Nr. 5 juni Årets sommerfest...5. Befrielsen mindet Skyttelauget...8. Slupkorets meriter Ebeltoft Marineforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 5 juni 2015. Årets sommerfest...5. Befrielsen mindet...10. Skyttelauget...8. Slupkorets meriter...14. Ebeltoft Marineforening"

Transkript

1 Nr. 5 juni 2015 Årets sommerfest...5 Befrielsen mindet...10 Skyttelauget...8 Ebeltoft Marineforening Slupkorets meriter...14

2 jagt fiskeri Skibsudstyr Garn + ruser sejlsport KOM TIL VALDEMARSFEST Dannebrogs fødselsdag, mandag den 15. juni, kl i Grenå Kirke og efterfølgende i Kulturhuset Pavillon. god betjening Smykker til en, du holder af... Ebeltoft Guld & Sølv Adelgade Ebeltoft Tlf MED EGET GULDSMEDEVÆRKSTED Flügger farver Malerfirma Skriver Møller Ndr. Strandvej 4, 8400 Ebeltoft, Tlf Din sport: Vor speciale Webshop: Adelgade I DK-8400 Adelgade Ebeltoft I Tlf Ebeltoft I Fax Tlf I Kabysrygtet juni 2015 Valdemarsfest...1 Flagsælgere efterlyses...3 Nye medlemmer...3 Travaljen er klargjort...3 Årets sommerfest...5 Dødsfald...7 Bestyrelsen konstitueret...7 Kommende arrangementer...7 Retningslinjer - økonomi...8 Valdemarsdag er som bekendt den dag, hvor Danmarks-Samfundet fejrer Dannebrogs fødselsdag ved blandt andet at uddele flag og faner til foreninger og ungdomsorganisationer m.v., - således som vi selv har nydt godt af det flere gang Arrangementet vil følge det velkendte mønster med indledende Gudstjeneste, hvor fanerne føres ind i kirken under præludiet, og hvor Ebeltoft-Garden også spiller i kirken (det lyder fantastisk, når Garden spiller i kirken). Efter andagten marcherer de mange faner og øvrige deltagere med Ebeltoft- Garden i spidsen fra kirken til Kulturhusets pavillon på Kærvej, hvor der vil være velkomst af formanden for Danmarks-Samfundets lokalkomité, Ove Mikkelsen, samt uddeling af flag og faner, festtale samt fællessang. Herefter er der hyggeligt samvær, hvor der kan købes kaffe og kage m.m. Vi kan kun opfordre vore medlemmer med familie til at deltage i dette meget stemningsfulde arrangement! Retningslinjer - Slupkoret...9 Befrielsen mindet...10 Gaver til foreningen...11 Skyttelauget...12 Slupkorets meriter...14 Kompasset rundt Faste programpunkter...21 Nyheder fra Havfruerne

3 Kabysrygtet Ebeltoft Marineforenings medlemsblad, udkommer 10 gange om året. Deadline: Den 15. i måneden før hver udgivelse. Redaktør: Peter Brøgger, Engdalsvej 65 A, st. th., 8220 Brabrand Tlf Grafisk tilrettelægning: Niels Poulsen Dådyrvej 5, 8400 Ebeltoft Tlf Ebeltoft Marineforening Stockflethsvej Ebeltoft Tlf (Marinestuen) Tlf./fax (Kontoret) BESTYRELSEN : Formand: Heinz Tønder Thompson Tlf Næstformand: p.t. vakant Bestyrelsesmedlem: Lars Bolvig, tlf Suppleant: Kjeld Thejl, tlf Flaggaster: Tommy Schmidt (flagbærer) Tlf Erik Lyager (1. reserve) Tlf Nils Jørgen Tastum (2. reserve) Tlf Interne revisorer: Erik Grønlund, tlf Ib Petersen, tlf UDPEGET UDENFOR BESTYRELSEN: Leder af Slupkoret: Uwe Weissfeld Tlf Leder af travalje-restaureringen: Christian Koudal Tlf Leder af praktisk vedligeholdelse af fartøjerne Kurt Nielsen Tlf Flag-sælgere efterlyses! Pengene til uddeling af forenings-flag og -faner kommer som bekendt fra salget af de små Valdemarsflag, der hvert år sælges på Valdemarsdagen. I den forbindelse efterlyses sælgere, der vil bruge et par timers tid på en indsats i denne gode sags tjeneste. Sidste år modtog vi selv et nyt flag til foreningen i flot orlogsrød, så der er al mulig grund til at være taknemmelige over Danmarks-Samfundets indsats! Derfor håber vi også, at der er nogle medlemmer, der vil give en sådan Nye medlemmer Vi byder hjerteligt velkommen i foreningen til vores nyeste medlemmer, der er optaget siden sidste Kabysrygte : hjælpende hånd! De, der tilbyder sig som sælgere af de små flag, vil hver få tildelt et nærmere beskrevet område at gå i, - således at man ikke skal opleve at komme et sted, hvor der allerede har været sælgere på spil. Et sådant område vil normalt kunne gennemgås på et par timers tid. De, der vil give et sådant nap, bedes melde sig til formand Heinz Thompson, tlf , snarest muligt. På forhånd tak! Jens Andreas Knudsen Peter Wurtz Vi håber, at i må blive lige så glade for at være med, som vi andre er, og at vi må komme til at se meget til jer. Kasserer Erik Lyager Tlf Sekretær, leder af Skydeudvalget og ansvarlig for tekniske anlæg Peter Brøgger Tlf Leder af Pudselauget (pudsning af Marinestuens sølv- & messingtøj m.v.): Per Snejbjerg Tlf Leder af Kanonlauget (vedligeholdelse af kanoner og minebøsser): Thorkil Thorsen Tlf Ansvarlig for bygningsvedligeholdelse, og foreningens fartøjer: Erich Franzen Tlf Ansvarlig for udenomsanlæg: Børge Pedersen Tlf Repræsentant i paraplyorganisationen vedr. Maritime Dage: Frank Heede Tlf Leder vedr. Flagalléen: p.t. vakant Vicevært Gunnar Christensen. Tlf Travaljen er klargjort - de ugentlige travaljeroninger er godt i gang Når disse linier læses, er travaljen allerede søsat og roningerne er påbegyndt. Mød gerne op og deltag i de ugentlige roninger. Det er hyggeligt, det er kammeratligt samvær, det er sund motion, - og så er det maritimt. Roningerne finder som bekendt sted hver onsdag aften med start kl , - hvilket vil sige, at man skal være der kl for at være med til klargøringen (hente årer og redningsveste m.v.), så der kan lægges fra kaj med overholdelse af sejlplanen. Snyd ikke dig selv for at være med. 2 3

4 Adelgade 29 - DK 8400 Ebeltoft Tlf Adelgade Ebeltoft Tlf Steen Kok Nedergade 34 Tlf vi gør de store hanner større ÅRETS SOMMERFEST Grill-arrangement i Marinestuen, Fredag den 10. juli kl Igen i år afholder vi sommerfest. En aften som plejer at være rigtig hyggelig, hvor vi mødes og starter grillen. Det plejer at være en hyggelig aften, hvor vi, hvis vejret tillader det, hygger i gården. Skulle vejret ikke helt tillade dette, trækker vi inden for i Marinestuen, mens der findes et passende læ-sted til grillen. Vi er dog sikker på dette ikke bliver aktuelt. Der bydes på følgende: * Oksebøffer * marineret flæsk * forskellige slags pølser * kold kartoffelsalat * salat og flutes. Vi håber på lige så godt vejr som 2008, 2010 og 2012, - hvor alle sad i gården og hyggede sig i den lune sommeraften og -nat. Belært af de foregående års succes vil Marinestuens musikanlæg udsende smægtende dinnermusik under spisningen og velvalgte dansemelodier bagefter, - såfremt altså, at vejret animerer mere til indendørs aktiviteter på dansegulvet, ved bordene og i baren, end til udendørs hyggesnak. Som anført mødes vi allerede kl , så vi kan hygge os sammen over en øl eller et glas vin medens grillen bliver klar. O.B.S.: Uformel påklædning! Deltagelse vil som de tidligere år koste den lave pris af kun 110,- kr. pr. person, excl. drikkevarer. Disse sælges til Marinestuens sædvanlige lave priser. Tilmelding er nødvendig. Denne bedes givet på den fremlagte tilmeldingsliste i Marinestuen SENEST lørdag den 5. juli. Hvis ens vej ikke falder forbi Marine-stuen, kan man også ringe på stuens nummer, og håbe på, at der er nogen tilstede, der så vil skrive en på listen. Og det er naturligvis med ægtefælle/ledsager, ligesom enker efter afdøde medlemmer naturligvis også er meget velkomne, - sådan som de altid er, når vi har arrangementer med ægtefælle/ledsager. Vi håber på lige så god deltagelse som de foregående år! 5

5 Ebeltoft afdeling Strandvejen 9 tlf sparkron.dk Den Skæve Bar Overgade Ebeltoft Tlf Lad din lokale el og energi installatør rådgive dig. Vi ved hvad vi snakker om! Østerallé Ebeltoft Tlf En del af TS-gruppen DØDSFALD Vort gode medlem Finn Larsen sov stille ind på Hospice Djursland den 1. maj. Finn Larsen kom til Ebeltoft i starten af erne, hvor han afløste navnkundige stadsog havneingeniør H.H. Hansen, der også var kendt som Mols-Liniens initiativtager. Som byens nye stads- og havneingeniør blev Finn Larsen således også havnens øverste, administrative chef. Finn Larsen var en embedsmand, der satte en ære i at udøve sit hverv korrekt og pålideligt, og han fik en meget lang karriere som den øverste chef på det tekniske område; han blev først pensioneret tæt op mod sin 70- års dag. Han aftjente sin værnepligt i Søværnets i 1953, hovedsageligt på Grønland. I 1988 blev han medlem af Marineforeningen, men de første mange år var det ikke meget, vi så til ham, grundet hans travle virke som stads- og havneingeniør. Derimod kom vi til at se meget til ham, efter at han var gået på pension, hvor han deltog i flere arrangementer, - og hvor det var tydeligt, at Grønland stadig havde hans store passion. Finn Larsen var en retlinet mand, der som nævnt satte en ære i at være den perfekte embedsmand., og vi vore tanker går naturligvis til de efterladte. Han blev bisat fra Gl. Aaby Kirke i Åbyhøj, hvor vi efter aftale med præsten ikke deltog med flaget, da båren skulle blive stående i kirken efter højtideligheden. Derimod sendte vi naturligvis en bårebuket. Æret være Finn Larsens minde. j.b. Jørgen Nyhuus Bliv fordelskunde, og få de gode renter Ring og aftal tid på Jernbanegade Ebeltoft Tlf A Bestyrelsen konstitueret Bestyrelsen har holdt konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Den nye bestyrelse er som følgende: Formand: Heinz Thompson, næstformand: Erich Franzen, Kasserer: Erik Lyager, sekretær: Peter Brøgger, bestyrelsesmedlemmer: Frank Heede, Børge Pedersen, Lars Bolvig, Suppleanter: 1. Kjeld Thejl, 2.: vacant. Vi kan oplyse at Kjeld Thejl også overtager administrationen af flagalléen. GRATIS kundeparkering Djurslands Høreklinik Høreapparater, ørepropper, batterier og tilbehør Høreapparater med offentligt tilskud. Egenbetaling fra kr. 0,- Otodan-European Hearing Ny Lufthavnsvej 26 Aarhus Lufthavn 8560 Kolind Tlf Rugaard-El/total security Total Security Alarm el- installation Stockflethsvej Ebeltoft Telefon Kommende arrangementer 15. juni: Valdemarsfest, - jvfr. side juli: Anden sommmerskydning 10. juli: Sommerfest grill-arrangement ved Marinestuen, - jvfr. side august : Tredje og sidste sommerskydning 6 7

6 Endelige retnigslinjer for økonomi Hermed følger de af bestyrelsen udarbejde retningslinier for økonomi i foreningen. 1. Der skal være bilag på alle indtægter og udgifter, der afholdes i forbindelse med arrangementer herunder udgifter til bustransport, kørselsudgifter i private biler, overnatning, fortæring m.v. Der må således ikke ske modregning af f.eks. transportudgifter i indtægter fra arrangementer. 2. Samtlige bilag vedr. Marineforeningens aktivitetsområder skal kontinuerligt afleveres til kassereren til bogføring i Marineforeningens økonomisystem, således, at de månedlige resultatopgørelser og balancer kan udarbejdes korrekt. 3. Den ansvarlige leder af Marineforeningens forskellige aktivitetsområder, som f.eks. skydeudvalget, Slupkor, travalje m.fl., kan max disponere over 3.000,-kr. årligt, uden en forhåndsgodkendelse fra bestyrelsen. Ved indkøb/ udgifter for beløb over 3000,-kr. årligt skal der udarbejdes et budget, som skal godkendes af bestyrelsen. 4. Kørselsregler. Inden for en radius af ca. 10 km, beregnet fra Marinestuen - afholder Marineforeningens medlemmer selv udgifter til transport. Ved kørsel ud over en radius på 10 km. betaler Marineforeningen transportudgifterne for hele turen. Ud fra økonomiske og praktiske forhold vurderes det, om transporten skal foregå ved samkørsel i private biler eller ved bustransport. Ved samkørsel i private biler afregnes 3,- kr. pr. kørt kilometer til det medlem, der stiller bil til rådighed. Ved arrangementer med kørselsudgifter på mere end 2.500,- kr., der ikke dækkes af arrangøren, skal udgifterne forelægges bestyrelsen og godkendes forud for indgåelse arrangementets aftale. Kørselsreglerne er gældende for alle marineforeningens arrangementer f.eks. arrangementer med Slupkoret, skydearrangementer, distrikts- og sendemandsmøder m.m. Bestyrelsen kan ved specielle arrangementer, hvor der er bustransport, give tilladelse til at ægtefælder kommer gratis med bussen. De resterende pladser kan herefter udbydes til marineforeningens øvrige medlemmer til et nærmere aftalt beløb, alt efter hvor turen går hen. Retningslinjer for Slupkoret På et møde mellem repræsentanter for slupkoret og bestyrelsen kom retningslinier for slupkoret på plads. Det gode resultat af retningslinierne kan ses herunder: EBELTOFT MARINEFORENINGS SLUPKOR Retningslinier og regler 1. Slupkoret er et mandskor, som er en del af Ebeltoft Marineforening. 2. Alle mandlige medlemmer af Ebeltoft Marineforening kan deltage. 3. Slupkorets økonomi skal hvile i sig selv, og overskuddet skal gå til Ebeltoft Marineforening ifølge beslutning på bestyrelsesmøde 13. marts Normalt honorar for slupkorets optræden er pt ,- kr. pr. arrangement. Korlederen for slupkoret kan i særlige tilfælde aftale et specielt honorar herunder optræden uden beregning. På alle bestillinger på arrangementer, hvor der udstedes faktura, afleveres en kopi til kasseren til brug for afstemning af indbetalinger til bank eller kasse. På bestyrelsesmøderne orienteres bestyrelsen af korets kontaktperson om kommende arrangementer herunder de arrangementer, hvor slupkoret optræder uden honorar eller specielle honorar. 5. Der er øveaften hver tirsdag kl til kl i marineforeningslokalet. 6. Slupkoret vælger en korleder, som godkendes af bestyrelsen, og hans opgave er at lede og organisere korets sangopgaver, såsom tidspunkter, transport til optrædelsessted jfr. gældende kørselsregler for marineforeningen, længde og antal af optræden, mængde og titel af sange, der skal synges. Ved officielle arrangementer eller arrangementer af større karakter skal bestyrelsen kontaktes for godkendelse, før den endelige accept for arrangementet finder sted. Korlederen eller en repræsentant for Slupkoret, deltager i Bestyrelsesmøderne indtil pkt. 2, information om Slupkoret, er overstået. 7. Koret skal udover korleder have en admiral, en bådsmand, 2-4 musikere og 20 til 30 sangere. 8. Admiralens opgave er at annoncere korets sange ved optræden, samt informere om koret, om Ebeltoft Marineforening og Ebeltoft, samt at være frontfigur. 9. Bådsmandens opgaver er at styre sangerne, at finde ud af placeringerne ved optræden rundt om i landet, samt praktiske opgaver. 10. Både korleder, admiral og bådsmand hjælper hinanden, når det er påkrævet. 11. Ved optræden skal alle bære uniform: - Admiral: En admiralsuniform eller hvid officersuniform. - Bådsmand: En bådsmandsuniform eller kaptajnsuniform. - Sangere og musikere: En sømandsuniform bestående af: Sorte bukser, sorte sokker, sorte sko, hvid undertrøje med blå kant, hvid busseronne med krave og slips samt en hue med navnebåndet Ebeltoft. 12. Der forventes, at deltagerne selv har sko, sokker og bukser, medens resten udlånes af Marineforeningen. 8 9

7 Befrielsen mindet Befrielsen efter den tyske besættelse blev traditionen tro mindet ved en højtidelighed den 5. maj ved foreningens mindesten på havnen. Dette gennemførtes i år i anledning af 70 år for befrielsen med et udvidet programmet. I samarbejde med andre soldaterforeninger, hjemmeværnet og Borgerlig Fugleskydningsselskab, besøgte repræsentanter, flag og faner, de steder i den gamle Ebeltoft kommune, hvor der ligger allierede flyver og danske modstandsmænd begravet. Her blev der lagt kranse og sagt mindeord. Ligeledes besøgtes mindestenene for befrielsen, hvor der ligeledes blev lagt kranse og sagt mindeord. Gaver til foreningen Vi har fra Erik Johan Van Deurs modtaget en fin officerskappe til brug i foreningens beklædnings beholdning. Ligeledes har han foræret os nogle bøger til biblioteket. Noget som er populært, da de allerede er udlånt og vi derfor desværre ikke har fået titlerne med her. Fra Niels K. Hansen, bedre kendt som Nisser har vi modtaget en fin kobberpotte, vist nok en såkaldt smørpotte. Nisser har også foræret os en af hans maskinchef uniformer, som vil indgå i beklædningsbeholdningen. Via Flemming Hjort har vi fra vort medlem Per Madsen fået en gasgrill, der skulle have været kasseret grundet der har været brand i den. Nu er en grill jo heldigvis bygget til at kunne klare en del varme og med lidt fingersnilde fra nogle medlemmer, er grillen nu standeret og har været afprøvet ved den første sommerskydning. Vi siger tak til giverne af de fine gaver. Skulle nogen være glemt eller gemt her under gaver undskylder vi. Det kan være svært at følge med i hvad vi får foræret og hvad historien bag det er. Skulle nogen ønske at begave foreningen, må man meget gerne lægge en lille seddel ved med navn og noter til historien. Eller sende det til redaktøren. Det er tit disse små spændende og ofte personlige historier som gør gaverne specielle

8 Skyttelauget Sommerskydningerne Startet Vintersæsonens månedlige makkerskydninger er slut for denne gang, men de ugentlige træningsskydninger hver onsdag fortsætter naturligvis. Og så gentager vi de foregående års succes med sommerskydninger den første onsdag i juni, juli og august måneder, hvor vi gennemfører en makkerskydning med præmie til det bedste makkerpar og endvidere tænder grillen, så vi efter skydningen kan hygge os på terrassen med en god pølse og en øl, et glas vin eller en vand. Præmiemodtagerne ved vintersæsonens sidste makkerskydning den 1. april var: Nr. 1: Ingelise Lyager og Steen Zacho med 298 point Nr. 2: Pia Skarritsø og Erik Lyager med 293 point Nr. 3: Steen Dideriksen og Gunnar Christensen med 293 point. Sommeren første makkerskydning blev afholdt onsdag den 3. juni og havde, trods manglede annoncering fin tilslutning. Vejret var som bekendt ikke det bedste sommervejr, men der var heldigvis læ i gården. Resultatet blev som følger: Nr. 1: Gert Agger & Bent Olsen, 298. Nr. 2: Gert Agger & Carl Erik Schmidt, 295 og nr. 3: Sonja Kirk og Steen Zacho, 291 point. Næste sommerskydning Næste sommerskydning er den første onsdag i juli. Den falder i år den 1. juli. Aftenen er som bekendt en træningsaften, hvor vi gennemfører en makkerskydning med tilhørende præmier. Samtidig starter vi grillen og der vil være mulighed for at købe pølser og brød. Vi håber på bedre vejr end sidste sommerskydning, hvor der må siges at have været frisk vind. Den Nordiske Hjemmebaneskydning aflyst Den Nordiske Hjemmebaneskydning aflyst. Vi har i år måtte aflyse den nordiske hjemmebaneskydning mellem de nordiske venskabsbyer, Arboga i Sverige, Honningsvåg/Nordkapp i Norge, Hollola i Finland og så Ebeltoft. Skydningen der som altid er en 50-m. udendørs skydning, der derfor for vort vedkommende har foregået på Skytteforeningens udendørs baner ved Elsegårdevej, har de seneste år ikke haft den store opbakning. Det så i år ud til der kun var os og Arboga tilbage. Vi har derfor i år valgt at aflyse denne skydning

9 Slupkorets meriter siden sidst: Foto: Kristian Rønholm Vi har denne gang 2 indlæg fra Knud om slupkorets aktiviteter. Vi giver ordet til Knud: Fredag den 20. marts afholdt tidligere fregatchef fra JYLLAND en reception i anledning af hans runde fødselsdag. Dette skete i det nye lokale ved biblioteket, mange var mødt op, han er jo også kendt både i havnen og i byen. Hans sidste interesse er Ålekvasen RIGMOR. Vi bestemte tirsdagen før ved vores øveaften, at vi ville gå derned og give et par sange, da vi specielt har haft en del at gøre med Jørgen i fregathenseende. Både Jørgen og hans gæster var glade for vores lille indslag. Vores leder UWE har vi måttet sætte på skolebænken igen, han havde kaldt alle sangerne sammen 2 timer for tidligt, men han siger nu, at han har fundet ud af, hvad klokken er slået. Det skal han jo også kunne, når han engang skal have fornyet sit kørekort. Man må jo hjælpe de evnesvage/dårligt seende. Lørdag den 28. marts havde Pia Tastum samlet 21 kvinder, for at hun kunne blive hyldet på sin 60 års fødselsdag. Hendes mand havde arrangeret os til at underholde i minutter med vore muntre sange, ja han ønskede også, at vi sang et par halvfrække revyviser med maritimt islæt. Nu ved vi da, hvor hans interesse er. Vi havde ændret teksten på en af sangene, således at pigerne skulle synge et 3. vers. Det skulle bådsmanden informere korsangerne om, og det er jo ikke let med sådan en flok halvstøvede hjerner, som nogle af sangerne løber rundt med. Nå med lodder og trisser, så lykkedes det hele, og alle var glade og tilfredse efter vores performans. Selvfølgelig klappede vi pænt og længe af pigernes sang. Søndag den 5. april mødte størstedelen af koret op med 2 musikere i marineforeningens lokale, hvor Niels Poulsen holdt sin 70 års fødselsdag med sin familie og venner. Og denne gang måtte vi ikke selv vælge sange, så udover vore gode danske sømandssange, måtte vi også igennem nogle lidt vovede revyviser. Vi klarede det til stor tilfredshed for Niels og hans gæster, også selvom de måtte lade maden stå i 50 minutter. Vi var også lidt ømme i halsen efter sådan en omgang. Efter vores sang fik gæsterne dog noget mere at spise og drikke. Lørdag den 11. april blev det nye foreningshus for fiskerihavnens 4 maritime foreninger officielt indviet af kulturrådsformanden Kirstine Bille. Vi var blevet bedt om at underholde med nogle viser, og det gjorde vi så. Torsdag den 16. april havde PR Electronic igen inviteret ca. 25 forretningsforbindelser til en rundtur på Fregatten Jylland, og som sædvanligt skulle vi som afslutning underholde. Det blev igen en succes, selvom der var lidt malurt i bægeret. Da bådsmanden skulle synge Æ 14 15

10 Whisky Johnny, fulgte hverken musikeren, koret eller gæsterne ham i sangen, så han stoppede efter første vers. Nå et nyt forsøg med sangen lykkedes dog til stor moro for alle. Knud L. vores anlæg, så alle kunne høre talerne og vore sange. En af vore sangere, den kvindesøgende Alf, kom dog anstigende i blæser, han ville se køn ud, sagde han. Den gik dog ikke, han blev sendt hjem for at skifte til normalt sangertøj. Vores optræden gik ellers fint. Og hermed andet indlæg: Lørdag den 18. april holdt Lyngparken i Knebel en middag for deres beboere, og de havde bedt om vi ville komme og synge et par viser for dem. Selvom vi ikke havde musikere med, klarede vi den ved hjælp af vores højtaleranlæg. Vi underholdt i 2 x 20 minutter, men så var det også tid for nogle af beboerne til en lille MORFAR. Lørdag den 2. maj blev der på Blushøj Camping afholdt et historisk event, hvor Jakob Vedsted fortalte om Marsk Stig og de fredløse på Øen Hjelm i året 1286 og begivenhederne deromkring. Samtidig blev der afsløret et stenæble og informationer om alt dette. Vi var blevet bedt om at underholde efter talerne og kom med Mandag den 4. maj blev vi bedt om at deltage i 70 års mindehøjtidelighed for Danmarks befrielse. Dette skete på Skæring Hede, hvor der er en mindesten for fem frihedskæmpere, der blev henrettet af tyskerne. Vi stillede denne gang op i grå bukser og blazer med logo, idet vi mente, at det var passende til denne lejlighed. En af vore sangere, en vis Anders (ikke And), selvom man skulle tro det, havde trods opfordring ikke sat sin telefon på lydløs, så der ringede højt under forsvarsministerens tale. Vi andre skammede os på hans vegne, men vi må jo hjælpe ham, der også har besvær med at finde ud af, hvor han har sin bopæl. Men ind imellem talerne og kransenedlæggelser var vi så forsangere til En lærke lettede og Kongernes konge, inden vi til slut sang Altid frejdig, lige inden der blev blæst retræte, og fanerne blev ført ud. En smuk tradition, hvor vi repræsenterede Marineforeningen og Ebeltoft på fineste vis, og hvor der var samlet ca. 250 tilhørere. Onsdag den 6. maj kørte vi til hotel Marina i Grenå, hvor seniorsælgerne holdt 20 års jubilæum. Vi underholdt i ca. 30 minutter for et medsyngende og dejlig veloplagt publikum på 80 personer. Koret giver jo lidt ekstra, når det er sådanne medlevende tilhørere. Søndag den 10. maj holdt Ulla og Erik Gram Sørensen fødselsdagsfest på PARK Hotel. Vi blev med ret kort varsel bedt om at underholde de inviterede samt fødselslarene. Vi kom anstigende 19 sangere og 2 musikere og underholdt med 9 sange og lidt sjov til stor tilfredshed, specielt for Erik Gram. Fredag den 15. maj skulle vi gå rundt i byen gader og synge 6-7 steder. Det var igen handelstandsforeningen, der havde fat i os. Desværre var der denne gang ikke mange folk på gaderne til at underholde. Det var nok det forkerte tidspunkt, vi startede. Vi skulle starte kl ved det gamle rådhus. Lørdag den 16. maj var der Kobberbryllup i Marinestuen. Det var Vinnie og Børge, der havde inviteret venner og familie til fest. Vi kom så efter middagen om aftenen og underholdt i ca. 35 minutter, og fik selvfølgelig mange til at synge med på nogle af sangene Knud L.

11 I et par år havde vi den glæde at se unge Mark Bjerg til så godt som alle træningsskydninger onsdag aften, hvor han kom sammen med sin oldemor, Lillian Jensen, og Per Egild Poulsen. Mark ville gerne lære at skyde, fandt stor interesse i det og blev efterhånden en habil skytte.- Det sidste års tid eller to har vi ikke set så meget til Mark, fordi han er kommet på efterskole. Under sit ophold på efterskolen var Mark i uge på togt med den 3-mastede skonnert Marylyn Anne. Vi har spurgt Mark om han vil fortælle os lidt om sine oplevelser på denne tur. Det ville han gerne, - så Mark skriver: Her lidt fra mit sommertogt med MARYLYN ANNE Jeg mødte med min store køjesæk på en stor gammel herregård ved Snaptun, som nu ejes af Naturfredningsstyrelsen, hvor vi alle (24) skulle rystes sammen og lære lidt om, hvordan man opfører sig både ombord, i havn og til søs. Næste dag blev vi alle kørt i bus til Horsens, hvor vi skulle påmønstre. Vi var så rundt på skibet for at se alt det, der var ombord. Derefter fik vi anvist vores sovesteder, der var både hængekøjer og faste køjer. Jeg fik en fast køje, måske vil jeg kalde det en alkove. Så begyndte vor første sejlads med første stop Århus. Turen var ikke så lang, men nu havde vi jo fået vand under kølen, og nu var det jo først, at vi skulle alt det, der var blevet fortalt os om, hvordan man opfører sig ombord. I Århus havn kom vi til at ligge stævn mod stævn med Kongeskibet Dannebrog; så fik jeg da set det. Næste dag skulle turen have gået til indsejlingen ved Mariager Fjord, men på grund af dårligt vejr måtte vi fortsætte, og der havde jeg min første hundevagt, men dog kun 2 timer, derefter 2 timers søvn, -hvis man kunne, for vi havde rigtig god søgang, hvor flere måtte kaste op. Jeg var måske heldig, for jeg mærkede ikke til noget ubehag. Så da den, der skulle afløses kl , var syg og ikke kunne, tog jeg en tørn til fra til Det var spændende og lærerigt, så det med at komme til søs er min drøm. Så kom vi til indsejlingen til Limfjorden, hvor næste stop var Aalborg. Der skulle så gøres lidt i orden efter nattens tur. Så havde vi lidt fri til en tur i byen, men vi skulle jo også ha lidt gymnastik og læren om tovværk og sejl. Næste dag sejlede vi til Thy, hvor der er Cabel Parken med sportsaktiviteter, og da vi skulle spise, var jeg grillmester. Næste dag skulle vi til Struer, hvor MAR- ILYN ANNE hører hjemme, og så fik jeg en af min oplevelser: At få lov at stå til rors for at få skibet hjem i havn. Jeg måtte dog ikke lægge til kaj, det gjorde vores førstestyrmand. Så fik jeg fast grund under fødderne, men alt i alt var det en fantastisk og rigtig god oplevelse, som jeg gerne vil gentage. Med hilsen fra Mark Bjerg Vi siger rigtig mange tak til Mark for den interessante beretning, - og ønsker dig fortsat al mulig god vind med dine ønsker om en søfartsuddannelse. Så vidt vi har forstået, kunne tænke dig at næste skridt skal være som elev på Georg Stage. Held og lykke! 18 19

12 Faste programpunkter og åbningstider 2015 Hos Walter Vin, ost og specialiteter v/karina & Kristian Glerup Busk Nørrebakke 8, 8400 Ebeltoft Tlf Restaurant & Vinbutik Hanne Sloth Adelgade Ebeltoft Tlf Mobil Hanne Sloth MODE Marinestuen: Åben hver onsdag kl og hver lørdag kl Bemærk: Lukket påskelørdag, pinselørdag og december Tirsdagsklubben: Hver tirsdag formiddag kl Kammeratskabsaftener: Den sidste torsdag i månederne januar, marts, april, september, oktober og november Generalforsamling: Den 26. februar Skydning: Hver onsdag, kl Fregatskydning den 7. marts Foreningsmesterskab den 29. marts Juleskydning den 16. december Slupkor: Øveaften hver tirsdag, kl Travaljeroning: Hver onsdag, kl i sæsonen Julebanko: Den 10. december Tirsdagsklubben hver tirsdag formiddag kl til 12.00) Tirsdagsklubben har nu kørt i 4 uger, og interessen ses at være over det forventede...der understreges endnu en gang, at der er åbent for ALLE medlemmer i tiden kl Som min. der kan købes kaffe, øl og vand og lejlighedsvis et smurt rundstykke til billige penge. Bare mød op, og det gælder selvsagt også for havfruerne..ps..der pusles endda med tanker om et par sommertirsdage at kunne grille et par pølser på den nye gasgrill.. På et tidspunkt bliver der også tale om, at vi lige hjælper hinanden med oprydning etc., så gårdhaven kan blive lidt mere indbydende. Noget for noget!!! Vi ses.. Venlig hilsen Flemming Hjorth Christensen Markvangen 10, 8400 Ebeltoft Tlf

13 Thorkil Brouer A/S Gert Skovsen Tømrerfirma Ebeltoft Murerfirma Ebeltoft Thorkil Brouer A/S Martin Hansens Vej Ebeltoft Tlf.: / fax Nyheder fra Havfruerne 22 Ebeltoft Optik v/aut. optiker Ann Christensen Adelgade Ebeltoft Tlf Klinik for Fodterapi Statsautoriseret fodterapeut V/ Rikke Jacobsen Østerallé Ebeltoft Telefon for sundere fødder God pleje af dine fødder er en investering i dit velvære... Flyvefisken Stockflethsvej 12 Fiskerihavnen 8400 Ebeltoft Tlf.: CVR-nr.: A. Knudsensvej Ebeltoft Tlf Fax Specialværksted for reparation og vedligeholdelse af elektriske maskiner El motorer Pumper Håndværktøj Startmotorer Gear Dynamoer Generatorer Sever & ICME el motorer Bongfiglioli gear Makita & Hitachi elværktøj Grundfos pumper Fag kuglelejer Exide batterier til alle vogne Torsdag den 9. april 2015 mødtes 15 Havfruer i Marineforeningen til foredrag af Peter Brøgger, hvor han fortalte om livet på Nordsøen. Det er meget interessant at høre om, da det jo ikke er en helt almindelig arbejdsplads. Peter sejler som maskinchef i firmaet Esvagt, som stort set står for de fleste opgaver i Nordsøen. Han fortalte via billeder og filmklip om alle de aktiviteter, der foregår så som ankerhandling, supplying og standbyskibe. Alt arbejde som udføres ombord, er omfattet af den største sikkerhed. Alt fra en reparation af en stikkontakt til større ting, skal der udfærdiges en arbejdstilladelse og en checkliste, som igen skal være godkendt og underskrevet af kaptajn og maskinmester før arbejdet kan gå i gang, og her havde Peter så noget i ærmet til alle pigerne. Vi blev inddelt i 4 hold, som hver fik en opgave under overskriften: Hot work og lukkede rum: Hold 1: Tænde et stearinlys Hold 2: Tænde et gasblus Hold 3: Ind i en pengeboks Hold 4: Hente en kasse øl på lageret Dette lyder jo ikke svært, men inden vi måtte foretage os noget, skulle der først udfærdiges en arbejdstilladelse og en checkliste. Især checklisten voldte store kvaler, så som: er arbejdssted afspærret og advarselsskilt opsat, brandvagt instrueret osv. Alt dette gav en bunke morskab. Især for et af holdene, da de ikke kunne finde ud af det. Til slut var der spørgerunde. Det var bestemt heller ikke kedeligt. Tusind tak til dig Peter for, at du vil bruge en aften på os Havfruer. Pbv. Kirsten Tlf.: mobil: mail: 23

14 Sir Henry Nedergade Ebeltoft Tlf CVR Dit Bosch Car Service værksted Ebeltoft Autocenter ApS Martin Hansens Vej Ebeltoft Tlf: Jernbanegade 22 B 8400 Ebeltoft - Tlf Adelgade Ebeltoft Østergade Grenaa Telefon Strandvejen Konditori Vibæk Strandvej Ebeltoft Tlf revision rådgivning Strandvejen 29, 8400 Ebeltoft Strandvejen 29, 8400 Ebeltoft Hovedgade 34, 1., 8410 Rønde Hovedgaden 48, 1., 8410 Rønde Vestre Ringgade 61, 8200 Århus N Jens Baggesens Vej 88 H, 8200 Århus Tlf. Tlf Ebeltoft & Omegns Begravelsesforretning Carsten B. Mikkelsen eftf. Svend Aage Egelund Reberbanen Ebeltoft svarer hele døgnet Her skal hverken sælges isenkram, tekstil, madvarer eller hverves medlemmer. Vi har såmænd bare købt pladsen her, for at støtte en god sag og sende dig en venlig hilsen fra Bil Fax Kvalificeret hjælp vedr. begravelse og bisættelse Alle aftaler kan træffes i hjemmet Ebeltoft Besøg os på - byens varehus Tlf MARTIN HANSENS VEJ EBELTOFT Martin Hansens Vej Ebeltoft Balle Entreprenørforretning & Aut. kloakmester Ernst Thygesen Søndervang Balle Mob Tlf Stark ebeltoft Mandag til fredag 7,00 til 17,30 Lørdag 8,00 til 14,

15 Ebeltoft Låseteknik Skafor godkendt

Ebeltoft Marineforening. OBS! Girokort indlagt. Nr. 10 december 2015. Familie-jule-bankospil...3. Kammeratskabsaften...9. Pudselauget...

Ebeltoft Marineforening. OBS! Girokort indlagt. Nr. 10 december 2015. Familie-jule-bankospil...3. Kammeratskabsaften...9. Pudselauget... Nr. 10 december 2015 OBS! Girokort indlagt Familie-jule-bankospil...3 Kammeratskabsaften...9 Pudselauget...10 Ebeltoft Marineforening Årets juleskydning...11 jagt fiskeri Skibsudstyr Garn + ruser sejlsport

Læs mere

Nr. 7 september 2015. Kammeratskabsaften...1. Forvarsel...10. Slupkorets meriter...11. Sommeren 2015...14. Ebeltoft Marineforening

Nr. 7 september 2015. Kammeratskabsaften...1. Forvarsel...10. Slupkorets meriter...11. Sommeren 2015...14. Ebeltoft Marineforening Nr. 7 september 2015 Kammeratskabsaften...1 Forvarsel...10 Slupkorets meriter...11 Ebeltoft Marineforening Sommeren 2015...14 jagt fiskeri Skibsudstyr Garn + ruser sejlsport god betjening Vi fastholder

Læs mere

Nr. 6 juli-august 2015. Prinsens Musikkorps...1. Årets fisketur...7. Valdemarsfest...10. Sommerskydning...12. Ebeltoft Marineforening

Nr. 6 juli-august 2015. Prinsens Musikkorps...1. Årets fisketur...7. Valdemarsfest...10. Sommerskydning...12. Ebeltoft Marineforening Nr. 6 juli-august 2015 Prinsens Musikkorps...1 Årets fisketur...7 Valdemarsfest...10 Ebeltoft Marineforening Sommerskydning...12 jagt fiskeri Skibsudstyr Garn + ruser sejlsport Koncert med Prinsens Musikkorps

Læs mere

Nr. 4 april 2014. Kammeratskabsaften...1. Søværnets Dag...7. Skyttelauget...,,,,,,,...11. Slupkorets Meriter...16. Ebeltoft Marineforening

Nr. 4 april 2014. Kammeratskabsaften...1. Søværnets Dag...7. Skyttelauget...,,,,,,,...11. Slupkorets Meriter...16. Ebeltoft Marineforening Nr. 4 april 2014 Kammeratskabsaften...1 Søværnets Dag...7 Skyttelauget...,,,,,,,...11 Ebeltoft Marineforening Slupkorets Meriter...16 jagt fiskeri Skibsudstyr Garn + ruser sejlsport god betjening Smykker

Læs mere

Kammeratskabsaften...1. Vellykket sommerfest...8. Skyttelauget Slupkorets meriter Ebeltoft Marineforening

Kammeratskabsaften...1. Vellykket sommerfest...8. Skyttelauget Slupkorets meriter Ebeltoft Marineforening ... Nr. 4 august / SEPTEMBER 2016 Kammeratskabsaften...1 Vellykket sommerfest...8 Skyttelauget...10 Ebeltoft Marineforening Slupkorets meriter...14 jagt fiskeri Skibsudstyr Garn + ruser sejlsport god betjening

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

NR. 3 JUNI JULI Valdemarsfest...1. Årets sommerfest...8. Sommer sluptur Slupkorets meriter...13 EBELTOFT MARINEFORENING

NR. 3 JUNI JULI Valdemarsfest...1. Årets sommerfest...8. Sommer sluptur Slupkorets meriter...13 EBELTOFT MARINEFORENING ... NR. 3 JUNI JULI 2017 Valdemarsfest...1 Årets sommerfest...8 Sommer sluptur...8 EBELTOFT MARINEFORENING Slupkorets meriter...13 JAGT FISKERI SKIBSUDSTYR GARN + RUSER SEJLSPORT GOD BETJENING Din sport:

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Nr. 4 april 2015. Kammeratskabsaften...1. 5. maj...5. Ny fregatkaptajn...8. Kompasset rundt...14. Ebeltoft Marineforening

Nr. 4 april 2015. Kammeratskabsaften...1. 5. maj...5. Ny fregatkaptajn...8. Kompasset rundt...14. Ebeltoft Marineforening Nr. 4 april 2015 Kammeratskabsaften...1 5. maj...5 Ny fregatkaptajn...8 Ebeltoft Marineforening Kompasset rundt...14 Smykker til en, du holder af... jagt fiskeri Skibsudstyr Garn + ruser sejlsport Ebeltoft

Læs mere

Nr. 8 oktober 2013. Kammeratskabsaften...1. Makkerskydning...8. Slupkorets meriter...14. Londontur...17. Ebeltoft Marineforening

Nr. 8 oktober 2013. Kammeratskabsaften...1. Makkerskydning...8. Slupkorets meriter...14. Londontur...17. Ebeltoft Marineforening Nr. 8 oktober 2013 Kammeratskabsaften...1 Makkerskydning...8 Slupkorets meriter...14 Ebeltoft Marineforening Londontur...17 jagt fiskeri Skibsudstyr Garn + ruser sejlsport god betjening Din sport: Vor

Læs mere

Nr. 2 februar 2015. Generalforsamling...1. Årets Fregatskydning...7. Slupsejlads...8. Kompasset rundt...16. Ebeltoft Marineforening

Nr. 2 februar 2015. Generalforsamling...1. Årets Fregatskydning...7. Slupsejlads...8. Kompasset rundt...16. Ebeltoft Marineforening Nr. 2 februar 2015 11 Generalforsamling...1 Årets Fregatskydning...7 Slupsejlads...8 Ebeltoft Marineforening Kompasset rundt...16 jagt fiskeri Skibsudstyr Garn + ruser sejlsport god betjening SHIP O HØJ

Læs mere

Nr. 7 september 2014. Kammeratskabsaften...1. Skyttelauget...8. Slupkorets meriter...11. Kompasset Rundt...15. Ebeltoft Marineforening

Nr. 7 september 2014. Kammeratskabsaften...1. Skyttelauget...8. Slupkorets meriter...11. Kompasset Rundt...15. Ebeltoft Marineforening Nr. 7 september 2014 Kammeratskabsaften...1 Skyttelauget...8 Slupkorets meriter...11 Ebeltoft Marineforening Kompasset Rundt...15 jagt fiskeri Skibsudstyr Garn + ruser sejlsport god betjening Næste kammeratskabsaften

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Nr. 10 december 2014. Juletræsfest...5. Skyttelauget...9. Ny CD...14. Kompasset rundt...17. Ebeltoft Marineforening

Nr. 10 december 2014. Juletræsfest...5. Skyttelauget...9. Ny CD...14. Kompasset rundt...17. Ebeltoft Marineforening Nr. 10 december 2014 Juletræsfest...5 Skyttelauget...9 Ny CD...14 Ebeltoft Marineforening Kompasset rundt...17 jagt fiskeri Skibsudstyr Garn + ruser sejlsport god betjening Din sport: Vor speciale Med

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Nr. 8 oktober 2014. Kammeratskabsaften...1. Fisketur...7. Mindepark...18. National Flagdag...20. Ebeltoft Marineforening

Nr. 8 oktober 2014. Kammeratskabsaften...1. Fisketur...7. Mindepark...18. National Flagdag...20. Ebeltoft Marineforening Nr. 8 oktober 2014 Kammeratskabsaften...1 Fisketur...7 Mindepark...18 Ebeltoft Marineforening National Flagdag...20 jagt fiskeri Skibsudstyr Garn + ruser sejlsport god betjening Smykker til en, du holder

Læs mere

Nr. 5 maj-juni 2014. Valdemarsfest...1. Sommerfest...7. Søværnets Dag...,,,,,,,...11. Slupkorets Norgestur...21. Ebeltoft Marineforening

Nr. 5 maj-juni 2014. Valdemarsfest...1. Sommerfest...7. Søværnets Dag...,,,,,,,...11. Slupkorets Norgestur...21. Ebeltoft Marineforening Nr. 5 maj-juni 2014 Valdemarsfest...1 Sommerfest...7 Søværnets Dag...,,,,,,,...11 Ebeltoft Marineforening Slupkorets Norgestur...21 Smykker til en, du holder af... jagt fiskeri Skibsudstyr Garn + ruser

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Nr. 2 februar 2014. Genreralforsamling...1. Slupsejlads...8. Familieudflugt...8. Skyttelauget...11. Ebeltoft Marineforening

Nr. 2 februar 2014. Genreralforsamling...1. Slupsejlads...8. Familieudflugt...8. Skyttelauget...11. Ebeltoft Marineforening Nr. 2 februar 2014 Genreralforsamling...1 Slupsejlads...8 Familieudflugt...8 Ebeltoft Marineforening Skyttelauget...11 jagt fiskeri Skibsudstyr Garn + ruser sejlsport SHIP O HØJ Alle mand på dæk! Der pibes

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Nr. 8 oktober 2015. Kammeratskabsaften...1. Skyttelauget...7. Slupkorets meriter...11. Kompasset rundt...13. Ebeltoft Marineforening

Nr. 8 oktober 2015. Kammeratskabsaften...1. Skyttelauget...7. Slupkorets meriter...11. Kompasset rundt...13. Ebeltoft Marineforening Nr. 8 oktober 2015 Kammeratskabsaften...1 Skyttelauget...7 Slupkorets meriter...11 Ebeltoft Marineforening Kompasset rundt...13 jagt fiskeri Skibsudstyr Garn + ruser sejlsport god betjening Næste kammeratskabsaften

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august.

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august. Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Fodbold - Mikael 60231725 Børne diskotek - Martin 2065

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR.

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. Sept. - Oktober 2015 EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. 150,00 MED FRI BAR MAX 2 PÅRØRENDE PR. BEBOER

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

Nr. 1 februar Generalforsamling...1. Kammeratskabsaften...9. Årets Fregatskydning Tirsdagstræffet Ebeltoft Marineforening

Nr. 1 februar Generalforsamling...1. Kammeratskabsaften...9. Årets Fregatskydning Tirsdagstræffet Ebeltoft Marineforening Nr. 1 februar 2016 Generalforsamling...1 Kammeratskabsaften...9 Årets Fregatskydning...11 Ebeltoft Marineforening Tirsdagstræffet...12 jagt fiskeri Skibsudstyr Garn + ruser sejlsport SHIP O HØJ Alle mand

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014 Januar 2014 Mandag den 6. januar kl. 19 - Besøg hos Hanne Design på Gestelev Gamle Mejeri. Hanne laver bl.a. smukke smykker og tasker i gummi, som vi får lejlighed til at se på. Hun lukker snart sin butik

Læs mere

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Velkommen til Bøgeskovhus Side 4-7 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Nr. 10 december Kammeratskabsaften...3. Juletræsfest...5. Julegave-idéer...8. Slupkorets meriter Ebeltoft Marineforening

Nr. 10 december Kammeratskabsaften...3. Juletræsfest...5. Julegave-idéer...8. Slupkorets meriter Ebeltoft Marineforening Nr. 10 december 2013 Kammeratskabsaften...3 Juletræsfest...5 Julegave-idéer...8 Ebeltoft Marineforening Slupkorets meriter...14 jagt fiskeri Skibsudstyr Garn + ruser sejlsport god betjening Foto: Peter

Læs mere

Nr. 1 januar 2015. Kammeratskabsaften...1. Godt nytår...3. Skyttelauget...9. Kompasset rundt...13. Ebeltoft Marineforening

Nr. 1 januar 2015. Kammeratskabsaften...1. Godt nytår...3. Skyttelauget...9. Kompasset rundt...13. Ebeltoft Marineforening Nr. 1 januar 2015 Kammeratskabsaften...1 Godt nytår...3 Skyttelauget...9 Ebeltoft Marineforening Kompasset rundt...13 Smykker til en, du holder af... jagt fiskeri Skibsudstyr Garn + ruser sejlsport Ebeltoft

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014 Læs inde i bladet: INVITATION TIL JULEBANKO FLERE FESTLIGHEDER AFHOLDT SEJLSÆSON AFSLUTTET 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

Nr. 3 marts 2014. Kammeratskabsaften...1. Generalforsamling...7. Skyttelauget...,,,,,,,...13. Kompasset rundt...19. Ebeltoft Marineforening

Nr. 3 marts 2014. Kammeratskabsaften...1. Generalforsamling...7. Skyttelauget...,,,,,,,...13. Kompasset rundt...19. Ebeltoft Marineforening Nr. 3 marts 2014 Kammeratskabsaften...1 Generalforsamling...7 Skyttelauget...,,,,,,,...13 Ebeltoft Marineforening Kompasset rundt...19 Smykker til en, du holder af... jagt fiskeri Skibsudstyr Garn + ruser

Læs mere

Støvlekast ved Pensionaden på Lyngparken.

Støvlekast ved Pensionaden på Lyngparken. Oktober - November 2013 Støvlekast ved Pensionaden på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i oktober måned tirsdag, den 1. kl. 10.00 Kjoledamen viser tøj onsdag, den 2. Sang kl. 10.00 kl. 13.30 torsdag,

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Oversigt over aktiviteter i marts:

Oversigt over aktiviteter i marts: Marts nr. 3 Oversigt over aktiviteter i marts: Tirsdag d.3 kl. 10.15 Torsdag d. 5 kl. 10 Tirsdag d. 10 kl. 10.15 Torsdag d.12 kl. 10 Tirsdag d.17 kl. 10.15 Torsdag d.19 kl. 10 Torsdag d.19 kl. 14 16 Tirsdag

Læs mere

Velkommen til Dagcenteret på Damgården

Velkommen til Dagcenteret på Damgården Velkommen til Dagcenteret på Damgården Plejecenter Øst Svendborg Kommune Velkommen til dagcenteret på Damgården Plejecenter Damgården er en del af Plejecenter Øst i Svendborg Kommune. Damgården er beliggende

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg.

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. 7 Nyhedsbrev juni 2013 Trolling Master Bornholm Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. På tredjepladsen kom Brian Milkowski

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 24 maj / april. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Festudvalget Avisen udkommer januar, marts, maj,

Læs mere

Arrild Privatskole og Børnehuset

Arrild Privatskole og Børnehuset Nyhedsbrev 24/2017 Nyt fra Børnehuset. Blå Gruppes Discofest Fredag den 2.juni holdt Blå Gruppe (langt om længe ) discofest. Børnene havde glædet sig meget. Vi hyggede med velkomstdrink, lækkert mad +

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Julemarked på Lyngparken.

Julemarked på Lyngparken. December 13 Januar 14 Julemarked på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i december måned onsdag, den 4. Sang kl. 10.00 kl. 13.30 torsdag, den 5. kl. 10.00 Sct. Jacobi Skoles Kor underholder tirsdag,

Læs mere

Nr. 9 november 2014. Kammeratskabsaften...1. Julefrokost...5. Skyttelauget...11. Slupkorets Meriter...17. Ebeltoft Marineforening

Nr. 9 november 2014. Kammeratskabsaften...1. Julefrokost...5. Skyttelauget...11. Slupkorets Meriter...17. Ebeltoft Marineforening Nr. 9 november 2014 Kammeratskabsaften...1 Julefrokost...5 Skyttelauget...11 Ebeltoft Marineforening Slupkorets Meriter...17 jagt fiskeri Skibsudstyr Garn + ruser sejlsport god betjening Smykker til en,

Læs mere

Krejbjerg Nyt. Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober Det er i år fredag, den 29. november kl

Krejbjerg Nyt. Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober Det er i år fredag, den 29. november kl Krejbjerg Nyt Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober 2013 Fællesspisning Fredag, den 25. oktober er der fællesspisning i forsamlingshuset kl. 18.30. Kortklubben som består af Kirsten Hundahl,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Praktiske informationer

Praktiske informationer HK Senior Djursland Praktiske informationer Seniorklubben bestyrelse 2016 Formand: Ruth Nyhuus, tlf. 86325881 mail: jephus@stofanet.dk Næstformand: Inge Ejsing Rasmussen, tlf. 86363640 mail:ejsing.rasmussen@gmail.com

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Program for første halvår 2017.

Program for første halvår 2017. Opdateret den 24-1-2017 Program for første halvår 2017. Bemærk. Vær opmærksom på de skiftende start tidspunkter. Alle tilmeldinger kan foregå på mail eller telefon til turlederen eller Else Gissel på Tlf.

Læs mere

Så blev det efterår. Det er i hvert fald det datoen siger, men jeg satser nu stadig på at vi

Så blev det efterår. Det er i hvert fald det datoen siger, men jeg satser nu stadig på at vi Kære Alle på Veteranhjem Midtjylland i Aarhus Så blev det efterår. Det er i hvert fald det datoen siger, men jeg satser nu stadig på at vi kan få en masse timer med aktiviteter udenfor endnu. Det er ved

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016

Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016 Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016 Sommer turen går til Budapest i Ungarn, nærmer i Szentendre hvor vi skal bo på campingpladsen Pap-Sziget. Den ligger på en lille ø i Donau floden. Informationer

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011:

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Seniorklubben havde arrangeret 2 ting i 2010. Den 3. juli havde vi planlagt en tur til Abildå Brunkulsleje, hvor vi skulle mødes og

Læs mere

Referat fra DS generalforsamling

Referat fra DS generalforsamling Referat fra DS generalforsamling 07.10. 2015 1. Valg af dirigent: Else Toft blev valgt. 2. Formandens beretning: Sæsonen 2015 er ved at være slut, og der er tradition for at gøre lidt status. Vi havde

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum LØBESEDLEN BMI Motion Januar 2011 Nytårstraveturen Den 31. december kl. 12 er endnu et tidspunkt der for rigtig mange BMI-motionister står fast indgraveret i kalenderen. Her foretages den årlige travetur

Læs mere

Nr. 5 oktober Kammeratskabsaften...1. Årets fisketur...7. Årets julefrokost Skyttelauget Ebeltoft Marineforening

Nr. 5 oktober Kammeratskabsaften...1. Årets fisketur...7. Årets julefrokost Skyttelauget Ebeltoft Marineforening ... Nr. 5 oktober 2016 Kammeratskabsaften...1 Årets fisketur...7 Årets julefrokost...8 Ebeltoft Marineforening Skyttelauget...12 Smykker til en, du holder af... jagt fiskeri Skibsudstyr Garn + ruser sejlsport

Læs mere

Nr. 2 april Kammeratskabsaften...1. Generalforsamling...8. Soldaterforen.udflugt Slupkorets meriter Ebeltoft Marineforening

Nr. 2 april Kammeratskabsaften...1. Generalforsamling...8. Soldaterforen.udflugt Slupkorets meriter Ebeltoft Marineforening ... Nr. 2 april 2016 Kammeratskabsaften...1 Generalforsamling...8 Soldaterforen.udflugt...14 Ebeltoft Marineforening Slupkorets meriter...22 Smykker til en, du holder af... jagt fiskeri Skibsudstyr Garn

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Aktiviteter April 2016

Aktiviteter April 2016 Aktiviteter April 2016 Vestergården Annebergvej 73 9000 Aalborg Tlf: 9931 6900 Åbningstider mandag til fredag fra kl. 9.00 15.45 Kære efterlønsmodtager og pensionist i Aalborg Kommune Velkommen på Centret

Læs mere

SFO1 Pavillonen april 2013. Tlf. nummer: 36 37 83 41

SFO1 Pavillonen april 2013. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Stjernebrevet SFO1 Pavillonen april 2013 Tlf. nummer: 36 37 83 41 I april måned holder støttebenet børnebanko i Pavillonen for alle medlemmer af støttebenet. Fra personalets side vil vi gerne benytte lejligheden

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

FESTUGE 23. Vinkel Stadion Vinkelvej 219

FESTUGE 23. Vinkel Stadion Vinkelvej 219 FESTUGE 23 Vinkel Stadion Vinkelvej 219 3. juni 7. juni 2014 2 Tirsdag 3. juni 2014 Kl. 17:30 Ungdomsfodbold U8 drenge fodboldturnering (5 mands) Kl. 19:00 Oldboys fodbold SVIF Viborg Nørremarken Kl. 19:30

Læs mere