INITIATIV IMOD VANDSKADER. Sorgenfrigaards Grundejerforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INITIATIV IMOD VANDSKADER. Sorgenfrigaards Grundejerforening"

Transkript

1 INITIATIV IMOD VANDSKADER Sorgenfrigaards Grundejerforening

2 Nærværende analyse og rapport er blevet til efter en fælles bestyrelses- beslutning i Sorgenfrigård Grundejerforening. Baggrunden er, at store dele af grundejerforeningens område ved gentagne heftige regnskyl har oplevet store problemer /gener, bl.a. i form af omfattende mængder overfladevand på veje og i haver samt indtrængende kloakvand alt sammen med deraf følgende skader på ejendom, ødelæggelse af værdier og andre fysiske og psykiske gener. Analysen er gennemført i august /september måned 2007 på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse hos samtlige ca. 330 parceller i Sorgenfrigårds Grundejerforening. Heraf har mere end 60% besvaret. Databehandlingen er foregået i en arbejdsgruppe bestående af: Webmaster, Ole Hetland Kasserer, Tage Fox Maule Formand, Johannes Vedtofte Næstformand, Søren Rasch Jensen De to sidstnævnte er ansvarlige for rapportens udarbejdelse - men den samlede bestyrelse står bag initiativet og bag samtlige konklusioner. 2

3 INITIATIV IMOD VANDSKADER Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 3 Baggrund Side 5 Analysen Side 5 Skadesårsager Side 6 Gruppering af Skadesårsager Side 7 Overfladevand: Uddybning Side 8 Overfladevand: Konklusion Side 14 Kloakvand: Uddybning Side 15 Kloakvand: Konklusion Side 18 Sammenfattende konklusion og videre initiativer Side 19 Bilag 1 (matrikelkort med ramme om berørte områder) Blågrå (grøn) ramme: Overfladevand - Rød ramme: Kloakvand 4 sider Bilag 2 (matrikelkort med indfarvninger i berørte områder) Grøn: Overfladevand - Rød: Kloakvand - Blå: Både Overflade- og Kloakvand 4 sider 3

4 Sorgenfrigårds Grundejerforening: Initiativ imod vandskader 4

5 INITIATIV IMOD VANDSKADER Baggrund I forbindelse med de seneste års regnfald er bestyrelsen i Sorgenfrigaard Grundejerforening af et større antal grundejere blevet gjort opmærksom på, at foreningens område som helhed er belastet af dårlige forhold i form af indtrængende kloakvand og større mængder tilløbende overfladevand (som også kan indeholde kloakvand). Efter nu at have været udsat for større regnmængder mindst 3-4 gange alene i 2007, har foreningens bestyrelse skønnet, at der bør handles. Men uden en tilstrækkelig kortlægning af problemet, dets omfang og dets årsager kan det være vanskeligt at tage de rigtige initiativer. Efter det store regnskyl lørdag 11. august 2007 besluttede bestyrelsen derfor at foranstalte en egentlig undersøgelse og kortlægning med fokus på konsekvenser og årsager til regnvejrsbelastningerne pågældende lørdag. En kortlægning med fokus på denne dags hændelser skønnes samtidig at give en troværdig strømpil - også for konsekvensen af andre større regnskyl inden for de seneste år. Analysen Analysen er blevet gennemført ved udsendelse af spørgeskema til grundejerforeningens ca. 320 parceller. Flere end 60% af parcellerne har svaret enten pr. spørgeskema eller over den etablerede mulighed på nettet for at besvare: ingen skader. De, som ikke har besvaret, antages som hovedregel ikke at have mærket til væsentlige gener /skader. Følgende tekst relaterer til vedlagte matrikelkort, som viser grundejerforeningens område: Skadesårsagerne er opdelt i fem grupper (A-E) hvad angår hændelserne lørdag 11. august 2007, hvor et stort regnfald (ca mm) på mindre end en time markerede en ubehagelig danmarksrekord. 5

6 Skadesårsager Vand på grund og i ejendom (med evt. samhørende skader) som følge af: A: Synligt, Indtrængende, Udefra kommende Overfladevand fra vej, nabo eller bagbo. (disse er markeret med grønt på kortet) B: Indtrængende vand via kloaksystem i kælder og stueplan. (disse er markeret med rødt på kortet) C: Vand fra egen grund og skader hvor årsagen primært kan udbedres af grundejeren selv: a. Urensede eller dårlige tagrender b. Mgl. eller utilstrækkelig dræning c. Utæt mur og manglende omfangsdæn d. Højt grundvand o.lign. og ingen grundvandspumpe e. Hul i tag f. Sø på grund, som ikke synligt skyldes indtrængende overfladevand. (disse er markeret med orange på kortet, hvor der ikke er meldt om skadesårsager af punkt A og B) D: Ingen problemer / skader. (disse er markeret med gult på kortet) E: Ej meldt antages som hovedregel at modsvare punktet: Ingen skader (disse er markeret med hvidt (umarkerede) på kortet). Bemærk: Punkt C rummer sandsynligvis også et antal ikke-diagnosticerede årsager iflg. punkt A og B. Herudover har et antal grundejere meldt om skadesårsager fra tidligere vejrsituationer. En statistisk signifikant vurdering vil dog her kræve en fornyet undersøgelse, da de fleste af besvarelserne bærer tydeligt vidnesbyrd om fokus på hændelsen bemeldte lørdag, da den har været særdeles markant og stadig er i frisk erindring. Grundejerforeningens bestyrelse er vidende om og har ved selvsyn ved flere lejligheder i år og tidligere år konstateret lignende vandproblemer, ligesom et antal grundejere ved et større antal regnskyl har meldt om problemer. Således har der blot i 2007 været mindst tre til fire andre lejligheder, hvor der må siges at have forekommet vandproblemer for store dele af grundejerforeningens område. 6

7 Gruppering af skadesårsager Ved optegning på vedlagte kort konstateres særligt følgende: A: Synligt, Indtrængende, udefra kommende overfladevand fra vej, nabo eller bagbo. (markeret med grønt på kortet) 1. Sorgenfrigårdsvej sydvestside (ulige nr.) samt vestsiden af Fuglevadsvej Vestsiden af Borgevejs ulige numre 1 25 med spots ned på Fuglevadsvej østside. 3. Vestsiden af Borgevejs ulige numre 33 til 45B med spots ned på Fuglevadsvej øst. 4. Sorgenfrigårdsvej lige nr. Caroline Amalie Vej samt Margrethevej 6 og Ingridsvej 6, 8 og 10 samt Caroline Amalie Vej Østsiden af Caroline Amalie Vej 58A til 68 samt Agnesvej 5, (6?, 8?) 10, 12 og 14 samt vestsiden af Caroline Amalie Vej 39 til 45B. 7. Omliggende områder af krydset mellem Fuglevadsvej Nord, Caroline Amalie Vej og Gyrithe Lemches Vej. 8. Caroline Amalie Vej D. 9. Borrekrattet 1. B: Indtrængende vand via kloaksystem i kælder og stueplan. (markeret med rødt på kortet) 1. Sorgenfrigaardsvej 111B og 106 samt Caroline Amalie Vej vest og øst fra hhv. 9 og 12 til hhv. 45 A og 46 samt Ingridsvej 5 og Borgevej 1-23 samt nr Fuglevadsvej 56B. 3. Omliggende områder af krydset mellem Fuglevadsvej Nord, Caroline Amalie Vej og Gyrithe Lemches Vej. 4. Caroline Amalie Vej 112 D. 5. Caroline Amalie Vej 111 (m.fl.? ) samt Borrekrattet Borrekrattet 17 og 19. C: Vand fra egen grund og skader hvor årsagen primært kan udbedres af grundejeren selv. (markeret med orange på kortet) Forekommer spredt over hele området og er ikke forsøgt grupperet. D: Ingen problemer / skader. (markeret med gult på kortet) Forekommer spredt over hele området, men er få i delområder, som er grupperet under skadesårsag A og B. E: Ej meldt antages som hovedregel at modsvare punktet: Ingen skader (markeret med hvidt (dvs. umarkeret) på kortet). Forekommer spredt over hele området, men er færre i de områder, som er grupperet under skadesårsag A og B. Denne rapport vil i første omgang uddybe og konkludere på punkt A og B, der som hovedregel må ansés for at være uforskyldt af den skadelidte, dvs. påført den enkelte grundejer af udefra kommende årsager. 7

8 Overfladevand Uddybning A: Synligt, indtrængende, udefra kommende overfladevand fra vej, nabo eller bagbo. (markeret med grønt på kortet) 1: Sorgenfrigårdsvej sydvestside (ulige nr.) samt vestsiden af Fuglevadsvej Jeg har haft vand og oversvømmelser flere gange, men kan ikke huske datoerne. - Da der ikke er nogen kantsten ud for min grund, strømmer der vand ind over grunden hver gang, der er kraftig regn. - Gårdspladsen kan ikke mere klare vandet, da der over kort tid er skyllet så meget vand ind, at sugeevnen er forsvundet. - Ud over leret flere steder på grunden er der vandfald der skyller store kanaler langs husets fundament og ud mellem sten i stenmuren. - Brønddæksel ved siden af huset er kørt i stykker af kommunens folk. - Det er uansvarligt at kommunen gennem tiden har lagt ny asfalt oven på gammel, så der ikke er nogen kantsten til at tage bare almindelig bygeregn, som kommer via Caroline Amalie Vej. - Jeg overvejer at kontakte en advokat, da jeg mener at kommunen bør reetablere min forhave og gårdsplads. - Ved I, om der var kloakvand i vandet fra Caroline Amalie Vej, da jeg så skal have fat i husforsikringsselskabet? Jeg tror det, fordi jeg fik sviende udslet på fødderne. - Der er ingen kantsten ved Fuglevadsvej (krydset) for enden af Caroline Amalie Vej, så vandet fosser bare videre ned. - 1 cm fra kanten af vores hoveddør. - Vandet fossede igennem vores skur, som vi har i forbindelse med vores carport. - Det lader til at kloaksystemet både på Caroline Amalie Vej og Sorgenfrigårdsvej ikke er tilstrækkeligt, samt at kantsten visse steder er for lave (eksisterer ikke). - Tilstopning af kloak ved Fuglevadsvej 1 resulterede i, at vandmasser eroderede vores græsplæne. - Vand langs nordside af hus. Vil efter oplevelsen etablere rist i fliser, så vand løber ned i kloak. - Vand fra gaden ind i indkørsel. 8

9 - Vejen var totalt ufremkommelig for biler på grund af de store vandmængder. - Kloaksystemet kan ikke tage vandet, der kommer oppe fra Caroline Amalie Vej, og 11, 13 og 15 ligger lavt. Vejbumpet ud for nr. 15 har også opstemmet vandet. - Vandet løb ned over skrænten i en vandfaldslignende strøm over cykelsti, fortov, hæk og garage. - I skrænten skyllede en del jord væk og ned i haven. - Måske kan Birkestien laves som det laveste punkt, så overfladevandet løber denne vej ned, hvis vandstanden bliver for høj. Vandets hastighed på C.A.Vej gør, at kloakkerne ikke når at opsamle vand, fordi det løber henover ristene og ned på Fuglevadsvej. Måske kan noget sænke dets fart? - Vejens afløbssystem er underdimensioneret. - Jeg kan ikke huske de andre datoer, men hver gang der har været meget vand, har vi haft samme scenarie. - Kloaksystemet på Fuglevadsvej bør dimensioneres bedre. Vand i en del af kælder. - I flere tilfælde i slutningen af juni og starten af juli fik vi lidt vand i vores kælder pga. siven af vand fra nordsiden af huset ned gennem jorden og ind i vægge og fundament. - Vandet kom fossende ned af indkørslen stod 70 cm op på garageport. Ind ad kælderdør. - Der kommer altid forholdsvis meget vand på grunden, idet vand fra Caroline Amalie Vej og dele af Sorgenfrigårdsvej frit kan løbe ned af stikvej til Sorgenfrigårdsvej 111 A & C. - I almindelighed fungerer kloak og dræn tilfredsstillende, men kapaciteten var ikke stor nok til den mængde vand, der kom løbende fra Caroline Amalie Vej og Sorgenfrigårdsvej. - Vi har tidligere rettet skriftlig henvendelse om ovenstående problem. Den 22. nov. 04 fik vi heldigvis positivt svar fra kommunen om, at kantstenen ville blive hævet. Jeg har før sommerferien talt med NN som kunne oplyse, at der var udarbejdet arbejdskort på opgaven. Siden da er der imidlertid intet sket. - Ved meget kraftige regnskyl kan kloaksystemet ved Sorgenfrigårdsvej ikke følge med, hvorfor store regnmængder i stedet følger stikvejen ned til vores ejendom. Værst har vi oplevet dette ved skybruddet 24. august 2004, hvor vores biler i bogstaveligste forstand stod under vand i carporten. Men også de kraftige regnskyl primo august 2005 gav problemer. Dette har vi levet med igennem mange år. Men problemet kunne formodentlig gøres mindre. I det seneste år har vi oplevet, at selv ved mindre regnskyl er vores carport sat under vand som følge af regnvand fra Sorgenfrigårdsvej. 9

10 Årsagen til dette er efter vores opfattelse den nye asfaltering i vejkrydset, som kommunen gennemførte for to år siden, hvor ny asfalt blev lagt oven på den gamle. Herved blev hældningen i vejkrydset ændret, så en del af regnvandet ikke længere løber i kloakken. Der er nu næsten ingen niveauforskel mellem vejbanen og cykelsti/fortov på det sted, hvor vores stikvej munder ud i vejkrydset. Resultatet er, at der ved regnskyl hurtigt danner sig en sø på vejbanen til fare for trafikken, samt at store mængder regnvand tager den letteste vej nemlig ned ad vores stikvej. Problemet vil efter vores opfattelse kunne mindskes betydeligt, hvis man genetablerer den oprindelige niveauforskel mellem vejbanen og cykelsti. Dels fordi man vil kompensere for den ændrede hældning af vejbanen og dermed tvinge regnvandet i kloakken. Dels fordi regnmængderne derefter skal være betydeligt større, før vi bliver generet. - Ved de kraftige regnskyl i august 2005 stod hele krydset igen under vand, når det var værst. For yderligere at sikre vandafledningen kunne man måske overveje at etablere endnu en kloak blot på den anden side af vores indkørsel, så det vil formodentlig være en mindre operation. - Som det fremgår af billederne fra 11. aug. var skaderne denne gang ret omfattende. Dels blev der skåret dybe render i vores gårdsplads (½ m brede og næsten 1 m dybe) dels var gårdspladsen delvist fyldt med mudder og slam som var ført med vandet fra Sorgenfrigårdsvej. Og forsikringen dækker ikke udbedringen af sådanne skader. Vi kan naturligvis ikke leve med en situation, hvor vores carport og gårdsplads gentagne gange oversvømmes selv ved mindre kraftige regnskyl. Vi agter derfor igen at skrive et brev til kommunens tekniske forvaltning om dette. Forhåbentlig er kommunen denne gang mere lydhør. Vi er naturligvis klar over, at kommunen ikke kan udbedre alle kloakproblemer med et snuptag. Men i vores tilfælde kan de værste problemer afhjælpes med en højere kantsten og en kloak mere og det synes vi bør være en overkommelig opgave. (Se også en række tilsendte billeder). 2. Vestsiden af Borgevejs ulige nr med spots ned på Fuglevadsvej østside. - Vi har flere gange ved voldsomme regnskyl iagttaget meget store vandpytter ved vores indkørsel, så vi ikke har kunnet gå tørskoet ind, da kloakafløb tæt ved har været fyldt op i flere timer. Kommunen har været kontaktet i 2005, men mente ikke der var problemer. - Borgevej stod under vand og vandet løb over vores forhave og ned i lysskaktene. Vi har rigtig mange frygtelige slamfotos hvis kommunen skulle være interesseret. - Vi havde travlt med at åbne brønddæksler samt fjerne blade, da mange beboere var på ferie. - Vi undrer os over, at der ikke er flere riste på vejen, som kan tage overfladevandet. 10

11 3. Vestsiden af Borgevejs ulige nr. 33 til 45B med spots ned på Fuglevadsvej øst. - Som skrevet er der ikke længere efter asfaltering af vej nævneværdig kantsten ud for vores hus. Det har den gene, at fortov m.v. altid bliver oversvømmet kraftigt. - Afløb fra lyskasse til faskine stoppede på grund af jord fra overfladevand, hvorved vand løb ind i kælderen. - Vejens kloakker fungerer som de skal men voldsom regn slår mange blade af træerne. Disse stopper alle fire kloakker/nedløb ved Rosenstien, hvor vand fra 100 meter til begge sider skal ned i afløbene. Løsningen er dæksler der ikke stopper til. - Betydelig vandansamling på gårdsplads foran huset. Vandet trængte langsomt ind gennem fundament flere steder, hvor der ikke tidligere har været problemer. - Vandet på forareal stod højere end brønddækslet. Vi var nødt til at skubbe dækslet til side, så noget af vandet kunne løbe ned i kloakken. - Ved ekstrem vandbelastning kan 2 nyanlagte faskiner ikke klare vandmængderne. Det store vandtryk gør, at vand siver ind i kælderen ved kældergulv flere steder samt i fundament ved østgavlen. Vandet siver langsomt ind, og det er muligt at opsuge det med klude, håndklæder o.lign. - Indkørslen fra vejsiden blev eroderet i venstre side i en dybde af ca. 20 cm, en bredde af ca. 30 cm og en længde af ca. 3½ meter. - Skaderne kommer i form af en flod fra vejen der løber ned over den hældende grund, og der føres en del materiale med ned over indkørslen. 4. Sorgenfrigårdsvej lige nr. Caroline Amalie Vej samt Margrethevej 6 og 9. - Der kom så meget vand at tagrender/nedløbsrør ikke kunne klare det, så det løb ud over (de var rensede) Vi bor højt oppe på en bakke. Der kom en dyb fure i vores indkørsel hvor vandet løb ned til vejen med stor kraft. 5. Ingridsvej 6, 8 og 10 samt Caroline Amalie Vej Der kom meget store mængder vand fra Lyngby Stadion og anlæg. 53 cm kloakvand på 115 m 2 kælder mange liter! Kommunen skal aflede / dræne Stadionanlægget. Sikre at vand afledes til kloaknettet i et fornuftigt tempo. Der kom meget store mængder vand fra Stadionanlægget. Haverne op mod Stadion blev oversvømmet i løbet af ganske kort tid. Og for at afhjælpe dette tog beboerne brønddækslerne af. Dette resulterede i et voldsomt tryk på kloaknettet, som ikke kunne håndtere dette reglen om de forbundne kar sikring af brønddækslerne. 11

12 - Store vandmængder fra stadion strømmede forbi huset både mod nord og syd i hhv. ca. 2 og 4 meters brede strømme vel omkring 6-10 cm dybe. Belægningen var ved at blive revet op, men ikke i større omfang end at vi selv har lukket hullerne. Det er på Stadion at systemet ikke kan klare større vandmængder. Vi åbnede for alle kloakdæksler og vandet forsvandt godt nok i kloakken, men det var ikke muligt at lede nok vand den vej. Hovedparten løb videre ud på Ingridsvej samt ind til naboen i nr Vandet kom som en rivende flod - vandet stod højt om hele huset (ca. 22 cm) og foran huset var der nærmest bølger i min carport ved vejen stod jeg i vand til anklerne. Korrespondance fra oversvømmelser i 1985 haves. 6. Østsiden af Caroline Amalie Vej 58A til 68 samt Agnesvej 5, (6?, 8?) 10, 12 og 14 samt vestsiden af Caroline Amalie Vej 39 til 45B. - Nyopgravet faskinesystem styrtede sammen før montage. Kloaksystemet bør udvides, da en faskine aldrig vil kunne bortlede så meget vand. Et separat regnvandssystem, der føres direkte til Mølleåen. - Overfladevand i betydelige mængder strømmede ind fra Stadion og dannede en rivende strøm langs nordkanten af huset og fortsatte ind på nabogrunden i nr. 60. Blomsterbede, plæne og terrasse stod under vand (ca. 10 cm.), men vi har ikke konstateret nogen skader hverken inde eller ude. For ca. 10 år siden i forbindelse med et kraftigt tøbrud oplevede vi en lignende, men langt mindre indstrømning fra Stadion. - Observerede ikke, at det kom fra et vertikalt plan. Sivede ind gennem kældervægge i løbet af det kommende døgn. - Store vandmængder fra Stadion-områdets træningsbaner gav alvorlige gener for området omkring Agnesvej. En form for dræn eller barriere fra det område er ønskeligt. - Vores bagbo er træningsbanerne ved Lyngby Stadion. Der er en grøft som skal tage vandet, men den blev fyldt og løb over. På grund af højt grundvand efter uvejret løb der vand ind i kælderen de følgende dage. - Problemet hos os er at grøften mellem vores have og fodboldbanerne løber over. Grøften er ved at vokse til og kloakafløbet, der er i grøften fungerede ikke og bør kigges efter. - Dyb grøft langs fodboldbaner har ikke været vedligeholdt og kan være skyld i at store mængder vand fra banerne trængte igennem haverne på Agnesvej. - Haven ligger ud mod Stadions træningsbaner, hvor der er gravet grøft. Vandet løb gennem badeværelse fra lørdag eftermiddag til mandag eftermiddag. NN og en anden person fra kommunen var her og aftalte at de ville undersøge, om grøften på Stadion og drænet derfra gennem haven fungerede tilfredsstillende. 12

13 - Foruden skybrud lokalt kom overfladevand fra Stadion ned ad Agnesvej flodbølge. Nr. 43 har skrevet til kommunen og vedlagt foto visende problemer med overfladevand fra Stadion, som kommer ned til os. - Der kom en flod ned ad Agnesvej, via indkørsel i nr. 45A kom vandet ind hos os. - På vejbanen var der cm vand mellem nr. 41 og 47 på Caroline Amalie Vej. Vandet strømmede som en flod fra Agnesvej ud på Caroline Amalie Vej hvor gaderiste ikke kunne tage vandet hvorfor det fossede ind på vores grund. Fortrappe (udv.) har sat sig. 7. Omliggende områder af krydset mellem Fuglevadsvej Nord, Caroline Amalie Vej og Gyrithe Lemches Vej. - To personer øsede og skovlede i 1½ -2 timer. Vandet blev hældt ned ad skrænten. Vi har aldrig oplevet noget lignende. - Vand trængte gennem kældervægge og via kældervinduer. - Der kom vand i kælder ved en kloakudføring og langs med kælderdøren. I kælderskakten var der samlet mellem l vand. Kælderdør skal udskiftes. Vand i olietank skal suges op. - Det var en chokerende oplevelse at komme hjem og opleve hvor meget, der kan ske på så kort tid. - Vandet kom ind via lysskakter til kælderen idet afløbene ikke kunne klare vandmængderne. Der var tale om regnvand og ikke kloakvand. - Vandet fra Stadion fyldte grøft bag Agnesvej. Kloakken fungerede. - På Gyrithe Lemches Vej stod der vand i 30 cm dybde ud for boldbanerne. Boldbanerne ligger højere end vejen, hvorfor en stor del af vandet kan tænkes at komme herfra. 8. Caroline Amalie Vej D - Faskine renset efter Effekt usikker. 9. Borrekrattet 1 - Ingen kommentarer 13

14 Overfladevand - Konklusion Flere områder fordelt i kvarteret med særlig fokus på område 1 (Sorgenfrigaardsvej / Fuglevadsvej), område 2 (Borgevej), område 4, 5 og 6 (vejene op til stadion) samt Område7 (Krydset Fuglevadsvej /Caroline Amalie Vej /Gyrithe Lemches Vej) er ved store regnskyl mærkbart berørt af store mængder overfladevand. Overfladevandet iblandes tilsyneladende undervejs kloakvand som følge af utilstrækkelig kloakering. For område 1 s vedkommende synes det at være en kombination af overfladevand fra Stadion (ført ned via Sorgenfrigaardsvej) og overfladevand fra Caroline Amalievej (som igen stammer fra en kombination af utilstrækkelig kloakering dér), og mængder af overfladevand påført de små veje og Caroline Amalie Vej fra langsiden af Stadion. Generne dér er særligt store, fordi en del af parcellerne ligger lavt (til dels ved stikveje), og de oplever en veritabel syndflod oversvømme såvel grund som ejendomme under selv lettere regnskyl. Det påpeges, at en kortsigtet løsning (forbedring) formentlig ville være hævning af kantsten samt etablering af ét ekstra kloakdæksel tæt ved krydset Fuglevadsvej / Sorgenfrigaardsvej / Caroline Amalie Vej. For alle områderne gælder formentlig endvidere: * De mellemlange løsninger (både for område 1, 2, 3 osv.) at LTK sikrer, at der først og fremmest ikke tilføres overfladevand fra Stadion, men at der på stadions egne jorder finder tilstrækkelig dræning sted. * Renovering af kloakledningen (med ny strømpe ) på Caroline Amalie Vej kunne formentlig også på mellemlangt sigt kunne mindske genen. Af langsigtede løsninger kan der peges på etablering af ny, bedre dimensioneret kloakering i bl.a. Caroline Amalie Vej. 14

15 Kloakvand - Uddybning B: Indtrængende vand via kloaksystem i kælder og stueplan. (markeret med rødt på kortet) 1. Sorgenfrigaardsvej 111B og 106 samt Caroline Amalie Vej vest og øst fra hhv. 9 og 12 til hhv. 45 A og 46 samt Ingridsvej 5 og Borgevej nr samt nr Vandet væltede op af kældertoilettet og i løbet af kort tid steg vandet i hele kælderen 90 m 2 m (6 rum + garage) vi afbrød tagnedløb, tog brønddæksel af det hjalp ikke meget. Kælderpuds ødelagt i ca. 1 m. højde, vandet er trængt op /suget op. Ved følgende rengøring, spuling etc. er pudsen derefter løsnet og /eller faldet ned. Mange ejendele er ødelagt /beskadiget. - Hovedkloak ved Borgevej og Fuglevadsvej har mangler. Vore afløb går til kloakledning mellem Borgevej og Fuglevadsvej ikke til kloak i Borgevej. Kloak må være delvist blokeret, da fald ellers skulle sikre det ikke kom op hos os. Kommunen inspicerede og fandt fejl på første del af kloak mellem Borgevej og Fuglevadsvej. Vi formoder der også har været fejl på nedre del, men har ikke modtaget underretning om dette. - Det virker som om afløbet ved vejen ikke har tilstrækkelig kapacitet til trods for regelmæssig fjernelse af visne blade mv. fra risten. - Vore toiletter boblede rigtig meget, hvilket de aldrig har gjort i de år, vi har boet i vores hus. Jeg tjekkede vores kloakbrønd oppe ved vejen under uvejret og hvor der normalt er 6-8 m til bund, så stod vandet ca. 3-4 m op i brønd. - Vi ligger lavt og vores affaldsvand (spildevand) ledes op til Borgevej, derfor er der installeret særlig pumpe, men hvis kloaksystemet er blokeret af en eller anden grund kan vores vand ikke løbe op og ud. Det er sket tidligere, så vort ønske er, at kommunen sørger for at der altid er passage dvs. ikke rødder, plast el. lign. i rørene samt at de er rimelige (tilstrækkeligt) nok til al vandet. - L.T.-Kommune har konstateret, at reparation på kloak fra 45B op imod Caroline Amalievej er utæt og trænger til udskiftning, samt kloakafløb ud for nr. 43 fungerer aldrig. Vand trænger ind på grunden. - Jeg har 2 gulvafløb i kælderen. De er begge forsynede med bolde (red. Højvandslukke), som virkede perfekt. Vandet kom ind gennem sæbeskuffen i vaskemaskinen, ca. 120 cm over kældergulv. - Vand kun i forrum, skyldes tilstoppet dykvandspumpe. Grundvand trænger ofte ind i 2 kælderrum 3-5mm. - Har flere gange klaget til kommunen, men de har været arrogante. 15

16 - Formodes ikke at ville være kommet højere end 30 cm. pga. systemets / vejens udformning. Vi øste kraftigt væk med spande. Meget små skader vi var til stede og kunne forebygge. Fotos haves af afløbet på Caroline Amalie Vej. Afløbet fungerede meget forskelligt på de 2 sider af vejen. - Kommunens brønd til regnvand i vejen lige udenfor vores hus (red. Margrethevej 9) er blevet trykket af en tv-vogn i forbindelse med en fodboldkamp på Stadion og derfor ikke virker mere. Vi hælder regnvandet ud på grunden i rør, der fører det lidt væk fra vores hus. Vores havearbejder er stadig i gang. - Vi fik meget kloakvand ind via afløbsristene, da kloaksystemet ikke kunne lede vand væk og i stedet kom retur til vores kælder. - Fra afløb i kælder kom der liter kloakvand op i kælder på ca. 1 time. - Vandet steg op gennem afløb i kældergulv + afløb i kælderskakte. Afløbsledninger er koblet på Ingridsvej (ikke Caroline Amalie Vej) Vor genbo på Ingridsvej berettede, at store mængder overfladevand løb fra Stadion og ind gennem deres have og ud på Ingridsvej. Dette kan være en medvirkende årsag til, at kloaksystemet løb over på Ingridsvej - Vand i kælderen pga. revner og brud på tagvandsledning. Jeg fik i 1995 lavet en pumpebrønd og trykledning i kælderen efter at jeg havde haft vand i kælderen efter stærk regn i april. Det korte af det lange: Jeg har ikke haft problemer den med overfladevand og kloaksystemet. Det havde jeg tilbage i april Vandet fossede op af afløbsriste i vaskekælder og bredte sig hurtigt i 68 m 2 kælder til cm højde. Oliefyr + vaskemaskine + affugter kortsluttede pga. oversvømmelse. Rengøringsselskabet desinficerede og rengjorde kældergulve derefter igen affugter 1 uge. - Store mængder vand fra skybrud vand i 2 kælderrum ca. 10 cm. højt, som Falck sugede op 2 gange fik vi snavset kloakvand i kælderen. Den var det almindeligt vand. 2. Fuglevadsvej 56B. - Ingen kommentarer 16

17 3. Omliggende områder af krydset mellem Fuglevadsvej Nord, Caroline Amalie Vej og Gyrithe Lemches Vej. - Vandet kom op ad vores 1 m brønd i indgangsgård. - I 2002 blev vandet presset op gennem gulvet. Kloakledningen var i stykker. der blev lagt en strømpe i. Jeg havde ligeledes 10 cm vand i garagen den Jeg har ikke afløb i min kælder. Vandet bliver presset op gennem gulvet. Efter første skade i 2002 blev der lagt en membran og oven på klinker, men alligevel presses der vand op. - Vandet stod op af gadekloak på hjørnet af Caroline Amalie Vej Fuglevadsvej Nord. - Jeg har gjort meget for at forhindre indtrængende vand fra kloak. Jeg er utrolig ked af og frustreret over vandskade pga. mangelfuld kloak. Det er dyrt, arbejdskrævende og utrygt ikke at kunne stole på installationer / kloak. Sådan har det været i mange år. Stort ønske: at kommunen får lavet tilstrækkeligt kloaksystem. - Der kom vand op gennem huller i brønddæksel i forhaven. Vand kom ind via håndvask. Vaskemaskine var lukket men fuld af vand. Mest kom ind via opstigning i lyskasse og direkte gennem væg. Vand på grunden kom op gennem brønddæksel og løb hen over plænen. Ikke sø dannelse. Jeg har bestilt omlægning af tagrendenedløb til faskine for at minimere pres på kloak fremover og undgå tilbageløb mod husvæg. - Ingen problemer med vand siden reparation af kloakken i vejen Tidligere massive problemer ved alle større regnskyl. - Formentlig opstuvning fra gadeafløb, der ikke kunne tage vandmængden. Gulvet i kælderen skadet. Kloakken har hidtil fungeret tilfredsstillende. - Jeg har den opfattelse, at problemerne skyldes utilstrækkelig kapacitet i det fælles kloaksystem på vejen. Vi ser frem til hurtigst mulig udbedring af disse forhold. 4. Caroline Amalie Vej 112 D. - Vandskade i kælder pga. opstigende kloakvand. Vandskade på ejendele i kælder. 5. Caroline Amalie Vej 111 (m.fl.? ) samt Borrekrattet 1. - Ingen kommentarer 6. Borrekrattet 17 og Ingen kommentarer 17

18 Kloakvand - Konklusion Et stort, sammenhængende område centralt i kvarteret har i forbindelse med store regnskyl oplevet indtrængende kloakvand. Hovedårsagen skønnes at være en underdimensioneret eller ikke-vedligeholdt kloakledning på Caroline Amalie Vej. Imidlertid synes store mængder overfladevand fra stadion at spille ind i problemets omfang, idet en måske i forvejen underdimensioneret kloakledning på Caroline Amalie Vej ikke alene skal afvande foreningens arealer med også Stadions. På sigt bør kloaksystemet naturligvis dimensioneres op og i hvert fald vedligeholdes / renoveres med ny strømpe etc., som det for nogle år siden blev gjort på Fuglevadsvej. På kort sigt må Lyngby Taaræk Kommune sørge for at sikre fuldstændig dræning af stadions jorder, så foreningens områder ikke belastes af overfladevand herfra. 18

19 Sammenfattende konklusion og videre initiativer Grundejerforeningen vil ved dialog og i samarbejde med Lyngby Taarbæk Kommune søge at foranledige, at nødvendige initiativer bliver taget for at løse de i rapporten beskrevne problemer. Rapporten er i uddrag udsendt til grundejerforeningens medlemmer 4. okt Herefter gennemføres et orienterende møde med kommunens ansvarlige i dec Dernæst vil berørte og interesserede grundejere ved et møde i Fuglevad Vandmølle primo 2008 blive orienteret om rapportens indhold og konklusioner samt om kommunens respons. Eventuelt kan én eller flere af kommunens ansvarlige deltage i dette møde enten med et indlæg, som deltagere i den almindelige debat eller som lyttende part. Herefter vil vi arbejde for, at kommunen i dialog med grundejerforeningen udarbejder og beslutter en handlingsplan til sikring af området ved fremtidige regnskyl.? Bestyrelsen i Sorgenfrigårds Grundejerforening vil løbende bestræbe sig på at stå til rådighed for spørgsmål, synspunkter, forslag og dialog både i forhold til områdets grundejere og i forhold til Lyngby Taarbæk Kommune. Med venlig hilsen Søren Rasch Jensen, Næstformand Johannes Vedtofte, Formand På vegne af Bestyrelsen 19

20 Sorgenfrigårds Grundejerforening: Initiativ imod vandskader 20

Landsbylauget for Slagslunde-Buresø

Landsbylauget for Slagslunde-Buresø , d. 10. marts 2012 Til Egedal Forsyning A/S Att. Kasper Heinicke TV-inspektion af kloakkerne i Forsyningen oplyser i mail af 27/2-2012, at der foretages undersøgelse af kloaknettet i og beder i den anledning

Læs mere

Forebyg vandskader. i virksomheden

Forebyg vandskader. i virksomheden Forebyg vandskader i virksomheden Gode råd til jer, der har haft vandskade Hvis I har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan I sikre jer mod vandskader

Læs mere

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen Lolland forsyning - spildevand Kælderen er dit ansvar Har du en kælder under dit hus, er det dig selv, der har ansvaret for afledning af spildevandet

Læs mere

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud Forebyg vandskader ved regnvejr, skybrud og tøbrud Gode råd til dig, der har haft vandskade Hvis du har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan du sikre

Læs mere

FOREBYG VANDSKADER I VIRKSOMHEDEN. - en del af Topdanmark

FOREBYG VANDSKADER I VIRKSOMHEDEN. - en del af Topdanmark FOREBYG VANDSKADER I VIRKSOMHEDEN - en del af Topdanmark Gode råd til jer, der har haft vandskade Hvis I har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan I sikre

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

For meget regnvand i dit sommerhusområde?

For meget regnvand i dit sommerhusområde? For meget regnvand i dit sommerhusområde? Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund. Kend dine rettigheder og pligter Juli 2008 når

Læs mere

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Gode råd

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Gode råd VAND I KÆLDEREN Ansvar Afhjælpning Gode råd Hold kælderen tør Denne pjece henvender sig til de mange grundejere i Thisted Kommune, der har kælder i deres ejendom. Kælderen er husets lavest placerede del,

Læs mere

Vand i kælderen. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd

Vand i kælderen. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Vand i kælderen Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Forsyning Helsingør Spildevand A/S Februar 2011 Hvorfor denne information? Du er måske en af de 6500 grundejere i Helsingør Kommune, som har en kælder

Læs mere

Alm Brand Forsikring. Sådan forebygger du skader ved skybrud, regnvejr og oversvømmelse

Alm Brand Forsikring. Sådan forebygger du skader ved skybrud, regnvejr og oversvømmelse Alm Brand Forsikring Sådan forebygger du skader ved skybrud, regnvejr og oversvømmelse Gode akut-råd når skybrud er på vej Ifølge metrologerne skal vi vænne os til voldsommere vejr og kraftigere regnmængder,

Læs mere

VAND I KÆLDEREN KLIMAET FORANDRER SIG. b Ansvar. b Afhjælpning. b Andre gode råd

VAND I KÆLDEREN KLIMAET FORANDRER SIG. b Ansvar. b Afhjælpning. b Andre gode råd VAND I KÆLDEREN KLIMAET FORANDRER SIG b Ansvar b Afhjælpning b Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom

Læs mere

a a r h u s V a n d V a n d i k æ l d e r e n 2 0 1 1

a a r h u s V a n d V a n d i k æ l d e r e n 2 0 1 1 Vand i kælderen 2/3 a a r h u s V a n d V a n d i k æ l d e r e n 2 0 1 1 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Aarhus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste

Læs mere

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010 Vand i kælderen 2/3 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Århus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde sig over, at kælderen rummer store

Læs mere

VAND I KÆLDEREN ANSVAR - AFHJÆLPNING - GODE RÅD

VAND I KÆLDEREN ANSVAR - AFHJÆLPNING - GODE RÅD VAND I KÆLDEREN ANSVAR - AFHJÆLPNING - GODE RÅD ORDFORKLARING Højvandsslukke: Lukkemekanisme, der bruges i afløbssystemer, hvor der er risiko for tilbageløb af spildevand. Skelbrønd: Brønd, der adskiller

Læs mere

Undgå vand i kælderen

Undgå vand i kælderen Undgå vand i kælderen klimaet ændrer sig Klimaet ændrer sig. Korte, heftige regnbyger skyller ned over os hyppigere end nogensinde før. De sidste to somre har København oplevet ekstraordinært voldsomme

Læs mere

Undgå vand i kælderen

Undgå vand i kælderen Undgå vand i kælderen klimaet ændrer sig Klimaet ændrer sig. Korte, heftige regnbyger skyller ned over os hyppigere end nogensinde før. De sidste to somre har København oplevet ekstraordinært voldsomme

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Vand i kælderen. nye veje for vandet

Vand i kælderen. nye veje for vandet Vand i kælderen 1 nye veje for vandet HVORFOR DENNE PJECE? INDHOLD 2 3 Du er måske en af de mange grundejere i Herning Kommune, som SPILDEVAND har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan

Læs mere

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK!

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VIL DU VIDE MERE? Miljøministeriet Læs om mulighederne for et gratis klimatilpasningstjek af din bolig. www.klimatilpas.nu

Læs mere

V a n d i k æ l d e r e n

V a n d i k æ l d e r e n V a n d i k æ l d e r e n Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere

Læs mere

Vand i kælderen. Lejre Forsyning. Ansvar. Afhjælpning. Andre gode råd

Vand i kælderen. Lejre Forsyning. Ansvar. Afhjælpning. Andre gode råd Vand i kælderen Lejre Forsyning Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Lejre Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere

Læs mere

Forslag. Projekt Beskrivelse. Supplerende Afvandingsprojekt 18-05-2014. Sommerkolonien ABC, Afd. C

Forslag. Projekt Beskrivelse. Supplerende Afvandingsprojekt 18-05-2014. Sommerkolonien ABC, Afd. C Forslag 18-05-2014 Projekt Beskrivelse Supplerende Afvandingsprojekt Sommerkolonien ABC, Afd. C Projekt Beskrivelse Supplerende Afvandingsprojekt Indledning Medlemmerne i Sommerkolonien ABC, Afd. C har

Læs mere

Skybrud og forsikringsdækning. Riccardo Krogh Pescatori, konsulent i Forsikringsoplysningen

Skybrud og forsikringsdækning. Riccardo Krogh Pescatori, konsulent i Forsikringsoplysningen Skybrud og forsikringsdækning Riccardo Krogh Pescatori, konsulent i Forsikringsoplysningen Skybrud? Dækker forsikringen? Side 2 Det koster skybrudssæsonen Skadesudbetalinger pga. kraftig regn i perioden

Læs mere

undgå vand i kælderen

undgå vand i kælderen undgå vand i kælderen www.ke.dk kære kunde Vand i kælderen er hvert år et problem for en del københavnere. Der er derfor god grund til at være opmærksom på at forebygge og være på vagt, hvis dit hus har

Læs mere

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side VAND I KÆLDEREN Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange grundejere i Frederikshavn Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde

Læs mere

Skybrudskortlægning Registrering af oversvømmelser i Vanløse den 2. juli 2011

Skybrudskortlægning Registrering af oversvømmelser i Vanløse den 2. juli 2011 kybrudskortlægning Registrering af oversvømmelser i den 2. juli 2011 Bellahøjmarken Islev tation Kirkebjerg kole Fuglebakken tation tation Grøndal tation Damhusengen tadion M tation M Flintholm tation

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan. Afledning af regnvand

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan. Afledning af regnvand Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan 2016 Afledning af regnvand 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Afledning af regnvand... 4 3. Lovgivning... 8 4. Ikrafttræden... 9 2 1. Indledning På grund

Læs mere

Skybrud i Kokkedal d. 14/8-2010

Skybrud i Kokkedal d. 14/8-2010 Skybrud i Kokkedal d. 14/8-2010 Iagttagelser af problemer med Oversvømmelser i foreningens område. Ved bestyrelsesmedlem: Torben Strange Jensen Grundejerforeningens område: Drosselvænget Den Spanske Plads

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

Separatkloakering Vejle Spildevand

Separatkloakering Vejle Spildevand Separatkloakering Vejle Spildevand Separatkloakering grundejer Grundejerens udgifter Udgiften til separatkloakering eller privat håndtering af regnvand afhænger af: Rørføring hvor er tagnedløbene? Terrænet

Læs mere

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand Min rensebrønd er fuld af vand, så jeg må hellere ringe til Spildevand Sådan fungerer din kloak Lolland forsyning - spildevand Det er din kloak Når du ejer et hus, er alle kloakledninger på din grund din

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan Afledning af regnvand

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan Afledning af regnvand Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan 2006-2015 2016 Afledning af regnvand 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Afledning af regnvand... 4 3. Lovgivning... 8 4. Ikrafttræden... 9 2 1. Indledning

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? 2/3 Å r h u s V a n d V i r k e r k l o a k k e n i k k e? 2 0 1 0 Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7204 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Punkterede termoruder. 2. Revnede klinker på fortrappe. 3. Gulvafløb i kælder. 4. Revnede fliser i bruseområde. 5. Intet afløb

Læs mere

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE GLOSTRUP KOMMUNE BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Tlf.:4323 6170, Fax: 4343 2119 E-mail: teknik.miljo@glostrup.dk. April 2007 En faskine er en god

Læs mere

IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen. Opsamling på spørgeskemaundersøgelse

IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen. Opsamling på spørgeskemaundersøgelse IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen på Bornholm Opsamling på spørgeskemaundersøgelse under IP13 Titel: Opsamling på spørgeskemaundersøgelse under IP13 Udarbejdet for: Vand i Byer Udarbejdet

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? 2/3 Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af huset ligesom

Læs mere

Skybrud, regnvejr og oversvømmelse sådan forebygger du skader

Skybrud, regnvejr og oversvømmelse sådan forebygger du skader Skybrud, regnvejr og oversvømmelse sådan forebygger du skader Når det regner kraftigt, kan kloaksystemet blive så overbelastet, at der stiger vand op. Vand kan gøre store skader på dit hjem og dine ting

Læs mere

Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger.

Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger. Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger. Gaihede ingeniører og arkitekter Vi er specialiseret i totalrådgivning indenfor: Renovering

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? Reparation Rensning Ringe til hvem? Side Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? b Reparation b Rensning b Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt

Læs mere

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand?

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning også betegnet opstemning - i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger beskytte sin kælder mod indtrængende

Læs mere

Å "'!.?;53J +SS+s. For meget regnvand i dit som merh usom råde? I - I. luli zoos. Kend dine rettigheder og pligter

Å '!.?;53J +SS+s. For meget regnvand i dit som merh usom råde? I - I. luli zoos. Kend dine rettigheder og pligter Å "'!.?;53J +SS+s For meget regnvand i dit som merh usom råde? Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund. Kend dine rettigheder og

Læs mere

ORDFORKLARING. Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Overløb. Faskine. Separering. Regnvandsledning. Fælleskloak. Spildevand. Skel. Ledninger.

ORDFORKLARING. Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Overløb. Faskine. Separering. Regnvandsledning. Fælleskloak. Spildevand. Skel. Ledninger. ORDFORKLARING Faskine. Overløb. Separering. En faskine er et hulrum i jorden, der fyldes med sten eller med præfabrikerede kassetter af plastik, der kan købes i byggemarkedet. Regnvandet fra taget føres

Læs mere

KLOAKHJÆLP REPARATION - RENSNING - GODE RÅD

KLOAKHJÆLP REPARATION - RENSNING - GODE RÅD KLOAKHJÆLP REPARATION - RENSNING - GODE RÅD DU EJER SELV EN DEL AF KLOAKSYSTEMET De færreste boligejere er klar over, at kloaksystemet faktisk er en del af boligen, ligesom fx døre og vinduer er det. Derfor

Læs mere

Vand i kælderen kan undgås

Vand i kælderen kan undgås Vand i kælderen kan undgås Hvad kan du som grundejer gøre. Hvis der forekommer stuvning i det offentlige afløbssystem, kan den enkelte grundejer beskytte sin kælder mod indtrængende kloakvand på 3 måder:

Læs mere

På det rene med spildevandet

På det rene med spildevandet På det rene med spildevandet Hvem er VandCenter Syd? VandCenter Syd tager hånd om spildevandsrensningen i både Odense Kommune og Nordfyns Kommune, efter vi den 1. januar fusionerede med Nordfyns Spildevand.

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

Sommerhusområderne Marielyst og Gedesby. Information om forebyggelse af skader forvoldt af oversvømmelser. Guldborgsund Forsyning

Sommerhusområderne Marielyst og Gedesby. Information om forebyggelse af skader forvoldt af oversvømmelser. Guldborgsund Forsyning Sommerhusområderne Marielyst og Gedesby Information om forebyggelse af skader forvoldt af oversvømmelser Guldborgsund Forsyning Landene i Europa risikerer langt mere ekstremvejr på grund af klimaændringer

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig

Læs mere

Drifts og vedligeholdelseshæfte

Drifts og vedligeholdelseshæfte Drifts og vedligeholdelseshæfte For at forebygge og undgå driftsforstyrrelser i Deres kloakinstallationer, bedes De gennemlæse dette drifts- og vedligeholdelseshæfte, grundigt. De kan herunder se, hvilke

Læs mere

Adskillelse af regn- og spildevand PÅ PRIVAT GRUND BAGGRUND, EKSEMPLER OG GODE RÅD

Adskillelse af regn- og spildevand PÅ PRIVAT GRUND BAGGRUND, EKSEMPLER OG GODE RÅD Adskillelse af regn- og spildevand PÅ PRIVAT GRUND BAGGRUND, EKSEMPLER OG GODE RÅD DEN GAMLE FÆLLESKLOAKLEDNING I VEJEN SKIFTES UD 2/3 EKSEMPLER PÅ SEPARATKLOAKERING Hvorfor skal regnvand og spildevand

Læs mere

Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner

Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner 2015 Hvad er en faskine? Faskiner er en alternativ måde at aflede regnvand på. En faskine er et hul i jorden, der fyldes med sten

Læs mere

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK Ved du, hvad der sker med vandet, der løber ud i køkkenvasken? Eller vandet fra toilet, bad eller vaskemaskine? Her i brochuren finder du gode råd om afløb og kloak. Ved at følge

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? Lejre Forsyning Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet

Læs mere

virker kloakken ikke?

virker kloakken ikke? virker kloakken ikke? KLOAKFORSYNINGEN Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet

Læs mere

Sommerhusområderne Marielyst og Gedesby. Information om forebyggelse af skader forvoldt af oversvømmelser GULDBORGSUND FORSYNING

Sommerhusområderne Marielyst og Gedesby. Information om forebyggelse af skader forvoldt af oversvømmelser GULDBORGSUND FORSYNING Sommerhusområderne Marielyst og Gedesby Information om forebyggelse af skader forvoldt af oversvømmelser GULDBORGSUND FORSYNING En række områder i Danmark har i sommeren 2011 været ramt af monsterregnvejr,

Læs mere

Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8

Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8 Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8 Side 1 af 8 Generelle bestemmelser Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger

Læs mere

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Der blev desuden orienteret om arbejdet med de kommunale planer omhandlende

Der blev desuden orienteret om arbejdet med de kommunale planer omhandlende Vedr. Generalforsamling 2010 referat Bendt Bjergaard havde et powerpoint indlæg under formandens beretning og her er teksten: Der blev desuden orienteret om arbejdet med de kommunale planer omhandlende

Læs mere

~ J~tzen. :i,1. Venlig hilse~47/ :;?;7'-~~~~~ =--- FINN JANTZEN - FASANVE;69-3120 DRONNINGMØLLE. I 3120 DroIU1ingmølle 10. juni 2007.

~ J~tzen. :i,1. Venlig hilse~47/ :;?;7'-~~~~~ =--- FINN JANTZEN - FASANVE;69-3120 DRONNINGMØLLE. I 3120 DroIU1ingmølle 10. juni 2007. c c""'""' FNN JANTZEN - FASANVE;69-3120 DRONNNGMØLLE :i1 cifl l Grundejerforeningen "Fuglevangen" v/hr. Ervin Cortsen 3120 DroU1ingmølle 10. juni 2007. \ Kære Ervin Cortsen! Desværre var jeg ikke i stand

Læs mere

LARinspirationskatalog

LARinspirationskatalog LARinspirationskatalog 74 74 74 74 DINFORSYNING.DK LAR står for Lokal Afledning af Regnvand Grundprincipperne i LAR... 3 Sikring mod skybrud... 3 Grundejens ansvar... 3 Inden du går i gang... 4 Nedsivningstest...

Læs mere

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe Handlingsplan for skybrudssikring Titel: Handlingsplan for skybrudssikring Rekvirent: Dansk Brandteknik a.s., Rosenkæret 31, Gladsaxe Rådgiver: Teknologisk

Læs mere

Idé: At anvende regnvandet til noget fornuftigt, og aflaste kloaksystemet! Mål: Projektet skal opfylde følgende ønsker:

Idé: At anvende regnvandet til noget fornuftigt, og aflaste kloaksystemet! Mål: Projektet skal opfylde følgende ønsker: Indledning: Blidahlund og Esperancegaarden har valgt at tilslutte sig andre miljøbevidste boligforeninger ved at håndtere regnvand på egen grund og opnå en række fordele., herunder separering af regnvand

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

Vådområdet på engen sænkes med tilsvarende antal. cm som er max. stuvningskote. Hvorved der skulle blive plads til den samme volumen vand.

Vådområdet på engen sænkes med tilsvarende antal. cm som er max. stuvningskote. Hvorved der skulle blive plads til den samme volumen vand. Til Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge Att. Anja Eberhardt Køge d. 21-12-2014 Vedr. samlet høringssvar fra Vandstjernevej 3A,5,7,9,11,13,15 samt grundejer foreningen Vandstjernevej Da vi efter gennemlæsning

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere

DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE

DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE HELST DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE b Ansvar b Adgang b Afhjælpning Hvornår og hvorfor skal du helst installere rensebrønde? Loven siger, at du skal sørge for, at det er muligt at rense dine kloakker

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7157 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vejret på besigtigelsestidspunktet: Øvrige forhold: 1. Hultlydende vægfliser og fugt bag fliser i badeværelse. 2.

Læs mere

Adskillelse af regnvand og spildevand i Risvangen og Vorrevangen. Besøg i syv demonstrationshaver juni 2015

Adskillelse af regnvand og spildevand i Risvangen og Vorrevangen. Besøg i syv demonstrationshaver juni 2015 Adskillelse af regnvand og spildevand i Risvangen og Vorrevangen Besøg i syv demonstrationshaver juni 2015 Udledning til Aarhus Vands nye regnvandssystem eller håndtering af regnvand i egen have Adskillelse

Læs mere

Datagrundlag Screeningen er udarbejdet med baggrund i eksisterende drænplaner for haveforeningen, samt en 0,4 m grid højdemodel for området.

Datagrundlag Screeningen er udarbejdet med baggrund i eksisterende drænplaner for haveforeningen, samt en 0,4 m grid højdemodel for området. NOTAT Projekt Regnvandshåndtering og dræning i H.F. Møllevang Projektnummer 3691600127 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring H.F. Møllevang Dræn HF Møllevan JSAN PVMA PVMA Revisionsnr. 1.0

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Sønderborg Kommune att. Naturafdelingen v/ Hans Erik Jensen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg ANSØGNING OM REGULERING AF VANDLØB

Sønderborg Kommune att. Naturafdelingen v/ Hans Erik Jensen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg ANSØGNING OM REGULERING AF VANDLØB Sønderborg Kommune att. Naturafdelingen v/ Hans Erik Jensen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg ANSØGNING OM REGULERING AF VANDLØB På vegne af Lysabild-Skovby Landvindingslag søges der hermed om tilladelse

Læs mere

5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler

5 års gennemgang fællesområder Nye fejl/mangler 5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler lb. nr Område Pkt. Mangelbeskrivelse Udbedres Afvist Besigtiges Kommentar 1 Generelt Kloak/faldstammer: vi skal have slamsuger på, ca. hver 6. mdr. i nogle

Læs mere

Rumfang og regnvand. Under kopiark finder I forløbet opdelt i mindre sektioner, som kan printes efter behov til eleverne.

Rumfang og regnvand. Under kopiark finder I forløbet opdelt i mindre sektioner, som kan printes efter behov til eleverne. Rumfang og regnvand Kort om forløbet I dette forløb skal eleverne først arbejde med opgaver omkring rumfang i klassen, hvor de via praktiske øvelser får repeteret dette begreb. Bagefter skal eleverne ud

Læs mere

Er du frontløber? - kom nu ind i skybrudskampen... højvandssikring i stor stil! Til store boligkompleks og erhverv. Intet el-forbrug ved normal drift

Er du frontløber? - kom nu ind i skybrudskampen... højvandssikring i stor stil! Til store boligkompleks og erhverv. Intet el-forbrug ved normal drift Er du frontløber? - kom nu ind i skybrudskampen... højvandssikring i stor stil! Til store boligkompleks og erhverv Intet el-forbrug ved normal drift Ingen slitage ved normal drift Sikrer en tørskoet løsning

Læs mere

Vejvand- når regn giver oversvømmelse

Vejvand- når regn giver oversvømmelse Vejvand- når regn giver oversvømmelse hvad kan og skal du gøre Læs mere om, hvordan vejvand fra private fællesveje skal håndteres, dine rettigheder og dine pligter Juni 2012 HVAD ER VEJVAND Når det regner,

Læs mere

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund 23. april 2015 Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund Bilag 3: Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018 1. Indledning Viborg Kommune ønsker med Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Læs mere

VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Skelbrønd før kloakfornyelse 1 VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvad er en skelbrønd? > Tilskud til skelbrønd? > Fakta om skelbrønde nye veje for vandet 2 HVORFOR DENNE PJECE? INDHOLD 3 Du skal som grundejer

Læs mere

Sikring mod oversvømmelse

Sikring mod oversvømmelse Sikring mod oversvømmelse 1 Nye definitioner i DS 432 i afsnit 4.6 Tilbageløbsstop: En anordning, der ved hjælp af en flyder lukker automatisk, således at der ikke kan strømme vand ind i afløbsinstallationen

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Furesø Kommune. Oktober 2016 BORGERMØDE KLIMASIKRING AF SØNDERGÅRDSKVARTERET

Furesø Kommune. Oktober 2016 BORGERMØDE KLIMASIKRING AF SØNDERGÅRDSKVARTERET Furesø Kommune Oktober 2016 BORGERMØDE KLIMASIKRING AF SØNDERGÅRDSKVARTERET PROJEKT Borgermøde klimasikring af Søndergårdskvarteret Furesø Kommune Projekt nr. 224200 Dokument nr. 1221269309 Version 1 Udarbejdet

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber:

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber: MN)STERE FOR Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Galgebakken. Vand i krybekældre. Status på undersøgelser og tiltag

Galgebakken. Vand i krybekældre. Status på undersøgelser og tiltag Galgebakken. Vand i krybekældre Status på undersøgelser og tiltag 1. Undersøge om de eksisterende dræn under husene fungere 2. Undersøge om jordbundsforholdene i bebyggelsen hindrer afvanding af krybekældrene

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling Separatkloakering på privat grund eksempelsamling den gamle fælleskloak i vejen skiftes ud 2/3 eksempler på separatkloakering Derfor separatkloakerer vi tre gode grunde Separatkloakering betyder, at vi

Læs mere

Byggeri 2014. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner

Byggeri 2014. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner Byggeri 2014 Vejledning 9 Retningslinjer for udførelse af faskiner Faskiner Vejledningen gælder faskiner i forbindelse med ukompliceret byggeri af: Enfamiliehuse og lign. Sommerhuse Garage og carporte

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 10. oktober 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Separatkloakering PÅ PRIVAT GRUND EKSEMPELSAMLING

Separatkloakering PÅ PRIVAT GRUND EKSEMPELSAMLING Separatkloakering PÅ PRIVAT GRUND EKSEMPELSAMLING DEN GAMLE FÆLLESKLOAKLEDNING I VEJEN SKIFTES UD 2/3 EKSEMPLER PÅ SEPARATKLOAKERING Derfor separatkloakerer vi TRE GODE GRUNDE Separatkloakering betyder,

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

Regnvand i haven. Inspirationspjece til borgere i Rudersdal Kommune. Regnbede - side 4. Faskiner - side 3. Nedsivning på græs - side 5

Regnvand i haven. Inspirationspjece til borgere i Rudersdal Kommune. Regnbede - side 4. Faskiner - side 3. Nedsivning på græs - side 5 Regnvand i haven Faskiner - side 3 Regnbede - side 4 Nedsivning på græs - side 5 Andre løsninger- side 6 Inspirationspjece til borgere i Rudersdal Kommune Nedsivning af regnvand Hvad er lokal nedsivning

Læs mere

SKØNSERKLÆRING Journal nr. xx

SKØNSERKLÆRING Journal nr. xx SKØNSERKLÆRING Journal nr. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag (herunder relevante tilbud): 1. Datering, navn og

Læs mere

Kend din kloak Roskilde Forsyning

Kend din kloak Roskilde Forsyning Kend din kloak Roskilde Forsyning Kolofon Redaktionsgruppe: Helle Lyngbye Lis Richardy Merete Gjelstrup Kirsten Toft Illustrationer: Foto, side 4, 5 og 14: AnnaBir Foto, side 8, 10, 11, 16, 18, 20 og 23:

Læs mere

Befæstede arealer og afløbsmængder

Befæstede arealer og afløbsmængder Befæstede arealer og afløbsmængder Kort om forløbet I dette forløb arbejder vi med byens overflader. Eleverne skal undersøge et lokalt område og vurdere hvor meget regnvand til kloakker, det genererer.

Læs mere

Drift Lokal og vedligeholdelse

Drift Lokal og vedligeholdelse Drift Lokal og vedligeholdelse nedsivning af LAR Anlæg af regnvand Praktiske erfaringer Fordele og muligheder som grundejer Forord I forbindelse med et udført LAR Projekt er det vigtigt med en god overlevering

Læs mere

Teori. Klimatilpasning til fremtidens regnmængder. Regnvandsbassinet forsinker eller afleder vandstrømmen

Teori. Klimatilpasning til fremtidens regnmængder. Regnvandsbassinet forsinker eller afleder vandstrømmen Teori Klimatilpasning til fremtidens regnmængder På grund af klimaforandringer oplever vi i Danmark stigende temperaturer og øgede regnmængder. Den stigende regnmængde, og det faktum at der udbygges af

Læs mere

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner Byggeri 2011 Vejledning 9 Retningslinjer for udførelse af faskiner Faskiner Vejledningen gælder faskiner i forbindelse med ukompliceret byggeri af: Enfamiliehuse og lign. Sommerhuse Garage og carporte

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere