Nr. 5 juni Årets sommerfest...5. Befrielsen mindet Skyttelauget...8. Slupkorets meriter Ebeltoft Marineforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 5 juni 2015. Årets sommerfest...5. Befrielsen mindet...10. Skyttelauget...8. Slupkorets meriter...14. Ebeltoft Marineforening"

Transkript

1 Nr. 5 juni 2015 Årets sommerfest...5 Befrielsen mindet...10 Skyttelauget...8 Ebeltoft Marineforening Slupkorets meriter...14

2 jagt fiskeri Skibsudstyr Garn + ruser sejlsport KOM TIL VALDEMARSFEST Dannebrogs fødselsdag, mandag den 15. juni, kl i Grenå Kirke og efterfølgende i Kulturhuset Pavillon. god betjening Smykker til en, du holder af... Ebeltoft Guld & Sølv Adelgade Ebeltoft Tlf MED EGET GULDSMEDEVÆRKSTED Flügger farver Malerfirma Skriver Møller Ndr. Strandvej 4, 8400 Ebeltoft, Tlf Din sport: Vor speciale Webshop: Adelgade I DK-8400 Adelgade Ebeltoft I Tlf Ebeltoft I Fax Tlf I Kabysrygtet juni 2015 Valdemarsfest...1 Flagsælgere efterlyses...3 Nye medlemmer...3 Travaljen er klargjort...3 Årets sommerfest...5 Dødsfald...7 Bestyrelsen konstitueret...7 Kommende arrangementer...7 Retningslinjer - økonomi...8 Valdemarsdag er som bekendt den dag, hvor Danmarks-Samfundet fejrer Dannebrogs fødselsdag ved blandt andet at uddele flag og faner til foreninger og ungdomsorganisationer m.v., - således som vi selv har nydt godt af det flere gang Arrangementet vil følge det velkendte mønster med indledende Gudstjeneste, hvor fanerne føres ind i kirken under præludiet, og hvor Ebeltoft-Garden også spiller i kirken (det lyder fantastisk, når Garden spiller i kirken). Efter andagten marcherer de mange faner og øvrige deltagere med Ebeltoft- Garden i spidsen fra kirken til Kulturhusets pavillon på Kærvej, hvor der vil være velkomst af formanden for Danmarks-Samfundets lokalkomité, Ove Mikkelsen, samt uddeling af flag og faner, festtale samt fællessang. Herefter er der hyggeligt samvær, hvor der kan købes kaffe og kage m.m. Vi kan kun opfordre vore medlemmer med familie til at deltage i dette meget stemningsfulde arrangement! Retningslinjer - Slupkoret...9 Befrielsen mindet...10 Gaver til foreningen...11 Skyttelauget...12 Slupkorets meriter...14 Kompasset rundt Faste programpunkter...21 Nyheder fra Havfruerne

3 Kabysrygtet Ebeltoft Marineforenings medlemsblad, udkommer 10 gange om året. Deadline: Den 15. i måneden før hver udgivelse. Redaktør: Peter Brøgger, Engdalsvej 65 A, st. th., 8220 Brabrand Tlf Grafisk tilrettelægning: Niels Poulsen Dådyrvej 5, 8400 Ebeltoft Tlf Ebeltoft Marineforening Stockflethsvej Ebeltoft Tlf (Marinestuen) Tlf./fax (Kontoret) BESTYRELSEN : Formand: Heinz Tønder Thompson Tlf Næstformand: p.t. vakant Bestyrelsesmedlem: Lars Bolvig, tlf Suppleant: Kjeld Thejl, tlf Flaggaster: Tommy Schmidt (flagbærer) Tlf Erik Lyager (1. reserve) Tlf Nils Jørgen Tastum (2. reserve) Tlf Interne revisorer: Erik Grønlund, tlf Ib Petersen, tlf UDPEGET UDENFOR BESTYRELSEN: Leder af Slupkoret: Uwe Weissfeld Tlf Leder af travalje-restaureringen: Christian Koudal Tlf Leder af praktisk vedligeholdelse af fartøjerne Kurt Nielsen Tlf Flag-sælgere efterlyses! Pengene til uddeling af forenings-flag og -faner kommer som bekendt fra salget af de små Valdemarsflag, der hvert år sælges på Valdemarsdagen. I den forbindelse efterlyses sælgere, der vil bruge et par timers tid på en indsats i denne gode sags tjeneste. Sidste år modtog vi selv et nyt flag til foreningen i flot orlogsrød, så der er al mulig grund til at være taknemmelige over Danmarks-Samfundets indsats! Derfor håber vi også, at der er nogle medlemmer, der vil give en sådan Nye medlemmer Vi byder hjerteligt velkommen i foreningen til vores nyeste medlemmer, der er optaget siden sidste Kabysrygte : hjælpende hånd! De, der tilbyder sig som sælgere af de små flag, vil hver få tildelt et nærmere beskrevet område at gå i, - således at man ikke skal opleve at komme et sted, hvor der allerede har været sælgere på spil. Et sådant område vil normalt kunne gennemgås på et par timers tid. De, der vil give et sådant nap, bedes melde sig til formand Heinz Thompson, tlf , snarest muligt. På forhånd tak! Jens Andreas Knudsen Peter Wurtz Vi håber, at i må blive lige så glade for at være med, som vi andre er, og at vi må komme til at se meget til jer. Kasserer Erik Lyager Tlf Sekretær, leder af Skydeudvalget og ansvarlig for tekniske anlæg Peter Brøgger Tlf Leder af Pudselauget (pudsning af Marinestuens sølv- & messingtøj m.v.): Per Snejbjerg Tlf Leder af Kanonlauget (vedligeholdelse af kanoner og minebøsser): Thorkil Thorsen Tlf Ansvarlig for bygningsvedligeholdelse, og foreningens fartøjer: Erich Franzen Tlf Ansvarlig for udenomsanlæg: Børge Pedersen Tlf Repræsentant i paraplyorganisationen vedr. Maritime Dage: Frank Heede Tlf Leder vedr. Flagalléen: p.t. vakant Vicevært Gunnar Christensen. Tlf Travaljen er klargjort - de ugentlige travaljeroninger er godt i gang Når disse linier læses, er travaljen allerede søsat og roningerne er påbegyndt. Mød gerne op og deltag i de ugentlige roninger. Det er hyggeligt, det er kammeratligt samvær, det er sund motion, - og så er det maritimt. Roningerne finder som bekendt sted hver onsdag aften med start kl , - hvilket vil sige, at man skal være der kl for at være med til klargøringen (hente årer og redningsveste m.v.), så der kan lægges fra kaj med overholdelse af sejlplanen. Snyd ikke dig selv for at være med. 2 3

4 Adelgade 29 - DK 8400 Ebeltoft Tlf Adelgade Ebeltoft Tlf Steen Kok Nedergade 34 Tlf vi gør de store hanner større ÅRETS SOMMERFEST Grill-arrangement i Marinestuen, Fredag den 10. juli kl Igen i år afholder vi sommerfest. En aften som plejer at være rigtig hyggelig, hvor vi mødes og starter grillen. Det plejer at være en hyggelig aften, hvor vi, hvis vejret tillader det, hygger i gården. Skulle vejret ikke helt tillade dette, trækker vi inden for i Marinestuen, mens der findes et passende læ-sted til grillen. Vi er dog sikker på dette ikke bliver aktuelt. Der bydes på følgende: * Oksebøffer * marineret flæsk * forskellige slags pølser * kold kartoffelsalat * salat og flutes. Vi håber på lige så godt vejr som 2008, 2010 og 2012, - hvor alle sad i gården og hyggede sig i den lune sommeraften og -nat. Belært af de foregående års succes vil Marinestuens musikanlæg udsende smægtende dinnermusik under spisningen og velvalgte dansemelodier bagefter, - såfremt altså, at vejret animerer mere til indendørs aktiviteter på dansegulvet, ved bordene og i baren, end til udendørs hyggesnak. Som anført mødes vi allerede kl , så vi kan hygge os sammen over en øl eller et glas vin medens grillen bliver klar. O.B.S.: Uformel påklædning! Deltagelse vil som de tidligere år koste den lave pris af kun 110,- kr. pr. person, excl. drikkevarer. Disse sælges til Marinestuens sædvanlige lave priser. Tilmelding er nødvendig. Denne bedes givet på den fremlagte tilmeldingsliste i Marinestuen SENEST lørdag den 5. juli. Hvis ens vej ikke falder forbi Marine-stuen, kan man også ringe på stuens nummer, og håbe på, at der er nogen tilstede, der så vil skrive en på listen. Og det er naturligvis med ægtefælle/ledsager, ligesom enker efter afdøde medlemmer naturligvis også er meget velkomne, - sådan som de altid er, når vi har arrangementer med ægtefælle/ledsager. Vi håber på lige så god deltagelse som de foregående år! 5

5 Ebeltoft afdeling Strandvejen 9 tlf sparkron.dk Den Skæve Bar Overgade Ebeltoft Tlf Lad din lokale el og energi installatør rådgive dig. Vi ved hvad vi snakker om! Østerallé Ebeltoft Tlf En del af TS-gruppen DØDSFALD Vort gode medlem Finn Larsen sov stille ind på Hospice Djursland den 1. maj. Finn Larsen kom til Ebeltoft i starten af erne, hvor han afløste navnkundige stadsog havneingeniør H.H. Hansen, der også var kendt som Mols-Liniens initiativtager. Som byens nye stads- og havneingeniør blev Finn Larsen således også havnens øverste, administrative chef. Finn Larsen var en embedsmand, der satte en ære i at udøve sit hverv korrekt og pålideligt, og han fik en meget lang karriere som den øverste chef på det tekniske område; han blev først pensioneret tæt op mod sin 70- års dag. Han aftjente sin værnepligt i Søværnets i 1953, hovedsageligt på Grønland. I 1988 blev han medlem af Marineforeningen, men de første mange år var det ikke meget, vi så til ham, grundet hans travle virke som stads- og havneingeniør. Derimod kom vi til at se meget til ham, efter at han var gået på pension, hvor han deltog i flere arrangementer, - og hvor det var tydeligt, at Grønland stadig havde hans store passion. Finn Larsen var en retlinet mand, der som nævnt satte en ære i at være den perfekte embedsmand., og vi vore tanker går naturligvis til de efterladte. Han blev bisat fra Gl. Aaby Kirke i Åbyhøj, hvor vi efter aftale med præsten ikke deltog med flaget, da båren skulle blive stående i kirken efter højtideligheden. Derimod sendte vi naturligvis en bårebuket. Æret være Finn Larsens minde. j.b. Jørgen Nyhuus Bliv fordelskunde, og få de gode renter Ring og aftal tid på Jernbanegade Ebeltoft Tlf A Bestyrelsen konstitueret Bestyrelsen har holdt konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Den nye bestyrelse er som følgende: Formand: Heinz Thompson, næstformand: Erich Franzen, Kasserer: Erik Lyager, sekretær: Peter Brøgger, bestyrelsesmedlemmer: Frank Heede, Børge Pedersen, Lars Bolvig, Suppleanter: 1. Kjeld Thejl, 2.: vacant. Vi kan oplyse at Kjeld Thejl også overtager administrationen af flagalléen. GRATIS kundeparkering Djurslands Høreklinik Høreapparater, ørepropper, batterier og tilbehør Høreapparater med offentligt tilskud. Egenbetaling fra kr. 0,- Otodan-European Hearing Ny Lufthavnsvej 26 Aarhus Lufthavn 8560 Kolind Tlf Rugaard-El/total security Total Security Alarm el- installation Stockflethsvej Ebeltoft Telefon Kommende arrangementer 15. juni: Valdemarsfest, - jvfr. side juli: Anden sommmerskydning 10. juli: Sommerfest grill-arrangement ved Marinestuen, - jvfr. side august : Tredje og sidste sommerskydning 6 7

6 Endelige retnigslinjer for økonomi Hermed følger de af bestyrelsen udarbejde retningslinier for økonomi i foreningen. 1. Der skal være bilag på alle indtægter og udgifter, der afholdes i forbindelse med arrangementer herunder udgifter til bustransport, kørselsudgifter i private biler, overnatning, fortæring m.v. Der må således ikke ske modregning af f.eks. transportudgifter i indtægter fra arrangementer. 2. Samtlige bilag vedr. Marineforeningens aktivitetsområder skal kontinuerligt afleveres til kassereren til bogføring i Marineforeningens økonomisystem, således, at de månedlige resultatopgørelser og balancer kan udarbejdes korrekt. 3. Den ansvarlige leder af Marineforeningens forskellige aktivitetsområder, som f.eks. skydeudvalget, Slupkor, travalje m.fl., kan max disponere over 3.000,-kr. årligt, uden en forhåndsgodkendelse fra bestyrelsen. Ved indkøb/ udgifter for beløb over 3000,-kr. årligt skal der udarbejdes et budget, som skal godkendes af bestyrelsen. 4. Kørselsregler. Inden for en radius af ca. 10 km, beregnet fra Marinestuen - afholder Marineforeningens medlemmer selv udgifter til transport. Ved kørsel ud over en radius på 10 km. betaler Marineforeningen transportudgifterne for hele turen. Ud fra økonomiske og praktiske forhold vurderes det, om transporten skal foregå ved samkørsel i private biler eller ved bustransport. Ved samkørsel i private biler afregnes 3,- kr. pr. kørt kilometer til det medlem, der stiller bil til rådighed. Ved arrangementer med kørselsudgifter på mere end 2.500,- kr., der ikke dækkes af arrangøren, skal udgifterne forelægges bestyrelsen og godkendes forud for indgåelse arrangementets aftale. Kørselsreglerne er gældende for alle marineforeningens arrangementer f.eks. arrangementer med Slupkoret, skydearrangementer, distrikts- og sendemandsmøder m.m. Bestyrelsen kan ved specielle arrangementer, hvor der er bustransport, give tilladelse til at ægtefælder kommer gratis med bussen. De resterende pladser kan herefter udbydes til marineforeningens øvrige medlemmer til et nærmere aftalt beløb, alt efter hvor turen går hen. Retningslinjer for Slupkoret På et møde mellem repræsentanter for slupkoret og bestyrelsen kom retningslinier for slupkoret på plads. Det gode resultat af retningslinierne kan ses herunder: EBELTOFT MARINEFORENINGS SLUPKOR Retningslinier og regler 1. Slupkoret er et mandskor, som er en del af Ebeltoft Marineforening. 2. Alle mandlige medlemmer af Ebeltoft Marineforening kan deltage. 3. Slupkorets økonomi skal hvile i sig selv, og overskuddet skal gå til Ebeltoft Marineforening ifølge beslutning på bestyrelsesmøde 13. marts Normalt honorar for slupkorets optræden er pt ,- kr. pr. arrangement. Korlederen for slupkoret kan i særlige tilfælde aftale et specielt honorar herunder optræden uden beregning. På alle bestillinger på arrangementer, hvor der udstedes faktura, afleveres en kopi til kasseren til brug for afstemning af indbetalinger til bank eller kasse. På bestyrelsesmøderne orienteres bestyrelsen af korets kontaktperson om kommende arrangementer herunder de arrangementer, hvor slupkoret optræder uden honorar eller specielle honorar. 5. Der er øveaften hver tirsdag kl til kl i marineforeningslokalet. 6. Slupkoret vælger en korleder, som godkendes af bestyrelsen, og hans opgave er at lede og organisere korets sangopgaver, såsom tidspunkter, transport til optrædelsessted jfr. gældende kørselsregler for marineforeningen, længde og antal af optræden, mængde og titel af sange, der skal synges. Ved officielle arrangementer eller arrangementer af større karakter skal bestyrelsen kontaktes for godkendelse, før den endelige accept for arrangementet finder sted. Korlederen eller en repræsentant for Slupkoret, deltager i Bestyrelsesmøderne indtil pkt. 2, information om Slupkoret, er overstået. 7. Koret skal udover korleder have en admiral, en bådsmand, 2-4 musikere og 20 til 30 sangere. 8. Admiralens opgave er at annoncere korets sange ved optræden, samt informere om koret, om Ebeltoft Marineforening og Ebeltoft, samt at være frontfigur. 9. Bådsmandens opgaver er at styre sangerne, at finde ud af placeringerne ved optræden rundt om i landet, samt praktiske opgaver. 10. Både korleder, admiral og bådsmand hjælper hinanden, når det er påkrævet. 11. Ved optræden skal alle bære uniform: - Admiral: En admiralsuniform eller hvid officersuniform. - Bådsmand: En bådsmandsuniform eller kaptajnsuniform. - Sangere og musikere: En sømandsuniform bestående af: Sorte bukser, sorte sokker, sorte sko, hvid undertrøje med blå kant, hvid busseronne med krave og slips samt en hue med navnebåndet Ebeltoft. 12. Der forventes, at deltagerne selv har sko, sokker og bukser, medens resten udlånes af Marineforeningen. 8 9

7 Befrielsen mindet Befrielsen efter den tyske besættelse blev traditionen tro mindet ved en højtidelighed den 5. maj ved foreningens mindesten på havnen. Dette gennemførtes i år i anledning af 70 år for befrielsen med et udvidet programmet. I samarbejde med andre soldaterforeninger, hjemmeværnet og Borgerlig Fugleskydningsselskab, besøgte repræsentanter, flag og faner, de steder i den gamle Ebeltoft kommune, hvor der ligger allierede flyver og danske modstandsmænd begravet. Her blev der lagt kranse og sagt mindeord. Ligeledes besøgtes mindestenene for befrielsen, hvor der ligeledes blev lagt kranse og sagt mindeord. Gaver til foreningen Vi har fra Erik Johan Van Deurs modtaget en fin officerskappe til brug i foreningens beklædnings beholdning. Ligeledes har han foræret os nogle bøger til biblioteket. Noget som er populært, da de allerede er udlånt og vi derfor desværre ikke har fået titlerne med her. Fra Niels K. Hansen, bedre kendt som Nisser har vi modtaget en fin kobberpotte, vist nok en såkaldt smørpotte. Nisser har også foræret os en af hans maskinchef uniformer, som vil indgå i beklædningsbeholdningen. Via Flemming Hjort har vi fra vort medlem Per Madsen fået en gasgrill, der skulle have været kasseret grundet der har været brand i den. Nu er en grill jo heldigvis bygget til at kunne klare en del varme og med lidt fingersnilde fra nogle medlemmer, er grillen nu standeret og har været afprøvet ved den første sommerskydning. Vi siger tak til giverne af de fine gaver. Skulle nogen være glemt eller gemt her under gaver undskylder vi. Det kan være svært at følge med i hvad vi får foræret og hvad historien bag det er. Skulle nogen ønske at begave foreningen, må man meget gerne lægge en lille seddel ved med navn og noter til historien. Eller sende det til redaktøren. Det er tit disse små spændende og ofte personlige historier som gør gaverne specielle

8 Skyttelauget Sommerskydningerne Startet Vintersæsonens månedlige makkerskydninger er slut for denne gang, men de ugentlige træningsskydninger hver onsdag fortsætter naturligvis. Og så gentager vi de foregående års succes med sommerskydninger den første onsdag i juni, juli og august måneder, hvor vi gennemfører en makkerskydning med præmie til det bedste makkerpar og endvidere tænder grillen, så vi efter skydningen kan hygge os på terrassen med en god pølse og en øl, et glas vin eller en vand. Præmiemodtagerne ved vintersæsonens sidste makkerskydning den 1. april var: Nr. 1: Ingelise Lyager og Steen Zacho med 298 point Nr. 2: Pia Skarritsø og Erik Lyager med 293 point Nr. 3: Steen Dideriksen og Gunnar Christensen med 293 point. Sommeren første makkerskydning blev afholdt onsdag den 3. juni og havde, trods manglede annoncering fin tilslutning. Vejret var som bekendt ikke det bedste sommervejr, men der var heldigvis læ i gården. Resultatet blev som følger: Nr. 1: Gert Agger & Bent Olsen, 298. Nr. 2: Gert Agger & Carl Erik Schmidt, 295 og nr. 3: Sonja Kirk og Steen Zacho, 291 point. Næste sommerskydning Næste sommerskydning er den første onsdag i juli. Den falder i år den 1. juli. Aftenen er som bekendt en træningsaften, hvor vi gennemfører en makkerskydning med tilhørende præmier. Samtidig starter vi grillen og der vil være mulighed for at købe pølser og brød. Vi håber på bedre vejr end sidste sommerskydning, hvor der må siges at have været frisk vind. Den Nordiske Hjemmebaneskydning aflyst Den Nordiske Hjemmebaneskydning aflyst. Vi har i år måtte aflyse den nordiske hjemmebaneskydning mellem de nordiske venskabsbyer, Arboga i Sverige, Honningsvåg/Nordkapp i Norge, Hollola i Finland og så Ebeltoft. Skydningen der som altid er en 50-m. udendørs skydning, der derfor for vort vedkommende har foregået på Skytteforeningens udendørs baner ved Elsegårdevej, har de seneste år ikke haft den store opbakning. Det så i år ud til der kun var os og Arboga tilbage. Vi har derfor i år valgt at aflyse denne skydning

9 Slupkorets meriter siden sidst: Foto: Kristian Rønholm Vi har denne gang 2 indlæg fra Knud om slupkorets aktiviteter. Vi giver ordet til Knud: Fredag den 20. marts afholdt tidligere fregatchef fra JYLLAND en reception i anledning af hans runde fødselsdag. Dette skete i det nye lokale ved biblioteket, mange var mødt op, han er jo også kendt både i havnen og i byen. Hans sidste interesse er Ålekvasen RIGMOR. Vi bestemte tirsdagen før ved vores øveaften, at vi ville gå derned og give et par sange, da vi specielt har haft en del at gøre med Jørgen i fregathenseende. Både Jørgen og hans gæster var glade for vores lille indslag. Vores leder UWE har vi måttet sætte på skolebænken igen, han havde kaldt alle sangerne sammen 2 timer for tidligt, men han siger nu, at han har fundet ud af, hvad klokken er slået. Det skal han jo også kunne, når han engang skal have fornyet sit kørekort. Man må jo hjælpe de evnesvage/dårligt seende. Lørdag den 28. marts havde Pia Tastum samlet 21 kvinder, for at hun kunne blive hyldet på sin 60 års fødselsdag. Hendes mand havde arrangeret os til at underholde i minutter med vore muntre sange, ja han ønskede også, at vi sang et par halvfrække revyviser med maritimt islæt. Nu ved vi da, hvor hans interesse er. Vi havde ændret teksten på en af sangene, således at pigerne skulle synge et 3. vers. Det skulle bådsmanden informere korsangerne om, og det er jo ikke let med sådan en flok halvstøvede hjerner, som nogle af sangerne løber rundt med. Nå med lodder og trisser, så lykkedes det hele, og alle var glade og tilfredse efter vores performans. Selvfølgelig klappede vi pænt og længe af pigernes sang. Søndag den 5. april mødte størstedelen af koret op med 2 musikere i marineforeningens lokale, hvor Niels Poulsen holdt sin 70 års fødselsdag med sin familie og venner. Og denne gang måtte vi ikke selv vælge sange, så udover vore gode danske sømandssange, måtte vi også igennem nogle lidt vovede revyviser. Vi klarede det til stor tilfredshed for Niels og hans gæster, også selvom de måtte lade maden stå i 50 minutter. Vi var også lidt ømme i halsen efter sådan en omgang. Efter vores sang fik gæsterne dog noget mere at spise og drikke. Lørdag den 11. april blev det nye foreningshus for fiskerihavnens 4 maritime foreninger officielt indviet af kulturrådsformanden Kirstine Bille. Vi var blevet bedt om at underholde med nogle viser, og det gjorde vi så. Torsdag den 16. april havde PR Electronic igen inviteret ca. 25 forretningsforbindelser til en rundtur på Fregatten Jylland, og som sædvanligt skulle vi som afslutning underholde. Det blev igen en succes, selvom der var lidt malurt i bægeret. Da bådsmanden skulle synge Æ 14 15

10 Whisky Johnny, fulgte hverken musikeren, koret eller gæsterne ham i sangen, så han stoppede efter første vers. Nå et nyt forsøg med sangen lykkedes dog til stor moro for alle. Knud L. vores anlæg, så alle kunne høre talerne og vore sange. En af vore sangere, den kvindesøgende Alf, kom dog anstigende i blæser, han ville se køn ud, sagde han. Den gik dog ikke, han blev sendt hjem for at skifte til normalt sangertøj. Vores optræden gik ellers fint. Og hermed andet indlæg: Lørdag den 18. april holdt Lyngparken i Knebel en middag for deres beboere, og de havde bedt om vi ville komme og synge et par viser for dem. Selvom vi ikke havde musikere med, klarede vi den ved hjælp af vores højtaleranlæg. Vi underholdt i 2 x 20 minutter, men så var det også tid for nogle af beboerne til en lille MORFAR. Lørdag den 2. maj blev der på Blushøj Camping afholdt et historisk event, hvor Jakob Vedsted fortalte om Marsk Stig og de fredløse på Øen Hjelm i året 1286 og begivenhederne deromkring. Samtidig blev der afsløret et stenæble og informationer om alt dette. Vi var blevet bedt om at underholde efter talerne og kom med Mandag den 4. maj blev vi bedt om at deltage i 70 års mindehøjtidelighed for Danmarks befrielse. Dette skete på Skæring Hede, hvor der er en mindesten for fem frihedskæmpere, der blev henrettet af tyskerne. Vi stillede denne gang op i grå bukser og blazer med logo, idet vi mente, at det var passende til denne lejlighed. En af vore sangere, en vis Anders (ikke And), selvom man skulle tro det, havde trods opfordring ikke sat sin telefon på lydløs, så der ringede højt under forsvarsministerens tale. Vi andre skammede os på hans vegne, men vi må jo hjælpe ham, der også har besvær med at finde ud af, hvor han har sin bopæl. Men ind imellem talerne og kransenedlæggelser var vi så forsangere til En lærke lettede og Kongernes konge, inden vi til slut sang Altid frejdig, lige inden der blev blæst retræte, og fanerne blev ført ud. En smuk tradition, hvor vi repræsenterede Marineforeningen og Ebeltoft på fineste vis, og hvor der var samlet ca. 250 tilhørere. Onsdag den 6. maj kørte vi til hotel Marina i Grenå, hvor seniorsælgerne holdt 20 års jubilæum. Vi underholdt i ca. 30 minutter for et medsyngende og dejlig veloplagt publikum på 80 personer. Koret giver jo lidt ekstra, når det er sådanne medlevende tilhørere. Søndag den 10. maj holdt Ulla og Erik Gram Sørensen fødselsdagsfest på PARK Hotel. Vi blev med ret kort varsel bedt om at underholde de inviterede samt fødselslarene. Vi kom anstigende 19 sangere og 2 musikere og underholdt med 9 sange og lidt sjov til stor tilfredshed, specielt for Erik Gram. Fredag den 15. maj skulle vi gå rundt i byen gader og synge 6-7 steder. Det var igen handelstandsforeningen, der havde fat i os. Desværre var der denne gang ikke mange folk på gaderne til at underholde. Det var nok det forkerte tidspunkt, vi startede. Vi skulle starte kl ved det gamle rådhus. Lørdag den 16. maj var der Kobberbryllup i Marinestuen. Det var Vinnie og Børge, der havde inviteret venner og familie til fest. Vi kom så efter middagen om aftenen og underholdt i ca. 35 minutter, og fik selvfølgelig mange til at synge med på nogle af sangene Knud L.

11 I et par år havde vi den glæde at se unge Mark Bjerg til så godt som alle træningsskydninger onsdag aften, hvor han kom sammen med sin oldemor, Lillian Jensen, og Per Egild Poulsen. Mark ville gerne lære at skyde, fandt stor interesse i det og blev efterhånden en habil skytte.- Det sidste års tid eller to har vi ikke set så meget til Mark, fordi han er kommet på efterskole. Under sit ophold på efterskolen var Mark i uge på togt med den 3-mastede skonnert Marylyn Anne. Vi har spurgt Mark om han vil fortælle os lidt om sine oplevelser på denne tur. Det ville han gerne, - så Mark skriver: Her lidt fra mit sommertogt med MARYLYN ANNE Jeg mødte med min store køjesæk på en stor gammel herregård ved Snaptun, som nu ejes af Naturfredningsstyrelsen, hvor vi alle (24) skulle rystes sammen og lære lidt om, hvordan man opfører sig både ombord, i havn og til søs. Næste dag blev vi alle kørt i bus til Horsens, hvor vi skulle påmønstre. Vi var så rundt på skibet for at se alt det, der var ombord. Derefter fik vi anvist vores sovesteder, der var både hængekøjer og faste køjer. Jeg fik en fast køje, måske vil jeg kalde det en alkove. Så begyndte vor første sejlads med første stop Århus. Turen var ikke så lang, men nu havde vi jo fået vand under kølen, og nu var det jo først, at vi skulle alt det, der var blevet fortalt os om, hvordan man opfører sig ombord. I Århus havn kom vi til at ligge stævn mod stævn med Kongeskibet Dannebrog; så fik jeg da set det. Næste dag skulle turen have gået til indsejlingen ved Mariager Fjord, men på grund af dårligt vejr måtte vi fortsætte, og der havde jeg min første hundevagt, men dog kun 2 timer, derefter 2 timers søvn, -hvis man kunne, for vi havde rigtig god søgang, hvor flere måtte kaste op. Jeg var måske heldig, for jeg mærkede ikke til noget ubehag. Så da den, der skulle afløses kl , var syg og ikke kunne, tog jeg en tørn til fra til Det var spændende og lærerigt, så det med at komme til søs er min drøm. Så kom vi til indsejlingen til Limfjorden, hvor næste stop var Aalborg. Der skulle så gøres lidt i orden efter nattens tur. Så havde vi lidt fri til en tur i byen, men vi skulle jo også ha lidt gymnastik og læren om tovværk og sejl. Næste dag sejlede vi til Thy, hvor der er Cabel Parken med sportsaktiviteter, og da vi skulle spise, var jeg grillmester. Næste dag skulle vi til Struer, hvor MAR- ILYN ANNE hører hjemme, og så fik jeg en af min oplevelser: At få lov at stå til rors for at få skibet hjem i havn. Jeg måtte dog ikke lægge til kaj, det gjorde vores førstestyrmand. Så fik jeg fast grund under fødderne, men alt i alt var det en fantastisk og rigtig god oplevelse, som jeg gerne vil gentage. Med hilsen fra Mark Bjerg Vi siger rigtig mange tak til Mark for den interessante beretning, - og ønsker dig fortsat al mulig god vind med dine ønsker om en søfartsuddannelse. Så vidt vi har forstået, kunne tænke dig at næste skridt skal være som elev på Georg Stage. Held og lykke! 18 19

12 Faste programpunkter og åbningstider 2015 Hos Walter Vin, ost og specialiteter v/karina & Kristian Glerup Busk Nørrebakke 8, 8400 Ebeltoft Tlf Restaurant & Vinbutik Hanne Sloth Adelgade Ebeltoft Tlf Mobil Hanne Sloth MODE Marinestuen: Åben hver onsdag kl og hver lørdag kl Bemærk: Lukket påskelørdag, pinselørdag og december Tirsdagsklubben: Hver tirsdag formiddag kl Kammeratskabsaftener: Den sidste torsdag i månederne januar, marts, april, september, oktober og november Generalforsamling: Den 26. februar Skydning: Hver onsdag, kl Fregatskydning den 7. marts Foreningsmesterskab den 29. marts Juleskydning den 16. december Slupkor: Øveaften hver tirsdag, kl Travaljeroning: Hver onsdag, kl i sæsonen Julebanko: Den 10. december Tirsdagsklubben hver tirsdag formiddag kl til 12.00) Tirsdagsklubben har nu kørt i 4 uger, og interessen ses at være over det forventede...der understreges endnu en gang, at der er åbent for ALLE medlemmer i tiden kl Som min. der kan købes kaffe, øl og vand og lejlighedsvis et smurt rundstykke til billige penge. Bare mød op, og det gælder selvsagt også for havfruerne..ps..der pusles endda med tanker om et par sommertirsdage at kunne grille et par pølser på den nye gasgrill.. På et tidspunkt bliver der også tale om, at vi lige hjælper hinanden med oprydning etc., så gårdhaven kan blive lidt mere indbydende. Noget for noget!!! Vi ses.. Venlig hilsen Flemming Hjorth Christensen Markvangen 10, 8400 Ebeltoft Tlf

13 Thorkil Brouer A/S Gert Skovsen Tømrerfirma Ebeltoft Murerfirma Ebeltoft Thorkil Brouer A/S Martin Hansens Vej Ebeltoft Tlf.: / fax Nyheder fra Havfruerne 22 Ebeltoft Optik v/aut. optiker Ann Christensen Adelgade Ebeltoft Tlf Klinik for Fodterapi Statsautoriseret fodterapeut V/ Rikke Jacobsen Østerallé Ebeltoft Telefon for sundere fødder God pleje af dine fødder er en investering i dit velvære... Flyvefisken Stockflethsvej 12 Fiskerihavnen 8400 Ebeltoft Tlf.: CVR-nr.: A. Knudsensvej Ebeltoft Tlf Fax Specialværksted for reparation og vedligeholdelse af elektriske maskiner El motorer Pumper Håndværktøj Startmotorer Gear Dynamoer Generatorer Sever & ICME el motorer Bongfiglioli gear Makita & Hitachi elværktøj Grundfos pumper Fag kuglelejer Exide batterier til alle vogne Torsdag den 9. april 2015 mødtes 15 Havfruer i Marineforeningen til foredrag af Peter Brøgger, hvor han fortalte om livet på Nordsøen. Det er meget interessant at høre om, da det jo ikke er en helt almindelig arbejdsplads. Peter sejler som maskinchef i firmaet Esvagt, som stort set står for de fleste opgaver i Nordsøen. Han fortalte via billeder og filmklip om alle de aktiviteter, der foregår så som ankerhandling, supplying og standbyskibe. Alt arbejde som udføres ombord, er omfattet af den største sikkerhed. Alt fra en reparation af en stikkontakt til større ting, skal der udfærdiges en arbejdstilladelse og en checkliste, som igen skal være godkendt og underskrevet af kaptajn og maskinmester før arbejdet kan gå i gang, og her havde Peter så noget i ærmet til alle pigerne. Vi blev inddelt i 4 hold, som hver fik en opgave under overskriften: Hot work og lukkede rum: Hold 1: Tænde et stearinlys Hold 2: Tænde et gasblus Hold 3: Ind i en pengeboks Hold 4: Hente en kasse øl på lageret Dette lyder jo ikke svært, men inden vi måtte foretage os noget, skulle der først udfærdiges en arbejdstilladelse og en checkliste. Især checklisten voldte store kvaler, så som: er arbejdssted afspærret og advarselsskilt opsat, brandvagt instrueret osv. Alt dette gav en bunke morskab. Især for et af holdene, da de ikke kunne finde ud af det. Til slut var der spørgerunde. Det var bestemt heller ikke kedeligt. Tusind tak til dig Peter for, at du vil bruge en aften på os Havfruer. Pbv. Kirsten Tlf.: mobil: mail: 23

14 Sir Henry Nedergade Ebeltoft Tlf CVR Dit Bosch Car Service værksted Ebeltoft Autocenter ApS Martin Hansens Vej Ebeltoft Tlf: Jernbanegade 22 B 8400 Ebeltoft - Tlf Adelgade Ebeltoft Østergade Grenaa Telefon Strandvejen Konditori Vibæk Strandvej Ebeltoft Tlf revision rådgivning Strandvejen 29, 8400 Ebeltoft Strandvejen 29, 8400 Ebeltoft Hovedgade 34, 1., 8410 Rønde Hovedgaden 48, 1., 8410 Rønde Vestre Ringgade 61, 8200 Århus N Jens Baggesens Vej 88 H, 8200 Århus Tlf. Tlf Ebeltoft & Omegns Begravelsesforretning Carsten B. Mikkelsen eftf. Svend Aage Egelund Reberbanen Ebeltoft svarer hele døgnet Her skal hverken sælges isenkram, tekstil, madvarer eller hverves medlemmer. Vi har såmænd bare købt pladsen her, for at støtte en god sag og sende dig en venlig hilsen fra Bil Fax Kvalificeret hjælp vedr. begravelse og bisættelse Alle aftaler kan træffes i hjemmet Ebeltoft Besøg os på - byens varehus Tlf MARTIN HANSENS VEJ EBELTOFT Martin Hansens Vej Ebeltoft Balle Entreprenørforretning & Aut. kloakmester Ernst Thygesen Søndervang Balle Mob Tlf Stark ebeltoft Mandag til fredag 7,00 til 17,30 Lørdag 8,00 til 14,

15 Ebeltoft Låseteknik Skafor godkendt

Nr. 4 april 2015. Kammeratskabsaften...1. 5. maj...5. Ny fregatkaptajn...8. Kompasset rundt...14. Ebeltoft Marineforening

Nr. 4 april 2015. Kammeratskabsaften...1. 5. maj...5. Ny fregatkaptajn...8. Kompasset rundt...14. Ebeltoft Marineforening Nr. 4 april 2015 Kammeratskabsaften...1 5. maj...5 Ny fregatkaptajn...8 Ebeltoft Marineforening Kompasset rundt...14 Smykker til en, du holder af... jagt fiskeri Skibsudstyr Garn + ruser sejlsport Ebeltoft

Læs mere

Nr. 6 juli-august 2015. Prinsens Musikkorps...1. Årets fisketur...7. Valdemarsfest...10. Sommerskydning...12. Ebeltoft Marineforening

Nr. 6 juli-august 2015. Prinsens Musikkorps...1. Årets fisketur...7. Valdemarsfest...10. Sommerskydning...12. Ebeltoft Marineforening Nr. 6 juli-august 2015 Prinsens Musikkorps...1 Årets fisketur...7 Valdemarsfest...10 Ebeltoft Marineforening Sommerskydning...12 jagt fiskeri Skibsudstyr Garn + ruser sejlsport Koncert med Prinsens Musikkorps

Læs mere

Nr. 4 april 2014. Kammeratskabsaften...1. Søværnets Dag...7. Skyttelauget...,,,,,,,...11. Slupkorets Meriter...16. Ebeltoft Marineforening

Nr. 4 april 2014. Kammeratskabsaften...1. Søværnets Dag...7. Skyttelauget...,,,,,,,...11. Slupkorets Meriter...16. Ebeltoft Marineforening Nr. 4 april 2014 Kammeratskabsaften...1 Søværnets Dag...7 Skyttelauget...,,,,,,,...11 Ebeltoft Marineforening Slupkorets Meriter...16 jagt fiskeri Skibsudstyr Garn + ruser sejlsport god betjening Smykker

Læs mere

Nr. 2 februar 2015. Generalforsamling...1. Årets Fregatskydning...7. Slupsejlads...8. Kompasset rundt...16. Ebeltoft Marineforening

Nr. 2 februar 2015. Generalforsamling...1. Årets Fregatskydning...7. Slupsejlads...8. Kompasset rundt...16. Ebeltoft Marineforening Nr. 2 februar 2015 11 Generalforsamling...1 Årets Fregatskydning...7 Slupsejlads...8 Ebeltoft Marineforening Kompasset rundt...16 jagt fiskeri Skibsudstyr Garn + ruser sejlsport god betjening SHIP O HØJ

Læs mere

Nr. 1 januar 2015. Kammeratskabsaften...1. Godt nytår...3. Skyttelauget...9. Kompasset rundt...13. Ebeltoft Marineforening

Nr. 1 januar 2015. Kammeratskabsaften...1. Godt nytår...3. Skyttelauget...9. Kompasset rundt...13. Ebeltoft Marineforening Nr. 1 januar 2015 Kammeratskabsaften...1 Godt nytår...3 Skyttelauget...9 Ebeltoft Marineforening Kompasset rundt...13 Smykker til en, du holder af... jagt fiskeri Skibsudstyr Garn + ruser sejlsport Ebeltoft

Læs mere

Nr. 9 november 2013. Kammeratskabsaften...1. London-tur...15. Slupkorets meriter...16. Kompasset rundt...18. Ebeltoft Marineforening

Nr. 9 november 2013. Kammeratskabsaften...1. London-tur...15. Slupkorets meriter...16. Kompasset rundt...18. Ebeltoft Marineforening Nr. 9 november 2013 Kammeratskabsaften...1 London-tur...15 Slupkorets meriter...16 Ebeltoft Marineforening Kompasset rundt...18 jagt fiskeri Skibsudstyr Garn + ruser sejlsport Næste kammeratskabsaften

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

NR. 06 JUNI 2014 ÅRG. 112

NR. 06 JUNI 2014 ÅRG. 112 NR. 06 JUNI 2014 ÅRG. 112 10. juni 2014 Jens Buhelt 75 års fødselsdag Jens Buhelt kan den 10. juni fejre sin 75 års fødselsdag. Jens har været nav siden 1970, så han kender alt til foreningen, det har

Læs mere

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1 FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 www.holmsland.dk 1 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2014 Udgives af: HOLMSLAND SOGNEFORENING www.holmsland.dk Bladudvalg: Iver Poulsen, Røjklitvej

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011 www.koldingbaadelaug.dk INDHOLD Ny layouter og nye tiltag....................................... 6 Det er ikke alt, der kan annonceres i Gasten.....................

Læs mere

Kystartilleriforeningens adresser:

Kystartilleriforeningens adresser: 97. ÅRGANG - 2007 NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR / MARTS Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad

Læs mere

Åbent hus i anledning af vores Guldbryllup

Åbent hus i anledning af vores Guldbryllup NR. 08 AUGUST 2014 ÅRG. 112 Reception i Silkeborg I anledning af at Peter Ederkop Poulsen lørdag den 2. august kan fejre 40 års jubilæum,som naver, holder vi på dagen en reception kl. 13, i hulen i Silkeborg,

Læs mere

69. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

69. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 69. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 2/2012 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

Gardehusaren Nr. 4 - maj 2005 5. årgang

Gardehusaren Nr. 4 - maj 2005 5. årgang Gardehusaren Nr. 4 - maj 2005 5. årgang Indhold nr. 4 Danmarks øjne hvilede på de udvalgte og ingen skuffede... 3 Danmarks øjne hvilede på de udvalgte og ingen skuffede Af Oberstløjtnant John Dalby Forsidebillede:

Læs mere

www.hundested-marineforening.dk

www.hundested-marineforening.dk Nr.1 Januar 2015 34. årg. www.hundested-marineforening.dk MEDLEMSBLAD FOR HUNDESTED MARINEFORENING Havnegade 8-3390 Hundested Tlf. 47 93 88 36 www.hundested-marineforening.dk/ Redaktør Hans Jørgen Hansen

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

Askehavegård Børnehave fyldte 10 år

Askehavegård Børnehave fyldte 10 år Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr. 3 35. årgang Juni 2012 Askehavegård Børnehave fyldte 10 år Se side 19 BYFEST SCT. HANS 2 2 sogne Lokalrådets medlemmer: Carsten Berg 26 80 91 49 Børge Carlsen 23

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

Stroken. Nr. 1 Januar/Februar 2006. Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18

Stroken. Nr. 1 Januar/Februar 2006. Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18 Stroken Nr. 1 Januar/Februar 2006 Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18 Lokalstyrmandskursus teori 2., 7., 14. 21. og 30. marts 2006 praktik 18. og 20. april 2006 Medlemsmøde 7. marts kl. 20.00

Læs mere

45. årgang # 02 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Mission Updates. Side 4-5. 50 år for Cypern.

45. årgang # 02 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Mission Updates. Side 4-5. 50 år for Cypern. 45. årgang # 02 2014 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter Mission Updates Side 4-5 50 år for Cypern Side 6-7 Side 12-13 Ny formandskandidat Side 4-5 Mission Updates 6-7 Cypern-træf

Læs mere

Vejrup Endrup. Nyt. For Vejrup og Vester Nykirke sogne

Vejrup Endrup. Nyt. For Vejrup og Vester Nykirke sogne Vejrup Endrup For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt Puslingeholdet havde hareører på til gymnastikopvisningen. Efter opvisningen måtte man gerne være fjollet til fotografen. 17. årgang Nr. 2 2008 Foreningsregister:

Læs mere

PADLEN. 480 - oktober 2009. Stormøde Vinterræs på Amager Banko Julefrokost Tur til Gudenå Vinteraktiviteter i LK De gode gamle dage...

PADLEN. 480 - oktober 2009. Stormøde Vinterræs på Amager Banko Julefrokost Tur til Gudenå Vinteraktiviteter i LK De gode gamle dage... PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 480 - oktober 2009 Stormøde Vinterræs på Amager Banko Julefrokost Tur til Gudenå Vinteraktiviteter i LK De gode gamle dage... og meget mere Bestyrelse Formand Thomas

Læs mere

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen Nummer 45 11. Årgang Juni 2013 Læs om Lemming Byfest U8 Pigerne fra Lemming IF Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Dilettant i Serup Arbejdsdag på Friskolen 1 SHELL/SPAR

Læs mere

Brink s Begravelsesforretning

Brink s Begravelsesforretning Gelsted Bladet Bladet er trykt i 2000 eksemplarer og omdeles i Gelsted, Ålsbo, Husby, en del af Ejby, og til Middelfart Byråd. Layout Billedværkstedet Gelsted Bladets adresse: Postkassen v/pakkebordet,

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

K L E M Å. April 2010

K L E M Å. April 2010 K L E M Å 2 April 2010 Redaktionen Opsætning og div.: Mogens Jensen Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev Tlf. 74 53 03 68 Medredaktør: Kurt Koch Distribution: Mogens Jensen Næste Deadline: 20. juni

Læs mere

December 32. Årgang. Nr. 1

December 32. Årgang. Nr. 1 December 32. Årgang. Nr. 1 14 Stiftet 1877 Klubadresse Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ www.randerssejlklub.dk E-mail: post@randerssejlklub.dk Bestyrelse Formand: Ole Uglsøe Christensen 2661 3917 E-mail:

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 august-december 2009 Lokal miljøsang & # # c œ I D A/c

Læs mere

VMK BLADET KLUBBLAD FOR VALLENSBÆK MODELSKIBS KLUB NR. 4 17. ÅRGANG NOVEMBER 2005

VMK BLADET KLUBBLAD FOR VALLENSBÆK MODELSKIBS KLUB NR. 4 17. ÅRGANG NOVEMBER 2005 VMK BLADET KLUBBLAD FOR VALLENSBÆK MODELSKIBS KLUB NR. 4 17. ÅRGANG NOVEMBER 2005 VMK s bestyrelse Formand: Thomas Reichert Pilehavevænge 8 2625 Vallensbæk Tlf: 43625143 E-mail: reichert@post12.tele.dk

Læs mere

Dansk Triumph Automobil Klub Grundlagt 1983

Dansk Triumph Automobil Klub Grundlagt 1983 Dansk Triumph Automobil Klub Grundlagt 1983 Formand: Claus Ebberfeld Christiansgade 24, 2. th. 8000 Århus C Tel: 86199059 claus@dtak.dk Bestyrelsesmedlem: Gustav Engel Pravato Skovbrogade 5, 1. tv. 4000

Læs mere