer.

medlemmer af DM s repræsentantskab, samt yderligere et antal medlemmer, således at bestyrelsen består af 7 medlemmer. 1 Sektionens navn er DM s Pensionistsektion 2 Som medlemmer af sektionen optages pensionister og efterlønsmodtagere, der i deres aktive arbejdsliv har været medlem af én af DM s sektioner, hhv. sektorer

Læs mere

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst)

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst) Forslag til ændring af vedtægter BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis 1 stk. 3 (nuværende tekst) Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1 stk. 3 ændres til Klubben

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. 3. MEDLEMMER. Som medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig AFS Interkulturs formål.

VEDTÆGTER FOR. 3. MEDLEMMER. Som medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig AFS Interkulturs formål. VEDTÆGTER FOR 1. NAVN. Foreningens navn er AFS Interkultur. 2. FORMÅL. Foreningen er en frivillig non-profit ungdomsudvekslingsorganisation, og dens formål er at arbejde for fred. Gennem interkulturel

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, bl. a.

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

DANISH HOBIE CLASS ASSOCIATION. Vedtægter

DANISH HOBIE CLASS ASSOCIATION. Vedtægter DANISH HOBIE CLASS ASSOCIATION Vedtægter 1: NAVN Foreningens navn er Danish Hobie Class Association / Hobie Cat Danmark, og dens adresse er den til enhver tid siddende formands. 2: ORGANISATIONSFORHOLD/HØJERE

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Passebækgård Golf Klub

Vedtægter for Passebækgård Golf Klub 1 Vedtægter for Passebækgård Golf Klub 1 Navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Passebækgård Golf Klub og dens hjemsted er i Gribskov kommune. Klubbens formål er at fremme interessen for og kendskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune.

V E D T Æ G T E R. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune. Greve Golfklub V E D T Æ G T E R 1: Klubbens formål. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune. Stk. 2: Greve Golfklub er i juridisk forstand en forening. Stk. 3:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune.

Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune. Vedtægter Nuværende 1 Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt i fællesskabet

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet.

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet. KAPITEL 1 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er The European Law Student Association Copenhagen med binavn ELSA Copenhagen. Foreningens officielle forkortelse vil være ELSA Cph. Foreningen er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune.

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane og organisere

Læs mere

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S 1. Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Lokal Forsikring G/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne

Læs mere

Vedtægter for Lyngbygaard Golf klub

Vedtægter for Lyngbygaard Golf klub Vedtægter for Lyngbygaard Golf klub 1. Klubbens navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Lyngbygaard Golf Klub og dens hjemsted er i Aarhus kommune. 1.2 Klubben har indgået lejeaftale om brug af det på Lyngbygaard

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

Vedtægter for Kreds Øst

Vedtægter for Kreds Øst Vedtægter for Kreds Øst 1 Kredsens navn Kredsens navn er Kreds Øst. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er Finansforbundets hjemstedskommune.

Læs mere

Hedens Golfklub februar 2017

Hedens Golfklub februar 2017 Hedens Golfklub februar 2017 1 Klubbens navn er Hedens Golfklub og dens hjemsted er, Resenfeldevej 26, Grønhøj i Viborg kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan

Læs mere

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK)

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Dansk Stabyhoun Klub (forkortet DASK). Klubben er stiftet den 4. december 2004 Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse.

Læs mere

Vedtægter for Danske Tursejlere

Vedtægter for Danske Tursejlere Vedtægter for Danske Tursejlere 1. Navn og hjemsted: Stk. 1. Foreningens navn er Danske Tursejlere. Stk. 2. Danmarks Tursejlerforening blev stiftet den 23. december 1992, som en landsforening for danske

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

1. Klubbens navn Klubbens navn er Nivå Bådelaug med hjemsted i Fredensborg Kommune.

1. Klubbens navn Klubbens navn er Nivå Bådelaug med hjemsted i Fredensborg Kommune. Vedtægter for Nivå Bådelaug (Vedtaget 08.04.2014) 1. Klubbens navn Klubbens navn er Nivå Bådelaug med hjemsted i Fredensborg Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesse

Læs mere

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino.

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. Tidligere vedtægter for Borup Kino Nye vedtægter for Borup Kino 1 Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. 1.2. Foreningens hjemsted er Borup, Køge Kommune. 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt.

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. Forslag til vedtægtsændringer. Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. 1 Foreningens navn er Personaleforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR

VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR 1 Navn Organisationens navn er Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur. 2 Hjemsted Landsforeningens hjemsted er adressen for Landsforeningens

Læs mere

Unionen er medlem af Dansk Tennis Forbund - DTF og underlagt forbundets love og øvrige bestemmelser. Herunder også DTF s Code of Conduct.

Unionen er medlem af Dansk Tennis Forbund - DTF og underlagt forbundets love og øvrige bestemmelser. Herunder også DTF s Code of Conduct. Forslag til nye vedtægter JTU s Generalforsamling 10. marts 2015. I nedenstående er følgende ændringsforslag: Tekst fed og kursiv er tilføjelser til nuværende vedtægter. Tekst rød og kursiv er afsnit der

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter Hedeland Golfklub

Vedtægter Hedeland Golfklub Vedtægter Hedeland Golfklub 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Klubben er stiftet den 27. maj 1980. 2. Formål Det er klubbens

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion.

Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er SKJOLDENÆSHOLM GOLFKLUB. Klubbens hjemsted er Ringsted Kommune. 2. Formål Klubbens formål er at organisere golfspil og de dertil hørende idrætslige aktiviteter på det

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til vedtægterne for J/80-klubben gennemførtes der en ekstraordinær generalforsamling den 5. Februar 2014. Generalforsamlingens primære emne var valg

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI).

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). 1. Foreningens navn og hjemsted: 1.1: Foreningens navn er Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Hjemsted er Brancheforeningens

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub 1 - Navn og hjemsted Klubbens navn er Stensballegård Golfklub. Golfklubben har hjemsted i Horsens Kommune og er medlem af Dansk

Læs mere

Vedtægter for foreningen STATIONEN

Vedtægter for foreningen STATIONEN Vedtægter for foreningen STATIONEN 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Stationen Dens hjemsted er Aulum i Herning Kommune. Foreningens er oprettet ved en stiftende generalforsamling den

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

1 Danske Havne er en selvstændig brancheorganisation for erhvervshavne.

1 Danske Havne er en selvstændig brancheorganisation for erhvervshavne. V E D T ÆGTER Vedtægter for Danske Havne Formål 1 Danske Havne er en selvstændig brancheorganisation for erhvervshavne. Medlemskreds 2 Alle erhvervshavne, der tilvejebringer, vedligeholder, forvalter og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF)

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) Vedtaget den 15. september 1964. Ændret den 17. april 1970, den 14. april 1972, den 26. april 1974, den 26. august 1975,

Læs mere

Islandsk Fårehundeklubs Love!

Islandsk Fårehundeklubs Love! Islandsk Fårehundeklubs Love Revideret 2014 efter opfordring fra DKK. Enstemmigt vedtaget på Islandsk Fårehundeklubs Generalforsamling d. 16. marts 2014. Derefter også enstemmigt vedtaget ved urafstemning

Læs mere

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter Vedtægter for Danish Students Abroad 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 VISIONER OG MÅL 4 FORENINGS STRUKTUR 5 MEDLEMMER 6 GENERALFORSAMLINGEN 7 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 8 BESTYRELSE 9 TEGNING AF FORENING

Læs mere

Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club. Golfklubben i Fårevejle

Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club. Golfklubben i Fårevejle Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club Golfklubben i Fårevejle 1 Klubbens navn er DGC Dragsholm Golf Club, golfklubben i Fårevejle, og dens hjemsted er i Odsherred Kommune. Det er Dragsholm Golf Club almene

Læs mere

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Bilag til love for Schæferhundeklubben for Danmark Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Kreds 30 Greve 1 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted... 3 2. Kredsens formål... 3 3. Medlemskab...

Læs mere

Vedtægt for Borup Kino

Vedtægt for Borup Kino Vedtægt for Borup Kino Side 1 af 11 8. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemskab 4 4 Hæftelse 5 5 Foreningens ledelse 5 6 Bestyrelsen 6 7 Arbejdsgrupper 7 8 Administration

Læs mere

Vedtægter for KILDEMOSENS BOLDKLUB. Februar 2013

Vedtægter for KILDEMOSENS BOLDKLUB. Februar 2013 Vedtægter for KILDEMOSENS BOLDKLUB. Februar 2013 1. Klubbens navn er Kildemosens Boldklub, som er en sammenslutning af Åløkke Boldklub og boldklubben Frem. Dens hjemsted er Odense kommune. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter Fredericia Golf Club 1 Klubbens navn er Fredericia Golf Club, og dens hjemsted er i Fredericia Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med

Læs mere

Vedtægter for Gyttegård Golf Klub

Vedtægter for Gyttegård Golf Klub Vedtægter for Gyttegård Golf Klub 1 a. Klubbens navn er Gyttegård Golf Klub. Dens hjemsted er Billund Kommune 2 a. Det er klubbens formål: at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan spille golf,

Læs mere

VEDTÆGTER. LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud

VEDTÆGTER. LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud VEDTÆGTER LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud. 1 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere