AALBORG KATEDRALSKOLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AALBORG KATEDRALSKOLE"

Transkript

1 AALBORG KATEDRALSKOLE KVALITETSRAPPORT 2008/2009

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 AALBORG KATEDRALSKOLES MÅLSÆTNING Side 3 SAMMENFATNING Side 4 MÅLSÆTNING 1: At fastholde et ansøgertal, der sikrer at skolen kan fastholde Side 8 8 gymnasiespor og 3 hf-spor MÅLSÆTNING 2: At elevtilfredsheden er blandt de bedste sammenlignet med øvrige Side 16 gymnasier og hf-kurser MÅLSÆTNING 3: At karakterniveauet ved eksamen ligger i den bedste tredjedel på Side 22 landsplan MÅLSÆTNING 4: At fraværsprocenten er mindst 10 % under landsgennemsnittet Side 29 MÅLSÆTNING 5: At gennemførelsesprocenten er i den bedste halvdel på landsplan Side 31 MÅLSÆTNING 6: At overgangsfrekvensen i forhold til videregående uddannelse ligger Side 36 i den bedste halvdel på landsplan MÅLSÆTNING 7: At arbejdsmiljøet er i den bedste halvdel blandt virksomheder Side 44 generelt MÅLSÆTNING 8: At hovedbygningen, 1.sal i administrationsbygningen og Side 49 naturfagsfløje renoveres MÅLSÆTNING 9: At der hvert år iværksættes et eller flere større udviklingsprojekter Side 51 MÅLSÆTNING 10: At der iværksættes initiativer til at styrke det eksterne samarbejde Side 59 MÅLSÆTNING 11: At der iværksættes initiativer, der styrker elevernes frivillige Side 60 aktiviteter 2

3 AALBORG KATEDRALSKOLES MÅLSÆTNING Aalborg Katedralskoles målsætning er: At fastholde et ansøgertal, der sikrer at skolen kan fastholde 8 gymnasiespor og 3 hf-spor At elevtilfredsheden er blandt de bedste sammenlignet med øvrige gymnasier og hf-kurser At karakterniveauet ved eksamen er i den bedste tredjedel på landsplan At fraværsprocenten er mindst 10 % under landsgennemsnittet At gennemførelsesprocenten er i den bedste halvdel på landsplan At overgangsfrekvensen i forhold til videregående uddannelse ligger i den bedste halvdel på landsplan At arbejdsmiljøet er i den bedste halvdel blandt virksomheder generelt At hovedbygningen, 1.sal i administrationsbygningen og naturfagsfløjen renoveres At der hvert år iværksættes et eller flere større udviklingsprojekter At der iværksættes initiativer til at styrke det eksterne samarbejde At der iværksættes initiativer, der styrker elevernes frivillige aktiviteter 3

4 SAMMENFATNING MÅLSÆTNING 1: At fastholde et ansøgertal, der sikrer at skolen kan fastholde 8 gymnasiespor og 3 hfspor Aalborg Katedralskole lever op til målsætningen om at tiltrække ansøgere til 8 gymnasiespor og 3 hf-spor. Der er oprettet 9 gymnasieklasser og 3 hf-klasser i Skolens beliggenhed betyder, at ansøgerne til at opnå målsætningen ikke kan findes alene i nærmiljøet, og skolen er derfor afhængig af at kunne tiltrække elever, der kører forbi et andet gymnasium for at komme til Aalborg Katedralskole. Det betyder at søgningen til skolen vil svinge mere end for de øvrige gymnasier, og det er derfor væsentligt at fastholde fokus på et godt omdømme blandt nuværende og kommende elever. Over de nærmeste 5 år vil årgangene falde og i kombination med en øget kapacitet i Aalborgområdet må konkurrencen mellem gymnasierne forventes skærpet. MÅLSÆTNING 2: At elevtilfredsheden er blandt de bedste sammenlignet med øvrige gymnasier og hfkurser Aalborg Katedralskole opfylder generelt målsætningen om at ligge i toppen i forhold til skolerne i benchmark-samarbejdet i VISA. Undersøgelserne af elevtilfredsheden med undervisningsmiljøet har affødt en række ændringer, som i 2009 har givet sig udslag i højere grad af tilfredshed med områder, hvor skolen stod svagere. Omkring koordinering af skriftlige arbejder og elevernes arbejdsbelastninger er der fortsat behov for fokus. Der gennemføres i foråret 2010 en ny undersøgelse af undervisningsmiljøet på de 4 skoler i VISAsamarbejdet. 4

5 MÅLSÆTNING 3: At karakterniveauet ved eksamen ligger i den bedste tredjedel på landsplan Målsætningen i forhold til karakterniveau er opfyldt på gymnasiet, hvor skolen ligger i den bedste tredjedel. På hf er målsætningen endnu ikke opfyldt. Der er i 2009 sket et fald i karaktergennemsnit, men her skal man dog være opmærksom på at elevtallet på hf er begrænset, og det betyder at ganske få elever, der gennemfører med et dårligt resultat i stedet for at gå ude før eksamen trækker gennemsnittet ned. Samlet set er karakterniveauet tilfredsstillende og indikerer et højt fagligt niveau på skolen. MÅLSÆTNING 4: At fraværsprocenten er mindst 10 % under landsgennemsnittet Målet omkring fravær er ikke nået, men i 1g og 1hf er vi meget tæt på målet. I løbet af 2009/2010 er det målet at fastholde fremgangen fra 1g og 1hf. Så vi over tre år får nedsat fraværet til niveauet i målsætningen. I 2008/2009 har vi gennem indførelsen af Lectio som fraværsregistreringssystem fået overblik over det skriftlige fravær. I 2009/2010 vil der være fokus på at nedbringe det skriftlige fravær. MÅLSÆTNING 5: At gennemførelsesprocenten er i den bedste halvdel på landsplan Aalborg Katedralskole er i den situation at gennemførelsesprocenten på hf blandt landets tre bedste samtidig med at gennemførelsesprocenten på gymnasiet ligger under landsgennemsnittet. Der er i 2008/2009 gennemført en række initiativer til bekæmpelse af frafald, og frafaldet i gymnasiet er faldende, men ligger stadig på den forkerte side af målsætningen om at være i bedste halvdel. Der skal fortsat være fokus på frafaldsprocenterne i 2009/2010 gennem videreførelse af de iværksatte initiativer, og gennem fortsat drøftelse af årsagerne til frafaldet. 5

6 MÅLSÆTNING 6: At overgangsfrekvensen i forhold til videregående uddannelse ligger den bedste halvdel på landsplan Aalborg Katedralskole opfylder målsætningen om en overgangsfrekvens til videregående uddannelse over landsgennemsnittet på både gymnasiet og hf. Der er store udsving fra år til år og tallene stammer fra årgange, der har forladt skolen for flere år siden, men generelt når skolen målsætningen. Sammenlignet med de øvrige nordjyske gymnasier starter gymnasieeleverne fra Aalborg Katedralskole relativt sent på videregående uddannelse og overgangsfrekvensen i forhold til mellemlang og lang videregående uddannelse ligger lidt lavere end det nordjyske gennemsnit. Til gengæld starter hf-kursisterne fra Aalborg Katedralskole tidligere på en uddannelse end på de fleste andre skoler, og flere end landsgennemsnittet er i gang med en mellemlang videregående uddannelse efter 27 måneder. MÅLSÆTNING 7: At arbejdsmiljøet er i den bedste halvdel blandt virksomheder generelt Det er i skoleåret 2008/2009 lykkedes at gennemføre en væsentlig forbedring af det psykiske arbejdsmiljø. Arbejdet i arbejdsmiljøudvalget fortsætter i 2009/2010 med en ny arbejdsmiljøundersøgelse i foråret MÅLSÆTNING 8: At hovedbygningen, 1.sal i administrationsbygningen og naturfagsfløje renoveres Kvaliteten af undervisningslokalerne har de sidste 5 år taget et stort spring fremad, og renoveringen af hovedbygningen nærmer sig sin afslutning. Der er endnu ikke taget hul på renoveringen af 1. sal i administrationsbygningen og naturfagsfløjen. MÅLSÆTNING 9: At der hvert år iværksættes et eller flere større udviklingsprojekter 6

7 Der er i skoleåret 2008/2009 gennemført et stort antal større udviklingsprojekter selvstændigt og i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. Dermed er målsætningen opfyldt. Arbejdet videreføres i skoleåret 2009/2010. MÅLSÆTNING 10: At der iværksættes initiativer til at styrke det eksterne samarbejde Målsætningen om at styrke det eksterne samarbejde er blevet opfyldt gennem de gennemførte projekter. Arbejdet videreføres i 2009/2010 med særlig fokus på at styrke kontakten til erhvervslivet og uddannelsesinstituationer i forbindelse med den nye hf-fagpakke. MÅLSÆTNING 11: At der iværksættes initiativer, der styrker elevernes frivillige aktiviteter De frivillige aktiviteter har et højt niveau, og der er i årets løb sket en yderligere udvikling. Nyskabelserne i 2008/2009 har været kammerkoret, kemi for sjov og basketturneringen. Samtidig er en række af de øvrige aktiviteter intensiveret. F.eks. har bigbandet haft et af de mest aktive år i år. 7

8 MÅLSÆTNING 1: At fastholde et ansøgertal, der sikrer at skolen kan fastholde 8 gymnasiespor og 3 hf-spor Indikatorer for målopfyldelse Måles v.h.a. udvikling i ansøgertal. Målet er opnået, hvis der hvert år starter 224 gymnasieelever og 84 hf-kursister. Resultat Ansøgertallet for 2009 var 264 ansøgere til gymnasiet og 93 ansøgere til hf. Dermed opfylder vi målsætningen om at fastholde 8 gymnasiespor og 3 hf-spor. Der er i 2009 oprettet 9 gymnasieklasser og 3 hf-klasser. Nedenstående befolkningsfremskrivning viser at en opfyldelse af målsætningen om at fastholde ansøgere til 8 gymnasieklasser og 3 hf-klasser i de nærmeste år vil blive påvirket af de demografiske forhold. Antallet af 16-årige topper p.t. og vil falde med 15 % over de næste 10 år. Faldet i antal 16-årige vil med uændrede søgemønstre betyde et fald i ansøgertallet svarende til 1,6 klasse. I hele perioden vil der dog under uændrede vilkår være elever til at opfylde skolens målsætning om 8 gymnasieklasser og 3 hf-klasser. Nedgangen i antallet af 16-årige over de nærmeste år vil dog få betydning, da kapaciteten i Aalborg er blevet øget. I 2009 har Hasseris Gymnasium fået 6 nye klasseværelser og Aalborghus Gymnasium inddrager nye lejede lokaler. Der vil fremover være en større kapacitet til færre elever, og det kan betyde elevmangel på de gymnasier, der har øget kapaciteten. Resultatet vil være en hårdere konkurrence om eleverne. Prognoserne for hele Region Nordjylland viser et fald i antal 16-årige på i gennemsnit 1,5 % pr. år over de næste 10 år. Allerede år 2014 vil antallet af unge i Region Nordjylland være faldet med 10 %. Tilbagegangen på 10 % vil ramme alle Aalborgs nabokommuner med undtagelse af Brønderslev. Derfor vil nabogymnasierne i oplandet forventes at opleve tilbagegang over de 8

9 nærmeste år. Det vil ligeledes skærpe konkurrencen om eleverne. Samlet set vil konkurrencen om eleverne blive skærpet de nærmeste år både i Aalborg og i forhold til oplandsgymnasierne. Befolkningsfremskrivning årige i Aalborg Kommune Andel på Aalborg År Andel på Aalborg Antal 16-årige Katedralskole stx Katedralskole HF Anslået antal elever STX Anslået antal kursister HF Klassetal stx Klassetal HF Klassetal i alt % 4% ,0 3,0 12, % 4% ,7 3,1 11, % 4% ,9 3,1 12, % 4% ,8 3,1 11, % 4% ,6 3,0 11, % 4% ,2 2,9 11, % 4% ,3 2,9 11, % 4% ,9 2,8 10, % 4% ,1 2,8 11, % 4% ,9 2,8 10, % 4% ,7 2,7 10, % 4% ,8 2,8 10, % 4% ,8 2,7 10, % 4% ,0 2,8 10, % 4% ,9 2,8 10, % 4% ,7 2,7 10, % 4% ,0 2,8 10, % 4% ,8 2,7 10, % 4% ,7 2,7 10, % 4% ,7 2,7 10, % 4% ,7 2,7 10, % 4% ,7 2,7 10, % 4% ,7 2,7 10, % 4% ,7 2,7 10, % 4% ,8 2,7 10, % 4% ,9 2,8 10, % 4% ,0 2,8 10, % 4% ,1 2,8 10,9 9

10 % 4% ,2 2,9 11, % 4% ,2 2,9 11, % 4% ,3 2,9 11, % 4% ,4 2,9 11,3 De historiske tal for ansøgertallet til Aalborg Katedralskole viser en god søgning til skolen, men også store udsving. Den generelle tendens over tid har været tilbagegang for hf og fremgang for gymnasiet. Hovedtendenserne dækker dog over meget store udsving fra år til år. Gymnasiet har bevæget sig mellem 149 ansøgere for 12 år siden til 264 ansøgere i år, og hf har svinget mellem 75 ansøgere i 2005 og 204 ansøgere i Hovedtendenserne er landsdækkende, men de store udsving fra år til år er et særligt kendetegn for Aalborg Katedralskole. Skolens beliggenhed betyder, at det naturlige optageområde er begrænset. Mod nord bor kun få mennesker mellem skolen og Limfjorden. Mod øst er centrum, hvor der ligeledes bor få gymnasiesøgende unge. Mod syd og vest er afstanden til Aalborghus og Hasseris gymnasium mindre end 4 km. Der er kort sagt relativt få elever i skolens umiddelbare optageområde. Derfor kommer en stor del af eleverne fra områder, hvor afstanden til et konkurrerende gymnasium er kortere end afstanden til Aalborg Katedralskole. For mange elever er Aalborg Katedralskole et tilvalg frem for det nærmeste gymnasium. Skolen er derfor meget følsom overfor ændringer i stemninger blandt unge, og søgetallene for Aalborg Katedralskole vil derfor være udsat for større udsving end søgetallene for de fleste andre gymnasier. Vi er i højre grad end andre gymnasier afhængig af et godt image, da vi kun kan opretholde den nuværende størrelse, hvis der er elever, der er villige til at køre forbi et andet gymnasium for at komme på Aalborg Katedralskole Ansøgertal Aalborg Katedralskole År Gymnasium HF I alt gym+hf ?? ??

11 Nedenfor ses Aalborg Katedralskoles markedsandel i Aalborg. Aalborg Katedralskoles følsomhed i forhold til udsving i elevstemninger afspejles i de meget store udsving i den andel af de unge, som søger Aalborg Katedralskole. Andelen til de tre øvrige Aalborg-gymnasier ligger mere eller mindre konstante, medens Aalborg Katedralskoles andel gennem de seneste 15 år har svinget mellem 18 % 11

12 og 33 %. Andel af gymnasieeleverne i Aalborg (%) Nørresundby Hasseris Katedralskolen Aalborghus I 2008 lavede Region Nordjylland en GIS-analyse af fordeling af ansøgere på de enkelte skoler. Søgemønsteret i Aalborg er således at ansøgerne til Nørresundby, Hasseris og Aalborghus stort set alle bor så tæt på skolen, at skolen er nærmeste gymnasium. Søgemønsteret for Aalborg Katedralskole er anderledes. Her kommer ansøgerne spredt fra alle dele af Aalborg og fra store dele af oplandet helt til Hobro, Fjerritslev, Hals og Sæby. Aalborg Katedralskole har en anderledes profil, som betyder at den tiltrækker elever, der gerne cykler forbi et andet gymnasium for at komme på Aalborg Katedralskole. Det er en styrke, at skolen kan tiltrække elever fra et stort opland, men det giver som nævnt en sårbarhed, hvis historien om Aalborg Katedralskole bliver negativ blandt potentielle ansøgere. Nedenstående tabel viser elevernes begrundelse for at vælge Aalborg Katedralskole sammenlignet med 3 Benchmark-gymnasier. Undersøgelsen er gennemført i 2008 og 2009, og der er betydelige udsving mellem de to år, men tabellen kan alligevel give et fingerpeg om hvad der tiltrækker elever til skolen. 12

13 De områder, hvor Aalborg Katedralskole i højere grad end de tre øvrige skoler tiltrækker elever er: Ry for et godt socialt miljø Traditioner i familien Ry for et højt fagligt niveau Kammeraterne De områder, hvor Aalborg Katedralskole I mindre grad tiltrækker elever er Beliggenhed i forhold til bopæl Anbefaling fra studievejledere på folkeskolerne Vigtigste årsager til at vælge uddannelsen - 1. års elever Total Gymnasier Ikast - Struer 2008 Viby Aalborg Aalborg Uddannelsen på skolen passer til, hvad jeg vil i fremtiden 59,60% 58,70% 55,90% 66,90% 56,90% 77,20% Gymnasiets linjer/studieretninger ,40% 65,30% 61,80% 57,60% 55,90% 54,30% Skolen havde den bedste beliggenhed i forhold til mit hjem 55,50% 54,50% 71,60% 66,90% 39,50% 50,00% Skolen har ry for at have at godt socialt miljø ,30% 41,30% 47,10% 38,80% 74,40% 41,80% Der er gode muligheder for videreuddannelse og beskæftigelse 48,10% 52,10% 47,10% 41,70% 50,80% 39,10% Skolen i mit område har et godt ry ,00% 33,10% 40,20% 19,40% 35,90% 38,00% Andet ,60% 24,00% 31,40% 34,50% 34,40% 36,40% Mine kammerater skulle også begynde/gik på gymnasiet 30,30% 28,90% 33,30% 22,30% 35,40% 36,40% Skolen har ry for at have et højt fagligt niveau ,50% 24,80% 23,50% 12,20% 25,10% 27,20% Der er tradition i min familie for at gå på

14 gymnasiet 16,90% 9,90% 14,70% 13,70% 24,60% 16,80% Studievejlederen i min folkeskole anbefalede mig skolen 15,30% 24,80% 25,50% 19,40% 1,00% 15,80% Godt åbent hus-arrangement og informationsmateriale 12,40% 14,00% 3,90% 13,70% 14,90% 6,50% Præsentationskurser ,20% 6,60% 4,90% 7,20% 8,70% 5,40% Brobygningskursus ,00% 5,80% 1,00% 10,10% 3,10% 1,60% Skolens hjemmeside ,70% 5,00% 4,90% 4,30% 4,60% 0,50% Ser vi på skolens profil set med elevøjne, så kan valget af fag på A-niveau for studenterårgang 2008 måske give et fingerpeg. Sammenligner vi de 4 Aalborg-gymnaier, så ser billedet ud som vist på nedenstående tabel. Andel af studenterårgang 2008 med A-niveau i forskellige fagområder Hasseris Gymnasium Nørresundby Gymnasium og HF Aalborg Katedralskole Aalborghus Gymnasium Naturvidenskab (biologi, fysik, kemi) Musik samfundsfag fremmedsprog (Fransk, Italiensk, Spansk, Tysk) Engelsk Matematik I ALT Ovenstående tabel viser i grove træk følgende profil for Aalborg-gymnasierne. Aalborghus er i dag stærkest på det naturvidenskabelige område. Hasseris er stærkest på det samfundsvidenskabelige område. Nørresundby er stærkest på det sproglige område og Aalborg Katedralskole er stærkest i forhold til musik og sprog. I forhold til musik var Aalborg Katedralskole i 2008 mellem 10 skoler med flest musik elever til studentereksamen.. 14

15 Initiativer I 2008/2009 er der gennemført 4 nye initiativer i forhold til at styrke ansøgertallet og styrke skolen image: Skolen har fået ny hjemmeside Skolens udadvendte pjecer produceres i dag professionelt udenfor skolen De tre gymnasier syd for fjorden har i samarbejde arrangeret orienteringsmøde for folkeskolens vejledere og andre interesserede. Skolens fysiske rammer er blevet renoveret for 3 mio kr. Konklusion Aalborg Katedralskole lever op til målsætningen om at tiltrække ansøgere til 8 gymnasiespor og 3 hf-spor. Der er oprettet 9 gymnasieklasser og 3 hf-klasser i Skolens beliggenhed betyder, at ansøgerne til at opnå målsætningen ikke kan findes alene i nærmiljøet, og skolen er derfor afhængig af at kunne tiltrække elever, der kører forbi et andet gymnasium for at komme til Aalborg Katedralskole. Det betyder at søgningen til skolen vil svinge mere end for de øvrige gymnasier, og det er derfor væsentligt at fastholde fokus på et godt omdømme blandt nuværende og kommende elever. Over de nærmeste 5 år vil årgangene falde og i kombination med en øget kapacitet i Aalborgområdet må konkurrencen mellem gymnasierne forventes skærpet. 15

16 MÅLSÆTNING 2: At elevtilfredsheden er blandt de bedste sammenlignet med øvrige gymnasier og hf-kurser Indikator for målopfyldelse Måles ved benchmarking i VISA-samarbejdet eller lignende samarbejder Resultat Som det fremgår ovenfor er elevtilfredshed en væsentlig parameter for Aalborg Katedralskole. Høj grad af elevtilfredshed er altid væsentlig, men p.g.a. at mange af Aalborg Katedralskoles ansøgere har valgt skolen frem for et gymnasium, der ligger tættere på, så er tilfredsheden en afgørende parameter for at opretholde søgningen til skolen. For at sikre kvaliteten indgår Aalborg Katedralskole i et benchmark-netværk med 3 øvrige gymnasier, der i fællesskab gennemfører tilfredshedsundersøgelser. Undersøgelsen gennemføres af Aspect R & D, der har stor erfaring med undersøgelser af elevernes undervisningsmiljø. Undersøgelsen er gennemført på alle 4 skoler i I 2009 har kun Aalborg Katedralskole gennemført undersøgelsen. Undersøgelserne er gennemført under så ensartede forhold som muligt på de 4 skoler. For at kunne lave en hurtig sammenligning er resultaterne indekserede, således at det bedste resultat får indekstal 100 og de øvrige gradueres i forhold til dette maksimum. Det generelle resultat er meget positivt. Den væsentligste parameter er elevernes generelle vurdering af skolen som helhed. Her lå Aalborg Katedralskole i 2008 i toppen med en karakter på 7,6. I 2009 er dette resultat øget til en karakter på 7,9. Det centrale formål for Aalborg Katedralskole er at levere undervisning. Derfor er vurderingen af den undervisning eleverne modtager en meget central parameter. Undervisningen vurderes begge år til 7,6 lige under Vibys 7,7. 16

17 En meget central parameter i forhold til at tiltrække elever er skolens sociale miljø, som eleverne vurderer helt i top. OVERORDNEDE VURDERINGER Karaktergennemsnit, 7-trinsskalaen Total Gymnasier Ikast - Struer 2008 Viby Aalborg Aalborg Base Skolen som helhed Den undervisning, du modtager Skolens sociale miljø Skolens indretning og udseende Uddannelsens administration Uddannelsens ledelse 7,3 7,3 7,2 7,1 7,6 7, ,4 7,4 6,9 7,7 7,6 7, ,5 8,3 8,7 8,3 8,7 9, ,3 5,4 7,1 4,7 7,3 7, ,1 6,4 6,7 5,8 5,7 6, ,2 6,3 6,3 6 6,1 6, Initiativer Det er altafgørende at de generelle vurderinger af skolen som helhed, undervisningen og det sociale miljø er i top. Skolen lever derfor i høj grad op til sin målsætning på dette punkt. Der er dog en række punkter, hvor elevvurderingen ligger under de øvrige skolers. En stor del af disse problemer kan ikke umiddelbart løses, da de hænger sammen med pladsforholdene på skolen. På 7 punkter har undersøgelsen dog vist forhold, hvor skolen ligger under de øvrige skoler, og hvor skolens rammer giver plads til en løsning. Det er Informationer fra skolen 17

18 Informationer fra elevrådet Undervisningsevaluering Undervisningsformen Variation i undervisningen Lærerens interesse for klassen Elevstress I forhold til informationer fra skolen har vi valgt at skifte en væsentlig del af informationsplatformen ud ved at indføre Lectio som skema og kalenderprogram. Programmet anvendes af mange gymnasier og har en langt mere brugervenlige fremtoning end det hidtidige system. Effekten har vist sig ved en øget tilfredshed med informationerne fra skolen. Elevrådet deltager hver gang der holdes møde i VISA-samarbejdet, og inspirationen herfra har styrket elevrådets arbejde, hvilket ses tydeligt af elevernes vurdering af informationerne fra elevrådet. Samlet har initiativerne fra elevrådet og indførelsen af Lectio betydet en væsentlig forbedring af tilfredsheden med informationsniveauet. Total Gymnasier Ikast - Struer 2008 Viby Aalborg Aalborg Base Den daglige information fra skolen Information fra elevråd eller lignende 54,4 51,2 63,1 60,6 46,9 55, ,8 29,3 61,5 47, , Den generelle vurdering af undervisningen på Aalborg Katedralskole er god, men undersøgelsen viser at Viby Gymnasium ligger væsentligt over Aalborg Katedralskole i forhold til elevtilfredshed med centrale punkter som Undervisningsevaluering 18

19 Undervisningsformen Variation i undervisningen Lærernes interesse for klassen Viby Gymnasium har for nogle år siden indført et system, der sikrer en systematisk evaluering af undervisningen på alle hold. Et sådant system findes ikke på de øvrige skoler Den systematiske evaluering på Viby viser sig selvfølgeligt ved at eleverne i Viby i højere grad føler at lærerne evaluerer undervisningen. Vore hypotese har imidlertid også været at Vibys gode resultater i forhold til tilfredsheden med undervisningsformen, variationen i undervisningen og lærernes interesse for klassen skyldes den systematiske evaluering. Ud fra denne hypotese har vi på Aalborg Katedralskole i efteråret 2008 indført et evalueringssystem svarende til Vibys. Systemet var ikke fuldt implementeret, da elevtilfredshedsundersøgelsen i 2009 blev gennemført, men resultaterne viser alligevel en stor effekt på de nævnte parametre. Det er lykkedes at øge elevtilfredsheden med undervisningsformen, variationen i undervisningen og lærernes interesse for klassen meget væsentligt, så niveauet nærmer sig niveauet i Viby. Det er forventningen at tilfredsheden kan matche Viby Gymnasium, når evalueringssystemet er fuldt implementeret. Total Gymnasier Andel som svarer "meget tilfreds" eller Ikast - Struer 2008 Viby Aalborg Aalborg 2009 "tilfreds" Undervisningens form Lærerne varierer undervisningsformerne Der er arbejdsro i klassen Lærerne interesserer sig for klassens samvær Evaluerer I undervisningen sammen med lærerne 64,7 66,3 66,7 73,1 57,1 62, ,1 57,2 59,2 69,6 50,6 60, ,2 47,7 55, ,2 54, , ,8 68,2 48,5 58, ,9 57,9 67,9 81,2 53,8 72, ,6 45,6 48,9 80,9 43,

20 undervisningen Det sidste punkt, hvor undersøgelsen viser forbedringspotentialer er i forhold til elev-stress. I forhold til undersøgelsen skal man dog være opmærksom på at den valgte metode til indeksering betyder, at små forskelle i niveau viser sig som store forskelle i indekstal. Uanset hvordan tallene læses viser de dog en stressbelastning i forhold til eleverne på Aalborg Katedralskole. Arbejdspresset er højt i gymnasiet. Det skolen kan gøre er bedst muligt at koordinere elevens arbejdspres, så arbejdet fordeles over året. Ikast-Brande Gymnasium er den skole, der har gjort mest for at koordinere elevernes skriftlige arbejde, og det viser sig som et positivt resultat i undersøgelsen. I forlængelse af erfaringerne fra Ikast-Brande Gymnasium har vi i år haft fokus på koordinering af det skriftlige arbejde. De enkelte klasseteams har gjort et godt arbejde med at sikre en fornuftig koordination, men resultatet viser at bestræbelserne endnu ikke har båret frugt. Opgaven er ikke enkel. Vore elever er mest presset af de skriftlige opgaver, men samtidig klarer de sig bedst til de skriftlige eksamener. Derfor er øvelsen at sikre en fornuftig arbejdsbelastning for eleverne samtidig med at det høje faglige niveau fastholdes. Andel som svarer "sjældent" eller "aldrig" Total Gymnasier Ikast - Struer 2008 Viby Aalborg Aalborg Base Føler du dig stresset pga. skolearbejde udenfor 16,1 18,8 18,9 16,5 12,4 10,9 eksamensperioden? Føler du dig stresset pga. skolearbejde i 18,6 19, ,7 16,6 16,7 eksamensperioden? Sker det, at I skal aflevere opgaver i flere fag 6,4 11,3 6,8 4,8 4,1 4,4 samtidigt? Sker det, at du ikke får lavet lektier og opgaver til 50,1 45,8 44,9 56,3 52,1 43,2 tiden? I forhold til skolens fysiske rammer er eleverne i høj grad tilfredse med udseende og indretning. Det er et væsentligt fokusområde at fastholde dette niveau gennem fortsat renovering af den gamle hovedbygning. 20

21 Konklusion Aalborg Katedralskole opfylder generelt målsætningen om at ligge i toppen i forhold til skolerne i benchmark-samarbejdet i VISA. Undersøgelserne af elevtilfredsheden med undervisningsmiljøet har affødt en række ændringer, som i 2009 har givet sig udslag i højere grad af tilfredshed med områder, hvor skolen stod svagere. Omkring koordinering af skriftlige arbejder og elevernes arbejdsbelastninger er der fortsat behov for fokus. Der gennemføres i foråret 2010 en ny undersøgelse af undervisningsmiljøet på de 4 skoler i VISAsamarbejdet. 21

22 MÅLSÆTNING 3 At karakterniveauet ved eksamen ligger i den bedste tredjedel på landsplan Indikator for målopfyldelse: Måles vha Undervisningsministeriets karakterstatistik Resultat Det gennemsnitlige eksamensresultat lå ved eksamen 2008 på 7,1 i gymnasiet. Det betyder at målsætningen om at være i den bedste tredjedel allerede er nået. Placeringen er væsentlig højere end tidligere, og det betyder at vi alt andet lige er kommet godt i gang med gymnasiereformen. Ser vi alene på eksamenskarakterer (excl. årskarakterer) lå vi i 2008 i den bedste femtedel med kun 19 (ud af 145) gymnasier med højere gennemsnit. Ved sommereksamen 2009 er karaktergennemsnittet steget til 7,3. Vi kender endnu ikke karakterniveauet på de øvrige gymnasier, men alt andet lige er det et højt niveau og endnu bedre end i På hf ligger skolerne i Nordjylland på sammen niveau med 5,8 eller 5,9. På landsplan ligger vore kursister midt i feltet. Her er målsætningen om at være i den bedste tredjedel ikke nået. I 2009 er karaktergennemsnittet på hf på 5,4. Det er under sidste års gennemsnit og formodentligt et stykke fra den bedste tredjedel. Til gengæld er gennemførelsesprocenten usædvanlig høj. Nedenfor ses gennemsnittet af eksamensresultaterne på de gymnasiale uddannelser i Aalborg ved sommereksamen

23 STX 2009 Aalborg Katedralskole 7,3 Hasseris Gymnasium 7,2 Aalborg Katedralskole 7,1 Aalborg Studenterkursus 6,6 Nørresundby Gymnasium og HF 6,3 Aalborghus Gymnasium 6,3 HTX Aalborg Tekniske Skole 6,4 HHX Aalborg Handelsskole 5,9 HF VUC Nordjylland 6,2 Aalborghus Gymnasium 5,9 Aalborg Katedralskole 5,8 Nørresundby Gymnasium og HF 5, Aalborg Katedralskole 5,4 Karaktergennemsnit for almen studieforberedelse og studieretningsprojekt Karaktererne i Almen Studieforberedelse viser stor spredning i Nordjylland med Morsø i toppen med 8,9 og Nørresundby i bunden med 7,0 i snit. Her placerer vi os flot i toppen med 8,5 i snit. På landsplan sniger vi os lige ind i top 20. Karaktergennemsnittet var i 2009 på 8,1. Almen studieforberedelse Morsø Gymnasium 8,9 Vesthimmerlands Gymnasium og HF 8,8 Aalborg Katedralskole 8,5 Thisted Gymnasium og HF-Kursus 8,5 Hasseris Gymnasium 8, Aalborg Katedralskole 8,1 Støvring Gymnasium 8,1 23

AALBORG KATEDRALSKOLE

AALBORG KATEDRALSKOLE AALBORG KATEDRALSKOLE KVALITETSRAPPORT 2009/2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 AALBORG KATEDRALSKOLES MÅLSÆTNING 2008-2012 Side 3 MÅLSÆTNING 1: At fastholde et ansøgertal, der sikrer at

Læs mere

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning.............................................................................. 3 Kampen om de unge......................................................................

Læs mere

2.0: Undervisningen giver den enkelte de rigtige udfordringer på de rigtige tidspunkter, så denne efterspørges i erhvervslivet.

2.0: Undervisningen giver den enkelte de rigtige udfordringer på de rigtige tidspunkter, så denne efterspørges i erhvervslivet. 2.0: Undervisningen giver den enkelte de rigtige udfordringer på de rigtige tidspunkter, så denne efterspørges i erhvervslivet. Bilag 2i: Kvalitetshjul for hhx og htx elevers studieparathed Kvalitetshjulet

Læs mere

2.0: Uddannelsesparate unge og voksne undervises med fokus på den enkeltes faglige, sociale og personlige udvikling så denne.

2.0: Uddannelsesparate unge og voksne undervises med fokus på den enkeltes faglige, sociale og personlige udvikling så denne. 2.0: Uddannelsesparate unge og voksne undervises med fokus på den enkeltes faglige, sociale og personlige udvikling så denne Bilag 2i: Kvalitetshjul for hhx og htx elevers studieparathed Kvalitetshjulet

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse Gymnasieuddannelserne 2012 Gymnasieskolernes Lærerforening, maj 2013 Opsummering Overordnet er elevernes vurderinger af de gymnasiale uddannelser høje. Alt vurderes over middel

Læs mere

Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret

Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret 2011-2012 Studieparathed. Indikatorer for dette resultatmål er gennemførselsprocenter og karakterer som indberettes til UVM. Da Odder Gymnasium

Læs mere

Aalborg Katedralskole

Aalborg Katedralskole Aalborg Katedralskole Elevtrivselsundersøgelser - Benchmarkingrapport ASPEKT R&D A/S Aalborg Katedralskole STX og HF Elevtrivselsundersøgelser - Benchmarkingrapport Læsevejledning Denne benchmarkingrapport

Læs mere

Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 2014 IBC HHX afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 2014 IBC HHX afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 2014 IBC HHX afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning IBC, HHX afdelinger Elevtrivselsundersøgelse 2014 Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Vejen Business College HHX

Vejen Business College HHX Benchmarkingrapport Vejen Business College HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Vejen Business College - HHX Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på

Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på Hjørring Gymnasium og HF kursus. Efteråret 2015. 1 Generelt I efteråret 2015 har Hjørring Gymnasium og HF-kursus gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse Opfølgningsplan hhx Frafald Overgang til videregående uddannelse 2015 Opfølgningsplan Analyse Frafald Skolen har konstateret, at der har været et stort frafald for de seneste 3 årgange af HHX-elever. Der

Læs mere

HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER

HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER FREDERICIA GYMNASIUM HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER - BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Fredericia Gymnasium HF Elevtrivselsundersøgelser - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelser Benchmarkingrapport. Aalborg Katedralskole

Elevtrivselsundersøgelser Benchmarkingrapport. Aalborg Katedralskole Elevtrivselsundersøgelser - Benchmarkingrapport Aalborg Katedralskole Aalborg Katedralskole STX og HF Elevtrivselsundersøgelser - Benchmarkingrapport Læsevejledning Denne benchmarkingrapport har til formål

Læs mere

Benchmarkingrapport. Horsens Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Horsens Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Horsens Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Horsens Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til formål

Læs mere

Benchmarkingrapport. Fredericia Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelser Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Fredericia Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelser Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Fredericia Gymnasium Elevtrivselsundersøgelser 21-215 Udarbejdet af ASPEKT R&D Fredericia Gymnasium Elevtrivselsundersøgelser 21 215 - Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning Indledning.............................................................................. 3 Kampen

Læs mere

Det Blå Gymnasium HHX

Det Blå Gymnasium HHX Benchmarkingrapport Det Blå Gymnasium HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Det Blå Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2010

Elevtrivselsundersøgelsen 2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Thisted Gymnasium og HF-Kursus Svarprocent: 82% (59/622) Elevtrivsel 1 Thisted Gymnasium og HF-Kursus Regionsgns. (Region Nordjylland) Landsgennemsnit Bedste resultat for skole

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen NYKØBING KATEDRALSKOLE Katedralskolen i Tal 2016 Lars Erik Petersen 15-11-2016 1 Indhold Antal elever der er startet på Katedralskolen... 3 Rekrutteringsgrundlag for STX... 4 Udviklingen i skolernes elevtal...

Læs mere

Rybners Gymnasium STX

Rybners Gymnasium STX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 205 Rybners Gymnasium STX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - STX Elevtrivselsundersøgelse 205 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, STX Der har deltaget

Læs mere

Projekter igangsat under Regionsrådets Uddannelsespulje 2009.

Projekter igangsat under Regionsrådets Uddannelsespulje 2009. Projekter igangsat under Regionsrådets Uddannelsespulje 2009. Regionsrådet udmøntede for første gang Uddannelsespuljemidler i 2007. Dengang blev 22 projekter med vidt forskelligt indhold aktører igangsat.

Læs mere

HF og VUC Campus Vejle HF

HF og VUC Campus Vejle HF Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse HF og VUC Campus Vejle HF Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning HF og VUC, Campus Vejle - HF Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Karakterbogen EUC Nord

Karakterbogen EUC Nord Karakterbogen EUC Nord Handelsgymnasiet HHX Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse - EUC Nord, Handelsgymnasiet

Læs mere

Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser Rødkilde Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser Rødkilde Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser 21-215 Rødkilde Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Rødkilde Gymnasium Elevtrivselsundersøgelser 21 215 Denne benchmarkingrapport har til formål

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe.

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. I april/maj 2008 gennemførte skolen for femte gang en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Hvad siger eleverne?

Hvad siger eleverne? Hvad siger eleverne? Opsamling af elevtrivselsundersøgelserne for de gymnasiale uddannelser 2014 Gymnasieskolernes Lærerforening, maj 2015 Indhold Opsummering... 3 Analyse af elevtrivselsundersøgelse 2014...

Læs mere

21-02-2014. Kursisttrivselsundersøgelsen 2013. Elevtrivsel. HF-Centret Efterslægten 69 [+1] 69 [0] 68 [+1]

21-02-2014. Kursisttrivselsundersøgelsen 2013. Elevtrivsel. HF-Centret Efterslægten 69 [+1] 69 [0] 68 [+1] 21-2-14 Kursisttrivselsundersøgelsen 13 Svarprocent: 63% (1 besvarelser ud af 947 mulige) Elevtrivsel 1 Landsgennemsnit VUC 12 2 årig HF 13 på almene gymnasier Elevtrivsel 1 21-2-14 Elevtrivsel 1 [+3]

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

Aalborg Katedralskole STX

Aalborg Katedralskole STX Aalborg Katedralskole STX Elevtrivselsundersøgelse 2 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Aalborg Katedralskole, STX Elevtrivselsundersøgelse 2 Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, STX Der har deltaget i

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 97% (922 besvarelser ud af 949 mulige) Elevtrivsel 1 Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 89 4 [-3] 76 Elevtrivsel

Læs mere

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen 01-07-2015

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen 01-07-2015 NYKØBING KATEDRALSKOLE Katedralskolen i Tal 2015 Lars Erik Petersen 01-07-2015 0 Indhold Antal elever der er startet på Katedralskolen... 2 Rekrutteringsgrundlag for STX... 3 Folkeskolens afgangselever

Læs mere

Rosborg Gymnasium & HF HF

Rosborg Gymnasium & HF HF Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser 21-215 Rosborg Gymnasium & HF HF Udarbejdet af ASPEKT R&D Rosborg Gymnasium & HF - HF Elevtrivselsundersøgelser 21-215 Læsevejledning Denne benchmarkingrapport

Læs mere

Viby Gymnasium og HF

Viby Gymnasium og HF Datarapportering Trivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse - 200 Viby Gymnasium og HF Udarbejdet af ASPEKT R&D Sådan læses tabellerne Min uddannelse er meningsfuld for mig 9 Samlet set lærer jeg nok

Læs mere

Høringsliste Ansøgning fra VUC & HF Nordjylland om oprettelse af 2-årigt HF i Hadsund

Høringsliste Ansøgning fra VUC & HF Nordjylland om oprettelse af 2-årigt HF i Hadsund Høringsliste Ansøgning fra VUC & HF Nordjylland om oprettelse af 2-årigt HF i Hadsund Høringsparter udover Regionsrådet i Region Nordjylland: - Mariagerfjord Gymnasium - Aalborghus Gymnasium - Aalborg

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse Svendborg Gymnasium og HF HF Datarapportering Svendborg Gymnasium og HF HF Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Svendborg Gymnasium og HF, HF Der har deltaget i alt 9 hf elever

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse 204 Svendborg Gymnasium og HF STX Datarapportering Svendborg Gymnasium og HF STX Elevtrivselsundersøgelse 204 Undersøgelsen på Svendborg Gymnasium og HF, STX Der har deltaget i

Læs mere

Handelsgymnasiet Silkeborg Business College HHX

Handelsgymnasiet Silkeborg Business College HHX Benchmarkingrapport Handelsgymnasiet Silkeborg Business College HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Handelsgymnasiet Silkeborg Business College HHX Elevtrivselsundersøgelse

Læs mere

Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland

Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland REGIONAL UDVIKLING Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland 1 Udarbejdet for Region Nordjylland,

Læs mere

Aalborg Katedralskole HF

Aalborg Katedralskole HF Aalborg Katedralskole, HF Elevtrivselsundersøgelse Aalborg Katedralskole HF Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering Udarbejdet af ASPEKT R&D A/S ASPEKT R/D A/S Side af Aalborg Katedralskole, HF Elevtrivselsundersøgelse

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse Aalborg Katedralskole HF Datarapportering Aalborg Katedralskole HF Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, HF Der har deltaget i alt HF elever ud af mulige.

Læs mere

Rybners Gymnasium HHX

Rybners Gymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 205 Rybners Gymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 205 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, HHX Der har deltaget

Læs mere

Analyse 21. marts 2014

Analyse 21. marts 2014 21. marts 2014 Adgangskrav på 7 til gymnasier vil få stor betydning for uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen Reformen af landets erhvervsuddannelser indfører karakterkrav til ungdomsuddannelserne.

Læs mere

Studenters karakterer

Studenters karakterer Studenters karakterer Rapporterne præsenterer statistik over de karakterer som fremgår på studenternes eksamensbeviser på de gymnasiale uddannelser. Bemærk, at denne rapport opgør data på baggrund af bevisår

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer Metodenotat

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer Metodenotat De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2017 Metodenotat Indhold Sammenfatning... 5 Baggrund... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable...

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse 04 Aalborg Katedralskole STX Datarapportering Aalborg Katedralskole STX Elevtrivselsundersøgelse 04 Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, STX Der har deltaget i alt 77 STX elever

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 91% (934 besvarelser ud af 132 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 89 74 76 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

EUC Nord Frederikshavn HTX

EUC Nord Frederikshavn HTX Benchmarkingrapport EUC Nord Frederikshavn HTX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning EUC Nord Frederikshavn, HTX Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Herlev Gymnasium og HF Svarprocent: 662 besvarelser Elevtrivsel 1 Herlev Gymnasium og HF Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 89

Læs mere

Resultatlønsaftale 2010-11

Resultatlønsaftale 2010-11 Resultatlønsaftale 2010-11 Obligatoriske indsatsområder 1) Fælles skoleprojekt mere fleksibel anvendelse af kompetencerne på skolen. Det store generationsskifte i personalegruppen samt flere store udefra

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelser Vestfyns Gymnasium. Benchmarkingrapport

Elevtrivselsundersøgelser Vestfyns Gymnasium. Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser 2-2 Vestfyns Gymnasium Benchmarkingrapport Læsevejledning Vestfyns Gymnasium Elevtrivselsundersøgelser 2-2 - Benchmarkingrapport Denne benchmarkingrapport har til formål at gøre

Læs mere

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx)

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Analyse af studenterne fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Af Kristine Flagstad De naturvidenskabelige fag blev styrket via gymnasiereformen. Det viste analysen af studenterne i 2008.

Læs mere

Rybners Gymnasium HHX

Rybners Gymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 203 Rybners Gymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 203 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, HHX Der har deltaget

Læs mere

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008 Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008 Af Susanne Irvang Nielsen Rapporten ser på hvilke studieretninger og studieretningsfag de elever, der påbegyndte gymnasiet (stx inkl. studenterkurser,

Læs mere

Opfølgningsplan. [hhx]

Opfølgningsplan. [hhx] Opfølgningsplan [hhx] [ På Handelsgymnasiet i Ballerup, ligger elevernes frafald på hhx, et år efter de har påbegyndt deres uddannelse, blandt de højeste 10 pct. på landsplan målt som et gennemsnit i perioden

Læs mere

Følgegruppen har på sit 6. møde primært drøftet følgende temaer med særlig vægt på det almene gymnasium:

Følgegruppen har på sit 6. møde primært drøftet følgende temaer med særlig vægt på det almene gymnasium: Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser 8. juni 2007 Rapport nr. 4 til Undervisningsministeren fra Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser Følgegruppen har på sit 6. møde

Læs mere

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Ministeriet har offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelserne. Ministeriet offentliggør ikke søgetallene til den enkelte

Læs mere

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer Bilagsfigur Fordelingen af eksamensresultater inkl. bonus A blandt studenterne fra hf*, Gns.inkl. bonus A:,,,,,,,,, 3, 3,,, 5, 5,,, 7,,, 9, 9,,,,, Note

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2010 Udarbejdet af skolens kontaktudvalg mellem Elevråd, Pædagogisk Råd og Ledelsen December 2010

Undervisningsmiljøvurdering 2010 Udarbejdet af skolens kontaktudvalg mellem Elevråd, Pædagogisk Råd og Ledelsen December 2010 1 Undervisningsmiljøvurdering 2010 Udarbejdet af skolens kontaktudvalg mellem Elevråd, Pædagogisk Råd og Ledelsen December 2010 Indledning Elevernes sidestykke til personalets Arbejdspladsvurdering er

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Svarprocent: 88% (564 besvarelser ud af 639 mulige) Elevtrivsel Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 88 76 73 75 Elevtrivsel

Læs mere

Benchmarkingrapport HHX Elevtrivselsundersøgelse 2015 IBC afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport HHX Elevtrivselsundersøgelse 2015 IBC afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport HHX Elevtrivselsundersøgelse 2015 IBC afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning IBC, afdelinger HHX Elevtrivselsundersøgelse 2015 Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

IBC HANDELSGYMNASIER HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S

IBC HANDELSGYMNASIER HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S IBC HANDELSGYMNASIER HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt at se de forskellige afdelinger

Læs mere

Karakterbogen Vejle Handelsskole

Karakterbogen Vejle Handelsskole Karakterbogen Vejle Handelsskole Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse HHX. årgang Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse Vejle Handelsskole,.

Læs mere

Resultatmål 2015/ 16

Resultatmål 2015/ 16 Resultatmål 2015/ 16 Basisrammen Indikator 1: Studenternes resultater. Der foretages en sammenligning af eksamensgennemsnittet generelt, gennemsnittet for de skriftlige eksaminer, for studieretningsprojektet

Læs mere

Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland

Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Bilag 12 Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland REGIONAL UDVIKLING Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland 1 Udarbejdet for

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007 Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007 Af Susanne Irvang Nielsen og Simon Reusch 1. Indledning Fra den 15. februar til den 15. marts 2007 er der blevet indsamlet data for oprettede

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2016

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2016 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2016 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 10

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2011

Elevtrivselsundersøgelsen 2011 Elevtrivselsundersøgelsen 11 Svarprocent: 85% (669 besvarelser ud af 784 mulige) Elevtrivsel Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Bedste resultat for skole 79 74 76 [+2] 88 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Marie Kruses Skole Gymnasium

Marie Kruses Skole Gymnasium Marie Kruses Skole Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Marie Kruses Skole, Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Marie Kruses Skole, Gymnasium Ud af af gymnasiets

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE

AALBORG KATEDRALSKOLE AALBORG KATEDRALSKOLE KVALITETSRAPPORT 2011/2012 Aalborg Katedralskoles vision Aalborg Katedralskole vil være en skole, der: forener tradition og dannelse med innovation og kreativitet i et moderne undervisningsmiljø

Læs mere

Benchmarkingrapport. Netværk A, HHX. Elevtrivselsundersøgelse 2013. Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Netværk A, HHX. Elevtrivselsundersøgelse 2013. Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport, HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse, HHX Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 10

Læs mere

Socioøkonomiske referencer - pr. institution

Socioøkonomiske referencer - pr. institution Socioøkonomiske referencer - pr. institution Rapporterne præsenterer statistik om karakterer og socioøkonomiske referencer. Den socioøkonomiske reference er et statistisk udtryk for, hvordan elever på

Læs mere

alle elever Bent Ole Madsen

alle elever Bent Ole Madsen UNDERVISNINGSMILJØ UNDERSØGELSEN alle elever HANDELSGYMNASIET 9 Bent Ole Madsen Indhold Spørgsmål : Er du kvinde eller mand?... 3 Spørgsmål : Har du anden etnisk baggrund end dansk?... 3 Spørgsmål 3: Hvilken

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Svarprocent: ikke oplyst (553 besvarelser) Elevtrivsel Regionsgns. (Region Midtjylland) Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 88 73 76 75 [] Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Socioøkonomiske referencer - pr. institution

Socioøkonomiske referencer - pr. institution Socioøkonomiske referencer - pr. institution Rapporterne præsenterer statistik om karakterer og socioøkonomiske referencer. Den socioøkonomiske reference er et statistisk udtryk for, hvordan elever på

Læs mere

Opfølgningsplan. Baggrund: Problemstilling: Mål: 3-års erfaring med HF Uddannelsesfremmede unge. Dette bekræftes af xxx

Opfølgningsplan. Baggrund: Problemstilling: Mål: 3-års erfaring med HF Uddannelsesfremmede unge. Dette bekræftes af xxx Opfølgningsplan Baggrund: Uddannelse spiller en helt central rolle i den politiske debat om indretningen af fremtidens velfærdssamfund. Der er i disse år et meget stort fokus på uddannelsessystemet og

Læs mere

Handelsskolen København Nord Afdelinger

Handelsskolen København Nord Afdelinger Benchmarkingrapport HHX og STX Elevtrivselsundersøgelse 15 Handelsskolen København Nord Afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D Handelsskolen København Nord HHX og STX Elevtrivselsundersøgelse 15 Benchmarkingrapport

Læs mere

Middelfart Gymnasium og HF STX. Elevtrivselsundersøgelse 2012. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Middelfart Gymnasium og HF STX. Elevtrivselsundersøgelse 2012. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Middelfart Gymnasium og HF STX Elevtrivselsundersøgelse 0 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Middelfart Gymnasium og HF STX Elevtrivselsundersøgelse 0 Undersøgelsen på Middelfart Gymnasium og HF, STX Der

Læs mere

Aalborg Handelsgymnasium Saxogade HHX

Aalborg Handelsgymnasium Saxogade HHX Benchmarkingrapport Aalborg Handelsgymnasium Saxogade HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Aalborg Handelsgymnasium, Saxogade - HHX Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport

Læs mere

Det Blå Gymnasium HHX

Det Blå Gymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselstrivselsundersøgelse 05 Det Blå Gymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Det Blå Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 05 Undersøgelsen på Det Blå Gymnasium, HHX Der har deltaget

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Holstebro Gymnasium og HF Svarprocent: 99% (733 besvarelser ud af 737 mulige) Elevtrivsel Holstebro Gymnasium og HF Landsgennemsnit Alm. GYM

Læs mere

Cooperative Learning i voksenundervisningen

Cooperative Learning i voksenundervisningen Cooperative Learning i voksenundervisningen Opfølgende evaluering af VUC-projektet Det samarbejdende klasserum Bjarne Wahlgren og Tinne Geiger København, november 2011 Indhold Indhold...2 Indledning...3

Læs mere

Elevtrivsel 2013. Handelsgymnasiet Frederikshavn

Elevtrivsel 2013. Handelsgymnasiet Frederikshavn Elevtrivsel Handelsgymnasiet Frederikshavn Indhold Stamdata... Skolen... Elevernes egen-evaluering... Lærerne... Undervisningen... Gennemførelse... Sociale spørgsmål... Skolens administration... Skolemiljø...

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2011

Elevtrivselsundersøgelsen 2011 Elevtrivselsundersøgelsen 211 Herlev Gymnasium og HF Svarprocent: 82% (662 besvarelser ud af 7 mulige) Elevtrivsel 1 Herlev Gymnasium og HF Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Bedste resultat

Læs mere

Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt eleverne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 14-15 I efteråret 2014 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA en undersøgelse

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 212 Svarprocent: 95% (97 besvarelser ud af 123 mulige) Elevtrivsel 1 Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 87 75 75 [-1] 2 Elevtrivsel

Læs mere

1. Høringssvar fra VUC Skive-Viborg. Hører til journalnummer: Udskrevet den

1. Høringssvar fra VUC Skive-Viborg. Hører til journalnummer: Udskrevet den 1. Høringssvar fra VUC Skive-Viborg Hører til journalnummer: 1-10-76-2-07 1 2. Høringssvar fra Viborg Gymnasium og HF Hører til journalnummer: 1-10-76-2-07 Regionsrådet for Region Midt Regionshuset Viborg

Læs mere

Det forventes, at der kan ske optag fra skoleåret 2012/2013.

Det forventes, at der kan ske optag fra skoleåret 2012/2013. Analyse af mulighederne for udbud af HTX i Haslev EUC Sjælland har ansøgt om at reetablere HTX i Faxe Kommune, som har lavere HTX-frekvens end andre kommuner. Et nyt udbud kan evt. henvende sig til en

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2012 Kolding Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2012 Kolding Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 202 Kolding Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Undersøgelsen på Kolding Gymnasium Kolding Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 202 Der har deltaget i alt 730 elever

Læs mere

Handelsgymnasiet Skive

Handelsgymnasiet Skive Benchmarkingrapport Handelsgymnasiet Skive HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Handelsgymnasiet Skive HHX Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Stamdata... 2. Skolen/Uddannelsen som helhed... 7. Elevernes egen-evaluering... 10. Lærerne... 14. Undervisningen... 22. Gennemførelse...

Stamdata... 2. Skolen/Uddannelsen som helhed... 7. Elevernes egen-evaluering... 10. Lærerne... 14. Undervisningen... 22. Gennemførelse... Elevtrivsel Indhold Stamdata... Skolen/Uddannelsen som helhed... Elevernes egen-evaluering... Lærerne... Undervisningen... Gennemførelse... Sociale miljø... Mobning... Skolens administration... Brug af

Læs mere

Samlet vurdering af ansøgning fra Nakskov Gymnasium og HF og Maribo Gymnasium om udbud af forlagt hf

Samlet vurdering af ansøgning fra Nakskov Gymnasium og HF og Maribo Gymnasium om udbud af forlagt hf Dato: 5. oktober 2015 Brevid: 2687205 Samlet vurdering af ansøgning fra Nakskov Gymnasium og HF og Maribo Gymnasium om udbud af forlagt hf Nakskov Gymnasium og HF og Maribo Gymnasium har d. 9 september

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Selandia - CEU Svarprocent: 7% (545 besvarelser ud af 777 mulige) Elevtrivsel 1 Selandia - CEU Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14 Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14 Formål Resultatlønskontrakt for rektor er et af bestyrelsens styringsredskaber. Den understøtter dialogen mellem bestyrelsen og ledelsen

Læs mere