Anlægsrapport for el- og gastransmission i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anlægsrapport 2007. for el- og gastransmission i Danmark"

Transkript

1 Anlægsrapport 2007 for el- og gastransmission i Danmark

2 Indhold 1. Indledning Økonomi Eltransmission Gastransmission Rammer for anlægsrapporten El Gas Systemplan Eltransmissionssystemet i Danmark Eltransmissionsnettet Kommende udbygningsprojekter i eltransmissionsnettet Plan- og dimensioneringsgrundlag El Planlægning af eltransmissionsnettet Samarbejdet med de regionale eltransmissions- og netselskaber Gastransmissionssystemet i Danmark Gastransmissionssystemet Ny gasinfrastruktur Samarbejde med gasselskaber Afsluttede projekter 2007 eltransmission Transmissionsforbindelser Udbygning af 400 kv Vendsysselværket-Vester Hassing Nyt kontrolanlæg for jævnstrømsforbindelserne, Skagerrak 1 og 2, i Tjele Kalundborgområdets forsyning Forbedring af 132 kv-nettet i Sydsjælland Stationer, transformere og kompensering Ombygning af jævnstrømsforbindelsen Konti-Skan 1 i Vester Hassing Onlinegasovervågning af transformere Ombygning af 150/60 kv-station Hatting Ny 150/60 kv-transformer i Hatting Etablering af ny 150/60 kv-station i Kærbybro Udskiftning af 150 kv-afbryder på 150/60 kv-station Hasle Transformerflytning fra Dyregård til Glentegård Ombygning af 150/60 kv-station Ådalen Kondensatorbatteri i Hejninge /10 kv-station Statoil Syd kv-spændingsregulerende anlæg på Lolland Ny 132/10 kv-transformer i Haslev Øvrige projekter Overspændingsbeskyttelse af 150/60 kv-transformere Udskiftning af fejlskrivere

3 4.4 Saneringer Renoveringer Teleprojekter Igangværende projekter eltransmission Transmissionsforbindelser Etablering af en elektrisk Storebæltsforbindelse Tilslutning af havmøllepark Horns Rev Tilslutning af havmøllepark Rødsand Stationer, transformere og kompensering Udbygning af station 150/60 kv Håndværkervej Etablering af ny 150/60 kv-station i Ramme Ny 132/50 kv-transformer i station Lindevang Reaktiv effekt øst for Storebælt Øvrige projekter Bornholmsforbindelsen Perimetersikring af stationsanlæg Etablering af brandmeldeanlæg på 150/60 kv-stationer Saneringer Saneringer omkring station Trige Saneringer relateret til 400 kv Vendsysselværket-Trige Renoveringer Planlagte ny- og ombygninger fra 2008 eltransmission Transmissionsforbindelser Ombygning af 400 kv Kassø-Revsing kv-forbindelse mellem Vestlolland og Stigsnæsværket Forstærkning af sundkrydsninger i Guldborgsund og Masnedsund Forsyning af Roskildeområdet (Hedegård) Stationer, transformere og kompensering Nyanlæg 150/60 kv-station Bredebro Etablering af halvt tobryderfelt i 400/150 kv-station Landerupgård Nyanlæg 150/60 kv-station Tange Ny 132/36 kv-transformer til nettilslutning af nye store vindmøller Indsløjfning Lykkegård-Sdr. Felding på station Karlsgårde Etablering af 40 Mvar kobbelbar 150 kv-reaktor station Struer Indkøb af tre nye 150/60 kv-transformere i Nordjylland Herlufmagle station, etablering af ekstra transformer Ny 150/60 kv-transformer i Fraugde Øvrige projekter Beskyttelse mod piskninger Sikring af elforsyningsanlæg Saneringer Saneringer i Aalborgområdet Demontage af 150 kv-forbindelsen Enstedværket-Tyrstrup Partiel kabellægning af 150 kv-ledning Enstedværket-Kassø Demontage af 150 kv-ledningen Skærbækværket-Tyrstrup Partiel kabellægning af 150 kv-ledning Hasle-Hørning Saneringer i Vestjylland

4 6.5 Renoveringer Ledninger Stationsanlæg Teleprojekter Mulige nye projekter eltransmission Transmissionsforbindelser Skagerrak 4 til Norge Forøgelse af overføringskapaciteten på Jylland-Tysklandsgrænsen Alternativ til 132 kv-øresundskablerne Udskiftning af Kontek-søkablerne i Storstrømmen og Østersøen Sydlig 400 kv-ring i Østdanmark kv-forbindelse mellem Asnæsværket og Kyndbyværket Øget overføringskapacitet mellem Sjælland og Tyskland kv Revsing-Landerupgård Nettet på Vestkysten Forsyningen af Nordkysten i Nordsjælland kv- og 132 kv-netstruktur i hovedstadsområdet Skovkrydsning ved Haslev Stationer, transformere og kompensering Nyanlæg 150 kv-station Kassø Nyanlæg 150/60 kv-station Hørning Etablering af 150/60 kv-transformer 2 i 150/60 kv-station Thyregod Nyanlæg 150/60 kv-station Mesballe Nyanlæg 150/60 kv-station Bilstrup Fornyelse af 150/60 kv-station Bjørnholt Nyt 132/50 kv-transformeringspunkt syd for Holbæk Ny 132/50 kv-transformer i Ringsted Ny 150/60 kv-station Odense Vest Netttilslutning af fremtidige havmølleparker Nettilslutning af havmøller ved Djursland/Anholt Nettilslutning af havmøller ved Horns Rev Nettilslutning af havmøller ved Jammerbugten Nettilslutning af havmøller ved Ringkøbing Fjord Nettilslutning af havmøller ved Store Middelgrund Nettilslutning af havmøller ved Kriegers Flak Nettilslutning af havmøller ved Rønne Banke Saneringer Renoveringer Anlægsprojekter gastransmission Afsluttede projekter 2007 gastransmission Mobil M/R-station Flytning af Kontrolrum Gas fra Vejen til Egtved Fjernbetjente linjeventiler Igangværende projekter gastransmission MRNewTech Overvågning af Ll. Torup gaslager Isolerende kobling og drænbeholder ved Stenlille Planlagte projekter gastransmission Overvågning af Kontrolrum Egtved Gaskvalitet til afregning (gaskromatograf)

5 8.4 Mulige projekter gastransmission Kapacitetsudvidelse af Ll. Torup gaslager Omlægning af transmissionsledning i Sydhavnen, København Ledningsomlægninger mellem Odense og Middelfart Ledningsomlægning ved Sengeløse Ledningsomlægning ved Slagelse Ledningsomlægning ved Brande Ledningsomlægning ved Silkeborg Ledningsomlægning mellem København og Ringsted Skanled Baltic Pipe Ellund Appendiks A Jævnstrøm (HVDC) Bilag 1, side 1 Eksisterende transmissionsnet for el ultimo 2007 Bilag 1, side 2 Mulig udvikling af transmissionsnet for el Bilag 2, Eksisterende telenet ultimo 2007 Bilag 3, Eksisterende transmissionsnet for naturgas ultimo

6 6

7 Indledning 1. Indledning Energinet.dk har ansvaret for den langsigtede planlægning af det overordnede el- og gastransmissionsnet i Danmark. Energinet.dk skal løbende vurdere behovet for en hensigtsmæssig udbygning af den overordnede el- og gasinfrastruktur i overensstemmelse med de gældende retningslinjer fra myndighederne. Planlægningen af elinfrastrukturen omfatter alle anlæg over 100 kv, mens planlægningen af gasinfrastrukturen omfatter alle Energinet.dk s anlæg med designtryk på maks. 80 bar. basisnettet for eltransmissionsnettet. De i Anlægsrapport 2007 angivne projekter understøtter denne plan. vidt angår Energinet.dk s anlæg, danne baggrund for udarbejdelse af investerings- og finansieringsplanen. For nyanlæg, saneringer og renoveringer angiver anlægsrapporten en række faktuelle oplysninger samt status og bygherre for de enkelte projekter. Energinet.dk s bestyrelse godkender den helhed, rapporten fremstiller, mens de enkelte projekter godkendes i den enkelte bygherres bestyrelse. Anlægsrapportens økonomiske angivelser vil, for så Indmeldingerne fra transmissionsselskaberne omkring 132/150 kv-projekter foretages ud fra det enkelte selskabs vurdering. Projekterne koordineres ikke detaljeret i forbindelse med optagelsen i Anlægsrapporten. Dette gøres efterfølgende ved udarbejdelse af en projektspecifik anlægsaftale mellem transmissionsselskabet og Energi- Anlægsrapport 2007 for el- og gastransmission i Danmark er en opdatering af Energinet.dk s Anlægsrapport 2006, som udkom i december Rapporten indeholder en samlet oversigt over nyanlæg, saneringer og renoveringer med tilhørende investeringsoversigt på landsplan for el- og gasinfrastruktur. Anlægsrapport 2007 rummer desuden en mere generel beskrivelse af mulige fremtidige anlægsprojekter for el- og gastransmissionsnettet. Anlægsrapporten er udarbejdet i samarbejde med eltransmissionsselskaberne, som ejer 132 kv- og 150 kv-nettene. Dette års Anlægsrapport er for elprojekternes vedkommende speciel, idet hele den fremtidige netstruktur og dermed også 132 kv, 150 kv og 400 kvprojekterne er under revurdering. Et større infrastrukturudredningsarbejde er igangsat i august 2007 med henblik på at vurdere en række alternative udbygningsmodeller med varierende grad af kabellægning, som efterfølgende samles i en teknisk redegørelse til Klima- og energiministeren den 1. marts Herefter forventes en ny principiel udbygningsmodel for elinfrastrukturen at blive politisk behandlet. Indtil dette arbejde er færdigt, er det besluttet at fastholde den nuværende langsigtede udbygningsplan 7

8 Indledning net.dk s administration. De økonomiske konsekvenser af 132/150 kv-anlægsprojekter reguleres af Energitilsynet i forbindelse med transmissionsselskabernes indtægtsrammer. Anlægsrapport 2007 er udarbejdet med baggrund i Energinet.dk s Systemplan De to publikationer udgør sammen en del af grundlaget for Energistyrelsens tilsyn med Energinet.dk. Energistyrelsens tilsyn sker med udgangspunkt i Lov om Energinet Danmark, elforsyningsloven og naturgasforsyningsloven. Energinet.dk s planer er desuden basis for Energistyrelsens vurdering af behovet for ny transmissionskapacitet på både overordnet niveau (Energinet.dk s anlæg) og det regionale niveau (de regionale selskabers anlæg). Målgrupperne for Anlægsrapporten er net- og transmissionsselskaber på elsiden samt centrale og lokale myndigheder. Læsevejledning Rapporten indledes med en generel del, som omfatter planlægningens rammer og en samlet økonomisk oversigt for både el og gas. De efterfølgende afsnit er opdelt i separate afsnit for el og gas af hensyn til rapportens overskuelighed. Afsnittene omfatter en oversigt over afsluttede anlægsprojekter, igangværende anlægsprojekter samt en gennemgang af planlagte ny- og ombygninger i perioden Desuden beskrives eventuelle mulige anlægsprojekter i perioden fremover. Gennem Anlægsrapportens opbygning afspejles således status for de enkelte anlæg, som den er defineret i Tabel 1. Signaturforklaringer til Anlægsrapportens netillustrationer er vist på indersiden af omslaget bagerst i rapporten. Projekterne er præciseret i tabeller, der angiver data for anlæggene og (når muligt) status for behandling ved Energistyrelsen, bygherre og amt/kommuner og/ Muligt projekt Planlagt projekt Igangværende og afsluttet projekt eller miljøcentre. Her er mulige projekter undtaget. Bilag 1 Illustrerer eltransmissionsnettet i Danmark i 2007 og mulig netudbygning på længere sigt. Bilag 2 Illustrerer Energinet.dk s telenet i Bilag 3 Illustrerer gastransmissionsnettet i Danmark i Tekniske og økonomiske analyser belyses gennem et planlægningsprojekt. Projektet er her i idefasen og er ikke nødvendigvis vurderet i forhold til den overordnede planlægning. Mulige elprojekter er beskrevet i kapitel 7 Mulige gasprojekter er beskrevet i kapitel 8 Resultatet af analyserne i idefasen kan være et beslutningsgrundlag, som skal under bestyrelsesbehandling hos bygherren. Hvis selskabet beslutter, at der skal arbejdes videre med projektet, er det fremover defineret som et planlagt projekt. Det samme er projekter, som myndighederne pålægger Energinet.dk at udføre. Et planlagt projekt er startskuddet for et anlægsforprojekt, hvor myndighedsarbejdet gennemføres for at indhente godkendelser fx i henhold til elloven og planloven. Det afsluttede anlægsforprojekt resulterer også i, at alle interne godkendelser foreligger (anlægsbudgetter) fra involverede bygherrers bestyrelser. Resultatet af anlægsforprojektet vurderes løbende op imod beslutningsgrundlaget. Det betyder, at en fornyet idefase kan blive nødvendig. Planlagte elprojekter er beskrevet i kapitel 6 Planlagte gasprojekter er beskrevet i kapitel 8 Når alle relevante godkendelser foreligger, kan arbejdet med at detailprojektere, indkøbe, bygge og idriftsætte det fysiske anlæg gå i gang. Projektets status angives herefter som igangværende. Reelt kan det ske, at myndighedsarbejde først færdiggøres parallelt med detailprojekteringen. Igangværende elprojekter er beskrevet i kapitel 5 og afsluttede elprojekter i kapitel 4 Igangværende og afsluttede gasprojekter er beskrevet i kapitel 8 Tabel 1 Model for opdeling af projekter i Anlægsrapport

9 Økonomi 2. Økonomi Oversigter over investeringer i anlægsprojekter for el og gasinfrastrukturen er angivet i de følgende to afsnit for henholdsvis el- og gastransmission. Anlægsprojekterne er opdelt i: Projekter, der er afsluttet i 2007 Igangværende projekter, hvor anlægsarbejdet enten er i gang eller snarest går i gang Planlagte projekter, hvor godkendelser og tilladelser endnu ikke er på plads. Oversigterne omfatter dermed ikke de projekter, der har status som mulige. For både el- og gastransmissionsnettene gælder, at der ligger investeringstunge projekter blandt de mulige, fx Skagerrak 4 og Skanled. Alle investeringer er opgjort i nutidskroner (prisniveau 2007). 2.1 Eltransmission En samlet oversigt over investeringer i anlægsprojekter for Energinet.dk og regionale eltransmissionsselskaber til og med 2013 er angivet i Tabel 2. Anlægsprojekter, som blev afsluttet i 2007, krævede en samlet investering på 669,8 mio. kr. fordelt med 348 mio. kr. på Energinet.dk og 321,8 mio. kr. på de regionale eltransmissionsselskaber. Det samlede investeringsbehov for igangværende og planlagte anlægsprojekter er opgjort til ca. 4,5 mia. kr. fordelt med ca. 2,9 mia. kr. til Energinet.dk og ca. 1,6 mia. kr. til de regionale eltransmissionsselskaber. I tabel 3 er projekterne opdelt efter anlægstyper. Bygherre Afsluttede projekter Igangværende projekter Planlagte projekter mio. kr Energinet.dk 348, ,8 452,7 FynsNet 150 kv 0,0 0,0 11,5 NV Net 63,4 143,7 164,7 Midtjyske Net 46,6 18,1 155,4 Sydøstjyske Net 26,6 0,8 7,3 Syd Net 1,3 0,0 79,1 Vestjyske Net 150 kv 1,3 67,6 206,1 SEAS-NVE Net 60,0 2,1 22,6 SEAS-NVE Transmission 117,2 80,0 475,1 KE Transmission 0,0 0,0 3,0 Dong Energy 5,4 44,0 78,6 Sum 669, , ,1 Tabel 2 Oversigt over de samlede afsluttede og forventede investeringer (i mio. kr.) i elinfrastruktur hos Energinet.dk og de regionale eltransmissionsselskaber. 9

10 Økonomi Anlægsprojekter Transmissionsforbindelser Stationer, transformere og kompensering Øvrige projekter Saneringer Renoveringer Teleprojekter Afsluttede projekter, ultimo 2007 Eltransmission mio. kr. 83,4 511,5 4,1 4,4 30,7 35,3 Igangværende projekter, Eltransmission mio. kr ,0 159,0 60,4 103,4 62,9 0,0 Planlagte projekter, Eltransmission mio. kr. 934,2 137,6 1,8 249,7 324,2 8,8 Sum 3.430,6 808,1 66,3 357,5 417,8 44,1 Tabel 3 Oversigt over de samlede afsluttede og forventede investeringer (i mio. kr.) i elinfrastruktur, opdelt efter anlægskategorier. 2.2 Gastransmission En samlet oversigt over investeringer i naturgasanlægsprojekter for Energi- net.dk er angivet i Tabel 4. Anlægsprojekter, som blev afsluttet i 2007, krævede en samlet investering på 50,5 mio. kr. for Energinet.dk. Investeringer for øvrige selskaber i naturgassektoren er ikke inkluderet i anlægsrapporten. Det samlede investeringsbehov for igangværende og planlagte anlægsprojekter er opgjort til 24,6 mio. kr. for Energinet.dk. Anlægsprojekter Energinet.dk, samlede investeringer Afsluttede projekter, ultimo 2007 Gastransmission mio. kr. 50,6 Igangværende projekter, Gastransmission mio. kr. 17,7 Planlagte projekter, Gastransmission mio. kr. 6,9 Sum 75,2 Tabel 4 Oversigt over de samlede investeringer i afsluttede, igangværende og planlagte projekter (i mio. kr.) i gasinfrastruktur hos Energinet.dk. 10

11 Rammer for anlægsrapporten 3. Rammer for anlægsrapporten 3.1 El Et velfungerende og tilstrækkeligt eltransmissionssystem er en forudsætning for at sikre forsyning, betjene markedet, indpasse vedvarende energi og varetage elforsyningens beredskabsmæssige opgaver. Nettet skal således kunne løse en række opgaver under vidt forskellige forhold. En af Energinet.dk s kerneopgaver er at sørge for, at eltransmissionsnettet er i stand til at varetage disse opgaver på en effektiv og samfundsøkonomisk optimal måde. De aktuelle rammer for planlægningen af eltransmissionsnettet blev blandt andet lagt med den såkaldte blå rapport : Miljø- og Energiministeriets Principper for etablering og sanering af højspændingsanlæg fra Senest er principperne suppleret og justeret med regeringens Energistrategi 2025 og Handlingsplan for den fremtidige elinfrastruktur fra juni De nuværende principper for etablering og sanering af højspændingsanlæg fra 1995 er kommet under stigende politisk pres i løbet af I august 2007 blev Elinfrastrukturudvalget nedsat med det formål at udarbejde og vurdere en række alternative udbygningsmodeller for eltransmissionsnettet med varierende grad af kabellægning. Med nedsættelsen af Elinfrastrukturudvalget er en række af fremtidige anlægsprojekter sat i bero. Når udvalgets tekniske redegørelse er politisk behandlet og relateret til de nuværende retningslinjer for den fremtidige udbygning af højspændingsnettet, vil der blive taget endelig stilling til, hvilke udbygningsprojekter der skal realiseres. 3.2 Gas Ligesom eltransmissionsnettet er det i elssektoren, er gastransmissionssystemet det fysiske grundlag for at dække behovet for forsyninger, sikkerhed, beredskab, marked og miljø i gassektoren. Et veludbygget gastransmissionssystem er en forudsætning for adgang til flere leverandører og dermed for et velfungerende marked. Det er også en forudsætning for adgang til gasreserver, som rækker år frem og dermed for opretholdelse af forsyningssikkerheden. Regeringens Energistrategi 2025 peger på, at udviklingen på det danske naturgasmarked er præget af, at Danmark ligger i udkanten af det europæiske gasmarked, og at det danske gasmarked er lille i europæisk målestok. På længere sigt kan der blive behov for at skabe adgang til nye kilder til gasleverancer. Regeringen ønsker at: styrke konkurrencen ved at øge integrationen af de danske energimarkeder med de internationale markeder. Dette skal sikres gennem gennemsigtige og ensartede rammebetingelser (lovgivning m.v.) for handel med el og gas i EU, samt ved at Energinet.dk tilvejebringer hensigtsmæssige fysiske forbindelser for transport af el og gas. 3.3 Systemplan 2007 I Energinet.dk s Systemplan 2007 redegøres i overordnede træk for netplanlægningen af eltransmissionssystemet og de principper, der arbejdes med som grundlag for planlægningen: en langsigtet netstruktur; netdimensioneringsregler; og samfundsøkonomi. Systemplan 2007 er dog på dette område langt mindre specifik end ønsket grundet den igangværende revurdering af den langsigtede netstruktur. Systemplanen redegører tillige for behovet for ny gasinfrastruktur. 11

12 Rammer for anlægsrapporten 3.4 Eltransmissionssystemet i Danmark Eltransmissionsnettet Eltransmissionssystemet i Danmark er opbygget omkring et vekselstrømsnet på 132 kv, 150 kv, 220 kv- og 400 kv-niveau, og vekselstrøms- og jævnstrømsforbindelser til nabo-områderne, Bilag 1, siderne 1 og 2. Fra Jylland er der jævnstrømsforbindelser til Norge og Sverige med en kapacitet på henholdsvis MW og 740 MW. Der er 400 kv, 220 kv og 150 kv AC-forbindelser til Tyskland med en termisk overføringskapacitet på MW. AC DC Norge Tyskland Sverige Forbindelsen til Tyskland udgør samtidig en vigtig forbindelse til det europæiske samarbejdsnet (UCTE). Overføringsevnen på Tysklandsforbindelsen til markedet er af flere årsager begrænset til 950 MW i nordgående retning og MW i sydgående retning. Forbindelsen fra Sjælland til Sverige består af fire vekselstrømsforbindelser med en samlet kapacitet på MW heraf to 400 kv-forbindelser og to 132 kv-forbindelser. Forbindelsen til Sverige udgør samtidig en forbindelse til det fælles nordiske elsystem. I praksis afhænger overføringsmulighederne mellem Sjælland og Sverige af forhold i de tilgrænsende net, og overføringen kan derfor være væsentlig lavere end de MW. Fra Sjælland til Tyskland er der en jævnstrømsforbindelse med en kapacitet på 600 MW. I Vestdanmark er 400 kv-nettet enten etableret som kombinerede luftledninger med 150 kv-ophæng eller som to- eller etsystemsledninger. Cirka halvdelen af 150 kv-nettet består af tosystemsledninger, og resten er etsystemsledninger. Grundstammen for 400 kv-nettet i Vestdanmark blev etableret i 1960 erne og efterfølgende udbygget i etaper. I Østdanmark startede udbygningen af 400 kv-nettet midt i 1970 erne. Udviklingen for 132 kv-nettet i Øst og 150 kv-nettet i Vest er forløbet nogenlunde parallelt. I Vestdanmark er der i store træk etableret en ringstruktur i 400 kv-nettet. I Østdanmark er der på nuværende tidspunkt en 400 kv-tosystemsluftledning tværs over Sjælland med afgreninger. En stor del af 132 kv-/150 kv-transmissionsnettet i Danmark er fra før 1970 og har et stort renoveringsbehov. Dette forventes at lede til store udetider i denne del af ledningsnettet i de kommende år. I planlægningen af det fremtidige transmissionsnet skal der tages hensyn til dette. Opbygningen med ringstrukturer er en vigtig forudsætning for at kunne gennemføre renoveringer uden risiko for driftssikkerheden. En mulig langsigtet udbygning af transmissionsnettet fremgår af Bilag 1, side Kommende udbygningsprojekter i eltransmissionsnettet De førstkommende større udbygningsprojekter vil være etableringen af Storebæltsforbindelsen samt ilandsføringsanlæggene til havvindmølleparkerne ved Horns Rev 2 og Rødsand 2 med tilhørende nettilslutning. Der er indsendt ansøgning til transport- og energiministeren for projekterne henholdsvis december 2005 og september Øvrige udbygningsprojekter afventer som nævnt Elinfrastrukturudvalgets tekniske redegørelse. Energinet.dk ser dog p.t. følgende perspektiver for kommende udbygningsprojekter: Ombygning af den eksisterende 400 kvluftledning på strækningen Kassø-Revsing til en 400 kv-tosystemsforbindelse er planlagt. Projektet hænger sammen med en forventet kommende forstærkning af forbindelsen mellem Jylland og Tyskland. Etableringen af Horns Rev 2 samt Storebælt forstærker dette behov. Behovet for forstærkning af det vestjyske transmissionsnet kan yderligere forstærkes ved etablering af yderligere havmølleparker ved Horns Rev, opgraderinger på Tysklandsgrænsen og/eller en Skagerrak 4-forbindelse til Norge. Øget udbygning med havmølleparker ved Horns Rev samt intensionerne om forbedret indenlands udnyttelse af vindkraften ved etablering af den elektriske Storebæltsforbindelse vil medføre behov for etablering af en 400 kv-tværforbindelse mellem Landerupgård (Kolding) og Revsing (Vejen). Denne tværforbindelse vil have en gavnlig effekt på eliminering af overbelastninger i det midtjyske 400 kv-net og samtidig sikre en mere effektiv transport af vindkraften fra Vestjylland mod de større forbrugscentre, herunder Sjælland via Storebæltsforbindelsen. 12

13 Rammer for anlægsrapporten På Sjælland forventes blandt andet omfattende renoveringsbehov på strækningen Hovegård-Bjæverskov inden for få år at medvirke til at udløse behov for udbygning af den nordlige 400 kv-ring mellem Asnæs og Kyndbyværket. Dette vil samtidig betyde, at der opnås to uafhængige 400 kv tracéer ud fra både Asnæsværket og Kyndbyværket. Energinet.dk arbejder aktuelt sammen med Statnett om at udarbejde beslutningsgrundlag for etablering af Skagerrak 4-forbindelsen til Norge. 3.5 Plan- og dimensioneringsgrundlag El Planlægning af eltransmissionsnettet Ifølge Energinet.dk s vedtægter, 5, er den overordnede ramme for etablering af nye anlæg og ændringer af eksisterende transmissionsnet: Etablering af nye transmissionsnet og væsentlige ændringer i bestående net kan ske, hvis der er et tilstrækkeligt behov for udbygningen, herunder at udbygning af transmissionsnettet sker med sigte på øget forsyningssikkerhed, beredskabsmæssige hensyn, skabelse af velfungerende konkurrencemarkeder eller indpasning af vedvarende energi, eller hvis projektet er nødvendigt til opfyldelse af pålæg efter lov om Energinet Danmark, 4, stk. 6. Udbygning af transmissionsnet skal forinden påbegyndelse være belyst i et projekt, som indeholder en nærmere beskrivelse af behovet, jf. stk. 1. Projektet skal indsendes til transport- og energiministeren, inden udbygning kan påbegyndes, hvis investeringen overstiger 100 mio. kr., og til Energistyrelsen, hvis investeringen er under 100 mio. kr. Henholdsvis transport- og energiministeren eller Energistyrelsen kan bestemme, at udbygning i henhold til stk. 1 skal forelægges henholdsvis ministeren eller Energistyrelsen til godkendelse. I forbindelse med godkendelse kan der fastsættes vilkår for udbygningen, herunder vedrørende bortskaffelse eller sanering af anlæg. Udbygning af transmissionsnet kan tidligst påbegyndes 6 uger efter, at et projekt er indsendt til henholdsvis transport- og energiministeren eller Energistyrelsen. Ved dimensionering af det overordnede transmissionsnet anvendes en række dimensioneringskriterier. Formålet er at sikre en høj forsyningssikkerhed for forbrugerne, men også at sikre en velfungerende markedsfunktion og en miljømæssig god udnyttelse af produktionsapparatet. Disse overordnede målsætninger for nettet er i grundtræk ens i Øst- og Vestdanmark. Beredskabshensyn indgår fortsat i såvel dimensionering, som udførelse og drift af transmissionssystemet. Der er grundlæggende forskelle i elsystemerne i Øst- og Vestdanmark. Østdanmark er sammenkoblet med det nordiske vekselstrømsnet, mens Vestdanmark er sammenkoblet med det kontinentale vekselstrømsnet. Det nordiske samarbejdssystem (Nordel) og det europæiske samarbejdssystem (UCTE) adskiller sig fra hinanden ved en række geografiske, historiske og forsyningsmæssige forskelle: - Nordel-systemet er energidimensioneret med megen vandkraftproduktion, mens UCTE-systemet er effektdimensioneret med megen termisk produktion - Det europæiske og det nordiske system er ikke synkront sammenkoblede - Østdanmark og Vestdanmark har forskellige interne transportmønstre. Planlægningen for Østdanmark baserer sig på Nordels netdimensioneringsregler som en følge af sammenkoblingen til Nordel via Sverige. Regler og praksis er beskrevet mere detaljeret i rapporten Nordisk regelsamling 2004 / Nordic Grid Code 2007, som findes på Nordels hjemmeside. Vestdanmark anvender egne netdimensioneringsregler som følge af sammenkoblingen med det kontinentale UCTE-system. Reglerne er beskrevet i Eltra s Anlægsplan Hos Energinet.dk pågår der p.t. et harmoniseringsarbejde, som skal resultere i Netdimensioneringsprincipper for Energinet.dk. De tekniske principper drøftes p.t. med transmissions- og netselskaberne og forventes færdige i første halvår Derefter udarbejdes et regelsæt, som skal understøtte de samfundsøkonomisk optimale løsninger. Regelsættet forventes klar ultimo

14 Rammer for anlægsrapporten 3.6 Samarbejdet med de regionale eltransmissions- og netselskaber De regionale transmissionsselskaber ejer 150 kv-nettet i Jylland og på Fyn samt 132 kv-nettet i Østdanmark. Som foreskrevet af elforsyningsloven stiller transmissionsselskaberne deres net drevet ved spændinger over 100 kv til rådighed for Energinet.dk. Dette inkluderer transformere, der forbinder transmissionsnettet til net med lavere spændinger (150/60-10 kv-, 132/50-10 kv-transformerne). Energinet.dk ejer 400 kv-transmissionsnettet samt alle forbindelser til naboområderne. Energinet.dk ejer endvidere 150 kv-ilandføringsanlæggene til den første havvindmøllepark ved Horns Rev og alle kobbelbare anlæg til regulering af den reaktive effektbalance på 400 kv- og 150 kv-niveau. Fremadrettet vil ejerskabet for nye 150 kv-reaktorer og kondensatorbatterier være hos de regionale selskaber, som det i dag er tilfældet for samme typer af 132 kv-anlæg på Sjælland. NV Net Midtjyske Net Vestjyske Net Sydøstjyske Net FynsNet Syd Net Dong Energy Dong Energy Københavns Energi SEAS-NVE Østkraft Samarbejdet mellem de regionale transmissionsselskaber, netselskaber og Energinet.dk er organiseret i henholdsvis et Transmissionsudvalg, et Netudvalg og et Markedsudvalg. Den geografiske fordeling af de regionale transmissionsselskaber i Danmark fremgår af Figur 1. For Midtjyske Net, Figur 1 Den geografiske ejerstruktur for regionale eltransmissionsselskaber i Danmark. Sydøstjyske Net og Syd Net er der oprettet et fælles operatørselskab N1, der varetager alle opgaver for de tre selskaber. 3.7 Gastransmissionssystemet i Danmark Gastransmissionssystemet Transportsystemet for naturgas i Danmark består af gasledningerne i den danske del af Nordsøen, transmissionsledningerne nord-syd (Aalborg-Frøslev) og øst-vest (Nybro-Dragør), distributionsledningernes net af rørsystemer ud til forbrugerne samt to underjordiske gaslagre og et gasbehandlingsanlæg. Energinet.dk ejer gastransmissionsnettet på land, i alt ca. 800 km gasledninger, og overtog 1. maj 2007 DONG Energy s naturgaslager i Ll. Torup. Gastransmissionssystemet fremgår af Bilag 3. Naturgassen fra den danske del af Nordsøen transporteres i to offshorerørledninger fra felterne Tyra og Syd Arne og ind til land nord for Esbjerg ved et tryk på maksimalt 138 bar. På land passerer naturgassen gennem et gasbehandlingsanlæg i Nybro. Her kontrolleres, korrigeres og måles gaskvaliteten, og trykket reduceres til det maksimale landledningstryk på 80 bar. Fra Nybro sendes gassen ud til kunderne i ind- og udland eller til lagring på et af de to underjordiske naturgaslagre. 14

15 Rammer for anlægsrapporten Lagrene fyldes op i sommermånederne, når gasforbruget er lavt. Når forbruget overstiger de daglige gasleverancer fra Nordsøen og Tyskland (kommerciel leverance), suppleres med gas fra lagrene. Det er principielt transportkunderne, der ved deres daglige bestillinger inden for den reserverede kapacitet bestemmer input/output fra systemet på timebasis (det kommercielle system), mens det er Energinet.dk, der sørger for den fysiske balance i systemet, blandt andet ved hjælp af lagrene. Gastransmissionsnettet er forbundet med de tilstødende systemer i Sverige og Tyskland via grænsestationer i Dragør og Ellund. strukturanalyse), som via en komparativ analyse skal vurdere mulige fremtidige gasforsyningskilder. GISA-projektet er beskrevet nærmere i Systemplan tion på flere af Energinet.dk s måle- og regulatorstationer samt etablering af fjernbetjening af linjeventiler ved seks M/R-stationer i Jylland, vil det førstkommende planlagte anlægsprojekt i naturgassystemet være udskiftning af linjeventiler på hver side af de to Storebæltskrydsninger ved henholdsvis Nyborg og Kongsmark Ny gasinfrastruktur Der er i skrivende stund ikke besluttet større udbygningsprojekter af den danske gasinfrastruktur. Energinet.dk vurderer dog, at selskabet på kort/mellemlangt sigt sandsynligt vil skulle foretage større investeringer i infrastruktur i forbindelse med det danske gastransmissionssystem med henblik på at sikre tilgængeligheden af gas til og dermed funktionen af det danske naturgasmarked. I denne forbindelse har Energinet. dk iværksat projektet GISA (gasinfra- Energinet.dk analyserer desuden løbende behovet for at udvide lagerkapaciteten i Danmark. Ud over igangværende anlægsprojekter i forbindelse med opgradering af el, instrumentering og datakommunika- 15

16 Rammer for anlægsrapporten 3.8 Samarbejde med gasselskaber Energinet.dk ejer onshoregastransmissionsnettet i Danmark inklusive bæltledningerne og naturgaslageret i Ll. Thorup. DONG Energy ejer opstrømsrørledningerne (sørørene) i Nordsøen mellem offshoreinstallationerne og land, samt Nybro gasbehandlingsanlæg og naturgaslageret i Stenlille. Fire naturgasselskaber ejer distributionsledningerne i Danmark. Anlægssamarbejdet mellem Energinet.dk og distributionsselskaberne er ikke formaliseret i samme grad som på elsiden. For naturgassen foregår samarbejdet således primært bilateralt. Naturgas Midt-Nord I/S HNG I/S DONG Energy A/S Naturgas Fyn I/S DONG Energy A/S Figur 2 Den geografiske ejerstruktur for naturgasdistributionsselskaber i Danmark. 16

17 Afsluttede projekter 2007 eltransmission 4. Afsluttede projekter 2007 eltransmission 4.1 Transmissionsforbindelser Udbygning af 400 kv Vendsysselværket-Vester Hassing I forbindelse med ombygningen af Konti- Skan 1-forbindelsen mellem Jylland og Sverige blev 400 kv-stationen i Vester Hassing udbygget, så både Konti-Skan 1 og Konti-Skan 2 nu er tilsluttet 400 kv-nettet. Af hensyn til overføringskapaciteten og rådigheden over forbindelserne til Sverige er der tillige etableret en 400 kv-ring mellem Vendsysselværket, Vester Hassing og Ferslev. Dette skete ved at sætte top på den 2,8 km lange eksisterende 400 kv-donaumasterække mellem Vendsysselværket og Vester Hassing, så det blev muligt at ophænge et ekstra 400 kv-system. Det nye 400 kv-system er udført med triplex-ledere i stedet for duplex-ledere for at reducere den akustiske støj. Håndværkervej Mosbæk Hvorupgård Ådalen Ferslev Tinghøj Trige Aalborg Øst Skudshale Bredkær målet indkøbt og idriftsat en ny 150/10 kv-transformer til tilslutning af synkronkompensatoren. Vendsysselværket Gistrup Dybvad Vester Hassing Konti-Skan 1 2 Figur 3 Der er sat top på masterne mellem Vester Hassing og Vendsysselværket i Med tilslutning af Konti-Skan 1 på 400 kv-nettet vil det fremtidige behov for 150 kv-station Vester Hassing afhænge af forsyningen af Østvendsyssel og behovet for at opretholde synkronkompensator i Vester Hassing. Det er besluttet, at synkronkompensatoren forbliver i drift på 150 kv-stationen, og der er til for- Afsluttet Energistyrelsen: Oktober 2007 Energinet.dk: Amt: Data for anlægget Tilslutningspunkter Tracélængde Maksimal driftsspænding Kapacitet Vendsysselværket 2,8 km 420 kv A Vester Hassing Ref.: Eltra, Anlægsplan 2004 Ref.: Udbygning af eksisterende 400 kv-masterække mellem Nordjyllandsværket og Vester Hassing, VVM-redegørelse 2004, Nordjyllands Amt Ref.: Regionplantillæg nr. 171, 2005, Nordjyllands Amt 17

18 Afsluttede projekter 2007 eltransmission Nyt kontrolanlæg for jævnstrømsforbindelserne, Skagerrak 1 og 2, i Tjele Skagerrak Tjele Kontrolanlægget for jævnstrømsforbindelserne til Norge, Skagerrak 1 og 2, der blev idriftsat i 1976 og 1977, er udskiftet med et nyt og tidssvarende kontrolanlæg efter 30 års drift. Det nye kontrolanlægs forventede levetid, der er på 20 år, svarer til restlevetiden for anlæggets øvrige komponenter. Det nye kontrolanlæg blev installeret i maj-juni Skagerrak 1 og 2 var ude af drift i 18 døgn, mens demontering af det gamle kontrolanlæg og installation af det nye stod på. Udskiftning af kontrolanlægget blev gennemført samtidig i Tjele med Energinet.dk som bygherre og i Kristiansand i Norge med Statnett som bygherre. Det nye kontrolanlæg i Tjele blev overtaget af Energinet.dk den 13. november 2007 efter en 3 måneders testperiode, hvor Skagerrak 1 og 2 havde kørt uden udfald af jævnstrømsforbindelserne. Afsluttet Energinet.dk: Juni 2007 Data for anlægget Tilslutningspunkter Tracélængde Maksimal driftsspænding Kapacitet Tjele kv 550 MW Ref.: Energinet.dk Anlægsrapport Kalundborgområdets forsyning Stigende belastning, forårsaget af industrier i området, har medført behov for øget indfødning til Kalundborgområdet. Der er etableret en 132/50 kv-transformerstation i erhvervsområdet Rendsborgparken i Kalundborg. Et 132 kv-kabel er tilsluttet 132 kv-linjen Asnæsværket- Nyrup i en ny koblingsstation ved Søstremosegård. Bygherre er SEAS-NVE Net. Afsluttet Energistyrelsen: Ultimo december 2006 SEAS-NVE Net: 2004 Amt: 2004/2006 Data for anlæggene Tilslutningspunkter Tracélængde Maksimal driftsspænding Kapacitet Asnæsværket-Nyrup 132 kv-linje ca. 3,2 km 145 kv 125 MVA Ref.: Energinet.dk Anlægsrapport

19 Afsluttede projekter 2007 eltransmission Asnæsværket Kalundborg Rendsborgparken Torslunde Kirkeskovgård Søstremosegård Kamstrup Nyrup Bjæverskov Figur 4 Udformning af forsyningen af Kalundborg med etablering af en 132/50 kvtransformer i Rendsborgparken, som skaber forbindelse med 50 kv-nettet i Kalundborg (ikke vist) Forbedring af 132 kv-nettet i Sydsjælland Orehoved Blangslev Den øgede mængde vindkraft tilsluttet elnettet syd for Sjælland har medført behov for bedre rådighed for og øget fleksibilitet af 132 kv-transmissionsnettet på Sydsjælland. Det er derfor besluttet at indsløjfe forbigående 132 kv-luftledninger i stationerne Orehoved og Blangslev. I Orehoved indsløjfes linjen Masnedøværket-Radsted. I Blangslev indsløjfes linjen Rislev-Masnedøværket. Bygherre er SEAS-NVE Transmission. Afsluttet SEAS-NVE Transmission: Energistyrelsen: Nov Amt: - Data for anlæggene Tilslutningspunkter Tracélængde Maksimal driftsspænding Kapacitet Orehoved kv - Blangslev Ref.: Energinet.dk Anlægsrapport

20 Afsluttede projekter 2007 eltransmission 4.2 Stationer, transformere og kompensering Ombygning af jævnstrømsforbindelsen Konti-Skan 1 i Vester Hassing Konti-Skan 1 Vester Hassing Jævnstrømsforbindelse til Sverige, Konti-Skan 1, der oprindelig er fra 1965, er ombygget med et nyt konverteranlæg med tyristorventiler og tilhørende vekselstrømsfiltre og vekselstrømstilslutning til 400 kv. Luftledninger, søkabler, elektrodestationer og elektrodekabler fra den oprindelige pol er genbrugt. Det nye konverteranlæg i Vester Hassing er placeret vest for Konti-Skan 2. Overføringskapacitet for Konti-Skan 1 er ved ombygningen blevet forøget til 380 MW, hvilket er 110 MW mere i forhold til den oprindelige kapacitet. Projektet blev gennemført samtidig i Vester Hassing med Energinet.dk som bygherre og i Lindome i Sverige med Svenska Kraftnät som bygherre. Bygningsarbejder og AC-stationsarbejder er afsluttet. Nedrivningen af det gamle anlæg forventes afsluttet ultimo Afsluttet Energistyrelsen: Oktober 2006 Energinet.dk: Data for anlægget Tilslutningspunkter Tracélængde Maksimal driftsspænding Kapacitet Vester Hassing kv 380 MW Ref.: Eltra, Anlægsplan Onlinegasovervågning af transformere Projektet inkluderer installation af udstyr til onlineovervågning af gas i transformere. Udstyret vil blive installeret i tilknytning til en række udvalgte transformere og reaktorer. Der vil blive testet flere typer af udstyr. Udstyret skal anvendes til tilstandsvurdering med henblik på at advare om et eventuelt kommende transformerhavari på et tidligt tidspunkt. Oprindeligt var det forudsat, at alt udstyr skulle være installeret og sat i drift i løbet af På grund af mange anlægsaktiviteter blev dele af projektet udsat til I øjeblikket er der købt og installeret apparater af tre forskellige typer. Inden udgangen af 2007 vil der blive anskaffet yderligere en ny type. I løbet af 2008 vil de installerede apparater blive vurderet med hensyn til pålidelighed, driftssikkerhed og brugervenlighed m.m. Afsluttet Energinet.dk: og

Netudviklingsplan 2013

Netudviklingsplan 2013 Netudviklingsplan 2013 Netudviklingsplan 2013 Rapporten kan fås ved henvendelse til: Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Den kan også downloades på: www.energinet.dk maj 2013

Læs mere

Årsrapport 2007. for Energinet.dk

Årsrapport 2007. for Energinet.dk Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 for Energinet.dk Videndeling, samarbejde og innovation Energinet.dk s nye hovedsæde Indhold Hvad er Energinet.dk 3 Koncernen 4 Bestyrelsen 5 Hoved- og nøgletal 6 Påtegninger

Læs mere

Indhold. Energinet.dk skaber elektrisk nærkontakt mellem Øst- og Vestdanmark

Indhold. Energinet.dk skaber elektrisk nærkontakt mellem Øst- og Vestdanmark Årsrapport 2009 Indhold Hvad er Energinet.dk 3 Koncernen 4 Bestyrelse og direktion 5 Hoved- og nøgletal for koncernen 6 Påtegninger 7 Ledelsesberetning 13 Forord 13 El- og gasmarkedet 13 Samarbejde med

Læs mere

Årsrapport 2006. for Energinet.dk

Årsrapport 2006. for Energinet.dk Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 for Energinet.dk Hvem er Energinet.dk Indhold Hoved- og nøgletal 3 Bestyrelse 4 Fakta om Energinet.dk 5 Påtegninger 7 Ledelsens beretning 13 Ledelsens forord 13 El- og gastransmissionsnettets

Læs mere

Naturgasforsyningssikkerhedsplan 2007. Udgivet af Energinet.dk

Naturgasforsyningssikkerhedsplan 2007. Udgivet af Energinet.dk Naturgasforsyningssikkerhedsplan 2007 Naturgasforsyningssikkerhedsplan 2007 Udgivet af Energinet.dk Rapporten kan fås ved henvendelse til: Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44

Læs mere

Transport- og energiministerens orientering til Folketingets Energipolitiske Udvalg om væsentlige forhold vedrørende landets el- og gasforsyning

Transport- og energiministerens orientering til Folketingets Energipolitiske Udvalg om væsentlige forhold vedrørende landets el- og gasforsyning Transport- og energiministerens orientering til Folketingets Energipolitiske Udvalg om væsentlige forhold vedrørende landets el- og gasforsyning Maj 2006 I henhold til 3 i lov om elforsyning og 4 i lov

Læs mere

Halvårsrapport 2009. Koncernregnskab

Halvårsrapport 2009. Koncernregnskab Halvårsrapport 2009 Koncernregnskab Indhold Hvad er Energinet.dk 1 Koncernoversigt 2 Hoved- og nøgletal 3 Påtegninger 5 Ledelsens beretning 9 Resultatopgørelse 23 Balance 24 Egenkapitalopgørelse 27 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Vladislav Akhmatov. Fysikundervisning. elforsyning

Vladislav Akhmatov. Fysikundervisning. elforsyning Vladislav Akhmatov Fysikundervisning G y m n a s i e s k o l e n elforsyning Indhold Forord 3 1. Introduktion 4 2. Elforsyningens struktur, kvalitet og mål 5 2.1. Forsyningssikkerhed 5 2.2. Leveringskvalitet

Læs mere

Årsrapport 2013 Energinet.dk s årsrapport udkommer kun i en elektronisk version. Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk/aarsrapport-2013

Årsrapport 2013 Energinet.dk s årsrapport udkommer kun i en elektronisk version. Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk/aarsrapport-2013 Årsrapport 2013 1 Årsrapport 2013 Energinet.dk s årsrapport udkommer kun i en elektronisk version. Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk/aarsrapport-2013 En engelsk version kan downloades på: www.energinet.dk/annual-report-2013

Læs mere

Skærpet konkurrence efter køb af gaslager

Skærpet konkurrence efter køb af gaslager 4 06 DONGs monopol brudt: Skærpet konkurrence efter køb af gaslager Læs artiklen Interessentforum i arbejdstøjet: Fælles fodslag i energijunglen Læs interviewet Celler skal stive elsystemet af: Gasmotoren

Læs mere

Indhold. Hvem er Energinet.dk. Mission. Vision. Hvem er Energinet.dk 1

Indhold. Hvem er Energinet.dk. Mission. Vision. Hvem er Energinet.dk 1 Halvårsrapport 2007 Indhold Hvem er Energinet.dk Hvem er Energinet.dk 1 Koncernoversigt 2 Hoved- og nøgletal 3 Fakta om Energinet.dk 5 Påtegninger 8 Ledelsens beretning 12 Finansiel beretning 15 Anvendt

Læs mere

Han vogter over vores naturgas

Han vogter over vores naturgas 3 07 juni juli Direktør Peter I. Hinstrup, Dansk Gasteknisk Center: Han vogter over vores naturgas Læs interviewet Elforsyning på afrikansk: Hvem har bolden i Gambia? Læs reportagen Krav til fremtidens

Læs mere

Forsyningssikkerhed i lokale net

Forsyningssikkerhed i lokale net Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 CVR-nr: 59 77 87 14 ens@ens.dk www.ens.dk Forsyningssikkerhed i lokale net Januar 2007 Indhold Resumé 1 1. Baggrund 3 2. Status

Læs mere

Nu skal elmarkedet vurderes time for time. Kontrol med gassen Fra Vejen overvåger Energinet.dk gastransmissionsnettet døgnet rundt Læs reportagen

Nu skal elmarkedet vurderes time for time. Kontrol med gassen Fra Vejen overvåger Energinet.dk gastransmissionsnettet døgnet rundt Læs reportagen 1 05 Konkurrencestyrelsens direktør Finn Lauritzen vandt første slag mod de store elproducenter: Nu skal elmarkedet vurderes time for time Kontrol med gassen Fra Vejen overvåger Energinet.dk gastransmissionsnettet

Læs mere

Energinet dk's analyseforudsætninger 2014-2035, opdatering september 2014

Energinet dk's analyseforudsætninger 2014-2035, opdatering september 2014 Til Energinet.dk Markedets aktører Energinet dk's analyseforudsætninger 2014-2035, opdatering september 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 16. september 2014 CHR/CHR 2. Økonomiske nøgletal...

Læs mere

Koordinerede netudbygnings- kriterier for 10-60 kv og 132-150 kv

Koordinerede netudbygnings- kriterier for 10-60 kv og 132-150 kv RA 578 Juli 2012 Koordinerede netudbygnings- kriterier for 10-60 kv og 132-150 kv Paradigme for beslutningsgrundlag til valg af netudbygning på 10-60 kv- og 132-150 kv-niveau 2 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Koncernårsrapport. Energinet.dk ejer energiens motorveje og er med til at omstille Danmark til vedvarende energi

Koncernårsrapport. Energinet.dk ejer energiens motorveje og er med til at omstille Danmark til vedvarende energi Koncernårsrapport 2012 Energinet.dk ejer energiens motorveje og er med til at omstille Danmark til vedvarende energi Nøgletal Finansielle nøgletal Resultatopgørelse 2012 2011 2010 2009 2008 Omsætning DKK

Læs mere

Energinet.dk s analyseforudsætninger 2013-2035. April 2013. 16. april 2013 CHR/CHR. Dok. 78482/13, Sag 12/427 1/23

Energinet.dk s analyseforudsætninger 2013-2035. April 2013. 16. april 2013 CHR/CHR. Dok. 78482/13, Sag 12/427 1/23 Energinet.dk s analyseforudsætninger 2013-2035 April 2013 16. april 2013 CHR/CHR Dok. 78482/13, Sag 12/427 1/23 Indhold 1. Indledning... 3 2. Økonomiske nøgletal... 3 3. Brændselspriser... 4 4. CO 2 -kvotepriser...

Læs mere

Havvindmøller Danske erfaringer og løsninger

Havvindmøller Danske erfaringer og løsninger Havvindmøller Danske erfaringer og løsninger INDHOLD Forord af transport- og energiminister Flemming Hansen 1 Havvindmøllepolitik i Danmark 2 Status på vindmølleudbygningen i Danmark 3 Markedsbaserede

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2009

Energipolitisk redegørelse 2009 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 280 Offentligt Energipolitisk redegørelse 2009 Klima- og energiministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 30. april 2009 1. Fremtidens grønne

Læs mere

Fremtidens havmølleplaceringer 2025 - Udvalget for fremtidens havmølleplaceringer. Udarbejdet af Udvalget for fremtidens havmølleplaceringer:

Fremtidens havmølleplaceringer 2025 - Udvalget for fremtidens havmølleplaceringer. Udarbejdet af Udvalget for fremtidens havmølleplaceringer: Titel Fremtidens havmølleplaceringer 2025 - Udvalget for fremtidens havmølleplaceringer Udarbejdet af Udvalget for fremtidens havmølleplaceringer: Energinet.dk Ole Graabæk og Jan Havsager Forskningscenter

Læs mere

Issue Paper. Arbejdsgruppe G1. Smart Grid Netværket. Fremtidssikring af elnettet. Håndtering af op til 50 pct. fluktuerende elproduktion i 2020

Issue Paper. Arbejdsgruppe G1. Smart Grid Netværket. Fremtidssikring af elnettet. Håndtering af op til 50 pct. fluktuerende elproduktion i 2020 Issue Paper Arbejdsgruppe G1 Smart Grid Netværket Fremtidssikring af elnettet Håndtering af op til 50 pct. fluktuerende elproduktion i 2020 i. Indholdsfortegnelse I. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 II. FORORD...

Læs mere

Eltra har ansvaret for sikker og stabil elforsyning, effektiv elmarked, VE-udbygning og samarbejde med nabolandene

Eltra har ansvaret for sikker og stabil elforsyning, effektiv elmarked, VE-udbygning og samarbejde med nabolandene Februar 2004 Årgang 7 Nr. 2 magasinet Eltra har ansvaret for sikker og stabil elforsyning, effektiv elmarked, VE-udbygning og samarbejde med nabolandene Tre danske ønsker opfyldt i europæisk transitordning

Læs mere

Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for gas Udkast maj 2014

Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for gas Udkast maj 2014 Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for gas Udkast maj 2014 Side 1 af 88 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Beskrivelse af gasmarkedet... 6 2.1. Produktion... 8 2.2. Engrosmarkedet... 9 2.3.

Læs mere

OmEnergi TEMA: Internationale elforbindelser Nye elforbindelser skal have værdi for samfundet EU vil styrke el-infrastrukturen

OmEnergi TEMA: Internationale elforbindelser Nye elforbindelser skal have værdi for samfundet EU vil styrke el-infrastrukturen OmEnergi Maj 2012 TEMA: Internationale elforbindelser Nye elforbindelser skal have værdi for samfundet EU vil styrke el-infrastrukturen Indhold Elforbindelser giver billigere VE... 4 Fart på ny el-infrastruktur

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED

SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED Forord Det danske elsystem står over for store omvæltninger i de kommende år. Vedvarende energikilder som vindog solenergi vil fremover

Læs mere

Resultater og udfordringer 2012

Resultater og udfordringer 2012 Resultater og udfordringer 2012 Indhold Profil 3 Forord 5 Sammenfatning 7 Energipriser 8 Energitilsynet udvikler ny elprisstatistik 20 Elregningen uforståelig eller oplysende? 23 Effektivitet i energisektorerne

Læs mere

Rapporten er en redegørelse fra Arbejdsgruppen for dynamiske tariffer.

Rapporten er en redegørelse fra Arbejdsgruppen for dynamiske tariffer. 2 Rapporten er en redegørelse fra Arbejdsgruppen for dynamiske tariffer. Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale

Læs mere

T e m a n u m m e r 2 0 1 0. Fremtidens flamme. Gas bygger bro til grøn energi

T e m a n u m m e r 2 0 1 0. Fremtidens flamme. Gas bygger bro til grøn energi T e m a n u m m e r 2 0 1 0 Fremtidens flamme Gas bygger bro til grøn energi gaskomfur Det kræver lige lovlig meget fantasi at forestille sig en verden uden strøm og varme. Derfor har vi brug for ingeniører,

Læs mere