Anlægsrapport for el- og gastransmission i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anlægsrapport 2007. for el- og gastransmission i Danmark"

Transkript

1 Anlægsrapport 2007 for el- og gastransmission i Danmark

2 Indhold 1. Indledning Økonomi Eltransmission Gastransmission Rammer for anlægsrapporten El Gas Systemplan Eltransmissionssystemet i Danmark Eltransmissionsnettet Kommende udbygningsprojekter i eltransmissionsnettet Plan- og dimensioneringsgrundlag El Planlægning af eltransmissionsnettet Samarbejdet med de regionale eltransmissions- og netselskaber Gastransmissionssystemet i Danmark Gastransmissionssystemet Ny gasinfrastruktur Samarbejde med gasselskaber Afsluttede projekter 2007 eltransmission Transmissionsforbindelser Udbygning af 400 kv Vendsysselværket-Vester Hassing Nyt kontrolanlæg for jævnstrømsforbindelserne, Skagerrak 1 og 2, i Tjele Kalundborgområdets forsyning Forbedring af 132 kv-nettet i Sydsjælland Stationer, transformere og kompensering Ombygning af jævnstrømsforbindelsen Konti-Skan 1 i Vester Hassing Onlinegasovervågning af transformere Ombygning af 150/60 kv-station Hatting Ny 150/60 kv-transformer i Hatting Etablering af ny 150/60 kv-station i Kærbybro Udskiftning af 150 kv-afbryder på 150/60 kv-station Hasle Transformerflytning fra Dyregård til Glentegård Ombygning af 150/60 kv-station Ådalen Kondensatorbatteri i Hejninge /10 kv-station Statoil Syd kv-spændingsregulerende anlæg på Lolland Ny 132/10 kv-transformer i Haslev Øvrige projekter Overspændingsbeskyttelse af 150/60 kv-transformere Udskiftning af fejlskrivere

3 4.4 Saneringer Renoveringer Teleprojekter Igangværende projekter eltransmission Transmissionsforbindelser Etablering af en elektrisk Storebæltsforbindelse Tilslutning af havmøllepark Horns Rev Tilslutning af havmøllepark Rødsand Stationer, transformere og kompensering Udbygning af station 150/60 kv Håndværkervej Etablering af ny 150/60 kv-station i Ramme Ny 132/50 kv-transformer i station Lindevang Reaktiv effekt øst for Storebælt Øvrige projekter Bornholmsforbindelsen Perimetersikring af stationsanlæg Etablering af brandmeldeanlæg på 150/60 kv-stationer Saneringer Saneringer omkring station Trige Saneringer relateret til 400 kv Vendsysselværket-Trige Renoveringer Planlagte ny- og ombygninger fra 2008 eltransmission Transmissionsforbindelser Ombygning af 400 kv Kassø-Revsing kv-forbindelse mellem Vestlolland og Stigsnæsværket Forstærkning af sundkrydsninger i Guldborgsund og Masnedsund Forsyning af Roskildeområdet (Hedegård) Stationer, transformere og kompensering Nyanlæg 150/60 kv-station Bredebro Etablering af halvt tobryderfelt i 400/150 kv-station Landerupgård Nyanlæg 150/60 kv-station Tange Ny 132/36 kv-transformer til nettilslutning af nye store vindmøller Indsløjfning Lykkegård-Sdr. Felding på station Karlsgårde Etablering af 40 Mvar kobbelbar 150 kv-reaktor station Struer Indkøb af tre nye 150/60 kv-transformere i Nordjylland Herlufmagle station, etablering af ekstra transformer Ny 150/60 kv-transformer i Fraugde Øvrige projekter Beskyttelse mod piskninger Sikring af elforsyningsanlæg Saneringer Saneringer i Aalborgområdet Demontage af 150 kv-forbindelsen Enstedværket-Tyrstrup Partiel kabellægning af 150 kv-ledning Enstedværket-Kassø Demontage af 150 kv-ledningen Skærbækværket-Tyrstrup Partiel kabellægning af 150 kv-ledning Hasle-Hørning Saneringer i Vestjylland

4 6.5 Renoveringer Ledninger Stationsanlæg Teleprojekter Mulige nye projekter eltransmission Transmissionsforbindelser Skagerrak 4 til Norge Forøgelse af overføringskapaciteten på Jylland-Tysklandsgrænsen Alternativ til 132 kv-øresundskablerne Udskiftning af Kontek-søkablerne i Storstrømmen og Østersøen Sydlig 400 kv-ring i Østdanmark kv-forbindelse mellem Asnæsværket og Kyndbyværket Øget overføringskapacitet mellem Sjælland og Tyskland kv Revsing-Landerupgård Nettet på Vestkysten Forsyningen af Nordkysten i Nordsjælland kv- og 132 kv-netstruktur i hovedstadsområdet Skovkrydsning ved Haslev Stationer, transformere og kompensering Nyanlæg 150 kv-station Kassø Nyanlæg 150/60 kv-station Hørning Etablering af 150/60 kv-transformer 2 i 150/60 kv-station Thyregod Nyanlæg 150/60 kv-station Mesballe Nyanlæg 150/60 kv-station Bilstrup Fornyelse af 150/60 kv-station Bjørnholt Nyt 132/50 kv-transformeringspunkt syd for Holbæk Ny 132/50 kv-transformer i Ringsted Ny 150/60 kv-station Odense Vest Netttilslutning af fremtidige havmølleparker Nettilslutning af havmøller ved Djursland/Anholt Nettilslutning af havmøller ved Horns Rev Nettilslutning af havmøller ved Jammerbugten Nettilslutning af havmøller ved Ringkøbing Fjord Nettilslutning af havmøller ved Store Middelgrund Nettilslutning af havmøller ved Kriegers Flak Nettilslutning af havmøller ved Rønne Banke Saneringer Renoveringer Anlægsprojekter gastransmission Afsluttede projekter 2007 gastransmission Mobil M/R-station Flytning af Kontrolrum Gas fra Vejen til Egtved Fjernbetjente linjeventiler Igangværende projekter gastransmission MRNewTech Overvågning af Ll. Torup gaslager Isolerende kobling og drænbeholder ved Stenlille Planlagte projekter gastransmission Overvågning af Kontrolrum Egtved Gaskvalitet til afregning (gaskromatograf)

5 8.4 Mulige projekter gastransmission Kapacitetsudvidelse af Ll. Torup gaslager Omlægning af transmissionsledning i Sydhavnen, København Ledningsomlægninger mellem Odense og Middelfart Ledningsomlægning ved Sengeløse Ledningsomlægning ved Slagelse Ledningsomlægning ved Brande Ledningsomlægning ved Silkeborg Ledningsomlægning mellem København og Ringsted Skanled Baltic Pipe Ellund Appendiks A Jævnstrøm (HVDC) Bilag 1, side 1 Eksisterende transmissionsnet for el ultimo 2007 Bilag 1, side 2 Mulig udvikling af transmissionsnet for el Bilag 2, Eksisterende telenet ultimo 2007 Bilag 3, Eksisterende transmissionsnet for naturgas ultimo

6 6

7 Indledning 1. Indledning Energinet.dk har ansvaret for den langsigtede planlægning af det overordnede el- og gastransmissionsnet i Danmark. Energinet.dk skal løbende vurdere behovet for en hensigtsmæssig udbygning af den overordnede el- og gasinfrastruktur i overensstemmelse med de gældende retningslinjer fra myndighederne. Planlægningen af elinfrastrukturen omfatter alle anlæg over 100 kv, mens planlægningen af gasinfrastrukturen omfatter alle Energinet.dk s anlæg med designtryk på maks. 80 bar. basisnettet for eltransmissionsnettet. De i Anlægsrapport 2007 angivne projekter understøtter denne plan. vidt angår Energinet.dk s anlæg, danne baggrund for udarbejdelse af investerings- og finansieringsplanen. For nyanlæg, saneringer og renoveringer angiver anlægsrapporten en række faktuelle oplysninger samt status og bygherre for de enkelte projekter. Energinet.dk s bestyrelse godkender den helhed, rapporten fremstiller, mens de enkelte projekter godkendes i den enkelte bygherres bestyrelse. Anlægsrapportens økonomiske angivelser vil, for så Indmeldingerne fra transmissionsselskaberne omkring 132/150 kv-projekter foretages ud fra det enkelte selskabs vurdering. Projekterne koordineres ikke detaljeret i forbindelse med optagelsen i Anlægsrapporten. Dette gøres efterfølgende ved udarbejdelse af en projektspecifik anlægsaftale mellem transmissionsselskabet og Energi- Anlægsrapport 2007 for el- og gastransmission i Danmark er en opdatering af Energinet.dk s Anlægsrapport 2006, som udkom i december Rapporten indeholder en samlet oversigt over nyanlæg, saneringer og renoveringer med tilhørende investeringsoversigt på landsplan for el- og gasinfrastruktur. Anlægsrapport 2007 rummer desuden en mere generel beskrivelse af mulige fremtidige anlægsprojekter for el- og gastransmissionsnettet. Anlægsrapporten er udarbejdet i samarbejde med eltransmissionsselskaberne, som ejer 132 kv- og 150 kv-nettene. Dette års Anlægsrapport er for elprojekternes vedkommende speciel, idet hele den fremtidige netstruktur og dermed også 132 kv, 150 kv og 400 kvprojekterne er under revurdering. Et større infrastrukturudredningsarbejde er igangsat i august 2007 med henblik på at vurdere en række alternative udbygningsmodeller med varierende grad af kabellægning, som efterfølgende samles i en teknisk redegørelse til Klima- og energiministeren den 1. marts Herefter forventes en ny principiel udbygningsmodel for elinfrastrukturen at blive politisk behandlet. Indtil dette arbejde er færdigt, er det besluttet at fastholde den nuværende langsigtede udbygningsplan 7

8 Indledning net.dk s administration. De økonomiske konsekvenser af 132/150 kv-anlægsprojekter reguleres af Energitilsynet i forbindelse med transmissionsselskabernes indtægtsrammer. Anlægsrapport 2007 er udarbejdet med baggrund i Energinet.dk s Systemplan De to publikationer udgør sammen en del af grundlaget for Energistyrelsens tilsyn med Energinet.dk. Energistyrelsens tilsyn sker med udgangspunkt i Lov om Energinet Danmark, elforsyningsloven og naturgasforsyningsloven. Energinet.dk s planer er desuden basis for Energistyrelsens vurdering af behovet for ny transmissionskapacitet på både overordnet niveau (Energinet.dk s anlæg) og det regionale niveau (de regionale selskabers anlæg). Målgrupperne for Anlægsrapporten er net- og transmissionsselskaber på elsiden samt centrale og lokale myndigheder. Læsevejledning Rapporten indledes med en generel del, som omfatter planlægningens rammer og en samlet økonomisk oversigt for både el og gas. De efterfølgende afsnit er opdelt i separate afsnit for el og gas af hensyn til rapportens overskuelighed. Afsnittene omfatter en oversigt over afsluttede anlægsprojekter, igangværende anlægsprojekter samt en gennemgang af planlagte ny- og ombygninger i perioden Desuden beskrives eventuelle mulige anlægsprojekter i perioden fremover. Gennem Anlægsrapportens opbygning afspejles således status for de enkelte anlæg, som den er defineret i Tabel 1. Signaturforklaringer til Anlægsrapportens netillustrationer er vist på indersiden af omslaget bagerst i rapporten. Projekterne er præciseret i tabeller, der angiver data for anlæggene og (når muligt) status for behandling ved Energistyrelsen, bygherre og amt/kommuner og/ Muligt projekt Planlagt projekt Igangværende og afsluttet projekt eller miljøcentre. Her er mulige projekter undtaget. Bilag 1 Illustrerer eltransmissionsnettet i Danmark i 2007 og mulig netudbygning på længere sigt. Bilag 2 Illustrerer Energinet.dk s telenet i Bilag 3 Illustrerer gastransmissionsnettet i Danmark i Tekniske og økonomiske analyser belyses gennem et planlægningsprojekt. Projektet er her i idefasen og er ikke nødvendigvis vurderet i forhold til den overordnede planlægning. Mulige elprojekter er beskrevet i kapitel 7 Mulige gasprojekter er beskrevet i kapitel 8 Resultatet af analyserne i idefasen kan være et beslutningsgrundlag, som skal under bestyrelsesbehandling hos bygherren. Hvis selskabet beslutter, at der skal arbejdes videre med projektet, er det fremover defineret som et planlagt projekt. Det samme er projekter, som myndighederne pålægger Energinet.dk at udføre. Et planlagt projekt er startskuddet for et anlægsforprojekt, hvor myndighedsarbejdet gennemføres for at indhente godkendelser fx i henhold til elloven og planloven. Det afsluttede anlægsforprojekt resulterer også i, at alle interne godkendelser foreligger (anlægsbudgetter) fra involverede bygherrers bestyrelser. Resultatet af anlægsforprojektet vurderes løbende op imod beslutningsgrundlaget. Det betyder, at en fornyet idefase kan blive nødvendig. Planlagte elprojekter er beskrevet i kapitel 6 Planlagte gasprojekter er beskrevet i kapitel 8 Når alle relevante godkendelser foreligger, kan arbejdet med at detailprojektere, indkøbe, bygge og idriftsætte det fysiske anlæg gå i gang. Projektets status angives herefter som igangværende. Reelt kan det ske, at myndighedsarbejde først færdiggøres parallelt med detailprojekteringen. Igangværende elprojekter er beskrevet i kapitel 5 og afsluttede elprojekter i kapitel 4 Igangværende og afsluttede gasprojekter er beskrevet i kapitel 8 Tabel 1 Model for opdeling af projekter i Anlægsrapport

9 Økonomi 2. Økonomi Oversigter over investeringer i anlægsprojekter for el og gasinfrastrukturen er angivet i de følgende to afsnit for henholdsvis el- og gastransmission. Anlægsprojekterne er opdelt i: Projekter, der er afsluttet i 2007 Igangværende projekter, hvor anlægsarbejdet enten er i gang eller snarest går i gang Planlagte projekter, hvor godkendelser og tilladelser endnu ikke er på plads. Oversigterne omfatter dermed ikke de projekter, der har status som mulige. For både el- og gastransmissionsnettene gælder, at der ligger investeringstunge projekter blandt de mulige, fx Skagerrak 4 og Skanled. Alle investeringer er opgjort i nutidskroner (prisniveau 2007). 2.1 Eltransmission En samlet oversigt over investeringer i anlægsprojekter for Energinet.dk og regionale eltransmissionsselskaber til og med 2013 er angivet i Tabel 2. Anlægsprojekter, som blev afsluttet i 2007, krævede en samlet investering på 669,8 mio. kr. fordelt med 348 mio. kr. på Energinet.dk og 321,8 mio. kr. på de regionale eltransmissionsselskaber. Det samlede investeringsbehov for igangværende og planlagte anlægsprojekter er opgjort til ca. 4,5 mia. kr. fordelt med ca. 2,9 mia. kr. til Energinet.dk og ca. 1,6 mia. kr. til de regionale eltransmissionsselskaber. I tabel 3 er projekterne opdelt efter anlægstyper. Bygherre Afsluttede projekter Igangværende projekter Planlagte projekter mio. kr Energinet.dk 348, ,8 452,7 FynsNet 150 kv 0,0 0,0 11,5 NV Net 63,4 143,7 164,7 Midtjyske Net 46,6 18,1 155,4 Sydøstjyske Net 26,6 0,8 7,3 Syd Net 1,3 0,0 79,1 Vestjyske Net 150 kv 1,3 67,6 206,1 SEAS-NVE Net 60,0 2,1 22,6 SEAS-NVE Transmission 117,2 80,0 475,1 KE Transmission 0,0 0,0 3,0 Dong Energy 5,4 44,0 78,6 Sum 669, , ,1 Tabel 2 Oversigt over de samlede afsluttede og forventede investeringer (i mio. kr.) i elinfrastruktur hos Energinet.dk og de regionale eltransmissionsselskaber. 9

10 Økonomi Anlægsprojekter Transmissionsforbindelser Stationer, transformere og kompensering Øvrige projekter Saneringer Renoveringer Teleprojekter Afsluttede projekter, ultimo 2007 Eltransmission mio. kr. 83,4 511,5 4,1 4,4 30,7 35,3 Igangværende projekter, Eltransmission mio. kr ,0 159,0 60,4 103,4 62,9 0,0 Planlagte projekter, Eltransmission mio. kr. 934,2 137,6 1,8 249,7 324,2 8,8 Sum 3.430,6 808,1 66,3 357,5 417,8 44,1 Tabel 3 Oversigt over de samlede afsluttede og forventede investeringer (i mio. kr.) i elinfrastruktur, opdelt efter anlægskategorier. 2.2 Gastransmission En samlet oversigt over investeringer i naturgasanlægsprojekter for Energi- net.dk er angivet i Tabel 4. Anlægsprojekter, som blev afsluttet i 2007, krævede en samlet investering på 50,5 mio. kr. for Energinet.dk. Investeringer for øvrige selskaber i naturgassektoren er ikke inkluderet i anlægsrapporten. Det samlede investeringsbehov for igangværende og planlagte anlægsprojekter er opgjort til 24,6 mio. kr. for Energinet.dk. Anlægsprojekter Energinet.dk, samlede investeringer Afsluttede projekter, ultimo 2007 Gastransmission mio. kr. 50,6 Igangværende projekter, Gastransmission mio. kr. 17,7 Planlagte projekter, Gastransmission mio. kr. 6,9 Sum 75,2 Tabel 4 Oversigt over de samlede investeringer i afsluttede, igangværende og planlagte projekter (i mio. kr.) i gasinfrastruktur hos Energinet.dk. 10

11 Rammer for anlægsrapporten 3. Rammer for anlægsrapporten 3.1 El Et velfungerende og tilstrækkeligt eltransmissionssystem er en forudsætning for at sikre forsyning, betjene markedet, indpasse vedvarende energi og varetage elforsyningens beredskabsmæssige opgaver. Nettet skal således kunne løse en række opgaver under vidt forskellige forhold. En af Energinet.dk s kerneopgaver er at sørge for, at eltransmissionsnettet er i stand til at varetage disse opgaver på en effektiv og samfundsøkonomisk optimal måde. De aktuelle rammer for planlægningen af eltransmissionsnettet blev blandt andet lagt med den såkaldte blå rapport : Miljø- og Energiministeriets Principper for etablering og sanering af højspændingsanlæg fra Senest er principperne suppleret og justeret med regeringens Energistrategi 2025 og Handlingsplan for den fremtidige elinfrastruktur fra juni De nuværende principper for etablering og sanering af højspændingsanlæg fra 1995 er kommet under stigende politisk pres i løbet af I august 2007 blev Elinfrastrukturudvalget nedsat med det formål at udarbejde og vurdere en række alternative udbygningsmodeller for eltransmissionsnettet med varierende grad af kabellægning. Med nedsættelsen af Elinfrastrukturudvalget er en række af fremtidige anlægsprojekter sat i bero. Når udvalgets tekniske redegørelse er politisk behandlet og relateret til de nuværende retningslinjer for den fremtidige udbygning af højspændingsnettet, vil der blive taget endelig stilling til, hvilke udbygningsprojekter der skal realiseres. 3.2 Gas Ligesom eltransmissionsnettet er det i elssektoren, er gastransmissionssystemet det fysiske grundlag for at dække behovet for forsyninger, sikkerhed, beredskab, marked og miljø i gassektoren. Et veludbygget gastransmissionssystem er en forudsætning for adgang til flere leverandører og dermed for et velfungerende marked. Det er også en forudsætning for adgang til gasreserver, som rækker år frem og dermed for opretholdelse af forsyningssikkerheden. Regeringens Energistrategi 2025 peger på, at udviklingen på det danske naturgasmarked er præget af, at Danmark ligger i udkanten af det europæiske gasmarked, og at det danske gasmarked er lille i europæisk målestok. På længere sigt kan der blive behov for at skabe adgang til nye kilder til gasleverancer. Regeringen ønsker at: styrke konkurrencen ved at øge integrationen af de danske energimarkeder med de internationale markeder. Dette skal sikres gennem gennemsigtige og ensartede rammebetingelser (lovgivning m.v.) for handel med el og gas i EU, samt ved at Energinet.dk tilvejebringer hensigtsmæssige fysiske forbindelser for transport af el og gas. 3.3 Systemplan 2007 I Energinet.dk s Systemplan 2007 redegøres i overordnede træk for netplanlægningen af eltransmissionssystemet og de principper, der arbejdes med som grundlag for planlægningen: en langsigtet netstruktur; netdimensioneringsregler; og samfundsøkonomi. Systemplan 2007 er dog på dette område langt mindre specifik end ønsket grundet den igangværende revurdering af den langsigtede netstruktur. Systemplanen redegører tillige for behovet for ny gasinfrastruktur. 11

12 Rammer for anlægsrapporten 3.4 Eltransmissionssystemet i Danmark Eltransmissionsnettet Eltransmissionssystemet i Danmark er opbygget omkring et vekselstrømsnet på 132 kv, 150 kv, 220 kv- og 400 kv-niveau, og vekselstrøms- og jævnstrømsforbindelser til nabo-områderne, Bilag 1, siderne 1 og 2. Fra Jylland er der jævnstrømsforbindelser til Norge og Sverige med en kapacitet på henholdsvis MW og 740 MW. Der er 400 kv, 220 kv og 150 kv AC-forbindelser til Tyskland med en termisk overføringskapacitet på MW. AC DC Norge Tyskland Sverige Forbindelsen til Tyskland udgør samtidig en vigtig forbindelse til det europæiske samarbejdsnet (UCTE). Overføringsevnen på Tysklandsforbindelsen til markedet er af flere årsager begrænset til 950 MW i nordgående retning og MW i sydgående retning. Forbindelsen fra Sjælland til Sverige består af fire vekselstrømsforbindelser med en samlet kapacitet på MW heraf to 400 kv-forbindelser og to 132 kv-forbindelser. Forbindelsen til Sverige udgør samtidig en forbindelse til det fælles nordiske elsystem. I praksis afhænger overføringsmulighederne mellem Sjælland og Sverige af forhold i de tilgrænsende net, og overføringen kan derfor være væsentlig lavere end de MW. Fra Sjælland til Tyskland er der en jævnstrømsforbindelse med en kapacitet på 600 MW. I Vestdanmark er 400 kv-nettet enten etableret som kombinerede luftledninger med 150 kv-ophæng eller som to- eller etsystemsledninger. Cirka halvdelen af 150 kv-nettet består af tosystemsledninger, og resten er etsystemsledninger. Grundstammen for 400 kv-nettet i Vestdanmark blev etableret i 1960 erne og efterfølgende udbygget i etaper. I Østdanmark startede udbygningen af 400 kv-nettet midt i 1970 erne. Udviklingen for 132 kv-nettet i Øst og 150 kv-nettet i Vest er forløbet nogenlunde parallelt. I Vestdanmark er der i store træk etableret en ringstruktur i 400 kv-nettet. I Østdanmark er der på nuværende tidspunkt en 400 kv-tosystemsluftledning tværs over Sjælland med afgreninger. En stor del af 132 kv-/150 kv-transmissionsnettet i Danmark er fra før 1970 og har et stort renoveringsbehov. Dette forventes at lede til store udetider i denne del af ledningsnettet i de kommende år. I planlægningen af det fremtidige transmissionsnet skal der tages hensyn til dette. Opbygningen med ringstrukturer er en vigtig forudsætning for at kunne gennemføre renoveringer uden risiko for driftssikkerheden. En mulig langsigtet udbygning af transmissionsnettet fremgår af Bilag 1, side Kommende udbygningsprojekter i eltransmissionsnettet De førstkommende større udbygningsprojekter vil være etableringen af Storebæltsforbindelsen samt ilandsføringsanlæggene til havvindmølleparkerne ved Horns Rev 2 og Rødsand 2 med tilhørende nettilslutning. Der er indsendt ansøgning til transport- og energiministeren for projekterne henholdsvis december 2005 og september Øvrige udbygningsprojekter afventer som nævnt Elinfrastrukturudvalgets tekniske redegørelse. Energinet.dk ser dog p.t. følgende perspektiver for kommende udbygningsprojekter: Ombygning af den eksisterende 400 kvluftledning på strækningen Kassø-Revsing til en 400 kv-tosystemsforbindelse er planlagt. Projektet hænger sammen med en forventet kommende forstærkning af forbindelsen mellem Jylland og Tyskland. Etableringen af Horns Rev 2 samt Storebælt forstærker dette behov. Behovet for forstærkning af det vestjyske transmissionsnet kan yderligere forstærkes ved etablering af yderligere havmølleparker ved Horns Rev, opgraderinger på Tysklandsgrænsen og/eller en Skagerrak 4-forbindelse til Norge. Øget udbygning med havmølleparker ved Horns Rev samt intensionerne om forbedret indenlands udnyttelse af vindkraften ved etablering af den elektriske Storebæltsforbindelse vil medføre behov for etablering af en 400 kv-tværforbindelse mellem Landerupgård (Kolding) og Revsing (Vejen). Denne tværforbindelse vil have en gavnlig effekt på eliminering af overbelastninger i det midtjyske 400 kv-net og samtidig sikre en mere effektiv transport af vindkraften fra Vestjylland mod de større forbrugscentre, herunder Sjælland via Storebæltsforbindelsen. 12

13 Rammer for anlægsrapporten På Sjælland forventes blandt andet omfattende renoveringsbehov på strækningen Hovegård-Bjæverskov inden for få år at medvirke til at udløse behov for udbygning af den nordlige 400 kv-ring mellem Asnæs og Kyndbyværket. Dette vil samtidig betyde, at der opnås to uafhængige 400 kv tracéer ud fra både Asnæsværket og Kyndbyværket. Energinet.dk arbejder aktuelt sammen med Statnett om at udarbejde beslutningsgrundlag for etablering af Skagerrak 4-forbindelsen til Norge. 3.5 Plan- og dimensioneringsgrundlag El Planlægning af eltransmissionsnettet Ifølge Energinet.dk s vedtægter, 5, er den overordnede ramme for etablering af nye anlæg og ændringer af eksisterende transmissionsnet: Etablering af nye transmissionsnet og væsentlige ændringer i bestående net kan ske, hvis der er et tilstrækkeligt behov for udbygningen, herunder at udbygning af transmissionsnettet sker med sigte på øget forsyningssikkerhed, beredskabsmæssige hensyn, skabelse af velfungerende konkurrencemarkeder eller indpasning af vedvarende energi, eller hvis projektet er nødvendigt til opfyldelse af pålæg efter lov om Energinet Danmark, 4, stk. 6. Udbygning af transmissionsnet skal forinden påbegyndelse være belyst i et projekt, som indeholder en nærmere beskrivelse af behovet, jf. stk. 1. Projektet skal indsendes til transport- og energiministeren, inden udbygning kan påbegyndes, hvis investeringen overstiger 100 mio. kr., og til Energistyrelsen, hvis investeringen er under 100 mio. kr. Henholdsvis transport- og energiministeren eller Energistyrelsen kan bestemme, at udbygning i henhold til stk. 1 skal forelægges henholdsvis ministeren eller Energistyrelsen til godkendelse. I forbindelse med godkendelse kan der fastsættes vilkår for udbygningen, herunder vedrørende bortskaffelse eller sanering af anlæg. Udbygning af transmissionsnet kan tidligst påbegyndes 6 uger efter, at et projekt er indsendt til henholdsvis transport- og energiministeren eller Energistyrelsen. Ved dimensionering af det overordnede transmissionsnet anvendes en række dimensioneringskriterier. Formålet er at sikre en høj forsyningssikkerhed for forbrugerne, men også at sikre en velfungerende markedsfunktion og en miljømæssig god udnyttelse af produktionsapparatet. Disse overordnede målsætninger for nettet er i grundtræk ens i Øst- og Vestdanmark. Beredskabshensyn indgår fortsat i såvel dimensionering, som udførelse og drift af transmissionssystemet. Der er grundlæggende forskelle i elsystemerne i Øst- og Vestdanmark. Østdanmark er sammenkoblet med det nordiske vekselstrømsnet, mens Vestdanmark er sammenkoblet med det kontinentale vekselstrømsnet. Det nordiske samarbejdssystem (Nordel) og det europæiske samarbejdssystem (UCTE) adskiller sig fra hinanden ved en række geografiske, historiske og forsyningsmæssige forskelle: - Nordel-systemet er energidimensioneret med megen vandkraftproduktion, mens UCTE-systemet er effektdimensioneret med megen termisk produktion - Det europæiske og det nordiske system er ikke synkront sammenkoblede - Østdanmark og Vestdanmark har forskellige interne transportmønstre. Planlægningen for Østdanmark baserer sig på Nordels netdimensioneringsregler som en følge af sammenkoblingen til Nordel via Sverige. Regler og praksis er beskrevet mere detaljeret i rapporten Nordisk regelsamling 2004 / Nordic Grid Code 2007, som findes på Nordels hjemmeside. Vestdanmark anvender egne netdimensioneringsregler som følge af sammenkoblingen med det kontinentale UCTE-system. Reglerne er beskrevet i Eltra s Anlægsplan Hos Energinet.dk pågår der p.t. et harmoniseringsarbejde, som skal resultere i Netdimensioneringsprincipper for Energinet.dk. De tekniske principper drøftes p.t. med transmissions- og netselskaberne og forventes færdige i første halvår Derefter udarbejdes et regelsæt, som skal understøtte de samfundsøkonomisk optimale løsninger. Regelsættet forventes klar ultimo

14 Rammer for anlægsrapporten 3.6 Samarbejdet med de regionale eltransmissions- og netselskaber De regionale transmissionsselskaber ejer 150 kv-nettet i Jylland og på Fyn samt 132 kv-nettet i Østdanmark. Som foreskrevet af elforsyningsloven stiller transmissionsselskaberne deres net drevet ved spændinger over 100 kv til rådighed for Energinet.dk. Dette inkluderer transformere, der forbinder transmissionsnettet til net med lavere spændinger (150/60-10 kv-, 132/50-10 kv-transformerne). Energinet.dk ejer 400 kv-transmissionsnettet samt alle forbindelser til naboområderne. Energinet.dk ejer endvidere 150 kv-ilandføringsanlæggene til den første havvindmøllepark ved Horns Rev og alle kobbelbare anlæg til regulering af den reaktive effektbalance på 400 kv- og 150 kv-niveau. Fremadrettet vil ejerskabet for nye 150 kv-reaktorer og kondensatorbatterier være hos de regionale selskaber, som det i dag er tilfældet for samme typer af 132 kv-anlæg på Sjælland. NV Net Midtjyske Net Vestjyske Net Sydøstjyske Net FynsNet Syd Net Dong Energy Dong Energy Københavns Energi SEAS-NVE Østkraft Samarbejdet mellem de regionale transmissionsselskaber, netselskaber og Energinet.dk er organiseret i henholdsvis et Transmissionsudvalg, et Netudvalg og et Markedsudvalg. Den geografiske fordeling af de regionale transmissionsselskaber i Danmark fremgår af Figur 1. For Midtjyske Net, Figur 1 Den geografiske ejerstruktur for regionale eltransmissionsselskaber i Danmark. Sydøstjyske Net og Syd Net er der oprettet et fælles operatørselskab N1, der varetager alle opgaver for de tre selskaber. 3.7 Gastransmissionssystemet i Danmark Gastransmissionssystemet Transportsystemet for naturgas i Danmark består af gasledningerne i den danske del af Nordsøen, transmissionsledningerne nord-syd (Aalborg-Frøslev) og øst-vest (Nybro-Dragør), distributionsledningernes net af rørsystemer ud til forbrugerne samt to underjordiske gaslagre og et gasbehandlingsanlæg. Energinet.dk ejer gastransmissionsnettet på land, i alt ca. 800 km gasledninger, og overtog 1. maj 2007 DONG Energy s naturgaslager i Ll. Torup. Gastransmissionssystemet fremgår af Bilag 3. Naturgassen fra den danske del af Nordsøen transporteres i to offshorerørledninger fra felterne Tyra og Syd Arne og ind til land nord for Esbjerg ved et tryk på maksimalt 138 bar. På land passerer naturgassen gennem et gasbehandlingsanlæg i Nybro. Her kontrolleres, korrigeres og måles gaskvaliteten, og trykket reduceres til det maksimale landledningstryk på 80 bar. Fra Nybro sendes gassen ud til kunderne i ind- og udland eller til lagring på et af de to underjordiske naturgaslagre. 14

15 Rammer for anlægsrapporten Lagrene fyldes op i sommermånederne, når gasforbruget er lavt. Når forbruget overstiger de daglige gasleverancer fra Nordsøen og Tyskland (kommerciel leverance), suppleres med gas fra lagrene. Det er principielt transportkunderne, der ved deres daglige bestillinger inden for den reserverede kapacitet bestemmer input/output fra systemet på timebasis (det kommercielle system), mens det er Energinet.dk, der sørger for den fysiske balance i systemet, blandt andet ved hjælp af lagrene. Gastransmissionsnettet er forbundet med de tilstødende systemer i Sverige og Tyskland via grænsestationer i Dragør og Ellund. strukturanalyse), som via en komparativ analyse skal vurdere mulige fremtidige gasforsyningskilder. GISA-projektet er beskrevet nærmere i Systemplan tion på flere af Energinet.dk s måle- og regulatorstationer samt etablering af fjernbetjening af linjeventiler ved seks M/R-stationer i Jylland, vil det førstkommende planlagte anlægsprojekt i naturgassystemet være udskiftning af linjeventiler på hver side af de to Storebæltskrydsninger ved henholdsvis Nyborg og Kongsmark Ny gasinfrastruktur Der er i skrivende stund ikke besluttet større udbygningsprojekter af den danske gasinfrastruktur. Energinet.dk vurderer dog, at selskabet på kort/mellemlangt sigt sandsynligt vil skulle foretage større investeringer i infrastruktur i forbindelse med det danske gastransmissionssystem med henblik på at sikre tilgængeligheden af gas til og dermed funktionen af det danske naturgasmarked. I denne forbindelse har Energinet. dk iværksat projektet GISA (gasinfra- Energinet.dk analyserer desuden løbende behovet for at udvide lagerkapaciteten i Danmark. Ud over igangværende anlægsprojekter i forbindelse med opgradering af el, instrumentering og datakommunika- 15

16 Rammer for anlægsrapporten 3.8 Samarbejde med gasselskaber Energinet.dk ejer onshoregastransmissionsnettet i Danmark inklusive bæltledningerne og naturgaslageret i Ll. Thorup. DONG Energy ejer opstrømsrørledningerne (sørørene) i Nordsøen mellem offshoreinstallationerne og land, samt Nybro gasbehandlingsanlæg og naturgaslageret i Stenlille. Fire naturgasselskaber ejer distributionsledningerne i Danmark. Anlægssamarbejdet mellem Energinet.dk og distributionsselskaberne er ikke formaliseret i samme grad som på elsiden. For naturgassen foregår samarbejdet således primært bilateralt. Naturgas Midt-Nord I/S HNG I/S DONG Energy A/S Naturgas Fyn I/S DONG Energy A/S Figur 2 Den geografiske ejerstruktur for naturgasdistributionsselskaber i Danmark. 16

17 Afsluttede projekter 2007 eltransmission 4. Afsluttede projekter 2007 eltransmission 4.1 Transmissionsforbindelser Udbygning af 400 kv Vendsysselværket-Vester Hassing I forbindelse med ombygningen af Konti- Skan 1-forbindelsen mellem Jylland og Sverige blev 400 kv-stationen i Vester Hassing udbygget, så både Konti-Skan 1 og Konti-Skan 2 nu er tilsluttet 400 kv-nettet. Af hensyn til overføringskapaciteten og rådigheden over forbindelserne til Sverige er der tillige etableret en 400 kv-ring mellem Vendsysselværket, Vester Hassing og Ferslev. Dette skete ved at sætte top på den 2,8 km lange eksisterende 400 kv-donaumasterække mellem Vendsysselværket og Vester Hassing, så det blev muligt at ophænge et ekstra 400 kv-system. Det nye 400 kv-system er udført med triplex-ledere i stedet for duplex-ledere for at reducere den akustiske støj. Håndværkervej Mosbæk Hvorupgård Ådalen Ferslev Tinghøj Trige Aalborg Øst Skudshale Bredkær målet indkøbt og idriftsat en ny 150/10 kv-transformer til tilslutning af synkronkompensatoren. Vendsysselværket Gistrup Dybvad Vester Hassing Konti-Skan 1 2 Figur 3 Der er sat top på masterne mellem Vester Hassing og Vendsysselværket i Med tilslutning af Konti-Skan 1 på 400 kv-nettet vil det fremtidige behov for 150 kv-station Vester Hassing afhænge af forsyningen af Østvendsyssel og behovet for at opretholde synkronkompensator i Vester Hassing. Det er besluttet, at synkronkompensatoren forbliver i drift på 150 kv-stationen, og der er til for- Afsluttet Energistyrelsen: Oktober 2007 Energinet.dk: Amt: Data for anlægget Tilslutningspunkter Tracélængde Maksimal driftsspænding Kapacitet Vendsysselværket 2,8 km 420 kv A Vester Hassing Ref.: Eltra, Anlægsplan 2004 Ref.: Udbygning af eksisterende 400 kv-masterække mellem Nordjyllandsværket og Vester Hassing, VVM-redegørelse 2004, Nordjyllands Amt Ref.: Regionplantillæg nr. 171, 2005, Nordjyllands Amt 17

18 Afsluttede projekter 2007 eltransmission Nyt kontrolanlæg for jævnstrømsforbindelserne, Skagerrak 1 og 2, i Tjele Skagerrak Tjele Kontrolanlægget for jævnstrømsforbindelserne til Norge, Skagerrak 1 og 2, der blev idriftsat i 1976 og 1977, er udskiftet med et nyt og tidssvarende kontrolanlæg efter 30 års drift. Det nye kontrolanlægs forventede levetid, der er på 20 år, svarer til restlevetiden for anlæggets øvrige komponenter. Det nye kontrolanlæg blev installeret i maj-juni Skagerrak 1 og 2 var ude af drift i 18 døgn, mens demontering af det gamle kontrolanlæg og installation af det nye stod på. Udskiftning af kontrolanlægget blev gennemført samtidig i Tjele med Energinet.dk som bygherre og i Kristiansand i Norge med Statnett som bygherre. Det nye kontrolanlæg i Tjele blev overtaget af Energinet.dk den 13. november 2007 efter en 3 måneders testperiode, hvor Skagerrak 1 og 2 havde kørt uden udfald af jævnstrømsforbindelserne. Afsluttet Energinet.dk: Juni 2007 Data for anlægget Tilslutningspunkter Tracélængde Maksimal driftsspænding Kapacitet Tjele kv 550 MW Ref.: Energinet.dk Anlægsrapport Kalundborgområdets forsyning Stigende belastning, forårsaget af industrier i området, har medført behov for øget indfødning til Kalundborgområdet. Der er etableret en 132/50 kv-transformerstation i erhvervsområdet Rendsborgparken i Kalundborg. Et 132 kv-kabel er tilsluttet 132 kv-linjen Asnæsværket- Nyrup i en ny koblingsstation ved Søstremosegård. Bygherre er SEAS-NVE Net. Afsluttet Energistyrelsen: Ultimo december 2006 SEAS-NVE Net: 2004 Amt: 2004/2006 Data for anlæggene Tilslutningspunkter Tracélængde Maksimal driftsspænding Kapacitet Asnæsværket-Nyrup 132 kv-linje ca. 3,2 km 145 kv 125 MVA Ref.: Energinet.dk Anlægsrapport

19 Afsluttede projekter 2007 eltransmission Asnæsværket Kalundborg Rendsborgparken Torslunde Kirkeskovgård Søstremosegård Kamstrup Nyrup Bjæverskov Figur 4 Udformning af forsyningen af Kalundborg med etablering af en 132/50 kvtransformer i Rendsborgparken, som skaber forbindelse med 50 kv-nettet i Kalundborg (ikke vist) Forbedring af 132 kv-nettet i Sydsjælland Orehoved Blangslev Den øgede mængde vindkraft tilsluttet elnettet syd for Sjælland har medført behov for bedre rådighed for og øget fleksibilitet af 132 kv-transmissionsnettet på Sydsjælland. Det er derfor besluttet at indsløjfe forbigående 132 kv-luftledninger i stationerne Orehoved og Blangslev. I Orehoved indsløjfes linjen Masnedøværket-Radsted. I Blangslev indsløjfes linjen Rislev-Masnedøværket. Bygherre er SEAS-NVE Transmission. Afsluttet SEAS-NVE Transmission: Energistyrelsen: Nov Amt: - Data for anlæggene Tilslutningspunkter Tracélængde Maksimal driftsspænding Kapacitet Orehoved kv - Blangslev Ref.: Energinet.dk Anlægsrapport

20 Afsluttede projekter 2007 eltransmission 4.2 Stationer, transformere og kompensering Ombygning af jævnstrømsforbindelsen Konti-Skan 1 i Vester Hassing Konti-Skan 1 Vester Hassing Jævnstrømsforbindelse til Sverige, Konti-Skan 1, der oprindelig er fra 1965, er ombygget med et nyt konverteranlæg med tyristorventiler og tilhørende vekselstrømsfiltre og vekselstrømstilslutning til 400 kv. Luftledninger, søkabler, elektrodestationer og elektrodekabler fra den oprindelige pol er genbrugt. Det nye konverteranlæg i Vester Hassing er placeret vest for Konti-Skan 2. Overføringskapacitet for Konti-Skan 1 er ved ombygningen blevet forøget til 380 MW, hvilket er 110 MW mere i forhold til den oprindelige kapacitet. Projektet blev gennemført samtidig i Vester Hassing med Energinet.dk som bygherre og i Lindome i Sverige med Svenska Kraftnät som bygherre. Bygningsarbejder og AC-stationsarbejder er afsluttet. Nedrivningen af det gamle anlæg forventes afsluttet ultimo Afsluttet Energistyrelsen: Oktober 2006 Energinet.dk: Data for anlægget Tilslutningspunkter Tracélængde Maksimal driftsspænding Kapacitet Vester Hassing kv 380 MW Ref.: Eltra, Anlægsplan Onlinegasovervågning af transformere Projektet inkluderer installation af udstyr til onlineovervågning af gas i transformere. Udstyret vil blive installeret i tilknytning til en række udvalgte transformere og reaktorer. Der vil blive testet flere typer af udstyr. Udstyret skal anvendes til tilstandsvurdering med henblik på at advare om et eventuelt kommende transformerhavari på et tidligt tidspunkt. Oprindeligt var det forudsat, at alt udstyr skulle være installeret og sat i drift i løbet af På grund af mange anlægsaktiviteter blev dele af projektet udsat til I øjeblikket er der købt og installeret apparater af tre forskellige typer. Inden udgangen af 2007 vil der blive anskaffet yderligere en ny type. I løbet af 2008 vil de installerede apparater blive vurderet med hensyn til pålidelighed, driftssikkerhed og brugervenlighed m.m. Afsluttet Energinet.dk: og

Anlægsrapport 2006. for el- og gastransmission i Danmark

Anlægsrapport 2006. for el- og gastransmission i Danmark Anlægsrapport 2006 for el- og gastransmission i Danmark Anlægsrapport 2006 for el- og gastransmission i Danmark Anlægsrapport 2006 for el- og gastransmission i Danmark Udgivet af Energinet.dk Rapporten

Læs mere

Anlægsplan 2006. for eltransmission i Danmark

Anlægsplan 2006. for eltransmission i Danmark Anlægsplan 2006 for eltransmission i Danmark Anlægsplan 2006 for eltransmission i Danmark 1 Anlægsplan 2006 for eltransmission i Danmark Den 8. december 2005 Dok. nr.: 236076 Reference: SRO Energinet.dk

Læs mere

Kabelhandlingsplan 2013. Uddrag fra Netudviklingsplan 2013 vedrørende 132/150 kv-kabellægningen

Kabelhandlingsplan 2013. Uddrag fra Netudviklingsplan 2013 vedrørende 132/150 kv-kabellægningen Kabelhandlingsplan 2013 Uddrag fra Netudviklingsplan 2013 vedrørende 132/150 kv-kabellægningen Kabelhandlingsplan 2013 Rapporten kan fås ved henvendelse til: Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia

Læs mere

Netudviklingsplan 2013

Netudviklingsplan 2013 Netudviklingsplan 2013 Netudviklingsplan 2013 Rapporten kan fås ved henvendelse til: Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Den kan også downloades på: www.energinet.dk maj 2013

Læs mere

Det må dog forudsættes, at naturgas i årene fremover fortsat vil udgøre en væsentlig

Det må dog forudsættes, at naturgas i årene fremover fortsat vil udgøre en væsentlig Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 126 Offentligt Klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål I, H og J om langsigtet strategi for naturgas, lagerkapacitet og miljøpåvirkning

Læs mere

132-150 kv AC stationer

132-150 kv AC stationer 132-150 kv AC stationer Valg af stationskonfiguration EDS-50-03 design standard Document no. 13/90592-120 REVISION VIEW Document no.: Version Author Document status/change Reviewer Approver Date CRA, ASK,

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Net Temadag 2009 24. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Indhold Udfordringen for det danske elsystem Fremtidsscenarier

Læs mere

Balancering af elsystemet - nu og i fremtiden

Balancering af elsystemet - nu og i fremtiden Balancering af elsystemet - nu og i fremtiden Kim Behnke Energinet.dk Forsknings- og miljøchef kbe@energinet.dk Energiforliget 21. februar 2008, udvalgte punkter Vindkraften vil stige med 40 % frem til

Læs mere

Optimering af reaktive effektforhold 29. september 2008 obg

Optimering af reaktive effektforhold 29. september 2008 obg Netplanlægningsregler Teknisk forskrift TF 2.1.1 Appendiks 1 Optimering af reaktive effektforhold 29. september 2008 obg Fuld kontrol med de reaktive forhold såvel statisk som dynamisk er af stor betydning

Læs mere

Celleregulator Fuldskala Test 2010

Celleregulator Fuldskala Test 2010 Celleregulator Fuldskala Test 2010 Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Trinity hotel og konferencecenter Fredericia Per Lund Denne præsentation Baggrund og introduktion 1. test. Markedsdrift

Læs mere

NOTAT 1. februar 2014. Vurdering af effektsituationen på termiske værker

NOTAT 1. februar 2014. Vurdering af effektsituationen på termiske værker NOTAT 1. februar 2014 Ref. AHK Vurdering af effektsituationen på termiske værker En del af analysen om elnettets funktionalitet som besluttet i energiaftalen fra marts 2012 vedrører elforsyningssikkerheden

Læs mere

Naturgasforsyningssikkerhedsplan 2007. Udgivet af Energinet.dk

Naturgasforsyningssikkerhedsplan 2007. Udgivet af Energinet.dk Naturgasforsyningssikkerhedsplan 2007 Naturgasforsyningssikkerhedsplan 2007 Udgivet af Energinet.dk Rapporten kan fås ved henvendelse til: Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44

Læs mere

HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK

HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK Mennesker har i årtusinder udnyttet vinden som energikilde. Udviklingen bevæger sig i dag fra mindre grupper af vindmøller på land til større vindmølleparker på havet. Vindkraft

Læs mere

Transport af gas i Danmark. - kort fortalt. November 2006 Version 6.1

Transport af gas i Danmark. - kort fortalt. November 2006 Version 6.1 Transport af gas i Danmark - kort fortalt November 2006 Version 6.1 Indhold 1. Det danske naturgassystem...2 2. Markedsmodellen for gas...3 3. Aktørerne i det danske naturgassystem...4 4. Optagelse på

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Afgørelsen blev alene sendt til Eltra a.m.b.a. med klagevejledning.

Afgørelsen blev alene sendt til Eltra a.m.b.a. med klagevejledning. Århus Amt Natur og Miljø Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Vedr. klage fra Århus Amt af 15. juli 2005 over Energistyrelsens afgørelse af 7. marts 2001 om 400 kv forbindelse mellem Aalborg og Århus med tilhørende

Læs mere

Lange kabler i elsystemet

Lange kabler i elsystemet Lange kabler i elsystemet De teknologiske udfordringer 1 Elsystemet - status Vekselstrøm i luftledninger som hovedparten af verdens elsystemer Teknisk relativt enkel og billig teknologi Modsat jævnstrøm

Læs mere

Mere vindkraft hvad så?

Mere vindkraft hvad så? Mere vindkraft hvad så? Vindtræf 2009, Danmarks Vindmølleforening 7. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Agenda Udfordringen for det danske elsystem Effektiv indpasning af vindkraft

Læs mere

Dok. 111158/12, Sag 12/904 1/66. Energinet.dk

Dok. 111158/12, Sag 12/904 1/66. Energinet.dk Dok. 111158/12, Sag 12/904 1/66 Energinet.dk Systemplan 2012 Udgivet af Energinet.dk Forsidefoto: Eldrevet gaskompressor ankommer til Egtved den 25. maj 2012 Fotograf: Bent Medvind Sørensen Rapporten kan

Læs mere

Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser

Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser Temadag hos Dansk Fjernvarme den 31. august 2015 Henning Parbo, Energinet.dk Temadag: Kraftvarmeværkers deltagelse i elmarkederne 1 Indkøb

Læs mere

Teknisk forskrift TF 2.1.2

Teknisk forskrift TF 2.1.2 Teknisk forskrift TF 2.1.2 Automatisk og manuel elforbrugsaflastning 2.3 Gældende pr. 25. juni 2014 19.06.2014 19.06.2014 DATE LGS TSK NAME 2.2 Til NSU (Netsamarbejdsudvalget) (juni 2014) 2.1 Opfølgende

Læs mere

Indhold. Energinet.dk skaber elektrisk nærkontakt mellem Øst- og Vestdanmark

Indhold. Energinet.dk skaber elektrisk nærkontakt mellem Øst- og Vestdanmark Årsrapport 2009 Indhold Hvad er Energinet.dk 3 Koncernen 4 Bestyrelse og direktion 5 Hoved- og nøgletal for koncernen 6 Påtegninger 7 Ledelsesberetning 13 Forord 13 El- og gasmarkedet 13 Samarbejde med

Læs mere

Indsigelse mod udbygning og sanering af højspændingsforbindelsen Kassø- Tjele.

Indsigelse mod udbygning og sanering af højspændingsforbindelsen Kassø- Tjele. Til Miljøcenter Odense C.F. Tietgens Boulevard 40 5220 Odense SØ post@ode.mim.dk 29.05.2010 Indsigelse mod udbygning og sanering af højspændingsforbindelsen Kassø- Tjele. Foreningen: Bevægelsen for miljøvenlig

Læs mere

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Dato: 24-08-2012 Vindmølleindustrien bakker op om Energistyrelsens arbejde med at identificere egnede områder til potentielle kystnære havmølleparker

Læs mere

Europæisk infrastruktur og europæisk indre marked for energi

Europæisk infrastruktur og europæisk indre marked for energi Europæisk infrastruktur og europæisk indre marked for energi DEO møde 14. November, København Klaus Thostrup Energinet.dk 1 Om Energinet.dk 2 Elnet 3 Gasnet Dato - Dok.nr. 4 Det europæiske gassystem- stor

Læs mere

Teknisk forskrift 5.1.2. Definition af anlægsstatus. for termiske kraftværker. tilsluttet transmissionsnettet

Teknisk forskrift 5.1.2. Definition af anlægsstatus. for termiske kraftværker. tilsluttet transmissionsnettet Teknisk forskrift 5.1.2 Definition af anlægsstatus for termiske kraftværker tilsluttet transmissionsnettet 0 Endelig udgave REV. DESCRIPTION 15.03.2015 18.03.2015 20.03.2015 20.03.2015 DATE KDJ XLOC NNM

Læs mere

Årsr appor Årsrapport 2008 t 2008

Årsr appor Årsrapport 2008 t 2008 Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 for Energinet.dk 1 Indhold Hvad er Energinet.dk 3 Koncernen 4 Bestyrelse og direktion 5 Hoved- og nøgletal 6 Påtegninger 7 Ledelsens beretning 13 Ledelsens forord 13 El-

Læs mere

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER 5. maj 2008 - Første spadestik / Maj 2008 - Første fundament Juli/aug. 2008 - Kabelarbejde indledes Aug. 2008 - Transformerstation installeres HORNS REV

Læs mere

Årsrapport 2007. for Energinet.dk

Årsrapport 2007. for Energinet.dk Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 for Energinet.dk Videndeling, samarbejde og innovation Energinet.dk s nye hovedsæde Indhold Hvad er Energinet.dk 3 Koncernen 4 Bestyrelsen 5 Hoved- og nøgletal 6 Påtegninger

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Fremtiden for el-og gassystemet

Fremtiden for el-og gassystemet Fremtiden for el-og gassystemet Decentral kraftvarme -ERFA 20. maj 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk Energinet.dk Vi forbinder energi og mennesker 2 Energinet.dk

Læs mere

Referat Energitilsynsmøde den 30. oktober 2012

Referat Energitilsynsmøde den 30. oktober 2012 Referat Energitilsynsmøde den 30. oktober 2012 16-11-2012 Dagsorden: 1. Inhabilitet på møde nr. 136 2. Meddelelser fra formanden 3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren

Læs mere

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden.

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden. Forsyning Helsingør El Net A/S Haderslev vej 25 3000 Helsingør 2. marts 2015 Detail & Distribution 13/07349 BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF FORSYNING HELSINGØR EL NET A/S Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 De vigtigste faktorer for de seneste års vindenergi i Danmark - Færre, men større møller - Vindens energiindhold, lavt i 2009 og 2010 - højere i 2011? - De 2 seneste

Læs mere

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Vindkraft I Danmark Erfaringer, økonomi, marked og visioner Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Danmarks energiforbrug i 25 år PJ 900 600 300 0

Læs mere

Baggrundsnotat til Energinet.dk's redegørelse for elforsyningssikkerhed 2015

Baggrundsnotat til Energinet.dk's redegørelse for elforsyningssikkerhed 2015 Baggrundsnotat til Energinet.dk's redegørelse for elforsyningssikkerhed 2015 Asset management og infrastrukturens sundhedstilstand 1. Introduktion til Asset Management Asset Management skal ses som et

Læs mere

Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne

Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne 1 KAPITEL 1 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i dette bilag uddybet udvalgte beregningerne i rapporten om markedet for el til forbrugerne. Bilaget er

Læs mere

Koncept for styring af elsystemet - en del af Elsystem 2025 og det danske Smart Grid koncept

Koncept for styring af elsystemet - en del af Elsystem 2025 og det danske Smart Grid koncept Koncept for styring af elsystemet - en del af Elsystem 2025 og det danske Smart Grid koncept Carsten Strunge, M.Sc.E.E. Miljø, Forskning og Udvikling, Energinet.dk S-557 Smart Grid Temadag, 6. oktober

Læs mere

Årsrapport 2006. for Energinet.dk

Årsrapport 2006. for Energinet.dk Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 for Energinet.dk Hvem er Energinet.dk Indhold Hoved- og nøgletal 3 Bestyrelse 4 Fakta om Energinet.dk 5 Påtegninger 7 Ledelsens beretning 13 Ledelsens forord 13 El- og gastransmissionsnettets

Læs mere

Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv

Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv ENERGI I FORANDRING Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv Morten Hultberg Buchgreitz 2020 strategi 1 Opretholde markedsførende position; firdoble kapacitet 2 Forstærke regional position;

Læs mere

Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer

Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk Planlægning ABH@Energinet.dk 1 Disposition 1. Udfordringen for elsystemet frem til 2025

Læs mere

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Ambitiøs dansk klima- og energipolitik Bred politisk opbakning i Folketinget om at

Læs mere

Smart energi - Smart varme

Smart energi - Smart varme Smart energi - Smart varme Fossil frie Thy 22. august 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Dansk klima- og energipolitik med ambitioner 40 % mindre CO 2 udledning i

Læs mere

DONG Gas Distribution A/S - Investerings- og stikledningsbidrag ved etablering af ny kapacitet i distributionssystemet

DONG Gas Distribution A/S - Investerings- og stikledningsbidrag ved etablering af ny kapacitet i distributionssystemet Notat DONG Gas Distribution A/S - Investerings- og stikledningsbidrag ved etablering af ny kapacitet i distributionssystemet Forbrugerkategoriers betaling af investerings- og stikledningsbidrag, samt sikkerhedsstillelse

Læs mere

Hvem skal investere i fremtidens energiinfrastrukturer? Peder Ø. Andreasen, Energinet.dk

Hvem skal investere i fremtidens energiinfrastrukturer? Peder Ø. Andreasen, Energinet.dk Hvem skal investere i fremtidens energiinfrastrukturer? Peder Ø. Andreasen, Energinet.dk Med denne præsentation skal det slås fast, at Det politiske mål om fossil uafhængighed er på plads Gassen er et

Læs mere

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg 5. udgave, februar 2005 Indhold Forord... 4 1 Vedrørende beskyttelse af generatoranlæg mod indirekte berøring... 5 1.2 Generatoranlæg som kun kan

Læs mere

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 27. maj 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg 1. Sagsfremstilling

Læs mere

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød 2. januar 2014 Sag 12/04756 & 12/04946 / CHN Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Årsberetning 2005 Indhold Hvem er Baggrund Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang - Programmets kontroller - Programmets udvikling Programmets gennemførelse

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6:

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Kapitel 13, Grundlæggende principper Kapitel 13 er et af bekendtgørelsens overordnede kapitler. I dette

Læs mere

Energinet.dk over Energitilsynet af 26. marts 2007 Energinet.dk s overskudsdisponering for regnskabsåret 2005

Energinet.dk over Energitilsynet af 26. marts 2007 Energinet.dk s overskudsdisponering for regnskabsåret 2005 (Elforsyning) Energinet.dk over Energitilsynet af 26. marts 2007 Energinet.dk s overskudsdisponering for regnskabsåret 2005 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit. Chr. Hjorth-Andersen

Læs mere

Kontrolmanual. Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi i distributionsnettet. 1. udgave August 2010

Kontrolmanual. Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi i distributionsnettet. 1. udgave August 2010 Kontrolmanual Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi i distributionsnettet 1. udgave August 2010 Kontrolmanual Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi Dansk

Læs mere

Årsrapport 2014. Sikker energi til tiden og til fremtiden

Årsrapport 2014. Sikker energi til tiden og til fremtiden Årsrapport 2014 Sikker energi til tiden og til fremtiden Indhold Ledelsesberetning Forord... 3 Energinet.dk s forretningsmodel... 6 Er der også strøm i kontakten i morgen?... 11 Nye elmotorveje giver grøn

Læs mere

Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser

Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser I medfør af 3, stk. 3, i lov om energipolitiske foranstaltninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 263 af 27. april 1989, 37 i lov om anvendelse af Danmarks

Læs mere

Energinet.dk s analyseforudsætninger 2013-2035. April 2013. 16. april 2013 CHR/CHR. Dok. 78482/13, Sag 12/427 1/23

Energinet.dk s analyseforudsætninger 2013-2035. April 2013. 16. april 2013 CHR/CHR. Dok. 78482/13, Sag 12/427 1/23 Energinet.dk s analyseforudsætninger 2013-2035 April 2013 16. april 2013 CHR/CHR Dok. 78482/13, Sag 12/427 1/23 Indhold 1. Indledning... 3 2. Økonomiske nøgletal... 3 3. Brændselspriser... 4 4. CO 2 -kvotepriser...

Læs mere

Er der penge i skidtet?

Er der penge i skidtet? Er der penge i skidtet? Gasnettet, oprindelsescertifikater og ny støtteordning Foreningen for Danske Biogasanlæg Dorte Gren Kristiansen dgk@energinet.dk Dato - Dok.nr. 1 Indhold 1. Energinet.dk s opgaver

Læs mere

Gasdetailmarkedet. Workshop 13:00-15:15. 19. November 2014. 19. november dok.nr. 14/24735 Gasdetailmarkedet 1

Gasdetailmarkedet. Workshop 13:00-15:15. 19. November 2014. 19. november dok.nr. 14/24735 Gasdetailmarkedet 1 Gasdetailmarkedet Workshop 13:00-15:15 19. November 2014 19. november dok.nr. 14/24735 Gasdetailmarkedet 1 Program 13.00 Velkommen Dorte Kristiansen, Energinet.dk 13.10 10 års jubilæum og overvejelser

Læs mere

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk DataHub Kraft i Vest 27. September 2013 John Griem, Energinet.dk Overblik Om Energinet.dk Baggrund for at lave en DataHub DataHub ens funktionalitet Engrosmodellen Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig

Læs mere

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Fremtidens danske elbilmarked hvornår og hvordan Dansk Industri 26.08.2009 Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk planlægning E-mail:

Læs mere

Elprisstatistik 2. kvartal 2012

Elprisstatistik 2. kvartal 2012 Elprisstatistik 2. kvartal 2012 Indledning Formålet med elprisstatistikken er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og store virksomheder. Der kan være lokale prisforskelle,

Læs mere

Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering

Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering Til Produktionsbalanceansvarlige aktører m.fl. 8. januar 2014 HEP-KDJ/HEP Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering Version 2.0 af 8. januar 2014 Dok. 13/91893-57 1/9 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse 15. januar 2013 J.nr. 2201/1182-0006 Ref. BAK Bilag 1 N Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler RESUME VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten

Læs mere

Gas til el el til gas

Gas til el el til gas Gas til el el til gas Dansk Gastekniske Dage 2011 6. april 2011 Kim Behnke Forskningschef, Energinet.dk kbe@energinet.dk Sammenhængende energiplanlægning for 2050 allerede nu er der visionære mål Energinet.dk

Læs mere

Årsrapport 2013 Energinet.dk s årsrapport udkommer kun i en elektronisk version. Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk/aarsrapport-2013

Årsrapport 2013 Energinet.dk s årsrapport udkommer kun i en elektronisk version. Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk/aarsrapport-2013 Årsrapport 2013 1 Årsrapport 2013 Energinet.dk s årsrapport udkommer kun i en elektronisk version. Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk/aarsrapport-2013 En engelsk version kan downloades på: www.energinet.dk/annual-report-2013

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme.

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Nordisk folkecenter 18 April 2013 Frede Hvelplund Aalborg Universitet Department of Development and Planning

Læs mere

Årsregnskab for Energinet.dk

Årsregnskab for Energinet.dk Årsregnskab for Energinet.dk 14. maj 2006 Dette notat uddyber delregnskaberne i Årsrapport for Energinet.dk. Der gives således en forklaring på de væsentligste indtægter og omkostninger på elog gassegmenterne

Læs mere

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER Dato J. nr. For at give et samlet løft til togtrafikken i hele landet og forstærke den lokale gevinst ved Timemodellen, hastighedsopgraderes en række regionale

Læs mere

MES a.m.b.a. Repræsentantskabsmøde 28. maj 2013, kl. 19.00, på Hotel Dalgas, Brande.

MES a.m.b.a. Repræsentantskabsmøde 28. maj 2013, kl. 19.00, på Hotel Dalgas, Brande. MES a.m.b.a. Repræsentantskabsmøde 28. maj 2013, kl. 19.00, på Hotel Dalgas, Brande. Først velkommen til Jer som repræsentanter for MES: Tak for interessen og støtten fra Jer. I aften er vi 73 personer

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

Tilførsel af opgraderet biogas til gassystemet. - kort fortalt

Tilførsel af opgraderet biogas til gassystemet. - kort fortalt Tilførsel af opgraderet biogas til gassystemet - kort fortalt Indhold Introduktion... 3 Tilslutning til gasnettet... 5 Salg af opgraderet biogas... 6 Bionaturgascertifikater... 7 Yderligere information...

Læs mere

Offshore vind sikkerhed og sundhed

Offshore vind sikkerhed og sundhed Offshore vind sikkerhed og sundhed 1. marts 2012 Professor Bent Ole Gram Mortensen, Syddansk Universitet Advokat Bo Sandroos, Sandroos advokatfirma 1 Baggrunden for vort oplæg Stigende risici inden for

Læs mere

Fremtidens energi er Smart Energy

Fremtidens energi er Smart Energy Fremtidens energi er Smart Energy Partnerskabet for brint og brændselsceller 3. april 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk I januar 2014 dækkede vindkraften 63,3

Læs mere

Integration af vindkraft. Flemming Nissen

Integration af vindkraft. Flemming Nissen Integration af vindkraft CEPOS og CEESA analyser Flemming Nissen Baggrund Grunden til at det er vigtigt at beskæftige sig med problemstillingerne i forbindelse med integration af vindkraft i elsystemet

Læs mere

Energinet.dk's analyseforudsætninger 2012-2035, juli 2012

Energinet.dk's analyseforudsætninger 2012-2035, juli 2012 Til Energinet.dk's analyseforudsætninger 2012-2035, juli 2012 24. juli 2012 CHR/CHR 1. Indledning... 2 2. Beregningsperiode... 2 3. Økonomiske nøgletal... 2 4. Brændselspriser... 3 5. CO 2 -kvotepriser...

Læs mere

Nye roller for KV-anlæggene

Nye roller for KV-anlæggene Nye roller for KV-anlæggene Gastekniske Dage 2010 Vejle, 12. maj 2010 Kim Behnke Forsknings- og miljøchef, Energinet.dk kbe@energinet.dk Uafhængighed af fossile brændsler Hvad angår Danmark, der vil jeg

Læs mere

Elprisstatistik 1. kvartal 2012

Elprisstatistik 1. kvartal 2012 Elprisstatistik 1. kvartal 212 Indledning Formålet med elprisstatistikken er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og store. Der kan være lokale prisforskelle, der afviger fra

Læs mere

Magnetiske felter Ved luftledningsanlæg

Magnetiske felter Ved luftledningsanlæg Kapitel 12 Magnetiske felter Ved luftledningsanlæg Magnetfeltet ved højspændingsluftledninger ligger typisk i området fra nogle få µt op til maksimalt ca. 10 µt. I nedenstående figur er vist nogle eksempler

Læs mere

MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM

MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM Frederica april 2015 Navn Dato Øre/kWh Marginalomkostning på kulkraft Lav kulpris skyldes; 34 32 30 28 26 24 Lav efterspørgsel Stort udbud Lave omkostninger på udvinding og

Læs mere

Transport- og energiministerens orientering til Folketingets Energipolitiske Udvalg om væsentlige forhold vedrørende landets el- og gasforsyning

Transport- og energiministerens orientering til Folketingets Energipolitiske Udvalg om væsentlige forhold vedrørende landets el- og gasforsyning Transport- og energiministerens orientering til Folketingets Energipolitiske Udvalg om væsentlige forhold vedrørende landets el- og gasforsyning Maj 2006 I henhold til 3 i lov om elforsyning og 4 i lov

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S 1 af 5 21-08-2013 16:07 Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S Fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S blev godkendt at Konkurrencerådet 28. februar

Læs mere

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge Nyt stort fjernvarmesystem i Køge TRANSFORM konference den 21. november 2012 Lars Gullev Direktør, VEKS Fjernvarme i Hovedstaden VEKS Interessentskab Interessentskab mellem mellem 12 12 kommuner kommuner

Læs mere

Kystnære havmøller - Informationsmøde om prækvalifikation for forundersøgelser og VVM maj 2013. Maj 2013 Informationsmøde Kystnære havmøller

Kystnære havmøller - Informationsmøde om prækvalifikation for forundersøgelser og VVM maj 2013. Maj 2013 Informationsmøde Kystnære havmøller Kystnære havmøller - Informationsmøde om prækvalifikation for forundersøgelser og VVM maj 2013 1 Velkommen Præsentation af deltagere Jan Havsager, Stine Rabech Nielsen, Hanne Haxholm Jensen, Betina Haugaard

Læs mere

Forskrift A: Principper for elmarkedet

Forskrift A: Principper for elmarkedet Forskrift A: Principper for elmarkedet December 2007 Rev. 1 Juni 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Jan. 2007 DATE LEG/MRP LEG/MRP LEG LSO NAME Sep./Okt. 2006 LEG/MRP REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED

Læs mere

Gassens rolle på kort og lang sigt. Torben Brabo, Gasdivisionsdirektør, Energinet.dk

Gassens rolle på kort og lang sigt. Torben Brabo, Gasdivisionsdirektør, Energinet.dk Gassens rolle på kort og lang sigt Torben Brabo, Gasdivisionsdirektør, Energinet.dk Gassystemets rolle fra 2012 til 2050 Energiaftale 2012 Klimalov 2013 Lov om transport 2013 Gasinfrastrukturens rolle

Læs mere

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturprojekter i Danmark Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturfonden Aftale om investeringer i infrastruktur og transportsystemer i perioden 2009 2020 DKK

Læs mere

Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C

Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C 15. december 2011 Sag 4/0720-8901-0211 / LBA Deres ref. Anmeldelse af betaling af tilslutningsbidrag for ladestandere til elbiler opstillet i det offentlige

Læs mere

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle Jesper Koch, Dansk Energi MERE VEDVARENDE ENERGI ENERGIEFFEKTIVITET EL BLIVER CENTRAL ENERGIBÆRER 2011 Der findes vel realistisk set ikke en

Læs mere

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning

Læs mere

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Velkomst: Status og perspektiver for dansk offshore - vurderet af Peter Blach fra kompetence centeret

Læs mere

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Fremtidens Integrerede Energisystem Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Dagsorden Kort om Energinet.dk Scenarie for et samfundsøkonomisk effektivt energisystem baseret på vedvarende

Læs mere

Power-to-gas i dansk energiforsyning

Power-to-gas i dansk energiforsyning Power-to-gas i dansk energiforsyning Årets gaskonference 2014, 14. november 2014 Søren Dupont Kristensen Direktør, Systemudvikling og Elmarked sdk@energinet.dk 1 Agenda 1. Energinet.dks strategi og den

Læs mere

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring?

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Vindmøller ved Sprogø, Sund & Bælt Tyge Kjær Roskilde Universitet Udfordringen Emnerne: - Hvort stort er energiforbruget i dag og hvad skal vi bruge

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynet afgørelse af 16. marts 2010 OM Omkostninger ved tilslutning af vindmølle til Nyfors Net A/S

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynet afgørelse af 16. marts 2010 OM Omkostninger ved tilslutning af vindmølle til Nyfors Net A/S (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere