OKSBØL & OMEGNS KRONVILDTLAUG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OKSBØL & OMEGNS KRONVILDTLAUG"

Transkript

1 Dagsorden: 1. Evaluering af sæsonen, styregruppens årsberetning 2. Information om status på kronvildtforvaltning siden sidst 3. Økonomi 4. Valg til styregruppen i delområde Jegum, Blåvand, V. Vrøgum, Koordinator for 2 år 5. Indkomne forslag 6. Debat om et brud på de etiske regler for kronvildtjagt 7. Evt.

2 ÅRSBERETNING ha (91 arealer) tilmeldt pr. 28/ møder i styregruppen Møde med Oxbøl Krondyrreservat Deltaget i kronvildttællingen 2010 Møde med Danmarks Jægerforbund juni 2010 Møde med bestyrelsen for jagten på Nørholm gods Deltaget i årsmødet i Kronhjorte.dk

3 ÅRSBERETNING Årets Kvote 113 hundyr 51 ældre 62 yngre 113 hjorte 51 ældre 62 yngre Skudt 83 stk. kronvildt (1 pr. 68 ha) Hundyr 35 stk. (42%) fordelt på 19 unge dyr (54%) og 16 gl. dyr (46%) Hjorte 48 stk (58%) fordelt på 28 unge dyr (58%) og 20 gl. dyr (42%) Kønsfordeling 58% hjorte (48 stk.) (74% i 09/10) Kønsfordelingen er væsentlig bedre end sidste år, vi er tæt på målet 50% fordeling Aldersfordeling 57% unge dyr (47 stk.) (57% 08/09) Aldersfordelingen er noget nær perfekt

4 ÅRSBERETNING Hvor bliver kronvildtet nedlagt Delområde Antal Ialt Andel Hundyr Gl. Hundyr Unge Gl. Hjorte Unge Hjorte V. Vrøgum 14 17% Jegum 1 2% Hedelund 0 0% Borre 2 2% Skødstrup 13 16% Blåvand 2 2% Ho 7 8% Filsø 44 53% Total %

5 ÅRSBERETNING Hvornår bliver kronvildtet nedlagt Delområde Antal Ialt Andel Hundyr Gl. Hjorte Unge Hjorte September 16 19% Oktober 12 15% November 11 13% December 16 19% Januar 28 34% Et stk. kronvildt pr. 68 ha 1 Hjort incl. hjortekalve pr. 117 ha 1 Gl. hjort (ulige 8 ender >) pr. 282 ha

6 ÅRSBERETNING Hændelser i løbet af året Dublee af spidshjorte på præstegården, skabte kraftig debat og endte med at jagtforeningen omgående indførte nye regler for kronvildtjagt på præstegården. En 8 ender hjort skudt i Ho ødelagde næsten et vendskab og har bevirket at de har mistet jagten. To 8 ender hjorte skudt på en jagt på Filsø, skytterne blev kraftig irettesat ved paraden. Beskyldinger fra en nabo om en 6 ender var en 8 ender Skud på nabo areal til Ål-enge endte med politianmeldelse Derfor tænk nu over hvordan i driver kronvildtjagt og ikke mindst snak med jeres naboer fremfor f at være mistroisk. i

7 Møde med Oxbøl Krondyrreservat 21/ Emner var bl.a. Evaluering af sæsonen Dåvildt hvad gør vi fra 2013 Evt. fællesjagt i januar på hind og kalv Håndtering af brud på de etiske regler for kronvildtjagt Gensidig orientering om aktuelle emner Store vildtskade erstatninger udbetalt i Tilladelser til regulering i Juli/August kalv og spidshjort Det fulde referat vil blive tilgængelig på hjemmesiden.

8 Møde med Oxbøl Krondyrreservat Aftalen med Naturstyrelsen Blåvandshuk er stadig: Samarbejde og gensidig respekt Frivillig fredning af dåvildt til og med sæsonen 2012/2013 Derfor: skulle der opstå en situation hvor aftalen ikke bliver overholdt så ring til kontaktpersonen for delområdet, så vi kan få sagen belyst/lukket så hurtig som mulig. hurtig som mulig. Vi har i den forgangne sæson ikke fået meldinger om samarbejdsproblemer.

9 Møde med Oxbøl Krondyrreservat Et led i samarbejdet er at vi deltager i den årlige kronvildttælling, i 2010 blev der i alt talt 995 stk. heraf 31 af lauget. I år Lørdag den 30/4 fra kl. 5 7 Morgenen afsluttes med indberetning og fælles morgenkaffe på Blochsgård i Kærgård. Special fokus på optælling af Dåvildt Vi tæller i alle 8 delområder, det foregår primær fra offentlig vej, der er dog arealer vi ikke kan se fra offentlig vej primær i V.Vrøgum må vi da gå lidt ind på arealet for at tælle? Er der nogen der har lyst til at deltage?

10 Møde med Oxbøl Krondyrreservat 4 Invitationer til kronvildtjagt i Vejers plantage, Areal nr. 76 Bakken Hansen Område: Blåvand Areal nr. 72 Thorkild Slaikjær Område: Ho Areal nr. 59 Svend Jørgensen Område: V. Vrøgum Areal nr. 89 Lau Nielsen Område: Ho Tak til Naturstyrelsen Blåvandshuk for invitationerne 1 Invitation til kronvildtjagt i Oksbøllejren: (Lokal støttecenter Oksbøl) Areal nr. 57 Kim Olsen Område: Hedelund Tak til OL Ib Jensen for invitationen Vær opmærksom, du repræsenterer pt. 91 jægere/lodsejere, når du er med på disse jagter, vi skal anmode om at parolen som på enhver anden jagt skal overholdes.

11 Pr. 22/4-11 havde hjemmesiden fra 26/10-10 haft besøg af forskellige besøgende, hits Kan desværre ikke se for et helt år idet der kom nye servere hos vores web udbyder der blev igangsat 26/10

12 Dagsorden: 1. Evaluering af sæsonen, styregruppens årsberetning 2. Information om status på kronvildtforvaltning siden sidst 3. Økonomi 4. Valg til styregruppen i delområde Jegum, Blåvand, V. Vrøgum, Koordinator for 2 år 5. Indkomne forslag 6. Debat om et brud på de etiske regler for kronvildtjagt 7. Evt.

13 Hvad er der sket på området kronvildtforvaltning Det har været et nogenlunde roligt år i forhold til tidligere. Møde juni 2011 med DJ s hjortevildtudvalg d l Positivt møde ikke mindst at antatallet af laug var steget betragteligt, trist var dog at en del laug foreslog lovgivning for at nå de regionale og nationale målsætninger Bedre i information mellem laug og DJ via et nyt DJ netværk Dette er der ikke sat gang i endnu DJ ville sikre at JKF ville blive inddraget mere i hjortevildtforvaltningen Om det er sket ved vi ikke Alle har en fælles opgave i også at fortælle om de positive ting der sker på hjortevildtforvaltningen, det skal prioriteres højt. Forslag om hjælp fra DJ til laugene ved udarbejdelse af pressemeddelelser artikler udstilling/messe etc. Det blev igen pointeret fra DJ, vigtigheden af at jægerne levede op til de nationale målsætninger for hjortevildtet vedtaget af Vildtforvaltningsrådet og at der skal ske en ændring i den hankønstunge afskydning bedst via mindre afskydning af de mellemaldrende hjorte 4-8 år

14 Hvad er der sket på området kronvildtforvaltning Spidshjort af kronvildt Jagttiderne blev vedtaget og gælder nu fra 1/ Du skal fremover huske at have GPS med på jagt!!!! Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune: ingen jagttid (forlængelse af forsøgsordning) Den del af Ikast-Brande Kommune og Silkeborg Kommune, der ligger øst for rute 185 mellem Ikast og Ejstrupholm, nord for rute 185 mellem Ejstrupholm og Nørre Snede, vest for vejen mellem Nørre Snede og Them via Bryrup og syd for vejen mellem Them og Ikast via Sepstrup, Christianshede Stationsby og Bording og motorvejen rute 15 mellem Bording og Ikast, jf. bilag 4: Kronhjort, med mindst 9 sprosser på minimum 2 cm., og kalv Kronhjort, med mindre end 9 sprosser på minimum 2 cm Der må ikke udøves tryk- og drivjagter i perioden (direkte fra de etiske regler for kronvildtjagt) Lemvig Kommune, Struer Kommune (bortset fra øen Thyholm), Holstebro Kommune og Skive Kommune, samt den del af Viborg Kommune, der ligger vest og syd for Hjarbæk Fjord, syd for Skals Å og vest for rute 533, Vestre Ringvej, rute 13 og 12, de dele af Herning Kommune, der ligger vest for rute 12 og nord for rute 15, og de dele af Ringkøbing-Skjern Kommune, der ligger nord for rute 15, vest for rute 467, vest for rute 11/28, nord for Skjern Å og nord for Hvide Sande, jf. bilag 5: Spidshjort og kalv af kronvildt Kronhjort, med mindst 9 sprosser på minimum 2 cm Kronhjort, med mindre end 9 sprosser på minimum 2 cm Kronhind

15 Hvad er der sket på området kronvildtforvaltning Region Nordjylland Har stadig deres tidligere fredningstider men der dukkede pludselig også fredning i forhold til størelsen af geviret op i Den del af regionen, der ligger syd for Limfjorden og vest for motorvej E45 mellem Aalborg og afkørsel 33 Haverslev og nord for vejen mellem Haverslev og Vitskøl Kloster over Aars, Havbro, Vester Hornum og Overlade, dog ikke Livø, jf. bilag 8: Kronhjort, med mindre end 9 sprosser på minimum 2 cm. kronhind og kalv Dåvildt Ingen jagttid ingen jagttid ingen jagttid Alle disse lokalfredninger er sket på indstilling fra enige hjortevildtgrupper d.v.s inklusiv repræsentanten fra Danmarks Jægeforbund Ingen af fredningerne gælder for vores område (hjortevildtgruppen sydjyllands område)

16 Hvad er der sket på området kronvildtforvaltning Hjortevildtgruppen Sydjylland d Siden sidst har vi kun haft mundtlig korrespondance med hjortevildtgruppen sydjylland i forbindelse med årsmødet i Kronhjorte.dk Det var omkring 3 lokale på brud på de etiske regler i sæsonen 09/10 på arealer der ikke er med i lauget, som formanden mente vi havde indberettet. Det var ikke korrekt idet vi blot havde diskutteret de 3 brud på vores årlige møde med Naturstyrelsen der efterfølgende ville indberette bruddene til Hjortevildtgruppen. Desværre kan vi efter omlægningen af SNS hjemmesiden til Naturstyrelsen ikke se referaterne fra det seneste år, så jeg håber Ulrik Baunsgård evt. vil berette lidt om hvad der er sket.

17 Hvad kommer der til at ske på området kronvildtforvaltning Vi i styregruppen tror at det vi har iværksat skal vi stille og roligt fortsætte med og ikke lave yderligere restriktioner, men det er vigtigt at vise at der arbejdes seriøst og at det vi har besluttet også bliver gennemført. Der er dog ingen tvivl om at DJ og gerne alle jægere må komme mere ud af busken og begynde at påvirke lokale folketingspolitikere. De skal være informeret om at vi jægere faktisk: yder en stor indsats i den danske naturforvaltning, har et fornuftigt forhold til at vurdere de lokale bestande og iværksætte handlinger såfremt en bestand enten falder eller stiger Arbejder j seriøst med de mål der bliver fastlagt i VFR Har flyttet os positivt i forhold til blot 8-10 år siden (anskydning forvaltning etc)

18 Har vi iflyttet os År År År År År "Mål" ved opstart År Tilmeldte arealer Ha tilmeldt i alt Delområder Kvote Antal dyr i alt Kvote Ha pr. dyr Ha pr. Gl. hjort Afskydning Hjorte Unge dyr Gl. dyr I alt Hjorte Afskydning Hundyr Unge dyr Gl. dyr I alt Hundyr Aldersfordeling: Unge dyr 43% 52% 49% 57% 57% 55% 55% Gl. dyr 57% 48% 51% 43% 43% 45% 45% Kønsfordeling: Handyr 85% 72% 86% 74% 58% 50% 50% Hundyr 15% 28% 14% 26% 42% 50% 50%

19 Dagsorden: 1. Evaluering af sæsonen, styregruppens årsberetning 2. Information om status på kronvildtforvaltning siden sidst 3. Økonomi 4. Valg til styregruppen i delområde Jegum, Blåvand, V. Vrøgum, Koordinator for 2 år 5. Indkomne forslag 6. Debat om et brud på de etiske regler for kronvildtjagt 7. Evt.

20 ØKONOMI 2010 Lotteriet sidste år var en stor succes så det laver vi også i år. Saldo 1/1-10 Kr Indtægter sidste års lotteri Kr Rente 2010 Kr. 1 Hjemmeside 2010 kr. 588 Domænenavn 2010 kr. 45 Kørsel møde DJ Kalø juni 10 kr. 200 Porto nyhedsbrev April 10 kr. 400 Porto nyhedsbrev august 10 Kr. 165 Omk. Årsmøde 2010 (lotteri) Kr. 200 Kr Saldo pr. 1/1-11 Kr Budget 2011 Hjemmeside 2011 kr. 588 Domænenavn 2011 kr. 45 Omk. Årsmøde (lotteri) kr. 200 Porto indbydelse årsmøde kr. 400 Kørsel kr. 200 Nyhedsbrev august Kr. 600 Kr

21 Præmierne til lotteriet er sponseret af: Korsholm, Skjern Knæk & Bræk Vrøgum Fiskesø Partner Revision Vest, Esbjerg Pia Brauer og Alf Andersen Biavler Jan Nygaard Ho Strik Blåvand Bageri + private givere

22 Dagsorden: 1. Evaluering af sæsonen, styregruppens årsberetning 2. Information om status på kronvildtforvaltning siden sidst 3. Økonomi 4. Valg til styregruppen i delområde Jegum, Blåvand, V. Vrøgum, Koordinator for 2 år 5. Indkomne forslag 6. Debat om et brud på de etiske regler for kronvildtjagt 7. Evt.

23 VALG TIL STYREGRUPPEN På valg i 2011 for de næste 2 år er: Delområde Jegum: Kresten Høy Genvalgt der modtager genvalg Delområde V. Vrøgum: Richard Jørgensen Genvalgt der modtager genvalg Delområde Blåvand: Jan Nygaard Genvalgt der modtager genvalg Koordinator: Søren Andresen Genvalgt der modtager genvalg På valg i 2012 for 2 år er: Delområde Borre Delområde Hedelund Delområde Skødstrup Delområde Ho

24 Dagsorden: 1. Evaluering af sæsonen, styregruppens årsberetning 2. Information om status på kronvildtforvaltning siden sidst 3. Økonomi 4. Valg til styregruppen i delområde Jegum, Blåvand, V. Vrøgum, Koordinator for 2 år 5. Indkomne forslag 6. Debat om et brud på de etiske regler for kronvildtjagt 7. Evt.

25 Indkomne forslag På arealer tilmeldt Oksbøl & Omegns Kronvildtlaug videreføres i sæsonen 2011/12 en frivillig fredning af lige 8 ender hjorte. Vedtaget

26 Dagsorden: 1. Evaluering af sæsonen, styregruppens årsberetning 2. Information om status på kronvildtforvaltning siden sidst 3. Økonomi 4. Valg til styregruppen i delområde Jegum, Blåvand, V. Vrøgum, Koordinator for 2 år 5. Indkomne forslag 6. Debat om et brud på de etiske regler for kronvildtjagt 7. Evt.

27 Debat I januar blev der afholdt en drivjagt på et mindre areal stor areal i Blåbjerg området. I jagten deltog jægere og der blev skudt 9 hjorte og 4 hinder/kalve. Et klart brud på de etiske regler for kronvildtjagt. Flere af vore medlemmer er noget fortørnet over det skete, nogle mere rabiate end andre. Der er dog ingen tvivl om at det er eksempler som denne der sætter dagsordenen i 2013 ved udløb af fredsperioden. Det vi vil med debatten er ikke at fordømme, men nærmere at gøre opmærksom på at det måske også kan ske for dig hvis du er jagtleder, derfor debat for at: 1. Få afklaret og hvordan vi undgår at vore medlemmer kommer i samme situation. 2. Gøre jer opmærksomme på at dette også kan ske indenfor lauget s område 3. Få afklaret hvor hvordan styregruppen skal agere hvis det sker i vores område både på tilmeldte og ikke tilmeldte arealer.

28 Valg af årets hjort Hver deltagere må afgive 1 stemme på den af de fremviste trofæer som han mener fortjener at blive årets hjort. Der vil være en præmie til årets hjort Der var desværre kun medbragt en hjort, men hvilken en. Søren Henrik Gregersen, Ho fremviste sin store flotte 10 ender hjort på 7,2 kg og 1,1 m i stanglængde. Vi fik også historien hvordan Søren Henrik havde held til at skyde så flot en hjort. Tillykke til Søren Henrik

29 Dagsorden: 1. Evaluering af sæsonen, styregruppens årsberetning 2. Information om status på kronvildtforvaltning siden sidst 3. Økonomi 4. Valg til styregruppen i delområde Jegum, Blåvand, V. Vrøgum, Koordinator for 2 år 5. Indkomne forslag 6. Debat om et brud på de etiske regler for kronvildtjagt 7. Evt.

30 Evt. Sten Kirk Larsen forslog at for det arbejde koordinatoren laver bør han være selvskrevet til en af jagtinvitationerne hvert år såfremt lauget får invitationer. Det var forsamlingen enig i. Det vil styregruppen og koordinatoren så overveje til næste sæson. På næste årsmøde skal vi til at tage fat på hvordan vi vil forvalte Dåvildtet i samarbejde med Naturstyrelsen og Oksbøllejren. Det blev derfor besluttet at for at få så godt et overblik over bestanden af Dåvildt laves en tælling 3 gange om året i 2011 og 2012 og vi starter lørdag den 30/4 i forbindelse med kronvildttællingen.

31 KNÆK OG BRÆK

OKSBØL & OMEGNS KRONVILDTLAUG

OKSBØL & OMEGNS KRONVILDTLAUG Dagsorden: 1. Evaluering af sæsonen, styregruppens årsberetning 2. Styregruppens møde med Oxbøl Krondyrreservat 3. Hvad er der sket på området kronvildtforvaltning i året der er gået og hvad bringer de

Læs mere

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Fredag den 21 september 2012 kl 19:00. Offentliggjordt i Foreningsnyt side 15, december 2011. Dagsorden ifg. Vedtægterne: 1. Velkomst ved formanden.

Læs mere

Bestyrelsen foreslår P.C. til dirigent.

Bestyrelsen foreslår P.C. til dirigent. 1 Bestyrelsen foreslår P.C. til dirigent. 2 3 Ambitionerne var klar fra årets start, men vi blev ramt et massivt snevejr og i lang tid var det en stor opgave bare at holde banen åben. Både Jørn Just med

Læs mere

Ind i såten. Nummer 1 Februar 2014 11. Årgang. Medlemsblad for V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening af 1970

Ind i såten. Nummer 1 Februar 2014 11. Årgang. Medlemsblad for V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening af 1970 Ind i såten Nummer 1 Februar 2014 11. Årgang V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening 1970 Medlemsblad for V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening af 1970 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Velkommen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Generalforsamlingen blev afviklet efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af

Læs mere

Udvalg. Bestyrelsen. Jagtfonden: Formand: Preben Simonsen Hanehøjvej 27, 9520 Skørping Tlf: 98392384 2347 4648 Mail: psi@esaars.dk

Udvalg. Bestyrelsen. Jagtfonden: Formand: Preben Simonsen Hanehøjvej 27, 9520 Skørping Tlf: 98392384 2347 4648 Mail: psi@esaars.dk Efterår 2014 Bestyrelsen Udvalg Formand: Preben Simonsen Hanehøjvej 27, 9520 Skørping Tlf: 98392384 2347 4648 Mail: psi@esaars.dk Næstformand: Thomas Rafaelsen Birkeholmvej 3, Gl. Skørping 9520 Skørping

Læs mere

Tvede-Linde Jagtforening. Medlemsblad Årgang 2013 nr. 1

Tvede-Linde Jagtforening. Medlemsblad Årgang 2013 nr. 1 Tvede-Linde Jagtforening Medlemsblad Årgang 2013 nr. 1 1 Tvede-Linde Jagtforening - organisation Bestyrelsen: Formand og kontaktperson vedr. Fjordjagt: Finn Sørensen Perledalen 4, 8930 Randers Tlf. 2825

Læs mere

Formanden har ordet. Jagtposten 2012 Side 2. www.bogenselandogstrandjagtforening.dk

Formanden har ordet. Jagtposten 2012 Side 2. www.bogenselandogstrandjagtforening.dk Jagtposten 2013 Jagtposten 2012 Side 2 Formanden har ordet Allerførst ønsker jeg alle medlemmer velkommen i den nye forening Bogense land og strandjagtforening. Vi har gennem flere år snakket om sammenlægning

Læs mere

VEGGERBY JAGTFORENING

VEGGERBY JAGTFORENING VEGGERBY JAGTFORENING 11. årgang nr. 2. www.veggerbyjagt.dk EFTERÅRSPROGRAM 2011 Bladsponsor: Aalborg Jagt Aps. FORMANDENS SIDE Vi har gennem sommeren haft en masse gode og spændende aktiviteter, bl.a.

Læs mere

Afbud: Ulrik Lorenzen Naturstyrelsen Schweissudvalget (Hundeførerrepræsentant) Jens Bjørn Andersen Schweissudvalget (Danmarks Jægerforbund)

Afbud: Ulrik Lorenzen Naturstyrelsen Schweissudvalget (Hundeførerrepræsentant) Jens Bjørn Andersen Schweissudvalget (Danmarks Jægerforbund) REFERAT fra Schweisskoordinatormøde 1-12 Tid: fredag den 17. februar 2012 kl. 13.00 17.00 Sted: Danmarks Jægerforbund, Kalø. Molsvej 34, 8410 Rønde Deltagere: Alex Henriksen Område 1 Jan Nedza Område 2

Læs mere

Tvede-Linde Jagtforening

Tvede-Linde Jagtforening Støvringgårdvej 27 Mellerup Tlf. 51862721 Tvede-Linde Jagtforening Salg af foder til hunde, katte, kaniner, fugle, høns og heste. Kom selv og se udvalget. Årg. 2007 nr.1 På gensyn. Poul Reenberg. Se også

Læs mere

Nordvestjylland. Beretning 2014

Nordvestjylland. Beretning 2014 Beretning 2014 Arbejdsmarkedets situation Endnu et år er gået og i dette år begyndte arbejdsmarkedet at ændre sig positivt. Vi ser en stigning i beskæftigelsen, vi har endda områder, hvor vi ikke kan skaffe

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Skive Jagtforening. Program for året 2014. Indhold:

Skive Jagtforening. Program for året 2014. Indhold: Skive Jagtforening Program for året 2014 Indhold: Bestyrelsen s. 02 Forord s. 03 Jagt- og skovudvalget s. 04 Parole s. 05 Bukketræf s. 06 Bukkejagt s. 06 Buejagt s. 07 Retningslinger for bukkejagt s. 07

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR STORKØBENHAVNS JAGTFORENING EFTERÅR 2012 NR.

MEDLEMSBLAD FOR STORKØBENHAVNS JAGTFORENING EFTERÅR 2012 NR. MEDLEMSBLAD FOR STORKØBENHAVNS JAGTFORENING EFTERÅR 2012 NR. 2 www.sjf.dk Skydevogn på Kalvebod skydeterræn Lån Kreds 7 skydevogn Giv medlemmer og dig selv en rigtig fornøjelig og lærerig skydedag med

Læs mere

APPORT SKANDERBORG JAGTFORENING. www.skanderborg-jagtforening.dk. Efterår 2014

APPORT SKANDERBORG JAGTFORENING. www.skanderborg-jagtforening.dk. Efterår 2014 APPORT SKANDERBORG JAGTFORENING Efterår 2014 www.skanderborg-jagtforening.dk Bestyrelsen for Skanderborg Jagtforening Formand Næstfm. Kasserer Sekretær Bestyrelse Peder Poulsen Rønnebærvænget 8, 8660 Skanderborg

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

1. Valg af dirigent Mogens fra Sønderborg blev valgt og kunne erklære landsmødet for lovligt indkaldt

1. Valg af dirigent Mogens fra Sønderborg blev valgt og kunne erklære landsmødet for lovligt indkaldt Referat fra Hockey-Floorball Landsmødet d. 17 marts 2007 Tilstede var 17 personer fordelt på alle 3 regioner. 1. Valg af dirigent Mogens fra Sønderborg blev valgt og kunne erklære landsmødet for lovligt

Læs mere

15. Årgang-2014 Juli Kvartal

15. Årgang-2014 Juli Kvartal Jagtbladet 3 15. Årgang-2014 Juli Kvartal ALSLEV - BILLUM - HORNE - JANDERUP - THORSTRUP - TINGHØJ Jagt - Sport - Hobby - Natur - TISTRUP - VARDE HJÆLP! Ny opsætter af Jagtbladet søges! Jagtbladet står

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay:

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay: For at hindre unødvendig rygtedannelse og sikre at øens borgere får den rigtige information har bestyrelsen udarbejdet nedenstående redegørelse for dens arbejde i 2011 og 12 om Forsamlingshusets fremtid.

Læs mere

Nr. 4 23. årg. Oktober 2013. Hørsholm & Omegns Jagtforening

Nr. 4 23. årg. Oktober 2013. Hørsholm & Omegns Jagtforening Nr. 4 23. årg. Oktober 2013 Hørsholm & Omegns Jagtforening Medlemsblad for 4. kvartal 2013 Sponsor Bestyrelse og udvalg Formand Næstform. Kasserer Suppleant Suppleant Bestyrelse Max Elbæk Lundtoftegårdsvej

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Træfferen. i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december

Træfferen. i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december Træfferen Træfferen nr. 2 4. årgang 2008 Afdelingen ønsker de nye murersvende tillykke med svendebrevet i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december Leder

Læs mere