Hornbæk Idrætsforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hornbæk Idrætsforening"

Transkript

1 Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side Stiftet 9. april 1908 Nr. 3 April årgang

2 Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen Tlf.: Løvvænget 16, Næstformand H.H. Schmidt Tlf.: Hattemagervej 1, hatten Kasserer Jørn Lien Tlf.: Sauntevej 111, Sekretær Dorthe Lykkegaard Tlf.: Holmegårdsvej 3, Suppleant Anne Marie Jørgensen Tlf.: Kleinsmedevej 6, samt Afdelingsformændene Nye klubhus & Hornbækhallen Tlf.: fax: kontortid: hverdage kl.9-11 Carl Bødker Nielsens Vej Gamle klubhus Tlf.: Halinspektør Stig Petersen Mobil Drejervej 15, Hjemmeside: Redaktør: Lone Schmidt Tlf.: Hattemagervej 1, Ansvarshavende Redaktør: Peter Poulsen Layout og tryk: Hafnia Grafisk 2620 Albertslund Tlf.: Forsidefoto af: Harry Duus Oplag: Stof til næste nummer senest onsdag den 21. april. Lørdag den 3. april afviklede gymnastikafdelingen deres årlige opvisning i hallen med stor succes, og hvor mange tilskuere så de mange forskellige holds flotte opvisning. Samme dag indledte fodboldafdelingen sæsonen, hvor førsteholdet i serie 3 spillede på hjemmebane. Søndag den 4. april startede golfklubben med deres åbningsturnering, hvor der var fuldt besat. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke den afgåede formand Kalle Søgaard for det gode samarbejde og hans meget store indsats for golfklubben og samtidig ønske Niels Erik Clausen til lykke med valget som ny formand for Golfklubben og i hovedbestyrelsen i HIF, hvor jeg glæder mig til et godt og konstruktivt samarbejde. Gymnastikafdelingens opvisning og fodbold- samt Golfsæsonens indledning betyder, at vintersæsonens mange aktiviteter er slut, og forårets og sommerens kan begynde. Men det betyder ikke, at der bliver færre aktiviteter og mindre at se til i Hornbæk Idrætsforenings mange og alsidige afdelinger. Jeg vil gerne sige tak til alle for vinterens mange aktiviteter og ønske held og lykke med forårets og sommerens mange aktiviteter og arrangementer. Klubbladet og portostigning På baggrund af de meget store porto stigninger på udsendelse af klubbladet besluttede en enig hovedbestyrelse på hovedbestyrelsesmøde den 18. marts 2004, at dette nummer af klubbladet formentligt er det sidste der udsendes til medlemmer, der bor udenfor postområde Baggrunden er, at udsendelse af klubbladet 10 gange om året til medlemmer, der bor udenfor postområde 3100 vil stige fra kr. til kr. om året. Der er dog stadig en lille mulighed for, at det fortsat vil blive udsendt til de der bor udenfor postområde 3100, idet vi har ansøgt om portostøtte i Biblioteksstyrelsens portopulje. Det afklares forhåbentlig i løbet af april måned, om vi får tilskud derfra. Såfremt vi ikke får tilskud fra Biblioteksstyrelsens portopulje der mindst dækker merudgiften på kr. vil klubbladet fremover kun blive husstandsomdelt til samtlige husstande i postområde 3100, idet husstandsomdeling til samtlige husstande i postområde 3100 koster væsentlig mindre end at udsende klubbladet som adresserede forsendelser. Hornbæk Idrætsforening skal være den første til at beklage, at regeringen har afskaffet portotilskuddet, som samtidig med Post Danmarks helt urimelige store portostigninger, ikke gør det økonomisk muligt for en forening som vores at udsende klubbladet til alle medlemmer som tidligere. HIF-Informerer Deadlines: HIF-Informerer maj Deadline 21. april 2004 HIF-Informerer juni Deadline 19. maj Hornbæk Idrætsforening April 2004

3 Såfremt det bliver en realitet, at klubbladet ikke udsendes til medlemmer udenfor postområde 3100, kan man rette henvendelse til sin afdeling og aftale nærmere, hvordan man så kan få klubbladet. Endelig vil det fortsat være sådan, at klubbladet hver gang det udkommer efterfølgende kan downloades fra Hornbæk Idrætsforenings hjemmeside på Værterfest Lørdag den 6. marts var 43 af vores frivillige værter samlet til den årlige værterfest i det gl. klubhus, hvor der blev budt på ølsmagning, stand up show og en dejlig buffer fra Café Hansen, og efterfølgende var der dans og musik. Det blev en utrolig dejlig aften med god mad, èn lille en til halsen og en sving om. Værterordningen viser med al tydelighed, at der er grund til at værne om det sociale sammenhold på dette som på alle andre områder. Men der er til stadighed brug for flere værter, så der er fortsat grund til at opfordre til at melde sig som frivillige værter i klubhuset/kiosken. Er du interesseret i at høre nærmere om værterordningen, så 2-16 år BADEBUKSER fra ring til Jette Møbius på telefon eller Idrætsskole I lighed med de seneste 4 år afvikler HIF igen i år, i samarbejde med DGI Frederiksborg Amt, idrætsskole for maximalt 100 børn. Idrætsskolen afvikles i efterårsferien den og 13. oktober på Hornbæk Idrætsanlæg m.v. Jeg håber selvfølgelig, at man i de forskellige afdelinger vil drøfte om man aktivt vil deltage i dette arrangement og stille med det fornødne antal trænere, instruktører samt ledere og hjælpere til årets idrætsskole, som atter i år styres af Kirsten Grønlund og Ole Raslow. Hornbæk IF s Idræts- og Kulturpris Hornbæk IF uddeler i 2004 for anden gang årets idræts- og kulturpris. Prisuddelingen finder sted på Hovedgeneralforsamlingen søndag den 25. april Alle er velkomne til at indsende kandidatforslag. Begrundede forslag sendes til formand Peter Poulsen eller sekretær Dorthe Lykkegaard senest mandag den 12. april Hornbæk Idrætsforenings Idræts- og Kulturpris Hornbæk IF s Idræts- og Kulturpris er en hæderspris. Hornbæk IF uddeler årligt Idræts- og Kulturpris på hovedgeneralforsamlingen. Idræts- og Kulturprisen gives til en person, en gruppe af personer eller en afdeling, der har gjort et særligt stort og betydningsfuldt arbejde for idræts- eller kulturlivet i Hornbæk IF. Indstillinger til Idræts- og Kulturprisen kan komme fra afdelinger og enkeltpersoner, hvorefter Forretningsudvalget tager den endelige beslutning. Forretningsudvalget fastsætter størrelsen på årets Idræts- og Kulturpris. Hovedgeneralforsamling HUSK der afholdes hovedgeneralforsamling søndag den 25. april 2004 kl i klubhuset. I forbindelse med generalforsamlingen byder hovedafdelingen på et mindre morgentraktement. Peter Poulsen Hovedformand Hornbæk Idrætsforening April

4 Badminton Bestyrelsen: Formand Niels Fritzbøger, Tlf.: Rødtjørnevej 8, Næstformand Kjeld Hansen, Tlf.: Jupitervej 67, Sekretær Liselotte Kartman Mobil: Holmevænget 2C, Kasserer Karin Mathiesen, Tlf.: Havreholmvej, Banefordeler Margit Fritzbøger Tlf.: Tlf.: Bødkervej 18, DGI Turnering-Motionist Så er de sidste kampe spillet og resultater kan ses på Motionist 1 (Anni s hold) rykker ned til Serie 4 efter en hård sæson, Motionist 2 (Hans hold) rykker ned til Serie 5 efter en lidt ukoncentreret sæson og Motionist 3 (Klaus hold) rykker ned til Serie 4 efter en hård sæson. I den kommende sæson får vi følgeskab af veteranholdet, som nu konverterer til motionister og starter i Serie 3. Intern Cup-Motionist/Veteranhold Vi afholder en lille turnering lørdag den 24 april kl. 15, hvor vi spiller en holdkamp mellem et par sammensatte hold (motionist/veteran) og efterfølgende spiser lidt mad i klubhuset. Alle, som har spillet på Motionist/Veteran hold i denne sæson, opfordres til at deltage (I bliver kontaktet af holdlederne). Lørdagsbadminton Den sidste gang lørdag den 10 april aflyses, så det er altså slut for denne sæson. Evt. klip kan refunderes hos Hans Jørgen, ellers kan de bruges i den kommende sæson. Bemærk: Der ER åbent lørdag 10, 17 og 24 april for jer som har lejet baner i hallen! Suppleant Spilleudvalg: Motionistformand Hans Jørgen Beck Tlf.: Ole Piis Vej 4, Seniorformand Mette Fritzbøger, Tlf.: Lyngbyvej tv. København Ø hotmail.com Juniorformand Christine Bogattke 3000 Helsingør Mobil: Turneringsudvalg Hanne Bredesen Tlf.: Saunte Bygade 15 Går du i flyttetanker? Så kontakt home i Hornbæk Vi er specialister i salg af helårs- og fritidshuse HORNBÆK v/sten Nielsen, Statsaut. ejd.mægler, MDE Ndr. Strandvej 355, Tlf EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN 4 Hornbæk Idrætsforening April 2004

5 Hornbæk bådeklub Nyt fra formanden Sejlsæsonen er nu heldigvis tæt på start-op, og afdelingernes planer er lagt ud på vores hjemmeside. Som nogen af jer ved, har der været en heftig debat i sejlermiljøet vedr. bundmaling og bådtoiletter. Situationen var for få år siden, at der var 3 væsentlige skadelige komponenter i bundmalingen, hvoraf de 2 i de senere år er erstattet med andre stoffer, som ikke er miljøskadelige. Tilbage resterede kobber. Der var et lovforslag vedtaget for ca. 3 år siden, som påbød max 10% kobber i bundmaling fra i år. Pga Sejlunionens bevis for at en sådan maling var fuldstændig nytteløs, er der lavet en ny lov, der de næste par år giver mulighed for et indhold på 15%, hvilket Sejlunionen har udarbejdet sammen med miljøministeriet. Samtidig har Sejlunionen i 2 år gennemført forsøg med opsamling af slibeaffald fra bundmaling. Forsøget har medført udvikling af støvsugere med slibemateriel, der opfanger op til 99% af kobberet i bundmalingen. Disse støvsugere bliver nu standard i alle havne inklusiv Hornbæk. Krav om bassin til spuling af både har ministeriet frafaldet, da værdien er tæt på nul og omkostninger store. Ligeledes er krav om lukket toilet for mindre lystbåde afskaffet, da det reelt har en meget lille effekt, samt at havnenes dyrt indkøbte tømninganlæg reelt ikke er blevet brugt i de havne, hvor man for 2-3 år siden anskaffede udstyret. Havnen afholder brugermøde i vort lokale den 20. April kl 19.30, hvor ovennævnte emner bl.a. vil blive drøftet. Vi håber på at klubhuset med vestterrassen, trappe med lift samt underetagen vil blive klar til standerhejsningen. Borde og stole til vestterrassen er meget velvilligt blevet doneret af Lars Hastrup, et af vore gamle medlemmer. Påskefrokost afholdes i klubhuset lørdag den 10. April kl Prisen, som er en ren foræring, er sat til kr 75,00 excl. drikkevarer. Tilmeldelse i klubben eller til Benn Bak. Standerhejsning afholdes lørdag den 1. Maj kl 11.00, hvor klubben som sædvanlig byder på skipperlabskovs og røde pølser til de fremmødte. Sejlsæsonen i sigte ret fremme Om ikke ret længe er vi på vandet igen. Der er lige et par fester, nogle kolde nætter, lidt kedeligt roderi med afrensning, slibning og maling af bunden på båden. Og så søsætningen. Men så er vi igen godt på vej til overaltsejren. Ja det vil sige, den er der jo kun én, der kan få. Men alligevel, der venter mange dejlige og udfordrende timer på vandet. Kølbådudvalget har holdt sit planlægningsmøde forud for sæsonen. Det har bl.a. ført med sig, at første onsdagssejlads bliver den 5. maj Første start forventes Peter Byskov at skyde igang kl 18:30, som han plejer at gøre. Om kølbådenes aktiviteter i øvrigt, herunder sejladskalenderen for sæsonen, kan du læse dig til på HBK s web-site: hvor du bare klikker på Kølbåde i menuen til venstre. Formand William Leedgaard Tlf.: Skovvænget 7 Næstformand & Joller Jens Kristian Pedersen Tlf.: Stolemagervej 12 Kasserer Ann-Birthe Rasmussen Tlf.: Ndr. Strandvej Sekretær/PR Benn Bak Tlf.: Syrenvej 40 Kølbåde Thorkil Ratzlaff Tlf.: Borsholmvænget 8 F Motorbåde Hans Erik Nørgaard Tlf.: Sauntevænget 13 B Mini 12: Ove Hansen Tlf.: Rødtjørnevej 6 klubhus & udlejning Nis Kragelund Tlf.: Skovvænget 16C Hornbæk Bådeklub Tlf.: Havnevej 30 Hornbæk Idrætsforening April

6 Hornbæk bådeklub Kølbådsudvalget gør opmærksom på, at der i år gælder nye mål: DH2004. (se: og Der gælder nye mål - DH2004 i den tilstundende sæson. HBK s kølbådsudvalg opfordrer de der ikke er opdaterede, og de der slet intet målerbrev har, at få orden i sagerne. Til onsdagsmatcherne i HBK kan man fortsat (en tid endnu) deltage uden opdateret målerbrev. Ja man kan sågar deltage uden at der overhovedet er et målerbrev til båden...! Kølbådsudvalget og ikke mindst banedommer Peter Byskov opfordrer imidlertid til at man får målt båden. Det letter dommer Byskovs og pointberegner Hoffmanns arbejde betydeligt. Og så er det lissom meget mere fair overfor de andre, som har et målt, opdateret DH til deres båd! Har du et validt målerbrev til båden, så tag det med til første sejlads. Der ligger en række spændende onsdagsmatcher foran os. Desuden har vi Brændevinssejlads, Hornbæk Sejladsen og et X-79 DM liggende og vente på os lige uden for havnehullet. Velkommen til endnu en god sæson i Hornbæk Bådeklub. Steen Guttknecht Kølbådsudvalget Nyt fra motorbådsafdelingen Der er igen ved at komme liv i motorbådsafdelingen. Vi har kontakt til ejerne af ni både og har fået dannet et motorbådsudvalg bestående af: Egon Berngruber , Lars Hansen , Karsten Kalvesø , samt Hans Erik Nørgaard Udvalget har afholdt sit første møde og aftalt følgende aktiviteter for den kommende sæson: Lørdag den Standerhejsning i klubhuset (se opslag) Lørdag den Afholdes Brændevinssejlads for kølbådene, men traditionen tro er motorbåde og motorsejlere velkomne til at deltage i turens sociale aspekt et sted i Sverige. Skippermøde i klubhuset kl Lør-/Søndag den /6 Skovturssejlads til en havn i Sverige. Skippermøde i klubhuset kl Hver båd medbringer madkurv til egen besætning. Lør-/Søndag den /8 Krebsetur for hele klubben. Skippermøde i klubhuset kl Lør-/Søndag den 4.-5./9 Fællestur til Ängelholm med gummibådssejlads op af den naturskønne Rønne å. Bådene medbringer selv proviant til egen besætning. Lør-/Søndag den /9 Fællestur til Helsingborg med besøg på det interessante Frederiksdal. Bådene medbringer selv proviant til egen besætning. Fredag den Sæsonnen afsluttes med Candle-light dinner i klubhuset kl Med sejlerhilsen Hans Erik Nørgaard formand for motorbådsafdelingen 6 Hornbæk Idrætsforening April 2004

7 hornbæk materialhandel ndr. strandvej 342a 3100 hornbæk tlf.: MATAS støtter idrætten i Hornbæk Træfældning Flishugning Hegnsopsætning (Folde, dyre & raftehegn) Nyplantning Brænde V/Claus Meulengracht & Jesper Sandager Hornbækvej 708 Abellund Tlf Mobil: Hornbæk Idrætsforening April

8 Fodbold Postadresse Hornbæk IF fodbold Postbox 48 Formand Kaj Flyger Ndr.Strandvej 285 B 3140 Ålsgårde Tlf.: Kasserer Betina Porsgaard Søvænget 29, Tlf.: Styregruppe, ungdom Ivan S. Jensen (Formand) Smedevænget 8, Saunte, Tlf.: Henrik Olsen (Administrator) Drejervej 17, Tlf.: Carsten Nielsen (Sportschef) Spicavej 25, Tlf.: Jørgen Olsen (Sportschef) Bødkervej 2, Tlf.: arb Simon Jørgensen & Søn fortsat hovedsponsor Tømrer- og snedkerfirmaet SIMON JØRGENSEN & SØN er fortsat hovedsponsor for fodboldafdelingen. Sponsorudvalget har med stor glæde forlænget aftalen, der betyder, at det velrenommerede lokale firma fortsat har deres reklame på brystet af førsteholdets trøjer. I år bliver endda i nyt H 2 O tøj, som en del af den nye tøjaftale. I skrivende stund er det store arbejde med indgåelse af sponsoraftaler ved at blive afsluttet, så mere om det ved en senere lejlighed. Nyt fra ungdomsafdelingen Alle ungdomsholdene har igennem vinteren deltaget i forskellige stævner, arrangeret af enten DGI eller SBU. To af holdene har klaret sig særligt godt. Bjørns mindste pigehold Lilleputterne sluttede af med at blive sjællandsmester i deres række. Pigeholdet vandt i finalestævnet samtlige kampe. Drengeholdet årgang 90 vandt Deres række og blev amtsmester. For drengeholdet var der ikke mulighed for at komme til at spille om sjællandsmesterskabet. Generelt har der været mange flotte resultater. Bander i Hornbæk-Hallen Nej det kan da ikke passe. Jamen det kunne det. I indeværende sæson lykkedes det, som igennem flere år havde været et ønske blandt størstedelen af trænerstaben og blandt spillerne, nemlig at få bander i hallen. Efter en ihærdig indsats fra fodboldafdelingens to ildsjæle Henrik Olsen og Ivan Jensen med hjælp fra to sponsorer Danbolig og Brix Westergaard at få anskaffet bander. Vi kan herefter se frem til den næste indendørssæson, hvor vore ungdomshold nu kan konkurrere på lige vilkår med de hold som vi møder. Vi vil også her benytte lejligheden til at takke de forældre som har hjulpet med at sætte banderne op og tage dem ned igen. Vi håber de og andre, er friske til at påtage sig opgaven igen til næste år, dem som har prøvet har været overrasket hvor nemt det har været, og hvor lidt tid det har krævet. Samtidig får vi også mulighed for selv at arrangere stævner. I første omgang er der planlagt stævne til januar Fodboldafdelingen har efter halfordelings-møderne et fromt håb om, at vi som en af de største afdelinger nu vil kunne tilbyde de fleste af vores ungdomshold mulighed for træningstid med bander. Turneringsstart Igen i år har der op til sæsonstart været hektisk aktivitet med at få alle trænere og ledere på plads. Vi vil godt benytte lejligheden til at byde velkommen til alle de nye frivillige, som er klar til at lægge en hel del af Deres tid i klubben til gavn for ungdomsarbejdet i fodboldsafdelingen. Vi vil også godt takke de trænere og ledere som nu er holdt op for deres store indsats. En ajourført oversigt over klubbens trænere og ledere samt træningstiderne kan ses på klub-bens hjemmeside eller på opslag ved klubhuset. 8 Hornbæk Idrætsforening April 2004

9 Turneringsstarten nærmer sig også. For ungdomsholdenes vedkommende starter 11-mands-holdene allerede i weekend 3. og 4. april. De første Hornbækhold skal i ilden lørdag den 3. april. Juniorholdet som skal til Hillerød, Drengeholdet skal til Gilleleje, Damejuniorholdet skal til Snekkersten og Lilleputholdet (årgang 93) skal til Nivå-Kokkedal. 7-mandsholdene starter 14 dage senere. Årets fodboldtur Årets fodboldtur bliver igen i år i Kristi Himmelfartsferien. Denne gang tager vi udenlands til en stor international turnering i Sverige. Nærmere bestemt til Malmö. 6 hold drager af sted. 4 af holdene skal deltage i Åshöjen Cup. De sidste 2 hold Miniput fra årgang 94 deltager i Halör-Cup der er nordens største turnering for 10-årige. Da denne turnering kun ligger ca. 15 km. fra den Åshöjen-Cup har Åshöjen valgt ikke at have årgang 94 med i sin turnering. Miniputterne vil dog blive indlogeret samme med de andre Hornbækhold ved Åshöjen. I pinsen tager Lilleputholdet årgang 93 igen til Lions Cup i Kalundborg. Samtlige spillere, ledere og forældre ønskes en god tur i såvel Kristi Himmelfartsferien som i Pinseferien. Målkort Så begynder salget af målkort snart. Målkortene er en af fodboldafdelingens vigtigste indtægtskilder. Både ungdoms- og seniorhold vil igen i år sælge kort til alle, som vil støtte Hornbæk IF fodboldafdeling. Resultatet er afhængig af hvor mange målkort som bliver solgt og hvor mange mål som førsteholdet scorer. I sidste sæson hvor Hornbæk IF sluttede med at rykke ned fra serie 2 scorede førsteholdet 37 mål. Dette betød at, målkort køberne skulle betale kr. 37 pr. tegnet krone. Hovedpræmien er igen i år et gavekort til et DFDS Seaways Cruise til Oslo for 2 personer. Fodboldafdelingen vil godt takke alle som har bidraget med køb af målkort sidste år, og vi håber at lige så mange vil støtte klubben i år. Til de ungdomsspillere der sælger flest målkort er der igen i år arrangeret en tur til landskamp i Parken. I år bliver det kampen Danmark Skotland der spilles onsdag den 28. april. På trinnet til en ny sæson, ønskes alle held og lykke med opgaverne! Piger Bjørn Hoffmann Hornebyvej 7 Tlf.: Seniorformand Thomas Lynge Sauntevej 55 B Tlf.: Sponsorer Ivan S. Jensen Smedevænget 8, Saunte, Tlf.: Sekretær Peter Clausen Saturnvej 24 Tlf.: Fodbold hilsner fra Carsten Nielsen & Jørgen Olsen Forventningerne brast På baggrund af efterårets resultater og den gode stemning på holdet der blev oparbejdet sidste år samt tilgangen af ynglingespillerne i år var vores forventninger op til træningsstarten store. I modsætning til sidste års opstart var der på papiret masser af spillere til rådighed for både 1. og 2. holdet. Desværre har vi gennem hele opstartsfasen gang på gang oplevet masseafbud og udeblivelser, hvilket kulminerede med at vi måtte aflyse træningen 3 aftener i træk på grund af spillermangel. Hornbæk Idrætsforening April

10 Fodbold Særligt ærgerligt har det været at ynglingespillerne ikke har vist flaget i samlet flok og derved bidraget til en forstærkning af 2-holdet. De mange afbud og deraf ændrede holdopstillinger har naturligvis sat sit præg på vores træningskampe, hvor spillet og de enkeltes præstationer har været alt for svingende. For 2. holdet har det store mandefald betydet, at holdet ikke har spillet en eneste træningskamp endnu. Ufatteligt når man tænker på at vi inden 10 dage skal kunne stille 28 forskellige spillere til årets første 2 kampe. Med det potentiale der ligger gemt i den nuværende brutto trup til 1. holdet vil alt andet end en oprykning til serie 2 være en katastrofe. Men hvis potentialet forsat kun vises frem på træningsbanen en gang hver 14. dag, bliver det svært. Forårets 7 point sidste år viser med al tydelighed, hvad manglende træning betyder for kampens resultat. De sidste 3 træningskampe (er nok spillet når disse linier læses) skal derfor bruges til at finpudse formen og selvom grundstammen på nuværende tidspunkt ligger nogenlunde fast, er der fortsat ledige pladser. Træningsindsatsen de næste 10 dage vil afgøre hvem der er inde og hvem der er ude. Idet vi hermed siger farvel til telefonspillerne åbner vi samtidig døren helt op for de ynglinge der vil og tør tage chancen. Således er et par ynglinge allerede tilsagt til de kommende træningskampe. Hvis spillerne smøger ærmerne op og påtager sig det ansvar vi som trænere, tilskuere og ledere med rette kan forvente af spillere på et førstehold uanset hvad række holdet spiller i er vi overbeviste om, at sæsonpremieren hjemme mod Birkerød lørdag den 3. april kl ender med sejr til os og i sidste ende en oprykning. Og når vi så sidder i omklædningsrummet efter den sidste kamp og nyder en velfortjent havnebajer eller to og livet bare er lysegrønt, hvem husker så tilbage på de kolde vinteraftener, hvor vores forventninger bristede Med disse ord byder vi jer velkommen til en ny sæson og vi glæder os til at se jer alle på lægterne igen. Trænerteamet Lilleputpiger Sjællands bedste Hornbæks lilleputpiger i C-rækken vandt for nylig sjællandsmesterskabet i indendørs fodbold. Mesterskabet er kulminationen på en flot indendørs sæson, hvor pigerne har udviklet sig forrygende under træner Bjørn Hoffmanns kyndige ledelse. Ved finalestævnet fik Hornbæk-pigerne maksimale 18 point i de seks kampe efter en række spændende opgør, hvor der blev budt på mange flotte detaljer. En af forældrene, Thomas Sønnichsen har leveret denne glade beretning fra sidelinien: Hornbæk lilleput pige i C-rækken, kæmpede sig frem til Sjællandsmesterskabet den 6. marts. Det gjorde de på den fornemmeste vis, da de efter seks kampe stod med maksimumpoint 18!!! Mesterskabet er kulminationen på en blændende indendørs sæson. Pigerne har været inde i en forrygende udvikling, under træner Bjørn Hoffmanns kyndige og disciplineret ledelse. Spillerne med den faste sidste skanse, kølige Simone Gregersen, startede med at besejre holdet fra Sorø. Sejren kom i hus fordi spillerne var tændte og klar fra starten. Holdet har struktureret deres spilletid med to kæder. I den ene kæde spiller Sabina Timmner, Caroline Sønnichsen og Line Olsen, og den anden kæde er sammensat af Rikke Timmner, Caroline Louring-Andersen og Camilla Schuldt-Larsen. Der er et utroligt sammenhold, og holdet fungere uden nykker, og skelen til hvem der spiller mest. 10 Hornbæk Idrætsforening April 2004

11 Turneringens anden sejr kom i hus med en smuk sejr over Roskilde, hvor især superteknikeren Rikke Timmners mål til 2-0, i de døende sekunder, står i klar erindring som turneringens bedste mål. Fra kanten af målfeltet lobbede hun bolden over en magtesløs Roskilde målmand. Et mål som ikke står at finde i fodboldbogen, og som fik træneren til at stå måbende, smukt mål!!! Tredje sejr fik holdet over Præstø, en kamp som udviklede sig til ren overmatching, så stor forskel var der på de to hold. En kamp hvor de to faste spillere over midten Line Olsen og Camilla Schuldt- Larsen sled så man skulle tro de havde taget ekstra luft med hjemmefra. Turneringens fjerde kamp, var også den sværeste. I returkampen mod Sorø var der lagt i kakkelovnen, og Hornbækpigerne havde ikke rigtigt fået armene ned. Det udnyttede Sorø til at bringe sig foran 1-0. Det mål vækkede pigerne, og energiske Caroline Sønnichsen fik udbytte af sit terrieragtige spil, da hun fra banens midte scorede med en halsende Sorø spiller på boldjagt, men bolden gik ind. Dermed forsvandt tvivlen som dug for solen, og lynhurtige Caroline Louring-Andersen oversprintede sin direkte modspiller og sikrede holdet sejren. De to sidste kampe var dermed en formsag, og begge kampe blev vundet med 1-0, og Sabina Timmner viste at hun med sin imponerende fysik, er svær at stoppe, når hun vil have bolden i mål. Efter turneringssejren og præmieoverrækkelsen kunne pigerne synge deres velkendte sejrssang, og skulle pigerne ikke vælge fodboldvejen, afslørede de, at der er muligheder i Popstars. Nu begynder udendørssæsonen senere i sæsonen, og skulle du gå og småkede dig, så kunne fodbold være noget for dig. for som pigerne siger, næste år skal det næstbedste hold i rækken være vores andethold!! Hornbæk IF, fodboldafdeling, Sportdirect og H 2 O indgår tøjaftale! Hornbæk I.F. s fodboldafdeling har sammen med SportDirect, Helsingør v./ Karl Johan Stockmarr og H 2 O indgået en aftale om at alle klubbens ungdomshold inden for de næste 2-3 år iklædes H 2 O s flotte tøjserie Rome. Tøjet bliver sponsoret af lokale sponsorer. Velvilligheden har været stor!! Udtaler formand for sponsor udvalget Ivan Jensen. Vi har allerede nået målet for det første år, men arbejder ufortrødent videre på, at så mange af vore ungdomshold, så hurtigt som muligt, kan trække i det nye flotte tøj! Følgende virksomheder har allerede givet deres tilsagn: Falkenberg A/S Miljørådgivning Home i Hornbæk RFS Denmark (sponserer 2 hold) Volvo Trucks Finn Hansen Jern og stål Hornbæk VVS v./frank Majgaard Har du selv lyst til at støtte fodboldklubben og få dit firmalogo eller hjemmesideadresse, vist på brystet af nogle af klubbens dygtige fodbold piger eller drenge, så ring til Ivan Jensen eller x Caroline i flot tøj! Caroline Christoffersen fra klubbens ældste pigehold, er trukket i den nye flotte H 2 O spilledragt, som alle klubben ungdomshold kan ses i inden for de næste 2-3 år, mens Caroline Louring- Andersen, fra klubben yngste pigehold, er i den matchende træningsdragt, som også bliver en del af klubbens træneres arbejdstøj! Carsten Nielsen Hornbæk Idrætsforening April

12 Simon Jørgensen & Søn A/S Tømrer- og snedkerfirma Agernvej Kvistgård Salon Musette Margit Fritzbøger A. R. Friisvej 2 Tlf FINN VINDAHL ANDERSEN VVS-entreprise A/S Blikkenslagermester aut. gas- og vandmester Tlf Hornbæk Stationsvej Hornbæk Idrætsforening April 2004

13 4FForeningen for forhenværende formænd Næstformand Ellen Jørgensen Tlf: Skovvej 2 Kasserer Michael Kørner Tlf: Løvvænget 18 B Sekretær Thomas Jørgensen Tlf: Holmegårdsvej 21 Foreningen For Forhenværende Formænd Referat af generalforsamlingen søndag den 7. marts 2004 kl i Hornbæk Hallen. Deltagere: Ellen Jørgensen, Henning Andersen, Michael Kørner, Thomas Jørgensen, Vagn Jørgensen, Flemming V. Andersen, Viggo Christensen, Ole Fritzen, Dan Lipzack, Ralf Nielsen. Best. Medlem Lone Bruun Tlf: Holmegårdsvej 18 Best. Medlem Henning Andersen Tlf: Hornebyvej 59 0 Velkomst Ellen Jørgensen foreningsejer bød velkommen med et velanrettet morgenbord. Ellen skuede udover forsamlingen kunne få øje på Henning Nuller der blev fluks Ringet Henning havde glemt generalforsamlingen men kom straks. Herefter sang Ellen solosang lysfyldt morgen hun var den eneste der kendte Sangen. Det gik lidt bedre med den kedsom vinter gik sin gang en del af selskabet brummede med. 1 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Dan Lipzack, som blev valgt med vanligt bragende bifald. Dan takkede ydmygt for valget konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, gav herefter ordet til Ellen næstformandens beretning. 2 Årsberetning Så er der gået endnu et år, og vi er kommet til den ottende generalforsamling i foreningens historie. Igen i år havde vi 6 arrangementer. Vi besluttede jo, at vi ikke ville lave så mange tiltag, da foreningens medlemmer jo er travle folk. På den måde regnede vi med, at der ville komme flere med, når vi arrangerede noget. Og hvordan er det så gået ligesom så 4F Aktivitetskalender april: Bowling vi mødes på New Boule i Helsingør kl maj: Golftur til Havreholm vi mødes i Hornbæk Golfklub kl juni: Storelegedag vi mødes i det gamle klubhus kl august: Den Hvide skovtur vi mødes på havnen / Bådeklubben kl ?? september: Travbanen bag kulissen nærmere herom senere. 26. november: juleafslutning nærmere herom senere. Vh Thomas Hornbæk Idrætsforening April

14 4FForeningen for forhenværende formænd mange andre steder i livet er det gået op og ned. Men i tilbageblik må man nok sige, at det har været et godt og hyggeligt år for vores lille forening. Vi lagde ud med noget, som vi ikke havde prøvet før nemlig en bowling aften i Helsingør den 25. april. Der var rigtig god tilslutning til arrangementet. Alle var jo her på lige fod troede vi. Men nej, der havde sneget sig en halvprofessionel spiller med. Günther vandt selvfølgelig den sjove turnering. Det skal være ham vel undt. Alle havde dog en mistanke om hans status, da han selv havde medbragt sine sko. Vi andre måtte gå i de godt brugte fra bowlingcentret. Om vores spil var blevet bedre ved hjemme bragte sko, tvivler jeg på. Alle morede sig dog godt, og ved den efterfølgende mexicanske buffet gik snakken som sædvanligt livligt. En rigtig god aften, som godt kan gentages på et senere tidspunkt. Så vendte vi tilbage til noget kendt. Endnu en golfturnering. Denne gang i hjemlige forhold på Havreholmbanen. Morgenmad i klubhuset, før vi gik i gang med spillet på den lille, men svære bane. Kampen var som sædvanlig hård, men Jørgen Grumstrups hold (Tage og Anne) løb af med sejren. Tilbage til klubhuset, hvor vi indtog vores frokost og præmierne blev uddelt. Dagen blev afsluttet med en putte konkurrence i det dejlige forårsvejr. 14 juni??? Så kom årets satsning. Den store kulturelle udflugt til Dunkers kulturhus i Helsingborg. Mange havde udtrykt, at det var noget man virkelig glædede sig til. Men, men, men Da dagen kom var der slet ingen tilmeldinger. Det afholdt dog ikke næstformanden fra selv at tage turen over Sundet. Og det var en god oplevelse. En flot bygning med et par spændende udstillinger. Frokosten blev indtaget på havnefronten i Helsingborg i et pragtfuldt solskinsvejr. Der er en flot udsigt til Helsingør, så man må sige, at svenskerne har noget flot at kigge på. Synd at ingen af medlemmerne fik den oplevelse. Så var der større tilslutning, da vi igen havde en golfdag. Denne gang i Helsingør den 4. oktober, hvor 4Fmesterskaberne i kortdistancegolf skulle afholdes. Det blev en lidt speciel dag. Vi havde delt dagen op, så vi startede med morgenmad på LOskolen, spillede på den lille par 3 bane og sluttede dagen med frokost i Helsingør golfklub. Vejret var godt, så der blev tid til 3 runder inden frokosten. Kristine vandt som den første hole in one præmien flot klaret og indkasserede et Drachman ur. Det gav en tur i guldstol. Der er stadig et herreur at spille om! Det bliver spændende at se, hvem der skal have det. Den traditionelle vinderrække blev brudt, idet Thomas, Tage og Jens Madsen vandt den smukke pokal. Denne skal snart udbygges, så der bliver plads til flere navne. En rigtig hyggelig dag med god tilslutning. Så kom den traditionelle juleafslutning, der i år var henlagt til skolens kantine, fordi næstformanden gerne ville gå til et af vores arrangementer. Som ved årsfesten er der også her traditioner, der skal overholdes. En gættekonkurrence og bingospil begge flot lavet af Henning. Han havde også skaffet de fine præmier, så der blev spillet og gættet på livet løs. Maden fik vi fra slagteren, så alle gik mætte og veltilfredse hjem. En hyggelig aften. Årsfesten 2004 havde i år et rekordstort fremmøde. Det er rart, når så mange møder op. Vi havde i år lagt ud med en temafest Pensionist Robinson. Det blev som alle de andre år en vellykket aften. Maden blev som sædvanligt lavet af Merete med hjælpere dejlig mad. Bordene var pyntet med palmer, så vi kom i den rette stemning til konkurrencerne senere på aftenen. Der blev vanen tro sunget, holdt taler til foreningen og bestyrelsen og leget. Bordene var delt op i nord, syd, øst og vest. Deltagere blev stemt hjem, før hvert bord var klar til finalen. Legen var som sædvanligt tilrettelagt af Thomas og Henning. Utroligt at de kan blive ved med at finde på nyt. Men legebørn kan altid finde på noget. Stor ros til dem. Aftenen sluttede med dans til Hot Spot Banana Band. Dejlig musik, der kan danses til. De spiller heller ikke højere end man stadig kan tale sammen. En god aften med god stemning. Dette var året 2003 Som jeg sagde i begyndelsen har det været et godt år med kun en enkelt aflysning. Et kulturelt arrangement! Det er der åbenbart ikke den store tilslutning til. Det afholder os dog ikke fra at prøve igen. Vi har i store træk tilrettelagt de kommende arrangementer. Vi vil gerne en tur på Travbanen bag kulisserne. Vi vil prøve at genoplive vores skovtur gerne en hvid skovtur. Vi vil bibeholde store legedag og juleafslutningen, da vi altid her har god tilslutning. Der er også mulighed for en tur til Nordisk Film, men det er vi ikke helt sikre på endnu. Vi har i den kommende sæson kun tilrettelagt en golfturnering. Det har jeg fået et par kommentarer til nemlig at det var der nogle medlemmer, der syntes var en god idé. Så det retter vi os efter. 14 Hornbæk Idrætsforening April 2004

15 Jeg var i min årstale til festen inde på, at vi var ved at blive en pensionist forening. Det gør jo heller ikke noget lige børn leger jo som bekendt bedst. Alligevel synes jeg, det kunne være sjovt/rart med flere forskellige aldersgrupper. Vi har drøftet det i bestyrelsen, men kan ikke rigtigt se, hvordan vi kan få de lidt yngre til at melde sig ind. Ideer modtages gerne. Dette var årets gang. Til slut vil jeg sige tak til bestyrelsen, der altid er villig til at stille op og gøre et stort arbejde for at foreningen skal fungere. I forlængelse af næstformandens beretning fortalte Dan Lipzack og året i Hornbæk Samvirke. Et forum for byens foreninger, hvor alt af interesse for vort lokalområde bliver diskuteret. Dan fortalte, at han trak sig tilbage som vor foreningsrepræsentanti samvirket der måtte nye kræfter til. Ellen takkede Dan for det store arbejde han havde udført i Samvirket (var også sekretær)og generalforsamlingen indstillede en ny mand på posten nemlig Michael Kørner. 3 Årsregnskabet Da dirigenten annoncerede dette punkt, blev der helt stille Kørner rejste sig tog flere kulørte papirer frem og fremlagde et flot regnskab. se selv: 5 Indkomne forslag Ingen. 6 Valg til bestyrelsen På valg Henning og Thomas ingen modkandidater GENVALGT. 7 Eventuelt Efter ca. 2 timer hyggeligt samvær takkede dirigenten for god ro og orden, Og gav herefter ordet til næstformanden for en kort bemærkning: Tak for i dag rigtig god sommer. Venlig hilsen Sekretær Thomas Jørgensen GÆSTEHYTTER Fra lager i Hornbæk eller opp til 50 m2 på bestillinga Under fremlæggelsen blev Kørner afbrudt af tilhørerskaren man kunne ikke i regnskabet finde en frimærkekonto, så nu interesserede man sig for gebyrkontoen. Men men Kørner havde specifikationerne i orden, der var ikke noget at komme efter. Regnskabet var igen i år revideret af Ralf Nielsen som i øvrigt finder revisionen af regnskabet overkommeligt trods de mange punkter og konti. Regnskaber blev godkendt med applaus. 4 Fastsættelse af kontingent Bestyrelsen foreslog uændret kontingent 100,- kr GODKENDT. Toronto hytten er lagervare Med veranda... Kr ,- Uden veranda... Kr ,- 5 m2 redskansskure... Kr. 6995,- Nordkysten hyttene leveres på bestilling fra 9,9m2 til 32,5m2. Veranda kommer i tillæg Vi kan tegne din hytte op til 50m2 Bestill vår brochore Se hytteudstilling i Hornbæk Holmegårdsvej 29B, Tlf Fax Hornbæk Idrætsforening April

16 Gedden Klubhus: Per Bjørnsvej 20 Bestyrelse: Formand Thomas Ratzlaff Tlf.: Mobil: Lindehøj Helsingør (Adm. & koordination ) Kasserer Flemming Nielsen Tlf.: Kagerupvej Hillerød (Økonomi) Best. medl. Erik Ibsen Tlf.: Ll. Ewaldsvej 3 (Klubhus) Best. medl. Bjørn Andersen Tlf.: Mobil: Søvænget 23 (Klubture) Best. medl. Michael Ogilvie-Bronee Tlf.: Per Bjørnsvej 20 kld. Best. medl. Børge Nilsson Tlf.: Karetmagervej 34 Best. medl. Henrik Willum Petersen Tlf.: Karetmagervej Hornbæk lystfiskerforening GEDDEN afholder traditionen tro 1. MAJ FISKEKONKURRENCE LØRDAG DEN 1. MAJ 2004 KL VED HORNBÆK SØ PRÆMIER FOR OVER KR ,- 1. præmie for største gedde 2. præmie for næststørste gedde 3. præmie for trediestørste gedde 4. præmie for først fangede gedde KONKURRENCEREGLER: Tilmelding til konkurrencen ved standpladsen, beliggende øst for vandværket. Der må fiskes med maks. 4 stk. snøre. Konkurrencen er kun for medlemmer af Hornbæk Lystfiskerforening GEDDEN. Mindstemål for gedder i Hornbæk Sø er 60 cm. Husk statens fisketegn. INDVEJNING/PRÆMIEOVERRÆKKELSE: Fisk til indvejning skal indleveres senest kl Der kan indvejes løbende, hvis fangsten skal genudsættes. Ål, aborre og gedde giver point til klubmesterskabet. Præmieoverrækkelse kl ved standpladsen. Jubilæum Gedden 20 år. Gratis morgenmad for alle byens borgere ved standpladsen ved den nordvendte bred!!! VEL MØDT OG KNÆK & BRÆK! Præmierne er indkøbt hos: JAN & BO s Lystfiskershop Helsingør afd. Jubilæum med morgenmad Vi fejrer i år Geddens 20 års fødselsdag og vil selvfølgelig gerne markere jubilæet på ordentlig vis. 1. maj har altid været samlingspunkt for mange af Geddens medlemmer og mange andre borgere i Hornbæk, da vi har afholdt vores traditionelle geddekonkurrence 1. maj ved Hornbæk sø s bred. Derfor har vi i år besluttet at invitere Hornbæk på morgenmad 1. maj. Dagen falder på en lørdag, og vi har bestilt godt vejr og rundstykker, kaffe m.m. til mindst 200 personer. Vi køber ekstra ind på dagen, hvis vi løber tør, så mød bare op, der skal nok være til dig også. Der vil være mulighed for at komme i tørvejr i vores skure og siddepladser til de fleste. 16 Hornbæk Idrætsforening April 2004

17 Morgenmaden serveres mellem kl. 7 og kl. 9 og er gratis i dagens anledning. Medlemskab kan tegnes på stedet, og der sælges derudover dagkort. Det vil også være muligt at købe øl og vand på stedet til meget rimelige priser. Har du lyst kan du jo tage en fiskestang med og prøve lykken. For at deltage i konkurrencen kræves det, at du er medlem af Gedden. På gensyn ved søen og god appetit. Formanden Klubmesterskabet 2004 Vi har nu i bestyrelsen fastsat datoerne for de kommende klubture indenfor klubmesterskabet. Her er datoerne så maj. Klassiker, Hornbæk sø. Kl maj 16. maj. Kysttur, 6. Tangvej. Kl juni 20. juni. Ål & sandart, Hornbæk sø. Kl september. Havtur, fra Helsingør. Formiddag oktober. Kysttur, 6. Tangvej. Formiddag november. Hornbæk open, Hornbæk sø. Kl november. Put & take, Lynge. Kl Denne gang har vi valgt at afholde 7 ture / arrangementer, og har indført en ny kysttur i oktober, hvor der skulle være gode chancer for havørred. Hold øje med klubblad og hjemmeside, hvor de enkelte ture vil blive præsenteret yderligere, når tiden er inde. Husk også Blå Flag arrangement ved Hornbæk sø, lørdag den 26. juni kl , hvor alle børn og unge fisker gratis ved søen og grej stilles til rådighed af erfarne instruktører. Formanden Kysttur Den anden konkurrence i klubmesterskabet afholdes lørdag-søndag den maj fra kl Det har ikke været nemt at sætte datoen, da mange medlemmer er på klubtur på Øland ugen forinden, og der afholdes royalt bryllup dagen før. Vi håber at mange alligevel møder op og deltager i fiskeriet efter havørred og hornfisk. Der er mulighed for at telte på stedet, og vi har også et stort villatelt til rådighed. Medbring evt. engangsgrill og pølser til natten. På gensyn på 6. Tangvej. Formanden ØLPAUSE..! BK-revision Registrerede Revisorer williams as Bjarne Kring Rødtjørnevej 11 Tlf Hornbæk Idrætsforening April

18 Viden er god medicin spørg på apoteket Sauntevej Blomsterværkstedet Jensen Jensen Havnevej Mad ud af huset / Seher s just the best! Kim Lykkegaard Bygningskonstruktør Rådgivning Renovering Om- og tilbygninger Byggestyring Døre og vinduer Holmegårdsvej 3 Tlf / DYHL ELECTRIC Lys Kraft EDB Nybygning/ombygning Engholmvej 3 Tlf.: Fax HORNBÆK KØRESKOLE Små hold DVD undervisningsudstyr Kirsten Stilling Lodsensvej 5 Medlem af DKU

19 NYT FRA Hornbæk Kirke & Sogn Rejsegilde i sognehuset Onsdag den 17. marts blev der holdt rejsegilde i sognehuset. Her er et par stemningsbilleder. Blandt talerne var sognehusets arkitekt Ebbe Kindt Larsen. Gudstjenester April 18. April. 1. s. e. påske kl. 10. Bodil Olesen 25. April. 2. s. e. påske kl. 10. Kristian Hein Maj 2. Maj. 3. s. e. påske kl. 10. Bodil Olesen. Konfirmation. 8. a 7. Maj. Bededag kl. 10. Hanne Storebjerg 9. Maj. 4. s. e. påske kl. 10. Bodil Olesen. Konfirmation. 8. b 16. Maj. 5. s. e, påske kl. 10. Kristian Hein. Konfirmation. 8. c 20. Maj. Kristi Himmelfartsdag kl. 10. Kristian Hein 23. Maj. 6. s. e. påske kl. 10. Kristian Hein 30. Maj. Pinsedag kl. 10. Bodil Olesen 31. Maj. 2. Pinsedag kl. 10. Bodil Olesen Gudstjeneste på Bøgehøjgård Torsdag den 6. maj kl er der gudstjeneste med altergang i pejsestuen på Bøgehøjgård. Bibeltime på Bøgehøjgård Da den tredje torsdag i maj falder på Kristi Himmelfartsdag, holdes der i stedet bibeltime torsdag den 27. maj kl. 14 i pejsestuen. Konfirmandgudstjeneste Traditionen tro slutter årets konfirmander deres forberedelse med at arrangere en gudstjeneste, som konfirmanderne selv står for. Denne gudstjeneste, som er offentlig og formentlig anderledes end formiddagens højmesse holdes søndag den 18. maj kl. 19. Fredagstræf 2. april: Udflugt til Hoserødslejrens museum og Helsingør. Begrænset deltagerantal, derfor tilmelding nødvendig. 16 april: Kl 14.00: Kristian Hein: På tværs gennem Amerika. 30 april: Kl 13.00: Afslutning af forårs sæsonen, tilmelding senest 16 april. Møderne finder sted i Hornbæk præstegård konfirmandstuen. Ret til ændringer i programmet forbeholdes. Hornbæk Idrætsforening April

20 Katekismusklummen Helliget vorde dit navn Sig navnet Hvad hedder du? Det er et af de første spørgsmål, man møder hinanden med, når man træffes første gang. Navnet er vigtigt, når man skal have placeret et menneske i en eller anden sammenhæng. Og vist fortæller et navn noget om et menneske. Man har et fornavn. Det er det navn, man reagerer på, når nogen taler til en. Det er oftest en del af ens identitet. Og man har et efternavn. Det går et skridt videre og placerer en i en familie,i en slægt.i gamle dage kunne navnet også fortælle, hvad man lavede. Eksempler herpå kan være: Bager, Møller, Drejer. For opfindsomheden var ikke helt så stor, som den er i vore dage, når der skal gives navne til børn, og så var det jo bekvemt at kunne fortælle, at det var en bestemt Jens, man talte om, nemlig ham, der var Møller, f. eks. En anden metode, som afspejler sig i danske navne, er at bruge faderens navn med endelsen sen (=søn). Altså Jensen = Jens søn. I andre kulturer har det været og er stadig almindeligt at give sine børn navne, som forbindes med særlige egenskaber. Lille Bjørn, Ulvefod, for at nævne et par eksempler. Her er der tale om at lægge en form for magi i navnet. Du er, hvad du hedder, er tanken bagved. For tiden er en særlig form for magisk tænkning omkring navne ved at brede sig. Nemlig den form, som kommer til udtryk gennem den såkaldte numerologiske metode. En hel del mennesker ønsker at ændre på sammensætningen af bogstaverne i deres navne fordi de har hørt at det skulle gøre dem lykkeligere at gøre det. Men lige så vel som lille Bjørn ikke nødvendigvis bliver stor og stærk af at have fået sit navn, på samme måde er det langt fra sikkert, at en navneændring til et eller andet konstrueret navn kan gøre nogens liv lettere. Navnet gør meget, siger, hvad vi hedder og hvor vi hører til og undertiden hvad vi laver. Men så er det heller ikke mere magisk. Det er derfor heller ikke en form for magi, man i kirken benytter sig af, når det ved dåben hedder: Jeg døber dig i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. Det er snarere en måde at udtrykke det forhold på, at den, der døbes, kommer til at høre Gud til. Og Gud er jo netop i den kristne tradition både Gud Fader, Gud søn og Gud Helligånd. Nogle gange optræder Gud i bibelteksterne mest som fader eller skabergud. Andre gange viser teksterne hen til Jesus Kristus som Guds søn, der udtrykker Guds vilje. Og atter andre gange er det Gud som Helligånd, som fortolker af Guds ord, der fokuseres på. Man kan ikke undgå at bemærke, at Gud ikke har andre navne i Bibelen. Den kristne Gud har ikke et rigtigt navn, Luther om den første bøn. sådan som andre religioners guder har. Når Moses f.eks., da han møder Gud ved den brændende tjørnebusk i ørkenen, spørger, hvem det er, der taler til ham, er svaret blot: Jeg er den, som er. Og da Jacob, efter sin brydekamp med en ukendt ved vadestedet, spørger efter den ukendte modstanders navn, får han ikke navnet, men derimod en velsignelse, som fortæller ham, at det er Gud, han har med at gøre. Når Gud ikke har noget navn, har det at gøre med det faktum, at den, man kender navnet på, har man en lille smule magt over. Han kan placeres og bestemmes, sættes i bås. Sig troldens navn, er der en talemåde, der hedder. Det betyder, at kender man troldens navn,får man magten over ham.den tanke spiller mange eventyr på. Men det er jo netop, hvad man aldrig kan gøre med Gud. Kunne man det, kunne man gøre ham mindre. Og det ville jo ingen nytte være til. Lige så vigtigt det er for mennesker at have navne at kalde på, til at bestemme tilhørsforhold ved hjælp Det vil sige: Guds navn er helligt i sig selv, men i denne bøn beder vi om, at det også må blive helligt hos os. Det sker når Guds ord forkyndes rent og klart, og vi også lever helligt efter det som Guds børn. Hjælp os til det, kære Far i Himlen. Men den, som forkynder og lever anderledes, end Guds ord forkynder, vanhelliger Guds navn iblandt os. Bevar os fra det, himmelske Far 20 Hornbæk Idrætsforening April 2004

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling Formandens beretning 2000 Blovstrød IF Fodboldafdeling Et fodboldår har igen fundet sin vejs ende, og vi er gået ind i et nyt årtusinde. Jeg vil i det følgende redegøre for væsentlige hændelser i fodboldklubben,

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag:

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag: Tale ved Standerhejsningen den 2. maj 2015. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde jer alle velkommen her i dag på en meget flot forårsdag, hvor træerne står lysegrønne og banerne står klar til brug.

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG 6 Kære Siggi Nu nærmer tiden sig til at vi skal skifte formand, derfor vil jeg gerne på holdets vejne sige rigtig mange tak for de 20 år der er gået med dig

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court Årgang 7 Udgave 7 20. august 2010 FYLDER 60 ÅR... SIDSTE NYT Sidste runde i holdturneringen nærmer sig og de afgørende kampe skal spilles, god vind alle sammen. INDHOLD Jubi-fest

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter:

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter: Referat fra hovedbestyrelsesmødet den 10. november 2016 Tune, den 14. november 2016/ir Side 1 af 4 Til stede: Formand: Kasserer: Sven Edelmann Dorthe Toftebjerg Næstformand og Fodbold: Pauli Christensen

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække 1 Nollund Kirke Søndag d. 18. september 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer 1. DDS 749: I østen stiger solen op 2. DDS 371: Du

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

sæsonstart mandag d. 23 august.

sæsonstart mandag d. 23 august. Igen i år flot vejr til at spille skak på torvet i sæsonstart mandag d. 23 august. Nr. 1 Møn Skakklub Sponsor 23 august 2010 På den anden side... Formand, PR, Klubblad: Lars B. Jensen, Ulvshalevej 51,

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 30. januar 2016 kl. 1415 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Husk Tjek VIGGO. God weekend. Fredagsbrev Light uge 13 1. april 2016. Indhold

Husk Tjek VIGGO. God weekend. Fredagsbrev Light uge 13 1. april 2016. Indhold Fredagsbrev Light uge 13 1. april 2016 Nimdrupvej 2a 8740 Brædstrup 75753888 kontor@bakkelandets-friskole.dk www.bakkelandets-friskole.dk Indhold Martin valgt til bestyrelsen Meretes tilsynsrapport Overskud

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig.

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig. Referat af generalforsamling i BMI 2014 - tirsdag, den 25. februar 2014 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 32 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 57 23. DECEMBER 2009

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 57 23. DECEMBER 2009 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 5 Indhold 1. GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR... 1 2. GENERALFORSAMLINGER 2010... 1 3. JULETRÆSFEST... 2 4. PETANQUEAFDELINGEN INFORMERER... 3 5. IGANGSÆTTELSE

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 41 24. MARTS 2008

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 41 24. MARTS 2008 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 5 Indhold 1. AFDELINGSGENERALFORSAMLINGER... 1 2. HÅNDBOLDAFDELINGEN LUKKER... 1 3. KONSTITUERENDE AFDELINGSBESTYRELSESMØDE... 1 4. TAK TIL AFGÅENDE

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7:

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7: Referat af ordinær generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende

Læs mere

Landsmesterskaber for ungdom

Landsmesterskaber for ungdom Landsmesterskaber 2011 Landsmesterskaber for ungdom Landsmesterskaberne for ungdomsspillere samler alle ungdomsspillere fra de yngste minipuslinge til de ældste juniorspillere til en sjov og spændende

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5.

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5. Hals Forenede Sportsklubber Fodbold Trænerhåndbog Tilhører: 1 Indholdsfortegnelse Fodboldudvalg 3 Kampfordeler 3 Oversigt fodboldhold og træningstider 4 Nøgler 5 Spillerlister 5 Kontingent 5 Sæsonopstart

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom August 2011 Nyhedsbrev i FC Roskilde ungdom Velkommen til et nyt tiltag i FC Roskilde ungdom. Som noget nyt vil FC Roskilde ungdom 4 gange om året udsende et nyhedsbrev. Nyhedsbrevet skal bruges til at

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere