NR. 12 DECEMBER ÅRGANG. PO-bladet SALMER MED HOLGER, HANS ANKER & CO. SIDE 12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. 12 DECEMBER 2013 12. ÅRGANG. PO-bladet SALMER MED HOLGER, HANS ANKER & CO. SIDE 12"

Transkript

1 NR. 12 DECEMBER ÅRGANG PO-bladet SALMER MED HOLGER, HANS ANKER & CO. SIDE 12

2 PRÆLUDIUM NED PÅ JORDEN Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen Nu er vi snart ved at være til ende med ministeriets store undersøgelse af det psykosociale arbejdsmiljø på folkekirkens område. Det store spørgeskema blev designet i tæt samarbejde med en bredt fagligt sammensat arbejdsgruppe, hvor også Organistforeningen er repræsenteret. Invitationen til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen har været udsendt (via jeres e-boks) og blev godt modtaget og talstærkt besvaret. Der har ligeledes været udvalgt adskillige arbejdspladser og enkeltpersoner med hvem, der har været gennemført talrige interviews. Firmaerne bag undersøgelsen har ladet deres skinnende datamaskiner tygge sig igennem materialet og har regnet sig frem til alle mulige (og umulige) resultater. Forskerne har analyseret resultaterne ud fra deres store viden om tilsvarende forhold på resten af arbejdsmarkedet og samlet deres konklusioner i en diger og velargumenteret, men overskuelig og letlæst rapport, der er blevet vel modtaget af alle interessenter. Endelig har der været aholdt en stor inspirationskonference, hvor alle involverede parter og et par stykker mere deltog. Så nu mangler der jo kun en enkelt ting, men det er vel også den vigtigste: ministeriets reaktion. Hvordan gør vi folkekirken til en bedre arbejdsplads, end den af forskellige indbyggede og historiske grunde er i dag? Som jeg læser rapporten, er der ét forhold, der klart er hovedårsag til miseren. Det fremgår også af følgende citat fra rapportens konklusion: Uanset hvilken indgang der tages til udfordringerne, ender analysen stort set altid i den meget særprægede ledelsesstruktur, der eksisterer i Folkekirken. Det er således klart en udfordring, at arbejdspladsen ikke har en synlig og/eller professionel ledelse. (Side 81) Den ledelse, der her er tale om, er vel at mærke personaleledelsen på gulvplanet, fra sogne- (og provsti-)niveau og nedad og ikke den store landsdækkende iscenesatte diskussion af ledelsesstrukturen i folkekirken fra biskopperne og opad (til dronningen? (og videre?)). Vi vil i Organistforeningen gøre vort yderste for at trække strukturdebatten fra de højere luftlag og ned på jorden. 2 PO-bladet

3 NYHEDER REPORTAGE SIDE 4 SIDE 12 INDHOLD OG KOLOFON BAGGRUND Information fra ledelse til ansat Drøftelser og ansvar i arbejdsmiljøe Opsummering på ledelsens betydni arbejdsmiljø Social kapital Retfærdighed Tillid... SIDE Samarbejde... g AFSKED/UDDANNELSE Læs om rektor Ivar Mæland (billedet), der fratræder i Vestervig, og om efteruddannelsesprojektet, der er blevet evalueret. Desuden kort nyt om en del forskellige ting. ANMELDELSER SYNG NYT Et salmetræf trak mange salme interesserede til Hjortshøj. Morten Skovsted (billedet) havde arrangeret, og blandt de medvirkende var både Holger Lissner og Hans Anker Jørgensen. INSPIRATION ARBEJDSMILJØ Vores føljeton om undersøgelsen af folkekirkens psykiske arbejdsmiljø handler denne gang mest om forskellen på aldersgrupper. De ældre medarbejdere har det godt, viser det sig. STILLINGER SIDE 22 SIDE 24 SIDE 36 Foto: Claus Storgaard/Wikimedia Commons SKRIVER/ZIELKE Udgivelsen af nye ledsagesatser fra Per Skriver er en god anledning til at arbejde med variation i harmonigangene. Desuden anmelder vi Zielke og Johannsens Messias-cd. ORGELSTYKKER Carsten Engstøm kommer med forslag til julens præ- og postludier. ORGANIST SØGES Ny organist til Høsterkøb Kirke i Birkerød (billedet). PO-BLADET REDAKTION DEADLINE TRYK FORSIDEN Udgives af Organistforeningen og udkommer fremover 11 gange årligt, den 1. i hver måned undtagen august. Oplag: stk. ISSN: Ansvarshavende: Filip Graugaard Esmarch, journalist (DJ), Ordklang.dk, Torvet 2, 1. sal, 8600 Silkeborg, tlf , Redaktionelt stof og annoncer sendes til redaktøren senest den 5. i måneden før. Stillings annoncer sendes til sekretariatet på senest den 5. klokken 13 måneden før. WERKs Grafiske Hus a s, Aarhus, Salmetræf i Hjortshøj ved Aarhus den 26. oktober her med Holger Lissner ved klaveret og Hans Anker Jørgensen som forsanger. Foto: Filip Graugaard Esmarch PO-bladet 3

4 NYHEDER KORT NYT STOR DISKANTSAMLING FRA FUK OG MIXTUR Discantorinus er titlen på en ny samling af 150 diskanter til alle de mest kendte og oplagte af salmebogens melodier. De tre redaktører Lasse Toft Eriksen, Hans Chr. Magaard og Dennis Bang Fick har arbejdet på den omfattende samling, næsten lige siden FUK og Forlaget Mixtur i 2011 gik sammen om at udgive kornoder. Nu er den på gaden i to versioner: en korbog og en koralbog med både orgelsatser og diskanter. Sidstnævnte kan man ifølge forlaget også have nytte af ved gudstjenester, hvor koret eller trompeten ikke er med, men hvor man blot ønsker at variere sit orgelspil. Størstedelen af diskanterne har en alternativ harmonisering, som i realiteten kan bruges som ledsagesats, fortæller Søren Storm fra Mixtur. Først og fremmest er det naturligvis en diskantsamling og en markant en af slagsen: Ikke siden Ulrich Teubers diskantbog fra 1973 og Per Günthers to diskanthæfter fra 1994 og 1998 har der været fornyelse i genren, så efterspørgslen hos organister og korledere har været stor, lyder det fra Mixtur. Den nye samling indeholder højdepunkter fra de nævnte samlinger foruden bidrag fra 24 andre komponister, eksempelvis Axel Madsen, Erling A. Thomsen, Hans Chr. Hein, Jesper Madsen, Merete Kuhlmann, Svend Prip og Willy Egmose. Af bogens forord fremgår det, at sværhedsgraden spænder fra det helt enkle til det ganske krævende. Vi anmelder Discantorinus i et senere nummer. Filip KOM TIL STÆVNE I ODENSE DEN 4. TIL 7. MAJ 2014 Organistforeningens stævneudvalg kan nu afsløre, at næste års stævne bliver på Hotel Plaza ved Kongens Have ganske nær Odense Banegård. Desuden ligger det nu fast, at stævnet begynder søndag den 4. maj om eftermiddagen og slutter onsdag den 7. maj midt på dagen, altså efter tre overnatninger. Skulle man som medlem af foreningen være forhindret i at komme med til selve stævnet, kan man naturligvis nøjes med at komme tirsdag eftermiddag, hvor der er generalforsamling. Filip 4 PO-bladet

5 NYHEDER På Den Norske Kirkes egen hjemmeside, kirken.no, kan man desuden se de første 62 sider af både salmebogen og koralbogens første bind (klik på Sniktitt i Norsk salmebok 2013 ). Filip NY NORSK SALMEBOG EFTER KUN 18 ÅR Første søndag i advent 2013 tager Den Norske Kirke en ny salmebog i brug. Norsk Salmebok er udkommet på Eide Forlag, og den indeholder hele 991 titler, der sammen med ekstramaterialet er fordelt på 1456 sider. Samtidig er der udgivet en koralbog i to bind. Nordmændene ik senest en ny salmebog i Alligevel er der i den nye blevet plads til 456 nye salmer, hvoraf mange danskere vil nikke genkendende til titler som Bjørn Eidsvågs I en natt så klar og kald, Oslo Gospel Choir-sangen Shine your light, Lina Sandells Jesus för världen givit sitt liv og søndagsskoleklassikeren Min båt er så liten. 124 af de nye salmer stammer fra et oficielt tillæg fra 1997, men der er naturligvis også mange nyskrevne. Ovenstående liste illustrerer samtidig en stor genremæssig bredde, og at der er salmer på en del forskellige sprog, herunder også tre samiske sprog. Af de norsksprogede salmer er omkring de 40 procent på nynorsk. På norsksalmebok.no kan man læse meget mere om udgivelsen. Her kan salmebogen også købes i syv forskellige versioner, deriblandt en tobinds-udgave med becifring og spiralryg. Desuden kan koralbogens to bind købes til den nette pris af norske kroner. KODA RYKKER KIRKER FOR KONCERTBETALING Vi fortalte i juni og juli om Kodas nye ordning, hvor kirker, som spiller beskyttet musik ved koncerter og sogneangementer, skal tegne et abonnement. Det har imidlertid vist sig vanskeligt for Koda at få kirkerne til at tilmelde sig ordningen. Derfor sendte de i oktober en rykker ud til omkring kirker, som de på det tidspunkt ikke havde hørt fra. Koda vil gerne have besked, også fra kirker, som ikke bruger beskyttet musik i andre sammenhænge end ved gudstjenester. På hjemmesideadressen priser-aftaler/kirker klikker man på linket Indgå aftale om brug af musik og indtaster sine oplysninger. Organisationen oplyser desuden, at den nu åbner for, at lere kirker i ét sogn kan indgå en fælles aftale. Selve rykkerbrevet til kirkerne kan hentes via nyheden på organistforeningen.dk. Filip PO-bladet 5

6 NYHEDER EN REKTOR KRYDSER SIT SPOR Ivar Mæland stopper som rektor på Vestervig Kirkemusikskole og kan se tilbage på i store træk at have udryddet organistmanglen. Han synes, kirkemusikdebatten er faldet i en gammel skyttegrav, som de unge organister spiller elegant hen over. Af Nina Møller, journalist Ivar Mælands gamle menighed i Bergen har inviteret ham til at komme hjem og blive organist igen, og derfor siger han fra nytår stop efter 16½ år som rektor på Vestervig Kirkemusikskole. Han er fyldt 63 og overlevede for ire år siden en blodprop. Jeg har kørt for fuld musik siden, men jeg vil helst trappe ned i tide, betror han. Durtonalitet dominerer afskeden, men der er også moltoner: Det er utrolig tungt for mig at forlade Vestervig Kirke med det fantastiske orgel, og det er vemodigt at sige farvel til folk, erkender han. MANGEL UDRYDDET Ivar Mæland har været rektor på Vestervig Kirkemusikskole siden 1997 og har set det som sin livsopgave: Mit mantra har været at se organisttjenesten som et hele, både det musikalske og det gudstjenestemæssige. Det håber jeg, at jeg har fået givet nogle impulser på rundt omkring. Jeg synes, jeg har set en forandring, siger han. I hans tid har skolen fordoblet sit areal, og han forlader en veldrevet skole: Vi er økonomisk ganske godt fremtidssikret, og det er jo egentlig ikke småting, fremhæver han i forlængelse af nogle år med økonomiske udfordringer på grund af udgifter til bygninger og langtidssygemeldinger i personalegruppen. Ivar Mæland har været med til at udrydde den organistmangel, kirkerne oplevede for 15 år siden. En lille del af succesen, erkender han dog, skyldes krisen i kulturlivet, som har fået musikere til at tage det lille kørekort. Vi har fået mange gode kandidater med baggrund som rytmiske musikere og i virkeligheden er det nok ikke så dårligt at få folk ind fra det almindelige musikliv, funderer han. Et andet ydre forhold er, at der er færre stillinger i dag. Ivar Mæland vil dog gerne tage æren for, at Vestervig har markeret sig som et godt sted at uddanne sig til kirkemusiker. INGEN REKRUTTERINGSKRISE Og der er gang i Vestervigs PO-butik, hvor 19 kandidater forventes at få det lille kørekort til jul i år. I 2010 producerede skolen endog 25 PO-organister. Ivar Mæland ser ingen rekrutteringsproblemer i horisonten. Skolen har god søgning af unge, og efteruddannelseskurserne er velbesøgte. Vestervig samarbejder i øvrigt med kulturskolen i Aalborg om at få børn til at gå til orgel. Desuden ser Mæland FUK som oplagt kandidatkilde. Enkelte mørke skyer ser han dog i provinsen: Min bekymring er yderområderne. Stillingerne skal være større, så man kan leve af dem, mener han. 6 PO-bladet

7 NYHEDER ET IRRELEVANT SKEL Ivar Mæland markerede sig i PO-bladets spalter sidste år i forbindelse med, at Det Jyske Musikkonservatorium oprettede en rytmisk kirkemusiklinje i Aalborg. Han synes faktisk ikke, den nye rytmiske linje er progressiv nok: Kirkemusikken må blive meget mere differentieret end bare rytmisk-klassisk. Der indes jo utallige andre stilarter. Jeg har altid stået for, at der skal være et fælles fundament, hvor man på et senere tidspunkt skal have lov at specialisere sig, forklarer han og tilføjer: Men kirkemusikalsk alsidighed må ikke medføre, at man giver slip på at gå i dybden kunstnerisk i de enkelte stilarter uanset genre. Den norske rektor mener, opdelingen er rester af en dansk musikkamp: Historisk har de rytmiske musikere måttet tåle foragt fra de klassiske musikere, som på mange måder havde overherredømmet. Men det er kun de gamle på 50, der ser den modsætning. De unge ser slet ikke på det sådan. Jeg har selv børn, som er mellem 30 og 40 år gamle, og de er lige gode til at spille klassisk og rytmisk. At mange bliver ved at dele musik op i rytmisk kontra klassisk skyldes en outdated problemstilling, mener han. AFSKEDSØNSKE: MERE SAMARBEJDE Ivar Mæland må dog erkende, at de tre kirkemusikskoler har sovet ved orglet: Vi har svoret hinanden, at vi skal være fælles om procesudviklingen, men vi har været rigeligt langsomme til at give signaler i retning af, hvilken vej vi vil gå, og så har konservatoriet i et snuptag oprettet den rytmiske linje. Han forklarer, at Vestervigs efteruddannelsesprogram er fuldt på højde med konservatoriets nye tilbud, som er svar på kirkemiljøernes behov: > Ivar Mæland er født i 1950 i Bergen. Han kom til Danmark i 1969 og tog kirkemusikalsk diplomeksamen fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i I 1976 blev han ansat som assisterende domorganist ved Nidaros Domkirke i Trondheim, hvor han var i 10 år frem til sin ansættelse ved Fana Kirke ved Bergen. Samtidig var han fagpolitisk aktiv og i perioden formand for Norsk Kantor- og Organistforbund Foto fra Vestervig Kirkemusikskole Herefter kom Ivar Mæland igen til Danmark, nu som rektor for Vestervig Kirkemusikskole samt organist ved Vestervig Kirke. I en årrække var han desuden leder af Vestervig Kammerkor. Også ungdomskorarbejdet har hans interesse: Han var en overgang næstformand for FUK og nu er han præsident for den skandinaviske børne-og ungdomskor-organisation Norbusang. PO-bladet 7

8 NYHEDER Selvfølgelig skal man efterkomme efterspørgslen, og vi har også sammensat vores kurser i forhold til stillingsannoncerne. Vi har bare ikke været lige så gode til at fortælle om det, erkender han. I fremtiden skal kirkemusikskolerne og konservatorierne gerne blive bedre til at samarbejde, ønsker den afgående rektor: Jeg kunne tænke mig en mere smidig overgang mellem de to systemer. Min drøm er en formel overbygning på PO-uddannelsen i form af en diplomuddannelse. Repertoiregennemgang i Vestervig Kirke 2. søndag i advent er der afskedsgudstjeneste for Ivar Mæland i Vestervig Kirke kl med efterfølgende reception på Tinghuskroen i Vestervig. ORGANIST-EFTERUDDANNELSE VED EN SKILLEVEJ Pilotfasen af et projekt med etablering af en Folkekirkens efteruddannelse for kirkemusikere er næsten ved vejs ende. Nu vil styregruppen bruge de gode erfaringer til at arbejde videre med udviklingen af kirkemusikskolernes efteruddannelsessystem. Af Filip Graugaard Esmarch Kirkemusikere søger konkrete færdigheder snarere end brede kompetencer. Sådan kan en af hovedkonklusionerne opsummeres i kølvandet på det store efteruddannelsesprojekt, som i begyndelsen af 2012 blev søsat af en arbejdsgruppe under Folkekirkens Brancheudvalg. Pilotprojektet er på baggrund af forskellige støttemuligheder delt op i to hoveddele, dels de liturgisk/musikfaglige efteruddannelser og dels it-efteruddannelserne. Førstnævnte er nu helt afsluttet efter to år med ti forskellige efteruddannelser, og generelt har tilslutningen været god. IT-efteruddannelserne har til gengæld stadig en pose penge tilovers. Derfor vil foråret 2014 byde på en sidste mulighed for at kom- Projektets formål På baggrund af definition af de kompetencer, som kan afspejle kirkemusikkens centrale rolle i den folkekirkelige udvikling i alle dens aspekter, skal der udvikles en systematisk, sammenhængende og strategisk funderet efteruddannelsessstruktur, der både konkret kan imødekomme de aktuelle kompetencebehov og overordnet bidrage til og udbygge den kirkemusikalske udvikling i folkekirken. 8 PO-bladet

9 NYHEDER me på kursus i nodeskrivning på computer til en stærkt reduceret pris. Samtidig fortsætter arbejdet med at indfri det overordnede formål med projektet, nemlig at sætte kirkemusikernes efteruddannelser i system hvor målet er, at kurserne skal hænge sammen som moduler. INSTRUMENTUNDERVISNING ER HOT Organister vil meget gerne lære klaverledsagelse i mange stilarter og improvisation på orgel. De er derimod knap så interesserede i at udvikle deres brug af IT i det kirkemusikalske arbejde. Det fremgår af projektkoordinator Knud Damgaard Andersens oplæg fra styregruppens møde november. At netop klaverledsagelse i mange stilarter har fået stor tilslutning, skyldes måske også, at netop det emne rammer den kirkemusikalske virkelighed, hvor der efterspør- > Foto: Filip Graugaard Esmarch Ved et oplæg under Organistforeningens stævne i maj 2013 præsenterede Knud Damgaard Andersen den model for kirkemusikalske kompetenceområder (de grønne bobler) og dertil hørende specifi kke kompetencer (de hvide bobler), som ligger bag den måde, pilotprojektet har været struktureret på. Ikke alle kompetencerne er dog blevet omsat til kurser eksempelvis ikke de kompetencer, som omfatter forskellige former for samarbejde. PO-bladet 9

10 NYHEDER ges færdigheder i rytmisk akkompagnement til for eksempel nogle af salmebogens nye salmer, tilføjer han over for PO-bladet. Søgningen til de liturgisk/musikfaglige efteruddannelser i projektet har med i alt 168 deltagere samlet set været mere end tilfredsstillende. En del af formålet med projektet var imidlertid at udvikle kursustilbud inden for en bredere vifte af kompetenceområder end det musikalske håndværk, hvis indhold traditionelt har været fremherskende på kirkemusikskolerne. Dette er kun delvist lykkedes. Både udbuddet af kursusforløb og fordelingen af deltagere har med i alt 117 kursister haft en ret kraftig slagside mod de instrumentale fag. Derudover har kompetenceområdet Musik i liturgiens tjeneste dog også haft en vis succes, især forløbet om nye gudstjenesteformer som natkirke og rytmiske gudstjenester. Der tegner sig et billede af, at deltagerne først og fremmest søger uddannelse i de konkrete færdigheder. De uddannelser, som sigter på bredere kompetencer ( den hele kirkemusiker ), har tilsyneladende vanskeligere vilkår, konstaterer Knud Damgaard Andersen i det interne oplæg, som PO-bladet har fået lov at se. JYDERNE BRUGER SIBELIUS Til de IT-baserede kurser har i de leste tilfælde haft en beskeden tilslutning. Hos alle tre kirkemusikskoler har der været aholdt kurser i nodeskrivning i programmet Finale men i Vestervig og på Sjælland kunne det kun gennemføres, fordi ansatte på kirkemusikskolerne var med som deltagere. Nodeskrivning i det generelt mere udbredte program Sibelius blev kun gennemført i Vestervig, men til gengæld med god tilslutning. Tilsyneladende er præferencer for programmerne regionalt betingede. Sibelius har størst udbredelse i de midt- og nordjyske musikmiljøer, erfarer Knud Damgaard Andersen. Med under hatten IT som redskab for kirkemusikerens formidling var også et kursus i web-kommunikation og visuel kommunikation. Det blev kun gennemført med nød og næppe men deltagernes efterfølgende evaluering afslørede, at indholdet er relevant for målgruppen En gennemgående udfordring for IT-kurserne har ligget i en stor spredning i deltagernes forudsætninger. Måske kan dette være en medvirkende årsag til manglende søgning for nogle er indholdet for meget, og for andre er det for lidt, vurderer Knud Damgaard Andersen. Styregruppen bag pilotprojektet holder møde igen midt i januar 2014 og vil herefter kunne melde noget konkret ud omkring fremtiden for kirkemusikernes efteruddannelser. Hvad angår de omtalte forårskurser i nodeskrivning vil detaljerne fremgå af kirkemusikskolernes hjemmeside, kirkemusikskole.dk. Jan Hansen, Organist ved Sædden Kirke i Esbjerg, er her til undervisning i nodeskrivning i Sibelius i Vestervig Kirkemusikskoles Aarhus-afdeling. 10 PO-bladet

11 NYHEDER KORT NYT ONLINE-SALMEBOG MED MENNESKELYD Hjemmesiden lyttildanskesalmer.dk giver mulighed for at lytte til indspilninger af salmebogens salmer. Ved redaktionens afslutning er det meldt ud, at hjemmesiden vil åbne medio november, og at lydilerne vil kunne streames gratis og downloades til rimelig pris. Initiativet kommer fra Ulla Wittenburg, der er klassisk sanger og desuden provstisekretær på Vesterbro i København. Hidtil har dendanskesalmebogonline.dk været det oplagte sted, hvis man på afstand skulle præsentere en salmemelodi for en ikke-nodekyndig. Som opslagsværk er den hjemmeside fremragende ( ), men lyden er klangløs og endimensionel og afspejler ikke de danske salmers fortælleform, siger Ulla Wittenberg til Menighedsrådenes Blad. Hun er sammen med en række andre kirkemusikere i gang med at indspille salmebogens salmer i fuld længde og på alle melodier. Det bliver til knap indspilninger i hvert fald efter planen. Udfordringen er nemlig, at så stort et projekt naturligvis kræver en del penge. Hidtil har en række menighedsråd ydet et bidrag, men med et samlet budget på over kr. er der et godt stykke vej igen. I øjeblikket er der midler til at indspille omkring halvdelen af salmerne, og de vil løbende blive lagt på hjemmesiden, skriver Menighedsrådenes Blad. Indspilningerne foregår i Trinitatis Kirke i København og med på holdet er seks sangere og organisterne Vibeke Astner, Søren Gleerup Hansen, Hanne Kuhlmann og Søren Christian Vestergaard. Filip DANMARK HAR FÅET ET SANGENS HUS Den Jyske Sangskole i Herning er godt i gang med at etablere et Sangens Hus. Initiativet kommer fra organist og korleder Mads Bille (billedet), som sidste år med betydelige fondsmidler i ryggen etablerede et netværk af ni selvstændige regionale sangkraftcentre. Han er i forvejen kunstnerisk leder af Den Jyske Sangskole, som er et af sangkraftcentrene, og som Sangens Hus deler adresse med. Sangens Hus bliver en strukturel ramme og et energifyldt og handlekraftigt samlingspunkt for lere forskelligartede sangaktiviteter, hvis mål er at styrke dansk sangkultur i hele landet, hedder det i en pressemeddelelse. Projektet er foreløbig muliggjort med et tilskud fra Kulturministeriet på 2 millioner kroner årligt de næste ire år. Sangens Hus åbner oficielt i foråret Læs meget mere på SangensHus.dk og SyngDanmark.dk. Filip PO-bladet 11

12 REPORTAGE AT NETVÆRKE OM NYE SALMER Syng Nyt vil arbejde for udbredelsen af nye salmer. I oktober blev netværket for alvor skudt i gang med et såkaldt salmetræf. Tekst og foto: Filip Graugaard Esmarch Sognepræst Morten Skovsted fra Hjortshøj brænder for kirkesangens fornyelse. Det er han ikke ene om. Flere års bestræbelser på at samle ligesindede i netværket Syng Nyt kulminerede den 26. oktober med en fyldt sognegård på præstens hjemmebane nord for Aarhus. Til salmetræffet havde Morten Skovsted sammensat et stærkt program, som formåede at tiltrække omkring 80 salmeelskere, både fra sognet og fra resten af landet. Tydeligt begejstret kunne han erklære Syng Nytnetværket for født. Men der var et lille luksusproblem: Alle dem, jeg har spurgt om at medvirke, har haft den frækhed at sige ja. Så vi har et kompakt program med kun en halv time til hver, undskyldte han. Morten Skovsted har forbindelserne i orden til det danske salmedigter-miljø. Han er gift med en af slagsen: Iben Krogsdal. Og ud over Hjortshøj-præsteparret bød dagen på oplæg fra to koryfæer, Hans Anker Jørgensen og Holger Lissner, en hymonolog, Jørgen Kjærgaard, og et par komponerende musikere, Jesper Gottlieb og Janne Mark. Og lere andre bidrog. SALMEBOGEN DOMINERER I løbet af dagen blev den lotte nye Hjortshøj Sognegård mere propfyldt af syngende og lyttende mennesker. En god andel af de tilrejsende var organister og præster, hvoraf lere på grund af kirkelige handlinger først nåede frem om eftermiddagen. Inden Morten Skovsted satte perlerækken af oplæg i gang, fortalte han om sin baggrund for at etablere Syng Nyt-netværket. I vores lutherske sammenhæng er det paradoksalt, at salmesproget stort set er lere hundrede år gammelt. Vi må arbejde for at fremme brugen af nye salmer og for at der fortsat kan blive skabt salmer af høj kvalitet. I kirkerne bliver der bestemt sunget nye salmer, og det er godt. Men det dårlige er, at der kun bliver sunget ganske få nye salmer, som ikke står i salmebogen, pointerede han. inspirerer salmedigtere, komponister og salmebrugere gensidigt står for salmearrangementer eller hjælper med at arrangere sådanne udvikler redskaber, der gør det nemmere at finde frem til relevante, nye salmer har p.t. omkring 190 medlemmer og er åbent for gratis tilmelding via syngnyt.dk. 12 PO-bladet

13 REPORTAGE Jørgen Kjærgaard tog afsæt i Hans Anker Jørgensens Hvad er det at møde den opstandne mester og forklarede, hvorfor han som en del af salmebogskommisionen var med til at optage den, fire år efter at der var lukket for tilføjelser. Herefter gik han tilbage til urkristendommen, trak en linje over Luther og videre op for at påvise behovet for nye salmer. En salme er evangeliet forløst i musik og poesi, definerede han. Morten Skovsted præsenterede en række af de senere års salmeudgivelser. For ham selv var Salmer og sange i skole og kirke (Dansk Sang) i sin tid et kvantespring i brugen af nye salmer, men mange præster ikke er opmærksomme på den. Han tog desuden en afstikker til Sverige og fremhævede Psalmer i 2000-talet (Verbum), et uofficielt og meget ambitiøst salmebogstillæg fra Svenska Kyrkan. Jesper Gottlieb, der blandt andet har gjort sig bemærket med sine melodier til en række af Simon Grotrians salmer, fortalte om sin vej til at blive salmekomponist. Han prøvede også at forklare det uforklarlige i, at når en salme er rigtig vellykket, er tekst og musik et hele, som bliver til tre. Desuden listede han mere konkrete kriterier op for den gode salmemelodi (læs om dette på side 15). Hans Anker Jørgensen serverede et veloplagt causeri om de kære pligter i rimsmedjen, præstegården og banken, et tilbageblik på hans foreløbig 57 år som salmedigter (fra han var 11 år). Når jeg skriver salmer, skriver jeg i høj grad på mine sansninger, fortalte han. Der var god plads til fællessang, blandt andet den helt nye Livet er en kostbar gave på Kai Normann Andersens melodi. > PO-bladet 13

14 REPORTAGE Maria Kynne, sanger og komponist, stod for eftermiddagens afbræk i de talte oplæg, for nu skulle der synges flerstemmigt! Hun havde sat en ny julesalme af Iben Krogsdal i musik, Maria ind i natten. Deltagerne fik lov at uropføre Maria Kynnes effektfulde SATB-arrangement, hvor melodien går på skift mellem stemmerne og samtidig moduleres en hel kvint op for hvert vers. Holger Lissner fortalte med humor om at oversætte salmer. Han har flere gange bidraget til oversættelser af egne salmer til fremmedsprog: Nu går solen sin vej er bl.a. oversat til finsk og filippinsk, hvor han har digtet med via en prosaoversættelse. Det handlede dog mest om at oversætte den anden vej. Blandt de mere farverige eksempler var den tyske Hallo Luther, som blev til Hva så, Luther?. Iben Krogsdal, der i sit professionelle liv er religionsforsker, havde fået emnet Hvordan skriver man salmer, når det religiøse sprog er under forandring?. Hun tog brodden af det vanskelige spørgsmål ved straks at erklære, at det ved hun virkelig ikke, men hun eksperimenterer med det. Efter Iben Krogsdal fortalte Janne Mark om et nyt salmeprojekt, som vil blive omtalt i et senere nummer af PO-bladet. Maria Kynne og Thomas Reil var blandt de optrædende ved kirkekoncerten, som sidst på eftermiddagen afrundede en meget indholdsfyldt dag. Her medvirkede også Janne Mark, Lisbeth Iversen og Katrine Broch Møller, og endelig havde Morten Skovsted lokket en af de deltagene organister til at improvisere lidt på orglet. Hans navn er Frederik Magle. 14 PO-bladet

15 REPORTAGE ET SPÆNDINGSFELT MELLEM STRUKTUR OG KAOS Jesper Gottlieb er en ferm salmemelodisnedker. På Syng Nyts salmetræf fortalte han lidt om, hvordan han gør. Af Filip Graugaard Esmarch Melodien skal smage godt, lød et af de mere abstrakte råd fra Jesper Gottlieb, da han på salmetræffet fortalte om sit forhold til det at skrive melodi til en salme. Han har været omkring meget andet end salmer. I sine yngre år var han frontmand for underholdningsorkesteret Tintin & Hårtørrerne, hvor han demonstrerede en sikker sans for den gode melodi. Den sans viste sig at være hængt ved, da Syng Nyt-forsamlingen ik lov at synge med på hans tonesættelser af blandt andet Iben Krogsdals viseprægede Jeg holder af det nære liv og Simon Grotrians Velsign mit barn, du kære Gud (ifølge komponisten et oplagt bud på en aløser for Herren strækker ud sin arm ). TEKSTEN SKAL FORMIDLES En salme er først en salme, når den bliver sunget, påpegede Jesper Gottlieb, der interesserer sig meget for, hvad der kan få tekst og musik til at gå op i en højere enhed noget han ikke mindst oplever med Weyses og Ingemanns salmer. Det er vigtigt, at melodien er sangbar og hurtig at lære, men samtidig skal den være langtidsholdbar. Den skal også helst kunne synges uden akkompagnement. Omvendt synes jeg også, det er vigtigt, at den nemt kan spilles på et orgel. Jesper Gottlieb understregede vigtigheden af, at melodien formidler teksten på en naturlig måde uden at låse den fast. En melodi kan let komme til at sætte fokus på en linje, som salmedigteren ikke havde tænkt sig at fremhæve. Overordnet er det bestemt ikke ligegyldigt, hvordan tekstens lyriske kvalitet er. Simon Grotrian og Iben Krogsdal har et meget inspirerende poetisk sprog, der i sig selv klinger godt og skaber nogle gode billeder, erfarer Jesper Gottlieb. Jeg prøver at angribe teksterne meget intuitivt. Læser dem første gang ved klaveret og går så i gang med at spille og synge med det samme. Det resulterer i nogle melodier, som er meget tekstnære. EN LEG MED FORVENTNINGER For at en melodi kan være rigtig god, skal der samtidig være noget originalt over den. Det handler om at navigere i et spændingsfelt mellem struktur og kaos. Hvordan får man gjort det både interessant og lettilgængeligt? Nogle toner er mere interessante end andre i forhold til en bestemt akkord. Man kan også søge at undgå klichéer ved både at lave mønstre og bryde mønstre, rådede Jesper Gottlieb. Som komponist skaber man en musikalsk arkitektur. En melodi skal have en organisk logik. Hver gang man sætter noget i gang i en melodi, skaber man nogle forventninger. De forventninger kan man så prøve at lege lidt med uden at bryde dem for meget. PO-bladet 15

16 REPORTAGE ÉN NY SALME HVER SØNDAG MINDST Betina Friis, organist ved Skibby Kirke nær Roskilde Fjord, tog med til SyngNyt-salmetræffet i Hjortshøj i oktober, og det fortrød hun bestemt ikke. Der er ikke så meget deling derude, så jeg synes, det er spændende og inspirerende med et netværk om nye salmer. Hun forklarer, at hun ik rigtig meget ud af både at møde mennesker, som også interesserer sig for nye salmer, og at høre hvad de forskellige digtere og komponister havde at sige om den måde, de arbejder og tænker på. Der var en masse inspiration og læring, som jeg kan tage med videre ud i mit arbejde, opsummerer Betina Friis. Hun hører da bestemt også til de littige ambassadører for nye salmer, dels i forbindelse med gudstjenester og sangaftner, og dels vil de nye salmer indgå naturligt i det korliv, der efter planen skal bygges op omkring stillingen, som hun blot har haft siden september. EN AMBITIØS PLAN I Skibby Kirke sigter de på at introducere mindst én ny salme ved hver højmesse. Jeg har en lydhør præst, der ligesom jeg er meget interesseret i nye salmer. Vi har en god dialog og lytter til hinandens forslag. Nu er jeg i gang med at lave en liste, som præsten kan kigge på. Det kan også ske, hun har hørt noget et sted, og bare gerne vil indføre salmen, fortæller Betina Friis. Men hvorfor dog så meget nyt? Dels fordi der er nogle virkelige gode nye salmer, som int kan gå i hånd med de gamle. Og dels fordi de er skrevet i et mere nutidigt sprog. Folk kan relatere til dem på en anden måde. Så det er vigtigt med et miks af nyt og gammelt, mener hun. Hun erkender, at det ikke er sikkert, den ambitiøse plan holder i praksis. Vi er godt i gang med at følge tanken til dørs, og jeg er spændt på om det lykkes. Kriteriet er selvfølgelig, at melodien skal være nem for menigheden at lære. TRE AF DE GODE NYE Som eksempler på nye salmer, Betina Friis for nylig har brugt i forskellige sammenhænge, fremhæver hun: Opstandelsen er også her med tekst af Iben Krogsdal og melodi af Helene Plum (skrevet til solofremførelse i DR-kirken 2011, indes med tekst og noder på allehelgenmesse.dk). Gud i dine hænder er det godt at bo, en insk salme med tekst af Anna-Mari Kaskinen 1982, oversat af Holger Lissner 2005/2013. Decembernat. Engle slår vingerne ind med tekst af Iben Krogsdal 2009 og melodi af Johannes Konstatin Neergaard (indes med tekst, noder og lyd på krogsdal.dk). Betina Friis, organist ved Skibby Kirke 16 PO-bladet

17 Grib chancen for en unik vokaloplevelse! Hør danske salmer og sange arrangeret og fremført af Vokalselskabet GLAS Se, nu stiger solen af havets skød I sne står urt og busk i skjul Maria gennem torne går - med flere. - Dertil synger GLAS bulgarske folkesange, som i det 20. årh. er re-komponeret til flerstemmige vokalsatser for kvindestemmer. Sange som fortæller smukke og temperamentfulde historier om at elske, savne, håbe, danse og kæmpe. Med suveræn sangteknik fra alle ensemblets 7 sangere jongleres der hjem-mevant i en mangfoldighed af klangfarver Det musikalske ke udtryk, udtryk fraseringen og den rytmiske nerve er utrolig stærk og personlig i hver enkelt sang. - Michael Bojesen, dirigent og komponist, direktør for Copenhagen Opera Festival, dommer i DRs Maestro. Smuk og stærk musik...en klang som et stort kor. - Ribe Musikforening (koncert i Skt. Catharinæ Kirke) Anne Eisensee 1. sop. / Marianne Søgaard 1. sop. / Katrina Petersen 2. sop. Tine Refsgaard 1. alt / Marte Schau 2. alt / Else Juutilainen 3. alt / Maria Kynne 4. alt Booking: / mobil: vokalselskabetglas.dk

18 BAGGRUND ÆLDRE MEDARBEJDERE ER GODT KØRENDE I folkekirken har ansatte på mellem 30 og 59 år et noget mere krævende arbejdsliv, end de yngre og ældre medarbejdere har. Og et ringere helbred. Tekst og graik: Filip Graugaard Esmarch Af alle folkekirkens medarbejdere har de helt unge og især de ældre det betydeligt lettere på jobbet end dem i 30 erne, 40 erne og 50 erne. Sådan ser det ud, når man ser på svarene fra undersøgelsen af folkekirkens psykiske arbejdsmiljø. Begge grupper er også mere tilfredse med deres arbejde. MÆNDENE ER ÆLDST Folkekirken ser ud til at være på vej til at blive en mere kvindedomineret arbejdsplads. I øjeblikket er der samlet set en beskeden overvægt af kvinder (56 procent), men af de ansatte på under 40 år udgør kvinderne næsten to tredjedele. Derimod er der blandt ansatte, som er fyldt 60 år, stadig en overvægt af mænd (56 procent). Hvis man omvendt ser på kønnenes individuelle aldersfordeling, har 29 procent af alle mændene rundet de 60 år, mens det samme blot gælder for 18 procent af kvinderne. Kilde for diagrammer og hele artiklen: Ikke-offentliggjorte dataudtræk fra undersøgelse af folkekirkens psykiske arbejdsmiljø, foretaget november 2012 (Oxford Research, juni 2013). På andre punkter er det dog de unge og de ældre, der svarer mest forskelligt i undersøgelsen, nemlig i forhold til kønsfordeling (se boks), arbejdssted og evne til at håndtere følelsesmæssige belastninger. Mest markant skiller dem på under 30 år sig ud på spørgsmålet om arbejdssted: Hele 62 procent arbejder i rene bysogne, mens det samme gælder for 39 procent af 60+ erne og procent af de årige. Når det gælder det psykiske arbejdsmiljø er spørgsmålet om jobbets følelsesmæssige belastning naturligvis mere centralt, og her er det særligt 60+ erne, der skiller sig ud positivt! FØLELSESMÆSSIGE KRAV Et spørgsmål i undersøgelsen lyder: Har du den uddannelse/viden, du skal bruge, for at du kan håndtere de følelsesmæssige krav i arbejdet?. Hertil svarer blot 6 procent af de ansatte på 60 år eller ældre, at det har de sjældent eller aldrig. 10 procent af de ansatte i 30 erne svarer sådan, hvorimod det gælder for hele 20 procent af dem på under 30 år. På den baggrund kan det forekomme overraskende, at de helt unge ikke så ofte er følelsesmæssigt udmattede som dem i 30 erne. Ganske vist svarer 14 procent af de helt unge, at det er de faktisk hele tiden eller en stor del af tiden, men blandt dem i 30 erne svarer 17 procent sådan. Hos de ældre aldersgrupper falder andelen af følelsesmæssigt udmattede, men den falder først markant hos 60+ erne, hvor blot 6 procent er det hele tiden eller en stor del af tiden. Forklaringen på, at de helt unge klarer skærene trods mangelfuld viden, er dog klar: De 18 PO-bladet

19 BAGGRUND oplever ikke i nær samme grad arbejdet som følelsesmæssigt belastende. Hver tredje af dem svarer, at arbejdet slet ikke eller i meget ringe grad belaster dem følelsesmæssigt, hvorimod det blandt de årige højst er hver ottende, der kan svare sådan. Blandt 60+ erne er det hver femte! Når de ansatte på under 30 år skiller sig så markant ud, skyldes det i høj grad, at den unge gruppe er domineret af kirkesangere og til gengæld rummer få præster. Faktisk er knap halvdelen af dem kirkesangere en faggruppe som ellers blot udgør hver tiende af alle folkekirkens ansatte (korsangere ikke medregnet). Og mens næsten hver anden præst i høj grad inder arbejdet følelsesmæssigt belastende, gælder dette kun for hver trettende kirkesanger. Gennemsnitligt for alle medarbejdere gælder det knap hver jerde. Også 60+ erne har en lavere andel af præster: Mens 30 procent af folkekirkens ansatte på år er præster, er det kun 20 procent af dem, der fyldt 60 år. Forskellen i faggruppesammensætningen kan altså forklare noget af forskellen i aldersgruppernes følelsesmæssige belastning og udmattelse. ALDRIG UDKØRT Et meget beslægtet spørgsmål handler om stress, og her er billedet nogenlunde det samme: 8 procent af dem på under 30 år og 6 procent af dem på over 60 år er stressede hele tiden eller en stor del af tiden. Men blandt dem i 30 erne gælder det 13 procent, og det ser ikke ud til at blive meget bedre, før de runder de 60. Deltagerne er også blevet spurgt om, hvor tit de føler sig udkørt. Det gør hver tredje af 60+ erne aldrig, hvorimod det blandt alle de yngre aldersgrupper kun er mellem hver tiende og hver ottende, der helt kan sige sig fri. Ser vi på faggrupperne, er præsterne igen blandt de mest stressede og udkørte, men de skiller sig ikke nær så markant ud som på spørgsmålet om følelsesmæssig belastning. Udmattelser og stress medfører naturligt nok en lavere tilfredshed med jobbet. På spørgsmålet hvor tilfreds er du med dit job som helhed? svarer 53 procent af dem på under 30 år og hele 64 procent af 60+ erne, at de er meget tilfredse. Det samme gælder for langt mere beskedne 44 procent af medarbejdere i 30 erne, mens det blandt dem på år er omkring halvdelen. HØJ ALDER BEDRE HELBRED Undersøgelsen rummer lere mulige delforklaringer på, hvorfor de ældre og i nogen grad de helt unge medarbejdere i folkekirken ser ud til at have det klart bedste arbejdsliv. Disse aldersgrupper ser ud til at være præget af mere overskud og optimisme. Desuden har de bedre tid til opgaverne. Med hensyn til overskud: Jeg har på intet tidspunkt været irritabel, hævder 23 procent dem på under 30 år og hele 35 af 60+ erne. I mellemgrupperne ligger den tilsvarende på kun 13 procent blandt medarbejdere i 30 erne og stiger til 22 procent blandt dem i 50 erne (se også diagrammet). > Andel af medarbejdere, som på spørgsmålet hvor ofte har du været irritabel? svarer enten hele tiden eller en stor del af tiden. PO-bladet 19

20 BAGGRUND Og med hensyn til optimisme er det interessant at se på den måde, aldersgrupperne vurderer deres eget helbred på. Gennemsnitligt mener halvdelen af alle deltagerne, at de har et fremragende eller vældig godt helbred, og blandt dem på under 30 år gælder dette for to tredjedele. Til gengæld ligger dem i 30 erne på gennemsnittet, mens de årige ligger under gennemsnittet. Og her kommer det: Af 60+ erne vurderer 57 procent deres helbred som fremragende eller vældig godt, altså et stykke over gennemsnittet. ORGANISTER MED GOD TID Når det gælder spørgsmålet om, hvor meget tid, jobbet kræver for de enkelte aldersgrupper, er resultatet næsten lige så opsigtsvækkende: Jeg har altid tid nok til arbejdsopgaverne, svarer 43 procent af de helt unge og 37 procent af 60+ erne, hvorimod det kun er procent af de årige, der har så god tid. Her kan de unges gode tid igen forklares ved, at rigtig mange af dem er kirkesangere og dermed tilhører den faggruppe, der har suverænt bedst tid (hele 62 procent af dem har altid tid nok). Ganske tilsvarende svarmønstre ses på spørgsmålene om, hvorvidt arbejdet tager så meget tid eller så meget energi, at det går ud over privatlivet. Her kan man bemærke, at en del af 60+ erne vil være gået ned i tid, og at de unge kirkesangere typisk er ansat med ret få timer. Derimod må man antage, at en lavere kvoteret stilling som udgangspunkt ikke medfører et lavere arbejdspres inden for arbejdstiden så det forklarer ikke, hvordan så mange 60+ erne altid kan have tid nok. Ser vi speciikt på, hvad organisterne svarer på de spørgsmål, som er omtalt i denne artikel, så ligger deres svargennemsnit tæt det generelle gennemsnit med undtagelse af netop tid til arbejdsopgaverne. Tre ud af ire organister oplever, at de altid eller ofte har tid nok, selvom dette blot gælder to ud af tre af folkekirkens medarbejdere som helhed. Som tidligere omtalt i PO-bladet er organisterne da også folkekirkens klart mest erfarne medarbejdere. Selvom de i alder overgås af kordegnene, ligger deres gennemsnitlige anciennitet klart i top, idet mere end halvdelen af dem har arbejdet i folkekirken i over 20 år. En forsigtig konklusion på disse observationer kan derfor være, at høj anciennitet ikke i sig selv medfører en bedre oplevelse af det psykiske arbejdsmiljø eller en lavere psykisk belastning fra arbejdet i det hele taget på trods af, at stor rutine medfører, at man bedre kan nå opgaverne. HAR DU TID NOK TIL DINE ARBEJDSOPGAVER? Kilde: Dataudtræk fra spørgeskemaundersøgelse af folkekirkens psykiske arbejdsmiljø, november 2012 (Oxford Research, juni 2013) 20 PO-bladet

21 FORSPIL 6 O KOM, O KOM, IMMANUEL man.: Rørfløjte 8', Gedaktfløjte 4' ped.: Subbas 16' kopl.: man.+ped. h.h. v.h. ped. KDS NR. 431 Fransk 15. årh/ Thomas Helmore 1851 forspil: Svend-Erik Pedersen v.h. h.h. 12 h h = højre hånd DDS 77 er bland salmebogens primære forslag 2. søndag i advent. Har du lavet et godt forspil til DDS 366, Nogen må våge i verdens nat? Så send det til PO-bladet 21

22 ANMELDELSER RYST STØVET AF DE GAMLE KORALER Under du menigheden en harmonisk lækkerbisken strategisk placeret i en lang salme? I så fald er denne sats-samling af Aarhus-organisten Per Skriver værd at tjekke ud. Af Tom Pedersen Siddende med Per skrivers lækkert spiralindbundne hæfte i hånden får jeg den tanke, at det da er underligt, at kun relativt få organister i virkeligheden orker at kaste sig ud i brugen af alternative ledsagesatser. Måske er det ikke så mærkeligt endda. Det rokker jo ved hele vores rutinemønster at skulle indlære nye satser næsten på lige fod med at sætte salmer ned i et lavere toneleje. Men faktisk er det jo en lækkerbisken for øregangen, når der f.eks. i vers 3 dukker nye akkordgange op. Således også i salmer med mange vers. En anden grund til at mange organister fravælger at benytte sig af alternative nedskrevne ledsagesatser kan være, at selvsamme organister fra naturens side er gode til selv at improvisere spændende akkordgange på salmerne. Dette kan gøres på mange måder og niveauer alt efter talentet. Og overdrives kan det bestemt også, således at menigheden bliver mere forvirret end godt er! Det er en balancekunst, som er op til den enkelte organist at forvalte. Per Skriver holder sig i sine satser mestendels inden for den traditionelle koralstil uden skærende kontraster og bevarer derved forbindtligheden til den oprindelige koral. Det er rigtig int, synes jeg. Per Skriver 60 ledsagesatser til den danske Koralbog Sereno / eget forlag 120 kr. hos Nodehandleren.dk og Noder.dk IKKE FOR SVÆRE Mit tredje bud på, hvorfor der ikke anvendes så mange alternative ledsagesatser i kirkerne, er ganske enkelt, at der ikke er udgivet så mange af disse. Per Skrivers samling indeholder alternative ledsagesatser til de vigtigste af vores salmer, og den har således været en stor mangelvare. Og tak en ekstra gang for denne udgivelse! Med det salmetempo, der anvendes i dag i kirkerne, skal der øves en hel del for at få satserne i nærværende samling ind under huden og det til trods for at Per Skriver har lagt sig vældig i selen for ikke at gøre det for svært. Gennemgående er mit bud, at hans satser er en kende sværere end de oprindelige satser, som de fremstår i koralbogen. Især tenor cantus irmus-satserne er ret krævende. Men gør det noget? Jeg synes, at det er umagen værd at give sig den tid, der skal til for at få et passende udvalg af satser fra denne samling ind under huden. NOGLE KRÆVER TO MANUALER For at kunne spille satserne er det nærmest et must, at der anvendes pedal hele hæftet igennem. Per Skriver angiver i sit forord, at hvor intet andet er nævnt, spilles salmerne med pedal. Man kan simpelthen ikke nå ellers men 22 PO-bladet

23 ANMELDELSER det fænomen kender vi jo også fra Koralbogen. Og hvad gør man så, hvis man ikke har pedal? Man lytter bassen en oktav op (hvis det stemmemæssigt er forsvarligt). Dette gælder naturligvis kun satserne med melodien i sopranen. Omkring en jerdedel af ledsagesatserne i Per Skrivers samling har melodien i tenoren, de såkaldte tenor cantus irmus-satser. Han anfører i sit forord, at disse satser spilles på to manualer med fremhævet tenor. Per Skriver nævner ikke noget om muligheden for at sætte satserne ned i et lavere toneleje, hvilket jeg savner. Han har tidligere i en salmeforspilsudgivelse gjort sig den omhu. En del af forklaringen kan ligge i, at mange or- ganister i dag ligger inde med et nodeskrivningsprogram, hvor det nemt lader sig gøre at transponere en melodi en halv eller en hel tone ned. AUDITIV FORFRISKNING Det er befriende at høre nogle alternative harmonigange i de gamle salmer. Mangler man alternative satser til julesalmer er samlingen fortrinlig dertil, idet der er rigtig mange af dem. Mon ikke også menigheden spidser øren, når det gamle støv for en stund bliver rystet af salmerne? Betænk dig derfor ikke på at anskaffe dig disse overvejende ine ledsagesatser her i det nye kirkeår! MESSIAS FOR TROMPET OG ORGEL Trompetisten Dorthe Zielke og organisten Søren Johannsen har tidligere optrådt med storslået vokalmusik gjort instrumental og krydret med Arne Haugen Sørensen-malerier. Først var det Mathæuspassionen, der stod for skud, og nu er de så Händels Messias. Duoens cd med uddrag af Messiah i Søren Johannsens arrangementer er netop udkommet i november. Den er indspillet på organistens hjemmebane i Christianskirken i København og indeholder en times uddrag fra Händels mesterværk. Det er på både overbevisende og varierende måde lykkedes at udfolde mange af nuancerne af det oprindelige værk for solister, kor og orkester dels ved at lade Dorthe Zielke veksle mellem hele fem forskellige trompeter og dels ved lejlighedsvis at inddrage henholdsvis violin og obo. Dorthe Zielke og Søren Johannsen Händel: Messiah Musik for Trumpet and Organ Naxos 59,95 kr. hos naxosdirect.dk Umiddelbart virker det noget spøjst at høre et recitativ som There were shepherds spillet instrumentalt, men med så kendt et værk som dette ville det virke mere forkert at skulle undvære netop den optakt til Glory to God, hvor trompeten naturligvis for alvor kommer til sin ret i øvrigt med Händels subtile orkestereffekter lot omsat til orgelmusik af Søren Johannsen. Meget anbefalelsesværdig til julemiddagen. Filip PO-bladet 23

24 INSPIRATION INSPIRATION TIL JULE-REPERTOIRET Vi har udfrittet Carsten Engstrøm om, hvad han spiller i julen. Når klokkerne har kimet ind til julefest i Karlslunde Kirke ved Køge Bugt, indleder Carsten Engstrøm altid med Niels W. Gades orgelkoral over Af højheden oprunden er (indes i 44 danske orgelkoraler, Edition Egtved). Karlslunde Kirke er ikke særlig stor, men den har et Jensen & Thomsen-orgel fra 1997, som med sine 24 stemmer stort set fylder hele tårnrummet. Foto fra kirkens hjemmeside. Lige så sikker er Halleluja-koret fra Händels Messias (fra Festmusik bind 1, forlaget Trumph) som afslutning på festlighederne. Juledag spiller han måske det samme, men ellers kan det ende med noget fra følgende liste: Arnold Joseph Monar: Fantasi over Es ist ein Ros entsprungen (Fra Orgelmusik zur Weihnachtszeit, bind I, Bärenreiter BA 8495) Max Birn: Weihnahcts-Fantasie (fra samme udgivelse) J.S. Bach: Sinfonia og Schlafe, mein Liebster, begge fra Juleoratoriet (indes i The Oxford book of Christmas organ music, Oxford University Press) Buxtehude: Koralpræludium over In dulci jubilo og koralfantasi over Wie schön leuchtet uns der Morgenstern (indes begge også i ovennævnte udgivelse) J.G. Herzog: Weihnachtssonate, 1. sats (fra Orgelmusik zur Weihnachtszeit, bind II, Bärenreiter BA 9258) Kirkekoncert Duetter, solosang og orgelmusik en buket af barok, wienerklassisk og romantisk musik, samt danske salmer. Charlotte Hjørringgaard Larsen, sopran Jens Olav Heckmann, tenor Peter Sloth Andersen, orgel kr. inkl. transport Tlf PO-bladet

25 3 af de go e fra... Jeg tror på dagen Tretten sange til børne- og ungdomskor i skole ke og kirke Julenat i m Julespil i Betlehe Julenat Julespil cd Jakob Høgsbro Jacobsen... af Anders Jacobsen Julespil. Historien, som knytter det hele sammen, er juleevangeliet, der her fortælles på en sjov og forfriskende måde gennem 11 nye sange. For klasse. Bog uden cd. B-CD ISBN Kr 80,- (100,-) Bog med cd. B-CD ISBN Kr 184,- (230,-) eller uden Anders Julenat i Betlehem Bog med Jacobsen toner Tolv sange til børne- og ungdomskor i skole og kirke... af Jakob Høgsbro Tolv ligestemmige g g sange g til det helt nystartede kor og op til det meget rutinerede kor. Med tekster fra makkerparret Dorte Schou & Martin Gerup samt Rune T Kidde og Tina Sakura til latinske tekster. Alt sammen i Jakob Høgsbros tonesprog. Bog. B ISBN Kr 112,- (140,-) Anders toner tekst og Jeg tror på dagen m he i Betle i tekst og Se og syng 2 Året 3. stærkt reviderede udgave af skoleklassikeren med årstidssange for 3-12-års børn. Bogen indeholder 149 sange. 57 sange er nye! Stor indbundet bog, smukt udstyret som de andre bøger i serien. Gennemillustreret i en grad så børn, som ikke kan læse endnu, vil kunne synge de fleste sange med afsæt i illustrationerne. Tekster, noder og becifringer er med store letlæselige typer. 8 cd er i boks rummer en indspilning af alle sange med alle vers. Lær sangene fra cd erne, syng sammen med cd erne eller lyt for din fornøjelses skyld. Læs mere om indholdet i den nye Se og syng 2 og de 4 andre sangbøger i serien på Bog. B ISBN Kr 288,- (360,-) 8 cd er i boks. FM-CD ISBN Kr 480,- (600,-) re, læse me å Du kan ep ll ti s e b an.dk og du k nsksang dansks ang.dk tlf

26 2014 FORÅR Folkekirkenseeruddannelser Særligeeeruddannelseskursermed lskudfraprojektmidler Eeruddannelsesprojektet med afprøvning af uddannelser er formelt ophørt med udgangen af 2013, men l særlige IT-kurser er der stadig mulighed for kurser med støe fra projektmidler. ITkurseriforåret2014: Arrangementognodeskrivning ifinale NodeskrivningiSibelius Se nærmere oplysninger på hjemmesiden LøgumklosterKirkemusikskole MusikalskLegestue Kursus v/ Karin Elkjer Onsdag d fredag d. 17. januar DietrichBuxtehude Foredrag v/ Hans Chr. Hein Mandag d. 24. februar kl EnsemblesangKursus v/ Tinebeth Hartkopf og Thomas Krogh 2 fredage: 7. og 14. marts kl BachsJohannespassion Foredrag v/ Hans Chr. Hein Mandag d. 24. marts kl Babysalmesang Kursus v/ Karin Elkjer Mandag d onsdag. d. 26. marts Renæssanceogdligbarokmusik samtslimprovisaon Mesterkursus v/ prof. Bine Bryndorf Onsdag d lørdag. d. 14. juni i Dorotheas Kapel, Sønderborg Slot Spanskorgelmusik- for PO-organister og Diplomorganister Kursus v/ prof. Miguel B. Ripoll, Madrid Mandag d torsdag d. 28. august Brochurer og lmeldingsblankeer ndes på

27 2014 FORÅR SjællandsKirkemusikskole Atledebabysalmesang kursusmed metodiksamtprakkmedbabyer 6 mandage fra 24. februar i Svogerslev kirke v. Roskilde, med Anne-Mee Riis Netværksdagforallederstårformusik medsmåbørnikirken Fredag 7. marts i Jægersborg Kirke v. København, med Anne-Mee Riis Akkompagnementafkorpåorgel Torsdagene 6. og 20. marts samt 3. april i Jægersborg Kirke v. København, med Mads Damlund CARLPHILIPPEMANUELBACH300år. Søndag 9. marts. Foredrag og værkgennemgang kl , koncert kl Søren Gleerup Hansen i Garnisons Kirke, København Klaverakkompagnementimangesl arter;fortsæelseskursus 5 mandage i marts - maj i Lindevang Kirke, Frederiksberg med Mads Granum KIRKEMUSIKKENSDAG 26. juni 2014 kl i Haslev En inspiraonsdag for alle med interesse for kirke og kirkemusik Individuelsangogstemmetræningfor præsterogsognemedhjælpere Individuelt aalte forløb over fx 9 halve eller hele lekoner. Løbende lmelding VestervigKirkemusikskole Rytmiskesalmerpåorgelv/ Mikkel Gomard - Mandag d. 3. februar i Skt. Markus Kirke, Aalborg Børnekor,stemmeogkrop v/ Panda van Projsch Mandag d. 10. marts på Vestervig Kirkemusikskole Repertoireforvoksenkor v/ Håkon Nystedt - Mandag d. 17. marts på Vestervig Kirkemusikskole Inspiraonsdagforkirkesangereog organister - Lørdag d. 5. april i Skive Kirke RepertoireforPOorganister v/ Chrisan Præstholm - Mandag d. 7. april i Skt. Mortens Kirke, Randers Kordagforvoksenkorogdereskorledere v/ korkonsulent Doris Kjærgaard lørdag d. 26. april på Vestervig Kirkemusikskole Inspiraonsseminarforkorledere v/ Elisabeth Holte og Uranienborg Vokalensemble - Mandag d. 23. juni på Vestervig Kirkemusikskole Brochurer og lmeldingsblankeer ndes på

28 Kan du spare penge på dit billån? 4,45% * Billån, kun variabel rente Lån & Spar Bank A/S, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, Cvr.nr Nu har Organistforeningen sørget for, at det kan blive billigere for dig at have bil. Som medlem kan du nemlig få et billån hos Lån & Spar med en meget lav rente på kun 4,45 % *. lånet til Lån & Spar og spare penge hver eneste måned. Du kan også låne til at købe ny bil. Det eneste krav er, at du selv har 20 % i udbetaling og at du er medlem af Organistforeningen. Se et låneeksempel her: Bilens pris kr. Udbetaling (20 %) kr. Lånebeløb kr. Månedlig ydelse kr. Rente 4,45 %. Løbetid 10 år. Debitorrente 4,52 %. ÅOP 5,61 %. Gebyr til banken kr. Gebyr til andre kr. Samlede renter i perioden kr. Tilbagebetaling i alt kr. Renten er variabel, angivet p.a. og gældende pr. 1. august Lånet forudsætter kreditgodkendelse. Bilen skal kaskoforsikres. Udgifter til forsikring er ikke medregnet. Ring til Lån & Spar på og få at vide, hvor mange penge du kan spare. Måned efter måned. Du skal blot oplyse os ganske få ting. Ringer du på hverdage mellem 9 og 17, får du svar med det samme. Du kan også læse mere om billån på Her kan du også lave dine egne beregninger på billån. i samarbejde med

29 DISCANTORINUS 150 diskanter til salmer fra Den Danske Salmebog Alle de bedste nye og gamle diskanter er nu samlet Flere helt nykomponerede diskanter Alle de store salmer er repræsenteret Største kirkemusikalske udgivelse i flere år NYT FRA FUK & FORLAGET MIXT UR Udkommer i 2 udgaver: Koralbog og Korbog Koralbogen indeholder diskanter og orgelsatser og kan også bruges som ledsagesatssamling Korbogen indeholder diskanter og salmemelodier samt alle tekstvers Køb til intropris inden 31/ Se indholdd og nodeeksempler på noder.dk KORALBOG DISCANTORINUS 150 DISKANTER TIL SALMER FRA DEN DANSKE SALMEBOG KORBOG DISCANTORINUS 150 DISKANTER TIL SALMER FRA DEN DANSKE SALMEBOG INTROPRISER Koralbog + 1 stk. korbog 599,00 kr. Koralbog + 5 stk. korbog 999,00 kr. Koralbog + 10 stk. korbog 1499,00 kr. Pris efter 31/ : Koralbog 499,00 kr. Korbog 149,00 kr. (20% rabat på korsæt) facebook.com/noderdk Stormgade Esbjerg Denmark Alle priser er incl. moms Med forbehold for trykfejl

30 Vi følger med i den kirkemusikalske udvikling Mere end 1400 kirker har et utidssvarende orgel Fremtidens totalløsning uden merudgifter Skandinavisk Orgelcentrum leverer i resten af 2013 en totalløsning bestående af: Kirkeorgel Øveorgel EL-piano Node-PC Særslev - Danhild 25 A - Duo *Større musikglæde *Øget fleksibilitet *Spar på varme og kørsel *Økonomisk NUL-løsning Vester Alling - Danhild 25 A - Lys eg Se hvordan under winwin på Skandinavisk Orgelcentrum * 7100 Vejle *

31 Puesta de sol musik i aftenrøden Mikkel Andersen - klassisk guitar Mikkel Andersens koncert var et møde med skønheden som åbner mod andre verdener og gør indtryk på sjælen. Monica Papazu anmelder for Randers Amtsavis BOOKING

32 GRATIS VOKAL JULESTEMNING Kære organist! ǡ Ǩ Þ Ǥ senest mandag d. 2. dec. kl. 18Ǥ ͷ % Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ ʹͲǤ Ǩ Ǧ Ǩ Þ Ǥ Ǥ Ǥ Þ Ǥ Ǥ ǡ Þ Ǥ Vokalgruppen SONO leverer nyskabende a cappella fortolkninger fra intense ballader med stort nærvær til legesyge, overraskende lytteoplevelser. Gruppen optræder bl.a. på spillesteder, i kulturhuse, og i både små og store kirker.

33 Kvalitet, håndværk og kærlighed til instrumentet Abildgård Kirke, Frederikshavn. Indbygning af Heuss setzersystem med 4000 komb. og 3 elektriske koblinger. BRUNO CHRISTENSEN & SØNNER ORGELBYGGERI ApS Terkelsbøl Bygade 59 DK-6360 Tinglev Tlf.:

34 DET PERFEKTE KOMPAKTE KIRKEORGEL Luk dine øjne, spil, og du vil næppe tro at den kolossale og fyldige lyd ikke kommer fra orgelpiberne i en kirkerum. Roland C-330 kan anvendes i en bred vifte af omgivelser som kapeller, kirker og koncertsale, men kan også føre musikkens glæder direkte ind i dit hjem. Du kan spille via det indbyggede højttalersystem og få klangen fra et kirkerum, tilslutte C-330 til et lydanlæg via linjeudgangene. Du kan også øve dig i enerum med hovedtelefoner, så du kan spille når som helst, dag eller QDW XGHQ DW JHQHUH RPJLYHOVHUQH 5RODQG & I V L O\V HOOHU P UN ãqlvk L HJ

35 Det bedste sted med digitale kirkeorgler Gloria Cantus 230 Trend 2 manualer 30 stemmer 3 intonationer 30 Pedaltangenter Vores pris 3.590,00 Som meget erfaren specialforretning rådgiver og vejleder vi gerne. Gloria Klassik 240 Besøg vores hjemmeside, bestil vores brochure eller besøg vore store udstillinger i Tyskland. Vi leverer til alle adresser i Danmark. 2 manualer 40 stemmer 2 dispositioner med hver 2 intonationer 30 pedaltangenter Vores pris 6.450,00 Hovedforretning Kassel: Lindenallee Baunatal Tyskland Tlf Afdeling Syd: Aindlinger Straße 9 1/ Augsburg Tyskland Tlf Afdeling Vest: Aachener Straße Köln Tyskland Tlf Gloria Klassik manualer 52 stemmer 2 dispositioner med hver 2 intonationer 30 pedaltangenter Vores pris 8.850,00

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Carl Nielsen-fejring 2015

Carl Nielsen-fejring 2015 Carl Nielsen-fejring 2015 I anledning af 150-året for komponistens fødsel Kirkerne i Slagelse og omegn I 2015 er det 150 år siden komponisten Carl Nielsen (1865-1931) blev født, og det markeres ved en

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

Salmemelodikonference på Emmaus ved Sct. Hans 2014

Salmemelodikonference på Emmaus ved Sct. Hans 2014 Nr. 2, 2014 Salmemelodikonference på Emmaus ved Sct. Hans 2014 Læs i Pulsen: Salmemelodikonference s. 1 Korstævne s. 2 Sne er sølv i hjertet, Krist s. 3 Anmeldelse s. 4 Spurv møder Svale s. 7 Lovsynger

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n Musik s k o l Musik Musik e t j e n e s t e n Kan du høre kirkeklokken, der hvor du bor? Hvordan synes du, den lyder? I gamle dage ringede kirkeklokkerne, når der var krig eller ildebrand. De kunne advare

Læs mere

KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven

KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR STEMMEN KORLEDERENS VIGTIGSTE INSTRUMENT De seneste årtiers fokus på stemmedannelsen i koret

Læs mere

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes referat til menighedsrådsmødet den 10. juni 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Afbud: René Høeg, Hanne Henriksen, Ilse Kyndesgaard, Hans Abrahamsen,

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

20 års jubilæum 1989-2009

20 års jubilæum 1989-2009 VENØ MUSIKFORENING 20 års jubilæum 1989-2009 Venø Musikforening - 20 år En flok venøboere Initiativgruppen - søsatte Venø Musikforening. Initiativgruppen talte Søren Baggesen, Jørgen Anker Jørgensen, Ellen

Læs mere

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter.

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter. Måne og sol 1 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, 2. Jesus, Guds søn levede her og døde for os, lever i dag, ja, han er her, ja, han er her,

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål Ministeriet skriver: Formål for faget Musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler

Læs mere

SPIL DANSK DAGEN. Torsdag 30. oktober 2008. Vær med i årets største festdag for dansk musik

SPIL DANSK DAGEN. Torsdag 30. oktober 2008. Vær med i årets største festdag for dansk musik SPIL DANSK DAGEN Torsdag 30. oktober 2008 Vær med i årets største festdag for dansk musik Spil Dansk Dagen en mangfoldighed af musik over hele landet Dansk musik er mangfoldig og fortjener at blive udforsket

Læs mere

Folkekirkens Ungdomskor Aalborg Stiftskreds. FUK Nord Bladet. 4/December 2013

Folkekirkens Ungdomskor Aalborg Stiftskreds. FUK Nord Bladet. 4/December 2013 Folkekirkens Ungdomskor Aalborg Stiftskreds FUK Nord Bladet 4/December 2013 Stemmedag for korsangere... 2 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FUK Nord... 3 Spirekorsstævne i Vejgaard Kirke... 4

Læs mere

Job- og kompetence- beskrivelse for organister og kirkesangere. - model for efteruddannelse

Job- og kompetence- beskrivelse for organister og kirkesangere. - model for efteruddannelse Job- og kompetence- beskrivelse for organister og kirkesangere - model for efteruddannelse Forord Uddannelse og efteruddannelse Ordet uddannelse peger på noget afsluttet en dannelse som er færdiggjort.

Læs mere

Spil Dansk Dagens Sangskriverkonkurrence 2010. 1: Fødselsdagssangen for voksne (= Årets danske sang 2010) 2: Årets danske børnesang 2010 (Lukket!

Spil Dansk Dagens Sangskriverkonkurrence 2010. 1: Fødselsdagssangen for voksne (= Årets danske sang 2010) 2: Årets danske børnesang 2010 (Lukket! Spil Dansk Dagens Sangskriverkonkurrence 2010 Der kan indsendes sange til konkurrencens to kategorier: 1: Fødselsdagssangen for voksne (= Årets danske sang 2010) 2: Årets danske børnesang 2010 (Lukket!)

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Anker Olesen Tenor - koncertsanger

Anker Olesen Tenor - koncertsanger Anker Olesen Tenor - koncertsanger Han må have været en, som man regnede med, eftersom han har både Helge Bonnén på flygel og Fini Henriques på violin. En smuk og klar tenor, med den fineste udtale. Anker

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Sangen har lysning II

Sangen har lysning II Sangen har lysning II Af Knud Damgaard Andersen, cand. pæd. i musik Nærværende artikel er en fortsættelse af artiklen Sangen har lysning i forrige nummer af bladet ( Nyt fra Vestervig, feb. 2005). Med

Læs mere

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Bilag 179 Dato: 1. februar 2006 Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Ordstyrer: Michael Riis bød velkommen til de ca. 185 deltagere og arbejdsgruppens repræsentanter. Efter oplysninger

Læs mere

Vor Frelsers Kirke Nr. 3 2013 September oktober november

Vor Frelsers Kirke Nr. 3 2013 September oktober november Vor Frelsers Kirke Nr. 3 2013 September oktober november I dette nummer: Side 2 Gud du som lyset og dagen oplod, selv er du lysenes kilde Side 4 Nyt Fra Menighedsrådet Sensommerarrangement Side 5 Gadepræst

Læs mere

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen.

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. 1 Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14, 1. tekstrække. Forløb Klokkeringning. Præludium. Indgangsbøn. 1. salme: DDS 94 Det kimer

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til!

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Kære elever og forældre! I uge 15 vender musikskolen op og ned på, hvordan vi gør tingene. Den normale undervisning bliver

Læs mere

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS MARTS 2014 FORMANDEN HAR ORDET Kære korledere i FUK Aarhus Stiftskreds! Så er vi kommet godt i gang med 2014, og i skrivende stund står vi på trapperne til årets første

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

DAM Korlederkurser - Instruktører 2014-15:

DAM Korlederkurser - Instruktører 2014-15: DAM Korlederkurser - Instruktører 2014-15: Kasper Beck Hemmingsen (Korleder Basis) Kasper Beck Hemmingsen arbejder hver uge med kor på flere forskellige niveauer og i lige så forskellige sammensætninger

Læs mere

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge

Læs mere

www.plus50.nu Foredrag - Fortællinger - Fællessang

www.plus50.nu Foredrag - Fortællinger - Fællessang 1 plus50.nu v/, Adelgade 41, 1. sal 4720 Præstø mobil 40 55 36 45, www.plus50.nu Foredrag - Fortællinger - Fællessang www.plus50.nu Højskoleforedrag. Højskolemusik. Højskolestemning. Faglighed. Fordybelse.

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

plus50.nu v/pia Dahl, Adelgade 41, 1. sal 4720 Præstø mobil 40553645, www.plus50.nu www.plus50.nu Faglighed. Fordybelse. Formidling.

plus50.nu v/pia Dahl, Adelgade 41, 1. sal 4720 Præstø mobil 40553645, www.plus50.nu www.plus50.nu Faglighed. Fordybelse. Formidling. 1 plus50.nu v/, Adelgade 41, 1. sal 4720 Præstø mobil 40553645, www.plus50.nu Foredrag - Fortællinger - Fællessang www.plus50.nu Faglighed. Fordybelse. Formidling. 2 Præstø, oktober 2012 Kære lokalforening

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2013 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 3. oktober 4. oktober 7. oktober 8. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

koret Side 2 Velkomstfolder

koret Side 2 Velkomstfolder Velkommen i koret Side 2 Velkomstfolder Roskilde Domkirkes Drengekor september 2008 Velkomstfolder Side 3 Lidt om koret Roskilde Domkirkes Drengekor blev oprettet i 1987. I den tid har koret bestået af

Læs mere

Kortype og regi. Diagram 4.14. for knap 98 % af de fastansatte er aflønning for forberedelse inkluderet i lønnen

Kortype og regi. Diagram 4.14. for knap 98 % af de fastansatte er aflønning for forberedelse inkluderet i lønnen Diagram 4.14 Aflønnes ikke for forberedelse 1,7% Aflønnes separat for forberedelse 0,3% Anden aflønningsform 0,3% for knap 98 % af de fastansatte er aflønning for forberedelse inkluderet i lønnen Forberedelse

Læs mere

Koral. I 1700-tallet smeltede den enstemmige og flerstemmige menighedssang sammen til det vi i dag stadig forbinder med en koral:

Koral. I 1700-tallet smeltede den enstemmige og flerstemmige menighedssang sammen til det vi i dag stadig forbinder med en koral: Koral Koral (ty. Choral, fra middelalderlatin choralis, som tilhører koret) betegner dels den gregorianske sang, dels melodien til en lutheransk kirkesang, som de fleste forbinder ordet med. 1700-tallet

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Bryllupsfoto. Foråret nærmer sig med hastige skridt. Mit bryllups gear: bryllupsfoto

Bryllupsfoto. Foråret nærmer sig med hastige skridt. Mit bryllups gear: bryllupsfoto Detaljebilleder er vigtige. Her er det gommens navn i ringen. Ringen var i dette tilfælde vigtig da brudens mor var guldsmed og havde lavet dem. Bryllupsfoto Tekst og fotos: Nicolai Brix Mit bryllups gear:

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

MODERNE KLAVER 1 NATALIA V. POULSEN

MODERNE KLAVER 1 NATALIA V. POULSEN MODERNE KLAVER 1 Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele af den er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. 2009 MUFO ISMN-nr: M-66133-183-4 1. oplag 2009 1. udgave

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget Åby Sogns Menighedsråd Åbyhøj, 15. april 2015 Protokol af offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag d. 28. april 2015 kl. 17.15. Indledning: Karsten Oprydning: Jesper, Thorkild Afbud: Thorkild Det officielle

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet.

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Arbejdsbeskrivelse for organist ved Vedbæk kirke Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Organistens ugentlige fridag er: Mandag. Fredag er løs fridag på

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen. Sæson 2014/15 Volume 2 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Julehilsen...1 Kirkekoncert i Røgen...2 Julegalop og Lucia...2 Bazartilbud...3 Fotos fra Bazaren...3 Nye rytmikhold...4 Kommende arrangementer...4

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Året 2012 begyndte med en undervisnings eftermiddag for lærere og pædagoger, hvor Atheas medarbejder underviste i benyttelse af vore nye interaktive

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Kirkemusikhøjskole 2011-2012

Kirkemusikhøjskole 2011-2012 Kirkemusikhøjskole 2011-2012 . Kirkemusikhøjskole 2011-2012 Storring-Stjær, Skivholme-Sjelle-Skørring, Skovby og Galten sogne Atter bydes der velkommen til en sæson i kirkemusikhøjskolen ved Storring-Stjær,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Del 1 Introduktion til Spil Smart. Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06. Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07

Indholdsfortegnelse. Del 1 Introduktion til Spil Smart. Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06. Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07 I SMN: 97 907 06801 95 7 Pr odukt : SPNA1 1 1 1 607 Indholdsfortegnelse Del 1 Introduktion til Spil Smart Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06 Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07 Spil

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Spørgsmålene er i videst muligt omfang hentet fra nyeste nationale undersøgelser gennemført af NFA, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Weekend højskole 2015

Weekend højskole 2015 Weekend højskole 2015 Biografier - og det der ligner Kan vi lære af andre menneskers erfaringer? Tre dages weekend-højskole om og med biografier. Fem spændende foredrag med meget forskellige tilgange til

Læs mere

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 Fjelsted kirke FYENS STIFTS MENIGHEDSRÅDSFORENING www.fsmfyn.dk KÆRE KURSIST I dette kursusprogram finder du brugbare, spændende og Inspirerende kursusforløb

Læs mere

Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere

Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere den 27. februar 2012 på Vinde Helsinge Fri- og efterskole i samarbejde med Vestmus University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Stenstuegade

Læs mere

Referat af møde i Undervisningsudvalget den 7. oktober 2010

Referat af møde i Undervisningsudvalget den 7. oktober 2010 Referat af møde i Undervisningsudvalget den 7. oktober 2010 Sted: Landemodesalen, Bispegården i Viborg. Deltagere: Niels-Peter Lund Jacobsen (NPJ), Karsten Vinther (KV), Margrethe Møller (MM), Merete Lindhardt

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014

Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014 Vær med til at markere Jammerbugt Kommune som Spil Dansk kommune 2014 Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014 Giv jeres omgivelser og personale en uventet og enestående musikoplevelse.

Læs mere

JazzGro. oves. JazzGro. JazzGro

JazzGro. oves. JazzGro. JazzGro ANDEN del ANDEN del no. 5 27. september Carsten Dahl Talk `N tangent Focus: Solopiano no. 6 25. oktober Krølle Sulsbrück Perc `n Talk Focus: latin percussion no. 7 29. november Bjarke Falgren String `n

Læs mere

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist REGULATIV for organiststillinger aflønnet efter lønrammesystemet Dette regulativ er gældende for stillingen som organist ved Udfyld feltet og hop fra felt til felt med tabulatortasten. kirke(r) og indeholder

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Åben Efterskole. Onsdag d. 22/9 2010 kl. 20.00: Mai Allermand med band. Entré 50 kr.

Åben Efterskole. Onsdag d. 22/9 2010 kl. 20.00: Mai Allermand med band. Entré 50 kr. Åben Efterskole Arrangementer på Den Rytmiske Efterskole skoleåret 2010/11 Vi byder jer alle velkomne til en række spændende koncerter med nogle af Danmarks bedste musikere samt arrangementer hvor skolens

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MARTS 2015 Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS. Stemningsbilleder fra efterårets megastævne i Sejs-Svejbæk kirke

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS. Stemningsbilleder fra efterårets megastævne i Sejs-Svejbæk kirke KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS Stemningsbilleder fra efterårets megastævne i Sejs-Svejbæk kirke NOVEMBER 2013 EN LILLE BERETNING fra megakorstævnet lørdag d. 29/9 i Sejs-Svejbæk kirke Lørdag kl 8.45 kørte

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S LOGO S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DET FOLKELIGE KORS NOT SUITABLE FOR PRODUCTION PURPOSES 2012 JACOB JENSEN DESIGN S LOGO INDHOLD 3 TILBLIVELSEN

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Konference. Musik kirke samfund uddannelse Roskilde

Konference. Musik kirke samfund uddannelse Roskilde Konference Musik kirke samfund uddannelse Roskilde Hotel Prindsen, Sankt Ols Gade 6, 4000 Roskilde 19.9.-20.9.2014 Musik kirke samfund uddannelse Musikken er i udvikling. Det er der ikke noget nyt i. Det

Læs mere

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 6. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk At krydse grænser Når et liv opstår og når et liv forsvinder ændres livet, og vi

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere