Anlægsrapport for el- og gastransmission i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anlægsrapport 2007. for el- og gastransmission i Danmark"

Transkript

1 Anlægsrapport 2007 for el- og gastransmission i Danmark

2 Indhold 1. Indledning Økonomi Eltransmission Gastransmission Rammer for anlægsrapporten El Gas Systemplan Eltransmissionssystemet i Danmark Eltransmissionsnettet Kommende udbygningsprojekter i eltransmissionsnettet Plan- og dimensioneringsgrundlag El Planlægning af eltransmissionsnettet Samarbejdet med de regionale eltransmissions- og netselskaber Gastransmissionssystemet i Danmark Gastransmissionssystemet Ny gasinfrastruktur Samarbejde med gasselskaber Afsluttede projekter 2007 eltransmission Transmissionsforbindelser Udbygning af 400 kv Vendsysselværket-Vester Hassing Nyt kontrolanlæg for jævnstrømsforbindelserne, Skagerrak 1 og 2, i Tjele Kalundborgområdets forsyning Forbedring af 132 kv-nettet i Sydsjælland Stationer, transformere og kompensering Ombygning af jævnstrømsforbindelsen Konti-Skan 1 i Vester Hassing Onlinegasovervågning af transformere Ombygning af 150/60 kv-station Hatting Ny 150/60 kv-transformer i Hatting Etablering af ny 150/60 kv-station i Kærbybro Udskiftning af 150 kv-afbryder på 150/60 kv-station Hasle Transformerflytning fra Dyregård til Glentegård Ombygning af 150/60 kv-station Ådalen Kondensatorbatteri i Hejninge /10 kv-station Statoil Syd kv-spændingsregulerende anlæg på Lolland Ny 132/10 kv-transformer i Haslev Øvrige projekter Overspændingsbeskyttelse af 150/60 kv-transformere Udskiftning af fejlskrivere

3 4.4 Saneringer Renoveringer Teleprojekter Igangværende projekter eltransmission Transmissionsforbindelser Etablering af en elektrisk Storebæltsforbindelse Tilslutning af havmøllepark Horns Rev Tilslutning af havmøllepark Rødsand Stationer, transformere og kompensering Udbygning af station 150/60 kv Håndværkervej Etablering af ny 150/60 kv-station i Ramme Ny 132/50 kv-transformer i station Lindevang Reaktiv effekt øst for Storebælt Øvrige projekter Bornholmsforbindelsen Perimetersikring af stationsanlæg Etablering af brandmeldeanlæg på 150/60 kv-stationer Saneringer Saneringer omkring station Trige Saneringer relateret til 400 kv Vendsysselværket-Trige Renoveringer Planlagte ny- og ombygninger fra 2008 eltransmission Transmissionsforbindelser Ombygning af 400 kv Kassø-Revsing kv-forbindelse mellem Vestlolland og Stigsnæsværket Forstærkning af sundkrydsninger i Guldborgsund og Masnedsund Forsyning af Roskildeområdet (Hedegård) Stationer, transformere og kompensering Nyanlæg 150/60 kv-station Bredebro Etablering af halvt tobryderfelt i 400/150 kv-station Landerupgård Nyanlæg 150/60 kv-station Tange Ny 132/36 kv-transformer til nettilslutning af nye store vindmøller Indsløjfning Lykkegård-Sdr. Felding på station Karlsgårde Etablering af 40 Mvar kobbelbar 150 kv-reaktor station Struer Indkøb af tre nye 150/60 kv-transformere i Nordjylland Herlufmagle station, etablering af ekstra transformer Ny 150/60 kv-transformer i Fraugde Øvrige projekter Beskyttelse mod piskninger Sikring af elforsyningsanlæg Saneringer Saneringer i Aalborgområdet Demontage af 150 kv-forbindelsen Enstedværket-Tyrstrup Partiel kabellægning af 150 kv-ledning Enstedværket-Kassø Demontage af 150 kv-ledningen Skærbækværket-Tyrstrup Partiel kabellægning af 150 kv-ledning Hasle-Hørning Saneringer i Vestjylland

4 6.5 Renoveringer Ledninger Stationsanlæg Teleprojekter Mulige nye projekter eltransmission Transmissionsforbindelser Skagerrak 4 til Norge Forøgelse af overføringskapaciteten på Jylland-Tysklandsgrænsen Alternativ til 132 kv-øresundskablerne Udskiftning af Kontek-søkablerne i Storstrømmen og Østersøen Sydlig 400 kv-ring i Østdanmark kv-forbindelse mellem Asnæsværket og Kyndbyværket Øget overføringskapacitet mellem Sjælland og Tyskland kv Revsing-Landerupgård Nettet på Vestkysten Forsyningen af Nordkysten i Nordsjælland kv- og 132 kv-netstruktur i hovedstadsområdet Skovkrydsning ved Haslev Stationer, transformere og kompensering Nyanlæg 150 kv-station Kassø Nyanlæg 150/60 kv-station Hørning Etablering af 150/60 kv-transformer 2 i 150/60 kv-station Thyregod Nyanlæg 150/60 kv-station Mesballe Nyanlæg 150/60 kv-station Bilstrup Fornyelse af 150/60 kv-station Bjørnholt Nyt 132/50 kv-transformeringspunkt syd for Holbæk Ny 132/50 kv-transformer i Ringsted Ny 150/60 kv-station Odense Vest Netttilslutning af fremtidige havmølleparker Nettilslutning af havmøller ved Djursland/Anholt Nettilslutning af havmøller ved Horns Rev Nettilslutning af havmøller ved Jammerbugten Nettilslutning af havmøller ved Ringkøbing Fjord Nettilslutning af havmøller ved Store Middelgrund Nettilslutning af havmøller ved Kriegers Flak Nettilslutning af havmøller ved Rønne Banke Saneringer Renoveringer Anlægsprojekter gastransmission Afsluttede projekter 2007 gastransmission Mobil M/R-station Flytning af Kontrolrum Gas fra Vejen til Egtved Fjernbetjente linjeventiler Igangværende projekter gastransmission MRNewTech Overvågning af Ll. Torup gaslager Isolerende kobling og drænbeholder ved Stenlille Planlagte projekter gastransmission Overvågning af Kontrolrum Egtved Gaskvalitet til afregning (gaskromatograf)

5 8.4 Mulige projekter gastransmission Kapacitetsudvidelse af Ll. Torup gaslager Omlægning af transmissionsledning i Sydhavnen, København Ledningsomlægninger mellem Odense og Middelfart Ledningsomlægning ved Sengeløse Ledningsomlægning ved Slagelse Ledningsomlægning ved Brande Ledningsomlægning ved Silkeborg Ledningsomlægning mellem København og Ringsted Skanled Baltic Pipe Ellund Appendiks A Jævnstrøm (HVDC) Bilag 1, side 1 Eksisterende transmissionsnet for el ultimo 2007 Bilag 1, side 2 Mulig udvikling af transmissionsnet for el Bilag 2, Eksisterende telenet ultimo 2007 Bilag 3, Eksisterende transmissionsnet for naturgas ultimo

6 6

7 Indledning 1. Indledning Energinet.dk har ansvaret for den langsigtede planlægning af det overordnede el- og gastransmissionsnet i Danmark. Energinet.dk skal løbende vurdere behovet for en hensigtsmæssig udbygning af den overordnede el- og gasinfrastruktur i overensstemmelse med de gældende retningslinjer fra myndighederne. Planlægningen af elinfrastrukturen omfatter alle anlæg over 100 kv, mens planlægningen af gasinfrastrukturen omfatter alle Energinet.dk s anlæg med designtryk på maks. 80 bar. basisnettet for eltransmissionsnettet. De i Anlægsrapport 2007 angivne projekter understøtter denne plan. vidt angår Energinet.dk s anlæg, danne baggrund for udarbejdelse af investerings- og finansieringsplanen. For nyanlæg, saneringer og renoveringer angiver anlægsrapporten en række faktuelle oplysninger samt status og bygherre for de enkelte projekter. Energinet.dk s bestyrelse godkender den helhed, rapporten fremstiller, mens de enkelte projekter godkendes i den enkelte bygherres bestyrelse. Anlægsrapportens økonomiske angivelser vil, for så Indmeldingerne fra transmissionsselskaberne omkring 132/150 kv-projekter foretages ud fra det enkelte selskabs vurdering. Projekterne koordineres ikke detaljeret i forbindelse med optagelsen i Anlægsrapporten. Dette gøres efterfølgende ved udarbejdelse af en projektspecifik anlægsaftale mellem transmissionsselskabet og Energi- Anlægsrapport 2007 for el- og gastransmission i Danmark er en opdatering af Energinet.dk s Anlægsrapport 2006, som udkom i december Rapporten indeholder en samlet oversigt over nyanlæg, saneringer og renoveringer med tilhørende investeringsoversigt på landsplan for el- og gasinfrastruktur. Anlægsrapport 2007 rummer desuden en mere generel beskrivelse af mulige fremtidige anlægsprojekter for el- og gastransmissionsnettet. Anlægsrapporten er udarbejdet i samarbejde med eltransmissionsselskaberne, som ejer 132 kv- og 150 kv-nettene. Dette års Anlægsrapport er for elprojekternes vedkommende speciel, idet hele den fremtidige netstruktur og dermed også 132 kv, 150 kv og 400 kvprojekterne er under revurdering. Et større infrastrukturudredningsarbejde er igangsat i august 2007 med henblik på at vurdere en række alternative udbygningsmodeller med varierende grad af kabellægning, som efterfølgende samles i en teknisk redegørelse til Klima- og energiministeren den 1. marts Herefter forventes en ny principiel udbygningsmodel for elinfrastrukturen at blive politisk behandlet. Indtil dette arbejde er færdigt, er det besluttet at fastholde den nuværende langsigtede udbygningsplan 7

8 Indledning net.dk s administration. De økonomiske konsekvenser af 132/150 kv-anlægsprojekter reguleres af Energitilsynet i forbindelse med transmissionsselskabernes indtægtsrammer. Anlægsrapport 2007 er udarbejdet med baggrund i Energinet.dk s Systemplan De to publikationer udgør sammen en del af grundlaget for Energistyrelsens tilsyn med Energinet.dk. Energistyrelsens tilsyn sker med udgangspunkt i Lov om Energinet Danmark, elforsyningsloven og naturgasforsyningsloven. Energinet.dk s planer er desuden basis for Energistyrelsens vurdering af behovet for ny transmissionskapacitet på både overordnet niveau (Energinet.dk s anlæg) og det regionale niveau (de regionale selskabers anlæg). Målgrupperne for Anlægsrapporten er net- og transmissionsselskaber på elsiden samt centrale og lokale myndigheder. Læsevejledning Rapporten indledes med en generel del, som omfatter planlægningens rammer og en samlet økonomisk oversigt for både el og gas. De efterfølgende afsnit er opdelt i separate afsnit for el og gas af hensyn til rapportens overskuelighed. Afsnittene omfatter en oversigt over afsluttede anlægsprojekter, igangværende anlægsprojekter samt en gennemgang af planlagte ny- og ombygninger i perioden Desuden beskrives eventuelle mulige anlægsprojekter i perioden fremover. Gennem Anlægsrapportens opbygning afspejles således status for de enkelte anlæg, som den er defineret i Tabel 1. Signaturforklaringer til Anlægsrapportens netillustrationer er vist på indersiden af omslaget bagerst i rapporten. Projekterne er præciseret i tabeller, der angiver data for anlæggene og (når muligt) status for behandling ved Energistyrelsen, bygherre og amt/kommuner og/ Muligt projekt Planlagt projekt Igangværende og afsluttet projekt eller miljøcentre. Her er mulige projekter undtaget. Bilag 1 Illustrerer eltransmissionsnettet i Danmark i 2007 og mulig netudbygning på længere sigt. Bilag 2 Illustrerer Energinet.dk s telenet i Bilag 3 Illustrerer gastransmissionsnettet i Danmark i Tekniske og økonomiske analyser belyses gennem et planlægningsprojekt. Projektet er her i idefasen og er ikke nødvendigvis vurderet i forhold til den overordnede planlægning. Mulige elprojekter er beskrevet i kapitel 7 Mulige gasprojekter er beskrevet i kapitel 8 Resultatet af analyserne i idefasen kan være et beslutningsgrundlag, som skal under bestyrelsesbehandling hos bygherren. Hvis selskabet beslutter, at der skal arbejdes videre med projektet, er det fremover defineret som et planlagt projekt. Det samme er projekter, som myndighederne pålægger Energinet.dk at udføre. Et planlagt projekt er startskuddet for et anlægsforprojekt, hvor myndighedsarbejdet gennemføres for at indhente godkendelser fx i henhold til elloven og planloven. Det afsluttede anlægsforprojekt resulterer også i, at alle interne godkendelser foreligger (anlægsbudgetter) fra involverede bygherrers bestyrelser. Resultatet af anlægsforprojektet vurderes løbende op imod beslutningsgrundlaget. Det betyder, at en fornyet idefase kan blive nødvendig. Planlagte elprojekter er beskrevet i kapitel 6 Planlagte gasprojekter er beskrevet i kapitel 8 Når alle relevante godkendelser foreligger, kan arbejdet med at detailprojektere, indkøbe, bygge og idriftsætte det fysiske anlæg gå i gang. Projektets status angives herefter som igangværende. Reelt kan det ske, at myndighedsarbejde først færdiggøres parallelt med detailprojekteringen. Igangværende elprojekter er beskrevet i kapitel 5 og afsluttede elprojekter i kapitel 4 Igangværende og afsluttede gasprojekter er beskrevet i kapitel 8 Tabel 1 Model for opdeling af projekter i Anlægsrapport

9 Økonomi 2. Økonomi Oversigter over investeringer i anlægsprojekter for el og gasinfrastrukturen er angivet i de følgende to afsnit for henholdsvis el- og gastransmission. Anlægsprojekterne er opdelt i: Projekter, der er afsluttet i 2007 Igangværende projekter, hvor anlægsarbejdet enten er i gang eller snarest går i gang Planlagte projekter, hvor godkendelser og tilladelser endnu ikke er på plads. Oversigterne omfatter dermed ikke de projekter, der har status som mulige. For både el- og gastransmissionsnettene gælder, at der ligger investeringstunge projekter blandt de mulige, fx Skagerrak 4 og Skanled. Alle investeringer er opgjort i nutidskroner (prisniveau 2007). 2.1 Eltransmission En samlet oversigt over investeringer i anlægsprojekter for Energinet.dk og regionale eltransmissionsselskaber til og med 2013 er angivet i Tabel 2. Anlægsprojekter, som blev afsluttet i 2007, krævede en samlet investering på 669,8 mio. kr. fordelt med 348 mio. kr. på Energinet.dk og 321,8 mio. kr. på de regionale eltransmissionsselskaber. Det samlede investeringsbehov for igangværende og planlagte anlægsprojekter er opgjort til ca. 4,5 mia. kr. fordelt med ca. 2,9 mia. kr. til Energinet.dk og ca. 1,6 mia. kr. til de regionale eltransmissionsselskaber. I tabel 3 er projekterne opdelt efter anlægstyper. Bygherre Afsluttede projekter Igangværende projekter Planlagte projekter mio. kr Energinet.dk 348, ,8 452,7 FynsNet 150 kv 0,0 0,0 11,5 NV Net 63,4 143,7 164,7 Midtjyske Net 46,6 18,1 155,4 Sydøstjyske Net 26,6 0,8 7,3 Syd Net 1,3 0,0 79,1 Vestjyske Net 150 kv 1,3 67,6 206,1 SEAS-NVE Net 60,0 2,1 22,6 SEAS-NVE Transmission 117,2 80,0 475,1 KE Transmission 0,0 0,0 3,0 Dong Energy 5,4 44,0 78,6 Sum 669, , ,1 Tabel 2 Oversigt over de samlede afsluttede og forventede investeringer (i mio. kr.) i elinfrastruktur hos Energinet.dk og de regionale eltransmissionsselskaber. 9

10 Økonomi Anlægsprojekter Transmissionsforbindelser Stationer, transformere og kompensering Øvrige projekter Saneringer Renoveringer Teleprojekter Afsluttede projekter, ultimo 2007 Eltransmission mio. kr. 83,4 511,5 4,1 4,4 30,7 35,3 Igangværende projekter, Eltransmission mio. kr ,0 159,0 60,4 103,4 62,9 0,0 Planlagte projekter, Eltransmission mio. kr. 934,2 137,6 1,8 249,7 324,2 8,8 Sum 3.430,6 808,1 66,3 357,5 417,8 44,1 Tabel 3 Oversigt over de samlede afsluttede og forventede investeringer (i mio. kr.) i elinfrastruktur, opdelt efter anlægskategorier. 2.2 Gastransmission En samlet oversigt over investeringer i naturgasanlægsprojekter for Energi- net.dk er angivet i Tabel 4. Anlægsprojekter, som blev afsluttet i 2007, krævede en samlet investering på 50,5 mio. kr. for Energinet.dk. Investeringer for øvrige selskaber i naturgassektoren er ikke inkluderet i anlægsrapporten. Det samlede investeringsbehov for igangværende og planlagte anlægsprojekter er opgjort til 24,6 mio. kr. for Energinet.dk. Anlægsprojekter Energinet.dk, samlede investeringer Afsluttede projekter, ultimo 2007 Gastransmission mio. kr. 50,6 Igangværende projekter, Gastransmission mio. kr. 17,7 Planlagte projekter, Gastransmission mio. kr. 6,9 Sum 75,2 Tabel 4 Oversigt over de samlede investeringer i afsluttede, igangværende og planlagte projekter (i mio. kr.) i gasinfrastruktur hos Energinet.dk. 10

11 Rammer for anlægsrapporten 3. Rammer for anlægsrapporten 3.1 El Et velfungerende og tilstrækkeligt eltransmissionssystem er en forudsætning for at sikre forsyning, betjene markedet, indpasse vedvarende energi og varetage elforsyningens beredskabsmæssige opgaver. Nettet skal således kunne løse en række opgaver under vidt forskellige forhold. En af Energinet.dk s kerneopgaver er at sørge for, at eltransmissionsnettet er i stand til at varetage disse opgaver på en effektiv og samfundsøkonomisk optimal måde. De aktuelle rammer for planlægningen af eltransmissionsnettet blev blandt andet lagt med den såkaldte blå rapport : Miljø- og Energiministeriets Principper for etablering og sanering af højspændingsanlæg fra Senest er principperne suppleret og justeret med regeringens Energistrategi 2025 og Handlingsplan for den fremtidige elinfrastruktur fra juni De nuværende principper for etablering og sanering af højspændingsanlæg fra 1995 er kommet under stigende politisk pres i løbet af I august 2007 blev Elinfrastrukturudvalget nedsat med det formål at udarbejde og vurdere en række alternative udbygningsmodeller for eltransmissionsnettet med varierende grad af kabellægning. Med nedsættelsen af Elinfrastrukturudvalget er en række af fremtidige anlægsprojekter sat i bero. Når udvalgets tekniske redegørelse er politisk behandlet og relateret til de nuværende retningslinjer for den fremtidige udbygning af højspændingsnettet, vil der blive taget endelig stilling til, hvilke udbygningsprojekter der skal realiseres. 3.2 Gas Ligesom eltransmissionsnettet er det i elssektoren, er gastransmissionssystemet det fysiske grundlag for at dække behovet for forsyninger, sikkerhed, beredskab, marked og miljø i gassektoren. Et veludbygget gastransmissionssystem er en forudsætning for adgang til flere leverandører og dermed for et velfungerende marked. Det er også en forudsætning for adgang til gasreserver, som rækker år frem og dermed for opretholdelse af forsyningssikkerheden. Regeringens Energistrategi 2025 peger på, at udviklingen på det danske naturgasmarked er præget af, at Danmark ligger i udkanten af det europæiske gasmarked, og at det danske gasmarked er lille i europæisk målestok. På længere sigt kan der blive behov for at skabe adgang til nye kilder til gasleverancer. Regeringen ønsker at: styrke konkurrencen ved at øge integrationen af de danske energimarkeder med de internationale markeder. Dette skal sikres gennem gennemsigtige og ensartede rammebetingelser (lovgivning m.v.) for handel med el og gas i EU, samt ved at Energinet.dk tilvejebringer hensigtsmæssige fysiske forbindelser for transport af el og gas. 3.3 Systemplan 2007 I Energinet.dk s Systemplan 2007 redegøres i overordnede træk for netplanlægningen af eltransmissionssystemet og de principper, der arbejdes med som grundlag for planlægningen: en langsigtet netstruktur; netdimensioneringsregler; og samfundsøkonomi. Systemplan 2007 er dog på dette område langt mindre specifik end ønsket grundet den igangværende revurdering af den langsigtede netstruktur. Systemplanen redegører tillige for behovet for ny gasinfrastruktur. 11

12 Rammer for anlægsrapporten 3.4 Eltransmissionssystemet i Danmark Eltransmissionsnettet Eltransmissionssystemet i Danmark er opbygget omkring et vekselstrømsnet på 132 kv, 150 kv, 220 kv- og 400 kv-niveau, og vekselstrøms- og jævnstrømsforbindelser til nabo-områderne, Bilag 1, siderne 1 og 2. Fra Jylland er der jævnstrømsforbindelser til Norge og Sverige med en kapacitet på henholdsvis MW og 740 MW. Der er 400 kv, 220 kv og 150 kv AC-forbindelser til Tyskland med en termisk overføringskapacitet på MW. AC DC Norge Tyskland Sverige Forbindelsen til Tyskland udgør samtidig en vigtig forbindelse til det europæiske samarbejdsnet (UCTE). Overføringsevnen på Tysklandsforbindelsen til markedet er af flere årsager begrænset til 950 MW i nordgående retning og MW i sydgående retning. Forbindelsen fra Sjælland til Sverige består af fire vekselstrømsforbindelser med en samlet kapacitet på MW heraf to 400 kv-forbindelser og to 132 kv-forbindelser. Forbindelsen til Sverige udgør samtidig en forbindelse til det fælles nordiske elsystem. I praksis afhænger overføringsmulighederne mellem Sjælland og Sverige af forhold i de tilgrænsende net, og overføringen kan derfor være væsentlig lavere end de MW. Fra Sjælland til Tyskland er der en jævnstrømsforbindelse med en kapacitet på 600 MW. I Vestdanmark er 400 kv-nettet enten etableret som kombinerede luftledninger med 150 kv-ophæng eller som to- eller etsystemsledninger. Cirka halvdelen af 150 kv-nettet består af tosystemsledninger, og resten er etsystemsledninger. Grundstammen for 400 kv-nettet i Vestdanmark blev etableret i 1960 erne og efterfølgende udbygget i etaper. I Østdanmark startede udbygningen af 400 kv-nettet midt i 1970 erne. Udviklingen for 132 kv-nettet i Øst og 150 kv-nettet i Vest er forløbet nogenlunde parallelt. I Vestdanmark er der i store træk etableret en ringstruktur i 400 kv-nettet. I Østdanmark er der på nuværende tidspunkt en 400 kv-tosystemsluftledning tværs over Sjælland med afgreninger. En stor del af 132 kv-/150 kv-transmissionsnettet i Danmark er fra før 1970 og har et stort renoveringsbehov. Dette forventes at lede til store udetider i denne del af ledningsnettet i de kommende år. I planlægningen af det fremtidige transmissionsnet skal der tages hensyn til dette. Opbygningen med ringstrukturer er en vigtig forudsætning for at kunne gennemføre renoveringer uden risiko for driftssikkerheden. En mulig langsigtet udbygning af transmissionsnettet fremgår af Bilag 1, side Kommende udbygningsprojekter i eltransmissionsnettet De førstkommende større udbygningsprojekter vil være etableringen af Storebæltsforbindelsen samt ilandsføringsanlæggene til havvindmølleparkerne ved Horns Rev 2 og Rødsand 2 med tilhørende nettilslutning. Der er indsendt ansøgning til transport- og energiministeren for projekterne henholdsvis december 2005 og september Øvrige udbygningsprojekter afventer som nævnt Elinfrastrukturudvalgets tekniske redegørelse. Energinet.dk ser dog p.t. følgende perspektiver for kommende udbygningsprojekter: Ombygning af den eksisterende 400 kvluftledning på strækningen Kassø-Revsing til en 400 kv-tosystemsforbindelse er planlagt. Projektet hænger sammen med en forventet kommende forstærkning af forbindelsen mellem Jylland og Tyskland. Etableringen af Horns Rev 2 samt Storebælt forstærker dette behov. Behovet for forstærkning af det vestjyske transmissionsnet kan yderligere forstærkes ved etablering af yderligere havmølleparker ved Horns Rev, opgraderinger på Tysklandsgrænsen og/eller en Skagerrak 4-forbindelse til Norge. Øget udbygning med havmølleparker ved Horns Rev samt intensionerne om forbedret indenlands udnyttelse af vindkraften ved etablering af den elektriske Storebæltsforbindelse vil medføre behov for etablering af en 400 kv-tværforbindelse mellem Landerupgård (Kolding) og Revsing (Vejen). Denne tværforbindelse vil have en gavnlig effekt på eliminering af overbelastninger i det midtjyske 400 kv-net og samtidig sikre en mere effektiv transport af vindkraften fra Vestjylland mod de større forbrugscentre, herunder Sjælland via Storebæltsforbindelsen. 12

13 Rammer for anlægsrapporten På Sjælland forventes blandt andet omfattende renoveringsbehov på strækningen Hovegård-Bjæverskov inden for få år at medvirke til at udløse behov for udbygning af den nordlige 400 kv-ring mellem Asnæs og Kyndbyværket. Dette vil samtidig betyde, at der opnås to uafhængige 400 kv tracéer ud fra både Asnæsværket og Kyndbyværket. Energinet.dk arbejder aktuelt sammen med Statnett om at udarbejde beslutningsgrundlag for etablering af Skagerrak 4-forbindelsen til Norge. 3.5 Plan- og dimensioneringsgrundlag El Planlægning af eltransmissionsnettet Ifølge Energinet.dk s vedtægter, 5, er den overordnede ramme for etablering af nye anlæg og ændringer af eksisterende transmissionsnet: Etablering af nye transmissionsnet og væsentlige ændringer i bestående net kan ske, hvis der er et tilstrækkeligt behov for udbygningen, herunder at udbygning af transmissionsnettet sker med sigte på øget forsyningssikkerhed, beredskabsmæssige hensyn, skabelse af velfungerende konkurrencemarkeder eller indpasning af vedvarende energi, eller hvis projektet er nødvendigt til opfyldelse af pålæg efter lov om Energinet Danmark, 4, stk. 6. Udbygning af transmissionsnet skal forinden påbegyndelse være belyst i et projekt, som indeholder en nærmere beskrivelse af behovet, jf. stk. 1. Projektet skal indsendes til transport- og energiministeren, inden udbygning kan påbegyndes, hvis investeringen overstiger 100 mio. kr., og til Energistyrelsen, hvis investeringen er under 100 mio. kr. Henholdsvis transport- og energiministeren eller Energistyrelsen kan bestemme, at udbygning i henhold til stk. 1 skal forelægges henholdsvis ministeren eller Energistyrelsen til godkendelse. I forbindelse med godkendelse kan der fastsættes vilkår for udbygningen, herunder vedrørende bortskaffelse eller sanering af anlæg. Udbygning af transmissionsnet kan tidligst påbegyndes 6 uger efter, at et projekt er indsendt til henholdsvis transport- og energiministeren eller Energistyrelsen. Ved dimensionering af det overordnede transmissionsnet anvendes en række dimensioneringskriterier. Formålet er at sikre en høj forsyningssikkerhed for forbrugerne, men også at sikre en velfungerende markedsfunktion og en miljømæssig god udnyttelse af produktionsapparatet. Disse overordnede målsætninger for nettet er i grundtræk ens i Øst- og Vestdanmark. Beredskabshensyn indgår fortsat i såvel dimensionering, som udførelse og drift af transmissionssystemet. Der er grundlæggende forskelle i elsystemerne i Øst- og Vestdanmark. Østdanmark er sammenkoblet med det nordiske vekselstrømsnet, mens Vestdanmark er sammenkoblet med det kontinentale vekselstrømsnet. Det nordiske samarbejdssystem (Nordel) og det europæiske samarbejdssystem (UCTE) adskiller sig fra hinanden ved en række geografiske, historiske og forsyningsmæssige forskelle: - Nordel-systemet er energidimensioneret med megen vandkraftproduktion, mens UCTE-systemet er effektdimensioneret med megen termisk produktion - Det europæiske og det nordiske system er ikke synkront sammenkoblede - Østdanmark og Vestdanmark har forskellige interne transportmønstre. Planlægningen for Østdanmark baserer sig på Nordels netdimensioneringsregler som en følge af sammenkoblingen til Nordel via Sverige. Regler og praksis er beskrevet mere detaljeret i rapporten Nordisk regelsamling 2004 / Nordic Grid Code 2007, som findes på Nordels hjemmeside. Vestdanmark anvender egne netdimensioneringsregler som følge af sammenkoblingen med det kontinentale UCTE-system. Reglerne er beskrevet i Eltra s Anlægsplan Hos Energinet.dk pågår der p.t. et harmoniseringsarbejde, som skal resultere i Netdimensioneringsprincipper for Energinet.dk. De tekniske principper drøftes p.t. med transmissions- og netselskaberne og forventes færdige i første halvår Derefter udarbejdes et regelsæt, som skal understøtte de samfundsøkonomisk optimale løsninger. Regelsættet forventes klar ultimo

14 Rammer for anlægsrapporten 3.6 Samarbejdet med de regionale eltransmissions- og netselskaber De regionale transmissionsselskaber ejer 150 kv-nettet i Jylland og på Fyn samt 132 kv-nettet i Østdanmark. Som foreskrevet af elforsyningsloven stiller transmissionsselskaberne deres net drevet ved spændinger over 100 kv til rådighed for Energinet.dk. Dette inkluderer transformere, der forbinder transmissionsnettet til net med lavere spændinger (150/60-10 kv-, 132/50-10 kv-transformerne). Energinet.dk ejer 400 kv-transmissionsnettet samt alle forbindelser til naboområderne. Energinet.dk ejer endvidere 150 kv-ilandføringsanlæggene til den første havvindmøllepark ved Horns Rev og alle kobbelbare anlæg til regulering af den reaktive effektbalance på 400 kv- og 150 kv-niveau. Fremadrettet vil ejerskabet for nye 150 kv-reaktorer og kondensatorbatterier være hos de regionale selskaber, som det i dag er tilfældet for samme typer af 132 kv-anlæg på Sjælland. NV Net Midtjyske Net Vestjyske Net Sydøstjyske Net FynsNet Syd Net Dong Energy Dong Energy Københavns Energi SEAS-NVE Østkraft Samarbejdet mellem de regionale transmissionsselskaber, netselskaber og Energinet.dk er organiseret i henholdsvis et Transmissionsudvalg, et Netudvalg og et Markedsudvalg. Den geografiske fordeling af de regionale transmissionsselskaber i Danmark fremgår af Figur 1. For Midtjyske Net, Figur 1 Den geografiske ejerstruktur for regionale eltransmissionsselskaber i Danmark. Sydøstjyske Net og Syd Net er der oprettet et fælles operatørselskab N1, der varetager alle opgaver for de tre selskaber. 3.7 Gastransmissionssystemet i Danmark Gastransmissionssystemet Transportsystemet for naturgas i Danmark består af gasledningerne i den danske del af Nordsøen, transmissionsledningerne nord-syd (Aalborg-Frøslev) og øst-vest (Nybro-Dragør), distributionsledningernes net af rørsystemer ud til forbrugerne samt to underjordiske gaslagre og et gasbehandlingsanlæg. Energinet.dk ejer gastransmissionsnettet på land, i alt ca. 800 km gasledninger, og overtog 1. maj 2007 DONG Energy s naturgaslager i Ll. Torup. Gastransmissionssystemet fremgår af Bilag 3. Naturgassen fra den danske del af Nordsøen transporteres i to offshorerørledninger fra felterne Tyra og Syd Arne og ind til land nord for Esbjerg ved et tryk på maksimalt 138 bar. På land passerer naturgassen gennem et gasbehandlingsanlæg i Nybro. Her kontrolleres, korrigeres og måles gaskvaliteten, og trykket reduceres til det maksimale landledningstryk på 80 bar. Fra Nybro sendes gassen ud til kunderne i ind- og udland eller til lagring på et af de to underjordiske naturgaslagre. 14

15 Rammer for anlægsrapporten Lagrene fyldes op i sommermånederne, når gasforbruget er lavt. Når forbruget overstiger de daglige gasleverancer fra Nordsøen og Tyskland (kommerciel leverance), suppleres med gas fra lagrene. Det er principielt transportkunderne, der ved deres daglige bestillinger inden for den reserverede kapacitet bestemmer input/output fra systemet på timebasis (det kommercielle system), mens det er Energinet.dk, der sørger for den fysiske balance i systemet, blandt andet ved hjælp af lagrene. Gastransmissionsnettet er forbundet med de tilstødende systemer i Sverige og Tyskland via grænsestationer i Dragør og Ellund. strukturanalyse), som via en komparativ analyse skal vurdere mulige fremtidige gasforsyningskilder. GISA-projektet er beskrevet nærmere i Systemplan tion på flere af Energinet.dk s måle- og regulatorstationer samt etablering af fjernbetjening af linjeventiler ved seks M/R-stationer i Jylland, vil det førstkommende planlagte anlægsprojekt i naturgassystemet være udskiftning af linjeventiler på hver side af de to Storebæltskrydsninger ved henholdsvis Nyborg og Kongsmark Ny gasinfrastruktur Der er i skrivende stund ikke besluttet større udbygningsprojekter af den danske gasinfrastruktur. Energinet.dk vurderer dog, at selskabet på kort/mellemlangt sigt sandsynligt vil skulle foretage større investeringer i infrastruktur i forbindelse med det danske gastransmissionssystem med henblik på at sikre tilgængeligheden af gas til og dermed funktionen af det danske naturgasmarked. I denne forbindelse har Energinet. dk iværksat projektet GISA (gasinfra- Energinet.dk analyserer desuden løbende behovet for at udvide lagerkapaciteten i Danmark. Ud over igangværende anlægsprojekter i forbindelse med opgradering af el, instrumentering og datakommunika- 15

16 Rammer for anlægsrapporten 3.8 Samarbejde med gasselskaber Energinet.dk ejer onshoregastransmissionsnettet i Danmark inklusive bæltledningerne og naturgaslageret i Ll. Thorup. DONG Energy ejer opstrømsrørledningerne (sørørene) i Nordsøen mellem offshoreinstallationerne og land, samt Nybro gasbehandlingsanlæg og naturgaslageret i Stenlille. Fire naturgasselskaber ejer distributionsledningerne i Danmark. Anlægssamarbejdet mellem Energinet.dk og distributionsselskaberne er ikke formaliseret i samme grad som på elsiden. For naturgassen foregår samarbejdet således primært bilateralt. Naturgas Midt-Nord I/S HNG I/S DONG Energy A/S Naturgas Fyn I/S DONG Energy A/S Figur 2 Den geografiske ejerstruktur for naturgasdistributionsselskaber i Danmark. 16

17 Afsluttede projekter 2007 eltransmission 4. Afsluttede projekter 2007 eltransmission 4.1 Transmissionsforbindelser Udbygning af 400 kv Vendsysselværket-Vester Hassing I forbindelse med ombygningen af Konti- Skan 1-forbindelsen mellem Jylland og Sverige blev 400 kv-stationen i Vester Hassing udbygget, så både Konti-Skan 1 og Konti-Skan 2 nu er tilsluttet 400 kv-nettet. Af hensyn til overføringskapaciteten og rådigheden over forbindelserne til Sverige er der tillige etableret en 400 kv-ring mellem Vendsysselværket, Vester Hassing og Ferslev. Dette skete ved at sætte top på den 2,8 km lange eksisterende 400 kv-donaumasterække mellem Vendsysselværket og Vester Hassing, så det blev muligt at ophænge et ekstra 400 kv-system. Det nye 400 kv-system er udført med triplex-ledere i stedet for duplex-ledere for at reducere den akustiske støj. Håndværkervej Mosbæk Hvorupgård Ådalen Ferslev Tinghøj Trige Aalborg Øst Skudshale Bredkær målet indkøbt og idriftsat en ny 150/10 kv-transformer til tilslutning af synkronkompensatoren. Vendsysselværket Gistrup Dybvad Vester Hassing Konti-Skan 1 2 Figur 3 Der er sat top på masterne mellem Vester Hassing og Vendsysselværket i Med tilslutning af Konti-Skan 1 på 400 kv-nettet vil det fremtidige behov for 150 kv-station Vester Hassing afhænge af forsyningen af Østvendsyssel og behovet for at opretholde synkronkompensator i Vester Hassing. Det er besluttet, at synkronkompensatoren forbliver i drift på 150 kv-stationen, og der er til for- Afsluttet Energistyrelsen: Oktober 2007 Energinet.dk: Amt: Data for anlægget Tilslutningspunkter Tracélængde Maksimal driftsspænding Kapacitet Vendsysselværket 2,8 km 420 kv A Vester Hassing Ref.: Eltra, Anlægsplan 2004 Ref.: Udbygning af eksisterende 400 kv-masterække mellem Nordjyllandsværket og Vester Hassing, VVM-redegørelse 2004, Nordjyllands Amt Ref.: Regionplantillæg nr. 171, 2005, Nordjyllands Amt 17

18 Afsluttede projekter 2007 eltransmission Nyt kontrolanlæg for jævnstrømsforbindelserne, Skagerrak 1 og 2, i Tjele Skagerrak Tjele Kontrolanlægget for jævnstrømsforbindelserne til Norge, Skagerrak 1 og 2, der blev idriftsat i 1976 og 1977, er udskiftet med et nyt og tidssvarende kontrolanlæg efter 30 års drift. Det nye kontrolanlægs forventede levetid, der er på 20 år, svarer til restlevetiden for anlæggets øvrige komponenter. Det nye kontrolanlæg blev installeret i maj-juni Skagerrak 1 og 2 var ude af drift i 18 døgn, mens demontering af det gamle kontrolanlæg og installation af det nye stod på. Udskiftning af kontrolanlægget blev gennemført samtidig i Tjele med Energinet.dk som bygherre og i Kristiansand i Norge med Statnett som bygherre. Det nye kontrolanlæg i Tjele blev overtaget af Energinet.dk den 13. november 2007 efter en 3 måneders testperiode, hvor Skagerrak 1 og 2 havde kørt uden udfald af jævnstrømsforbindelserne. Afsluttet Energinet.dk: Juni 2007 Data for anlægget Tilslutningspunkter Tracélængde Maksimal driftsspænding Kapacitet Tjele kv 550 MW Ref.: Energinet.dk Anlægsrapport Kalundborgområdets forsyning Stigende belastning, forårsaget af industrier i området, har medført behov for øget indfødning til Kalundborgområdet. Der er etableret en 132/50 kv-transformerstation i erhvervsområdet Rendsborgparken i Kalundborg. Et 132 kv-kabel er tilsluttet 132 kv-linjen Asnæsværket- Nyrup i en ny koblingsstation ved Søstremosegård. Bygherre er SEAS-NVE Net. Afsluttet Energistyrelsen: Ultimo december 2006 SEAS-NVE Net: 2004 Amt: 2004/2006 Data for anlæggene Tilslutningspunkter Tracélængde Maksimal driftsspænding Kapacitet Asnæsværket-Nyrup 132 kv-linje ca. 3,2 km 145 kv 125 MVA Ref.: Energinet.dk Anlægsrapport

19 Afsluttede projekter 2007 eltransmission Asnæsværket Kalundborg Rendsborgparken Torslunde Kirkeskovgård Søstremosegård Kamstrup Nyrup Bjæverskov Figur 4 Udformning af forsyningen af Kalundborg med etablering af en 132/50 kvtransformer i Rendsborgparken, som skaber forbindelse med 50 kv-nettet i Kalundborg (ikke vist) Forbedring af 132 kv-nettet i Sydsjælland Orehoved Blangslev Den øgede mængde vindkraft tilsluttet elnettet syd for Sjælland har medført behov for bedre rådighed for og øget fleksibilitet af 132 kv-transmissionsnettet på Sydsjælland. Det er derfor besluttet at indsløjfe forbigående 132 kv-luftledninger i stationerne Orehoved og Blangslev. I Orehoved indsløjfes linjen Masnedøværket-Radsted. I Blangslev indsløjfes linjen Rislev-Masnedøværket. Bygherre er SEAS-NVE Transmission. Afsluttet SEAS-NVE Transmission: Energistyrelsen: Nov Amt: - Data for anlæggene Tilslutningspunkter Tracélængde Maksimal driftsspænding Kapacitet Orehoved kv - Blangslev Ref.: Energinet.dk Anlægsrapport

20 Afsluttede projekter 2007 eltransmission 4.2 Stationer, transformere og kompensering Ombygning af jævnstrømsforbindelsen Konti-Skan 1 i Vester Hassing Konti-Skan 1 Vester Hassing Jævnstrømsforbindelse til Sverige, Konti-Skan 1, der oprindelig er fra 1965, er ombygget med et nyt konverteranlæg med tyristorventiler og tilhørende vekselstrømsfiltre og vekselstrømstilslutning til 400 kv. Luftledninger, søkabler, elektrodestationer og elektrodekabler fra den oprindelige pol er genbrugt. Det nye konverteranlæg i Vester Hassing er placeret vest for Konti-Skan 2. Overføringskapacitet for Konti-Skan 1 er ved ombygningen blevet forøget til 380 MW, hvilket er 110 MW mere i forhold til den oprindelige kapacitet. Projektet blev gennemført samtidig i Vester Hassing med Energinet.dk som bygherre og i Lindome i Sverige med Svenska Kraftnät som bygherre. Bygningsarbejder og AC-stationsarbejder er afsluttet. Nedrivningen af det gamle anlæg forventes afsluttet ultimo Afsluttet Energistyrelsen: Oktober 2006 Energinet.dk: Data for anlægget Tilslutningspunkter Tracélængde Maksimal driftsspænding Kapacitet Vester Hassing kv 380 MW Ref.: Eltra, Anlægsplan Onlinegasovervågning af transformere Projektet inkluderer installation af udstyr til onlineovervågning af gas i transformere. Udstyret vil blive installeret i tilknytning til en række udvalgte transformere og reaktorer. Der vil blive testet flere typer af udstyr. Udstyret skal anvendes til tilstandsvurdering med henblik på at advare om et eventuelt kommende transformerhavari på et tidligt tidspunkt. Oprindeligt var det forudsat, at alt udstyr skulle være installeret og sat i drift i løbet af På grund af mange anlægsaktiviteter blev dele af projektet udsat til I øjeblikket er der købt og installeret apparater af tre forskellige typer. Inden udgangen af 2007 vil der blive anskaffet yderligere en ny type. I løbet af 2008 vil de installerede apparater blive vurderet med hensyn til pålidelighed, driftssikkerhed og brugervenlighed m.m. Afsluttet Energinet.dk: og

Anlægsrapport 2006. for el- og gastransmission i Danmark

Anlægsrapport 2006. for el- og gastransmission i Danmark Anlægsrapport 2006 for el- og gastransmission i Danmark Anlægsrapport 2006 for el- og gastransmission i Danmark Anlægsrapport 2006 for el- og gastransmission i Danmark Udgivet af Energinet.dk Rapporten

Læs mere

Udbygning af eltransmissionsnettet

Udbygning af eltransmissionsnettet Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 187 Offentligt Udbygning af eltransmissionsnettet - og kabel/luftledningsproblematikken ved nye 400 kv transmissionsanlæg Energipolitisk udvalg den 12. april

Læs mere

Anlægsplan 2006. for eltransmission i Danmark

Anlægsplan 2006. for eltransmission i Danmark Anlægsplan 2006 for eltransmission i Danmark Anlægsplan 2006 for eltransmission i Danmark 1 Anlægsplan 2006 for eltransmission i Danmark Den 8. december 2005 Dok. nr.: 236076 Reference: SRO Energinet.dk

Læs mere

Anlægsrapport 2011/12

Anlægsrapport 2011/12 Anlægsrapport 2011/12 For el- og gastransmission i Danmark Rammer og perspektiver for udvikling af el- og gastransmission Energinet.dk Anlægsrapport 2011/12 for el- og gastransmission i Danmark Rammer

Læs mere

Business case 150 kv-kabellægning mellem Jyl- land og Fyn og demontering af luftledninger Indholdsfortegnelse

Business case 150 kv-kabellægning mellem Jyl- land og Fyn og demontering af luftledninger Indholdsfortegnelse Business case 150 kv-kabellægning mellem Jylland og Fyn og demontering af luftledninger 21. maj 2014 SLE/DGR Indholdsfortegnelse 1. Indstilling... 2 2. Baggrund... 3 3. Beskrivelse af løsninger... 3 3.1

Læs mere

Ny 400 kilovolt højspændingsledning Kassø-Tjele, baggrund og behov. 1. Baggrund. 1.1 Politisk Energiforlig. 1.2 El-infrastrukturredegørelsen

Ny 400 kilovolt højspændingsledning Kassø-Tjele, baggrund og behov. 1. Baggrund. 1.1 Politisk Energiforlig. 1.2 El-infrastrukturredegørelsen Ny 400 kilovolt højspændingsledning Kassø-Tjele, baggrund og behov 2. juni 2009 CHJ/CHJ 1. Baggrund 1.1 Politisk Energiforlig I februar 2008 blev der indgået et bredt politisk forlig vedrørende energipolitikken

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 188 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 188 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 188 Offentligt N O T AT 13. februar 2015 Ref. LWE/AHK J.nr: 2014/2049-0010 Center for Forsyning Indstilling om godkendelse af omlægning af

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 55 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 55 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 55 Offentligt N O T AT 19. oktober 2015 Center for Forsyning Indstilling om godkendelse til Han Herred-Thy-Struer kabellægning Energi-, Forsynings-

Læs mere

132-150 kv kabelhandlingsplan. /Dansk Energi, Jørgen S. Christensen

132-150 kv kabelhandlingsplan. /Dansk Energi, Jørgen S. Christensen 132-150 kv kabelhandlingsplan /Dansk Energi, Jørgen S. Christensen Disposition Baggrunden for arbejdet Eksempler på hvordan kabellægningen kan gennemføres Den politiske aftale Det igangværende samarbejde

Læs mere

OFFENTLIG VERSION. Business Case 150 kv-kabellægning og stationsudbygning i Thy-Mors-Salling området. Indholdsfortegnelse. 12. august 2013 JSA/DGR

OFFENTLIG VERSION. Business Case 150 kv-kabellægning og stationsudbygning i Thy-Mors-Salling området. Indholdsfortegnelse. 12. august 2013 JSA/DGR OFFENTLIG VERSION Business Case 150 kv-kabellægning og stationsudbygning i Thy-Mors-Salling området 12. august 2013 JSA/DGR Indholdsfortegnelse 1. Indstilling... 2 2. Baggrund... 3 3. Beskrivelse af løsninger...

Læs mere

OFFENTLIG UDGAVE. Business case kv-kabelhandlingsplan Indholdsfortegnelse. 30. juni 2014 JKE/DGR. 1. Indstilling...

OFFENTLIG UDGAVE. Business case kv-kabelhandlingsplan Indholdsfortegnelse. 30. juni 2014 JKE/DGR. 1. Indstilling... OFFENTLIG UDGAVE Business case 132-150 kv-kabelhandlingsplan 2014-2018 30. juni 2014 JKE/DGR Indholdsfortegnelse 1. Indstilling... 2 2. Baggrund... 2 3. Formål... 3 4. Beskrivelse af løsninger... 3 4.1

Læs mere

Notat 12. december 2014 J.nr. 2014/

Notat 12. december 2014 J.nr. 2014/ Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 105 Offentligt Notat 12. december 2014 J.nr. 2014/2049-0001 Side 1/6 Indstilling om tilladelse til etablering af ilandføringsanlæg for havmølleparken

Læs mere

Information om forsyningssituationen 2011-2013

Information om forsyningssituationen 2011-2013 Information om forsyningssituationen 2011-2013 Information om forsyningssituationen 2011-2014 Det danske naturgassystem Roller i Gasmarkedet Forsyningssituationen Udbygning af transmissionsnettet Hvorfor

Læs mere

Elinfrastrukturudvalgets hovedkonklusioner

Elinfrastrukturudvalgets hovedkonklusioner Elinfrastrukturudvalgets hovedkonklusioner 3. april 2008 Principper for den fremtidige udbygning og kabellægning af det overordnede elnet Overordnede betragtninger - Udbygningen af elnettet skal ske gennem

Læs mere

Havmølleparken Rødsand 2 Figurbilag til udbudsmateriale

Havmølleparken Rødsand 2 Figurbilag til udbudsmateriale Havmølleparken Rødsand 2 Figurbilag til udbudsmateriale 1. Ejersnitflade mellem Energinet.dk og koncessionshaver 2. 6 figurer af platformen, herunder areal til koncessionshavers lavspændingsanlæg 3. Kort

Læs mere

Kabellægning af eltransmissionsnettet udsættelse eller lavere ambitionsniveau?

Kabellægning af eltransmissionsnettet udsættelse eller lavere ambitionsniveau? N O T AT 18. januar 2012 J.nr. 3401/1001-3799 Ref. AHK Kabellægning af eltransmissionsnettet udsættelse eller lavere ambitionsniveau? I forhandlingerne om finansieringsbehovet i regeringens energiudspil

Læs mere

Business Case for opgradering af 400 kv-forbindelsen Kassø-Tjele

Business Case for opgradering af 400 kv-forbindelsen Kassø-Tjele Til Bestyrelsen Dette dokument er en tilrettet, offentlig udgave af dok. 2894/10 19. januar 2010 JKE-CHJ/DGR Business Case for opgradering af 400 kv-forbindelsen Kassø-Tjele Dok. 6431/10 (offentlig udgave

Læs mere

Elementer i en infrastrukturhandlingsplan 2010 (baggrundsnotat)

Elementer i en infrastrukturhandlingsplan 2010 (baggrundsnotat) Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 98 Offentligt Dato: 21. april 2005 Elementer i en infrastrukturhandlingsplan 2010 (baggrundsnotat) Eltra og Elkraft Systems Bidrag til den nationale

Læs mere

Fremtidens TSO-udfordringer

Fremtidens TSO-udfordringer Fremtidens TSO-udfordringer READY Workshop - 5. november 2012 Netbelastninger Smart Grid-projekter og løsninger Sektionschef, Kim Behnke, Energinet.dk 1 Udfordringer for eltransmissionssystemet Elsystem

Læs mere

Elinfrastrukturredegørelsen

Elinfrastrukturredegørelsen Elinfrastrukturredegørelsen En teknisk redegørelse om principper for den fremtidige udbygning og kabellægning i det overordnede elnet i Danmark Offentliggørelse 3. april 2008 1 Hovedkonklusion Udbygningen

Læs mere

Kabelhandlingsplan 2013. Uddrag fra Netudviklingsplan 2013 vedrørende 132/150 kv-kabellægningen

Kabelhandlingsplan 2013. Uddrag fra Netudviklingsplan 2013 vedrørende 132/150 kv-kabellægningen Kabelhandlingsplan 2013 Uddrag fra Netudviklingsplan 2013 vedrørende 132/150 kv-kabellægningen Kabelhandlingsplan 2013 Rapporten kan fås ved henvendelse til: Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia

Læs mere

Transmissionsforbindelse mellem Danmark og Holland

Transmissionsforbindelse mellem Danmark og Holland Transmissionsforbindelse mellem Danmark og Holland Dagsorden Velkommen Hartvig Jensen, Endrup Lokalråd PoulJacob Vilhelmsen, Energinet.dk Rammer Hvem er Energinet.dk? COBRAcable projektet PoulJacob Vilhelmsen,

Læs mere

Netudviklingsplan 2013

Netudviklingsplan 2013 Netudviklingsplan 2013 Netudviklingsplan 2013 Rapporten kan fås ved henvendelse til: Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Den kan også downloades på: www.energinet.dk maj 2013

Læs mere

Projekt HR3. Business Case for nettilslutning af Horns Rev 3 Havmøllepark OFFENTLIG UDGAVE. 27. februar 2013 SDM/SDA-NGS

Projekt HR3. Business Case for nettilslutning af Horns Rev 3 Havmøllepark OFFENTLIG UDGAVE. 27. februar 2013 SDM/SDA-NGS Projekt HR3 Business Case for nettilslutning af Horns Rev 3 Havmøllepark 27. februar 2013 SDM/SDA-NGS Dok. 38530/13, Sag 12/899 1/15 Indholdsfortegnelse 1. Indstilling... 3 2. Resumé... 3 3. Baggrund og

Læs mere

Business Case for nettilslutning af Anholt havmøllepark. Offentlig udgave. 7. maj 2009 WWI/JCH. Dok. 40178/10 v1 1/16

Business Case for nettilslutning af Anholt havmøllepark. Offentlig udgave. 7. maj 2009 WWI/JCH. Dok. 40178/10 v1 1/16 Business Case for nettilslutning af Anholt havmøllepark Offentlig udgave 7. maj 2009 WWI/JCH Dok. 40178/10 v1 1/16 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og indstilling... 3 1.1 Resumé... 3 1.2 Indstilling... 4

Læs mere

Indsigelse vedrørende VVM-redegørelsen om Anholt Havmøllepark

Indsigelse vedrørende VVM-redegørelsen om Anholt Havmøllepark Skindbjerg Ådal, den 3. marts 2010 Energistyrelsen Amailiegade 44 1256 København K E-mail: ens@ens.dk Indsigelse vedrørende VVM-redegørelsen om Anholt Havmøllepark Indsigelse i anledning af Energinet.dks

Læs mere

Energinet.dk. energi til dig og Danmark. Vi forbinder energi og mennesker

Energinet.dk. energi til dig og Danmark. Vi forbinder energi og mennesker Energinet.dk energi til dig og Danmark Vi forbinder energi og mennesker Kom indenfor Når du træder ind ad døren i Energinet.dk, træder du ind i en virksomhed, der arbejder for dig og Danmark. Det er vores

Læs mere

Lidt om Energinet.dk. V/ Sektionschef Marian Kaagh. 13. Juni 2013 Temadag for vindmølleinteressenter

Lidt om Energinet.dk. V/ Sektionschef Marian Kaagh. 13. Juni 2013 Temadag for vindmølleinteressenter Lidt om Energinet.dk V/ Sektionschef Marian Kaagh 1 Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig virksomhed ejet af den danske stat ved Klima-, energi- og bygningsministeriet og med egen bestyrelse. Ejer

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER VEJLEDNING VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER ENERGITILSYNET VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER Side 1/1 INDHOLD INTRODUKTION... 1

Læs mere

Baggrundsnotat til Energinet.dk's redegørelse for elforsyningssikkerhed 2015

Baggrundsnotat til Energinet.dk's redegørelse for elforsyningssikkerhed 2015 Baggrundsnotat til Energinet.dk's redegørelse for elforsyningssikkerhed 2015 Infrastrukturtilstrækkelighed 1. Formål Dette dokument er et baggrundsnotat til Energinet.dk s el-forsynings- Sikkerheds-Redegørelse

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER VEJLEDNING VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER ENERGITILSYNET VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER Side 1/1 INDHOLD INTRODUKTION... 1

Læs mere

Horns Rev 3 projektet generelt Spørgsmål svar

Horns Rev 3 projektet generelt Spørgsmål svar Horns Rev 3 projektet generelt Spørgsmål svar Hvad koster det? De ilandføringsinstallationer, som ENDK er ansvarlige for, er budgetteret til 1.534 mio. kr. i 2013-priser. Ilandføringsinstallationerne inkluderer

Læs mere

Nye gaskvaliteter i det danske naturgasnet

Nye gaskvaliteter i det danske naturgasnet Nye gaskvaliteter i det danske naturgasnet 1. November 2007 13. november 2007 Titel 1 Indhold Energinet.dks rolle Mulige nye infrastrukturprojekter Eksempel: Tysk gas til Danmark kort sigt Nye gaskvaliteter

Læs mere

Pålæg vedrørende etablering af ilandføringsanlæg og gennem-

Pålæg vedrørende etablering af ilandføringsanlæg og gennem- KLIMA-, ENERGI- OG BYGNINGSMINISTERIET Energinet.dk info@enerqinet.dk Pålæg vedrørende etablering af ilandføringsanlæg og gennem- Ministeren førsel af forundersøgelser for storskala havmølleparker ved

Læs mere

Landsforeningen for elkabler i jorden. Foretræde for Energipolitisk Udvalg den 17. april 2008

Landsforeningen for elkabler i jorden. Foretræde for Energipolitisk Udvalg den 17. april 2008 Foretræde for Energipolitisk Udvalg den 17. april 2008 Præsentation af Landsforeningen : Landsforeningen blev dannet den 10. april 2007 Foreningen repræsenterer folket - og folket vil ikke have højspændingsmaster,

Læs mere

Hvordan skal infrastrukturen udbygges ved integration af 50% vindkraft i energisystemet?

Hvordan skal infrastrukturen udbygges ved integration af 50% vindkraft i energisystemet? Hvordan skal infrastrukturen udbygges ved integration af 50% vindkraft i energisystemet? Vindmølleindustrien 23 maj 2007 Peter Jørgensen Planlægningsdirektør Energinetdk s rolle Hvad betyder + 3000 MW

Læs mere

Det må dog forudsættes, at naturgas i årene fremover fortsat vil udgøre en væsentlig

Det må dog forudsættes, at naturgas i årene fremover fortsat vil udgøre en væsentlig Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 126 Offentligt Klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål I, H og J om langsigtet strategi for naturgas, lagerkapacitet og miljøpåvirkning

Læs mere

OVERBLIK OVER NETDIMENSIONERINGSKRITERIER 2017

OVERBLIK OVER NETDIMENSIONERINGSKRITERIER 2017 Overblik over netdimensioneringskriterier 2017 1/7 Energinet Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT OVERBLIK OVER NETDIMENSIONERINGSKRITERIER 2017 +45 70 10 22 44 info@energinet.dk CVR-nr. 28 98 06

Læs mere

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen Vores samfundsmæssige nytte Om Energinet.dk på el- og gasregningen Energinet.dk varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og naturgas. Vi ejer energiens motorveje og har ansvaret

Læs mere

PROGNOSER FOR SYSTEMYDELSER

PROGNOSER FOR SYSTEMYDELSER Prognoser for systemydelser 1/7 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT +45 70 10 22 44 info@energinet.dk Vat-no. 28 98 06 71 PROGNOSER FOR SYSTEMYDELSER Dato: 23/2 2017 INDHOLD Forfatter:

Læs mere

132-150 kv AC stationer

132-150 kv AC stationer 132-150 kv AC stationer Valg af stationskonfiguration EDS-50-03 design standard Document no. 13/90592-120 REVISION VIEW Document no.: Version Author Document status/change Reviewer Approver Date CRA, ASK,

Læs mere

Celleregulator Fuldskala Test 2010

Celleregulator Fuldskala Test 2010 Celleregulator Fuldskala Test 2010 Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Trinity hotel og konferencecenter Fredericia Per Lund Denne præsentation Baggrund og introduktion 1. test. Markedsdrift

Læs mere

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Net Temadag 2009 24. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Indhold Udfordringen for det danske elsystem Fremtidsscenarier

Læs mere

Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af. eltransmissionsnettet m.v.

Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af. eltransmissionsnettet m.v. Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Generelle bestemmelser Anvendelse af transmissionsnettet Forskrifter Planlægning Miljøberetninger Forskning-

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale transmissionsselskaber.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale transmissionsselskaber. Dato: 13. august 2012 Sag: ITE-12/06453 Sagsbehandler: /MOH, LVS KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale

Læs mere

Decentrale kraftvarmeværker i fremtidens elsystem

Decentrale kraftvarmeværker i fremtidens elsystem Decentrale kraftvarmeværker i fremtidens elsystem - udvikling af Verdens bedste VE baserede elsystem, en del af det danske Smart Grid Koncept Carsten Strunge, M.Sc.E.E. Miljø, Forskning og Udvikling, Energinet.dk

Læs mere

Grid Development and Integration

Grid Development and Integration Grid Development and Integration EcoGrid - Kick-off May 15, 2007 Lars Højbjerg Nielsen, Head of Grid Planning, Energinet.dk 1 The Danish transmission grid and offshore windfarms Discussed Discussed Future

Læs mere

Udbygning med vind i Danmark

Udbygning med vind i Danmark Udbygning med vind i Danmark Dato: 29-1-213 I 212 nåede vindkraft op på at levere mere end 1. GWh og dermed dække over 3 pct. af Danmarks elforbrug. Mængden af installeret vindkraft nåede også at passere

Læs mere

Faktaoplysninger om stationerne. Bilstrup, Idomlund og Struer

Faktaoplysninger om stationerne. Bilstrup, Idomlund og Struer Faktaoplysninger om stationerne Bilstrup, Idomlund og Struer 1 Station Bilstrup Oversigtskort. Stationens placering. Foto. Kompenseringsspole Signatur: Rød Stationsområde Grøn Etablering af nyt felt Lilla

Læs mere

Large-scale integration of wind power in Denmark from the TSO point of view - from 20 to 50 percent of wind energy

Large-scale integration of wind power in Denmark from the TSO point of view - from 20 to 50 percent of wind energy Large-scale integration of wind power in Denmark from the TSO point of view - from 20 to 50 percent of wind energy 3rd Workshop of RESPOND 10th of June Risø, Denmark Peter Børre Eriksen Antje Orths Energinetdk

Læs mere

Hvorfor vil naturgassen ændre sig?

Hvorfor vil naturgassen ændre sig? Hvorfor vil naturgassen ændre sig? Torben Brabo Energinet.dk DGF Gastekniske Dage 2008 Energinet.dk Torben Brabo 1 Agenda for min præsentation Energinet.dk og Naturgas (fokus i organisationen) Naturgas

Læs mere

Evaluering af reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen

Evaluering af reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen Til Energitilsynets sekretariat Att: Iben Hvilsted-Olsen UDKAST Evaluering af reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen 2. august 211 SKL-HEP/SKL I forbindelse med Energitilsynets godkendelse

Læs mere

forhold er dog meget afhængigt af den aktuelle afstand mellem havmølleparkerne og nettilslutningspunktet.

forhold er dog meget afhængigt af den aktuelle afstand mellem havmølleparkerne og nettilslutningspunktet. Norddjurs kommune Torvet 3 8500 Grenå Dato: 13. august 2010 J.nr.: 567.378 - hca Sekr.: Ulla Visby/hc-d Dir. Tlf.: 79127518 E-mail: uvi@dahllaw.dk Fakta: DAHL er 145 jurister blandt 300 medarbejdere og

Læs mere

Optimering af reaktive effektforhold 29. september 2008 obg

Optimering af reaktive effektforhold 29. september 2008 obg Netplanlægningsregler Teknisk forskrift TF 2.1.1 Appendiks 1 Optimering af reaktive effektforhold 29. september 2008 obg Fuld kontrol med de reaktive forhold såvel statisk som dynamisk er af stor betydning

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Dimensioneringsmanual for 400 kv, 150 kv og 132 kv PEX-kabelanlæg

Dimensioneringsmanual for 400 kv, 150 kv og 132 kv PEX-kabelanlæg Teknisk forskrift TF 2.1.1 Appendiks 4 Dimensioneringsmanual for 400 kv, 150 kv og 132 kv PEX-kabelanlæg 29. september 2008 OBG/ANL Dok. 174741/07, Sag 07/2151 1/24 1. Indledning... 3 2. Planlægning med

Læs mere

Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. VVM-redegørelse vedrørende Anholt Havmøllepark

Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. VVM-redegørelse vedrørende Anholt Havmøllepark Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Dato: Helle Carlsen - DAHL J.nr.: 567.378 - hca Sekr.: Dir. Tlf.: 79127518 E-mail: uvi@dahllaw.dk Fakta: DAHL er 145 jurister blandt 300 medarbejdere og har

Læs mere

Folketingets Energipolitiske Udvalg og Miljø- og Planlægningsudvalget

Folketingets Energipolitiske Udvalg og Miljø- og Planlægningsudvalget Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 222 Offentligt Til Folketingets Energipolitiske Udvalg og Miljø- og Planlægningsudvalget Besvarelse af spørgsmål vedrørende luftledninger og kabler i transmissionsnettet

Læs mere

Session 5: Market opportunities in a changing world

Session 5: Market opportunities in a changing world Session 5: Market opportunities in a changing world General Assembly, Brussels 26-27 October 2009 Inger Pihl Byriel, R&D Coordinator, Energinet.dk ipb@energinet.dk Energinet.dk in brief Independent public

Læs mere

Balancering af elsystemet - nu og i fremtiden

Balancering af elsystemet - nu og i fremtiden Balancering af elsystemet - nu og i fremtiden Kim Behnke Energinet.dk Forsknings- og miljøchef kbe@energinet.dk Energiforliget 21. februar 2008, udvalgte punkter Vindkraften vil stige med 40 % frem til

Læs mere

Elektrisk storebæltsforbindelse. Miljø og myndighed - bilagsrapport 2005- Anneksdel. Dok.nr. 241472

Elektrisk storebæltsforbindelse. Miljø og myndighed - bilagsrapport 2005- Anneksdel. Dok.nr. 241472 Elektrisk storebæltsforbindelse Miljø og myndighed - bilagsrapport 2005- Anneksdel Rapport nr. ENDK-#241472-v1-Elektrisk_Storebæltsforbindelse_-_Miljø_og_myndighed_-_Bilagsrapport_2005_- _Anneksdel.DOC

Læs mere

HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK

HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK Mennesker har i årtusinder udnyttet vinden som energikilde. Udviklingen bevæger sig i dag fra mindre grupper af vindmøller på land til større vindmølleparker på havet. Vindkraft

Læs mere

BEHOV FOR SYSTEMBÆRENDE EGENSKABER I DANMARK VED NETFEJL. Opsummering af Energinets analysearbejde September 2017

BEHOV FOR SYSTEMBÆRENDE EGENSKABER I DANMARK VED NETFEJL. Opsummering af Energinets analysearbejde September 2017 BEHOV FOR SYSTEMBÆRENDE EGENSKABER I DANMARK VED NETFEJL Opsummering af Energinets analysearbejde September 2017 2 OM PUBLIKATIONEN Energinet leverer med denne publikation en generel præsentation af afdækningen

Læs mere

Energitilsynets sekretariats bemærkninger til de forskellige høringssvar

Energitilsynets sekretariats bemærkninger til de forskellige høringssvar ENERGITILSYNET Bilag 3 d. 11. juni 2010 Energicenter EL 4/0720-0200-0096 /LR Energitilsynets sekretariats bemærkninger til de forskellige høringssvar Høringssvar fra 1. høringsrunde ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes

Læs mere

Udbygning af naturgassystemet i Syd- og Sønderjylland

Udbygning af naturgassystemet i Syd- og Sønderjylland Udbygning af naturgassystemet i Syd- og Sønderjylland Hvad vil Energinet.dk bygge? For at sikre, at danske forbrugere fortsat kan forsynes med naturgas, ønsker Energinet.dk at udbygge gastransmissionsnettet

Læs mere

Katalog: Magnetfelt ved højspændingskabler og -luftledninger

Katalog: Magnetfelt ved højspændingskabler og -luftledninger Katalog: Magnetfelt ved højspændingskabler og -luftledninger 3. udgave. April 213 I denne udgave er fx tilføjet kabelsystemer, som er anvendt i nyere forbindelser samt en mere detaljeret beskrivelse af

Læs mere

NOTAT 1. februar 2014. Vurdering af effektsituationen på termiske værker

NOTAT 1. februar 2014. Vurdering af effektsituationen på termiske værker NOTAT 1. februar 2014 Ref. AHK Vurdering af effektsituationen på termiske værker En del af analysen om elnettets funktionalitet som besluttet i energiaftalen fra marts 2012 vedrører elforsyningssikkerheden

Læs mere

50 % VE er ikke målet - det er bare en milepæl på vejen VE-Net workshop 3.feb. 2010

50 % VE er ikke målet - det er bare en milepæl på vejen VE-Net workshop 3.feb. 2010 50 % VE er ikke målet - det er bare en milepæl på vejen VE-Net workshop 3.feb. 2010 Inger Pihl Byriel Forskningskoordinator Energinet.dk ipb@energinet.dk Uafhængighed h af fossile brændsler Hvad angår

Læs mere

Den nye Kassø-Tjele ledning skal løbe parallelt med den gamle, 40 meter forskudt.

Den nye Kassø-Tjele ledning skal løbe parallelt med den gamle, 40 meter forskudt. Kassø-Tjele: Fakta og baggrund 2. offentlighedsfase: 24. marts 2010-31. maj 2010. Den nye Kassø-Tjele ledning skal løbe parallelt med den gamle, 40 meter forskudt. Den gamle 172 km lange ledning bliver

Læs mere

Afregningsmæssige forhold ved import af tysk gas

Afregningsmæssige forhold ved import af tysk gas Afregningsmæssige forhold ved import af tysk gas Konference - DGF Gastekniske Dage 13. & 14. maj 2008 John H. MølgaardM DONG Gas Distribution Agenda Baggrund for import af gas med anden kvalitet (tysk

Læs mere

GMR 2016-06-14. Forsyningssikkerhed for det danske og svenske gasmarked. Christian Meiniche Andersen. Klassificering: 1

GMR 2016-06-14. Forsyningssikkerhed for det danske og svenske gasmarked. Christian Meiniche Andersen. Klassificering: 1 GMR 2016-06-14 Forsyningssikkerhed for det danske og svenske gasmarked Christian Meiniche Andersen Klassificering: 1 Redegørelse for gasforsyningssikkerhed 2015 Torben Brabo, Direktør for Gas, er meget

Læs mere

Fremtidig vindkapacitet på land for Vest- og Østdanmark

Fremtidig vindkapacitet på land for Vest- og Østdanmark Til Energinet.dk Markedets aktører Fremtidig vindkapacitet på land for Vest- og Østdanmark 1. Indledning Dette notat beskriver kort den forventede udvikling i vindkapaciteten på land i Danmark samt de

Læs mere

Naturgasforsyningssikkerhedsplan 2007. Udgivet af Energinet.dk

Naturgasforsyningssikkerhedsplan 2007. Udgivet af Energinet.dk Naturgasforsyningssikkerhedsplan 2007 Naturgasforsyningssikkerhedsplan 2007 Udgivet af Energinet.dk Rapporten kan fås ved henvendelse til: Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44

Læs mere

Bestemmelser vedrørende driftsledelse og driftsansvar for transmissionsnettet

Bestemmelser vedrørende driftsledelse og driftsansvar for transmissionsnettet Teknisk forskrift TF 5.2.1_vest 28. december 2005 Bestemmelser vedrørende driftsledelse og driftsansvar for transmissionsnettet Forskriften er gældende fra den 1. januar 2006. Dokument nr. 187753 v6 Peer

Læs mere

Elektrisk storebæltsforbindelse. Miljø og myndighed. Bilagsrapport 2005

Elektrisk storebæltsforbindelse. Miljø og myndighed. Bilagsrapport 2005 Elektrisk storebæltsforbindelse Miljø og myndighed Bilagsrapport 2005 ENDK-#241473-v1-Elektrisk_storebæltsforbindelse_-_Miljø_og_myndighed_-_bilagsrapport_2005.DOC Dok. nr. 241473 Energinet.dk har i efteråret

Læs mere

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej Silkeborg. Afgørelse om forhøjelse af EnergiMidt Net A/S indtægtsramme

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej Silkeborg. Afgørelse om forhøjelse af EnergiMidt Net A/S indtægtsramme EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 12. september 2014 Sag 12/05533 / AE Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af EnergiMidt Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

Prisloft i udbud for Kriegers Flak

Prisloft i udbud for Kriegers Flak Prisloft i udbud for Kriegers Flak Der er på baggrund af energiaftalen fra 2012 igangsat et udbud for opførelsen af en 600 MW havmøllepark på Kriegers Flak. Udbuddet forventes afsluttet i november 2016,

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 2. spetember 2016 Detail & Distribution 15/05700, 15/05701, 15/05702 og 15/05703 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SYD ENERGIS A/S REGULERINGS- PRIS SOM FØLGE

Læs mere

Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm

Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm Dorthe Vinther, Udviklingsdirektør, Energinet.dk Temadag: Ejerskab af vindmøller i udlandet 15. november

Læs mere

Internt notat. Eltras køb af reserver og andre systemtjenester - Behov, hidtidige resultater, og udviklingsmuligheder

Internt notat. Eltras køb af reserver og andre systemtjenester - Behov, hidtidige resultater, og udviklingsmuligheder Internt notat Markedsdesign Dato: 9. Marts 2005 Sagsnr.: - Dok.nr.: 218874 v4 Reference: SDK/GIA/JCH Eltras køb af reserver og andre systemtjenester - Behov, hidtidige resultater, og udviklingsmuligheder

Læs mere

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Dato: 24-08-2012 Vindmølleindustrien bakker op om Energistyrelsens arbejde med at identificere egnede områder til potentielle kystnære havmølleparker

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S klager over Energinet.dk s afslag på fritagelse af betaling af transportbidrag

Statoil Refining Denmark A/S klager over Energinet.dk s afslag på fritagelse af betaling af transportbidrag Statoil Refining Denmark A/S v/ Kromann Reumert/Ida Sander Rådhuspladsen 3 8000 Århus C 19. december 2012 Engros 12/06484 HTH/SEY Statoil Refining Denmark A/S klager over Energinet.dk s afslag på fritagelse

Læs mere

Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser

Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser Temadag hos Dansk Fjernvarme den 31. august 2015 Henning Parbo, Energinet.dk Temadag: Kraftvarmeværkers deltagelse i elmarkederne 1 Indkøb

Læs mere

HØRING AF FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM ENERGINET.DK,

HØRING AF FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM ENERGINET.DK, Energistyrelsen ens@ens.dk acl.ens.dk cfe@ens.dk HØRING AF FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM ENERGINET.DK, LOV OM NATURGASFORSYNING OG LOV OM ETABLERING OG BENYTTELSE AF RØRLEDNING TIL TRANSPSORT AF

Læs mere

BIOGAS OG SYSTEMDRIFT

BIOGAS OG SYSTEMDRIFT BIOGAS OG SYSTEMDRIFT Gastekniske dage 2017 23. maj 2017, Søren Balle Rasmussen INDHOLD Hvorfor skal gassen være grøn? Netudbygning og systemdrift Tre cases fra Energinet Opsamling 2 GASSEN GRØNNE FREMTID

Læs mere

Mere vindkraft hvad så?

Mere vindkraft hvad så? Mere vindkraft hvad så? Vindtræf 2009, Danmarks Vindmølleforening 7. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Agenda Udfordringen for det danske elsystem Effektiv indpasning af vindkraft

Læs mere

Transport af gas i Danmark. - kort fortalt. November 2006 Version 6.1

Transport af gas i Danmark. - kort fortalt. November 2006 Version 6.1 Transport af gas i Danmark - kort fortalt November 2006 Version 6.1 Indhold 1. Det danske naturgassystem...2 2. Markedsmodellen for gas...3 3. Aktørerne i det danske naturgassystem...4 4. Optagelse på

Læs mere

Notat. Betaling for tilslutning af solcelleanlæg til det kollektive elforsyningsnet. Baggrund

Notat. Betaling for tilslutning af solcelleanlæg til det kollektive elforsyningsnet. Baggrund Notat Dok. ansvarlig: JAR Sekretær: SLS Sagsnr.: 2011-288 Doknr: d2013-697-4.0 24-01-2013 Betaling for tilslutning af solcelleanlæg til det kollektive elforsyningsnet Baggrund I november 2012 udarbejdede

Læs mere

Mere information. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 E-mail: info@energinet.dk www.energinet.dk

Mere information. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 E-mail: info@energinet.dk www.energinet.dk Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 E-mail: info@energinet.dk www.energinet.dk Mere information Du kan få mere at vide om Skagerrak 4-forbindelsen ved at gå ind på vores hjemmeside

Læs mere

Europæisk infrastruktur og europæisk indre marked for energi

Europæisk infrastruktur og europæisk indre marked for energi Europæisk infrastruktur og europæisk indre marked for energi DEO møde 14. November, København Klaus Thostrup Energinet.dk 1 Om Energinet.dk 2 Elnet 3 Gasnet Dato - Dok.nr. 4 Det europæiske gassystem- stor

Læs mere

Katalog: Magnetfelt ved højspændingskabler og -luftledninger

Katalog: Magnetfelt ved højspændingskabler og -luftledninger Katalog: Magnetfelt ved højspændingskabler og -luftledninger September 9 ISBN: 978-87-977-69-9 Indledning Måleenheden for magnetfelter er mikrotesla (µt). Der er foretaget beregninger for at demonstrere,

Læs mere

RAPPORT, MARTS 2016 UNDERSØGELSE AF PRODUKT- FORDELINGEN FOR DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS

RAPPORT, MARTS 2016 UNDERSØGELSE AF PRODUKT- FORDELINGEN FOR DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS RAPPORT, MARTS 2016 UNDERSØGELSE AF PRODUKT- FORDELINGEN FOR DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS 2012-2015 Side 2/8 INDHOLD RESUMÉ... 3 PRODUKTER PÅ DET DANSKE DETAILMARKED FOR GAS... 3 FORSYNINGSPLIGTPRODUKTER...

Læs mere

Deltag i debatten. Hvordan Danmarks gastransportsystem skal udbygges LANDSPLANAFDELINGEN

Deltag i debatten. Hvordan Danmarks gastransportsystem skal udbygges LANDSPLANAFDELINGEN LANDSPLANAFDELINGEN Deltag i debatten Det er endnu ikke besluttet, hvordan udbygningen af Danmarks gastransportsystem skal foregå. Statens energiselskab DONG har peget på flere muligheder, men inden der

Læs mere

Celleprojektet. Kort fortalt

Celleprojektet. Kort fortalt Celleprojektet Kort fortalt Marked og økonomisk effektivitet Forsyningssikkerhed Miljø og bæredygtighed 2 Forord Celleprojektet er et af Energinet.dk s store udviklingsprojekter. Projektet skal være med

Læs mere

Det danske energisystem i 2020 Hvordan opnår vi den tilstrækkelige grad af dynamik i et el-system med 50 % vind?

Det danske energisystem i 2020 Hvordan opnår vi den tilstrækkelige grad af dynamik i et el-system med 50 % vind? Det danske energisystem i 2020 Hvordan opnår vi den tilstrækkelige grad af dynamik i et el-system med 50 % vind? Mikael Togeby, Ea Energianalyse A/S Indpasning af vindkraft For Energistyrelsen og Skatteministeriet

Læs mere

Anmeldelse af landanlæg for kystnære havmøllepark ved Vesterhav Nord

Anmeldelse af landanlæg for kystnære havmøllepark ved Vesterhav Nord Til Lemvig Kommune lemvig.kommune@lemvig.dk, teknik@lemvig.dk, Kirsten.eldon@lemvig.dk Att: Kirsten Eldon Struer Kommune teknisk@struer.dk, struer@struer.dk Holstebro Kommune kommunen@holstebro.dk, teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Nordjurs Kommune. Sammenfattende redegørelse forbindelse med miljøvurdering

Nordjurs Kommune. Sammenfattende redegørelse forbindelse med miljøvurdering Nordjurs Kommune Kommuneplantillæg nr. 04 til Kommuneplan 2009 Ilandføringsanlæg til Anholt Havmøllepark Sammenfattende redegørelse forbindelse med miljøvurdering September 2010 Indhold Indledning...3

Læs mere

Journal nr 3:1120-0401-5/cp/Energi

Journal nr 3:1120-0401-5/cp/Energi 1 af 6 03-07-2012 12:32 DONG s efterlevelse af tilsagn, afgivet i forbindelse med Konkurrencerådets godkendelse af fusionen mellem DONG og Naturgas Sjælland, og miljø- og energiministerens svar på rådets

Læs mere

Afgørelsen blev alene sendt til Eltra a.m.b.a. med klagevejledning.

Afgørelsen blev alene sendt til Eltra a.m.b.a. med klagevejledning. Århus Amt Natur og Miljø Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Vedr. klage fra Århus Amt af 15. juli 2005 over Energistyrelsens afgørelse af 7. marts 2001 om 400 kv forbindelse mellem Aalborg og Århus med tilhørende

Læs mere