Planlægning af aktivitetsværksteder i undervisningen af elever med forskellige forudsætning En vejledning til lærere på alle klassetrin og i alle fag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Planlægning af aktivitetsværksteder i undervisningen af elever med forskellige forudsætning En vejledning til lærere på alle klassetrin og i alle fag"

Transkript

1 Planlægning af aktivitetsværksteder i undervisningen af elever med forskellige forudsætning En vejledning til lærere på alle klassetrin og i alle fag R. Soleste Hilberg, Ji-Mei Chang, Georgia Epaloose, R. William Doherty, Ward Shimizu og Vanessa Lee 1. DEL: Begrebet aktivitetsværksteder Indledning Denne håndbog er en vejledning til lærere, som gerne vil lære at bruge aktivitetsværksteder i deres undervisning. Vi bruger ordet "aktivitetsværksteder" til at beskrive den undervisningsmetode, der indarbejder standarderne for effektiv pædagogik. Værksteder med forskellige aktiviteter giver læreren mulighed for at undervise små grupper elever ved hjælp af gensidighed og støtte, den mest effektive opdeling i undervisning og indlæring Aktivitetsværksteder er betydningsfulde, for ved at bruge dem i organiseringen af undervisningen får læreren mulighed for at undervise en lille gruppe elever ved hjælp af gensidighed og støtte. Aktivitetsværksteder gør det også muligt at udvikle et klima i klassen, som støtter alle elevers læring, alle arbejder sammen, for at alle får succes. Et vigtigt resultat af brugen af aktivitetsværksteder er, at de holdninger og værdier, der er nødvendige for et godt klima i klassen - fairness, harmoni, plads til alle og høj faglighed - bliver udviklet, gennemført og indpodet. Effektiv undervisning er en meget indviklet proces, som kræver færdighed i dygtigt at løse flere forskellige opgaver på en gang. Vi påstår ikke at denne håndbog behandler alle processer og færdigheder. Denne håndbog er lavet for lærere, som er interesserede i at bruge aktivitetsværksteder i deres undervisning og udvikle et klima i klassen, der er baseret på samarbejde og gensidig støtte, på høj kvalitet i arbejdet og høje forventninger til alles medvirken, præstationer og læring. Forfatterne af denne bog ved godt, at de foreslåede vejledninger vil blive brugt på forskellige måde for at passe til lærernes viden og ekspertise såvel som til deres elever. Vi håber, at du vil gøre denne håndbog til din egen ved at tilrette og tilføje til indholdet. Hvad er et aktivitetsværksted Mange lærere bruger allerede værkstedsundervisning, og selvom det er forskelligt fra klasseundervisning, så er det ikke nok til at forbedre indlæringen. Det er nødvendigt at ændre selve karakteren af undervisningen, hvis der skal ske meningsfuld læring hos alle de meget forskellige elever, der findes i nutidens klasseværelser. Brugen af aktivitetsværksteder er én metode, der skaber en sammenhæng, hvor undervisningsformen kan ændres, så alle elever bliver undervist, og som fremmer fairness, harmoni, plads til alle og høj faglighed. Aktivitetsværksteder integrerer Standarderne for effektiv pædagogik Aktivitetsværksteder afviger fra traditionel værkstedsundervisning på en række betydningsfulde områder. Som det første og vigtigste integrerer de standarderne for effektiv pædagogik: lærere og elever arbejder sammen om meningsfulde opgaver, som bygger på elevernes egen viden og erfaring, og der fører faglige samtaler for at fremme elevernes forståelse. For det andet er det et grundlæggende mål for alle opgaver i værkstederne at fremme brugen, bearbejdelsen og

2 anvendelsen af faglige begreber samt at udvikle færdigheder i nuanceret tænkning. For det tredje så opfordrer aktiviteterne i værkstederne til aktivt samarbejde og bredt omfattende samtaler for at fremme udviklingen af både dagligsprog og fagligt sprog hos deltagerne. Det overordnede mål for aktivitetsværkstederne er at ændre undervisningen, så læreren kan give den bedste undervisning til en lille gruppe elever i "hovedværkstedet", mens de andre elever i andre aktivitetsværksteder samarbejder hensigtsmæssigt og selvstændigt med forskellige opgaver, der har forbindelse med hinanden. Da hvert aktivitetsværksted har forskellige aktiviteter, og eleverne skal arbejde i alle værksteder, så vil alle få mulighed for at arbejde i en lille gruppe sammen med læreren i hovedværkstedet. Næsten enhver god aktivitet kan bruges som grundlag for et aktivitetsværksted Aktivitetsværksteder kan placeres overalt i klassen. De kan være så enkle som at lave opslag til en opslagstavle, eller så indviklede som en række fysikapparatur. Næsten enhver meningsfuld aktivitet kan bruges som grundlag for et aktivitetsværksted! Eleverne arbejder for det meste i små grupper eller med en partner, selvom det somme tider vil passe, at eleverne arbejder individuelt. Aktivitetsværksteder kan laves til at arbejde med projekter, til spil, til udvikling af færdigheder eller repetition. De kan vare så kort som 20 eller 30 minutter eller så længe som en time, et modul, en uge, en måned, et kvart semester eller selv et helt skoleår. Selvom der næsten ingen grænser er for form, indhold eller længde af aktivitetsværksteder, så er det nødvendigt at forstå nogle helt grundlæggende træk såsom, at der er to slags værksteder, målene og den teoretiske baggrund og de fem standarder for effektiv pædagogik. Der er to grundtyper af aktivitetsværksteder: hovedværkstedet og de selvstændige værksteder Der er to grundtyper af aktivitetsværksteder: hovedværkstedet og de selvstændige værksteder, som styres i samarbejde af elever. I hovedværkstedet arbejder læreren med faglige samtaler med en homogen elev gruppe på fire til syv. I de selvstændige værksteder arbejder eleverne i ikke-homogene grupper uafhængigt af hjælp fra læreren med at følge instruktioner på et opgave- eller arbejdsark. Det er nødvendigt, at der udvikles et klima i klassen, som understøtter elevernes selvdisciplin, gensidige hjælpsomhed og samarbejde, så læreren kan arbejde uforstyrret med eleverne i hovedværkstedet. (Side 4 i manuskriptet er en gennemgang af teorien om de fem standarder for effektiv pædagogik - det kan I selv sætte ind. Karen) Målsætningen for aktivitetsværksteder Målsætningen for aktivitetsværkstederne er at fremme: Fairness: mulighed for eleverne til at arbejde sammen med læreren i små homogene grupper Harmoni: Samarbejde med kammerater om et fælles resultat i små forskelligartede grupper Plads til alle: Forøget deltagelse af alle elever

3 Høj faglighed: Undervisning der er relevant og meningsfuld for alle elever Mulighed for eleverne til at bruge fagligt sprog i arbejdet med omfattende skriftlige og mundtlige aktiviteter Undervisning som er intellektuelt udfordrende og fremmer elevernes forståelse og højner deres komplekse tænkning Læreren samarbejder med eleverne om meningsfulde aktiviteter, vurdere deres forståelse og bidrager med passende støtte og hjælp I undervisning med aktivitetsværksteder er lærerens rolle en anden end bare at få eleverne til at arbejde. Læreren samarbejder med eleverne om meningsfulde aktiviteter, vurderer elevernes forståelse ved at observere, lytte og spørge samt tilbyder hjælp, der passer til elevernes udvikling, og som fremmer deres forståelse. Med fairness menes, at alle elever modtager en undervisning, der passer til dem. Harmoni viser sig i klasser, der har fælles holdninger og hvor alle elevers indlæring understøttes. Plads til alle betyder, at alle elever har mulighed for at komme til orde både i sociale og faglige sammenhæng. Høj faglighed, opnået ved at sammenkæde de faglige krav til opgaverne i aktivitetsværkstederne, betyder at alle elever har udnyttet alle deres muligheder. De fem standarder og aktivitetsværksteder De fem standarder skal bruges ved planlægningen af aktivitetsværksteder. Det bliver endnu mere nødvendigt i klasser med elever med forskellige kulturel, etnisk og sproglig baggrund, og ved uøvede læreres undervisning. Her gennemgås hver standard. Samarbejde og fælles aktiviteter Fremmer læring ved hjælp af samarbejde mellem lærer og elev Samarbejde og fælles aktiviteter giver læreren mulighed for at give afpasset hjælp, så alle deltagere får succes, og også til at opfordre til aktiv medvirken af alle elever uanset deres forskellige grader af viden og færdigheder betyder samarbejde om et fælles resultat eller mål. Samarbejde mellem læreren og en lille gruppe elever eller mellem kammerater fremmer aktiv deltagelse, interaktion, udveksling af synspunkter, problemløsning og strategier for tænkning. Mere betydningsfuldt er, at samarbejde giver læreren, en anden voksen eller en kammerat mulighed for at komme med passende støtte, så alle får succes og samtidig komme med opfordring til aktiv medvirken af alle elever uanset deres forskellige grader af viden og færdigheder. I hjertet af hvert aktivitetsværksted er der et "resultat". Det kan være faglige rapporter, diagrammer eller løsninger på problemer. Resultater kan være håndgribelige så som arbejdsark, en stil eller en fysikrapport; eller uhåndgribelige så som at forstå et begreb, forstå en historie eller ændring af synspunkt eller opfattelse efter en diskussion. En passende metafor for Samarbejde og fælles aktiviteter er volleybold. Når man spiller volleybold skal alle på holdet deltage i hele kampen. Volleybold fungerer ikke, hvis man spiller på skift med kun en spiller af gangen. Og selvom spillerne bidrager med forskellig styrke og færdighed, så har alle mulighed for at spille forskellige pladser eller roller i spillet.

4 Udvikling af sprog og læsefærdighed (literacy) Udvikling af sprog og læsefærdighed på tværs af fagene Lærere kan fremme sprog og læsefærdighed ved at skabe opgaver, som fremmer elevernes brug af dagligt og fagligt sprog Udvikling af sprog og læsefærdighed er det vigtigste mål for aktivitetsværkstederne og kan bedst nås ved at sørge for aktiviteter, der anvender meget sprog. Sprog læres bedst gennem indholdsrige samtaler i ægte sammenhænge. Lærere kan fremme sprog og læsefærdighed ved at skabe opgaver, som fremmer elevernes brug af dagligt og fagligt sprog. Sprog er det basale værktøj til brug for elevernes intellektuelle udvikling. I aktivitetsværkstederne taler eleverne med kammerater og lærer og bruger dagligt og fagligt sprog i arbejdet med at tale, læse og skrive. Standarden kan sammenlignes med sportsudstyr. Sprog er det udstyr, der skal bruges til at lære. Lige som det er vigtigt at lære at bruge sportsudstyr rigtigt for at deltage effektivt i enhver sport, så må eleverne lære at bruge sprog, der er afpasset efter forholdene. Ved bordtennis skal man fx lære at bruge et bat, hvilket er helt forskelligt fra at bruge en tennisketsjer. Elever skal lære, at bruge passende sprog i en given sammenhæng som fx matematik og fysik og at følge de sproglige regler, lige som en spiller skal lære at bruge et bordtennisbat og en tennisketsjer. Begrebsmæssig sammenhæng At skabe mening og forbindelse mellem undervisning og læreplaner og elevernes erfaringer og færdigheder fra hjem og samfund Begrebsmæssig sammenhæng er at sammenkæde og bygge bro imellem, hvad børnene lærer i skolen og i deres liv udenfor Begrebsmæssig sammenhæng vil have lærere til at sammenkæde undervisningen og begreber til den viden og erfaring, som eleverne allerede har fra hjem, skole eller samfund. Begrebsmæssig sammenhæng er at sammenkæde og bygge bro imellem, hvad børnene lærer i skolen og i deres liv udenfor. Sammenhængen mellem de faglige begreber i undervisningen og dagligdags begreber gør den nye viden mere relevant og meningsfuld, og giver ægte sammenhæng, så eleverne kan bruge deres personlige viden i undervisningen. Det forøger opmærksomheden, motivationen og indlæringen. Begrebsmæssig sammenhæng er ligesom at bygge et solidt fundament til et hus. Undervisning med begrebsmæssig sammenhæng giver et solidt fundament, hvorpå der kan bygges ny viden. Udfordrende aktiviteter Undervisning i kompleks tænkning Udfordrende aktiviteter omfatter høje forventninger til elevernes præstationer, vurdering og bedømmelse af læreren, kammeraterne og eleven selv, hjælp og støtte gennem eksempler, forklaringer, interaktion og feedback Udfordrende aktiviteter i aktivitetsværkstederne er sammensatte opgaver, der fremmer undervisningens faglige indhold og udvikler tænkningen. Men det er meget vigtigt at gøre opmærksom på, at alle aktiviteter i værkstederne skal planlægges, så det sikres, at eleverne får succes - udfordringen går på den intellektuelle sammensathed og ikke sværhedsgraden! Udfordrende aktiviteter omfatter høje forventninger til elevernes præstationer, vurdering og bedømmelse af læreren, kammeraterne og eleven selv, hjælp og støtte gennem eksempler,

5 forklaringer, interaktion og feedback. Blooms taksonomi 1 er velegnet ved planlægningen af udfordrende aktiviteter, fordi den beskriver trinene i de kognitive processer fra de laveste trin med udenadslære til udvikling af forståelse, anvendelse og analyse til de højeste trin med syntese og evaluering. Udfordrende aktiviteter kan sammenlignes med en god kalender på den måde, at der er et overblik over de vigtigste begreber; hele billedet bliver præsenteret med udgangspunkt i enkeltdelene, så eleverne forstår, hvad det er vigtigt, de arbejder med i hele aktiviteten. Undervisning og samtale Undervisning gennem samtale, engager eleverne ved hjælp af samtale Undervisningssamtaler giver lærere og elever mulighed for at arbejde tæt sammen i små grupper og føre samtaler med klare faglige mål Undervisningssamtaler giver lærere og elever mulighed for at arbejde tæt sammen i små grupper og føre samtaler med klare faglige mål. Læreren lytter omhyggeligt for at vurdere elevens forståelse; støtter indlæringen ved at gentage, rose, opfordre og ved at stille spørgsmål til synspunkter, begrundelser, logiske grundlag og erfaringer; og sammenvæver undervisningen med elevernes tidligere viden. Alle elever har mulighed for at deltage, og elevindlæg forekommer tiere end lærerbidrag. Samtalerne skal finde sted i små grupper for at tage hensyn til elevernes udvikling. En meget brugt metafor er "vævning". Læreren sammenvæver systematisk elevernes tidligere viden meningsfulde eksempler, aktuelle begivenheder som er vedkommende for eleverne med det faglige indhold. 1 Klassifikation af undervisnings- eller uddannelsesmål som grundlag for prøvekonstruktion; taxonomien har seks hovedgrupper: kundskab om fakta og principper (knowledge), forståelse og indsigt (comprehension), anvendelse (application), analyse (analysis), syntese (synthesis) og kritisk vurdering (evaluation) (KTJ)

6 2. DEL: Gennemførelse af aktivitetsværksteder Indførelse af aktivitetsværksteder Det er en effektiv metode at indramme hver undervisningsaktivitet af en "indledning" og en "opsamling". Dette giver mulighed for at udvikle de fælles værdier, der er nødvendige, når der skal anvendes aktivitetsværksteder i undervisningen. Disse værdier giver sig udtryk ved et trygt samarbejde, godt fagligt arbejde af eleverne, både individuelt og sammen med kammerater og lærer samt høje forventninger om alles deltagelse, præstationer og indlæring Alle undervisningsaktiviteter skal "indrammes" af en (a) indledning hvor den forestående aktivitet bliver introduceret, og eleverne får al den information, de har brug for at deltage med udbytte og succes; og (b) en opsamling, hvor aktiviteten diskuteres og problemer behandles. Rammerne kan også være generelle beskeder eller hvilke regler, der skal være for samarbejde og respekt for hinanden. Hvis rammerne skal virke, skal de være korte. Klasse aktivitet Opfølgende aktivitet INDLEDNING - Tal om hvad der skal foregå Læreren underviser hele klassen Læreren går rundt i klassen OPSAMLING - Tal om, hvad der er foregået - Fremhæv succeser; løs problemer der er opstået 10 minutter 20 minutter 20 minutter 10 minutter (tiderne kan variere) Introduktionsfaser Det følgende er korte beskrivelser af de fem faser, der skal gennemgås for at ændre undervisningen fra lærercentreret klasseundervisning til undervisning i aktivitetsværksteder. I de første faser I til III er aktiviteterne forbundet af et fælles tema, og opgaverne er først og fremmest repetition, øvelse, tilvænning til den ændrede form og oplevelser af succes og godt fællesskab. Eleverne har forskellige roller i mange forskellige grupper, der kan være inddelt efter fx, venskab, sprog, forskelle, evner, køn, interesser eller færdigheder, og som kan være homogene i "hovedværkstedet" og forskellige i de "selvstændige værksteder".

7 Fase I I fase I, 1-4 uger, sker undervisningen som klasseundervisning Klassen arbejder med at etablere en rutine med rammerne, indledning og opsamling for at introducere og give eksempler på den forventede opførsel og de fælles værdier og for at diskutere og løse problemer omkring aktiviteten. Undervisningen sker som klasseundervisning: læreren går rundt i klassen for at hjælpe og eleverne arbejde i forskelligartede grupper. I løbet af fase 1 har læreren kontakt med alle elever for at lære dem at kende og vurdere deres færdigheder, talenter og evner for forskellige roller i grupperne så vel som at forstå elevernes indbyrdes venskaber. Aktiviteterne er sat i en sammenhæng og opfordrer til samarbejde og interaktion og omfatter nogle fælles elevprojekter. Det er meget vigtigt, at alle elever får succes i fase 1 opgaverne. Fase II I fase II, 2-3 uger, hjælper læreren en del af klassen, mens de andre øver sig i at arbejde selvstændigt Eleverne arbejder med to til fem forskellige aktiviteter samtidig. Læreren hjælper en del af klassen, mens de andre øver sig i at arbejde selvstændigt med opgaver, der er forbundet med et fælles tema og har et niveau, der sikrer, at eleverne kan klare dem uden hjælp fra læreren. Der øves, hvordan man skal skifte mellem de forskellige aktiviteter og forventninger til opførsel bliver gennemgået i "rammerne", med vægt på at rose eleverne for selvdisciplin, deltagelse i fællesskabet og indbyrdes hjælp. I løbet af fase 2 vurderer læreren elevernes sproglige, sociale og faglige færdigheder og indsamler eksempler på elevernes arbejde. Aktiviteterne omfatter fælles elevarbejder med et fælles resultat, muligheder for bredt mundtligt og skriftligt arbejde, som er forbundet meningsfuldt til elevernes liv. Eleverne løser opgaverne tilfredsstillende indenfor den afsatte tid og kan bruge ekstra tid med udbytte. Fase III I fase III, 1-2 uger, arbejder eleverne i et aktivitetsværksted uafhængigt af lærerens hjælp med at følge instruktioner på et arbejdsark Fra starten skabes et permanent aktivitetsværksted i klassen på et fast sted og med alle nødvendige resurser. i aktivitetsværkstedet arbejder eleverne uafhængigt af lærerens hjælp med at følge instruktioner på et arbejdsark. I løbet af fasen forøger læreren systematisk antallet af aktivitetsværksteder. Der udarbejdes et skema for skift mellem værkstederne, et system for at holde orden på papirer samt et system for at holde styr på elevernes deltagelse i forskellige aktiviteter I løbet af fasen fokuserer læreren på at give eleverne feedback på deres fremgang og fortsætter med at opmuntre til positiv opførsel. Eleverne bliver dygtige til at bevæge sig fra et værksted til et andet på mindre en et minut og til aktivt at deltage i vedligeholdelse af resurserne til aktivitetsværkstederne og klassens system til opbevaring og genfinde produkterne af arbejdet Fase IV I fase IV, 2-3 uger, skifter opmærksomheden fra organisation og forventninger til opførsel og fællesskab til det faglige indhold Elevkontakter om valg indføres. Disse kontrakter giver eleverne mulighed for at vælge mellem et udvalg af valgfri opgaver ud over dem, der forlanges af læreren. Kontrakterne giver også eleverne lov til at bestemme hvornår og i hvilken rækkefølge, de løser opgaverne indenfor et bestemt tidsrum. Aktivitetsværkstederne og skemaet for skift holdes konstante i en periode fra to til seks

8 uger. Opmærksomheden skifter fra organisation og forventninger til opførsel og fællesskab til det faglige indhold. I denne fase koncentrerer læreren sig om at undervise ved hjælp af udvidede samtaler. Fokus i aktiviteterne skifter fra gengivelse og gentagelse til analyse og problemløsning, som kræver kompleks tænkning. Eleverne forøger deres deltagelse i det praktiske omkring værkstederne, opgaverne og det fælles. Fase V I fase V, som er fortløbende, fortsætter eleverne med at arbejde i de selvstændige aktivitetsværksteder og i hovedværkstedet, hvor læreren har undervisningssamtaler med små homogene grupper Mens eleverne fortsætter med at arbejde i de selvstændige aktivitetsværksteder, har læreren undervisningssamtaler med små homogene grupper i hovedværkstedet, som nu er den vigtigste kilde til undervisning. Der bruges fagligt sprog til at diskutere komplekse emner og til at fremme elevernes begrebsmæssige forståelse. Læreren forbereder spørgsmål, som fremmer dialog og eftertænksomhed, og som opbygger forståelse ved at spørge eleverne om deres relevante viden og erfaring. Der udvikles aktivitetsværksteder, der enten følger op på eller ligger før aktiviteterne i hovedværkstedet for at styrke og understøtte voksende forståelse. I fase V vurderer læreren elevernes viden, erfaring og interesser i løbet af samtalerne. Aktiviteterne handler om undervisningen af nyt fagligt indhold. Eleverne deltager i både gensidig og individuel bedømmelse af resultaterne. Classroom mangement Et godt klima i undervisningen kræver classroom management. Der er mange metoder, men vi præsenterer en, der er enkel, men effektiv, og som både den uøvede og den øvede lærere kan finde anvendelig: Gør det enkelt, samarbejd, ignorer, ros og understøt. Dette støtter lærerne og viser, hvilken opførsel, der forventes af eleverne 1. Gør det enkelt: Gør de første opgaver enkle, så eleverne får succes 2. Samarbejd: Spørg elevernes, hvordan fællesskabet skal opbygges, lyt og svar og anvend elevernes forslag med det samme og giv eleverne ansvar for områder, der betyder noget for fællesskabet. 3. Ignorer: Læg mærke til, hvad der sker, ignorer mindre uregelmæssigheder og forvent, at upassende opførsel forsvinder, når den ikke bemærkes. Gennemfør fælles vedtagne konsekvenser for upassende opførsel. 4. Ros og understøt: Fremvis gode resultater, understøt og ros god deltagelse fra eleverne og ros faglige indsatser og resultater ved at fortælle, hvordan de opfylder kravene.

9 Retningslinjer for planlægningen af et godt aktivitetsværksted Brug checklisten til at skabe et velfungerende aktivitetsværksted Planlæg aktiviteter, der er vedkommende for eleverne ved at skabe forbindelse til deres liv og interesser Tag hensyn til elevernes faglige og sproglige færdigheder, når der udarbejdes arbejdsark til aktiviteterne 1. Vælg en "udfordrende" aktivitet. 2. Medtag opgaver, der giver eleverne mulighed til at bruge fagligt sprog til diskussioner eller til omfattende skriftligt arbejde. 3. Planlæg aktiviteter, der er vedkommende for eleverne ved at skabe forbindelse til deres liv og interesser eller fra elevernes tidligere viden og erfaringer 4. Bestemt hvilken form resultatet skal have. Sørg for, at eleverne i mange af aktivitetsværkstederne skal samarbejde med en partner eller en lille gruppe om et fælles resultat. Dette vil fremme samtalerne mellem eleverne og deres forhandlinger om forskellige dele af opgaven. 5. Del hver sammensat opgave op i overskuelige underopgaver for at sikre, at eleverne får succes! 6. Medtag valgfrie ekstraopgaver for elever, der arbejder hurtigt, eller til dem, der har udbytte af ekstra mere udfordrende arbejde. 7. Bestem hvordan resultatet vil blive bedømt, fx i et skema, point eller en checkliste; bestem kriterierne for bedømmelsen og om bedømmelsen skal udføres af eleven selv, en kammerat eller læreren. 8. Udarbejd instruktionerne (fx skilte, opgavekort, arbejdsark). Tænk på eleverne ved udarbejdelsen. Tag hensyn til elevernes faglige og sproglige færdigheder ved valget af ting som bogstavstørrelse og form, antallet af ord, ordforråd eller behovet for diagrammer, ikoner eller illustrationer. 9. Beskriv omhyggeligt på opgaven, hvordan den vil blive bedømt. 10. Indsaml og ordn resurserne til hvert aktivitetsværksted. Til sidst: check tre gange om alle resurserne, eleverne kan få brug for, er til stede - hellere for mange! Flere områder af aktivitetsværksteder Tænk på at medtage flere af områderne her, når du er blevet dygtig til at planlægge og bruge aktivitetsværksteder Tag eleverne med i udviklingen af aktivitetsværksteder og giv dem mulighed for nogle valg 1. Brug mere indviklede systemer for aktivitetsskift for at forøge forskelligheden i de enkelte værkssteder med henblik på venskaber, interesser, sprog, forskellighed, køn eller evner. 2. Giv eleverne nogle valg (elevstyrede aktiviteter) ind imellem opgaverne i hvert aktivitetsværksted. 3. Giv eleverne et valg mellem hvilke værksteder de vi arbejde i. 4. Tag eleverne med i udviklingen af opgaver. 5. Tag eleverne med i evalueringen af aktivitetsværkstederne. 6. Skab adskillige aktivitetsværksteder fra hvilke eleverne kan vælge.

10 7. Inddrag eleverne i at udarbejdelsen af regler og forventninger gennem diskussioner og klassemøder Retningslinjer for at planlægge et godt undervisningsforløb med brug af aktivitetsværksteder Gennemfør de følgende trin for at skabe et forløb med aktivitetsværksteder Del forløbet op i stykker og planlæg et eller flere aktivitetsværksted for hver stykke 1. Vælg det faglige resultat eller tema 2. Del op i stykker, relevante delemner, hovedtanker eller smådele ved hjælp af planlægningsnettet for aktivitetsværksteder 3. Planlæg en eller flere aktivitet for hver del eller stykke 4. For at hjælpe eleverne med at holde regnskab med det arbejde de har gennemført udarbejdes en "Elevernes logbog" (se "Eksempler") 5. Udarbejd en oversigtsplan for aktiviteten til at give til elever og forældre. Medtag mål, en kort beskrivelse og bedømmelseskriterierne for hvert aktivitetsværksted.

11 Planlægningsnet for aktivtetsværksteder Underemne/værkstedsnavn 1. aktivitet 2. produkt 3. arbejdsmetoder 4. bedømmelse Emne eller tema

12 3. DEL: Materialer til planlægning af aktivitetsværksteder Ideer til "udfordrende aktiviteter" ud fra Blooms taksonomi KUNDSKAB OM FAKTA OG PRINCIPPER FORSTÅELSE OG INDSIGT Genkalde sig ønskede informationer. Fortolke meddelt viden uden nødvendigvis at sætte det i relation til anden viden Aktivitet: identificere, benævne, definere, fortælle, opliste, genkende, lokalisere, huske, anmelde, tilpasse, udtale sig om, læse, sætte i relation, gengive, vælge, forklare, lave om, fremsætte påny, beskrive, repetere Resultat: skilt, navn, liste, definition, faktum, test, gengivelse, oplæsning, skema, diagram, beskrivelse, resume, rapport, illustration ANVENDELSE Bruge informationer i forskellige sammenhæng Aktivitet: beregne, løse, ordne, bruge, sætte i relation, vise, anvende, lave, oversætte, illustrere, optegne, undervise, konstruere, øve Resultat: demonstration, illustration, diagram, diorama, samling, kort, puslespil, model, dagbog, rapport, løsning ANALYSE Dele informationer op Aktivitet: holde adskilt, tegne skema, gøre overslag, udlede, ordne, underinddele, resumere, uddrage, klassificere, sammenligne, modsætte, uddrage, analysere, skelne, kategorisere, undersøge Resultat: spørgeskema, spørgeundersøgelse, rapport, graf, skema, omrids, diagram, konklusion, liste, plan. sammendrag, kategori SYNTESE Sætte dele af informationer sammen til en ny plan, idé eller resultat Aktivitet: kombinere, skabe, formulere, designe, komponere, konstruere, omordne, revidere, lave hypoteser, forestille sig, modificere, forbedre, opfinde, foreslå, gøre overslag, udlede, fremstille, planlægge, forudsige Resultat: formel, opskrift, opdagelse, film, forudsigelse, nyt spil, historie, digt, løsning, et stykke kunst, projekt, et medieprodukt, maskine, annonce KRITISK VURDERING At vurdere informationer ud fra givne kriterier og underbygge med meninger og beviser Aktivitet: kritisere, bedømme, konkludere, skelne, understøtte, redigere, beslutte, evaluere, diskutere, rangordne, verificere, vælge, debattere, vurdere, forsvare Resultat: bedømmelse, panel, opinion, dom, skala, værdi, anbefaling, konklusion, evaluering, rapport, undersøgelse, leder, beslutning

13 Ideer til aktivitetsværksteder Matematik - problemløsning - matematik - lommeregner - grafisk afbildning - opsummering - geometriske mønstre - gensidig elevbedømmelse - indbyrdes elevstøtte - computer - korttegning - statistik - opgavefremstilling - historieskrivning Generelt - elevgenererede aktiviteter - spil - forskning - evaluering - sammendrag - reference - hovedværksted (undervisning) - færdighedstræning - interview - ordforråd - årsag og virkning - kritisk tænkning - publicering - opslagstavle - rapportskrivning - video Naturfag - klassifikation - plakater - demonstration - vandkredsløb - miljøundersøgelse - mini laboratorium - uglegylp - fotosyntese - planter Sprog - flere sprog - lytte - litteratur - annoncefremstilling - bogfremstilling - redigering - læse - fortælle historier - digte historier - poesi - biografier - sætningsskrivning - fortæl om en bog Samfundsfag - historie - billedkunst - lokalsamfundet - mellemmenneskelighed - opdagelse - foto - avis - konfliktløsning - skriftligt udtryk - musik - andre kulturer - erhvervsvalg - diskussion og debat - samfundsfag - geografi Aktiviteterne kan være fælles eller individuelle. Aktivitetsværkstederne skal have aktiviteter til alle intelligenser på alle trin

14 Ideer til aktivt elevarbejde ud fra "mange intelligenser" Sproglig - skrive om følgerne af en begivenhed eller situation - omskrive en fortælling, begivenhed, proces, ide, forordning eller lov - skrive læserbreve - fremkomme med og begrund meninger - bedømme regler eller love - digte eller fortolke poesi - skrive et digt, en historie, et essay, en sang, en forklaring, en sketch, et skuespil, en rap, en reklame - udarbejde en ordbog, en ordliste - udarbejde sit eget arbejdsark eller testark - forberede en kontrakt - sammenligne med og udarbejde det modsatte (historier, nyheder, ideer, stil, spørgsmål, resultater, processer) Interpersonel - lave et interview - undervise en anden i at gøre noget - arbejde sammen i en gruppe - udarbejde opgaver, som andre skal løse - deltage i en paneldiskussion - planlægge og deltage i en begivenhed - gennemføre en kampagne - deltage i et lokalt samfundsmøde, en proces eller et projekt - debattere - undervise eller forelægge - overtale - lave en brainstorm og bruge resultatet - bruge et pc-program sammen med en anden eller et hold Kropslig - kinæstetisk - rollespil - opfinde et nyt produkt eller en tjeneste - afprøve en ide - deltage i en simulation - gennemføre en uægte retssag - indsamle data - gennemføre eksperimenter - demonstrere en proces - kombinere elementer af drama, musik, dans, kunst - lave en avis eller et tv-program - skabe noget (kunst, mad, syning, sløjd, skrivning, musik) - udarbejde en håndbog for noget - koreografere en dans om læring - planlæg geen udflugt for at lære noget - udarbejde en skattejagt for at fremme læring Musikalsk - lave en sang, historie, et skuespil, model el. lign. - lave et lydbånd eller en video - lave en fremstilling, hvor der bruges musik - sætte sangtekster i forbindelse med det faglige område - skabe et musikinstrument - skrive en ny slutning på en sang - bruge musikredskaber til at fremme læring - komponere en rap eller en melodi, der fortæller noget om læring Spatial (rumlig) - udarbejde kurver, rutediagrammer, diagrammer, grafer, tidslinier - afbilde resultater grafisk - tegne en plan - forberede opslag - lave plakater, relieffer, kollager, word webs osv. - udarbejde og løse gåder - planlægge en plakat, et opslag eller et relief, der beskriver læring - lave illustrationer til ideerne i en historie - bruge tegninger til at vurdere elevernes viden MANGE INTELLIGENSER Matematisk - logisk - identificere problemer og foreslå løsninger - reorganisere en proces, et produkt, en bog en rapport - evaluere - klassificere (betegnelser, ting, steder, ideer, begivenheder, opførsel, data) - uddrage konklusioner - identificere fremgangsmåden der skal bruges til at lære noget eller gøre en opgave færdig - bestemme sammenhængen mellem nyheder, grupper, processer, ideer, sager - gøre følgeslutninger, forudsigelser - løse matematiske og naturfaglige problemer fra det virkelige liv - forberede budgetter Naturvidenskabelig - gennemføre observationer - indsamle ting til et naturfagligt projekt - udarbejde et observationssystem - udarbejde et klassifikationssystem - indsamle og kategorisere ting til et klasseprojekt - fastlægge et regelsæt for en ide, proces eller aktivitet - undersøge et resultat, en aktivitet eller undervisningsforløb; udarbejde forslag eller anbefalinger - gennemføre biologiske undersøgelser Intrapersonel - fastsætte kvalifikationer - skabe en ny måde at gøre noget på - fastsætte kriterier for evaluering - lave et spil - fastsætte/evaluere konsekvenser - planlægge en tur eller en rejse med al relevant baggrundsmateriale og information - reagere i tænkte situationer - identificere et synspunkt - finde en anden indgangsvinkel - tage beslutninger og begrunde valgene - evaluere eget arbejde og fremskridt, fastsætte mål - skelne mellem fakta og meninger

15 Bedømmelse af aktivitetsværksteder Besvar hvert spørgsmål og bedøm fra 0 (lavest) til 2 (højest) Navnet på det aktivitetsværksted der skal bedømmes INDHOLD INSTRUKTION PROCES RESULTAT POINT I ALT point Aktiviteten er for let eller for svær. Opgaverne passer kun til få niveauer af færdigheder. Opgaverne bygger ikke på elevernes tidligere viden og erfaringer. Der er ingen valgfri opgaver til de elever, der bliver hurtigt færdige Sproget passer ikke til elevernes alder og færdigheder. Instruktionerne er for generelle eller for detaljerede til elevernes alder, færdigheder og sproglige kunnen. Eleverne bliver enten for hurtigt færdige eller har ikke tid nok til at blive færdige. Der er ikke nogen model eller noget eksempel. Der er ikke noget bedømmelsesskema eller checkliste. Eleverne arbejder individuelt og ikke sammen. Aktiviteten fremmer ikke diskussioner eller samtaler mellem eleverne eller udbredt brug af skriftligt eller mundtligt sprog Aktiviteten medfører ikke, at der udarbejdes et håndgribeligt resultat, der kan vise læring, og som kan bedømmes. Resultatet har ikke forbindelse til de faglige krav. Aktiviteten er passende udfordrende. Aktiviteten er udarbejdet, så elever med forskellige niveauer kan gennemføre den med succes. Opgaverne bygger på elevernes tidligere viden og erfaring. Der er valgfri opgaver til elever, der bliver hurtigt færdige. Sproget passer til elevernes alder og færdigheder. Instruktionerne er klart beskrevet og opdelt i overkommelige underopgaver og tager hensyn til elevernes alder, færdigheder, tidligere viden og sproglige kunnen. Aktiviteten passer til den afsatte tid. Der er en model eller et eksempel. Der er et bedømmelsesskema eller en checkliste Eleverne arbejder sammen om fælles resultater. Aktiviteten fremmer diskussioner og samtaler mellem eleverne eller udbredt brug af skriftligt eller mundtligt sprog Aktiviteten medfører, at der udarbejdes et håndgribeligt resultat, der kan vise læring, og som kan bedømmes. Resultatet har forbindelse til de faglige krav.

16 Retningslinjer for organiseringen af aktivitetsværksteder Retningslinjerne skal hjælpe til at arrangere møblerne og udstyret i klassen, så der kan arbejdes i aktivitetsværksteder. Dette fremmer elevernes uafhængighed og deres deltagelse i indlæringen, samt giver læreren mulighed for at være sammen med eleverne på forskellige måder, specielt i undervisningssamtalerne. Hvert klasseværelse har særlige ting, der skal tages hensyn til ud over, hvad der beskrives her. Hver lærer skal lave planer for, hvordan eleverne skal bevæge sig rundt, hvordan materialer skal uddeles og opbevares. Hver elev skal have en fast plads Beslut hvordan eleverne skal opbevare og transportere deres materialer (mapper, pennalhuse osv.) Lav et område til undervisning af en større gruppe. For små elever kan det være et tæppe på gulvet. Eleverne skal kunne se læreren fra deres pladser. Undgå at elever sidder med ryggen til det sted, hvor læreren vil være, når gruppen er større. Lav et værksted, hvor læreren kan arbejde jævnligt med en lille gruppe (3-7) elever, hvor der er plads til at skrive (tavle, flipover) og plads til andre materialer. Dette aktivitetsværksted er ikke lærerens kateder, men et andet sted. Lav nogle aktivitetsværksteder til arbejde i små grupper, pararbejde og individuelt arbejde. det skal sikres, at værkstederne er synlige fra enhver plads, læreren vil befinde sig på, når elevernes arbejde skal overvåges. Adskil stille aktivitetsværksteder fra larmende. Sørg for at materialer og udstyr som opgavekort, æsker eller kasser til de forskellige grupper, til elevernes mapper og tekster findes til hvert værksted. Placer møblerne, så de passer til aktivitetsværkstederne: a) De fleste værksteder skal have stole til 3 eller flere elever b) Hvert værksted skal have nem adgang til at hente og opbevare materialer c) Nogle aktiviteter som kunstneriske udtryk eller at lytte til bånd skal bruge en vask, en stikkontakt eller lignende. d) Spil kan spilles på gulvet eller et tæppe. e) Teknologi skal bruge elektricitet, opkobling, forsyninger og let adgang Undersøg om det er let at bevæge sig mellem aktivitetsværkstederne Sørg for plads til materialer til plakater, opslag og andre fælles projekter Giv eleverne en mappe til deres arbejde, deres rækkefølge af aktiviteter eller deres kontrakt. Eleverne skal have deres mappe med under hele forløbet. Sørg for plads til elevernes mapper. Angiv et bestemt sted, hvor eleverne aflevere deres daglige arbejde til bedømmelse. Sørg for postkasser, mapper eller andre systemer, hvor eleverne får deres arbejde tilbage. Eleverne modtager her dagligt arbejder, enten bedømt af lærer eller kammerater.

17 Undervisningssamtaler: Hvad man "skal", og hvad man "ikke skal" Undervisningssamtaler er belærende (målrettede, med gensidighed og bedømmelse) og samtalende (alle er med, gensidige og med fælles deltagelse), hvilket medfører fælles viden. Skab en behagelig atmosfære for eleverne, hvor de kan udtrykke deres ideer og komme med deres meninger. 1) Skab et udfordrende men ikke truende miljø: (læreren er deltager i diskussionerne) a) så elverne føler sig fri til at fremkomme med begyndende og ikke helt færdige ideer, som læreren kan bygge på b) så eleverne føler sig trygge c) så eleverne er aktivt engagerede d) så eleverne prøver at komme med deres egne ideer uden at vente på stikord fra læreren e) så elevernes meninger, forhandlinger og alternative udlægninger bliver understøttet af læreren ikke: afvis, ignorer eller censurer elev reaktioner ikke: bare evalueringsspørgsmål skift: tonen fra "skoletone" til almindelig samtaletone 2) Besvar elevernes bidrag: a) byg på elevernes svar for at fremme deres forståelse b) omformuler og udbyg elevernes svar c) brug elevernes svar til at udvide diskussionen og undersøge nye, relevante områder d) stil spørgsmål der svarer til elevernes bidrag og deres niveau for forståelse. 3.) For at fremme diskussionen: a) brug på åbne spørgsmål (mere end et svar) b) stil spørgsmål der fremmer diskussionen om emnet eller begrebet ikke: spørgsmål med kendt svar 4) For at fremme at alle deltager med vedkommende indlæg: a) indlæggene bygger på og udvider de forrige indlæg b) sæt diskussionen i relation til emnet, begrebet eller teksten, det drejer sig om ikke: skift emne tit eller hop til nye ikke forbundne emner 5) Almindelig deltagelse og selvvalgt rækkefølge: a) opfordre alle til at deltage, men bestem ikke hvem der skal tale b) opmuntre eleverne til at sige noget frivilligt ved at anerkende deres indlæg positivt c) arbejd på lige selvvalgt rækkefølge ikke: kontrol af rækkefølgen 6) Indhold: a) vælg et passende, lødigt, meningsfuldt emne eller begreb b) hav en plan for hvordan emnet eller begrebet skal folde sig ud, og hvad de vigtigste områder er c) sammenbind spørgsmål og diskussioner i hele forløbet

18 7) Aktiver og brug elevernes baggrund og anden relevant viden: a) før der fokuseres på teksten (et nyt begreb) skal elevernes egen viden "fanges" b) find ud af, om eleverne har den nødvendige baggrundsviden c) sammenvæv elevernes bidrag med diskussionen om emnet d) forbind forståelsen af emnet eller begrebet til elevernes tidligere viden ikke: begynd med det samme med teksten eller begrebet 8) Undervis direkte i et område eller en færdighed, når det er nødvendig i sammenhæng med et større forløb: a) læreren underviser i en sammenhæng b) undervisning tjener til af hjælpe til forståelse ikke: undervis i områder, der ikke har forbindelse til det større mål eller mene ikke: lad eleverne gætte, hvad man tænker på - gå fremad ved t komme med direkte hjælp ikke: komme med unødvendig undervisning 9) Fremme elevernes brug af mere nuanceret sprog: a) frem elevernes brug af bredere og mere nuanceret sprog b) brug spørgsmål c) omformuler for at vise mere nuancerede udtryk og sprog d) brug pauser (forøg ventetid) e) brug invitationer for at udvide elevernes indlæg "fortæl mig noget mere" eller "hvad tror du?" ikke: brug af kort spørgsmål-svar samtale ikke: glem at spørge eleverne om at underbygge deres udtalelser 10) Få eleverne til at bruge tekster, billeder og ræsonnementer til at understøtte et argument, en mening eller en hypotese: a) spørg eleverne om baggrunden for deres indlæg: "hvorfor?", "hvordan ved du det?", "hvad får dig til at tro det?" b) få eleverne til at forsvare og forklare deres svar og deres begrundelser ikke: godtag elevers svar som rigtige eller forkerte uden at overveje, hvordan eleven nåede frem til svaret Delene i undervisningssamtalen Det undervisningsmæssige 1. Fokus på emnet. Læreren vælger et område eller en ide, der kan bruges som udgangspunkt for diskussionen og har en overordnet plan for, hvordan emnet skal udfolde sig, og hvordan det skal deles op for at gøre det muligt at få den bedste behandling af det. 2. Aktivering og brug af baggrund og viden. Læreren "fanger" enten elevernes tidligere viden eller giver eleverne passende baggrundsviden, der er nødvendig for at forstå en tekst. Baggrundsviden bliver derefter sammenvævet med den diskussion, der følger. 3. Undervisning. Hvis det er nødvendigt underviser læreren i en færdighed eller et område. 4. Fremme af nuanceret sprog og udtryk. Læreren får eleverne til at komme med bredere bidrag ved at bruge forskellige teknikker, fx uddybelse ("fortæl mig mere om "), spørgsmål ("hvad mener du med?") omformuleringer ("med andre ord ") og pauser. 5. Fremmer begrundelser for argumenter og meninger. Læreren får eleverne til at bruge tekster, billeder og ræsonnementer til at understøtte et argument eller en mening. Uden at overvælde

19 eleven, forsøger læreren at finde begrundelser for elevernes bidrag: "hvordan ved du det?", "hvad får dig til at sige det?", "Vis os, hvor der står at " Det samtalemæssige 6. Få "allerede kendt-svar" spørgsmål. Mange af diskussionerne omfatter spørgsmål og svar. hvor der kan være mere end et korrekt svar. 7. Lydhørhed overfor elevernes bidrag. Selvom læreren har en plan og fastholder fokus og sammenhæng i diskussionen, så er læreren også lydhør overfor elevernes udsagn og de muligheder, de giver. 8. Sammenhængende samtale. Diskussionen er karakteriseret ved forskellige, vekslende, sammenhængende indlæg; efterfølgende bidrag bygger på de forrige indlæg. 9. En udfordrende men ikke truende atmosfære. Læreren skaber et miljø, hvor en udfordrende atmosfære afbalanceres af en positiv stemning. Læreren er mere medspiller end dommer og skaber en atmosfære, som udfordrer eleverne og tillader dem at forhandle og udlede meningen af teksten. 10. Generel deltagelse omfattende selvvalgt rækkefølge. Læreren opfordrer til deltagelse af alle elever. Læreren bestemmer ikke alene, hvem der skal tale, og elevernes opfordres til frivilligt at komme med indlæg og på anden måde at have indflydelse på rækkefølgen af indlæg. Råd til læreren der planlægger undervisningssamtaler En undervisningssamtale har en plan, der afspejler et resultat. En struktur der understøtter dette vises her. At planlægge en undervisningssamtale er at føre en samtale med sig selv. Den følgende række af spørgsmål er en hjælp til planlægningen. Det er vigtigt at overveje de lokale betingelser, og hvad der er karakteristisk for de pågældende elever. Samtalerne kan have forskellig længde alt efter hvilket resultat, der ønskes og mulighederne for interaktion. Resultatet 1. Hvad vil jeg gerne høre mine elever sige efter samtalen, som viser, at de forstår begerber eller andet indhold? 2. Hvad ved mine elever allerede om at deltage i en samtale om emner fra hverdagen? Om et fagligt emne? Er der forskel? 3. Ud fra hvad mine elever ved, hvad er så den undervisningsmæssige hensigt med samtalen? (Først på året handler samtalerne om generelle områder, der opbygger samhørighed og demonstrerer reglerne for undervisningssamtaler, som fx at eleverne taler uden at række hænderne op, for at opfordre til deltagelse. Senere handler samtalerne om faglige områder.) 4. Hvilke emner hænger sammen med hensigten? Hvad skal introduceres først? Alle skal deltage 5. Udvælg et interessant område til begyndelsen på samtalen, som får alle elever til at tale om erfaringer og baggrundsviden. Bedømmelse 6. Stil spørgsmål, der opfordrer eleverne til at tale om sig selv og emnet. (Fx, har du nogensinde set eller følt eller talt om eller hørt om det her før? Fortæl mere om det. Hvad ved du ellers om det? Hvad syntes du om det, følte om det, reagerede på det? Hvad tror du det har at gøre med det, vi skal tale om? Hvordan ved du det? Fortæl mig mere.).

20 Reaktioner og svar 7. Skriv en liste med de forventede elevreaktioner og svar på emnet. (Planlægningen er bedst, når den forudser forskellige resultater - og nogle uventede - af interaktionen. Dette er nøglen til lærerens reaktion). 8. Hvad vil mine svar være til listen i Med de forventede elevsvar, hvad vil så hjælpe eleverne til at forstå området, undervisningen handler om? (Lærere bruger sproglige teknikker, illustrationer, semantisk sammenhæng, oversigter, diagrammer, skrivning, spil, undervisningsbøger, bøger, elevmodeller og forslag fra eleverne). Hjælp og støtte 10. Forbered spørgsmål og stikord for at finde ud af, hvad eleverne tænker om hensigten med aktiviteten. Læreren stiller åbne hvordan-spørgsmål for at få eleverne til at tale og også spørgsmål om, hvad eleverne føler med hensyn til aktiviteten. De beder eleverne om at gentage, sammendrage og begrunde deres indlæg ud fra deres erfaringer med aktiviteten. Fælles deltagelse 11. Hvordan vil gruppen opføre sig? Vil de række hænderne i vejret for at sige noget? Vil de vente roligt på, at de andre bliver færdige med at tale? Hvordan vil gruppen beslutte at det skal foregå? (Sommetider viser læreren en modelsamtale om skoleemner foran hele klassen med nogle elever og følger det op med en diskussion om, hvordan det gik. Andre begynder bare og gennem deltagelsen i samtalerne finder man frem til en måde for god samtale). Fælles viden 12. Hvad ved jeg om mine elevers forståelse af undervisningssamtalens emne? kan de bruge ideerne og informationerne selv? Har de tiltro til sig selv indenfor det emne?

PÆDAGOGIK GØR EN FORSKEL METODER TIL EN UNDERVISNINGSPRAKSIS DER VIRKER

PÆDAGOGIK GØR EN FORSKEL METODER TIL EN UNDERVISNINGSPRAKSIS DER VIRKER PÆDAGOGIK GØR EN FORSKEL METODER TIL EN UNDERVISNINGSPRAKSIS DER VIRKER Stephanie Stoll Dalton Center for Research on Education, Diversity & Excellence Over sat af Karen Tommerup Jensen fra Pedagogy Matters:

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer INSPIRATIONSKATALOG til lærere og pædagoger Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer Indhold Tema Aktivitet Type Tid Side Forberedelse Forberedelseark

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Banebrydende teknologier. IT-inddragelse, der gør en forskel. 2. reviderede udgave

Banebrydende teknologier. IT-inddragelse, der gør en forskel. 2. reviderede udgave Banebrydende teknologier IT-inddragelse, der gør en forskel 2. reviderede udgave Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 3-2005 Banebrydende teknologier IT-inddragelse, der gør en forskel Af Bent B. Andresen

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Læreplan for Personlig udvikling

Læreplan for Personlig udvikling Læreplan for Personlig udvikling *********** A: Formål og Introduktion A2 Personlig udvikling - december 2004 Formålet for undervisningen i personlig udvikling (Jf. 34 i Hjemmestyrets bekendtgørelse om

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvad vi ved om god undervisning

Hvad vi ved om god undervisning Andreas Helmke, Hilbert Meyer, Eva-Marie Lankes, Hartmut Ditton, Manfred Pfiffner, Catherine Walter, Matthias Trautmann, Beate Wischer, Gerhard Eikenbusch og Hans Werner Heymann Hvad vi ved om god undervisning

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Motivation og mestring med særligt fokus på drenge. - Et pilotprojekt i Gladsaxe Kommune februar-marts 2012.

Motivation og mestring med særligt fokus på drenge. - Et pilotprojekt i Gladsaxe Kommune februar-marts 2012. 1 Motivation og mestring med særligt fokus på drenge. - Et pilotprojekt i Gladsaxe Kommune februar-marts 2012. Med deltagelse af Gladsaxe skole og Vadgård skole i samarbejde med Aadje Hegermann-Lindencrone

Læs mere

Projektforløbet Fra start til slut

Projektforløbet Fra start til slut Projektforløbet Fra start til slut 1 1 Indledning Hvad er et projekt? Et projekt er en arbejdsform, som bruges i virksomheder og institutioner, når udgangspunktet for en opgave er kompliceret og uoverskuelig,

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN katrine bertelsen og METTE MUNK Tekst: Katrine Bertelsen, 7266 5243, kbe@ucsyd.dk og Mette Munk, 7266 5247, mmj@ucsyd.dk Billeder: Steen Olsson Layout

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Design i Folkeskolen. Inspiration til design- og innovationspædagogik

Design i Folkeskolen. Inspiration til design- og innovationspædagogik Design i Folke Inspiration til design- og innovationspædagogik Copyright: Trapholt Udgivelsesår: 2013 Tekst: Kirsten Jensen, Trapholt Gitte Stokholm Klausen, Lyshøj Grith Rasmussen, Munkevængets Skole

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

Det gode læringsmiljø med fokus på positive relationer, klasseledelse og differentiering. Albert Astrup Christensen Jane Olesen

Det gode læringsmiljø med fokus på positive relationer, klasseledelse og differentiering. Albert Astrup Christensen Jane Olesen Det gode læringsmiljø med fokus på positive relationer, klasseledelse og differentiering Albert Astrup Christensen Jane Olesen Det gode læringsmiljø med fokus på positive relationer, klasseledelse og differentiering

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere